Tagovi

Pranje zakonitosti

Odjednom, na sve strane kada se nešto pita, iako po zdravom razumu potpuno nelogi?no, sve je besprijekorno legalno. Cijele horde ljudi i stru?njaka servisiraju tu besprijekornost. Besprijekornost prati izvrsna uskla?enost „vladaju?ih“ stranaka i „oporbenih“, a niti malko ne zaostaje pratnja manjih stranki. Svi brane „dignitet“, poredak i „zakonitost“.
Zdravom logikom je i vidljivo da ako je država koja je po broju stanovnika i površinom 4 do 5 puta manjom od ex države, a da je od te iste ex države 4 da 5 puta više zadužena (unato? svemu što joj je „dragi Bog d`o“), jasno je da to više nije stvarno država, nego neka adminisrativna napisana država, pa onda niti nema stvarnu vlast i oporbu i stalno gledamo jednu te istu pretstavu, neki glumci odlaze, neki se mijenjaju, jedino je sigurno da dug rapidno raste i da su sva bitna strateška mjesta pod hypotekama. To je jedini poredak koji imamo: trud oko uzgoja štakornjaka da bi se umanjila cijena vrijednosti, za ništa kuna dobio gigantski hypotekarni kredit, i za par mjeseci, obzirom da se kredit ne može otpla?ivati, banka pravedno sjeda na svoju hypoteku.
Da bi ta farsa jeftine prodaje najvrednijih podru?ja (dakle zlata, ne više srebra, njega smo ve? zdilali) bila pred o?ima gledateljstva stvarna, treba joj dodatak u zakonitosti. Kako i na koji na?in ?e se isforsirati ta „zakonitost“ nije bitno, jer široki puk i tako ne poznaje, ne ?ita i na kraju ga zapravo niti ne zanima.
Svi potezi koji dovode do takve „zakonitosti“ su nezakoniti. U tome je i slu?aj centra Zagreba bitan, ne po svojoj „težini“ investicije i zadiranja u zašti?eno, nego po tome što se dugo piše i prati svaki korak nasilnog dolaska do „zakonitosti“ a i ta nije uspjelo do kraja. Napokon, nakon dugo godina truda, stiglo je do uha puka. Sluhu je više pomogla kriza koja je nakon 3 do 4 desetlje?a gomilanja dugova + rat stvarno bila jedina logika. Pomogla je dodatno i tzv. svjetska kriza koja se može nazvati sindrom Dubai. Nikome nije jasno ?emu taj grad u dalekoj pustinji. Zanimljivo ?e biti pratiti nezaživjeli opustošen grad tisu?a nebodera
Aktualno je stavljanje pod hypoteke: zdravstvo, nezaga?ena vodonosna podru?ja (pratili smo kako je Zlatar „otišao“), obala, parkovi prirode......

Ovoga je mjeseca, podsje?amo, prihva?ena studija utjecaja na okoliš za golf igralište Baštijunski brig uz hrvatsko mo?varno podru?je, Park prirode Vransko jezero. Kumulativni utjecaj, ocijenilo je Ministarstvo kulture, studija je trebala obraditi, jer Baštijunski brig grani?i s prostornim planom Op?ine Pakoštane gdje je predvi?eno još jedno igralište, a u Zadarskoj županiji su ucrtana još tri igrališta. Me?utim, u studiji koju je izradio Fakultet strojarstva ostali planirani golf tereni se ne obra?uju, iako postoje planovi da ?e ne samo jedno ve? ?ak pet igrališta crpiti podzemne vodne resurse koji opskrbljuju vodom najve?e hrvatsko jezero.....Tko je bio u komisiji koja je ocjenjivala Studiju o Vranskom, nisam uspjela saznati. Ministarstvo zaštite zbog ne?ega tvrdi da ?u ove informacije, koje su u rangu vojne tajne, mo?i dobiti (ime ornitologa, imena ljudi iz komisije, koja je to jedna osoba u komisiji koja se protivila prihva?anju studije) tek nakon što istekne rok za tužbu Upravnom sudu sredinom kolovoza.....„Tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove Me?utim, U studiji koju je izradio Fakultet strojarstva ostali planirani zadarski golf tereni se ne obra?uju, iako postoje planovi da ?e ne samo jedno, ve? ?ak pet igrališta crpiti podzemne resurse koji opskrbljuju vodom najve?e hrvatsko jezero sumnje da bi njezino objavljivanje onemogu?ilo u?inkovito, neovisno i nepristrano vo?enje sudskog, upravnog ili drugog pravno ure?enog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne", obavijestila me glasnogovornica ministrice Matulovi? Dropuli?.....
Naši prepisuju od svjetskih uzro?nika dubaiskog sindroma:
„Smisao ovog zakona je izbje?i zapreke koje name?e zaštita prirode i sprovesti velike gra?evinske projekte koji su proglašeni javnim interesom", oglasila se Platforma za kanarsku bioraznolikost objašnjavaju?i kanarski slu?aj, ali mogli su isto tako govoriti i o smislu postupaka hrvatskih institucija ?iji nam smisao ?esto izmi?e .
http://www.h-alter.org/vijesti/uvodnik/ministarstvo-prostornog-uneredjen...

"Zašto ne golf? Zato što ?e taj dio hrvatskog tla biti ogra?en kamerama, rampama i ogradama. Golf teren od 18 rupa dnevno troši vode koliko i grad od osam tisu?a stanovnika. Podsje?am da smo samo prije nekoliko godina bili pet mjeseci bez kiše. Nadalje, za natapanje golf terena crpit ?e se podzemne vode. Kako ?e se crpiti podzemne vode tako ?e Vranskom jezeru opadati vodostaj, a u njega ?e prodirati slana voda što automatski mijenja salinitet, te ugiba flora i fauna.
http://www.h-alter.org/vijesti/kultura/eko-karikatura-u-zadru

Ministar zdravstva sa gradona?elnikom u problemima pikira zadnje trenutke stavljanja naših bolnica pod hypoteku po poznatom obrascu:
No budu?i da hrvatsko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ionako ne kontrolira javno mišljenje oslanjaju?i se na znanost, nego se u javnim raspravama pozivaju isklju?ivo na stavove Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), tako treba re?i da je upravo SZO objavila nalaz Health Evidence Networka po kojemu 'ne postoje dokazi koji podupiru vjerovanje da je spajanje bolnica dobra ekonomska i javnozdravstvena odluka', a da su pokazatelji o poboljšanju zdravstvene skrbi 'bezna?ajni li ih uop?e nema'.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/79902/Spajanje-bolnica-kao-novi-s...

Ljudi, stru?njaci koji cijelo vrijeme pogoduju ovakvoj "zakonitosti" su i te kako svjesni kako su oprali nešto potpuno nezakonito u zakonito što je drasti?no kršanje stvarne, ustavne, zakonitosti. Sada je pravi problem njima kako vratiti "zakonitost" u nezakonito a da ostanu na svojim radnim mjestima. Zato je toliko zbijanje "redova".
Oni to ne mogu više. Znamo mi, neki drugi.
http://www.h-alter.org/vijesti/politika/skupptina-ce-promijeniti-zagreba...
Gradske zastupnike ove jeseni ?eka legalna izmjena GUP-a - vra?anje u njega svih odredbi koje su štitile Donji grad od devastacije i ukidanje neopravdanih pogodovanja gra?evinskom lobiju. Zbog važnosti strateškog planiranja razvoja Zagreba nalazim strpljenje i snagu nastaviti sjediti u zastupni?kim klupama i izvještavati o tome preko H-altera.

http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/sve-bolesti-hrvatskog-zdravstva
Unato? tvrdnjama ministra Darka Milinovi?a o "pacijentu u središtu zdravstvenih reformi", prava pacijenata u Hrvatskoj de facto ne postoje, a HDZ-ov zakon iz 2004. godine doživio je potpuni fijasko, pokazuje istraživanje novinarke Nataše Škari?i?.....

Krajnje je vrijeme da se jako oglase stvarne stru?ne neovisne institucije ako ih uop?e ima, ako ne onda sa imenima i prezimenima stru?ne skupine „zvižda?a“ za zaustavljanje Zakona o golfu, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, GUPova raznih gradova i op?enito na?ina nelegalne dodijele astronomskih hypotekarnih kredita „krupnom“ kapitalu za 0 kuna. Do sada takve pojedina?ni nastupi nisu pomogli
http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/sasa-poljanecboric-zagreb-je-naj...

Komentari

Biškupić zbog tri važne stvari mora podnijeti ostavku

1. zbog rušenja kuća na Cvjetnom
2. zbog plovećeg paviljona
3. zbog smjene gospđe Rismondo

Rismondo je uspjela biti 8 mjeseci na tragu Don Frane Bulića:
http://pollitika.com/comment/reply/8665#comment-form
Početkom ove godine, s tog mjesta otišao je dugovječni Joško Belamarić, a na njegovo mjesto došla je arheologinja Tajma Rismondo, osoba koju su mnogi (pa, priznajem, i ja) tada doživljavali kao još jedan kadar Mirjane Sanader i lojalnu Biškupićevu akviziciju. U osam mjeseci, međutim, dogodilo se nešto što je u Splitu izazvalo opću prepast: naime, Rismondo je radila svoj posao.
Svađala se sa svakim gostioničarom oko stolova na štekatu, jurila za štandovima s palačinkama i kokicama, vodila sizifovski boj protiv PVC škura i klima uređaja, a opću senzaciju je izazvala kad je moćnom preporoditelju Hajduka Svaguši najurila frižider sa sladoledima iz propugnakuluma Ispod Ure. Suvišno je i reći, Rismondo je nakon samo osam mjeseci smijenjena.

postaje sve zanimljivije, ne ovo više tko koga i tko s kim, nego je stvarno zanimljivo kada netko upadne tko odgovorno radi kako se čopor ponaša.
Odmah ide priča poznata: "ona je bila ovakva i onakva, nešto sa njom nije u redu....", i večina je za progon
tim više čudi današnje javno priopčenja javnosti HKA u vezi kremnište od paviljona. Dramatično je

ono što je prije 3 desetljeća rekao prof Nikšić: svjesno opredjeljeni idioti

Tko je glasao

Kako je Greta Augustinović Pavičić falsificirala odluke

http://www.novilist.hr/Vijesti/Kronike/u-dva-mjeseca-ispitat-ce-se-56--....
ZAGREB Gradska skupština nastavila je utvrđivati kako su se provodile njezine odluke, odnosno je li bivša tajnica Skupštine Greta Augustinović Pavičić falsificirala skupštinske zaključke pogodujući na taj način graditeljima – privatnim investitorima. Podsjetimo, nakon donošenja Urbanističkih planova uređenja, bivša tajnica je u Službeni glasnik unosila takozvane ispravke, ali pri tom nije ispravljala tipfelere, nego je doslovno mijenjala urbanističke planove povećavajući im stupanj izgradivosti, unoseći neizglasane prenamjene zemljišta i slično.
..........– Ta zagrebačka os čuvala se 50 godina, da bi naposlijetku netko tamo omogućio gradnju stanova. Riječ je o parceli koja je dio produžetka zelene potkove. Uvijek je to bila simbolička osovina uz koju se planirala gradnja objekata društvene namjene
.........U dva mjeseca, koliko se procjenjuje da će trajati rad Povjerenstva, bit će provjereno 56 ispravaka koje je u Službeni glasnik unosila bivša skupštinska tajnica, a potom će Skupština usvojiti i službeni dokument. Pretpostavlja se da bi nakon toga trebala uslijediti i akcija organa gonjenja, odnosno policije i državnog odvjetništva.

obzirom da su investitori sudionici u gradnji, ne bi trebali proći kao "neuke stranke" u ovim pričama

Tko je glasao

Povjerenstvo za utvrđivanje

Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi s objavom u Službenom glasniku Grada Zagreba ispravaka dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela zagrebačka Gradska skupština utvrdilo je danas da je prekršena procedura pri donošenju pet urbanističkih planova, od kojih je kod dva promijenjen koeficijent izgrađenosti
Na dvosatnoj sjednici razmatralo se sedam urbanističkih planova uređenja (UPU) te je većinom glasova zaključeno da se u njih pet nije radilo o ispravcima, nego o izmjenama, što znači da je povrijeđena procedura, jer ispravci, za razliku od izmjena ne moraju ići na potvrđivanje u skupštinu.
Riječ je o urbanističkim planovima uređenja "Sveti Duh", Središće - zapad, Rudeš, Remetinec rotor - zapad i "Munja". UPU Resnik 3 je djelomično izmjenjen, a UPU Staro Brestje - Delec jedini je zakonito ispravljen.
Za UPU Remetinec rotor - zapad i UPU "Munja" predsjednik tog povjerenstva Tomislav Saucha je rekao da su vrlo slični jer su postali gradski projekti, a taj se status uzimao kao osnova zbog koje se radio ispravak, a zapravo je izmijenjen koeficijent izgrađenosti, što se ne može raditi bez izmjena i dopuna UPU-a. Koeficijent izgrađenosti je s 50 izmijenjen u 90 posto, a koeficijent neizgrađenosti je smanjen s 20 na 10 posto.
Prilikom glasovanja dvojica članova Povjerenstva - gradski zastupnici HDZ-a i HSS-a Tomislav Babić i Stjepan Horvat bili su suzdržani. Babić je rekao kako za današnju sjednicu nema materijale jer je prošlu napustio ranije zato što se ignorirao njegov zahtjev da netko tko je potpisao planove dođe i to obrazloži, a Horvat je objasnio kako je stajalište HSS-a da žele čuti sve strane u postupku, znači, kako je rekao, "i naše, predstavnike Gradske skupštine i one koji su radili ove - da li promjene, ispravke, izmjene, te da čujemo ima li zakonskih podloga za to".
Saucha je objasnio da je Povjerenstvo osnovala Gradska skupština te da im od 13. srpnja ove godine, kada je imenovano osam članova Povjerenstva, teče rok od 90 dana do kada moraju donijeti zaključak o legalnosti svakog pojedinog urbanističkog plana uređenja od 1995. do danas, kojih je ukupno 58, i te zaključke predočiti zastupnicima na sjednici Gradske skupštine

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/84160/Prekrsena-procedura-pri-don...

Tko je glasao

Čini se da im “gori pod

Čini se da im “gori pod nogama” jer do zime radove moraju dovršiti, a prema sadašnjem rješenju koje, priznaje Željko Horvat iz gradskog Ureda za izgradnju, istječe 15. rujna, nemoguće ih je izvesti bez kršenja propisa, što je bilo jasno ovaj tjedan kad je izvođač Tehnika “proširila djelokrug”.
U ponedjeljak će novo rješenje za sve faze radova, u kojem će se, nastavlja Horvat, uvrstiti skice s nužnim udaljenostima od tri, odnosno 1,60 m, pokazati MUP-u, zatim objaviti u novinama poziv na javni uvid i uručiti ih stanarima. Nakon toga slijedi rok žalbe od četrnaest dana, potom nadležno Ministarstvo treba dati svoj “blagoslov”.
Ako stanari ulože žalbe, kao što je pak bio slučaj kod prvoga neuspjelog rješenja, proces bi mogao trajati i do dva mjeseca. Unatoč tomu, Horvat je, kaže, zahvalan aktivistima jer su ispravno reagirali uočivši ovaj tjedan kršenje rješenja.

http://www.vecernji.hr/zagreb/grad-zagreb-radi-novo-rjesenje-rampu-sadas...

Tko je glasao

i on se ide zahvaljivat

i on se ide zahvaljivat aktivistima... da neka i dalje kontroliraju.... koji cinizam.... umjesto da svi odgovaraju i podnesu ostavke zbog ovog kriminala

nemesis

nemesis

Tko je glasao

http://www.vecernji.hr/vijest

http://www.vecernji.hr/vijesti/teolog-dr-sc-tonci-matulic-uzrok-krize-je...
Posebno mjesto u knjizi zauzima poznata božićna poruka kardinala Josipa Bozanića iz 1997. i sintagma iz nje o “strukturama grijeha” koja je kasnije u javnosti okrenuta u “grijeh struktura”....
“U hrvatskom društvu često se govori(lo) o mafiji, zločinačkim organizacijama, organiziranom kriminalu itd. Sve odreda mala kraljevstva razbojničkih družina nastalih radi stjecanja osobne i skupne koristi, a preko izgladnjelih leđa naroda i na štetu države i društva. Nažalost, u hrvatskom se slučaju ne radi samo o protuzakonitim udruživanjima radi stjecanja protupravne imovinske i druge koristi, tj. radi pljačke,nego nas problem nužno upućuje i na državne politike koje su uglavljivale nepravedne zakone po kojima je otimačina javnih dobara postala legalna i legitimna.

Tko je glasao

http://www.tportal.hr/vijesti

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/81526/Hvala-drzavi-na-daru-od-50-...
No policija i Državno odvjetništvo nisu se pretrgnuli ni oko kaznenih prijava koje već četiri mjeseca čame u njihovim ladicama, ogorčeno kažu aktivisti. Tomislav Tomašević, predsjednik Zelene akcije, podsjetio je da su u travnju Zelena akcija i Pravo na grad podnijeli kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Milana Bandića zbog zloupotrebe ovlasti i sklapanja štetnog ugovora, a USKOK je zatražio istragu od MUP-a.
'Ministarstvo unutarnjih poslova posljednje je u nizu koje pogoduje projektu Cvjetni. MUP i Tomislav Karamarko usporavaju istragu oko ugovora o financiranju rampe, koji su sklopili Tomislav Horvatinčić i Milan Bandić', ustvrdio je Tomašević.

Tko je glasao

.Paradoksalno je da se

.Paradoksalno je da se upravo pred Ustavnim sudom krše temeljna ljudska prava. Ljudi u invalidskim kolicima ili majke s dječjim kolicima ne mogu proći kroz ovaj prolaz. To je diskriminacija i vrhunac terora kojeg provodi ova vlast - ogorčeno je izjavio Teodor Celakoski iz Prava na grad, te zatražio hitno reagiranje nadležnih inspekcija da izađu na teren i zaustave radove. Istaknuo je također kako sumnjaju da će se to dogoditi, jer je za provođenje inspekcije nadležan Grad Zagreb. A ne polažu nade, kaže, niti na državnoj razini, budući da ministrica Dropulić ima interes u kopanju ove rupe jer je projektant tvrtka IGH
http://www.jutarnji.hr/varsavska-je-postala-najuza-ulica-u-gradu/876849/

Tko je glasao

Sitnozuban nikad nije drzao

Sitnozuban nikad nije drzao do zakona!
A likovi koji su ga ignorirali su likovi iz guslarskih zavijanja.
Raznorazni uskoci, hajduci, drumski razbojnici, i sl. "pravdoljupci".
Sitozuban se sjeti zakona tek kad ga preskoce u isplati reketa & benefita kao nekad "dok se dobro jelo...."
Npr. u njegovoj kancelariji gdje se odreduje urbanizacija, tko ce nadgledati, tko ce izvoditi radove i tko ce dobiti prostor za neki teatar.
Ako se takve preskoci oni pocnu cendrati i larmati.
Zato mrze trziste jer su neprikosnoveni i slozno dodijeljuju odjeb svoj europskoj i svjetskoj konkurenciji i 1. ligi arhitekture i urbanizma ako im se da prilika.

Tko je glasao

ovo tumačenje velemajstora

ovo tumačenje velemajstora će ti biti puno draže:
'pravednici'' participiraju sa ostalih 10 %. Niži i ešaloni srednje i nešto mlađe dobi su tu više topovska hrana koja je služila kao baza i kojoj sada cure sline dok gleda obične odmore i potrošnje po Jadranu i drugdje. Sada je ta još više ''pravednička'' vojska našla put da preuzima konce u Zagrebu, ne samo kroz SDP nego čak i HDZ. Ali zaboravljaju i nemaju pažnju niti na stanje i um još brojnije mlađe vojske, od kojih im je najopasnija ona koja još studira ekonomiju, politologiju, pravo i arhitekturu, njihove uže studije koji su sve do sada služili kao snažno uporište protekle 40-godišnje kulturne revolucije. Ta vojska je je već poptuno u svim njihovim procesima a i kada su sinovi i kćeri nudi im se dugoročna i trajna robovska i beznačajna uloga. Oni već sada znaju da im vrijeme curi i da moraju iskoristiti svaki milimetar za brutalne udare, baš kao Brut, na najbliže tim više. Strujanja na Filozofskom fakultetu nosi brutalna opasnost po buržoaziju samo upravljanja koja čini preko 70 % stanovnika i preko 98 % kapitala i vlasti nego zadnja slamka spasa.
Ako nakon ovog ljetnog rashlađivanja već tijekom jeseni 2010. godine samo upravna buržoazija ne nađe više rješenja i izlaza unutar sebe, npr. ako s palube ne baci bar 50 % i onako odavn0o ishlapjelih megatrutova šimenkera, do Nove godine će to umjesto njih napraviti njihovi moderatori iz EU, USA, Rusije, Ujedinjenih arapskih emirata i drugi pomoći ''izdaknika'' i mlađih brutalnih snaga iz njihovih redova, jer ni oni više ne mogu izdržati sa najvećom svjetskom buržoaskom elitnom vojskom. U ex SFRJ je preko deset milijuna elitnih pripadnika buržoazije a cijeli svijet ima tu negdje ili tek malo više.
Ili ti isto samo drukčije. Već svaka mala nezgodna nijansa u procesu ispravaka ispravaka zsdnje izmjene zagrebačkog GUP-a može kobna po kao nikad složne štabove i snage. Npr. ako se netko od njih to jutroza nijansu malo napornije obuče i nepredviđeno nakašlje, npr. neka dama iz HNS-a, to može izazvati takav domino efekt da može doći do onoga što je Daniil Haarms davno elaborirao kao ''babe padaju''. Stvar je u tome da već sam taj GUP preko 40 godina dovoljno veže i spaja sve te snage sa beskrajnim kokošarenjem uz potpuno odsustvo i djelića ukupnog rješavanja, i struke i stvarnog. Diranje i male točkice toga je već fizički stvarno opasno po svu presloženo krpanu i održanu strukturu a u mozgovima štabova napretka odavno nema snage, živaca i pameti i za dio toga. Kada cjelina Zagreb i kao fraza dan dva stvarno uđe u te mozgove snage trenutno bivaju nemoćne i slđene bez vanjske pomoći. Vanjske pomoći ovaj put nema jer oni od raspoloživih 10 mlrd kuna goruće trebaju 20 mlrd kuna samo za sebe i puko održanje te nisu u stanju odvojiti ni jednu kunu za pomoć. ovaj put nema umjesto pomoći iz vlastitih i ortačkih štabova vreba opasnost a vanjski ortaci su već pravi neprijatelji. Kapitualcija i dizanje bilje zastave bi bilo zgodno da je bilo tko i bilo šta spremno preuzeti bez puno pitanja i uplitanja. Međutim, niti toga ima niti je tko lud da to napravi jer svatko zna da preuzima najmanje višedesetljetno gadno stanje, da ne kažem sranje. Zato su široke snage čvrsto u klopci i vežu jedne druge, prosječno preko 40 godina. Moraju žurno vršiti interne primopredaje onima što još studiraju ekonomiju i slično a onima sa Filozofskom žurno doznačiti love za bar jednu godinu, da promišljanje situacije malo spriječe efekt ''babe padaju''.

http://www.h-alter.org/vijesti/europa-regija/pismo-iz-zemlje-sheriffa#ko...
ili ovaj:
http://www.h-alter.org/vijesti/politika/skupptina-ce-promijeniti-zagreba...

Tko je glasao

ne misliš li da se

ne misliš li da se liberalni kapitalizam ovdje pre liberalno shvaća, mislim široko, slobodno diljem kugle zemaljske
a i da je potrošio i tu zemlju
svevišnji pokazuje svoj stav o tome:
- tone svijet u dubaiu
- rupa za curene zadnjih kapi galona nafte

obrnuto, treba dati podršku svima koji imaju interese za kulturne pojedinačne projekte. Ne samo na cvjetnom nego u svim gradskim jezgrama, a za veće nastupe i okolici
recimo konstrukcija garaže je idealna za razne izložbe i pretstave, alternativna zbivanja. Gore mogu biti hosteli.

mislim da je spas u ograničavanju veličina.
malo i srednje poduzetništvo sa milijun raznih uslužnih i kulturnih djelatnosti drži razne zemlje da ih ova kriza ne pojede.
koji blam za Zaru i H&M.
jeftine krpice kupuje cijeli svijet, rade robovi u bangladešu za 23 dolara mjesečnu plaću
djeca su odavno u tajnim proizvodnim pogonima razvikanih

sa H&M se hvali i horvatinčić.......živimo u nadi da će i zaposliti neke???????????????

koji će nam q... prva liga arhića. Šta to znači u eri velike krize? dalje zajebavanje sa našim iskustavom dodavanja ništica na krajevima troškovnika........ako netko upita koliko šta košta neka ga sram bude???

prva liga arhića (upravo su ih naši prešli na aerodromu zg) ti je kao što je prva liga neznamčega paris hilton ili razne zvijezde red carpeta
tako da je pamet naslijednika kolijevke europe i ovih naših naroda u ovome:
nitko me ne može tako malo platiti koliko malo mogu raditi
samo neka izdrže do kraja

Tko je glasao

Taj propagandni pamfletic

Taj propagandni pamfletic Jutarnjeg Lista s Horvatincicem i njegovom najavom otvarnaj H&M iz kojeg ce se vidjeti i trg je i mene nasmijao. Neka ZNJ trgovina s jeftinim krpicama kao znak preporoda Zagreba? Stvarno jadno.

Tko je glasao

ne misliš li da se

ne misliš li da se liberalni kapitalizam ovdje pre liberalno shvaća, mislim široko, slobodno diljem kugle zemaljske a i da je potrošio i tu zemlju

Naprotiv!
Nije bilo denacionalizacije ni lustracije pa se javlja sindrom puduzetnistva koji nema sto reci u konkurenciji van BiH i Srbije. Globalno su propali.A kod kuce sljakaju dok ne moraju placati dobavljace.
Ostalo:
1, Dubai samo 10% casha zaradjuje od gradjevine ( imas tih propalih objekata kao dreka i po Zagrebu od Lanista do Jaruna, pa preko Srebrenjaka do Gracana i do Crnomerca)
2. Zara je nastala iz krojacke radionice jednog krojaca u provinciji.
Ne placaju manekenke, reklame i vlasnik svaki dan dolazi na posao u 75 godini i klopa sa sljakerima.
Ne razbacuje se, ne proserava i ne treba ga streljati zbog njegovih 28 mld $ imovine.
Mozda donira 99% svojih para kao Warren Buffett.
Nema razvikanih, ima samo dobitnika i luzera i to globalno.
Binarno 1 ili 0.
Da su ga proleteri zatukli kod prvog milijuna $ mozda bi sad imao puno manje za siromasne.
Mozda donira pola, a mozda i ne.
Ja ne bi nista!
A ti u Bangladesu bi ( iako Zara jos uvijek najvise sije u Spanjolskoj) mozda i umrli bez tih 23$, a ako je to pitanje socijalisticke internacionale i solidarnosti, neka onda svi kupuju Ermenegildo Zegna odijela od 3000€ i uzivaju u cinjenici da su tamo dobre place , bazeni zdravstvena zastita i dr.
Najbolja tvrtka na svijetu za radnike je Ferrari.
Prodajte svoje vikendice i kuce i kupite ferrari da se radnicima ne ugrozi klopanje ala carte, easy sljakanje i dr.
H&M je lako moguce u fazi preseljenja u UK.
Tu nema nista sporno.
Anglosaxonsko pravo podrazumijeva sve radnje i placanje i 0% poreza ( kao u Dubaiu) sve dok se registrirana tvrtka drzi zakona zemlje u kojoj je registrirana.
Zastita produktivnosti pred apetitima demgogija jednako praznih zeludaca ne moze donijeti nista dobro nekome tko se fighta sa konkurencijom koja ima pogone u Bangladesu.
prva liga arhića (upravo su ih naši prešli na aerodromu zg) ti je kao što je prva liga neznamčega paris hilton ili razne zvijezde red carpeta
tako da je pamet naslijednika kolijevke europe i ovih naših naroda u ovome:
nitko me ne može tako malo platiti koliko malo mogu raditi
samo neka izdrže do kraja

Sto reci osim: " Danke Griechenland!"
Lijeni, glupi, pohlepni i skloni ljevicarenju.
Morat cemo za prosjacenje naci neku drugu pricu. Ova je provaljena...

Tko je glasao

Super je taj razvijeni

Super je taj razvijeni sustav dobročinstva
Za koji qu će onda i lustracija
Pa kupovali su razni strani investitori i domet uspješnosti im je bio preprodaja

Xy stvara carstvo sa kojim ni sam ne zna što će pa u toj patologiji grabljenja vidi smisao u svome „dobročinstvu“ da spasi koje dijete crkavanja od neke bolesti ili genjalcu sirotinji dodjeli stipendiju za studij

10 godina rada Transparency International Hrvatske kulminira poznatom mantrom:
nulta stopa tolerancije na korupciju. točka gotovo
.....a ovi datumi su super za malko podložiti vatricu, da se ne ugasi

a kad već voliš pratiti nove tendencije u arhitekturi:
http://www.jutarnji.hr/obiteljska-ekoloska-kuca-koja-se-moze-sagraditi-z...
(ako hoćeš možemo ići u biznis)

Tko je glasao

3103@-XY ne treba nikome

3103@-XY ne treba nikome nista poklanjati!
Dovoljno je da uredno placa porez i ne posluje na racun neplacanja dobavljaca i drzavnog budjeta koji pune sitnozubani.
(ako hoćeš možemo ići u biznis)

Za ozbiljna ulaganja nam je pvavosudje malko pve kvrgavo. Tako da ce to uz rastuci rizik od grckog scenarija jos pricekati,
Treba vidjeti kako ce sitnozubani reagirati kad skuze da im je nos vec od pinokijevog i kako ce zavrsiti taj dio price.
Ja sam vec davno napisao da je kod nas najpersperktivnija izgradnja starackih domova i stanova za stare kao na Floridi.
U centru Zagreba se smanjio broj stanovnika za 8000 unazad 1 godinu dana.
Opcenito ignoriramo stvarnost i svijet oko sebe.
Npr. mi citamo komicne price o povecanju dolaska cruisera na Jadran.
Na njiima su umirovljenici kojih je u Europi i sire sve vise i koji sad poslije puno godinja sljakanja obilaze mjesta koja ranije nisu mogli.
Takav je trend diljem svijeta.
Nasi geniji brodogradnje ce takodjer to uociti za kojih 5-10 godina.
Privatni vlasnik si to ne bi mogao dozvoliti.
Ali krpanje tih rupa sa 17 mld. kuna sitnozubanskog novca nije upitno....

Tko je glasao

samo da znaš koliko su

samo da znaš koliko su zahtijevni veliko gorički planovi za starački dom, kao da će starci igrati golf, tolika im je parcela potrebna. Zg je nešto bolji u tome, ali naravno i parcele su skuplje. Ali da za sada idu te ideje, mada se meni čini da bi dobro bilo postojeće neprodane zgrade adaptirati, ali za to opet treba izmjena u gup-u.

Tko je glasao

Ako ja zaista nemam pravo

Ako ja zaista nemam pravo biti vijećnik u Skupštini Šibensko-kninske županije, zašto policija jednostavno ne postupi prema meni kao i prema prosvjednicima iz Varšavske: zašto i meni ne zabrani pristup šibenskoj Gradskoj vijećnici u vrijeme održavanja sjednica Skupštine? Zašto policija ne zaštititi novac građana u proračunu Županije? Jer Šibensko-kninska županija u ovo recesijsko vrijeme samo zbog mene troši nemala sredstva na plaćanje zaštitarske službe. Evo: vi mi napišite mjeru zabrane prilaska Gradskoj vijećnici!! Ako je to po zakonu. Ako ne možete to učiniti, jer nije po zakonu, onda tražim da mi konačno osigurate nesmetan ulazak na sjednice - traži od ministra Petrina, uz molbu za "žurnim očitovanjem"
http://www.vecernji.hr/regije/petrina-trazi-karamarka-pomoc-ulaz-zupanij...

Tko je glasao

@3103 kažeš; "Krajnje je

@3103 kažeš; "Krajnje je vrijeme da se jako oglase stvarne stručne neovisne institucije ako ih uopće ima"

Za postojanje takvih institucija treba imati stvarne stručne neovisne osobe, a kao što je poznato svi trenutačni "kapaciteti" su na platnom spisku vlasti, a oni malobrojni očigledno čekaju svojih pet minuta.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

tako je, ali i nije, odnosno

tako je, ali i nije, odnosno napokon nije
pa mislim da su već realna neka okupljanja onih koji nisu na tim platnim spiskovima. Odnosno, čak što više manje je onih koji su na platnim spiskovima vladajućih i u klijentelističkom odnosu. Naime ovi "drugi" koji su u stvari po svemu ispred, udavljeni su pukim preživljavanjem godinama
ali mislim da ima nekih pomaka, a kada koraci i mali krenu to su zapravo veliki (smogovci?:)) i mislim uskoro....

Tko je glasao

Ministar Darko Milinović

Ministar Darko Milinović provodi nasilje jer je donio akt kojim spaja bolnice i time derogira Ustav te krši Zakon o zdravstvenoj zaštiti', rekao je Šprem. Riječ je o jednostranom aktu, smatra on, kojim se zadire u ovlasti lokalne samouprave, a u tome mu pomaže gradonačelnik Milan Bandić. On se, suprotno zaključcima Gradske skupštine koja je ovlaštena štititi interese osnivača, svojevoljno dogovara s ministrom Milinovićem, tvrdi Šprem.
Ministar, objašnjava gradski vijećnik Mirando Mrsić, može donijeti odluku o prestanku rada bolnica. 'Njegova odluka o spajanju je konačna i mi se možemo žaliti, ali žalba ne odgađa izvršenje odluke. Može se dogoditi, recimo, da za mjesec dana na vratima bolnice na Srebrenjaku ugledamo pečat Ministarstva' naglasio je Mrsić. Dodao je da oni ne žele da se to dogodi.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/80336/Milinovic-provodi-nasilje-i...
Šprem smatra da je na djelu strategija HDZ-a kojom se radi organizirani kaos u Zagrebu kako bi se došlo do prijevremenih izbora. 'Druga je stvar što smatram da bi se HDZ loše proveo na tim izborima', zaključio je Šprem.
SDP neće pokretati referendum o opozivu gradonačelnika ni po cijenu raspisivanja novih izbora ako ih izazovu HDZ ili Milan Bandić.

i šta sad?

Tko je glasao

na žalost, opet vidimo da

na žalost, opet vidimo da su stranački interesi, karijerizam i častohleplje IZNAD etike, morala i odgovornosti prema građanima čijim interesima sve stranke navodno 'služe'.

A verbalno 'posipavanje pepelom' SDP-ea samo je to - dekorativna gesta iza koje stoji politički marketing i jalova kontrola štete. Da uistinu postoji dobra volja da se stvar riješi, da iole postoji osjećaj moralne odgovornosti - našli bi se i mehanizmi da se stvar (barem Varšavska) zaustavi i spriječi izvođenje u opsegu koji proturiječi javnom interesu.

Ovako imamo samo 'govorne vježbe' i jeftino ulizivačko politikanstvo koje zorno prikazuje kakvo mišljenje ima i Gradska skupština kao institucija pod kontrolom SDP-ea i SDP-ova gradska organizacija o svom izbornom tijelu. Ovce smo za strižu i to je to. Sad kupuju na vremenu u nadi da će stvari otići predaleko da bi ih se moglo zaustaviti pa će pod izlikom penala i naknade štete utržiti alibi za svoju društveno-političku neodgovornost.

A to je samo moje mišljene - ljevičarke do kostiju koja tu jedino ima mali etički problem - a to je svijest o moralu i osobnoj odgovornosti od koje JA za razliku od njih ne mogu pobjeći. Mogu se samo radi slušanja vlastite savjesti eventualno dati uhapsiti Karamarkovim jurišnim trupama i intimno se čuditi kako je ijedan student FF-a završio kao represor u ime slobode građanskih prava?

ČIJE SLOBODE I ČIJIH PRAVA?

Tko je glasao

Mislim da je glumačka

Mislim da je glumačka karijera završila
Nije da tzv. političke volje ne bi bilo
Nego su svi zajedno umočeni u isto sranje samozapleta u „zakonito“

Zašto
Ne zato što su „pobijedili“ junaci Varšavske ulice
Nego zato što je gotovo
A to se vidi gdje god uokolo baciš pogled
Ne drži ih vrijeme, nego inercija
A pomoći više nema ni od koga

Što se htjelo pod onih famoznih 200 obitelji proširenih do par tisuća:
Krenulo je sa jednim austrijskim biroem koji je harao po istočnim zemljama. Cilj okrupnjavanje u stvari goleme praone. Kod nas se diže iz gliba potpuno propala banka sa receptom:
Zemlja ide pod hypoteku, uskaču jake investicijske snage iz vana, (radnici bi uskoro bili ili oni iz bangladeša za 23 dolara po satu, indijci, ili na koncu naša djeca.)....gradi se nešto ala dubai. Preporuka načelnicima za prostorno (valjda po partijskom zadatku) je bila ići nekoliko dana u Dubai, a internetom se razmjenjivalo kako su u pustinji za desetak godina uspjeli niknuti neboderi...
U mojoj praksi ti je to izgledalo ovako: donesem projekt manje stambene zgrade, sve po planu, zakonu i ok, ali nešto se izmisli, traži se viši nivo parkirnih mjesta umjesto srednjeg, normalnog....dugo traje natezanje, rasteže se pola godine, načelnik objašnjava ovako: šta će Zagrebu te male zgradice (ova je imala „samo“ desetak stanova), to je mala lova, trebaju nam neboderi, krupne gradnje.... znači zaustavlja planske odrdnice i po direktivi „ododzgora“ okrupnjavati zemljišta....nije on kriv, zelen i mlad ravno iz partijskih klupa stigao tu gdje jest, kada je bilo jasno da je pukla iluzija dubiska otišao je.
Ako je suditi po tome da je ova rampica preostala mastodontu igh, a da u Prištini radi umjesto njih druga naša firma za nekog šeika nebodere blizance, jasno je da je stiglo do većih tektonskih poremećaja, odnosno da se glođu kosti

E sada, lako bi bilo da svi nisu u igri, netko bi pokrenuo nešto iz ovoga mrtvila, ovako kada su potpuno svi besprijekorni izvrsnici „zakonitih“ spretnosti a izvan logike razuma, to je teško.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/dosta-je-krize-ajmo-o-domoljublju-kos...
"Nitko mi nije ništa darovao, ništa nisam napravila protupropisno niti protuzakonito.", rekla je svojedobno Kosor u jeku "afere stan" objasnivši novinarima kako je mijenjala stanarsko pravo u Velikoj Gorici za stanarsko pravo u vojnom stanu u Zagrebu

http://www.nacional.hr/clanak/66018/moji-dokazi-protiv-laznih-optuzbi
'RADIO SAM PO ZAKONU' Josipović smatra kako dokumenti - izvještaj financijske policije o kontroli poslovanja štedionice Zlatica, rezultat kontrole HNB-a u štedionici i mišljenje Porezne uprave o HDS-u - dokazuju da je radio po zakonu

Zato predsjednik skupštine i mora igrati ove role u zadnje doba.

Sada je pitanje za prosvijednike:
To be, or not to be, iliti, da ih pustimo da sami tonu (padaju po zakonu sile gravitacije brže oni koji su teži) ili da im malko amortiziramo udarce sa jačom prisilom na poslušnost i time ih spasimo i ponudimo da ili odu za premijerom ili rade u ime sloboda, prava i interesa građana ove zemlje (koji su takođe podosta u mrežama "zakonitim", pa će i oni morati dati svoj obol, moraju napokon, nema se više kuda)
ako ništa, prirodni zakon fizike je jači, pa i ne čudi što su složno ignorirali međunaroddnu olimpijadu iz fizike
http://www.jutarnji.hr/zemlja-znanja--ministar-fuchs-nije-otvorio-olimpi...

Tko je glasao

".. iako po zdravom razumu

".. iako po zdravom razumu potpuno nelogično..." točno samo onaj tko se ruga zdravom razumu i nije baš nešto pametan. Niti jedan sustav ne može podnijeti bahato i objesno upravljanje. U biznisu postoji SWOT analiza koja pojednostavljeno kaže da svaki sustav ima ahilovu petu, a ona dolazi do izražaja kad sustav postane objestan. Tako će ovi koji se rugaju zdravom razumu, a među njima je i Ivo Josipović, uskoro shavtiti koliko su stvarno pametni.

Tko je glasao

ljudi ne moraju znati da je

ljudi ne moraju znati da je po npr. planu obvezna udaljenost 3m od susjeda ili se upuštati u istraživanje što je javni interes, ali zdrav razum im govori da je nemoguće da je javni interes da javna površina postane privatna ili da se nekome zazida legalni balkon ili prozor
tako da nije u pitanju pamet onih koji se rugaju tom zdravom razumu nego njihovo nasilje
ovaj dnevnik govori o "ozakonjenju" nasilja
dakako usklađenom

Tko je glasao

Pa to sam i napisao. Napisao

Pa to sam i napisao. Napisao sam da je sustav postao objestan. Sustav je objestan pred kolaps. U narodu za to stanje sustava postoji izreka da ranjena zvijer najjače ujeda. U biznisu postoji SWOT analiza. Da je sustav pred svojim kolapsom najbolje se vidi upravo iz činjenice da nalazi u fazi u kojoj se javno i na sav glas ruga zdravom razumu. O tome govori tvoj/Vaš dnevnik (i nekoliko njih ranije). Pa svi smo mi vidjeli fotografiju tih balkona. Nije Varšavska jedini takav slučaj u državi. Takvih slučajeva ima na desetke tisuća.

Tko je glasao

u isto vrijeme si popravljao

u isto vrijeme si popravljao komentar kad i ja svoj pišem, pa odatle podudarnost
Josipović kao pravnik koji zastupa novu pravednost prvi je trebao po ovome udariti, ali na žalost ćorak kao i sa Jacinom metlom. Uvažavam da ih jači igrači, "vlasnici" ove zemlje upravljaju kao i to da su sami umočeni u "igrice".
jedino je siguro da to nije sustav nego skup dezorijentiranih (razlika je , jer je sustav nešto razrađeno, ovdje pušimo sluzave tragove nećeg što imamo sami viziju da je sustav, pa je zato taj "sustav" i donekle sustav, dakle samo, isključivo u našim glavama, ne stvarno, bez obzira na razna događanja, čak i to otužno privođenje prosvjednika što je poslužilo kao manifestacija tog "sustava", slično kao što je mastodontu igh, rampa u varšavskoj jedino što sada ima od posla)

varšavska je jedna neugledna uličica (ŠTAKORNJAK), sitnica prema onome što se zbiva diljem zemlje
ali nije samo simbol toga ostalog, nego ona je izrešetala taj "sustav" pranja zakonitosti

tako da sigurno uskoro zatrpavamo rampu

ali bitnije od toga je što će uz pomoć ove krize, koju vlada proba zataškati kreditinama, iz Varšavske krenuti padanje uredno posloženih domina. Pomaže i istarga hypo u Austriji, pomaže i sud u Strasburu (tamo je predmet vlasnika srušene kuče Granitz), skupština je donijela zaključke, sada kad se vrate sa godišnjeg moraju ih pretvoriti u izvršne odluke, a sdp će i tako ovog jadnika od gradonačelnika šutnuti kao asa iz rukava u predizbornoj kampanji koja je počela.
da imaju pameti odavno bi već popustili u Varšavskoj i probali zataškati stvar
tako da je bolje da se ovako odvilo

Tko je glasao

Dobra dijagnoza uz dodatak

Dobra dijagnoza uz dodatak da je tako demokratskom voljom glasaca i na regularnim izborima ( pitati GONG i sl. objektivne).

Tko je glasao

Regularna volja glasača

Regularna volja glasača koja je prevagnula (tu je volja na više zadnjih izbora onih koji ne iziđu na izbore) je jedna inercija mase i nije drugo nit za očekivanje na prostorima gdje je politikantstvo glavni biznis a ratovi to ne mijenjaju.
Strašnije je sada kada je nazovi demokracija, misleći ljudi se ponašaju očekivano po nekom diktatu i tako taj diktat, unatoč uvijetnoj slobodi izražavanja, zapravo živi.
Odeš li u bilo koji ured za prostorno planiranje....bilo tko ko je pismen može raditi umjesto stručnih referenata. I tu dolazimo do paradoksa, sa jedne strane nemaju pravu odgovornost nego kolektivnu, a sa druge boje se (nije baš jasno čega) i na koncu im je onemogućena samostalnost. U glavnom sve odluke se dirigiraju „ododzgora“ kao da se radi o nepismenim ljudima koji ne znaju čitati planove, propise, zakone.....
(točno tako je bilo i prije četvrt stoljeća, odem zatražiti „mišljenje“ -tako se to zvalo- urbanistice u vijećnicu, a ova traži tekicu, i konstatira da tamo ne piše mišljenje o mom slučaju)
Walter Benjamin je ustvrdio da je uspon fašizma uvijek znak propasti emancipatorskog projekta. Ako je nešto zadatak intelektualca danas, onda je to misliti alternativu sveopštem ratu fundamentalizama – kreirati emancipatorski projekt za 21. stoljeće.
http://www.e-novine.com/kultura/kultura-vesti/39576-Fundamentalizmi-stol...

Ne tako davno donijet je Zakon o radnom vremenu vatrogasaca. Činilo se da veću glupost od odluke da radno vrijeme određuje kada treba napustiti požarište a ne stanje samog požara, ne ćemo dočekati. Ali nikad ne reci nikad. Stigao je Pravilnik o radnom vremenu ribara. Nismo do sada znali da naši sastavljači pravnih akata komuniciraju s ribama te su na temelju toga zaključili kako skrojiti radno vrijeme ribarima da bi bili što djelotvorniji u svom radu i na opće zadovoljstvo ostvarili kvalitetan suživot s ribama.

http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/zemlja-glupih-zakona

Tko je glasao

"Stigao je Pravilnik o

"Stigao je Pravilnik o radnom vremenu ribara"
ma to su ti Vladine mjere zapošljavanja - motiviraju ribare da, uz mornare, zaposle i po jednog administratora!
Mislim da su ribari do sad imali 3,4 evidencije koje su morali dnevno ispunjavati, sad su dobili još 3!
Učinkovitost prije svega!

Tko je glasao

Sva sila nelogičnih propisa

Sva sila nelogičnih propisa koja se gomila zapravo su sa ciljem pogodovanja okrupnjavanja, odnosno već postojećih „velikih“. U građevinarstvu svaki novi zakon ili propis vezan uz to govori o pogodovanju igh-u, kad ono, unatoč svega, taj gigant se sveo da ovisi o rampici u varšavskoj

Za neke druge će se kolo krenuti otpetljavati kada istraga u Austriji u vezi hypo da neke rezultate, možda naglo razni pojedini članci raznih zakona budu pročitani sa novim naočalama
Navodno su svi veći naši „vjetovi koji oprašuju biljke“ koji su ugledni investitori, vlasnici velikih područja, nekoliko ministara, ugledni uglavnom ex političari, par ex generala, nekoliko uglednih krimosa, po koji gradonačelnik, bankar.... na popisu istrage koju provodi Austrija

Ali ima ih i jako veliki dio koji se nije upuštao u igrice sa stranim velemajstorima nego su po navici koju su ratom razvili, nastavili uhodanim stazama

Tko je glasao

Svaka sličnost sasvim

Svaka sličnost sasvim slučajna (cccc....):
65-godišnji Miroslav Mišković je vlasnik „Delta holdinga“, firme koja sa više od 20.000 zaposlenih u Srbiji – zemlji sa 7,5 miliona stanovnika – navodno zarađuje gotovo deseti deo bruto-društvenog proizvoda. O sveprisutnosti „Delta holdinga“ govori izreka koja se češće može čuti u branši, i koja glasi: „Kosovo je Srbija, ali Srbija je – Delta“.
Sada ima sve više indicija da će Mišković svoj lanac samoposluga prodati belgijskom koncernu „Delez“. Kupci bi tako dobili lanac filijala koji u Srbiji gotovo da ima monopol. I u drugim branšama, „Delta“ diktira uslove – na štetu potrošača: cene životnih namirnica i druge robe su u osiromašenoj Srbiji više nego u drugim zemljama regiona, piše FAZ.
Fenomen Mišković pruža uvid u politički razvoj Srbije posle 1990. godine. To što u privredama na Balkanu glavnu reč vode ljudi sa neprozirnim biografijama, nije ništa novo......Zavesa srpskog nacionalizma prikriva ono što se stvarno događa u Srbiji. Kada bi neko podigao tu zavesu, ugledao bi državu koja je čvrsto u rukama oligarhâ

http://www.zokster.net/drupal/node/6908

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci