Tagovi

Prijedlog za novi referendum

Nakon uspjeha referenduma da se definicija braka kao zajednice muškarca i žene unese u Ustav, održanoga 1. prosinca 2013., na koji su se odazvale široke narodne mase, i dobroga prijema u javnosti svježih ideja njegovih pokretača, može se zaključiti da su sazreli uvjeti za daljnji napredak civilizacijskih i demokratskih dostignuća u ovoj našoj nedavno stvorenoj državi.

Očito je naime da niti pedeset i pet godina protunarodnoga komunističkoga režima (okorjeli radikalni ljevičari, uvijek spremni za propagandne podvale, zovu ga socijalističkim režimom, ili čak državom!?), niti dvadeset i tri godine demokracije, od čega valja odbiti otprilike pet godina protunarodne vlasti, nije uspjelo zatrti čvrsto usađene tradicionalne vrijednosti hrvatskoga čovjeka.

S obzirom na do sada naneseno zlo napaćenom hrvatskom narodu, promjene bi bilo najracionalnije uvesti odjednom, širokim narodnim referendumom za izmjene i dopune postojećega Ustava, koji je donesen u posebnim povijesnim okolnostima te tako i nehotice preuzeo vrijednosti strane hrvatskom društvu kroz povijest. Načelo racionalnosti gospodarenja društvenim sredstvima nalaže da se o trošku od 57 milijuna kuna sve izmjene i dopune uvedu odjednom, a ne zasebno za svaku novu odredbu.

Evo nekoliko, u posljednje vrijeme više ili manje u javnosti naglašenih, nastranosti u hrvatskom društvu, koje naprosto vape za retradicionalizacijom, u skladu sa suvremenim demokratskim vrijednostima i tendencijama.

Aktivno i pasivno pravo glasa. U skladu s tradicionalnim vrijednostima hrvatskoga društva, žene nisu glasale do 1945. godine, pa se razumije da bi takvu odredbu valjalo opet unijeti u Ustav, to više što ju je ukinuo zločinački antifašistički režim. Alternativno, moglo bi se u javnoj raspravi razmotriti i uvođenje imovinskoga cenzusa, ili načelo da u ime obitelji glasa pater familias, što je rješenje koje je desetljećima uspješno pridonosilo stabilnosti i čvrstoći npr. španjolskoga i portugalskoga društva, naročito u prvoj polovini XX. stoljeća.

Brak. Sadašnja je ustavna definicija preuska i pomalo fluidna. Valjalo bi je popraviti u "Brak je zajednica jednoga muškarca i jedne žene" te tu instituciju proširiti kao obavezu za sve punoljetne građane. Alternativno, ženama slobodnoga bračnoga stanja može se uvećati porez za prikladnu stopu (npr. 47%).

Homoseksualnost. Homoseksualnost je najveća izopačenost suvremenoga društva, kojoj neodgovorni pojedinci pribjegavaju da bi stekli medijsku pozornost, ne libeći se pritom uznemirivati normalne građane te je valja proglasiti teškim kaznenim djelom i primjereno je kažnjavati.

Hrvatski jezik. Premda je naš preliepi hrvatski jezik zagađen zajedničarskim ostatcima (pojedini dužnosnostnici središnjega povjerenstva saveza zajedničara još obnašaju vlast!), čvrst je kao ocjel bez obzira na podle pokušaje razgradbe njegova značaja raznim otrovima sumnjiva lučbena sastava, on ni je i ne će biti ugrožen ako primjereno bude zaštićen odgovarajućim odredbama, sa zaprijećenim strogim uzničkim i novčanim kaznama odlučenima po redarstvu.

Izvanbračne zajednice. Valja unijeti odredbu kojom se formalne izvanbračne zajednice proglašavaju nedopuštenima, a neformalne se zajednice zabranjuju, te prilagoditi ustroj Ministarstva unutarnjih poslova ponovnim osnivanjem tradicionalnoga Odjela za promicanje vrlina i suzbijanje razvrata, koji će nadgledati sumnjive parove i kažnjavati takve pojave.

Istospolne zajednice. Vidi pod Izvanbračne zajednice za opće, a pod Homoseksualnost za posebne odredbe.

Izvanbračni seks. Ustavna odredba mora jasno iskazati zabranu izvanbračnih spolnih odnosa, jer oni nisu u skladu s tradicijom hrvatskoga naroda. Za kaznene odredbe vidi pod izvanbračne zajednice.

Katolička crkva. S obzirom na to da je Hrvatska jedna od najkatoličkijih zemalja u svijetu, odmah ispod Svete Stolice, i s obzirom na tradiciju, Katoličkoj bi crkvi u Hrvata valjalo vratiti primjeren ustavnopravni status, što su ga bezbožnici ukinuli. U organe lokalne uprave i samouprave valjalo bi da tzv. "zlatan glas" dobiju predstavnici Katoličke crkve. U Sabor treba vratiti gornji dom u čijem će sastavu biti svećenici i redovnici Katoličke crkve, te laici koje ona imenuje, koji bi imao pravo i dužnost nadzora nad zakonodavnim aktivnostima Zastupničkoga doma, s pravom veta, pogotovo u slučaju izbora nenarodne ili protunarodne vlasti na izborima. U Ustavu valja ponovo predvidjeti i tradicionalnu crkvenu desetinu, uz potpuno oslobađanje od poreza, kako bi joj bili omogućeni minimalni uvjeti za širenje evanđelja, koji su joj sada bitno ograničeni.

Maloljetnički seks. Unijeti zabranu stupanja u spolne odnose za maloljetnike (za punoljetnike je već riješeno pod Izvanbračni seks).

Manjine. Zaštitu prava manjina valja regulirati i čvrsto je ustavno zaštititi u skladu s najboljim europskim normama, čim manjina prijeđe brojku od 50% stanovništva.

Pobačaj. Unijeti strogu zabranu pobačaja, uključujući i onaj iz navodno medicinskih razloga koji proglašavaju liječnici zadojeni nenarodnim ideologijama. Uvesti u Ustav obavezu da za to teško kazneno djelo postoji odgovarajući članak u Kazneni zakon, kako to ne bi više mogla promijeniti neka nenarodna vlast izabrana na izborima.

Povijest. Zabraniti jednostrane i lažne interpretacije povijesti, kao što je npr. ona o antifašizmu, i njezine lažne aktere te u preambuli istaknuti nemjerljive zasluge domovinske vojske za uspostavu demokracije i tradicionalnih vrijednosti hrvatskoga društva.

Preljub. Obavezati zakonodavca da u svakom Kaznenom zakonu stoji teško kazneno djelo preljuba, a u Obiteljski zakon da vrati proglašenje krivnje za razvod braka te primjerenu kaznu za izazivačicu.

Školski sistem. Sekularizacija školskoga i obrazovnoga sistema već je izazvala teške posljedice u tradicionalnom hrvatskom društvu (cf. npr. rezultate učenika na PISA testu) te valja unijeti odredbu u kojoj se jamči roditeljima neposredan utjecaj na školske programe, a Katoličkoj crkvi nametnuti ustavnu odredbu o obaveznom sudjelovanju u izradi školskih programa, naročito u povijesti (cf. supra), biologiji (nenarodna vlast je izbacila kreacionizam kao obavezan pristup!) i svim ostalim društvenim i humanističkim predmetima. Satove rimokatoličkoga vjeronauka valja proglasiti ustavnom obavezom i utrostručiti ih.

Udruge tzv. civilnoga društva. Zabraniti rad postojećim udrugama, tom leglu djelovanja protiv tradicionalnih vrijednosti hrvatskoga društva i njegova podrivanja, i raspustiti ih te zabraniti osnivanje novih. Dosadašnja proračunska izdvajanja za udruge doznačavati Katoličkoj crkvi i na nju prenijeti njihovu imovinu.

N.B. Uočene nastranosti navedene su abecednim redom, kako bi se izbjegle zamke hijerarhiziranja tradicionalnih hrvatskih neizbrisivih vrijednosti, što ih ni narodni neprijatelji nisu uspjeli razoriti. Dabome, valja ih dobro uobličiti u skladu sa zahtjevima najboljih nomotehničkih standarda, koje su pojedine zemlje uspjele postići u borbi za napredak i suvremene demokratske vrijednosti civiliziranoga svijeta (npr. S. Arabija ili Afganistan).

Komentari

Ovaj dnevnik je pornografija

koja ima pretenzije da postane satira.

Pljuc.

sve dobro...

Tko je glasao

tako je

pornografija koja točno opisuje stvarnost

Tko je glasao

cetnicko smece

Tko je glasao

@argus, dobio si plus, ali ima tu puno rupa

(ne idem abeceddnim redom, nego kako se sjetim):
preobraćenje nevjernika, sveta inkvizicija, obavezna pozlata i oniks za zaštitu od urokljivih komunjara, izabrani narod, ponuda preseljenja opusa dei na kaptol putem zabe a i nereformiranog dijela vatikana.....to u vezi kc
u vezi ostalog:
rješenje problema nezaposlenosti tako da ustavno zagarantirana bračna zajednica ima samo jednog (muškarac) hranitelja a što će odmah riješiti sve obrazovne probleme

Tko je glasao

Ma da, ima tu puno

Ma da, ima tu puno nepravilnosti koje bi trebalo ispraviti, ne može ih se čovjek svih ni sjetiti, koliko se toga nakupilo. Zabrana medijima da pišu o raskalašenom životu zvijezda, tj. zabrana pornografije, porez za nevjernike, pravilan i preporučljiv izbor knjiga za čitanje i oporezivanje nepoćudnih djela, tv-dnevnici ne započinju s vijestima s Kaptola, centralizirana nabava Merzeličinih automobila za sve svećenike, itd., sve su to vrijedne teme za referendum o povratku tradicionalnih vrijednosti u društvo!

Tko je glasao

Ironije li proliberani Hrvati

Ironije li proliberani Hrvati ispadaju veći KRETENi nego tvrdi desničari. Kakve ste Vi kukavice i probisvijeti :) ...

JA bi ove referendume , normalno takvi ko ti to neće podržati.

referendum o stvarnoj nezavisnosti u kojem će biti naznačeno da se odluke neće donositi u Washingtonu ili Londonu već u Hrvatskoj i gradovima u RH.

referendum o izlasku iz EU - ZLE TVOREVINE KOJA EUROPU GURA U PROPAST

referendum o zabrani djelovanja NATO vojske blizu nacionalnih parkova

referednum o zabrani GMO

referednum o zabrani bavljenja politikom svim visokopozicioniranim političarima u zadnjih 25 godina

...

Justice for all !

Tko je glasao

da se na glavu postavite

sve dobro...

Tko je glasao

Zbog objašnjenja D.Ćosića

Tko je glasao

Na jednostavno pitanje, jednostavan odgovor

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

sta vise zivis medju glupima?

Tko je glasao

Rugaj

Rugaj se svojoj materi, a ne državi i većinskom narodu Arguse.

Tko je glasao

tako je

Živio Većinski Narod. Pardon, Nebeski? Ili tako nešto... Živjela Država.

Kad će nova reforma pravopisa, zašto samo "Katolička Crkva", zašto ne i Država i Većinski Narod? Naravno, "manjinski narod" bi ostao...

Tko je glasao
Tko je glasao

Garancija uspjeha

@Argus
Gospon Argus. Da ne bi bilo ko sa Pahuljom trebate garantirati da bu za 10 dana skupljeno dosta potpisa.
A to se da jednostavno rješiti.
Objaviti u svim medijima i na portalima(osobito u "Dnevno") da će se svakome tko potpiše na poklon dodijeliti.
1. Korak (kolut) jegera u zamjenu može 1/2 kg uvoznih čvaraka
2. Gredica luka ili paradajza
3. Litra domaće delane graševine ili čaša kuhanog vina.
Posebno treba naglasiti da su oko štandova, gdje se prikupljaju potpisi nepoželjne osobe iz koalicije koja je sada na vlasti.
Za ostatak garancije konzultirajte Opus Dei, HDZ, a najpoželnije bi bilo za glasnogovornicu staviti gospođu Markić.

Želim Vam puno uspjeha.

PS. Pod stavku Hrvatski jezik ne zaboraviti staviti kajkavski. Naš starinski jezik kojim se negda i v Saboru govorilo.

Tko je glasao

Gospon Argus. Da ne bi bilo

Gospon Argus. Da ne bi bilo ko sa Pahuljom trebate garantirati da bu za 10 dana skupljeno dosta potpisa.

A šta je toliko loše u Pahulje. Čovjek je nešto pokušao i namjera je bila plemenita. Glupavo je što je tako lako odustao - znalo se da će se SAV LIJEVI I DESNI OLOŠ DIĆI IZ ZEMLJE I PLJUNUTI NA TAKVE PRIJEDLOGE !

Justice for all !

Tko je glasao

Gospon Boltek,

PS. Pod stavku Hrvatski jezik ne zaboraviti staviti kajkavski. Naš starinski jezik kojim se negda i v Saboru govorilo.

Znaš kaj, mislil sam si i to. No onda sam se setil kak je potkapetana Kraljevine, general-bojnika Jurja baruna Rukavinu Vidovgradskog, Kaptol napal kad je 1832. održal onaj prvi govor na hrvatskom u Saboru, da kaj bu on tu govoril hrvatski, a ne latinski, narodni jezik narodu, a stališima koji vladaju latinski, kak je govoril Kaptol da Bog zapoveda, ili kak je svećenički stališ v Saboru napal i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, kad je 2. V. 1843. održal onaj slavni govor kak treba uvesti narodni jezik u javni život, pa je narodni jezik tek 23. X. 1847. postal "diplomatički" (tak su rekli, a ne službeni) jezik u Saboru, tak da ti ja Kaptolu niš ne verujem da bi stal uz narod. Nekak mi se zdi da oni preveč gledaju sebe da bi bili uz narod.

Pa si mislim, a kaj bum ja tu živciral Markićku i Kaptol još i s kajkavskim, pa da ne pustiju referendum.

Tko je glasao

hm

prvu hrvatsku gramatiku napravio je agnostik bartol kašić, dok su neki koji nam danas prodaju civilizaciju brisali dupe rukavom, usput prve fakultete na svijetu cambridge i oxford osnovali su partizani, teoriju big banga prvi je otkrio...inače, obzirom da su u điru nadanove inkunabule, dobro se sjetiti da su to prvi prijevodi marxovog kapitala u hrvata.
http://www.vecernji.hr/nadan-vidosevic/kod-vidosevica-pronadene-i-inkuna...
"
Vrijednost inkunabula je neprocjenjiva jer su to knjige koje su tiskane u Europi do 1501., odnosno nakon izuma tiskarskog stroja. Prva inkunabula bila je Gutenbergova Biblija, tiskana 1455. u dvjestotinjak primjeraka.
Što se tiče Hrvatske, naše su inkunabule specifične jer je Hrvatska jedina zemlja u kojoj su inkunabule tiskane na dva jezika i dva pisma – latinskom i staroslavenskom jeziku te latinici i glagoljici. Prva hrvatska inkunabula tiskana je 1483., a riječ je o Misalu po zakonu rimskog dvora. Tiskan je na glagoljici, a do danas je sačuvano 11 potpunih ili gotovo potpunih primjeraka.
"
http://www.croatica.hr/index.php/hrvpiskul/srednjivijek
"
Hrvati su dali velik prinos tiskarstvu na samom njegovu početku i u tadašnjoj Europi su priznati majstori novoga umijeća: tiskaju latinskim jezikom i latiničnim slovima svoja i tuđa djela, ali i na hrvatskom jeziku i glagoljici: glagoljaši su otisnuli šest inkunabula. Uz to Hrvati imaju i tri latinične inkunabule. Evo pregleda hrvatskih inkunabula:
Glagoljične
Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., mjesto tiska nepoznato, sačuvano 11 potpunih ili gotovo potpunih primjeraka
Brevijar po zakonu rimskoga dvora, 1491., Kosinj(?), sačuvan jedan potpun primjerak
Ispovid, 1492., mjesto tiska nepoznato, nije sačuvan ni jedan primjerak
Baromićev brevijar, 1493., Mleci, sačuvano pet primjeraka, jedan potpun
Senjski misal, 1494., Senj, sačuvan jedan potpuni i dva nepotpuna primjerka
Spovid općena, 1496., Senj, sačuvan samo jedan potpuni primjerak
Latinične
Molitvenik, 1490. (?), mjesto tiska nepoznato, sačuvan samo jedan primjerak
Oficij, 1490. (?), mjesto tiska nepoznato, sačuvan samo jedan primjerak
Lekcionar Bernardina Splićanina, 1495., Mleci, sačuvana dva potpuna primjerka

"
moglo bi se malo govoriti i o indireknom utjecaju svega ovoga gore na hrvatsku kulturu, no što ćeš, kada smo donedavno bagavog gedžu vuka smatrali izvorom sve kulture u hrvata....

Tko je glasao

za tlapnju o jedinstvu Južnih

za tlapnju o jedinstvu Južnih Slavena je plaćena previsoka cijena gubitkom materinjeg jezika za većinu Hrvata u Hrvatskoj. Srbijanci nisu nikada usvojili štokavsku ijekavicu. Razlog velike popularnosti srpskih serija je uvijek bio u tome da glumci u seriji govore tečno svojim materinjim jezikom. U hrvatskim serijama i dramama se govorilo naučenim jezičnim standardom, pa je vanjski dojam uvijek bio uštogljenost i manjak spontanosti.
Sve se promijenilo s Malim mistom, prosjacima$sinovima i gruntovčanima.
Hrvatski jezik, štokavsko narječje, ijekavski govor je materinji jezik bosanskih Hrvata (i Srba). Koliko god je taj jezik lijep u djelima npr Skendera Kulenovića, ovdje nikada nije pustio korijenje. S vremena na vrijeme i meni čini da sam mutav ili nedovoljno spontan kad inzistiram na hrvatsko-štokavsko-ijekavskoj varijanti.
Iluzija je da jedinstvo jezika spaja narode, Bosna je najbolji primjer. Nas u Hrvatskoj spaja baš različitost jezičnih varijanti. Neka tako i ostane. Zato bi referendmsko pitanje moglo biti:"Jeste li za to da ukinemo jezične standard(e)?"

Tko je glasao

Razlog velike popularnosti

Razlog velike popularnosti srpskih serija je uvijek bio u tome da glumci u seriji govore tečno svojim materinjim jezikom. U hrvatskim serijama i dramama se govorilo naučenim jezičnim standardom, pa je vanjski dojam uvijek bio uštogljenost i manjak spontanosti.
Sve se promijenilo s Malim mistom, prosjacima$sinovima i gruntovčanima.

Isprika jezikoslovcima (gramatičarima) što ne znam u semantičkom smislu identificirati (imenovati) ovu cipelicu iz Trsta na ličkoj nozi, ali reći da je izvor popularnosti srpskih serija u jeziku i onda to ići "dokazati" s manje-više® Svetim trojstvom pokretnih slika hrvatskog humora, predstavlja neviđen i opasan napad na srpsku kulturu i umjetnost, pa samim tim, jer smo dugo godina s njima dijelili i uzroke i posljedice umjetničkog rada, i napad na hrvatsku kulturu i umjetnost.

Tko je glasao

@hlad

ne znam čim se baviš, ja bi te predložio za predsjednika. o tezi da je mržnja izmišljena vrli savjetnik mozarta je napisao
http://www.b92.net/casopis_rec/62.8/pdf/091-157.pdf
stranica 103, argumentacija hm, je prilično dvojbena, da ne uporabim kakov drugi izraz. što se tiče vuka "piši kao što govoriš i čitaj kao što pišeš" mi se u djetinjstvu usjeklo kao neki kanon, koji je bitniji od newtonove teorije gravitacije. doduše i njemački gramatičar adelung je imao neke slične ideje, koje je nedvojbeno kopirao od vuka. danas je taj princip doveo do smiješnih situacija (žoze murinjo trenira čelzi, bil klinton i kondoliza rajs, njujojrk, kristijan bejl, endželina džoli i bred pit....)
igre sa jezikom spadaju u prilično kompleksnu problematiku, standardizacija jezika je nužna radi nekih općih stvari da se ne desi kao nekad kad ono u americi negdje bjaše požar pa se nisu mogli priključiti jer su jedni imali colovne cijevi, drugi metričke, ili onaj svemirski brod što ode u infiniti jer su izmiješali stope i metre...

Tko je glasao

Ja sam za to da ipak postoji (pisani) standard

I gruntovčani i malo misto ipak su donekle pazili ili da izbjegavaju ekstremne varijante narječja, ili pak da isti budu objašnjeni radnjom.

Lako se razumiju oni iz Zadra s ovima iz Zagreba, ali teže će se sporazumjeti bakica iz Zagorja s nonicom s Brača, ako obje ne učine napor prema standardnom jeziku, koji pak, da bi to bilo moguće, moraju poznavati, tj. naučiti.

S druge strane, živcira me inzistiranje na naglascima, pa pola ljudi iz javnog života govori šepavo, a sa svojom forsiranom štokavštinom zvuče gore nego kad Bandić kajka (ili kad Skviki za klet napiše klijet :P).

Posebno me živcira svekolika neukost istih, koji su se većinom priklonili "zlatnom" pravilu naglašavanja na prvom slogu, jer misle da su tako ziher, tj. bliže čistoj štokavštini, da ne velim hercegovštini...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

pa da onda uzmemo engleski

pa da onda uzmemo engleski kao standard, kao u Singapuru? euro-english je i ovako jezični standard europske unije. Time bi odmah eliminirali legiju ove balkanske starčadi koja glumi nekakvu političku i upravljačku elitu, a ostala bi samo mlađa meritokracija, koja bi se hrabro razmilila po svijetu u potrazi za rješenjima ove krize.
Znači pitanje za referendum "Da li ste za uvođenje engleskog jezika kao standardnog jezika u Republici Hrvatskoj?"

Tko je glasao

Bigulica, Pusti ti Skvikija

Bigulica,

Pusti ti Skvikija na miru, on živi 47 godina u Njemačkoj, a u to vrijeme nije napisal 10 pisama na hrvatskom jeziku.

Radil je 10 pa i više sati dnevno, ne računajuči nedjelje i praznike. Održavanje mašina u proizvodnji automobila, nije hodanje za vrijeme radnog vremena na plac ili u dučan.
Kad još uzmem u obzir da sam višu školu završio na njemačkom jeziku, onda sam sa svojim hrvatskim, više nego zadovoljan.

Do sad su me svi razumjeli, osim nekih, koji vide ono što ne piše.

Ak te moj pravopis smeta, ne moraš čitati moje komentare.

Tko je glasao

Ne sekiraj se, Skviki,

tim više što sa "klijeti" nisi uopće pogriješio! (Uputi drugaricu Bigi npr. na Hrvatski enciklopedijski rječnik, svezak 5 - tam bu našla "klijet"!)

Tko je glasao

I poruči joj neka

pažljivije sluša kajkavce iz različitih sela, pa bu se začudila kolko svakakvih "ije" oni imaju.

Tko je glasao

Ma ne bih propustila tvoje komentare nizašta

Čudno mi je jedino da si unatoč objektivnim ograničenjima u obrazovanju ipak naučio kajkavsku ekavicu pretvarati u ijekavicu.

Taj je jedna moja poznata kaj se vratila iz Kanade nać si ovdje muža govorila "mjesnica" umjesto "mesnica" :P

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Imam dobru memoriju, no ne

Imam dobru memoriju, no ne sječam se da sam igdje pisal o nekakvoj kleti, jel takve ni ne posječujem, pa nema ni potreba za spominjanje tih istih.
Ne izmišljaj.

Tko je glasao

Pardonček Moguče

Moguče da si napisal "kljet"...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

sve je tak

@robot
i nemam ti kaj prigovorit. Ovdje je riječ o nečem drugom.

Kajkavski danas stalno ili povremeno (u obitelji) govori 31% ili oko 1/3 Hrvata, a do 1. svj. rata tako je govorilo oko 36%, pa je ovo narječje razmjerno stabilnije i otpornije u poredbi sa čakavskim koje bilježi veći postotak smanjenja govornika. Razlog tomu je uz ostalo i to da se kajkavski ipak još obilno govori u gradovima sjeverozapadne Hrvatske, osobito kao kajkavska većina u Varaždinu i Čakovcu, a najveći polukajkavski gradovi danas su Zagreb, Koprivnica i Velika Gorica te još desetak manjih kajkavskih gradića (Krapina, Križevci, Čazma, Popovača, Kutina, Samobor, Ozalj, Delnice itd.).

http://hr.wikipedia.org/wiki/Kajkavsko_narje%C4%8Dje

Nemam niš protiv štokavštine i čakavštine . To je naše bogatstvo.
No imam strašno puno protiv naglaska.
Razlika; naglasak je velikim slovima.
štokavština tobože književna - autObus - poglAvar -
kajkavština - autoBUS - poglaVar -

Tko je glasao

Nikada nikoga nisam čula

da je izgovorio "autobUs" (na zadnjem slogu). Eventualno samo "Autobus" (na prvom slogu) ili "autObus" (na trećem slogu).

Ali, nemojte o jeziku i o akcenatskom sustavu, pliz!

Treba najprije naučiti čuti i izgovoriti četiri akcenta: dugosilazni, dugouzlazni, kratkosilazni i kratkouzlazni, plus dužina!

Nakon toga može slijediti rasprava o tome zašto u hrvatskom standardnom jeziku nema akcenta na posljednjem slogu, zašto na prvom slogu mogu stajati sva četiri akcenta, zašto na srednjim slogovima mogu stajati samo uzlazni akcenti, gdje se može progledati kroz prste kada je riječ o naglasku na zadnjem slogu, zašto je totalno svinjski čuti na televiziji: "napisati" sa kratko silaznim na prvom slogu, itd. itd.

Bolje je najprije naučiti.

Akcenti nisu političari, pa ih u načelu nema smisla kritizirati. Treba ih naprosto usvojiti.

Tko je glasao

Razumijem da te to smeta, no

Razumijem da te to smeta, no to je rezultat usvojenoga četveroakcenatskoga sistema kao standardnoga i on je tu više ili manje dosljedno proveden. Kad bi u standardnom akcenatskom sistemu bili dopuštani nestandardni elementi, sustav bi se ubrzo urušio.

Nemoj promatrati poglÁvar kao nešto strano, promatraj ga naprosto kao drugo, govori i dalje poglavÁr, a u govornim situacijama koje traže upotrebu standardnoga jezika upotrijebi poglÁvar, kao što svi radimo. Ništa time ne gubimo.

Standardni jezik jest (gotovo) uvijek artefakt koji, s više ili manje odstupanja, ne postoji u realnom životu.

Tko je glasao

agnostik bartol kašić ????

agnostik bartol kašić
????

Tko je glasao

1. U mom odgovoru Bolteku

1. U mom odgovoru Bolteku nije bila riječ o gramatikama i tiskanim knjigama, nego o statusu službenosti "narodnoga", "slovinskoga" (Gaj), odnosno hrvatskoga jezika u Saboru.

Status službenosti vezan je uz vlast, a Kaptol se protivio uvođenju hrvatskoga u Sabor, to je poanta. Toliko o puhanju Kaptola da je uvijek bio uz narod, a ne uz vlast.

2.
(...) no što ćeš, kada smo donedavno bagavog gedžu vuka smatrali izvorom sve kulture u hrvata....

Ne znam tko je to "mi" niti tko je tako smatrao, osuđujem vrijeđanje bilo koga zbog tjelesnih nedostataka, smatram sterilnim dekontekstualizirano promatranje povijesnih procesa i događaja, a i podsjećam da je Karadžić 1861. godine proglašen počasnim građaninom grada Zagreb, kojom mu je prilikom uručena diploma počasnoga građanina na ćirilici.

Tko je glasao

a ono je ovak

@Argus
Vidite dragi kolega stoga vam ja pišem na svom materinjem jeziku. Ne samo da pišem već i govorim. Zapravo stvar je u naglasku. Ne želim naglašavati po Vuku S. Karadžiću.

Hrvatski lingvist Goran Šestan upravo je pripremio učtivo predavanje Odstupanja od novoštokavskog naglašavanja u hrvatskom jeziku, a prije toga slično u kraćem obliku je održao u Krapini, i stoga ga našim čitateljima predočljivo oznanjujemo u cjelosti.
Goran Šestan jezikoznanstveno sudjeluje u hrvatskoj linvistici od Hrvatskog proljeća (kao iskerni sljedbenik Ljudevita Jonkea), odmah na početku predavanja je ustvrdio jednu kontroverznu i lažnu činjenicu (koja se fanatično brani i održava), bez argumenata, a ta je da hrvatski izgovorni standard potječe iz istočne Hercegovine, i odabrao ga je Vuk Stefanović Karadžić, dok je naglaske popisao, također Srbin, Đuro Daničić. I Hrvati su to preuzeli.

http://www.tjedno.hr/index.php/kategorija-nalsovne-2/3613-kajkavci-ne-el...

I zakaj sad i taj naš hrvatski nebi išel na referendum ?
Pa makar bio u maniri satire, humora, ozbiljnosti ali nek ide.

Zalud vam humor kajkavski, kad Ivica Lovrić, zmaj od Drniša,Zole Milanović, vitez od Sinja i Milan Bandić, illustrissimus iz Pogane Vlake ...

Tko je glasao

Dragi Boltek, Ti i ja bi se

Dragi Boltek,

Ti i ja bi se lako razmeli i dogovorili. I ja mislim da kajkavski i čakavski, i ostale varijetete koji (još) postoje na našem području, valja njegovati i poticati kulturno stvaralaštvo na njima, to je jedini put. Država bi u tome morala imati presudnu ulogu, onda jedina ima mogućnosti i snage da potakne stimuliranje i njegovanje kulturnih vrednota i da stvara pretpostavke za njihovu realizaciju.

Ne slažem se s momkom koga si spomenuo, štoviše, smatram pogrešnim i štetnim njegove stavove (ako su točno preneseni):

Ovim izlaganjem Goran Šestan pokušao je ukazati na primjetne dvojbe u naglašavanju, odnosno kako se odstupanjem od novoštokavskog naglašavanja čak postiže veća samosvojnost hrvatskog jezika, onosno odvajanje od srpske, bosanske i crnogorske varijante.

Cilj standardizacije nije da bi se službeni jezik što više razlikovao od drugih varijeteta, niti je svrha standardnoga jezika da nameće nacionalni identitet, premda on može biti - najčešće i jeste - njegov sastavni dio.

Svrha jezika jest komunikacija, a standardizaciji je cilj da tu komunikaciju što više ujednači i olakša za učenje, dakle da olakša komunikaciju.

Posebno neprihvatljivim i zapravo glupim smatram definiranje hrvatskoga u odnosu na srpski, i s polazištem iz srpskoga, a ne iz hrvatskoga i u odnosu na vlastitu hiljadugodišnju tradiciju.

Tko je glasao

post skriptum

upm, kako sam zaboravio biskupa fausta vrančića, koji je na partijskom zadatku 1595.-e sastavio prvi hrvatski riječnik...
http://db.nsk.hr/HeritageDetails.aspx?id=879
"
Faust Vrančić je sastavio i 1595. izdao u Veneciji prvi rječnik hrvatskoga jezika uvrstivši ga među pet najznačajnijih jezika ondašnje Europe. Polazni je stupac latinski (Latine), a zatim se nižu talijanski (Italice), hrvatski (Dalmatice), njemački (Germanice) i mađarski (Ungarice).
"
srećom, nakon stoljeća crkvenog mraka dođoše svakojake lučonoše koje razgnaše tminu...

Tko je glasao

Srećom

lučonoše su ponovo planule, pa nam je zasjala svjetlost.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

odgovor svima iz gornjeg doma

dakle, ispričavam se, malo sam se zajebavao i koristio neprilične riječi koje očito smetaju čistuncima. spomenuviši da je bagav, ćopav, hrom, ne znači da sam se izrugivao sa vukom, nego naznaka nečeg drugog i onoga što smo mi (koji smo imali sreću onda živjeti) učili u školama bivšoj jugoslaviji. nadalje podsjetio sam cijenjeni publikum da je geneza hrvatskog jezika neraskidivo vezana uz crkvu, što nije naročito po volji modernim hrvatskim prosvjetiteljima, koji koriste selektivno informacije, ovo je podobno, a ono ne. što se tiče kajkavskog, boltek štokavski je uzet kao referenca jer je on bio u uporabi u najvećem dijelu tadašnje perecije, i upravo na zahtjev tadašnjeg pape hrvatski jezik je standardiziran, pa su ovi momci gore na tome poradili. što se tiče gaja, i nacionalnog romantizma, to je drugi par postola, druga priča koja nema veze sa ovim što htjedoh naglasiti. inače dnevnik je dobra zajebancija, pa sam nastavio u tom tonu, možemo i akademski, bez prostota.

Tko je glasao

geneza hrvatskog jezika

geneza hrvatskog jezika neraskidivo vezana uz crkvu
Ma sve je bilo neraskidivo vezno uz Crkvu jer su kmetovi i ribari mislili samo na zajebanciju i uživanje. A prava katastrofa je nastupila nakon Francuske revolucije i prosvjetiteljstva kada je postupno počela opadati moć i utjecaj Crkve na svekoliki društveni život - tada je zabilježeno strmoglavo nazadovanje znanosti koje traje do danas.

Tko je glasao

rup

to se zove dijalektika, od prosvjetiteljstva smo napredovali u svakom pogledu, francuska revolucija, giljotina, napoleon, revolucije, oktobarska revolucija, dva rata, i konačno papa vozija enolu gej i bacija atomsku bombu na hirošimu i nagasaki. sve znanstveno, e=mc2.

Tko je glasao

Paralela

Čuj, tak i ja imam frendicu koja je iz roda plemenitih, pa joj je kuća puna lijepih i umjetničkih svjedoka vremena visoke starosti, dok su pak moji bili kmetovi i galioti, pa imam jednu željeznu peglu i nekoliko mocira navodno starih i više stoljeća.

Toliko o crkvi kao čuvarici kulture i identiteta.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

bigi

a što drugo reći svatko ima svoje prioritete, evo vidimo jednoga koji je držao medvjede, vukove, inkunabule, bukovca u istoj vreći. halo bing, kako braća, šta opet ga je uhvatilo...momak nikad nije imao stila....

Tko je glasao

Bez Crkve nema jezika!

Kao jedan od senatora iz gornjega doma, uvažavam ispriku! :-) Sa zajebancijom je uvijek tako, pitanje je hoće li biti uvijek prepoznata, pogotovo ako je pisana...

geneza hrvatskog jezika neraskidivo vezana uz crkvu

Nije li obratno, nije li Crkva vezana uz genezu hrvatskoga? A koliko bi još neraskidivije bila vezana uz Crkvu da je ona osnivala škole na narodnom jeziku i za narod, a ne na latinskom i samo za svećenike, ili da je imala liturgiju na narodnom, a ne na latinskom?

Tko je glasao

gledaj kauboju

dijalektički gledano, jednom smo se kleli u staljina, a nakon toga si kao njegov ljubitelj završio kod kapičića, nisu valjali amerikanci, pa su onda valjali shermani, super sabrei i trumanova jaja. isto tako i crkva, imala je uspone i padove, no u pravilu me smeta kada se prangija o crkvi kao reakcionarnoj ustanovi, i svakojakijem mitovima (venecijanci posjekli šume...) general marmont je porazio u bitci kod strožanca poljičane i ukinuo poljičku republiku, jebat ga ali je nasuo rivu i mrvu civilizirao split, da ne spominjemo ceste, napoleonov zakonik i utjecaj u pravu. mračna austrougarska nas je naučila štošta, bit je iz svega izvući najbolje i to iskoristiti i opet ostati svoj, a ne stalno kukati da nas je jebavalo kroz stoljeća, krivi ovi, oni srbi, turci itd...

Tko je glasao

Došo šerif...

Vješto koristiš retoričke trikove, no ja nisam govorio o kulturnopovijesnim doprinosima Crkve kroz stoljeća, još manje ih osporavao, a njih si ti uveo u raspravu, nego o njezinoj pretenziji kroz stoljeća da se konstituira kao politički faktor i da utječe na sekularnu vlast, što je danas jasno valjda svakome tko u ovom društvu živi, a prangiju o crkvi kao reakcionarnoj ustanovi opaljuju svaki dan sami kad joj pusu dade Košić i slični, kojima nitko ne brani osim njih samih da kao građani ove zemlje uzmu onaj stoljetni Biguličin sumpreš da izglačaju mantiju i sastave izborni program i izbornu listu i lijepo iskoriste i svoje pasivno pravo glasa u demokratskoj laičkoj pravnoj državi i urbi i orbi potom objave svoje izborne rezultate koji će sigurno biti sjajni jer imaju 86% biračkoga tijela kao što sami kažu i donijeti im većinu da sastave vladu, a ne da muzu novac od naroda i onda s moći koju im on donosi rade što odgovara njima, tj. pojačavanje muže i stjecanje još više moći radi još bolje muže i još više moći. Capisci?

Tko je glasao

si, kapiši

pada li na pamet svim ljubiteljima prava mrava, bakterija, seksualnih manjina, rodova, itd. da kada pišu o crkvi mogu pisati apsolutno sve što im padne na pamet jer znaju da ne postoji dvosmjerna komunikacija, obzirom da ovdje nitko ne pruža kontraargumente. na pollitici nema koliko vidim registriranih svećenika. znači čak i meni koji nisam bogomoljac ide na jetru svakojake pisanije kojekakvih frustriranih tipova (ne odnosi se na tebe, da im ne spominjem nickove) koji pišu svakakve bljuvotine. ja vas samo s vremena na vrijeme podsjetim na neke činjenice, a vi to zovete retoričkom ekvilibristikom.
ok sad, o genezi-vidim da moram malo opet koristiti retoriku, kako ti kažeš, i opet moram objašnjavati što je pisac htio reći, dakle, geneza (modernog) hrvatskog PISANOG jezika je vezana za crkvu, valjda se to podrazumijeva. pa sam spomenuo fausta vrančića i bartola kašića, oba klerika koji su napisali prvu hrvatsku gramatiku odnosno prvi hrvatski riječnik.
gornji hipotetski post o popima u saboru mi je malo baca na rad i djelo don grubišića, kada bi to i napravili mogu misliti kakva bi se graja digla oko "miješanja crkve u politiku". babić bi odmah na naslovnu stranicu indexa stavio kukasti križ na isusa, a tek jutarnji...tomić, dežulović...bolje i ne pomišljati....
Članak 40.
Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.
Članak 41.
Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

ima li nešto ovdje što vam ne paše? ako ne, zna se procedura. inače, za popizdit crkva ima utjecaj na medije, i općenito javni život u hrvata baš se to nedavno vidjelo, cenzurirali su internet, di god okreneš vire popi i argusu, rupertu i kompaniji propovidaju što će radit. agenti ike popisuju tko ne ide u crkvu, ako nisi katolik ne možeš dobiti posao...rekao bih upravo obratno, da nema pokoji crkveni blagdan, rekao bih da smo se vratili dvajes' godina unatrag. osim što na televiziji, i na portalima svako malo gledamo kako se žvale dva tipa, ili dvi koke, i usplahireni jedva čekaju da se ožene kada im donesu zakon. doduše ja ih razumijem lakše je u hrvatskoj donijeti zakon nego vratiti koju milijardu eura duga. valjda će vesna pusić onda moć mirno spavati i neće se morat crvenit kada ode u brisel jer živi u katoličkoj talibaniji, a ona je žena širokih obzora.
još jedna stvarčica koja mi padne na pamet, držeći se tvoje metodologije, zar nije logično prije donošenja zakona o životnom partnerstvu, prethodno utvrditi popisom broj homoseksualaca x, od toga ih y živi u stalnoj životnoj zajednici? smisao zakonodavstva je da utvrdiš postojanje nekog društvenog odnosa kojeg treba pravno regulirati, odnosno donijeti zakon ili neki drugi pravni propis. da li je to prethodno učinjeno? u našem slučaju, evo mi pravno reguliramo hipotetski odnos hipotetske skupine, koju zastupa šačica ljudi, i apsolutna većina medija i političara. tko je tu ugrožen, i od koga?

Tko je glasao

No, non capisco

Opet skrećeš i polemiziraš s argumentima što si ih ja nisam uveo u raspravu, nego ti.

Ja sam govorio protiv političke uloge KC u Hrvatskoj, koju je je prije igrala i sad je ponovo preuzima, a ti navodiš ustavne odredbe o slobodi djelovanja vjerskih organizacija, koju identificiraš s KC, i tako ispada da sam ja protiv. Usput, zašto navodiš samo KC? Vrijedi li to i za druge vjerske organizacije?

Odmah da ti kažem, u mom svjetonazoru ni te ustavne odredbe nisu potrebne, jer se samo po sebi razumije da je tako, pisalo to u Ustavu ili ne. No, ponavljam, riječ je o vjerskom, a ne političkom poslanju vjerskih zajednica, protiv čega sam energično protiv općenito, a u našoj zemlji, s konkretnim povijesnim opterećenjem posebno.

Kad je o službenom jeziku u Hrvatskoj riječ, gore sam ti napisao kakav je u povijesti bio stav Katoličke crkve, koja nije stajala uz narod, nego branila svoj i ostale staleže. Na to si ti spomenuo rječnike i ustvrdio da je geneza jezika vezana uz KC. Šaljivim sam ti naslovom komentara "Bez Crkve nema jezika" pokušao privući pažnju na to da ti je tvrdnja kako je "geneza jezika vezana uz Crkvu" besmislena, jer je geneza svakoga jezika vezana uz društvo, a ne uz njegov samo jedan segment, pogotovo ne za organizaciju, bila onda vjerska ili ne.

A naravno, posve je točno da su leksikografski priručnici što su ih izrađivali svećenici vrijedan i važan kulturnopovijesni doprinos.

Zatim sam te pitao kako to da KC, koja se tobože silno borila za razvoj jezika, nije otvorila svoje škole puku, i opismenjavala narod, nego je obrazovala samo neznatan dio promila stanovništva, i to isključivo za vlastite potrebe? Zašto trivium i quadrivium, a potom universitas nisu bili otvoreni svima? Na to mi nisi odgovorio, a između redaka kažeš da tobože ne uvažavam vrijednost rječnika!? A zamisli samo koliko bi takvih djela možda bilo da su škole KC bila otvorene svima? Zar zapravo nije sramotno za tu istu Crkvu da su jezičnopovijesni spomenici vezani isključivo za nju (do takorekuć nedavno)? Jesi li kad pokušao i tako razmišljati?

Ili, da ti još plastičnije objasnim: ako kažem da je krajnja svinjarija da su desetine hiljada bijednika morale godinama bez ikakve naknade tucati kamenje da se izgradi npr. katedrala u Strasbourgu i desetine ili stotine sličnih, hoćeš li me onda pitati zar ja ne mislim da je ta katedrala remek-djelo gotičke sakralne arhitekture?

I, da skratim, nemam ništa protiv ijedne crkve kao vjerske organizacije. I imam sve protiv svake crkve koja želi igrati političku ulogu. Za političku su ulogu o demokratskoj pravnoj i sekularnoj državi zaduženi oni koji izađu na izbore i na njima budu izabrani.

I prema tome, pogrešan ti je bio naslov prethodnoga komentara "Si, capisco". Trebao si ga nasloviti "No, non capisco".

Tko je glasao

trla baba lan

"ja sam govorio protiv političke uloge KC u Hrvatskoj, koju je je prije igrala i sad je ponovo preuzima, a ti navodiš ustavne odredbe o slobodi djelovanja vjerskih organizacija, koju identificiraš s KC, i tako ispada da sam ja protiv. Usput, zašto navodiš samo KC? Vrijedi li to i za druge vjerske organizacije?
"
imaš li neke konkretne primjere o političkoj ulozi kc koju ona ponovno preuzima...u odnosu na socijalizam, kada su brojali ljude na misama? čitajući mainstream medije prije bih rekao da smo u 1948.-oj. uostalom, nije li ustavom utvrđeno da je hrvatska sekularna država, pa nije jasan strah od "aveti klerofašizma""rekonquisti", inače, kc si sam naveo u svom duhovitom dnevniku poigravajući se sa institucijom , pa sam se ja u istom tonu malo zajebavao, nastavak u revijalnom tonu, pa je otišlo u ozbiljni ton, i razvilo se u zanimljivu raspravu o jeziku, što, razumije se ne znači da stojim iza izrečenog. usput, kada šačica "aktivista" lgbt de facto i de iure obavlja političku aktivnost političkim zahtjevima, zašto to ne bi indirektno radila ustanova starija od njih barem dva milenija? oni mogu, a ovi ne...
sada opet malo folklora, i trivijalizacije, pa dobro, geneza ili ne, htjeli to mi ili ne ostat će tako zapisano u povijesti, tadašnjem papi je dopizdilo jezična kaubojština i naredio je momcima da standardiziraju hrvatski jezik. koliko bi umjetničkih djela ostalo da su svi bili pismeni samo možemo zamišljati, obzirom da je onda bilo bitnije kopat, čuvati ovce i krave, nego pisati poeme. mislim da je većini bila primarno napunit želudac, a ne pisati dinarske deseterce.
što se tiče školovanja što smeta da mog malog šiknem na yale, cambridge ili oxford? sitnica, fali mi kikirikija, zelembaća, pa mi dođe na isto, kao nekad i onom seljaku iz neke vukojebine koji je spavao sa svojim jorkširskim svinjama i nije išao na oxford. dio o plastičnom opisu zadržavam zaista krajnjom banalizacijom, zamisli tek 100.000 budala je 20 godina tucalo kamen i napravilo grob jednom čovjeku, i mi se tome divimo stoljećima. ajmo sada nastaviti, tko može dalje pljunit?....ili tko ima veću kitu?....

Tko je glasao

Tlapnje

vaditi iz konteksta tadašnjih društvenih uvjeta i porediti s današnjim prilikama je zaista ograničeno.

Druga su vremena bila, čovječe i igralo se po tadašnjim pravilima igre.

sve dobro...

Tko je glasao

treba

nam vise ovakvih inicijativa.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci