Tagovi

POSKUPLJENJE PLINA

POSKUPLJENJE PLINA DAR ONIMA KOJI JAMAJU ILI... ?

Dr. Branimir Molak, dipl. inž.
bmolak@globalnet.hr

4.1.2009.

Nedavno je politi?ar koji ima ulogu ministra za gospodarstvo lijepo objasnio u medijima da Hrvatska svojom proizvodnjom plina zadovoljava tek oko 60% svojih potreba, a ostatak od 40% osigurava uvozom iz Ruske federacije. Ustvrdio je da je ruski plin poskupio pa stoga mora i plin u Hrvatskoj poskupjeti za ku?anstva za oko 20% i da treba posti?i tržišnu cijenu (nije objasnio što je ta cijena). Neupu?eni bi u to možda mogli povjerovati, no to nije tako. Izgleda da je spomenuti ministar vrlo loše informiran ili namjerno (ako zna stanje) ne govori istinu. Naime ministarstvo kojem je trenutno na ?elu svake godine izdaje publikaciju Energija u Hrvatskoj. Tako su u izdanju Energija u Hrvatskoj 2006. Ministarstvo gospodarstva RH, 10. prosinac 2007. http://www.mingorp.hr/UserDocsImages/energija%20u%20hrvatskoj/EUH06_web.pdf , koje je potpisao njegov prethodnik (bivši ministar gospodarstva) koji sada ima ulogu ministra obrane, pokazani poprili?no druk?iji podaci. Naime u tablici 4.3.1. na 141. stranici spomenute publikacije piše da je u Hrvatskoj npr. 2006. proizvedeno 2,714 milijardi m3 što je bilo gotovo dovoljno plina za njene potrebe tj. potrošnju od 2,878 milijardi m3, što zna?i da je svojom proizvodnjom zadovoljeno ?ak 94,3% potreba za plinom u Hrvatskoj, a ne samo 60% kako tvrdi trenutni ministar. Da još pritom Hrvatska nije izvezla goleme koli?ine umjetnog gnojiva za ?iju proizvodnju je potrošen plin (oko 300 milijuna m3 vrlo jeftinog plina ?iju cijenu subvencioniraju ku?anstva) Hrvatska bi te godine imala plina u suvišku.

Te godine zaista je, prema spomenutoj tablici, uvezeno i 1,127 milijardi m3 (iz Ruske federacije) ali i izvezeno 0,896 milijardi m3 (u Italiju) i to bi možda u otvorenom tržištu bilo u redu da nije nešto drugo u pitanju.

Naime, ono što ne piše u spomenutoj publikaciji Ministarstva gospodarstva je da je plin uvezen 2006. iz Ruske federacije po cijeni od 0,22-0,24 USD/m3, a doma?i plin izvažan u Italiju po 0,063-0,08 USD/m3, dakle 3-4 puta jeftinije nego isti takav plin koji su uvezli. Izvezeno je još i oko 0,3 milijarde m3 po 0,09 USD/m3 u proizvedenom umjetnom gnojivu, što je uz spomenuti uvoz - izvoz sjajan posao za one koji su ga ovako ugovorili (više o tome u lit 2.). Nitko ovaj „sjajan“ posao u pravnoj državi Hrvatskoj nije istražio i poduzeo mjere da sankcionira zacijelo vrlo zašti?ene po?initelje. Sli?ne „mudrolije“ bile su i u drugim podru?jima energetike u Hrvatskoj (lit 3.), ?ak i izvoz nafte i derivata agresoru u tijeku agresije na Hrvatsku (nije li to ratni zlo?in?) i nikog nije briga za to, a govori se o zaustavljanju korupcije. Važno je samo posti?i „tržišne“, ?itaj, što više cijene energenata.

Onima koji poskupljuju plin i žele posti?i „tržišne“ cijene plina nije bilo dovoljno što ku?anstva u Zagrebu pla?aju plin 0,402 USD/m3 (2,08 kn/m3 po te?aju 5,17 kn za 1 USD od 31.12.2008.) i u odnosu prema kupovnoj mo?i stanovnika, me?u najskupljima je u svijetu (lit.1), ili ?ak 6,39 – 5,03 puta skuplje nego što su „mudraci“ (koji jamaju !?...) ugovorili izvoz našeg plina iz Jadrana u Italiju, pa trebaju od 1. sije?nja 2009. pla?ati još 20% više nego 2008. Poskupljenje plina je stoga sjajan dar bogatim ugovara?ima i poticaj da i nadalje tako nastave, a nema nikakve veze s ruskim plinom.

Vrijedi spomenuti i najnoviju „ideju“ politi?ara za izdvajanje posla s plinom iz tehnološki jedinstvenog procesa istraživanja i proizvodnje nafte i plina, a napose želje za otkupom podzemnog skladišta plina koje su prodajom INA-e prodali Ma?arima (jedino se ne mogu dogovoriti o cijeni koju ?e ponuditi Ma?arima). O?ito nemaju pojma o istraživanju i proizvodnji nafte i plina, a napose o skladištenju plina (lit. 4.), a ne žele pitati one koji znaju. Valjda je pekmez od bunike u pitanju (kao u šamana u Lici).

Teško je ocijeniti da li je za ovakve „mudre“ odluke - ugovore - postupke u energetici u Hrvatskoj ve?i uzrok glupost onih koji su ih potpisali ili njihova potreba za novcem koji su im zacijelo dali oni koji od takvih ugovora imaju goleme koristi (stranci). Javnost je informirana o oduzimanju imovine dilerima droge, što je dobro za zaustavljanje tog zla. Zanimljivo bi bilo znati kada ?e politi?ari zaista po?eti bitku s korupcijom, i sa sli?nim potezima kao prema dilerima droge, po?eti prema onima koji su na spomenuti na?in pristupili „ostvarenju“ energetske neovisnosti Hrvatske (koju politi?ari mogu samo sanjati). Ovo što se doga?a u energetici opasnije je od droge i mnogo je ve?i novac u pitanju. Možda je jedini na?in smanjivanju ovisnosti o uvozu energenata u Hrvatskoj nacionalizacija onog što je u energetici u bescjenje ustupljeno strancima (i doma?im „pregovara?ima“). No, da bi se to provelo potrebno je ostvariti mnoge preduvjete, me?u kojima je zacijelo provo?enje slobodnih izbora osoba, a ne tzv. izbora (pola milijuna „bira?a“ više nego što ima stanovnika lit. 5.) poslušnika koje su ve? izabrali njihovi partijski šefovi.

Šteta što se spomenuti ministar prije svoje izjave o poskupljenju plina nije posavjetovao sa svojim prethodnikom ili barem pro?itao ono što je taj potpisao. Da je spomenuti politi?ar umjesto svojih omjera 60% za doma?i plin prema 40% za onaj iz uvoza koji ne „drže vodu“, ocijenio da je za spomenuta ugovaranja poslova u energetici 60% uzrok glupost (bunika?) onih koji su ih potpisali, a 40% njihova pohlepa, ili možda obrnuto, bio bi uvjerljiviji. Ima i drugih na?ina punjenja državnog prora?una osim postizanja „tržišnih“ cijena energenata.

Literatura:

1. B.Molak: Hajd´mo plinoficirati Hrvatsku, Ekonomija (RIFIN), god. 12, br.4, svibanj 2006. str. 647-672 UDK 338.26
http://www.croatia.ch/zanimljivosti/070202.php
http://www.croinfo.com/3Gospodr/Energetska_politika/06/Hajdmo_Plinoficir...

2. B.Molak: Neobi?na matematika u hrvatskoj energetici na primjeru podmorskog energetskog blaga, Stru?no-znanstveni skup Matice hrvatske: MORE HRVATSKO BLAGO, Zagreb 23.-25. travnja 2008.
http://hakave.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2556&Itemid=128

3. B.Molak: Projekt razaranja energetike u Hrvatskoj (3 x 2 milijarde USD šteta u energetici + nafta i rat)
http://www.croinfo.com/3Gospodr/Energetska_politika/06/Projekt_Razaranja...
http://www.croatia.ch/zanimljivosti/070207.php

4. K.Krizmani?, B.Molak: Neki problemi u izgradnji podzemnih skladišta plina (I dio), Nafta 10 (1977) 621 627 (II dio), Nafta 3(1978)137 143

5. Ispitali smo - Ima li ili nema pola milijuna bira?a "viška" na bira?kim popisima u RH?
http://hakave.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1487&Itemid=177

Bilješka o autoru http://www.croatia.ch/zanimljivosti/070208.php

Ovome gore nema se što dodati, i ve? je objavljeno na raznim portalima, pa i ovdje ?e dobro do?i. Hvala gospodinu Molaku što nam je razjasnio stvar. A sad mi jesamo zanimljivo tko ?e iz vlade imati petlju re?i Talijanima, oprostite, ne možemo Vam dalje isporu?ivati plin jer ni sami nemamo dovoljno. Ho?e li to itko re?i? Da se kladimo?

Tagovi

Komentari

čini mi se da sam prije

čini mi se da sam prije nekoliko godina nešto slično čitao u feralu. uvijek ista priča!

Tko je glasao

ne kužim se baš u plin,

ne kužim se baš u plin, ali ako je za vjerovat čiči plinaru koji je bio u otvorenom, italija je bila investitor za vađenje tog plina od kojih im sada dio hrvatska prodaje po povlaštenoj cijeni.
mislim da ćemo se složiti da prodavati nekome nešto po cijeni x nije prodaja po cijeni x ako je on usto još uložio yyyyyyyyyyyy kako bi se do toga došlo.
da li je ugovor mogao biti bolji i povoljniji je pitanje o kojem se teoretski može raspravljati (u praksi teško jer nismo kompetentni), ali mislim da je posve jasno da se ne radi o čistoj prodaji pa da se tako mogu uspoređivati cijena a i cijena b. osim toga, čak i novinski naslovi osvrću se na to da nam zimi fali plin kojeg prodajemo ljeti. pa ne možemo baš miješati kruške i jabuke, osim u voćnoj salati, ali u tom slučaju bi trebali biti jasni i reći da ne raspravljamo nego da se samo nastojimo dobro zabaviti/najesti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Bravo griotta! Jedini

Bravo griotta! Jedini komentator koji se zapitao, a što je s lovom koju su talijanci uložili da bi izgradili te platforme u sjevernom jadranu. Zar su nam ih trebali izgraditi za đaba??? 320 milijuna dolara kada je dolar bio super snažan + još deset godina inflacije. A ako je istina da su talijanci ugovorom dobili svega 7,7 milijardi m3 plina, ja ne vidim zbog čega se mi imamo pjeniti.

...?!ߤm§˘°˛l¸°˘

Tko je glasao

Za mene osobno u središtu

Za mene osobno u središtu interesa nisu stručna pitanja. Kada promatram broj čitatelja po svakomu od objavljenih 11 članaka pod zajedničkim nazivom Protiv Milana - ZA slobodan Zagreb, koje sam do danas objavio na pollitika.com., tada se gotovo najveći broj čitatelja pojavio na člancima u kojima sam predočavao izravna konkretna određenja. Završni 11-ti članak izbornog programa Zagrebački treći put imao je tako oko 780 čitatelja (do danas), dok je prije toga završni 6 članak (ali) političke doktrine Zagrebački treći put imao samo oko 300 čitatelja.
Na što želim ovime skrenuti pozornost?

Uzrok i uporište svih hrvatskih zala, uključivo i najveće zlo - a to je nedvojbeno korupcija, proistječe iz postavljenog institucionalnoga političkog koruptivnog sustava. Kao što je poznato - on je definiran p o l i t i č a r i m a, s imenom i prezimenom.
Prema tome, za bilo koje kvalitetne stručne i gospodarske iskorake - potrebno je dobiti političku borbu protiv nositelja postojećega hrvatskog političkog institucionalnog koruptivnog sustava . Taku političku borbu ostvarivo je dobiti temeljno na određenjima političke doktrine, a tek posredno na izbornom programu - odnosno na stručnim određenjima. Time hoću kazati da je meni osobno prvih šest članaka bilo najteže oblikovati (osmisliti), a za razliku, primjerice, od 11-tog članka, odnosno čitavog izbornog programa!

Molio bih, stoga naglašenu potporu (barem dijela) hrvatskih i zagrebačkih stručnjaka, a u smislu da s h v a t e, i prihvate prethodno spomenutu činjenicu.

Naime, dugo godina pratim objavljene stručne radove Gospodina Branimira Molaka. Napisao sam "riječ" Gospodin s velikim slovom zato što su u fizičkoj osobi Gospodina Branimira Molaka objedinjena dva atributa najviše razine koja se mogu posjedovati. A to su domoljublje i stručnost koja ima uporište u danas rijetkoj - i stoga najtraženijoj "robi". A to je stručno poštenje.

Kada sam u 11 članku izbornog programa Zagrebački treći put u potpoglavlju Energetika objavio određenje, citiram: Grad Zagreb će osnovati Agenciju za energetsku učinkovitost grada Zagreba , tada sam imao pred očima dr. Branimira Molaka, dipl. inž. - u funkciji čelnika takve Agencije, zajedno s ekipom stručnjaka takvih vrhunskih, i kazao bih iz mojeg ishodišta - i takvih najviših mogućih atribucija u Hrvatskoj.

No, materijalizacija bilo kojih i bilo čijih stručnih takvih poštenih i domoljubnih određenja jednostavno je nemoguća, a i neostvariva ako ne uspijemo ostvariti političku pobjedu. Preostaje nam samo "pisati", dok razni "Koljakovići", danas duboko skriveni od pogleda javnosti uživaju plodove svojih "poslovnih poteza" sjedeći na "debelim" deviznim računima zaštićenima "poslovnim tajnama". A za koje bi u drugim državama bili zasluženo nagrađeni - ali s godinama i godinama robije za gospodarski kriminal i za subverziju prema nacionalnom gospodarstvu.

Hrvatski nacionalni energetski sustav je opljačkan. Točno je samo to da on nije opljačkan do kraja, i da je u tijeku završna faza njegovog definitivnog "preuzimanja". Identično postoji, i nastavno se odvija i na sektoru poljoprivredne proizvodnje i na području zemljišnih površina - s čelnicima iz HDZ zajedno s HSS na nacionalnoj razini. To u stručnom smislu nije nepoznato. Također u stručnom smislu raspolažemo rješenjima da to zaustavimo. Međutim, i dr. Branimir Molak i brojni drugi - moraju se odlučiti za iskorak.

Naime, Zagrebački treći put, odnosno nastavno Hrvatski treći put nalazi se danas između čekića i nakovnja. Čekić je HDZ sa svojim ortacima HSLS i HSS, a nakovanj je Gradska organizacija Socijaldemokratske partije u Zagrebu, sada s kandidatom za gradonačelnika grada Milanom Bandićem zajedno s njegovim ortacima. Postoje i brojni "mali", međutim oni imaju "svoje priče" - primarno iz ishodišta "vlastitih" pogleda na svijet. I stoga su to autsajderi u postojećem prostoru čekića - nakovnja.

Građani grada Zagreba 17. svibnja 2009. godine ne će izaći na izbore u gradu Zagrebu ako se hitno ne pojave brojne osobe razine kao Branimir Molak (koje postoje), ili barem takve najviše razine - jer je nemoguće svakom raspolagati takvim atribucijama kojima raspolaže Gospodin Branimir Molak. Ali sada ne više pojedinačno - već kao tim zajedničkoga ZAGREBAČKOG TREĆEG PUTA, i nastavno HRVATSKOG TREĆEG PUTA.

Što se mene osobno tiče "svatko" neka bude gradonačelnik i neka uživa "slavu".
Ključne su a g e n c i j e !

Tko je glasao

Hrvatska svoje izvore plina

Hrvatska svoje izvore plina predala Talijanima, od kojih sada traži milost
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=b7631c89-f0f3-48a6-8953-e66f4...

Tko je glasao

Baš mi je ta informacija

Baš mi je ta informacija nedostajala, hvala za link. Ovo bi pomalo trebalo bilježiti u jednu tabelu, nek se nađe pri ruci, teško je to najednom sve prikupiti, a izgleda da će trebati. Hoće li se itko prihvatiti tog posla na ovom portalu? Neće, naravno.

Tko je glasao

brojim sekunde kada će

brojim sekunde kada će kralj sunca drivo i za ovo optužiti SDP. ako ne on, onda netko iz njegove kraljevske pratnje.

Tko je glasao

Ne moraš brojati, čim je

Ne moraš brojati, čim je Linić optužio Vladu i vodstvo Ine da nisu ulagali u eksploataciju domaćih nalazišta plina i stvaranje rezervi za ovakve situacije, "čiča plinar iz Otvorenog" mu je iste sekunde uzvratio da je i sam svojevremeno bio predsjednik NO Ine pa da zašto nije onda riješio.

Dakle, nema greške, i nakon pet godina Sanaderovog vladanja, za sve što ne valja je krivac netko drugi, SDP, EU, globalna kriza, beli svet, ...

B-52

Tko je glasao

OK imaš plus što si se

OK

imaš plus što si se potrudio ovo napisati i dati jednu zgodnu raščlambu oko plina i mogu se složiti s tobom ali mi nije jasan ovaj Superhik, koji se je zaista napio bunike kad tako komentira osim što on možda vuče vodu na svoj mlin tj plin jer kako drugačije misliti osim da nema interesa ili za nečiji interes tako govori
Činijenica je da je ova vlada što se tiče opskrbe plinom i njegovom nabavom imala dovoljno vremena i mogučnosti da taj problem riješi na kvalitetniji način i čak jeftiniji ali zaš bi to radila kada se ovako može loviti u mutnom i pojedincima strpati koju paru u đep, a mi potrošaći ovako ili onako budemo to platili
Ali, neka tako nam i treba kad svi mi sebi dozvoljavamo da nas se napravi kretenima

Tko je glasao

još jedan pacijent koji

još jedan pacijent koji živi u svijetu mašte i lampica mu se pali samo na huškačke članke. ili se radi o intelektualnom deficitu ili je riječ naprosto o zlobi. trećeg nema!

Tko je glasao

čemu uspoređivati cijenu

čemu uspoređivati cijenu plina sa standardom ljudi? to samo može navesti na krivi put. pa zaboga većina troškova je tu fiksna. bilo u norveškoj ili u bangladešu. pretpostavljam da je cijena radne snage stavka koja se najviše razlikuje u ta dva primjera. mislim da upravo zbog takve socijalne politike koja je spušala cijene plina, struje i naftnih derivata ispod tržišnih cijena mi jesmo u poziciji u kojoj jesmo. u poziciji da ne postoji dovoljno financijske snage da se ulazi u velike projekte koji bi među ostalim omogućili hrvatskoj velika skladišta plina ili samostalne projekte bez stranih partnera odnosno ako to već nije moguće ili je preriskantno, bolje dilove i veće udjele. sa dekintiranim je uvijek vrlo lako pregovarati. što se tiče talijana oni su uložili svoje znanje i lovu a dogovoreno je da će im biti vraćeno u plinu do maksimalno 50% sve dok ne povrate kapitalna ulaganja a nakon toga se mijenjaju omjeri u hrvatsku korist tako da mi nije jasna poanta zaključnog komentara. što se tiče ovih 6 centi po prostornom metru pretpostavljam, točnije rečeno nagađam, da je to možda dio ugovora kojim se nižim cijenama kompenziraju talijanska ulaganja. na žalost nitko se iz INA-e nije potrudio obrazložiti ugovor pa je ostavljen prostor za špekulacije kako se radi i o mutnim poslovima o čemu su mediji i pisali spominjući šarinića, matešu i kojakovića tadašnjeg čelnika INA-e što svakako ne treba isključiti.

Tko je glasao

Kako da objasnim da nema

Kako da objasnim da nema veze što je nečiji dida bio ustaša a nečiji partizan. Kako da objasnim da nema veze što je nečiji ćaća bio a nečiji nije bio u partiji. Kako da objasnim da nema veze što netko poštuje prvog hrvatskog predsjednika a neko bi mu se popišao na grob. Dobro je znati takve stvari i ako pitate moju djecu znaće vam sve o ovom reći. Neće znat reći da njihov ćaća kemija kako da plati plin koji Plinacro uveze za 0,22 centi, a da žive u zemlji u kojoj se plin izvozi za 0,06 centi. Djeca negoduju što moraju ić po drva jer je njihov ćaća skužio da u ovoj zemlji moraš bit spreman na sve. I moja djeca znaju tko je Ivo Sanader. Čiko kojem njihov ćaća svaki dan spomene sve živo par puta...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Rekla je moja kolegica da u

Rekla je moja kolegica da u normalnoj državi (bila u turizmu) nitko ne zna imena ministara, vlade, ali znaju propise i što smiju što ne. Kod nas obratno i kumica na placu zna cijelu vladu napamet, ali pojma nema kako su se danas promijenili propisi koji se tiču njenog prodavanja na klupi. Kad stignemo do tog stupnja, da ne znamo tko su nam ministri u vladi, ali znamo kakvi su nam propisi, jer su dobri i nisu se mijenjali već godinama, onda znamo da smo stigli tamo kamo smo htjeli.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci