Tagovi

Poziv na bu?enje

Prije nekoliko dana dnevnik.hr nam je donio najnovije rezultate PULS-ovog istraživanja politi?kih preferencija hrvatskih gra?ana – koji ni ovoga puta ne donosi neke bitne promjene. Popularnost Jadranke Kosor nastavlja sa padom, ?ime gubitak pozitivnog imagea premijerke postaje trend (što ne ?udi, budu?i je izgra?en na spinu), dok su pozicije stranaka, pogotovo dvije najja?e, višemanje zacementirane – SDP ve? u kontinuitetu ostvaruje oko 30% potpore, a HDZ tek koji postotak manje. U ovom konkretnom istraživanju 30,4:29,7. s statisti?kom marginom greške od 3,3%. Po istom istraživanju na tre?em mjestu je HNS sa osam posto podrške, dok prag (jedva) prelazi još jedino HSU.

Ovi pokazatelji na prvu loptu daju lijepu sliku o mogu?nostima lijevog bloka na slijede?im izborima: glavni koalicijski partner HDZ-a, HSS se doslovno utopio, a SDP-u i HNS-u treba još pribrojiti sigurne glasove IDS-a u Istri, koji se u nacionalnim anketama nikada ne vide, ali i glasove HSU-a koji kroz strateško partnerstvo sa HNS-om kuca na vrata „Kukuriku koalicije“. No tu dobre vijesti završavaju – ukoliko se i ovaj površan pregled situacije može nazvati dobrim.

Zašto?

Prvo, zbog situacije u kojoj se nalazimo. HDZ je u prošloj godini naprasno napustio dugogodišnji šef (i ubrzo postao u javnosti najomrznutija osoba), Remetinec se puni zajedni?arskim kadrovima (dobro, samo onim „otpisanim“, ali ipak), gospodarstvo je u najdubljoj krizi od 1999., premijerka gubi na popularnosti i najavljuje nepopularne gospodarske mjere, ?ak je i za jednog od glavnih savjetnika uzela super-nepopularnog, arogantnog i bahatog Škegru – jednog od kreatora plja?kaški intonirane privatizacije i ministra financija koji je Hrvatsku ve? jednom doveo gotovo pred slom. HDZ-ov kandidat prije par mjeseci nije ušao ni u drugi krug predsjedni?kih izbora, dok ih je SDP-ov kandidat dobio gotovo dvotre?inskom ve?inom, i danas predstavlja najpopularnijeg politi?ara u zemlji.

U tim okolnostima, prednost SDP-a pred HDZ-om morala bi iznositi barem desetak posto, ako ne i više. Pa ipak nije – ve? se rejting stranaka nalazi unutar podru?ja statisti?ke pogreške.

Tome još treba dodati nekoliko faktora bitnih za rezultate izbora u Hrvatskoj: glasa?ko tijelo HDZ-a i HSS-a nesklono je izjašnjavanju u anketama, pa je rejting tih stranaka redovito podcijenjen. Zatim, ankete se uglavnom provode telefonski, što tako?er u pravilu umanjuje rezultat stranaka desnog centra. I na kraju, zar neko vjeruje da ?e se HDZ bez borbe odre?i nekoliko desetaka tisu?a fantomskih bira?a sa nepostoje?im prebivalištima u Hrvatskoj? Ili da ?e se pak odre?i pet-šest saborskih zastupnika koje biraju gra?ani BiH, tj oni gra?ani koji ne podliježu zakonima koji ti isti zastupnici donose u hrvatskom Saboru?

Sa svim tim faktorima uzetim u obzir, situacija nije niti malo ruži?asta.
Zašto je tome tako?

Naravno, svatko tu ima svoj odgovor, i vjerujem da se mnogi ne?e složiti sa mojim razmišljanjima. Ja vjerujem da je primarni razlog za ovu situaciju – sužavanje izbornog tijela. Da pojasnim. Smatram da se Hrvatska trenutno nalazi u procesu restrikcije politi?ki aktivne (zainteresirane) populacije. Sve manji broj ljudi izlazi na izbore – kako u postotku (prema prenapuhanim bira?kim popisima), tako i u apsolutnoj vrijednosti. Sve manje ljudi ima povjerenja u (demokratsku) politiku kao proces odlu?ivanja i politi?are kao nositelje tog procesa. Politi?ka rezignacija i skepticizam rastu.

Prva posljedica tog procesa je gubitak „srednjeg sloja“ – onog dijela glasa?a koji nisu tradicionalni i postojani glasa?i neke od strana?kih opcija, te ?ije se izborne preferencije mijenjaju od izbora do izbora. To je grupa glasa?a koja u pravilu odre?uje izbornog pobjednika. Stanjivanjem tog sloja bira?kog tijela, strana?ka podrška se sve više cementira, i nema velikih pomaka – bez obzira na politi?ke okolnosti. Tek bi nešto uistinu krupno moglo narušiti takvu ravnotežu.

Da su takvi procesi na djelu, potvr?uju i sindikalni prosvjedi održani 1. svibnja. Iako sindikati govore „sve prave stvari“ za uši „malog ?ovjeka“ koji se uistinu sve teže bori sa stanjenim ku?nim budžetom, sindikalni prosvjedi na središnjem zagreba?kom trgu su okupili tek tisu?u do dvije tisu?e prosvjednika. O?igldno cijelo društvo ubrzano zauzima poziciju nepovjerenja prema javnim akterima – od stranaka, do sindikata.

Jedna od ozbiljnih opasnosti jest pojava demagoškog „narodnog tribuna“ koji bi kroz vlastitu karizmu znao kanalizirati rastu?e nezadovoljstvo. Takav proces nužno je kratkog daha i ne vodi nikuda do li u propast, ali nažalost takvim likovima niti ne treba puno vremena da zajaše val, odrade svoje, i odu ne osvrnuvši se. Usudio bih se re?i da je u liku Sanadera Hrvatska ve? jednom prošla kroz mekanu varijantu tog scenarija.

Tako?er, osobno ne vjerujem niti u idealisti?ke koncepte „novih pokreta“ koji na ruševinama ovog mogu izgraditi „novo društvo“. Jednostavno, nema pre?aca, i nikakvi revolucionarni pokreti „od danas do sutra“ ne mogu nadomjestiti dugotrajno sazrijevanje društva u cjelini, koje je jedino tako sposobno kreirati i provesti demokratski napredak.

Što je u takvoj situaciji politi?ki pragmati?no rješenje?

Ono što vidim kao politi?ki pragmati?no rješenje, koje je ujedno i jedino odgovorno – a promatraju?i iz perspektive ?lana SDP-a – jest strateško orijentiranje stranke prema tom rezigniranom politi?kom „srednjem“ sloju. To je pragmati?no za stranku, budu?i se radi o jedinom rezervoaru iz kojeg stranka lijevog centra u današnjoj Hrvatskoj može povu?i glasove za kvalitativan odmak, i to na dugoro?noj bazi. To je ujedno i odgovorno rješenje za društvo u cjelini, jer jam?i višu razinu gra?anske participacije, propitivanja i demokratskog napretka.

To je ujedno i najteže rješenje.

Najteže, zbog toga što kao temelj ima vjerodostojnost politi?kog djelovanja, otvorenost, pogotovo ka kritici, i spremnost na povratno povjerenje prema gra?anima.

Vjerodostojnost je možda najve?i od ovih problema. SDP je prolazio, i još uvijek u manjoj mjeri prolazi, ozbiljnu krizu vjerodostojnosti u Zagrebu. Dugogodišnje toleriranje klijentelisti?ko-koruptivnog „stila“ vladanja ostavilo je dugoro?nu posljedicu na vjerodostojnosti, i sada se SDP tek nalazi na po?etku puta gra?enja nove vjerodostojnosti. Kako kroz rad u gradskoj skupštini, tako i kroz provedbu zagreba?kih unutarstrana?kih izbora – vjerodostojnost kandidata mora, po mom mišljenju, biti osnovni kriterij za izbor novog ?elnika / ?elnice.

Otvorenost, pogotovo prema kritici, te volja da se kritika ne ignorira, ve? da se pokuša dati argumentirani odgovor, jedno je od podru?ja na kojemu SDP blježi kakav-takav primat na hrvatskoj politi?koj sceni. U SDP-u postoji fleksibilnost koja omogu?ava kritiku (pa ?ak i kad ona nije konstruktivna) – ?ak do te mjere da se ta ista otvorenost ?esto tuma?i kao „bavljenje samim sobom“, „razdorom“ ili „slaboš?u“. Deficit vidim u drugom dijelu – (pre)?esto se (opravdana) kritika prešu?uje i rješava ignoriranjem.

Spremnost na povratno povjernje se pak o?itava u (ne)spremnosti politike da javnosti omogu?i ja?i utjecaj na procese donošenja politi?kih odluka. Tu se radi o širokom prostoru djelovanja, koji SDP kao stranka donekle koristi, ili pokazuje tendenciju ka tome. Od sustavnog nastupa prema javnosti i NGO sceni kroz afirmaciju javne rasprave, do osnivanja nestrana?kih foruma kroz koje i nestrana?aka, zainteresirana javnost može utjecati da rad stranke. Ono što, po mom mišljenju nedostaje, jest strateška sustavna orijentacija ka takvom vidu djelovanja, i u kona?nici ja?i strana?ki angažman na afirmaciji referenduma kao posrednog – i još važnije neposrednog – utjecaja na proces politi?kog odlu?ivanja. Taj se manjak angažmana o?ituje npr. u ?injenici da SDP nije predložio promjenu ?lanka 86. Ustava (kojim se smanjuje cenzus potpisa potreban za raspisivanje referenduma) kao jedan od svojih amandmana.

Kao zaklju?ak, volio bih da ovaj tekst posluži SDP-u kao „poziv na bu?enje“, ali i barem mali poticaj za dugoro?no strateško okretanje onom dijelu bira?a koji na duge staze garantiraju demokratski razvoj Hrvatske.

Komentari

Aleksandar, sve pet i

Aleksandar,
sve pet i pohvale Tebi za ovaj dnevnik.
Pogotovo što u njemu pozivaš na rješavanje problema lažnog popisa birača s kojim bi HDZ opet mogao ukrasti izbore.
A što se uredno pometa pod tepih premijerkinim napadima gluposti tipa smeta cura u bikiniju u spotu, ali se može krstiti brod sa ženskim grudima.
No, to je još jedna tipična prozvodnja magle, kao i ovo nenadano povećanje zaposlenih.

No, postoji veliki problem sa SDPom.
Kao Vaš birač jako sam razočarana.
Kada bih mogla glasati za ljude, a ne stranku tada bi moj glas uvijek dobili Antunović, Antičevič Marinović, Opačić, Komadina, Obersnel, Stazić, Jovanović, Mrsić i još njih kojih se sad nemogu sjetiti.
No poslije Bandića, koji je toliko uništio ugled SDPa, pa naš lokalni šerif Linić, koji još se poslije svega usuđuje govoriti; najveće razočarenje je Vaš šef Milanović, čiji sam izbor kao mladog političara svojevremeno pozdravila.
Sat i pol u Saboru u mjesec dana, sve mu poslove odrađuju drugi, a on naštelava zagrebačke izbore jer mu se ne sviđa Željka.
Toliko ste se trudili da se glasa za smjenu Kalmete, a kad se glasalo jedva tridesetak Vas je bilo u dvorani, a zajedno sa ostalima imate tek nekoliko glasova manje od vladajućih.
Naravno, Aleksandar, Tebi kao članu svaka čast, jer čitala sam da si odabrao djelovati kroz stranku, no moram reći da je nerad i neodlučnost većine članova SDPa koji su zastupnici doveo do toga da nemate veću prednost u anketama i da Vam se ugled srozao i uništio.
Kada bi Vam predsjednik bio Mirando Mrsić, osobito poštovan čovjek i liječnik, te kada biste u ovom kratkom periodu do izbora izborili sređivanje popisa birača, borili se za radnike, nezaposlene, studente, umirovljenike, siromašne koji bi Vam trebali biti birači, imali biste realne šanse za pobjedu na izborima.
Naravno, ne sami kao prošli put, Već u jakoj koaliciji prije izbora, sa jasno postavljenim pravilima, da ne moramo poslije gledati Vaša natezanja oko pojedinih fotelja.
Pored svega mnogi Vaši članovi osim Bandića i Linića ogriješili su se o zakon i demokraciju, što Vam je dodatni uteg.
Dakle svi su ovi problemi rješivi, ali teško dok Vas vodi Milanović, šutljivi dečko koji misli da sve zna i sve može.
Pa malo kritizira Kosor, malo joj drži ljestve, daje neko vrijeme, kao da ona i njeni krimosi nisu imali dovoljno vremena ovih šesnaest godina.
Na kraju osobno se dvoumim kome dati glas na izborima.
Pojavio se Hrvarski treći put Za Treću republiku Zdravka Gracina i Stranka rada laburisti, koji programom pružaju nešto novo i imaju realne šanse za ući u Sabor.
Aleksandre, molim Te ne shvati ovo osobno. Uvjerena sam da u SDPu ima puno dobrih i poštenih ljudi, ali ne dolaze do izražaja.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Zaboravila si pripomenuti

Zaboravila si pripomenuti lažna obećanja Račanove kolacije.Sjećate li se što je obećavao Mato Crkvenac.Zagovarao je keynesianizam,a to znači zaposlenost.Nastavili su doktrinu Škegretizma.Uz to njegujući pomno i nacionalizam kroz lik i djelo M.Bandića.Esdepeovski kotač je ozbiljno zafalšao u desno da sam ponekad imala dojam da Sanader odlazi u lijevo.U biti nije to dojam,već istina.SDP pod vodstvom Z.Milanovića nije kritizirao Bandića sve dok nisu počeli osluškivati nas,narod.Stranka koja svoj politički i ekonomski plan temelji na osluškivanju je bijedna stranka bez znanja i ideja,a kamoli usuda.Ponjeli su se jednako kao i HDZ,karijeristički i komformistički.Hvalili su se da su pobjedili nelikvidnost prodavajući banke i opterečujući realni sektor.Neka ne zaborave esdepejonje da ljudi više mrze izdajice od neprijatelja.Savjetujem vam da uđete u koaliciju sa HDZ-eom pa ćete mirno spavati.I jedni,i drugi.A ja ću vidjeti.Zeleni,Laburisti,Komunisti,Treći put...još ne znam...

Tko je glasao

SDP-u je izgleda malo poziv

SDP-u je izgleda malo poziv na buđenje. Ja bih više rekao da je potrebna noga u guzicu. Ali ajde....

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

I noga u guzicu je korak

I noga u guzicu je korak naprijed, kao što reče Mao ZeDong

Tko je glasao

Plus za poziv na buđenje,

Plus za poziv na buđenje, pa da barem vidimo kakav je netko dok je budan, onda ćemo znati, ovako vidimo samo omogućavanje kvoruma (dobro, primjerenije je da je HSS stranka kvoruma, ali ipak... sve u službi) ili sličnog, po potrebi "nacionalnoj" politici.

Dodatno, mišljenja sam da je HDZ u oporbi, a SDP ovakva vlast, situacija bi se odmah promijenila i SDP bi morao napustiti vlast u roku keks.

Možda ipak da SDP makne Milanovića i dobije ozbiljnu šansu? Možda je Milanoviću ipak predobro uređen taj stan koji je kupio od Vojkovića. pa spava?

Edit: Gorenavedenu karikaturu sam naveo radi slikovitijeg shvaćanja cjelokupne situacije i "grupne" politike, o kojoj mislim da se radi.

Tko je glasao

@Buozzi Uzgred si

@Buozzi
Uzgred si spomenuo vrlo ozbiljnu stvar - naime, Zoran Milanović je ključni spavač SDP-a, a zapravo KOČNIČAR radikalnijih promjena u SDP-u. Buđenja nema bez novog ključnog čovjeka SDP-a. I kako nisam član te stranke, ne bih pisao dnevnik na tu temu. A valjalo bi da netko malo progugla "backgraund" Milanovića i uvjeri se da je to čovjerk svih opcija, samo ne ODLUČNE SOCIJALDEMOKRATSKE. Čudom se čudim da se to ne kuži u SDP-u i trpi se na čelui čovjek koji se potrošio, koji nema vizija, i koji nema žara, on je je za staro gvožđe i rasplitanje krize ubrzat će se njegovom smjenom.
I odgovornost hrvatskih socijaldemokrata je dvostruka- zbog nedostatka želje za borbom sa slabim HDZ-om, drugo odgoda tog sraza košta nas sveopće agonije.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

I odgovornost hrvatskih

I odgovornost hrvatskih socijaldemokrata je dvostruka- zbog nedostatka želje za borbom sa slabim HDZ-om, drugo odgoda tog sraza košta nas sveopće agonije.

To si dobro rekao.

Samo mislim da nema sraza. Dok su Jakovčić, Čačić i Milanović (odnosno onaj tko ga je gurnuo na mjesto predsjednika stranke, i onaj tko mu je poklonio ovaj neopravdani luksuz života u kojem uživa, i koji ga je predstavio kao "novu" snagu) opcija HDZ-u, taj sraz nije sraz, to je sukob materijalno i međusobno zaštitno-zakonski istointeresnih. To je teret nezasluženih pozicija, odnosno prekorednog bogatstva.

Sreća je da nisam ni na jednom svom listiću imao ime Zorana Milanovića, jer broj ispred njegovog imena sumnjam da bih zaokružio. Ne želim biti talac izbora loših. Od mene STOP lošima.

Dalje, Aleksandar, cijenim tvoje zalaganje, ali bez ozbiljnog programa (koji bih ja sam mogao složiti kroz najviše 2 tjedna, za sva pitanja u Republici Hrvatskoj), samo u pregovorima kako doći na vlast i onda tamo blijedo gledati, ne vidim u tim ljudima ništa. Samo teatar politike i teatar opozicije. Moraju se još dobro potruditi, stvarnim programom, da me motiviraju da uopće glasam za nekog od njih, ako vidim koga na svom listiću, a do tada ću razmisliti da li glasati samo za opciju koju takvi predstavljaju ili neću glasati uopće. Motiviranje građana kroz predizbornu kampanju je samo folklor izbora, s malim stvarnim učincima. Koliko ti tipovi loših odluka samo donesu (dakako, vlast više, jer ima veću težinu i opseg u posljedicama donesenih odluka) i koliko samo novaca požderu. Oni su žderači zdravlja hrvatskog društva (naravno, o vladajućima mislim da su veći zderači zdravlja hrvatskog društva). Nema amnestije za "oporbu". Dosta je izgovora. Ponekad pomislim da je taj Milanović u isključivim interesima Linića, koji je u rangu Luke Bebića. Za mene to nisu ljudi koji više trebaju sudjelovati u nošenju ikakvih vlasti ili funkcija. SDP se je riješio Bandića, ali treba se još nekih riješiti, odnosno, maknuti ih sa stranačkih funkcija i onda možda ima šanse, ovako ne. Ozbiljan sraz, kako je Danimir lijepo rekao, ja ne vidim. Ozbiljan sraz bi bio da istinski razuman i nepristran čovjek preuzme stranku, njemu ne bi puno trebalo da kaže: Mi krećemo u izbore, dajte nam glas jer ćemo.....

I stati iza toga i provesti obećano. Točka. Svaka daljnja rasprava je bespredmetno pomaganje nezaslužnima. Predsjenika SDP-a vidim kao poštenog čovjeka, skromnog čovjeka, koji će primjerom i načinom biti suprotan suprotstavljenoj opciji HDZ-u, a ne dok gledam predsejnika SDP-a, kao da vidim nekog od mladih "lavova" HDZ-a. To nije način na koji bi SDP trebao tražiti povjerenje od građana, jer ga nema tko tražiti.

Gorenavedeno je osobno mišljenje u dobroj vjeri prema SDP-u i eventualno Republici Hrvatskoj, jer je jedna opcija za rješavanje stanja u kojem se nalazimo, rad kroz već afirmiranu stranku, sa svojim glasačima i podržavateljima, pa je tako i za očekivati, ali ne s Milanovićem na čelu, da bi SDP mogao, uz maksimalnu volju i zalaganje, i odbacivanje utjecajnih utega, imao dobru šansu, a daljnje povjerenje i povećanje povjerenja građana bi bila samo posljedica dobrog vladanja i poštenja.

U najboljij vjeri za SDP.

Buozzi

P.S. Neka Predsjednik SDP-a malo pripazi, kada budu izbori, možda se kandidira netko tko će stvarno raditi, pa će svi vidjeti što je to pravi rad. :)

Tko je glasao

Također, osobno ne vjerujem

Također, osobno ne vjerujem niti u idealističke koncepte „novih pokreta“ koji na ruševinama ovog mogu izgraditi „novo društvo“. Jednostavno, nema prečaca, i nikakvi revolucionarni pokreti „od danas do sutra“ ne mogu nadomjestiti dugotrajno sazrijevanje društva u cjelini, koje je jedino tako sposobno kreirati i provesti demokratski napredak.

Nisam te bas razumio Hadzi. Kazes "novi pokreti". Ne znam sta to znaci, ali mi ne zvuci dobro. S druge strane novi pokreti, nove ideje, nadilazenje politicke sprance iz osamnaestog stoljeca samo su prirodna posljedica informaticke revolucije u koju je drustvo na svjetskoj razini vec duboko zagazilo.

E sad. Ako ti pusis 18-o stoljece u vrijeme opce informaticke revolucije, dobro je dok je to samo tvoj problem.

gpgale blog

Tko je glasao

Tocno sam znao da ces

Tocno sam znao da ces zagristi na taj odlomak. Mozes mi navesti jedan primjer u kojem je informaticka revolucija izvan politicki definirane strukture djelovala na mainstream politicke dogadjaje? Bez toga prica ostaje sterilna utopija. Cak bi rekao i pomalo odbojna ako koristi čistunstvo kao retoriku.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hadži, ovo pitanje galetu

Hadži, ovo pitanje galetu je malo ispod pojasa, kad znamo da naš kolega više voli "mentalne mape" (shvaćeno bukvalno :-), nego se tlačiti praćenjem i istraživanjem teorije i prakse internet demokracije :-) Šalu na stranu, ali mene čudi da niti ti ne pratiš što se događa na području primjene weba u mainstream politici. Kod nas je najspominjanija uloga interneta u kampanji i izboru Obame, a puno manji broj ljudi zna da njegova Vlada operira u modu transprentnosti, otvorenosti i kolaborativnosti (http://www.whitehouse.gov/open/about), pri čemu je, naravno, internet sredstvo efikasnog provođenja načela otvorene vlade u djelo. Na istom tragu su i mnoge druge države gdje se građanima i građankama, putem interneta, omogućava slobodan pristup informacijama o javnim financijama, politikama itd., ali i izjašnjavanje o brojnim predloženim politikama ili davanje inicjativa itd. - od nacionalnog do lokalnog nivoa.

Već je danas mnogim mainstream političarima jasno da će biti bolje rangirani i uživati veću podršku, ako se počnu koristiti mogućnostima koje (svakim danom sve više) nude nove IC tehnologije. Na drugom kraju ovog spektra su zemlje u kojima nema građanskih sloboda, a gdje se u posljednje vrijeme događaju tzv. twitter ili FB revolucije. Ako to nije utjecaj interneta, onda ne znam što je? Naravno, ne treba padati u euforiju (meni u liječenju prenaglašenog internet opitimizma najbolje pomaže Evgenij Morozow), ali je isto tako deplasirano zatvarati oči pred promjenama koje se događaju u sferi odnosa novih medija i politike. I jedno i drugo nas vodi direktno na sjedišta s kojih se predstava najlošije vidi, a da o uzimanju nekog učešća u procesima ni ne govorim. Dečki, Hadži i gale, umjesto da se nadmudrujete, bilo bi bolje da svoje potencijale (kojima sam svojedobno pisala panegirike) "upogonite" pa da vidimo može li se internet i u Hrvatskoj počet koristit za nešto bolje i pametnije, nego što je to sad slučaj.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

ali mene čudi da niti ti ne

ali mene čudi da niti ti ne pratiš što se događa na području primjene weba u mainstream politici.

ne, daleko od toga - ja sam svjestan sve vaznije uloge koju web igra u mainstream politici. skeptican sam da je moguce artikulirati politicku platformu van nje (mainstream politike)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

skeptican sam da je moguce

skeptican sam da je moguce artikulirati politicku platformu van nje (mainstream politike)

To ti vjerujem :-) Osobno mislim da je nevažno gdje će se politička platforma kreirati. Bitno je da se politika izvuče iz ralja interesa, da njezin operativni kod opet postane autonoman i autopojetički, a njezini operativni procesi funkcionalno različiti od onih u kojima operiraju drugi društveni podsistemi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Uh. Osobno mislim da je

Uh.

Osobno mislim da je nevažno gdje će se politička platforma kreirati. Bitno je da se politika izvuče iz ralja interesa, da njezin operativni kod opet postane autonoman i autopojetički, a njezini operativni procesi funkcionalno različiti od onih u kojima operiraju drugi društveni podsistemi.

Potpisujem.

Tko je glasao

Nemesis, cisto da ne bi bilo

Nemesis, cisto da ne bi bilo zabune oko stava koji imam spram tvojeg apela. Stvari na koje pozivas su pozerstina i osobno me rastuzuje uopce pomisao da si ih popusila pod JOTom.

Vec sam ti jednom napisao sto zelim od tebe, s obzirom da si izrazito angazirana oko svega sto se dogadja u mainstreamu koristenja interneta u politickom procesu. Pa cu ti ponovit jos jednom, cisto da ne trosis suvisno rijeci na suvisne apele.

Dakle da ponovim. Kada naidjes na forum, grupu, cyber zajednicu gdje ekipa raspravlja na temelju jednakosti u kvantiteti od barem 1000, javi. Jer to je mjesto gdje nastaje jednakost i gdje je JOT provediv. Svaki projekt koji nema niti razvijenu javnu arenu, u sustini je TOP-DOWN orjentiran, a u prirodi bica je da zadrzi moc, ne da je dijeli, pa tako sve ono sto koketira sa izjavom:

The Administration is empowering the public

predstavlja obicno mazanje ociju javnosti.

Demokracija se tako javlja u drustvu jednakih, a oligarski sustavi u koje spada i USA po definiciji si ne mogu doprinjeti jednakost u bilo kojem drugom slucaju osim u onom koji proizlazi iz grass rootsa.

Tako, ako zelis da imamo bilo kakvu suradnju, javi kada naidjes na mjesta koja su izvoriste jednakosti.

Jasno, dajem ti za pravo da me gadjas sa frazama, s obzirom da si i sam to dopustim spram tebe s vremena na vrijeme.

Ali da to nekamo vodi, mislim ipak da ne.

gpgale blog

Tko je glasao

Gle, gale, iskustvo s

Gle, gale, iskustvo s ljudima (a i moje vlastito) mi govori da kad čovjek nije spreman za prvi korak u mijenjanju svoga svijeta, onda si postavi nedostižan cilj, jer tako za svoju neaktivnost ima savršen alibi. Tako i ti: postavio si ljestvicu toliko visoko da ju ovog trenutka, vjerojatno, nitko na svijetu ne može preskočiti. I ne bi to samo po sebi bio problem, dapače, da pritom pokušavaš trenirati preskakanje na nižim visinama, e da bi jednog dana došao u formu da preskočiš i onu najvišu. Ne. U tipičnom stavu kibicera, ti stojiš i komentiraš, dociraš, pljucaš, ponekad čak i postaviš nogu, svakome tko pokuša s nekim ostvarivim ciljevima (s primjenom koncepta otvorene vlade, primjerice). Kad bi razumio kako se događaju promjene u društvu, onda bi znao da treba biti realan u taktici, kreativan u strategiji, a radikalan u kritici. Kod tebe je baš obrnuto: mlaka kritika (kamuflirana često jakim riječima), strategije nema, a radikalnost u predlaganju taktike. Jedan moj nekadašnji odgovorni urednik takve je novinare i novinarke zvao "kokama koje puno kokodaču, a ne nesu jaja". Think about it!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nije da je ne mogu

Nije da je ne mogu preskociti, dapace, ekipa u RH ju je vec preskocila povise puta. Preciznije, u Hrvatskoj smo vec danas daleko ispred onih na koje se osobno pozivas kao reference. I cisto da bude jasno, cesto ti sto su preskocili nisu imali nikakve veze sa mnom. FFZG, na primjer.

gpgale blog

Tko je glasao

Plenum Slobodnog Filozofskog

Plenum Slobodnog Filozofskog fakulteta u Zagrebu je moja referenca svaki put kad govorimo o promjeni paradigme političkog, kao i Živi zid za Varšavsku. To su ovog trenutka zaista rekordne visine u rangu najboljih svjetskih rezultata.

nemesis

ps
Učinilo mi se da je predmet diskusije bila utilizacija weba u istu tu svrhu. Ako nije, ispričavam se.

nemesis

Tko je glasao

Emancipacija jednakih, volja

Emancipacija jednakih, volja za nadilazenjem postojecih politickih institucija u realizaciji javnog interesa, to su osnove. JOT platforma je nadogradnja bez koje istina nema niti buducnosti. Pa tako kapa dolje svima neformalnima, a prije svega srednjoskolcima koji su pokrenuli proces politicke dekapitacije postojeceg sustava i jasno dali do znanja da se moze djelovati sinergisticki u platformi jednakih i da se moze ostvariti moc koja ce baciti na koljena vlast.

Ono sto zelim vidjeti jeste korak dalje, jer to jedino ima smisla. Stvari na koje se pozivas nisu korak dalje, bar ih osobno kao takve ne prepoznajem, a ulozio sam podosta vremena vec dosta davno u tu sferu. No tamo gdje Vlast (bilo koja) prica o TOP DOWN empowermentu, tamo trava ne raste. Tamo gdje GRASSROOTS realizira moc od koje se tresu gace vladajucima, tamo je podlo tlo za promjenu, jer ta je moc nekompromitirana, nevezana postojecom antipolitickom platformom i samim time slobodna da donese i promjenu.

gpgale blog

Tko je glasao

Stvari na koje se pozivas

Stvari na koje se pozivas nisu korak dalje, bar ih osobno kao takve ne prepoznajem,[....]

Stvari na koje se pozivam su, osim otvorene vlade, participativno budžetiranje i urbano planiranje, transparentne javne financije, mash the state projekt, građansko novinarstvo, lokalna proizvodnja hrane itd.... pa, ako ti u tomu ne vidiš korak dalje i rudimente nove paradigme, onda ti ne preostaje drugo nego da sjediš i gledaš.... Za to vrijeme će neki drugi/druge svojim djelovanjem tjerati one na vlasti da rade javno, otvoreno i transparentno, a ti ćeš naivno misliti da se radi o "top-down" empowerment, jer, eto, nisi vidio da su se nekomu tresle gaće (za to vrijeme si se valjda bavio "emancipacijom jednakih" pa ti je promaklo da je vlast "pala na koljena" :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Rudimenti to jesu. I to je

Rudimenti to jesu. I to je to.

Sto se tice recimo građanskog novinarstva, vjerujem da je Indymedija krenula izvrsnim putem jako davno (gledam, pise 1999e).

Ili recimo javne financije, TI (1993a godina). Znaci prije skoro 20 godina. Dakle, mi ovdje govorimo ne o opsolentnim stvarima (daleko od toga), no na nivou koji je bio vec kvalitetno etabliran prije tih 20 godina.

Ove ostale necu obrazlagat, da suvisno ne kompliciram perspektivu.

Sada, 10+ godina poslje, vrijeme je za korak dalje od djira koji je bio prepoznat i implementiran vec prije punih 10 godina. Ako nesto negdje zapinje dugo vremena, potrebno je malo stvari izanalizirati, ne derati po pausalu i dobrim zeljama. Trebaju nam pozitivni presedani i nacin kako da ih realiziramo. Tapkanje u mjestu repetativnim verglanjem djira koji je vec imao priliku da se realizira, da je bio dovoljno kvalitetan, ne vodi u pozitivne presedane.

Mene zato interesiraju takvi pozitivni presedani koji su osnazili javnost, te otvorili put ka građanskoj emancipaciji.

Otvorena vrata (nas pandan otvorene vlade i djira dokle je to doguralo i vani!) nije djir koji vodi ka emancipaciji. Jer stvari su ipak previse trule da ne bismo popusili pricu kako cemo putem maila vlada@vlada.hr moci biti ravnopravni sudionici politickog procesa.

Oni projektici, a prije svega djir agore i JOT vijecanja kao temelja politickih odluka njezinih sudionika, su nesto sto ne da ima smisla, vec je za razliku od ostalih stvari prozor u bolju buducnost (molim reakcionare da zaobidju komentar sa pricama kako bolji svijet nije moguc).

gpgale blog

Tko je glasao

Necu ti ga navest, vec ces

Necu ti ga navest, vec ces bit njegov svjedok.

gpgale blog

Tko je glasao

Necu ti ga navest, vec ces

Necu ti ga navest, vec ces bit njegov svjedok.

gpgale blog

Tko je glasao

Dakle, do daljnjeg ostajemo

Dakle, do daljnjeg ostajemo na "sterilna"


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Do daljnjeg ostajemo na

Do daljnjeg ostajemo na prici o vjerodostojnosti opce kompromitirane oraganizacije i sustava.

gpgale blog

Tko je glasao

Kad već kritiziraš sustav

Kad već kritiziraš sustav kao takav, bio bi red da ponudiš alternativu demokratskom sustavu odlučivanja kroz parlamentarne zastupnike, koji će zadovoljiti (barem) dva kriterija - legitimitet i efikasnost procedure za donošenje odluka.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Mreza povjerenja u JOT

Mreza povjerenja u JOT sustavu. Isprobavanje procedura do nivoa prepoznavanja njihove kvalitete i legitimacije. Velike odluke referendumom nakon JOT rasprave i opceg medijskog angazmana.

Enivej, ovo ce se dogoditi, sa mnom i bez mene. Samo mi ide na zivce da svaki puta mora proci 10 godina da se neko sjeti s drugog kraja svijeta uciniti ono o cemu govorim. A dogadjalo se vise puta, samo u nekim drugim planovima o kojima necu javno.

Kako bilo da bilo, ova prica je stara nekih 6 godina, tako da ce se unutar 4 godine stvar definitivno dogoditi. A zasto ne u Hrvatskoj, pogotovo kada su svi relevantni vec upoznati sa osnovnim konceptom?

Jel zato sto nam ne gori pod nogama? Pa dok nam ne gori pod nogama, zaboravi i na SDP, jer ljudi nece glasati za opce kompromitirane ako im ne gori, a ako im gori, zbog cega onda ne napraviti nesto suvislo za promjenu?

gpgale blog

Tko je glasao

Krajnje diletantsko i naivno

Krajnje diletantsko i naivno ulizivanje SDP-u. Zazivanje vjerodostojnosti koja je davno proigrana, je još jedan dokaz političkog sljepila nadobudnog autora dnevnika. Ili je Milanović blesav, jer ne vidi ono što autor vidi, ili je autor naivan vjerujući da SDP može dobiti povjerenje birača. U oba slučaja stanje nije dobro. Samo, krajnji rezultat neće biti isti: Milanović će znati naplatiti svoju poziciju, dok autor dnevnika može zaboraviti na političku karijeru u SDP-u. Koliko god se trudio izigravao podrepinu.

Tko je glasao

Kaj ti fali My Soul?

Kaj ti fali My Soul?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne. Imam novu žrtvu.

Ne. Imam novu žrtvu.

Tko je glasao

Je , i bit će nam super kad

Je , i bit će nam super kad sdp i hns dođe na vlast, možda Čačić postane premijer jer on je ultraturbo sposoban za razliku od Zokija koji je nesposoban, jedino je jebeno ako ga osude u Mađarskoj, možda ćemo morat isposlovat odgodu odsluženja kazne dok mu ne istekne mandat.

Tko je glasao

Naslov je bio obecavajuci

Naslov je bio obecavajuci jer sam na trenutak pomislio da se Zeljka Antunovic ( kao Trnoruzica) probudila i nakon 2-3 tjedna odlucila odgovoriti na moje pitanje hoce li smanjiti zagrebacki prirez sa rekordnih 18% i otpustiti 60% viska zaposlenih iz Holdinga.
No nista od toga...
SDP=HDZ!
Ostali su samo priljepci i sitniji glodari sa korita poreznih obveznika.
Izgleda da su novinari isceprkali zasto se HSS tako grcevito drzi za Podravkinu sisu.

Tko je glasao

eh da, oslovio si stvarni

eh da, oslovio si stvarni problem svih zainteresiranih birača i svih relevantnih zainteresiranih političkih opcija. AKTUALNI IGRAČI SU SE POTROŠILI I U NAJVEĆOJ MJERI IZGUBILI SVOJU IONAKO OFUCANU VJERODOSTOJNOST!

Eto i ja kao tradicionalni birač liberalno-lijeve opcije muku mučim kome pokoloniti svoje već debelo prokockano biračko povjerenje. SDP? Hmm - ako pogledam pozornije Zorana Milanovića prvo što mi padne na pamet jest: Tresla se brda, rodio se miš! HSLS? Hahahaa...Toliko bezličnih 'nit smrdi, nit miriši' mlakonja i šmizli nema niti u jednoj stranci. HNS? Jedino mi Vesna Pusić još ulijeva kakvo-takvo povjerenje u smislu osobnog kredibiliteta ali tu joj je prvi pobočnik Čačić koji je politički sofista najgore vrste. Da sam Istrijanka, dala bi glas Kajinu - ali uz njega se uvijek prošverca Jakovčić kojem ne bi povjerila ni kozu na čuvanje. Laburisti? Prefriški su mi, čast izuzecima i nedovoljno definirani - vidjet ćemo. Nikad ne reci nikad.

Dosta mi je glasanja PROTIV ili biranja manjeg zla. Želim napokon neku opciju za koju ću s nadom, povjerenjem i bez cinizma moći uistinu biti ZA!

Tko je glasao

@nausikaya, kad ste već

@nausikaya,
kad ste već toliko razočarani, zašto ne pomislite da bi sami s nezavisnom listom u vlastitoj izbornoj jedinici mogli ponuditi izlaz iz dvopartijskog ćorsokaka. Mogućnosti uvijek postoje, važno ih je iskoristiti.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

vkrsnik, dobro ste me

vkrsnik, dobro ste me nasmijali, svaka čast!

- mesijanski kompleks uspješno izliječila još u pubertetu
(kad se tome još može stati na kraj)
- ego redovno držim u leru tuširajući ga hladnom vodom da ne natekne
- maspok bilo koje vrste čini me klaustrobofičnom
- poštujem i volim ljude dovoljno da ih zaštititim i od sebe ;)

stoga slijedi mala parafraza:
prije će deva kroz ušicu igle, nego nausikaya aktivno u politiku ;)

Tko je glasao

Napisali ste u par

Napisali ste u par rečenica, nausikaya, optužnicu protiv sebe, kakvu vam ne bi uspio sastaviti ni najveći neprijatelj.

Zašto bi mesijanstvo bilo kompleks i zašto bi ga trebalo liječiti? Mislite li ozbiljno da je Isus bio iskompleksiran i bolestan? Ili je možda imao sreću što mu je otac podario mesijanstvo? Je li mesijanstvo poklon ili postignuće?

Ova pitanja su tu samo da vas malo prodrmaju. Kao uvod u lekciju. Očito je da brkate pojmove. Vama je potpuno korištenje vaših potencijala isto što i bauk mesijanstva. A znate li što to praktično znači? Da nemate samopouzdanja, a još manje vjere u vlastite sposobnosti. To je tragično reaktivan stav prema samom sebi i svojim mogućnostima. Niste svjesni sebe i svog jadnog položaja. I zato ćete radije dopustiti da vas drugi vode kroz život kao kakvu ovcu. Njima ćete cijeli život vjerovati, a ne sebi. Bravo! Čestitam! Nemam ništa protiv vašeg manjka slobodne volje.

Što je pak problem s egom? Ni s egom niste načistu? Bojite se svoga ega? A ne bojite se što ego niste razvili?
Da se razumijemo. Ja mislim da je ego vrlo pozitivna, kao i nužna osobina svakog čovjeka. Ali ne svaki ego. Ovaj o kojem vi govorite je primitivan, rudimentaran i nerazvijen ego, koji nije duplikativan. Naime, samo razvijen i kontroliran ego nam može omogućiti gradnju zdravih odnosa s drugim ljudima. I samo takav ego nam može te odnose duplicirati i multiplicirati. Dakle, nema pristojnog života bez razvijenog ega. To što vi ne cijenite samu sebe i bojite se vlastite osobnosti samo govori da ste u pravu.

Ne čini vas maspok klaustrofobičnom, nego strah od neuspjeha i podsmjeha. Bojite se, i to panično, da bi izlaganjem političkoj utakmici se mogli osramotiti. A zašto? Pa zato što niti znate što bi u toj utakmici građanima ponudili niti ste načisto kako bi mogli u toj utakmici uspjeti. Dakle, opet isto- manjak vjere u sebe i manjak samopouzdanja. Drugim riječima, ne znate što bi razmjenjivali s građanima za vrijeme eventualnog mandata. Kao što sada ne znate što bi razmjenjivali s drugima u svom životu uopće.

Ne. Ne volite i ne poštujete nikoga. Čak ni sebe. Nije poštivanje izolacija i bijeg od ljudi. Nije ljubav sužavati svoj krug utjecaja, već ga širiti. Nije sebičnost poštivanje i ljubav. I jedno i drugo se izražava proaktivnim pristupom životu, odgovornošću za sebe, ali i za tuđe živote. Bez toga nema života. Sa ovakvim stavovima nikada nećete upoznati život. Netko je rekao da neistražen život nije dostojan življenja. I točno je: vas bi trebalo biti strah od toga što nikada nećete živjeti, a ne od smrti. Čini se da ste mrtvi odavna.

Ovim komentarom ste pokazali strah od vlastite jedinstvenosti. Pokazali ste opravdan strah od onoga što jeste, ali je za mene tragičnija činjenica da ste pokazali strah od onoga što bi mogli biti ili postati. Razmislite. Uvijek je na vrijeme preuzeti odgovornost za vlastiti život. I ne samo vlastiti.

Tko je glasao

Ja bih to jednostavno nazvao

Ja bih to jednostavno nazvao manjkom drustvene odgovornosti.

gpgale blog

Tko je glasao

eh dragi moj gale - opet se

eh dragi moj gale - opet se nabacuješ frazeologijom ;)

ne zamjeram ti jer mi je jasno da si jedan od onih jezuitskih prosvjetitelja koji su nekad domorocima donosili (svoju) vjeru i 'oslobođenje'. (pa netko mora i to radit?!)

Ali možda ti ne bi škodilo da shvatiš da nisu svi za sve i da politika ni vlast nikad nisu niti neće funkcionirati na razini nekog šireg općeg samoupravljačkog i demokratskog konsenzusa (ideja zvuči dobro u teoriji ali ne drži vodu u praksi, nekaj slično smo već probali ovdje).

Predlažem za početak s obzirom na tvoje proklamirane ambicije da se napokon discipliniraš da i čuješ svoje sugovornike, ne da se samo praviš da ih slušaš. Jer ako mi ostali 'društveno neodgovorni' primjenimo tvoj modus operandi na tebe - a tko će onda bit tvoja publika? Moraš malo pripaziti, znaš - pokazuješ jako puno neupitnog komesarskog 'pravovjerja' za jednog navodnog JOT-ovca ;)

P.S. Probaj onaj trik s hladnim tušem, ne garantiram ali postoji nada ;)

Tko je glasao

Imas li pravo da ista

Imas li pravo da ista zahtjevas ako nisi spremna prstom mrdnuti da se tako nesto dogodi? Pazi, za jednakost se valja izboriti, ona nije bogom dana. S druge strane, jedina stvar koja ti je bogom dana jeste pozicija roba ili u boljem slucaju kmeta. Pa tako, dokle god 99% populacije samo gundja, a ne zeli poduzeti nista, bit ce upravo tako da ce tih 99% populacije polako i sigurno biti porobljavano, te gubiti slobode do onog nivoa dok se ne stvori suvisao sociodinamicki balans.

OK. Uzasne su ovo jezuitsko prosvjetiteljske stvari o kojima pisem. Ili se ipak radi samo o temeljnoj logici funkcioniranja bez koje svi ovi upisi predstavljaju upravo ono za sto me osobno optuzujes, a to je frazeologije. Ne, mala moja Nausikayice, ja ti samo kazem da duda mora izac van iz usta da bi rekla prvu rijec.

Pa ti vidi sta ti vise pase. Duda ili sloboda. Jedno ne ide u ruku pod drugim. Hebga, zivot je surova stvar, a fantazija o kruhu bez motike nije vise aktualna vec nekih 20+ godina. Samo toliko zahtjevam od tebe. Nije puno, a daje ti suvisao kontekst. Ne moras mi zahvaljivati na tome.

gpgale blog

Tko je glasao

ah sunce mamino (moram ti

ah sunce mamino (moram ti uzvratiti tepanjem)- postoje i drugi načini 'mrdanja prstom' od političke kandidature i karijere, vjerovao ti ili ne.

Daj razmisli, što bi bilo kad bi se stvarno svi bavili politikom na način kojom se njome bave karijerni političari ili ambiciozni pretendenti kao ti?
Pa netko mora i nešto i radit ;)

Stvano je smiješno lansirati propagandne tezice iz tvog prvog paragrafa. Ili ti stvarno pušiš sve te svoje teorije?

A ja mislila da je s kominternom i sličnim obrascima gotovo ;)
(k'o jedan ljevičar drugom ljevičaru)

Tko je glasao

Kako to mislis baviti se

Kako to mislis baviti se politikom? Tako sto pljujes po onima koji bi se trebali zaloziti za tvoj interes? Tako sto ih vrijedjas i ponizavas, a sebe postavljas iznad jer si pametna, mudra, trezvena, za razliku od tih napuhanaca kojima je samo do vlastite guzice i vlastite samopromocije? Pa jebemu misa, sta mislis da takvom upornom pljuvackom kampanjom i bez trunke ikakvog uvazavanja mozes postici da ce se neko gore zauzeti za tebe "jer ti to zasluzujes"?

Sta zasluzujes, na temelju cega to zasluzujes? Zbog cega mislis da pripadas u drustvo jednakih? Jer koliko mogu osobno primjetiti, odabrala si retoriku kmeta, a to je shema "guzite me kako se sjetite i umijete", ali za uzvrat ces medju svojom rajom uvijek moci reci, "ah ti aristrokrati su stvarno supci".

OK. Crkva i shema o ovcicama cije je kraljevstvo nebesko je fora shema, ali ja se ne mogu zaloziti za tebe, niti vidim nacin da se zalozim za tebe. Jer nema dzaber rucka. BTW, kada govorim o tebi, cisto da bude jasno, govorim o paradigmi, bas kao kada govorim o sebi.

Ti si paradigmatski dakle ovcica koja samo bleji, ja sam pak odabrao da necu dati da me gaze, jer meni vukovi ne trebaju.

gpgale blog

Tko je glasao

uff, uff - smanji doživljaj

uff, uff - smanji doživljaj gale.

Kao prvo, ne pljujem po ljudima nego stvarno mislim da nisu svi za sve. Tako recimo i znam da ja nisam za aktivnog političara. I zbog toga nisam pametnija od drugih nego samo svjesna kako vlastitih ogrnaičenja, tako i sklonosti. I to je posve u domeni mojih osnovnih prava.

Tebe povremeno pecnem ali posve opravdano jer ti misliš da imaš pravo prozivati svakog tko se ne vidi angažiran na apsolutno identičan način kao ti. A to je stari moj jako opasno i vrlo nedemokratski.

I btw, vjeruj mi da se još nitko u mom životu nije tako zaletio da me smatra 'kmetom' ili 'robom'. Ja dosljedno živim svoja načela, puno više nego što pričam o njima a to je neki puta bilo i vrlo teško, pa svejedno ne mislim da mi to daje za pravo prozivati ljude koji su od mene malo pragmatičniji, fleksibilniji ili skloniji kompromisima. I to je u njihovoj domeni.

Za razliku od tebe, je sam aktivni a ne deklarativni demokrat i ne demokratiziram svoju okolinu ognjem i mačem.

Tko je glasao

I kako izgleda tvoj doprinos

I kako izgleda tvoj doprinos na kojem temeljis svoja prava? Konkretno.

gpgale blog

Tko je glasao

'striptiz' radim samo kad

'striptiz' radim samo kad sam raspoložena, pa ću tvojoj intelektualnoj nasrtljivosti uskratiti svoje kranje 'razobličavanje'. ;)

Posebno zbog tvog tona. Nismo u školi ni na vjeronauku da me prozivaš, šalješ u magareću klupu ili mi prijetiš šibom. (a volio bi hehe?).
Gale prijatelju, skuliraj se malo, jer ako tako nastaviš strefit će te aneurizma prije vremena i postat ćeš prvi 'mučenik' JOT-a.

Tko je glasao

Nije greda da ne kazes, no

Nije greda da ne kazes, no poanta je moga inzistiranja da se furaju sheme koje su nas dovele gdje jesmo iliti potrebna je vrlo korijenita revizija djelovanja, ukoliko se ne furamo na "demokratske", "pravednicke" i ine sheme radi gasenja svoje savjesti, vec radi iskrene zelje za promjenom.

Vidio sam i previse jalove besmislenosti u politickom djelovanju, pa me ne bi niti najmanje cudilo da si protagonist jedne od tih klasicnih spranci. OK. Nasrtljiv sam, istina je. Glupost i licemjerje ne podnosim, to je isto tako istina.

gpgale blog

Tko je glasao

gale, ma sve ok - ali

gale, ma sve ok - ali pokušaj malo stat na loptu u svom gorljivom pripetavanju za demokratizaciju društva.

Mnogi od nas, uključujući i mene, imaju kroničnu alergiju na sve što nam se 'gura u grlo' koliko god dobronamjerno to bilo i koliko god cilj bio 'opravdan' ili 'dobar'. Jer smo već prošli te metode 'odgoja' i nije nam baš leglo a metoda je itekako važna.

Sredstvo ne opravdava cilj a posebno ako je cilj demokratizacija. I neće doći brže jer će nas netko 'prečicom' odvesti do izvora.

Možeš konja dovesti na vodu - ALI GA NE MOŽEŠ NATJERATI DA PIJE. ;)

Tko je glasao

Umisljam si da je forsanje

Umisljam si da je forsanje sa smislom nacin koji ima utjecaj na one koji promisljaju, dok istovremeno izaziva gadjenje i negativan utjecaj na one koji nisu skloni promisljanju. S obzirom da je shema orjentirana u ovoj fazi na one koji promisljaju, zakljucujem da je shema prihvatljiva.

Mozda sam negdje pogrijesio u pristupu, mozda pricam gluposti, ti mi reci.

gpgale blog

Tko je glasao

'nemoj bre gale da mi sade

'nemoj bre gale da mi sade padneš u sevdah' (moj romski alter ego*) --> 'pa s kime ćem ondak da zaglavim u dijalektički ćorsokak?' ;)

hheheee druže - samo ti forsiraj drinu i dalje, a ja bum mali od poldera (gurala prste (i nos) di ne treba) i nekako bumo se dogovorili da se ne preodgajamo nego u demokratskoj dihotomiji veslamo (više, manje) u
istom smjeru ;)

*imamo raznih ;)

Tko je glasao

Nije greda da ne kazes, no

Nije greda da ne kazes, no poanta je moga inzistiranja da se furaju sheme koje su nas dovele gdje jesmo iliti potrebna je vrlo korijenita revizija djelovanja, ukoliko se ne furamo na "demokratske", "pravednicke" i ine sheme radi gasenja svoje savjesti, vec radi iskrene zelje za promjenom.

Vidio sam i previse jalove besmislenosti u politickom djelovanju, pa me ne bi niti najmanje cudilo da si protagonist jedne od tih klasicnih spranci. OK. Nasrtljiv sam, istina je. Glupost i licemjerje ne podnosim, to je isto tako istina.

gpgale blog

Tko je glasao

gale, ako baciš pogled u

gale, ako baciš pogled u lijevo vidjet ćeš koliko žena ima volje/vremena za politiku (i to na najmanje moguće intenzivan način - pisanje na pollitici) - tek dvije, i to jedna studentica (bez kučeta i mačeta, što bi moja baka rekla) i jedna koja je nezaposlena.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Bizarno je da se neko osjeca

Bizarno je da se neko osjeca ponosnim zbog nedostatka drustvene odgovornosti. Jos bizarnije je da je ova mantra debiliziranja populacije nasiroko rasprostranjena. OK, mozgovi se sustavno ispiru kroz desetljeca raznim mantrama ala politka je kurva, ali dokle pobogu?

Sto se tice muskaraca i zena, nikad nisam pravio razliku, pa ne bih ulazio u rodne sheme po ovom pitanju.

gpgale blog

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci