Tagovi

Prijevremeni izbori (2)

Evo me jos jednom na istoj temi, i to iz dva razloga. Prvi, sad sam tek uhvatio vremena sjesti za komp i suvislo složiti više redaka o toj temi (za razliku od proslog posta koji je klasi?na brzinska reakcija "iz pete" na situaciju oko nas). Drugo, iskristalizirali su se stavovi, kritike, kao i medijski napisi. Pa imamo dodatnog materijala za pisanje. Prije nego li se bacim na samu temu, dobro je imati na umu Macanove tekstove o PR obradi ovog dogadjaja, te kako reakcija u jednom, odnosno drugom trenutku ne moraju imati iste (neposredne) posljedice. No misljenja sam da - usprkos svoj snazi PRa, sve akcije i reakcije grade dugorocnu bazu, i da svaki spin prije ili kasnije mora do?i na naplatu. Nadam se prije, jer je ina?e cijena ve?a. Za društvo u cjelini.

Dakle, pozabaviti ?u se kritikama koje se upu?uju SDPovom (hehe, i mom) traženju prijevremenih izbora (proizvoljnim redosljedom).

1. prijevremeni izbori bili bi dokaz da vlast izabranu na izborima ruši mafija

Ovu je poruku u svom kometaru u Jutarnjem napisao Nino ?ula. U biti, ta je poruka svojim sadržajem ekvivalentna onoj da "se na smrti jedne djevojke politizira", ili pitanju "zašto je smrt Ivane Hodak važnija od npr. Luke Ritza?", i bazira se na klasi?noj zamjeni teza. Razlog za prijevremene izbore nije SAMO ovo ubojstvo, vec dugogodišnje urušavanje sigurnosti u zemlji. Stoga i odgovornost ne snosi mafija, vec Vlada. I Ivana Hodak nije "važnija" od Luke Ritza. Svi su ti dogadjaji SADRŽAJ koji puni ?ašu, Ivanino ubojstvo je bila ona kap koja je ?ašu i prelila. Dakle, prijevremeni izbori ne bi bili "mafijaško" rušenje "demokratski izabrane vlade", ve? jedina mogu?a odgovorna reakcija na permanentno urušavanje sigurnosti u zemlji.

Izuzetno je bitno naglasiti kontinuitet tog urušavanja sigurnosti - budu?i je Sanader još prije 3 godina (nakon Petra?evog hapšenja) najavio "odlu?nu borbu protiv organiziranog kriminala". U te tri godine odlu?ne borbe Sanader je jednog nesposobnog ministra (Kirin) zamjenio još nesposobnijim (Ron?evi?), i to ne zbog stanja u sigurnosti, ve? zbog "lova?ke avanture". Sanader i vladaj?a stranka branili su Ron?evi?a još prošlog tjedna u Saboru, proglašavaju?i sigurnosnu situaciju u zemlji odli?nom, s tek "nekoliko slu?ajeva koji strše".

Baš taj kontinuitet urušavanja sigurnosti u zemlji, ali i kontinuitet SDPovog ukazivanja na isto, daje SDPu legitimitet da zatraži smjenu vlade.

2. ne trebaju nam izbori, nego vlada nacionalnog jedinstva

I ova teza (Jakov?i?) ima svoje sadržajne ekvivalente, koji su formulirani kao "Novim ljudima treba dati vremena da se dokažu", "Nije trenutak za takve poteze. Hrvatska je u nacionalnoj krizi i nije vrijeme za nadmetanja" (Pusi?), "Hrvatska nema vremena za još jedne izbore. Moramo konsolidirati institucije vlasti" (Pupovac). Osnovna greška ovih poruka je - kontekst. Kontekst je taj da bi Vlada koja je dovela do ove situacije - dakle Vlada koja je na klju?nim ministarskim mjestima 5 godina držala ministre kalibra Kirina, Ron?evi?a i Lovrin, Vlada koja je po rije?ima premijera ve? tri godine u ratu sa organiziranim kriminalom, te Vlada koja je još prošli tjedan tvrdila da u zemlji te?e med i mlijeko - trebala biti garant tih promjena. "Nacionalno jedinstvo" u ovom slu?aju ne predstavlja odgovorno ponašanje, ve? opravdavanje takvog rada Vlade. Jedini odgovorni potez je smjena takve Vlade.

Pored manjka vjerodostojnosti, koje si je svojim dosadašnjim djelovanjem priskrbila Vlada, ostaje i pitanje vjerodostojnosti "novih" kadrova. Naime, Karamarko je kao šef SOA tako?er snosi dio odgovornosti za današnje sigurnosno stanje u zemlji. Ubojstvo Ivane Hodak de facto spada direktno u djelokrug rada obavještajne agencije - pogotovo u kontekstu Mesi?eve garancije sigurnosti Vladimiru Zagorcu. Što je na toj sigurnosti napravljeno? Mislim, osim predstave za javnost prilikom prebacivanja Zagorca od zrakoplova do Remetinca. Što je odradila SOA? Da li je detektirala ciljeve i izvore mogu?ih prijetnji? Ubojstvo Ivane Hodak potvr?uju da nije. I onda bi Karamarko trebao jam?iti sigurnost? On, IMHO, tu vjerodostojnost nema.

3. tražiti prijevremene izbore je promašeno jer u Saboru Vlada ima 50% + 1 glas

Tu smo ocjenu, u verzijama koje se malo razlikuju, ?uli od Sanadera, ali i od Friš?i?a: "Pravo je oporbe da to traži. No, dok parlamentarna ve?ina ima više ruku, to im ne?e uspjeti". U biti, ovaj se argument svodi na shva?anje demokracije kao procesa u kojemu gra?ani jednom u ?etiri godine imaju pravo iza?i na birališta i re?i svoje, dok ostatak vremena imaju šutjeti i tolerirati sve na što se vladaju?a ve?ina odlu?i. I to je argument koji smo (pre)?esto slušali od vladaju?ih kako na državnoj, tako i na lokalnim razinama. On je pogrešan u svojoj srži zato jer negira same temelje demokracije kao sustava koji (u skladu sa mogu?nostima) provodi "vladavinu naroda". Svaka vlast mora uvijek imati otovoreno uho prema javnosti, te djelovati u skadu s njom.

Uostalom, vladaju?i su sami sebi sko?ili u usta: svojedobno su neraspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO pravdali 60 postotnom podrškom naroda. Ako je taj kriterij dovoljno dobar za donošenje odluke o ulasku u NATO, onda je dovoljno dobar i za raspisivanje prijevremenih izbora: "U istraživanju provedenom 30. rujna i 1. listopada (dakle PRIJE svih ovih doga?aja - op ja) ... Politika Vlade u ovomjese?nom ispitivanju bilježi podršku (u potpunosti ili uglavnom) 28,4 posto ispitanika, što je za 15,7 postotna boda slabija podrška politici Vlade RH od one zabilježene prije ?etiri godine (u listopadau 2004. podrška Vladi je bila 44,1 posto)"

4. SDP koristi priliku kako bi došao na vlast

Na stranu to da je cilj svake stranke do?i na vlast, kako bi provodila svoje programe. ?injenica jest da SDP ve? duže vrijeme inzistira na pitanju sigurnosti u RH - što je rezultiralo i saborskom raspravom o povjerenju ministru Ron?evi?u. Nakon što ministar prije tjedan dana nije smjenjen, SDP u današnjem trenutku niti nema što drugo tražiti do smjene onoga tko ga je prošloga tjedna zadržao na ministarskoj poziciji - Sanadera. Nadalje, dužnost je oporbe vršiti pritisak na poziciju kada pozicija loše ili nikako ne obavlja svoj posao. Zahtjev za Sanaderovom ostavkom je dio tog pritiska. Tako da je ovaj argument u biti - demagoški.

5. što ?e nam novi izbori kada nitko bolji ni ne može do?i na vlast

Ovo je pak kritika koja je najzastupljenija na Pollitici. Gale tako kritizira po osnovi da "još nije vrijeme za prijevremene izbore ... jer još nije izgra?ena alternativa". Dakle, ne radi se o principu, ve? o "lošem timingu". Kada bi Gale imao izgra?enu alternativu, onda bi prijevremeni izbori bili ok. Pa se SDPu prebacuje politikantstvo? :-)

U tezu da se dolaskom SDPa umjesto HDZa na vlast ništa ne bi promijenilo, ja osobno ne vjerujem. HDZ je u proteklih pet godina izgradio potpunu koruptivnu mrežu politi?ke podobnosti koja je prisutna u svim porama javnog društva i administracije. To?nije, pohvatali su konce zaostale iz devedesetih i nastavili sa istim poslom. SDP, uz sve mogu?e medijske ili blogerske zamjerke, takvu mrežu jednostavno - nema. SDPu se jako prebacuje "slu?aj Ra?enovi?" i Milan Bandi?. Relativno gledano - u usporedbi sa idealom kojeg društvo (pa i ja) o?ekuje - SDP uistinu nije napravio dovoljno. No stvari treba staviti u pravi kontekst - dakle usporediti sa kompletnom politi?kom kontrolom i korupcijom koju HDZ provodi u državi.

Nadalje, spomenuo bi da je Slobodan Ljubi?i?, koji je kroz medije apostrofiran kao nalogodavac Ra?enovi?evog premla?ivanja, udaljen sa svih dužnosti. Ne vidim kako napraviti išta više od toga u situaciji u kojoj DRŽAVA, tj. policija / državno odvjetništvo / pravosu?e NE RADE SVOJ POSAO. Zašto se još ne zna naru?itelj Ra?enovi?evog prebijanja? Zašto nema istraga, optužnica i presuda za slu?ajeve korupcije u gradu Zagrebu, o kojima se stalno piše? Mišljenja sam da bi odgovor (i) na ta pitanja trebao biti prioritet. Jer neodgovaranje na ta ista pitanja samo ostavlja vje?nu crnu rupu bez pravosudnog pravorijeka. Kome je to u interesu?

Komentari

Svim ovim pitanjima i

Svim ovim pitanjima i odgovorima smo svjedočili od kada je Pollitike – jer situacija ne ide nabolje. I ne mogu čak niti reći da smo tamo gdje smo bili jer smo još koji koračić bliže dnu…(koga ima ili nema, kako se kome sviđa i ovisi gdje ga tko postavi).
A problemi bujaju i k'o da nam nije dosta vlastitih, sad se još prelijevaju i „tuđi“?? Btw ta mi je karakterizacija presmiješna: kao eto mi smo ludo sposobni al' ovaj svijet vani pojma nema što radi i upropasti nam sav trud i muku!! Kak' da ne!
Gale je pobrojao sve nam (trenutne) muke…lista se apdejtira svake sekunde…Al' ovo je samo konstatacija stanja al' do, u muža mi popularne, todo liste smo oho-ho daleko. A kad se radi todo lista? Kad treba brzo i efikasno djelovati. A šta sadrži? Listu zaduženja s nositeljima istih; naprednija i rokove.
I znam da će sad mnogi graknuti, al' ja ne mogu nego spomenuti u momentu jedinu todo listu za koju svi znamo i koja je precizna do boli: Poglavlja za pristup EU (možda sam to krivo nazvala, ali svi znamo na što sam mislila).
Tamo je sve što nas boli…Ali što-umjesto da zdravorazumske(?) snage skupe glave na kup i rješavaju zadaću, mi zdvojimo jer nam se čini da smo izvukli grupu s težim pitanjima…I opet nepravda na djelu i opet nas nitko ne voli a one druge vole jače i više…i nije fer…baš nije fer…I danas nas boli trbuh, sutra dobijemo temperaturu a vrijeme curi…a ništa se samo po sebi ne rješava…i da – treba preuzeti odgovornost ali svako za svoj djelokrug rada; ja sam svoju odavno preuzela i časno iznijela i ne trpim kad me se stavlja u koš sa inima koji to nisu sposobni! I sve svoje ručkove sam platila…
I imam puno pravo tražiti od svih ostalih ništa manje!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Svi tvoji argumenti su tvoje

Svi tvoji argumenti su tvoje viđenje stvari i zato si (pretpostavljam) glasovao za SDP na prošlim izborima (koje je SDP trebao dobiti a glatko je izgubio manevrima Milanovića). Izbori su svake 4 godine a ne svakih 5 minuta. A da stvari koje si spomenuo treba riješiti, treba a da sam siguran da ih SDP može riješiti glasovao bih za njih na prošlim izborima a u međuvremenu nisam promijenio mišljenje. Još uvijek osjetim gorčinu kada se prisjetim rada koalicijske vlade (možda će proći s vremenom) a i Bandić stoji kao neki podsjetnik da sam u pravu...
U svakom slučaju analiza PRa u Macanovom dnevniku je bliža trenutnom stanju stvari a Milanović pokazuje već viđene znakove slabosti svaki put kada zine, tj već napamet znam što će reći ("ova vlada je nesposobna itd itd") a ovaj put je samo nadodao " ..i tražimo prijevremene izbore". Ovo nije prošlo, ako se povuče ispasti će neozbiljan a u saboru ga očekuje poraz. Kako bi rekao stari dobri Sun Tzu nemoj ići u bitku ako nisi siguran da ćeš pobijediti.

Tko je glasao

Žalosno je da jedino ovaj

Žalosno je da jedino ovaj čovjek zna više toga reći o Sanaderu nego cijela oporba zajedno:

I opet je Šprajc ispao car!
Tko je glasao

Nego, da skratim pricu.

Nego, da skratim pricu.

PRAVOSUDJE ne funkcionira.

KORUPCIJA je vrlo visoka i ona je nositelj i problema nezaposlenosti i problema kriminala.

U situaciji gdje nemamo pravosudje, nije moguce pozivati se na sudske presude kada govorimo o egzaktnim stvarima, jer sudskih presuda ocito da nema.

Ono na sto se JEDINO mozemo pozivati jeste POTPUNA TRANSPARENTIZACIJA POSLOVANJA JAVNE UPRAVE.

Tamo gdje nije ucinjeno nista po tom pitanju, jasno je da stoluje KORUPCIJA.

Tamo gdje je ucinjeno malo po tom pitanju, jasno je da ekipa uopce ne percipira problem i znacaj tog problema.

Tamo gdje je ucinjeno puno, toga NEMA.

A sada mene interesira zbog cega bismo u situaciji gdje ocito da stranke zbog svojih interesa ne zele transparentizirati ovaj procesm, u situaciji gdje je korupcija dosla do kriticne tocke (premlacivanja, ubojstva), zbog cega bismo se UOPCE TREBALI OSVRTATI NA TE ELEMENTE?

Ocisto je, potpuno je ocito da te strukture nemaju interes da se bore protiv korupcije.

Ono sto je ruzno u toj prici jeste da se vise ne moze ocekivati od nikoga, pa ni oporbe da se stvari uzmu u svoje ruke. Ali, SITUACIJA JE TAKVA.

Situacija je KRIZNA i u toj krizi koliko god bilo nepopularno, nema nam druge nego da preuzmemo stvar u svoje ruke.

Ovo ostalo je klasicno cekanje Godota (sve jasno upucuje na nemanje nikakve volje niti interesa), a pojedinci uporno tipuju na takve strukture.

Zaboravite ljudi da ce vam strukture koje su upravo i leglo korupcije uciniti ista drugo doli nastaviti unistavati Hrvatsku.

I imajte na umu da NEMA DNA. Uvijek moze biti gore. I bit ce gore dokle god drzavu "vode" skupine koje je sustavno unistavaju vec dva desetljeca.

Izbor je ovdje jednostavan. No, taj izbor zahtjeva preuzimanje odgovornosti.

Zahebana situacija. Ali nema djabe rucka.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ono na sto se JEDINO mozemo

Ono na sto se JEDINO mozemo pozivati jeste POTPUNA TRANSPARENTIZACIJA POSLOVANJA JAVNE UPRAVE.

kako?

Tko je glasao

obaveza stavljanja snimki

obaveza stavljanja snimki intervjua za posao u drž. službi na youtube? Javno izvlačenje kuglica ko će dobit posao, između tri najbolja kandidata?

Tko je glasao

I da RTL ili NOVA krenu sa

I da RTL ili NOVA krenu sa novom emisijom.... ''Koji kandidat je najbolji''.... i neka raja glasa koga bi zaposlila :)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Potpuno se slažemo po

Potpuno se slažemo po pitanjima defetizma, razočaranja i sličnosti struktura (stranaka, institucija, udruga,...), no ja nekako iz tvojih komentara ne vidim što znači "nema nam druge nego da preuzmemo stvar u svoje ruke" i "Izbor je ovdje jednostavan. No, taj izbor zahtjeva preuzimanje odgovornosti". Koji je, po tebi, izbor? Pušku u ruke? :-P

@Hadži: Zaboravio si spomenuti da je SDP bio na vlasti i da nije
a) proveo reviziju pretvorbe,
b) promijenio izborni zakon,
c) prekadrovirao HDZ-podobne i nesposbne u javnim službama,
...

Sam pišeš za HDZ:
...pohvatali su konce zaostale iz devedesetih i nastavili sa istim poslom...Pa, sunce mu njegovo, nije SDP bio na vlasti 3.5 tjedna, nego tri i pol godine! Zašto su HDZ dočekali njegovi konci koje je samo trebalo "pohvatati i nastaviti s istim poslom"?!

Po meni, to je otvoreno priznanje da je izbor SDPa samo pritisak na tipku za pauzu... pa će za 3-4 godine opet doći HDZ i piknuti "Play". Thanx, but no thanx...
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

promjena izbornog zakona

promjena izbornog zakona trazi dvotrecinsku vecinu.
ne sjecam se da je SDP to ikada imao.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

A je l' stavio na dnevni

A je l' stavio na dnevni red?
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Tada je vladala koalicija,

Tada je vladala koalicija, SDP je bio tek najjači među njima.

Kada se danas rade istraživanja često se kalkulira s 5% pogreške. To je tada bila upravo, približno, razlika u jačini te tri stranke. Nema smisla stalno sve pripisivati SDP, Račan nije vodio politiku poput Sanadera. I poslije Račana su koalicijske stranke ostale na političkoj sceni.

Kako sada stoje stranke u ovoj koaliciji tek će se uskoro na izborima vidjeti.

Tko je glasao

ne znam gdje si ti bio ali

ne znam gdje si ti bio ali sdp je pokrenuo reviziju pretvorbe

a za ovo ostalo, nije mi jasno kako se očekuje da se 10 godina nagomilanih problema + svi oni koji su i stigli s devedesetima riješe za tri i pol godine

Tko je glasao

kakav je bio rezultat

kakav je bio rezultat revizije i koliko je lopovskih pretvorbi riješio i vratio u prvobitno stanje?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

pojma nemam, rezultati su

pojma nemam, rezultati su dostupni na web stranicama državne revizije koja je svoj posao dovršila negdje sredinom prošle godine, dakle od nekih 7 godina provedbe revizije, nekih 4 je bilo u vrijeme mandata ove vlade

Tko je glasao

Ovvvvaaaaajjjj... bit će da

Ovvvvaaaaajjjj... bit će da sam spavao. Možeš li mi reći koje su privatizacije poništene? :-)

Dodatno, ne pričam o tome da sve riješe, nego pitam zašto nisu riješili podobne i nesposobne kadrove (dakle, ne opća smjena svih, nego one koje je HDZ uhljebio mimo kompetencija) i zašto nisu sredili izborni zakon nego ga ostavili po mjeri HDZa?
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Izbor je ovdje jednostavan.

Izbor je ovdje jednostavan. No, taj izbor zahtjeva preuzimanje odgovornosti.

Gale, govoriš kao drug Bevc, Edvard Kardelj, ex katedra profesor sa partijskih Sveučišta u Moskvi i Lepoglavi (i ti si prošao neke škole pa si postao profesor).

Tako je on prao mozak jadnim partijskim snagama, da je nova etapa sve tako jednostavno, a i prekaljene i jake snage partijskih akademika su se držale strogo jezik za zube jer ništa nisu shvaćali a iscrpljene divizije još manje.

Međutim, kada su Bevc i Tito vidjeli da svi kao telad bulje, onda bi dali da isto objasni drug mrtvac, dr Vladimir Bakarić, koji bi glasom iz groba da se jdva čuje objasnio da je krajnje logično da nakon protekle etape dolazi ova možda i posve suprotna ali krajnje dijalektički nužna i od najvećeg interesa revolucije i partije. Taj jezik, ton i objašnjenje bi bio ne samo jasana nego i detonator na raketni pogon, nakon kojeg bi cijela partija krenula u akciju.

Dakle, nedostaju ti Tito i Bakarić, tako preparirane partijske snage, ustavna vlast, rezidencije, aparat, štapska razrada etapa (Tomac i još samo 12.000 profesoraa i doktora kardeljizma).

Ali kako se stvar razvija jako ti rastu šanse. Možda baš sada krovni igrači (ambasadori većih zemalja i njihovi nadređeni sa nekim našima) razglabaju točku - neostaje netko a la Bevc (aka gale).

No hard feelings.

Tko je glasao

sdp s bandićem je potpuno

sdp s bandićem je potpuno neuvjerljiv. sdp bez bandića bi možda postao uvjerljiv. to jako ovisi od toga na koji bi se način rješili bandića.

krize su uvijek prilike za izlazak iz problema i za zacementiravanje problema. sdp i koalicija su sa krizama 90ih u svom mandatu zacementirali gomilu razočaranja u mogućnost promjene. kada bi to ponovno napravili 2008./2009. mislim da bi za veliki broj ljudi rješenje ostalo samo u priželjkivanju da nas u potpunosti preuzme netko velik EU, Amerika.. tko god...

milanović je bahat bez ikakvog pokrića. sanader barem ima rezultate izbora iza sebe. baš veliko govno. nažalost.

Tko je glasao

Mogu se složiti sa većim

Mogu se složiti sa većim dijelom onog što si napisao. Pa i ono o spinu (naravno da će doći dan kada će i George Bush i Sanader otići i sve će doći na naplatu, samo je pitanje tko to dočeka:-))

1) Što je SDP u proteklih godinu dana učinio da bi došlo do prijevremenih izbora?
2) Kako ih misli izazvati - jer ja još nisam čuo za slučaj dobrovoljne predaje vlasti?

Kad dobiješ odgovore na ova dva pitanja, tada možeš početi graditi kuću od temelja. Danas manje građana misli da Hrvatske ide u lošem smjeru nego u prvoj godini Sanaderova mandata i to će se nešto pokvariti ovim nesretnim događajem, a ne zbog rada oporbe...

Evo svima krute realnosti - CROBAROMETAR za prošli mjesec - ne može promjena tek tako preko noći, osim ako se ne ide zna se kako.

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr/blog/

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

Evo svima krute realnosti -

Evo svima krute realnosti - CROBAROMETAR za prošli mjesec
Zanimljivo, a pogotovo su zanimljivi HSS-ovci. Prema ovim istraživanjima seljaci nisu baš sretni ovom vladom.
Posebno je zanimljivo "Percepcija održivosti vladajuće koalicije do kraja mandata" (str 9) gdje oni misle da je najmanje vjerojatno da će se ova vlada održati do kraja mandata!!

Očito da ne treba biti posebno pametan da bi se shvatilo da Friščić nema baš neku podršku od svojih birača i možda bi bila pametna stvar da ga se detronizira i tako obori ova vlada. Vojna logika je da se udari tamo gdje su postrojbe najslabije i gdje je borbeni moral najniži.

Jel SDP-ovci proučavaju ovakva istraživanja?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Kad dobiješ odgovore na ova

Kad dobiješ odgovore na ova dva pitanja, tada možeš početi graditi kuću od temelja. Danas manje građana misli da Hrvatske ide u lošem smjeru nego u prvoj godini Sanaderova mandata i to će se nešto pokvariti ovim nesretnim događajem, a ne zbog rada oporbe...

Sasvim si pogodio najbitnije!
Naime gale odbija realan pregled situacije.On ima veca ili je mozda bolje reci precijenjena ocekivanja od prosjecnog sitnozubana.Kad bi to shvatio, onda ne bi trosio energiju na njih, jer su oni sebi najslicnije vec vise puta izabrali.A kako tvoj link na "crobarometar za prosli mjesec" pokazuje, sve ih vise i vole.
Ona manjina koja nema zeludac za takve ljubavne sapunice, treba se potruditi izbjeci posljedice na vlastitoj kozi kad se vec silom ( voljom vecine) nalaze u krivudajucem autobusu koje neminovno slijede kad je vozac u buducnost - slijep.
Mogao bi lako putnike odvesti u ponor i bez te namjere.Zato neki naime kazu da je ljubav slijepa.

Tko je glasao

"što će nam novi izbori

"što će nam novi izbori kada nitko bolji ni ne može doći na vlast"

Već sam u jednom od predhodnih komentara upotrijebio onu narodnu o svinjama i valovima, što bi i nakon novih izbora bio slučaj. Upravo je to po meni glavna prepreka, ispravnije rečeno glavni uzrok da bi se sa ovakvim političkim potencijalom i nakon novih izbora u saboru našle isključivo klonovi i marionete stranačkih moćnika. Znači, na istome tijelu, isti karcinom, kojeg čini politička bagra i spadala, koja bi samo dobila novu priliku da se dogovore oko podjele plijena iz državnog proračuna i ostatka obilteljskog srebra.

Novi izbori bi bili gotovo isto što i vlada nacionalnog jedinstva, zabijanje glave u pijesak i nastavak čerečenja, samo bi se povećao broj hijena koji u tome sudjeluju.

Izborni zakon nema odredbu lustracije, jer je izborni zakon napravljen i usklađen prema civilizacijskim i demokratskim normama pravno uređenih država, u kojima su državama, postulati civilnog društvo i općeg interesa samorazumljivi mehanizmi po kojima je i djelovanje političkih stranaka demokratski, a ne partiokratski proces.

Demokratski proces znači 50 posto + 1 glas

Partiokratski proces, ili demokracija na hrvatski način je da već sam glas šefa stranke vrijedi 50 posto + 1 glas, jer u Hrvatskoj šef stranke određuje kako će glasovati onih ostalih 50 glasova; znači 1 glas + 50 posto.

Stoga su novi izbori bez odvajanja žita od kukolja gubljenje vremena i novaca. Umjesto toga novi Mladen Bajić i USKOK koji nisu pod patronatom Ive Sanadera mogli bi zadati prve odlučujuće udarce mitu, kriminalu i korupciju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

A' propos lustracije:

A' propos lustracije: uhvatila sam jučer emisiju na OTV-u gdje su gosti bili Puhovski i Kraljević (King)...bilo je turbo zanimljivo, obojica su govorili potpuno otvoreno o trenutnom stanju u Hrvata...između ostaloga Puhovski je iznio i prilično jednostavno objašnjenje zašto lustracija u Hrvata nije provedeno u pravo vrijeme - nakon prvih izbora ili nakon rata. Odgovor je: biografija ocanamTudjmana! Jednostavno se ni na koji način nisu mogla složiti pravila a da bar po nekom ne ispadne i njegovo ime!!
A propos prijevremenih izbora - nisam sigurna da bi se išta promijenilo! Iskreno, kad uzmem u obzir da se na svm protestnim skupovima skupilo jedva 1.000 ljudi ne vidim da bi izbori bilo čim drugačijim rezultirali.
Zlo je uzelo toliko maha da ne znam što može više pomoći...Možda nam se svi gresi jednostavno prebrišu "masterresetom" koji, sudeći po općem stanju stvari, nije tako daleko...
I da, konačno počinjem slutiti o čemu ap uporno piše...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Prije izbora treba

Prije izbora treba promjeniti zakon, uskladiti izborne jedinice, izborne liste... U protivnom HDZ ne može pobjediti nitko osobito sada kada mu se vratio Glavas, strucnjak za izborne prijevare (Lisinski)
Prijevremeni izbori.
Njih treba izboriti. Povoda za to ima na pretek, ali nema vođe, nema oporbe.
SDP svojim spominjanjem nezadovoljstva traženjem ostavke sanaderove vlade je neuvjerljiv.
Milanovic kada govori o ostavci gleda u pod. Gals mu je nesiguran ostavlja dojam da ne zna što bi napravio ako do ostavke dođe. SDP je u vlastitoj zamci, za sto got optuzi HDZ, Bandic je vec napravio.
SDP nema partnera u oporbi. Razjedinili su se kod podjela fotelja i sada se ne podnose.
Takvom oporbom ne treba se vlada bojati za nastavak vladanja. Vladati ce dok hoce.
Ovakvu priliku pokojni Racan ne bi propustio. Milanovic ce propustiti, sada mjenja stan. Mozda drugi put nesto i organizira.

Tko je glasao

Prije izbora treba

Prije izbora treba promjeniti zakon...
evo prijedloga...

Tko je glasao

mislim da je mucke pisao o

mislim da je mucke pisao o izbornom zakonu


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

HDZ je u proteklih pet

HDZ je u proteklih pet godina izgradio potpunu koruptivnu mrežu političke podobnosti koja je prisutna u svim porama javnog društva i administracije. Točnije, pohvatali su konce zaostale iz devedesetih i nastavili sa istim poslom. SDP, uz sve moguće medijske ili blogerske zamjerke, takvu mrežu jednostavno - nema. SDPu se jako prebacuje "slučaj Rađenović" i Milan Bandić. Relativno gledano - u usporedbi sa idealom kojeg društvo (pa i ja) očekuje - SDP uistinu nije napravio dovoljno. No stvari treba staviti u pravi kontekst - dakle usporediti sa kompletnom političkom kontrolom i korupcijom koju HDZ provodi u državi.

Ovo je znakovit odlomak i odgovor na cijeli tvoj tekst. SDP tu mrežu korupcije i podobnosti - IMA.
Premlaćivanja Rađenovića i Miljuša su izraz previranja u Holdingu kojeg vodi Bandić i SDP. O načinima zapošljavanja, cjeniku radnih mjesta, uhljebljavanju kadrova se pisalo na dugo i na široko. I sad kad je shit hit the fan , Ljubičića se maklo čisto kao damage control. Kao što je i Bandić maknut nakon pijane epizode, na mjesto dogradonačelnika. I onda slijedi klasično pranje ruku - mi smo svoje napravili, a gdje je sad pravna država?
Korupcije i kriminalnog upravljanja je bilo i na državnoj razini u vrijeme SDP-vlasti kad je provedena ogromna čistka na svim važnijim mjestima i postavljani su podobni kadrovi. Da sad i ne idemo u nabrajanje SDP-afera.

Razlike HDZ-SDP su čista kozmetika. Ono što je najvažnije je da je tehnologija vladanja identična . Ekstremno strančarenje, provođenje volje stranačkog vodstva, nepostojanje ikakvih disonantnih tonova unutar stranke ili malo neovisnijih zastupnika - iako se volite hvaliti svojim uber-demokratskim izborima nakon kojih je uslijedila Milanovićeva samovolja i micanje ili marginalizacija nepodobnih.

I na kraju, vi HDZ gledate kao jedan monolit u kojem vlada Vođa (pri čemu ste 99% u pravu) i onda im pripisujete sve moguće greške i propuste. A kad je SDP u pitanju onda tražite diferenciran pristup - nismo svi isti, nismo svi Bandić, ima nas i poštenih... E pa ne može tako. Sjetimo se samo Ive Prpić i pisanja o GUP-u da bi onda uredno partijski digla rukicu za taj plan. Shvatite, dok god ste u stranci i pristajete na njenu stegu, onda morate biti spremni i da vas se radi te pripadnosti proziva i za ono što možda osobno ne podržavate. Ali ste u stranci i stranka to podržava.

I zbog svega toga SDP nije nikakva alternativa sadašnjoj vlasti - sada trebaju korjenite promjene, a ne promjene jednih te istih lica iz iste političke elite, istog načina vladanja. Treba nova paradigma vođenja politike, a to SDP- NEMA.

Tko je glasao

Razlike HDZ-SDP su čista

Razlike HDZ-SDP su čista kozmetika. Ono što je najvažnije je da je tehnologija vladanja identična . Ekstremno strančarenje, provođenje volje stranačkog vodstva, nepostojanje ikakvih disonantnih tonova unutar stranke ili malo neovisnijih zastupnika - iako se volite hvaliti svojim uber-demokratskim izborima nakon kojih je uslijedila Milanovićeva samovolja i micanje ili marginalizacija nepodobnih. mislim da je nedomisljeno ovo o razlikama. Razlike su velike. HDZ je na vlasti, te se susrece sa realnim i prilicno usranim problemima iz te i takve stvarnosti. Baksuz je da uopce ne mozes birati koje ce ti se sranje dogoditi, vec kad si na vlasti moras ujutro odmah progutat par zivih zaba i onda zadrzat smjesak do u laku noc, a sutra po jos njih. Taj ritam ubija. Sanader je poceo sa body languageom, a vidi sad podocnjaka, a cini mi se i da mu tlak u sistoli nije bas ohrabrujuci.
SDP je spram toga u teskoj hladovini, a glavinja i uopce ne upotrebljava svoje vrijeme. To je ta glavna razlika ma koliko se u tehnologiji obnasanja uloga pricinjalo slicnosti.
HDZ brusi svoje prve redove, a SDP je svoje navuko sa plimom i sad se izlezavaju ko masni tuljani na grenlandskom suncu. Sanader kao orka ceka da ih masakrira kad se vrate u vodu http://www.youtube.com/watch?v=DWsN63PRCW8&NR=1 .

Tko je glasao

zbog svega toga SDP nije

zbog svega toga SDP nije nikakva alternativa sadašnjoj vlasti - sada trebaju korjenite promjene, a ne promjene jednih te istih lica iz iste političke elite, istog načina vladanja. Treba nova paradigma vođenja politike, a to SDP- NEMA.

bilo kakva promjena bila bi korjenita promjena u odnosu na ovo što imamo danas. a priča kako je SDP ovakav, onakav, te nije alternativa je držanje štange Sanaderu i ekipi. nemoj mi zamjeriti ali čini mi se da je takva varijanta pomalo licemjerna jer se priča provlači od strane nestranačkih i slobodno mislećih ljudi, za razliku od LQ i B2 za koje znamo koje stavove zastupaju. uglavnom, meni to izgleda kao skriveno drukanje za HDZ.
ok, SDP nije JOT, imaju hrpu mana, imaju Bandića kojem se godinama pakira što objektivno što iz politikantskih razloga ali ja svejedno mislim da su daleko manje zlo od ovog što imamo sad.
a ja se također prudružujem željama da se u što skorije vrijeme pojavi ekipa koja će znati koja je to nova paradigma u vođenju politike. za to vrijeme dajte ljudi bilo što ali ne više ovo. proći će mi život uz sanadere, rončeviće, lovrinke, primorce, šukere. a nemam više živaca ni volje.

Tko je glasao

Slažem se da nam je pod

Slažem se da nam je pod hitno potrebna promjena. Teze da su svi isti ili da se dolaskom SDP-a na vlast ne bi ništa promijenilo idu samo HDZ-u u korist. Da, SDP nije savršen, ali u usporedbi s HDZ-om ... mogu li se uopće uspoređivati? Sjetimo li se samo svih njihovih afera i obećanja koja nisu ispunili! Trebali li ih nabrajati? Često pomislim da bi ih trebalo povremeno ponavljati jer smo mi Hrvati tako zaboravljiv narod. Evo, spomenut ću samo neke najnovije kojih se sjetim sada. Znači prva je bila ZERP i svjesno laganje oko njega još prošle godine, zatim su došla poskupljenja nafte, pa svega ostalog što je izazvalo inflaciju, nakon čega nije bilo nikakvih reakcija vlade. Da bi se ipak na kraju premijer smilovao i "pozvao" trgovce da smanje marže. Da, bilo je i ono uvjetno ukidanje 0 promila, za koje mislim da će više doprinjeti mitu i korupciji, nego što je to zbilja neki pozitivan zakon. I na kraju sva ova premlaćivanja, ubojstva sve do ovog zadnjeg, kad se kao nešto ipak pokrenulo u Vladi. Hoće li biti i rezultata, teško i ako će biti, biti će ograničenog karaktera jer, zna se, do koje se razine smije ići. A za stvarne rezultate kako je već rečeno potrebno je političke volje, te na žalost dosta smjena u policiji koja je općenito neobrazovana za poslove koje treba raditi.

Tko je glasao

Hebiga. Bolje i to nego da

Hebiga. Bolje i to nego da budemo kuhane zabe.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ma gle, ne bi htio da me se

ma gle, ne bi htio da me se krivo shvati ali ne mogu više gledati ovu količinu bahatosti i bezobrazluka - navečer kaže da smjene ministara nemaju veze sa ubojstvom a ujutro da to nije reko. danas kaže da će vidjeti kako da fabera imenuje kao v.d dok se ne provede natječaj jer kao eto on je legalist - pa koji k... će mu natječaj ako je on odlučio kog će imenovat i postaviti? zar se na taj natječaj onda nitko neće smjeti javiti? čega se mi to igramo? i da ne pričam o masu drugih laži i izmotavanja koje nam je/su prodali i prodaju. šuker trabunja o stabilnosti financijskog sustava - pa kome to priča? i onda još priče kak je on sposoban - pa teško bit sposoban kad držiš SVE fucking medije u državi. butković je imao napisan i objavljen članak o mudrim sanaderovim potezima prije nego je završila famozna konferencija. isprika ako nije suvislo ali pucam pomalo. ponavljam, nemam ništa protiv neke treće varijante ali dok do nje ne dođe dajte da dođe bilo tko - ovo više nema nikakvog smisla.

Tko je glasao

zagrebačke ceste su HSPova

zagrebačke ceste su HSPova ekspozitura još iz vremena zagrebačke krize i ekipa koja je tamo i optužena za cijelu priču dolazi nam iz redova HSP-a (čisto for the record)

bandić je vozio pijan i je pobjegao s mjesta nesreće ali je nakon toga odstupio i poslije bio ponovno izabran za tu funkciju s ogromnim brojem glasova GRAĐANA (pojedinačno najvećim na prethodnim izborima - također for the record)

nepostojanje ikakvih disonantnih tonova unutar stranke ili malo neovisnijih zastupnika - iako se volite hvaliti svojim uber-demokratskim izborima nakon kojih je uslijedila Milanovićeva samovolja i micanje ili marginalizacija nepodobnih

dakle svašta se može reći za SDP ali ovo gornje nikako ne stoji, puno precizniji bi opis bio da se SDP i pojedinci unutar njega prečesto ponašaju kao rakova djeca, svatko na svoju stranu
tko je to marginaliziran od strane milanovića? (čisto molim za podsjetnik)

Tko je glasao

zagrebačke ceste su HSPova

zagrebačke ceste su HSPova ekspozitura još iz vremena zagrebačke krize i ekipa koja je tamo i optužena za cijelu priču dolazi nam iz redova HSP-a (čisto for the record)

Tko je u Zgbu na vlasti? Tko je sef toj ekspozituri?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

već sam krenula pisat

već sam krenula pisat komentar na Hatzov post, no, rekoh sebi, da pročitam ipak prvo komentare da se event. ne ponavljamo...uglavnom, super si mu objasnio (i gale također, gore) tak da se ne moram mučit :))

CC

Tko je glasao

Ni ne htijući si sam sebi

Ni ne htijući si sam sebi dao razlog za prijevremene izbore.
Ako ti se toliko ne sviđa SDP, pa onda na prijevremenim izborima učiniš sve što je u tvojoj moći da ne dobije mandata koliko sad ima. Biraj, ne znam, na primjer HSS. Ili neku sličnu bandu koja drži postojeću bandu na vlasti.

Nitko nikome ne garantira unaprijed rezultate prijevremenih izbora i slobodan si se uključiti u utrku i razbucati ih sve u Saboru.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Hebote Silverci, pa ti si

Hebote Silverci, pa ti si cisti reakcionar. PROTIV, samo PROTIV glasati. Sta tebi nije jasno da mi zelimo konacno glasati ZA nesto?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nemoj se ljutit, ali ti i

Nemoj se ljutit, ali ti i hadži razmišljate stranački. Ja vam uporno pokušavam reći da niti jedna hrvatska stranka ne valja jer sve imaju način rada kao i SDP i HDZ. Korumpiran, nestručan, vođen uskim interesima...
Bez iznimke sve stranke funkcioniraju isto, s malo ili nimalo unutarstranačke demokracije, što se poslije prenosi i na državni nivo. Znači uključujem tu i HSS i HSP i HSLS i ostalu sitnu boraniju... Kao što gale reče - NEMA IZBORA. A ti meni da idem na izbore, a šta da biram? Hoće li Milanović ili Sanader postavljati podobne i nesposobne? Pa to je tako dragom bogu svejedno.

Ali ću glasati vrlo radu za stranku ili inicijativu ili listu koja prekine s tom praksom da šef zna najbolje i da svi misle kao on i tako u Saboru glasuju, da šef dijeli položaje i da moraš bit dobar s njim da bi bio ministar ili nešto... Sad ti reci da SDP ne funkcionira tako... Ili da pitam Arlovića?

Tko je glasao

Kao što gale reče - NEMA

Kao što gale reče - NEMA IZBORA.
Od kada gale, ti i drugi galamite po webu da nema izbora? Ima tome već ohoho. A što ste učinili da se to promijeni? Baš ništa. Osim što tu i tamo ponovite jednu te istu konstataciju da nema izbora.
A ti meni da idem na izbore, a šta da biram?
Jesi li ti išta bolji od ljudi u svim tim strankama koje si nabrojio? Ako jesi bolji, izvoli ponudi sebe na izbor. Ako nisi bolji, nemoj se ni predstavljati da si bolji i moralizirati.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Što si ti učinio da

Što si ti učinio da promijenite Bandića? Otkad vi iz SDP-a galamite da ste drugačiji, da ste alternativa, a nitko vas osim vas samih tako ne doživljava? Zato jer ste djelima dokazali da niste drugačiji.

Pusti ti mene, malo ti padne gard kad kreneš ushićeno braniti SDP. Možda se ja i ponudim za izbor nekad u životu, a ako se i ne ponudim, kao običan birač imam potpuno i svako pravo prigovarati i moralizirati koliko god hoću i kad god hoću onima koje plaćam da me zastupaju i vode državu. Ko da ste vi u strankama bogom dani pa vam se ne smije prigovarati?
Možda je ovakav stav prema biračima jedan od glavnih razloga zašto SDP uredno puši sve moguće izbore.

Tko je glasao

Shvatio si osobno, a nisi

Shvatio si osobno, a nisi trebao. Možda nisi uopće shvatio što se želi reći?

Govori se o prijevremenim izborima koji bi pokazali onima koji su na vlasti da nisu nezamjenjivi i da ih se ne mora trpiti četiri godine ako rade loše.
A tvoja teza je? Da ne trebaju prijevremeni izbori jer je SDP loš. Kao da te netko tjera da glasaš za SDP.

Je li itko u ijednom komentaru napisao da treba održati prijevremene izbore da bi se glasalo za SDP? Nije.
Ali ti iz nekog razloga vidiš upravo to.
Za koga ćeš glasati me uopće nije briga i zato sam ti i rekao da ako nemaš izbora ti preuzmeš stvar u svoje ruke i glasaš sam za sebe.
Umjesto da ponudiš argumente protiv prijevremenih izbora ti nudiš argumente protiv SDP-a. I još podmećeš meni da zabranjujem kritiku SDP-a.
A samo sam ti prigovorio da nisi ništa bolji. A nisi, nego si možda još i gori. Ova država ne ide k vragu ni zbog HDZ-a ni zbog SDP-a ni zbog ijedne druge stranke nego zbog pametnjakovića koji će mudrovati, pljuckati, a neće učiniti ništa osim toga.
Vrla hrvatska demokracija i aktivizam iz dnevnog boravka.
Vidiš, za sva sranja koja se u Hrvatskoj događaju ja okrivljujem baš tebe jer si baš ti najzaslužniji da smo danas tu gdje jesmo!

A opet, možda prebacivanjem priče sa prijevremenih izbora koji bi bili određena poruka svim strankama(a ne samo HDZ-u) na priču o SDP-u možda nešto i promijeniš.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ajmo polako... Možda se

Ajmo polako... Možda se nakon petog puta probije do centra za razumijevanje.

Gdje sam ja izrijekom rekao da sam protiv prijevremenih izbora? Dapače, u jednom komentaru sam rekao da, što se mene tiče, sutra mogu biti prijevremeni izbori i da može odletjeti Sanader skupa sa svojom nesposobnom Vladom. Međutim, ta inicijativa dolazi za sad jedino do SDP-a te sam je u tom svjetlu i komentirao - ako SDP traži prijevremene izbore, valjda želi pobjedu i smatra da bi bio alternativa sadašnjem stanju. U današnjem odnosu političkih snaga jedina realna mogućnost je da umjesto HDZ-koalicije na vlast dođe je SDP-koalicija. U tom kontekstu komentiram da bi SDP na vlasti donio samo kozmetičke, a ne suštinske promjene. Prema tome, ja nisam izričito protiv prijevremenih izbora, uvažavam argument da bi to malo prodrmalo cijelu scenu, ali opet ne dovoljno i ne suštinski. Sjašio bi Murta, a uzjahao Kurta.

Osobno sam shvatio samo dio koji mi i upućuješ osobno, ali bez nekakvih emocija, ne laskaj si :) Nadalje, malo je bezveze da pretpostavljaš razinu mog angažmana u politici jer stvarno pojma nemaš koliko i kako sam se ja do sad angažirao u javnom životu. Postoje načini djelovanja i van političkih stranaka, koliko god to tebi bilo teško pojmiti. Ako te zanimaju detalji, šaljem ti CV na mail pa onda kritiziraj, ovako pucaš na slijepo.

Ako ti je lakše, evo, osobno sam ja kriv za sve gdje danas jesmo. Pa i sam si teško opraštam glasovanje za SDP 2000 godine :)))
Ja sam ipak mišljenja da ova država ne ide vragu zbog "pametnjakovića koji će mudrovati, pljuckati, a neće učiniti ništa osim toga", nego zbog pametnjakovića koji se ukalupili u duboko korumpirane okvire današnjih hrvatskih stranaka i žive u iluzijama da će tim putem nešto promijeniti. Zbog pametnjakovića koji svojim pristajanjem na tu igru legitimiraju raznorazne lopine i kriminalce, ali si navečer prije spavanja tepaju da su ipak oni sami pošteni. Kao što reče gale, zbog onih koji drže lojtru dok jednog dana i sami ne dođu u priliku da budu dio povlaštene kaste. I tako ti ovo stanje ide unedogled.

Tko je glasao

Ajde da ne dizem suvisno

Ajde da ne dizem suvisno tenzije.

Vjerovatno si svjestan da izgradnja politicke organizacije iz nule nije lagana stvar pogotovo za amatere poput nas koji smo jedini voljni uopce djelovati u tom smjeru. Cak i prekaljeni profici imaju ogromnih problema u tom polju i tesko se mogu postaviti na noge i fasuju jer ne nude dodatnu vrijednost, a kamoli mi koji uvodimo inovacije i okrecemo pilu naopako.

Sve u svemu, pet godina te price kada ne postoji siri interes za tako necim i nije velika stvar, tako da je ipak dobro raditi na agitaciji tog interesa sto osigurava puno bolju starnu poziciju.

Tako sam uvjerenja da je svako moje drukanje kontra SDPa daleko veca gesta za razvoj demokracije Hrvatske, nego sto je to ukupni rad "postenih" SDPovaca koji se zadovoljavaju mrvicama dok istovremeno legitimiraju kriminal svojih organizacija.

Naravno, mozes ti reci da je nas rad nikakav i to fakat stoji. Ali, za razliku od pokrivanja kriminala, mi barem ne prljamo ruke niti lozimo kriminalnu masinu, pa je vec i ta gesta ogroman cin. Daleko od dovoljnog i to stoji, ali da bi se napravilo dovoljno, treba nam ipak i podrska vas koji ste bili u procesu i koji ste stekli odredjena znanja u kojima smo mi deficitarni.

PS. Radjenovic je izasao iz SDPa. Bandic je ostao u SDPu. Kao i Silverci i Hadzi. Hebiga. Svako bira svoje drustvo i snosi odgovornost za taj izbor.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Radjenovic je izasao iz

Radjenovic je izasao iz SDPa.
to mi je novost. imas neki link?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

U pravu si. Samo je napustio

U pravu si. Samo je napustio skupstinu. Sad, ostaje pitanje, jeli to pozitivna profilacija kadra?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

naravno da nije. i slazem

naravno da nije. i slazem se, negativna selekcija donosi postupno propadanje i slabljenje.
no, nije ni tako dramaticno kao sto si napisao.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Razlike HDZ-SDP su čista

Razlike HDZ-SDP su čista kozmetika. Ono što je najvažnije je da je tehnologija vladanja identična . Ekstremno strančarenje, provođenje volje stranačkog vodstva, nepostojanje ikakvih disonantnih tonova unutar stranke ili malo neovisnijih zastupnika - iako se volite hvaliti svojim uber-demokratskim izborima nakon kojih je uslijedila Milanovićeva samovolja i micanje ili marginalizacija nepodobnih.

ovo jednostavno nije istina. postoji niz pitanja u kojima su razni clanovi stranke (i visoko i nisko rangirani) iznosili razlicite stavove: koncert thompsona, referendum o NATOu, reakcija na vladinu smjenu ministara. to su samo tri primjera iz blize proslosti koji mi odmah padaju na pamet. uz malo truda, moglo bi ih se naci na desetke (dovoljno je prekopati period oko konvencije npr). razlicita misljenja postoje i javno se deklariraju - to se uostalom i u medijima cesto prikazivalo kao "anarhija" ili "slabost". a o tome sam pisao i u dnevniku "SDP i unutarstranacka demokracija"

no, stranka u jednom trenutku mora donjeti odluku. kad se ona donese - to je sluzbeni stav stranke. ja se s njim ne moram slagati, i ono u kako ja dozivljavam "stranacku stegu", protiv takvog stava necu raditi. no donosenje odluka sa sobom nosi i odgovornost, te oni koji su ih donjeli na kraju za te odluke i odgovaraju pred clanstvom. podsjetio bih da je SDP jedina stranka koja je u statut ugradila odredbu po kojoj kompletno clanstvo bira celnike na konvencijama.

tako da su po mom misljenju, razlike strukturalne i bitne.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nebitno, Aleksa, nebitno...

Nebitno, Aleksa, nebitno... Ovo što si ti rekao sam i ja napisao, toliko vam priznajem, ali ta razlika jednostavno nije dovoljna. Tko donosi stranačke odluke? Pa predsjednik Zoki i glavni odbor pun uvijek istih faca od 1990-ih i uvijek donose odluke koje pariraju HDZ-ovom načinu vladanja, ne nude ništa novog. Ukratko, želite biti HDZ umjesto HDZ-a, a to nam ne treba.

Ako već želiš kopati po arhivi, prokopaj Štefanove tekstove o načinu odlučivanja tko ide na stranačke liste za izbore. Odlučio Zoki, zanemario mišljenje lokalnih organizacija. Prema tome, izravno biranje autokrata na čelo stranke nije ništa drugo doli kozmetika. Kao što je i kozmetika da razni članovi SDP-a mogu iznositi razna stajališta kad na kraju opet odluka pada u ustaljenom gremiju jednih te istih osoba.

Pošto sam uz Zvonu istaknuti amerikanofil, uvijek volim povući paralele s njima. Pogledaj značenje riječi "maverick" koja se često koristi uz Johna McCaina. On je u Senatu više puta djelovao PROTIV stavova svoje stranke i to na važnim pitanjima kao što su imigracija, pobačaj i slično. Ne samo govorio - glasovao protiv! I nije zbog toga izbačen iz stranke, pače, danas je predsjednički kandidat iste. Koliko je SDP-ovih zastupnika ikad glasalo protiv prijedloga stranke, a po svojoj savjesti? Jel nula (0) otprilike točan broj? Da se razumijemo, za HDZ i sve ostale stranke vrijedi isto. Glasačke mašinerije bez vlastitog stava.

Prema tome, ostajem kod svoga - različiti jeste, ali sve je to šminka i sasvim nebitno za napredak države.

Tko je glasao

mccain je u 95% slučajeva

mccain je u 95% slučajeva glasao kako je bush rekao i iz nekog razloga sada ga netko (a i on sam sebe) proziva "maverickom" što je suludo

po tom kriteriju i marijana petir je maverick u hrvatskom saboru

Tko je glasao

Nije istina, ne brij...

Nije istina, ne brij... proces je tamo puno drugačiji nego ovdje gdje predsjednik stranke kaže a ovi klimaju... sigurno nije u 95% glasao kako je Bush rekao i za to postoje konkretni podaci, a osim toga je poznato da po nekim pitanjima kao što je imigracija ima sasvim suprotne stavove od većine stranke i da je glasovao za više prijedloga koji su dolazili od strane Demokrata. Kod nas je čak nezamislivo da netko glasa za prijedlog suprotne stranke u bilo čemu. To je jednostavno nemoguće jer za sve misli stranka.

Tko je glasao

Nije istina, ne brij...

Nije istina, ne brij... proces je tamo puno drugačiji nego ovdje gdje predsjednik stranke kaže a ovi klimaju... sigurno nije u 95% glasao kako je Bush rekao i za to postoje konkretni podaci

apsolutno se slažem s tobom, tj. s drugim dijelo rečenice

http://www.factcheck.org/askfactcheck/is_it_true_john_mccain_voted_with....

Q: Is it true John McCain voted with George Bush 95 percent of the time?
The Obama campaign keeps claiming McCain has voted with President Bush 95 percent of the time. Is this true? Is this significant?

A: Yes, it's true, according to Congressional Quarterly's assessment of McCain's voting record.
Sen. Barack Obama has attempted to use the Arizona senator's voting record against him in statements like this:

Barack Obama (June 3): It's not change when John McCain decided to stand with George Bush 95 percent of the time, as he did in the Senate last year.

The claim is true. According to Congressional Quarterly's Voting Studies, in 2007 McCain voted in line with the president's position 95 percent of the time – the highest percentage rate for McCain since Bush took office – and voted in line with his party 90 percent of the time. However, McCain's support of President Bush's position has been as low as 77 percent (in 2005), and his support for his party's position has been as low as 67 percent (2001).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci