Tagovi

Povlaštena zanimanja u Hrvatskoj:odvjetnik (1)

U Hrvatskoj neki ministri radnike nazivaju parazitima, lijenčinama i neradnicima,neki ministri uspoređuju kolektivne ugovore sa rakom....međutim postoji struka kojoj je Vlada višestruko povećala izdavanja iz državnog proračuna...naravno bez medijske galame.Radi se o odvjetnicima koji su određeni po službenoj dužnosti a čije usluge se naplaćuju iz proračuna."Novi" "pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti" stupio je na snagu 1. svibnja 2011. godine. Kada je bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković višestruko povećao naknade odvjetnicima onda je javnosti bilo prezentirano da je " ispravio nepravdu s obezvređivanjem njihova rada ".

O kolikim povećanjima se radi najbolje pokazuje usporedba starih i novih tarifa:
Tarifa se određuje prema težini kaznenog djela, za djela za koja je predviđena kazna do tri godine stara tarifa je bila 100 kn( odnosno 10 bodova , 1 bod = 10kuna) a nova tarifa je 500 kuna, za djela za koje je predviđena kazna do 5 godina stara tarifa je bila 150 kn a nova je 1000 kn, za djela za koje je predviđena kazna do 10 godina stara tarifa je 200 kn a nova 1500 kn, za djela za koje je predviđena kazna preko 10 godina stara tarifa je 300 kn a nova je 2000 kn.

Na visoke odvjetničke tarife upozoravalo je više udruga i novinara.Darko Petričić u svojoj knjizi "Hrvatska u mreži mafije, kriminala i korupcije" tvrdi kako prosječan spor u Hrvatskoj zahtjeva 15 radnji (ročišta i podnesaka) i odvjetnik zaračunava za svaku od tih radnji naknadu, dok njemački odvjetnik može maksimalno obračunati 3 radnje u jednom sudskom postupku,pa tako ispada da ce kod spora u vrijednosti od 5 milijuna kuna,odvjetnik u Hrvatskoj zaraditi 765.000 kuna, a njegov kolega u Njemačkoj 65.000 kuna.

Udruga Juris Protecta tvrdi da je Hrvatska jedina zemlja u svijetu gdje su odvjetnici s jedne strane osigurali višestruke iznose za svaki izlazak na ročište i za svaki napisani podnesak na sud, a s druge strane imaju neograničenu mogućnost ugovaranja udjela od dobivenog iznosa spora. Koliko zarađuju neki odvjetnici,pokazuje i podatak da je za zastupanje hrvatskih generala pred Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine od 2006. do kraja 2011 iz hrvatskog proračuna izdvojeno čak 169,315.103 kune.U Vladi kažu da je raspodjela novca među odvjetnicima tajni podatak!

Hrvatska po siromaštvu spada u sam vrh Europske Unije ,od Hrvatske siromašnije su jedino Bugarska, Rumunjska, Litva i Letonija,te su zato, za mnoge građane odvjetničeke usluge nedostižne.Stoga je nerazumljiv Vladin postupak gdje se povećava izdvajanja iz proračuna za odvjetnike a s druge strane smanjuje izdvanje za građane kojima je potrebna besplatna pravna pomoć.2009. godine za besplatnu pravnu pomoć iz proračuna je izdvojeno 8.250.000 kn a 2010. godine je izdvajanje za besplatnu pravnu pomoć je smanjeno na 3.735.000 kn

Procedura dobivanja pravne pomoći je složena i vrlo rigorozna pa je stoga u djelu javnosti prisutno mišljenje da je taj zakon uvedeno samo “pro forma”, zbog zahtjeva Europske unije.

izvor:Večernji list,Jutarnji list,Slobodna Dalmacija,Hrvatska odvjetnička komora,knjiga "Hrvatska u mreži mafije, kriminala i korupcije"


Komentari

Odvjetništvo. Kruh sa sedam kora. Kako za koga.

Ad.1. Odnos Hrvatska odvjetnička komora – Republika Hrvatska

Odvjetnička tarifa spada u kategoriju autonomnih propisa. Tu autonomnost HOK (ranije OKH) uvijek je žustro branila. U vrijeme SR Hrvatske i socijalističkog društvenog uređenja autonomija OKH služila je i kao prikaz elemenata građanskog društva i istinske slobode odvjetništva u postojećem socijalizmu. Odvjetništvo u SR Hrvatskoj je zaista to i bilo, a kao jedan od međunarodnog priznanja te činjenice bila je konferencija međunarodne unije odvjetnika održana u Zagrebu u organizaciji Odvjetničke komore Hrvatske i u vrijeme SR Hrvatske (Ustav od 1974).
Proglašenje Republike Hrvatske. Idealno vrijeme za zakonodavce da promijene propise i prilagode ih novom društvenom uređenju. I onda kad treba i onda kad ne treba.

Prema članku 18. Zakona o odvjetništvu iz 1994:

“Odvjetnici imaju pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno tarifi koju utvrđuje i donosi Komora”.

Prema članku 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odvjetništvu Nn107/2008 (2. listopad 2008):

»(1) Odvjetnici imaju pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno tarifi koju utvrđuje i donosi Komora uz suglasnost ministra pravosuđa. Ministar pravosuđa kod davanja suglasnosti vodit će računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa, te jednakosti u položaju primatelja i davatelja usluga s obzirom na njihovu nejednakost u stručnom znanju kojim raspolažu.«
Dakle, od sada se traži suglasnost Ministra. To je kompromisno rješenje, jer su građani bili svjedoci nedavnih bitaka između izvršne i zakonodavne vlasti s jedne strane i HOK-a s druge strane. Jedni su tražili Tarifu koju bi donio Sabor, a HOK status quo. Kompromisno rješenje, jest uvijek najgore rješenje. Smatram čistim voluntarizmom da od sada Ministar ima ulogu socijalnog radnika, ekonomiste, i političara u prosudbi Tarife.
Da ne govorimo o stabilnosti nekog propisa koji ovisi o tome tko i kada će biti Ministar.
Svi nezadovoljni.

Ad.2. Odnos odvjetništva kao davatelja usluga i građana/pravnih osoba kao primatelja usluga:

Ovaj se odnos najbolje zrcali kroz Odvjetničku tarifu. Građani žele za svoj novac dobiti najbolju uslugu, a odvjetnik za svoj rad novac. Kada i kako, određeno je postojećom Tarifom. Rijetki su bili građani u razdoblju samoupravnog socijalizma koji nisu mogli sebi priuštiti odvjetnika. Ponekad je višak novca umjesto u klijet, vikendicu ili Trst za traperice, otišao za troškove sudskog postupka, ali nitko nije ostao prikračen stručnog zastupanja. Valja dodati da su tada sudske pristojbe bile višekratno manje (što ne treba miješati s Tarifom). Danas je Tarifa istovremeno i uzročnik i pokazatelj podjela građana na «stališe». Promotrimo to kroz tarifni broj 7. postojeće Tarife.

Tbr. 7.

Odvjetniku pripada naknada za sastavljanje tužbe, protutužbe, prijedloga ili zahtjeva:
1. Ako je vrijednost predmeta spora:

OD KUNA DO KUNA BODOVA
0 2.500,00 25
2.500,00 5.000,00 50
5.000,00 10.000,00 75
10.000,00 100.000,00 100
100.000,00 250.000,00 250
250.000,00 500.000,00 500

Ako vrijednost spora prelazi iznos od kn 500.000,00, do iznosa od kn 5,000.000,00 odvjetnik pored naknade od 500 bodova ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih započetih 1.000,00. Iznad vrijednosti spora od kn 5,000.000,00 do iznosa od kn 10,000.000,00 za svakih započetih kn 2.000,00 odvjetnik ima pravo obračunati naknadu od 1 boda. Iznad vrijednosti spora od kn 10,000.000,00 za svakih započetih kn 5.000,00 odvjetnik ima pravo obračunati naknadu od 1 boda ali ne više od 10.000 bodova.

Nadalje:

Tbr. 50.
Vrijednost boda iznosi 10,00 kn

Nadalje:

Tbr. 37.

Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, tarifne stavke mogu se povisiti za 100%.

Primjer 1.)
Stranka ste u postupku u poziciji tužitelja ili tuženog, a vrijednost predmeta spora jest 110.000 kuna. Svaka parnična radnja (tužba, podnesak, žalba, pristup ročištu) koštat će vas pojedinačno 2.500 kuna. Orjentaciono 15.000 kuna (6 radnji). Tome treba dodati troškove mogućeg vještačenja (orjentaciono) 2.500 kuna, sudskih pristojbi (ako niste oslobođeni), pa posebni troškovi odvjetnika (izbivanje iz kancelarije, prijevoz i dr.) i dođete do 25.000 kuna. Sve ako imate sreću da predmet postane pravomoćan. Ako pak izgubite spor, onda plaćate troškove i suprotne stranke. To je već 50.000 kuna. A ako županijski sud usvoji žalbu i vrati na ponovno suđenje – trošak slobodno pomnožite s brojem 2. To možete platiti s vašom plaćom ili mirovinom? Onda nema problema.

Primjer 2.)
Obrtnik ste. Ili tužite, ili vas tuže za plaćenu a neisporučenu robu. Vrijednost robe iznosi 2,000.000 kuna. Svaka pravna radnja počam od tužbe iznosi 20.000 kuna. Nakašljete se na prvom ročištu, kažete «copy-paste» rečenicu: «protivim se tužbi i tužbenom zahtjevu te predlažem da se tužitelj s tužbenim zahtjevom odbije uz obvezu naknade troškova postupka», tražite rok od suca za detaljnije očitovanje i eto 20.000 kuna za desetak minuta. Pomnožite s brojem očekivanih pravnih radnji, dodajte sudske pristojbe i troškove mogućeg vještačenja, pa to pomnožite s troškovima i suprotne stranke i možete – zatvoriti obrt.

Primjer 3.)
Tvrtka, dakle pravna osoba, često je u ulozi tužitelja ili tuženika. Vrijednost spora viša od 10,000.000 nije neuobičajena. Tužba košta 100.000 kuna i ako pomnožite s primjerice 5 pravnih radnji nakon primljenog iznosa od 500.000 kuna kao odvjetnik možete od jednog jedinog predmeta godišnje živjeti delux. A za napisati takvu «tužbicu», ponekad treba manje vremena ili truda nego napisati ovaj moj dnevnik. Naravno to je brutto iznos, ali o tome u slijedećem poglavlju i dnevniku.

Rezimirajući ovo poglavlje, sada shvaćate ratio izmjene Zakona o odvjetništvu i zadiranje u autonomiju odvjetništva. Autonomija je relativna stvar. Sigurno jest, da se ne smije zlouporabiti, kako bi se održao moralni osnov braniti istu.

Ad.3.) Tarifa i odnosi među odvjetnicima

Socijalno raslojavanje na «stališe krupnih» i «stališe sitnih» obuhvatilo je odvjetništvo, kao i bilo koju drugu društvenu skupinu. Jasno, jer nitko ne živi u staklenom zvonu izoliran od društvenih zbivanja. Danas u Republici Hrvatskoj ima nešto više od 2.000 odvjetnika. 50% ne plaća mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Ne zato što nemaju kulturu društvenih obveza, već nemaju novaca platiti. Ostali rade 24 sata na dan, i zarade orjentaciono plaću suca županijskog suda, a samo nekih 2% uživa blagodati Tarife do neugodnih razmjera. Veliki novac, iako je iskazan u brutto iznosu, dostupan je samo odvjetnicima koji mogu dobiti visokotarifirani posao (sudski predmet ili ugovor). Neće ga dobiti po kriteriju znanja, marljivosti, tradicije, odanosti. Dobit će ga po kriteriju osobnog odnosa s onim koji mu potpisuje punomoć. Trebam li dalje obrazlagati? Odvjetnici koje je krasilo znanje, uljudba, odanost, marljivost – polako nestaju. Mogu i sami gledati kako se pretvaraju u «stališe». Mediji ponekad svjesno ili nesvjesno podržavaju ovu podjelu ističući pojedine odvjetnike uz obrazce «ugledan odvjetnik», «poznati odvjetnik». Odvjetnici su i sami žrtve nakardnih kriterija vrijednosti kao i svi drugi građani. Uvjeravam vas da su najbolji odvjetnici oni za koje nikada niste čuli ili vidjeli na televiziji.

Zaključak:

Novi Ministar pred velikim je testom javnosti, kad će u formi odluke morati iskazati svoj osobni stav. Prema upravo donijetim novim Zakonom:

Članak 30.

“(1) Hrvatska odvjetnička komora dužna je u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika te istu dostaviti ministru pravosuđa na suglasnost.
(2) Ministar pravosuđa prije davanja suglasnosti na Tarifu prethodno će zatražiti mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća.”

Uskoro će se vidjeti u pisanoj formi koliko novi Ministar «vodi računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa, te jednakosti u položaju primatelja i davatelja usluga s obzirom na njihovu nejednakost u stručnom znanju kojim raspolažu.«

Ako novi Ministar uspije pomiriti svojom suglasnošću ekonomski suprostavljene interese koji se ogledaju kroz Odvjetničku tarifu i ako uspije počistiti korupciju iz pravosuđa, mogao bi postati prvorazredni nacionalni heroj.

IZVOR: www.smogismogi.bloger.hr

Tko je glasao

Smogismogi, vara li me

Smogismogi,
vara li me sjecanje ili si i ti plovio odvjetnickim vodama?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

30 godina u odvjetništvu i 5

30 godina u odvjetništvu i 5 godina sudac. Ukupno 35 godina staža u pravosuđu.

Tko je glasao

30 godina

«protivim se tužbi i tužbenom zahtjevu te predlažem da se tužitelj s tužbenim zahtjevom odbije uz obvezu naknade troškova postupka», tražite rok od suca za detaljnije očitovanje i eto 20.000 kuna za desetak minuta"

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ako se ne varam bivši sudac

ako se ne varam

bivši sudac Prekršajnog suda u Sisku.

Odličan komentar

Tko je glasao

Uostalom...

zašto ne bi jedan ODVJETNIK mogao biti kritičan, objektivan, pače samokritičan i pošten? Mislim, ima i takvih ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Sami donose zakone za svoj probitak

U Saboru koji donosi zakone, broj pravnika je veliki. Budući da donose zakone i o svojim uvjetima rada, naknadama, "tarifama" i slično, očito je da pogoduju sami sebi- čisti sukob interesa.

U RH to je pogodovanje toliko izraženo, da se ogleda u činjenici kako u RH građane više koštaju odvjetničke usluge, nego recimo u Njemačkoj.
Ako se već u koječemu ugledaju na zapadno zakonodavstvo, neka se ugledaju i po pitanjima "tarifa" i naknada koje bi se trebale isplaćivale ne po broju "pravnih radnji", već po vrsti slučaja.

Očito je, da pravnici u Saboru, Sabor iskorištavaju za donošenje zakona koji im toliko pogoduju da su u "državi u banani" bolje plaćeni za isti posao od odvjetnika u daleko bogatijim i razvijenijim zemljama.

I ne samo pravnici, već i ostali sabornici "vuku vodu na svoj mlin" i koriste Sabor za zakonodavno pogodovanje samima sebi ili "svojoj branši", a odraz toga su "zaslužne mirovine", investicije tipa fasada, ...

Tko je glasao

@ppetra u pravno uređenim

@ppetra u pravno uređenim državama s funkcionirajućim pravosuđem, slobodnim i neovisnim medijima i jakim udrugama civilnog društva, pravni lobi ne dominira i de fakto pod kontrolom drži političku oligarhiju u čijim je redovima mozak i žila kucavica.

Recimo da bi bez Vlade Šeksa i Mate Arlovića hrvatski Ustav i hrvatsko zakonodavstvo bilo usklađeno i što je najvažnije služilo zaštiti općeg dobra i interesa većine, a ne lobija i interesnih skupina.

Pavosudni i odvjetnički su lobi temelji zločinačke organizacije čime postaje jasno da bi svođenjem pravne struke u okvire jednog časnog zanimanja značio i kraj mafije i mafijaških metoda koje su narod pretvorile u stoku sitnog zuba koja ukoliko ima sreću da radi, radi bez plaće i u stalnom strahu da ih već sutra ne očekuje ista sudbina koju su doživjele stotine tisuća žrtava pretvorbe i privatizacije na hrvatski način.

Sve je to remek djelno pravne struke i političke prostitucje u službi kapitala!
Često sumnjivog i od vlastitog naroda opljačkanog obiteljskog srebra, sa tendencijom u porastu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

<cite>Cited</cite>

Darko Petričić u svojoj knjizi "Hrvatska u mreži mafije, kriminala i korupcije" tvrdi kako prosječan spor u Hrvatskoj zahtjeva 15 radnji (ročišta i podnesaka)
super što to tvrdi, ali ne možeš to koristiti kao činjenicu bez da izneseš na koji je način došao do toga podatka, s kojim uzorkom itd. odgovorno tvrdim da je to čista glupost. još je veća glupost da trošak svake takve radnje bude dosuđen; svaki iole pristojan sudac jednostavno ne dosudi trošak za radnje za koje procijeni da nisu bile potrebne (npr za podnesak jer je njegov sadržaj mogao biti iznesen na ročištu, jer je sadržaj mogao biti izrečen u prethodnom podnesku, jer se govori nešto što je nepotrebno ili što je već rečeno).

odvjetnik u Hrvatskoj zaraditi 765.000 kuna, a njegov kolega u Njemačkoj 65.000 kuna.
čitava se procjena temelji na (promašenom) zaključku iz prethodnog citata. niti će se dosuditi 15 radnji kako tvrdi petričić niti će se 15 radni u iznosu određenom po vrijednosti predmeta spora od 5 milijuna kuna (!!) naplatiti stranci po odvjetničkoj tarifi, osim naravno ako stranka na taj način pere lovu.
zaista, velike cifre super zvuče, ali to je totalna utopija.

s druge strane imaju neograničenu mogućnost ugovaranja udjela od dobivenog iznosa spora
nije točno.

Koliko zarađuju neki odvjetnici,pokazuje i podatak da je za zastupanje hrvatskih generala pred Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine od 2006. do kraja 2011 iz hrvatskog proračuna izdvojeno čak 169,315.103 kune.U Vladi kažu da je raspodjela novca među odvjetnicima tajni podatak!
taj podatak uopće ne govori o tome koliko zarađuju odvjetnici, nego govori o tome koliko je novca hrvatska politika bila spremna uložiti u konkretno političko/pravno pitanje zato da ne mora uložiti nešto drugo, a da joj se istovremeno ne može reći kako nije uložila mnogo (u nekom smislu, jel).

Stoga je nerazumljiv Vladin postupak gdje se povećava izdvajanja iz proračuna za odvjetnike a s druge strane smanjuje izdvanje za građane kojima je potrebna besplatna pravna pomoć
ako ćemo već u detalje, ne povećavaju se davanja za odvjetnike nego se povećavaju davanja za okrivljenike koji po ustavu i zakonu moraju imati obranu čak i ako nemaju za to sredstava.
"besplatna pravna pomoć" i "branjenje po službenoj dužnosti" spadaju u isti koš, samo u drugim pravnim situacijama. besplatnu pravnu pomoć iz državnog proračuna trebaju dobiti oni koji trebaju pravnu pomoć, a nemaju za nju novca, dok branitelja po službenoj dužnosti dobivaju također oni koji po zakonu moraju imati pravnu pomoć a za nju nemaju novca.
zanimljivo je kako tendenciozno s jedne strane napadaš povećanje naknada, a s druge strane napadaš smanjenje sredstava za besplatnu pravnu pomoć, dok se zapravo radi o jednoj te istoj tematici.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

svaki iole pristojan sudac jednostavno ne dosudi trošak ........

@griotta, sudačka praksa po pitanju priznavanja troškova je suprotna odredbama čl. 155. ZPP-a, na koju ukazuješ u svom komentaru.

Kada bi se izvršila rigorozna selekcij sudaca koji ne postupaju po tvojoj pretpostavci da "svaki iole pristojan sudac jednostavno ne dosudi trošak za radnje za koje procijeni da nisu bile potrebne (npr za podnesak jer je njegov sadržaj mogao biti iznesen na ročištu, jer je sadržaj mogao biti izrečen u prethodnom podnesku, jer se govori nešto što je nepotrebno ili što je već rečeno)" hrvatsko bi se sudstvo siguran sam svelo na 0,01 posto sudaca!.

Fakt je da nesavjesnim i neodgovornim postupanjem sudaca u pogledu striktnog primjenjivanja odredbe čl. 155. ZPP-a korist imaju odvjetnici, čime se širom otvaraju vrata poznatoj praksi sklapanja dealova među odvjetnicima i sudcima, naravno na štetu stranaka u postupku!

Poznavajući kakvi sve debili rade kao sudci i sutkinje i cijeneći broj zaostalih neriješenih predmeta isuvišno je raspravljati o broja postupovnih radnji i zaradama odvjetnika na tom planu, ali je izuzetno zanimljiv onaj ostatak tvog komentara u kojem iznosiš zanimljivu tezu da gomilajući broj postupovnih "stranka na taj način pere lovu."

Naime znajuči da je hrvatsko pravosuđe močvara bez dna u kojem je sve moguće pa tako i sprega sudaca, odvjetnika i "stranke na taj način pere lovu."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postovani,hvala na Vašem

Postovani,hvala na Vašem komentaru.
jedan citat iz poslovnog dnevnika od Julia von Seltmann, voditeljica Njemačke odvjetničke komore u Berlinu, zadužena za odvjetničku tarifu :
"Zakonsko rješenje temelji se na vrijednosti predmeta spora kao i u RH, no Seltmann je objasnila kako se u Njemačkoj posebno ne naplaćuje svaka radnja koju odvjetnik poduzme u predmetu. "

"“Ako unutar sudskog postupka bude više ročišta i usmenih rasprava na kojima se saslušaju stranke, ispituju svjedoci i izvode se vještačenja, odvjetnik ima pravo na jednu naknadu bez obzira je li bilo održano jedno ili deset ročišta”, kazala je ona. Time je zapravo potvrdila neke argumente Juris Protecte. Podsjetimo, Zeljko je izračunao kako prosječan spor u Hrvatskoj zahtjeva 15 radnji (ročišta i podnesaka) i odvjetnik zaračunava za svaku od tih radnji naknadu, dok njemački odvjetnik može maksimalno obračunati 3 radnje u jednom sudskom postupku."

http://www.poslovni.hr/vijesti/njemacki-odvjetnici-za-deset-rocista-uzmu...

Vas komentar
"taj podatak uopće ne govori o tome koliko zarađuju odvjetnici, nego govori o tome koliko je novca hrvatska politika bila spremna uložiti u konkretno političko/pravno pitanje zato da ne mora uložiti nešto drugo, a da joj se istovremeno ne može reći kako nije uložila mnogo (u nekom smislu, jel)."

a za šta mislite da je hrvatska politika mogla uloziti? s obzirom da novci idu iz drzavnog proracuna sta ne bi bilo lijepo da su troskovi odvjetnika javni?

citat iz Jutanjeg lista :"Ako se ima u vidu iznos od 170 milijuna kuna, kojim su u proteklih šest godina hrvatski porezni obveznici financirali haaške odvjetnike i istražiteljske timove trojice hrvatskih generala optuženih za ratne zločine u Oluji, postaje jasno da je teza voditelja Gotovinina odvjetničkog tima Luke Mišetića da se hrvatska država maćehinski odnosila prema hrvatskim generalima tek obična predstava za javnost iza koje se krije jedan od najunosnijih odvjetničkih aranžmana."

link na clanak iz Jutarnjeg lista:
http://www.jutarnji.hr/koliko-smo-platili-obranu-gotovine--cermaka-i-mar...

također postovani da li Vi imate argument za svoju tvrdnju?
"super što to tvrdi, ali ne možeš to koristiti kao činjenicu bez da izneseš na koji je način došao do toga podatka, s kojim uzorkom itd. odgovorno tvrdim da je to čista glupost. još je veća glupost da trošak svake takve radnje bude dosuđen; svaki iole pristojan sudac jednostavno ne dosudi trošak za radnje za koje procijeni da nisu bile potrebne"

Koliko traje prosjecan sudski proces u Hrvatskoj?Prosječno koliko radnji ima u jednom sporu?
Neznam na koji način je došao Darko Petričić do svojih tvrdnji o dužini trajanja postupka u Hrvatskoj ali kako ste vi došli do toga da je to neistina.

Vasa tvrdnja:
"ako ćemo već u detalje, ne povećavaju se davanja za odvjetnike nego se povećavaju davanja za okrivljenike koji po ustavu i zakonu moraju imati obranu čak i ako nemaju za to sredstava."
Na kraju novci završavaju kod odvjetnika...meni nije poznata niti jedna struka kojoj se toliko puta povecala izdvajanja za njihove rad.

a koliko su odvjetnici i njihove usluge dostupne "obicnim " građanima prosudite sami kada pogledate njihove tarife

http://www.hok-cba.hr/Default.aspx?sec=41

1 bod=10kn

Tko je glasao

Tocno si stavljanjem citata

Tocno si stavljanjem citata vezano uz obranu generala potvrdio ono sto ti zelim reci.
Da pojednostavnimo: moze li se ocu koji mjesecno placa 20000 kn za uzdrzavanje sina predbaciti da je los otac? Naravno da moze, a on ce uvijek u svoju obranu iznijeti i tu cifru. Nije u soldima sve. Tako je i s generalima.

Nadalje, ti si objavio dnevnik u kojem si isao obraditi neku temu. Sad mene pozivas da dokazujem vjerodostojnost podataka na kojima se temelje teze dnevnika. Nece moci :)

Opseznije kada budem u prilici.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Postovani krivo

Postovani krivo interpretirate moje tvrdnje...
ne govorim o tome sta je Hrvatska učinila za generale i da li je Hrvatska dobar ili loš "otac" generalima .nego govorim da je 170 miliona kuna potrosen na obranu....što na kraju znači da je taj novac završio na računu nekolicine odvjetnika .

Nadalje ja Vas ne pozivam da dokazujete vjerodostojnost mog dnevnika nego Vas pozivam da dokažete vjerodostojnost svojih tvrdnji!
ja sam izvore svojih tvrdnji naveo knjigu Darka Petričića ,udrugu Juris Protecta i citat Julia von Seltmann, (voditeljica Njemačke odvjetničke komore u Berlinu),
s druge strane Vi ste taj koji bez ijednog izvora ili argumenta tvrdite da je to neistina.

Lijepo je biti vjest govornik a jos ljepse imati argument da se potvrdi tvrdnja.

Radujem se Vasem odgovoru.

Tko je glasao

Kako sam pametan u ogledalu!

Griotta je mlada fiškalica koja mnoge stvari ne razumije u pravičnom ustroju i funkciji trećeg stupa vlasti te se postavlja kao arbitar kod kojega se podrazumijeva da argument nije potreban jer ona je sama argument. Zeljko iz JP je u pravu glede osporavanja JO tarifa. Pravni sustav u Hrvatskoj je i nelegalan i nelegitiman ali to je druga tema - politička, koju fiškalica Griotta još dugo nebu skontala...

Tko je glasao

Odvjetnici - kriminalci i to

Odvjetnici - kriminalci i to je još blago rečeno.

Toliko prijevara, muljaža , zakulisnih igara mislim da postoji u rijetko kojem zanimanju u Hrvatskoj...

Justice for all !

Tko je glasao

Odvjetničko fiškalska zakletva

Nije ni čudo kad se vidi kome polažu prisegu a da uopće ne znaju to ni sami...

Tko je glasao

Odvjetnička komora: Lihvari i mafijaši pod zaštitom države!

Pod ovim se linkom može vidjeti što su učenici barona Munchausena sročili na temu pravosuđe u svom kukulele planu 21. http://www.kukuriku.org/plan21/pravosudje/

Sročili, a iz njihovih odgovora proizlazi kao da su pali s Marsa! http://www.kukuriku.org/plan21/pitanja-i-odgovori/odvjetnicke-tarife-u-p...

ali su ako je vjerovati temi slijedečeg linka debelim guskama nastavili mazati vrat: http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/187541/Ministarstvo-laze-a-Miljen...
http://www.poslovni.hr/vijesti/nismo-serifi-nego-zrtve-interesnoga-lobij...

Iz ovog se linka vidi što propisuje pravilnik o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika: http://www.legalis.hr/content.php/266-na-snazi-nove-odvjetnicke-tarife

a ovdje se linka može vidjeti kako se to naplaćuje u praksi: http://slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/ar...

Posebna je tema koliko ovakve lihvarske tarife pogoduju korupciji u pravosuđu, tj. sprezi sudaca i odvjetnika u podjeli pinke koja nastaje odugovlačenjem postupaka kroz veliki broj zakazanih rasprava, suvišnih podnesaka, preinaka, ispravaka i dopuna odvjetničkih smicalica kojima sami sebi pogoduju u sticanju dodatne zarade na jednom te istom predmetu.

Inače lupeži iz Banskih dvora i s Markovog trga su preuzeli niz zakona, propisa i sličnih akata iz njemačke prakse, ali im ni na kraj pameti ne pada da preuzmu i njemački model njemačkog modela obračuna odvjetničkih tarifa, po kojem se naplaćuje paušalna naknada za odvjetničke usluge bez obzira na broj ročišta i trajanje sudskog postupka.

Naravno to je zato što je pravni lobi u Hrvatskoj najjača i najpouzdanija karika u zločinačkoj organizaciji i mafiji koja je u proteklih 21 godina smislila, omogućila i provela pljačku države i naroda, te stvarala zakonodavstvo i zakonske propise po kojem je sve to ne samo dobro plaćeni posao, već i zakonom zaštićena djelatnost.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Bravo, bravo za kvalitetu

Bravo, bravo za kvalitetu dnevnika u svakom smislu, želim ti sličan radni elan i kod ostalih zanimanja.

Tko je glasao

Online Peticija,

Za JURIS PROTECTU saznala sam preko peticije koju
se potpisivalo protiv lobija Hanzekovica and others

i preko peticije za promjenu zakona o HRTu.

Buduci da dobivam newsletters,
sjecam se da je leader JURIS PROTECTE
morao na sud zbog toga sto ga je tuzio Hanzekovic,

taj fini gospodin koji zastupa HTV i
koji me godinama gnjavio tuzbama i osudama jer

odbijam financirati nejavnu HTV.

Prestali su krajem prosle godine kada sam
zaprijetila da cu ih tuziti
Hanzekovica, nekog javnog biljeznika iz Pule i HTV,
jer ne zelim financirati TV koju uredjuje Kosorica i ciji je cilj
zaglupljivati, trovati i dijeliti gradjane.

Tada su me pustili na miru,
no moj slucaj je specifican,
ja sam formalno nezaposlena,
pa mi nemogu oduzeti sa place koju primam na ruke.

Sva sreca poznajem i neke postene odvjetnike,
jer su mi radili darovni ugovor,
dali besplatne savjete ili su samnom isli u srednju skolu.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Kad napokon uđemo u tu EU

hoćemo li si moći angažirati njemačke odvjetnike ;)

Ovi domaći navodno, čak i kad bi htjeli, ne smiju sniziti lopovske tarife koje im propisuje ceh...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@Bigulica kad uđemo u EU

@Bigulica kad uđemo u EU nećemo moći angažirati njemačke odvjetnike izuzev da ti odvjetnici dobiju dozvolu za rad na području Hrvatske.

No ni u tom slučaju neće biti ništa jeftiniji, jer naplata tarife se vrši po zakonu zemlje u kojoj imaju dozvolu zastupanja stranaka pred sudom.
http://www.recht-kroatien.de/kroatisches_recht.php?submenuheader=1
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/wirtschafts-und-s...

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci