Tagovi

Pravda i sudovanje na vukovarsko-viroviti?ki na?in

Pravda i sudovanje na viroviti?ko-vukovarski na?in
?itam s nevjericom što se doga?a mom kolegi blogeru u Vukovaru, ?itam naše usplahirene i manje usplahirene komentare ispod teksta kolege "mraka", pratim na monitoru koliko razli?itih pristupa temi gdje smo mi blogeri, neka vrsta kriti?ke svijesti ovog društva, segment demokracije koji obe?ava, odjednom prisiljeni se baviti sami sa sobom. Naravno, kada se bavimo samo sobom, ne možemo se baviti nefunkcioniranje pravne države i devijacijama hrvatskog društva koje jednostavno zdrav i miran ?ovjek sve teže podnosi. Želim vas izvijestiti o dva pravna škandala koji se dogodili, jedan prije desetak dana u jednom sli?nom gradi?u, sli?nom Vukovaru,drugi prije desetak godina. Samo, u Virovitici se ne radi o jednom ošte?enom nego o nekoliko stotina ošte?enih štediša Šteditno- kreditne zadruge.Drugi pravni škandal u Virovitici je osoban odnosno vezan za obitelj W.
Ošte?enim štedišama, udruženima u lokalnu Hrvatsku stranku pravne države, nije preostalo ništa drugo do tužiti Republiku Hrvatsku u namjeru da do?u do priželjkivanog obešte?enja.
Na dan kada se o?ekivala presuda ispred Op?inskog suda u Virovitici okupilo se pedesetak ošte?enih štediša, i pitao sam se nešto što nema izravne veze s presudom: kada ?emo mi, Hrvatska, u?i u Evropsku zajednicu? I sam sebi odgovorio: s ovakvim sudstvom najvjerojatnije – za sto godina, a mogu?e je i - nikada!
Prisiljeni tužiti državu, Republiku Hrvatsku
Ova, sada ve? politi?ko-sudska trakavica nije od ju?er i manje-više svima na lokalnoj razini poznata je bit sudovanja: propast dviju šteditno-kreditnih zadruga zbog nesavjesnog poslovanja rukovodstva, ošte?eni štediše ukupno za oko 100 milijuna kuna, nemogu?nost da se obeštete - dovela ih je u situaciju da tuže ni manje ni više – državu Hrvatsku, konkretno, Ministarstvo financija. Prosvjedi u Virovitici nisu dali rezultata, protest u Zagrebu pred Banskim dvorima tako?er, ošte?eni su, predvo?eni hrabrim, a tako?er ošte?enim mr. Sinišom Prpi?em, osnovali i politi?ku stranku koja je s malom ( i jeftinom!) izbornom kampanjom ušla u Gradsko vije?e Virovitice, na zadnjim lokalnim izborima. Znaju?i to pitam se – pa što mi hrvatski blogeri ne bismo osnovali Prvu blogersku stranku Hrvatske? Predsjednika bi mogli na?i u «mraku»(Marku Rakaru), predsjedništvo bismo izabrali na osniva?koj skupštini, a od više kandidata nego što se bira, u njega bi ušli vi?eni blogeri (namjerno izbjegavam predložiti listu «mojih» kandidata).Kada mogu umirovljenici imati stranku, voza?i što ne bi i mi blogeri?
Prognoza mr. Siniše Prpi?a da ?e vlast u Virovitici ubudu?e morati ra?unati na «njegovu» stranku, obistinila se kao što bi se mogla obistiniti i njegova prognoza da ?e pravni spor završiti u – Strassbourgu, pred evropskim sudom koji je ve? poznat po tome da je donio niz odluka u korist hrvatskih gra?ana. I autor ovih redaka, izgubivši spor protiv RH pred Op?inskim sudom u Virovitici, ogor?en presudom u slu?aju denacionalizacije imovine pokojnog oca (pretvorba!!) na tiskovnoj konferenciji 2000 godine uzviknuo je:« Tražit ?emo pravdu od Virovitice preko Zagreba i Strassbourga do - Jeruzalema i New Yorka.
Da, bio sam oja?en, neshva?en, osje?ao sam na svojoj koži što je to nepravda i to ne prvi puta u životu. Podržali su obitelj W. mediji, posebno Glas Slavonije i njegov korespondent iz Virovitice G.G. i ta podrška nikada nije i ne?e biti zaboravljena. Stoga sam mogao sasvim razumjeti ogor?ene štediše, ali i mr. Sinišu Prpi?a, tu borbenost i uzdignutu glavu ?ovjeka sigurnog da ovaj lopovluk ne?e tek tako pro?i - mada sudska odluka nije još pravomo?na ne vjerujem da bi više sudske instance u Republici Hrvatskoj mogle suditi u korist štediša, a protiv hrvatske države. Naime, sudstvo je dio državnog ustroja i bez obzira na proklamiranu neovisnost javna je tajna da neki sudovi i suci sude po onoj iz turskih vremena: kadija te tuži, kadija ti sudi! Zna se da se nažalost, kod nekih sudaca i nekih sudova, može kupiti sudska odluka, zataškati spor zastarom i sl. o ?emu dnevni listovi svakodnevno izvještavaju. Sve do toga da žena sudi u sporu u koji je involviran njen vlastiti muž! Neke sudske odluke imaju i tarife, sli?no kao i ocjene na pojedinim fakultetima, o ?emu smo ovih tjedana slušali i gledali, ne vjeruju?i svojim o?ima i uhu slušaju?i tajne snimke razgovore posrednika sa studentima i studenticama te korumpiranim profesorima. Mito i korupcija jednake su prepreke ulasku u EU, ako ne i ve?e, nego grani?ni spor sa Slovenijom, nego (ne)suradnja sa haškim tribunalom.
Tužne pri?e štediša
Školska lektira s Cankarom s njegovim popularnim literarnim tekstom «Sluga Jernej i njegovo pravo» postaje vrlo aktualna, pred o?i mi iskrsavaju sve moje don kihotske borbe za više pravde, istinu i socijalnu sigurnost ljudi. Jedna stara židovska poslovica, iz Talmuda, kaže: «Više pravde, više mira!» Upravo se o tome radi: vlastodršci, pa i u Hrvatskoj, ne shva?aju da ovoj aferi sa štedišama nije kraj, da se tek sada zahuktava sve više oja?enih i povrije?enih, koji su se ponadali da ?e šteto?ine ipak biti privedene sudu i financijski gubici ljudi, me?u kojima ima i onih koji su oro?ili svoje zadnje ušte?evine nadokna?eni. Primjerice jedan slijepi ?ovjek uložio je 75 000 kuna, jedna Pitoma?anka 50 000 kuna da bi školovala djecu.. Znalo se za nezakonite kamate, vidjelo se da oni koji vode zadrugu žive na visokoj nozi… I umjesto korigiranja svog ponašanja oni su si dozvolili bahate prijetnje lokalnom novinaru i igre sa štedišama i drugima! Možda nije slu?ajno da je baš lokalni novinar osnovao www.virovitica.net koji nastoji hrabro registrirati razne i brojne nepravilnosti, naj?eš?e vezane za lokalnu vladaju?u stranku a to je, zna se, HDZ. Ne treba naglašavati da se portal održava zahvaljuju?i entuzijazmu i da lokalni dobrostoje?i ljudi uglavnom izbjegavaju sponzorirati ga, uz obrazloženje, da reklama na tom portalu odmah se tuma?i kao odstupanje pa i kritika – lokalnog HDZ-a! Ne, pravda nije zadovoljena, Op?inski sud u Virovitici, odnosno sutkinja, nazovimo je Marija J., presudila je u korist države i udaljila štediše od ostvarenja prava na odštetu. Ova sudska presuda je dolijevanje ulja na vatru, ona pokazuje da lokalna Hrvatska stranka pravne države ima rezon postojanja, ona ?e sada dobiti još ja?i vjetar u le?a!
To nam se doga?a u vlastitoj državi!
Sve bi se moglo donekle i razumjeti – pravda je spora, vrlo spora, ni sudovi i suci ne djeluju u idealnim uvjetima, ali ne može se razumjeti obrazloženje koje ?e biti napisano, a koje je ve? poznato: štediše su sami odgovorni za to što nisu budno pazili što potpisuju niti kontrolirali rad rukovodstva Zadruge! Uskra?eno je štedišama traženo sudsko vješta?enje što je nonsens. Pitanje: da li rukovodstvo Zadruge ima dužnost da posluje u skladu sa zakonima, ali i eti?ko-moralnim kodeksom koji važi za sve poslovne ljude pa i klijente? I ti hrvatski suci ne bi trebali štititi lopovluk, ve? suditi po zakonu i štititi malog, obi?nog ?ovjeka koji ne bi trebao biti prisiljen na – Golgote, na pla? i suze u – vlastitoj državi. Sada nema onih pod Avalom da budu krivi za ono što se doga?a pod Sljemenom, sada nitko ne može re?i da su Srbi u viroviti?koj policiji, sudu…Ve?ina Srba viroviti?kog kraja su tamo, kako bi rekao Kerum, gdje se zna da trebaju biti! Za Vukovar ne znam.
Kada se bude radilo o produženju mandata pojedinih sudaca, za nadati se je da ovi slu?ajevi, i mnogi drugi, ne?e biti zaboravljeni.
Kao što ne?e biti zaboravljeno da je obitelji W. na trgova?kom sudu u Bjelovaru, na sumnjivoj dražbi prodana imovina tada živog ?ovjeka, moga, sada pokojnog oca. Umro je ne vjeruju?i da je on odnosno obitelj W. imovinu izgubila tri puta u 60 godina: 1941., 1947 i 2000-te!
Grupa lokalnih hajduka, s imenom i prezimenom, sa stanom i ku?ama u Virovitici i okolici otela je imovinu tada još živom ?ovjeku, mom ocu, zadnjem živu?em logorašuu ovom kraju Slavonije, koji je preživio Auschwitz-Birkenau i druge zloglasne logore, vratio se sam iz njih, bez najbližih ?lanova obitelji. Sudac koji je 2000. godine sudio u sporu mene i države nije me htio ni slušati (moralno-eti?ki apsekt spora) navode?i da to što govorim nije u vezi predmeta spora, odvjetnik koji je zastupao Kooperaciju u ste?aju, napustio je sudsku dvoranu nakon dvije minute od po?etka sudske rasprave siguran u sudsku presudu…Oni nisu omogu?ili mom ocu da dobije klju?eve svoje imovine, a država Hrvatska odredila nam je dionice jedne firme kao obešte?enje, dionice koje su, danas, u vrijeme krize, zamalo bezvrijedni papiri…O ovom slu?aju možda još detaljnije nekom drugom prilikom.
Slu?aj štediša, slu?aj blogera iz Vukovara koji odgovara za nešto što nije sam u?inio, moj slu?aj, mnoga iskustva drugih oko nas koji šute i trpe nepravde, nisu dobar znak za budu?nost Virovitice, Vukovara pa i države Hrvatske i vjerojatno ?e ponukati vladaju?i HDZ i njegove trabante, da se zamisle kamo to vodi!?Ho?emo li se zaista svrstati po pravnom sustavu uz Vijetnam, Iran, Jordan, Siriju, Rusiju, Tajland i druge zemlje koje karakterizira sve samo ne poštovanje Ustava, zakona, nove tehnologije i posebno, ljudskih prava.
Pravda je spora, ali dostižna…
Želim mr. Siniši Prpi?u snagu, upornost i mudrost u daljnjem vo?enju nezadovoljnih štediša, sve dok ne namire svoja legitimna potraživanja i vjerujem da ?e njegova borba, kao i borba štediša biti okrunjena pobjedom.
I mi kao gra?ani ove lijepe naše trebamo biti oprezni kada se radi o bivšim gradona?elnicima, oprezni sa štednim ulozima, oprezni sa sudovima, nažalost, vlastite države!
Dragi Damire Finti?u u Vukovaru, tvoja pri?a nije završena, nije ni ošte?enih viroviti?kih štediša, vjerujem ni obitelji W. I u svemu vidim važnost ideje o nezastarijevanju lopovluka u pretvorbi što je jedna od predizbornih ideja kandidata za dužnost predsjednika RH dr. Josipovi?a.
A ja o?ekujem da me ovi, spomenuti u negativnom kontekstu, tuže za duševne boli! Tada ?emo staviti na vagu njihove, ali i boli svih nas koji smo beskrupulozno ošte?eni, pa vidjeti tko je kome dužan!??
Pravda je spora, ali dostižna, siguran sam!

Komentari

Čak je i autoru dnevnika

Čak je i autoru dnevnika promaklo da je u komentarima potpunosti promašena poanta dnevnika "Znajući to pitam se – pa što mi hrvatski blogeri ne bismo osnovali Prvu blogersku stranku Hrvatske?"

Tko je glasao

@pitanje mraku Možda mi

@pitanje mraku
Možda mi promaklo u uputstvima ali kako se događa da mi tekst napisan na kompu u worldu kada ga prenesem kao dnevnik na portal izgubi sve grafičke karakteristike (npr. međunaslovi su mi u originalu otisnuti "bold" a ispadnu obični, jednako kao ostali tekst!???). Kod mnogih drugih vidim to se n e događa! Zatim, hoću koporati dio objavljenih Dnevnika, to mi uspije ali podloga nije plavkasta! Kako se dobije ta plavkasta podloga!?
Oprosti,možda su to banalna pitanja ali nama, starijoj generaciji, bez odgovora!

Danimir

Tko je glasao

pollitika je mjesto na kojem

pollitika je mjesto na kojem više od 3000 ljudi može objaviti tekst, i upravo zbog mogućnosti da korisnik u HTML unese neke komande koje bi narušile integritet stranice ugrađen je filter koji to sve lijepo počisti (makar se svejedno to može desiti)

postoje mogućnosti za označavanje u tekstu i sve je to opisano u često postavljanim pitanjima

Tko je glasao

Danas,12.10.2009. gledam TV

Danas,12.10.2009. gledam TV vijesti i kažu da je u pregovorima između Hrvatske i EU poglavlje pravosuđe najspornije. Potrebne su temeljite reforme hrvatskog pravosuđa. A tko će mijenjati ponašanje čimbenika u sudovanju?? Mito, korupciju? Zar nam EZ treba reći da je nužno hitno donošenje sporazuma o izručivanju osumnjičenika i osuđenika Hrvatske i BiH! !!Glavaš se spominje u izvještaju EU o stanju pregovora! Zbog toga javašluka tražio bih smjenu oba ministara pravosuđa - u BiH i u Hrvatskoj! Očigledno je da se radi o nedostatku političke volje, a onda i o nestručnosti!
Rade se promjene Ustava! Ne znam da li je tamo regulirano neizručivanje hrvatskih građana drugoj zemlji? Ako jest, da li je predviđena promjena tog članka Ustava?
Vukovarski i virovitički primjeri su znak krajnje problematičnog sudovanja! A to sve dijelom u korist odvjetnika koji u ovom pravnom kaosu enormno zarađuju. I kada angažiraš vrlo kvalitetnog odvjetnika (čitaj -robusnog,elokventnog, s vezama u strukturama politike i vlasti, posebno sa sudovima!!) šanse da dobiješ sporove su velike! Dakle, putem odvjetnika kupuju se mnoge presude! Prestrašno!

Danimir

Tko je glasao

@malatz Hvala, uspjelo

@malatz
Hvala, uspjelo je(okomite crte, razdvajanje tagova)Pozz

Danimir

Tko je glasao

NEEEEEEE, tagovi se

NEEEEEEE,
tagovi se razdvajaju zarezom, oni se samo prikazuju (totalno automatski) s okomitom crtom
a to ti uostalom piše iznad prozora za pisanje prilikom objave dnevnika

Tko je glasao

@mrak Ispod prozora pišu

@mrak
Ispod prozora pišu primjeri kako se navode tagovi i ne spominju se zarezi, nego se vide nakon zagrade pojma. Ne zna se da li su ti zarezi zbog nabrajanja tagova ili...?
Bolje bi bilo: "Navedite tagove tako da navedete ime i prezime, geografski pojam, naziv stranke itd., odvojite ih zarezima!Primjer: dr. Ivo Josipović, Zagreb,SDP"

Danimir

Tko je glasao

Več 1907 se je situacija u

Več 1907 se je situacija u Evropi zaoštrila i to kad je došlo do koalicije Britanaca i Rusije, protiv Njemaca.

Sljedili su balkanski ratovi 1 i 2, a samo je bilo pitanje vremena kad bu globalno puklo. Previše je bilo raznih interesa i političkog širenja utjecaja.

Tko je glasao

@mrak Ispod prozora pišu

@mrak
Ispod prozora pišu primjeri kako se navode tagovi i ne spominju se zarezi, nego se vide nakon zagrade pojma. Ne zna se da li su ti zarezi zbog nabrajanja tagova ili...?
Bolje bi bilo: "Navedite tagove tako da navedete ime i prezime, geografski pojam, naziv stranke itd., odvojite ih zarezima!Primjer: dr. Ivo Josipović, Zagreb,SDP"

Danimir

Tko je glasao

Pomoć!!!! Kako na

Pomoć!!!!
Kako na tipkovnici naći okomitu crtu za razdvojiti "tagove"??Tražim, tražim.. Naime, na dijelu tipkovnice, kod pojedinih tipki nacrtani su jedni znakovi, a ispod drugi..!!?????
Uh, uh!!!

Danimir

Tko je glasao

alt gr + W

alt gr + W

Tko je glasao

zarez

zarez

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Temeljni sadržaj dnevnika

Temeljni sadržaj dnevnika je jedan od mnogih u Hrvatskoj i uglavnom do danas nisu pozitivno riješeni - mnogi akteri kao žrtve su umrli, biologija efikasno rješava "pravicu". Stoga ako je tvoja zadnja rečenica poanta onda je svrha dnevnika promašena. Ima ona narodna - nek me .... kad me nebu.
A što se tiče "Josipovićeve mudrolije" o nezastarijevanju mangupskih radnji - to nije izvorno njegovo, to je dio programske osnove jedne druge ekipe - otpadnika SDP-a po nazivom HSD (Hrvatski socjaldemokrati) od prije 6 god. I još nekaj kad već hvališ dotičnog gospodina. Taj se probudio iz mrtvih tek kandidaturom - kao građanin i profesor nije pokušao učiniti ništa da pravni sustav kao i sve ostalo ne postane septička jama.

Tko je glasao

ajde sredi tagove kako spada

ajde sredi tagove kako spada

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci