Tagovi

Politi?ki poduzetnik

Za po?etak, napao bih temu suhom definicijom što to jest politi?ki poduzetnik

Wikipedija kaže kako pojam "politi?ki poduzetnik" može zna?iti bilo što od slijede?eg:

  • netko (uobi?ajeno aktivan u politici ili poduzetništvu) koji osnuje novi politi?ki projekt, grupu ili stranku
  • poslovni ?ovjek koji želi profitirati kroz poticaje, protekcionizam, ugovore s državom ili kroz druge za njega povoljne aranžmane s državom kroz politi?ki utjecaj
  • politi?ki akter (ne nužno i politi?ar) koji želi napredovati u svojoj politi?koj karijeri i popularnosti promoviraju?i stvaranje politika koje zadovoljavaju publiku

O?ito, pojam politi?kog poduzetnika u svijeti ima malo šire zna?enje nego što je to kod nas, baš kao što se i pojedina zna?enja tog termina ne povezuju s nekim našim politi?kim akterima koji o?ito zadovoljavaju definiciju.

?injenica je kako se u posljednje vrijeme (sustavno ili ne, na vama je da prosudite) ova fraza sve ?eš?e koristi i to uglavnom u negativnom kontekstu. Pojam politi?kog poduzetnika bi morao ozna?avati nešto loše i negativno, te bi to o?ito (postoji konsenzus politi?ara) trebalo izbjegavati. Na?elno, ako govorimo o politi?kom poduzetništvu kao sredstvu za pove?anje ne?ijeg osobnog profita (druga to?ka gornje definicije) vjerujem da svi skupa imamo konsenzus - no, i u svijetu (a kod nas osobito) imamo cijeli niz primjera u kojima niti naši politi?ari ne uspijevaju biti imuni na te sitne ljudske slabosti, pa se pitam s koje pozicije autoriteta ti isti politi?ari nastupaju da bi tako nešto mogli tvrditi ("tko je bez grijeha neka baci prvi kamen").

Traže?i malo više o politi?kim poduzetnicima naletio sam na ?lanak "Gdje su politi?ki poduzetnici", u kojem autor (zazivaju?i meni dobro poznatog Ken Robinsona) kaže kako je naša društvena situacija takva da status quo u kojem se nalazimo više ne funkcionira, a ne možemo biti zadovoljni nositeljima politi?kog razvoja zemlje kroz malene pomake - ono što nam treba (a autor govori o Americi, no jednako je primjenjivo kod nas) su politi?ki poduzetnici, tj. oni ljudi koji svojom kreativnoš?u mogu unijeti velike promjene ne samo u businessu (gdje je kreativnost i odgovor na izazove temelj preživljavanja) nego i u društvu op?enito pa tako i u politici. Politi?ka struktura kod nas je u stvari sazdana kao jedna vrlo uska i visoka piramida koja je sazdana (uz minimalne novitete i povremena preslagivanja) od istih ljudi ve? dugi niz godina. Društveni mehanizmi za izbacivanje nepoželjnih elemenata strukture su preslabi ili nepostoje?i, a populisti?ki element politike (to?ka tri definicije) kreirao je vrlo široku bazu onih koji takvu politi?ku strukturu održavaju na životu (ili zato jer bi promjenama ispali iz strukture, ili zato jer im ta struktura osigurava odre?ene beneficije) - pa je stoga jasno kako bilo kakvo zna?ajnije komešanje nije poželjno.

Politi?kih poduzetnika je kod nas bilo, najradije se sjetim Borisa Mikši?a, zlatnog de?ka s Trešnjevke (koji je ro?en u Karlovcu) i kojeg sam zapamtio prvoga trena kada je obe?ao 20% gospodarskog rasta. U nizu nekakvih ?udnovatih doga?aja, Boris je navodno bio ošte?en za cijele izbore, u Sabor nije uspio uletiti, uspjelo mu je to za skupštinu grada Zagreba; a njegova famozna tvornica bio razgradive plastike ?ini se i dalje ne radi (zbog, pogodili ste, politi?kih pritisaka). I dok je Mikši? certificirani ridikul hrvatske politi?ke scene, splitska Lista velog mista je na proteklim lokalnim izborima izborila svoje mjesto pod suncem s nekih 17% glasova (ispravite me ako griješim) i odmah krenula u koaliciju s HDZ-om na na?in da nisu uzeli pozicije u poglavarstvu ali se percipiraju kao grupacija na vlasti koja se okoristila kroz razli?ite ugovore. Naj?eš?i primjer koji se spominje je riva, na kojoj je jedan od ?lanova liste odradio posao pocin?avanja stupova-nosa?a tendi. Nije da se puno razumijem u gra?evinu, no ?injenica je kako je riva projekt kojeg je pokrenula prethodna splitska vlast, a ovi su je samo dovršili, a nekako sumnjam da je pocin?avanje nekoliko desetaka stupova osobito veliki posao na 60+ milijuna kuna vrijednoj rivi, a da i ne spominjemo kako je prva slijede?a pocin?aonica ona od Dalekovoda u Dugom Selu (ako su lagali mene i ja lažem vas...). I najbolji primjer politi?kog poduzetništva je svakako onaj od Plinia Cuccurina i njegovog Baljanskog ?uda Mon Perin (za one koji žele znati više: to je ime brda iznad Bala), koji je neosporno u Balama uspio napraviti dramati?ni pomak u upravljanju imovinom op?ine na ?ijem je ?elu njegova lista, a što sada kroz projekt Ladonje želi projicirati na cijelu Istru.

Dakle, promatraju?i našu lokalnu politi?ku scenu, a uzevši u obzir gornju definiciju politi?kog poduzetništva, uspješno smo apsorbirali sve oblike tog fenomena i to bez osobite diskriminacije da li je politi?ki poduzetnik netko tko se doista (tradicionalno) bavio poduzetništvom pa je prešao ili barem pokušao pre?i u politiku (ala. Mikši?), ili je politi?ar koji kao svoju idelogoiju koristi populizam (ala. Bandi?) - ili bilo koja druga kombinacija ovih mogu?nosti uklju?ivši i situacije gdje imamo percipirane poduzetnike koji se poduzetništvom uop?e ne bave (ala. ?a?i? ili pak sve ?eš?e spominjani ali i zbog toga ništa više uspješniji SDP-ov Dragan Kova?evi?).

No, ono što mene zanima je motivacija osobe da se krene baviti politikom. Tj. da budem precizniji, zanima me koji su mogu?i razlozi da politi?ari odri?u pravo da se poduzetnici mogu posvetiti politici i politi?kom životu. S jedne strane, o?ita je cehovska solidarnost jer naravno da su politi?ari "ozna?ili" svoj teritorij pa im ne odgovara da netko iz suprotnog tabora (poduzetništva) kvari prosjek ili pak, da slu?ajno ovaj ne do?e na vlast pa ne napravi nešto kako spada. Ali puno bitniji element je mislim nešto drugo, a što je u cijelosti kompatibilno s nadolaze?im neposrednim izborima za župane, gradona?elnike i na?elnike op?ina. Naime, s pozicije politi?ke stranke i strukture, puno je jednostavnije kada se HDZ bori sa SDP-om (ili obrnuto) jer je protivnik poznat, postoje nekakve (barem na?elne i teoretske) ideološke razlike - no u situaciji u kojoj ?e se stranke morati baviti sa 530+ lokalnih kampanja, nikako im ne odgovara da se na terenu bore protiv lokalnih odli?nika (bili oni poduzetnici, lokalni lije?nici ili druge osobe od povjerenja u maloj sredini) jer protiv njih jednostavno nema pravog odgovora. Ako osoba nije ozna?ena aferama ili nekim konkretnim problemom, protiv politi?kog poduzetnika tog tipa jednostavno nema pravog odgovora jer oni ne zastupaju odre?enu politi?ku doktrinu ili ideologiju nego nastupaju s pozicije konkretnih problema i konkretnih rješenja koje nude (a na kojima, budimo iskreni, politi?ari baziraju svoju egzistenciju).

Uvijek se možemo naravno vrtiti oko gornje definicije, i pretpostaviti kako poduzetnik u politiku ulazi radi osobnog probitka ili probitka svoje tvrtke (primjera ima i više nego dovoljno da podrže teoriju), no u nekim slu?ajevima to jednostavno nije kvalitetni argument. Ja sam primjerice uvjeren da postoje ljudi kojima je dobrobit zajednice jednostavno jedan od životnih prioriteta pa je stoga logi?no da se u nekome trenutku posvete tom problemu.

Lokalni izbori koji nam predstoje iznjedriti ?e cijeli niz takvih likova, i sasvim je sigurno da ?e biti dobrih, loših i strašnih primjera - no uz malo sre?e, svi skupa ?emo nešto iz cijele pri?e nau?iti, a politi?ki poduzetnici (neovisno o njihovim stvarnim namjerama) ?e natjerati "u?malu mo?varu" naše politi?ke strukture na kvalitativne pomake, ako ne sada onda u onom slijede?em izbornom ciklusu 2011 i 2012 godine.

Misao dana:
When you reach an obstacle, turn it into an opportunity. You have the choice. You can overcome and be a winner, or you can allow it to overcome you and be a loser. The choice is yours and yours alone. Refuse to throw in the towel. Go that extra mile that failures refuse to travel. It is far better to be exhausted from success than to be rested from failure.

Komentari

U Srbiji su elitne djelove

U Srbiji su elitne djelove političkog poduzetništva počeli zvati drukčije (vidjeti komentare)

http://www.b92.net/biz/fokus/intervju.php?yyyy=2008&mm=08&nav_id=314177

U puno razvijenijoj RH je isto političko poduzetništvo sve slično samo desetljećima puno puno razvijenije i puno više prožeto s politikom, vlšaći i upravljanju javnim dobrima.

Npr. oni u Srbiji još uvijek diletantski nisu rješili šta sa nečijim tuđim (pa i državnim) građevinskim zemljištem ako ga je netko nezakonito zaposjeo i na njemu nezakonito izgradio nešto - to je kod nas odavno jednim djelom rečenice proglašeno vlasništvom vlasnika onoga što je izgrađeno (ne treba ništa ppoduzimati, 0 kuna i 0 zahtjeva) i još je, jer je sređivanje vlasništva uvjet za sve, i omogućeno lako petvranje nezakonite gradnje u EU zakonitu. Kod nas je 99,99 % svega vlasnički rješeno a i ostala pitanja skoro pa, uključujući beskrajne mogućnosti za razvitak na bazi 23 milijuna ljudi i raznog poslovanja na razini cca 4.000 mlrd EUR-a investicija i u sve to već uloženo cca 1.000 mlrd EUR-a iz zajedničkih izvora. Mi smo prava velesila u tome.

Zato ni srbijanska megakompanija Delta nije imala nikakve šanse u izravnom sučeljavanju za Zagrepčanku u Zagrebu niti sa našim paradržavnim laboratorijskim i inženjering tvrtkama (IGH d.d., INGRA) sa 3.000 puta manjim temeljnim kapitalom. Tako će vjerojatno proći i svjetske megakompanije, umjesto kako misle osvojiti naše tržište naši će sprašiti njih na njihovome. RH jedina dolično drži igru koju je igrao Tito sedamdesetih, jako građevinarstvo koje osvaja svijet.

Tko je glasao

Tema ovog dnevnika je više

Tema ovog dnevnika je više nego zanimljiva. Malo ću proširiti okvir diskusije uvodeći u nju i aspekt konvergencije politike i businessa koja se događa i na globalnoj i na lokalnoj razini društava. O kakvoj je konvergenciji riječ najbolje ilustriraju dva dokumenta: Principi korporativnog upravljanja koje je 1999. godine promovirala OECD i Bijela knjiga o europskom upravljanju koju je 2001. izdala Europska komisija. U njima se sasvim jasno vidi da postoji visoka usklađenost između businessa i politike u terminima vođenja poslova ili drugim riječima da se privredni sustav politizira, a politika postaje (ili već uvelike jest) business.

I dok ne vidim ništa lošeg da ljudi iz svih sfera društva ulaze u politiku, pogubnom mi se čini ta "de-politizacija" politike koja se događa kada ju se podvrgava menadžerskom stilu vođenja i kada marketing političkih osobnosti postaje važniji od političkog djelovanja (štoviše, istiskuje ga). Razlog poduzetništva u kapitalističkom načinu privređivanja je isplata dobiti za vlasnika(e). Razlog politike je sloboda i jednakost ljudi da odlučuju i djeluju u javnoj sferi koja im je zajednička. Spajanje tih dvaju razloga predstavlja, s jedne strane, temeljnu kontradikciju, a s druge, smrt demokracije.

Prema tomu, kad nam se u politici budu nudili tzv. poduzetnici, bez obzira na sferu iz koje dolazili, pitajmo se prvo jesu li oni jedni od nas, jednaki kao i mi, spremni s nama jednako dijeliti dobro i zlo svojih (ne)održanih obećanja i čime jamče da razumiju značenje pojma sukob interesa. Pitajmo se hoće li zajednicu tretirati kao svoje poduzeće u kojemu su građanke i građani najamna radna snaga, a u najboljem slučaju "mali dioničari" s isto tako malim pravom glasa ili će se u političkom djelovanju rukovoditi principom maksimalizacije dobrobiti za sve, a na račun nikoga.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Cini mi se da se ovdje

Cini mi se da se ovdje brkaju pojmovi. Kako u samom uvodniku, tako i u komentaru.

Naime, politicki poduzetnik nije gospodarski poduzetnik koji je usao u politiku.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Meni se pak čini da

Meni se pak čini da definicija prenesena u dnevniku dosta korektno pokriva fenomen političkog poduzetništva. Tvoje aktivnosti, @gale, se sasvim lijepo uklapaju ono što je navedeno pod (a): netko (uobičajeno aktivan u politici ili poduzetništvu) koji osnuje novi politički projekt, grupu ili stranku

Uoči Oktobarske revolucije pojedinci slični Tebi nazivali su se "profesionalnim revolucionarima". Sjedili su po europskim kavanama, "bistrili" politiku i čekali da ih vođa revolucije pozove da obave svoj revolucionarni posao i dođu na vlast. I danas, kad se politikom većinom bave profesionalci, a revolucije više nisu epohalni trend, ova vrsta "političara" služe kao puki izvršitelji taktičkih i operativnih zamisli vrha partijske nomenklature.

Međutim, za razliku od bilo kojeg oblika poduzetništva (pa i političkog) koje je po definiciji individualna aktivnost, za ili protiv interesa zajednice i nipošto samo po sebi jamstvo dokidanja statusa quo, politika vrijedna spomena je zajedničko djelovanje ljudi u interesu javnog dobra zajednice u, kako je prekrasno rekao Thomas Jefferson, "boisterous sea of liberty" (uzburkanom moru slobode).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Uoči Oktobarske revolucije

Uoči Oktobarske revolucije pojedinci slični Tebi nazivali su se "profesionalnim revolucionarima". Sjedili su po europskim kavanama, "bistrili" politiku i čekali da ih vođa revolucije pozove da obave svoj revolucionarni posao i dođu na vlast. I danas, kad se politikom većinom bave profesionalci, a revolucije više nisu epohalni trend, ova vrsta "političara" služe kao puki izvršitelji taktičkih i operativnih zamisli vrha partijske nomenklature.

Opet krivo. Cisto za primjer, osobno se bavim strateskim planiranjem. Apsurdna je tvrdnja taj dijapazon djelatnosti koji isto tako pokrivaju politicki poduzetnici gurati u ladicu izvrsitelja taktickih zamisli. Samim time i definicija i shvacanje samog pojma zahtjevaju reviziju.

Međutim, za razliku od bilo kojeg oblika poduzetništva (pa i političkog) koje je po definiciji individualna aktivnost, za ili protiv interesa zajednice i nipošto samo po sebi jamstvo dokidanja statusa quo, politika vrijedna spomena je zajedničko djelovanje ljudi u interesu javnog dobra zajednice u, kako je prekrasno rekao Thomas Jefferson, "boisterous sea of liberty" (uzburkanom moru slobode).

Politika, bas kao i menagment upravo barata kontekstom zajednickog djelovanja. Iliti, ovdje se ne radi o nikakvoj podjeli, osim ako se necemo igrati sindikalnih (imo, prilicno zaostalih) shema po kojima je menagment po prirodi u sukobu sa radnicima.

Naime, upravljanje resursima, znanje upravljanja resursima, organizacije, planiranja, odlucivanja, legitimiranja i tako dalje vrlo su znacajan simbiotski dio SVAKOG zajednickog djelovanja. Znaci, ne radi se o sukobu, vec upravo naprotiv, simbiozi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Jamčim Ti da ćeš se, uz

Jamčim Ti da ćeš se, uz ovakvo (ne)razumijevanje političkog, cijeli život baviti strateškim planiranjem i da će Tvoji rezultati u sferi politike ostati isti (tj. nikakvi). NHF

Zipa: U privređivanju postoji hijerarhija (a to znači fundamentalnu nejednakost) ljudi, informacija, odlučivanja, upravljanja itd., a politika je javno djelovanje slobodnih i jednakih građana i građanki. U privređivanju neki ljudi postaju višak, neki škart, a neki tražena roba. Uvođenje takvog upravljanja ljudskim resursima u politiku znači kraj demokracije. Uvođenje demokracije u privređivanje bilo bi pak ravno ekonomskom samoubojstvu.

Internet pruža novu šansu demokraciji upravo zbog virtualne slobode i jednakosti koje on inherentno sadrži, a kojih u zbiljskom životu nema (i to baš zbog ekonomizacije politike i politizacije ekonomije) pa onda svjedočimo propadanju političkog. Samo ponovnim pronalaženjem političkog (ali ne u terminima nekakve simbioze, nego širenjem prostora slobode djelovanja) imamo šansu to promijeniti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ja govorim o egzaktnim

Ja govorim o egzaktnim stvarima. O kojim ti stvarima govoris, ne znam.

Kada pak govorimo o egzaktnim stvarima, svaka odluka, svaki cin, pogotovo kada se radi o artikulaciji i sprovedbi sirih interesa poput politicke sfere, imaju svoje inicijatore i vodje. One koji guraju proces, jeli.

Tako je BORNA kao politicka akcija imala svoje vodje poput Ostrica, Hadzija, Romana, Gordana i Nikole. Bez njih ne bi bilo niti same akcije. Ili pak primjer HBOa gdje se bez Dubravke i Zvoneta opet nista ne bi dogodilo.

I tako dalje i tako dalje. Mozemo nabrajati u nedogled, mozemo spomenuti i srednjoskolske prosvjede, zapravo, dosllovno svaku akciju i svaku odluku koja je imala svoje protagoniste, pojedince koji su znali sta rade i koji su bili posveceni cilju i koji su upravljali drustvenom moci za realizaciju zajednickog interesa.

Naravno, interesira me Tvoje vidjenje cijele price, ali po mogucnosti da stvar bude ipak konkretna, zorna, jer u suprotnosti postoji opasnost da se radi o neutemeljenim zeljama koje nemaju previse veze sa postojanjem.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, gore ti je wikipedija

gale,
gore ti je wikipedija definicija, pogledam sam nekoliko takvih i sve su skoro identične

mislim da je naše shvaćanje političkog poduzetnika drugačije od onoga što ljudi smatraju po vani

Tko je glasao

Sve stoji, samo, cini mi se

Sve stoji, samo, cini mi se da se opet suvisno unosi pojmovna zbrka. A cemu prihvacati lose definicije koje unose metez, umjesto da bistre?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Mislim da je definicija

Mislim da je definicija dovoljno jasna..druga stvar je što ti misliš da je tvoja bolja :)

Tko je glasao

Sta jes, jes 8-) Nu, mozes

Sta jes, jes 8-)

Nu, mozes baciti oko na:

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneur

te na:

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_entrepreneur

korjensku bazu i pojmovnu zbrku koja onda proizlazi iz iste baze.

Dakle, Social entrepreneur spada u polje koje spominjem, da bi i kao sama referenca u politickom dobivao novo znacenje, ono popularno isprostituizirano.

A cemu da prihvacamo takve definicije, pogotovo iz drugih jezika kada ocito nose zbrku u razumijevanju?

Back to the roots.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ma tu je izgleda mrak pustio

Ma tu je izgleda mrak pustio probni balon u eter , kao ti sa svojim organizacijama...sve je jasno traže se novi termini za ono što postoji vjekovima.
Imaš bećar, lola,bekrija...sve isti tip čovjeka.
Npr. razlika između tebe i Čačića nema...on javno kaže da mu firme vode advokati a ti javno kažeš da jedeš SDP odrezak

Tko je glasao

Prema tomu, kad nam se u

Prema tomu, kad nam se u politici budu nudili tzv. poduzetnici, bez obzira na sferu iz koje dolazili, pitajmo se prvo jesu li oni jedni od nas, jednaki kao i mi, spremni s nama jednako dijeliti dobro i zlo svojih (ne)održanih obećanja i čime jamče da razumiju značenje pojma sukob interesa. Pitajmo se hoće li zajednicu tretirati kao svoje poduzeće u kojemu su građanke i građani najamna radna snaga, a u najboljem slučaju "mali dioničari" s isto tako malim pravom glasa ili će se u političkom djelovanju rukovoditi principom maksimalizacije dobrobiti za sve, a na račun nikoga.

sve dok nam mehanizmi društvenog pritiska ne budu dovoljno jaki da možemo sami "isplijeviti" pogrešne ljude, dotle nekog bitnijeg napretka neće biti
ja ne vidim zašto bi se osobito morali bojati političkih poduzetnika kada jednako loših ako ne i opasnijih ljudi imamo u postojećoj političkoj strukturi, a s novim lokalnim izborima će situacija biti samo još nepovoljnija

Tko je glasao

ja ne vidim zašto bi se

ja ne vidim zašto bi se osobito morali bojati političkih poduzetnika kada jednako loših ako ne i opasnijih ljudi imamo u postojećoj političkoj strukturi, a s novim lokalnim izborima će situacija biti samo još nepovoljnija
Ne samo da se ne treba bojati toga nego je sve manje razloga za strah od bilo čega:
- uopće nema dvojbe da su zahtjevi za solidnijim u svemu stvarno sve veći (ne samo što traži EU nego i sve to nameće i traži) a da naš kontinuitet vozi u drugom smjeru i da se sve snage ujedine i pokušaju iskreno složno u smjeru zahtjeva vremena (jer npr. ne rade mehanizmi za upravljanje koje spominješ a nismo napravili ni okretište ni mehaničarsku službi niti ima djelova niti novaca ...);
- pa uopće nema dvojbe ni straha da je svakim danom sve veća gužva i nezgoda oko toga a uopće nema straha da će se to rješiti samo od sebe i da će to rješiti netko, pa je posve pouzdano da su već sada ama baš svi prisiljeni minimalno početi razmišljati i uvažavati sve oko i minimalnog rješavanja;
- ad rasprave Chicago-Zagreb na dnevniku esperanza, i njihova kulturno-revolucionrana faza je tekla kao vrh svjetskog moderniteta u smislu gradova i poduzetništva a sadašnja je došla ne prvesntveno kao vizija gradonačelnika koji sve mijenja što je otac "mafijaš" radio nego jer se je ta konecepcija od prije slomila i raspadala, pa nije bilo izbora;
- u navedenom smislu će nastavak trasha nepogrešivo pomoći slomu a bilo kakvi i minimalni pomaci pomoći okretanju vizija, sada sve nepogrešivo u pravcu obrata, jer smo sada konačno došli do te faze.

Najbolja potvrda da to tako teče i da nema straha je pollitika.com, koja u zadnje doba najednom to potvrđuje sve više, a čak se i gale i nove snage sa nepogrešivih JOT akcija izmještaju na ugodni štapksi položaj na vrhu brda gdje će u roku 10 godina polako slagati kockice te polako vizirati razvoj situacije po bojišnici i povlačiti konce. U velikim gužvama i nedoumicama je najbolje situaciju promatrati iz pozicije najviših štabova i hedonista, a naročito u djelu ugodnih dobiti i u najtežim trenucima.

Tko je glasao

Nit je guzva, nit je

Nit je guzva, nit je nedoumica. Pogotovo kad gledas sa vrha brda. :-p

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

...kada jednako loših ako

...kada jednako loših ako ne i opasnijih ljudi imamo u postojećoj političkoj strukturi...

Tako je. U nas se prije radi o tomu da se privredom ne upravlja po principima dobre korporativne prakse tj. privreda se još nije osobodila željeznog zagrljaja politike. To negativno nasljeđe državnog socijalizma u kojem je jedna partija određivala što će se, koliko, gdje i po kojoj cijeni proizvoditi, u novim se uvjetima (privatizacije) pretvorilo u čisti klijentelizam, a praksa da se privatni interesi namiruju iz zajedničke blagajne i na račun zajednice je još uvijek dominantna. Ono za što se ja zalažem je odvajanje sfera utjecaja i autonomno funkcioniranje društvenih pod-sistema (politike, privrede, prava, znanosti itd). Bez toga, imat ćemo i dalje stanje u kojem ništa ne radi kako treba, a korupcija i negativna selekcija osnovni modus operandi društva.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ma kakvo odvajanje politike

Ma kakvo odvajanje politike i poduzetništva? Otkud ti takve baljezgarije? Gdje je to odvojeno i zašto bi bilo odvojeno? Tko odvaja krvotok od tijela?

Država je samo jedno veliko poduzeće. Veliko servisno poduzeće za građane. Zašto vi ljudi malo ne čitate Vugrina? Najgore mi je kad vidim posebne bilance za proračunske korisnike, jao gluposti...
Pa posebno knjigovodstvo za (tzv.) neprofitne organizacije, posebne za obrte, koje komplikacije, koje jebeno dobre mogućnosti za muljanje svih vrsta...

Mrak je na dobrom tragu.
Nije problem poduzetnika ili političara.
Problem je ČOVJEKA. I sistema koji je stvorio.
Problem kod nas je što nemamo poduzetnike nego kvazitajkune, uglavnom ratne profitere.
Što nemamo političare nego moralne nakaze.
I što imamo jedan totalno bolesni sistem. Bez efikasnosti i produktivnosti, sa totalno slabim stimulativnim mehanizmima, a još gorim kontrolnim mehanizmima.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@Delgado/@Nemezis - oboje

@Delgado/@Nemezis - oboje ste u pravu.

Odvajanje politike od poduzetnistva - drzim da je Nemezis uprla prstom u jedan od glavnih generatora problema danas - politicka/sukladna podobnost je postala jedan od glavnih kriterija za uspjesno poduzetnicko poslovanje !
Tko nije dio krda - placa reket - na ovaj ili onaj nacin. Uspjesni i zbilja nadareni poduzetnici mogu bez jednog od ova dva uvjeta razvijati posao samo do odredene granice, ne preko toga.

Delgado - JAKO dobra definicija danasnjih subjekata u ovom miljeu - politika/poduzetnistvo ...

Tko je glasao

Ne možemo nikako oboje biti

Ne možemo nikako oboje biti u pravu jer nemesis kaže:
Ono za što se ja zalažem je odvajanje sfera utjecaja i autonomno funkcioniranje društvenih pod-sistema (politike, privrede, prava, znanosti itd). Bez toga, imat ćemo i dalje stanje u kojem ništa ne radi kako treba, a korupcija i negativna selekcija osnovni modus operandi društva. što bi značilo da političko reketarenje možemo riješiti tako da gospodarstvo premjestimo na Mars?
Kako odvojiti politiku kao "društveni podsistem"? Daj mi to malo pojasni, molim te. Meni je to kao da veliš da treba odvojiti mozak od tijela da bi tijelo bolje funkcioniralo. Po meni treba poraditi na poboljšanju otpornosti (imunitet u medicini), kako bi dobili zdraviji krvotok koji će se uspješnije boriti sa virusima.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@ Delgado - Mislim da ti i

@ Delgado - Mislim da ti i Nemezis ne razmisljate na istoj ravnini u ovom trenutku - ali zapravo govorite istu stvar - uvjetno receno.

Ja sam shvatila ovako: ona govori o UTJECAJIMA i silnicama u odlucivanju i poslovanju, ti govoris o TEHNICI suzivota i funkcioniranja ovih sustava ...

Ona govori o ODVAJANJU politike i elemenata/subjekata koji vuku razvoj i opstojnost drustva i trzista u smislu - nek struka odlucuje o struci, ne dajmo da politika odlucuje ( nestrucno ) o struci!

Ti govoris istu stvar - danas su najeksponiraniji poduzetnici tajkuni iznikli u sinkopi kleptokratske ekonomije koju je trasirala - politika!

Politicari koji se razumiju u SVE - od poljoprivrede do operacije na otvorenom mozgu! A tamo ih postavilo ne struka nego rodijacka veza, ratno "iskustvo" ili neka slicna podobnost!

I netko ovdje rece - leader A tipa bira A ekipu, leader B tipa bira C ekipu - i to vam je odgovor na mnoge stvari!

Nemesis govori istu stvar kao i ti zapravo, kad se pronade zajednicki nazivnik - u medudjelovanju politike i poduzetnistva treba izolirati i izbaciti svaku mogucnost negativne selekcije proizasle iz politickih utjecaja koji oblikuju trziste na korist iskljucivo sebi samima i ekipi, a ne siroj drustvenoj zajednici...

Sad, ne znam jesam li JA onda bas dobro razumjela LOL oba vasa komentara.

Tko je glasao

@tyche Dobro si razumjela,

@tyche

Dobro si razumjela, barem mene. Sistemska sociologija promatra društvo kao funkcionalno diferencirani sustav autonomnih i autoreferencijalnih pod-sustava. Svaki od tih društvenih pod-sustava operira na principu binarnog koda i uvođenje koda iz jednog pod-sustava u drugi dovodi do disfunkcionalnosti. Kada, primjerice, privreda počne operirati na političkom kodu moć/nemoć onda je rezultat toga, između ostalog, nelojalna konkurencija, monopoli, kartelizacija, itsl., a u konačnici raspad tržišta i pretvaranje politike u slugu korporativnih interesa. S druge strane, kad se u politiku uvode principi korporativnog upravljanja ili još gore kada se i tu operacije odvijaju u kodu plaćanje/neplaćanje, dobivamo profesionalizaciju tj. "menadžerizaciju" (a u goroj varijanti još treba dodati i podložnost korupciji) političara i pasivizaciju političkog tijela (neizlazak na izbore, nezainteresiranost za javno dobro itsl.) odnosno smrt demokracije, a u krajnjem slučaju novi oblik totalitarizma (s ljudskim licem).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ja jako cijenim teorijske

Ja jako cijenim teorijske rasprave. Tako dolazimo do teorijskih modela (planova, prototipova...) koji stvaraju nova ili poboljšavaju postojeća praktična rješenja.
Ali ne cijenim puste teoretske raprave kojima je jedini cilj (kako Gale dobro primjećuje) uvođenje dodatnih pojmova koji samo dodatno zbunjuju umjesto da razjašnjavaju.

Izdvojio sam iz vaših komentara par primjera besplodnog teoretiziranja:
tyche:
ona govori o UTJECAJIMA i silnicama u odlucivanju i poslovanju, ti govoris o TEHNICI suzivota i funkcioniranja ovih sustava kako je moguće u suživotu odvajati utjecaje?

struka odlucuje o struci, ne dajmo da politika odlucuje ( nestrucno ) o struci ovo je jedna od često izricanih nebuloza, pa je neću ni posebno komentirati

nemesis:
Svaki od tih društvenih pod-sustava operira na principu binarnog koda i uvođenje koda iz jednog pod-sustava u drugi dovodi do disfunkcionalnosti. ovisi koje binarne kodove gledaš. Ako krv uđe u mokraću to jest problem. Ali ja ne govorim o tome kodu, nego o DNA kodu, zajedničkom za sve podsustave. Koji, ako je zdrav, pravovremeno reagira na nastale probleme i stalno modernizira obranu od budućih problema. I što je najvažnije, stalno radi na svojem vlastitom razvoju.

kad se u politiku uvode principi korporativnog upravljanja ili još gore kada se i tu operacije odvijaju u kodu plaćanje/neplaćanje
ne kužim što bi tu trebao značiti pojam "politika" i zašto se svako plaćanje doživljava kao reketarenje? U političkim i neprofitnim organizacijama, te proračunskim firmama MORAMO uvesti kod plaćanje/neplaćanje (to bi se standardnim riječnikom valjda zvalo: transparentnost troškova) a ne sprečavati njegovo uvođenje. Moramo uvesti kvalitetno UPRAVLJANJE u svim segmentima.

Po meni jednako punoljetne poduzetnike moramo imati i na čelu poduzeća, kao i na čelu škola i bolnica. A najbolje poduzetnike moramo imati na čelu državne uprave. Jer političar je upravo to: poduzetnik/manager širokog spektra.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@Delgado Iako si se na

@Delgado

Iako si se na početku ogradio izjavom da cijeniš teorijske rasprave, u ostatku komentara pokazuješ nervozu pred nečim što ne razumiješ (a nije da ne bi mogao, kad bi htio :-) Daleko bi me odvelo da sada ulazim u detalje sistemske sociologije, ali ću tek za orjentaciju neupućenima reći da društveni pod-sistemi preko strukturalnih veza stalno registriraju iritacije iz okoliša kojeg čine drugi pod-sistemi. Te veze nisu nipošto uvijek uzročno posljedične.

A što se tiče uvođenja koda plaćanje/neplaćanje u "političke i neprofitne organizacije te proračunske firme" to uopće nije sporno u slučajevima kada te organizacije posluju u ili s društvenim pod-sistemom privreda. Ali u dijelu u kojem su one dio društvenog pod-sistema politika, glavni operativni kod može biti samo moć/nemoć. U sistemskoj sociologiji ovo svojstvo sistema naziva se operativna zatvorenost.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Dobro kažeš: a nije da ne

Dobro kažeš:
a nije da ne bi mogao, kad bi htio jer možda bi mogao, ali je sigurno DA NEĆU. Besplodno teoretiziranje (kljukanje maoizma vitaminima kojih je ionako prepun) ću prepustiti takvima poput tebe, jebivetrima sa filozofskog faksa :)

Ja se bavim plodnijim i konkretnijim stvarima - okupljanjem zdravih političkih snaga. I mogu ti reći da sam izuzetno zadovoljan. Nisam ni sanjao toliko uspjeha u malo vremena. Što je prije mjesec dana izgledalo nemoguće već danas je potpuno normalno i poželjno.

Kako je G-news to dobro predvidio :)
Kucnuo je čas, TREBA DELAT :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@Delgado - obzirom da si nam

@Delgado - obzirom da si nam zorno predocio dobre primjere besplodnog teoretiziranja ;)), kako bi bilo da nam sad predocis svoju PRAKTICNU verziju rjesavanja problema koja bi RADILA u praksi, nesto sto vec nismo culi, a sto je doista P R O V E D I V O u ovim nasim uvjetima...sa sredstvima kojima raspolazemo.

Ako i jesam Nemesis, ocito je da ja TEBE nisam dobro razumjela, pa obzirom da sporo shvacam ... :) moje pitanje bi glasilo : DAJ MI SVOJ VIDENJE.

KONKRETNO molim, obzirom da se mene optuzuje za opca mjesta :) i besplodno teoretiziranje, pa da naucim kako se to NE RADI.

Kako bi trebalo rijesiti problem gdje politika vrsi abuse u odnosu na poduzetnistvo - s tim da se ja jos uvijek slazem s tvojim tezama da su oba ta aspekta dio jedinstvenog sustava, ali sam sigurna da bi u produkciji taj spoj trebao raditi sinkronizirano, a ne da jedan parazitira na drugom.

Ne moras se tom prigodom izrazavati cesto izricanim nebulozama tipa

"Problem je ČOVJEKA. I sistema koji je stvorio.
Problem kod nas je što nemamo poduzetnike nego kvazitajkune, uglavnom ratne profitere.
Što nemamo političare nego moralne nakaze.
I što imamo jedan totalno bolesni sistem. Bez efikasnosti i produktivnosti, sa totalno slabim stimulativnim mehanizmima, a još gorim kontrolnim mehanizmima."

To smo culi stotinama puta.

btw - nisam nikad tvrdila da je u ikakvom suzivotu potrebno i uopce moguce odvajati utjecaje - otkud ti to? Niti je Nemesis to rekla - ona drzi da ih je potrebno regulirati, ponegdje ograniciti, definirati ...

Tko je glasao

Ajde bar neka korist od

Ajde bar neka korist od našeg pustog teoretiziranja, uspio sam vas tvrdokorne feministice i teoretičarke spustiti na zemlju, među PRAKTIČNO GRAĐANSTVO. Među politički poduzetne aktiviste :)

Evo sad se već slažemo oko nečega što se prije par minuta nismo:
s tim da se ja jos uvijek slazem s tvojim tezama da su oba ta aspekta dio jedinstvenog sustava, ali sam sigurna da bi u produkciji taj spoj trebao raditi sinkronizirano, a ne da jedan parazitira na drugom što uradi malo muške kritike :)

A izgleda da se sada i svi slažemo (ili je možda to tako i od početka samo to ja ne vidim?):
Niti je Nemesis to rekla - ona drzi da ih je potrebno regulirati, ponegdje ograniciti, definirati ... eto, sjajno...

A oko ovoga se APSOLUTNO slažemo:
Ne moras se tom prigodom izrazavati cesto izricanim nebulozama tipa
"Problem je ČOVJEKA. I sistema koji je stvorio...
...To smo culi stotinama puta."
jedino mi nije jasno zašto sam dobio bod sa naglaskom da je baš zbog toga. Da nisi malo u sukobu sama sa sobom?

Da zaključimo sa tvojim (napokon konkretnim) pitanjem:
Kako bi trebalo rijesiti problem gdje politika vrsi abuse u odnosu na poduzetnistvo daš mi svoj mail na pp, pa ti pošaljem materijale sa svojim viđenjem (tj. mojeg tima). Lijenčinama koji to neće ni otvoriti ne šaljem. A među sumnjivcima na lijenost si i ti, jer koliko se sjećam i ti si mojem prijatelju već davno obećala proučiti Vugrina, ali koliko vidim nisi stigla ni do Laucovog predgovora.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

:) Od pocetka smo se mi

:)
Od pocetka smo se mi slagali, samo sto ne govorimo o istoj pojavi istim jezikom ...

Da nije tako, ne bih te ni bodovala pozitivno - u sukobu sa samom sobom sam jedino kad otvorim hladnjak i ispred slasticarnice, u ostalim zivotnim situacijama uglavnom sam posve svjesna onoga sto mislim ;) pa i glede tvoga komentara.

Ovo o nebulozama i banalnostima gdje sam te citirala - samo sam te malkoc cupnula za jezik :), nisi ni ti imun od opcih mjesta koja drugima spocitavas :) - sto ne znaci nuzno da ta opca mjesta gdje se dobro uklapaju ne treba koristiti, nikad ne znas tko jest/nije sto procitao... Nemam nista protiv opcih mjesta tamo gdje se sloze dobro.

Ali sam silno podlozna svakoj muskoj kritici, oma se zamislim!!!
I preispitam!!!
I postupim.
ROFL

Vugrin - svojedobno po preporuci (steta sto vise nije tu) kolege Posl3ka nasla online i iscitala, mjestimicno se namucila i neke dijelove preskocila :( jer malo mi je tesko pratiti bez predznanja o nekim stvarima. Pa si zadala obavijestiti se i onda nastaviti s citanjem. Pa na to zaboravila.

Bila bih zahvalna za obecanu literaturu jer - nisam si na zalost od prethodnog citanja Vugrina u opcoj guzvi i selidbi nista spremila, ne pitaj me kako - nemam pojma vise.

Sto se gospodina Lauca tice - bio je mom necaku mentor, inace ne bih znala ono sto o njemu i njegovom radu znam. A ono sto znam - respect !

I necak zbilja ima strpljenja kad mi objasnjava :) kojesta.

Tko je glasao

Mozda drzava je poduzece,

Mozda drzava je poduzece, samo sto meritum nije profit.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Država jest poduzeće, i to

Država jest poduzeće, i to najveće. Koje se sastoji od manjih (profitnih i neprofitnih) poduzeća.

Ako te muči profit i tu uvijek vidiš profit u novcu pred očima, onda promijeni mišljenje o profitu kao takvom. Gledaj ga kao ispunjenje neke potrebe. Pa ako tako gledaš onda su sva poduzeća u državi profitna. Npr. podizanjem kvalitete zdravstvenog sustava si usrećio mnoge ljude, kvalitetnije zadovoljio njihove potrebe. Ako je tako, zdravstveni sustav (grupacija zdravstvenih poduzeća) ostvaruje profit.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

OK, brijo sam na financijsku

OK, brijo sam na financijsku dobit kao meritum. A kada je meritum tesko kvantificiran i kada je sustav potpuno otvoren, kao sto je u politici slucaj, tada su i drugi zakoni u igri. Za henesijavce ko stvoreni :-D

Dakle, potrebno je naci meritum. A sad ne znam imas li ga, ima li ga Vugrin i tako dalje? Ako imas/te, samo pucaj, vrlo interesantna je to stvar.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Država jest poduzeće, i to

Država jest poduzeće, i to najveće.

Ovo shvaćanje dugujemo potiskivanju političkog od strane društvenog, koje se počelo događati u novom vijeku. Tada, naime, nastaje ideja "društvene ekonomije" kao načina upravljanja kolektivnim kućanstvom, čiji je politički oblik postala nacionalna država. U staroj Grčkoj, međutim, postojala je privatna sfera održavanja života u kućanstvu (oikos), gdje je vladala nužnost i nejednakost i javna sfera (polis) kao područje slobode i jednakosti građana. Politika nije bila sredstvo za zaštitu društva ili, još manje moguće, servis društva kako se to danas popularno razumije. Naprotiv, ovladavanje nužnostima života u kućanstvu bilo je uvjet za slobodu polisa ili, drugim riječima, život u kućanstvu (ekonomija) postojao je radi "dobrog života" u polisu. (Arendt;1991 str. 35)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Grci su zaključili da je

Grci su zaključili da je glavni čombenik slobode privatno vlasništvo također da je tiranija proizvod poreznog sustava. Smatrali su da ako treba sačuvati slobodu po svaku cijenu treba izbjegavati ugnjetački porezni sustav.Naplata poreza je bila bez birokracije(građani su podijeljeni grupe na temelju procjene dobara i svaka grupa je imala tri predstavnika koji u direktno plačali iznos, da bi se kasnije pobrinuli da im građani iz njihove grupe plate), također su za neke druge vrste poreza imali unajmljene privatnike koji su taj posao odrađivali....itd.
Uglavnom to je šljakalo samo tada, inaće je pravilo da su svi prije i kasnije imali birokraciju/organizaciju/poduzeće koja je skupljala novac i s njim manipulirala.
Grci su ipak bili na višem stupnju razvoja nego mi danas a to je posljedica stanja duha ravnopravnosti proizlašlog iz mudre politike ondašnjih mislećih snaga.
Sve je porez odnosno država je upravljanje porezima.
Komunizam je najveći blef za mase po tom pitanju, svi su mislili da su jednaki no nisu bili čak ni u startu....kod nas je to kulminiralo sa "jesu krali al su i nama dali"...ja bi to proširio sa "jesu su krali al su i nama dali da krademo", tao da su se iz toga izrodili milijuni specijalaca koji su primorani izvući iz zajedničke kase.
U tome je pravilo tko je bliže vatre bolje se grije...i ne treba padati u defetizam nego te specijalno stečene navike preusmjeriti na izvoz i proizvodnju

Tko je glasao

WHOW!!! Ovako nešto dobro

WHOW!!! Ovako nešto dobro (genijalno, optimistično) nisam čuo već jako dugo:
i ne treba padati u defetizam nego te specijalno stečene navike preusmjeriti na izvoz i proizvodnju Ti kao da si napredni sin dvaju genijalnih očeva: Vugrina i našeg minimaliste - APa :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

jedan prijatelj pametnom

jedan prijatelj pametnom čovjeku vrijedi više nego hiljadu neprijatelja

Tko je glasao

Ne mora biti nepovoljnija

Ne mora biti nepovoljnija situacija sa ovim lokalnim izborima!!!!!

Samo moramo izbrisati ideju biplarnosti..... i uvesti višestranački sustav i mentalitet..... a to SVE ovisi o NAMA.... državljani RH koji IMAJU prebivalište u RH!!!!!!!!!!!!

Za razliku od sabora..... u općinskim i gradskim vijećima ne sjede stranci!

Tako da se moram ipak osvrnuti na to kako će sada tek ta vijeća imati svrhu... a ne da postoje isključivo sa svrhom da budu glasačka mašinerija kao što je do sada bila.... i tu ćemo vidjeti ogromnu razliu po kojoj će se malo potresti cijeli sustav.... SVE DO SAMOG VRHA!!!!! ovaj put glasamo jasno i glasno za ime i prezime.... i ne može jedna šaka jada sa liste rušiti ČOVJEKA!!!!

Ja sam osobno ZA neposredni izbor..... pogotovo u ovoj nakaradnoj i neizvjesnoj situaciji u kojoj se nalazimo kao država... di smo na ljestvici korupcije? ono.... kraj Nigerije ne?.....
Sa ovim sustavom ZNA SE tko pije i tko plaća..... za razliku od prije di je banda sa vrha platila da bi sebi osigurala logistiku na terenu za parlamentarne izbore.... ovaj put NEĆE to moći ako NAROD SEBI IZABERE ČOVJEKA!.... sada doslovce će NAROD imati to što sebi izabere.... i to PRVI PUT od kada postoje općine i gradovi (JLPSe).

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Tako da se moram ipak

Tako da se moram ipak osvrnuti na to kako će sada tek ta vijeća imati svrhu... a ne da postoje isključivo sa svrhom da budu glasačka mašinerija kao što je do sada bila.... Mislim da griješiš jer akko stvari stoje vijeće će i dalje imati istu svrhu.... dakle glasačka mašinerija smo sada sa malo večim ovlastima.

.....ovaj put glasamo jasno i glasno za ime i prezime.... Ovo stoji deklarativno no ne i stvarno. To što će kandidati za načelnike, gradonačelnike..... biti na listi sa imenom i prezimenom me znači da i loše neće podržati starnalka glasačka mašinerija. U takvim uvjetima neko novo lice pa bio on i genijalaca ima mnogostruko težu poziciju.
Po mojim shvačanjima demokracije i neposrednih izbora bi značilo da se vijećnici biraju sa otvorenih lista pa ko prođe, a iststa stvar i za načelnike ....., gradonačelnike..... E to bi tek bili pravi neposredni izbori.

Tko je glasao

Evo upravo sam pregledao ove

Evo upravo sam pregledao ove zakone....... i koliko ja vidim da Vijeće kao takvo nije ništa više nego što danas po pitanju ovlasti.... osim što sada neće moći izglasavati nepovjerenje na svoju ruku.... jer bi to bilo protiv USTAVNOG ZAKONA.... znaći Načelnik/Gradonačelnik i njihovi zamjenici sada imaju SVE ovlasti nekadašnjeg Poglavarstva.

A Vijeće kao takvo može jedino sebe srušiti ako budu nesložni.

1.) HRVATSKI SABOR
3178
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
Proglašavam Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/158
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZBORIMA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA

2). HRVATSKI SABOR
3179
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/159
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

3). HRVATSKI SABOR
569
Na teme¬lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Proglašavam Zakon o lokalnoj i područnoj (re¬gionalnoj) samoupravi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. trav¬nja 2001.
Broj: 01-081-01-1100/2
Zagreb, 10. trav¬nja 2001.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

4). HRVATSKI SABOR
669
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postup¬ku primopredaje vlasti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/07
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 7. veljače 2007.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Znaći po ovim zakonima o kojima raspravljamo Grado/Načelnici postaju ono što se i traži od te institucije.... a Vijeće postaje tijelo koje donosi odluke t.j. korektiv Grado/Načelnicima..... a ne samo mašinerija za glasovanje.... tamo di se budu ponašali kao mašinerija za glasovanje će sebe srušiti.... npr. ne izglasavnaje proračuna itd itd....

molim Vas ispravite me ako sam nešto promašio u ovim izmjenama (i dopune) zakona o JLPSe.

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

u zakonu o načelnicima i

u zakonu o načelnicima i gradonačelnicima su ti navedeni financijski limiti za pojedine aktivnosti načelnika i gradonačelnika

ako se ne varam, nema niti jednog limita većeg od milijun kuna s čime u zagrebu ne možeš pofarbati niti četiri semafora na raskršću

mislim da će provedba tih zakona u najmanju ruku biti zanimljiva

Tko je glasao

Ovdje ste sto posto u pravu,

Ovdje ste sto posto u pravu, stime da upravo ovakve restrikcije donose transparentniju nabavu.... ne kažem učinkovitiju.... (barem po pitanju vremenski restrikcija/realizacije) već kud i kamo 'JAVNIJU' :) nabavu.... i puno više posla za Gradonačelnika kao i njegovu ekipu u lokalnoj upravi.

Vidim kako bi tu trebalo i malo više raditi.... pa se ta Gradonačelnikova plaća možda čak i zaradi.... :)
A tko se boji posla i JAVNE nabave neka se jednostavno NE KANDIDIRA!

Dobro ste to pikirali....

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

nije to samo stvar nabave

nije to samo stvar nabave nego mogućih scenarija kod sastava vlasti,
kao prvo, postavlja se pitanje što je pobjeda na izborima? da li je to gradonačelnička pozicija ili dominantna pozicija u vijeću?
da li je moguće da imaš svog gradonačelnika i da istovremeno budeš u opoziciji u vijeću (i obrnuto)?

vijeće je to koje odobrava budžet, to treba imati na umu, a također i da gradonačelnik može raspustiti vijeće, a vijeće može tražiti referendum o povjerenju...

ne treba ići daleko, samo odemo do slovenije s jedne strane ili srbije s druge i vidjeti ćemo odmah sve krajnosti tog sustava, još kada to iskombiniramo sa zakonskim rupama plus naša ingenioznost u zaobilaženju...

biti će tu cirkusa samo takvog

Tko je glasao

biti će tu cirkusa samo

biti će tu cirkusa samo takvog
"Sustav" ne misli razvijati veći cirkus i intenzivno radi i blizu je dovršetka svih softvera i hardvera za puno već disciplinu sve prakse a naročito preko upravljanja zajedničkim poslovima - novcima, ovlastima i dozvolama, imovinom, zakonima i svime.

"Sustav" je iskoristio EU, sve veće njihove dobiti tu i sve veće zahtjeve, da sve vrati na kolsjek kojem je "sustav" vičan, a to je (samo)upravljanje pod vodstvom avangarde i širih sveznika, sve a la zreli kardeljizam sedamdesetih. U nove zakone i u razne mjere su ugrađeni mali djelovi kojim se sve prethodno što je "sustav" radio pretvara u tip top EU zakonito i čisto, kojima se dovršavaju mehanizmi okrupnjavanja i kartelskog povezivanja "sustava" te ovisnost o "sustavu" i kontrola svega srednjeg i manjeg (sitnozubana), na EU zakone su u nacionalnom dodatku od 10 % dodani iskusni kardeljistički dodaci za punu ovisnost o središnjim djelovima "sustava" ...

U praktičnom, kao je bilo i nastavilo, samo u prilog središnjih i jačih djelova i puno veće discipline. Bilo šta manje i srednje će se puno teže moće realizirati nezavisno, a ako je uklopljeno u veće i sve što rade veći i središnji djelovi će opet ići lakše, do nema nikakvog problema.
Npr. veliki projekti će se još lakše provesti ad zakona i bilo čega, a podešavanje u javnoj nabavi za ciljani dream team sudionika još lakše jer će to biti još više prepušteno IGH d.d. i njihovoj poznatoj tehnologiji, gdje stave na 126. strani općih uvjeta da glavni izvođač treba imati 35 tih i tih bušilica i slično, što može zadovoljiti samo 1 a možda i 2 ali opet iz clustera.
A ni veliki igrači neće moći napraviti ništa bez uklapanja, jer ih se sa 3.679 zahtjeva lako zaustavi nekim.

Tako da se je sitnozubanima malo dalo da odvuče pažnju a puno više drugih zakona i procesa dovršava mrežu kontrole.

Ako šta promakne, akademik Barbić i njegove svemu vične snage lako rješe arbitrarno, sudom itd.

Tako da šansa sitnozubana nije po novim promjenama, nego po tome što se je kardeljizam u suradnji sa EU preforsao previše i to baš kada pijanka doseže vrhunce i pokazuje znake rasapa među udarnim bećarskim snagama. Šansa sitnozubana mali iznimni trenuci i djelići kada ubacivanje i jedne male ribice u ralje "sustava" čini čuda ili praskozorja kada su udarne bećarske snage u nekim trenucima na krivoj nozi. Ad odnosa lokalnog i "sustava" treba pratiti kako će se snalaziti Stipe Petrina i ekipa Primošten, koji predvode u specifičnim pristupima.

Tko je glasao

Ehhhhh... nemojmo se bojati

Ehhhhh... nemojmo se bojati kako ste ono naveli...... zakonskim rupama plus naša ingenioznost u zaobilaženju...

trebamo se brinuti da kao NAROD sebi izaberemo ljude.... ovaj put ćemo doslovce imati to što sebi izaberemo!

A nemojte se bojati NARODA... NAROD smo MI... ti, ja, naših susjedi itd itd....

Ovo je prvi korak u rušenje ove političke monarhije..... a sve se uvodi doslovce kao dio predstave naših veliki demokrata koji su spremni SVE dati za ulazak u EU.... i naravno svoje neke komplekse kao i osobne budžete lijećiti.... tako da je ovo korak prema onoj bipolarne ekonomske situacije među našim građanima.... koja nam se nudi sa ulaskom u EU... tako da koliko god se ovaj potez uvodio u korist ti pojedinaca sada..... tako će im se ovo jednog dana odbit od glavu.... osim ako ne presele na bahame.... tada moramo angažirati svoje neke veze sa slovo 'U' ali ne za one iz II svijetskog rata... već ove koji su kasnije djelovali.....

Ovo je korak prema bolje sutra.... nije najlakši ali definitivno u pravi smjer.... u koliko gledamo kako bi NAROD tribao imati pravo na izbor a ne viječnici/stranke i ostali!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

a ne samo mašinerija za

a ne samo mašinerija za glasovanje.... tamo di se budu ponašali kao mašinerija za glasovanje će sebe srušiti.... npr. ne izglasavnaje proračuna itd itd....

molim Vas ispravite me ako sam nešto promašio u ovim izmjenama (i dopune) zakona o JLPSe.

Kaži mi što se dešava kada gradonačelnik predloži proračun a vijeće ga večinom glasova i amandmanima potpuno promijeni.
Što ako vijeć odluči ugasiti neku od ustanova ili tvrtki u vlasništvu grada - opčine
Što ako vijeće odluči drastično smanjiti palču gradonačelniku?
Mali milijun što kako i zašto a preciznih odgovora nema.... pa koliko je ono novca sa kojim gradonačelnik može raspoalgati bez odluke vijeće. Puno toga je još nejasno.

Tko je glasao

Kaži mi što se dešava

Kaži mi što se dešava kada gradonačelnik predloži proračun a vijeće ga večinom glasova i amandmanima potpuno promijeni.........

Ovo traži da Grado/Naćelnik mora SURAĐIVATI sa Viječnicima.... a ne samo dirigirati..... praksa će pokazati di je Vijeće sposobno i di nije... a realizacija po mogućnostima će opet ovisiti o (bivšem poglavarstvu) sadašnjem Grado/Načelnicima. Ova primjedba je poćetna stavka u prvi pravi razvoj demokratizacije na lokalnom nivou!

Što ako vijeć odluči ugasiti neku od ustanova ili tvrtki u vlasništvu grada - opčine
Uprava društva takve odluke donosi, ovo što se radi po RH u tim vijećima je pomalo nakaradno i tu vidim kako je kiks od strane trgovačkog suda i njihovi inspekcijski službi.....
U svakom slučaju ako Vijeće ugasi tako jedno poduzeće onda Grado/Načelnik (bivše poglavarsvo) ima u svojim ovlastima kao izvršno tijelo osnovati NOVO poduzeće.... tako da u takvi ekstremnim slučajevima ima naćina za korektiv... a Vijeće će sebe tako izblamirati stime .... da će upravo taj Grado/Načelnik imati takvu priliku da ih u javnost ZGAZI.... politički naravno... :)

Što ako vijeće odluči drastično smanjiti palču gradonačelniku?
Eto vidite, ovdje sada nemam odgovor.... ali mislim kako će se naša i Vaša Vlada pobrinuti da se zaštiti ovaj vid provokacije.... sa definiranjem plaće za te Grado/Načelnike..... jedino što tada će se pomalo već i vidjeti koje 'političke' općine više ne mogu postojati!!!!!! Hmmmmmm..... konačna rašada oko ove mukotrpne dileme bi se mogla pokrenuti.... ali slažem se .... ovo nije definirano... (osim ako nije slučajno negdje u zakonima o državnim službenicima definirano... to jednostavno... ne znam).

Mali milijun što kako i zašto a preciznih odgovora nema....
Istina... svaka promjena donese i svoje nejasnoće... pogotovo u društvu di se naviklo na 'lovljenje u/na mutnom'.... ali svaka promjena donosi i svoje pozitivne stavke pogotovo u smislu iskustva i razvoja.... a najviše u razvoj demokratske svijesti..... to kao što smo svijedoci je na nultoj stopi kod nas u RH.

pa koliko je ono novca sa kojim gradonačelnik može raspoalgati bez odluke vijeće.

Sorry kolega..... definirano.... jasno i glasno..... raspolaže sa cijelim proračunom.... u skladu sa zakonima o JAVNOJ nabavi!

Puno toga je još nejasno.

Ja sam mišljenja kako je ovaj zakon ipak kud i kamo jasniji od bivšeg.... barem po pitanju poštivanje volju NARODA... ono prije je bila čista kuplerajska trgovina.... i to sitni ribica.... koji su sebi umišljali kako su veće ribice.... sada će NAROD odrediti tko će biti njihova glavna riba u bari!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

imaš oko 530 jedinica

imaš oko 530 jedinica lokalne uprave, ako oduzmeš samo zagreb i podijeliš to s preostalim brojem glasača dobiješ smiješno maleni prosječni broj glasača po lokalnoj jedinici

izlaznost je malena, cca. 35-40% (negdje veća, negdje manja) i dok se čini kako je malo ljudi potrebno za aktivirati se, činjenica je i da druga strana računa na apsolutno identičnu stvar

Tko je glasao

U tim malim sredinama

U tim malim sredinama (političke općine = zemljopisno, povjesno i ekonomski neopravdane JLPSe) je žalosno to što se Narod ne odlući referendumom priključiti susjednoj općini.... tako da se smanji ta razlika između tih mali gradova i općina..... ali ovo je VOLJA NARODA.... i kao što ste sami ovdje konstatirali NEMA VOLJE...... (a možda niti NADE).... tako da ova statistika nam govori kako smo u neizvjesnoj situaciji po pitanju izbor bez obzira koji sustav bio na snazi...

Jedina mi je utjeha ta kako će određeni umišljeni poltroni i partijske sluge doživjeti slom u nekim općinama pa čak možda i u gradovima.... jer ovaj put oni ovise o VOLJI NARODA a ne o kupoprodajnim mogućnostima nakon izbora!!!!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Ma kakva volja naroda? Da je

Ma kakva volja naroda? Da je po volji naroda, u nekim selima bi dvije po dvije kuće bile posebna općina :)

Tko je glasao

Spominjao sam tu svijest u

Spominjao sam tu svijest u svom komentaru.... zapravo nedostatak te svijesti....

Ovim zakonom će se pomalo ta rašada pokrenuti... ako nema dovoljno novaca za predviđenu 'profesionalnu' hirarhiju općine.... onda neće više biti te općine.... pa će NAROD morat sebi izabrati skime će se udružiti....

korak po korak..... ništa priko noći!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Sumnjam da će se tako

Sumnjam da će se tako dogoditi. Uvijek će se naći nekakav Presvetli koji će svojom dalekovidnošću to pokušati spriječiti. I tako će ti i dalje vrijediti princip, jedno selo, jedna općina, a za plaće dužnosnika uvijek ima novaca :)

Tko je glasao

Kao što sam ranije naveo...

Kao što sam ranije naveo... sve će biti tmurno i burno dok se EU ne uplete... tada će se ta rašada korak po korak odraditi..... nije sve crno kao što izgleda.... ako ništa drugo uvijek možemo se okrenuti i korak po korak natrag prema ulaz u tunel... tamo znamo da ima nekakvog svitla....

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci