Tagovi

Pravo i Nagrada, ili je li PRAVO=NAGRADA

Ve? duže razmišljam da li da napišem ?lanak na ovu temu, posebno s obzirom koliko je ve? prežvakana, i ?ekam da netko napiše ?lanak na temu „specifi?nog“ problema. Ali nekako nisam vidio drugi ?lanak koji prenosi moje vi?enje moralnog problema trenutne situacije po pitanju sindikata, novog Zakona o radu (ili prijedloga istog), i "prava" koja se žele ukinuti istim. Zašto je to po meni moralno pitanje? Proizlazi po mojem nestru?nom mišljenju iz zdravoselja?ke matematike i hrvatskog mentaliteta. Idemo "po redu".

1.Što je pravo? I je li nagrada pravo? Ne?u se sad uplitati u posebne pravne ili ne znam koje definicije, idemo, kako sam ve? gore rekao, zdravoselja?ki napasti tu temu. Pravo je nešto što je, više-manje, neotu?ivo. Dakle pravo je nešto što ostvaruješ pod bilo kojim uvjetima i u bilo kojoj situaciji, osim ako se kosi s nekim višim na?elima (svatko ima pravo na slobodu, osim ako svojom slobodom ugrožava druge).

Što je Nagrada (u poslovnom svijetu)? Nagrada (bonus, kako got) je nešto što ostvaruješ dodatno na svoja redovita primanja, kao posljedicu više faktora: iznimnog zalaganja, iznimnih poslovnih rezultata, akcija koje su donijele korist poduze?u, u bilo kojem obliku. Nagrada se može i više-manje u pravilu mora isplatiti iz zarade koju je ostvarilo poduze?e (osim u iznimnim slu?ajevima). Dakle, možemo iz gore navedenog re?i da pravo nije jednako nagradi po definiciji. Ako gledamo ?isto po strukturi što su prava a što nagrade? Prava su: pravo da te nitko ne šikanira na radnom mjestu, pravo na ugovorenu pla?u za izvršeni rad, pravo na porodiljni dopust, pravo na pla?eni godišnji odmor u trajanju ne manjem od onog definiranog u zakonu itd. Što su nagrade? Nagrade su regres, boži?nica, uskrsnica, 13-ta i 14-ta pla?a (znam da se ponavljam, ali da budem siguran da sam sve nabrojio) itd. Nagrada može biti i kao u nekim primjerima u kojih ima ?ak i u Hrvatskoj, pla?eni višednevni odmor za cijelu obitelj u toplicama za zaposlenika koji je kvalitetno odradio posao, ali za posljedicu je imalo da je bio dugo odvojen od obitelji. Svaka ?ast.

2.Matematika poslovanja. Svako poduze?e ima primanja i troškove. Pravilo dobrog poslovanja je da, kad sve ogolimo, primanja (A) su ve?a od troškova (B). Dakle, A-B = C, gdje je C zarada poduze?a. C se može iskoristiti za mnogo raznih primjena, koje su npr. investicije u opremu, zgrade, edukaciju, nove projekte, isplata dividente dioni?arima (ako je d.d.) ili zarade vlasniku i naravno za nagrade zaposlenicima, gdje sve to zajedno mora biti jednako C, a nikad ve?e. U krajnjem slu?aju C=nagrada zaposlenicima, u lošim hrvatskim slu?ajevima C=zarada vlasnika, ali to nije najpametnija politika (bez investicija se poduze?u ne piše dobro). Dolazimo do zaklju?ka da nagrada ne može biti ve?a od C, i nagrade ne može biti ako je C negativan (primanja manja od troškova).

Kakve sad veze 1 i 2 imaju s moralom cijele pri?e? Evo moje interpretacije situacije.
Prije kratkog vremena je završeno potpisivanje referenduma o radu. Referendum je tražio, prema gore navedenom, da se zadrže NAGRADE, A NE PRAVA koja se moraju ispla?ivati iz C, u tvrtkama kad je C negativan. Što poslovno nema smisla. Ali ok, potpisano je kolektivnim ugovorom da je nagrada=pravo. Ajmo po toj logici. Bilo tko tko razmišlja u tom smjeru mora vidjeti problem, a sumnjam da sindikalnim ?elnicima fali, ako ni?eg drugog, pameti da problem uo?e. Ali oni se bore za svoje ?lanove, ŠTO JE U POTPUNOSTI KOREKTNO. Potpisivanjem referenduma, i prljavim trikovima koji su letjeli i s njihove strane (nisu bili nevini, ponašali su se ko da su spinove u?ili od Sanadera osobno) radili su to?no ono za što su pla?eni. Zašto to ne privode kako treba kraju, tu ima više teorija, ali to je izme?u njih i ?lanstva koje ih pla?a. Ono što su promašili u cijeloj situaciji je meta i svrha njihovog „napada“.

Kako su promašili metu? Ako je što govore istina, dakle nagrada je pravo, kako ostvariti to pravo? Postoje dvije mogu?nosti. Stvoriti pozitivan C, iz kojeg ?e se ta prava napla?ivati, ili pove?ati C u negativu, tj. naplatiti nagrade od tre?e osobe van sustava.

Iznimno bi cijenio sindikate da su napali upravu poduze?a gubitaša, kojima je negativni C strašan. ?isti primjer – HŽ. Dvije milijarde kuna negativnog C kojeg moraju kompenzirati s tre?e strane, tj. od poreznih obveznika. Sindikati bi mogli posti?i nevjerojatne rezultate napadaju?i upravu tih poduze?a i napadaju?i vladu da riješi taj problem. To bi stvorilo po meni ?isto jednostavni efekt: 800 000 bira?a protiv tebe je gora stvar nego zamjeriti se rodbini i prijateljima koje si postavio na ta radna mjesta (ipak je o?ito primarni nagon HR politi?ara preživjeti, nema veze koga gaziš, pa ajmo to iskoristiti), Siguran sam da bi se postigli rezultati, samo da bi sindikati dovoljno dugo gazili. Dakle glavni cilj im je trebao biti iskoristiti svoj o?ito nezanemariv utjecaj da pokrenu HR javne gubitaše, tj. da se situacija promjeni, i razjasniti sa svojim ?lanovima gdje je problem i kakvo je rješenje, zašto nemaju boži?nice i kako ih vratiti na smisleni na?in. Umjesto toga su odlu?ili re?i vladi: ne zanima nas kakvi su uvjeti u firmama, ne zanima nas od kud ?ete uzeti novce, što se nas ti?e oderite privatni sektor s 10 novih poreza, mi ho?emo boži?nice.

Najgora stvar je da je upravo na ovu politiku uspostavljen koncenzus. Svi se slažu da je to pravi smjer, ina?e bi netko nešto rekao. A i ?lanstvo je, siguran sam, svjesno svoje neprofitabilnosti, i o?ito ju aktivno podržava. Po meni su pokazali ?lanovi ono što se znalo uvijek: više-manje-velika ve?ina zaposlenih je upravo za zadržavanje pozicija gdje za minimalni rad ostvaruju strašne pla?e (u odnosu na privatni sektor). I upravo tu vidim moralni problem. Umjesto da se stvarno pokrenu, na ozbiljan na?in, i promjene svoja radna mjesta, odlu?ili su svoje probleme prebaciti na tu?a le?a.

Moje mišljenje je da sindikat mora imati tri zadatka:
-Paziti da se poštuju PRAVA (prema gore navedenoj definiciji) svakog ?lana, i onih koji nisu ?lanovi po mogu?nosti.
-Koristiti svoj utjecaj da tvrtka (posebno javna poduze?a) posluje odgovorno
-Pregovarati udio NAGRADA iz C za zaposlenike poduze?a (s druge stane pregovara?kog stola je poslodavac, i moraju raspraviti u kojim dijelovima ?e se rascijepiti kola? za investicije, zaradu vlasnika i nagrade zaposlenicima)

Kako vratiti sindikate i njihove ?lanove na pravi put? Usmjeriti k pravom cilju? Mislim da je ovo pitanje za raspraviti u komentarima.

P.S. Ne tvrdim da treba jednoglasno oduzeti sve NAGRADE, i raskinuti sve kolektivne ugovore, nego da trebamo postati svjesni situacije i raditi prema rješavanju iste. Samo tako možemo posti?i trajne rezultate.

P.P.S. Smatram da ovdje imamo interesantnu priliku. U Hrvatskoj imamo goleme koli?ine neodra?enog posla, a imamo javni sektor koji efektivno radi 2h/dan. Umjesto da se da otkaz za 50 000 ljudi, ajmo utrošiti nešto malo novca više (ne puno) i jedan dobar dio tih ljudi prekvalificirati/premjestiti na radna mjesta gdje ima posla, gdje se ima što za raditi. Idemo rasporediti radnu snagu tamo gdje je korisna, a ne tamo gdje ?e sjediti i gledati u zid. I jako jednostavna ?injenica, za mnoge od tih poslova se može definirati kvota (dnevna, tjedna, mjese?na). I onda iz te kvote možemo izvu?i nagrade.

Tagovi

Komentari

Na žalost, u ovoj zemlji je

Na žalost, u ovoj zemlji je moguće da radnik ostane zakinut za minimalno pravo propisano Zakonom, dok će netko ostvariti ne samo maksimalno pravo propisano Zakonom i još će biti nagrađen. Konkretno, znam mnoge radnike koji nisu dobili otpremninu prema Zakonu o radu jer se neko zaigrao imovinom poduzeća ( najčešće poduzeća iz proizvodnog sektora ), dok su stimulirajuće otpremnine osigurane za one koji plaću dobijaju ( za sada još uvijek redovno ) iz državnog proračuna ( HŽ na primjer gdje se već godinama isplaćuju takve otpremnine u iznosima koje prelaze 200.000,00 kuna ). Na takve otpremnine sigurno mogu računati i radnici HEP-a gdje se sprema zbrinjavanje viška zaposlenih.

U ovoj zemlji moguće je da saborski zastupnici sami sebi izglasaju povlaštene mirovine, a da oni koji su glasali za takav Zakon neće biti optuženi za sukob interesa, oni mogu primati plaću i ako se ne pojavljuju na poslu, dok mnogi mjesecima rade bez plaće.

Meni je osobno interesantno da su za referendum glasove dali i oni koji nisu ostvarili ni pravo i oni koji se boje ostati bez nagrada.

Meni osobno dobar i interesantan dnevnik vrijedan naslovnice.

Tko je glasao

mislim da u privatnom

mislim da u privatnom sektoru rijetko koji poslodavac "daje" svojim radnicima da iskoriste puno trajanje godišnjeg odmora po zakonu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Kod privatnih poslodavaca

Kod privatnih poslodavaca čest je slučaj da se ne poštuje ni Zakon o radu. Radnike pripada najniža plaća propisana zakonom, najmanji broj dana godišnjeg odmora propisan zakonom. Kako bi ta plaća bila bar malo viša, dio se isplaćuje kao troškovi prijevoza ( i ako ti je stan udaljen 500 metara od firme ), dio se isplaćuje na crno.

U mom mjestu privatni vlasnik iz Italije ( tekstilna industrija ) radnicima nije isplatio tri plaće. Radnicima obećaje radno mjesto u novoj firmi koju namjerava otvoriti ( ista djelatnost, isti prostor, isto mjesto - što zakonodavac dopušta ) pod uvjetom da se odreknu potraživanja za neisplaćene plaće.

U poduzeću u kojem sam radila ( država je bila 25 %-tni vlasnik ) nakon stečaja nismo dobili ni plaće ni otpremninu po Zakonu o radu. Potraživanja su nam u I isplatnom redu koji nam nikad ni neće biti isplaćen. Istovremeno oni kojima je Vlada poslodavac i većinski vlasnik dobijaju otpremnine znatno više od onih propisanih zakonom ( da bi se zadržao "mir u kući"). Vlada im kupuje cipele, plaća dopunsko zdravstveno osiguranje i slično.

Tko je glasao

Slažem se da nije sve

Slažem se da nije sve idealno u privatnom sektoru, nije, tu često dolazimo do druge strane ekstrema u odnosu na javna poduzeća. Ja sam do sada samo jednom vidio božinicu, i to 600 kn jer smo imali 15% rast u mojem odjelu dok naši konkurenti su imali pad. Nije baš nešto za takvi rezultat, ha? Nikad nisam iskoristio puni godišnji jer jednostavno ne stignem, recimo u 8.mj. planiram na godišnji, ali ću ga morati rascjepkati na više dijelova jer si ne mogu priuštiti biti van firme u komadu od 2 tjedna. Ali u takvom sam poslu i to razumijem da je tako.

Nadam se da će ovaj novi zakon koji zahtijeva da se riješe dugovanja prije otvaranja novog poduzeća riješiti problem takvih vlasnika koji itvaraju nove firme na istom mjestu da bi izbjegli potraživanja. Bili živi pa vidjeli. Osim ako ne nađu neku novu rupu. Ali nažalost nikad nije tako jednostavno, samo reći, plati što duguješ.

Tko je glasao

Slažem se, niti ja ne

Slažem se, niti ja ne razumijem taj profil potpisnika. Da li su išli radi Sevke? Ili čisto radi nerazumijevanja...

Zahvaljujem na pozitivnoj ocjeni.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci