Tagovi

Pri?a o crvenim makovima

Znate li tko je bio Mihovil Pavlek Miškina? Poneki ?e se možda prisjetiti neke ulice u vašem gradu koja nosi to ime, no naj?eš?e, nije rije? o nekim reprezentativnim ulicama, jer su za najprestižnije ulice osigurana uvijek ona najprestižnija imena, koja su uvijek ogledalo aktualnog vremena. No, možda mnogi od vas ne?e znati za to ime. A iza tog imena skriva se ugledna osoba, hrvatski književnik, borac za socijalnu pravdu i HSS-ovac. Njegova je pri?a pri?a o vremenu u kojem je on živio - ali i pri?a o vremenu u kojem i mi danas živimo, jer na Balkanu i oko njega povijest uvijek sustiže sadašnjost i ljudima ne ostavlja puno izbora.

Hrvatska je danas o?ito pred potpunim gospodarskim, društvenim i politi?kim slomom. Osobno se pribojavam da se taj slom ve? dogodio - kao kad se nakon snažnog potresa a prije tsunamija voda povu?e s obala, kako bi uskoro zatim zapljusnula svom silinom. No, tada više nema spasa.

U takvim vremenima, nužno je napraviti radikalne rezove, no ti radikalni rezovi moraju biti takvi da omogu?uju i oporavak, kad-tad. Me?utim, ono što je isto bitno, ne smije se nikada ispustiti iz vida diskusija o pravim, temeljnim vrijednostima koje moraju vladati u jednoj zemlji. Zašto? Zato jer nas je povijest nau?ila (one koji su iz nje spremni nau?iti) da se u vremenima slomova uvijek pojavljuju diktature. Radikalni rezovi ne smiju biti razlog za ukidanje temeljnih prava. Ili kao što bi Kosor rekla: "Istina se mora znati!" No, koja istina? Ne ona "verzija istine" koja ?e dovesti do još jedne besplodne sva?e izme?u "partizana" i "ustaša", nego istina koja ?e omogu?iti ovom društvu da napreduje, istina koja ?e osnažiti temeljne vrijednosti (zapisane u hrvatskom Ustavu, vrijednosti koje mora poštivati svaki hrvatski gra?anin). Gospodarski slom ne smije biti uvod u (još jedan) režim u kojem ?e vladati nesloboda!

I upravo tu dolazimo do pri?e o Mihovilu Pavleku Miškini. On je dakle bio predstavnik narodne inteligencije, ugledni književnik, i iako je završio samo pet razreda osnovne škole, bio je cijenjeni narodni tribun, osoba one iskonske "narodne mudrosti". Bio je HSS-ovac, ?lan stranke koja je uspjela prkositi monarhisti?ko- nacionalisti?koj diktaturi
u Kraljevini Jugoslaviji, stranke koja se prije rata zaista mogla nazivati narodnom. HSS je, usprkos rastu?oj diktaturi, uspio posti?i djelomi?no rješenje hrvatskog pitanja, potpisivanjem sporazuma Cvetkovi?-Ma?ek i stvaranjem Banovine Hrvatske kao, pa moglo bi se re?i, federalne jedinice u sklopu Kraljevine Jugoslavije.

No, idila je kratko trajala. Ve? dvije godine kasnije njema?ke trupe na prepad osvajaju Jugoslaviju. Zahvaljuju?i dogovoru sa svojim saveznicima Talijanima, te radi lakšeg upravljanja, ubrzo nakon napada na Beograd 6. travnja cijela je Jugoslavija raspodijeljena me?u "partnerima", pa tako ve? 10. travnja ultranacionalisti?ko- fašisti?ka revolucionarna oporba monarhisti?kom režimu znana kao "Hrvatski ustaški pokret" ulazi u Zagreb i proglašava "Nezavisnu državu Hrvatsku", jedinu politi?kom tvorevinu na hrvatskom tlu koja nije zaslužila ni jedan jedini procent bilo koje rije?i u svojem imenu - niti je bila nezavisna, niti je bila država, a niti je imala pravo osramotiti ime hrvatsko.

U takvoj situaciji, HSS kao najmo?nija predratna stranka, jednostavno iš?ezava. Djelomi?no se to može pripisati brzoj intervenciji ustaškog režima, koji je vrlo brzo HSS-ove ?elnike smjestio pod svoju "zaštitu", bilo u logor, bilo u zatvor, bilo u ku?ni pritvor. Jedan dio HSS-ovaca upao je u zamku tobožnje nacionalne države, pa su se priklju?ili ustašama. No, dobar dio HSSovaca priklju?io se kasnije ipak antifašisti?koj borbi.

I kakva je situacija? Zemljom vlada ustaški fašisti?ki režim. Mnogi se priklju?uju tom režimu sretni da su se kona?no oslobodili diktature monarhisti?ke Jugoslavije. Mnogi se priklju?uju iz svojeg domoljublja, vrlo ?esto i namjerno odvra?aju?i pogled od o?itih naznaka teških zlo?ina. HSS je gotovo pa eutanaziran. U takvoj situaciji jedina opozicija ostaju komunisti, radikalna revolucionarna stranka koja je imala za cilj uspostaviti komunisti?ki režim sovjetskog tipa. No, fašisti?ki napad na slobodu ipak je bio izvanredna situacija. U Hrvatskoj se stvara antifašisti?ki Narodnooslobodila?ki pokret, pokret koji je želio osloboditi zemlju i društvo od vladavine fašista i ustaša i njihovog protuprirodnog dijeljenja ljudi na "dobre" i "loše"; pokret koji je tada u Jugoslaviji o?ito imala snage voditi samo Komunisti?ka partija.

No, završetkom rata komunisti žele pod svaku cijenu preuzeti vlast, i pod svaku cijenu žele eliminirati svoje neprijatelje. Nakon rata i oslobo?enja od fašizma nije nastupilo željena sloboda u punom smislu. Mnogi su pobijeni na Križnom putu. Jugoslavija je i sama bila strogi komunisti?ki režim, iako se to s godinama znatno olabavilo. U odnosu na predratnu Jugoslaviju hrvatski su antifašisti i komunisti uspjeli posti?i mnogo toga više: zaklju?cima ZAVNOH-a i AVNOJ-a Hrvatska je potvrdila svoju državnost - onu državnost koja joj je bila narušena i oduzeta u doba Kraljevine Jugoslavije. Hrvatska je postala federalna jedinica, a kasnije, reformom 1974. i de facto konfederalna jedinica unutar Jugoslavije, ono što je pravno omogu?ilo i odcjepljenje i pravednost Domovinskog rata kasnije. Jer, Hrvatska je upravo tako dobila potvrdu da je njezina državnost egzistiraju?a. I da Hrvati itekako imaju pravo tražiti svoju državu i boriti se za nju.

Usprkos svemu tome, Jugoslavija nije bila dokraja slobodna zemlja, doduše za neke više, za neke manje. No, to ne umanjuje ?injenicu da je 8.svibnja (Dan oslobo?enja Zagreba) - zaista bio dan oslobo?enja - oslobo?enja od ustaškog režima, koji, iako se nazivao nacionalnim i domoljubnim, u suštini bio zlo?ina?ki i mrziteljski, režim koji je ubijao ljude samo na temelju njihovog podrijetla, vjere, politi?kog uvjerenja. Režim koji je bio protiv ?ovjeka i protiv Boga. No, Hrvatska se upravo zbog svojih antifašisti?kih boraca ima pravo i mogu?nost ponositi svojom borbom za slobodu - hrvatski je narod znao se svrstati na stranu slobode, a ne na stranu zlo?ina.

Me?utim, taj dan sigurno ne može biti za sve dobar, jer je povezan i s ubojstvima na Bleiburgu i na Križnom putu, jer je povezan i s uspostavom novog, neslobodnog režima koji je za mnoge bio koban. 15. svibanj nedvojbeno je povezan s 8. svibnjem; no, oba su datuma nedvojbeno povezana s 10. travnjem. Nikada ne smijemo jedan zlo?in koristiti za opravdavanje drugog - zlo?in je zlo?in, krivci imaju svoje ime i prezime.

Usprkos svemu tome, 8. svibnja ipak je dan oslobo?enja, a Hrvatska je punopravna ?lanica antifašisti?ke koalicije. Zlo?ini koji su se dogodili na kraju rata i koji su nedvosmisleno povezani s totalitarnim karakterom komunisti?kog pokreta, ipak ne poništavaju ni po ?emu borbu hrvatskog naroda za slobodu. Da, Hrvatska je tog 8. svibnja oslobo?ena. Istina je tako?er da je hrvatski antifašisti?ki pokret bio pod vodstvom hrvatskih i jugoslavenskih komunista (što ipak ne ?ini antifašiste i komuniste istima, ali nije ni razlog za skrivanje, jer, kako smo prije naglasili, jedino su komunisti pružili dostojnu opoziciju). Stoga Hrvatska može tog dana biti ponosna, kao što mora biti svjesna i povijesnog konteksta, dvojbenosti i teškog karaktera kasnijih datuma. No, povijest je tu da se iz nje u?i, a ne da se na temelju nje stvaraju nove podjele (iako je nažalost na Balkanu uvijek bilo tako, samo to jednom mora i prestati).

U svemu tome uklapa se dobro pri?a Mihovila Pavleka Miškine. On je bio hrvatski HSS-ovac, no, nakon po?etka rata odlazi u Narodnooslobodila?ki pokret. Nikada nije bio komunist, a nije bio ni radikalni ljevi?ar (iako mu je to pokušavala prišiti socijalisti?ka historiografija). Tijekom njegovog djelovanja u Podravini mnogi su ga hvalili (i me?u ustašama), a mnogi tako?er i kudili (i me?u "njegovim" HSSovcima). No, kao inteligentna osoba svjesna zlo?ina?kog karaktera režima, ustaškom je pokretu ipak bio previše, pa je Paveli? osobno zahtijevao da ga se likvidira. Miškina je upravo u prvoj polovici svibnja 1942. (prije dakle 68 godina) odveden u logor Jasenovac, gdje je mjesec dana kasnije likvidiran. Njegova žrtva ne smije biti zaboravljena - to je ona istina o kojoj pri?amo! Jer, iako možemo biti svjesni mnogih nevinih žrtava u poratnom razdoblju, ne smijemo smetnuti s uma kakav režim je vladao u toj "NDH", i zašto je bilo kakva mogu?nost rehabilitacije tog režima i te tvorevine fašistikih sila zapravo potpuno promašeno.

Izme?u ostalog, Pavlek Miškina bio je svjestan i mnogobrojnih socijalnih nepravdi koje su stolje?ima ?injene tzv "obi?nim ljudima". O tome govori i njegova prekrasna pjesma, koju mnogi brkaju s komunisti?kom pjesmom, no zapravo je vrlo duboka i potje?e upravo od HSSovca i narodnog ?ovjeka Mihovila Pavleka Miškine, ?ovjeka, koji iako nije bio komunist, se u ratu opredijelio za antifašisti?ki pokret: jer samo je taj mogao garantirati (kakvu-takvu) pravednost nasuprot zlo?ina?kom endehazijskom režimu:

Crveni makovi

Opet su jutros procvali
u žitu makovi sneni,
sve su nam njive ovili
cvjetovi njihovi crveni!

"Znaš li majko, maj?ice,
kakvi su ono cvjetovi",
po onim tamo njivama
takovi divni - crveni?

Gorki su, sinko, plodovi,
?emer je ono procvao.
Umjesto zlatne pšenice
- korov je tamo niknuo!

Mnogo je krvi poteklo,
polja su nam opustjela,
jedino što je ostalo,
cvjetovi maka crvena.

Seljak je polja stvarao,
hajduk je svijetom harao:
Oteo kmetu zemljicu,
gazio njegovu pravicu!

Baruni, grofovi vladali,
španovi pravdu krojili,
rabotat kmeta gonili,
krvcu mu poljem sijali!

Mnogo je kapi kapnulo,
njegove krvi i znoja,
ljeta ga duga mu?ile
batine teške bez broja!

Prokleo seljak zemljicu
vražjih gospodara,
niknuli crven-cvjetovi
umjesto božjeg dara!

Krvlju su kmetskom sijani,
kletvama, bunom miješani
suzama, znojem pojeni
zato su tako crveni...

http://www.youtube.com/watch?v=_aQv31XibQ4

Koliko je danas u Hrvatskoj prisutno socijalne pravde? Jer, Hrvatska je, kako kaže naš Ustav, "socijalna država". Koliko je to istina?

Komentari

@Viktorija F. Dirljiv

@Viktorija F.
Dirljiv dnevnik, posebno pjesma Miškine. Često valja podsjećati da antifašistički je pokret bio širi od KPJ. Bez te širine, ne bi se dogodila pobjeda nad naci-fašizmom.
A ideja socijalne pravde prastara je ideja, i svaka vlast koja o toj ideji ne vodi računa, prisiljena je kad-tad na odstup.
Ostavka vlade J.Kosor, SAD I ODMAH...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Viktorija, lijepo je što si

Viktorija, lijepo je što si podsjetila na jednog HSS-ovca koji bi se da je živ, sigurno jako sramio današnjih HSS-ovaca. Naša država definitivno nije socijalna jer socijalna država podrazumijeva i prevenciju siromaštva te razvijenost socijalnih usluga a ne socijalnih davanja. Socijalna država znači i da su socijalnom zaštitom i socijalnim uslugama obuhvaćeni svi građani. Kod nas vlada zaostali društveni obrazac poznat pod nazivom amoralni familizam. Taj je pojam definirao američki sociolog Edward Banfield još 1958. godine. Jednom je Iva Prpić to dobro opisala na ovim stranicama, pa da to ne ponavljam stavljam link http://pollitika.com/sto-je-amoralni-familizam.
U socijalnoj državi mladi ne žive s roditeljima do 35. godine života jer im ta ista država omogućuje ravnopravno školovanje i zapošljavanje, te rješavanje stambenog pitanja. U socijalnoj državi ne moraju se organizirati humanitarne akcije za liječenje teško bolesnih, a ne moraju ni čekati godinu dana da naprave MR ili 6 mjeseci da bi išli na zračenje poslije operacije karcinoma. U socijalnoj državi stari i bolesni ljudi ne umiru sami i ne moraju prositi po ulicama, kao što se to kod nas može vidjeti. Visokoobrazovani ljudi ne moraju kopati po kantama za smeće da bi od prodaje boca zaradili za komad kruha, kao što je to morao napraviti onaj prof. zemljopisa iz Zagreba. Ne moraju ni krasti hranu za svoje dijete, kao što je to morao napraviti onaj čovjek iz Sl. Broda. U uređenoj i socijalnoj državi radnici ne moraju štrajkati glađu da bi sačuvali svoja radna mjesta ili prositi na glavnom trgu najvećeg grada. Jednako tako, u socijalnim državama poslodavac ne isplaćuje svoje radnike paštetama kao što je to napravio Gramat, a ne može ni ne plaćati poreze i doprinose godinama jer bi u vrlo kratkom roku bio sankcioniran. I da ne nabrajam više....umorna sam od stalnog ponavljanja :(. O svemu ovome priča se već 20 godina.

Tko je glasao

U socijalnoj državi mladi

U socijalnoj državi mladi ne žive s roditeljima do 35. godine života jer im ta ista država omogućuje ravnopravno školovanje i zapošljavanje, te rješavanje stambenog pitanja. U socijalnoj državi ne moraju se organizirati humanitarne akcije za liječenje teško bolesnih, a ne moraju ni čekati godinu dana da naprave MR ili 6 mjeseci da bi išli na zračenje poslije operacije karcinoma. U socijalnoj državi stari i bolesni ljudi ne umiru sami i ne moraju prositi po ulicama, kao što se to kod nas može vidjeti. Visokoobrazovani ljudi ne moraju kopati po kantama za smeće da bi od prodaje boca zaradili za komad kruha, kao što je to morao napraviti onaj prof. zemljopisa iz Zagreba. Ne moraju ni krasti hranu za svoje dijete, kao što je to morao napraviti onaj čovjek iz Sl. Broda. U uređenoj i socijalnoj državi radnici ne moraju štrajkati glađu da bi sačuvali svoja radna mjesta ili prositi na glavnom trgu najvećeg grada. Jednako tako, u socijalnim državama poslodavac ne isplaćuje svoje radnike paštetama kao što je to napravio Gramat, a ne može ni ne plaćati poreze i doprinose godinama jer bi u vrlo kratkom roku bio sankcioniran
I onda je svizac odmotao čokoladu.
Lijepo je pisati bajke ali realno, gdje je ova gore utopija ostvarena? Nemojte samo Švedsku spominjati, već je istrošena, i nije ni to što je nekad bilo. Za ispuniti sve ove gore želje treba netko debelo raditi da bi se iz poreza namirili svi apetiti. A što ako je takvih sve manje i gube dah?

Tko je glasao

točno. Amerikanci su 30-ih

točno. Amerikanci su 30-ih godina prošlog stoljeća umjetno stvorili srednji sloj. i opet dolazimo do istoga: da bismo to mogli, moramo se riješiti bande lopovske i zakone uskladiti na način da potiču proizvodnju i male i srednje poduzetnike.

Tko je glasao

da i šta, treba se primit

da i šta, treba se primit posla. to svi znamo; pogotovo zaposleni u privatnom sektoru.
mješaš bezveze. to što nemamo dovoljno onih koji pumpaju proračun umjesto da ga sisaju nema veze sa gorespomenutim kategorijama ljudi koej spominje daisy. to nam je svima jasno i bez trtljanja o švedskoj.
gornji komentar nije bajka nego (nekima) kruta realnost - između realnosti i bajke je jako puno razlike. a rješenje nije u pljuvanju po komentaru i "švedskoj" nego u tome da da državne sise pod prvo odjebemo one koji radit mogu (i pumpat proračun, spomenuo si to kao problem) ali sa 40 drkaju kurce po kladionicama i birtijama (i pusti priče o borcima nob-a, jer je to također istrošen argument), pa onda onu žgadiju koja sjedi po gradskim i državnim uredima, također drka neke stvari i samo gledaju kako će si spojit produženi vikend sa cjelim tjednom te kako će sjest na poziciju iz koje će moći za svoj plaćeni posao tražit provizije, mita, "darove" i slično. i kad vlast konačno prestane stvarat vojske glasača tako da od njih radi lezileboviće, kad prestane povlađivat isključivo krupnom kapitalu po cjenu državnog i javnog kriminala. itd itd. slažemo se da treba raditi ali problem je što ovdje zapravo malotko radi dok ostali ili uopće ne rade ili muljaju ili žmukljaju i u svakom slučaju sisaju državu. koju svi inače jako vole.

Tko je glasao

Fidel, prvo bajka nije jer

Fidel, prvo bajka nije jer to postoji. Drugo, podsjetila bih te da je PDV kod nas 23 posto, što znači da je jedan od najvećih u Europi, jednako kao i druga davanja iz plaće i na plaću. Krizni porez se još plaća, zar ne? Tome pridodaj i oko 220 neporeznih davanja. To što tvoja ekipa koju braniš trpa u svoj džep a ne u razvoj socijalne države, i onda još pritom prodaje fore "da je Švedska već istrošena", voljela bih da jednog dana osjetiš na vlastitoj koži. Možda bi tada nešto shvatio, ovako je besmisleno s tobom raspravljati.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci