Tagovi

Praznom pri?om protiv nezaposlenosti

Glavna vijest u našim medijima je da je broj nezaposlenih došao na 319 000 i povodom toga je zasjedao gospodarski savjet predsjednika republike dr. Ive Josipovi? koji je dao savjet predsjedniku RH da izvrši pritisak na vladu RH kako bi se ubrzalo provo?enje mjera gospodarskog oporavka i potaknule investicije kako bi se stvorila radna mjesta.

Vlada RH nije gubila vrijeme i odmah je ministar gospodarstva ?uro Popija? bio gost dnevnika Nove TV i naravno objasnio kako sadašnje stanje gospodarstva i zapošljavanja i nije tako strašno jer je u prošloj godini posao dobilo novih 147 000 ljudi tj. jedni gube posao drugi dobivaju i da on ne vjeruje da ?e u narednim mjesecima broj nezaposlenih do?i na 350 000 kako najavljuju neki stru?njaci. Ministar poziva te stru?njake da daju rješenja i prijedloge kako da do toga ne do?e.

Sada se o?ekuje da na novinarsko pitanje o rastu nezaposlenosti Suzana kaže kako je ona riješila problem hrvatskih branitelja, da je Hrvatska na dobrom putu prema EU , da ?e pokretanje investicija riješiti sve probleme u gospodarstvu i da ?e nulta tolerancija protiv korupcije to sigurno omogu?iti. Ta i sli?ne duboko umne izjave i misli naše premijerke biti ?e tema novog dana.

A stvarnost ?

Stvarnost na žalost ostaje nama.

Mogu razumjeti da dr. Ivo Josipovi? ne zna, nije nikada radio u realnom sektoru, ali mi je ne prihvatljivo da si nije znao okupiti ljude koji znaju. Svi ljudi u njegovom gospodarsko-socijalnom savjetu su ili iz politi?kih firmi tj. poduzetnici koje vode uspješne firme zbog politi?kih veza, a ne svog znanja i sposobnosti ili su kao i on svoj radni vijek proveli i provode na teret nekog prora?una.
Što ti ljudi znaju kako ?e neki obrtnik moler, kerami?ar ,mesar, seljak,obu?ar, stolar ili neki mali proizvo?a? koji nema politi?kih veza da dobije posao u nekoj državnoj instituciji ili velikom poduze?u gdje bi mogao prodati i naplatiti svoje proizvode i usluge idu?i mjesec platiti svoje radnike, poreze i doprinose i koji su njegovi problemi – niti oni to znaju niti to njih zanima.

Još je gora situacija u Suzaninom gospodarskom vije?u i me?u njenim savjetnicima koji su ve?inom zbog vrlo mogu?e propasti njihovih poduzetni?kih ideja dotr?ali pomo?i prije svega sebi a vladi ako pomognu. Kad i pored svih mogu?ih politi?kih i bankarskih veza nisu u stanju voditi svoje poslove koje oni mogu savjete dati Suzani za pomo? onima koji stvaraju nova radna mjesta i pla?aju poreze i doprinose.
Svakako lošije od onih koje može dobiti Josipovi? od svojih „stru?njaka“, ali niti jedni nas ne vode u prosperitet ve? u propast.

Puno puta se zapitam kakav doktorat treba imati da se
- pokrene kao državni projekt energetska efikasnost na stambenim i gospodarskim objektima u RH koji su enormni potroša?i energije 3-4 puta ve?i od sli?nih objekata u Evropi. Ljudi nam na zavodu za zapošljavanje, tvornice materijala otpuštaju radnike kao i trgovci i prijevoznici a mi bacamo i pla?amo sve skuplju energiju, a kako je i nemamo dovoljno još ju i uvozimo da bismo ju bacili.

- samo malo sredstava koje bacamo u brodogradnju , cestogradnju i poljoprivredu potroši na sanaciju drvne industrije uz obavezno provo?enje mjera energetske efikasnosti i uvo?enja energana na bio masu i djelomi?nu tehnološku obnovu. Uhapsiti nekoliko upravitelja uprava šuma i šefova komercijale kao i šumarskih i policijskih inspektora koji su uspostavili sustav i koji koriste mo? svog položaja i plja?kaju i ucjenjuju kompletnu drvnu industriju. Imamo dovoljno šuma, imamo dovoljno stru?nih radnika i proizvodnih kapaciteta i što je najvažnije i tržište se oporavlja pa je i tražnja sve ve?a a mi otpuštamo radnike.
- uloži više sredstava u zabavne i turisti?ke sadržaje u Istri, Primorju, Dalmaciji na otocima koji bi omogu?ili produžetak turisti?ke sezone uposlili više ljudi i više novaca zaradili.
- zbog monopola trgova?kih lanaca preko Robnih rezervi otkupi od seljaka sva proizvodnja hrane i kao robni kredit da hotelima na Jadranu za pripremu turisti?ke sezone. Sli?no napraviti i s malim prera?iva?kim kapacitetima u prehrambenom sektoru koji tako?er zbog trgova?kih uvjeta ne mogu svoje proizvode prodavati u trgova?koj mreži i zbog toga lagano i sigurno propadaju.

- u svim op?inama u Slavoniji, Ravnim Kotarima, Istri napravi bar po jedan kompleks staklenika ili plastenika za proizvodnju povr?a i vo?a. Prije rata u ve?ini tadašnjih nešto ve?ih op?ina bilo je nekoliko pogona tekstilne industrije koju su uglavnom upošljavali žensku radnu snagu a uništila ih globalizacija i Kina. Ta radna mjesta nedostaju tim malim sredinama, a sada su teret svima.

- sve farme u RH a ima ih oko 10.000 uklju?e u bioplinske pogone, gdje god je to realno i mogu?no, to bi udvostru?ilo prihode farmera u slijede?ih 12 godina , pove?alo kapacitete, smanjilo cijenu poljoprivrednih proizvoda i omogu?ilo prera?iva?koj industriji jeftinu sirovinu i omogu?ilo jeftinu proizvodnju za izvoz.

- zaustavi gradnja sustava kanalizacija i pro?iš?iva?a po tehnologijama koje nam sada name?e neznanje bolje re?eno korumpiranost naših ljudi u Hrvatskim vodama jer ?emo u slijede?e tri godine, prema sadašnjem programu, izgraditi 294 sustava koji imaju enormne troškove održavanja (preko 10% godišnje od vrijednosti investicije), a imamo tehnologiju koja je 30-50% jeftinija u gradnji i troškovi rada u u visini 0,5% godišnje od cijene investicije). Svi nadležni za ove brojke i mogu?nosti znaju i pored toga spremni su potrošiti naših 3.000.000.000,00 eura u skupe , rastrošne i stare tehnologije zbog nekoliko milijuna kuna svojih provizija

Sli?nih projekata i ideja se može nabrojati mnogo i za sve to imamo i doma?a sredstva ne treba ni novo zaduživanje. Imamo sve potrebne resurse samo da netko kaže idemo to realizirati, ali umjesto jasnih i jednostavnih programa i ideja mi dobijemo gospodarske programe na 200 stranica u koje ne vjeruju ni oni koji su ih napisali i potpisali, a oni koji ih predlažu i zagovaraju ih ni ne razumiju pa se par re?enica iz tih programa drže kao svetog pisma.

Potrebno je samo umjesto velikih megalomanskih projekata na nivou države provesti nekoliko malih projekata u svim jedinicama lokalne uprave po modelu ministarstva obnove i razvitaka iz vremena ?a?i?a i Kalmetinog prvog mandata ( prve godine).

To može izvesti prosje?an ?ovjek, prosje?nog znanja i inteligencije nisu potrebni nikakvi doktorati niti neko specijalno znanje ili vještine i do kraja godine ne?emo imati dovoljno radnika u RH, porast ?e BDP i mirovine i država ?e imati suficit u prora?unu.

Komentari

Energetska učinkovitost

Zbilja! Proboravila sam neko vrijeme u zapadnoevropskoj zemlji, u stančiću koji je pripadao tvrtki za koju sam radila. Godišnje doba: rano proljeće. Dakle, vrijeme promjenljivo, danas toplo, sutra hladno. Ispod prozora jedan prastari, staromodni radijator.

I gle čuda: kad je bilo hladno, radijator je bio topao, kad je vani bilo toplo, radijator se ohladio! I ne samo to: u neko doba noći (kao da su znali da noću odlazim u krevet!), radijator bi se ohladio, a ujutro (kao da su znali da se budim!) - radijator bi se zagrijao!

Riječju, održavali su mi ugodnu temperaturu u stanu, bez ikakvih mojih intervencija! Kao da su znali koje je godišnje doba, kakva je prognoza vremena za sutra, kako se izmjenjuju dani i noći, kako ja u skladu s tim živim, i kakve potrebe imam!

Dok sam stanovala u Novom Zagrebu, to nije bilo tako! Trebalo im je najmanje tjedan dana da shvate da je došla zima i da nam moraju uključiti grijanje, i najmanje tjedan dana da shvate da je upeklo sunce, i da nam grijanje više ne treba. One neobične oscilacije tijekom sezone grijanja (natprosječno topli dani), ili oscilacije između dana i noći - to je za ove naše uvijek bila (a čini se da će i ostati!) nedostižna znanstvena tajna!

Ističem: radijator je tamo bio vrlo staromodan! A zemlja? Jedna od najmoćnijih u Evropi!

Tko je glasao

KAD TI JE TEMELJ LOŠ,NITI KUĆA NE MOŽE BITI BOLJA

Gadljivo mi je više i pisati o nečemu što bi i vrapci u ovoj zemlji već naučili za 20-tak godina,koliko traje škmolovanje iz osnova ekonomije kod nas.Svi ti vajni profersori i stručnjaci ekonomije imaju jedan sitni manjak (političare neću niti spominjati ovaj put)-NEDOSTATAK PRAKSE ili prosto rečeno,niti jedan dan u realnom svijetu. Vidim ovdje ,poteže se non-stop INA i ostali giganti,umjesto da se stvar izokrene.Naime,budžet RH najviše pune (više od 50 %,neke procjene idu i do 85 %) male i srednje tvrtke i obrti,prema tomu,sve guzonje i njihovi žive od toga,a ne od INE i sličnih.Ako se hoće izaći iz krize,onda se mora pomoći tim tvrtkama,koje imaju bilo kakvu ideju,baš kao i mladim ljudima s idejom kao kapitalom.Davanje preko HBOR-a kredita A,B,C, tipa samo podobnima ili radi plaćanja zaostalih obveza državi ili mućkanja oko koncesija,samo širi krug nelikvidnosti i nepravde,a tone se sve dublje. Da država hoće i želi,ima jednostavnih načina kako da se sve dovede u red.
No bojim se da je ovim premještanjem ovrha kod FINE koja npr.traži OIB prilikom ovrha,sudovi imaju MB ili JMBG,,MUP nije umrežen s FINO-m,gruntovnica,carina opet nemaju OIB i neće ga imati do 2014,po zadnjem,niti su umreženi,itd.,a da ne govorim da se radi o sukobu interesa,gdje ovrhu provodi državna tvrtka FINA) nad vrlo vjerovatno masom državnih tvrtki i samim državnim proračunom (sve se bojim da će to funkcionirati,kako idu stcvari kod nas).Prije će biti da je sve smišljeno da se napravi monopol na ovrhe,kako bi država faktički kontrolirala provođenje istih i "dozirala" što se može,a što ne.Drugom rječju-zaplatiće građani,a veliki će ostati nedodirljivi,da ne govorim o predmetima koji će se vratiti ponovo na sudove zbog nemogućnosti naplate.

Ali,evo konkretnih prijedloga za poboljšanje situacije,gdje faktički treba primjeniti graditeljski princip-Kad ti je temelj loš,onda ni kuća ne može biti bolja:

1. PDV po naplati,time bi se uveo red i u plaćanja,a napose red u državne financije,
2. DTK bivšeg HT-a u vlasništvo države ,koriste ga svi operateri uz najam kod Fonda za poticanje ideja i ulaganja,
3. Fond za poticanje ideja i ulaganja financira ili je partner mladima,,malim i srednjim tvrtkama,prekvalifikaciji ljudi,itd.,
4. Ukinuti HZZO,
5. Ukinuti Zavod za zapošljavanje,sve prebaciti u jednu statistiku-socijalu,
6. Revizija priviatizacije i pljenidba nezakonito stečene imovine,angažirati neovisne stručnjake (Skandinavci),forenzički eskperti da rade na povratu novca uz procenat od pronađenog (SAD),revizija uključuje i banke,financijske institucije,osiguravajuće kuće,itd.Finacirati isto iz fondova EU kao pomoć strukturnim reformama zemlje.

7. Objaviti najzad Registar branitelja,pročešljati ga od lopova,varalica,itd.,izvršiti zapljene ukradene društvene imovine,branitelje vratiti poticajima natrag u radno sposobnu populaciju,ukinuti mirovine svima osim onima koji su invalidi 60-100 %,ali na novim liječničkim kontrolama,ostalim invalidima omogućiti uz novi zakon o invalidima (uz civilne) zasnivanje radnog odnosa u specijaliziranim tvrtkama,

8.s BIH usporediti spiskove primanja osoba s dvostrukim držaljanstvom,prijavama na socijalnom i primanjima iz Hr po bilo kojoj osnovi ,

9.Uvesti nagradu u razini x % za prijavu PU lopova i utajivača poreza,

10.Smanjiti broj gradova,općina i naselja na minimalu,dakle skandinavski model ,najviše 30-tak gradova,ostalo srezati za 60 %,ukinuti županije,uvesti 4-5 regija,ionako će se sve morati zbog EU,

11.Političarima ukinuti sve zakone i beneficije u vezi mirovina,radnog staža i izjednačiti s ostalima u društvu

12.Rokovi plaćanja od 30 do 60 dana,ukoliko se ne plati,automatski ide skidanje s računa ili blokada rada i pokretanje stečaja do naplate,

13. Reorganizacija zdravstva,premiještanje opreme iz podobnih bolnica i klinika u one gdje to treba (npr. iz Gospića u Rijeku,itd.),

14. Ukidanje FINE,REGOSA i sličnig gluposti,koje se mogu sjediniti u jednu službu s max.500 radnika za čitavu zemlju,sve elektronski praćeno,

15. Ovrhe se mogu ostvariti pri JRR (Jedinstvenom registru računa),omogućoti ih uz pomoć e-računa i dig.certifikata za fizičke e i pravne osobe,

16. Ukinuti 60 % sudova po teritorijalnom i političkom principu,otpustiti te suce,reviziju svih sudaca ,postavljenih u zadnjih 20 godina,uključivo i Vrhovni i Ustavni sud,provjeriti imovinu SVIH sudaca,otpustiti USKOK suce -lažne virtualne branitelje ( Ivan Turudić i kompanija),makar imali strane suce 20 godina na ispomoći i plaćanju,isplati se na kraju,provjeriti imovinu svih u DORH-u i USKOK-u te Ministarstvu pravosuđa,uvesti sudove za rad,ali samo u glavnim gradovima budućih regija,otpustiti sve suce,državne odvjetnike ,itd. koji imaju zaostatke u predmetima,provjera imovine,otpustiti 30 % ljudi u Poreskoj upravi,revizija porezne naplate,otpustiti svakog tko je u zaostatku,provjeriti imovinu i kazneno goniti uz naplatu,ukinuti Financijsku policiju,carini smanjiti broj ljudi primjenama novih metoda carinjenja 20 %,uvesti više veterinarskih ,sanitarnih inspektora,.Suđenje s valjanim dokumentima u procesu ovrha može trajati najviše 2 mjeseca.

17.Smanjiti broj ministarstava,državnih tajnika i osoblja,otpustiti 80.000 ljudi iz državnih,regionalnih i lokalnih službi,internetom povezati sve mup-poreska-gruntovnica (u toj gruntovnici digitalizirati sve,otpustiti sve koji imaju zaostatke,sve rukovoditelje koji ne zadovoljavaju kriterije smijeniti i otpustiti).

18. Registar koncesija (državnih,lokalnih i regionalnih) učiniti javnim,sve osobe koje su koristile koncesiju a nisu plaćale,kao i one koji su im to omogućili po zapovjednoj hijerarrhiji,goniti kazneno,štetu naplatiti s zateznim kamatama,

19.Izvršiti reviziju poslovanja svih građevinskih tvrtki,koje su učestvovale u gradnji auto-cesta,vještačenja istih,odgovorne čelnike strpati iza rešetaka,tvrtke preuzeti i naplatiti se iz nekretnina,plijeniti bez milosti,dio tih nekretnina dati Fondu za poticanje ideja i razvoja na korištenje,ali samo za projekte u fazi realizacije,

20. Imenovati neovisna "Watchdog"-a,najbolje opet iz inozemstva (Skandinavci),za svako od ministarstava,agencija ,fondova, platnog prometa,koji će imati najšire ovlasti,znači i od ministarstva,premijera,itd. i neće moći biti predmet rasprave njegove odluke,već izvršne prirode,na period od 4 godine najmanje.

21. Donijeti zakon u kojem se svaka Vlada,članovi iste,sve stranke obvezuju da u zadnjoj godini svog mandata/izbornoj godini neće ići na pogodovanje i financiranje bemislenih projekata po političkoj liniji/izbornoj bazi ,bez ekonomska rezona ili rezona koristi za širu društvenu zajednicu (vrtići,škole,obrazovanje,itd.)-ovlastiti watchdog-a da svako financiranje takmove prirode ukine,a državnog dužnosnika ima pravo zatražiti ostavku na licu mjesta.

Neka se primjeni pola od ovoga i izvući ćemo se kao zemlja. U suprotnom,prijeti nam potop za kojeg smo si sami krivi.

Tko je glasao

back to basics.. Vlada JEST

back to basics.. Vlada JEST ZAKON

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Negativna selekcija

Više konkretnih i zdravorazumskih prijedloga za opravak gospodarstva kao što je ovaj Glembajev može se naći na ovom portalu
nego što ga se može istisnuti iz svih gospodarskih/savjetničkih/programskih think-tankova grupiranih u koncentričnim krugovima oko
aktualnih političkih nazovi lidera u hrvatskoj.

Ovo je zaista razlog za zabrinutost jer me dovodi do zaključka o razmjerima negativne selekcije u Hrvatskoj u proteklih 20 godina.
Zaista čovjeka uhvati jeza kad promisli o profilu ljudi koji u ovoj zemlji imaju moć da donose odluke o kojima ovisi budućnost svih nas i naše djece.

Nadam se samo da proces nije ireverzibilan i da je moguće maknuti sve te uhljebljivce postavljene na te prevažne položaje najčešće političkim,rodijačkim,
kumskim ,interesnim kriterijima,a čiju nekompetentnost plaćamo svi mi.

Reanimator

Tko je glasao

Racionalizacija, a nezaposlenost?

Nabrojao si sijaset razumnih mjera kojima je cilj racionalizirati državu, tj. smanjiti njezine troškove, kao i efikasnije ubirati prihode. Sve to dakako ima posredne veze s poboljšanjem opće ekonomske i socijalne situacije, pa tako i s problemom nezaposlenosti. Ali, u mrakovom simulatoru proračuna, vjerojatno bi ti bio jako dobar rezultat - "otpustili ste xxx.xxx radnika" :)

Dakle, koja bi od navedenih mjera dovela do hitnog i brzog otvaranja novih radnih mjesta i adresirala gorući problem od >300.000 nezaposlenih? Da ne spominjem kako, populistički gledano, bilo kakve nove mjere represije u državi koja efikasno i po žurnom postupku vrši ovrhe nad radnicima koji ne primaju plaću, a duguju nekih 4000 kuna (kao primjer, slučaj radnice "Kamenskog"), ne bi bile baš dočekane s povjerenjem i oduševljenjem, blago rečeno...

Što si mislio pod - "ukinuti HZZO, ukinuti Zavod za zapošljavanje" - što nudiš umjesto toga?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@BIGULICA-RIJEŠENJA ZA BOLJE

Za Mrakov proračun me zaboli briga-jer su definicije istog jako loše,da ne kažem retardirane (što sam mu i napisao).Primjerice,što znači pojam "radnik" danas -da li je to onaj administrativac u općini,županiji ili pak državnoj vlasti ili pak radnik iz smjene,it-ovac s novostvorenom vrijednošću svaki mjesec,itd ?!Imati milosti prema administraciji u ovoj situaciji je iluzorno-oni su TROŠAK PORESKIH OBVEZNIKA,znači ako režemo troškove,oni su pod tom stavkom. Stoga me ne brine koliko je zaposlenih i nezaposlenih , nego me brine STRUKTURA istih ,dakle koliko jer proizvodnih radnika,koliko onih koji su u izvoznim tvrtkama,koliko je takvih,a za neproizvodne radnike,dakle one koji su TROŠAK,bi slijedila prekvalifikacija.Ukoliko ne pristanu na istu,koja bi se subvencionirala od strane države,ali pod obvezom završavanja,ostali bi bez tog prava. I još nešto-jedna od mjera koju sam spomenuo je stavljanje svih sindikalnih ugovora,napose službenika u javnoj upravi,admistraciji,itd. van snage,dok traje kriza,uvođenje radne obveze,te usklađivanje njihovih prava u skladu s radnim zakonodavstvom i pravima ljudi koji ih financiraju,a rade u privatnim tvrtkama.Ne možemo imati dva paralelna sustava kao sad,tj.onog tko financira bez povlastica i onih koji se financiraju s povlasticama i zaprekama za otkaze,u slučaju lošeg rada ,korupcije,itd. (evo Barišića kao primjer apsurda kod nas-čovjek će otpremninu dobivati do rujna,a onda faktički iz zatvora otići u saborsku mirovinu). Ako se poduzetnicima oduzima poslovna sposobnost zbog kaznenog djela (rijetko doduše,ali postoji i treba je sve češpće primjenjivati),isto treba uvesti svima ostalima.
Na pitanje zašto ukinuti HZZO te Zavod za zapošljavanje odgovaram protupitanjem-a što rade dotične institucije,osim što vode EVIDENCIJE ?
Evidenciju koju vodi HZZO je faktički pod ingerencijom Ministarstva zdravstva,baš kao i Zavod za zapošljavanje što spada pod odjel socijalne skrbi faktički. Slijedi logično pitanje -a zašto onda zbog smanjenja troškova ne bi prisajedinili te EVIDENCIJE faktički
tim odjelim i raspustili tu rasipničku bandu koja je opet TROŠAK ?! Napominjem primjerice da sad eto nije problem provjeriti recmo jesi li u sustavu obveznog i dopunskog osiguranja on-line,a koji je faktički najveća datoteka/evidencija u Hrvatskoj,stoga bi za 3-4 puta manju evidenciju poput nezaposlenih to bio znatno manji problem.
Svakom nezaposlenom bih dao besplatni e mail adresu i u suradnji s mobilnim i internet operaterima besplatno im dostavljao ,bilo SMS-om ,bilo e mailom,ponude za posao,ovisno o kvalifikaciji,stažu i slično,bez potrebe dolaska na Zavod.Slično bih uradio i za prava ,koja zahtijevaju pečat (!?).
Da,još nešto,ukinuo bih financiranje braniteljskih udruga (njih 200) iz budžeta -čemu njihovo postojanje ako postoji Ministarstvo branitelja,recimo ?! Zapravo,ukinuo bih (radikalno,ali radikalna je i situacija) i samo Ministarstvo branitelja,a njih bi stavio pod brigu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.Nikakve potrebe niti za tim faktički komercijaliziranim i politički ustrojenim udrugama danas nema danas više nema.

Tko je glasao

Uštede

Ja uopće ne sumnjam da bi se sa svim tim mjerama (s kojima se većinom slažem) postigle silne uštede u proračunu - pitanje je kuda i kako bi trebalo preusmjeriti novac? Ako taj, uvjetno rečeno ušteđeni novac, ne bude istovremeno potrošen u kreiranje novih radnih mjesta (s potencijalom punjenja proračuna, po mogućnosti :), nego u recimo podmirivanje dospjelih obveza (dugova), dogodit će se da ćeš imati 450.000 nezaposlenih, a ovi koji rade neće biti u stanju namiriti niti ovako skresani proračun.

Mislim da bismo rješenja trebali tražiti u modelu - kako zaraditi više - a ne isključivo u modelu - kako stegnuti kaiš.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Državno poljoprivredno poduzeće

kao ispravak povjesne anomalije prenaseljavanja gradova tj.puštoenja sela...

http://www.youtube.com/watch?v=101tS_IwMuY

Provinciopolis

Tko je glasao

prekvalifikacija,

prekvalifikacija, cjeloživotno učenje i omogućavanje mladima da umjesto s faxa odu na burzu, volontiraju ili za đeparac peku zanat u institucijama ?

Tko je glasao

umjesto u insitucijama peku

umjesto u insitucijama peku zanat u proizvodnim firmama

Tko je glasao

...pa jedno s trideset i

...pa jedno s trideset i kojom počnu zarađivati, dizati kredite za stan i razmišljati o porodici? Hmmm, nešto mi tu ne štima.

I što s ovima koji svakodnevno ostaju bez posla (a već imaju kredite i porodice) - trebaju li i oni par godina volontirati i usavršavati se, te u koje prozvodne firme da se jave, molim ?!?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bez posla

ionako ostaju samo zaposleni u realnom sektoru dakle oni koji stvaraju novu vrijednost i uplaćuju u proračun.
Bez obzira što niti u realnom sektoru struktura ne štima to je onaj dio koji puni proračun,a u kojem je u zadnjih godinu dana posao izgubilo cca 70T ljudi.
U Javnom sektoru se još i zapošljavalo te se ta zaposlenost povećala za 3 % to jest narodski rečeno još ljenguza na državnoj sisi.

Ako drastične mjere i rezove ne provedemo mi sami dok još imamo zeru preostalog gospodarskog suvereniteta preko koljena će lomiti MMF.

Reanimator

Tko je glasao

Pardon!

Oprostite, ne razumijem se u ekonomiju, ali bih kao neznalica pitala: što je danas "realni sektor", tko "stvara novu vrijednost", tko "puni" ili "ne puni" proračun? Da li je "napraviti zihericu", "ispeći kruh", "proizvesti novi tip minobacača" (ili "proizvesti kokain"!?) - realno, a "naučiti vašeg sina tablicu množenja", "izliječiti vam gastritis", "čuvati vašeg unuka u vrtiću", "napisati roman" - nerealno? Tko od nabrojanih stvara novu vrijednost, a tko ne? Tko puni proračun, a tko ne?

Čini mi se da naši umovi strašno zaostaju za događajima! Na primjer: dan-danas govorimo: "ljevica" i "desnica", a ti pojmovi odavno nemaju sadržaj koji su nekoć imali, tj. nemaju uopće više nikakvog sadržaja!

Zato mislim da ekonomisti, ma kako pametni bili, neće ponuditi učinkovite recepte bez dubljih uvida u naše probleme: filozofskih, antropoloških, socioloških, kulturoloških...

Mi smo kao društvo od prvoga dana (neovisne Hrvatske) zbunjeni po pitanju pojma "država". Nekoć se to jednostavno definiralo kao "instrument represije". 90-tih godina smo se uvjeravali da je baš to ono za čim žudimo od stoljeća sedmog. U tom golemom idolopoklonstvu smo previdjeli temeljnu prevaru Tuđmanovog pokreta: "društveno vlasništvo je bedastoća, to ne postoji, to je zapravo državno vlasništvo"!

Ta gadljiva laž - da "društveno" znači isto što i "državno" - dovela je (logično) do ovoga što imamo danas! Uhvaćeno u tu zamku, hrvatsko društvo danas ima fascinantno ambivalentan odnos prema svojoj "državi", što se vidi posvuda - od domoljuba koji se šverca u tramvaju i katolika koji ne plaća porez, do uvaženih ekonomista i političara.

Tko je glasao

Foma Fomič, od domoljuba koji

Foma Fomič,

od domoljuba koji se šverca u tramvaju i katolika koji ne plaća porez,

Kaj se nedomoljubi ne švercaju u tramvaju, a ateisti ili pripadnici drugih vjera plačaju svi porez?

Tko je glasao

Naravno: ne!

Skviki, nisam tako trivijalna! Ali, kad me već vučeš za jezik, podsjetit ću te da u ovoj zemlji, koliko ono?, 98% građana tvrdi da su katolici. Ako "biti katolik" podrazumijeva sve ono što mislim da bi trebalo, onda bi trebalo da sva korupcija, sav lopovluk, sve nasilje, svi abortusi... itd., dolaze od onih 2% koje bismo čak mogli (ako pregledamo popise stanovništva) - označiti imenom i prezimenom!

Ali, nisam mislila tako trivijalno!

Tko je glasao

Skvikiju - nastavak

... Mislila sam da mi - hrvatski narod, hrvatsko društvo - nemamo onu ishodišnu ideju o sebi i o tome što hoćemo. Da je to tako, dokazuje i tvoje pitanje koje mi postavljaš! Da takvu ideju imamo, mi se ne bismo još uvijek stupidno dijelili na "dmoljube" i "nedomoljube", "ustaše" i "partizane", i sl. Znali bismo da je to ipak, u krajnjoj liniji - povijest! Zamisli da se suvremenim Grcima život iscrpljuje na pitanju: "Jesmo li u Troji vodili agresorski ili obrambeni rat?" Ili da se Amerikanci iscrpljuju u nadmetanju "sjevernjaka" i "južnjaka", pa kad ih zaskoči ekonomska kriza, da je ne mogu savladati jer se u Kongresu i dalje svađaju oko pitanja "Sjevera" i "Juga" - koje je davno okončano sa rezultatom koji se više nikakvom svađom ne može promijeniti!

Mi smo narod koji se koprca u iluzijama! Za to nam nije kriv čak ni lopov svih lopova - Ivo Sanader! Dapače, mi smo Ivu Sanadera omogućili, zar ner? - pa je zato on naša slika u zrcalu!

Mi imamo pametne i vrsne ekonomiste, imamo resurse, imamo vrijednih radnika i sposobnih poduzetnika, imamo prvoklasne sportaše i umjetnike... Gdje je problem, zašto je sve neučinkovito? Zašto gradimo divne paviljone za Bijenale u Veneciji, očekujući da se njima proslavimo u svijetu, a oni se raspadnu putem preko male lokve vode, pa tako u samom startu profućkamo priliku da se izmjerimo sa tim svijetom?

Zato jer nemamo ideju o sebi kao društvu, kao narodu, kao naciji, kao državi - a htjeli bismo sve to biti!

Mi od osamostaljenja imamo svoj materinji jezik samo u onoj mjeri, u kojoj možemo "dokazati" da se on razlikuje od srpskog! Nije li to tužno?!

Kad bismo dobili zadatak da sastavimo svoj Ustav na jednoj kartici papira - misliš li da bismo uspjeli u tome?

Eto, to sam mislila, Skviki! A ne da se po tramvajima švercaju samo "ustaše", a "partizani" ni u ludilu!

Tko je glasao

Foma Fomič, Moram zaključit

Foma Fomič,

Moram zaključit da imamo slična stajališta, no mlada si na pollitika.com. Trebalo bi puno pročitat da shvatiš da sam i ja tak slično pisal, no zbog čega sad ide drukčije, znam ja a možda je i par drugih to shvatilo.

Tko je glasao

Previše ljudi koji samo

Previše ljudi koji samo gledaju kako da izvuku neku korist iz tih savjeta i vijeća , premalo ljudi sa idejama i željom za radom. Nažalost Josipović se pokazao u svom svjetlu odavno i ja sam ga popljuvao zbog Mudrinića i inih lopova koje je ubacio u svoje savjetnike..., doslovno mi se zgadio nakon Mraka kojeg je odbacio , a primio za savjetnike razne lopove i muljatore koji su štošta uspjeli uništiti... Sve me podsjeća na SAD i njihove kabinete gdje se predsjednici mjenjaju , ali igrači iz sjene koji ustvari sve vode i savjetuju ostaju ISTI !

Uvjerenja sam da brdo običnih ljudi imaju 10x bolje programe i ideje od ljudi koji haraju našom ekonomijom i doslovno je uništavaju, a dokazali su se ko muljatori...

Hrana u svijetu ide gore i samo nam treba jača diplomacija koja će propagirati kvalitetu Hrvatske hrane (koji btw. praktički ne postoje nego postoje neradnici koji kockaju, provode se i piju na račun Hrvatske u drugim zemljama (čast izuzecima...) )

Šta bi nam falilo da npr. napravimo ugovor između nas i sjeverno afričkih zemalja sa idejom mi Vama hranu (koja im izrazito fali - kriza hrane...) Vi nama energente ko naftu i plin. I eto ti jednim udarcem riješena koliko toliko 2 problema ..., 1 problem : plasiranja naše hrane na strano tržište, 2 problem : riješavanje problema sa energijom i skupim naftnim derivatima...

Nažalost mi smo gotovo prodali INU, pa imam osjećaj da bi to bilo teško isposlovati, a ono što zabrinjava da MI TO NISMO NI POKUŠALI ! , a TO DOVOLJNO GOVORI O DANAŠNJOJ KVALITETI EKONOMSKOG I DIPLOMATSKOG VRHUŠKOG KADRA KOJE BIRA VLADA I PREDSJEDNIK !

PS. Vrijednost stvarnog novca (bez obzira koja valuta...) nezaustavljivo pada (o tom jednom u nekom dnevniku...) , dok vrijednost robne razmjene raste ... E sada zapitajte se koliko Hrvatska ima ugovora uopće sa nekim daljim zemljama o robnoj razmjeni...

Justice for all !

Tko je glasao

Šta bi nam falilo da npr.

Šta bi nam falilo da npr. napravimo ugovor između nas i sjeverno afričkih zemalja sa idejom mi Vama hranu (koja im izrazito fali - kriza hrane...) Vi nama energente ko naftu i plin

nista nam nebi falilo,vec dapache!:)
u vecini africkih drzava u takve poslove su vec usla kineska poduzeca i americki fondovi, medjutim hrvatska u tim drzavama (zbog tita i nesvrstanih) jos uvijek uziva visoki politicki rejting i kao takvoj su tamo vrata bukvalno otvorena!¨
gana uskoro ulazi u projekt kupovine traktora iz bjelovara, a gredelj i ingra takodjer guraju svoje projekte u tim drzavama!¨
cinjenica da je afrika bogata prirodnim resursima(nafta, plin,bogati rudna nalazista,drvo, kakao..etc) i da je sad vrijeme za pozicioniranje u tim drzavama!¨
medjutim, kako je afrika prakticki bez infrastrukture i kako eksploatacija bilo cega zahtjeva gradnju te infrastrukture ( sto podrazumijeva velike novce), u te projekte bi trebalo ulaziti kroz neki zajednicki hrvatski konzorcij potpomognut drzavom, koji bi sufinancirao te projekte u zamjenu za rudu ili naftu.
nesto slicno kao sto kinezi rade.

Tko je glasao

Što nama fali?

nista nam nebi falilo,vec dapache!:)

Za početak, falilo bi nam te silne hrane koju afričke zemlje jedva čekaju kupiti :)

A s obzirom na to da se u zadnjih 20 godina uporno i uspješno ograđujemo od "trećeg puta", pokreta nesvrstanosti i sl., te ne propuštamo pokazati rasizam i ksenofobiju gdje god stignemo, falilo bi nam i "političke podobnosti".

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

"Zajednički konzorcij potpomognut Državom"

E tu je Država OK da potpomogne privatnicima, a profit ide kome !??
Vojska socijalnih slučajeva od toga ima koristi koje !??
Umirovljenici ili djeca, zdravstvo ili školstvo ... Koja je korist od poslova koje potpomaže Država novcem tih istih obespravljenih i sirotih, a dok krajnji produkt nečijeg Rada (profit) ide u džep pojedin(a)ca !??

Provinciopolis

Tko je glasao

postojeci model

postojeci model "privatno-javnog partnerstva" koji se trenutno sprovodi u hrvatskoj, u pravilu se svodi samo na pljacku drzavnog novca koji se kroz taj model preljeva u djepove pojedinaca i njihovih politickih jataka , te koji je stvoren jedino zbog toga, pa vjerujem da su mnogi u hrvatskoj vec alergicni (kao i ja) kad se govori o takvom modelu partnerstva!¨
medjutim, nije problem u samom modelu, vec u politickoj mafiji koja je zloupotrebila (kao i sve ostalo) taj kvalitetan model udruzivanja koji bi se morao zasnivati samo na ekonomskim parametrima!¨
konkretno, zasto drzava nebi financijski pratila poduzetnicke projekte iz kojih bi i ona sama imala financijske koristi?
ako me moze pratiti svicarska usb banka koja kroz to osvaruje novcanu korist, zasto me nebi pratio neki hrvatski investicijski fond?
radi se o cistoj matematici(ekonomskom interesu), a druga je stvar sto mi imamo lopovsku drzavu koja je sve te modele iskarikirala!¨

Tko je glasao

meni su na takvu ideju rekli

meni su na takvu ideju rekli da pričam o utopiji. a to je čini mi se jedina ok varijanta koja ostaje. isto mi se čini da to maksimalno potiče na rad i proizvodnju jer moraš imati robu za razmjenu.

Tko je glasao

bez proizvodnje(stvaranja

bez proizvodnje(stvaranja nove vrijednosti) nema razvoja drustva, pa tako ni ovog naseg hrvatskog!¨
jedino cime hrvatska moze konkurirati na zapadnom trzistu je poljoprivreda(kad se jednom konacno dozovemo pameti i kad je pocnemo stvarno razvijati) i ona proizvodnja koja zahtjeva rucnu obradu!
za sve ostalo smo tehnoloski potpuno nekonkurentni.
jedina sansa za izvoz ostale robe su nam trziste bivse jugoslavije, nerazvijene zemlje i zemlje koje politicki ne zele poslovati sa zapadom(pojedine drzave bliskog istoka), ili drzave bivseg sovjetskog saveza.
prostor nam je suzen, ali i u takvim uvjetima mozemo ostvariti uspjeh!¨
postoje i mogucnosti razvijanja nekog "nacionalnog brenda" oko kojeg bi se kooperacijom pokrenula mala proizvodnja(tu smo kod brodogradilista napravili ogroman propust), ili kapitalno udruzivanje koje bi kroz fondovsko ulaganje financiralo projekte u zemljama(tipa onih africkih) koje ce u slijedecim desetljecima biti najinteresantnije podrucje ulaganja!¨
hrvatska je mala zemlja sa gotovo minornim trzisnim kapacitetima i ukoliko ne krenemo van tog trzista, sanse za opstanak su nam minimalne.
naravno, sve ovo pod pretpostavkom da se konacno oslobodimo ovih nasih politickih idiota!¨:)

Tko je glasao

ohhh

ljubav ide kroz želudac pa sumnjam da nam je "prostor sužen" s obzirom da svi vole dobru papicu, posebno iz eko asortimana, a to posebno upravo u "razvijenijim" zemljama... Uistinu nema zime za poljoprivredu tj.nebi je trebalo biti, ali stvarno bi se morali riješiti ovih "naših" političkih budala....

Provinciopolis

Tko je glasao

prije ulaska poljske u eu,

prije ulaska poljske u eu, poljski seljaci su bili najveci euroskeptici i cak su dvije politicke stranke potpirujuci taj strah sebi ubirale obilate politicke mandate.
zahvaljujuci pametnim ljudima iz poljske vlade koji su obilato iskoristili novcana sredstva iz predpristupnih fondova eu, kojima su potpomogli razvoj poljskog agrara, danas poljski seljaci zive gotovo kao americki farmeri!¨
ne moram ni spominjati da su one dvije stranke nestale sa poljske politicke scene!¨?:)
kako ovu drzavu vode lopovi i kako se sredstva iz predpristupnih fondova eu strogo kontroliraju(sto znaci da ovi lopovi nista ne mogu ukrasti), tako smo mi sada na dnu ljestvice onih zemalja(po iskoristenosti tih sredstava) koje su imale na raspolaganju ta sredstva iz tih fondova!
no i uz ovakvu drzavnu lupestinu, neki se ipak samoinicijativno organiziraju i sigurno ce se uspjesno pozicionirati kad udjemo u tu eu!¨
na zalost, hrvatskom razvoju je najveca prepreka njena drzava, odnosno lopovska bagra koja¨je vodi!

Tko je glasao

lol.. misliš agro korporacije

lol.. misliš agro korporacije u Poljskoj žive kao i agro korporacije u Americi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

eko proizvodnja

koja zahtjeva ručnu obradu?!

Tko je glasao

da, onaj koji nije zasnovan

da, onaj koji nije zasnovan samo na automatizaciji!¨
u industrijskom sektoru(tipa automobilskom, ili elektronickom) koji je zasnovan na visokoj tehnologiji i automatiziranoj proizvodnji nemamo uopce sto traziti¨(jedino kao kooperanti za drugog), dok na primjer u proizvodnji jedrilica, jahti, pa i brodova..itekako mozemo biti konkurentni!

Tko je glasao

he he he! šalamala

čini mi se da je Debe možda na umu imao baš one automatizirane korporacije koje štancaju hranu brže nego Kinezi - bilo što! Di kokoše padaju s nogu od veličine bijelog mesa, poljoprivreda je poluplastična i proizvodnja "hrane" više liči na farmaciju nego poljoprivredu. E sad, kako je to u Poljskoj..
Eko poljoprivreda motikom, mislim da teško može konkurirati bilo gdje osim na turbo bogatom tržištu sa kupcima razvijene svijesti o hrani. Ali i to je u redu. Kad bi se tu našli - bilo bi dobro.

Tko je glasao

Zablude i iluzije

Imam ponekad dojam da mnogi ljudi smatraju eko-proizvodnjom nešto što zahtijeva mršavog vola, pogurenog starca i drveni plug. Uopće ne mislim da mora biti baš tako, naprotiv, tehnologija i znanost samo mogu pomoći u eko-proizvodnji koja bi bila i efikasna i profitabilna.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

konkretan primjer!¨ jedna je

konkretan primjer!¨
jedna je osoba prije pet godina u pisarovini jeftino kupila 150 000 m2 zemljista(za cca. 20 000 eura) sa srusenim objektom i do sada je posadila oko sest tisuca nasada ljesnjaka kojeg ekoloski uzgaja(uz kontrolu komisije koja par puta godisnje uzima uzorke tla) i danas, sutra, kad udjemo u eu, te iste ce bez ikakvog ogranicenja moci izvesti bilo gdje unutar eu i nece ovisiti ni o krasu, ili nekom drugom konditorskom proizvodjacu koji danas diktiraju( i ucjenjuju) uvjete otkupa tog ljesnjaka!¨
znaci, uz investiciju koliko dodje malo bolje auto, rijesio je pitanje vlastite egzistencije i buducnost svoje djece.
ne trebam spominjati da takvih terena jos uvijek ima u blizoj okolici zagreba.
jedino sto je dobio od drzave je vrijednost poticaja kojim je kupio traktor.
nikada do sada se nije bavio poljoprivredom i u taj posao je usao silom (ne)prilika, a ne svojom voljom!¨
nedavno sam ga sreo i rekao mi je da je kupio i tridesetak ovaca koji mu cuva jedan seljak iz tog kraja i kojemu za to daje dobru mjesecnu placu.
spominjao mi je i neke crne tartufe koji se mogu uzgajati ispod tih ljesnjaka i sve u svemu, kad ga sad usporedim sa onim sto je bio prije par godina, vidim jedno smireno i sretno stvorenje.
prica pomalo slici na onu o aliji sirotanovicu, ali svakako demantira one koji trvde da izlaza u zivotu nema!¨:)

Tko je glasao

za one koji imaju neke novce

za one koji imaju neke novce i koji su sposobni uci u ozbiljniji posao valja spomenuti i ovu pricu...
www.poduzetnistvo.org/.../pocela-berba-prve-tresnje-prodao-po-120-kuna -
www.agroklub.com/.../tresnje...u.../3132/
iskopirajte naslove u google, jer ovako nesto ne stima?

Tko je glasao

lol debe, di si, sta ima

lol debe, di si, sta ima novoga ba!?

Tko je glasao

Justice for all. Jedan

Justice for all.

Jedan građevinski poduzetnik prije nekoliko dana se verbalno porječkao sa jednim potpredsjednikom vlade u gradskom kafiću, pa su se lijepo i čvrsto muški fizički pogurali,a sve zbog okolnosti što je poduzetnik morao otpustiti nekoliko desetina radnika radi besposlice.

Vlasnik kafića nije o događaju - javnom neredu i nemiru - obavijestio policiju, tako da smo uskraćeni za pikantne detalje sa kojima zasigurno raspolaže obaviještajna zajednica.
Dakle - sve ovo je točno i "strogo provjerljivo."

Bilo je tu svega, više ozlijeđenih i povrijeđenih - ali eto došlo je do toga da potpredsjednik vlade & ministar - napokon ne može mirno ispijati kavicu, kad su djeca tih otpuštenih radnika jadni i gladni.

Poduzetnik ga je samo na to podsjetio.

Justice for all.

marin držić

Tko je glasao

Bilo je tu svega, više

Bilo je tu svega, više ozlijeđenih i povrijeđenih - ali eto došlo je do toga da potpredsjednik vlade & ministar - napokon ne može mirno ispijati kavicu, kad su djeca tih otpuštenih radnika jadni i gladni.

Poduzetnik ga je samo na to podsjetio.

Ono što je žalosno Marine što su ranije ti poduzetnici držali "ljestve" svim tim našim ministrima, tajkunima, mafijašima, ...

Sada je već i kasno na sve to ukazivati , čak nekada ljudi i pretjeruju te napadaju njihovu djecu što je izrazito loše... Njihova djeca bez obzira koliki oni bili lopovi ne smiju zbog toga biti proganjana , možda jedino treba dobrano upozoriti tu djecu kako su nekada bila bahata, ali taj bahatluk im je cijelo društvo dopustilo... Koliko puta su meni neki prijatelji zamjerili samo što sam bio iskren , a svi doslovno gotovo svi drugi su im se uvlačili u dupe. Danas ti koji su se uvlačili njima u dupe bježe , a ja sam njima uvijek na raspolaganju , jer sam ja prije svega prijatelj, a ne nekakav ulizica i potrkalo za lovom...

Npr. sjetim se jednog baš za nas oslikavajućeg primjera Čuljka što drži autokuću u Vinkovcima... Uredno je on uvijek plaćao radnike i to dobrano... , ali tako vođenje posla nikako nije išlo , niti je štediom, niti nešto posebno planirao, niti se savjetovao , niti je znao pripremiti se na krizu, a nadao se daljnoj podršci rodbine u politici... (krediti , reprogramiranje duga...)

Radnici su ga izrazito cjenili iako sam ja govorio toj ekipi (mal grad poznajemo se svi...) , ne ide to tako dečki on ne zna kako se vodi tvrtka, cjenili su ga i stranci , ali ne zbog znanja i rada već zbog toga što se do prije 3 godine kupovali auti ko alva... Danas cijela ta firma je pred raspadom , nije me puno briga za Čuljka (kako došlo , tako ošlo...) , nego radnici i njihove obitelji će zbog njegovog razbacivanja i lagodnog života ispaštati, ne zato što ih nije cijenio (dapače kako kažu ljudi uvijek su plaće bile na vrijeme...) , nego zbog neznjanja , nerada i ogromnog razbacivanja i glumljenja koda je balkanski Rockfeller... (dobro on nije baš usporediv sa tim glumcima...:))

http://www.youtube.com/watch?v=im6vArWQlEY

Sjetiti ću se jedne zgode sa njim koja se uvijek prepričavala u Vinkovcima i okolici. Došao Francuz u posjet njemu , išla mu u to vrijeme prodaja auta strašno... Bio početak tek krize i Francuz ga pita imate li kakav plan protiv krize i osposobljene ljude... Na što Vlado odgovara kakav plan... , moj stručna sprema je spreman na sve , nema da nas šta iznenadi...

Na kraju ga dobrano iznenadilo... nažalost kada je to na kraju uvidio prenio je lošu politiku firme na lošu atmosferu u tvrtki ... (znaš kako to ide dok je išlo na sve je žmirio , sada provjerava radnike za šaraf...)

Justice for all !

Tko je glasao

plaćoDavce NE smeta komentiranje,

@acinum, jer RH ima (svaki dan drukčije) ali primjerice, od jučer 320000 plaćoPrimaca bez plaće (jasnije određeno, nego NE zaposlenih) ,

plaćoDavce NE smeta komentiranje, jer komentiranje NEĆE izazvati bunu,

komentiranje razvija sućut drugih plaćoPrimaca,
- koji primaju plaću,
- koji će tužno slegnuti ramenima,
- koji će još pokornije i poslušnije nastaviti trpjeti zloČiniteljske trikove i hirove plaćoDavaca,
- koji će čuvati svoju plaću (bez obzira na cijenu)
- koji neće solidarno štrajkati kada drugi štrajkaju,

plaćoDavce NE smeta komentiranje, jer komentiranje NEĆE izazvati bunu,
ALI ALI ALI

ako bi plaćoPrimci solidarno-jedinstveno-NE zaustavljivo
- zaustavili strojeve,
- stavili alate na stol
- ostali pored strojeva
- ostali nijemi,
- napisali prosvjednu rečenicu,

NEĆEMO RADITI ZA NE SPOSOBNE UPRAVITELJE,
HOĆEMO RADITI ZA SPOSOBNE UPRAVITELJE,

plaćoDavci, a kako bi reagirali?

u RH,
zar bi reagirali zadovoljno, jer su plaćoPrimci odano konstruktivni za održivost tvrtke?

planetarno,
zar bi reagirali zadovoljno, jer su plaćoPrimci odano konstruktivni za održivost tvrtke?

na ova pitanja
odgovor sebi (i još odgovor objaviti za javnost) gradi NOVO razumijevanje međuOdnosa plaćoDavac i plaćoPrimac, a eliminira potrošeno vladajuće razumijevanje, (zaboraviti, DA/NE?)

adFilantrop

Tko je glasao

acinum, dali si mozda gledao

acinum, dali si mozda gledao formanov "let iznad kukavicjeg gnijezda" sa robertom de nirom i dali se sjecas one scene kad je ekipu iz ludnice vozio u autobusu po onom skolskom dvoristu!?
da prostis, sve ovo sto se danas dogadja u hrvatskoj me jedino podsjeca na tu scenu, jedino sa bitnom razlikom sto ovaj hrvatski autobus vec godinama voze ludjaci!¨
na koji nacin nas ti ludjaci mogu izvuci iz ove krize, kad smo jedino zahvaljujuci njima u nju i zapali?
o kakvim investicijama jaca sad trabunja, kad je sva njena lopovska bulumetna opsjednuta samo s tim tko ce od njih slijedeci u remetincu zavrsiti i kad su u toj opcoj paralizi sve drzavne investicije potpuno zablokirane!?
s kim ona misli izvesti te investicije?
mozda sa bozidarom kalmetom ciji je kilometar autoputa u zadnjih par godina trostruko poskupio(zbog "farbanja", naravno!¨) i koga od remetinca jedino spasava to sto zadarska zupanija hdz-u daje desetak saborskih mandata?
mozda sa domagojom milosevicem koji je od svih svojih propalih poduzeca jedino uspio sacuvati "pastor", koji je zahvaljuci ocu u privatizaciji uspjesno ukrao?
tko od ovih ludjaka koji voze taj nas "autobus" moze pokrenuti hrvatsku?

Tko je glasao

de Niro

acinum, dali si mozda gledao formanov "let iznad kukavicjeg gnijezda" sa robertom de nirom i dali se sjecas one scene kad je ekipu iz ludnice vozio u autobusu po onom skolskom dvoristu!?

Plus za komentar, no bus je vozio Jack Nicholson, a ne de Niro.

Tko je glasao

je, u pravu si..godine ipak

je, u pravu si..godine ipak rade svoje!¨:)

Tko je glasao

VIDI MAMA JA VOZIM BEZ RUKU.. i bez zuba..

- vidi mama vozim biciklo bez ruku.
- dobro sine
- vidi mama vozim bez zuba
- dobro sine.. samo se ti lijepo igraj

Mene je u 'letu iznad kukavičjeg gnijezda' fascinirao kraj filma - u kome onaj Mrga Crnjo progovori i iščupa gromadu .. i probije zid.. Meni se čini da ova naša šutljivost tome sliči - a opet drago mi je da nije do sada bilo razbijanja (osim onog jednog stakla u Salonitu).. Čini mi se da GROMADA BUBRI kao kvasac i BUBRRRRRI.

DuorPula@gmail.com
* a kada misaona gromada nabubri onda će se i dogoditi - vjerujem puno veća promjena nego je za sada vidimo
* brrrrrrrrum je pre više jak da bi to moglo trajati u nedogled

Tko je glasao

imamo ekonomski potpuno

imamo ekonomski potpuno neodrziv sistem koji bez kresanja javne potrosnje ne moze opstati i koji nas vodi jedino prema "grckoj"!
a ta jaca, pogotovo u ovoj predizbornoj godini, sigurno taj vruci kesten nece dirati.
nemamo gotovo nikakvu proizvodnju sa kojom bi mogli krenuti na strana trzista, ako zanemarino one kaljske tune, hisove pistolje, opremu za nato i ono malo jada sto kras,franck i ostali uspiju vani plasirati.
imamo samo ludjake i prokletu totalitarnu (ne)svijest i strah od politicara koja nas sprijecava da sa toljagama te kretene potjeramo sa tog njihovog vozackog mjesta sa kojeg nas u "petoj brzini" voze jedino prema provaliji!
¨

Tko je glasao

@ edi imamo ekonomski potpuno

@ edi
imamo ekonomski potpuno neodrziv sistem koji bez kresanja javne potrosnje ne moze opstati i koji nas vodi jedino prema "grckoj"!

Ta nije to tako loše. Sa filozofima smo sigli i prestigli Grčku. Znači, još je samo moramo stići s dugovima.

Tko je glasao

Slažem se s tobom u

Slažem se s tobom u potpunosti.
Sve ovo što sam napisao može izvesti prosječno sposoban čovjek. Svu potrebnu infrastrukturu imamo potrebna je samo odluka da se to provede.

Tko je glasao

za ekonomski voditi ovako

za ekonomski voditi ovako malu zemlju ne treba nista vise pameti nego sto je ima svaki mali poduzetnik, medjutim najveci problem u ovoj drzavi je taj sto mi uopce nemamo tu ekonomiju, vec je ona potpuno podredjena interesima politicke klase i njene biracke bulumente.
u zadnjih godinu dana vodim jedan projekt u kojemu se strani investititor preko hrvatske nastoji pozicionirati na trzistu cijele bivse jugoslavije i vjeruj mi da me je vise stid od objasnjavanja zasto ovi kreteni ne zele realizirati taj projekt kojim bi se drzavni proracun napunio sa stotinama miljuna eura i u kojem bi se otvorile na tisuce radnih(proizvodnih) mjesta!¨
u godinu dana od tri zacrtana projekta jos nista nismo realizirali, osim jednog "lom posla"( u proizvodnji samo jednog dijela finalnog proizvoda za tog stranog investitora), oko kojeg je domaci proizvodjac(inace, drzavni gubitnik) sebi vec ispleo medijski lovorov vijenac, te svoje velike.." poslovne uspjesnosti"!
prije tri mjeseca smo poceli pregovore sa jednom africkom drzavom oko transfera tehnologije i uskoro cemo taj projekt zavrsiti!
sad zamisli, godinu dana se jebes sa ovim kretenima¨kako bi im servirao gotov novac, a u africi za svega tri mjeseca zavrsis posao?
tko je tu lud?
ocito samo ja, jer sa ovakvim kretenima nitko normalan ne zeli poslovati!¨

Tko je glasao

Vrlo često je problem u

Vrlo često je problem u lokalnoj upravi gdje dobre ideje i projekti stoje najčešće zbog neznanja i nerazumijevanja ljudi na lokalnom nivou koji bi trebali odobriti projekt. Neznanje povlači strah od donošenja odluka još ako nema novaca na "crno" od projekta ništa.
Na žalost to je stvarnost.

Ako imaš kaka dobar prijedlog mogu ti preporučiti općinu Gradište i načelnika Srećka Papca koji će prihvatiti svaki dobar prijedlog, općinu Gunja i načelnika Vladu Crnov, grad Otok i gradonačelnika Šarića trenutno državnog tajnika kod Čobankovića u ministarstvu poljoprivrede.
A ako ne ide u Hrvatskoj pokušaj u BiH općina Domaljevac-Šamac načelnik Željko Josić će sigurno prihvatiti i podržati bilo koji dobar projekt i za razliku od Hrvatske u Domaljevcu ćeš građevinsku dozvolu dobiti za 15-20 dana zajedno s izradom projekta, cijena komunalnih doprinosa i naknada je 10 puta manja, porezna opterećenja su manja, radnika koliko hoćeš s iskustvom rada u Njemačkoj i cijena rada je manja nego u Hrvatskoj, zemljište možeš dobiti za sitne novce a mogućno i besplatno.
Otvoreni ljudi za sve a do Hrvatske imaš dva mosta u Orašju i Bos. Šamcu.

U tom kraju ti mogu dosta pomoći ako ti treba pomoć.

Tko je glasao

hvala na ponudjenoj pomoci,

hvala na ponudjenoj pomoci, medjutim ovaj moj projekt je vezan za drzavu a ne za lokalnu zajednicu.
zanimljivo je to sto sam i ja tebi htio ponuditi neke ljude u bih, ukoliko tvoji projekti ovdje ne sazive!:)
zar nije tragedija da sve lakse prolazi vani nego li kod nas!?

Tko je glasao

U osmom mjesecu prošle godine

U osmom mjesecu prošle godine u 10 radnih dana napravio sam idejno rješenje jednog poslovnog objekta ishodio lokacijsku dozvolu ( u BiH urbanističe uvjete), napravio glavni projekt i ishodio građevinsku dozvolu za investitora iz Nizozemske.

Sve službe su postupale što brže, dovoljan broj projekata i ljudi ti u danu zaprime zahtjev i daju uvjete, kad doneseš projekt opet u dva-tri dana sve pregledaju i ne vraćaju zbog nekih bezveznih razloga.
Sve će učiniti samo da investicije krenu što prije.

Kad ta moja iskustva iz BiH pričam nadležnima u gradovima po Slavoniji svi odmah pitaju koliko košta ta brzina i nitko ne vjeruje NIŠTA ni piće.

Za moje projekte iz područja energetike još nisu osnovali provedbenu agenciju kao kod nas HROTE pa nemogu još ništa realizirati kod njih, a to se očekuje do kraja 2011 godine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci