Tagovi

Pravosu?e kao kooperant u obiteljskom biznisu

Možda je došlo vrijeme da skinemo ruži?aste nao?ale, protrljamo okice i pogledamo oko sebe. To što se vidi je tmurno, crno, ma tamno crno. Za krizu koja nas razara uglavnom optužujemo gospodarstvenike. Od radnika preko menadžera pa do odgovornih u vladi. Optužbe su uglavnom opravdane.
Me?utim, postoje indirektni krivci. Policija, pravosu?e, financijske inspekcije i državno odvjetništvo. Oni moraju gospodarstvu omogu?iti poslovanje prema zakonima.
Posao policije, državnog odvjetništva i financijskih inspekcija obavljaju "zvižda?i", novinari blogeri i ostali amateri. Profesionalci za tu vrstu posla, policija i odvjetništvo, uglavnom nakon otkrivanje nepravilnosti "utr?e" u predmet, osumnji?enim omogu?e uništenje dokaza i onemogu?e javnosti pristup novim informacijama. S vremenom se predmet zagubi u ladicama ili se razvodni pa takav nema osnova za pokretanje postupka. Krivci za nepravilnosti budu nagra?eni i napreduju u karijeri. U svakom trenutku ti nagra?eni kriminalci mogu a i ponekad podižu tužbe protiv onih koji su se drznuli ukazati na kriminal što su biseri odradili.

E, kada "odabrani" podižu tužbe, policija, odvjetništvo i pravosu?e reagiraju i više nego to zakon predvi?a.
Za primjer bih naveo progon blogera i vlasnika portala Damira Finti?a. Njega je sud osudio za nešto što nije napisao o politi?aru Štenglu. Uvreda, kako je sud proglasio anonimnu poruku, mogao je napisati sam Štengl ili netko iz njegove dinastije, kako bi uz pomo? sina odvjetnika i suda poslušnika ostvario materijalnu dobit. Dakle ovo što Štenglovi rade je biznis.
Sud, ako je smatrao da je na portalu objavljena uvreda, trebao je izre?i opomenu ili simboli?nu nov?anu kaznu u iznosu od jedne kune. Ovako je sud kooperant Štenglu u stjecanju materijalne koristi. Vjerojatno se dobit dijeli.
Više

Za sljede?i slu?aj idemo iz Vukovara u Veliku Goricu. Za primjer sam odabrao dinastiju Žuži?, to?nije Vesnu i Želka Žuži?.
Oni tako?er obilato koriste pravosu?e kao alat za sticanje osobne koristi. Gospo?a Vesna sutkinja je u op?inskom sudu a gospodin Željko lokalni je bogataš.
Željkov zadatak je da napravi što više prekršaja i kaznenih dijela a Vesna ih osobno, ili preko kolegijalnih veza pretvara u normalna zakonska rješenja.
Zahvaljuju?i takvom radu, vrijedne i profitabilne firme pomo?u sumljivih ste?ajeva, kvarnih ste?ajnih upravitelja i pristranog suda, došle su u vlasništvo Žuži?a.
Sva ta bogatstva brižnim supružnicima nisu prepreka da paze na svaku kunu a i da ne izgube koju sudsku parnicu. S ciljem zaštite sudske parnice gospo?a Vesna si isposlovala vo?enje parnice protiv supruga. Zamjenica predsjednice suda odbila je ?ak i zahtjev suprotne strane za izuze?em sutkinje Žuži?.
Više
I to sada ne bi bila nikakva novost za gra?ane Hrvatske, o gori?kom sudu ve? je pisano , da se nije javio Ministar pravosu?a, Ivan Šimonovi?. Ministar se ?udi i traži istragu.
Možda bi ministar mogao nešto re?i i o Žuži?evoj zastari na prekršajnom sudu. Da ?ovjek ne povjeruje, zastara nastala zato što Žuži?a poštar nije našao doma.
Nije li mu mogao ostaviti poruku da do?e po kovertu u poštu? Bi li i slu?aj Finti? u zastaru da ga poštar ne na?e doma?
Više


Zašto Šimonovi? traži istragu? Koje su njegove ovlasti i što ?e njemu mafija dozvoliti da u?ini?
Ho?e li smijeniti vd predsjednicu i za kaznu je imenovati sa usko?ku sutkinju? Poput Lozine?
Šimonovi?, baš kao i ministar policije Karamarko nisu od imenovanja napravili ništa bitnog u svojim resorima. Oni su zaslužni za dojam da se nešto radi, da se nešto rješava. Konkretnih rezultata nema.
Rezultat bi trebale biti pravomo?ne presude ili barem presude. Presude u skladu s zakonima a ne željama mo?nika. Me?utim presuda za "visoku" korupciju, gospodarski kriminal, ubojstva i eksplozije nema. Zatvore pune nevini i napušeni.
U javnosti se slikaju samozadovoljni ministri koji svojim osmjesima bude lažne nade.
Hrvatskoj su potrebne reforme. Prave istinske reforme koje ?e prisiliti sve sudionike u policiji, odvjetništvu i pravosu?u da svoj posao rade odgovorno i u skladu s zakonima. Te reforme ne smiju biti odra?ene za europu, one moraju biti provedene za gra?ane.
Ne može se vjerovati da ?e iluzionisti poput Karamarka, Baji?a i Šimonovi?a pokrenuti i provesti nešto pozitivno. Dokaz za tu tvrdnju vidimo u kaosu koji nas okružuje. Oni su sukreatori kaosa.
I za kraj jedan vic: Osnovano povjerenstvo za suzbijanje korupcije

Na ?elu novog povjerenstva, kao nacionalna koordinatorica, bit ?e premijerka Jadranka Kosor, a u njega ulaze i ministri Damir Polan?ec, Tomislav Karamarko, Radovan Fuchs, Darko Milinovi?, Ivan Šuker, Božidar Kalmeta i Davorin Mlakar.
Uz njih, novo ?e povjerenstvo ?initi i glavni državni odvjetnik Mladen Baji?, glavna državna revizorica Šima Krasi?, predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan, kao i predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Vlasta Pavli?evi?. Više

Uz ovaj sastav ime bi trebalo biti: Povjerenstvo za unapre?enje korupcije! Tada to ne bi bio vic.

Komentari

Zbog slučaja Žužić

Zbog slučaja Žužić ministar pravosuđa Ivan Šimonović razriješio je danas Irenu Kvaternik s mjesta predsjednice Općinskog suda u Velikoj Gorici.
Za vršiteljicu dužnosti tog suda imenovao je Ivanka Ropuš. Kvaternik je razriješena “zbog nedovoljne pažnje prilikom odlučivanja o zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva za izuzećem sutkinje Žužić”.

Piše  Jutarnji list

Moram dodati, bravo ministre pa niste trebali mjenjati vd predsjednicu ako ste vec odabrali sutkinju Ivanku Ropuš ka vd predsjednicu.
Gospoda Ropuš kvarna je barem kao i ova smjenjena a poznata mi je kao otimacica zemlje, kako je opisano ovdje. bez ikakve osnove pokrenula je upis zemljista ogluhom. da se nismo javili izgubili bi zemlju. kada je vidjela da prijevara nece proci zamracila je predmet i dvije godina sve miruje.
eto, dobila gorica predsjednicu suda. gradani cuvajte imovinu i lisnicu!

Tko je glasao

jesi li ju prijavio?

jesi li ju prijavio?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

trazio izuzece. predsjednica

trazio izuzece. predsjednica suda odbila. sada sudi u zupanijskom sudu. napredovala.
predmet se izgubio, nema presude.

Tko je glasao

ne kužim na temelju čega

ne kužim na temelju čega ste se pozivali na pristranost? na temelju toga što spor nije krenuo u vašu korist kako ste očekivali ili na temelju nečega drugog?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ne kužim na temelju čega

ne kužim na temelju čega ste se pozivali na pristranost?
molim te ako nesto komentiras onda pricitaj i linkove.
u linkovima jasno pise ovo sto pitas. na primjer covjek kupio zemlju nekoliko godina nakon svoje smrti :-))
taj sudski postupak nije imao osnove za pokretanje. pokrenut je kao prijevara.
evo da ne linkas
Sud je pokrenuo sudski postupak na temelju tužbe koja nije sadržala niti jedan dokaz kojim bi se potkrijepile tvrdnje tužitelja o stečenom vlasništvu. U tužbi se navodi da će svjedoci potvrditi navode iz tužbe. U dosadašnja tri ročišta nije saslušan niti jedan svjedok koji bi potvrdio navode tužitelja o vlasništvu. Kupoprodajni ugovor koji je predan uz podnesak tužitelja od 6. travnja 2007. g ne dokazuje tvrdnje tužitelja o vlasništvu. Sud nije imao zakonske osnove za pokretanje sudskog postupka, kao što ne postoje osnove za nastavak postupanja po ovom predmetu.
Tužitelji su ustali tužbom protiv Marije kao prve tužene samo na osnovu suvlasničkog odnosa sa Katom od koje je navodno otac tuženih stekao vlasništvo nad nekretninom. Tužena Marija u odgovoru na tužbu od 28. studenog 2006. g. navela je da se protivi upisu vlasništva na svoju štetu jer za to ne postoji nikakav dokaz ili pravna osnova, te je navela da tužitelji svoje potraživanje rješavaju sa nasljednikom kojeg su naveli u tužbi. Sud nije uvažio molbu iz odgovora na tužbu tužene Marije. Pokrenut je sudski postupak u kojem je Marija, bez osnove, I tuženik.
Tužitelji u tužbi od 14. studenog 2006. g. tvrde da je njihov otac Mijo stekao predmetnu nekretninu te da su od očeve smrti 1963. godine nekretninu uživali tužitelji. Kao dokaz navode saslušanje svjedoka. U podnesku tužitelja od 6. travnja 2007. g. tužitelji pojašnjavaju da je otac Mijo nekretninu stekao temeljem Kupoprodajnog ugovora od 18. 10. 1968. godine. Ugovor je nepotpisan i upitna je njegova vjerodostojnost. Uvidom u navedeni ugovor jasno proizlazi da Mijo nije kupac nekretnine već Vlado. Mijo, koji je umro 1963. g. nije mogao kupovati 1968. g. Ako Mijo nije kupio nekretninu, tužitelji je ne mogu od njega naslijediti. Tužena Marija u svom podnesku od 11. lipnja 2007. godine upoznala je sud sa lažima tužitelja i tražila odbacivanje tužbe. Tužitelji nisu pobili niti jednu tvrdnju iz podneska. Sud je ignorirao podnesak tužene Marije.
Tužena Marija na ročištu 22.listopada 2007. g. u spis je priložila ovjereni Diobni ugovor kojim je raskinut suvlasnički odnos na predmetnu nekretninu. Prema Diobnom ugovoru čestice u vlasništvu Marije nisu predmet potraživanja po ovom predmetu, te Marija više nije strana u ovom sporu. Ujedno je tražila povlačenje tužbe u dijelu koji se odnosi na nju. Sud ne priznaje Diobni ugovor i nastavlja sa progonom Marije..
Na ročištu 22. listopada 2007. godine tužitelj je kroz zapisnik zatražio i proveo promjenu tuženika. Tražio je da se umjesto Saše kao tuženik uvede Barica, koja je nasljednica pok. Kate. Kao razlog krivo navedenoga tuženika tužitelj navodi neznanje. Iz navedenoga proizlazi da je Saša, sudjelovao u postupku kao osoba koja ne može biti stranka u postupku. Sudjelovanje osobe koja ne može biti stranka u postupku smatra se bitnom povredom odredaba parničnog postupka u smislu čl. 354. st. 2. točka 8. ZPP. Sud ignorira navedenu povredu parničnog postupka.
Sud je svojim Rješenjem od 5. studenog 2007. godine povukao tužbu u odnosu na Sašu, koji je naveden kao nasljednik vlasnice predmetne nekretnine. U obrazloženju odluke sud se poziva na podnesak tužitelja od 23. listopada 2007. godine. Podnesak, temeljem kojeg je sud donio rješenje o odustajanje tužbe u odnosu na Sašu nije dostavljen tuženicima Mariji i Saši te se oni nisu mogli očitovati na podnesak. Odustajanje od tužbe, u smislu čl. 193. ZPP moguće je samo uz pristanak tuženika. Pristanak tuženika nije moguć bez podneska u kojem se navode razlozi odustajanja. Odnosno, sud je bio dužan, u smislu ZPP, dostaviti podnesak tuženima jer im je to od interesa. Isto tako sud u rješenju nije riješio tko će snositi troškove postupka koji je trajao godinu dana a promjenom tuženika njegov učinak je ništavan.
Neuobičajenom brzinom sud je reagirao na zahtjev tužitelja za odustajanjem tužbe u odnosu na Sašu. Sud je na podnesak tužitelja od 23. listopada 2007. donio rješenje 5. studenoga 2007. godine. Iz druge strane, sud nije poduzeo ništa na zahtjeve koji proizlaze iz podneska tuženika od 11. lipnja 2007. godine i zahtjeva postavljenih na ročištu.
Iz navedenoga jasno proizlazi pristranost suca Ivanke koju iskazuje prema tužitelju. Nastavkom rada Ivanke na predmetu dovodi se u opasnost nepristrana i pravedna presuda. Stoga molim Predsjednika suda da, u smislu čl. 71. točka 7. ZPP, suca Ivanku izuzme iz predmeta Broj:VII-P-___/06.
U Velikoj Gorici, 13. studeni 2007. godine

Tko je glasao

jesam, čitala sam. ali

jesam, čitala sam.
ali jasno ti je valjda da kad tražiš izuzeće sutkinje, onda se to odnosi na NJU OSOBNO i na njen odnos sa sporom ili strankama u sporu ili na njen interes koji bi mogao proizaći iz ovakvog ili onakvog rješenja spora.

ovo je članak ZPP koji navodi razloge izuzeća suca: Član 71.
Sudac ne može obavljati sudačku dužnost:
1) ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, ako je sa strankom u odnosu suovlaštenika, suobveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svjedok ili vještak;
2) ako stalno ili privremeno radi u pravnoj osobi koja je stranka u postupku;
3) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije;
4) ako je staratelj, usvojitelj ili usvojenik stranke, njezina zakonskog zastupnika ili punomoćnika;
5) ako je u istom predmetu sudjelovao u postupku pred nižim sudom ili pred kojim drugim tijelom;
6) ako je u stečajnom postupku u povodu kojega je došlo do spora sudjelovao ili sudjeluje kao stečajni sudac ili član stečajnog vijeća,
7) ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.

ako se ništa od ovih 6 nije ostvarilo, uvijek možeš dokazivati ovo pod 7, ali je problem u tome što zaista mora postojati neki objektivan pokazatelj da je sutkinja iz nekog razloga pristrana. radi o se o proširenju razloga jer je nemoguće sve razloge nabrojati. može se raditi o tome da je ljubavnica druge strane, prijateljica njegove žene, krsna kuma njenom djetetu. ne može to biti zato što je riješila neki zahtjev druge strane prije ili zato što postoje neke procesne povrede. za procesne povrede koje su gore navedene (ako postoje) postoji institut žalbe, a ne spadaju u razloge za izuzeće suca.
meni je svejedno, ali pokušavam ti objasniti u čemu je stvar. prepoznaješ li ti dotičnu sutkinju u jednom od ovih 7 stavaka?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ljudi moji, ja imam osjećaj

Ljudi moji, ja imam osjećaj da se tu ništa neće promijeniti.Stoka sitnog zuba je toliko toga progutala ali može i više.Dok se ne zadavi.Pustili smo da nam 20 godina prođe u kojima su se gospoda podmirila.I sve smo to znali, sve znamo.Prošli smo pored stotine kriminalnih afera,trepnuli nismo.Let it go je naš moto.Nagledali smo se na tisuće radnika koje je novi gazda-lopov potjerao na ulicu iz ukradene im tvornice,poduzeća,brodogradilišta i to bez imalo grižnje savjesti.Mi pred ekranima i novinama gledamo i kao, zgražavamo se, ali,tko je tu što poduzeo?Lopovima ni dlaka nije pala.Naša vlast se čak ni ne zgražava jer nikad nisu zaustavili silne uvrede,siromaštvo i vrijeđanje svojih građana koji ih plaćaju da ih ovako upropaste.Ćudan smo mi narod. Naivne kukavice.

Tko je glasao

Dođavola opet pitam da li

Dođavola opet pitam da li ih ima više, ili ova zemlja može i mora bolje,ako ih ima više ukinimo više sve te lažnjake -od branitelja do dvojnih državljanja, mrtvih, boraca koji po podrumima braniše nam domovinu, huškače, profitere, ma ne dam u zatvor blogere , u zatvor smjestimo pse rata i lopine!Ustanimo više sa kompjutera, izađimo i recimo samo jednu riječ DOSTA!

Tko je glasao

Zašto

Zašto šutimo????
Prestrašno je što sjedimo doma pred ovim ekranima, googlamo, facamo se , kritiziramo i ništa ne poduzimamo! Pa svatko od nas je ili može biti i Sladojev i Fintić. Takav kriminalni i nesposobni sustav zahtjeva akciju i reakciju. Zar su nam mozgovi totalno isprani, da li smo ljeni, glupi, ili ćekamo da se sve riješi samo od sebe - kak po duhu svetom? Ako volimo Hrvatsku naša je dužnost da ju branimo od svih pijavica na njenom krvotoku. Nisu nam drugi krivi- odgovornos je naša. Hrvatska nema neke druge da se bore protiv svih zala u njoj. Hrvatska ima samo nas!Ili ćemo ju prepustiti tim zlotvorima ili ćemo se izboriti i za sebe i za nju. DOSTA JE OSVJESTIMO SE. Branimo i Sladojeva i Fintića i stotine takvih moralnih ljudi.Braneći njih branimo Hrvatsku!Izađimo više na ulicu i pokažimo da nas ima.

Tko je glasao

Do ove stranice sam došla,

Do ove stranice sam došla, nedavno, ukucavajući u gugl - prosvjedi - prekipilo mi je, više nego (kratkovidnim, inertnim) ljudima kojima sam okružena, i zanimalo me što misle drugi građani ove naše Hrvatskice... Napisi koje sam ovdje pročitala (s obzirom da ne pratim medije previše) tek su mi otvorili oči.
Međutim, sad mi je još gore; znam više i o sranjima, ali i o tome da postoje ljudi koji znaju još više, vjerojatno i mogu više (od mene)
Ali čitavo ovo vrijeme imam grižnju savjesti - sjedim na kavi i kritiziram, upisujem komentare i kritiziram i - to je sve...

iz - Isti, isti... - DCroat
"HDZ je smijenio kompletnu upravu HEP-a zbog obznanjenih silnih nezakonitosti, malverzacija i kriminala o kojima su prepuni novinski stupci.
Ponovit ću još jednom: nije uprava smijenjena zbog činjenice da su napravili sranje, već zbog toga što su se sranja pojavila na površini."

Ali - tu su se ljudi malo smirili - popušili navlakušu!

Izađimo na ulice!

iz - Ususret Danu neovisnosti -
"S obzirom da su priče o prosvjedima (a upitno je čime bi rezultirali) pale u vodu, a izlaskom na izbore teško da mogu što promijeniti;
Ima li itko od vas konkretnu ideju – što ja, kao prosječni mali pojedinac, mogu učiniti?"

iz - Jeli Generalni štrajk jedino rješenje? -
"Što mogu ja?
a) na tabelu napisati "dolje vlada - SAD i ODMAH" i ovaj tren otići na Trg prosvjedovati
b) popeti se na kampanel i prijetiti da ću se baciti ako zakonodavstvo napokon ne počne funkionirati?
c) štrajkati glađu, vezana za parking za bicikle ispred općine dok se ne dogodi neko čudo?
d) pozdraviti se sa svojima, uzeti par bombi iz nečijeg privatnog arsenala i krenuti u metropolu - juriš na sabor?"

Pa - izađimo više!
pokažimo da mi nismo popušili navlakušu! da nam je jasno da pljačka i dalje traje!
pokažimo da i mi imamo dušu (i inteligenciju), i da naše duše trpe ogromnu bol (i uvrede), i da ta bol ima svoju cjenu, koja se ne mjeri novcima nego otkazima! istragama, pravdom i istinom!
Gospodo drugovi, što se mene tiče, ne morate u zatvor, samo vratite što ste pokrali, ispričajte se "svome" narodu i gonite se da vas naše uši ne čuju i naše oči ne vide nikad više!

Tko je glasao

Pa hajmo, svi negdje

Pa hajmo, svi negdje blogamo, fejsamo, mailamo, imamo poznate, stranke, udruge, treba odrediti datum i vrijeme- dalje će se pokrenuti ili neće! Sve je bolje nego samo jamrati i ništa ne ćiniti. DOSTA JE -SVI SMO MI I FINTIĆ I SLADOJEV - hoćemo vladavinu prava i pravde, a ne jarana i mafije.

Tko je glasao

Zašto šutimo???? to

Zašto šutimo????
to pitanje i mene muci vec dugo, dugo godina.
ova pljacka traje od pocetka devedesetih. od tog vremena u igri su uvjek isti glavni igraci.
dugogodišnjom pljackom igraci su stekli iskustva. u igru su uvukli politicare, sindikalna, braniteljska i slicna rukovodstva gradanskih udruga. stvorili su ovisnike o budzetu u drzavnim firmama, zdravstvu, policiji, vojsci...
mitom i nepotizmom se koriste u neogranicenim kolicinama, bez sankcija
sve na trosak gradana
uz sve to medunarodna zajednica na celu s eu, nedovoljno pritisce nase politicare, cak naprotiv daje im blage ukore, koji se uz pristrane medije pretvaraju u pohvale. zajednica hrvatsku kreditira ali je ne pušta u eu. stvara nas financijski ovisne i sprema nas na rasprodaju, hipotekarnu naplatu. vec sada je jasno da ino zaduzenje ne mozemo vratiti.
kada sve to, a ima toga i jos, zbrojimo, shvatimo da su gradani prestraseni, korumpirani, ucjenjeni. kao takvi ne zele "talasati" vjeruju da ce se stvari promjeniti same od sebe
tek kada svijet prestane kreditima financirati ovaj kriminal, stvar ce se promjeniti
kada ostanemo gladni izci cemo na ulice
a tada ce biti ispostavljen racun i poziciji i opoziciji. hrvatsku moze izvuci samo nova politicka snaga.
ovo što sada imamo hadezeirano je, odnosno metastazirano

Tko je glasao

onda ćemo prije pod čizmu

onda ćemo prije pod čizmu EU.
Jeli moguće je da je ovo strateško uništavanje morala tvrdoglavih i ratobornih Hrvata.
Zbogom hrvatska Kuno...
Čekaju oni u Briselu da na njihov stol dođu Jana i Sveti Rok - voda je jedino što mi imamo - i to u ovom trenutku u svijetu najdragocjenje - a oni nemaju.
A "mi" ne želimo talasati!
Kad ostanemo gladni dat ćemo svoju vodu za koru kruha...

Tko je glasao

Pa zatalasajmo! ne želim se

Pa zatalasajmo!
ne želim se sramiti svoje zemlje gdje su kriminalci uspješni , a Sladojevi i Fintići ( to sam ja, ti, svi) odgovaraju i robovi su političke nespospbnosti.

Tko je glasao

Ma to su opravdanja za

Ma to su opravdanja za nečinjenje - NOVA POLITIČKA SANGA SMO SVI!
zašto ćekamo da to bude netko imaginaran- nama treba kulturna i moralna revolucija, i trebamo evoluirati iz sjedenja pred kompom u - izađimo i recimo- DOSTA! Svaki čovjek čini razliku i šta god napravimo je više nego ništa!

Tko je glasao

Ma to su opravdanja za

Ma to su opravdanja za nečinjenje - NOVA POLITIČKA SANGA SMO SVI!
pa svi dosadasnji pokusaji organizacije neceg su propali. sindikalni, Banda lopovska
za ulicu treba naboja. toga za sada ima premalo.
nazalost, svakim danom smo dublje u krizi. svakim danom se vise zaduzujemo. zbog toga trebat ce nam duze vrijeme oporavka a oporavak ce biti bolniji i tezi
no, ne mogu promjene provesti stotinjak ili dvestotinjak osoba. ostali ne samo da nebi pomagali vec bi vecinom odmagali kako bi si priskrbili koju privilegiju
ne smijemo zaboraviti da osim glavnih igraca-pljackasa, u ovo stanje doveli smo se sami.
mi dajemo mito za radna mjesta, dajemo ljecnicima, sucima, odvjetnicima, svecenicima
mi smo i ljecnici, suci, odvjetnici, svecenici...
za pocetak trebali bi mjenjati sebe i one prve do sebe.

Tko je glasao

Mucke mi dajemo mito za

Mucke
mi dajemo mito za radna mjesta, dajemo ljecnicima, sucima, odvjetnicima, svecenicima...
Eh baš bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi izgledalo da vjernici više ne daju ni kinte svećenicima...
Što se tiče onoga " Bando lopovska" gospoda su to odlično inkasirala, nije ni trepnula.Nitko se nije ni uzbudio, još manje uvrijedio.A slogan ko metak,u zemlju da propadneš!Ništa,ništa,imaju oni obraz ko džon.

Tko je glasao

Mislim da naboja ima, samo

Mislim da naboja ima, samo da nam je svima lakše iz foteljice kritizirati nego se pokrenuti -IZAČI TREBA JER TREBA IZREĆI SVI SMO MI I FINTIĆ I SLADOJEV, oni su simbol nepravde svakoga od nas- pa zar ćemu šutiti i gledati kako ostaju bez posla i i du u zatvor a da bar niti ne dignemo dupe i ne velimo SRAMITE SE.....sramim se

Tko je glasao

u svakom slucaju sam za

u svakom slucaju sam za akciju. do sada sam izlazio na skoro sve što se u zagrebu organiziralo i imam neka iskustva.
sjetimo se (bande lopovske, naceta je banda lopovska), akcija je imala fantasticnu podrsku facebokovca. mislim da je preko 65000 članova grupe podrzalo prosvjede. ali na trgove je izaslo puno puno manje.
razloge za neizlazak svakako treba traziti u obecanju da se nece drzavnim sluzbenicima skinuti palca a da ce umirovljenici dobiti bozicnice.
oni nisu izasli na prosvjed ali im je drzava kasnije haracem oduzela i vise, pogazila obecanje. cista prjevara.

Tko je glasao

Ne samo da je to zbog

Ne samo da je to zbog „prevare“ propuh, nego i nema se povjerenja da će na taj način doći nešto konstruktivno osim smjene kurta-murta. Predradnje bi bili stručni timovi (različit branše) koji razrađuju program promjene, ali zbilja promjene, tako da bilo tko ko je „na vlasti“ samo je službenik narodni i interesa općeg. Programi su realni i u relaciji sa realnim rokovima, do kojih ako se ne izvrše – ostavka (bez otpremnine:)). Naravno i razrada na koji način aktivirati „akumulirani“ kapital dosadašnjih spretnih „čelnika“.
Ovo izlaženje kao na ulicu kao i do sada pokazuje lažnu demokraciju koja, maltene, pozitivno osvjetljava vladavinu kriminalnu, a istina je samo ignoriranje i zataškavanje od strane vlasti, tj ukratko to je gubljenje vremena.
Koliko vidim jedino su studenti ff u zagrebu imali do sada i imaju stvarne učinke, ali nije to nastalo preko noći tipa „ja bih nešto izmjenila“. Istina oni imaju instituciju u i oko koje se okupljaju. Možda da ih lijepo zamolimo barem za instrukcije, a mjesto sastajanja je očito internet i tako nekako grupiranje stručnih timova.
Dakle put: plenum, molba na plenumu za instrukcije, pa kako oni savjetuju. Vrijeme kada je plenum je na slobodnifilozofski.com

Tko je glasao

Važno je ne odustati,

Važno je ne odustati, apsurdi se nastavljaju.....ne želim se sramiti svoje domovine i njenih "organa"

Tko je glasao

Izađimo više na ulicu i

Izađimo više na ulicu i pokažimo da nas ima.

Kaj si nekaj počela organizirat? Daj napiši PP, da znam kam se mora dojti. Ne moraš nikakva podatke o tebi napisat, samo gdje i zbog čega je prosvjed.

Tko je glasao

Predlažem osnivanje

Predlažem osnivanje Povjerenstva za unapređenje poštenja, morala i političke korektnosti! I nikoga iz Vlade u to povjerenstvo, molim!
Kako bi ozbiljno radilo predlažem također da bude sastavljeno samo od predstavnika drugih država! Neka ga vodi specijalni predstavnik međunarodne zajednice! Uz to smjena svih ključnih policijskih,sudskih, odvjetničkih i državnoodvjetničkih dužnosnika! Pa zvali to i "čistka"!Nije li i ta mjera protiv nepoštenih ljudi, a u korist poštenih, nažalost, samo manjine, legitimna?

Danimir

Tko je glasao

Danimir, ipak misli da bi

Danimir, ipak misli da bi povjerenstvo trebalo sastaviti samo i isključivo od službenika Vlade, jer je to "politička stvar"!
http://www.monitor.hr/clanci/politicki-zatvorenik-bloger/25400/
Šeks i Mesić su politički zatvorenici, red je da u svojoj zemlji dobiju podmladak.

Tko je glasao

Možda je došlo vrijeme da

Možda je došlo vrijeme da skinemo ružičaste naočale, protrljamo okice i pogledamo oko sebe.
I'm afraid that time has come and gone, my friend.

Prave istinske reforme koje će prisiliti sve sudionike u policiji, odvjetništvu i pravosuđu da svoj posao rade odgovorno i u skladu s zakonima.
Misliš, kao inspektor Gašparac?

Što će policija i krivosuđe, prepuni podobnih i nemoralnih likova, promijeniti u državi u kojoj su Polančec i Kalmeta u Povjerenstvu za suzbijanje korupcije (a nisu ni drugi baš anđelćeki)? K'o da Nerona trpneš na čelo DVDa.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Suker voli naglasiti da je

Suker voli naglasiti da je korupcija percepcija i da se ne da mjeriti.
znaci vlada se ne treba boriti protiv korupcije vec treba popraviti percepciju.
to vlada cini uspjesno, promjenili su neke ministre (karamarko, simonovic) pa cak i predsjednika vlade.
rezultat, stanje gore ali se osjecamo bolje.
popravili percepciju :-))))

Tko je glasao

neki nemaju talenta za

neki nemaju talenta za percepciju velikih majstora kuhinje
- Nisam zviždač. Radio sam kako se očekuje da radi član NO-a. Problem je u pojedincima koji rade štetu u gospodarskim subjektima, a ne razumiju da rade štetu svima, pa i sebi
http://www.jutarnji.hr/magazin/clanak/art-2009,10,10,,179072.jl

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci