Tagovi

Povratak iz Obamalanda (epilog)

Prije neki dan sam se vratio iz Amerike, gdje sam petnaestak dana sudjelovao u razli?itim izbornim i postizbornim aktivnostima po prakti?ki cijeloj isto?noj obali. Prve, još predizborne prognoze dao sam u dnevniku "Još ?etiri dana ili ?etiri godine", a oglasio sam se i na sam dan izbora dnevnikom "Get out to vote! NOW!!". Napravio sam i malu fotogaleriju na flickru koju možete pogledati ovdje.

Kretati se tamo petnaest dana uz bira?e, volontere i politi?ke profesionalce donijelo mi je uvida u kampanju i na?in na koji amerikanci rade politiku, a koju teško da možete osjetiti kroz ?lanke ili TV priloge. Ameri?ka kampanja se bitno razlikuje od naše Hrvatske, ali i bilo koje druge europske kampanje i to po nekoliko elemenata. Kao prvo, sve izborne bitke koje se tamo vode (a osim najo?iglednije za predsjednika, bilo je tamo i izbornih trka za Kongres, Senat ali i lokalne funkcije od šerifa, ?lana školskog odbora pa na dalje) glase na ime. Strana?ka pripadnost je vrlo širok pojam i dok nominalno amerikom vladaju dvije stranke, ?injenica je kako je apsolutno svaka osoba direktno podložna svojim bira?ima i samo o njima ovisi sudbina doti?ne politi?arke/politi?ara pa stoga privrženost partiji nije toliko stroga kako je to primjerice kod nas. Ovo naravno donosi i neke druge pozitivne elemente, a to je direktna komunikacija koja je u stvari nužna kako bi preživjeli izbore na svojoj poziciji - naši politi?ari nemaju takve potrebe, jer njihova sudbina u stvari ovisi o predsjedniku stranke a ne o raspoloženju elektorata.

Druga bitna razlika je financiranje; naime ogromni dio kampanje se uvijek sastoji u prikupljanju donacija. Više puta sam bio pitan i više puta je teško bilo ameri?kom sugovorniku shvatiti kako sakupljanja novca kod nas nema. Stranke se u americi financiraju iz džepova gra?ana i korporacija (s odre?enim ograni?enjima), i dok postoji mogu?nost da se oslanjate na državne novce isto tako postoje stroga ograni?enja što se smije s ?ime u?initi i kako. Nadalje, za svaku aktivnost mora se znati tko ju je platio. Nije primjerice mogu?e održati skup a da jasno i glasno ne bude navedeno tko je platio zakup dvorane, tehnike, platio volontere...

Kada sudbina ovisi ne samo o vašim bira?ima nego i o njihovim donacijama, tada ?ete dobro paziti što i kako radite i šteta je što takvog mehanizma nema i kod nas. Moj je dojam kako je sakupljanje donacija doma?im strankama više gnjavaža nego neka stvarna potreba, a odredbe o visinama donacija su kod nas, ?ak i u odnosu na ameri?ke limite, nevjerojatno visoke.

Ako pogledate fotografije koje sam snimio u stožeru Baracka Obame za sjevernu Floridu; vidjeti ?ete na slikama penzionere i studente - to je populacija ljudi koja je iznjela izbore na sebi. Razina volonterstva i aktivizma je doslovce impresivna, jednako kao i razina organizacije. Ako do?ete u stožer i prijavite se da taj dan možete raditi 4-5 sati, tada dobijete odmah kovertu s vašim zadatkom. Zadatak može biti jednostavan, od toga da raznosite vodu volonterima, do razgovaranja i anketiranja ljudi telefonom, obilazaka kvartova i kucanja na vrata, postavljanja reklamnog materijala...

U americi nema billboarda i politi?ara koji vam se smiješe sa svakog stupa; reklame su tamo ili s televizije i radija, ili pak zapiknuti mali (ali doista mali, malo ve?i od A3 formata) reklamni panoi na tratinama ispred ku?a - no puno više aktivnosti se provodi u direktnoj komunikaciji s bira?ima (dakle nagovaranje na glasanje, nagovaranje na donacije i sli?no). U americi nema niti izborne šutnje, izborne aktivnosti se nastavljaju i traju non-stop sve do zatvaranja birališta - u stvari, najaktivniji dan cijele kampanje je bio upravo dan izbora kada su milijuni Obaminih volontera radili jednu od tri mogu?e aktivnosti.

Prva aktivnost koju možete raditi na dan izbora je telefoniranje ljudima da ih podsjetite da je dan izbora i da treba izi?i i glasati. Druga aktivnost je pješa?enje i kucanje vrata-na-vrata, a ako nema nikoga tada na kvaki ostavite zakva?enu informaciju o izborima i ukratko zašto morate glasati baš za odre?enog kandidata. Tre?a aktivnost, koja se možda ?ini najbizarnijom, je tzv. sign waving. Može vam se dogoditi da dobijete zadatak da uzmete npr. Obamin transparent, zauzmete poziciju na raskrš?u i potom nadolaze?em prometu mašete tim znakom. Iz naše pozicije to se naravno ?ini smiješnim (da ne kažem i besmislenim), no tamo je to razonoda za doslovce cijelu obitelj i na dan izbora stotine raskrš?a po Floridi su bile prenapu?ene ljudima koji su mahali Obaminim (a nerijetko i McCainovim) transparentima (uz povremeni ru?ni uradak "Honk if you voted for Obama").

Direktna komunikacija izme?u kandidata i njegovog glasa?a kreira vezu koju je kasnije teško potrgati. Vaša donacija je ujedno i vaš udjel u uspjehu odre?enog kandidata i u osnovi, ako malo bolje razmislite, sva ta silna aktivnost je u stvari želja ljudi da budu malo više uklju?eni u cijeli taj politi?ki proces, i ono što oni (mi) žele je sudjelovanje i da malo ?eš?e budu pitani za mišljenje.

Iako su kulture druga?ije, a tradicije prakti?ki nespojive; mislim da identi?ni motivi koji tjeraju amerikance da mašu natpisima po raskrš?ima postoje i kod nas. Samo treba na?i na?ina kako to probuditi, kanalizirati i iskoristiti.

Druga iznimno važna stvar koju ste mogli i ovdje osjetiti je utjecaj interneta na izborni proces u americi (što je mene u stvari i najviše interesiralo). Imao sam prilike družiti se s ljudima iz samog vrha internet stožera obje kampanje - i ocjena prakti?ki sviju je kako su ovo prvi internet izbori, i sva komunikacija koja se doga?ala je bila direktna i dvosmjerna, a velika ve?ina sadržaja se prvo generirala za internet populaciju a tek potom za televiziju, radio i ostale medije. Ako ste se bili prijavili na my.barackobama.com ili neku drugu kampanju mogli ste to osjetiti i sami. Obama je naravno mo? interneta maksimalno iskoristio, koristivši temelje koje je postavio još Howard Dean u predsjedni?koj kampanji 2004 godine - te je naravno svemu skupa dodao novu dimenziju.

Politi?ki analiti?ari kažu kako je ova kampanja, u smislu interneta, bila "Perfect storm" i malo ste kritika osim divljenja mogli ?uti, no jednako tako, mnogi se slažu kako ovo nije kraj, nego samo po?etak novog na?ina izvršenja politi?kih kampanja.

Komentari

Hvala. i to ne toliko - samo

Hvala. i to ne toliko - samo po sebi - odličnim fotografijama, već prije svega na itekako korisnim uočavanjima, i plastičnom prijenosu svima nama.
Ali, i na onoj "nevidljivoj" poruci koja je ovdje uočena od brojnih.
Ona, u mojoj razložnoj "zločestoj" interpretaciji glasi:
Ako već ne i sve, primijenimo od onoga što su nam Ameri pokazali u izbornoj kampanji barem "nešto". Jer i to "nešto", makar bilo i najmanje, u odnosu je prema postojećem - golemo!

Tko je glasao

thanks moje fotke su

thanks
moje fotke su nažalost loše jer sam manji dio snimao mobilnim telefonom a sve ostalo video kamerom, moglo se još puno toga snimiti ali nisam imao bolji fotić, očito ću morati investirati u bolju opremu, osobito za noćno snimanje gdje je moja kamera spektakularno neupotrebljiva

što se tiče nevidljive poruke, teško je tu meni biti objektivan, čuo sam u new yorku rezultat istraživanja kako prosječni šveđan na politiku potroši ukupno četiri sata u četiri godine pa sukladno tome ja sam tu četverogodišnju kvotu bio ispucao odmah onaj dan nakon izbora pa ne samo da nisam objektivan nego sam i žestoko subjektivan

da ne odem sada u velike i pjesničke visine ili da ne počnem imitirati obamu; činjenica je kako su velike stvari pred nama, i o nama samima ovisi kuda idemo i dokle ćemo stići - trenutno situacija nije baš bog zna kakva, ali s malo organizacije, dobre volje i sreće puno se toga može postići; mislim da je temeljni problem u tome što nemamo referencu što možemo, pa je sukladno tome vrlo teško uložiti neku energiju u neizvjesni cilj

Tko je glasao

Prije neki dan sam se vratio

Prije neki dan sam se vratio iz Amerike, gdje sam petnaestak dana sudjelovao u različitim izbornim i postizbornim aktivnostima po praktički cijeloj istočnoj obali.
Onda si sigurno u New Yorku naletio na moga brata... visok, proćelav, nosi cvike :)
P.S. Nemoj se ljutiti, ali ovo sam jednostavno morao napisati... ne znam što me spopalo- rikavam od smijeha razmišljajući o toj situaciji :)

cogito ergo sum

Tko je glasao

Otići u SAD zbog izbora, da

Otići u SAD zbog izbora, da prostite meni je to malo perverzno...

Tko je glasao

vidim da netko nema smisla

vidim da netko nema smisla za humor

Tko je glasao

sad si pun iskustva i

sad si pun iskustva i dojmova, pa kad bi se udružio s Macanom, pa da nanjušite nekog Obamu ovdje, hehe - puna šaka brade !

evo Danko kaže, da je Ivo zadrti republikanac...

PRITISCI NA OBAMU
Danko Plevnik, 13.11.2008 (Slobodna)

Budući da sam već u ljeto 2006 na ovim stranicama prepoznao Baracka Obamu kao novu demokratsku ikonu i potencijal za predsjednika SAD-a, naravno da mi je bilo drago što je pobijedio.
Ne zbog prognostičke taštine, nego zato što ova izborna revolucija daje nadu u bolji SAD i bolji svijet. Za razliku od neprosvijećenog diktatora Busha, Obama ima šanse da demokratskim pojmovima međunarodnih odnosa vrati njihov pravedniji sadržaj.
Antibušizam je kao antiamerikanizam postao preprekom globalnog širenja demokracije, pa je na Obami da učini sve da 21 stoljeće ne bude antiameričko. Takvu njegovu misiju prepoznali su svi hrvatski mediji i mnogi novinari koji su prilikom Obamine pobjede pokazali veliku percepcijsku usuglašenost.
Što nije bio slučaj s hrvatskom vlašću koja je do zadnjeg ostala uz tvrdolinijašku republikansku opciju. Ni hrvatska zajednica u Chicagu se nije, poput srpske, približila Obami.
Predsjednik HBZ-a Bernard Luketich poslao mu je pismo i na tome je završio hrvatski interes, dok je srpska zajednica preko Rahma Emanuela Obami uspjela podvaliti i tezu o realizaciji Erdutskog sporazuma, od čega se brzo ogradio.
U ovom trenutku na svijetu nema većeg pritiska od onog na Obamu i ljude koji ga okružuju, zato je teško vjerovati da će na njega moći prohrvatski utjecati Paul Bucha, njegov savjetnik u kampanji, Michellina frizerka Ružica Perković ili čak Toni Kukoč, koji navodno živi u njegovu susjedstvu.
S lobiranjem je gotovo, doba je preuzimanja vlasti kad vrijede druga pravila i drugi kadrovi. Važno je tko će biti ministar vanjskih poslova : Colin Powell, Bill Richardson, John Kerry, John Edwards, Richard Holbrook, što bi bilo najgore rješenje jer bi nastupao previše paternalistički s obzirom na dosadašnju involviranost u regiji ili, pak, republikanci Richard Lugar i Chuck Hagel.
Obaminu administraciju ne bi trebalo shvaćati kao polugu u diplomatskoj borbi protiv Srbije, nego bi zajedno sa Srbijom i drugima trebalo graditi sinergetske, a ne sukobljavajuće stavove prema SAD-u. Obamu neće zanimati naši osjećaji, nego naš razum.

Tko je glasao

Iako su kulture drugačije,

Iako su kulture drugačije, a tradicije praktički nespojive; mislim da identični motivi koji tjeraju amerikance da mašu natpisima po raskršćima postoje i kod nas. Samo treba naći načina kako to probuditi, kanalizirati i iskoristiti.

Slažem se s ovom tvrdnjom. Ipak, nije to jednostavno učiniti u zemlji gdje su demokratske institucije paravan za partitokraciju u funkciji transmisije mafiokracije, a shvaćanje da se uloga građana iscrpljuje na dan izbora odraz stupnja političke (ne)kulture. Možeš li zamisliti nakaradnije slike od ove: korumpirana stranačka mladež hoda od vrata do vrata i pita ljude jesu li glasovali za korumpiranog političara? Agitacija je u Hrvatskoj posao Crkve, televizije i novina, ali ne u vrijeme političkih kampanja, nego cijelo vrijeme i ne s ciljem poticanja građanstva na političko djelovanje, nego zatupljivanja i totalne depolitizacije.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis."Ipak,nije to

@nemesis."Ipak,nije to jednostavno uciniti u zemlji gdje su demokratske institucije paravan za partitokraciju u funkciji transmisije mafiokracije..."
E ovo ti je super.Podsjetilo me na jedan dio clanka od prije tridesetak godina koji je pocinjao otprilike ovako"Treba decidirano postaviti problem dislociranog odjeljenja tako da njegova detasiranost odgovara determinaciji funkcije..." Ako vi, kao ja nista niste razumjeli u gornjoj recenici,onda znaci da ste neobrazovani i pomalo priglupi.

Tko je glasao

@tenor Imaš pravo. Stvarno

@tenor

Imaš pravo. Stvarno zvuči grozno :-) I jest grozno. Htjela sam izraziti stav o stanju političkog u Hrvatskoj, koji sam izgradila na temelju promatranja i analize pojava i činjenica.

Moja nulta hipoteza glasi: Nema demokracije u Hrvatskoj.

Hipoteza 1: U Hrvatskoj je na djelu partitokracija, odnosno, vladavina političkih stranka čije su birokratske strukture zatvorene, operacije netransparentne, a donošenje odluka nije javno.

Hipoteza 2: Političke stranke ne djeluju u interesu naroda, nego su transmisija (izvršitelji) volje privatnih centara moći (financijske) uz čiju pomoć dolaze na vlast i utječu na karakter društvenih odnosa.

Hipoteza 3: Sprega političkih stranaka i privatnih interesa održava se korupcijom. Takav antisocijalni i kriminalni društveni aranžman uvjetno zovem mafiokracijom.

Da li je sad razumljivo?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Stanje demokracije je kao

Stanje demokracije je kao nakon smrti druga Tita, onaako kako je on ostavio iza sebe. Čak je i većina likova istih, jedino su uhvatili malo više godina i rutine.

Tko je glasao

@ap "jedio su uhvatili malo

@ap "jedio su uhvatili malo vise godina i rutine", i novaca,satova,fabrika,vlasti .....

Tko je glasao

apsolutno se slažem, danas

apsolutno se slažem,

danas sam baš diskutirao o tome i zaključak je bio da je jedan od najvećih kreatora apatije u kojoj se nalazimo između ostalog i to što ljudi nemaju perspektivu što bi mogli postići ako bi se malo udružili i zajedno djelovali

aktivizam je u nama sustavno ubijan, ne samo u proteklih 18 godina nego i ranije

Tko je glasao

Ameri imaju veliku srecu sto

Ameri imaju veliku srecu sto se ne moraju baviti povjescu.To je van starackog doma, sasvim dokono mlacenje prazne slame i ispravljanje neispravljivog.Gubljenje vremena, a to je dakle novac.
Stoga se bave iskljucivo bitnim pitanjima za sebe, svoje obitelji, mjesta, gradove pa onda tek drzavu.Ako se ne varam 70% Amera ni nema putovnicu niti im realno treba.Drzava im je velicine kontinenta.
Dakle prvo ih zanima posao, pa zdravstvo, pa skolstvo, pa mirovine a onda tek sve ostalo.Pri tom za razliku od europskih ljevicara znaju jako dobro da bi ih sa prevelikim porezima za business i politicki povlastenim poduzetnicima, vecina ostala bez posla i bila prisiljena placati velike marze trgovcima.Zato i nema revolucije oko tog pitanja.

Tko je glasao

Kada sudbina ovisi ne samo o

Kada sudbina ovisi ne samo o vašim biračima nego i o njihovim donacijama, tada ćete dobro paziti što i kako radite i šteta je što takvog mehanizma nema i kod nas. Moj je dojam kako je sakupljanje donacija domaćim strankama više gnjavaža nego neka stvarna potreba, a odredbe o visinama donacija su kod nas, čak i u odnosu na američke limite, nevjerojatno visoke.

Buduci sto sam u Kanadi radio u nekoliko predizbornih kampanja, potvrdjujem cjelovitu istinitost dnevnika. Medjutim, unatoc pedantnom prikazu, nesto Vam je promaklo. Naime, svaki kandidat je duzan, voditi i cuvati evidenciju o prikupljenim doncijama, kao i u svakome trenutku odgovoriti s kolikim iznosom ga je pomogla neka tvrtka, ustanova ili osoba. A u Hrvatskoj, nakon osam godina Mesicevog stolovanja nitko ne zna tko su mu je bili donatori, ni s kolikim iznosima.

Tko je glasao

ma kakav si, ti bi pokvario

ma kakav si, ti bi pokvario cjelu zabavu. a što bi sad istraživao naš mup,uskok,poskok,sova i ostala braća?
da je kod nas ikad išta bilo transparentno mi bi pitali pošto amerika? i najviše brinuli kamo s useljenicima...

Tko je glasao

točno, nisam ovdje

točno,
nisam ovdje spominjao transparentnost tog cijelog procesa, jer oni imaju vrlo precizne mjesečne izvještaje koje moraju uredno predavati i apsolutno svaki cent se mora znati odakle je došao i gdje je potrošen

mnogo toga u američkoj politici nije ok, no jednako tako su u mnogim stvarima daleko ispred nas

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci