Tagovi

porezoPrimca naredboDavca trpjeti danas u ovom bezNa?u, a kako?

molim pomilovanje,
krnje formula-cije uvjetuju „ispravak NE to?nog navoda“ i ponavljanje dnevnika... nadu kako živjeti u ovom bezNa?u?

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik u svakom sukobu s naredboPrimcima,

u Gr?koj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Francuskoj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Njema?koj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Mianmaru
protiv porezoPrimaca naredboDavaca milijuni naredboPrimaca su protestirali-palili-žarili, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

u Hrvatskoj
protiv porezoPrimaca naredboDavaca 800 000 bira?a su protestirali-palili-žarili za referendum, ali nisu pobijedili, svi su poraženi,

porezoPrimac naredboDavac je pobjednik,

porezno nasilje JAM?I sveMo? porezoPrimca naredboDavca,
PAPIRnov?anice oduzete od porezoDavaca JAM?E održivost porezoPrimca naredboDavca,

(i zbog toga)
porezoPrimac naredboDavac je uvijek pobjednik,

a zašto? NE opaziti i NE razumjeti i NE formulirati i NE upamtiti i NE ponavljati za ciljano eliminiranje NE jednakoPravnosti... porezoPrimca naredboDavca i naredboPrimca i njihov me?uOdnos?

porezoPrimac naredboDavac zakon objavi, a naredboPrimci moraju pokorno i poslušno živjeti po zakonu porezoPrimca naredboDavca, a tko se usprotivi, njega sredi porezoPrimac naredboDavac svojom diktaturom nare?enje-izvršenje,

buna protiv porezoPrimca naredboDavca je jednostavna, emocionalno prkosna,
suze i psovke napadaju porezoPrimca naredboDavca,

ALI ALI ALI
policija (i vojska) oružjem brani porezoPrimca naredboDavca,

a što je suza?
a što je psovka?
a što je suza i psovka protiv tenka i metka porezoPrimca naredboDavca?

sve možemo eliminirati, osim porezoPrimca naredboDavca,
u ovom bezNa?u kako živjeti nadu u bolju sadašnjost?

ipak ipak ipak

diskreciono pravo na svojeVoljno raspolaganje PAPIRnov?anicama i porezom ipak je Ahilova peta porezoPrimca naredboDavca,

a to zna?i?

ako bira? tako ho?e...
bira? može porezoPrimcu naredboDavcu eliminirati diskreciono pravo na svojeVoljno raspolaganje PAPIRnov?anicama i porezom ?ak bez suza i psovki,

sveMo? porezoPrimca naredboDavca može zaustaviti bira? jasnom odlukom,
podršku bira?a može dobiti samo politi?ka stranka,

koja zakonom JAM?I od svih vlasti autonomnu poreznu agenciju
koja JAM?I javnost prometa PAPIRnov?anica,
koja JAM?I javnost ulaza/izlaza poreza,

od svih vlasti autonomna porezna agencija
a... javnom evidencijom prometa PAPIRnov?anica i ulaza/izlaza poreza
b... ukida svim porezoPrimcima
c... diskreciono pravo na svojeVoljno raspolaganje PAPIRnov?anicama i porezom,

utopija ?ista tko izusti, jako griješi,
NIJE utopija ideja utemeljenja od svih vlasti autonomna porezna agencija za eliminiranje TAJNIH manipulacija porezoPrimaca naredboDavaca PAPIRnov?anicama i porezom,

jer
ako bira? ne?e biti utopija, onda bira? nije utopija,

NE zaboravimo...

u pobuni svojoj ONI koji pla?u, ONI koji psuju porezoPrimca naredboDavca jesu bira?i,
porezoPrimac naredboDavac, ako ostane bez podrške bira?a, a ho?e li biti uvijek pobjednik?

(bira?i) ONI koji pla?u,
(bira?i) ONI koji psuju porezoPrimca naredboDavca u pobuni svojoj.

ako NE zaustave zlo-?initeljstva porezoPrimaca naredboDavaca,

neka pla?u,
neka ih porezoPrimci mlate i vodom hlade

jer kao bira?i nisu htjeli, a mogli su eliminirati tajne manipulacije porezoPrimaca naredboDavaca eliminiranjem politi?kih stranaka koje JAM?E porezoPrimcima naredboDavcima diskreciono pravo na svojeVoljno raspolaganje PAPIRnov?anicama i porezom,

NE zaboravimo...
uzrok TKO zanemari eliminirati, uzaludno popravlja posljedice,

*****

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci