Tagovi

Poznajete li gospodina Krpana?

Poznajete li gospodina Krpana?

,,Listaju?i,, kanale kabelske TV u utorak, 07.04.2009. naletjeh (u pola emisije) na Antu Prka?ina i njegova gosta gospodina Krpana. (Dujmovi? baš i nije imamo nešto posebno zanimljivo a emisije idu istovremeno).
Dakle, zatekoh Prka?ina izrazito nervozna, neorganizirana i uplašenog ?ak. To baš i nisu njegove karakteristike pa obratih pažnju na gosta. Postariji ?ovjek, prili?no odlu?an, decidiran i uvjerljiv. Dakle, taj gospodin Krpan, kojeg nikada do tada nisam vidio niti ?uo za njega, govori precizno i detaljno podatke s Križnog puta. Stravi?ne detalje, do najmanje sitnice, govore?i svako ime i prezime te nadimke pojedinih partizanskih kolja?a. Slušao sam stotine ,,pri?a,, baš kao i Vi vjerojatno, ali ovo je nešto sasvim drugo.
Gospodin Krpan je bio nevjerojatno uvjerljiv.
Ne bih uop?e pisao ovo niti mi je namjera otvarati ,,prastaru,, temu, još manje nekakav novi sukob i raspravu, uvjetno re?eno – raspravu ,,ustaško/partizansku,,. Ni slu?ajno!

Fokus je na slijede?em što je izgovorio, izme?u ostalog, taj gospodin Krpan:
Dolaskom u Soblinec (nisam siguran jer to?no to mjesto rekao) nedaleko Zagreba, postroje nas kraj jama unutar kruga neke ciglane. ?ekamo strijeljanje i o?ito je da se nešto me?u našim ubojicama doga?a, odugovla?e. U jednom trenutku dolazi velikom brzinom nekolicina viših partizanskih oficira. Jedan mla?i izdaje zapovijed : ,,Ovo treba najbrže riješiti… Kanal (današnji Autobusni kolodvor ZG je na tom mjestu ??) je pun! Više nema mjesta ni vremena. Pobijte bandu!,, Odjure nakon rije?i tog ?ovjeka i ?ujemo kako partizani me?u sobom govore kako komesar Franjo, komesar njihove postrojbe ,,Bra?a Radi?,,, ima pravo ali ove jame nisu dovoljno velike….

Tada gospodin Krpan eksplicite kaže: To je bio Franjo Tu?man, prvi hrvatski predsjednik!

Na stranu sve ostalo što je rekao, svejedno što je iza toga Prka?in pustio reklame, bio izrazito prestrašen, nije dozvolio gospodinu Krpanu da detaljno i mirno dalje govori, obe?ao nastavak razgovora, zaklju?io emisiju…
Sve je to nevažno! Važno je što do dana današnjega, kada završavam i uobli?ujem, prekrajam, autocenzuriram i skra?ujem ovaj dnevnik, nitko i nigdje nije spomenuo tu emisiju niti tog gospodina Krpana. Još manje njegovu izri?itu tvrdnju da je Franjo Tu?man sudjelovao u pokoljima što ih po?iniše partizani. Ni tisak, ni elektronski mediji, ni politi?ki b(l)ogovi, nitko, ama baš nitko ni slova ni rije?i?

Laže li gospodin Krpan ili je stvarno Franjo Tu?man osobno sudjelovao u likvidacijama Hrvata nakon 08.05. 1945. ili par dana iza toga?

Laž bi trebala biti demantirana, ako je laž, i gospodin Krpan adekvatno sankcioniran; ako je pak sve skupa istina? E, tada se pred nas postavljaju mnoga prevažna pitanja a možda se tu nalaze i neki (ili ?ak svi??) odgovori na današnje stanje u RH, politi?ko i gospodarsko.

Svi znamo da je Franjo Tu?man bio u partizanima. Ništa sporno i realno je bilo za o?ekivati da ?e upravo iz tih redova koncem 80-ih prošlog stolje?a izni?i novi vo?a Hrvata. Neupitno i vrlo, vrlo logi?no. Druga?ija ili druga osoba nije mogla odraditi zadano – nezavisnu Hrvatsku!

Prava se pitanja name?u, ako su tvrdnje gospodina Krpana to?ne, a me?u prvim pitanjima je: Je li Tu?man bio politi?ki ucijenjen od 1989. pa na dalje? Jesu li njegovi najbliži suradnici znali (uvjeren sam da jesu) da je sudjelovao u onome što govori Prka?inov gost? Što bi se dogodilo da su Manoli?, Boljkovac, Mesi? i još neki 1990. pred izbore rekli ono što govori Krpan? Ili su, pametno i minuciozno ucjenjuju?i Tu?mana, etablirali u hrvatsku politiku ultra lijevu zlo?ina?ku opciju u sve pore društva (danas se vidi da im je to bio zadatak No. 1); od politike do gospodarstva? Uostalom, kada je ta ,,trojka,, izašla iz HDZ-a? Sjetite se koji je to trenutak bio? Presudan! Prije svega zbog BiH! Ostalo ne?u ni nabrajati jer je Tu?man trebao a o?ito i htio riješiti problem BiH za sva vremena. Ova gore spomenuta ,,trojka,, bi tada izgubila svoju posljednju ,,Jugoslaviju,, i beskona?ne mogu?nosti manipuliranja svim bivšim republikama bivše YU.
Posebno Srbijom i Hrvatskom.
Nije li ta ,,trojka,, zapravo samo dio od bivšeg YU sustava držanja ,,svih ovaca na broju u jednome toru,, koje je pažljivo i pomno odabrao još JBT? Djeluju li oni ,,od Vardara pa do Triglava,, još i dan danas?

Dalje, upravo nekako kada spomenuta ,,trojka,, izlazi iz HDZ-a i izdaje Tu?mana, sam Tu?man postaje do kraja svjestan i odlu?an da oružanom silom može i mora osloboditi okupirane krajeve Republike Hrvatske. Gubi i posljednju nadu kako ?e famozni ,,zapad,, ili zemlje Europe (vje?ita zabluda hrvatskih intelektualaca i politi?ara kako ?e netko drugi riješiti problem Hrvata) zaustaviti Miloševi?a i vratiti AVNOJ-evske granice.
Ona ,,trojka,, se ni u ludilu sa time nije mogla složiti: Oružjem se boriti za nezavisnost Hrvatske! Pa oni su se borili cijeli život protiv nezavisnosti Hrvatske!

Da, poznajete li gospodina Krpana? Laž ili istina? Što je rekao i o ?emu svjedo?i?

Je li istina ,,drugovi da smo svi mi volovi,,?

Komentari

O Franji Tuđmanu imam

O Franji Tuđmanu imam mišaljenje kao o osobi koju bi Zagorci opisali kao "niškoristi", ne sporim da je po svojem mentalnom sklopu bio u stanju izdavati zapovijedi u navedenom smislu, samo problem je u tome da je Franjo iz rata izašao kao major OZN-e, a ti baš nisu bili poznati kao nalogodavci.
Naloge takva vrste mogao bi u to vrijeme izdavati npr. Josip Manolić, samo Manolić je bio pukovnik OZN-e, a po svojem mentalnom sklopu bi puno teže od Tuđmana nalagao takvo što.
Ne vjerujem gospodi krpanima!

Tko je glasao

@ilockagrasevina, malo si

@ilockagrasevina, malo si puno pretjerao opisujući i jednu i drugu osobu!
"niškoristi" ili da bi ovaj drugi mogao ili ne ....
Daj ponovo razmisli!

Tko je glasao

Otišla je ova diskusija

Otišla je ova diskusija opet u koještarije, a da se nitko nije potrudio potražiti odgovor na pitanje iz naslova dnevnika.

Poznajete li gospodina Krpana?

Pretražujući svoj hard disk, odnosno sve bilješke o žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća, prvo sam pomislio da sam otkrio o kome se radi. U zborniku "Od Bleiburga do naših dana", Zagreb 1994., objavljena su brojna svjedočenja. Među ostalima ono Stjepana Krpana, naslovljeno "Na križnom putu(zapamćenje jednog sudionika)", str. 199-209. Čovjek nije nikakav anonimus - autor je devet knjiga. Međutim, googlanjem sam našao njegovu biografiju: umro je 1999.. U svakom slučaju, njegova priča se ne poklapa s ovom koju jelenska navodi.

Onda sam pomislio na Vladimira Krpana (ne treba ga brkati s poznatim pijanistom), koji je jedan od koautora knjige "Petrinjski žrtvoslov" (Petrinja, 1995.), o kojoj također imam bilješke, ali radi se o mladom čovjeku, rođenom 1970..

Pokušao sam googlati s riječima "Krpan" i "Bleiburg", ali ništa (osim što sam našao Stjepana i Vladimira).

Dakle, ostaje nepoznato o kome se radi. Jesi li siguran da si točno zapisao prezime? Ne bi trebalo biti problem saznati tko je to bio - ja sam kao novinar kopao za informacijama - nazvati tu tv stanicu, nazvati Antu Prkačina, pa onda recimo Hrvatsko društvo političkih zatvorenika itd., sigurno bi se našlo. Pa ga onda potražiti i pitati za razjašnjenje.

Što se pak tiče njegove tvrdnje "To je bio Franjo Tuđman" - jesi li siguran, da je točno tako rekao? Dolje je već upozoreno da Tuđman NIJE bio komesar brigade "Braća Radić" u to doba. Možda je to bio taj komesar, a gospodin Krpan (?) je onda pogrešno zaključio, da se radi o Tuđmanu.

U svakom slučaju, tvoje spekulacije o ucjeni na temelju ovoga očito ne stoje, jer se svakako nije radilo o Franji Tuđmanu.

Inače, činjenica da sam ove knjige čitao tijekom 1990-ih i pravio opsežne bilješke djelomice razjašnjava, IMHO, neke nesporazume ovdje. Mene je začudilo kako dosta ljudi 2009. godine govori o nekim nečuvenim nopvim otkrićima o partizanskim odnosno komunističkim zločinima poslije rata. Neki su valjda mlađi pa to prije nisu vidjeli ni čuli, neki se možda ranije za tu temu nisu zanimali.

Kako sam već pisao, pratim temu Bleiburga još od 1989., kada sam radio u "Startu", koji je tada počeo objavljivati seriju svjedočenja - ljudi su govorili svoja sjećanja, uredno s imenima i fotografijama. Zatim je 1990. godine objavljena knjiga "Bleiburg: Otvoreni dossier", urednik je Marko Grčić (prvo izdanje rasprodano u tri tjedna) - imao sam primjerak, ali kako to biva posudio sam ga nekom pa mi nije vratio. :( Godinu kasnije objavljena je knjiga "Križni put" Borisa Vlašića i A. Vojinovića, koja donosi gore spomenuta svjedočenja i još druge materijale. Također su dvojica mojih prijatelja, Željko Žanko i Nikola Šolić, koji su radili u Večernjaku, godine 1990. izdali knjigu "Jazovka" (ranije serija napisa u Večernjaku). Tu negdje je već bilo i prvo izdanje knjige Nikolaja Tolstoja "Ministar i pokolji", koju tada nisam pročitao nego tek desetak godina kasnije, i ostao frapiran shvativši da je autor notorni četnički apologet. (Pogledajte moj članak na tu temu na wikipediji.

Dakle, pratio sam literaturu još otkad se počela objavljivati (ne računajući naravno ranija izdanja u emigraciji). Pravio sam opsežne bilješke uz literaturu, zabilježio desetke imena svjedoka kao što je Stjepan Krpan. Znam već 20 godina o čemu se radi. Povremeno sam o tome pisao, uz nedvosmislenu osudu (neke stvari i na spomenutoj wikipediji, s kojom sam međutim kasnije prekinuo suradnju).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, siguran sam da se

Zorane, siguran sam da se zove Krpan i siguran sam da je rekao rečenicu: To je bio Franjo Tuđman!
Nisam se upustio u nikakva daljnja istraživanja jer to i fizički trenutno nisam u stanju a i mislim da to sigurno ne spada u moj posao. Čudi me da se baš ni jedan novinar nije zainteresirao za tu osobu.
Dobar dio knjiga koje si naveo i sam sam pročitao, neke nakon te emisije ponovo listao - ne nađoh tog Krpana.
Npr. Tolstojevu knjigu sam pročitao u ono vrijeme i čim se mogla nabaviti. Ne bih o njoj posebno, još manje o njemu i njegovom sudskom procesu u svezi iste problematike.
U svakom slučaju, taj Krpan me zainteresirao i zato sam napisao dnevnik, prije svega i istine radi. Očito, ništa nismo "pametniji"!
Nisam ni u snu sanjao da će izazvati ovolike komentare.

I Zorane, što sada? Tko može doći do snimka te OTV emisije, Prkačina, Krpana...
Ja sam trenutno "zalijepljen" uz bolesničku sobu i krevet sa tipkovnicom na koljenima.
Zahvaljujem što si se toliko trudio ali u ovom slučaju istina je prevažna, moje skromno mišljenje.
Ili?

Tko je glasao

Želim ti brzo

Želim ti brzo ozdravljenje!

Mislim da je jasno da se NIJE radilo o Franji Tuđmanu, jer on u to doba više nije bio na toj funkciji.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, ni ja ne vjerujem da

Zorane, ni ja ne vjerujem da se u tom slučaju i na tom mjestu radilo o Franji Tuđmanu. Međutim, Dujmovićeva i Prkačinova emisija koje idu u isto vrijeme na dvije različite TV su itekako gledane (barem u krugovima i prijateljima među kojima se ja krećem).
Upravo zbog toga netko mora naći tog Krpana inače će ono što je govorio za mnoge postati istina. Gledaj to sa razine prosječna čovjeka koji nema tvoje znanje povijesti - što će takav zaključiti na temelju šutnje? Može vjerovati ili ne, ali kako se na Tuđmana već godinama stuštila "tušta i tma" sve više ljudi pod tim utjecajem Tuđmana okrivljuje, i u to vjeruje, za sve i svašta.
Zar hrvatski intelektualci, pa ako želiš i novinari, nisu sebe tu našli da kažu dokumentiranu istinu? Optužba nije ni najmanje benigna, to ja sigurno tebi ne trebam objašnjavati.

Tko je glasao

Upravo sam odgledao Tv

Upravo sam odgledao Tv emisisju "sparing sa Antom Prkačinom"! Poslije toga malo pogledao neke spominjane literature.
Neeee, ne mislim pisati novi dnevnik, ali molim onoga koji ima najnoviju rezoluciju EU oko komunističkih zločina neka je prezentira i ostalima.
Znam da imaju Banac, Čičak i ... Prkačin.

Gost mu je bio Ivan Miklenić, glavni urednik Glasa Koncila. Idemo dalje, klupko se razmotava, a neki iz tih krugova izgleda redovito prate pollitika.com.

(ispravak 06.05.2009.)

Tko je glasao

Ispričavam se ,upadam van

Ispričavam se ,upadam van konteksta ali , moram komentirati na brzinu !
Maloprije slušam vijesti i čujem kako g.Premijer zbori :pa gospodo oni iz sdp-a ,se zalažu za legalizaciju lakih droga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ispada kako će sdp zasrati sva dosadašnja dostignuća htz-a u borbi protiv droga,jer će se kod nas izgleda pojaviti prvi slučaj ovisnika.
Svak čast dsp-u na ml-jakosti,naročito "g."milanoviću , koji nema tri-četiri-pet-,,, čiste pa tu preistinitu tvrdnju okrene "protiv sebe".
A evo upravo sada slušam na lokalnoj radio stanici kako je naš dosadašnji-i eventualno budući gradonačelnik, ni više ni manje no vidovit-i sve to u reklamnoj kampanji.
Pa ljudi moji takvog cirkusa nema ni u vegasu
P.S. G. Premijeru Vi niste niti uveli vjeronauk u školu,nećete ga niti održati,niti izbaciti
Prema tome nemojte se kititi tuđim perjem.

ZAGOR

Tko je glasao

Pa mislim da bi

Pa mislim da bi povjesničari i biografi morali biti u stanju utvrditi gdje je Tuđman fizički bio u svibnju 1945. i da li je teoretski mogao biti "komesar Franjo" ili nije. Pa onda i sve ostalo. U svakom slučaju istina je uvijek interesantna i kada nije najljepša. Bar tako ispada gledajući postke gledanosti "Trenutka istine" u različitim zemljama.

Razvlačenje po medijima i Pollitici žrtava II. svjetskog rata i njenih krvnika nema puno smisla. Prije mjesec dana se razvlačilo Tita i slovenske rovove, sada će se par dana razvlačiti Tuđmana i zagrebačke jame. I što će to komu donijeti? Zar te teme i dalje igraju presudnu ulogu za hrvatsku politiku 21 stoljeća? U svim normalnim zemljama II. svjetski rat je već odavno prepušten Discovery Channel-u, a ne dnevnim političkim prepucavanjima.

Nikakva rasprava neće uskrisiti žrtve. Počinitelji su mrtvi pa ih ne možeš osuditi. Svjedoci događaja su uglavnom mrtvi pa ih nemožeš saslušati (da čuješ par nezavisnih iskaza, umjesto samo jednog). Neka UDBA-KOS zavjera koja bi se držala do danas i drmala cijelom bivšom Jugom mi se čini presmiješnom teorijom zavjere. Ukoliko je netko bio na vrhuncu moći u drugoj polovici 80-tih koliko danas ima godina? Da li je došao u tu poziciju sa 25? To su ljudi koji se danas brinu jesu li zaboravili popiti tablete za srce/bugrege/jetru/tlak, a ne da danas vuku konce političke scene u 7 (ne zaboravite Kosovo) nezavisnih država.

Danas konce vuku Bechtel, Barr, Agrokor, a ne tajne službe države koja ne postoji 20 godina. Eventualno takve rasprave dobro dođu za odvraćanje pozornosti od toga tko kontrolira državne/županijske/općinske kase i u koje se džepove preljeva novac iz njih. Odvlačenje pozornosti od bitnih tema za žive. A mrtvi ionako neće glasati na izborima. Ili možda i ovaj put hoće?

hatepogodak

Tko je glasao

Prvi dio je dobar, i išao

Prvi dio je dobar, i išao je plus, a onda si da prostiš upiškio stvar; vidi se da ne poznaješ bit stvari, opet spominjanje "teorija zavjere" u pežorativnom smislu; vrlo naivno.

Tko je glasao

@hatepogodak svaka rasprava

@hatepogodak svaka rasprava koja donese i zračak istine je dobrodošla, bez obzira na to što se u ovom slučaju radi o osobi kojeg su tranzicijski lopovi i kriminalci uzdigli na pijatet nekog Oca Domovine.

Uspoređujući dobro i zlo koje je Tuđman učinio svom narodu i državi, ja ga osobno ne vidim kao takvoga, ali tko sam je da je moje mišljenje relevantno.

Međutim budu li takva mišljenja prevagnula, a k tome budu li potkrijepljena činjenicama onda je mislim vrijeme da se neke stvari bez okolišanja revidiraju.

Nije li svima nama u interesu da se barata činjenicama i istinom zbog koje se nitko poslije neće morati stidjeti?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

bez obzira na to što se u

bez obzira na to što se u ovom slučaju radi o osobi kojeg su tranzicijski lopovi i kriminalci uzdigli na pijatet nekog Oca Domovine.

Kukljica.

Jel je tebi poznato ko je bil u timu sa pokojnim Tuđmanom kod osnivanja stranke i ko je baš njega biral među svima za vođu tog pokreta prema demokraciji?

Jel su to bili sva sami lopovi i kriminalci?

Tko je glasao

Pitajte pokojnog g.Gotovca i

Pitajte pokojnog g.Gotovca i živućeg g. Budišu

ZAGOR

Tko je glasao

S pokojnim Vladom gotovcem

S pokojnim Vladom gotovcem sam kratko razgovaral u Stuttgartu, a sa Budišom nisam imal tu čast. No možda se i to jedan dan dogodi, nikad se nemre znat.

Tko je glasao

@Skviki, dragi prijatel u

@Skviki, dragi prijatel u početku svega je uvijek dobra namjera, ali i put u pakao je popločan dobrim namjerama, zar ne.

Naravno da nisu svi barakaši postali tranzicijski lopovi i kriminalci, bio je veliki broj onih s poštenim namjerama, ali su oni udbaškim i laktaškim metodama marginalizirani i uklonjeni, tj. zamjenjeni onim čija je "državotvorna ideja" iznjedrila privatizacijsko-pretvorbenu pljačku, menađerske kredite i tajkunizaciju, te poznate deficite nastale realizacijom ideje stvaranja hrvatske države.

Da to nije tako danas bi državu imao narod koji u njoj živi, a ne Ivo Sanader i mafija kojoj je na čelu.

Imali bi INU, Plivu, naše banke, ZERP i bili bi gospodari, a ne sluge i jeftina radna snaga u vlastitoj državi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Poštovani @Skviki, nekima

Poštovani @Skviki, nekima od nas je itekako poznato tko je bio u timu sa gospodinom Tuđmanom pri osnivanju stranke. Nekima je također poznato koji je još kandidat bio za predsjednika stranke. Nekima od nas je itekako poznato i kako je Franjo Tuđman izabran za predsjednika stranke.
Nekima od nas je itekao poznato da je Tuđman dobar izbor za predsjednika takve stranke.

Tko je glasao

"presmiješna teorija

"presmiješna teorija zavjere"
Jesi li Ti @hatepogodak ikada golim rukama ubio zmiju? I kada joj otkineš glavu ta glava te još satima iza može ugristi!
Paranoja? Ne, istina!

Tko je glasao

Složio bih se da su tajne

Složio bih se da su tajne službe mogle imati ograničeni utjecaj u doba formiranja HDZ-a i prvim godinama demokracije/rata. Ali danas sigurno nemaju nikakakav utjecaj na politiku. I taj utjecaj u prvim godinama je morao biti jako ograničen jer nekako ne vidim Šuška i negovu ekstremno desnu emigraciju kako u UDBI vidi prirodnog partnera za vladanje Hrvatskom.

Kako je Mrak zamislio Pollitiku kao diskusiju o današnjoj politici ne vidim čemu se intenzivno baviti temama za povjesničare. Da izbori nisu za dva tjedna još bi takva tema koja marginalno dira današnje političare bila dobra za raspravu. Ovako mi se čini kao tema na kojoj će se polomiti koplja na starom frontu ustaše-partizani, a kada rasprava završi fotelje će već biti osigurane do slijedećih izbora.

hatepogodak

Tko je glasao

Dragi prijatelju, Ti još

Dragi prijatelju, Ti još moraš puuuunoooo, puuuunoooo učiti i saznati.
@hatepogodak, što misliš tko kreira i sastavlja liste za izbore? Predsjednici stranaka naravno! Što misliš tko između npr. 35.000 članova neke stranke "ispliva" za predsjednika iste? Onaj kojeg "isfabriciraju" mediji! Što misliš tko kontrolira medije? Tri vlasnioka u RH kontroliraju sve medije! Tko kontrolira ta tri vlasnika? Kapital, naravno! Čiji?

E prijatelju moj, malo se potrudi pa saznaj a ja Ti možda ovdje ovih dana stavim dnevnik koji jasno pokazuje da MEDIJI biraju a ne Ti i ja!
Jesi li možda čuo da centralizacija medija vodi do globalnog totalitarizma?
Najgluplji kanal kojeg možeš gledati u RH između 50 je RTL, ogranak Njemačkog. Znaš li da je RTL najveća medijska kuća izvan SAD-a?
Znaš li da ima veći utjecaj na pojedinca od viagre, "mirogojčeka" i prozac-a skupa?

P.S. Zašto si Ti tako čvrsto uvjeren da je Šušak "čisti ustaša" i tvrda desnica? Jesi li Ti baš 100% siguran u to?
Ja baš i nisam!

Tko je glasao

@hatepogodak navedi mi bar

@hatepogodak navedi mi bar jedan jedini razlog za opravdanost tvoje tvrdnje "da su tajne službe mogle imati ograničeni utjecaj u doba formiranja HDZ-a i prvim godinama demokracije/rata. Ali danas sigurno nemaju nikakakav utjecaj na politiku. "

Evo ja odgovorno tvrdim da se u biti nije ništa promijenilo, i da su pripadnici klera ekstremne desnice, kao i pripadnici UDBE, KOSA i njihovi surogati nastalih korištenjem i sakupljanjem tajnih podataka, direktno ili posredno umreženi u strukture vlasti.

Bez njihove bi privole i podrške Ivo Sanader koliko sutra završio u remetinačkom zatvoru kao pritvorenik u akciji koja će se kada, i ako, masonska loža koja drma Hrvatskom bude tako odlučila, provesti onoga trenutka kada bi se te strukture ugrozile.

Takva ugroza prijeti lustracijom, ili donošenjem zakona o nezastarijevanju ratnog i poratnog profiterstva. Stoga je jasno zašto se ni Račan, ni Sanader i njegovo debilsko i luzersko društvo potpore ne usude sabor vratiti u funkciju da služi općim interesima društva i zajednice, popularnije rečeno narodu, a ne mafiji koja drma državom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica, ja nekako imam

@kukljica, ja nekako imam utisak da su se tek par zadnjih godina ove nabrojene "službice" dobrano razmahale.
EU nas "gnjete" da pospremimo stvari i zaokružimo proces "u institucijama sistema koje moraju funkcionirati", ali očito je tko nas i zašto koči.
Barem meni, a vidim prijatelju da je i tebi itekako jasno.

Tko je glasao

@jelenska, u ovotjednom

@jelenska, u ovotjednom Narodnom listu može se pročitati članak:

"Koža saborskih zastupnika deblja od asfalta po kojem hodaju

Vlada kolekcionara skupocjenih satova

Sanaderova vlada nije vlada socijalne pravde, ali one je preživjela prošli i po svoj prilici to će joj uspjeti i u ovome, jer je podržavaju zaštitnici, mentori, i sljedbenici mita, korupcije, kriminala, ustoličeni u saboru samo zato da bi nakon što su prodali obraz i svoje birače svojim glasovima i rukama štitili interese mafije koja je dobila državu..............

Cijeli tekst koji slijedi jasno potvrđuje da nismo ni bananana država, u kojoj makar i prividno kako kažeš ima šanse da u dogledno vrijeme živimo u državi sa " institucijama sistema koje moraju funkcionirati".

Naravno da te ne vara utisak da su se " tek par zadnjih godina ove nabrojene "službice" dobrano razmahale", jer se je par zadnjih godina krug osoba s dosijeima enormno povećao, što je kao što vidimo egalizirao odnose oporba/vlast, te je više nego ikada vidljiva ona narodna "psi laju, a karavane zastare prolaze."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Razvlačenje po medijima i

Razvlačenje po medijima i Pollitici žrtava II. svjetskog rata i njenih krvnika nema puno smisla. Prije mjesec dana se razvlačilo Tita i slovenske rovove, sada će se par dana razvlačiti Tuđmana i zagrebačke jame. I što će to komu donijeti? Zar te teme i dalje igraju presudnu ulogu za hrvatsku politiku 21 stoljeća? U svim normalnim zemljama II. svjetski rat je već odavno prepušten Discovery Channel-u, a ne dnevnim političkim prepucavanjima.

Počinitelji su mrtvi pa ih ne možeš osuditi. Svjedoci događaja su uglavnom mrtvi pa ih nemožeš saslušati (da čuješ par nezavisnih iskaza, umjesto samo jednog). Neka UDBA-KOS zavjera koja bi se držala do danas i drmala cijelom bivšom Jugom mi se čini presmiješnom teorijom zavjere.

Načelno i tako možeš zaključivati, ali to ne objašnjava činjenicu da se partizanski zločini ne procesuiraju, štoviše uopće se ni ne istražuju, započete istrage se stopiraju, a sam predsjednik gdje god stigne provodi petljanje u rad sudova i istražnih organa, a sve to se ne bi događalo da se ipak ne radi o jako važnim i presudnim stvarima. I daleko od toga da su počinitelji mrtvi, ni blizu, a isto se odnosi i na svjedoke.

Tko je glasao

naprotiv, mislim da ima jako

naprotiv, mislim da ima jako puno smisla.
laži i šutnja od skoro pola stoljeća dovela nas je do rata, možda nas ovaj put istina dovede do mira.

Tko je glasao

Ima netko snimku

Ima netko snimku emisije?

Obzirom da je Tuđman bio visoki partizanski oficir za pretpostaviti je da je barem znao za zločine, ali bez pravih svjedoka ili eventualno dokumenata koji će to potvrditi ne možemo znati sa sigurnošću.
Još 90-ih sam čuo slične priče da Tuđman ne samo da je znao nego da je i sudjelovao u zločinima. S druge strane postojale su i priče da je bio slabić kojem je bilo slabo kad bi vidio malo krvi(što bi onda značilo da nije bio sposoban za zločin) i da je napredovao u partizanskoj hijerarhiji isključivo zbog toga jer ga je Tito volio, a ne zbog doprinosa u borbama.
Istina je kao i uvjek, valjda, negdje u sredini.

Ne bih grizao odmah na prvu i vjerovao Krpanu, ali ne treba ni olako odbaciti njegovo svjedočenje.
A ne bih odmah prebacivao ni lopticu na Manolića, Boljkovca i Mesića za eventualnu ucjenu. Nisu oni jedini udbaši bili u vrhu vlasti. Ni tada, a ni sada.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Pa nije bio baš pretjerano

Pa nije bio baš pretjerano visok (major), ali je bio "politički", što bi išlo u prilog činjenici da je puno toga znao.

No, ono što ostaje jest činjenica da se to neće moći dovoljno relevantno utvrditi niti na koji način, ni kroz suđenja partizanskim zločincima, jer mrtvi se ne procesuiraju, ni kroz proces lustracije, jer mrtvi se ne lustriraju. Tim više je ova "prozivka" Tuđmana najobičnija partizansko/udbaška podvala.

Tko je glasao

moguće da jeste, dapače,

moguće da jeste, dapače, najvjerojatnije jeste. ali nije težište na tome.
pokušavaju se sagledati neki tudjmanovi potezi od čijih se posljedica zemlja još nije oporavila, a i neće tako brzo. pa se postavlja pitanje, da li je te poteze vukao zato što ih je htio, ili zato što ih je morao povući. i do koga bi nas to moglo dalje dovesti.

Tko je glasao

@silverci, zahvaljujem na

@silverci, zahvaljujem na uravnoteženom i sa svih strana sagledanom problemu i komentaru. Snimku emisije nemam.
Ponavljam, nebitno je danas zapravo što je Franjo Tuđman radio od 1941. pa do 1961.
Važno je, barem meni, jesu li ga ucjenjivali i jesu li imali čime?
Najvažnije i najčudnije je što apsolutno nitko nije reagirao pa onda laž, ako je Krpan lagao, postaje istina! To je, moraš priznati, ipak značajno važno za Hrvatsku jer neće proći dugo kada će sva imena koja su sudjelovala u pokoljima nakon IIWW biti javno objavljena. Živi oni bili ili mrtvi!

Tko je glasao

Nisam uvjeren da će ikada

Nisam uvjeren da će ikada biti objavljena sva imena zločinaca.

Zašto nitko nakon emisije nije reagirao? Ne znam.
Postoji mnogo različitih mogućnosti zbog čega je tomu tako.
Jedan od razloga je i mogućnost da to nije laž.
U svakom slučaju, barem je DORH trebao reagirati i razgovarati s Krpanom. Jer ako su mu sjećanja tako živa mogao bi pomoći u istrazi oko zločina. Moguće se sjeća još pokojeg imena. Pa bi možda netko i odgovarao za počinjene zločine.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Sva imena zločinaca sigurno

Sva imena zločinaca sigurno nikada neće biti objavljena - baš sva. Međutim, jedino se Simo Dubajić sam pohvalio da je to radio makar i njemu to sud tek treba dokazati.
Znaš li još neko ime za koje se sa velikom sigurnosti može tvrditi da je običan ubojica bespomoćnih ljudi od tih vrlih yu-antifašista (lažno se predstavljaju jer nisu bili nikakvi antifašisti) koje odjednom ni manje ni više nego li proganja i traži EU sama? Tj. traži da mi sami obavimo taj posao.

Tko je glasao

Silverci, Meni je do 38

Silverci,

Meni je do 38 godina bilo zlo kad sam videl krv i ak je tu osobinu imal pokojni Tuđman, onda si nemrem zamislit da je sudjeloval u zločinima u ono vrjeme.

Vjerojatno je bil titov ljubimac jel mu je baš taj isti dal smaknut oca a bili su obadva Zagorci i nisu baš rodom daleko jedan od drugog.
Još kad dodamo da su večinu generala sačinjavali Srbijanci, a neki i sa četničkim pedigreom se može sve zaokružit.

Tko je glasao

Tuđmanov otac je bio

Tuđmanov otac je bio istaknuti HSS-ovac i + toga obrtnik; - prema tome kulak za bivše prijeratne frentere i zgubidane koji su naglo postali vlast zahvaljujući "Staljinovim orguljama" i Britanskom zločinstvu.

Skviki, bi li Ti ostao visoki časnik u vojsci vrhovnog zapovijednika nakon što su Ti ubili oca?

Ubijenog oca "na pravdi Boga", tj. boljševičko/antifašističke (!!) krvožednosti i otimanju privatne imovine radi, te je isiti taj otac ubijen samo i izričito zbog toga jer je JBT znao da će morati provesti kakve takve izbore a HSS mu je bio jedini ozbiljni protivnik?
(Znamo kako su funkcionirale "koprive i kuglice" i na koji način si ih morao ubaciti u kutiju da se točno čuje u koju si kutiju ubacio?)

Tko je glasao

Skviki, bi li Ti ostao

Skviki, bi li Ti ostao visoki časnik u vojsci vrhovnog zapovijednika nakon što su Ti ubili oca?

Jelenska,

Meni su isto ubili oca, pa sam služil JNA. Da je Tuđman odbil bi isto završil ko i njegov otac.

Tito je sve čistil kaj nije bilo po njegovoj volji.

Tko je glasao

OK dragi moj @Skviki.

OK dragi moj @Skviki. Odgovor je razuman i ima logike.
Samo znaš i sam, otac je otac!

Tko je glasao

Čitanjem ovih komentara

Čitanjem ovih komentara dobije se potvrda općepoznate činjenice. Kada se nekoga za nešto optuži, oni koji ne vole optuženoga, automatski tim optužbama vjeruju bez propitivanja. Oni koji vole optuženoga, a priori sumnjaju da se radi o lažima i manipulaciji, pa negiraju ili relativiziraju lupetajući o "onakvom vremenu", "okolnostima" i "kontekstima". Očito većina u ovoj zemlji ima duple kriterije. Kakav nam je predsjednik (u Jasenovcu i drugdje), takvi su nam i njegovi simpatizeri i protivnici. Jednako dvolično licemjerni.

Lenon

Tko je glasao

Pa @lenon, volio bih da meni

Pa @lenon, volio bih da meni kažeš/pokažeš gdje sam u dnevniku ili komentarima "dvolično licemjeran"!
Mislim da bi i ostali ispod ovog tvog komentara to željeli za sebe čuti.

Tko je glasao

Mostu su dali ime po Franji

Mostu su dali ime po Franji Tudmanu, ali nije islo sve dok se most nije pokazao kao los.
Tek tada se vise nitko nije osvrtao na njegovo ime. Da li je to domisljatost zagovornika ili puka slucajnost, nije bitno no to je otprilike to (kako stvari idu).
Taj tip je stvarno opasan i nezgodan kad se na njemu prokazuju sva moguca nasa prokletstva i kosturi iz ormara.
Mene je najvise zabavljalo uspostavljanje znakova za raspoznavanje je'l netko Tudmanovac ili nije, a to ne prestaje ni dan danas.

Tko je glasao

Igor Zidić i Ve-Ka; Kad je

Igor Zidić i Ve-Ka; Kad je riječ o lustraciji možda nije zgoreg podsjetiti na recentne stavove dviju osoba za koje se uobičajeno smatra da su na polovima političkog spektra. Ve-Ka je na ovoj stranici nedavno u povodu neke diskusije o Goranu Miliću istaknula koliko je važno da je biografija javnih osoba javna stvar, pa je spomenula kako je Milić u beogradskom dnevniku objavio da se albanskim rudarima koju štrajkaju u jami u Starom Trgu kroz kanale sa strane donose banane. Naravno, nije to ničim nikad potkrijepio.
A u subotu u Jutarnjem je izišao intervju s Igorom Zidićem koji u okviru prilično izravno tvrdi da mu je Tudjman priznao da je radio "u tajnim službama bivšeg režima"; Kad ga je Tudjman, s kojim se kaže u vrijeme rata često susretao, upitao bi li i njega lustrirao, tj. zabranio mu da radi "kao profesor, učitelj, čelnik demokratksih institucija, Zidić je ustanovio da su da su "takve dvojbe otežavale kako razgovor o lustraciji, tako i razgovore o nizu drugih tema i procesa. To se u RH, u onome trenutku, nije moglo provesti."
Mi znamo da je npr. Imra Agotić do prije samog početka rata radio u tajunim službama bivšeg režima. Mi ne znamo do kad je Tudjman radio za njih, bio ucijenjen ili i ne znajući, ili pak vjerujući da bi maršem kroz institucije mogao doći do svog cilja.
U zdravom društvu bilo bi važno da se utvrdi istina o riječima spomenutog Krpana, da se utvrde što vjerodostojnije biografije javnih osoba, od Slavice Banić, do Milana Bandića i Luke Bebića. Kad bi se ustvrdilo za Tudjmana, teže bi o sebi i drugi lagali, da su magistrirali ili da znaju strane jezike. Zdravo društvo bi te stvari sankcioniralo.

Tko je glasao

@Solaris, po meni je potpuno

@Solaris, po meni je potpuno nepotrebno navoditi imena x, y, jer tko je god u bivšem sustavu obnašao bilo kakovu funkciju morao je proći rešeto Partije i "bezbednjaka", a zaposlenim u državnim službama, miliciji, vojsci, gledali su da li imaju pripadnika "palih režima" u trećem koljenu. Malo su bili tolerantniji prema četnicima nego ustašama u kolateralima, ipak je centar režima bio malo sjevaroistočnije. Preko 90% milicionara, pogotovu rukovodećeg kadra, i oficira je bilo u Partiji na braniku bratstva i jedinstva, prozivati sad nekog Stevu ili Ivicu da je mlatio Juru koji je pjevao "Vilu" je passe; prošlost. Juri su "šljive" zacijelile, kući mu visi Spomenica, minus na računu, klasika.
1990-'92 je došlo do pojave masovne amnezije dosad nezabilježene u modernijoj povijesti; simptomi te neobične pandemije su se iskazivali u paljenju crvenih knjižica, masovnoj zamjeni u regalima "Bilo je časno živjeti sa Titom", Kardelj-sabrana djela u 150 tomova, "Ratni put prve proleterske" sa knjigama "Povijest Hrvata", "Novi zavjet", Glas koncila je osjetno povećao tiražu, Katolički kalendar je zamijenio socrealističke kalendare, crkve su postale tijesne, otkrilo se biti Hrvat i pisati Hrvat umjesto Jugoslaven,a obzirom da je HDZ bio najperspektivnija stranka za probitak svi pravi komunistički karijeristi su pravilno procijenili da će tamo baciti sidro. Kao što je povijest pokazala nisu pogriješili. (KPH je u to vrijeme izvršio uz pomoć prokušanog kadra i kamena mudrosti alkemijsku pretvorbu u SDP, Partiju i Vođu je zamijenilo sa dva stupa Jachin i Boaz (Nacija i Socijala;), a Kockica je postala Holding.)
Poput Savla koji bješe udaren munjom na putu u Damask, tih dana mnoge munje pukoše po Hrvatskoj poput Tornado alleya, i mnogi se obratiše i otkriše Tomislava, Branimira, a napredniji pojedinci i legendu o 369.-oj pojačanoj pješadijskoj pukovniji i Marku Mesiću. Barakaše razvodniše, neki i pobjegoše Paradžiku, dok se "obraćenici" spojiše s združenim snagama Berlinskih bojni koji otkriše geografski položaj Domovine iza 1995 razmilješe po Državnim službama po vertikali i kolateralno. Revolucija koja traje se nastavila, Great Boljshevik swindle...;) , priče o lustraciji je papala maca, arhive Službe su detaljno "pročešljane", vrijeme liječi rane, sve polako teče u zaborav, pravi mali Sleepy Hollow...
(*tekst posta malo je prpošan i malo baca na 2decilitra, predepresivna materija za ozbiljne "federikovske" ili "ap" postove)

Tko je glasao

@robot sve je točno u

@robot sve je točno u komentaru koji počinje @Solaris, po meni je potpuno nepotrebno navoditi imena x, y

No sa ovim se nikada pomiriti neću bez obzira koliko mi je vremena ostalo: priče o lustraciji je papala maca, arhive Službe su detaljno "pročešljane", vrijeme liječi rane, sve polako teče u zaborav, pravi mali Sleepy Hollow...

Ne zbog neke osvete koju bih priželjkivao (ni slučajno - nisam osvetoljubiv), ne zbog nekog negativnog motiva - već zbog Hrvatske! I jedino zbog Hrvatske... Hrvatska ni koraka neće krenuti naprijed ako ne razjasni sve svoje nedoumice i tajne nedavne prošlosti. Ja sam uvjeren u to, ja sam vidio na "prvoj crti" politike koja je to kočnica razvoju Hrvatske u svakom pogledu i na svim poljima i djelatnostima te institucijama ove države, a ulazak u EU je samo sanak pusti bez ispunjenja i tog zahtjeva - osude komunističkih zločina!

Ja to, u prisbodobi, objašnjavam ovako: Mladenka je snimila 100 pornića XXXL + sodomija; mladenac je bio teški heroinski ovisnik i diler. Nekim čudom se vjenčaju a zatajili su jedno drugome svoju prošlost.
Vjeruješ li Ti da takav brak ima budućnost?

Vjeruješ li Ti da Hrvatska ima budućnost samo i jedino na "istini" UDBE, OZNE, KOS-a i SDB-a?

Vjeruješ li?

Tko je glasao

ne zbog nekog negativnog

ne zbog nekog negativnog motiva - već zbog Hrvatske! I jedino zbog Hrvatske...
Pa dobro, čovječe božji, što čekaš?
Učlani se kod mene :)

cogito ergo sum

Tko je glasao

Strpi se prijatelju!

Strpi se prijatelju! Učlanjujem se vrlo rijetko ali kada se učlanim nisam u "leru"!

Tko je glasao

Ja ljude držim za riječ, a

Ja ljude držim za riječ, a volove za rogove :)))

cogito ergo sum

Tko je glasao

@jedinohrvatska, blago nama

@jedinohrvatska, blago nama telcima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Hmmm, koliko mi je poznato

Hmmm, koliko mi je poznato telci imaju repove :)

cogito ergo sum

Tko je glasao

Jelenska, žao mi je da to

Jelenska, žao mi je da to nisam pažljivije gledao nego preko uha tipkajući po laptopu. I dobro si postavio pitanje, ali si nepotrebno cijelu priču reducirao na 3+1 čovjeka. U sve te stvari i kasnije političke odnose je upetljano bilo puno više osoba i grupacija, i vjerojatno puno više ucjenjivanja.

Promjene u Hrvatskoj i Jugoslaviji su samo bile dio općeg stampeda koji je nastao na istoku Europe poslije rušenja Berlinskog zida, i mnogi su se , ne smo kod nas, spašavali i udruživali u međusobnom spašavanju (ako treba i ucjenama). Svakako ucjenjivanja su bila moguća varijanta koja može neke stvari objasniti ali ne sve. Pogotovo ne drži vodu objašnjavanje rata u Bosni, koji je ukupno Hrvatskoj nanio toliko štete da su svjetliji likovi oni koji su bili protiv miješanja u Bosni neggo za njenu podjelu. A najvjerojatnije nisu nimalo svijetli.

Stvari su daleko kompliciranije, ali je svakako interesantno pitanje tko je kada i koliko bio involviran u određene ratne, poratne i kasnije događaje koji predstavljaju jednu jedinstvenu liniju koja se srušila s padfom Berlinskim zidom, a ne svađom četvorice "prijatelja" u Hrvatskoj, ma kako značajne uloge imali u promjenama, jer su promjene bile zakonite i nametnute i odvijele bi se i bez njih. Možda čak i lakše i drugačije bez njih.

Tko je glasao

Svakako ucjenjivanja su bila

Svakako ucjenjivanja su bila moguća varijanta koja može neke stvari objasniti ali ne sve. Pogotovo ne drži vodu objašnjavanje rata u Bosni, koji je ukupno Hrvatskoj nanio toliko štete da su svjetliji likovi oni koji su bili protiv miješanja u Bosni neggo za njenu podjelu.
Kakve štete?
Zato jer su to rekli Pusićka i Mesić!?
Tko je, zapravo, dijelio Bosnu?
Ti ne znaš da je Alija nudio Tuđmanu zapadnu Hercegovinu i dio srednje Bosne, ali je ovaj to odbio?
Koliko su puta Hrvati, zapravo, spasili Bosnu?
Najmanje tri puta, a ti razmisli koji su to slučajevi bili!!!
Jer da su Tuđman i Hrvati dijelili Bosnu onda budi siguran da je danas ne bi bilo!
Barem ne u ovom obliku.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Promjene u Hrvatskoj i

Promjene u Hrvatskoj i Jugoslaviji su samo bile dio općeg stampeda koji je nastao na istoku Europe poslije rušenja Berlinskog zida

Tocno!
Bez Gorbacova - nista!
Dok su god bila 2 bloka nije bilo nikakvih izgleda za promjenu sustava.To su znali svi jos i 1971.Studenti su ispali ovce, a oni bez Partijskog zaledja i zastitnika su zavrsili na robijama ili u emigraciji. "Velikani"koji su zapravo mislili doci do Partijskih fotelja, a izgubili su u tom prevratu, su udaljeni iz javnosti.Ali ne iz svojih vila, mirovina i drugog.
Pa tko bi normalan mogao uopce pomisliti da bi SAD i SSSR 1971. god. usli u 3 svj. rat radi njih?!
Kubanska kriza pred nosom SAD-a i ostanak Fidela sve do danasnjih dana je sve to davno pojasnilo.

Tko je glasao

Često se još uvijek prse

Često se još uvijek prse neki (ljudi ili etničke i druge grupe ) lupajući se o prsa radi zasluga njih i njihovih lidera, a nitko se ne pita, ili zaboravlja upitati, zašto je Hrvatska dobila samostalnost dosta poslije 25 drugih zemalja na istoku Europe ( a prije nas su bile neke smiješne zemlje kao npr Turkmenstan Tadžikistan, Gruzija itd.) - i to bez prolijevanja krvi.

Prije raspravljanja o "zaslugama" trebalo bi upitati zašto je to kod nas išlo tako teško i krvavo, i ne raspravljati o nečijim zaslugama, nego što bi bilo da su bili na čelu Hrvatske (kao što jesu) a da nisu ostvarili ono što je praktički cijela srednja i istočna Europa ostvarila mnogo prije nas.

Tko je glasao

Prije raspravljanja o

Prije raspravljanja o "zaslugama" trebalo bi upitati zašto je to kod nas išlo tako teško i krvavo, i ne raspravljati o nečijim zaslugama, nego što bi bilo da su bili na čelu Hrvatske (kao što jesu) a da nisu ostvarili ono što je praktički cijela srednja i istočna Europa ostvarila mnogo prije nas.
Ma o čemu ti to?
Tko je krojio (i danas kroji) od velikih europskih čimbenika politku 'Balkana'? (Počevši od 'balkanskih ratova' na ovamo)
Tko je odobrio projekt 'Ram'?
Tko je organizirao 43, 876 mirovnih konferencija za bivšu državu kupujući vrijeme za Srbe?
Tko je sprječavao bombardiranje srpskih snaga u BiH (Sarajevo osobito!) kada je dozlogrdilo NATO-u (amerikancima)?
Kod ovih upita je namjerno izostavljeno i zašto, jer računam na to da ćeš možda znati kada (ako) prepoznaš ono tko?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci