Tagovi

Pretvorba dp. Siporex-HFP-Općinski sud Pula- Pljačka državnog zemljišta

HFP,Općinski Sud Pula, Gradonačelnik Pule ,

Nadzorni odbor HFP čine navodno stručni ljudi koji znaju što rade:
- Damir Polančec,predsjednik
- Ivan šuker,ministar financija
- Božidar Kalmeta,ministar mora,turizma,prometa i razvitka
- Petar Čobanković,ministar poljoprivrede...
- Ozren Matijašević,predsjednik HUS-a (Hrvatska udruga sindikata)
Jeli doista tako?
Gosp. Polančec još uvijek čekam Vaš odgovor na moje pritužbe u svezi
predmeta Siporex-Ytong-Xella porobeton i očekujem da provedete istragu
u HFP vezano na taj predmet.Možda ipak nađete nestali Elaborat o pretvorbi
i procjenite rad nekih djelatnika HFP u svezi otuđenja državne imovine RH.
Predsjednik fonda g. Ivezić mora bi znati za sve prodaje prije i u toku mandata ;
uprava mora biti obaviještena od strane predsjednika fonda o svim aktivnostima
u fondu, makar jednom godišnje.
Pošto je netko sve te izvještaje dužan i pročitati, a ne samo arhivirati, svi gore
navedeni su u najmanju ruku nesposobni ili su postupali s grubom nepažnjom.

Zainteresirani ,koristim priliku da Vam skrenem pažnju na moju korespodenciju s državnim institucijama od kojih nažalost nemam do danas odgovora a u svezi saznanja o neodgovornosti gradonačelnika Pule , koji odlazi u saborske zastupnike , po novom sazivu Sabora.
Pitam gosp. gradonačelnika kako ćet zastupati svoje građane ako niste reagirali na saznanja i dokaze vezane uz pljačku zemljišta građana RH.

I, gđa.dogradonačelnica grada Pule je upoznata s tim predmetom ali je i ona
ostala bez reakcije.

Ali postavljam pitanje, kako to da nitko u Gradu Puli , ne reagira na to što je građanima Pule oteta zemlja. Sad je na toj zemlji upisano poduzeće talijanskog kapitala.
To je inače vrlo atraktivno zemljište u trgovačkoj zoni Pule,Šijani.

U prilogu dopisa državnim institucijama, dole navedenim ,sam iznio u nekoliko navrata, cijeli slučaj oko bespravne uknjižbe na zemljište Grada Pule i moje zemljište , od strane Siporex d.d- kasnije Ytong d.d.- danas Xella Porobeton d.o.o. Zagreb.
Nažalost ,sav materijal nemogu staviti u ovaj tekst.
S pozivom na pravo vlasništva, koje je jedno od od temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina prema čl.48 Ustava Republike Hrvatske te prema čl. 3 istoga Ustava koji govori o nepovredivosti prava vlasništva molbom da preispita pozadinu presude općinskog Suda Pula donesenu po presudi suca pojedinca B. B. obratio sam se državnim institucijama HFP( Ivezić, Matanović, Polančec), Ministarstvo pravosuđa(Lovrin),Državnoj reviziji ali i Državnom odvjetništvu.

Priča:
Siporex dp. Industrijska 15 Pula, je bilo vrlo stabilno i najpropulzivnije poduzeće u svojoj djelanosti u bivšoj Jugoslaviji koje bi sada donosilo ovoj državi da je nastavilo s radom, veliku dobit ,zbog građevinskog zamaha koji je se otvaruje zadnjih godina.
U Puli je hranio preko 260 obitelji i onda je naprasno zatvoren i premješten kao Siporeks u Sloveniju i BIH , gdje je iz kopirane kompletne tehnološko -proizvodne dokumentacije, preuzeo proizvodnju Siporexa Pula i umjesto njega nastavio vrlo uspješnu prodaju na tržištu Hrvatske kroz Siporexovog pravnog sljednika Xellu porobeton Zagreb koji uvozi i distribuira porobeton iz Slovenije (dir. proizvodnje im je postao g. Vilović bivši dir. Ytonga , Pula.)
Procjena vrijednosti društvenog poduzeća Siporex tijekom pretvorbe obavljala se gotovo
isključivo putem statičke metode procjene. Na taj je način svjesno podcijenjena vrijednost kvalitetnog i uspješnog poduzeća ,čime se izravno pogodovalo kupcima tzv. torbarima.Takav jedan je bio i J.Hođić.
Odvjetnica V.M. je, krivotvoreći godinu izdavanja punomoći direktora Vilović Vedrana uknjižila zemljište u korist Ytonga .
Zakon kaže,poštenje i istinitost posjeda pravne osobe prosuđuje se prema poštenju one fizičke osobe koja je za tu pravnu osobu ovlaštena poduzimati čine stjecanja ili izvršavanja njezina posjeda ,a poštenje i istinitost posjeda osoba koje imaju zakonskog zastupnika prema poštenju i postupanju tog njihovog zastupnika u ovom slučaju odvjetnice V.M. iz Pule.Donošenjem sramotne presude ,zemljište površine 47210 m2 vjerojatno, nije ušlo u procjenu samog poduzeća ,da bi se isto lakše prodalo .
Činjenica da je odvjetnica V.M. kod Općinskog suda Pula ishodila presudu imenovanjem skrbnika za poseban slučaj suvlasnicima zemljišta , premda su naše adrese bile u izvacima zemljišnih knjiga i nisu mijenjane 30 godina, onemogućeno nam je sudjelovanje i izjašnjavanje u sporu,
Čl.421 toč.2 ZPP kaže , da je nezakonito propuštanje i propuštanje dostave čime nije data mogućnost da stranka u sporu raspravlja pred sudom.
Ja tako nisam niti mogao mogu istaknuti makar samostalno tužbu u smislu naknade za vrijednost izgrađenog zemljišta . Prošle godine sam zatražio povrat u prijašnje stanje na istom tom Sudu.

S druge strane već u fazi privatizacije i pretvorbe je pripreman teren za pljačku.

Naime, Elaborat o pretvorbi je nestao iz HFP ,(bio sam tamo osobno ),a ni Sud ga nema.
Dokumentacija koju posjedujem ,može ,doista Uskoku biti vrlo interesantna.

Predsjednik općinskog Suda u Puli bi se trebao sjetiti da u tijeku sudskog postupka nisu ustanovljene činjenice da i zgrade koje su izgrađene na mom zemljištu ali i zemljištu Grada Pule nisu bile predmetom privatizacije .
U pretvorbu je ušla samo površina 4500 m2 a 47 200 m2 gradskoga zemljišta uknjiženo je na Ytong .
Naime,moje ukupno zemljište površine 6140 m2 i općinsko zemljište 42710 m2 nikada nije bilo predmetom pretvorbe i privatizacije Siporexa niti je za njega izvršeno rezerviranje dionica ,za što posjedujem dokaze.
Rješenje HFP koje sam primio od gosp. Matanovića iz HFP ,daje podatak o tome da su određene nekretnine procijenjene u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe društ.poduzeća .
Ovo Rješenje ne odlučuje o pravu vlasništva nad nekretninama niti ima utjecaja na pravo na naknadu u postupku koji vodim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme j-k.vlasti a niti u postupku kojeg vodim radi poništenja o pretvorbi društvenog poduzeća.
Prema Zakonu o HFP u čl. 3 stoji a HFP nema položaj stranke u postupku koji se vodi temljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugo.-kom. vladavine,jer se Fond osnovao radi provođenja i dovršenja postupka privatizacije koja je Fondu na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća privremeno prenesen ex lege bez naplatnog posla.
Nekadašnja Vlada RH je možda imala namjeru vratiti nekad oduzeto zemljište osnivanjem Fonda ali je i nanijela nesagledivu štetu prijašnjim vlasnicima koji su već jednom bili prevareni i oštećeni u bivšoj državi .
Da li će nova Vlada ,potičući što učinkovitiji rad sudstva ispraviti te greške i neće dozvoliti zastare ?
Uknjižbom prava vlasništva na nekretninama koje nisu ušle u pretvorbu iz razno raznih mutnih razloga a čiji pravi (ponovo izvlašteni) vlasnici danas potražuju svoju
nekretninu u naravi ili uz nadoknadu stvarne tržne vrijednosti dobila je tada privatnog vlasnika ,koji se upisao u zemljišne knjige kao vlasnik na nekretnine na koje nije uopće imao pravo , a što Republika Hrvatska-Državno odvjetništvo , može jednostavno u svakom trenutku pokrenuti postupak preispitivanja vlasništva nad nekretninama , na Sudu u parničnom postupku .

Ako nekretnina nije ušla u Elaborat ona praktički nije ni promjenila vlasnika !

Prema “NN br.91 /96 Zakon o vlasništvu ,“posjed je istinit ako nije pribavljen ni silom ni potajno ,ili prijevarom ,ni zloupotrebom povjerenja “).
Average (3 votes):

Komentari

Vezano uz moj post

Vezano uz moj post Siporex-pretvorba

Upravo saznajem iz povjerljivih sudskih izvora da gosp. Predsjednik Suda Čohilj odlazi pod hitno sa Općinskog suda Pula .Znate poslovicu " Ako si naišao na tanki led ,kliži brzo!

Čovjek briše sa Suda jer ima putra na glavi kažu sugrađani a i moj sluačaj nije za odbaciti . Manje će biti izložen optužbama oštečenih stranaka kad nije direktno na poziciji Općinskog suca koji je napravio puno pizdarija u Puli a vezano uz uknjižbe.
Oprostite poštovni iz ODO Pula ,što pitam ponovno , a što još čekate po mom i osatlim predmetima ?

stepski vuk

Tko je glasao

Čujem ,neprovjereno, da

Čujem ,neprovjereno, da gosp. Matanović navodno ovu subotu izlazi iz Remetinca. Novinari provjerite !

Tko je glasao

Neznam hoće li se Uskok

Neznam hoće li se Uskok pozabaviti Matanovićem po drugim slučajevima.

stepski vuk

Tko je glasao

Pohvala Davoru !!! Pretvorba

Pohvala Davoru !!!
Pretvorba u Istri
Imam sličan slučaj.
Tražim podršku u smislu da prijavljuju ljudi, barem za početak na ovakvim stranicama.
Mislim da su odvjetnici najviše krivi. Volio bih znati popis odvjetnika koji su vodili slučajeve oko pretvorbe od 1994 nadalje.
Dolazim do zaključka da je 30 tak odvjetnika u Puli u tom vremenskom razdoblju zgrtnulo veliku lovu.A za ostale ih nije briga.šuška se da predsjednik suda dobija od svakog odvjetnika svežanj love da "požuruje i odobrava".a sad se sprema u privatnike..
Afera Gruntovec je mačji kašalj u odnosu na Općinski sud u Puli pod patronatom predsejdnika Čohilja .Sjećate se bogatog strica koji mu je ostavio nasljedstvo ?

Tko je glasao

Molim još malo pisati o

Molim još malo pisati o Čohilju!

stepski vuk

Tko je glasao

O da o da !

O da o da !

stepski vuk

Tko je glasao

Poštovani, Interesira me

Poštovani,
Interesira me samo istina i moje pravo koje mi pripada po Ustavu RH i svim njenim Zakonima.
Mogu li dobiti malo više informacija pošto ne živim u Puli.

stepski vuk

Tko je glasao

Čitam negdje da 2008 godina

Čitam negdje da 2008 godina ,"godina štakora" po kineskom kalendaru,bi novodno trebala biti katastrofalna.Nadam se da neće barem ne za one ljude koji čine dobro.

Inače , vezano na uz rad HFP ,znate li ,da se u HFP vodi oko 900 postupaka za povrat državne imovine koja je prikrivena prilikom pretvorbi iz različitih motiva.
Najčešći je bio ,da se kao u mom slučaju ,atraktivno zemljište ne unese u vrijednost imovine, u Elaborat o pretvorbi ( negdje devedesetih godina )kako bi se smanjila cijena po kojoj se poslije privatiziralo.Znate li das se Zakon o naknadi za oduzetu imovinu "kreirao" punih sedam godina. Produktivnost sabornika i tadašnje vlade ,je doista bila velika.
Kad se obavila privatizacija,pala je i negdje neka " šuška "
i ,zemljišta su se velikodušno uknjižavala na nove vlasnike , prodavana su i parceliziranaa do iznemoglosti ,kako bi se prikrio mogući trag.
Tvrdim da je država Hrvatska oštećena i da je to ravno zločinu protiv svoje domovine.
Država Hrvatska je opet opljačkana od nekih likova ,koji su poslije postali veliki poduzetnici .Još su stari narodi rekli, da je posjedovanje kapitala korak prednosti u realizaciji (poduzetničkog) pothvata.Sada su to društveno" priznate" face.

Prema čl.47 Zakona o privatizaciji sva imovina koja nije prikazana kao dio kapitala u pretvorbenim Elaboratima, a koriste je podmuklo i krajnje drsko, pojedina "pretvorena" poduzeća , zapravo državi odnosno stvarnim vlasnicima.
Da se sumnjivi i inkriminirajući Elaborati ne bi mogli pojaviti kao dokaz ,jednostavno su maknuti i gubi im se sav trag.
" Mreža "u interesu svih umreženih dobro funkcionira,vrijeme protiče,zastare se gomilaju a " morski psi" postaju nevine "ribice "koje i dalje plivaju u mutnom.
Neuvrštavanje imovine u kapital poduzeća , bio je jedan od najprozirnijih ali i najomiljenijih zahvata onih koji su iz privatizacije izašli kao pobjednici a pritom su imali svesrdnu pomoć u HFP i na pojedim Sudovima.
Dio poduzeća koja su to činila su odavno likvidirana a kapital je usmjeren tko zna gdje ,a možda i znamo gdje, ali to je posao državnog odvjetništva. Dati svoje mišljenje o toj temi,nije grijeh u našoj demokratskoj državi.

Da li će , DORH pročešljavati sve prijavljene slučajeve, i da li će to stići učiniti u razumnom roku, prije zastara, pitanja su koja si mnogi od nas postavljaju .

Možda nam se u godini "štakora "ostvare želje za pravicom.

stepski vuk

Tko je glasao

Molim,zainteresirane ,

Molim,zainteresirane , pročitajte tekst gosp. dr.sc. Tomislava Draguna ,ovlaštenog finacijskog revizora što je napisao sa stručne strane o pretvorbi i shvatit će te do kraja zašto su neophodne revizije u poduzećima koja idu u pretvorbu .

Dobar je i tekst gosp. Vladimira Jordana http://vladimirjordan.blog.hr na temu revizije privatizacije.
Pitanje: Da li će netko poslušati i shvatiti konačno ozbiljno ,od državnih institucija ,inicijativu cij. gosp. Predsjednika RH.

Glasajmo za ukidanje zastara na predmetima iz privatizacije ! Tražimo reviziju sumnjivih pretvorbi i uknjižbi !

stepski vuk

Tko je glasao

mrak vam je već rekao svoje

mrak vam je već rekao svoje a ja ne mogu a da ne dodam: ma gdje ste samo našli tako čestite i sposobne ljude za Nadzorni odbor?

Tko je glasao

a) tagovi se razdvajaju

a) tagovi se razdvajaju zarezom

b) ovo je iznimno nepregledni tekst, malo formatiranja (odvajanja logičnih cjelina, podebljati bitne dijelove, istaknuti citate) ne bi nikoga ubilo

c) predviđeno je da se pišu smisleni dnevnici a ne da se radi copy&paste nekog dopisa, to je forma koju internet i ne trpi previše

zbog svega gore navedenog minus

Tko je glasao

RE: Moj minus Hallo ,mrak

RE: Moj minus

Hallo ,mrak !

Vjerujem,da ste dobronamjerni lik i da mi niste jako zamjerili na mojim brzopisnim, gramatičkim i inim greškama na koje ste mi ukazali.
Mea culpa !
Nadam se da moj minus (vjerujte,prvi put sam na mreži nešto napisao!)
nije veći nego grijeh likova iz mojeg teksta.

Bez obzira na moje greške u pisanju molio bih Vas da obratite pažnju više na sadržaj teksta a manje na formu,naime ,kad o mom predmatu pišem ,vjerujte ,adrenalin mi počne kolati krvnim žilama.
Hvala unaprijed na razumijevanju i suradnji

Srdačno
Davor

stepski vuk

Tko je glasao

ma razumijem ja to no tekst

ma razumijem ja to
no tekst je tako napisan da nakon prvih nekoliko rečenica gubim želju za daljnjim čitanjem, a to je šteta jer ako sam to napravio ja to su napravili i mnogi drugi, a na ovome mjestu ima puno ljudi koji kroz medije koje rade ili institucije u kojima djeluju (pa i blogovima koje pišu) mogu utjecati na to da se o temi čuje i van ove stranice

mislim da je investicija vremena u dobro formulirani i oblikovani tekst itekako korisna

Tko je glasao

Poštovani , Imate apsolutno

Poštovani ,
Imate apsolutno pravo.Možete li izbrisati taj tekst?
Molim učinite to.
Napisao sam sad novi ! Nadam se da je bolji.
Hvala na suradnji i na razumijevanju
Srdačno

stepski vuk

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci