Tagovi

Povodom "kape partizanke, simbola mira i ljubavi"

Hrvatski fašisti, uz snažnu potporu klerofašista, misle da dolazi njihovo vrijeme, premda ja osobno mislim da je sve vrijeme od Tu?manovih podvala hrvatskom narodu njihovo vrijeme.
Hrvatske službene vlasti, punih ustiju prigodni?arskog antifašizma, ne ?ine prakti?ki ništa na planu afirmacije tog civilizacijskog dostignu?a i svjetonazornog principa.
Naprotiv sve se vrijeme i sve to više toleriraju netolerantni, pokušava se s njima uspostavljati nekakav dijalog, kao da je s tim sojem koji javno veli?a zlo?in ikakav dijalog mogu?.
Fašizam se suzbija doslovno svim sredstvima s njime se ne pregovara niti ga se pokušava popraviti, fašizam se ruši.

I dok se u svim zemljama antifašisti?ke koalicije, ali i u svim zemljamsa istinske demokracije, njeguje kult antifašizma i suzbija fašizam, u hrvatskoj fašizam ja?a.

Pogledajte si samo antifašisti?ke manifestacije u kolijevci fašizma, Italiji, koje su povodom Dana oslobo?enja Italije, svake godine sve masovnije i na kojima se iskazuje sva po?ast talijanskim partizanima, pa to usporedite s "komemoracijama" na Bleiburškom polju, kod Jazovke, Macelja, koncertima "istine" ... zapravo manifestacijama ustaštva, te hrvatske ina?ice fašizma.
Pokušajte u jednoj Francuskoj borce Pokreta otpora proglasiti zlo?incima, zato što su krajem i neposredno poslije rata izvan pravnog sustava smr?u kažnjavali kolaboracioniste, veleizdajnike, koji su se stavili u službu okupatora, pa da vidite što ?ete doživjeti.
Pokušajte u jednoj Nizozemskoj, Norveškoj, Blegiji ... veli?ati kvislinge i fašizam, doživjet ?ete osudu na otvorenoj sceni.

Ali u Hrvatskoj su upravo kvislinzi, sluge okupatora, najve?i domoljubi i borci za nacionalne interese, jer se nacionalni interesi valjda najbolje štite kad se pod mo?nim štitom okupatora "štiti" narod i "državu", a ta država bila je zapravo okupirani terititorij, demarkacionom linijom podijeljen na njema?ku i talijansku zonu, zatiranjem drugih i druga?ijih.

Jedino u Hrvatskoj se antifašisti?ke borce na sav glas anatemizira, antiafašizam se proglašava zlo?inom, a borba protiv okupatora nasrtajem na "mladu hrvatsku državu".
Pa se takvim proglašava i op?enarodni ustanak u Srbu 27. 07. 1941., podignut na temeljima proglasa o osnivanju Sisa?kog odreda, negiraju?i pritom da se narod digao pokušavaju?i zaštiti goli život.
Dakle ustali su protiv fašizma.
Jest me?u tim narodom bilo je i ?etnika, jednako kao što je bilo i komunista, ali ni jedni ni drugi nisu bili organizatori, oragnizatori su bili vi?enji ljudi toga kraja.
Ustanici su kasnije prihvatili Tita i vodstvo KPJ.

I sad se predsjednika države, na proslavi 69. godišnjice ustanka u Srbu i otkrivanja obnovljnog spomenika, kojeg su hrvatski fašisti uništili, proziva i proklinje zato što je "kapu partizanku" pod kojom su se pojavili neki sudionici NOB-e, progalsio "simbolom mira i ljubavi", a antifšizam, ugra?en u Ustav RH, najve?om vrijednoš?u modernog svijeta.
Da, predsjednik je itekako u pravu, jer su partizani vodili rat nude?i bratstvo i jedintvo me?u ljudim i narodima, nasuprot mržnje i smrti koje su nudili fašisti.
Me?utim upravo bratstvo i jedinstvo je za hrvatske fašiste odiozna kategorija, na koju nasr?u svim snagam, jedanko kao i njihovi predecesori i u?itelji, ustaše.

Me?utim za te nasrtaje na sebe kriv je i predsjednik, ne radi "doprinosa žrtve", ve? radi krive procjene zla protiv kojeg se valja boriti, jer je njegov posjet Bleiburškom polju i polaganje vijenca za "nevine žrtve", na mjestu na kojem nikakvih žrtava pa ni nevinih nije bilo, jednako kao i onaj predsjednice Vlade, protuma?en kao svojevrsna afirmacija ustaštva, pa se sada na mjestima na kojima se obilježavaju datumi zna?ajni za antifašisti?ku borbu organiziraju ustaški kontraskupovi, koji kroz tobožnje iskazivanjee domoljublja predstavljaju najgoru manifestaciju promocije fašizma.
To su skupovi na kojima se antifašizam proglašava zlo?inom i izražava mržnja i netolerancija prema drugim i druga?ijima, nisu meta samo Srbi, vidimo iz nekih istupa da je i antisemitizam ponovo in u RH.

A hrvatske službene vlasti ne ?ine ništa da se suzbijanju fašizma i tvorno pristupi, jer krizne situacije u gospodarstvu pa onda i društvu uop?e upravo pogoduju rastu fašisti?kih tendencija.
Na osnovu najnovijih "manifestacija" zaklju?ujem da je fašizam krenuo u ofanzivu i prestao biti samo revijalnom pojavom na "koncertima istine" i "komemoracijama".
Zato mislim da je krajnji ?as da se fašizam po?ne i tvorno suzbijati i da se prestane biti tolerantan prema netolerantnima, jer promocija fašizma nije demokratsko pravo na druga?ije mišljenje.
Ne mogu se protivnici svakog prava i svake demokracije pozivati na ni na kakva demokratska prava.

Komentari

Da rezimiramo ovu

Da rezimiramo ovu raspravu:

Fetišizam se mora iskorijeniti. To je jedno od najvećih zala u povijesti. Oni koji nas danas vode i kunu se u antifetišizam, do jučer su javno nosili fetišističke simbole. Od njih se moramo ograditi i zaključiti da je Hrvatska nastala u antifetišističkoj borbi. Pa to svi znamo.

Osim toga, na strani antifetišizma su se borile sve progresivne snage, pa tako i ninje. Pirati su s druge strane podržavali fetišizam, i evo kako su završili. Neki koji se deklariraju kao ninje su počinili zločine pod piratskom zastavom u ime fetišizma, uz jaku podršku klerofetišista. I njih trebamo javno osuditi, da bi Hrvatska mogla krenuti u novu budućnost na čvrstim antifetišističkim temeljima.

Također moramo obznaniti da postoje i ninje koje su pokušali pod krinkom antifetišizma progurati svoje ideologije, i u isto vrijeme antifetišističku borbu pretvoriti u borbu protiv pirata. I od njih se moramo distancirati. Zločini koji su se dogodili na obje strane su najviše pogodili Hrvatske gamere, koji su najveći stradalnici ovih događanja.

Nadam se da sam ispravno shvatio. Ako nisam, molim daljnja pojašnjenja.

Tko je glasao

Plavi patuljak, Oni koji nas

Plavi patuljak,

Oni koji nas danas vode i kunu se u antifetišizam, do jučer su javno nosili fetišističke simbole. Od njih se moramo ograditi i zaključiti da je Hrvatska nastala u antifetišističkoj borbi.

A koji su to fašistički simboli i ko ih je u vladi do jučer javno nosil?

Tko je glasao

FETIŠISTIČKI. Simboli su

FETIŠISTIČKI. Simboli su štikle i zmazane gaće, a tko je koji nosio...
:)

Tko je glasao

Pamćenje je temelj svakog

Pamćenje je temelj svakog identiteta, pojedinca ili kolektiva, koji se zasniva na slobodnoj svijesti o sebi, i o vlastitim proturječjima i nedostacima, a ne na potiskivanju, koje izaziva strah i nasilje. Čuvar i svjedok, sjećanje je povrh toga jamstvo slobode; stoga se diktature ne trude uzalud promijeniti i izbrisati povijesno pamćenje. Nacionalizmi ga falsificiraju i siluju, meki totalitarizmi brojnih sredstava komuniciranja brišu ga podmuklim i lukavim nasiljem što produbljuje ne samo zastrašujuće ponore među generacijama, nego i između jednog i drugog razreda u školi, stvarajući osobe koje nisu svjesne kompleksnosti povijesti......Posvetiti službeno određene dane žrtvama genocida, pokolja, ratova i ostalih zločinačkih katastrofa nije dovoljno, kao što nije dovoljno ni samo jednom na godinu odnijeti cvijeće na grob. Riječ je o simboličkom činu koji, ako mu nismo posve oduzeli značenje i pretvorili ga u puku retoričku konvenciju, ima autentičnu vrijednost i značenje kojim posvjedočuje osvješćenje čitave nacionalne i državne zajednice.
Prijedlog da pominjemo zajedno, odnosno izjednačimo, sve žrtve različitih totalitarizama i nasilja što su ih izazvali i netotalitarni režimi i vlade, pobudio je brojne rasprave i proteste. Ti su kadšto bili opravdani, ali kadšto i ne.
Neopravdani su ukoliko se hoće razlikovati žrtve, kao da bi neke žrtve imale veće pravo od drugih da ne umru, da ne budu ubijene i zaboravljene.
Žrtve Auschwitza traže, pojedinačno, da budu pomenute podjednako kao i žrtve staljinističkih gulaga, titoističkih fojbi i logora na Rabu, žrtve onih logora gdje su Italijani u odnosu na Slovene sa svom gorljivošću imitirali Nijemce. Ako tko iz pijeteta i sjećanja želi isključiti jednu ili drugu masu žrtava, nije u pravu. I ne smijemo zaboraviti da su zločine zgriješili ne samo tiranski režimi, nego i demokratski, odgovorni za cinične masakre u daljnjoj ili bližnjoj prošlosti, da su se pokolji katkada odvijali i još uvijek se odvijaju u tišini, jer nas krici tih žrtava ne dosežu, kao što se to i danas događa u brojnim državama, a televizije o tome ne izvještavaju.
No, jednačenje žrtava ne znači izjednačavanje razloga koji su izazvali njihovu smrt. ....Žrtve fojba - među njima su i gorljivi antifašisti, što su ih ubili oni za koje su vjerovali da su prijatelji i saveznici u borbi protiv nacifašizma - nisu manje vrijedne od žrtava holokausta. Ali ne može se povijesno uspoređivati fojbe sa holokaustom, ne samo zbog razlike u broju, nego i zato jer je riječ, s jedne strane, o planskom istrebljenju čitavog jednog naroda, a u drugom o nacionalističko-socijalno-ideološkom nasilju, sličnom mnogim drugim epizodama što su se dogodile u analognim okolnostima rata i civilnog kolapsa, no zbog toga izvjesno ništa manje užasnim ili više opravdanim.
Zašto tako dugotrajna šutnja o fojbama? To pitaju mnogi koji bi o tome mogli i morali govoriti. Ako je šutnja komunistima, kako danas kažu, donosila političku korist, antikomunisti su šutjeli zbog interesa Zapada, kako bi Tito mogao nastaviti sa svojim suprotstavljanjem Moskvi i mirno voditi nesvrstane zemlje. Naravno da je dobro što je Zapad pobijedio, no unatoč tome se čini isto tako ciničnim, u odnosu na mrtve, prepustiti ih zaboravu samo u ime vlastitog političkog interesa.
Žrtve fojba, jednako važi i za egzodus Istrijana, bile su ovijene u šutnju i zbog drugih razloga; zbog ravnodušnosti, zbog navike da vlastiti interes usmjeravamo samo na dnevne stvari o kojima govore i svi drugi…U tim godinama zaborava sjećanje na fojbe i općenito egzodus Istrijana često su politički zloupotrebljavali na krajnjoj desnici, gdje su time potpaljivali opću mržnju i prezir prema Slovenima, što je bio i jedan od temeljnih uzroka drame što su je doživjeli Italijani na svojoj istočnoj granici.
Sjećati se, imati Auschwitz uvijek prisutnim, ne znači da gajimo mržnju prema današnjim Nijemcima. Još bi manje prihvatljivo i bogohulno bilo ako bi Italijani i Sloveni svoje mrtve upotrebljavali za poticanje mržnje na zemlji čiji je smisao, kako su ustanovili veliki kršćanski književnici - koegzistencija kultura, od kojih bi zatiranje ili nestanak jedne od njih značilo sakaćenje za sve. Najautentičniju predstavu tog svijeta dali su nam, sa italijanske strane, oni koji su – kao na primjer Tomizza, Madieri ili Migla, navedem li samo neke – bez kolebanja i bez ogorčenja pripovijedali o drami koja ih je kidala, polazeći pri tome od činjenice, kao i njihove slovenske kolege, da nije riječ o pamćenju koje bi bilo odvojeno, nego o pamćenju koje je zajedničko.
Kreativno sjećanje je sloboda, sloboda i od opsjednutosti žalosnim događajima kojih se sjećamo: „Odbaci od sebe svoju bol i bit ćeš slobodan“, kaže Rebekka u Ibsenovom Rosmersholmu. Pamćenje gleda naprijed; sa sobom nosi prošlost, ali zato da bi je sačuvalo od zaborava, kao što se skupljaju zaostali mrtvi i ranjeni da bi ih odnijeli u onu domovinu, onu rodnu kuću za koju svako, kako kaže Bloch, u svojoj nostalgiji vjeruje da je vidi u djetinjstvu, a koja se zapravo nahodi u budućnosti, na kraju putovanja.

http://www.zokster.net/drupal/node/6892

Tko je glasao

dragi moj feniseks! nakon

dragi moj feniseks!
nakon onih opscenih pjesama više ne mogu čitati tvoje pollitičke traktate :):)
ne izlazi mi iz glave tvoj partizanski feniks :):):) de, reci, jel trorog ko partizanska kapica ili jednorog :):):)

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

Jel tebi krivo što mi

Jel tebi krivo što mi komunisti imamo svog erotskog pjesnika ???

Tko je glasao

ne izlazi mi iz glave tvoj

ne izlazi mi iz glave tvoj partizanski feniks :):):) de, reci, jel trorog ko partizanska kapica ili jednorog :):):)
Nije važno kakav je, najdraža, važno je da su ga tebi puna usta.

A u mislima ti je toliko čvrsto ukotvljen da te i noću iz sna budi.

Tko je glasao

vi'š ti ljevičarske

vi'š ti ljevičarske izdaje...nazva "okorjelu desničarku" najdražom :):) ccccccccc tipično muško: čim ti je feniks u pitanju, odmah zaboravljaš na politiku...ta neće valjda politika u tvoju "butigu":):):):) takvog te volim :):)

My Soul

"Vladati nad sobom najveća je vlast."

Tko je glasao

... takvog te volim

... takvog te volim :):)
Pošalji mi sliku da vidim mogu li i ja voljeti tebe.

Tko je glasao

Primjetija san nekoliko

Primjetija san nekoliko stvari koje me zabrinjavaju.
1. Seksualna orjentacija članova poll. se počela koristiti ka sredstvo za pobijanje argumenata . Učestali su napadi te vrste.
2. Vlasnik poll. se jasno odredija ka ekstremni desničar.

Glede ove ženske koja te ka napustila ( kako kažu ovi desničari, a njima
nije za virovat ) ima jedna utješnica kad te štraca ostavi i ode s nekim debilom.
U katedrali tvoga srca uvik će gorit jedna svića za nju u slučaju
ako je zgazi ferata ili auto.

Tko je glasao

a biće da je ta stvar

a biće da je ta stvar potribna

- ako si žanska onda si ili švora ili uspaljenica
- ako si muški onda si šovinistička svinja ili silovatelj, koji put i pederko
- ako si liv, onda se sveko jutro dižeš na livu nogu
- ako si desni onda ustaješ na desnu bandu

pa i nije neka šarolikost na ovome svitu, više ka neka dosada, to su podjednako imali naši stari, dobro bili su pinku pristojniji, ali dok se mi tako lipo častimo, ova ekipa, dal muška, ženska ili homoseksualna, livi il desni il srida, se bome bolje zabavlja...recimo operu lovišku gradnjom uzaludnog west-gatea u obliku kravate, a mi ostali lipo moremo kravatu vezat oko vrata sa ovin nadj...vanjem

Tko je glasao

Za svakog rvata. PDV

Za svakog rvata.
PDV kravata.

Tko je glasao

bilo mi je teško kad je

bilo mi je teško kad je nestao DDR
kad je pao zid
kao da je umro dio mene
kad je umro komunizam

luka

Tko je glasao

Razumim te , ali vratićemo

Razumim te , ali vratićemo se i sagradit još veći i lipši . Biće ka oni
kineski vidljiv s misica. Izdrži druže ovi klerofašistički teror svanuće nama opit zora.
Smrt fašizmu - sloboda narodu.

Tko je glasao

Ovakvi dnevnici su ono što

Ovakvi dnevnici su ono što nam uistinu treba u ovom trenutku, dok pametan svijet razmišlja o ekonomiji i izlasku iz krize mi se bavimo avetima prošlosti, i to ponajviše zbog raznih kurira godište 42' koji se ne mire sa kotačem vremena koje ih nemilosrdno gura u ropotarnicu prošlosti, ne mire se sa činjenicom kako 41'e nije počela povijest, ne mire se sa činjenicom da postoje drugačija razmišljanja i stavovi od dva pola koje nam nude na izbor, dva pola koja iz svojih kljusina jedino mogu vidjeti.

Zaboli mene desno uho za ustaše i partizane, želim mir, zdravlje i obitelj, a to mi nisu niti će donjeti partizani a tako mi Boga ni ustaše, stoga laprdajte dok možete jel i vama ćemo svijeću jedared zapaliti a sa njom nadam se i vaše okove koje nama namećete.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

@Rebel Radi se o tom da vi,

@Rebel
Radi se o tom da vi, fašisti, klerofašisti i neofašisti, spriječavate razvoj hrvatskog društva, a ne mi koji na pojavne oblike fašizma upozoravamo.

Tko je glasao

Feniks, tebi, a i zločincu

Feniks, tebi, a i zločincu Josipoviću je očito promaklo da se tvoj komunistički antifašizam urušio. Vi tzv. antifašisti pokušavate već 20 godina (uspješno) zaustaviti točak povjesti. To može biti jako opasno. Vidim, u zadnje vrijeme ste nešto jako nervozni.

Tko je glasao

Feniks, tebi, a i zločincu

Feniks, tebi, a i zločincu Josipoviću je očito promaklo da se tvoj komunistički antifašizam urušio. Vi tzv. antifašisti pokušavate već 20 godina (uspješno) zaustaviti točak povjesti. To može biti jako opasno. Vidim, u zadnje vrijeme ste nešto jako nervozni.
Zločinac je onaj koji promovira fašizam a antifašiste proglašava zločincima.
Ne postoji nikakav komunistički antifašizam, postoji antifašizam, kao civilizacijski doseg i svjetonazorni princip, dakel univerzalna vrijednost, koja se ne vezuje ni za koju ideologiju.
Protiv antifašizma su oni koji ne podnose jednakost ljudi i naroda, nezamisliv im je slobodan pojedinac u slobodnom društvu.
Pa onda antifašzam pripisuju komunistima koji nisu nikakvi vlasnici antifašizma, a to što su oni pokrenuli oružanu borbu protiv fašizma i doveli je do pobjedonosnog završetka, daje im pravo da im se to prizna (pa i spomenicima na značajna mjesta i datume iz NOB) i da na to svoje djelo budu ponosni, ali im ne daje nikakvo pravo na svojatanje antifašizma.
Antifašistički borci ga niti ne svojataju oni ga naglašavaju, jednako kao što naglašavaju da vojnim porazom fašizam nije prestao postojati, on uzima druge pojavne oblike, pa je zato antifašizam trajno opredjeljenje kao djelovanje protiv svih pojavnih oblika fašizma, bio on iskazan kao čvrsta ruka države i arogancija vlasti, bio kao arogancija gazda, pojedinaca ili društvenih skupina, pa sve do ljigavog paternalizma crkve.

Prema tome priča o antifašizmu nije priča o ustašama i partizanima, niti završava 2. Svjetskim ratom, antifašizam je trajno opredjeljenje i trajni proces, želimo li biti slobodni ljudi.

Pream tome antifašisti sigurno nisu zaustacljali, niti danas zaustavljaju kotač napretka, to činite vi svojim nasrtajima, jedanko na antifašističke borce kao i na sam i sam antifašizam.

Tko je glasao

Feniks,Zločinac je onaj

Feniks,Zločinac je onaj koji promovira fašizam a antifašiste proglašava zločincima.
Ne postoji nikakav komunistički antifašizam, postoji antifašizam, kao civilizacijski doseg i svjetonazorni princip, dakel univerzalna vrijednost, koja se ne vezuje ni za koju ideologiju.

Ich lache mich tot, pa cijela istočna europa imala je taj komunistički antifašizam, pogotovo je čuven državni komunistički antifašizam SED diktature Ericha Honekera! U svim istočnim zemljama koje su istinski prihvatile demokratske vrijednosti taj i takav antifašizam je nestao, jedino još tinja u RH, a i tu će prestati kad se provede lustracija.
Komunistički antifašizam je pojam koji se sam svojom razornom upornošću ugurao u moderni hrvatski jezik i ja ga nisam slučajno ili nehotice upotrijebio.

Tko je glasao

komunizam, kao i svaka

komunizam, kao i svaka ideologija koja se većini nameće od manjine jest - fašizam.

Tko je glasao

Pravednice od mora, VJ Ajde

Pravednice od mora, VJ
Ajde još jednom pročitaj što upisaše tvoje rućice - i ne trkeljaj bez upotrebe mozga...

Tko je glasao

mislila sam na

mislila sam na totalitarističke sisteme, sorry

Tko je glasao

Oli kapitalizam nije

Oli kapitalizam nije ideologija ??????

Tko je glasao

kapitalizam je teško sr...

kapitalizam je teško sr... kojeg se treba riješiti

Tko je glasao

komunizam, kao i svaka

komunizam, kao i svaka ideologija koja se većini nameće od manjine jest - fašizam
Tvrdnja ti je za palac sv. Tanasija bez nokta.
Nositelji progresa u povijesti čovječanstva su uvijek bili ili pojedinci ili manjina, većina nikad i nigdje nije iznjedrijla progresivne ideje.

Tko je glasao

Znači Staljinove čistke su

Znači Staljinove čistke su ok i Holokaust je ok - masovni zločini počinjeni u ime ideologija?

Ja bih naglasak stavila na svijest i savjest i odgovornost prema drugom čovjeku kao jedine kriterije uređenja društvenih odnosa.

A svijet danas i jest gdje jest jer upravo manjina od 2 posto kroji sudbinu ostalih 98 posto: "Kontroliraj naftu i kontrolirat ćeš cijele države. Kontroliraj hranu i kontrolirat ćeš ljude. Kontroliraj novac i kontrolirat ćeš cijeli svijet!" (Henry Kissinger)

Prema tome, ako još k tome dodamo da su granice među državama virtualne, da je demokracija obmana, a religija najjači "opijum za mase", ostaje samo zaključak da smo svi robovi sistema koji idu u prilog svjetskih oligarha. I nikakva ideologija nije riješenje, pogotovo ne ona nametnuta od "bogomdanih pojedinaca" koji su u to ime spremni na najveće zločine.

Riješenje je u osvještenju onih 98 posto, a ako ćemo priču spustiti na razinu RH, onda se radi o beskompromisnom "metenju" političke elite i uspostavi radikalne demokracije čemu u prilog idu i alati modernog vremena kao što je internet.

Tko je glasao

Znači Staljinove čistke su

Znači Staljinove čistke su ok i Holokaust je ok - masovni zločini počinjeni u ime ideologija?
Jel' to vodi u smjeru konstruktivnne rasprave na temu?
Dok ja govorim o progresu, ti spominješ Staljinove čistke i holokaust, pa OK, ako su to za tebe postupci koji vode u smjeru progresa, neka ti budu.
Ja odbijam raspravu na takvim osnovama.

Tko je glasao

Jel' to vodi u smjeru

Jel' to vodi u smjeru konstruktivnne rasprave na temu?
Dok ja govorim o progresu, ti spominješ Staljinove čistke i holokaust, pa OK, ako su to za tebe postupci koji vode u smjeru progresa, neka ti budu.
Ja odbijam raspravu na takvim osnovama.

LOL, kakav poremećaj logike. Naime fičo je, ako niste primjetili, pristalica selektivnog pristupa informacijama iz prošlosti i sudeći po upisima, čovjek od progresa . :D:D:D

Čačak, možda?

Tko je glasao

Zanima me samo hoće li

Zanima me samo hoće li uopće onaj pajac shvatiti koliko je sreće imao što ga Ivelja ne uze u svoj tim.

Tko je glasao

Feniks, pa je zato

Feniks,

pa je zato antifašizam trajno opredjeljenje kao djelovanje protiv svih pojavnih oblika fašizma, bio on iskazan kao čvrsta ruka države i arogancija vlasti, bio kao arogancija gazda, pojedinaca ili društvenih skupina, pa sve do ljigavog paternalizma crkve.

Nekak mi nije poznato da si protestiral za vrijeme jugoslavije ili agresije na Hrvatsku od strane separatističkih fašista, koji su skupa sa fašistima iz Srbije, napali druge narode bivše federacije čvrste ruke.

Tko je glasao

Aha, dakle ja sam

Aha, dakle ja sam retrogradan i fašista zato što Ti tako kažeš?

Nemam dosje, dobrotvorni davatelj krvi, nikada bio član niti simpatizer bilo koje političke stranke ili partije, savjestan djelatnik, prijatelj mnogih Srba, Muslimana, obožavatelj ruske literature, obožavatelj Partibrejkersa, Goribora, EKV-a, imam otvoreno barem deset destinacija u bivšim republikama na kojima sam dobrodošao.

Ja sam Fašista, kako da ne, ako sam ja suština Fašizma dao Bog pa svi mi postali takvi Fašisti, ako ništa slušali bi dobru muziku i zajebavali se.

E moj @fenišče ti si taj uteg oko nogu, ti si Fašista. I ti ne jer Ja tako kažem nego zato što se ti tako ponašaš i postavljaš.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Vidiš, u RH se teško

Vidiš, u RH se teško živi. Mnogi već nemaju ni za kruh. U takvoj situaciji zlo lako izbija na površinu, zbunjeni i ogorčeni građani postaju lakom metom manipulacije, na što, bojim se, upravo i tipaju desničari.

I zato smatram da je uloga Laburista upravo u hodanju okolo i osvješćivanju tih istih građana o besmislu bilo kakvih sukoba među njima samima i to na bilo kakvoj osnovi - taj narod treba objediniti u ustanku protiv jednog jedinog fašizma, a to je fašizam političke elite.

Mi svi imamo jedan zajednički nazivnik i na njemu treba insistirati: ljudi smo i želimo slobodu stvaranja, proizvodnje, izgradnje svjetle , neopterećene budućnosti u kojoj nema mjesta onoj "čovjek čovjeku vuk". A ovi što se busaju u prsa kao domoljubi, upravo to potiču prizivajući duh nacionalizma - prevaziđene ideologije u čije su ime mnogi izginuli. Smoći snage i izdići se iz tih okvira i bilo kakvih ideologija. One nikad nisu donijele dobro. Poželjeti svakom čovjeku, počevši od susjeda različite nacionalnosti i vjere, isto što želiš i sebi samom.

U suprotnom, ponavljam, žalim svu nerođenu djecu u ovoj zemlji.

Umjesto štovanja kulta smrti - počnite slaviti život i borite se za njega.

Tko je glasao

I zato smatram da je uloga

I zato smatram da je uloga Laburista upravo u hodanju okolo i osvješćivanju tih istih građana o besmislu bilo kakvih sukoba među njima samima i to na bilo kakvoj osnovi - taj narod treba objediniti u ustanku protiv jednog jedinog fašizma, a to je fašizam političke elite.
Da, da, upravo tako kako to dopredsjednik stranke radi. Promovirajući fašizam!

Prije bilo čega u ovoj jadnoj zemlji treba provesti detuđmanizciju i deustašizaciju.
Nema realativiziranja niti zauzimanja pozicije ekvidistance između fašizma i antifašizma, a pogotovo se ne smije dopuštati izjednačavanje anifašizma s fašizmom.
Fašizam treba rušiti i suzbijati svim sredstvima.

Tko je glasao

Da, da, upravo tako kako to

Da, da, upravo tako kako to dopredsjednik stranke radi. Promovirajući fašizam!
A gdje to?
Fašizam/komunizam treba rušiti i suzbijati svim sredstvima. - "malo" modificirani @Feniks i s takvim se slažem.

Tko je glasao

Fašizam treba rušiti i

Fašizam treba rušiti i suzbijati svim sredstvima.

@feniseks!

slažem se s tobom potpuno. fašizam u kojem su neki bacali ljude, starce, žene i djecu u bezdane, svakako treba rušiti, a fašistima koji su to radili suditi. vidiš, ovima, koji su napunili ovu jamu:
http://dosanjana.blog.hr/2008/06/1625004647/jama-bezdan-stratiste-pored-...
to su ti fašisti, kojima treba konačno suditi i presuditi.
samo uppsssss oni su sami sebe nazivali "antifašistima" iako su bili fašisti. znači lagali su. a nosili su trorogu kapicu sa crvenom zvezdačom na čelu. zamisli, fašisti s crvenom zvezdom na čelu!!!
naravno da im treba suditi, jer su ubijali svećenike, žene i djecu.
naravno da se slažem s tobom, kad kažeš da takvim fašistima treba suditi i takav fašizam rušiti svim sredstvima.

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

Ponovit ću, jer bilo što

Ponovit ću, jer bilo što drugo je izlišno:
Fičo ti si jebeni bolesnik. Što mi je u jednu ruku drago, a u drugu me boli kurac.

Tko je glasao

Pa idi doktoru ako te boli.A

Pa idi doktoru ako te boli.A kad vec odes mogli bi te i malo detaljnije pregledati.Narocito glavu.

Tko je glasao

Wow što nam je izbeglica i

Wow što nam je izbeglica i vjerno fičino pašće oštro.

Tko je glasao

Ponovit cu,.... Bezobrazno,

Ponovit cu,....
Bezobrazno, primitivno izrazavanje...minus

Tko je glasao

Ti ne bi prepoznalo

Ti ne bi prepoznalo primitivno izražavanje da skakuće okolo u crvenoj majici s velikom kapom ljubavi i mira i dere se "ja sam primitivno izražavanje".

Tko je glasao

kao i kapitalizam!

kao i kapitalizam!

Tko je glasao

Ovakve moš nać jedino po

Ovakve moš nać jedino po šumama i gorama.

Tko je glasao

da, dušo, i to sa

da, dušo, i to sa svijećom. naime, čitam jednu odličnu knjigu autora F. Williama Engdahla, pod naslovom BOGOVI NOVCA.

Pročitaj onako by the way, možda mi se pridružiš po šumama i gorama.

Ciao, bello!

Tko je glasao

Ne znam kako da ti kažem

Ne znam kako da ti kažem ali..........amerika i engleska......... neće biti zemlja proleterska. Možda anarhistička. Nadalje, zamorni antifašisti će odumrijet. I to brzo.

Tko je glasao

E tako je - anarhija. Pod

E tako je - anarhija. Pod uvjetom da razumiješ što to uistinu znači. A sumnjam s obzirom na kontekst i ton.

Tko je glasao

Mdaa, sumnjaj ti i ostali

Mdaa, sumnjaj ti i ostali antifašisti.

Tko je glasao

a ti si, kao, fašist

a ti si, kao, fašist ili...?

Tko je glasao

Jebena ti logika.

Jebena ti logika.

Tko je glasao

:-))) znači samo tražiš

:-))) znači samo tražiš pažnju, to je ok.

Tko je glasao

Pročitaj od istog autora

Pročitaj od istog autora "Stoljeće rata" , koja dosta govori o kasnijim silama pobjednicama i njihovoj časti.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci