Tagovi

Preko 20 razloga zašto vi jeste banda lopovska

Ili
MANIFEST O ZLO?INA?KOJ ORGANIZACIJI

Nakon kaoti?nih demonstracija koje dobro izražavaju autenti?no nezadovoljstvo velikog dijela naroda i mladih ljudi onima koji su na vlasti neki su se našli uvrije?eni što ih narod doživljava kao lopovsku bandu. Naprimjer, zna se - Andrija Hebrang, koji kaže:
Nismo lopovi, tužit ?u facebookovce!
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,12,8,,144174.jl
Djedica ne zna što da kaže unu?ici kada ga pita da li je i on lopov. Možda bi jednom mogao probati re?i istinu? Ili je možda naivni idealist koji eto jadan nije svjestan da je ?lan bande lopovske. Ako ne zna što je istina, evo ja ?u mu ovdje pomo?i, samo neka nau?i ovu listu dolje napamet, ionako mi se nekako ?ini da mu je ve? poznata pa ?e samo utvrditi gradivo.

Nije ovo jedina otvorena manifestacija osje?aja ljudi u ovoj državi da nama vladaju i manipuliraju dobro organizirani lopovi.
Svojevremeno su zastupnici Kapraljevi? i Marasovi? u Saboru herojski nazvali HDZ ZLO?INA?KOM ORGANIZACIJOM:
http://www.vjesnik.hr/Html/2005/09/22/Clanak.asp?r=unu&c=1

Ne treba ni govoriti da su se ?lanovi zlo?ina?ke organizacije, poput Vladimira Šeksa, odmah osovili na stražnje noge i izbacili o?njake, te napali iz svih oružja:
http://ns1.vjesnik.com/html/2005/09/24/Clanak.asp?r=unu&c=2
Današnji ministar vanjskih poslova Jandrokovi? je ?ak zaprijetio Kapraljevi?u kontrolom njegovih poslovnih knjiga i ustvrdio da zna da ne pla?a porez!

U Latinici je o lopovluku i plja?ki koji je omogu?ila i provela zlo?ina?ka organizacija re?eno puno toga Å¡to mi znamo od samog po?etka, kao na primjer:

"ONI SU mogli kupiti ono što ni jedan gra?anin nije mogao kupiti, dobivali su kredite koje nitko nije mogao dobiti" - potresna je re?enica koju je izgovorio novinar Ratko Boškovi? u Latinici o tkzv. pretvorbi i privatizaciji - najtezem lopovluku koji je omogu?ila zlo?ina?ka lopovska organizacija . A "oni" su nekadašnji kamiondžije, cvje?ari i siromasi koji su uz pomo? vladaju?ih struktura pretvoreni u milijardere u samo par godina.
http://www.index.hr/vijesti/clanak.aspx?id=409249

Nema sumnje da je zlo?ina?ka organizacija napravila deal s onima kojima je dala sve ono što je pripadalo svima nama, samo se još nije otkrilo kakav, zato što oni imaju vlast i blokiraju mogu?u istragu. Pa nisu ludi da sami sebe zatvore, koji je to lopov do danas u?inio? Nemo? i letargija nad lopovlukom je, nakon što je opozicija kad je došla na vlast odustala od obe?anja da ?e se obra?unati s pretvorbenom plja?kom, ve? došla do te mjere da se smatra i postalo je op?eprihva?eno da nikad ni ne?e biti nikakve akcije na planu sankcioniranja “pretvorbe” za koju je ?ak i državna revizija otkrila prevelik broj kriminalnih radnji koje je ta mafija po?inila pod pokroviteljstvom politi?kog vrha stranke koja je jezgra zlo?ina?ke organizacije.

Zato se danas otvoreno govori :”,Ko je jamio, jamio je.” – što je pljuska svakom poštenom gra?aninu ove države i krajnje poniženje ideja pravde i jednakosti propisanih u Ustavu RH.

Zato bando lopovska, evo vam u ovom MANIFESTU O ZLO?INA?KOJ ORAGANIZACIJI preko 20 razloga zašto ste BANDA LOPOVSKA i zašto ste UPRAVO VI najve?a ZLO?INA?KA ORGANIZACIJA u Hrvatskoj:

• JER STE DOLASKOM NA VLAST PRVO SAMIMA SEBI PODIJELILI DRUŠTVENE STANOVE I VILE I JEFTINO IH OTKUPILI
• JER STE POKRALI NAŠA PODUZE?A I TVORNICE I PODIJELILI IH ŠA?ICI IZABRANIH
• JER STE ODABRANIMA DALI MENADŽERSKE KREDITE OD NAŠEG NOVCA, IZ NAŠIH BANAKA, DA KUPE NAŠE TVORNICE I FIRME KOJI SU SAD VAŠE I NJIHOVE A MI U NJIMA RADIMO ZA VAŠE JAHTE I ZA 3000 KUNA
• JER STE NAM PRODALI NAŠE VLASTITE STANOVE A OD TOG NOVCA NISTE NITI SAGRADILI NOVE NITI VRATILI PARE ONIMA KOJI NISU DOBILI STANOVE I SOCIJALISTI?KE KREDITE A CIJELI SU ŽIVOT PLA?ALI U STAMBENI FOND
• JER STE SEBI DODIJELILI POVLAŠTENE PLA?E I PENZIJE
• JER STE KRALI DODATNE PRIHODE KROZ DESETKE NADZORNIH ODBORA I PRIVILEGIRANIH PREDSJEDAVANJA RAZNIM DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, A BEZ IKAKVE ODGOVORNOSTI ZA KORUPCIJU I ŠTETU KOJE SU TI ODBORI ?INILI
• JER STE ME?U GENERALE, VOJNIKE, POLICAJCE , ZAŠTITARE I DRUGDJE UBACILI KRIMINALCE I UBOJICE
• JER STE OKALJALI DOMOVINSKI RAT PUŠTAJU?I I POTI?U?I UBOJICE I KRIMINALCE DA NEKAŽNJENO HARAJU PO HRVATSKOJ
• JER STE UBIJALI I HRVATE KOJI SU BILI PROTIV RATA I ZA PREGOVORE SA SRBIMA I SA MUSLIMANIMA
• JER STE U RATU OTELI TISU?E TU?IH STANOVA I KU?A I PODIJELILI IH ?LANOVIMA SVOJE ORGANIZACIJE
• JER STE PODRŽALI NAJPRIMITIVNIJI OBLIK HERCEGOVA?KE POLITIKE U BIH I POTAKNULI RAT SA MUSLIMANIMA I TIME RASELILI HRVATE IZ SREDNJE BOSNE I POSAVINE, UMJESTO DA SMO SE ZAJEDNO BORILI PROTIV ZAJEDNI?KOG AGRESORA I SA?UVALI HRVATE U BIH.
• JER STE UPROPASTILI PRAVODU?E ?ISTKOM I ZAPOŠLJAVANJEM SVOJIH NESPOSOBNIH I KORUMPIRANIH SUDACA I ODVJETNIKA.
• JER STE OMOGU?ILI KORUPCIJU I NERED U ZDRAVSTVU U KOJEM VLADAJU NEPOŠTENI I BEZOBZIRNI A OBI?NI GRA?ANI UMIRU OD LIJE?NI?KOG NEMARA I ?EKANJA NA PREGLEDE I OPERACIJE DOK SE VI PRIVILEGIRANO LIJE?ITE I OVDJE I U INOZEMSTVU
• JER STE PROŠIRILI MAFIJU, DROGU, PLJA?KU, REKETARENJE I KRIMINAL SVIH VRSTA
• JER JE STANJE SIGURNOSTI NIŽE NEGO IKAD I SADA SIGURNOST KAKVA JE BILA U SOCIJALIZMU IZGLEDA KO NEDOSTIŽNI CILJ
• JER SU NAJVE?I LOPOVI DANAS U HRVATSKOJ NAJBOGATIJI I NAJUGLEDNIJI GRA?ANI
• JER STE OBEZVRIJEDILI OBRAZOVANJE, RAD I POŠTENJE I PONIZILI MALOG POŠTENOG GRA?ANINA KAO NIKO DRUGI U POVIJESTI
• JER STE PENZIONERE SVELI NA PROSJA?KI ŠTAP, A SEBI DODIJELILI POVLAŠTENE A DRUGIMA LAŽNE MIROVINE
• JER JE ZBOG VAS MOGU?E DA TISU?E RADNIKA RADI I NE PRIMA PLA?U
• JER JE OD KAD STE VI DOŠLI NA VLAST KATASTROFALNO NARASLA NEZAPOSLENOST I NISTE NIŠTA U?INILI DA SE OTVORE NOVA RADNA MJESTA, A OBE?AVALI STE BLAGOSTANJE
• JER STE NAS ISTOVREMENO ZADUŽILI ZA OGROMNE SVOTE U INOZEMSTVU A TE SU VAM PARE POSLUŽILE SAMO DA ŠTO DUŽE OSTANETE NA VLASTI, UMJESTO DA S NJIMA GENERIRATE RAST GOSPODARSTVA I OTVARANJE RADNIH MJESTA
• JER NIKAD NISTE ŽELJELI PRAVI ANTIKORUPCIJSKI ZAKON I ZAKON O SUKOBU INTERESA JER BI VAM SMETALI U VRŠENJU ZLO?INA
• JER NIKAD NISTE UVELI ZAKON O ODGOVORNOSTI I SANKCIONIRANJU DRŽAVNE UPRAVE I PRAVOSU?A, PA BAHATI POJEDINCI TU NEKAŽNJENO VRŠE KRIMINAL I ?INE ŠTETU KOJU MI PLA?AMO KROZ POREZE I TRPIMO NA RAZNE DRUGE NA?INE
• JER JE U RH ZBOG OGROMNE, NESPOSOBNE I KORUMPIRANE BIROKRACIJE TEŠKO NORMALNO POSLOVATI BEZ VEZA I POZNANSTAVA I JOŠ UVIJEK NEIZBJEŽNE “PLAVE KOVERTE”
• JER STE PRODALI NACIONALNE PROFITABILNE FIRME ZA SITNE PARE DA POPUNITE SVOJ LOPOVSKI BUDŽET I ODRŽITE SPOCIJALNI MIR – ŠTO JE RAVNO TERORISTI?KOM ?INU PROTIV DRŽAVNIH I NACIONALNIH INSTERESA
• JER DAJEMO OGROMNE PARE ZA PARKIRANJE KOJE NEKAD NISMO PLA?ALI A NE VIDIMO GDJE SE TE PARE ULAŽU
• JER STE VATIKANSKIM UGOVOROM DALI NOVAC KATOLI?KOJ CRKVI DA SE GRADE CRKVE UMJESTO VRTI?A, ŠKOLA, BOLNICA I STARA?KIH DOMOVA, A ONI ZA UZVRAT NAGOVARAJU VJERNIKE DA GLASAJU ZA VAŠU ZLO?INA?KU ORGANIZACIJU
• JER STE OMOGU?ILI NA TISU?E LAŽNIH RATNIH INVALIDSKIH MIROVINA, KOJE JOŠ NIKOME NISU ODUZETE, A SAD SE IZGOVARATE NA JMBG DA NE ODUZMETE TAKVE PENZIJE – VALJDA RA?UNATE DA TAKVI GLASAJU VAŠU ZLO?INA?KU ORGANIZACIJU
• JER STE SE LUKAVO DOSJETILI DA ZA VAS GLASAJU I ONI KOJI OVDJE NE ŽIVE, A BIRAJU?I VAŠU ZLO?INA?KU ORGANIZACIJU KROJE NAŠU SUDBINU
• JER STE IMALI MILIONE KRIMINALNIH AFERA I ZLO?INA OPISANIH U MEDIJIMA NA KOJE NIKADA NIJE RAGIRAO NIKAKAV USKOK, ODVJETNIŠTVO ILI SLI?NO
• JER VO?A ZLO?INA?KE ORGANIZACIJE NE MORA NITI NARODU NITI NEKOM DRŽAVNOM ORGANU POLOŽITI RA?UNE ZA SVOJE MILIJUN KUNA VRIJEDNE SATOVE KOJE JE STEKAO OTKAD JE NA VLASTI
• JER JOŠ NIJE PRONA?EN NITI JEDAN VAŠ TAJNI RA?UN RATNIH POROFITERA I PRETVORBENIH LOPOVA U STRANIM BANKAMA O KOJIMA SVI GOVORE A NA KOJE SE SLIJEVALO NAŠE NACIONALNO BOGATSTVO
• JER STE SE NAKRALI PRETVARAJU?I DINARE U DEVIZE NA PO?ETKU RATA, UZIMALI NOVAC OD DIJASPORE BEZ POTVRDA A NIGDJE ORUŽJA, SKUPO PRODAVALI HRANU I ODJE?U HRVATSKOJ VOJSCI A DA NITKO OD TIH RATNIH PROFITERA DO DANAS NIJE KAŽNJEN, NARAVNO JER SU BILI ILI JOŠ UVIJEK JESU ?LANOVI ISTE ZLO?INA?KE ORGANIZACIJE
• JER NIKAD NISTE ISTRAŽILI PRI?E I SVJEDO?ANSTVA O TOME DA STE SRBIMA ŠVERCALI NAFTU ZA VRIJEME RATA
• JER RAZNIM SMICALICAMA I NAMJEŠTALJKAMA KRADETE NA JAVNOJ NABAVI I JAVNIM NATJE?AJIMA, PA POSLOVE DOBIVAJU ?LANOVI VAŠE ZLO?INA?KE ORGANIZACIJE I NJIHOVA RODBINA I PRIJATELJI, A NA KRAJU NAS SVE KOŠTA SKUPLJE NEGO ŠTO JE IGDJE NA SVIJETU
• JER STE DEVASTIRALI NAŠU OBALU I DRŽAVU ILEGALNOM GRADNJOM KOJU STE POTICALI, A ONDA ŠA?ICI SRUŠILI A SVIMA OSTALIMA LEGALIZIRALI
• JER STE SVIME OVIME OVOJ DRŽAVI UDARILI NEPRAVEDNE I TRULE TEMELJE S IZOPA?ENIM VRIJEDNOSTIMA LOPOVLUKA I LAKOG PROBITKA I BOGA?ENJA S KOJIMA ?E U BLATU I GLIBU MORATI ŽIVJETI JOŠ MNOGE BUDU?E GENERACIJE, KAO I S OTPLATOM VANJSKOG DUGA

Ima još puno, ali umorio sam se.
Mogu samo re?i za kraj, ovo sam napisao ZA KLE?KA, FACEBOOKOVCE, KAPRALJEVI?A I MARASOVI?A I SVE VAS, KOJI ŽELITE BOLJITAK HRVATSKE, KOJI JE MOGU? SAMO AKO VE?INA NAPISANOG POSTANE JAVNA OP?EPRIHVA?ENA ISTINA ZA VE?INU POŠTENIH I RADIŠNIH GRA?ANA OVE DRŽAVE. ZATO SE NE DAJTE ZASTRAŠITI ONIM ŠTO VAM KAŽU I POKUŠAVAJU NAPRAVITI PRIPADNICI ZLO?INA?KE ORGANIZACIJE.
BEZ ISTINE NEMA NOVE, BOLJE, PRAVEDNE HRVATSKE I NEMA BUDU?NOSTI!

Komentari

Prokleti hdz-ovci! U

Prokleti hdz-ovci! U Jugoslaviji je barem bilo poštenja. Pošetno su direktori gradili kuće i vikendice na račun firmi , pošteno su radnici krali proizvode iz tvornica i vikali "Snađi se druže" , pošteno su činjeni ekocidi i kulturocidi u Bakru ili Obrovcu uz bacanje milijuna u vjetar , poštena Jugoslavija je bila sinonim za pravdu i poštenje. Toga je bilo na svakom koraku. A onda su došli smrdljivi hdz -ovci i poštene lopove pretvoril i unepoštene :)))))))))))))).

Tko je glasao

zaboravio si napomenuti da

zaboravio si napomenuti da je hdz pravni slijednik rvacki komunista
što je nekad,za juge, bilo u komunistima,devedesetih je uglavnom otišlo u hdz
mislim da i danas ima više "bivših komunista" u hdz-u nego u sdp-u

ZAGOR

Tko je glasao

U potpunosti se slažem sa

U potpunosti se slažem sa napisanim manifestom. Nevjerojatno je to da šira masa građana inertno prometra što se događa. Svi samo kukaju i plaću umjesto da se udruže i krenu u zajedničku bitku za opstanak ono malo dobroga šro je ostalo. Nadam se da KraDeZe neće pokrasti opet na izborima glasove, da ovoj zoni sumraka bude jednom došao kraj.

Tko je glasao

Boljitak svaka čast, Sve to

Boljitak svaka čast,

Sve to se dogodilo jer je intelekt ustuknuo pred seljačinama. Hrvatski narod je to dozvolio, a sada u tišini svojih siromašnih domova (koje će im možda sutra uzeti banka ili država) puštaju silne da vladaju pokornima. Onda neka nam tako i bude (makar duboko vjerujem da su seljačine malobrojnije).

Tko je glasao

Percepcija politike na

Percepcija politike na našim prostorima je lopovluk. Zašto? Jer je takva percepcija stvorena djelovanjem političara do sad. Znači, ako ideš u politiku, ti si lopov (hoćeš nešto "jamit"). Čini se kao zatvoreni krug. Kako maknuti govna iz politike i raditi na boljitku naše zemlje, ako ne uđeš u politiku? ... možda u budućnosti ... Posljednjih dana potenciraju se neki zločini partizana, komunista, Tita, ... Dajte ljudi, tko je bio nosioc antifašizma na Balkanu ? I da li amerikanci, francuzi, rusi, itd ..., pljuju po svojim svijetlim tekovinama antifašizma kao mi - i oni su radili zločine protiv jataka i izdajnika u svojim redovima ... Frustrirani jadnici (koji su imali žrtve u obitelji - jebi ga, bili su na krivoj strani) kruže oko HNK u Zagrebu, ... dajte molim vas ... Ali to nije sve - miče se fokus sa stvarnih problema (kao i mnogo puta do sad), a to je bolesna, nesposobna, lopovska vlada (ovo sa golf terenima je posljedni primjer pokušaja pljačke naše zemlje - sramotno ...) ...

Tko je glasao

Zanimljivo mi je kako se

Zanimljivo mi je kako se prozivanje vladajućih kao "banda lopovska" interpretira kao napad na cijelu profesiju, predpostavljam, profesiju "političara".

Mnogi bi ovdje vjerojatno rekli da to nije njihov cilj, da vjeruju u postojanje poštenih političara te da su samo oni koji trenutno vladaju i njihovi pristalice ti na koje se ova etiketa odnosi.

No iskreno, nebi se svrstavao među njih. Ne, ja više ne vjerujem u to da političar može biti poštena profesija i smatram da su svi političari u suštini "lopovi". Političara ovdje definiram kao čovjeka koji se bavi odlučivanjem o pravilima po kojima će drugi ljudi živjeti te koristeći institucije prisile (policija ili vojska) kako bi ta pravila silom sprovela.

Kako bi platili te institucije sile, ljude u uniformama sa puškama, palicama, pištoljima te mašineriju sile, od svih ostalih ljudi doslovno kradu njihov pošteno zarađen novac. Mnogi od tih ljudi ne pružaju otpor jer su ih ti političari uspjeli uvjeriti da njihov novac kradu za njihovo dobro tako ih uvjerivši u kojekakve varijacije ove kradljivske ideologije, varijacije koje poznajemo pod nazivima kao što su demokracija, republika, "opće dobro", "vladavina prava", kapitalizam (odnoseći se na držani kapitalizam) te one koje su trenutno nepopularne ali so dobro uspješno zavaravali ljude u prošlosti kao što su socijalizam i komunizam. Sve ove ideologije su zapravo samo krakovi kolektivizma koji za razliku od individualizma podređuje pojedinca grupi (kolektivu) u ime koje kakvih nemogućih i nerealnih ciljeva.

I tako mase, uključujući većinu hrvata ali i većinu ljudi u svijetu, žive bez poimanja razlike između pojedinca i grupe, vjeruju u iluziju postojanja grupe kao nekakvog entiteta odvojenog od samog pojedinca. Taj fiktivni entitet oni zovu pod raznim imenima: "narod", "društvo", "naša zemlja", "država" itd. Drugim riječima, ne vide razliku između šume i drveta, kao da šuma postoji sama po sebi, kao da "društvo" može postojati bez pojedinca.

I tako vodeći ovom iluzijom vjeruju u nasilje kao prihvatljiv način za dostizanje određenih takozvanih "viših ciljeva", ciljeva koji bi tobože služili tom nepostojećem entitetu zvanom "društvo", dok u stvarnosti sve što rade jest krađa u ubojstvo.

Tako da, vidite, vaša meta uistinu jesu lopovi, ali ne samo zbog ovih 20 razloga. Zapravo tih 20 razloga su distrakcija. Dovoljan je samo jedan razlog: spremni su od vas uzeti vaše novce koje ste svojim trudom zaradili pod prijetnjom nasilja (zatvor ili ako bi ste se do kraja odupirali, čak i smrt). To je realnost iza svih ovih fikcija u koje većina čak i vas ovdje na Pollitika.com i dalje nažalost vjeruju - neprestano se nadajući nekakvoj "boljoj" ideologiji, nekom "boljem" sistemu služenja "društvu".

No ne shvaćate da je to "društvo" iluzija, da "opće dobro" ne postoji, da postojimo sam JA i TI i ON i ONA, u jednini, ne množini, te da svaki akt prisile je time akt povrede prava jednog od nas, ma koji god motiv postojao. Krađa je krađa, bilo da nosiš kravatu i zovu te premijerom ili uniformu i zovu te policajcom ili masku na glavu i zovu te sitnim kradljivcem.

Nitko nema pravo krasti i prisiljavati druge da žive po njihovim standardima. Nitko od nas nema pravo unajmiti jednog od njih da ukrade ili prisiljava druge da žive po našim pravilima (to zovemo demokracijom).

Razmislite malo. Zašto baš svaki sistem i svaka ideologija koja je uključivala legalizaciju krađe i nasilja (kroz poreze i prisilano održavan monopol na protekciju, zakone i sudstvo) završi loše; u korupciji, neredima, ratovima, ekonomskim krizama itd. Čak i velike Sjedinjene Američke Države padaju u krizu, pretvarajući se iz nekada libertarijanske zemlje slobodnog tržišta u socijalizam i fašizam.

Stigli smo u vrijeme nevjerojatnih promjena. Možda je vrijeme da ispitamo naša najdublja socijalna gledišta.

Tko je glasao

"Vlasnici kapitala i biznisa

"Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika poticati će i stimulirati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obvezujuci ih pritom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdrzivosti...

I na kraju ti neplaceni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizirane, a država ce onda krenuti putem koji vodi u komunizam..."

(Karl Marx, 1867. Das Kapital).

Tko je glasao

o.t. (kisss)

o.t. (kisss)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

"Vlasnici kapitala i biznisa

"Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika poticati će i stimulirati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obvezujuci ih pritom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdrzivosti...
I na kraju ti neplaceni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizirane, a država ce onda krenuti putem koji vodi u komunizam..."
(Karl Marx, 1867. Das Kapital).

Simpaticno i skoro bi se moglo primijeniti na UK.Ali globalizacija je sve ovo demantirala.

Tko je glasao

Vlasnici kapitala i biznisa

Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika poticati će i stimulirati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obvezujuci ih pritom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdrzivosti...

Kao prvo vlasnici kapitala i poslovnih djelatnosti nemogu prisiliti ljude da postanu njihovi kupci te je odluka o kupnji određene robe isključivo na samim kupcima. Isto tako je njihova vlastita odluga hoće li za kupnju uzimati kredite i hipoteke. Tako da već od početka ovo svaljivanje krivice na one koji proizvode i prodaju za odabire onih koji su kupovali je logički netočno.

Istina je da vlasnici poslovnih djelatnosti, tj. kapitalisti, potiču kupnju svoje robe. Pa to je sasvim prirodno. Ako nešto proizvodiš to želiš i prodati. Ako imaš nešto za ponuditi, pa mada je to samo tvoj rad, želiš to prodati. Tu nema ništa sporno.

No istina je i to da u sadašnjoj "organizaciji" društva postoji snažan poticaj za zaduživanje, no to se više bazira na prirodi novca kao nečega što predstavlja ništa više nego nečije obećanje o povratku duga umjesto kao mjeru stvarne vrijednosti. Dokumentarac "Money as Debt" ovo dobro objašnjava: http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279

Preporučujem da ga pogledate. Objašnjava kako moderni bankovni i novčani sustav zaista funkcionira i koliko je absolutno ovisan o konstantnom zaduživanju. Ako ste se ikad pitali zašto je toliko ljudi u dugovima i zašto su čak i vlade država u ogromnim milijarderskim dugovima jedni drugima, eto vam odgovora.

I na kraju ti neplaceni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizirane, a država ce onda krenuti putem koji vodi u komunizam..."

Bankrot banaka je uzrokovan zbog unutarnje neodrživosti i neracionalnosti takozvanog "Fractional Reserve Banking" sistema (objašnjenom u dokumentarcu). To je sistem gdje banke u suštini posuđuju novac koji zapravo nemaju računajući s time da neće svi u isto vrijeme dizati svoje novce natrag.

Ali naravno to je glupa predpostavka. Kada se takvo što dogodi banka propada (bank run). Jedini razlog zašto su banke spremne voditi ovakvu nevjerojatno iracionalnu politiku jest očekivanje da će ih vlada, uz pomoć centralne banke, spasiti. Time se opet vidi kako uloga vlade, tj. političara, korumpira u protivnom zdrave tržišne procese.

Marx je dobro pogodio što će se dogoditi, ali ne i zašto će se to dogoditi. Njegova opsesija je oko lažne dihotomije između "radnika" i "kapitalista" do su zapravo svi ljudi kapitalisti, tj. oni koji sakupljaju vrijednost kako bi preživjeli ali i poboljšali vlastiti život. Čak i ako tvoj jedini kapital jest tvoj rad, ti si kapitalist. To što postoji nevjerojatna nejednakost između prilika jednih kapitalista (većine ljudi) i drugih kapitalista (uglavnom korporacija) je nešto za što možete zahvaliti državi, tj. vladi. Njihovo konstanto uplitanje u tržišne procese stvara neprirodno pogodne uvjete za jedne i neprirodno loše uvjete za druge. Svaki zakon, svaki propis, služi jednima dok pobija prilike drugih. Dok su korporacije same po sebi vakumi zaštićene neodgovornosti koje samo olakšavaju biznis prijevare. Svi znamo za što d.o.o stoji: "Društvo s ograničenom odgovornošću".

Ograničena odgovornost. Nije li to zanimljivo? Zašto se onda čudite da se određeni kapitalisti ponašaju neodgovorno i uspijevaju izvuči iz svakojakih prijevara svojih kupaca i partnera?

Nema nekakve urote kapitalista provit radnika. Problem je u legalizaciji nasilja i prisile. Država je ništa drugo nego korporacija koja vodi biznis pod prijetnjom nasilja. Nitko joj nesmije konkurirati i svi moraju poštivati njene "uvjete korištenja". No nemate izbor reći "ne želim vaše usluge, hvala lijepa". Moraš, ili batina.

Pa sad, neka se neobrijani narod nastavi čuditi zašto uvjek dobiju po guzici. Možda im jednog dana sine: "pa kvragu zašto mi ovoj nekolicini dopuštamo da budu jedini koji smiju reći što je pravo ili krivo, tko smije nuditi zaštitu a tko ne, tko smije suditi a tko ne itd.". Hrvatska država je "Hrvatska d.o.o", kompanija koja nas striže kao farmu ovaca. I ostati će to (bez obzira tko je u njenoj upravi) dok god vaćina pojedinaca ne shvati njenu stvarnu prirodu; nasilje, i odluči je odbaciti kao legitimnu.

Tko je glasao

@verbiage: Tako da već od

@verbiage:
Tako da već od početka ovo svaljivanje krivice na one koji proizvode i prodaju za odabire onih koji su kupovali je logički netočno.

Nije Marx "svaljivao krivicu" (nije on bio neki banalni moralist), samo je analizirao kako sustav funkcionira: što kapitalisti rade i moraju raditi, da bi ostali kapitalisti. Iako su mnogi njegovi zaključci bili pogrešni, njegov metod analize (uključujući npr. prirodu novca) i danas je nezaobilazan za razumijevanje kapitalističkog sustava - i nakon 150 godina, sa svim ovim financijskim "derivatima", neki su ključni čimbenici ostali isti. (Nije, naravno, dovoljan!)

Bitnu razliku između onih koji raspolažu samo svojom radnom snagom i onih koji raspolažu kapitalom možeš samo verbalistički negirati tvrdeći da je i radna snaga "neka vrst kapitala"; sasvim osobita vrsta - u tome je bit. Marx kaže da je ona roba - ali sasvim osobita vrst robe, i onda analizira tu osobitost.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Radna snaga je jedina roba

Radna snaga je jedina roba koja stvara vrijednost, pa je od takve postavke proizašla i radna teorija vrijednosti..

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

Radna teorija vrijednosti

Radna teorija vrijednosti diskreditirana je jer nikako nije mogla konstruirati neka mjerila KOLIKA je ta "stvarna vrijednost" (za razliku od cijene, koja ovisi o raznim faktorima). Međutim, ostaje činjenica da, barem u "realnoj ekonomiji" (a to je ona ekonomija koja, svim "financijskim derivatima" usprkos, i dalje jedina proizvodi hranu koju jedemo, odjeću koju nosimo, struju koja pokreće naša računala...), zaista RAD jeste izvor svog bogatstva, tj. svih vrijednosti. Što se u omami kapitalističkog zanosa voli zaboraviti.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Možda je Marx nekima u neku

Možda je Marx nekima u neku ruku koristan no ja iskreno ne želim nikakvu asocijaciju sa njime, upravo zbog tih pogrešnih zaključaka. Marxizam i komunizam su samo jedne od najizraženijih kolektivističkih ideologija koje se sve ruše zbog jednog fundamentalnog problema: kolektiv (društvo, država, itd) ne postoji u stvarnosti. To je samo abstrakcija za broj pojedinaca. Jedino pojedinac postoji i jedino se prava pojedinca mogu sagledavati. To u potpunosti čini absolutno svaku kolektivističku ideologiju čistom iluzijom.

Zato bi se ja rađe koristio analizama ljudi poput Ludwig Von Mises-a (mises.org), iako se ne slažem sa njime u tome da je minarhistička država potrebna da štiti aktere u slobodnom tržištu jer kao u svaku drugu uslugu ti akteri mogu pružiti i uslugu zaštite bez prisilnih monopola (država).

Bitnu razliku između onih koji raspolažu samo svojom radnom snagom i onih koji raspolažu kapitalom možeš samo verbalistički negirati tvrdeći da je i radna snaga "neka vrst kapitala"; sasvim osobita vrsta - u tome je bit. Marx kaže da je ona roba - ali sasvim osobita vrst robe, i onda analizira tu osobitost.

Da budemo precizniji, nisam spominjao "radnu snagu" već "svoj rad". Ne želim da netko poveže "radnu snagu" sa "radnicima". Govorim isključivo o umu i tijelu pojedinca te njegovoj sposobnosti da ih iskoristi kao sredstvo privređivanja. Kako pojedinac nastavi privređivati lagano ta sredstva zamjenjuje ili komplementira mašinerijom koja mu omogućuje da bude još produktivniji.

Tako da neznam koliko ta "osobitost" mijenja fundamentalnu prirodi kapitala kao sredstva privređivanja i time prirodu svakog čovjeka kao kapitalista ili barem potencijalnog kapitalista (možda jedino totalne lijenčuge koje niti žele misliti niti raditi nebi nazvali kapitalistima već parazitima (bez sumnje preživljavajući na porezima ukradenim od onih koji privređuju). No iskreno mislim da uz dovoljno poticaja i poznavanja sebe i svojih kvaliteta svaki čovjek je spreman privređivati za sebe.

Uglavnom, ostajem pri tome da je njegova dihotomija lažna. Nema nikakvog konflikta između radnika i kapitalista. Pravi konflikt je između onih koji zarađuju na osnovu voluntarnih odluka svojih kupaca i onih koji prisiljavaju ljude da budu njihovi kupci (time pretvarajući svoj posao u običnu krađu). U ovu zadnju kategoriju očito spadaju sve države, ne samo sitni lopovi i podzemna mafija. Država je, takoreći, "nadzemna mafija". :)

Tko je glasao

Verbiage, jači si od Marxa.

Verbiage, jači si od Marxa.

Tko je glasao

U svakoj krizi upravo

U svakoj krizi upravo cvijeta prodaja teorija zavjera.Covjek bi izgubio 10 sati samo demantirajuci sve te price.I sve uzalud.Price o beskrajnom printanju dolara slicno beskonacnim obrascima su sasvim nebulozne.Da je to istina sad bi 20$ bila 1 kuna.Ljudi ne zele shvatiti niti mogu pojmiti koliko je ojacao izvoz Kine i cijele Azije u zadnjih 10-15 godina.Sve za $.Pogledati izvoz a i uvoz ( nafta i druge sirovine: J. Koreje, Japana, Kine, Indonezije, Singapura, Taivana...)
Nova konstelacija svjetskih tokova financija trazi i nova pravila.jasno da je tu puno igraca i puno interesa.A banke i kreditiranje stoji.Pa shodno tome stoji i potrosnja.
Regulacija se moze jedino uspostaviti na globalnom nivou, a za to treba malo vise vremena da se svi koji kalkuliraju uglazbe u ozbiljnost problema.Sumnjam da ce jos dugo jer ce ih zaustavljanje proizvodnje bez kredita potaknuti za nekim konkretnim rijesenjem.

Tko je glasao

Teorija zavjere uključuje

Teorija zavjere uključuje zavjeru, tj. nekakvo tajno dogovaranje između određenih pojedinaca i manipulacija kojekakvim događajima. Činjenice o modernom bankarskom poslovanju nisu niti blizu ovome jer se sve može vrlo lako provjeriti. Većina ljudi jednostavno nikada ne razmišlja o ovakvim temama. Nikada se ne pitaju što to zapravo novac jest, kako nastaje i što predstavlja.

Za početak je dovoljno pogledati wikipediju na temu "Fractional Reserve Banking" (nisam siguran kako da to prevedem): http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking

Razbacivanje terminom "teorija zavjere" je prejednostavan način opravdavanja odbacivanja tvrdnji kojima se ne slažeš. Ne treba ti 10 sati demantiranja specifične tvrdnje a nitko ne traži da demantiraš tvrdnje koje niti nisu iznesene tako da.. to jednostavno ne stoji. :)

$20 nije jednaka 1 kuni no i kuna pati od inflacije, kao i svaka druga valuta bazirana na ekonomiji duga. No nemojte se čuditi da dolar stvarno zapadne u hiperinflaciju u sljedećih par godina, ako ne i mjeseci.

Naravno, slažem se da su trenutnom stanju doprinijele i kretnje na globalnom tržištu. Bilo bi glupo to nijekati. Nekako je očigledno da Azijske ekonomije uzimaju primat. No jesu li to stvarno ključni uzroci problema? Zašto onda čak i njihovim ekonomijama prijeti recesija?

Treba prestati razmišljati o regulaciji (drugim riječima prisili tržišnih aktera da igraju po arbitrarnim pravilima kao da su oni koji ta pravila donose bogovi i mudraci koji znaju što tržištu od skoro 7 milijardi pojedinaca treba) i početi razmišljati o puštanju pojedinaca da sami odaberu svoj pravac. Red, mir i blagostanje nemožeš silom uspostaviti. On proizlazi iz nedostatka svake prisile.

Tko je glasao

Pa kako si to pronašao! I

Pa kako si to pronašao! I ja znam jedan Marx-ov:
"Svaka država u svom nastanku nosi klicu svoje buduće propasti".

Tko je glasao

Veoma si iscrpno i dobro

Veoma si iscrpno i dobro analizirao temu, ali ipak je sve to tako kod nas jedan sustavni nesporazum - sedamdesetih je uvedeno samo upravljanje na zajednički račun koje je ne samo za to pridobilo sve jake snage nego je proželo i mobiliziralo mase, to nikada nitko nije mijenjao a i šta kada se stalno, non stop, to potvrđuje kao najviši izraz skoro pa plebiscitarne volje svih naprednih snaga, koji manje više sa 100 % za uvijek čvrsto izglasaju sve s tim u vezi.

Tako da tu nema nikakve posebne namjere, nego sve neupitno prejako teče u skladu s tim.

Kardelj Bevc ne ustaje iz groba za promjeniti, njegovi šegrti baš uživaju u tome a poneko zbunjen nasjeda na obmane i samoobmane u vezi s tim i navino se pita zašto tako - a i da ne zna ovo kada malo baci oko vidi od prve prilično plebisicitarne izraze volje što više i bolje zabave na zajednički račun i neskriveno gađenje i gaženje bilo kakvog iritatntnog pokušaja skepse oko toga.

Ali lako bi mi da je tu kraj, vidi samo kako smo na slične igre navukli pola svijeta, valjda ih je nadahnuo marša zadnjih godina i na dan pogreba, najveća zvijezda svijeta, čemu svi teže i to slijede.

Tako da će o ovoj pričici o nesporazumu biti još priča (u strogoj diskreciji i povjerenju, dame su još općinjene maršalom i kada je imao 80 godina, pa ti malo misli kako to funkcionira - kako ne bi kada je bio velemajstor i neodoljiv, i još k tome rekao "drugovi, dosta je bilo borbe i patnje, sada malo zabave, harmonikaši ložite, snage letite").

Tko je glasao

sedamdesetih je uvedeno samo

sedamdesetih je uvedeno samo upravljanje na zajednički račun

Je, otprilike je poruka bila: sad kad smo se rijesili burzoazije, istodobno smo u silnom svrgavanju svrgnuli i poduzetne.Zato cemo mi njih nadomjestiti novima ali prihvatljivijima.Neka se zovu- avangarda.Svi su jednaki i participiraju, samo je avangarda ponesto jednakija.

Tko je glasao

Da budem iskren nisam

Da budem iskren nisam siguran da u potpunosti shvaćam tvoj komentar, ali hvala na pozitivnoj kritici sa početka. :)

Predpostavljam da govoriš o nekakvom "plebiscitarnom" tj. univerzalnom slaganju sa prevladavajućom kolektivističkom paradigmom koja zahtjeva sve na zajednički račun i ovisi o postojanju "maršala", archona, vođe itd. koji će svima ukazati put.

Drugim riječima, ako dobro shvaćam, želiš reći da ljudi nisu spremni za odbacivanje vodstva nasiljem i kolektivizma u korist individualnog samo-vodstva i samostalne odgovornosti za sebe i svoj život i slobodu.

Ako je tako, mogu samo reći da su takvi stavovi po meni praktično samo-ispunjavajuća proročanstva. Ako imaš kapaciteta razumjeti razliku između pojedinca i kolektiva te primat pojedinca nad kolektivom (jer jedno bez drugog ne postoji) te time i neprihvatljivost nasilja i prisile od bilo čije strane i nad bilo kime, onda si TI spreman. Od tebe i mene neka novo doba shvaćanja započne. Nemoramo u praksi absolutno odbaciti trenutne norme ako se bojimo odmazde onih koji i dalje vjeruju u religiju kolektivizma, no možemo razgovarati, širiti ideju i time biti temelj "boljeg sutra" koje nije samo prazna parola.

Konformizam konformizma radi nikada ništa neće promjeniti. Samo zato što drugi ne shvaćaju nemora značiti da mi nemoramo ili nemožemo, ili da mi moramo zaboraviti ono što vidimo kao nepobitnu istinu.

Ja "plebiscitarno" odlučujem da sam nezavisna i suverena osoba spremna proglasiti osobnu secesiju od kolektiva.

Hvala

Tko je glasao

U Hrvatskoj u jako mnogo

U Hrvatskoj u jako mnogo slučajeva dolazi do onoga da cilj opravdava sredstva.Istina,iz dan u dan je nažalost tako,i prije i sada. I ja sam tihi borac za pravdu u bivšoj i ovoj državi i nisam se prihvatio nekog glupog terorizma,da bih nešto dokazivao nego doživljavam ovo malo demokracije na internetu da izbacim svoje silne frustracije.
Vjerujem da je bilo ranije interneta vidjelo bi se jasnije stanje i razmišljanje nacije.
Teško mi pada danas ,da tu neke od starih teških boljševika ali i današnjih desnih bahatih i samodopadnih u svojoj moći,vlastodržaca i posebno oligarha(najčešće s političkim zaleđem) ipak ne dovedem pred TV kamere i skinem ih do gola pred javnošću, da priznaju kako su došli do bogatstva, kojima se kurče uz podršku trećerazredne tiskovine (koja zbog skupo naplaćenih reklama u nekim novinama),u kojoj se prate njihovi životi, broje auti,kuće,yachte,večere,domjenci sponzoruše,sileđije,tuče, pijanstva, soabračajke.
I neki novinari koji bujaju kao gljivice postaju njihove sponzoruše.Jadno.
Jasno, osim nekoliko mudrih i iskrenih novinara koji ne skrivaju istinu i pokušavaju biti "vox populi" pa dobiju i batine.
Ovaj moj tekst nema baš nikakve veze s politikom i strančarenjem bilo koje vrste, nego samo sa moralom.
MORAL je znate ono ............,mnogima nepoznat pojam.
Da su MUP, DORH i Ministarstvo pravosuđa u potpunosti bili samostalni u odlučivanju i učinkovitiji i bez iskvarenih persona u vidu nekih sudaca,naviklih na" nemoralne ponude" stekli bismo puno povjerenje svih demokratskih snaga u Hrvatskoj ,kojima ne bi ni u mašti padalo na pamet skidati i povlačiti za testise ,kurvine sinove koji su nas osakatili,i duševno i materijalno.
Ostaje samo gorčina , bol i teški snovi, bolje reći, nesanice.A sve više i više borbe za teritorij s kontejnerima ili kantama " Čistoće".
Ne, nisam samo ljut nego silno kao čovjek povrijeđen ,nevolim kad me pokušaju učiniti budalom.

Koliko je samo nevinih žrtva palo u toku privatizacije i pretvorbe?

Već sam ranije napisao da je to ravno ratnom zločinu a čujem da je sam gosp. Bozanić o tome progovorio jer je i on shvatio kako mu se " vjernici" jadno osjećaju pa i uz Božju pomoć.
Pojam " zastare " u sudskim predmetima će obilježiti sve ove godine nastanka Nove Države i gomilu nanesene nepravde žiteljima RH putem nesamostalne sudbene vlasti duboko umrežene s politikom i interesom (npr.moj slučaj, -čitaj post Siporex !)
Ova zbivanja promatram kao scenarij s otvorenim krajem kako ga moja lijeva polutka mozga racionalno sagledava.Zamislite mrežu koja se stvarala 90- tih ,po onome ,svak svakom, ruka ruku,pa onda dolazi koalicija, stisnuta u mreži bivše vlasti koja još uvijek drži čvrstu ruku nad kapitalom poduzeća koja su pretvorena po želji one prvotne vlasti iz 90 tih,koalicija se koprca, pokojni GOSPODIN Račan, jer bio je gospodin više nego drug, nedozvolivši da dođe puča ili nazovite to svi kako vam volja,( sjetite se gotovo pa ,puča u Splitu,kad se događala desnica) pokušavao je pokrenuti društvo ali je bio preslab ,previše je bilo onih koji su sjedili na dvije stolice.Vjerujem da je on volio stvarno i iskreno svoju Hrvatsku, i nije je želio više uvaljivati u govna.
Istovremeno,koristeći slabost koalicije, "mreža" se grana de integro u nekoliko pravaca ali nitko nikoga ne dira" po onome svi mi smo u loncu ili blizu lonca ,pa nepuštamo druge" de gravi causa..
A bojimo se jedni drugih,nastaje zakon šutnje pa sve do današnjih dana.Omertta i vendetta su danas na djelu.
"Sany man" ,i ekipa u biti šute i ne poduzimaju nešto "veliko" protiv podosta bivših- tzv.zaslužnih ali i sadašnjih sudionika jer zakon šutnje je jači od moralaMožda mu kažu:."Šuti Sany, ništa ti se neće dogoditi.ma, ti samo radi na ulasku u EU ,pa trebaš ući u povijest kada to želiš pod svaku cijenu, a nas, razumiješ ti to, pusti na miru,mi smo u izborima uz tebe mi smo kapital i bit će ti dobro dok"previše" nevaljaš,dobro možeš malo ,tek tol'ko da glasači vide da ne spavaš da si ti faca koja ima muda( ali ipak ne previše), to bi mogla biti poruka "mreže".Mreža defraudacije je razgranata dovoljno i zabetonirana.Jedini koji je bio iskren,bio je onaj što je ustvrdio najveću istinu " tko je jamio, jamio je"
Ovo što pišem nije moja teorija zavjere ovo je scenarij s otvorenim krajem ,koji se može iščitati za ovih 17 godina, i nekako mi to realno zvuči.Jedino, snašlo nas je, ono što smo smatrali da Nas nemože snaći,prelijevanje svjetske krize. Vlada stvarno nije pokazala kako se upravlja portfeljom ,i što je financijski management ,kao primjer narodu. A naši dugovi su tu. Nema veze, za dug ćemo dati npr. hotele ili možda neka poljoprivredna polja, pa čak i po koji otok ..... , svoja radna mjesta jer mi idemo, stvarno sve dalje .
Ništa ne dokazuje tko previše dokazuje ( nihil probat,,qui nimium probat).
Status quo,narode,nihil opstat.

stepski vuk

Tko je glasao

APSOLUTNO SE SLAŽEM SA

APSOLUTNO SE SLAŽEM SA SVIME. ALI KAJ TI TO VRIJEDI KAD U HRVATSKOJ ŽIVI BAREM TRI MILIONA OVACA KOJIMA JE SVETO PISMO TO KAJ VELI TELEVIZIJA I NOVINE. OVA BANDA JE TOGA JAKO SVJESNA I ZATO I RADE TO KAJ RADE OD NAS SVIH.JA SAM SI VEĆ RAZMIŠLJAL DA OSNUJEM STRANKU I DA POBJEDIM NA IZBORIMA.
PRVO MJENJAM USTAV. U SABORU NE TREBA NI U KOM SLUČAJU 157 LJUDI. MAKSIMALNO PO DVOJICA IZ SVAKE ŽUPANIJ PLUS 7 NEZAVISNIH I TO TI JE 51 ČOVJEK. STO LJUDI MANJE PUTA 20000
KUNA MJESEČNO JE 2 MILIJUNA ,PUTA 12 MJESECI JE 24 MILIJUNA GODIŠNJE PA TI EVO TVORNICA I NOVIH RADNIH MJESTA.
UKIDAM PLAČU OD 20000 KUNA I SVI U VLADI I SABORU MOGU IMATI PROSJEČNU ČLAĆU U HRVATSKOJ , PA KAKO RASTE STANDARD TAKO I NJIHOVE PLAČE. PA RAZNI SAVJETNICI , VOZNI PARKOVI, REPREZENTACIJE I TAKO DALJE. TO SVE TREBA UKINUTI PA DA VIDIŠ LOVE. SVE BACITI NA BRODOGRADNJU, TURIZAM , POLJOPRIVREDU I TVORNICE KOJE SU SJEBALI, A NJIMA UZETI SVE ŠTO SU NAKRALI ZA SVO OVO VRIJEME. I JOŠ IH UPREGNUTI DA RADE U POLJU. IMA JOŠ SVAKAKVIH IDEJA SAMO KAJ SE BOJIM DA NEMA BAŠ PREVIŠE LJUDI KOJI BI SE TOGA PRIMILI. MALA JE PLAČA. JA SAM VALJDA JEDINI KONJ KOJI BI SI TO NAPRAVIL.

Tko je glasao

Nemas pojma. Politicarima

Nemas pojma.

Politicarima je placa ionako djeparac u odnosu na ono sto dobiju sa strane. Tako bi taj model ugrozio sam par postenih, dok bi neposteni izgubili konkurenciju.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

apsolutni care

apsolutni care

Tko je glasao

@boljitak evo tebi +...a ovi

@boljitak

evo tebi +...a ovi nek i dalje laju...

Tko je glasao

A, Marasović je

A, Marasović je poštenjačina? ROFL

Kakav pamfletić , doduše u trendu je.

Tko je glasao

Vau vau vau!! Psi laju, a

Vau vau vau!! Psi laju, a karavane prolaze.. jer pas koji laje, ne grize..

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

HŠ, što je s tobom u

HŠ, što je s tobom u zadnje vrijeme ?...navratiš jednom mjesečno...
kakva je sad situacija u SDP, ima li kakvih novosti ? kad će Zoki početi gristi ?

Tko je glasao

Situacija u SDP-u je

Situacija u SDP-u je složena, unutarnji neprijatelj nikada ne spava.. No revolucionarne novosti još se na horizontu ne naziru, a ako i kada se eventualno pojave, u trenu više neće biti novosti već opća mjesta.. Kad će Zoki početi gristi?! Možda kad okonča s lavežom..

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

Uzeo si mi riječ iz usta.

Uzeo si mi riječ iz usta. Ide taj popis u nedogled al bojim se da bi hosting provider od mraka mogao ostati bez prostora na serveru.

Tko je glasao

Svima onima koji su u jednom

Svima onima koji su u jednom povjesnom trenutku iskoristili ljubav hrvatskog naroda za slobodom, opljačkavši imovinu naroda valja jasno staviti do znanja da će tako stečena imovina biti nacionalizirana. Svaka stranka koja će od danas nastati na ovim prostorima imat će to u svom programu ili neće imati kredibilitet u narodu.

Tko je glasao

Smogi! imaš vrtualni glas

Smogi!
imaš vrtualni glas od mene........

Tko je glasao

Hvala!. Mogao bi od Tebe

Hvala!. Mogao bi od Tebe dobiti pravi, ako se odlučim baviti politikom i kandidirati.

Tko je glasao

Uvijek, i to ne samo zato

Uvijek, i to ne samo zato što zastupaš pravni poredak!

Tko je glasao

čitajući vaše dnevnike

čitajući vaše dnevnike ukapirao sam da ste pravnik, pa bi vas samo molio da mi objasnite po kojoj osnovi bi bilo moguće izvesti tu nacionalizaciju, budući je neotuđivost vlasništva ustavna kategorija, i kao takva i nepovrediva.

da se razumijemo, ja bi da sutra dođem na vlast proveo allendeovu politiku iz chilea kad je došao na vlast krajem šezdesetih. kakve bi to imalo reperkusije je predmet malo dulje rasprave, ali je potez po sebi i van konteksta ispravan.

----
Idi majko rodu svome
ne vraćaj se grobu mome
Idi majko, reci rodu
da se borim za SLOBODU

Idi majko rodu svome
ne vraćaj se grobu mome
Idi majko, reci rodu
da se borim za SLOBODU

Tko je glasao

budući je neotuđivost

budući je neotuđivost vlasništva ustavna kategorija, i kao takva i nepovrediva.
Ustav i zakon štiti zakonito stečenu imovinu, a ne nezakonito stečenu imovinu.
Nacionalizacijom nezakonito stečene imovine, uopće se ne zadire u privatno vlasništva. Pače, štiti ga se.

Tko je glasao

Kapraljevic je element tih

Kapraljevic je element tih zlocinackih struktura, te samim time i sudionik i zlocinac.

Zato neka Kapraljevic napusti zlocinacku organizaciju, jer ovako ispada kao teski demagog.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

kapraljević (ako govorimo o

kapraljević (ako govorimo o istom) je lik koji je izbačen iz HNSa zbog neslaganja i otvorenog suprostavljanja trenutno vladajućem paru

Tko je glasao

Mrak, ovo što si napisao je

Mrak,

ovo što si napisao je netočna informacija. Kapraljević nije izbačen iz HNS-a. On je još uvijek član stranke i još je uvijek i član Središnjeg odbora stranke. Neki dan je bila sjednica Središnjeg odbora i Kapraljević je bio prisutan. Sjedio je blizu mene.

Tko je glasao

ispričavam se u tom

ispričavam se u tom slučaju
nekako mi je ostalo to u glavi

no onda je u svakom slučaju bio u nekom žestokom sukobu, to se sigurno desilo

Tko je glasao

Bilo bi mu 100 puta bolje da

Bilo bi mu 100 puta bolje da su ga tada izbacili, ovako ga drže pod kontrolom, a čovo previše zna o HNSu!

Jednostavna taktika: Drži svoje neprijatelje tamo di ga možeš pratiti ili kontrolirati! Nije Čačić ni lud!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

http://www.slobodnadalmacija.

http://www.slobodnadalmacija.hr/Prilozi/Spektar/tabid/94/articleType/Art...

http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=140015

http://pollitika.com/lesar-vuljanic-kapraljevic-opasna-trojka

Sada je HNS krenuo misionarski, u katakombe, snube stanare peticijama i priklanjanju pravoj vjeri u Vrbanima III, POS Špansko Oranice, farma svinja Sesvete, oni organizirali planove i koncepcije za to pa sada mormoni i oni osvajaju duše pučanstva.

Očigledno pomno planirana igra, najprije na vrhuncu moći na naš trošak napraviš jad i bijedu da bi to u danom trenutku iskoristio za veliku igru. Kuhaju se velike bitke za Zagreb i razne pozicije po Hrvatskoj. Mreže su pokrenute u borbene rasporede, glavni štabovi zasjedaju.

Tko je glasao

AP, i ja sam se prestrašio

AP,

i ja sam se prestrašio za našu budućnost kad sam pročitao ove tvoje misli. HNS-ove divljačke horde stoje negdje u šumarku i samo čekaju pravi tren da nas sve zaskoče i na silu preuzmu vlast u Zagrebu. Sreća da je tu Bandić koji će nas sve spasiti.

Dakle, Kapraljević je bio jedan od kandidata na izborima za predsjednika stranke. Razumljivo da je predložio svoju koncepciju. Da se u svemu slagao s Čačićem, možda se ne bi ni kandidirao. Na Saboru stranke je velikom većinom pobijedio Čačić i normalno je da onda on ima mandat da vodi stranku. No, poslije izbora su se strasti smirile. Podsjećam da se veliki rat vodio i između Obame i Clintonice, pa sad surađuju. Ne vidim tu ništa strašno.

Ovo s Goranom Beusom mi je prvi glas. Mediji očito znaju više od nas insidera. Koliko vidim Goran Beus je živ i zdrav, normalno radi u Saboru i ne vidim na koji način je sankcioniran.

Tko je glasao

Linkovi su samo mali

Linkovi su samo mali guglić.

Ovo za Vrbane III itd. provjeri. Vaš bivši vjećnik Valek nastupa po tvrtkom mormoni a stranka snubi stanare na peticije i da će ih spasiti. A znaš tko je radio koncepciju/plan tih naselja i izgradnje - HNS. A znaš s kime u kooperaciji - Bandić SDP i Tomčić HSS (njemu su Vrbani III pripali krovno, Čačić i vi Špansko Oranice, Bandić SDP farmu svinja). A znaš li tko je ex priučenog električara i prodavača povrća Branka Vojnovića razvio u velikog poduzetnika - HDZ obnova i Zagreb, IGH dioničari Jure i Marina MD.

Inače što se mene tiče sada bi baš bilo dobro da se vi s Čačićem na čelu opet furiozno uključite u bitku za Zagreb. Nekako ste se aklimatizirali, kao i svi samo fokus na Bandića a svi su unutra i prilično socijalno i demokratski se šire i razvijaju.

I onako ide neka dugo duga inventura, tko šta gdje kako i pošto, pa bi bilo dobro malo živosti oko toga, nakon 40 godina revolucionarne kolotečine.

Tko je glasao

Ma da? Taj sam dio

Ma da? Taj sam dio propustio. Nu, sta je na kraju ispalo da Kapraljevic nije dovoljno dobar niti za HNS kad su ga izbacili?

Kada cemo dobiti konacno vise prvog politicara pokajnika? :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Kada cemo dobiti konacno

Kada cemo dobiti konacno vise prvog politicara pokajnika? :-)
A ja sam mislio da je to Rojs :))
Ili nije?
http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=204504

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci