Tagovi

Postupanje policije prema novom Prekršajnom zakonu

Za one još mamurne od novogodišnjeg slavlja koji su možda propustili jednu diskretnu vijest.
Da li je to početak funkconiranja pravne države? Evo vijesti sa Mupove stranice pa procijenite sami!
Svi komentari dobrodošli.

" Od prvog dana sljedeće godine, odnosno, od 1. siječnja 2008., na snagu stupa novi Zakon o prekršajima kojeg je donio Hrvatski sabor 3. listopada 2007. godine. Policija kao ovlašteni tužitelj po tom Zakonu ima točno određene obveze i ovlasti u njegovoj provedbi.
Policijski službenici su temeljem članka 158. navedenog Zakona dužni poduzeti potrebne mjere u cilju izvida i prekršaja i prikupljanja dokaza u provođenju predviđenog nadzora. Neposredno postupanje policijskih službenika provodi se ukoliko je prekršaj utvrđen: obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih sredstava i pregledom vjerodostojne dokumentacije.

NAČINI POLICIJSKOG POSTUPANJA:

1. Izdavanje pisanog ili izricanje usmenog upozorenja

- izdati ga može policijski službenik kada tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj, za koji je propisana samo novčana kazna do 1.000,00 kuna, a osobito je lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje umjesto naplate novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja,
- detaljno postupanje policije uredit će se donošenjem Pravilnika o načinu izricanja usmenog ili izdavanja pisanog upozorenja, kojeg će Ministar unutarnjih poslova donijeti u roku od mjesec dana od stupanja na snagu Prekršajnog zakona,
- do tada će policijski službenici po tom pitanju postupati kao i do sada,
- npr. pješak koji stupi ili želi prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz, te time ometa promet vozila (čl. 131. st.2. ZOSPC - 300,00 kuna).

2. Naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja:

- policijski službenici će naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja kada će utvrdit prekršaj za koji je propisana novčana kazna do:
a) 1.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi,
b) 10.000,00 za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte,

- usmeno izrečena novčana kazna naplaćuje se od počinitelja
prekršaja uz izdavanje potvrde o tome. Na isti se način može
odmah naplatiti i trošak utvrđivanja prekršaja putem tehničkih
uređaja,

- ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja i trošak utvrđivanja prekršaja, neće se voditi prekršajni postupak, izrečena kazna se ne unosi u prekršaju evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj

- ukoliko počinitelj prekršaja odbije platiti kaznu i troškove, a isti nema prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj, policijski službenik može počinitelja dovesti prekršajnom sucu uz podnošenje optužnog prijedloga,

- ukoliko se radi o počinitelju koji ima prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj istom se od strane policijskog službenika izdaje obavezni prekršajni nalog,

- u vezi naplate novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja policijski službenici će postupati kao i do sada,

- npr. vozač koji brzinu kretanja svog vozila ne prilagodi osobinama i stanju ceste i drugim uvjetima (čl. 51.st.5. ZOSCP – 500,00 kuna).

3. Izdavanje obveznog prekršajnog naloga

- policija kao ovlašteni tužitelj iz članka 109. Prekršajnog zakona prije pokretanja prekršajnog postupka protiv počinitelja prekršaja, uključivši i maloljetnika, obvezno će izdati obvezni prekršajni nalog za:
a) prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave
b) prekršaj propisan Zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna:
- do 2.000,00 kuna za fizičku osobu,
- do 5.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost,
- do 10.000,00 kuna za pravnu osobu,
- do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi,

- obveznim prekršajnim nalogom može se odrediti naknada paušalne svote troškova za izdavanje naloga do 100,00 kuna i troškove nastale utvrđivanjem prekršaja uporabom tehničkih sredstava ili provođenjem potrebnih analiza i vještačenja,

- prigovor protiv obveznog prekršajnog naloga bez odgode će se zajedno sa spisom predmeta dostaviti Prekršajnom sudu koji odluku donosi provođenjem žurnog postupka i donosi presudu protiv koje nije dopuštena žalba,

- policijski službenici će postupati kao i do sada izdavanjem tog naloga na mjestu počinjenja prekršaja uz koji se izdaju propisane uplatnice,

- npr. vozač i instruktor vožnje koji upravlja ili počne upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola do 0,50 g/kg odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka (čl. 199. st. 5. ZOSCP – od 500,00 do 1.500,00 kuna).

4. Izdavanje prekršajnog naloga

- može se izdati samo protiv punoljetnog počinitelja prekršaja,

- prekršajnim nalogom se može izreći, odnosni primijeniti:

a) svaka od propisanim prekršajno-pravnih sankcija za punoljetne počinitelje prekršaja,
b) oduzimanje imovinske koristi,
c) odrediti naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga,
d) odrediti troškove nastale utvrđivanjem prekršaja uporabom tehničkih sredstava ili provođenjem potrebnih analiza i vještačenja,

- ne može se izreći kazna zatvora, niti zaštitna mjera, osim oduzimanja predmeta i zabrana upravljanja motornim vozilom,

- prekršajni nalog će se izdati od strane policijskog službenika na mjestu počinjenja prekršaja ili naknadno izdati u Referadi za prekršajni postupak Policijske uprave i dostavljati okrivljeniku,

- protiv prekršajnog naloga može se podnijeti prigovor.

5. Podnošenje optužnog prijedloga Prekršajnom sudu

- podnosi se za prekršaje za koje je uz novčanu kaznu zapriječena i kazna zatvora,

- kada ovlašteni tužitelj uz kaznu predlaže i izricanje zaštitne mjere (izuzev oduzimanja predmeta i zabrane upravljanja motornim vozilom),

- počinitelj prekršaja je malodobna osoba (izuzev obveznog prekršajnog naloga),

- kada je prekršaj utvrđen naknadno prikupljenim obavijestima,

- kada nedostaje neki od uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga,

- prekršaj nije utvrđen pod uvjetima za izdavanje upozorenja, novčane kazne ili prekršajnog naloga.

6. Postupak kada se počinitelju prekršaja ne može uručiti potvrda o naplati novčane kazne ili prekršajni nalog

- policijski službenik će na vozilu ili na drugom preglednom mjestu ostaviti Obavijest o počinjenju prekršaja sa uplatnicom,

- počinitelj prekršaja može u određenom roku platiti novčanu kaznu,

- ukoliko ne plati novčanu kaznu u određenom roku u Referadi za prekršaje Policijske uprave izrađuje se obvezni prekršajni nalog i dostavlja počinitelju prekršaja,

7. Postupak za primjenu pravne posljedice negativnih prekršajnih bodova,

- negativni bodovi propisani posebnim zakonom smatraju se danom stupanja na snagu ovog Zakona negativnim prekršajnim bodovima i pravnom posljedicom osude,

- policija vodi evidenciju o negativnim prekršajnim bodovima, te kada utvrdi da je osuđenik prikupio određeni broj istih rješenjem će primijeniti pravnu posljedicu predviđenu posebnim zakonom."

SRETNA NOVA GODINA.

Komentari

Katastrofa se zamjenjuje

Katastrofa se zamjenjuje tragedijom. Loši običaji još gorim. A, usput, pravnici još nisu naučili pisati (a nikad niti neće).

Riječ temelj je vrlo zanimljiva. Temelji mogu biti na (ili u) tvrdom ili mekom tlu, kuća se gradi na temeljima. Sve se radi na nekim temeljima, jedino pravnici ne rade na temelju zakona nego temeljem zakona (osnovna škola, ili se varam?), a još kad čujem ubojstvo u pokušaju, nasmijem se do suza, ali mislim da ćemo zbog ovih promjena uskoro svi proplakati.

Peregrine Falcon

Tko je glasao

kao i obično,ganjat će se

kao i obično,ganjat će se mali obični ljudi.
tko nam donosi zakone a ne primjenju odluke o kućnom pritvoru za generala Markača?!
Svaki pauk u gradu Zagrebu prije nego digne auto provjeri tko je vlasnik auta,ako ne prepozna čiji je.
Bio sam prisutan kad niu htjeli dići đip od Bobana u pješačkoj zoni,tako da će kao i uvijek zakoni vrijediti samo za sitnu raju

Tko je glasao

Ono što je bitno je da se

Ono što je bitno je da se žalbe više ne šalju na Visoki sud za prekršaje(ili Visoki prekršajni sud, ne znam točno ime) nego žalbe rješavaju niži sudovi. I to je glupost. Jer isti sud rješava žalbu koji je i donio rješenje o kažnjavanju. Kadija te tuži, kadija te sudi.

Do sada je bila praksa da se za nekakav prekršaj napiše žalba Visokom sudu za prekršaje. A te žalbe su uistinu se koristile za odvlačenje predmeta u zastaru. A bile su i tragikomične. Moglo se je, na primjer, u žalbi doslovno napisati: "Nemam novaca za platiti kaznu." i takva žalba bi išla u postupak. Kako je Viskoki sud za prekršaje zatrpan raznoraznim žalbama, takva žalba bi došla na red tek kad bi predmet otišao u zastaru.
To se sada riješilo povećanjem roka za zastaru. Sa dvije na četiri godine. Ta mjera mi se čini OK.
Međutim, zakonodavac je otišao korak dalje, pa je ukinuo žalbe Visokom sudu za prekršaje. I to nije OK.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

U pravilu sam protivnik

U pravilu sam protivnik kazni a zagovornik prevencije. No, nakon svakog puta iz Dugog Sela do Zagreba autom, pretvaram se u zagovornika oštrih, još oštrijih pa i najoštrijih kazni. Daj Bože da pomognu.

Tko je glasao

Ovo bi kao trebalo voditi ka

Ovo bi kao trebalo voditi ka sređivanju stanja u pravosuđu. Ma svakako. Sigurno su građani krivi za to stanje jer se previše sude, kako je to već bilo rečeno. I sve mjere koje se donose idu u tom smjeru. Da smanje volju građana da tuže i traže pravdu, ili barem zakonsku zaštitu.
Međutim, kako problem nije u građanima, i njihovoj navadi da se tuže, nego u samom pravosuđu, kao takvom, ni ovo neće riješiti ništa. Ovo je samo još jedan mjera u nizu za zamazivanje očiju tim građanima. Jer nikome u pravosudnom sustavu ne pdgpvara rješavanja ovog stanja. Kad bi riješili stvarni problem u pravosuđu, onda ne bi imali osnovu za tražiti mito, vze i sl. Pravnici pišu zakone i provode ih, i ne pada im na pamet piliti granu na kojoj sjede.
Ja sam još uvijek pristalaca one, ljudi smo, dogovoriti ćemo se. A naravno, dogovora ima raznih.

Tko je glasao

kao i dosada opet će

kao i dosada opet će nagrabusiti nesnalažljiva sirotinja. koja nema kuma u policiji. ili rođaka na sudu. i naravno da ne vjerujem da će se zakon provoditi dosljedno. dosadašnja Vlada nije baš puno držala do dosljednog provođenja zakona. a kako se čini, čeka nas svojevrsni kontinuitet Vlade, pa shodno tome ne treba biti previše pametan i zaključiti kako nas isto tako čeka svojevrsni kontinuitet u nedosljednosti provođenja zakona koje ta Vlada predloži i Sabor usvoji. većina zakona (pa tako i ovaj) primjenjivat će se selektivno, a jedina mu je svrha brže i veće punjenje proračuna. i ne vjerujem u priču da je zakon donesen radi poboljšanja stanja u pravosuđu. ustvari, ovoj staroj-novoj Vladi ne vjerujem ni jednu jedinu riječ. jer jednostavno nisu u stanju izgovoriti ništa što nije laž. možda sam subjektivan, no ne mogu se pomoći. na njima je da me razuvjere.

Tko je glasao

U Hrvatskoj nema razrađen

U Hrvatskoj nema razrađen sistem kontrole provedbe određenih zakona, pravila pustupaka. Suci kontroliraju sebe, odvjetnici sebe, policija sebe.
U gospodarstvu je također situacija katastrofalna. Državne firme bi trebali kontrolirati Nadzorni odbori koje uprava korumpira naknadama i nagradama a i sami ih odabiru. Obično su to politički podobnici koji su stručno nesposobni, Brodosplit i Vukelić. Nema financijske policije, državna revizija kao da ne postoji. Utvrđene nepravilnosti se ne procesuiraju.
Zbog toga sve ove promjene imaju svrhu smanjiti preava građana, onemogućiti im da upozore na nepravilnosti sistema.

Tko je glasao

ukoliko ne plati novčanu

ukoliko ne plati novčanu kaznu u određenom roku u Referadi za prekršaje Policijske uprave izrađuje se obvezni prekršajni nalog i dostavlja počinitelju prekršaja,
U toj rečenici je sve obješnjeno.

Svako ima dve mogučnosti:
a) platit na mjestu
b) ne platit i čekat na pismo od suda i sa pravnikom se branit

Ak je kriv bu još više platil, a ak nije to sigurno može i dokazat.

Sva skretanja na teoriju o tome da neko nema pravo žalbe je profulano.

Tko je glasao

Oduzimanje prava žalbe je

Oduzimanje prava žalbe je naravno jedan od stupova slobodne demokratske zemlje. S te strane sam apsolutno protiv ovakve promjene zakona. No već sam navikao da se ljudi ne zamaraju sa takvim stvarima dok se ne opeku, i to gadno.

Ono što je ovdje u biti testirano jest činjenica: da li građani vjeruju više policiji (prometnoj) ili pravosuđu. A ipak uz sve afere u policiji povjerenje u naše pravosuđe je bitno lošije. Što se vidi i iz svih anketa koje se bave povjerenjem građana u javne institucije.

Sva selektivnost i korupcija u policiji je na bitno nižoj razini od one u sudstvu. Metode policije su ipak umnogo "jednakije" prema svim građanima, za razliku od one u sudstvu. Naravno da one proizlaze i iz jednostavnijih operativnih metoda istih, jer je običnom građaninu jednostavnije shvatiti kako funkcionira i dobra i loša strana policije, dok se odmah zagubi u sudstvu (prigovori, žalbe, dopisi, nalozi, mehanizmi zastare itd).

Ukratko, nered je sada i nereda će biti i ubuduće, samo ostaje pitanje percepcije. Da li mi je bolje malo jače podmititi policajca direktno ili mi je bilo bolje odvjetnikom i štelom vući predmet u zastaru?

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Da bi se smanjio pritisak na

Da bi se smanjio pritisak na sudove i na taj način prestali gomilati neriješeni prekršaji, policajci će dobiti veće ovlasti, a time i moć jer će moći preskakati nekoliko stepenica u prekršajnom postupku. Na taj način sudovi manje rade, policajci rade više (za istu plaću naravno), a građanima se smanjuju prava. Gubi se pravo žalbe. Sve je divno i krasno jer je temeljni cilj ispunjen: naplata novaca od građana će biti još efikasnija jer neće biti odgode plaćanja preko više ročišta. U gradu Zagrebu će i komunalni redari dobiti ovlasti da direktno naplaćuju kazne za krivo parkiranje i da paukom dižu aute bez policajaca. Izgleda da u 2008.g. će doći do novih opisa radnih mjesta. Poliajci rade dio posla sudaca,a redari policajaca. A u podlozi objašnjenja je najbolja fora: to je za naše dobro. U prvom slučaju kažu da će se rasteretiti sud ( što bi bilo u redu kad bi onda zasukali rukave i kreuli uspostavljati pravnu državu u pravom smislu te riječi), a u drugome da će se utjecati na bolju regulaciju prometa i smanjenje gužvi. Izgleda da ovakve "sitne teme" ne zanimaju građane, ali i naše pollitičare, ali smanjenje prava se dešava po principu zrno po zrno pogača.

Sretna Nova Godina svima.

Tko je glasao

Sve miriše na jačanje

Sve miriše na jačanje policijske države i još bolje punjenje državnog proračuna iz džepa građana. Osobno sam protiv smanjenja prava na žalbu jer to onda znači da me može opljačkat svaki policajac ili redar kako mu se svidi. Nisam imala iskustvo sa sudovima, ali pravo na žalbu je jedno od temeljnih prava građana.

Tko je glasao

Mislim da ćemo o tome moći

Mislim da ćemo o tome moći suditi kada donesu taj famozni pravilnik o postupanju. Osobno nemam ništa protiv većih kazni, posebice u prometu gdje zbog pijanih i bahatih budala ginu mnogu ljudi. No, onoga čega se bojim, jest da će se zakon opet provoditi selektivno i da će se moći zloupotrebljavati. Nisam pravnica, pa se zasad ne bih upuštala u dublje rasprave.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci