Tagovi

Predsjedni?ki izbori - na pola puta

Ovih se dana otprilike nalazimo na pola puta do održavanja prvog kruga predsjedni?kih izbora, i ?ini mi se da se s tom pre?enom distancom iza nas, mogu o?itati prvi trendovi predsjedni?kih kamapnja. Što onda pak može poslužiti kao dobar orijentir za ono što nas ?eka - kako u prvom, tako i u drugom krugu izbora. Odmah da napomenem da ?u i ovoga puta provedene ankete koristiti kao izvor informacija - ali ?isto kao pokazatelj trenda. Dakle gdje se danas nalazimo?

Lijevi centar

Na lijevoj strani situacija je prili?no mirna i stabilna. Josipovi? ve? duže vrijeme u anketama dobija stabilnu prednost pred svim kandidatima - a pogotovo pred ostalim kandidatima lijevog centra, Vesnom Pusi? i Damirom Kajinom. Štoviše, trend pokazuje konstantni blagi rast Josipovi?evog rejtinga, te konstantni blagi pad Vesne Pusi? i Damira Kajina. Stoga se Josipovi? nalazi u relativno konfornoj situaciji - ne mora se rukama i nogama boriti da u?e u drugi krug, ve? može smireno raditi na kampanji ZA su?eljavanje u drugom krugu.

Proaktivan pristup - neutralizirati "problemati?ne" teme prije nego li uop?e do?u na dnevni red. U tom svjetlu promatram ZAMPove reklame koje se posljednjih dana vrte po radijskim postajama, ali i Josipovi?evo glasanje o arbitražnom sporazumu. Ve? sada osvaja teren centra i izbija potencijalno oružje iz ruku suparnika u drugom krugu - tko god on bio. To mu olakšava i financijsku situaciju, budu?i ne mora ve? sada nastupati medijski agresivno. Uz sve to, troškovi Josipovi?eve kampanje su se u ovom periodu popeli do cifre od milijun kuna. Zgodno je zapamtiti ovu brojku - ?isto radi daljnjih usporedbi.

Desni centar

Na desnom centru imamo neusporedivo zanimljiviju situaciju – za drugi krug se bore ?ak ?etiri kandidata. Pored glavnih favorita, Milana Bandi?a i Nadana Vidoševi?a, tu su Andrija Hebrang i Dragan Primorac. Potonjoj dvojici drugi krug izbora je svakim danom sve dalje, no bez obzira na to, njihovo sudjelovanje može odigrati presu?uju?u ulogu.

Op?a ocjena situacije na desnoj strani jest – nemilordan pokolj. Više kandidata ima realne šanse za ulazak u drugi krug, i svima je u ovom trenutku primarni interes izboriti upravo tu poziciju. Zbog toga se kandidati desnice bore za glasove skre?u?i sve više u desno – tako po novinama ?itamo o pomilovanju osu?enog ratnog zlo?inca Norca, ili pak o rehabilitaciji generala koji su pripremali teren za pu?. I dok traje ta borba za naklonost desnih bira?a, kandidati desnice sve više gube bira?e centra – i to je ono što ?e presuditi ove izbore (po mom uvjerenju) u korist Josipovi?a. Najgore po te kandidate jest ?injenica – da ?ak i ako su svjesni ovog problema – ne mogu ništa napraviti, budu?i bi odmak od desne retorike, u situaciji kad bira?e desnog cetra me?u sobom dijele ?ak ?etiri snažna kandidata, zna?io vrlo vjerojatno gubljenje drugog mjesta u prvom krugu.

Dodatni problem – pored ovog strateškog – jest i financijski. Iako iza Bandi?a, Vidoševi?a i Primorca o?igledno stoji krupni kapital kojemu nije problem potrošiti, me?usobna ?e borba u prvom krugu poprili?no iscrpiti financijske rezerve. Usporedno sa svotom koju je Josipovi? do sada potrošio (cca milijun kuna), medijske procjene o troškovima ove trojice se kre?u oko tri milijuna kuna po glavi kandidata. A tek smo na polovici prvog kruga. ?ak i da potrošnja tolikih sredstava tim kandidatima ne predstavlja toliki financijski problem, velika netransparentna potrošnja bi im se mogla obiti o glavu u drugom krugu. Baš kao i Jadranki „iskakanje iz paštete“ prije pet godina.

Pored ove op?e ocjene, svaki kandidat desnice ima i svoje specifi?nosti.

 • Milan Bandi?

  Milan Bandi?, kao kandidat koji je po anketama najbliži ulasku u drugi krug i su?eljavanju s Josipovi?em, ima razloge za zadovoljstvo, ali i za brigu. Zadovoljstvo mu može pružiti jednostavna ?injenica da se po svim anketama uvijek nalazi na drugom mjestu. Tome treba pribrojiti ?injenicu da Bandi? cilja na bira?ko tijelo koje redovito slabije sudjeluje u anketama. No smatram da razlozi za brigu pretežu.

  Prvo, kod Bandi?eve kampanje je izostao efekt „velikog praska“. Apsolutno svi analiti?ari su nas proteklih mjeseci zasipali tezom „gledajte, ve? je na 15-18%, a još nije objavio ni da li ?e se kandidirati“. Tom pristupu – velikog praska – naginjao je i sam Bandi? izjavama kako je „uvijek znao dobro odabrati trenutak u kojem ?e se kandidirati“. Tako je i došao i taj dan – Bandi? je napravio cijeli reality show na Sljemenu. Mediji su jedva do?ekali – kamere su ga pratile dok je tr?karao, dok se presvla?io, dok je ljubio psa.... Dnevnik ga je ugostio, Hloverka mu je po istraživanjima GfK osigurala najve?u minutažu na HTV.

  No rejting je ostao na 15-18%.

  Pa je Bandi? još više zagrizao – tr?i (ponekad doslovno) svakoga dana oko novog gradi?a ili sela, u pauzama po Zagrebu (iako službeno na godišnjem odmoru) otvara sve i svašta, preljepio plakate po svuda, vrti ga se stalno na televiziji i radiju.

  No rejting je i dalje na 15-18% - ?ak se po nekim naketama malo i spustio.

  Drugi razlog za brigu je na?in na koji Bandi? ina?e osvaja izbore, a koji ja nazivam "kotrljanjem". Bandi? je naime do sada izbore dobijao na na?in da bi zakotrljao kampanju (koja se uglavnom svodila na terenski rad) jašu?i pritom na visokoj popularnosti. Uspješno "kotrljanje" podrazumijevalo je izbjegavanje su?eljavanja i sadržaja, te papagajsko ponavljanje zvu?nih ali praznih fraza. No takva kampanja moze biti izrazito manjkava ukoliko izostane "veliki prasak" koji bi zakotrljao cijelu pri?u. Takvom kampanjom se - o?igledno - ne mogu osvojiti novi bira?i.

  Tre?i razlog za brigu je - Dragan Primorac. Primorac ima malo šansi da u?e u drugi krug, ali ima velike šanse da u tom poduhvatu osujeti Bandi?a. Njih se dvojica, naime, obra?aju sli?nom bira?kom tijelu: oboje u prvi plan stavljaju religioznost, socijalnu komponentu i domoljublje. Kako je Primorac tako?er krenuo agresivno u kampanju, nije mi ?udno da je izostao efekt kod Bandi?eve kampanje. Vrlo lako bi se moglo dogoditi da se Bandi?evom ulasku u drugi krug na putu na?e upravo Primorac.

 • Nadan Vidoševi?

  Vidoševi?eva kampanja pati od nedostatka koji bi površni promatra? prvo pripisao Bandi?u: plitko?e. Kampanja mu se doslovno svodi na gospodarstvo, i ?im se tema malo pomakne - Vidoševi?a jednostavno nema. Što se lijepo moglo vidjeti na dosadašnjim su?eljavanjima. Ta plitko?a i doslovno nesnalaženje u ne-gospodarskim temama predstavljati ?e veliki Vidoševi?ev hendikep u eventualnom drugom krugu. No problem je goru?i, budu?i plitak sadržaj ograni?ava broj potencijalnih glasa?a, pa i ulazak u drugi krug postaje sve teže dohvatljiv.

  Za razliku od Vidoševi?a, sadržaj Bandi?eve kampanje - ne postoji. I paradoksalno, ono što Vidoševi?u šteti, Bandi?u ne predstavlja problem - javnost, a posebno njegovi bira?i, to od Bandi?a više jednostavno niti ne o?ekuju.

 • Andrija Hebrang

  Na kraju tu je još i Hebrang, kojemu se pozicija svakim danom sve više topi. ?ovjek se našao u situaciji da se na desnici mora boriti protiv previše razli?itih oponenata. Što rezultira šizofreni?nim nastupom, potenciran neformalnim ali itekako osjetnim osipanjem potpore strana?ke baze pod nogama. Jednostavno, gotovo svaki tip HDZovca ima profiliranijeg predstavnika u nekom od preostalih kandidata desnice. Hebrang je ostao na sredini, kao žalosna i slabašna kompilacija (HDZu) poželjnih osobina, koje pojedina?no puno bolje utjelovljuju preostali kandidati.

  Dodatni problem za Hebranga predstavlja nepostojanje taktike za uspješnu borbu protiv ostalih kandidata desnice. Naime, svaki kandidat razli?ito reagira na Hebrangovu ofenzivu – dok ga primjerice Bandi? i Vidoševi? prešu?uju, Primorac mu rje?ito odgovara. Ne postoji na?in za uspješno suprostavljanje svima u isto vrijeme.

Kao završnu, nudim svoju procjenu rezultata u drugom krugu, koja je vrlo jednostavna – Josipovi? pobje?uje. Ne samo zbog svih gore pobrojanih razloga, ne samo jer to potvr?uju i provedene ankete, ve? i zbog dubljih socioloških razloga.

Naime, teza kako ?e kandidat desnice koji u?e u drugi krug kumulirati glasove ostalih kandidata, i tako pobijediti Josipovi?a je naivna, površna i pogrešna. Vidoševi? i Bandi? privla?e glasa?e potpuno druga?ijih profila, i mnogi od njih su u biti glasa?i centra. S kampanjom prema tom segmentu bira?kog tijela koju Josipovi? ve? vodi, gotovo je sigurno osjetno prelijevanje tih bira?a u njegovu korist. Velik broj centristi?ki orijentiranih bira?a Vidoševi?a tako npr. ne toleriraju Bandi?evu sirovost (baš kao i dio bira?a Primorca, i u osjetno manjem broju, bira?a Hebranga). S druge strane, velik broj Bandi?evih bira?a privla?i Bandi?eva socijalna komponenta – oni pak ne toleriraju Vidoševi?ev neupitni elitizam i ogromno bogatstvo.

U svakom slu?aju, ne o?ekujem bitne promjene u vremenu pred nama. Kandidati desnice su osu?eni na bespoštednu borbu za desne glasa?e, dok ?e Josipovi? mirno i dalje ja?ati svoju poziciju na centru, što ?e nam u kona?nici dati novog predsjednika.

Komentari

Ovi izbori za predsjednika

Ovi izbori za predsjednika su u znaku broja 12. Malo sam se poigrao i evo rezultata moje procjene;
Ivo Josipović do 12x2 %
Damir Kajin, Nadan Vidošević, Milan Bandić, Dragan Primorac, Andrija Hebrang do 12%
Vesna Pusić, Vesna Škare Ožbolt, Miroslav Tuđman, Josip Jurčević do 12/3%
Još dva kandidata, Boris Mikšić i Slavko Vukšić, su tu samo da bismo dobili taj broj 12...
Prema tome, sretnik koji skupi 13% glasova birača ide u drugi krug. Naravno, moja konstrukcija pada u vodu ako se u posljednjem trenutku pojavi 12% zombija s biračkih popisa. Samo bih još dodao nevezano za izbore da većina kapitalnih investicija kod nas ima formulu 12+12% tako da taj broj zaista ima velik utjecaj na našu stvarnost.

Tko je glasao

Ovi zombija neće bit ove

Ovi zombija neće bit ove godine, nema ih ko dopisat. HDZ se raspada
ka kula od karata. Spašava se svak zase. Onih nekoliko putovnica im je
stalno u đepu.

Tko je glasao

garantirano ulazi u drugi

garantirano ulazi u drugi krug

luka

Tko je glasao

Vidošević i Primorac su

Vidošević i Primorac su zadnjih dana otišli totalno kvragu u međusobnom obračunu.
Mislim da se Vidošević poprilično pokakio prozivanjem Primorca za nasilničko ponašanje u obitelji.
Ne znam je li istina to o Primorcu, ali od potencijalnog predsjednika ne očekujem da u kampanji javno ide na obitelj protukandidata.
Vidoševiću veliki minus zbog gubljenja živaca i dostojanstva!
Ali ako ništa, barem je sada pokazao da nije fini gospodin s manirima kakvim se želi prikazati.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Nije ga prozvao zbog

Nije ga prozvao zbog nasilničkog ponašanja ubitelji već zbog nasilja nad ženama. Nije vjerojatno mlatio aktualnu ženu no mlatio je i to na javnom mjestu svoju tadašnju djevojku kad je odlučila prekinuti s njim,a koja je supruga aktualnog košarkaškog izbornika. Također je nanio teške tjelesne ozljede čovjeku koji je sa malim sinom htio ući na plažu hotela gdje je radio kao redar (poput Kirina-izgleda da je to bitno za uspon u HDZ-u) skupa sa bratom sucem. Tako da je direktno i bezočno lagao na tv Novi da nije mlatio žene (možda je mislio da se tae kwon do udarci nogom ne računaju). Njegov spot je prestrašan kad se prikazuje kao pedijatar, a nije radio ni jednog jedinog dana u praksi. Ovo gore navedenog je kap u moru gadarija.
Dijagnoza-prodavač magle svjetskog kalibra. Umrežen i opasan.

Tko je glasao

ako ste pažljivo slušali,

ako ste pažljivo slušali, primorac nije odgovorio na to pitanje o nasilju prema supruzi, pitam se hoće li i novinari to primjetiti

a vidiš, moj je dojam bio da se vidošević bitno bolje držao od primorca koji očito gubi nit

Tko je glasao

mrak, odgovorio je nemušto,

mrak,
odgovorio je nemušto, a zna se i zašto. Prljavo rublje izlazi na vidjelo. Baš me zanima kad će poklopit Vidoševića sa njegovim privatnim stvarima.
Nije Vidošević nevinašce kakvim se prikazuje, samo je pitanje koliko to drugi kandidati znaju. A kad već o drugima govori on onda je red da i drugi progovore o njemu.
Stalno sam ovdje napominjao da je potrebno znati o svim kandidatima sve, a radi mogućih ucjena kasnije. Ako već nešto mora izaći na vidjelo bolje da izađe sada.
Svi oni su morali znati što ih čeka u izbornoj kampanji i da će biti udaraca ispod pojasa.

Pozdrav,
Grdi

Tko je glasao

Mili moj -grdi-,da je pravde

Mili moj -grdi-,da je pravde i poštenja u ovoj našoj "nedođiji",dotične:
Šuge,lopine i dodatni ološ i šljam,nebi mogao ni prismrditi kandidaturi za predsjednika naše lijepe "Domovine Hrvatske".
Moram priznati na svoju žalos i užas,da me je do sada jedino gos.Pusić
uspijela pridobiti:(

Tko je glasao

Diš za nju glasat. Ona ti

Diš za nju glasat. Ona ti ima još gore mišljenje o vranji nego ja ???

Tko je glasao

eheheh, dok smo plesali, ja

eheheh,
dok smo plesali, ja sam joj prišapnija na uvo par stvari koje triba promjenit i primjenit. :):):)

Pozdrav Vukovaru

Grdi

Tko je glasao

Pogrešan navod: Bandić...

Pogrešan navod:
Bandić... Hloverka mu je po istraživanjima GfK osigurala najveću minutažu na HTV.
Ispravak pogrešnog navoda: istraživanje je napravila agencija Briefing, zbog čega je Davor Huić, vlasnik Briefinga, napustio Josipovićev stožer. Ne ulazim u kvalitetu samog istraživanja (koje je, prema Huiću, bilo korektno, no spominje se i 26 minuta dodanih Bandiću u emisiji "Otvoreno"), nego se osvrćem na pogešno navođenje agencije.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Podatak sam pisao iz glave,

Podatak sam pisao iz glave, bez provjere. Nekako mi je ostao Gfk iz one priče Markota vs Hloverka. Provjeriti ću


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

istraživanje je HRT

istraživanje je HRT naručio od GFK, a GFK je potom taj konkretni dio zatražio od briefinga kao jedne od tri moguće tvrtke koje rade monitoring medija

u zadataku (kojeg je definirao HRT) bilo je rečeno da se pobroje sve minute koje se odnose na kandidate, bez obzira na to da li je tonalitet bio pozitivan ili negativan
to naravno ne amnestira briefing koji je prihvaćanjem tog posla ušao u nedopušteni sukob interesa te je stoga Davor Huić dao ostavku na svoju poziciju u stožeru

Tko je glasao

Stvarno mi nije jasno što

Stvarno mi nije jasno što naručuju ta istraživanja '????
Doma su mi dva put zvali. Jednom sam im reka za Bandića a drugi
put za Tuđmana. Moš mislit kako sam ih lipo informira.

Tko je glasao

@Hatz Vrlo dobra, iscrpna

@Hatz
Vrlo dobra, iscrpna analiza u prilog Ive Josipovića kojji ispada apsolutni favorit predsjedničkih izbora. Držim ga i ja fovoritom ali ne i apsolutnim. Naime, do samog izlaska na birališta, moguće su promjene u redoslijedu favorita. Međutim uvjeren sam da te promjene neće ugroziti Josipovićevu pozicju jer se kao uman, priistojan, svestran i PRAVEDAN nametnuo suptilno biračima. Ono što se isticalo kao manjkavost (tih, blijed, kandidat SDP-a) je njegovim nastupom uglavnom neutralizirano, čak se pokazuje prednošću. Naime, građani su umorni od galamdžija i MIRAN PROFESOR sigurno ide dalje.Distanca od blijedog SDP-a (Milanovića) je mala, ali svima vidljiva.
E,U DRUGOM KRUGU odvijat će se odlučna bitka jer neće izostati povezivanje svih, PROTIV Josipovića. On će imati preporuke Pusičke i Kajina, sigurno će dobiti i dio glasova iz centra, ali ostaje nekoliko pitanja: preporuka Crkve za glasovanje u drugom krugu, koja bi napravila čudesno dobar potez ukoliko bi podržala - Josipovića! Bojim se da se to neće dogoditi jer su joj bliži Bandić i Primorac pa i Hebrang.
Pitanje je i izravno sučeljavanje s protukandidatom u drugom krugu, gdje bi njegova odmjerenost mogla biti tumačena i kao slabost.Tu se mora pripremiti vrlo suptilna taktika i već sada uvježbavati modeli suprotstavljanja ako to bude Bandić, Vidošević ili Hebrang.I rad, rad na osiguranju što većeg izlaska glasača na izbore.Svatko tko simpatizira Josipovića, a ne izađe na birališta pušta neke druge na Pantovčak!I koja rečenica više u korist vjernika općenito, katoličkih posebno,ne bi smetala!
Dalje, BANDIĆEVA GRČEVITOST s hiperkretanjem po Hrvatskoj i trošenje silnog novca u kampanji, pokazuje se kontraproduktivno jer građani primjećuju stabilnu distancu i prednost Josipovića koja se održava - skromnim i mudrim nastupima! Koketiranje Bandića s Norcem i njegovim sljedbenicima, prečesta slikanja s djecom, to prenaglašavanje njegova prijateljstva s malim čovjekom, ta uvijek ista reklama na TV (samo se mijenjaju mjesta i likovi) nije originalno i ne postiže efekte koje je Bandić i njegov stožer očekivao. I najvažnije, Zagreb više nije Bandićev i tu bi trebalo naglašavati da je Josipović ROĐENI ZAGREPČANIN i da Hrvatska ima šansu dobiti, predsjednika rođenog u njenu glavnom gradu, čovjeka koji ga jednako, ako ne i bolje poznaje, od Bandića!
VIDOŠEVIĆU medvjeđu uslugu čine žene hvaleći njegovu ljepotu (koju ja kao muško ne vidim!!) jer ovo ipak nije izbor MISTERA HRVATSKE, nego nešto ipak ozbiljnije. Imovinska lkartica Vidoševića se neda retuširati i balast mu je!
HEBRANG ne može iz svoje kože, popravio je malo ukupan dojam, ali osim partijsske stege HDZ-a ne znam što bi mu donijelo glasove?
PRIMORAC će biti tu negdje, ali najdalje od drugog kruga od svih spomenutih.
Dakle, ipak IVO JOSIPOVIĆ koji treba Hrvatskoj, i Hrvatska treba njega!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Wishful thinking, rekao

Wishful thinking, rekao bih...
Ivo Josipović neće baš "prošetati" izborima - niti on samo tako "osvaja" centar. Da je tako, ne bi niti imali drugi krug...
Politički centar mu je, čini mi se najbolje ilustriran kroz frazu "tako blizu, a tako daleko" i ima problem kako tamo zakoračiti - a to sigurno nije smiješno glasovanje protiv arbitražnog sporazuma koje je demonstrirao u Saboru kako bi pokazao "neovisnost" od stranke...

Veći dio lijevog biračkog tijela mu daje glas - kada ih zovu telefonom i pitaju za koga će glasati, a to se u HR pokazalo kao varljivo... A da ima sposobnost mobilizirati ljude - baš se i ne vidi...

Tko je glasao

Politički centar mu je,

Politički centar mu je, čini mi se najbolje ilustriran kroz frazu "tako blizu, a tako daleko" i ima problem kako tamo zakoračiti - a to sigurno nije smiješno glasovanje protiv arbitražnog sporazuma koje je demonstrirao u Saboru kako bi pokazao "neovisnost" od stranke...

nisam ni rekao da vec osvaja centar, nego da na tome radi - za razliku od ostalih kandidata.

sto se glasanja o arbitrazi tice...

nije bitno sto ti, ja ili novinari misle. ja primjerice mislim da je za arbitrazu, u ovim okolnostima, trebalo glasati. nije ni bitno koliko je njegov potez imao efekta - a nije, jer je arbitraza uvjerljivo prosla. nije ni bitno da li je on to napravio kalkulantski ili iskreno.

bitna je simbolika. jacinu simbola ne treba podcjenjivati. svi se sjecaju sanaderovog "hristos se rodi", bez obzira na sve gorespomenute okolnosti.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

bitna je simbolika. jacinu

bitna je simbolika. jacinu simbola ne treba podcjenjivati. svi se sjecaju sanaderovog "hristos se rodi", bez obzira na sve gorespomenute okolnosti.

Slažem se. U slučaju Josipovićeva glasa protiv arbitražnog sporazuma, simbolika je, međutim, negativna. Sporazum o arbitraži je bio u nacionalnom interesu. Ne prepoznati ga ili ne podržati ga iz bilo kojeg razloga (a teško je reći što je gore: kalkulirati o nacionalnim interesima ili iskreno biti protiv njih) znači demonstrirati odsutnost državničkog nerva. Zato razlog za eventualni izbor Josipovića prije svega treba tražiti u stranačkoj mašineriji koja disciplinirano odrađuje zadaću, a ne u razlici koju taj kandidat sa sobom nosi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Josipovićev stav o

Josipovićev stav o arbitražnom sporazumu je samo manifestacija njegovog mišljenja da je arbitražni sporazum loš i potencijalno opasan po hrvatsku. Arbitražni sporazum nije niti treba biti shvaćen kao ulaznica u EU. Naravno da je rješenje graničnog spora sa slovenijom (ali i s ostalim zemljama) važan ali nije presudan (osobito ne u kratkom roku).

U času kada smo diskutirali o tome Ivo je doslovce rekao slijedeće: "Ne dolazi u obzir da danas glasam ZA sporazum a za dvije-tri godine dođem u poziciju da moram potpisati dokument kojim ćemo se odreći hrvatskog teritorija". I to je bit cijele priče, nema tu nikakve politike nego jednostavno i trezveno razmišljanje; čovjek ne želi preuzeti odgovornost za loše obavljeni posao koji je napravljen tako da prednost daje suprotnoj strani.

Neki to razumiju, neki ne. Meni se to čini kao dobar i principijelan stav koji će očito nekima smetati i to je također OK, državnički je donositi teške odluke ponekad i protiv (u ovom slučaju samo percipiranog i kratkoročnog) stava.

Tko je glasao

"Ne dolazi u obzir da danas

"Ne dolazi u obzir da danas glasam ZA sporazum a za dvije-tri godine dođem u poziciju da moram potpisati dokument kojim ćemo se odreći hrvatskog teritorija"

možda bi u toj situaciji poštenije bilo dati ostavku

luka

Tko je glasao

@mrak izvini što ne

@mrak izvini što ne okolišam kao mačak oko vruće kaše, ali Josipovićevo ponašanje kod glasovanja o arbitražnom sporazumu je jeftina i prozirna izborna propaganda.

Inače iznenađuješ me tvrdnjom da je bilo koji političar, pa tako i Ivo Josipović sposoban trezveno razmišljati, a još manje preuzeti odgovornost za bilo koji loše obavljeni posao, jer da je to tako, niti jedan hrvatski političar se nebi dva puta pojavio na izbornoj listi svoje stranke.

Znam da iznike potvrđuju pravilo, ali Ivo Josipović siguran sam nije nikakva iznimka.

No kao što znamo, a dvadesetogodišnji politički igrokazi dokazuju da politički i stranački kupleraj ne poznaje trezveno razmišljanje, ne poznaje odgovornost, ne poznaje poštenje, ne poznaje dosljednost, a sigurno najmanje poznaje principjelnost principjelnosti, naravno onu pozitivnu u interesu općeg dobra i zajednice, a ne osobnih interesa.

Zato ni Ivi Josipoviću ne treba mazati med oko usta i crtati oreolu koja mu kao ni ostalim predsjedničkim kandidatima ne pristaje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Razumijem ja njegov stav,

Razumijem ja njegov stav, samo izražavam svoju sumnju u prikladnost takvog stava za nekog tko pretendira biti predsjednikom države. Naravno, on si je kao pojedinac mogao priuštiti komfornu poziciju protivnika sporazuma kad je njegova stranka odradila ono što je u bilo u nacionalnom interesu. Umijeće politike je da se i u rizičnim situacijama preuzme odgovornost, a ne da ju se ziheraški prebacuje na tuđa leđa.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ja sam jasno i iskreno

ja sam jasno i iskreno napisao što se desilo, da li vi meni vjerujete ili ne, da li ocjenjujete potez vjerodostojnim ili ne - ne mijenja istinitost toga što sam ustvrdio u gornjem komentaru

Tko je glasao

Pa tko čita moje rečenice,

Pa tko čita moje rečenice, tada će uočiti da i sam uočavam, hm, stanovite manjkavosti.

Tko je glasao

Hatz, Naime, teza kako će

Hatz,

Naime, teza kako će kandidat desnice koji uđe u drugi krug kumulirati glasove ostalih kandidata, i tako pobijediti Josipovića je naivna, površna i pogrešna.

Ne samo da takva "teza" nije ni naivna, ni površna ni pogrešna, već je moguća. Kao što je dobro poznato, odlučuje "uz ostalo" i odaziv birača!

Svi koji imaju interes da dr. sc. Ivo Josipović ostvari izbornu pobjedu nad Milanom Bandićem u drugom krugu, moraju R A D I T I SAMO, SAMO RADITI u ovih preostalih tridesetak dana. To ne će nitko za njih ni raditi, ni odraditi.

Ivo Josipović još nije ušao u drugi krug, i Ivo Josipović još nije završio drugi krug. Dakako, i s razlogom ima veliku šansu u odnosu prema ostalima da uspješno završi i ovaj prvi krug, i drugi krug izbora. Ali to mu ne će uspjeti, držim, ovakvim procjenama koje su upravo zato pogrešne. Što kada se u Drugom krugu pojavi BLOK "svi protiv Ive Josipovića", a on je već "pobijedio", a ukupan odaziv birača će sigurno, sigurno, sigurno biti bitno niži u drugom krugu, s izbornom "proizvodnjom" 600.000 nepostojećih birača?

Mislim čak da jedan dio "Josipovićevih" birača ne će izaći na izbore 10. siječnja zato što "misle" kako je Ivo pobijedio, pa nema potrebe!
Nitko nema pravo spuštati i slabiti dinamiku, ona mora biti stalno u porastu, ili stalno na najvišoj mogućoj najvišoj razini, jer se u narednih 30 odana odlučuje o mandatu Predsjednika koji traje PET GODINA!

Tko je glasao

Al cemu tolika panika oko

Al cemu tolika panika oko pobjede Bandica? Pobogu, samo bi sprijecio sindrom kuhane zabe.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Pobjeda Bandića bi ubrzala

Pobjeda Bandića bi ubrzala pad Milanovića...

Tko je glasao

@svinjce slažem se s tvojim

@svinjce slažem se s tvojim mišljenjem, ali time nije rješeno pitanje građanski i socijalno orijentiranijeg SDP-a, a još manje povratak na izvorište solidarnosti i zaštite radničkih prava.

Padom Milanovića ostaje trulež koji ga je doveo na čelo SDP-a, a i kontra opcija je samo drugi kraj jednog te istog govneta.

Da ne bude zabune, tako je i u svim drugim parlamentarnim strankama.

Potpuzništvo, licemjerje i nepotizam su glavne odlike napredovanja u vrh partiokratskog etablišmenta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Istina da bi njegovim

Istina da bi njegovim odlaskom bilo napravljeno samo pola posla - pitanje je tko će doći na to mjesto. U svakom slučaju mislim da bi Komadina, Mršić ili netko treći svakako bili bolji, aktivniji i nezgodni za HDZ.

Tko je glasao

@svinjce kada si već

@svinjce kada si već spomenuo Komadinu, po meni bi on bio bolji predsjednički kandidat od Ive Josipovića.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, nisi jedini to

Kukljica,
nisi jedini to promislio. Samo znam da sam ovdje davno prije njegove svađe sa Milanovićem napisao da Milanović ne trpi Komadinu. Zahvaljujući Milanoviću i njegovom lošem vođenju SDP-a smatram da je pred Komadinom dobra politička budučnost.
Pozdrav,
Grdi

Tko je glasao

Milanovic je ionako

Milanovic je ionako politicki nebitan. Kao i cijeli SDP, citaj birokratski aparat koji sluzi za odmor od otvorenog kriminala HDZa.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ipak mislim da je bitan,

Ipak mislim da je bitan, upravo zato jer je na čelu vodeće opozicijske stranke. Bitan utoliko što na ovaj način kako radi samo daje razlog za otvaranje šampanjca klepotkratskoj mašini HDZ-a.

Tko je glasao

Ma gle. HDZ samo sa smjenom

Ma gle. HDZ samo sa smjenom jednog ministra i otvaranjem istrage protiv drugog ispada da je par kopalja po pitanju kredibiliteta vezanog uz kleptokraciju.

Cisto za primjer, kada je SDP prozivao Bandica zbog bilo cega, bilo gdje, bilo kako? Nikada. Nigdje. Nikada nisu niti revidirali bilo koju odluku iz proslosti, tipa iz vladavine Racana.

U ovom trenutku uistinu SDP nema sta traziti na vlasti, ako je osnovni kriterij jacina kleptokratske masine. No kako bilo da bilo, jedan od bitnijih kriterija definitivno jeste.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Al cemu tolika panika oko

Al cemu tolika panika oko pobjede Bandica? Pobogu, samo bi sprijecio sindrom kuhane zabe.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Dobra analiza. Josipović

Dobra analiza.

Josipović može računati da će oni koji u prvom krugu daju glas Pusićki i Kajinu, u drugom krugu dati glas njemu. Ostaje, kako kažeš, borba za glasače centra. Bit će PMSM žestoka bitka.

Na "desnom centru", razlikovao bih dva tipa glasača: konzervativci (aktivni pa i agresivni u nametanju svojih vrednota) i tradicionalisti (sčuvaju svoj načini života, ali nisu agresivni protiv drugih). Drug tip su KJMV (Koliko Ja Mogu Vidjeti) ponajviše glasači HSS-a, koji po istraživanjima daju dosta glasova Josipoviću.

Nacionalistička desnica, sa dva kandidata (Jurčević i Tuđman) kako izgleda opet će vrlo loše proći.

Bit će zanimljivo vidjeti nakon prvoga kruga, da li će oni kandidati desnice, koji otpadnu, dati javnu podršku onome, tko uđe u drugi krug sa Josipovićem. Kako sam pisao, ne bi bilo iznenađenje da se Vidošević i Bandić iduće godine pridruže. A možda se i Primorac prodruži. Kad bi njih dvojica dali javnu podršku Bandiću (ili Bandić Vidoševiću, ako ovaj uđe u drugi krug), to bi povećalo njegove šasne. Moguć je interni dogovor: podrže me za predsjednika države, a ja ću pritiskati za prijevremene izbore i podržati te za predsjednika vlade.

Jedna od perifernih zanimljivosti: koliko glasova može dobiti Kajin na svoju prilično radikalnu retoriku van Istre. (Doživljavaju ga kao ljevičara, ali njegova je stranka liberalna, članica Europskih liberalnih demokrata.)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Hatz, i ti si nasjeo na

Hatz, i ti si nasjeo na "sadržaj" kampanje. Ko "normalan" sluša i gleda inflaciju riječi i postupaka 12 veličanstvenih. Odlučit će faca ili prizvuk imena i prezimena. Pusti doktorate i sl bakrače...

Tko je glasao

U dnevniku je izrečeno

U dnevniku je izrečeno nekoliko neistina, pa ih je potrebno i ispravit:

Zbog toga se kandidati desnice bore za glasove skrećući sve više u desno – tako po novinama čitamo o pomilovanju osuđenog ratnog zločinca Norca.

Haški tribunal daje pomilovanje svim osuđenim nakon 2/3 kazne, koji zadovolje određene uvijete, a to je pristojno ponašanje tokom izvršenja kazne, bez obzira na zločin koji su počinili. Pošto je Norčev slučaj upravo sa ICTY prebačen u Hrvatsku, tako bi i Hrvatska trebala poštovati praksu tog suda te nakon što udovolje uvjeti, odnosno nakon što optuženik odsluži 2/3 kazne RH bi ga trebala pomilovat, ukoliko je njegovo ponašanje u zatvoru primjereno, a pošto znamo da je Norčevo ponašanje više nego primjereno i pošto znamo da se sam predao, onda pomilovanje ne bi trebalo doći u pitanje.

Norac je osuđen prvo na 12 godina a zatim i na 7 (nepravomoćno). Kad vrhovni sud donese odluku, Norac ima pravo zatražiti objedinjavanje te dvije presude, a prema standardima koji su do sad vladali u Hrvatskom pravosuđu to ne bi smjelo biti više od 14 godina. Dakle čim se donese ta presuda, bilo koji Hrvatski predsjednik, bilo on "ljevičar" ili "desničar" ima moralnu obvezu pomilovat Mirka Norca, jer bi u suprotnome došlo do toga da Norac ne bi imao isti status kao i drugi optuženi na istom sudu.

Drugo:

ili pak o rehabilitaciji generala koji su pripremali teren za puč.

O ovome sam govorio ovdje.

Dakle ovi generali su pripremali puč jednako kao što sam ja sad na Himalaji. I svaki pametni predsjednik bi u oružane snage vratio Damira Krstičevića, jer boljeg i sposobnijeg vojnog znalca u Hrvatskoj nema.

Tko je glasao

ne znam kako si ti to

ne znam kako si ti to dozivio, no pustanje plavšićke na slobodu nakon odlezane dvije trecine kazne je meni bio potpuno gadljiv cin. neka zlodjela jednostavno ne zasluzuju pomilovanje. ja u toj grupi, kao prvi na popisu, vidim ratni zlocin - npr. streljanje skupine nenaoruzanih civila zbog "krive" nacionalnosti. bez obzira tko je pocinitelj.

na djelovanje haskog suda ne mogu utjecati, no na politiku pomilovanja predsjednika mogu - sudjelovanjem na ovim izborima. i to cu uciniti.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Gledaj, ja nigdje nisam

Gledaj, ja nigdje nisam spomenuo Plavšićku, niti bilo koji drugi primjer. Ja navodim praksu Haškog tribunala (svi koji se dolično ponašaju bivaju pušteni, mogu ti navest dosta primjera tome) koju bi trebala poštivat i Hrvatska kad se radi o predmetima koji su prebačeni sa tog suda na domaće sudove. I mislim da ta praksa da se puste svi koji odsluže 2/3 kazne nema veze sa državom u kojoj optuženik služi kaznu.

Tko je glasao

Plavšićka je izišla iz

Plavšićka je izišla iz zatvora jer švedsko zakonodavstvo predviđa da se nakon 2/3 kazne može osuđenika pustiti na slobodu. Da je služila kaznu negdje gdje takvo pravo ne postoji ne bi bila puštena.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Da su generali htjeli

Da su generali htjeli napraviti puč,onda bi to i napravili, a najmanje bi ih Mesić mogao spriječiti u tome.
Nije im bilo u cilju da strada niti jedan građanin RH.
Tko još ide rušiti državu koju je sam stvarao?

Tko je glasao

Dakle ovi generali su

Dakle ovi generali su pripremali puč jednako kao što sam ja sad na Himalaji. I svaki pametni predsjednik bi u oružane snage vratio Damira Krstičevića, jer boljeg i sposobnijeg vojnog znalca u Hrvatskoj nema.

bojim se da je to pogrešan stav,
krstičević je napravio što je napravio i svaki odgovorni predsjednik bi ga zadržao točno tamo gdje je (a to je izvan sustava)

Tko je glasao

Mišljenja sam da Bandić

Mišljenja sam da Bandić ima malenu prednost ispred Josipovića, a potom sljede Vidošević Hebrang i Primorac.
Ostali kandidati/kandidatkinje nemaju nekakvu izgledniju šansu.
Bilo kako bilo, svaki od ovih kandidata biti će jaaako dobar predsjednik.
Blago nama, svi naši problemi će ubrzo biti riješeni.

Tko je glasao

@blade777 hahaha thats a

@blade777

hahaha thats a good one!

Tko je glasao

Vidošević, Bandić,

Vidošević, Bandić, Primorac, a slično su, izgleda, razmišljali autsajderi Jurčević, Škare-Ožbolt(koja iako u DC-u ide kao nezavisna!?) i Tuđman, su ušli u utrku razmišljajući kako je biračima dozlogrdilo birati kandidate stranaka i na tome grade kampanju pokušavajući provesti u djelo "Kerumov poučak" tzv. nezavisnosti.
A upravo na tome će ih Josipović pomesti.
Naime, Josipović, iako službeno kandidat SDP-a, svakim danom širi svoju publiku i postaje kandidat koji je nadrastao svoju stranku. Uz već spomenuto glasanje u Saboru različito od ostatka stranke treba zamijetiti da je njegov izborni stožer sastavljen od dobrog dijela ljudi koji nisu u stranci. Također, vizualna rješenja u kampanji ne robuju ograničenosti na SDP-ov logo i crvenu boju.
Dakle, Josipović, za sada, jedini pokazuje da je spreman biti predsjednikom svih građana.

Osim navedenog, Josipović ima prednost pred kandidatima desnice i u tome što mu njegovi oponenti na ljevici ne podmeću klipove.
I nastupi Vesne Pusić(koja želi biti moderna s europskim pristupom) i Damira Kajina(koji traži žestoku borbu protiv kriminala i traži hapšenje i za kojeg bih ja osobno volio da stoji malo bolje u anketama) su u stvari vjetar u leđa Ivi Josipoviću jer on u sebi spaja oba ta pola. I Pusićkinu modernost i europeizam i Kajinov zahtjev za pravdom.

Hebrang? Njega se nikad ne smije podcijeniti. Ne zato što bi on bio vrhunski kandidat već stoga što iza njega stoji HDZ koji iako nagrižen aferama i unutarstranačkim obračunima je još uvijek velika stranka i neće dozvoliti potop svog kandidata još u prvom krugu.
Mislim da će njegova prava kampanja tek startati i da ovo što smo do sada vidjeli još uvijek nije ono što su u HDZ-u pripremili za ove izbore. Za sad su koncentrirani na dijasporu(iako se radi i turneja po Hrvatskoj paralelno), pa imamo nedavno proslavu dvadesete godišnjice osnutka HDZ-a Švicarske i Lichtensteina, pa proslava dvadesete godišnjice osnutka HDZ-a Kraljevine Švedske, pa proslava dvadesete godišnjice osnutka HDZ-a Berlina, pa podrška HDZ BiH(obje verzije te stranke u BiH).
Ne treba ni najmanje sumnjati da će prava medijska kampanja po Hrvatskoj tek startati i da se nećemo od Hebranga moći obraniti iz svih medija, pogotovo raznih lokalnih medija koji su skoro u pravilu pod kontrolom Hebrangove stranke.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Josipović, iako službeno

Josipović, iako službeno kandidat SDP-a, svakim danom širi svoju publiku i postaje kandidat koji je nadrastao svoju stranku. Uz već spomenuto glasanje u Saboru različito od ostatka stranke treba zamijetiti da je njegov izborni stožer sastavljen od dobrog dijela ljudi koji nisu u stranci. Također, vizualna rješenja u kampanji ne robuju ograničenosti na SDP-ov logo i crvenu boju.
Dakle, Josipović, za sada, jedini pokazuje da je spreman biti predsjednikom svih građana.

Dao sam minus komentaru zbog jednostavnog razloga; neke teze nisu realne.
Da je Josipović nadrastao svoju stranku,onda bi čekao svoje vrijeme, a to su parlamentarni izbori.
Ovo što ti navodiš kao nadrastanje stranke,pokazali su Bandić Vidošević i Primorac.
Ja ne kažem da bi Josipović bio loš predsjednik, ali jednostavno nije još njegovo vrijeme. Moje je mišljenje da bi bio puno bolji premijer. Možda se varam,tko zna?

Ne treba ni najmanje sumnjati da će prava medijska kampanja po Hrvatskoj tek startati i da se nećemo od Hebranga moći obraniti iz svih medija, pogotovo raznih lokalnih medija koji su skoro u pravilu pod kontrolom Hebrangove stranke.

Mišljenja sam da bi to bilo jako teško opravdati članstvu stranke, nakon nepovoljnih izbornih rezultata.
To bi bio preveliki rizik za osipanje članstva u budućnosti.
Svaki preveliki trošak će odgovorni protagonisti jako teško opravdati.

Tko je glasao

Škare-Ožbolt(koja iako u

Škare-Ožbolt(koja iako u DC-u ide kao nezavisna!?

Ožboltica je zamrznula status u stranci; a btw. to je ionako mala stranka, ie. nije relevant.

a što se tiče Josipovićeg odmicanja od stranke kako Alex piše...hm, hm, to je vrlo dvojbeno; kako se to možeš odmaknuti od stranke koja ti financira izbore i čiji su članovi (većina njih) vode tvoju kampanju? zanimljivo je to Alexovo stajalište; en plus, logično je, htjeli mi to priznati ili ne, da ako pobijedi član neke veće stranke taj ili ta nužno nosi taj stranački "paket" i na pantovčak; za očekivati je da će "drukati" za interes stranke kojoj je pripadao, nema tu puno filozofije..

CC

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci