Tagovi

Prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor

Prije gotovo godinu dana, na stranicama pollitika.com u jednom od dnevnika pitao sam ima li nekoliko dobrovoljaca koji bi se uklju?ili u mali "projekt" koji mi je dugo vremena bio na pameti, no nikako ga pretvoriti u djelo. Na moj poziv javili su se z00ey i Aleksandar Hatzivelkos, a kasnije nam se priklju?io i smogismogi.

Ideja je bila kreirati malu, zainteresiranu grupu koja lagano i brzo može komunicirati i koja je motivirana da zadani plan provede do cilja. Cilj koji sam postavio je predati Ustavnom sudu dokument temeljem kojeg bi se pokrenuo postupak ocjene ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Razlog zbog kojeg smatram da to treba u?initi je o?igledna neustavnost koja proizlazi iz ustavne odredbe da Sabor može imati maksimalno 160 zastupnika, u odnosu na Zakon koji omogu?ava da ih bude 162 (iako, po nekim elementima ispada da nema gornjeg limita).

Problem je naravno puno kompleksniji pa smo tijekom godine podijelili zadatke, prou?ili Ustav i zakone koji reguliraju izborni proces, ali i zakone koji definiraju djelokrug i na?in djelovanja ustavnog suda. Osim toga smo prou?ili praksu ustavnog suda u sli?nim predmetima, krenuli u pisanje samog prijedloga, te na kraju s ve? napisanim prijedlogom konzultirali dodatne stru?njake i poznavatelje prava da vidimo jesmo li možda štogod o?iglednog propustili, ili, što je još bitnije, postoji li neko pravno na?elo koje u ustavu ili zakonima nije zapisano, a temeljem kojeg bi naš prijedlog bio u startu diskvalificiran. Kome god bi došli s našom idejom, reakcija bi u startu bila nepovjerenje ili podsmjeh, no nakon što bi se udubili u prijedlog po?etnu reakciju bi zamijenoilo iznena?enje i odobravanje.

Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor kaže kako se 140 zastupnika odabire iz 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, dodatnih 8 dolazi iz manjina, dok je razlika od 148 na više rezervirana za glasovitu 11tu izbornu jedinicu u kojoj se zastupnici odabiru nefiksnom kvotom s liste od 14 zastupnika.

Prva osnova je jednostavna jer je maksimalni broj zastupnika po Ustavu 160, dok je po Zakonu o izboru zastupnika u Hrvatski sabor taj broj 162 (140 + 8 + 14).

Druga osnova je malo kompliciranija, no bit je slijede?a; prosje?na izborna jedinica u Hrvatskoj ima oko 380.000 glasa?a, dok 11ta izborna jedinica ima njih 404.000. Svaka od izbornih jedinica u hrvatskoj izabire 14 zastupnika, dok u 11toj izbornoj jedinici broj zastupnika ovisi o broju glasa?a u Hrvatskoj, ta brojka se potom podijeli brojem zastupnika (dakle sa 140) a tada podijelite broj glasa?a koji su izišli u 11toj izbornoj jedinici s tim koli?nikom (puno detaljnije tu temu obra?uje Aleksandar u svom dnevniku ovdje).

To ukratko zna?i da je tijekom proteklog izbornog ciklusa, izborna jedinica u Hrvatskoj s 380.000 glasa?a izabrala 14 zastupnika, dok je istovremeno 404.000 glasa?a iz 11te izborne jedinice izabralo njih 5. ?lanak 3 Ustava kaže kako je jednakost najviša vrednota ustavnog poretka, te kako je to ujedno i temelj za tuma?enje ustava (na?elo jednakosti se razra?uje na više mjesta u Ustavu npr. ?lanku 14., a specifi?no o bira?kom pravu govori u ?lanku 71.) - iz ?ega slijedi da su bira?i iz 11te izborne jedinice u neravnopravnom i nepovoljnijem položaju od bira?a iz preostalih 10 izbornih jedinica. Diskriminacija nije dozvoljena (tj. jedina koja je dozvoljena je pozitivna diskriminacija koja se o?ituje u izbornoj jedinici za manjine).

Smatramo da smo dobro definirali problem, te smo na kraju Prijedlog za ocjenu ustavnosti predali ustavnom sudu 11. prosinca 2008. godine.

Postoji puno razli?itih motiva zašto smo ovo napravili:

  • Vladavina prava mora biti temeljno, a ne samo deklarativno na?elo funkcioniranja države. Zakoni moraju biti jednaki za sve, te ne smiju nikoga favorizirati niti diskriminirati. Zakon o izboru zastupnika jedan je od temeljnih zakona jedne države i teško je o?ekivati da ?e ostatak sustava funkcionirati ako su temelji napravljeni pogrešno.
  • O?igledno je kako je Zakon o izboru zastupnika loše napravljeni zakon koji jednostavno više ne odgovara zahtjevima ove države; u njemu ima puno nelogi?nosti i nedosljednosti te je pisan na na?in da su pojedine skupine o?igledno favorizirane na uštrb drugih. Naš prijedlog obuhva?a samo ?lanak 41. zakona, no to nije jedini ?lakan koji je protuustavan.
  • Politi?ke stranke o?igledno nemaju volje ili snage pokrenuti pitanje izbornog zakona, njegovih izmjena ili cjelovite promjene, a do današnjeg dana takva inicijativa nije došla ni iz redova civilnog društva.
  • Nedovoljno snažna pozicija Ustavnog suda; Ustavni sud je zatrpan tisu?ama predmeta ?iji je prvenstveni cilj iscrpljivanje pravnih mogu?nosti u hrvatskoj i pokretanje postupaka na sudu u Starsbourgu; vrlo maleni broj predmeta se odnosi na ocjene ustavnosti a to je u stvari temeljna zada?a ovog suda.
  • Želja nam je i pokazati kako nekolicina pojedinaca mogu pokrenuti veliku i važnu temu, te pokrenuti slijed koji ?e u kona?nici dovesti do pozitivne promjene.

Ustavni sud je ne samo pravosudno nego i politi?ko tijelo, reakcija suda ovisi o mnogo ?emu. Na?elno, ne postoji vremenski rok u kojem sud mora riješiti ovaj prijedlog, no jednako tako postoji na?elno po kojem bi zna?ajni prijedlozi za ocjenu ustavnosti morali imati prednost pred ostalim, niže rangiranim prijedlozima.

U ovoj fazi, Ustavni sud provjerava svoju nadležnost na našem prijedlogu te provjerava formu prijedloga. Ako je sve OK, tada ?e rješenjem pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti. U normalnim uvjetima, bilo bi za o?ekivati da ?e naš prijedlog do?i na red za godinu - godinu i pol te da bi morao biti riješen kroz dvije-tri godine. Ipak, ovdje je rije? o zakonu koji zadire u samo srce izbornog postupka te je vrlo teško predvidjeti kako ?e se sud postaviti. U slu?aju da sud prihvati našu argumentaciju, dati ?e rok Saboru u kojem treba izglasati novi i s Ustavom uskla?eni stavak Zakona.

Komentari

nakon godinu i pol....

ima li neke povratne informacije?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

bs Oni svašta hoće ali

bs Oni svašta hoće ali neče da seodreknu da kradu izbore inače ja sam podnosio zahtjev za ocjenu ustavnosti svih izbornih zakona i obračao sam se i sudu u Strasbourgu Ustavni sud ima formulu za odbijanje "pravo je hrvatskog sabora da uredi ta pitanja". Strassbourg kaže da nije nadležan iako po konvenciji jest.

bs

Tko je glasao

Svaka čast pametnim i

Svaka čast pametnim i hrabrim ljudima.

Tko je glasao

mrak, izdvojen komentar u

mrak,

izdvojen komentar u podosta komentara, držim, da je komentar _ Uto, 23/12/2008 - 09:50 — Anonimni korisnik (neprovjereno).

Na taj komentar od tvoje ili "vaše" strane nije odgovoreno referentno. Dapače, držim da je odgovoreno na "mutan" način, točnije - odgovoreno je s "hrpom rečenica" pa i obezvrijeđujućih u smislu tvoje pa i "vaše" loše defamacije !!! na kvalitetan komentar!!!

Kao što je očevidno, jer nisam "izbrisao" svoj komentar, te sam jasno i dokumentirano, držim, podržao aktivnost i TEBE i SVIH članova, kako sam nazvao ZAJEDNO - "Radne skupine" (ako ona postoji u tom smilu?).
To sada opetujem ZATO što jesam u stanju REFERENTNO odgovoriti na pitanja koja je postavio Uto, 23/12/2008 - 09:50 — Anonimni korisnik (neprovjereno). No to ne ću učinti zato što nisi odgovorio na niti jedno pitanje u mojem komentaru, ali ni (što je osobito važno) u komentaru "Anonimnoga" !
(Istu "propusnicu" nije učinio ni mr. Jacks u jednom mojem ranijem "komentaru", makar u drugom smislu a što ti je poznato !???)

Ako ti osobno, ili zbroj 4 blogera - jeste samo ZBROJ osoba, a ne i cjelina koja uočava da je "iskopala" - i to namjerno ili slučajno - i "nešto više", tada to morate prethodno definirati. I nakon toga se može biti jasan. Kao što ste uočili ja sam s razlogom vrlo jasan.

A i jasan je Uto, 23/12/2008 - 09:50 — Anonimni korisnik (neprovjereno) - s vrlo kvalitetnim i konstruktivnim "promšljanjem".
Spomenuto promišljanje "nisam" analizirao, ali jesam vaše odgovore.
A oni nisu "dobri" i to ne zato što je riječ o pogreškama u komentaru Anonimnog korisnika, već zato što niste "ponešto" uočili. A što sam, držim, naznačio - pa i u tom smislu bio "vrlo jasan".

Glede financiranja vaših daljnjih aktivnosti - sve ovisi, držim, samo o tomu u kojoj razmjeri JESTE svjesni što se "sve pokrenulil".
U startu vaš inicijalni rad vrijedi preko jedan milijun kuna.
Tko će to platiti?

Ne znam zašto odgovor - i - na to pitanje ne uočavate?
Točnije rečeno, i to razumijem, odgovor se - i - ne može uočiti ako ostanete na uočenoj od moje strane tvojoj ili "vašoj metodologiji".
Nejasno?

Tko je glasao

Zdravko oprostite, ali

Zdravko oprostite, ali stvarno nisam razumio.

Tko je glasao

Glede "metajezika" i glede

Glede "metajezika" i glede "nejasnoća" - slijedeće !

Pokrenuto je FORMALNO PRAVNO od pojedinaca, pod nazivom "blogera", jedno od temeljnih pitanja HRVATSKE DRŽAVE.

Pritom je točno definirana RUPA u ustavnoj definiciji izbornih jedinica, odnosno u broju zastupnika u parlamentu, u Hrvatskoj pod nazivom Hrvatski Sabor. To nije uočeno od NIKOGA u takvom formalno-pravnom smislu.

Dapače, to nije uočeno od nikoga unatrag gotovo 20 godina, a prije svega od PLAĆENIH osoba da to uoče.

No, to su uočile osobe koje nisu plaćene da to uoče, jer se s razlogom ne bave s time.
A time se ne bave zato što s razlogom vjeruju da onda kada plaćaju porez i druge dadžbine za PLAĆE osobama koje "rade" u Hrvatskom saboru kao zastupnici, i koje rade kao pravnici, suci itd. itd. itd. - da te osobe rade za novac koje primaju - pošteno, stručno, i kvalitetno.
Između "ostaloga", te osobe koje su spomenuto uočile, s razlogom drže da RUPE koje su otkrile upućuju NA ČINJENICU da "netko" od onih koji primaju uredno svoje plaće - ipak pogrešno prima plaću za svoj rad !!!

S obzirom na važnost i značaj onoga što su "blogeri otkrili", držim da to vrijedi preko 1 milijun kuna, a kao što sam i "spomenuo" !!!

Dopuštam "sebi" zamijetiti da sam, nastavno na "uočeno", i
"JA"
UOČIO da u 5 izbornih jedinica OD DOMICILNIH 10 IZBORNIH JEDINICA NE POSTOJI LEGIMITET ZA PRAVOVALJANOST ODLUKA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU - A ŠTO ZNAČI DA NE POSTOJI LEGIMITET VLADE MANDATARA IVE SANADERA !
U govornom smislu riječ je o NEZAKONITOM HRVATSKOM SABORU,
i o
NEZAKONITOJ VLADI REPUBLIKE HRVATSKE.

Nastavit ću s daljnjim komentarima, nakon vaših slijedećih pitanja.

Tko je glasao

Opet imamo tok misli koji

Opet imamo tok misli koji nije najjasnije pretočen u tekst.
Nije jasno što vrijedi milijun kuna i kome. Je li to godišnja ušteda koja bi se dobila otpuštanjem neradnika i nestručnih iz državne uprave? Nagrada koju bi blogeri trebali dobiti za "otkrivanje"? Nešto treće?
Dopuštam "sebi" zamijetiti da sam, nastavno na "uočeno", i
"JA" UOČIO da u 5 izbornih jedinica OD DOMICILNIH 10 IZBORNIH JEDINICA NE POSTOJI LEGIMITET...
Otkrivano je tu dosta toga. Za detalje preporučam pročitati:
"hrvatska u institucionalnoj ustavnoj krizi" od 09.01.2008. i "prijedlog vrlo konkretne polliticke akcije" od 10.12.2007.

Tko je glasao

panon zahvaljujem na ovom

panon

zahvaljujem na ovom (pre)važnom pitanju.

Namjera mi je bila skrenuti pozornost na činjenicu ogromne važnosti. A to je da, na žalost, brojni u nas drže da takve i građanske ali i stručne inicijative !!! predstavljaju onako "nešto bezveze". Takve građanske inicijative a koje su istodobno stručno potvrđene ("stručno referentne") ne nastaju "same od sebe". Dapače, one imaju posljedično veliki a ponekad i golemi materijalni učinak. Na predočeni način namjera mi je bila to zasebno istaknuti i podvući.

Tako zbog proceduralne ili formalne pogreške, konačno, zbog bilo čega - u ovom konkretnom primjeru Ustavni sud može odbaciti predstavku. Međutim, Ustavni sud može ne odbaciti takvu i slične predstavke polazeći od svoje ocjene da u ovom primjeru izborni zakon nije u duhu Ustava, a na što se uz konkretno predočeno, također odnosi predočeni podnesak odnosno prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, a o kojemu je sada riječ.
Zasebno sam u svojem komentaru, a i malo prije opetovano, predočio da su državni izbori u listopadu 2007. godine u 5 izbornih jedinica ništavni! Što mislite koje su posljedice ove "moje" tvrdnje? Zar sam ja odgovoran, ili naši kolege "blogeri" za činjenicu da je po našem stručnom ali i građanskom motrištu Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor - suprotan konkretnim člancima Ustava - i nastavno da je u svojoj primjeni izravno UKINUT (derogiran) od strane državnih dužnosnika. A koji su nedvojbeno plaćeni, i zakonom izravno odgovorni za ispravnu (u slovu i u duhu) primjenu jednog od najvažnijih zakona u Hrvatskoj. A to je NEUPITNO i par exellence Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor.
Tako Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor (pročišćeni tekst ili nepročišćeni tekst - tako svejedno!) u čl. 36. izrijekom određuje slijedeće, citiram: »Izborne jedinice određuju se Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od + – 5 %.
Pri određivanju izbornih jedinica, mora se koliko je to najviše moguće, voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj."
Za "shvatiti" ove samo dvije rečenice ne treba imati pravni fakultet, i ne treba imati doktorat pravnih znanosti, i ne treba biti ekspert za ustavno pravna pitanja!

Nasuprot njima, pojedinačni (čak i kvalificirani) građani imaju objektivno "ništa", osim volonterske više ili manje uspješne aktivnosti, i u objektivnom su stvarnom inferiornom pa i u ništavnom položaju neovisno o stručnim znanjima da se "sami" konfrontiraju sustavu. Dokazano je riječ o profesionalno plaćenom sustavu za održavanje partijske vlasti pod nazivom "hrvatska demokracija". Sa svoje strane pravosudni sustav (odvjetničke tarife, uz ostalo) izravno još snažnije ionako "ništavnog građanina" transformiraju u "apsolutnu nulu" u odnosu prema onima koji jesu de facto na vlasti, ili su u položaju "nedodirljivih".

Demokracija ne nastaje "sama od sebe", demokracija se proizvodi, i njezina proizvodnja - košta, odnosno ona ima vrijednost. Demokracija nije "pričati o demokraciji i ljudskim pravima" itd. itd. itd. - demokracija je prije svega MATERIJALNI ODNOS i demokracija znači izravnu a to znači mjerljivu materijalnu odgovornost svake pojedinačne osobe.

Nasuprot građanskoj demokraciji kojoj po naravi stvari svi "težimo", ili takvu "želimo", u Hrvatskoj postoji politički sustav partijske demokracije. Takva partijska demokracija ima financijskih sredstava s kojima plaća stručnjake u njihovoj funkciji održavanja takve partijske hrvatske demokracije.

Nakon uspjeha Zagrebačkog trećeg puta na izborima u svibnju 2009. godine, u gradu Zagrebu će se stvoriti financijski i stručni sustav za "proizvodnju demokracije". A to znači da "JA - GRAĐANIN" mora imati i mora dobiti uporište u vlastitom "najbližem" institucionalnom sustavu, koji mu izravno i konkretno pripada po životu i radu - a to je u ovom primjeru grad Zagreb.

U metropoli hrvatstva, u metropoli hrvatskog građanstva, i u metropoli hrvatskog gospodarstva - a po definiciji Zagrebačkog trećeg puta NE ĆEMO dopustiti proganjanje "JA - GRAĐANINA" od strane hrvatskog institucionalnog sustava danas u svevlasti Hrvatske demokratske zajednice zajedno s njihovim ortačkim političkim strankama i u "tihoj kolaboraciji" s SDP grada Zagreba.

Tko je glasao

meni apsolutno nista od

meni apsolutno nista od napisanog nije jasno.
ne razumijem taj meta-jezik


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

stavih link na net.hr. samo

stavih link na net.hr. samo tamo je bitniji thompson, ceca i neka simona od ovakvih stvari ili recimo, poskupljenja plina za 20%.

Tko je glasao

100% sam sigruran da se

100% sam sigruran da se ustavni Sud nece drzati Ustava kao pijan plota.Valjda 50 x sam napisao da je nas slucaj tako apsurdan na svim poljima.Ali najvise na podrucju prava i ekonomije.I to valjda zato sto imamo najvise pravnika i ekonomista i shodno tome opsadu studenata na ta 2 fakulteta.
Kao za inat su nam upravo pravo i ekonomija najgori od svega.
Nivo znanja ili bolje reci diletantizma ekonomskih gurua koji su do jucer izbacivali novoproizvedene samoupravne ekonomiste a sad svrereno razjasnjavaju svjetsku trzisnu ekonomiju je fascinanatan.Bolje bi im bilo da se ne pojavljuju bez skarnicla na glavi u javnosti.
Pretpostavljam da ni oni vjecno nezamjenjivi bardovi prava nisu nista bolji.

Tko je glasao

Kao za inat su nam upravo

Kao za inat su nam upravo pravo i ekonomija najgori od svega
Upravo te dvije znanosti su bile alat "pretvorbe".
Marx je popljuvan iz ideoloških razloga, iako je on bio analitičar, a ne političar.
Samoupravni socijalizam je popljuvan iz ideoloških i nacionalnih razloga, iako je to bio način društvenog uređenja a ne državnog uređenja
Na tim "zasadama" ostvaren je slobodan prostor (vakuum) za rezultate koje danas uživamo.
Najlakše je rušiti. Pravo i ekonomija su sjajni alati za rušenje ali i za stvaranje. Opsada ta dva fakulteta ima osnova za polaznike, jer - jamče zaposlenje. Posebice to vrijedi za pravo. Nakon okončanja studija, imate široki krug područja djelovanja (pravosudni ispit, sudac, odvjetnik, zastupnik tvrtke, političar, bilježnik).
Inače jedan dobar vic za raspoloženje:
Pitanje: Znate li zašto su studenti Pravnog fakulteta najpamentniji ljudi?
Odgovor: Zato što su prije toga obišli sve ostale fakultete.
Pitaj mene!

Tko je glasao

Pitanje: Znate li zašto su

Pitanje: Znate li zašto su studenti Pravnog fakulteta najpamentniji ljudi?
Odgovor: Zato što su prije toga obišli sve ostale fakultete.

odlično... to mi malo miriše na Muju:
''što radi Mujo kad završi Pravni fakultet ? Skida skelu pa ide na Filozofski''

Smogi, kad si banuo ovdje, rekoh da će Pollitika s Tobom napredovat !

Tko je glasao

Imate jednu veliku

Imate jednu veliku traljavost u prijedlogu:

Pišete:
"Prema članku 41. st. 2. Zakona, ukupni broj važećih glasova birača u deset izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj dijeli se sa 140 koliko se ukupno zastupnika bira u tim izbornim jedinicama.
Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva od prosinca 2007. ukupan broj glasača 3.824.731 dijeli se s 140 pa se dobije količnik 27.319. Broj zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici dobije se na način da se broj važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici podijeli s količnikom 27.319."

Ovaj argument gdje koristite DIP kao izvor je netočno interpretiran, u odnosu na članak na kojeg ste se pozvali, činjenice su slijedeće:

Broj važećih glasova u jediinicama od I do X bio je: 2.389.391

Dijeljeno sa 140 količnik je: 17.067,07

U XI izbornoj važećih glasova je bilo: 89.653

5 zastupnika iz XI IJ. ušlo je u sabor .

Nadalje i navažnije:

Vaš prijedlog će biti sigurno odbijen u dijelu gdje navodite da je povrijeđeno ustavno načelo općeg i jednakog biračkog prava, jer upravo ovom matematičkom metodom se ta jedankost utvrđuje. Naime, podjelom broja svih valjanih glasova u I-X sa brojem 140 dobija se broj glasača koji su izabrali jednog zastupnika (u slučaju prošlih izbora to je 17.067).
Po načelu podjele broja svih valjanih glasova u XI izbornoj sa ovim brojem proizlazi da je apsolutno jednak broj birača bio potreban da se izabere jedan zastupnik, i u Hr i u dijaspori.
Dakle nitko nije stavljen u nejednak položaj u odnosu na druge birače, pa time nije povrijeđena i jednakost biračkog prava.
Na konkretnom primjeru izbora 2007. u izbornim jedinicama I - X 17000 birača izabarlo je po jednoga zastupnika potpuno isto isto kao i u XI.

U dijelu da se na taj način može dogoditi da u sabor bude izabrano 163 zastupnika, umjesto ustavom propisanih 160 argumentacija apsolutno stoji.

Šteta što prijedlog niste obajvili prije službenog upućivanja. Još nije kasno da ga povučete i izradite novi.

Tko je glasao

U dijelu da se na taj način

U dijelu da se na taj način može dogoditi da u sabor bude izabrano 163 zastupnika, umjesto ustavom propisanih 160 argumentacija apsolutno stoji.
Bilo je pitanje sata, a ne dana, kad će se javiti neki dužnosnik. Građani Republike Hrvatske ocjenjuju dužnosnike, a posebice kad se oglase kao "anonimni korisnik". Nema razloga skrivati se. Skrivaju se oni koji ne mogu pogledati u oči hrvatskom narodu

Inače za uspjeh našeg prijedloga Ustavnom sudu Republike Hrvatske, dovoljno je ispuniti barem jedan alternativno navedenih razloga neustavnosti. Kada Vi navodite: "U dijelu da se na taj način može dogoditi da u sabor bude izabrano 163 zastupnika, umjesto ustavom propisanih 160 argumentacija apsolutno stoji.", onda je to hrvatskim građanima jamstvo da će Ustavni sud Republike Hrvatske usvojiti inicijativu Pollitika.com.

PS.1. Dragutin Lesar, Tonči Tadić, Vesna Škare Ožbolt, oglašavaju se često na Pollitika.com s svojim imenom i prezimenom. Zato ih članovi Pollitika.com poštuju, pa i onda kada se ne slažu s njihovim razmišljanima.
PS.2. Ustav i Sabor se pišu s velikim slovima. Čak i onda kad ih se kritizira. Tako se izražava poštovanje prema institucijama svoje Države, što ne znači i poštovanje prema osobama koji tu funkciju obavljaju.

Tko je glasao

Šteta što prijedlog niste

Šteta što prijedlog niste obajvili prije službenog upućivanja. Još nije kasno da ga povučete i izradite novi.

mi uopće ne diskutiramo o broju danih glasova nego o biračima, birači su svi oni koji imaju pravo glasa neovisno o tome jesu li izišli na izbore ili nisu

ako se gleda ukupnost broja birača (građana s pravom glasa) tada naši argumenti stoje

pogrešno je razmišljati kako se načelo jednakosti primjenjuje samo na one koji su dali glas, a ne na sve birače; to bi bilo kao da kažeš da mogu glasati samo oni koji su u prošloj godini platili porez (dok znamo da imamo brdo studenata, nezaposlenih ili umirovljenika)

cijela priča je provjerena s cijelim nizom različitih ljudi, od nas samih, odvjetnika, profesora do sudaca i koliko god mogu siguran sam da su argumenti na našoj strani

Tko je glasao

dodao bih da je prijedlog za

dodao bih da je prijedlog za ocjenu ustavnosti traljavo procitan, jer u njemu jasno pise da se prilikom pisanja zakona mora krenuti od pretpostavke da ce SVI izaci na izbore. sve ostalo je spekulacija koja ne smije biti temelj zakona. na tom temelju se dolazi do brojke od 163 zastupnika.

Vaš prijedlog će biti sigurno odbijen u dijelu gdje navodite da je povrijeđeno ustavno načelo općeg i jednakog biračkog prava, jer upravo ovom matematičkom metodom se ta jedankost utvrđuje.

i jos jednom - ponovno procitati prijedlog ocjene ustavnosti:
temelj za tvrdnju nejednakosti biraca u 11. izbornoj jedinici nije broj zastupnika koji oni biraju, vec pravo biraca u prvih deset izbornih jedinica da UTJECU na broj zastupnika 11. izborne jedinice, dok glasaci 11. izborne jedinice TO PRAVO NEMAJU.

detalji oba objasnjenja:
http://pollitika.com/izborni-teatar-apsurda
http://pollitika.com/jednakoscu-po-dijaspori


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Samo jedna

Samo jedna napomena.

Pregledao sam prijedlog i odmah mi je nesto zapelo za oko a to je da se pozivati na pročišćeni tekst Zakona o izboru zastpunika.... (NN 69/2003).

Mislim da će vam sud odbaciti prijedlog upravo zbog toga. Naime u svojom izvještaju Hrvatskom saboru (sig. U-X-80/2005 od 01.06.2006.) Sud je upozorio kako "nije nadležan ocjenjivati suglasnost pročišćenog teksta zakona s Ustavom, jer pročišćeni tekst zakona po svojoj pravnoj naravi nije zakon u smislu članka 128. točke 1. Ustava."

Ne znam je li se praksa mijenjala.

U svakom slučaju podržavam inicijativu.

Tko je glasao

Bravo "babo_vg". ! Tko nam

Bravo "babo_vg". !
Tko nam što može kad smo zajedno.
I ja ću skupa s ostalima za kaznu gledati u pod tjedan dana.
Ispravit ćemo to posebnim podneskom.
Javite se češće na pollitika.com

Tko je glasao

nakon detaljne provjere

nakon detaljne provjere moram(o) priznati da ste totalno u pravu

tim više ste u pravu što pročišćeni tekst unosi renumeraciju u članke, pa smo tako mi prijedlog uložili na članak 41. dok je u naravi to u stvari članak 44. koji se nije mijenjao od 1999 godine

puno hvala,
korekcija slijedi, skidamo kapu i za kaznu još sedam dana gledamo u pod :)

Tko je glasao

Drago mi je da sam

Drago mi je da sam pomogao.

Servus humilis.

Tko je glasao

Mislim da će vam sud

Mislim da će vam sud odbaciti prijedlog upravo zbog toga. Naime u svojom izvještaju Hrvatskom saboru (sig. U-X-80/2005 od 01.06.2006.) Sud je upozorio kako "nije nadležan ocjenjivati suglasnost pročišćenog teksta zakona s Ustavom, jer pročišćeni tekst zakona po svojoj pravnoj naravi nije zakon u smislu članka 128. točke 1. Ustava."
Jako dobro! Hvala! Zato i služi Pollitika.com.
Postoji jedno pravilo ("falsa nominatio") po kojem pogrešno imenovanje nema upliva na odluku, ako je jasni pravni sadržaj podneska.
Ipak, neću spavati zbog ove Vaše primjedbe. Stvar se može riješiti na način da se nadopunom prijedloga ispravi "pogrešno imenovanje". Naravano da pročišćeni tekst nije zakon (to je samo tehnička obrada radi preglednosti)
1. Ustavni sud je rješenjem, broj: U-I-2597/2003 od 12. siječnja 2005. godine ("Narodne novine", broj 11/05.), odbacio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 62/03. - pročišćeni tekst). Sud je utvrdio da nije nadležan ocjenjivati suglasnost pročišćenog teksta zakona s Ustavom, jer pročišćeni tekst zakona po svojoj pravnoj naravi nije zakon u smislu članka 128. točke 1. Ustava.
Ipak, zamislite situaciju da Ustavni sud RH odbaci prijedlog, a sam ne pokrene postupak!

Tko je glasao

Epur si muove. Čestitke

Epur si muove. Čestitke svima na dobro obavljenom poslu. Posebno hvala Smogiju!

Tko je glasao

Ja sam se samo prikrpao na

Ja sam se samo prikrpao na kraju.

Tko je glasao

Konac djelo krasi. Vidi se

Konac djelo krasi.
Vidi se tvoj majstorski rukopis.

Tko je glasao

Bilo bi dobro kad bi imali

Bilo bi dobro kad bi imali još takvih smirenih mislioca, no dan je još mlad.

Tko je glasao

…glede inicijative, rekao

…glede inicijative, rekao bih samo da je Sabor temeljno i zakonodavno tijelo ove države, Sabor bira Vladu i Sabor donosi zakone…

trebalo je uključit i blogera Lesara

(hehe... ovaj ljubitelj dobre cuge pročitao je u medijima Vaš prijedlog ustavnosti pa kaže…

Tko je glasao

trebalo je uključit i

trebalo je uključit i blogera Lesara…
Mislim da nešto ima protiv Zakona o golf igralištima i Zakona o poljoprivrednom zemljištu. :),:)

Tko je glasao

Zbunjen sam!! Zašto od

Zbunjen sam!! Zašto od ustavnog suda tražiti zaštitu ustavnosti kad je sam ustavni sud neustavan isto kao i ustavni zakon?
Ustavni zakon je neustavan zato što je prva obaveza Sabora izlaskom iz komunističke Juge bila donijeti lustracijski zakon! Tek nakon tog čina Sabor bi dobio legitimitet raditi za građane Hrvatske, i njegove odluke bi bile legitimne. Nebi nipošto htio uvrijediti bilo koga ali hrvatska vlast je nelegitimna a svi zakoni neustavni. Zašto onda tražiti zaštitu ustavnosti za samo jedan?

Tko je glasao

Svaka cast!

Svaka cast!

Tko je glasao

Štovani, zahvaljujem na

Štovani,

zahvaljujem na ovom odličnom članku, kao i informaciji, s mojim čestitkama na jednoj od najkvalitetnijih građanskih inicijativa. za koju na žalost nisam znao do sada.

Osobito čestitam tebi @mrak na početnoj (uvijek predragocijenoj) aktivnosti koja je učinjena u najboljem i najvišem standardu DEMOKRACIJE. A demokracija izvorno i izravno proistječe i temelji se na pojedincu ("JA"), i onda je nadalje derivirana. Na žalost, od trenutka - i u postupku "derivacije" (posredna izborna volja građana preko zastupnika) redovito se demokracija u Hrvatskoj pretvarala, i pretvara se u svoju suprotnost. A to je samovolja i nasilje zastupnika u Hrvatskom saboru nad biračima - koja se čini sukladno njihovim osobnim interesima i isukladno interesima vlastitih partijskih makijavelista. Riječ je o dokazanom interesu vlasti nad građaninom i njegovim "JA". U praktičnom smislu riječ je o vlasti i i nad tobom, i nada mnom, i nad svima pojedinačno u preko četiri milijuna hrvatskih (pojedinačnih) građana - koji su za spomenute "biračka masa".

No, kako u to vrijeme nisam bio aktivan član pollitika.com, i ako vam je potrebno - prihvaćam i osobno uključivanje u rad vaše cijenjene, i zbog ovoga štovane i od mene respektabilne Radne skupine za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor.

U tom smislu dopustite nekoliko napomena. U tom smislu moram citirati tekst slijedeće rečenice:

prosječna izborna jedinica u Hrvatskoj ima oko 380.000 glasača, dok 11-ta izborna jedinica ima njih 404.000

Prvo.
Skrećem i vama, i drugima pozornost na činjenicu da je ovo što ste predočili djelomično netočno, odnosno to je polutočno. Dakako, ovo ne govorim u smislu negativne kritike već u smislu pozitivne kritike.
Naime, na Hrvatskim državnim izborima u listopadu 2007. godine, a prema zaokruženim vrijednostima, stanje je bilo slijedeće:

- 4-ta izborna jedinica (Osijek) 335.000 birača
- 6-ta izborna jedinica (Sisak, Zagreb) 357.000 birača
- 7-ma izborna jedinica (Karlovac, Zagreb) 404.000 birača
- 10-ta izborna jedinica (Split) 416.000 birača
- 11-ta izborna jedinica (Zadar) 429.000 birača.

Točno je da prosječna veličina izbornih jedinca propisana Zakonom mora biti 380.000 birača, s dopustivim odstupanjem od plus-minus do 5%. U predočenih čak 5 izbornih jedinica od ukupno 10 tzv. domicilnih izbornih jedinica odstupanje je "respektabilno" iznad 5%. Tako, primjerice, u 4-toj izbornoj jedinici, od Zakonom izričito određenoga, "odstupanje" iznosi minus 12% (ili 47.000 birača!) sve do 11-te izborne jedinice u kojoj "odstupanje" iznosi plus 12 posto (ili 46.000 birača!). To znači da Hrvatski državni izbori nisu bili legitimni i da je Vlada Republike Hrvatske na čelu s Ivom Sanaderom nelegitimna vlada, te da se sastav zastupnika u Saboru Republike Hrvatske mora poništiti u 5 izbornih jedinica. Za to ne treba nikakvo pravno tumačenje "eksperata" ili eksperata. To je najobičnija činjenica.
Ja osobno takvu činjenicu nisam proizveo. Takvu činjenicu proizveli su točno imenom i prezimenom poznate, i za to odgovorne, i plaćene osobe iz Proračuna Republike Hrvatske koje su profesionalno odgovorne i zadužene da tako nešto NE SMIJE postojati, kao i oni koji su nelegitimnu hrvatsku državnu vlast proglasili legitimnom.

Stoga držim djelomično točnim vaše citiranje i očitovanje članka 3 Ustava (i dalje), s potpuno točnim vašim zaključkom da su birači iz "11-te izborne jedinice u neravnopravnom i nepovoljnijem položaju od birača iz preostalih 10 izbornih jedinica." S mojom nadopunom, da se točka na kraju te rečenice zamijeni sa zarezom, i da se nakon toga nadopiše slijedeći tekst koji glasi: " a osobito birača iz pet izbornih jedinica prema veličini izbornih jedinica na državnim izborima u listopadu 2007. godine."

Drugo.
Ne samo da nisam uvjeren da je legalna i legitimna pozitivna diskriminacija birača koja se očituje u izbornoj jedinici za manjine, već držim da je to suprotno političkoj volji hrvatskih građana i temeljnim načelima demokracije. Nasuprot, nerijetko "vehementnim" elaboracijama što je to demokracija, i "vehementnih" tumačenja "građanskih prava", držim da to jednostavno "pada u vodu" pred činjenicama za čije "odgonetavanje" nisu potrebne takve "vehementne mudrosti".
Suprotno je zdravom razumu da se pravo zastupnika u Hrvatskom saboru može ostvariti primjerice sa samo 684 glasova birača, ili čak sa samo 351 glasom !!! To nije demokracija, to je GLUPOST!!! .
I javno priznajem da sam osobno GLUP ako ovo što sam kazao nije glupost. Drugim riječima, ne dopuštam da "pametni" od mene čine vlastitoga osobnoga GLUPANA! Ako netko na to pristaje - njegovo je građansko pravo da to bude - ne i moje. Takvu odluku većine - NE PRIZNAJEM !

Djelomično se slažem s vašom ocjenom: 1. da političke stranke očigledno nemaju volje ili snage pokrenuti pitanje izbornog zakona, njegovih izmjena ili cjelovite promjene, ali se ne slažem s 2. da do današnjeg dana takva inicijativa nije došla ni iz redova civilnog društva.

Prvo. Držim da je vaša prva tvrdnja nedostatno predočena. Nije pitanje "volje" ili "snage" pokrenuti "pitanje izbornog zakona" već je to pitanje elementarnog ljudskog poštenja. Prema tome, političke stranke su NEPOŠTENE u obavljanju svoje ustavne funkcije (Naime, rad političkih stranaka propisan je Ustavom).
Drugo. Takva inicijativa koju ste predočili došla je iz redova civilnog društva. A TO STE VI OSOBNO ! Ne postoje "drugi", ne postoje "oni koji bi trebali", ne postoje "zaduženi".

Postojim "JA" - HRVATSKI GRAĐANIN !!!

Predočeno takvo JA - HRVATSKI GRAĐANIN očitovali ste u briljantnom smislu na čast svakom pojedinačnom hrvatskom građaninu od nas preko četiri milijuna koji danas živimo u ovoj Lijepoj Našoj - a nasuprot onima koji žele uništiti HRVATSKO - JA !

Još jednom čestitam prije svihi tebi @mrak, i jednako tako
@z00ey, Aleksandru Hatzivelkos, i @smogismogi, koji ste ZAJEDNO pokazali i dokazali u najboljem smislu te riječi BITI HRVATSKI GRAĐANIN - a nasuprot profesionalnim plaćenicima "hrvatstva" i "hrvatskog građanstva" u interesu svojih budućih saborskih mirovina i saborskih plaća.

Tko je glasao

zdravko, ono što piše u

zdravko, ono što piše u objavi poslanoj medijima a ne piše ovdje je slijedeće:

Kako tema ne bi nestala s medijskog obzora, blogeri pripremaju nove prijedloge koji propituju ustavnost pojedinih drugih dijelova izbornog zakonodavstva, a koje će u pravilnim vremenskim razmacima upućivati Ustavnom sudu i javnosti.

ovo je samo početak i prvi korak :)

Tko je glasao

Korak po korak! kap po

Korak po korak!

kap po kap!

:)

IDEMO DALJE...NEEEE!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Samo po sebi se razumije da

Samo po sebi se razumije da ne podržavam objavljeni tekst @poveznika objavljen Pon, 22/12/2008 - 06:41 — poveznik, i slična možebitno takva, ili "približno" takva motrišta.
Dapače, takva motrišta odbacujem s dubokom indignacijom.

Tko je glasao

Odlično. Sve pohvale, a

Odlično. Sve pohvale, a posebno za ovo: Želja nam je i pokazati kako nekolicina pojedinaca mogu pokrenuti veliku i važnu temu, te pokrenuti slijed koji će u konačnici dovesti do pozitivne promjene.
Tako se radi. Zagrizni koliko možeš progutati. Mali, efikasni timovi su model kako početi lomiti kičmu "naprednim snagama".

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Evo malo benzina na tu

Evo malo benzina na tu vatru!

Čak su izbori u 11 izb. jedinici bili provedeni neustavno!

Državnom izbornom povjerenstvu
Trg sv. Marka 6
Z a g r e b

PREDMET: Pritužba zbog uskraćivanja
pasivnoga biračkoga prava
pojedinim državljanima RH

Poštovani,

s obzirom na manjkavost pojedinih zakonskih odredbi kojima se regulira izborni postupak, a čijom se primjenom onemogućuje konzumiranje pasivnoga biračkoga prava – prava biti biran u predstavnička tijela u Republici Hrvatskoj – pojedinim kategorijama građana RH, ovim vam putem kao Državnom izbornom povjerenstvu upućujemo

p r i T U Ž B U

Prema čl. 45. Ustava RH, hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina, u skladu sa zakonom.

Prema čl. 4. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnike u Sabor biraju, na temelju općega i jednakoga biračkoga prava, svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti. Tom je odredbom regulirano i da za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, dakle utvrđeno je da aktivno i pasivno biračko pravo imaju svi punoljetni i poslovno sposobni hrvatski državljani.

Međutim, na službenom obrascu OZ-15, kojim se kandidati ili zamjenici kandidata očituju o prihvaćanju kandidature, obvezno je upisati broj važeće osobne iskaznice ili putovnice. Budući da svi punoljetni i poslovni sposobni hrvatski državljani, kakvih je najviše među onima s dvojnim državljanstvom koji žive u inozemstvu i imaju hrvatsku domovnicu, ne posjeduju osobnu iskaznicu niti putovnicu, oni se u spornome obrascu ne mogu niti očitovati o prihvaćanju kandidature za sudjelovanje na izborima, jer ne mogu popuniti rubrike traženim podatcima. Na taj su način, nemogućnošću ispunjavanja administrativnoga zahtjeva, onemogućeni u konzumiranju ustavom zajamčenoga pasivnoga biračkoga prava i dovedeni u neravnopravan položaj prema ostalim hrvatskim državljanima.

Molimo vas stoga da iskoristite sve svoje ovlasti i dopustite kandidiranje i tim državljanima Republike Hrvatske, te ih izjednačite u pravima s ostalima.

S poštovanjem,

U Zagrebu 26. listopada 2007. godine

OVU ŽALBU SAM SLOŽIO NE SAMO KAO DRŽAVLJANIN RH, VEĆ KAO ČOVJEK KOJI JE RODOM IZ AUSTRALIJE I KOJEM JE STALO DA SE PRESTANE VEĆ JEDNOM SA MALVERZACIJAMA U IME NAS HRVTA KOJI ŽIVIMO U TUĐINI.... DOSTA JE BILO TE NJOHOVE PRLJAVE 'RABOTE'... DOSTA JE ISKORIŠTAVANJE LJUDI.... "BANDO LOPOVSKA"!

Nije uopće važno je li se ja slažem sa time da 'dijaspora' ima pravo glasa ili ne već jesu li izbori ZAKONITI ili NE je jedino bitno.

A OVDJE VIDIMO KAKO IZBORI NISU BILI ZAKONSKI PROVEDENI U 11 izb. jed.!

Ali naravno... ZNA SE kome je ovo išlo na ruku, svima onima sa nekakvomvezom ili vezicom u našim konzulatima i veleposlanstvima! di su jedino mogli obnoviti ili izvaditi važeću osobnu ili putovnicu! A ZAKON i USTAV jasno govore o državljanima RH (Domovnica)!

ZNA SE.... IDEMO DALJE.... ali ne dokle hoće, VEĆ DO TOG DANA KADA NAROD BUDE KONAČNO REKAO "NE, DOSTA JE"!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

jesi li dobio odgovor?

jesi li dobio odgovor?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

NIKADA! Ni ja niti pravna

NIKADA!

Ni ja niti pravna osoba koja je to isto poslala!

A namjerno se slalo sa dva fronta da vidimo kome će prvo odgovoriti,
a) pravnoj osobi
ili
b) građanu RH

Kada na kraju nisu nikome odgovorili!

hehe tome se nisam nadao!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Naravno da treba omogućiti

Naravno da treba omogućiti da nam dijaspora bira zastupnike i to, ako je moguće, u što većem broju. Kad smo mi bedaci, pa biramo pjevače, ultimat-fightere, košarkaše, boksače i svakojake druge pajacle i komičare, možda nam dijaspora uspije pogoditi sastav, dobitnu kombinaciju sabornika.

Ta ljudi godinama žive vani, po dokazanim demokracijama, po Australijama, Amerikama, novim Zelandijama, Njemačkama i tako dalje - ne znaju što se kod nas događa i nisu upoznati s lokalnom politmafijom.

Možda im se slučajno potrefi!

Tko je glasao

Napokon prava tema. Jedini

Napokon prava tema.
Jedini razlog zbog kojeg sam i uključio na pollitiku je izborni zakon koji je filiter koji određuje koliko demokracije može biti, a onda sam pao u depresiju. Sad sam dobro, hvala na pitanju :)

Po mom mišljenju:
RH treba biti jedna izborna jedinica,
poluotvorene liste (glas i za čovjeka, a ne samo listu),
120 sabornika iz proprocionalnog dijela (dopustio bih i do 10 sabornika iz nekog većinskog oblika izbora za predstavnike manjina i trajno nastanjenih u inozemstvu),
a propali glasovi predstavljeni praznim mjestima u sabornici.
Izlazak mora biti obavezan s kaznom od bar 100 kuna.

Tko je glasao

Momentano na ustavnom sudu

Momentano na ustavnom sudu čeka 8000 ustavnih tužbi! Sve kad bi se tužba ili zahtjev za ocjenu sutra predao, pitanje je kad bi stigao na red. Jedino zahtjev+politički pritisak ulice mogli bi postići da se prijedlog rješava pravovremeno-prekoreda.
Nisam čitao druge komentare ali mi se čini da nam je sam ustavni zakon neustavan!? (Pogledaj češki lustracijski zakon) koji determinira rad parlamenta kao najvišeg zakonodavnog tjela u Državi!!!

Tko je glasao

Ponovit ću: Ustavna tužba

Ponovit ću:
Ustavna tužba nije isto što i prijedlog za ocjenu ustavnosti nekog zakona.
8000 ustavnih tužbi odnosi se na građanskopravne predmete ili kaznenog podrijetla (dakle "privatne" stvari), a ne na ocjene ustavnosti zakona.
Ocjena ustavnosti zakona ne spada u kategoriju 8000 predmeta.
Esencijalni zakoni imaju apsolutnu prednost u rješavanju (silom razuma) i ne mogu čekati na red nakon 8000 predmeta.

Tko je glasao

ovo nije ustavna tužba nego

ovo nije ustavna tužba nego prijedlog za ocjenu zakonitosti; to je različita kategorija

manje od 7% svih predmeta na sudu su prijedlozi za ocjenu zakonitosti

jedan od "problema" ustavnog suda je sporost sudovanja u hrvatskoj, pa onda mnogi tuže radi dugotrajnog procesa ili pak koriste ustavni sud kao posljednju pravnu instancu kako bi ostvarili pravo da podnesu tužbu sudu za ljudska prava u strasbourgu

Tko je glasao

U potpunosti podržavam ovu

U potpunosti podržavam ovu inicijativu da se članovi Pollitike angažiraju na ovakvim temama i mislim da bi ovakvih primjera trebalo biti više, puno više. S obzirom na profil i portfelj članova ovdje mislim da bi se kroz angažman članova moglo jako puno postići.
Unatoč tome, rezultat koji bih ja preferirao je ukidanje te izborne jedinice, čisto zbog naravi iste, i činjenice da je tim glasovima prema mojem dojmu puno prelako manipulirati (glasovima, ne glasačima, njih je lako manipulirati svugdje :-) ). Ako vam ovo prođe vrlo vjerojatno će to značiti samo još više glasova za HDZ.
Da li se tko planira na sličan način angažirati po pitanju novog zakona o Golf terenima?

Tko je glasao

Da li se tko planira na

Da li se tko planira na sličan način angažirati po pitanju novog zakona o Golf terenima?
Da.

Tko je glasao
Tko je glasao
Tko je glasao

Pa kud prije!

Pa kud prije!

Tko je glasao

Zašto ne? Vidiš da je mrak

Zašto ne? Vidiš da je mrak digao post malo iza ponoći.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Apsolutno sam protiv ovakvih

Apsolutno sam protiv ovakvih inicijativa, jer ne vode ničemu, a u velikoj mjeri predstavljaju samozavaravanje i obmanu javnosti. Naime, potpuno isti prijedlog se već u nekoliko navrata pokretao na ovoj stranici, a svodio se na ideju da se organiziramo i da djelujemo sveobuhvatno na rješavanju svih važnih problema društva.

Pogledajte najnovije rasprave oko vlade u sjeni ( Krizno je stanje i Vlada u sjeni). Zašto sada inicijativa ovog tipa?

Ideja je bila kreirati malu, zainteresiranu grupu koja lagano i brzo može komunicirati i koja je motivirana da zadani plan provede do cilja.

Zamislite, kreirati mini- vladu u sjeni, ali ne pravu vladu u sjeni? Zašto?
Ne kreirati dvadest ili trideset specijaliziranih grupa koje bi brzo i motivirano vlastite planove pretvarale u stvarnost, nego jednu? I baš onu jednu koja u sadašnjem trenutku Hrvatske apsolutno nije nikakav prioritet? Što je to tragično tužno u ljudskoj psihi da se sve želi i nastoji dijametralno suprotno od onoga što jedino može dovesti do promjena i uspjeha?

Ne gospodo, ne možete nikoga prevariti sa svojim igricama, igračkicama i ideološkim i stranačkim formulama. Igrajte se Vi i dalje, nemam ja ništa protiv toga , ali prestanite sebi i svojim zabavama pridavati značaj koji objektivno nemaju.

Problem Hrvatske nisu zakoni i propisi, koliko god bili ludi i neprovedivi. Problem je zločinačka praksa da se ništa ne poštuje. Sabor godinama ulaže ogroman novac i napor da se formira što luđi i teže provediv pravni sistem. Silna energija se troši na usvajanje zakona kojima nije cilj rješavanje ljudskih problema, nego prisiljavanje ljudi i gospodarstva da rade ono što ni u ludilu nije njihov interes. I sada bi se promjenom jednog u osnovi potpuno beznačajnog zakona promijenilo što? Da bi jedan od cijele šume zakona bio usklađen s Ustavom? Neš ti promjene? Konačno bi znali da u Saboru sjedi 155 idiota u skladu sa zakonom, a ne 152 u suprotnosti s Ustavom???

Nije li znatno veći problem što Ustavni sud uopće ne funkcionira na ustavnim načelima? Zašto se Vi ne bi bavili tim problemom? Zašto se ne bi bavili problemom rokova u kojima Ustavni sud, pozivajući se na neustavne razloge, ne djeluje? Zašto se ne bi bavili pitanjem zašto se odluke Ustavnog suda ne poštuju i nikome ništa ne znače? Zašto izbjegavate baviti se problemom da Ustavni sud odbija, iz desetaka tisuća predmeta, izdvojiti prioritet i važnije slučajeve, a koji se odnose na većinu ili sve građane Hrvatske? Zašto je u bubnju sve, a izvlači se iz bubnja po potrebi dnevne politike?

Ne nemate pravo na ovaj način obmanjivate bilo koga. Moj prijedlog Ustavnom sudu, zajedno s još 7 prijedloga, stoji na ledu već više od 4 godine i nema teorije da će se u idućih 4 riješiti. I za to vrijeme ljudi masovno gube živote i zdravlje na cestama. U međuvremenu je sama vlast, pritisnuta činjenicama, u lipnju ove godine promijenila Zakon, prepisujući stari i novi čineći još malo neustavnijim. Učinjeno je to u "suradnji" sa Saborom, samo zato da se relativiziraju prijedlozi za procjenu ustavnosti iz 2004. godine, kako im se ne bi morao dati prioritet. Sada možemo čekati još 4 godine da se procijeni stari zakon. Formalno- pravno on više nije prioritetan, je li tako! A u tom vremenu se možda dogodi da zločinačka izvršna vlast padne, pa će Ustavni sud skupiti masu hrabrosti da odlučno kaže "NE" jebenome zakonu.

Mrak, prijedlog Vam je totalno promašen i jadan. Ja cijenimu Vašu dobru namjeru da se stvari treba popravljati, ali ne cijenim što to ne želite raditi na sistematičan i smislen način, nego s brda- s dola. Tako se ne može postići ništa vrijedno.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci