Tagovi

Politi?ka primjena interneta - rasponi, razlike i potencijali

U organizaciji Instituta za elektroni?ko poslovanje održala se 12. velja?e konferencija PRimjena.com - Internet i politi?ki marketing. Ne znam da li je ve? bilo sli?nih skupova u Hrvatskoj, ali meni je bilo prvi put (još jednom se zahvaljujem Davoru Mari?i?u i Kreši Macanu što su mi to omogu?ili) da sam na jednom mjestu slušala toliko zanimljivih ljudi koji se u razli?itim podru?jima djelovanja koriste internetom i pritom na razli?ite na?ine reflektiraju utjecaj interneta na njihova profesionalna bavljenja i u?inak koji korištenje(m) interneta proizvodi(e) na okolinu i društvo op?enito.

Kako i sam naziv konferencije sugerira, u središtu je bila politika i marketinška industrija koja ju prati. Najve?om kvalitetom konferencije smatram izbor predava?a (Boris Ljubi?i?, Krešimir Macan, Marko Rakar, Vuk ?osi? i Jaka Levstek iz Slovenije, dr. Miroslav Tu?man, Domagoj Bebi?, Robert Gelo) ?ija izlaganja su pružila odli?an pregled stupnja i raspona korištenja interneta u politi?kom marketingu, kao i razli?ite pristupe odnosu politike i interneta. Što su i kako sudionici govorili možete vidjeti i ?itati ovdje, a ja ?u se u dnevniku inicijalno baviti temom koja mi se otvorila pošto sam sredila prve dojmove i emocije o ovoj zanimljivoj i izuzetno poticajnoj konferenciji.

Radi se o dilemi da li je korištenje interneta kao medija/prostora javne komunikativne akcije sui generis (konkretno to zna?i primjenu interaktivnih alata koje pruža web) mogu?e samo kao sredstvo politi?kog marketinga ili ono zahtijeva donošenje odluka koje imaju u?inak i na politiku i na politi?ko kao takve? Nisam ovo pitanje izmislila, nego mi se ono nametnulo nakon usporedbe i razmišljanja o ?etiri izlaganja, od kojih su prva dva (Moderna izborna kampanja - od plakata do Facebooka, Krešimira Macana i Internet u politici: svjetska iskustva i doma?e perspektive, Marka Rakara) prezentirala ideju, da tako kažem, instrumentalizacije interneta u politi?kim kampanjama, a druga dva (Politi?ko komuniciranje i socijalni mediji - primjer Slovenije, Vuka ?osi?a i Web od nultog dana, Jake Levsteka) svjedo?ila da primjena interneta sama po sebi može biti politi?ki ?in koji unosi novu vrijednost u politi?ki proces, u ovom slu?aju izbore.

Krešimir Macan je govorio o nužnosti pojavljivanja na internetu politi?ara koji se natje?u za izbor. Da se zbilja radi o nužnom dijelu (dodatku?) politi?ke kampanje, pokušao je dokazati brojkama - koliko ljudi u jedinici vremena dosegne informacija objavljena na internetu u usporedbi s klasi?nim medijima, primjerima utjecaja internetskih objava na percepciju politi?ara i politike u javnosti (made by BijesPrvi i Facebook grupa "Stegnite vi svoj remen, bando lopovska") i ilustrativnim prikazom suštinske razlike izme?u Obamine i McCainove kampanje. Iako Krešo savšeno dobro razumije ulogu interneta u politi?kom marketingu, ne vjeruje da sama prisutnost politi?ara na internetu može imati presudan utjecaj na rezultate izbora. Rekla bih da je Krešo tu pomalo tradicionalni PR-ovac, koji ne odustaje od prokušanog recepta poruka+imidž+tajming=izborni rezultat. Internet je u tom receptu samo jako bitan za?inski dodatak, bez kojega bi jelo za velik dio konzumenata/bira?a bilo bljutavo.

Sli?no, ali s puno manje entuzijazma kad je doma?a politika u pitanju, razmišlja i Marko Rakar. On smatra da "internet kao sredstvo neposredne politike ne?e funkcionirati". Iako je gotovo dvije tre?ine svojeg izlaganja posvetio oduševljenom prikazu zadnjih predsjedni?kih izbora u SAD-u (s naglaskom na visoku razinu sudjelovanja gra?ana), njegovim govorom provla?io se izvjesni skepticizam (Marko kaže da to nije skepticizam, nego realni pristup). Obamin uspjeh na izborima on ne pripisuje isklju?ivo internetu, nego "savršenoj oluji" (perfect storm) u kojoj je Obamin brod zahvatilo nekoliko krajnje povoljnih okolnosti i dovelo ga do ostvarenja cilja.

Potpuno druga?iji pristup demonstrirala su dvojica gostiju iz Slovenije - Vuk ?osi? i Jaka Levstek. Kao web ?arobnjacima, njima interent nije sredstvo, nego razlog i cilj zbog kojeg se bave politi?kim. Štoviše, dojma sam da oni svojim web ?arobnjaštvom iskazuju i svoj jasan politi?ki stav (kao najosnovnije, oni nisu "nezainteresirani" profesionalci: za klerofašiste ne rade!). Iz njihovih prezentacija moglo se zaklju?iti da internet razumiju kao autopojeti?ki medij višesmjerne (ne dvosmjerne!) komunikacije jednakih sudionika/sudionica na kojem i iz kojeg nastaje politi?ka akcija i interakcija. Uz pomo? web aplikacija (socijalni mediji, blog) kreiraju se transparentni politi?ki procesi na internetu kroz operaciju nediskriminiraju?eg uklju?ivanja/sudjelovanja gra?anki i gra?ana. Ukoliko se uspostavi kontiuum (dakle, i nakon izbora) komunikativne prakse u standardu dostignutom na internetu, rezultat ?e biti transparentna vladavina utemeljena na gra?anskom dijalogu (ili konverzacijska demokracija, kako to voli re?i Krešo Macan).

Impresivan je primjer stranke "Zares" koja je nastala iz sedmero?lane frakcije jedne slovenske parlamentarne stranke. S minimalnim financijskim sredstvima i u nemogu?e kratkom roku, grupa ljudi je ingenioznom utilizacijom interneta pod ravnanjem web maestra Jake Levsteka, ostvarila 9,7% glasova na parlamentarnim izborima i postala tre?a stranka u slovenskom parlamentu. A po?eli su blogom na wordpress platformi! Budu?i da je cijela kampanja bila utemeljena na internetu, onda se to moralo odraziti i na specifi?no oblikovanje politi?kog. Djelovanje stranke "Zares" orjentiralo se na upravljanje odnosima s potencijalnim bira?ima (prilago?eni CRM), pri ?emu je dominirao bottom-up smjer kreiranja politi?kih procesa i programa. U ovom slu?aju zaista možemo govoriti o internetu kao ostvarenoj meta-utopiji politi?kog. Koliko ?e ova pri?a trajati, ovisi o gore spomenutom kontinuumu politi?ke interakcije od interenta preko parlamenta do vlade i natrag.

Završila bih osvrtom na izlaganje Domagoja Bebi?a s Fakulteta politi?kih znanosti u kojem se on pita ho?e li/može li internet unaprijediti demokraciju ili samo poja?ati sveprisutni cinizam gra?ana prema politici i politi?arima. U diskusiji s njim pokušala sam na primjeru kolaborativnog bloga pollitika.com obraniti svoj stav da slobodna i otvorena javna rasprava jednakih, kakvu vodimo na ovom portalu, ne rezultira cinizmom, ve? straš?u prema pojavljivanju i djelovanju u virtualnoj politi?koj zajednici koju smo si ovdje konstituirali (a to je kontinuirani proces u kojem svi/sve sudjelujemo komuniciraju?i me?usobno). Naš cinizam rezerviran je za likove koji vode anti-politiku u realnom svijetu. Vjerujem da dijelite moje mišljenje :-)

Komentari

Kako stoji sa snagama za

Kako stoji sa snagama za brzu provedbu radikalnih promjena, da li su snage spremne?

Povukli su se na rezervne položaje i bave se bio-jot pregrupiranjem. Dio drugova je odmah nakon povlačenja poslan na druge položaje. Najbolji borci vidaju rane. Moral je na niskim granama. Sumnja se na izdaju. Vapi se za motivacijskim govorom.

Tko je glasao

Dobro si to postavio - i

Dobro si to postavio - i većinu se toga može preslikati kod nas. Problem je da SDP, kao jedina relevantna oproba ne prihvaća predloženi način rada kao jedinu alternativu, već čeka da mu vlast padne u ruke sama od sebe. Većina ljudi na pollitici bi željela konstruktivno doprinijeti cijelo priči, pada nešto ostane i nakon izbora, i otud osvrt nemesis. No, kao što si i sam rekao na konferenciji ništa se ne događa samo od sebe, da nije bilo ideje gurnuti Turka kao probu za parlamentarne izbore, te kasnije osvojiti iste strategijom kojom su se vodili čelni ljudi oporbe, teško da bi ti kap pojedinac ili čak vas više mogli proizvesti nezadovoljstvo koje bi dovelo do promjena. Bitna je promjena state of mind kod onih koji su se profesionalno odabrali baviti politikom i to prije svega onih na ljevici. Tek nakon toga su moguće stvarne promjene.

Moji su napisali jedan mali osvrt na konferenciju pa provjeri da smo te dobro prenijeli - http://manjgura.hr/politika/politicari-jos-nisu-svjesni-mogucnosti-novih...

A apropos anonimnosti ne znam jesu li po Sloveniji hapsili blogere, ovdje jesu:-)

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

Kako to da svi pišu pod

Kako to da svi pišu pod pseudonimom?

Strah i oportunizam u uspjesnom suzivotu.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

u hrvatskoj je nekako

u hrvatskoj je nekako standard da ekipa piše pod pseudonimom, prilična anomalija u odnosu na okolinu

sputani smo mi narod valjda :)

Tko je glasao

Zato što su papci. Većina

Zato što su papci.
Većina njih ovdje se uvalila negdje na proračun na ime HDZ-ove rastrošnosti (iliti socijalne osjetljivosti kako se kod nas zove proces kojima svakoj lijenoj i nesposobnoj guzici moraš dati posao i zajamčiti 6% rast plaće godišnje) a tu onda pljuju po tom istom HDZ-u.

p.s. A nemojmo zboraviti da je mrak jedan od zaslužnih za razvijanje anonimnosti i lažnog straha od velikog cyber brata. Iako se je prije toga imenom i prezimenom pojavio na nacionalnom radiju (kada još predizborna tekma nije bila počela), u dogovoru sa svojim televizijskim prijateljima Bagom i Šprajcom pojavio se u nacionalnom Dnevniku - skrivenog lica i izmjenjenog glasa.... Naravno da on zna s kojom porukom surferima.... Ma, jedno veliko hrvatsko sranje, frustracije i manipulacije...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Zato što su papci. kaže

Zato što su papci.

kaže bijesdrugi :)

jednom prilikom ću objasniti zašto je to bilo tako, no neka zasada ostane misterij, a da budem iskren i ekipa se malo zanijela u tom sakrivanju
no kao što je to očigledno, razlozi - koji god oni bili, su prestali

Tko je glasao

Zato što su papci. kaže

Zato što su papci.
kaže bijesdrugi :)

A čuj, ja nisam ovdje s ciljem borbe za moralnost, pravednost društva i demokraciju. To sam već X puta objasnio - zato mogu biti papak... :)

p.s. Iskreno, jasno je meni da su tebe u Dnevniku iskoristiti neki veći igrači od tebe, ali eto dobro mi dođe tu za podgrijavati tezu... :)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

p.s. Iskreno, jasno je meni

p.s. Iskreno, jasno je meni da su tebe u Dnevniku iskoristiti neki veći igrači od tebe, ali eto dobro mi dođe tu za podgrijavati tezu... :)

ti si jedan od onih koji vole gledati zeitgeist i slične dokumentarce?
istina je vrlo, vrlo daleko od toga, ima sasvim praktičan razlog ali o tome kada bude vrijeme za memoare :) (razočarati ćeš se kako god okrenuo)

Tko je glasao

Zeitgeist ne, Power of

Zeitgeist ne, Power of Nightmares da i PSB Frontline dokumentarce (The Architect, Dark Side) - to da :)

jedva čekam memoare. Možda isti koncept slučajnosti aplicirate i na neke današnje događaje, mnogi bi ovdje bili manje frustrirani kada bi opuštenije promatrali svijet oko sebe...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Lako se tebi preseravati kad

Lako se tebi preseravati kad si na bogatim HDZ-ovim jaslama:-) Zato narodu i neće ništa ostati, kad ste sve podijelili međusobno. Vidiš ovo je super za onu tezu kako su građani Hrvatske=HDZ - da je to istina, ne bi im bilo ovako loše.

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

Ja nisam na HDZ-ovim

Ja nisam na HDZ-ovim jaslama
A ti si živio jako dobro na HDZ-ovim/državnim jaslama na HTV-u, a kasnije kod Račana od poreznih obveznika.

Ti si najmanje 10 godina proveo na državnim jaslama ove ili one vrste i sad tu meni sereš nešto (ja sam bio 2 godine - ali 2 godine na frontu).

Probaj ponovno parazitu državni 10 godina...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Sve si napisao u svojim

Sve si napisao u svojim komentarima o sebi i svojima - da sam bio parazit i danas bi bio na državnim jaslama kao ti - lako ti je drmati lovu na namještenim natječajima za HDZ. I kad sereš po drugima, potpiši se imenom i prezimenom - ali to ne radite vi u HDZ-u.

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
http://manjgura.hr

Tko je glasao

A baš bih volio da tvoji

A baš bih volio da tvoji pobjede na izborima - pa da vidimo kako bi ti rekao "ne, neću raditi za vas" i ostato dosljedan ovome što ovdje danas tvrdiš.

Posao koji ja radim ne spada u usluge koje država potražuje tako da nemam nikakve koristi od namještenih natječaja

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Da? Zato referentna lista

Da? Zato referentna lista onog što radiš započinje s ministarstvima?

Tko je glasao

@DCroat a što to bijes2.

@DCroat
a što to bijes2. radi da bi mu referentna lista bila popunjena ministarstvima?! nije valjda ministarstvima Vlade naše HDZajednice i našega drIve Sanadera?! totalno sam začuđen. stekao sam dojam da je on totalno slobodnomisleći lik koji ima opak business potpuno nenaslonjen na Vladu RH i velike tvrtke koje postoje zahvaljujući Vladi RH. u kojoj glavnu riječ ima HDZajednica.

-----
http://www.newtime.bloger.hr/
The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.

-----
http://strategopr.biz/
objectives strategy tactics

Tko je glasao

Moram se sloziti s tobom po

Moram se sloziti s tobom po ovom pitanju. Mrakov nastup je uistinu dodatno potaknuo strah medju malim ljudima. Ista stvar je i sa Zombixom koji je pozivo na revoluciju, a onda je kod Latina bio zasjenjen.

I sta onda ekipa pomisli? Da je biti bloger jednako biti kriminalac ili neko jadno bice koje moze samo nastradati? Jako losa poruka.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Razlog je u tome da u

Razlog je u tome da u Hrvatskoj ne postoji novinarstvo. Ne postoje mediji, ne postoji sloboda medija.

Kad u okruženju gdje novinarstvo postoji netko napiše neku stvar i pri tome se pozove na "visoki izvor" (anonimni izvor) i slično, on je uglavnom zaista objavio informaciju koju mu je dostavio "visoki izvor", a prije nego li ju je objavio istu je provjerio. I to se odnosi i na klasične novinare, i na blogere. U slučaju da je objavio laž, nestaje mu vjerodostojnost i ispada iz igre.

Dakle, anonimnost postoji svugdje, jedino što tamo gdje postoji vjerodostojnost postoji diferencijacija na one koji pribavljaju informacije (anonimni izvori, uglavnom insideri) i one koji iste objavljuju (neanonimni novinari i blogeri). Između njih postoji sustav povjerenja: anonimac jamči za istinitost informacije ili ispada iz igre (vjerodostojan je samo prema novinaru/blogeru), a novinar/bloger jamči da neće otkriti njegov identitet.

Zakonski novinar/bloger ima svo pravo čuvati izvor informacije i tako sustav funkcionira.

U Hrvatskoj ne postoji novinarstvo. Kad se netko poziva na "visoki izvor", ili laže, ili mu je "visoki izvor" sam sustav, npr. Ured premijera koji preko njega plasira informacije, a novinar/bloger nije ništa drugo nego nevjerodostojni partijski aparatčik, ili nevjerodostojni egzibicionist. Da je netko u NY Timesu ispao kreten kao Butković, eventualno bi mogao do kraja života raditi kao kolporter, a sigurno više ne bi mogao biti opinion maker.

Zbog toga su anonimci prisiljeni sami objavljivati insiderske informacije. A "sputani" su zbog toga što ih nikakav sustav ne štiti, uz to što policija slobodno vršlja po internetu i hapsi i objavljuje identitet kako joj paše, a oni koji objavljuju insiderske informacije dobiju otkaz, metak ili bombu.

Tko je glasao

Ono što nisam shvatio je

Ono što nisam shvatio je što se pod pojmom "internet" podrazumijeva. Negdje u osnovnoj definiciji bi mogli reći da je internet sustav koji povezuje enormnu količinu kompjutera međusobno i gotovo. Ovo drugo na što zapravo mislimo su aplikacije koje koriste tu mrežu. To je nešto kao naš mlinac za kavu koji koristi električnu mrežu koja sama po sebi ne služi ničemu.
U tom pogledu bi bilo dobro govoriti o pojedinim aplikacijama koje nam daju (realno ili prividno) taj osjećaj slobode i moći.
Svakako prva i daleko najvažnija stvar su pretraživači, Yahoo i Altavista (a i Astalavista za neke svinjarije) nekad i neprikosnoveni Google danas. Bez toga je internet zapravo neupotrebljiv. Upravo su te tražilice napravile kakav-takav red u nevjerojatno kaosu koji postoji na internetu.

Druga izuzetno važna stvar je da svi kompjuteri s Windows operativnim sustavom imaju instaliran Internet Explorer koju su svi kliknuli prije ili poslije i dospjeli u nešto što radi i gdje svašta ima. Tako je većina nas započela putovanje u nepoznato.

Ovo je lijepi dio priče, a onaj drugi dio je da je internet još uvijek relativno kompliciran za upotrebu. Vjerojatno to se ne odnosi na ljude koji veći dio radnog vremena provode pred kompjuterom, ali pokušajmo ući u kožu nekog čiji posao je daleko od tog. Standardna panična situacija je kad se na monitoru pojavi neka poruka gdje kompjuter nas stavlja pred dilemu hoćeš-nećeš a ti nemaš pojma o čemu je riječ. Toga ima jedna nepregledna gomila, a kompliciranost se samo povećava potrebom da se instaliraju neki dodaci, a svi su nam rekli da pazimo što instaliramo.

Zapravo možemo ustvrditi da sva elektronika ide u prilično krivom smjeru ako gledamo ono što ide pod pojmom "user frendly". Tako imamo imbecilne mobitele na kojima što god pritisnuli ovi odu na internet i nabiju nam popriličan račun. Da bi gledali TV imamo 3 ili više daljinaca sa sitnim gumbima i nevidljivim natpisima, a tek namjestiti programe . . .

No da ne duljim, zapravo ovo sve navodim da bi objasnio razloge zašto mislim da je internet daleko od mnogih ljudi. Problem je tim veći što mnogi zagriženjaci ne mogu shvatiti kako nekom nije jasno kako se sve to upotrebljava, eto samo klikneš tu i zatim tamo . . . jednostavno, zar ne? Samo se sjetite koliko ste puta bili na nekoj stranici na kojoj niste mogli ništa pronaći jer je daljnje kretanje bilo riješeno "duhovito".
Zaključak bi mogao biti da ovakav sustav kakav danas postoji ne može opslužiti sve ljude što ga čini neupotrebljivim kao zamjena za uobičajene demokratske sustave.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Zaključak bi mogao biti da

Zaključak bi mogao biti da ovakav sustav kakav danas postoji ne može opslužiti sve ljude što ga čini neupotrebljivim kao zamjena za uobičajene demokratske sustave.

Mislis li da je Barica ikad bila protagonist politickog procesa?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Mislis li da je Barica ikad

Mislis li da je Barica ikad bila protagonist politickog procesa?
Možda da a možda ne, ali svakako sustav ne smije biti takav da se to njoj apsolutno onemogući!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Leddevet. Sto to Barica

Leddevet.

Sto to Barica danas ima, a sutra ne bi mogla imati? Sto to Barica danas nema, a sutra bi mogla imati?

Govorim naravno o politickim pravima i slobodama. Da problem Barice maknemo sa dnevnog reda, jeli.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ako je uspjela došetati do

Ako je uspjela došetati do izbornog mjesta i zaokružiti nešto važeće, onda jest.
Ali mislim da će ista Barica biti toliko sposobna da stisne i željeni gumbek na kompluteru :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

leddevet, nemaš pojma u

leddevet,

nemaš pojma u kojoj mjeri su moja iskustva podudarna s ovima koje ti opisuješ, kad je pripitomljavanje :))) novih tehnologija u pitanju. No, primjećujem neke naznake da bi se stvar mogla razvijati u povoljnijem smjeru. Naime, kompleksnost interneta se uvećava, a njegovo korištenje pojednostavljuje. Da i ne spominjem nove paradigme učenja, akumulacije i primjene znanja koje je omogućio upravo internet. Prijelaz na novo nije lak, ali je moguć i već se događa :))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

samo bih dodao nekoliko

samo bih dodao nekoliko redaka da pojasnimo što sam točno rekao:

a) kada sam govorio o tome da internet kao sredstvo neposredne politike neće funkcionirati (dobro) mislio sam na to da internet neće zamijeniti parlamenta i da će između vlasti i nas birača uvijek biti neko od nas izabrano tijelo koje će formulirati zahtjeve prema vlasti. to ni na koji način ne isključuje mogućnost da zainteresirane ne trebaju komunicirati sa svojim vlastodršcima ili da ne treba koristiti sve metode koje postoje da se na vlast (ili neko drugo tijelo) vrši pritisak, kontrola, da joj se daju sugestije ili da se internet koristi kao sredstvo izjašnjavanja o određenoj temi

b) dostupnost interneta je kod nas malena, oko 1.6 milijuna ljudi koristi internet na redovnoj osnovi, moj je zaključak kako broj internet korisnika raste po vrlo malenoj stopi i kako država ne radi dovoljno da bi se internet popularizirao i postao svakodnevno sredstvo komunikacije i crpljenja informacija. mislim da 5-7% godišnjeg rasta jednostavno nije dovoljno i da treba puno toga raditi da bi internet doista postao temeljni standard. također, sasvim je jasno da postoji ne samo kapacitet nego u stvari neminovnost da do tog stupnja dođemo - ali to također znači da internet danas nema snagu brojeva koju svi skupa priželjkujemo

c) tijekom predavanja sam se pozvao na jedno švedsko istraživanje koje kaže da prosječni šveđanin unutar jednog izbornog ciklusa na politiku odvoje ukupno četiri sata - dakle četiri sata u četiri godine; mnogi od nas tu švedsku četverogodišnju kvotu utroše u prvome danu siječnja. naravno situacija kod nas je drugačija i obzirom na mladost naše demokracije i naboj, ta brojka je puno veća, no i dalje je neusporedivo manja od jedne amerike gdje je građanski aktivizam u političkom procesu sastavni i u stvari temeljni dio njihove kulture

i posljednje, daleko od toga da sam ja skeptičan, upravo suprotno - puno aktivnosti koje sam izveo proteklih godina se svode na to da promoviraju internet kao političko sredstvo i alat, no treba biti realan i odvagnuti što mi danas možemo a što ne možemo na internetu postići

p.s. hvala katarini i na puno lijepih riječi o pollitici, tim više što je smatram za tu temu educiranom i kritičnom osobom koja takvu pohvalu ne bi izrekla bez dobrog razloga

Tko je glasao

mrače, hvala ti na

mrače,

hvala ti na pojašnjenju. Dijelim poglede koje si ovdje iznio, a posebno se slažem da se najbolji rezultati u korištenju interenta mogu postići samo ukoliko realno procjenjujemo demokratske kapacitete institucija političkog sistema i potencijale weba za njihovu transformaciju radi unaprjeđenja demokracije i političkih procesa kao takvih.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Mislim da u državi u kojoj

Mislim da u državi u kojoj internet koristi nekih 40-tak % ljudi, i prema zadnjim podatcima je u sredini srednje Europe; a vrlo daleko iza Skandinavskih zemalja za koje je Hrvatska u informatičkom kamenom dobu. Razloge tomu treba tražiti prvenstveno u standardu, i činjenici da su Skandinavci davno zakopali toljage u vrtu, za razliku od nas kojima su toljage još krvave od posljednje makljaže. Internet kao nekakva politička alternativa klasičnoj demokraciji mi baš ne drži vodu, prvenstveno jer je netransparentan i podložan manipulacijama. Sloboda i osiguranje tajnosti sa jedne strane daje mogućnost informatičke manipulacije, dok sa druge strane, povećanjem sigurosti odlazimo u "Minority report" i zloupotrebu kontrole. Facebook i slične mreže mogu poslužiti osim informacije i kao mreža širenja lažnih informacija i podmetnutih kukavičjih jaja, u kojoj se jedna altruistička aktivnost može okrenutu u svoju suprotnost. Kao primjer takove manipulacije uzeo bih primjer Lapthorne, gdje je blogerska zajednica dovela to tolikog ludila da je dvojicu dubrovačkih policajaca pretvorila u masovne silovatelje i otmičare. Internet omogućuje svakome da bude Sherlock Holmes, Einstein,virtualni političar, selektor nacionalne vrste ili Hannibal, nadalje omogućuje nekome da pronađe partnera na "brzaka", kao onaj nesretnik nedavno koji je umjesto dupeta pronašao toljage...Sa druge strane, kontrolom interneta, koja je relativno jednostavna informatička operacija, vladajuće grupacije mogu itekako zlorabiti informacije prikupljene o građanima, njihovim sklonostima, "slabim točkama", političkim i vjerskim opredjeljenjima.
No sigurno je da ne možemo pobjeći od opće virtualizacije, htjeli to mi ili ne...

Tko je glasao

Kada je uvedeno pravo glasa,

Kada je uvedeno pravo glasa, u nekim je krajevima bilo preko 50% nepismenih. Pa su ipak uveli pravo glasa i nisam siguran da je itko zbog toga pozalio. Ista stvar je i sa digital divideom.

Mozemo cekati hipiotetsko vrijeme kada ce 100% ljudi biti na netu, a mozemo primijeniti i inzinjerski pristup gdje nikad nije sve idealno, no isto tako odrediti izvedivost i korisnost interneta u ovome trenutku.

Tako se meni osobno cini da s obzirom da je u Hrvatskoj mozda 100 000 drustveno aktivnih osoba koje sudjeluju u oblikovanju politickog procesa (zaokruzivanje listica je samo AMENOVANJE TOG PROCESA, nikakvo odredjivanje, nikakvo kreiranje), da je 1,500.000 ipak daleko veci potencijal koji bi mogao preuzeti POTPUNI PRIMAT u kreiranju politike. Pogotovo s obzirom na strukturu informaticki pismenog sstanovnistva koje ionako pokriva preko 90% onih koji su uopce kadri sudjelovati u tom procesu.

Naime, nezaitneresirani nikad nisu niti bili bitni, nikad nisu niti predstavljali bilo kakvu branu za one koji su bili zainteresirani i odlucni da provedu svoje namjere.

Sve u svemu, prica o digital devideu, je prica koja nema vise prolaza kao isprika ili bilo sta slicno.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Sigurno da je dostupnost

Sigurno da je dostupnost interneta važan faktor njegove utilizacije u političkim procesima. Rekla bih da je samo pitanje vremena kad to više neće biti jedno od glavnih pitanja, ali će se zato postaviti pitanje o neutralnosti interneta tj. nediskriminaciji korisnika na temelju vrste i kvalitete pristupa.

Internet kao nekakva politička alternativa klasičnoj demokraciji mi baš ne drži vodu, prvenstveno jer je netransparentan i podložan manipulacijama. Sloboda i osiguranje tajnosti sa jedne strane daje mogućnost informatičke manipulacije, dok sa druge strane, povećanjem sigurosti odlazimo u "Minority report" i zloupotrebu kontrole.

Od svih medija internet je najtransparentniji i najotovoreniji sustav protoka informacija. Svaka manipulacija podložna je kritičkoj evaluaciji. Problem je selekcija bitnog od nebitnog, za što se svakodnevno nude rješenja koja su opet podvrgnuta evaluaciji i daljnjim usavršavanjima. Postoji i široko je zastupan open source sistemski pristup koji je nadmoćan utoliko što je bivalentan (otvoreno/zatvoreno) i što mu to jamči autopojezu u svakom mogućem slučaju.

Sa druge strane, kontrolom interneta, koja je relativno jednostavna informatička operacija, vladajuće grupacije mogu itekako zlorabiti informacije prikupljene o građanima, njihovim sklonostima, "slabim točkama", političkim i vjerskim opredjeljenjima.

To je predmet svakodnevne borbe kako u zakonodavstvima tako i na sudovima. U svojem izlaganju na konferenciji, dr. Miroslav Tuđman je prezentirao karakteristike suvremenih "informatičkih ratova". Opći je dojam (a mislim i njegov osobno) da je takve ratove bilo daleko lakše voditi u eri dominacije klasičnih medija. Internet pruža nebrojeno mnogo mogućnosti neutralizacije takvih ratničkih pohoda. Jednostavno, ništa se više ne može dovoljno uspješno skrivati pa tako ni zloupotreba privatnih podataka od strane države i njezinih službi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

http://www.vecernji.hr/lifest

http://www.vecernji.hr/lifestyle/tehno/3237948/index.do;jsessionid=37703...
U ovom članku piše sve osnovno o tematici threada; dakle ukratko;
1.jebiga, počela je predizborna kampanja,
2. vidjela žaba da se konj potkiva pa i ona digla noge, tojest, vidjeli naši dični političari kako je Obama posto' precjednik, pa i oni spremaju opsadu interneta svojim idejama; HDZ ima sportaše i kad oni kaži da je u Hrvatskoj dobro i da će biti još bolje mi im slijepo vjerujemo :)), za to vrijeme SDP će se orjentirati na mlade intelektualce koji sate provode za internetom (moj savjet mlađariji bi bio da bi bilo bolje ganjati suknje u mladosti dok te ne načne zub vremena, otići u prirodu, igrati basket ili mali nogomet nego klikati po tastaturi). Dakle metodama koje vode porijeklo iz partijskih ćelija, tajni passwordi, facebook akcije, nađimo se; glasajmo za Milanovića...Nasuprot toga, suprotna strana ima hardware u vidu "Litre turs", "Međugorje trans", koji je primitivan, ali vrlo učinkovit.
U ovom slučaju Milanoviću bi možebitno bilo bolje da organizira koncert u Areni nekog prominentnog death metal banda te da im se na bisu pridruži svirajući bas, i noseći majicu "Volim SDP", dok bi na platnu slali flasheve subliminalnih poruka "Ne glasaj za Sanadera", "Mrzim HDZ", "Volim Tonina Piculu" i slično, kombiniranim sa slikama cvijeća, velikih sisa i pejsaža Sejšela.
3. Kampanja preko interneta je jeftinija, jebiga, ovo je ipak Balkan, svaka se kuna mora 2 puta okrenuti, jeftinije je zakupit' stranicu od štampanja jumbo plakata, na kojim uvijek postoji realna opasnost ti neko nacrta kitu, lažne brkove, ili dopiše da si peder i da nikako ne glasaš za njega, dok je za rušenje webstranice ipak potreban hackerski talent, volja i znanje.
4. u Hrvatskoj se internetom pretežito služi mlađarija dok stariji pretežito surfaju na stranicama xxx.com domene, malo kojiput pošalju mail, pregledaju novine. Njima sigurno neće motiv za glasanje doći gledajući neki duhoviti videospot bijesaprvog.

Razumije se da ne treba biti veliki internetski P.R. mag, da se vidi gdje smo trenutno, koja nam je perspektiva i što nam nude tri mudraca u predvečerje pojave repatice...if you know what I mean...;)).

Tko je glasao

Ko nece, nadje ispriku, ko

Ko nece, nadje ispriku, ko hoce, nadje nacina. :-)

Nu, trenutna zrelost mreze treba sada probaviti koncept otvaranja i napustanja samoreferentnih sustava. Ako ce se stvar dobro isfurati, mogli bismo taj detalj rjesiti unutar par mjeseci.

Pitanje je naravno resursa s kojima raspolazemo, odnosno spremnosti ljudi da se odreknu samoreferenciranja. Zahebana stvar, no isto tako i izvediva, s obzirom da je samoreferenciranje stvar autodestrukcije, pa samim time i eliminacije iz politicke kulture.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nu, trenutna zrelost mreze

Nu, trenutna zrelost mreze treba sada probaviti koncept otvaranja i napustanja samoreferentnih sustava.
Da li je pod "samoreferentenim sustavima" i pollitika.com?

Ako ce se stvar dobro isfurati, mogli bismo taj detalj rjesiti unutar par mjeseci.
Da li je to znak nove faze pokretanja (revolucije)?

Pitanje je naravno resursa s kojima raspolazemo, odnosno spremnosti ljudi da se odreknu samoreferenciranja. Zahebana stvar, no isto tako i izvediva, s obzirom da je samoreferenciranje stvar autodestrukcije, pa samim time i eliminacije iz politicke kulture.
Obzirom da se je tako nešto polako podizalo i u zadnje doba sinhroniziralo, da li je to znak za eliminaciju tih autodestruktivnih samoreferencirajućih pojava?

Gale, do sada smo se previše pristojno igrali a ovo sada je klasični udar u "ime više vrijednosti" od strane tebe i turbonaprednih snaga. Poznato ti je da smo desetljećima pod takvim udarima i da smo sada ušli u završnicu. Preporučam ti žurno čišćenje od svih "biftekića" koje si pojeo i samoudaranje po mozgovnim centrima takvih i raznih drugih kulturnorevolucionarnih maoističkih pojava. Niste propustili šansu udarati ama baš po svemu i "nadmoćno" se gaditi baš nad svim, pa su sada krenule neizbježne rekacije i nus pojave na takve "medikamente". Konačno je krenulo samoreguliranje pojava, ne mora se više naprezati oko puno toga, uz iznimnu zanimljivost - ti kao vrhovnik sve više udaraš a da očigledno nisi niti bacio oko na bojišnicu i niti ne pomišljaš na bar jednu upotrebljivu rečenicu.

Kardelj je, iako je držao sve konce i sve krojio, bio puno oprezniji i skromniji.

Tko je glasao

Vidis Ap. Ni ja ne gajim

Vidis Ap. Ni ja ne gajim osobito visoko misljenje o tebi i tvojem radu. Nekako previse pasiviziras ekipu. Istina, tebi je vjerovatno dobro jer si dobro potkozen kroz cijeli ovaj proces kriminalnog djelovanja kriminalne klike, a bilo bi ti jos bolje kada bi ekipa ostala pasivna i pod kontrolom onih koji su tako nesretno slozili proces.

No, realnost je mrvicu drukcija. Imas prolaz medju ekipom koja trazi ispriku, a ne nacin. I to je i razlog zasto vec par mjeseci u principu ne reaigram na tvoje upise. A bogami necu niti dalje.

I pozdravi Kardelja, Maoa, Nixona, Milku i ostalu ekipu iz generacije. Ja sam ipak nesto mladji i razmisljam na nesto drukciji nacin, koji razumijem da ne razumijes.

Over & out.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, vraćam na moj

Gale, vraćam na moj komentar na koji se referiraš, a koji precuzno postvalja pitanja o rastućoj kulturnorevolucionarnoj praski i sadašnjim već otvorenim pozivima na eliminaciju iz političke kulture (obratiti pažnju na rječ "kulture" i rječ "eliminacija") "remetilačkih" "autodestruktivnih samoreferencirajućih faktora" (točno kako su kulturne revolucije sedamdesetih kod nas i u Kini spašavale sve od samih sebe i čistile sve nepodesno, te nastavile, kako se i danas "eliminira").

Samo konstatiram, kao i činjenicu da smo i mi raspoređeni svuda i vični svemu tome, uz to što i dalje radimo razne svoje osnovne poslove i bavimo se svim čime se inače ljudi bave. U ovakvim malo izvanrednim stanjima na izvanredno stanje takve "uobičajene" kulturnorevolucionarne aktivnosti dobivaju malo drukčije relacije.

Imaj na umu da su i te snage predviđene za "eliminaciju" vične ulascima u mozgove i sve pore kulturne revolucije, izazivanju proljevam rekacija, nuspojava i raznog, te da priroda i društvo po defaultu na pokušaje njihove eliminacije uzvraćaju udarce.

Tako da si na neki način u ratu, koji se odvija više nego čerčilovski sve i svuda. Umjesto biftekića i sličnog, što je btw pojedeno i popijeno, forsiraš ovo drugo.

Tko je glasao
Tko je glasao

Da li je pod

Da li je pod "samoreferentenim sustavima" i pollitika.com?

Sigurno da je.

Gale rabi pojam "samoreferencija" u kontekstu međusobne iritacije dvaju sustava - interneta i politike - na nevaljan način. U sistemskoj teoriji autoreferencija je rekurzivno posezanje sistemskih operacija unaprijed i unatrag za drugim operacijama sistema, drugim riječima, to je mehanizam kojim sistem razlikuje sebe od nečeg drugog (okoliša, drugog sistema). Autoreferencija nije isto što i autoregulacija, ali su oba mehanizma klarakteristična za autopojetičke sisteme i pod-sisteme.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Da li je pod

Da li je pod "samoreferentenim sustavima" i pollitika.com?
Sigurno da je.
Gale rabi pojam "samoreferencija" u kontekstu međusobne iritacije dvaju sustava - interneta i politike - na nevaljan način.

Da, sve je već tu, uključujući da iz gale-ovog i ovog ne samo nedvojbeno proizilazi potreba "eliminacije takvih autodestruktivnih samoreferencirajuć sustava", uključujući "ap", nego gale već sustavno vrši tu fazu "kulturne revolucije" a ti mu asistiraš i kroz više koraka nedovojbeno dalje napredujete u razvitku te teorije i prakse.

U sistemskoj teoriji autoreferencija je rekurzivno posezanje sistemskih operacija unaprijed i unatrag za drugim operacijama sistema, drugim riječima, to je mehanizam kojim sistem razlikuje sebe od nečeg drugog (okoliša, drugog sistema). Autoreferencija nije isto što i autoregulacija, ali su oba mehanizma klarakteristična za autopojetičke sisteme i pod-sisteme.
Da, moguće, međutim bit je u onome bitnom gore, u poziciji nadvrijednosti i nedvojbenom ponavljanju neupitnosti toga te redovne potrebe eliminacije s time neeharmoniziranih pojava, iz čega proizilalzi da nikada ništa nemože biti hamonizirano s tim osim samih kreatora i saobraćajaca takve kulturne i civilizacijenske pojave (Mao, Kardelj, gale ...)

pa su sve to samo jako pomoćne stvari za to bitno (više ne preodgajanje nego eliminiranje iz političke kulture, a obzirom da je politička kultura i onako dosta kulturnorevolucionarna to je više nego na smetlišta, fizičkii kulturno) i sami ekskluizivitet na vodstvo daljne revolucije (gale na internet i političke i civilizacijske porocese, Vesna Pusić na EU vizije nakon neuspjeha sa teorijom i praksom tehnomenadžera kao lokomotiva društva u projektiranju ....).

Ili daj ti logički izvedi šta zbilja iz toga proizilazi te šta se inače zbiva u kontekstu i šta ovo jest.

P.S. Nisam ja otvorio to i ne samo gale i ne ovdje ... konačno je otvoreno sa svih strana i svi relevantni se bave time, pa smo htjeli ne htjeli debelo u sintezi sa novim izazovima, na otvorenim scenama. Više nitko ne može izbjeći ništa.

Tko je glasao

ap, možda bi tebi pasalo

ap,

možda bi tebi pasalo promatrati kako se sustav sam od sebe ruši i, poput Nerona u vrijeme starog Rima, iz daljine recitirati Spleen Pariza ili glasno čitati Majstora i Margaritu :)) Ne znam zašto te pere paranoja. Možda se bojiš da će skupa s trulim sustavom nestati i oni koji su ga svojim (ne)djelovanjem svih ovih desetljeća održavali na životu? Ali zašto bi to tebe zabrinjavalo? Pa ti si onaj koji ga je cijelo vrijeme iznutra podrivao :)) (skupa sa Šuvarom i Milkom Planinc), zar ne? Paradigme se mijenjaju, mijenjaj se i ti ili barem nemoj režati svaki put kad te netko pristojno zamoli da malo staneš sa svojim Broj Jedan povijesnim litanijama i ohaneš. Nema mjesta nervozi. Samo malo smisla za nadolazeći lahor proljeća :)))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@ nemesis ap, možda bi

@ nemesis
ap,
možda bi tebi pasalo promatrati kako se sustav sam od sebe ruši i, poput Nerona u vrijeme starog Rima, iz daljine recitirati Spleen Pariza ili glasno čitati Majstora i Margaritu :)) Ne znam zašto te pere paranoja. Možda se bojiš da će skupa s trulim sustavom nestati i oni koji su ga svojim (ne)djelovanjem svih ovih desetljeća održavali na životu? Ali zašto bi to tebe zabrinjavalo? Pa ti si onaj koji ga je cijelo vrijeme iznutra podrivao :)) (skupa sa Šuvarom i Milkom Planinc), zar ne? Paradigme se mijenjaju, mijenjaj se i ti ili barem nemoj režati svaki put kad te netko pristojno zamoli da malo staneš sa svojim Broj Jedan povijesnim litanijama i ohaneš. Nema mjesta nervozi. Samo malo smisla za nadolazeći lahor proljeća :)))

Kao što se je konačno morao očitati i neki filozof o tim kulturni pojavama kao Vesna Pusić (Mikulić - Halter), ja sam odavno i non stop još iskustva da od vas takvih ama baš ništa ne očekujem nego forsanje bez ikakvog pokrića u teoriji i još više u djelima te iz toga neminovno proizilazeće elementarno nerazumijevanja većine toga, nezanimanje za većuunu toga i vrijeđanja kao ovo.

Ne znam zašto te pere paranoja. Možda se bojiš da će skupa s trulim sustavom nestati i oni koji su ga svojim (ne)djelovanjem svih ovih desetljeća održavali na životu?
Izvan konteksta pisanja na polltika.com ti je poznat da sam ja već od sedamdesetih te dalje i te kako toga ne samo učio nego i jako puno napravio, participirao a često i bio ključan u procesima i realiziranim projektima koje ama baš svi cijene i to jako, i šire od Hrvatske.

Redovno ovakvo ponavljanje nije po logici radi mene, pa čak niti takvih pojava pa čak niti radi olake diskvalifikacije Šuvara, Spleen Pariza, Majstora i Margaritu ... nego radi puno bitnijeg i nečga na puno višem nivo, približno onome što Vesna Pusić po najnovijem naziva "mi smo još neprojektirano društvo", iz čega i svega proizilazi stalna pozicija da vi koji nikada pa ni sada niste još počeli projektirati niti znate da li bi piškili ili kakili ili istovremeno zapravo i nemate drugog izbora za održati vaš nadbožansku i nadsvjetovnu ulogu nego kao Mao i svi sve drugo bez pokrića pljuvati i ogaditi.

Ako to nije tako, iz koje ti inače druge pozicije, kojih teorija i djela možeš tako lako odjebati najmarkantnije točke suvremene civilizacije kao Spleen Pariza, Wlater Benjamin, Majstor i Margarita a čak i kod nas s takvom lakoćom sve što je vezano za lik i delo Stipe Šuvar!? Da to nije možda zbog novih jakih snaga gale + Vesna Pusić vodi u EU + HBO + ...?

P.S. Ono što u zadnje doba a i inače iznosim i ako jeste "paranoja" (mislim da nije, ali to je manje važno), se odnosi na elementarnu činjenicu da je pola društva već u ozbiljnoj egzistencijalnoj pogibelji, u okviru čega se kao nakon krize 1928.g. samooptužuju i dodatno opterećuju a takvi "nadmoćni" kao vi im "pomažete" kao i tada po uobičajenim obrascima nadvrijednosti. Obzirom da smo vičniji, sada se organiziramo i sporazumijevamo i nećemo pustiti kao tada da od mislećihs naga svi budu za "nadvrijednosti" osim Russela, Wellsa, Brechta i nekolicine. Umjesto da samo vi perete mozak svima "nadvrijednostima", ovaj put to ide i obrnuto. Toe smo vični jer t radimo već dugo,obrazovani ne kod Vesne Pusić i slično nego kod nekih drugih pa djelom i od Šuvara, a i sami od sedamdesetih na ovamo radimo oko toga, tako smo puno spremniji od vas u tom djelu.

I da, uvijek smo nesebično radili doslovno za sve ljude pa ćemo naravno i ovaj put nastaviti, bit će nam izuzetna čast što nam se pruža prilika da bilo šta možemooko toga.

Tako da što se tiče mene (i nekih drugih) ovakvi ozbiljniji nastavci hračkanja po ljudima i pojavama znače da je miroljubiva i aktivna koegzistencija gotova i da smo u pravom sukobu. Pozdravi gale-a i Vesnu Pusić i prenesi im to, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu, Čačića ne jer sam jedan od rijetkih koje on bez obzira na sve respektira (ja njega djelom), tako da je to izvan toga.

Tko je glasao

Iako se sa nekim navodima

Iako se sa nekim navodima slažem, mislim da je bitnije uočiti da si po prvi puta na ovom portalu ozbiljno popizdio :)

Čak si prešao i u samohvalu (kao, mi bi tebi morali na riječ vjerovati): već od sedamdesetih te dalje i te kako toga ne samo učio nego i jako puno napravio, participirao a često i bio ključan u procesima i realiziranim projektima koje ama baš svi cijene i to jako Je, rekla je Štefica da AP ima velikoga i debeloga :)

Izuzetno te cijenim, ali ne diraj mi mojega Vrhovnika von Bifteka:)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Iako se sa nekim navodima

Iako se sa nekim navodima slažem, mislim da je bitnije uočiti da si po prvi puta na ovom portalu ozbiljno popizdio
Prvenstveno izražavanje onoga što jest - na dnevniku s temom politička (i druga) primjena interneta uobičajeni i već rastući kulturnorevolucionrani pristupi u doba eliminacije više od pola ljudi (doba najveće krize nakon 1928.g.) idu dalje i već otvoreno eliminiraju pojave koje su oni kao samoproglašeni nad proglasili za eliminaciju.

Ako se ikada reagira onda se reagira kada takve snage kreću u odlučne eliminacije i dominacije.

Čak si prešao i u samohvalu (kao, mi bi tebi morali na riječ vjerovati): već od sedamdesetih te dalje i te kako toga ne samo učio nego i jako puno napravio, participirao a često i bio ključan u procesima i realiziranim projektima koje ama baš svi cijene i to jako Je, rekla je Štefica da AP ima velikoga i debeloga
Upućeno nemesis u vezi čega već jest, koja dodatno barata nekim osobnim informacijama i djelom ih unosi u javnu raspravu, pa je u takvom kontekstu nužno ne radi samohvale nego radi javnosti iznjeti minimum orjentira.

Ne možemo se unedogled orjentirati tako da izbjegavamo činjenice da je npr. Šuvar bio netko i nešto radi toga što su neki sebe proglasili tko zna čim i pojačavaju a da to nisu ni blizu. Nužan je neki minimum minimuma orjentira da je Šuvar nešto pa bilo šta da to jest a i da sam ja nešto pa bilo šta da to jest, tako da npr. i ti kao Ivan Bezuhov bar malo dobiješ znak da gale i nemesis i razno nisu tako nadsnage kao možda izgleda ovde i na HBO raspravama, gdje s lakoćom forsaju bez alata i zanata.

To možda i nije tako važno radi tebe i većine komentatora, ali beskrajnim ljudima po beskrajnim bojištima je važan i najmanji znak da osim tako neodoljivo moćnaih sila ima bar tračak nečega slično njima, jer im to daje ne samo ključnu nadu nego i mali podstrek da jesnotavni alatima gledanja i malo razmišljanja nešto naprave.

Zato je bitno ponekad i veoma veoma izuzetno uz najviše modno-estetetske vrjednosti posraviti i nešto drugo. To je možda i subverzija a možda i ne, možda samo estetsko-slikovna verzija, pomoću koje najednom npr. grupa "Pedoped" niotkud pala postaje fora, pored svih dreamn team pojava, a koje je Bernardo Bernardi vidio posve drukčijim nego što one vide same sebe.

Izuzetno te cijenim, ali ne diraj mi mojega Vrhovnika von Bifteka
Oprosti što sam te prethodno krivo povezao sa Ivanom Bezuhovim, obzirom da ti nisi vidio da je Vrhovnik von Biftek sa nedvojbenih napada prešao na eliminacije (npr. HBo rasturi kad i kako mu se digne, ovdje je bez zadrške psotavio listu za eliminacije i imperativ za umreživanje svega po načelu kad i kako mu se digne, kad naiđe na neki linkić onda ide realizacija ...).

Tko je glasao

ajooooj, gale,

ajooooj, gale, nemesis...žežete li ga žežete...po nebitnim stvarima (dijelom, ne sve); podsjećate me na Julišku Mirkov i njene hermetičke fuckin' brije za koje nobody really cares - barem ne sada kad smo u k**** ali fakat u k****;

zamislite kad jedna žena (inače do sada relativno normalna, ono niš' posebno, čista prosječna hrvatica) smisli kako doći do lovice: obeća 50 ili 100 000 copies nekakvog wellness kataloga, i turističkog isto, pobere lovicu for reklamas - i još se ljuti kad joj kasne i prijeti ovrhom!! - dok in reality printa samo 2000 ili 3000 kn. Čista prevara, jel tak? U biti, nema razlike od firmice za financ. inžinjering firme Rubikon koju su držali Hrvoje Vojković (od milja zvan Desni profil) i mali Dejan, Tuđmanov unuk; dakle, vidim ovu državu uskoro prepunu takvih priča, sve više prevara ali ne više samo od velikih igrača, nego od "malih" do jučer normalnih ljudi, sve više onih koji "zaborave" da imaju kredit pa ga jamci otplaćuju, itd. a onda in the long run, sve više možda i ubojstava iz afekta ili defekta (u mozgu), ma, bilo čega, među običnim ljudima zbog i oko lovice, zbog egzistencijalnih problema...

dajte, gospodo, radije smislite kako pomest ovu vladu, ili ju ucijenit da ne radi više sranja, kako sjebat ove lokalne izbore koji nama zapraff ne trebaju nego NJIMA ali ih MI trebamo platit, drugim ili petim stupom, whatever..TO su teme koje bi nam sad trebale biti bitne. btw. ni treći ni peti ni osamnaesti put, ništa od toga neće biti, ta, nije li se ono samo 6 - slovima i brojkama šest - grla pojavilo na sastanku za zagrebački treći put ili kak se već zvalo...to sve govori o stanju nacije.

za pet dana će nam država bankrotirati (mislim, već jest, ali nisu još objavili) a mi tu filozofiramo..

p.s. inače, drago mi je da se "biftekić" (za kojeg sam jednom davno Galeta pozvala na red,hehe) priljepio za Galetovo časno ime ter vidim da je postao Vrhovnik of Biftek ili tako nekako.

CC

Tko je glasao

dajte, gospodo, radije

dajte, gospodo, radije smislite kako pomest ovu vladu, ili ju ucijenit da ne radi više sranja, kako sjebat ove lokalne izbore koji nama zapraff ne trebaju nego NJIMA ali ih MI trebamo platit, drugim ili petim stupom, whatever..TO su teme koje bi nam sad trebale biti bitne. btw. ni treći ni peti ni osamnaesti put, ništa od toga neće biti, ta, nije li se ono samo 6 - slovima i brojkama šest - grla pojavilo na sastanku za zagrebački treći put ili kak se već zvalo...to sve govori o stanju nacije.
za pet dana će nam država bankrotirati (mislim, već jest, ali nisu još objavili) a mi tu filozofiramo..

Charlie,

vjerujem da ti svaki svoj slobodni trenutak iskoristiš smišljajući kako "pomest ovu vladu". Pitam se samo što si dosad smislila i dokle si stigla (sjećam se da si svojevremeno predlagala uzimanje nekakvih katana u ruke i odlazak pred Banske dvore ili gdje već :)). Rekla bih da si stigla do spoznaje da je "stanje nacije" takvo da se ništa bitno neće promijeniti i da je bankrot države neizbježan. E, sad, ako je tomu tako (a brojke govore da jest ili da će uskoro biti), preostaje nam vidjeti koje su opcije za nošenje s općim bankrotom.

Prva je pouzdana metoda "snađi se druže" ili "nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo". To je svijest podaničke nacije koja pristaje na to da postoje "oni gore" i "oni dolje" i da je takvo stanje normalno. Možemo se mi buniti, brundati i lamentirati kako su oni "gore" svi isti, ali uvijek s figom u džepu znajući da će nam tamo neka štela srediti ovo ili ono i da ćemo se već snaći za sebe i svoje. Takva opcija ne temelji se na razmišljanju i javnom dijalogu, nego na iskustvu i lukavosti, s "filozofijom" u-se-na-se-i-poda-se u pozadini. Kolektivna svijest pamti da su se "oni gore" smjenjivali (često nakon krvavih obračuna), a da je narod uvijek nekako preživljavao. Zašto bi sad bilo drugačije?

Druga opcija temelji se na društvenoj solidarnosti koju omogućava svijest o pripadanju zajednici čiji cilj je osigurati maksimalno dobro za maksimalan broj svojih članova i članica. To je ideja o politički samosvjesnom narodu koji trajno konstituira svoju slobodu kroz javne, otvorene i transparentne političke procese tj. kroz komunikativnu akciju. Ideja koju ovdje (a i u drugim svojim dnevnicima) promoviram je da internet omogućava komunikativnu akciju jednakih i slobodnih građanki i građana i da njegova utilizacija može revitalizirati javnost koju je anti-politika devastirala, a bez koje političkog nema (posljedično onda nema niti društvene solidarnosti, a čovjek čovjeku postaje vuk).

Kako to izgleda u primjeni, možeš vidjeti u komentarima nekih sudionika konferencije, a i u njihovim prezentacijama (link opet funkcionira). Moje mišljenje je da je bilo koji pokušaj promjene u uvjetima nepostojanja javnosti (neovisnog, slobodnog javnog prostora/medija) unaprijed osuđen na propast (to znači upadanje u novi ciklus frustracija-depresija). Zato apeliram (i primjenjujem to što "propovijedam") da se JOT potencijal koji internet ima uloži u pronalaženju nove paradigme političkog (a koja je u stvari originalna starogrčka ideja politike). Tek tada imat ćemo šansu eliminirati dominaciju privatnih interesa nad javnim i zajedničkim.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, sunac, nije da

nemesis, sunac, nije da razmišljam baš svaki dan, recimo svaki drugi..i, na žalost, nisam se makla puno dalje od katane :))

1. svijest podaničke nacije - da, to je još uvijek prisutno i to držim velikim problemom i preprekom za bilo koje žešće pomake; srećom, generacija ovih koji su za vrijeme ovog rata bili ful mali klinci ili mlađi tinejdžeri nema u sebi taj podanički sindrom i kod njih je taj proces razmišljanja, javnog djelovanja i javnog dijaloga već pisutan i živ (blogeri, facebook action, action of maturanti, undsoweiter..)

2. Internet u funkciji revitaliziranja javnosti - da, ali samo jednog segmenta iste: mlađa i obrazovana populacija; pitanje je kako doprijeti do Štefek-Barica segmenta populacije? no, nije nemoguće, naravno

3. bez obzira na JOT potencijal of Internet potpuna eliminacija dominacije privatnih interesa nad javnim i zajedničkim je nedosanjan san svih nacija i takav će i ostati; but, what we can do, je npr. otvaranje gorućih tema (kao što npr. frederic radi, pa onda hanhan, alex i još neki delegati..) i na taj način "prisiliti" lijene novinare da i oni o tome pišu jer, s obzirom da prate pollitiku i hametice prepisuju, barem možemo biti sigurni da će kontroverzne teme ugledati svjetlo dana u nekom tisku, i onda, automatski, veći segment nacije je informiran (pa i Štefek-Barek segment); drugi oblik korištenja moći Interneta su javne peticije za, primjerice, zahtjevom za smjenu Vlade kojima treba zasipati sva vladina i druga relevantna tijela; treći je svako malo napravit udar na njihove stranice (tu bi sad trebali vrsni hackeri); i tak..ima još varijanti..

ali, da ne filozofiramo, ajmo step by step: why not begin with Pussy? I ovo što Ap predlaže je skroz u redu; zamislite kad bi governmentu stiglao zahtjev potpisan od nekoliko stotina pollitičara (toliko bi nas se valjda skupilo) da ju se (s)makne jer da više, ne samo nama, nego i bogu i vragu, baca na živce svojom megalomanijom, ex-cathedra drčnošću, itd. zahtjev, naravno, simultano šaljemo svim novinama i TV, nema šanse da stvar ne odjekne. u najgoroj varijanti bit će natjerana da se BRANI...a kad se netko mora braniti, to je već situacija koja nudi nove mogućnosti za onog koji napada, capisci? i još se potrudimo da naš zahtjev stigne i u Bruxelles i tak, dalo bi se tu zalohat jedna fina akcija..

p.s. kontam da bi mi Karamarko sad zbilja mogao pozvonit na vratašca i stavit' me u aps jer da zagovaram državni udar putem Interneta; molila bih ga, ako se na to odluči, da ipak dvaput promisli, jer imam i ja svoje resurse :))

CC

Tko je glasao

Charlie, sve znaš kad je u

Charlie,

sve znaš kad je u pitanju potencijal interneta! :))) I slažemo se u tomu. Što se tiče ovog konkretnog prijedloga (još ga neki podržavaju ovdje), mislim da je ispod te razine. Zar zbilja misliš da je Vesna Pusić najgore što se ovoj zemlji dogodilo? Ako da, samo naprijed u lov na "vješticu". Meni se ipak čini da bi bez njezine uloge i doprinosa hrvatska politika bila na još nižim granama, nego što je danas (a da li i može niže?). To je moje osobno mišljenje.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Meni pak osobno Pusicka

Meni pak osobno Pusicka izgleda kao potpuno irelevantan faktor, pa samim time i neinteresantan. Ali ko voli, neka izvoli. Ako fula, tu je PoliWiki :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@ gale Meni pak osobno

@ gale
Meni pak osobno Pusicka izgleda kao potpuno irelevantan faktor, pa samim time i neinteresantan. Ali ko voli, neka izvoli.
Kao pokretač inicijative za smjenu Vesne Pusić sa mjesta predsjednice Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s Europskom unijom (i imenovanje Zorana Milanovića, predsjednika najveće oporbene stranke)

izražavam svoje gnušanje sa ovakvim nipodaštavanjem osobe i žene (irelevantan faktor) iz pozicije subjektivnog (samo) pogleda od strane od nedavno samoproglašenog internet političkog vrhovnika i radikala.

I iz ovoga je vidljivo kako dotični shvaća "eliminacije" (olako) i kakvo se povjerenje može steći u njegovo predvođenje borbe za slobodu izražavanja i naročito za političke promjene - on bi bacio oko, odmah odlučio, većinu toga "eliminirao" i nešto "promovirao" u potpuno držanje konaca od strane ključnih faktora (zasada on i najviše jedna osoba) ili po načelu tko se učlani u "njegov" polivikić i time postane faktor. Kakva sprdačina !!

Tko je glasao

Popij si lijek. To je za

Popij si lijek. To je za tvoje dobro.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nije rješenje da ja ili

Nije rješenje da ja ili neko drugi pije lijek (za gnušanje) nego da ti ne radiš sprdačine.

Ovo je jedno od vodećih mijesta za rasprave o politici i društvenim pitanjima.

I ako bi išli vrijeđati, nipodištavati i raditi sprdnju od ljudi i konkretnih (javnih) osoba, onda bi to ipak trebalo sadržavati nešto malo nečega - crnog humora, ironije, teksta ....

Ovakve sprdačine !?

P.S. Samo skrećem pažnju da je nemesis "za" komentar gale: "Popij si lijek. To je za tvoje dobro." !!??

Tko je glasao

Samo skrećem pažnju da je

Samo skrećem pažnju da je nemesis "za" komentar gale: "Popij si lijek. To je za tvoje dobro." !!??

To je moj honorar galetu za
nešto malo nečega - crnog humora, ironije, teksta ....
Dakle, ništa osobno :-)))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Komentar je išao na ovo @

Komentar je išao na ovo
@ gale
Meni pak osobno Pusicka izgleda kao potpuno irelevantan faktor, pa samim time i neinteresantan. Ali ko voli, neka izvoli. Ako fula, tu je PoliWiki
Tu nema ničega osim nipodištavanja bez ikakvog pokrića.

A dodatno nije izvan konteksta, nego u kontekstu radikalnog pohoda.

P.S. Obzirom da takav vrhovnik to temelji na mudima, očigledno nema smisla gubiti vrijeme s drugim nego je epicentar ove nove radikalne faze u gale-ovim mudima. Tj. po sevmu se radi o tome da nešto (nemam pojma šta) treba s tim njegovim mudima da ne radi psine i sprdačine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci