Tagovi

Popis birača

Lijepo bih molio sve zaniteresirane da večeras pogledaju prilog snimljen za Novu TV u emisiji Provjereno a koja se emitira u 21:05 sati.

U tom prilogu će se govoriti o popisu birača i manipulacijama koje se događaju s biračkim popisima.

Također, najavljujem da ćemo večeras na pollitika.com (otprilike u doba emitiranja priloga) objaviti nekolicinu dnevnika i materijala zajedno s dokazima kako se manipulira biračkim popisima.

Tagovi

Komentari

Tko je glasao

Baš ste sitničavi, još

Baš ste sitničavi, još samo treba da neko dođe na ideju i ustvrdi da će tamo neki udijeljeni milodari teški milijuna i milijuna kuna, donijeti pobjedu Milanu Bandiću, kao što su donijeli pobjedu Ivi Sanaderu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

EVO TOLIKO O TOME A DA SE NA

EVO TOLIKO O TOME A DA SE NA ZABORAVI EVO I SASTAVA I IMENA DIP-a

Predsjednik: Branko Horvatin dipl. iur (Istovremeno i predsjednik vrhovnog suda RH)
Potpredsjednik: Jakob Miletić dipl. iur ( istovremeno i sudac i predsjednik u Građanskom odjelu VSRH)
Potpredsjednica: Jasna Guštek dipl. iur (istovremeno i sutkinja u Građanskom odjelu VSRH)
Potpredsjednica: Zdravka Čufar Šarić dipl. iur pravnica iz Zagreba
Potpredsjednica: Aleksandra Jozić Ileković dipl. iur pravnica iz Zagreba
Član: Davor Orlović dipl. iur, pravnik iz Zagreba
Član: Zorislav Ham dipl. iur, pravnik iz Osijeka
Član: Josip Vresk dipl. iur, pravnik iz Ivanca
Članica: Vlatka Kovačević dipl. iur, pravnica iz Čakovca

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ZAKON O POPISIMA

ZAKON O POPISIMA BIRAČA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 5.
Popise birača vode tijela državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, nadležna za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo koje vodi popis birača).
Središnju evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi nadležno tijelo Grada Zagreba.
Nadležna tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se voditeljem zbirke osobnih podataka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prema članku 5. stavak 1. Zakona o popisima birača (Narodne novine broj 19/07) popise birača vode tijela državne uprave u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, nadležna za poslove opće uprave. Upisivanje u popis birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije državljanstva, evidencije putnih isprava i evidencije prebivališta. Zaključeni popis birača dostavlja se na potvrdu povjerenstvu za popis birača.

Izvatke iz zaključenog i potvrđenog popisa birača nadležno tijelo koje vodi popis birača dužno je dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta na dan izbora. Nadležna izborna povjerenstva korisnici su popisa birača, te izvatke iz popisa birača koriste u svrhu provođenja izbora.

TAKO TO STOJI U ZAKONU, TE NARAVNO I FUNKCIONIRA U PRAVNO UREĐENOJ DRŽAVI, NO U HRVATSKOJ DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO NIJE VERTIKALA MORALA I ZAKONITOSTI, VEĆ SLUGA MAFIJE I FALCIFIKATORA BIRAČKIH POPISA.

DIP NIJE POBORNIK I ZAŠTITNIK FALCIFICIRANJA POPISA BIRAČA, VEĆ SAUČESNIK I HAMZI GA DRP OPSLUŽITELJ IZBORNIH „POBJEDA“ NA ČEGA UPUČUJE ZVANIČNI I SLUŽBENI ZAKLJUČKA DIP-a KOJIM SU IZBORNE PRIJEVARE 2007 PROGLAŠENE LEGALNIMA: „Niti jedno tijelo nadležno za provedbu izbora nije ovlašteno utvrđivati pravnu valjanost popisa birača. Koristeći zaključen i potvrđen popis birača Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske omogućilo je svim osobama upisanim u popis birača ostvarivanje svog biračkog prava te je provelo izbore za zastupnike u Hrvatski sabor na zakonit način.“

ZA ONE KOJI SU ZABORAVILI DA JE UZ DIP I USTAVNI SUD SAMO PRDAC U STRAŽNJICI IVE SANADERA I POKRETA KOJI JE OPLJAČKAO DRŽAVU EVO MALI PODSJETNIK O „LEGALNOSTI“ ZADNJIH PARLAMENTARNIH IZBORA:

Nakon brojnih prigovora, žalba, te konačno i priopćenja GONG-a koji je u dogovoru sa HDZ-ovom središnjicom i DIP-om šutio više od dva tjedna, javnost je ipak počela raspravljati o nezakonitostima na izborima za Hrvatski sabor 2007. godine. Tako je i GONG bio napokon prisiljen priznati kako su i na ovim izborima glasovali mrtvaci i to baš u onoj jedinici u kojoj je HDZ dobio fantomskih 81 posto glasova; u jedanaestoj izbornoj jedinici. Obzirom da je u toj jedinici HDZ odnio uvjerljivu pobjedu zahvaljujući glasovima mrtvaca, nedvojbeno se radi o Sanaderovom i Primorčevom balu vampira.

HDZ-ov stručnjak za mrtvace

Čini se da je Dragan Primorac stvarno stručnjak za mrtvace. On ih prigodno, koristeći najsuvremenije znanstvene metode, u izborno vrijeme oživljava kako bi mogli glasovati. Potom ih opet uspava na određeno vrijeme. Jer nikada se ne zna kada bi HDZ-u ponovno mogli ustrebati njegovi najvjerniji mrtvi glasači. Da ironija bude veća, DIP je priznao kako je u XI. izbornoj jedinici zbog glasovanja mrtvaca počinjeno kazneno djelo izborne prijevare, ali zbog glasovanja mrtvaca nije poništio izbore u XI. izbornoj jedinici. Nego je takve rezultate, dobivene glasovanjem mrtvaca, Državno izborno povjerenstvo jednostavno proglasilo – zakonitima.

Mrtvaci – neprikosnoveno biračko tijelo HDZ-a i Ive Sanadera

Tako je Hrvatska, ovakvim nezakonitim ponašanjem i samovoljom DIP-a dobila još jednu izbornu jedinicu – izbornu jedinicu za mrtve Hrvate. A to biračko tijelo neprikosnoveno pripada HDZ-u i Ivi Sanaderu, za što se svojim znanjem i vještinama pobrinuo dr. Dragan Primorac. Za Primorca, Sanadera i HDZ, čini se, i mrtvi ustaju iz groba kako bi im dali glas. Pa ipak, takvi su izbori za članove Državnog izbornog poverenstva i Ustavnog suda zakoniti. Međutim, nitko od članova DIP-a, niti od sudaca Ustavnog suda, ne može, upravo zbog prikrivanja nezakonitosti, izbjeći svoju kaznenu odgovornost za organizirani, izborni, politički kriminal.

GONG slučajno otkrio mrtve birače – DIP potvrdio informaciju

„Na bračko mjestu broj 83., Prozor/Rama Ivanko Dome, rođena 1915. godine u izvatku iz popisa birača za XI. izbornu jedinicu kao i u Popisu za glasovanje označena je i upisana kao da je glasovala, a biračica je preminula prije dvije godine“, stoji u priopćenju GONG-a od 12. prosinca 2007. godine.

„Državno izborno povjerenstvo je naknadnom provjerom izbornog materijala utvrdilo da je gospođa Ivanko Dome upisana u Popis za glasovanje za XI. izbornu jedinicu na biračkom mjestu 83. pod rednim brojem 206.“, stoji u priopćenju DIP-a od 15. prosinca 2007. godine.

„13. prosinca 2007. godine Generalni konzulat Republike Hrvatske u Mostaru dostavio je Povjerenstvu:

- izvadak iz matične knjige umrlih za gospođu Ivanko Dome, rođenu 23. travnja 1915., Gornja Vratna Gora, Konjic iz kojeg je vidljivo da je imenovana umrla 9. svibnja 2002. u Prozoru“, navodi DIP u nastavku priopćenja u kojem priznaje izborne nezakonitosti u XI. izbornoj jedinici na koje Stranka hrvatskih branitelja i odvjetnik Ozren Tatarac ukazuju već više od dva tjedna.

„Točna je tvrdnja da je u Popisu za glasovanje na biračkom mjestu broj 83. upisana gospođa Ivanko Dome koja je, kako smo utvrdili, umrla, te postoji osnovana sumnja glasovanja u ime druge osobe, što predstavlja kazneno djelo izborne prijevare“, priznaje DIP javno i sužbeno kako je na ovim izborima u XI. izbornoj jedinici počinjena izborna prijevara.

Izborni uzorak: svaki deveti birač mrtvac?

Potrebno je naglasiti kako je ova ozbiljna i zabrinjavauća nezakonitost – glasovanje mrtvaca – utvrđena naknadnom provjerom izbornog materijala sa samo šest biračkih mjesta i to na uzorku od samo devet birača. Dakle, od devet provjeravanih birača, utvrđeno je da je jedan od njih glasovao kao mrtvac. Po zakonu matematičke vjerojatnosti možemo samo nagađati koliko je sličnih slučajeva na drugim biračkim mjestima, na kojima je DIP zabranio provjeru biračkih materijala, po zahtjevu Stranke hrvatskih branitelja i odvjetnika Ozrena Tatarca.

Odbijanjem najnovije ustavne žalbe – Ustavni sud priznao nezakonitosti

Dana 17. prosinca 2007. godine Ustavni sud odbacio je Žalbu Domagoja Margetića zbog kršenja izričitih odredba Članka 36. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor.

Kod odlučivanja o žalbi Domagoja Margetića na skandalozan dopis Državnog izbornog povjerenstva, Ustavni sud potvrdio je stajalište odvjetnika Ozrena Tatarca prema kojem se DIP ne smije obraćati podnositelju Prigovora dopisom, jer je to nedopuštena forma rješavanja izbornih sporova. Protivno postupanju DIP-a odvjetnik Tatarac je smatrao kako je DIP obvezan rješavati po prigovorima i donositi rješenja. Ustavni sud u cijelosti je potvrdio to stajalište odvjetnika Tatarca:

„Ustavni sud utvrđuje da je DIP u konkretnom slučaju pogrešno žalitelju odgovorio dopisom. S obzirom na sadržaj osporenog dopisa Ustavni sud utvrđuje da je riječ o rješenju kojim se prigovor žalitelja odbacuje“, navodi Ustavni sud u svojem rješenju od 17. prosinca 2007. godine.

Ustavni sud – nenadležan za izborne nezakonitosti

U daljnjem rješavanju po Žalbi Domagoja Margetića na kršenje Članka 36. izbornog zakona, Ustavni sud se praktički proglasio nenadležnim, te je iz tog razloga odbacio Žalbu Domagoja Margetića.

„Navodi prigovora (i žalbe) u konkretnom slučaju svode se na tvrdnju da kod određivanja izbornih jedinica, koje su određene Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, nije poštivan Članak 39. Zakona o izborima, već su izborne jedinice „krojene“ tako da se broj birača u pojedinim izbornim jedinicama razlikuje i do 21,38% što je utjecalo na rezultate izbora.

S obzirom da se prigovor žalitelja svodi na osporavanje zakonskih rješenja a ne na neku konkretnu nepravilnost konkretne izborne radnje koju bi DIP prema Zakonu o izborima bio nadležan utvrđivati, Ustavni sud ocjenjuje da navodi žalbe nisu osnovani“.

Međutim, kako je razvidno iz sadržaja Oduke Ustavnog suda, Ustavni sud niti u jednom trenutku nije utvrdio kako Zakon nije prekršen, odnosno Ustavni sud nije u izrijeci svoje Odluke rekao da nije došlo do kršenja Člaka 36. izbornog zakona. Nego se proglasio nenadležim za tu izbornu nezakonitost.

Odbačena i ustavna žalba za nezakonite popise birača

Istoga dana, 17. prosinca 2007. godine, II. Vijeće za rješavanje izbornih sporova Ustavnog suda, u sastavu Nevenka Šernhorst, Davor Krapac i Aldo Radolović, odbacilo je i drugu ustavnu žalbu Domagoja Margetića zbog nezakonitih popisa birača i postojanja 555 tisuća nezakonitih, lažnih birača u Republici Hrvatskoj. Drugim riječima, iako je u međuvremenu i Državno izborno povjerenstvo priznalo glasovanje mrtvaca i nezakonite biračke popise, Ustavni sud je po „direktivi“ iz Bansih i Predsjedničkih dvora odbacio i ovaj prigovor na izborne nezakonitosti.

Ustavni sud pokazao prstom na Vladu kao autora nezakonitih biračkih popisa

Prema najnovijoj Odluci Ustavnog suda, niti u jednom dijelu Ustavni sud nije zanijekao postojanje nezakonitih i lažnih popisa birača. Međutim, Ustavni sud proglasio je ebe i DIP nenadležnima u smislu sastavljanja i provjere zakonitosti popisa birača, te su sudci Ustavnog suda izravno optužili Vladu za krivotvorenje biračkih popisa i nezakonite popise birača. Takvom Odlukom Ustavni sud je barem ukazao na najodgovornije za postojanje lažnih popisa birača kao i 555 tisuća lažnih birača u Republici Hrvatskoj.

„Iz navedenih odredbi proizlazi da tijelo nadležno za provedbu izbora nije ovlašteno utvrđivati pravnu valjanost popisa birača, a nadležna izborna povjerenstva samo su korisnici popisa birača, koji izvake iz popisa birača koriste u svrhu provođenja izbora“, stoji u Odluci Ustavnog suda.

Iz ove Odluke Ustavnog suda potpuno je razvidno kako je Sanaderova Vlada preko Središnjeg državnog ureda za upravu i državnog tajnika Antuna Palarića, provela krivotvorenje popisa birača i s ciljem krivotvorenja konačnih rezultata izbora u popise birača dodala 555 tisuća lažnih birača. Ustavni sud u svojoj Odluci, ba kao prije njega niti DIP, nije opovrgnuo čijenicu postojanja nezakonitih popisa birača i postojanja 555 tisuća lažnih birača.

DIP-ovi potpuni rezultati izbora

Nakon brojnih prigovora, žalba, te konačno i priopćenja GONG-a koji je u dogovoru sa HDZ-ovom središnjicom i DIP-om šutio više od dva tjedna, javnost je ipak počela raspravljati o nezakonitostima na izborima za Hrvatski sabor 2007. godine. Tako je i GONG bio napokon prisiljen priznati kako su i na ovim izborima glasovali mrtvaci i to baš u onoj jedinici u kojoj je HDZ dobio fantomskih 81 posto glasova; u jedanaestoj izbornoj jedinici. Obzirom da je u toj jedinici HDZ odnio uvjerljivu pobjedu zahvaljujući glasovima mrtvaca, nedvojbeno se radi o Sanaderovom i Primorčevom balu vampira.
HDZ-ov stručnjak za mrtvace

Čini se da je Dragan Primorac stvarno stručnjak za mrtvace. On ih prigodno, koristeći najsuvremenije znanstvene metode, u izborno vrijeme oživljava kako bi mogli glasovati. Potom ih opet uspava na određeno vrijeme. Jer nikada se ne zna kada bi HDZ-u ponovno mogli ustrebati njegovi najvjerniji mrtvi glasači. Da ironija bude veća, DIP je priznao kako je u XI. izbornoj jedinici zbog glasovanja mrtvaca počinjeno kazneno djelo izborne prijevare, ali zbog glasovanja mrtvaca nije poništio izbore u XI. izbornoj jedinici. Nego je takve rezultate, dobivene glasovanjem mrtvaca, Državno izborno povjerenstvo jednostavno proglasilo – zakonitima.
Mrtvaci – neprikosnoveno biračko tijelo HDZ-a i Ive Sanadera
Tako je Hrvatska, ovakvim nezakonitim ponašanjem i samovoljom DIP-a dobila još jednu izbornu jedinicu – izbornu jedinicu za mrtve Hrvate. A to biračko tijelo neprikosnoveno pripada HDZ-u i Ivi Sanaderu, za što se svojim znanjem i vještinama pobrinuo dr. Dragan Primorac. Za Primorca, Sanadera i HDZ, čini se, i mrtvi ustaju iz groba kako bi im dali glas. Pa ipak, takvi su izbori za članove Državnog izbornog poverenstva i Ustavnog suda zakoniti. Međutim, nitko od članova DIP-a, niti od sudaca Ustavnog suda, ne može, upravo zbog prikrivanja nezakonitosti, izbjeći svoju kaznenu odgovornost za organizirani, izborni, politički kriminal.

GONG slučajno otkrio mrtve birače – DIP potvrdio informaciju

„Na bračko mjestu broj 83., Prozor/Rama Ivanko Dome, rođena 1915. godine u izvatku iz popisa birača za XI. izbornu jedinicu kao i u Popisu za glasovanje označena je i upisana kao da je glasovala, a biračica je preminula prije dvije godine“, stoji u priopćenju GONG-a od 12. prosinca 2007. godine.

„Državno izborno povjerenstvo je naknadnom provjerom izbornog materijala utvrdilo da je gospođa Ivanko Dome upisana u Popis za glasovanje za XI. izbornu jedinicu na biračkom mjestu 83. pod rednim brojem 206.“, stoji u priopćenju DIP-a od 15. prosinca 2007. godine.

„13. prosinca 2007. godine Generalni konzulat Republike Hrvatske u Mostaru dostavio je Povjerenstvu:

- izvadak iz matične knjige umrlih za gospođu Ivanko Dome, rođenu 23. travnja 1915., Gornja Vratna Gora, Konjic iz kojeg je vidljivo da je imenovana umrla 9. svibnja 2002. u Prozoru“, navodi DIP u nastavku priopćenja u kojem priznaje izborne nezakonitosti u XI. izbornoj jedinici na koje Stranka hrvatskih branitelja i odvjetnik Ozren Tatarac ukazuju već više od dva tjedna.

„Točna je tvrdnja da je u Popisu za glasovanje na biračkom mjestu broj 83. upisana gospođa Ivanko Dome koja je, kako smo utvrdili, umrla, te postoji osnovana sumnja glasovanja u ime druge osobe, što predstavlja kazneno djelo izborne prijevare“, priznaje DIP javno i sužbeno kako je na ovim izborima u XI. izbornoj jedinici počinjena izborna prijevara.

Izborni uzorak: svaki deveti birač mrtvac?

Potrebno je naglasiti kako je ova ozbiljna i zabrinjavauća nezakonitost – glasovanje mrtvaca – utvrđena naknadnom provjerom izbornog materijala sa samo šest biračkih mjesta i to na uzorku od samo devet birača. Dakle, od devet provjeravanih birača, utvrđeno je da je jedan od njih glasovao kao mrtvac. Po zakonu matematičke vjerojatnosti možemo samo nagađati koliko je sličnih slučajeva na drugim biračkim mjestima, na kojima je DIP zabranio provjeru biračkih materijala, po zahtjevu Stranke hrvatskih branitelja i odvjetnika Ozrena Tatarca.
Odbijanjem najnovije ustavne žalbe – Ustavni sud priznao nezakonitosti
Dana 17. prosinca 2007. godine Ustavni sud odbacio je Žalbu Domagoja Margetića zbog kršenja izričitih odredba Članka 36. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor.

Kod odlučivanja o žalbi Domagoja Margetića na skandalozan dopis Državnog izbornog povjerenstva, Ustavni sud potvrdio je stajalište odvjetnika Ozrena Tatarca prema kojem se DIP ne smije obraćati podnositelju Prigovora dopisom, jer je to nedopuštena forma rješavanja izbornih sporova. Protivno postupanju DIP-a odvjetnik Tatarac je smatrao kako je DIP obvezan rješavati po prigovorima i donositi rješenja. Ustavni sud u cijelosti je potvrdio to stajalište odvjetnika Tatarca:

„Ustavni sud utvrđuje da je DIP u konkretnom slučaju pogrešno žalitelju odgovorio dopisom. S obzirom na sadržaj osporenog dopisa Ustavni sud utvrđuje da je riječ o rješenju kojim se prigovor žalitelja odbacuje“, navodi Ustavni sud u svojem rješenju od 17. prosinca 2007. godine.
Ustavni sud – nenadležan za izborne nezakonitosti
U daljnjem rješavanju po Žalbi Domagoja Margetića na kršenje Članka 36. izbornog zakona, Ustavni sud se praktički proglasio nenadležnim, te je iz tog razloga odbacio Žalbu Domagoja Margetića.

„Navodi prigovora (i žalbe) u konkretnom slučaju svode se na tvrdnju da kod određivanja izbornih jedinica, koje su određene Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, nije poštivan Članak 39. Zakona o izborima, već su izborne jedinice „krojene“ tako da se broj birača u pojedinim izbornim jedinicama razlikuje i do 21,38% što je utjecalo na rezultate izbora.

S obzirom da se prigovor žalitelja svodi na osporavanje zakonskih rješenja a ne na neku konkretnu nepravilnost konkretne izborne radnje koju bi DIP prema Zakonu o izborima bio nadležan utvrđivati, Ustavni sud ocjenjuje da navodi žalbe nisu osnovani“.

Međutim, kako je razvidno iz sadržaja Oduke Ustavnog suda, Ustavni sud niti u jednom trenutku nije utvrdio kako Zakon nije prekršen, odnosno Ustavni sud nije u izrijeci svoje Odluke rekao da nije došlo do kršenja Člaka 36. izbornog zakona. Nego se proglasio nenadležim za tu izbornu nezakonitost.

Odbačena i ustavna žalba za nezakonite popise birača

Istoga dana, 17. prosinca 2007. godine, II. Vijeće za rješavanje izbornih sporova Ustavnog suda, u sastavu Nevenka Šernhorst, Davor Krapac i Aldo Radolović, odbacilo je i drugu ustavnu žalbu Domagoja Margetića zbog nezakonitih popisa birača i postojanja 555 tisuća nezakonitih, lažnih birača u Republici Hrvatskoj. Drugim riječima, iako je u međuvremenu i Državno izborno povjerenstvo priznalo glasovanje mrtvaca i nezakonite biračke popise, Ustavni sud je po „direktivi“ iz Bansih i Predsjedničkih dvora odbacio i ovaj prigovor na izborne nezakonitosti.

Ustavni sud pokazao prstom na Vladu kao autora nezakonitih biračkih popisa

Prema najnovijoj Odluci Ustavnog suda, niti u jednom dijelu Ustavni sud nije zanijekao postojanje nezakonitih i lažnih popisa birača. Međutim, Ustavni sud proglasio je ebe i DIP nenadležnima u smislu sastavljanja i provjere zakonitosti popisa birača, te su sudci Ustavnog suda izravno optužili Vladu za krivotvorenje biračkih popisa i nezakonite popise birača. Takvom Odlukom Ustavni sud je barem ukazao na najodgovornije za postojanje lažnih popisa birača kao i 555 tisuća lažnih birača u Republici Hrvatskoj.

„Iz navedenih odredbi proizlazi da tijelo nadležno za provedbu izbora nije ovlašteno utvrđivati pravnu valjanost popisa birača, a nadležna izborna povjerenstva samo su korisnici popisa birača, koji izvake iz popisa birača koriste u svrhu provođenja izbora“, stoji u Odluci Ustavnog suda.

Iz ove Odluke Ustavnog suda potpuno je razvidno kako je Sanaderova Vlada preko Središnjeg državnog ureda za upravu i državnog tajnika Antuna Palarića, provela krivotvorenje popisa birača i s ciljem krivotvorenja konačnih rezultata izbora u popise birača dodala 555 tisuća lažnih birača. Ustavni sud u svojoj Odluci, ba kao prije njega niti DIP, nije opovrgnuo čijenicu postojanja nezakonitih popisa birača i postojanja 555 tisuća lažnih birača.

EVO TOLIKO O TOME A DA SE NA ZABORAVI EVO I SASTAVA I IMENA DIP-a

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

U duplo je tekst. 1/2

U duplo je tekst. 1/2 izbriši.

Tko je glasao

@smogismogi, hvala na

@smogismogi, hvala na upozorenju, ali dok sam završio s izlistavanjem imena članova DIP-a ti si me pretekao, pa ne mogu brisati višak.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Da sam ja odgovoran za ove

Da sam ja odgovoran za ove popise vjerojatno bi servirao sljedeći odgovor:

Ovi popisi duša na jednoj adresi izgledaju sigurno impresivno svima koji ne razumiju logiku popisa birača. Stvar je zapravo banalna i ovakva evidencija nastaje zato što mnoge kuće nemaju kućni broj a softver za unos birača traži da se adresa definira kao naselje, ulica i kućni broj i naši ljudi na terenu su dobili uputu da u slučajevima nepostojanja kućnog broja unose pod kućni broj 0 (nulu) ili 901.

Dakle za takvu pojavu biti će krivi program i kompjuteraši koji nisu predvidjeli takvu mogućnost. To znači da bi trebalo izvidjeti da li je program stvarno tako blesav (nažalost to je česta pojava kad se program radi bez puno mozga na temelju glupih obrazaca).

Druga stvar koju bi bilo zanimljivo vidjeti je da li ti silni ljudi koji su evidentirani na tim nulovanim adresama imaju npr. telefon ili nešto drugo gdje njihova adresa mora također biti evidentirana. Nekako mi se čini da su gotovo svi ti bez telefona ili neke druge blagodati modernog doba.

P.S. Stari HT-ov digitalni telefonski imenik na CD-u je imao mogućnost ispisa svih pretplatnika u ulici (možda to ima i novi?!) i tu se mogu dosta brzo vidjeti ti silni pretplatnici beskućnici.

P.S.2. A možda i lokalna ekipa zna kako je svim tim ljudima dostavljen OIB!?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Budući da nešto znam o

Budući da nešto znam o programiranju i organizaciji podataka, mogu reći da je pristup koji za kuće bez kućnog broja traži 0 (nulu) logičan (inače bi mogli zaboraviti opciju pretraživanja podataka po kućnom broju). Također, vidio sam da u mjestima gdje je mala vjerojatnost da ima prijavljenih "duhova" (nije čak ni područje od posebne skrbi) također imamo pozamašan broj birača u kući broj "0". Mislim da se radi o novogradnjama ili zabitima (tako da nikoga nije briga za kućni broj). Ali... Ali, ima i onih slučajeva gdje prema popisu seoce ima 100-tinjak stanovnika, a 500-tinjak birača. U Dubrovniku i okolici je uobičajena praksa da se ljudi prijavljuju na područjima od posebne skrbi (porezna olakšica, a područje od posebne skrbi je cijela okolica osim sâmog grada), tako da sela u konavoskim brdima ili Dubrovačkom primorju imaju porast broja stanovnika nakon rata iako ih većina ustvari izumire...

Tko je glasao

Budući da nešto znam o

Budući da nešto znam o programiranju i organizaciji podataka, mogu reći da je pristup koji za kuće bez kućnog broja traži 0 (nulu) logičan

Nije baš. U SQL bazama postoji način da se za neki atribut kaže da nema vrijednosti. A to nije 0 (nula) nego NULL.

Ali očito je da se u navedenim slučajevima nije radilo o SQL bazi ili se, kao i u većini projekata za državu i javnu upravu, na veliko fušalo.

Tko je glasao

U SQL bazama postoji način

U SQL bazama postoji način da se za neki atribut kaže da nema vrijednosti.
Naravno da ima raznih mogućnosti pa i 0 (nula) dolazi u obzir ako se to tako odredi i ako je taj način označavanja svima jasan. Svakako je baza podataka u koju se unose podaci o pojedinom biraču treba imati mogućnost unosa i takvih nepotpunih adresa gdje bi softver sam pridodao neki kod koji označava da nema kućnog broja (najbolje "bb" što je svima jasno). Meni se čini da se tu radilo o propustu koji je nadasve dobrodošao.

Svakako vjerujem da prijava boravka iz bilo kojeg razloga na mjestu gdje se ne živi predstavlja fiskalni prekršaj i svaka lokalna zajednica bi trebala ganjati te i takve koji na taj način izbjegavaju plaćati porez. No to je nešto što se tiče pravno uređenih država a ne ovakvih "bananija"!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Da (i ne samo SQL nego

Da (i ne samo SQL nego gotovo sve novije baze), ali je pravilo da se null izbjegava - jer inače svako pretraživanje traži uzimanje u obzir da navedeno polje nema vrijednosti...

Tko je glasao

Mislim da se nakon ovoga

Mislim da se nakon ovoga mora sve vezano za izbore stornirati, sve do potpunog sređenja biračkih spiskova, javnih, pretraživih, stvarnih, u detalje i mnogostruko provjerenih! Kao i napraviti simulaciju cjelokupnog slijeda postupaka prije, za vrijeme i nakon izborne procedure, te uočiti kritične točke na kojima je moguće (a očito se to i radi) manipulirati brojem birača i njihovom biračkom odlukom.

Tko je glasao

Ovo je nevjerojatno, samo

Ovo je nevjerojatno, samo treba ići po naseljima uz bosansku granicu i eto di se Hrvati plode!

Obrovac Sinjski 0 - 641
Studenci 901 - 694
Studenci 901/Bb - 25
Strmica 0 - 267
Kamensko 0 - 232
Aržano 901 - 589
Aržano 902 - 141
Aržano 902/Bb - 6
Ričice 901 - 562
Ričice 901/Bb - 43
Proložac Gornji 901 - 391
Golubić 0 - 717 - Ovo je valjda rekord
Vrpolje 0 - 379
. . .

Ovo pretraživanje popisa birača je sjajno!!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Slivno Slivno 901 324 Slivno

Slivno
Slivno 901 324
Slivno 902 181
Slivno 903 103

Tko je glasao

Što znači prvi a što

Što znači prvi a što drugi broj??

Tko je glasao

Prvi je kućni broj a drugi

Prvi je kućni broj a drugi u nastavku je broj birača na navedenom kućnom broju....

Za svaki slučaj sam provjerio ulice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Ljudevita Gaja u Bedekovčini, Marije Jurić Zagorke u Svetom Križu Začretju, Istarska u Koprivnici) i u njima ne postoje ovakvi virtualni kućni brojevi. Kako god da bilo, zanimljivo je

Tko je glasao

prvi broj je kućni broj, a

prvi broj je kućni broj, a drugi broj prijavljenih birača na toj adresi


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

evo još malo 90?

evo još malo 90? brojeva:

Dugopolje 903 - 354
Dugopolje 905 - 322
Dugopolje 901 - 305
Dugopolje 903/Bb - 28
Dugopolje 901/Bb - 19
Dugopolje 0 - 17
Dugopolje 905/Bb - 17

Tko je glasao

A šta vas ima..... a šta

A šta vas ima..... a šta vas ima... tj. nas jel...

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

REPUBLIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA (Zagrebačka, ili dr …..)
POLICIJSKA POSTAJA ( Prema mjestu prijave okrivljenika)

PREKRŠAJNA PRIJAVA

Radi prekršaja iz članka16. st.1. i 2.
Zakona o prebivalištu i boravištu građana

PROTIV: Ime i prezime (ili nepoznatog počinitelja), adresa, mjesto

Što postoji osnovanost sumnje da je:

Neutvrđenog dana u prijavi prebivališta naslovljenoj Policijskoj upravi (navesti kojoj) dao neistinite podatke o mjestu prebivališta navodeći mjesto i adresu na koju se prijavljuje (navesti adresu), iako na istoj adresi ne prebiva.

Dakle:

U prijavi prebivališta dao neistinite podatke nadležnoj Policijskoj upravi

Pa je time:

Počinio prekršaj iz članka 16. stavak 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (Nn 53/91)

Te se predlaže:

Da nadležna Policijska uprava, Policijska postaja (navesti koja) provede izvidne radnje i
prikupi dokaze u smislu članka 158. st. 1 Prekršajnog zakona, te u smislu članka 239. istog Zakona izda obvezni prekršajni nalog, oglasivši okrivljenika krivim uz kaznu predviđen Zakonom o prebivalištu i boravištu građana.

OBRAZLOŽENJE

Prema saznanju prijavitelja na adresi (navesti adresu) prijavljen je osumnjičenik.

DOKAZ: Uvid u evidenciju

Prema članku 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi. Namjera se ispoljava faktičnim i životnim obilježjima življenja u jednom mjestu, a to su primjerice zaposlenje, boravak, socijalni kontakti odnosno manifestacije nazočnosti u mjestu gdje je boravak prijavljen.
Osumnjičenik u trenutku kada je prijavio prebivalište nadležnoj Policijskoj upravi nije imao namjeru u istom mjestu živjeti, nije živio, niti ima mogućnost življenja. Isto je vidljivo iz činjenice da je prijavio prebivalište na adresi koja u stvarnosti predstavlja prostor vlasnika nekretnine (opisati stan – kuću - vlasnika) podoban za življenje vlasnika nekretnine, ali ne i za veći broj stanara.
U konkretnom slučaju stambeni objekt ima 50 četvornih metara, a u istom je uz osumnjičenika prijavljeno 40 građana, što po prirodi stvari prebivanje čini nemogućim a namjeru prebivanja čini simuliranom. (Opisati konkretnu situaciju)
Osumnjičenik dakle u vrijeme podnošenja prijave nije imao namjeru da na navedenoj adresi prebiva niti je prebivao sve do dana podnošenja ove prijave, pa je trenom ispunjenja prijave prebivališta ispunio sva oblježja prekršaja kojeg mu se stavlja na teret.
Predlaže se stoga, provesti izvidne radnje, izdati obvezni prekršajni nalog, podredno optužni prijedlog, te okrivljenika oglasiti krivim i kazniti po Zakonu.

U (navesti mjesto prijavitelja) dana (nadnevak)

PRIJAVITELJ: (Navesti ime, adresu
može i anonimno)

DOSTAVLJENO: Preporučeno

Tko je glasao
Tko je glasao

A šta će prokurit ove

A šta će prokurit ove šprance mili i dragi Bože..... a mogla bi uskoro uz @mraka i cila kolona završit kod dektive....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

wow, prekršajna prijava

wow, prekršajna prijava radi izigravanja ustavnih načela demokracije i prava glasa.
jao nama ako smo na to spali.
vrijeme je da se nešto pokrene i da se konkretne stvari krenu događati. vidjet ćemo da li je večeras došlo to vrijeme (ili vrijeme nije i nikad neće biti).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Vezano uz popise, malo sam

Vezano uz popise, malo sam se poigrao sa google mapsom i http://popisbiraca.pollitika.com/. Tako sam npr. primjetio da postoji puno malih uličica u Imotskom koje imaju famozni kućni broj 901 i na njemu puno prijavljenih birača. Mislio sam da je to skupni rezultat za birače navedene ulice, ali zbroj ne odgovara, dakle nije. I takvog broja nema npr. u drugim ulicama u drugim gradovima. Evo za primjer nekolicine kratkih uličica iz Imotskog:

Petra Vrdoljaka 901 Imotski 57
Petra Vrdoljaka 24 Imotski 4
Petra Vrdoljaka 16 Imotski 3
Petra Vrdoljaka 3 Imotski 3
Petra Vrdoljaka 28 Imotski 3
Petra Vrdoljaka 1 Imotski 2
Petra Vrdoljaka 30 Imotski 2
Petra Vrdoljaka 20 Imotski 2
Petra Vrdoljaka 32 Imotski 1
Petra Vrdoljaka 26 Imotski 1
Petra Vrdoljaka 2 Imotski 1
Petra Vrdoljaka 17 Imotski 1
Petra Vrdoljaka 13 Imotski 1
Petra Vrdoljaka 901/2 Imotski 1

Antuna Gustava Matoša 901 Imotski 49
Antuna Gustava Matoša 8 Imotski 13
Antuna Gustava Matoša 33 Imotski 9
Antuna Gustava Matoša 10 Imotski 9
Antuna Gustava Matoša 4 Imotski 4
Antuna Gustava Matoša 6 Imotski 2
Antuna Gustava Matoša 27 Imotski 2
Antuna Gustava Matoša 15 Imotski 2
Antuna Gustava Matoša 9 Imotski 2
Antuna Gustava Matoša 1 Imotski 2
Antuna Gustava Matoša 29 Imotski 2
Antuna Gustava Matoša 3 Imotski 1
Antuna Gustava Matoša 0 Imotski 1
Antuna Gustava Matoša 17 Imotski 1
Antuna Gustava Matoša 13 Imotski 1
Antuna Gustava Matoša 11 Imotski 1
Antuna Gustava Matoša 902 Imotski 1

Biokovska 901 Imotski 81
Biokovska 4 Imotski 16
Biokovska 2 Imotski 15
Biokovska 6 Imotski 14
Biokovska 17 Imotski 5
Biokovska 15 Imotski 4
Biokovska 1 Imotski 3
Biokovska 19 Imotski 3
Biokovska 3 Imotski 3
Biokovska 902 Imotski 2
Biokovska 13 Imotski 1
Biokovska 26 Imotski 1

Dinka Štambaka 901 Imotski 149
Dinka Štambaka 26 Imotski 9
Dinka Štambaka 31 Imotski 6
Dinka Štambaka 11 Imotski 5
Dinka Štambaka 901/Bb Imotski 5
Dinka Štambaka 14 Imotski 5
Dinka Štambaka 25 Imotski 4
Dinka Štambaka 19 Imotski 3
Dinka Štambaka 4 Imotski 3
Dinka Štambaka 16 Imotski 3
Dinka Štambaka 0 Imotski 2
Dinka Štambaka 5 Imotski 2
Dinka Štambaka 24 Imotski 2
Dinka Štambaka 15 Imotski 2
Dinka Štambaka 21 Imotski 2
Dinka Štambaka 20 Imotski 2
Dinka Štambaka 12 Imotski 1
Dinka Štambaka 7 Imotski 1
Dinka Štambaka 17 Imotski 1
Dinka Štambaka 37 Imotski 1
Dinka Štambaka 33 Imotski 1
Dinka Štambaka 32 Imotski 1
Dinka Štambaka 3 Imotski 1
Dinka Štambaka 27 Imotski 1
Dinka Štambaka 23 Imotski 1
Dinka Štambaka 902 Imotski 1

Pogledajte na googlu ove uličice i vidjet ćete da nema šanse da ima više od 100 kućnih brojeva i onda taj famozni broj 901 s najviše birača. Možda ja nešto dobro ne razumijem i postoji logično objašnjenje, ali mislim da je u svakom slučaju dobro provjeriti o čemu se radi. Smrdi mi to jako!

Tko je glasao

Ja nastavih gdje si ti stao.

Ja nastavih gdje si ti stao. Prvo sam na novom T-Com telefonskom imeniku pronašao ulice u Imotskom (sugestija svakome tko ima vremena i volje) - http://imenik-live.t-com.hr/show?action=karta&type=prikazi&id_poi=184559
... pa sam prolutao svim ulicama upisujući ih u ovaj pretraživač - http://popisbiraca.pollitika.com/index.php
... i došao do spoznaje da zamalo svaka ulica u Imotskom ima taj famozni broj 901...
... ali zanimljivo, čak da sad netko želi ovo prikriti tumačenjem da je na 901 zbroj svih birača u ulici - u nekim ulicama broj birača na kućnom broju 901 nije najveća cifra u toj ulici - dakle, otpada to tumačenje...
... baš zanimljivo, znamo da nas kradu ali još ne znamo metodologiju. Moja pretpostavka je da imaju dvije strategije:
1. za vrijeme izbora, sve do brojanja glasačkih listića
2. nakon što se znaju preliminarni rezultati, ako nisu povoljni, pristupa se strategiji 2 i ta je vjerojatno podla i prljava, te može potrajati i nekoliko dana, dok se ne skupe i zadnji listići afričkih i grenlandskih Hrvata...

Imotski:
Hrvatskog Proljeća 901 Imotski 55
Put Crvenog Jezera 901 Imotski 29
Jezeranska 901 Imotski 46
Ispod Volta 901 Imotski 15
Ivana Raosa 901 Imotski 13
Zagrebačka 901 Imotski 8
Put Tržnice 901 Imotski 4
Biokovska 901 Imotski 81
Antuna Gustava Matoša 901 Imotski 49
Hercegovačka 901 Imotski 50
Gojka Šuška 901 Imotski 135
Vladimira Nazora 901 Imotski 84

Tko je glasao

Serija brojeva 901-905 jest

Serija brojeva 901-905 jest očigledno sistemski broj radi obrade podataka i ne znači broj ulice ili stanovnika. Može se zaključiti po tome što se navedeni karakteristični brojevi pojavljuju u svim navedenim mjestima.

Tko je glasao

Taj "sistemski broj" mi se

Taj "sistemski broj" mi se za sada ne pojavljuje ni u jednom slavonskom gradu (ad hoc pretraga po desetak-dvadesetk malih ulica po svakom gradu)...
No, plaši me da je ovo gore otkriveno samo manja komponenta u cjelokupnoj strategiji izborne krađe.

Tko je glasao

Pa ne može broj 905 biti

Pa ne može broj 905 biti broj kuće. To nema ni Oxford Street.

Tko je glasao

Čitam sve ove podatke koje

Čitam sve ove podatke koje ste naveli o prijavljenim dušama na fantomskim kućnim brojevima i ipak sam
došao do zaključka da je za ovakovo stanje ipak odgovornost na policijskim upravama koje voe evidenciju
stanovnika. Zašto?
Uočio sam da se radi uglavnom o malim mjestima da ne kažem selima, pa je malo čudno da lokalni zaposlenici u policijskim upravama nemaju pojma o stvarnom stanju na terenu.
Ovakova stanja bi morala odmah trebala biti provjerena od strane policijske uprave i svako sumnjivo prijavljivanje krekršajno kažnjeno.
Da li još uvijek za prijavu prebivališta morate pridonjeti pismeno odobrenje vlasnika stana ili kuće na
čijoj se adresi prijavljuje prebivalište.? Treba provjeriti vlasnika stana/kuće zbog plaćanja poreza na
iznajmljivanje prostora.
Zašto to pitam? Zato što se birački spisak radi na temelju prijave prebivališta a ne boravišta /boravišta možete
imati i više od jednog/. Dakle, osoba iz BiH koja želi kod nas prijaviti prebivalište morala bi obavezno pridonijeti
našoj policijskoj upravi odjavnicu prebivališta iz BiH-a.
Prema ovome kakovo je stanje na policijskim upravama očito je da se svjesno tolerira kršenje zakona o
prebivališti/boravištu zato što to nekome odgovora.
Eto, otuda imamo višak ljudi na biračkim spiskovima i zato nam se razlikuju birački spiskovi od stanja prema
popisu stanovništva.

inigo

Tko je glasao

E pur si muove

E pur si muove

Tko je glasao

Seneka, važno je da nas ne

Seneka, važno je da nas ne spale! Lomača bi bila prevelika i nije ju moguće zazidati u neki rudnik!; - prema tome, imamo šanse.

Tko je glasao

A što s time da Srbima na

A što s time da Srbima na mom biračkom mjestu jedan za drugim tvrde da ih ne mogu naći na popisu? Ljudi se okrenu i odu. Susjedi bleje... Svjedočila sam petorima takvim slučajevima, u pet minuta dok sam bila na biralištu, uključujući i sebe. Ja sam inzistirala tri puta da pogledaju ponovo, pa su, oh kakve li neugode, našli. Prijavila sam Gongu, koji nije napravio ništa, a i blago me odjebavao.

Tko je glasao

Birački odbor treba

Birački odbor treba potražiti pripadnike manjina na posebnom, manjinskom popisu. Jesu li to napravili?

Opinioiuris

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci