Tagovi

Potemkinova država

(Stupanj dovršenosti, razvijenosti i korisnosti države za građane)

0 Potemkinove države
Smijeli se li se pravni oblik iz međunarodnih i nacionalnih prava - država, nazivati državom ako ona nije korisna za njene građane? Ne smije, ali kako znamo može.

Države koje nisu upravljački i organizacijski oblikovane i dovršene (dogotovljene) da odražavaju:
* potrebe građana i
* okolnosti razdoblja u kojem jesu
* te čiji zakoni i djelovanje nisu sukladni konstruktivnim pravilima demokracije i konkurentnosti možemo nazivati Potemkinove države.

U Potemkinovim državama:
* postoji formalno - pravni "sustav" djelovanja države (vidljiva slika nedovoljno jasne strukture pravila koja uređuju odnose između građana i prema drugim državama),
* plan i djelovanje države su siromašni i nedovoljni u odnosu na pravila koja određuju dovoljne uvjete da bi se pravna tvorevima zvala država. Tada su građani siromašni i nezaposleni, a razina kvalitete javnih usluga niska. Takove države su u pravilu totalitarne.
Država, za razliku od Potemkinove države, je korisna za svoje građane i međunarodnu zajednicu.

1 Stupanj dovršenosti države
Sustav je dovršen ako ima sve potrebne organizacijske elemente: zadaće, ovlasti, sankcije, ciljeve, načela, pravila, standarde i sredstva i ako su ona sukladna okolnostima razdoblja provođenja.

Stupanj dovršenosti države ovisi o stupnju dovršenosti njenih organizacijskih dijelova.
Uvjeti da je jedan proces, organizacija i država koncepcijski dovršen su: strukturirana strategija i javne politike (bez obzira na kojoj razvojnoj razini koncepata) dovoljni i precizni organizacijski i informacijski sustavi za njihovo izvršenje.
Uvjeti da država ostvaruje optimalne učinke (rezultate) je upravljanje sukladno konceptima države.

Organizacija i upravljanje središnjom državnom upravom i javnim sektorom nije sukladno okolnostima razdoblja pa je zato stupanj dovršenosti države nizak.
Nedostaje velik dio organizacijskih elemenata koje omogućavaju razvoj i sustizanje razvijenih država te učinkovit i kvalitetan operativan rad.

Nužni i dovoljni uvjeti za demokratsku državu, ali ne i za državu koja je korisna za građane
Demokratska država mora ispunjavati najmanje slijedeće sustavne uvjete.
1 Sustav političkih stranaka mora biti demokratski.
2 Izbori i kriteriji ulaska u parlament te rada parlamenta moraju biti demokratski.
3 Upravljanje vlasti mora biti demokratsko.
4 Izvršni podsustavi države (državne djelatnosti) moraju biti demokratski.
5 Zadaće i ovlasti opozicije kao kontrolnog mehanizma moraju biti demokratske.
6 Zadaće i ovlasti te prava građana i udruga moraju biti demokratska.

Stupanj dovršenosti demokratske države
Demokratska država je dovršena kada ima dostatno razrađena demokratska načela, načela humane države i načela slobodnog tržišta u ustavu i u zakonima i kada ih ostvaruje. Izostanak svakog pravila iz te tri grupe načela u primjeni državu približava totalitarizmu.

Za kvalitetnu ocjenu stupnja demokracije države potrebno je ocjenjivati stanje ustava i zakona, stanje državnih organizacija, stanje građana te učinke njihovih interakcija. Svih šest sustava su nerazvijeni i imaju loše ocjene.

Zaštita interesa države i njenih aktera
Kada država ima mnogo međunarodnih ugovora građani pretpostavljaju da su ugovori sačinjeni tako da štite interese njihove države i građana te da su odnosi između država postavljeni ravnopravno.
Ravnopravnost u odnosima je teško postići jer države nisu ravnopravne po moći. Nisu ravnopravni ni organizacije ni pojedinci u državama. To dolazi do izražaja u izvršenju međudržavnih i među organizacijskih ugovora te ugovora između građana i građana i organizacija jer je praksa izvršavanja ugovora kompleksnija od ugovora. Ako se loše upravlja ugovorom, odnosno izvršavanjem ugovora u procesima u inferiornoj državi nastaju i gubitci.
To znači da dolazi do transfera resursa između država, organizacija i građana ovisno o karakteristikama pojedinih transakcija i okolnosti te da su mogući veliki gubitci u državi koja je inferiorna.
Organizacijski proces zaštite interesa države i njenih aktera je loše razvijen te čini štete državi, a što smanjuje stupanj demokratičnosti u državi.
.
2 Stupanj razvijenosti države

Ocjena stupnja razvijenosti države prema ciljevima države
Javne politike: dio nije napisan, dio ne sadržava ciljeve pa se ne može odrediti njihova usmjerenost i zahtjevnost te pozicioniranje prema razvijenim državama.
Takav "stil" rada koriste manipulanti ili nesposobni, jedni da sakriju stvarne ciljeve, a drugi u pokušaju da prikriju svoju nesposobnost. Manipulatori izmišljaju "opće ciljeve" koji ne postoje, a umjesto ciljeva pišu zadaće države? Postoje dugoročni, srednjeročni i kratkoročni ciljevi.
Postoji razlika između ciljeva, načela i zadaća, ali ju nesposobni ne razumiju pa zadaće i načela poistovjećuju s ciljevima.
Iz javnih politika (oni ih pogrešno nazivaju strategijama) je vidljivo da je vjerojatnost razvoja države mala te da je stupanj znanja državnih upravljača mali, a to znači da je država nerazvijena.

Ocjena stupnja razvijenosti države prema standardima države
Činjenica da ne postoji Zakon o informiranju parlamenta sa obaveznim prikazivanjem svih standarda države i obrazloženjima, korektivnim aktivnostima te kvartalnim izvještavanjem ukazuje na lošu kvalitetu upravljanja državom, na inferiorni odnos parlamenta kao najvišeg upravljačkog tijela države, ukazuje na niski stupanj razvoja države i niski stupnj demokracije.

Kvaliteta i broj standarda države koji se iznose u javnost pokazuju kojim znanjima i metodama raspolažu upravljači i teže li prikazati stanje objektivno ili manipulirati.
Dostupnost standarda rada organizacija javnog sektora javnosti pokazuje koliko je vlast poštena i odgovorna. O kvaliteti statističkih podataka, o izostavljenim standardima, o potrebi da se standardi zbog promijenjenih okolnosti prilagode nema ni riječi. To je dokaz da se ne razumije što se događa.

Ocjena stupnja razvijenosti države prema kvaliteti procesa i metoda države
Analizirajmo dva važna procesa/metode - izradu javnih politika i izradu zakona. Uočava se da metode ne postoje (nisu formalizirane) pa ministarstva pišu loše javne politike ("strategije") i zakone.
A procesi u zakonima koji su oblikovani za građane imaju lošu kvalitetu, preskupi su, čine nepotrebne troškove proračunu i građanima te izazivaju štete za građane.

3 Stupanj korisnosti države za građane

Država je korisna za građane samo kada tri nezavisne vlasti stvaraju one zakonske uvjete i djelovanje koje omogućavaju da zajedno s demokratskim uvjetima djeluju i:
* javna uprava i sektor moraju biti upravljački i organizacijski dovršeni
* kvaliteta javnih usluga odgovara znanju, i stupnju razvijenosti tehnike i tehnologije na međudržavnom tržištu
* domaći resursi se optimalno koriste i kombiniraju s međudržavnim resursima
* svi sektori države djeluju prema pravilima konkurentnosti.
Sve to mora stalno povećavati blagostanje građana.
U javnim politikama gotovo da i nema ciljeva i sredstava koji govore o korisnosti države za građane.

Blagostanje građana gotovo uvijek pokazuje koju vrstu vlasti imaju s izuzetkom država koji kontroliraju prirodne resurse s potražnjom tržišta ili provode neoimperijalizam.
Analiza državnih pokazatelja i analiza konkurentnih pravila i pravila koja povećavaju blagostanje građana u zakonima ukazuje je li vlast sposobna ili nesposobna.

4 Vlasti mogu stvarati državu i Potemkinovu državu
Nesposobna vlast, iako izabrana na demokratski način, ima i karakteristiku totalitarne vlasti ako nedovoljno radi ili ako radi protiv interesa građana i njihova napredka, zaustavlja razvoj.
To postaje očito kada vlast: ne koristi nezavisne stučnjake, ne provodi javne rasprave o bitnim unaprijeđenjima zakona, ne raspisuje natječaje za rješavanje konkretnih problema, ne raspisuje referendum i drugo.

Totalitarna vlast ne može dogotoviti zadaće države, uspostaviti konkurentnost države i korisnost države za građane. Ona gotovo uvijek nije sposobna, zbog loše ljudske strukture koja je pasivna i destruktivna, koruptivna, usmjerena osobnim interesima umjesto optimalizaciji upravljanja državom, dobro upravljati te smanjuje kvalitetu rada javnog sektora, a time i države i građana.
Izuzetak se može javiti samo u razdoblju nakon smjene prethodne totalitarne vlasti, ali tada stope rasta BDP i drugih državnih pokazatelja moraju biti velike.

Čini se da su neki zaboravili svrhu demokratske države, a to je da građani žive u sigurnosti i blagostanju, a što se može postići samo optimalnom organizacijom države. Za to su neophodni uvjeti optimalna organizacija središnje državne uprave i javnog sektora.
Država mora biti korisna za građane inače nije demokratska.

Komentari

za indiana

Vaš komentar na jedan moj predhodni dnevnik me je potakao na pisanje teksta.
Hvala na linku.

rodjen

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci