Tagovi

Post-europska unija ?

****************************************************************
Izvorno objavljeno na Otvorenom Blogu, Facebooku i Twitteru.
Jer je na Pollitici najbolja blog zajednica :)
*****************************************************************

LINK na novu kartu Europe

Europska unija i njen pristup„one size fit all“ u najvećoj ekonomskoj i socijalnoj krizi posljednjih 70 godina pokazala se nedorasla, nejedinstvena i kontraproduktivna. Unutrašnje ekonomske, kulturne i političke razlike između sjevera i juga, istoka i zapada Europe postale su faktor onemogućavanja izlaska iz krize, pa čak i njenog pogoršavanja, jačajući nacionalizam, ekstremizam i ksenofobiju podjednako u svim zemljama Europe, kako članicama EU, tako i u njihovim susjedima. NY Times kolumnist Paul Krugman, Dr.Doom Nouriel Roubini,, George Soros, Gideon Rachman iz Financial Timesa i mnogi drugi alarmirali su javnost na predstojeće opasnosti nefunkcioniranja monetarne i fiskalne vlasti u Eurozoni, koje mogu rezultirati štetom od 1.000 milijardi eura, potpunim raspadom Eurozone i bacanjem cijelog kontinenta, a za njim i ostatka svijeta u najveću ekonomsku depresiju u povijesti. Reformiranje i relegitimizacija vraćanjem povjerenja građana u svoje predstavnike i stabilnost i održivost sustava, koji neće uništiti dostignuća socijalne države, države znanja i solidarnosti u korist slijepog i destruktivnog financijskog kapitalizma, nužna su alternativa nadolazećoj katastrofi. U tekstu ispod slijedi analiza Otvorenog bloga.

Grčki neizbježni bankrot će pratiti obustava novih kredita od ECB (Europske centralne banke) i EFSF (European Financial Stability Facility), te raskidanje ugovora sa MMF-om i Svjetskom bankom. Svi oni bit će zaokupljeni neuspješnim pokušajem izoliranja Grčke od ostatka Eurozone. Ključni problem leži u ukupnom kapitalu svih centralnih banaka eurozone koji je manji od 100 milijardi eura, dok toliko iznose samo njemački potencijalni gubici prema Grčkoj, a Francuski su npr.oko 80 milijardi. Pritisak previsokih kamata i prateći bank run prisilit će Španjolsku, Italiju i Portugal na povlačenje iz Europske monetarne unije kako bi izbjegli socijalno neizdrživu internu devalvaciju državnih rashoda (plaća, mirovina, zdravstva, školstva).

1. krug: Federacija država Eurozone

Nesumnjivo, ECB će morati posegnuti za „kvantitativnim olakšanjem“, kako su eufemistički nazvali štampanje novih eura, prihvaćajući rast inflacije i neizbježan pad vrijednosti eura, vjerovatno za 5-10 %. Te mjere da su poduzete npr. 2008. mogle su biti dovoljne, ali sada, one će morati kao poslužiti samo kao početak reformi, zajedno sa novim Paktom za rast koji će uz fiskalnu uniju i harmonizaciju radničkih i socijalnih prava (ironično, na štetu Francuza) među zemljama sličnog standarda kreirati novu čvršću Uniju. Kriza će prisiliti Eurozonu da po uzoru na USA, formira „lošu banku“ koja će preuzeti nenaplativa potraživanja, te dokapitalizirati velike europske banke kako bi osigurala likvidnost. Problem političke podrške građana morat će riješiti značajnom demokratizacijom (veće ovlasti Europarlamentu, izbornost Europskog vijeća i Predsjednika) i transparentnošću odlučivanja (prijenos zakonodavnih ovlasti sa Komisije na Parlament, uspostava neovisnog europskog sudstva) što sve znači usvajanje izmjena Lisabonskog sporazuma. Ukratko, Eurozona će postati jedinstvena federalna država sa demokratski izabranim institucijama.

Čvrstu jezgru EU, Eurozonu, činit će: Austrija, Belgija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Luxemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Slovačka, Slovenija.

I dalje će postojati zemlje koje koriste euro kao svoju valutu, a da nisu članice EU, poput pridruženih država: Andore, Monaka, San Marina, Vatikana, te Crne Gore i Kosova iz CEFTA-e.

2. krug: Konfederalna Europska unija

Zemlje koje nisu u stanju podmiriti nastale državne dugove, koji će morati biti reprogramirani, a dijelom i oprošteni, će ostati unutar postojećih sporazuma, odustajući od usvajanja Pakta za stabilnost koji bi im onemogućio razvoj, te „privremeno i djelomično“ napuštajući EMU, uz zadržavanje upotrebe eura kao sekundarnog platnog sredstva uz svoje nove-stare nacionalne valute: grčku drahmu, talijansku liru, španjolsku pezetu, portugalski eskudo, irsku funtu. Države će svoje interne obaveze podmirivati u nacionalnim valutama.

Zemlje koje nisu u Eurozoni (Češka, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska) će morati ispuniti nove i teže uvjete za pristupanje EMU i ostvarivanje prava na novouspostavljene socijalne transfere (pomoć za zapošljavanje i školovanje, kao prethodnica europskom mirovinskom i zdravstvenom sustavu).

Obje grupe država će zadržati svoje mjesto za euro-stolom, ali bez prava glasa o nadležnostima Eurozone, te neće uživati blagodati poput zajedničkih euroobveznica, ECB-a kao beskamatnog izdavača eura, zajedničkih socijalnih programa.

3. krug: Zajedničko tržište Europskog ekonomskog područja

EFTA

Kako bi došli do odluke o proširenju EEA, ključna će biti sudbina EFTA-e, koja trenutno okuplja samo Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku, moderne i bogate zemlje koje su odbile čvršću integraciju sa EU. Sada prisiljene čvršćom integracijom, zemlje koje nisu bile dio Eurozone (Danska, Švedska), morat će odabrati između ostanka unutar federalne EU ili povratku u EFTA-u, čime će ostati unutar Europskog ekonomskog prostora (Zajedničko tržište).

Takva odluka mogla bi biti ključna za očuvanje Velike Britanije kao zajedničke države Engleske i Škotske, zadovoljavajući djelomične interese obje strane. Irska sa svojim common law i anglo-američkim poreznim sustavom postati će nekompatibilna sa sustavom kontinentalne EU i također će se vratiti u EFTA-u.

Jačanjem sustava „Trokružne Europe“ realno je očekivati i pridruživanje Izraela u EFTA-u i EEA-u, kako bi ojačao svoj ekonomski i politički položaj.

CEFTA

Grčka, kao prvi i najteži slučaj izlaska, u reformama EU proći će najgore. Njeno neispunjavanje obveza prema EU izazvat će suspenziju njenih prava (poticaji, investicije) koja proizlaze iz članstva, prisiljavajući ju da pronađe investitore tamo gdje ih jedino ima, u Aziji, među Turskom, Arabijom i zemljama BRIC-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina). Napuštajući sustav EU carinske unije, uz već suspendirani Schengen, budućnost Grčke više će se vezati uz ostale balkanske zemlje, koje su već povezane unutar CEFTA-e. Novi strogi uvjeti, pravila i obračun sa sustavom klijentelizma i partizacije državnog aparata, prisilit će Rumunjsku i Bugarsku da se pridruže zemljama CEFTA-e: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Srbija.

Njihovu odluku olakšat će, dijelom i zbog nemogućnosti ostalih zemalja da napreduju u bržoj integraciji i dizanju standarda, odluka EU o primanju CEFTA-e u EEA, zajedničko tržište sa zemljama EFTA-e, čime će se stabilizirati odnosi među državama šire regije. CEFTA je prostor od posebnog interesa i za Eurazijsku uniju kojom dominira Rusija, sa kojom će CEFTA zadržati zajedničko tržište (carinsku uniju) i razvijati posebne odnose na područjima poput kulture i sigurnosti.

4. krug: međukontinentalna partnerstva

„Istočno partnerstvo“ morat će se transformirati u specifične i strateške sporazume sa zemljama Eurazijske unije (bivši SSSR), Turskom i ostalim zemljama članicama Mediteranske unije utemeljena na načelima ravnopravnosti i reciprociteta, kako bi se izbjeglo destabiliziranje obje strane.

„Atlantsko partnerstvo“ je trenutno nepostojeće, ali nužno kako bi se uredili odnosi između EU kao državne zajednice sa USA i Kanadom, te eventualno Australijom i Novim Zelandom kao dijelom istog civilizacijskog i ekonomskog kruga. Potrebno je integrirati nove sigurnosne institucije bivše Zapadnoeuropske unije, a sada EU u sustav NATO-a kao jamca stabilnosti, ali i demokracije, jačajući ulogu Skupštine NATO-a.

Zaključak

Bez reformi koje će omogućiti brže povezivanje europskih država koje su voljne i spremne čvršće se integrirati, prijeti potpuna blokada i raspad postojećeg sustava, ne samo u Europi, već i šire uključujući atlantske (NATO) i međunarodne integracije (OECD, WTO, G8).

Komentari

Joška za Sjedinjene države Eurozone !!!

Joschka Fischer za Project Syndicate je ponudio javno pismo u kojem poziva na

France will have to say yes to a political union: a common government with common parliamentary control for the eurozone.

Germany, for its part, will have to opt for a fiscal union.

Beyond political and fiscal unification and short-term growth policies, Europeans urgently need structural reforms aimed at restoring Europe’s competitiveness.

Germany destroyed itself – and the European order – twice in the twentieth century....It would be both tragic and ironic if a restored Germany, by peaceful means and with the best of intentions, brought about the ruin of the European order a third time.

Tko je glasao

komentar joskice datira Oct.

komentar joskice datira Oct. 27, 2011

http://www.project-syndicate.org/commentary/europeanizing-europe

Joschka Fischer: The Rebel Realist
Has the European Union’s project reached its end? Is further EU enlargement antagonistic to deeper integration? Should the global community of democracies assume greater responsibility for fixing the world’s problems? How can the Islamic world’s democratic deficit be closed? How dangerous is the threat of a nuclear Middle East? Is an independent EU defense capability compatible with NATO?
Nowadays, government is increasingly seen as a technocratic pursuit. Passion and moral commitment seem things of the past. Not for Joschka Fischer,Germany’s former foreign minister and vice chancellor. An enragé of the 1960’s and 1970’s, a founder of Germany’s Green Party, and the man who led the Greens out of the political wilderness, Fischer was not merely a popular and effective foreign minister; he epitomized the "68ers," the generation of men and women who took their first political steps when democracy was "in the streets."

As former German Foreign Minister and a former Green MP, Fischer has personified a maverick form of leftist politics - at once principled, pragmatic, and pro-American. As foreign minister, he again stood against the mainstream and faced down the majority of Green Party members who opposed German military participation in the Kosovo campaign, arguing against pacifism in the face of genocide and ethnic cleansing. Yet, as the Iraq war loomed, he clashed memorably with Donald Rumsfeld, America's defense secretary.

In each of his incarnations, Fischer has never lost his fervor for controversial big ideas. He stirred new passions over Europe by proposing the ultimate creation of a true "European government," with a much smaller role for the nation-states. Nor has he lost the personal integrity that has made him one of Europe’s most admired politicians. Every month in The Rebel Realist, written exclusively for Project Syndicate, Joschka Fischer brings his unique perspective to global developments.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

dozvolit ću si sa ovdje smjestim c/p starog komentara

indian — Pon, 05/12/2011 - 00:35.
treća mogućnost, ...odvažna nova špekulacija

...@Reanimator, postoji i treća mogućnost.
Potom što iz razloga straha pred sirotinjskom budućnošću ispari
skepsa pred tješnjim integracijama i u zamjenu za business
as usual oslabi privrženost k nacionalnim suverenitetima kod
većine evropljana, evropske elite će ostvariti svoje snove o "SED-u",
te će se prema euru, za njih ne samo novcu već višenamjenskom
političkom alatu, moći ponijeti pragmatičnije, ovaj put kao novcu.
Politička unija, tada već nepovratna, da bi imala ikakve šanse za
dugoročniji opstanak i prevladavanje regionalnih protuslovlja
morati će, danas nezamislivo, proizvesti pristanak većine za
uvođenjem pararelne, nacionalne, obračunske jedinice kojom
će se denominirati bondovi i obveznice te vanjska zaduženja
različitih država-sastavnica "SED-a" čime će se stvarati jasna
distinkcija među efikasnim i manje efikasnim nacionalnim
ekonomijama i više ili manje efikasnim vladama.
Svakom prema zaslugama
Tako izdavane zadužnice i preuzete međunarodne obveze vjerojatno
će biti nazivane po starim (DM, franc, lira, peseta...) valutama a
euro ostaje oficijelno platežno sredstvo evropske svakodnevice.
Žele li se izbjeći tenzije i osjećaj iskorištenosti naroda ili regija
te zavesti kompetitivnost kao višestruko korisnu kategoriju a
izbjeći parazitizam, druge prave mogućnosti nema.
Bude li tako, i eurofili i euroskeptici će moći naći u "SED-u" dio
svojih težnji a eurokrati će moći dalje drljati po svome.
A sve tehnički savršeno lako izvedivo.
´´´´´´´´´
....ima li smisla ili....?

Tko je glasao

vec su to

vec su to predlozili..
Geuro.. kazu da ce se zvati grcki.. a vrijednost ce mu biti 0,5 eura..

pisalo je neki dan zaboravih gdje..medu sto varijanti sto raznih "analiticara".. ..po meni najvjerojatniji rasplet grckih dogadaja..

koji nece dovesti do grcke katastrofe u ostalim "grckama".. i otvoriti ce mogucnost isto takvih "izlazaka"..

sad jos samo da rijese tehnikalije.. zaboravili su zakonski regulirati izbacivanje (tj. eu ne moze izbaciti grcku van), a i ako grcka kaze da hoce van.. fali jos neka regulativa.. koja bi sprijecila sveopci kaos.. prouzrokovan povlacenjem novca iz mnogih banaka

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

...ah, ah, srećom pol´ godine

...ah, ah, srećom pol´ godine poslije mene....možda prate pollitiku?
...ali, bit će to opće rješenje za eurozonu pošto odrade političku uniju kroz fiskalni pakt...
...eurokratima je sada bitno dovesti situaciju odbijenu na Francuskom i Irskom referendumu u nepovratnu situaciju...

Tko je glasao

ispredvremenstvo ipak godi ma koliko se istim

ponekad pokušava uvrijediti sugovornika ...

će se denominirati bondovi i obveznice te vanjska zaduženja
različitih država-sastavnica "SED-a" čime će se stvarati jasna
distinkcija među efikasnim i manje efikasnim nacionalnim
ekonomijama i više ili manje efikasnim vladama.
Svakom prema zaslugama

Možda fakat prate Politiku pa da im jebem majku blesavu što odmah ne ukinu Burze i svu tu silu kapitalističkih pravila te destruktivno nakaradne igre, a ako bi po zaslugama neka se sjete i "profita Radnicima" ... Za demokratizaciju imaju " 1 član = 1 glas " unutar Partija, neposredno biranje ljudi sa liste, a ne posredno partitokratske nesposobnjakoviće ...

Plus svega jebe mi se za EU izvan dobrosusjedskih okvira jer i o tome sam pisao govoreć o Castru kao Golom Veseljku jer da se mene pita bilo bi minimum tjedan dana od 8h do 20h na svim medijima - zemljopis sa svim kontinentima, Državama, geostrateškim prednostima, resursima i suradnji u interesu građana RH , a ne ove ljigave stoke partitokrata koji u vlastitoj nesposobnosti i gluposti samo gledaju kako uzjahat taj isti narod makar i pod cjenu da im isti dođe glave jer guzica im je očito istaknutiji dio tijela od glave... Valjda im je to od previše foajerisanja i intelektualnog izdrkavanja ...

p.s. evo @papar jel to taj fini riječnik koji će ekipa razumjeti kad već nije mogla razumjeti to isto kad sam književni ispravno i u skladu sa općeprihvatljivim normama komuniciranja govorio apsolutno isto !?
ili je samo došlo vrijeme one moje blentave osebujnosti pod radnim nazivom " iz guzice u glavu " !?

Provinciopolis

Tko je glasao

dokapitalizirali su 4 najvece

dokapitalizirali su 4 najvece grcke banke.. zasto sada?

jel to mozda uvertira u ono sto si naveo gore, a dokapitalizacija sa eurima ima svrhu sprecavanja kolapsa zbog povlacenja novca prije krize?

ili ima veze sa ublazavanjem pada eura..

ne kuzim.. zakaj su to napravili

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

može se pretpostaviti...

da su razlozi prozaični.Nema veze s onim gore.
...bit će da se radi o retail bankarstvu, to nisu investicijske niti centralne banke...tu se radi o depozitima građanstva koji su osigurani po nacionalnim centralnim bankama. Grčka narodna banka i država formalno stoje iza garancija, ali euro emitira ECB koji je na kraju za njega i odgovoran. Ne može se objasniti da on nema ništa s time...on je i kreditor zadnje instance, dakle ako se dopusti bank run u Grčkoj a da vlasnici depozita ne dobiju svoje novce, odmah sutra bi se stvorili redovi pred bankama i u drugim zemljama eura....i pošto bi se zadovoljio jedan, mali, postotak zahtjeva za kešom pokazalo bi se da ga baš i nema. To je primjer koji se ne smije dozvoliti, bar ne za sada dok Grčka nije formalno bankrotirala iako faktički jest (a nije jer joj to ostali nisu ni dozvolili).
...ova suma je minimalna prema onoj šteti koja bi se mogla pokazati desi li se run šire.
...iako, ne znači da je to dovoljno i posljednje...ne bih rado prorokovao...
...i ne samo u eurozoni, bilo bi to šire, retail banke u skandinaviji i drugim neeuriziranim zemljama su se isto zaigrale s izdavanjem kredita po depozitima kao da su investicijske.
...sve u svemu, izbjegava se povod, a latentno isti se može pojaviti bilo gdje i bilo kada pošto je poremećeno povjerenje...a bit novca jest povjerenje, bio on fiat ili s zlatnom podlogom...
Velika je razlika između investicijskog bankarstva i retail bankarstva, iako, ovisno je to jedno o drugom, padne li banka sa šalterima aktiviraju se osiguranja izdata od investicijskih banaka, vlasničke strukture su im često propojene, osnivači,... itd.

Tko je glasao

...mada, ne tako prozaični

...mada, ne tako prozaični kolateralni efekt toga novca bi mogao biti i politički utjecaj...
....dokapitalizacija znači i preuzimanje vlasničkih udjela u vrijednosti uloženog novca, a tu se radi o junačkim sumama u vrijeme kada na tržištu je vrijednost tih banaka mizerna, što znači, možda jer nisam baš pratio, vjerojatno i ovladavanje kontrolnim udjelima u vlasništvu, ...a to u vrijeme interregnuma između izbora kada nema suverenog arbitra uredujuće vlade..primjer efikasnosti i kako bi to moglo izgledati, .eurounija kao nacrtana u prostoru bez nacionalnog suvereniteta...

Tko je glasao

pa to me i zanima.. prvo i

pa to me i zanima..
prvo i logicno objasnjenje o kojem je pisalo vec ranije jest "run".. ali postoji i mnogo dodatnih, poprilicno,bar meni zbunjujucih informacija

ali sad, pred nove izbore mrdaju nekaj sa strankama u grckoj, pa je cas jedna cas druga u "velikoj vjerojatnosti" da pobijedi.. a kao grci se premisljaju sto zele..

zatim svi se odricu grcke, njemacka posebno, kao "zrtvovali" su gubitak grckim bankrotom i nece vise podmirivati rupe.. a onda opet saniraju..
u tu pricu naglo upadaju i spanjolske banke koje ce izgleda isto dobiti novce (zbog "runa" kazu)
pa svicarci koji kazu da ce zaustaviti ulaz kapitala da bi "svicarac" prestao rasti

onda se pojavi bivsi grcki premijer i kaze da sto god da naprave sustav u grckoj pada i da nece biti novca za mirovine i place..
onda se jave ameri (plus GB) i kazu da su spremni na "cirkus" europske unije

uglavnom nista mi nije jasno.. i cini mi se da "ratuju" jer ne znaju sto bi bilo najbolje tj. jos se ne zna tko je najjaci i cija varijanta ce pobijediti..
a varijante (osim run-a) jesu posredne i meni kao laiku je prakticno nemoguce shvatiti sto se kuha iza coska

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

...svi mi ovdje smo laici

...svi mi ovdje smo laici kada se radi o visokim politikama velikih dječaka.
...iako, puno toga što je ovdje do sada napisano je dotaklo poneki elemenat tih politika.
...sada su jasni interesi,...a ameri znaju reći da je znatiželja ubila mačku, sada to posebno vrijedi za javnu znatiželju. Ulozi su previsoki da si itko dozvoli igru otvorenih karata. Ne plaćaju oni tisuće analitičara e da bi se rezultati analiza davali na uvid objektima politika...

Tko je glasao

odličan interview...

...Alex: That's very interesting. Now, we've talked a lot about the major Western economies and, of course, about Japan, but the elephant in the room these days is that one of the largest economies in the world continues to be China. They have been posting great GDP growth numbers for many years, but now there are talks about whether or not there is a bubble in China, whether or not China's GDP might come in at lower numbers. What does the situation look like in China? Are they as indebted as Western nations?

Lacy: Well, we don't know the private debt totals in China. If you look at the official government debt in China, it's 16%, which looks really good, since we're over a hundred. However, 45% of the enterprises in China are owned by the government, and these enterprises have issued a lot of debt to build things – new railroads, new airports, new port facilities, cities that are vacant, facilities that are operating at virtually no capacity. If you look at their hidden liabilities, their government debt is about 165% of GDP versus our gross government debt of about 100.

Studies have shown that once gross government debt moves above 90%, bad things start to happen... that economic growth begins to slow, and materially so, and you can produce economic instability. In China's case, I think that the risk is quite great, because this big expansion in debt pushed investment spending to 70% of GDP. Consumer spending is only 30. In the United States, consumer spending is 70 and investment is 16. To have an investment spending to consumer spending of 70 to 30 is not sustainable....
http://www.caseyresearch.com/cdd/lacy-hunt-bang-point

Tko je glasao

"The die is cast: the EU has

"The die is cast: the EU has given Greece. Crisis teams at various levels are preparing for the Euro exit. How exactly this is to run, no one knows. In the background has already begun to cover the cost of poker. For the Greeks must play. Therefore let no one wants to even look at their cards."

http://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=...

Tko je glasao
Tko je glasao

Svijet neće dopustiti da

Svijet neće dopustiti da Grčka bankrotira , jer bi tim potezom se povele i Italija, Portugal i Španjolska , a nakon toga bi Njemačka i Velika Britanija te Francuska automatski mogli potpisati totalnu propast. Napisao sam dnevnik ranije pa pročitaj.

Predviđam muljažu na grčkim izborima i pobjedu proeuropskih snaga već znamo kojih. Ako se dogodi suprotno Grčka će se automatski naći izolirana i pokušat će je uništiti pritiskom. Da se Grčka kojim slučajem nalazi u Južnoj Americi nebi im bio problem, ovako jako , jako teško iako nada uvijek tinja... Ako se izvuku iz eurozone i povuku za sobom Italiju i Španjolsku mogućnost velikih nemira u Njemačkoj , Velikoj Britaniji, Francuskoj i SAD i Kanadi je vrlo velika zbog kolapsa bankarskog sistema.

Justice for all !

Tko je glasao

Grčka će poslužiti kao

Grčka će poslužiti kao primjer za discipliniranje i zastrašivanje neposlušnih južnjaka kako bi pristali na igru bankara New Yorka i Frankfurta koji žele JEDINSTVENU europsku državu pod kontrolom banaka.
Japanski dug je preko 200 % BDP (Grčka 160 %), ali za njih su kamate skoro 0, a za Grčku 25 %. Zašto ? Qui bono ?
Zašto se optužuje samo Grke, a ne i njemačke banke koje su izdale lihvarske kamate ili američke rejting agencije koje su priznale lažiranje podataka.
Do brisanja dugova mora doći, ne zbog Grčke, već zbog Britanije i USA čiji se dugovi mjere u trilijunima (tisućama milijardi) eura.
Ono što anglosaksonci žele je nestanak alternativnog europskog modela socijalnog tržišta sa državnim zdravstvom, mirovinskim i školstvom.

Tko je glasao

Japan duguje samom sebi

Japan ne duguje inozemstvu, nego vlastitom stanovništvu, a ima ogromnu privredu i može servisirati svoj dug čak i poslije strašnih razaranja potresom i tsunamijem.

Tko je glasao

The Japanese government will

The Japanese government will have to borrow 56.2% of every yen it spends in 2012. But it gets even worse! Japan regularly passes “supplementary budgets” during the year—four of them in 2011, the last one on December 1 for ¥2 trillion. So there may be a few in 2012 as well, which could push borrowing requirements toward a dizzying 60% of outlays.

Despite the near-zero interest rate policy the Bank of Japan has been pursuing for years, interest expense on the debt—at 230% of GDP by far the highest in the developed world—will eat up ¥21.9 trillion in 2012, a stunning 51.8% of tax revenues! If yields on 10-year JGBs were to rise from 1% to 2%.... Better not think that way. Keeping yields near zero is simply a matter of survival.

Funding these deficits and rolling over the gargantuan debt has been made possible by the institutional setup and cohesive psychology of Japan Inc.: 95% of JGBs are held within Japan. Individuals directly or indirectly hold over 50%. Government-owned or controlled institutions hold over 40%. Among them: the Government Pension Investment Fund, the government-owned Post Bank, financial institutions the government can lean on, and the BoJ. Foreigners hold 5% for decorative purposes.

But two of the strengths of the Japanese economy that have supported the absurd deficit levels—a high savings rate and a large trade surplus—have collapsed. The savings rate is in the low single digits, and the trade surplus has turned into a ¥2.2 trillion ($29 billion) trade deficit in 2011 through november
http://www.testosteronepit.com/home/2011/12/26/the-endgame-japan-makes-a...

Tko je glasao

Japanski dug je preko 200 %

Japanski dug je preko 200 % BDP (Grčka 160 %), ali za njih su kamate skoro 0, a za Grčku 25 %. Zašto ? Qui bono ?

zato što iza japana stoji industrija. iza grčke ne stoji ništa osobito vrijedno, nemaju industrije, nemaju vojnu silu, nisu bitan čimbenike ni u čemu. lijepo su im njemci rekli da daju otoke. to im je valjda jedino palo na pamet da vrijedi.

inače amerika je štampala čini mi se oko dva trilijuna dolara i usd nije pao, dapače raste mu vrijednost. ajde neka grci štampaju pa da vidimo.

Tko je glasao

Malo ga lupetaš...

Grčka se može smatrati vojnom silom u razmjeru s brojem stanovništva i GDPom, a u toj vojnoj spremnosti leži i jedan dio tajne njihovih enormnih dugova. Najveći isporučitelji vojne opreme Grčkoj su Njemačka i Francuska i u tom pogledu ih nisu savjetovali da "štede".

Kako bi ti objasnio činjenicu kako je USA štampala koliko je štampala, a dolar raste?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Štampanje USD

USA ne štampa USD već FED. FED nje USA već privatni štampar u distriktu Columbia na koje se zakoni USA ne odnose. USA je tu samo u prednosti pred ostalima kaj posuđeni kontingent virtualnog dolara pretvara u petrodolar i tako ga socijalizira sa čitavim svijetom, drugim riječima dug USA prema FED-u se efektom petrodolara prebacuje na čitav svijet - to smo prožvakali na ovim stranicama.
Naravno je u pitanju zavjera Rotschilda & Co kolko god vi ne htjeli vjerovati u to. Šteta, a ima toliko dokaza na internetu...

Tko je glasao

"Nikkei is still about 75%

"Nikkei is still about 75% under what it was on December 29.1989.
(38,915 vs. 10,000)
And, with a quadrillion yen debt, to boot now."

razvoj japanske stagnacije, gubitci bogatstva i odduživanja priv. sektora

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci