Tagovi

Politički i DE sustav RH je krahirao zbog stranačkog reketarenja

Najprije pozdrav svim starim pajdašicama i pajdašima nakon dužeg izbivanja, a novima poruka – nikad ne reci nikad, ćak ni onda...

Na znanje i ravnanje ćuvarima političkog sustava RH – ščera, denes, zutra...aktualni stranački sustav je urušio sustav demokracije u nastajanju tj dokinuo ga je i glavni je krivac propadanja hrvatskog društvenog bića jer svoj demokratski legitimitet izvodi na manjinskom izbornom principu bezobrazno ignorirajući onih 75% koji su svojom apstinencijom rekli da im je pun kofer stranaka i njenih malih bogova!

Lažeju svi koji prodaju prozirne mantre o tome koji su stvarni uzroci svekolikog propadanja hrvatskog društva te načinu izlaska iz pogubnog trenda povezujući isto sa novim imenima kao spasonosnim rješenjem kurta-murta obrasca. Nadalje lažeju svi koji tvrde da navedeni trend može promijeniti tzv demokratska prisila EU i njenih institucija posebice obzirom na okolnost da je Hrvatska isporučena u tu korporativnu interesnu organizaciju sa samo 27% podrške birača, a da je prije toga ta ista Hrvatska vodila rat kako više nikada ne bi bila uvučena u tuđe asocijacije. Školski primjer tretiranja građana kao maloumne stoke kojoj elite određuju što govoriti i kako se ponašati... kao prilog toj tezi podsjetimo se samo ulaska u NATO...!?
E sad, kak je bilo moguće u tako kratkom roku od 20-tak godina iscenirati i provesti takav svekoliki društveni i biološki rasap!?
Bilo je moguće jer su bolesni pojedinci na silu ukrali suverenu (tj narodu ) njegovo ustavno pravo na produkciju vladanja samim sobom između ostalog (kako to Ustav određuje u čl.1.st.3.) i putem izabiranja svojih autentičnih predstavnika, a ne hibridnih pijuna na zatvorenim listama političkih stranaka-oligarhija što je ustaljena izborna mantra, istih-istih... neustavna s prešutnim slaganjem korumpiranih ustavnih sudaca!? I pod patronatom globalnih hapača resursa, u pozadini krvoprolića isceniranog i nikad proglašenog rata.
Ta krađa bahatih samoobnavljajućih političkih parazita, ako želimo pratiti politički dosljedan izričaj jest sabotaža političkog sustava, drugim riječima izveden je državni udar prikriven u celofan izbornog zakonodavstva čime je osigurana kontinuirana negativna kadrovska selekcija kompletne vertikale države i horizontale državnih pravnih subjekata. Ta vertikala i horizontala u obliku nekompetentnih-bubanih rukovodećih kadrova svih razina, ali podobnih njihovim mentorima, proizveli su efekat reketarenja cijelog društva u što se i institucionalna crkva u rvata savim lijepo uklopila. Ukratko, kriminalna režija globalnog neoliberalnog faktora s domaćim glumcima kao konjušarima u glavnim ulogama.
Ovom prigodom potrebno je naglasiti da dostignuti stupanj premreženosti aktera na benefitne pozicije u društvu kao reket svih koji to nisu nije moguće promijeniti nikakvim paraizborima i nikakvim stranačkim inženjeringom zasnovanim na 25% poslušne vojske jer će samoizabranici štititi svoje materijalno dostignute pozicije i povjerene im interese velikih međunarodnih sponzora svim mogućim sredstvima pa i ponovnom upotrebom žrtava kao alatom za postizanje cilja...
Ovom prigodom ne mislim se baviti metodom kako resetirati nelegalni i nelegitimni politički sustav posredne demokracije elita ( i uškopljene direktne demokracije) već mi je namjera dati konkretna rješenja kojim bi se vlast naroda kao suverena (nakon reseta) vratila svojem izvoru i njegovoj istinskoj izbornoj volji koja ne bi bila ograničena na jednokratnu konzumaciju kao sada na tzv izborima koji to nisu već kontinuiranu potvrdu mandata tokom cijelog predstavničkog ciklusa. Naravno u namjeri da se javnosti pokaže da postoje rješenja i da postoje potencijalni operativni nositelji takvih rješenja u temeljnoj agendi bitno drugačiji od aktualnih političkih participatora stranački umreženih .

Dakle, predstavnički parlament bilo lokalni bilo onaj državni sastavljen je od dva doma i to od po 42 zastupnika na državnoj razini te od po 17 zastupnika/vijećnika na lokalnoj razini.

1. Dom naroda kao temeljni dom parlamenta, zastupnici-predstavnici teritorijalnih cjelina s kombinacijom imperativnog i neobvezujućeg mandata neposredno izlučno biranih od zborova (plenuma) građana mjesne zajednice do Sabora kao predstavnici većinskog “nepolitičkog” korpusa građanstva koji nije organiziran kroz političke stranke ili druge organizacije s nezavisnim političkim legitimitetom za participaciju na izborima.
Izborne jedinice odgovaraju isključivo teritorijalnom ustroju DP zajednice na način neprekinute geografske cjelovitosti s max 5% međusobnim odstupanjem ukupnog broja birača posebno kod lokalne samouprave u kojima se bira najuspješnijih 7 s otvorene liste od izborno kvalificiranih 17 kandidata s nižih razina za Sabor odn za lokalnu samoupravu u broju po odluci skupštine lokalne samouprave .
Sastav izborne liste za Dom naroda verificira skupština (vijeće) DPZ-e teritorijalnog ustroja kojeg predstavlja lista u Saboru na temelju izlučne izborne utakmice na nižim razinama teritorijalne organiziranosti. Ista DPZ-ca određuje broj i teritorijalnu veličinu izborne jedinice na svom teritoriju.

2. Društveno-politički dom je konstitut unutrašnjih izbornih utakmica političkih stranaka i drugih civilnih asocijacija koje s nezavisnim listama participiraju izborni proces u svojim teritorijalnim izbornim jedinicama. Kandidati stranaka za aplicirani nivo zastupanja biraju se navedenom utakmicom teritorijalne cjeline između više kandidata, za Sabor 7 od 17 a za niže razine brojčano po istom vrijednosnom kriteriju temeljem odluke najvišeg tijela stranke dotične organizacijske cjeline ili tijela asocijacije/organizacije koja participira izborni proces.

Parlament je na svim razinama podložan kadrovskim promjenama prema bazi u kojoj su mandati ostvareni i to nakon prvih 6 mjeseci mandata, a temeljem e-povjerenja biračkog tijela čijim elektroničkim glasom jedanput mjesečno može svaki glasač u Hrvatskoj spajanjem na izborni server (OIB + glasački pin) osobno i pojedinačno ocijeniti sve zastupnike-vijećnike (zadovoljan;nezadovoljan) iz njegove izborne jedinice. Uzastopna 3-mjesečna potpora manja od 50%+1 glas dotične izborne jedinice proizvodi automatsku zamjenu tog zastupnika/vijećnika prvog dana nastupajućeg 4-tog mjeseca s prvo plasiranim od onih preostalih 10 kandidata koji u prvom izboru nisu ušli u sastav parlamenta. “Diskvalificirani “ zastupnik zauzima uvijek posljednje mjesto na rezervnoj listi odn prema abecednom redu ukoliko je u pitanju više od jednog diskvalificiranog. Elektronička potpora je moguća ravnopravno od svih registriranih glasača prema oba doma bez obzira na stranačku ili drugu pripadnost ili nepripadnost.
Na redovitim izborima glasač obrađuje isključivo jednu listu – ili listu Doma naroda ili DP listu.
Temeljni konstitut lokalne samouprave jest mjesna zajednica stanovanja koja sve svoje organe i kandidate za izbor na sve više razine političkog organiziranja Doma naroda bira neposredno na zborovima/plenumima građana načelno iz redova nečlanova stranaka osim izuzetnih situacija koje istovremeno i neposredno utvrđuje zbor građana. Kandidate za DP dom biraju članovi stranaka i drugih registriranih organizacija/asocijacija prema izbornim pravilima DP zajednice za koju se kandidatura aplicira te temeljnim dokumentima samih stranaka ili organizacija uvažavajući načelo o minimalno 10% više kandidata od biranog broja, a koji broj ne može biti manji od 2.
Sastav svih tijela izbornog procesa odražava načelo odsustva bilo kojeg stranačkog ili institucionalnog ideološkog utjecaja na svim razinama.
DP zajednice dužne su osigurati organizacijske i tehničke pretpostavke direktnog medijskog prijenosa zasijedanja vlastitog parlamenta i njegovih važnijih tijela.

Komentari

lafčino pa živ si :)

ajd nek buš mi i zdrav :)

Provinciopolis

Tko je glasao

Izgleda da nas netko ipak čita

Uvođenje novih izbornih pravila unutar vladajućega parlamentarnog sustava tipa Markić neće riješiti bitan problem zastupljenosti koji je idejno-političke, a ne samo zakonske i proceduralne naravi. Naime, treba postaviti ključno pitanje: pogoduje li liberalna zastupnička demokracija, kao dominantni model upravljanja u kojem živimo, zapravo stranačkom sustavu u kojem se putem fiktivne „narodne volje“ i medijskog inženjeringa manipulira javnim mnijenjem i onemogućuje narodu izravno sudjelovanje u donošenju odluka od nacionalnog interesa. Naravno da pogoduje...
Upitno je također hoće li promjena izbornog sustava imati posljedice glede daljeg slabljenja ili jačanja državnoga suvereniteta unutar transnacionalnih struktura, kojima domaće stranke često služe kao unutarnje ekspoziture. Suvremene oligarhije danas tvore financijsku superklasu na globalnoj razini, koja ima zasebne gospodarske i društvenopolitičke ciljeve, kao i paralelna paradržavna središta moći, te koja nadilazi interese naroda na nacionalnoj razini. Primjeri tog ponašanja pronalazimo u pojavi političkih mandata koji su u sukobu interesa zbog pripadnosti međunarodnim političkim ili gospodarskim nadzornim i upravljačkim odborima, ili pak obavještajnim organizacijama. Stoga se mora pristupiti uvođenju drugoga tipa „imperativnog i opozivog mandata“ umjesto sadašnjega zastupničkog mandata koji potiče politički nomadizam i neprestano institucionalno recikliranje, vidljivo u fenomenu bujanja političkih konvertita koji nakon isteka mandata prelaze u suprotne političke stranke, a da nitko ne dovodi u pitanje valjanost njihovih mandata.

Tko je glasao

Panika u velikim strankama dokaz je pogotka ovog dnevnika

Međutim šteta je što Markićka ipak sve ostavlja stranačkom sustavu dok 75 % onih što apstiniraju ne daje i dalje nikakvu šansu ni perspektivu.
Ali bolje išta no ništa...

Tko je glasao
Tko je glasao

Zaključni osvrt – nesretno podijeljena Hrvatska

Hrvatsko biće se rascijepilo po onom odnosu kako i svjetski kapital odnos , tj 1 : 99 iliti na onih 85-tero nezasitnih u haraćenju nacionalnih resursa i onih koji se uz njih pokušavaju šlepati.
Između bogat(ij)e i siromašne Hrvatske postoji jasna granica, pokazuje interaktivna karta Instituta sinergije znanosti i društva, koji je prvi put od suhoparne statistika plaća, nezaposlenosti, broja ratnih invalida te u konačnici političkih preferencija napravio ogledalo današnje Hrvatske. Karta pokazuje dvije Hrvatske: jednu uz granicu sa susjednom Slovenijom, uz Istru i Dubrovnik, uz poneke turističke oaze u Dalmaciji, koja prosperira, ima znatno o više plaće i zaposlenost i drugu koju čini ostatak Hrvatske, koji ima u prosjeku niže plaće, a broj nezaposlenih doseže i do 40 posto u pojedinim općinama.
Premda se političari rata i branitelja hvataju za međusobna dnevnopolitička prepucavanja, karta otkriva da gotovo dvadeset godina nakon završetka sukoba rat i dalje dominantno oblikuje sliku Hrvatske. Područja Slavonije, Korduna, Dalmatinske zagore i Like, koja su bila najviše zahvaćena ratnim stradanjima, danas se bore s najvišim razinama nezaposlenosti. Relativna nezaposlenost, odnosno udio nezaposlenih u radno aktivnom stanovništvu, doseže i do 85 posto, dok je najmanja tek pet posto.
Biološka depopulacija s drastičnom sudbinom u budućnosti, masovne migracije mladih bez perspektive, reketarenje onih koji ostaju, destrukcija instituta države pod patronatom globalnih ekonomskih i obavještajnih penetratora.
I još mnogo toga – dovoljno za proklinjanje sjemena hrvatskog koje je poprimilo oblik kancera...
Koji su uzroci svekolikog kolapsa hrvatskog bića, ako izuzmemo međunarodni faktor koji je mogao biti produktivan na ovim prostorima isključivo zbog snishodljivog o poltronskog odnosa naših...
Nije istina da sadašnje stanje države i naroda odražava zasluge svih, radnik i građanin je doveden ratnim krvoprolićem pred svršen čin glede restitucije ravnopravne participacije onoga što je narod stvorio u prethodnom razdoblju socijalizma. I to onaj vodeći dio svekolikih elita koordiniran voljom političkih stranaka odn njenim vodstvima bez obzira na ideološku provinijenciju.
Nije uopće čudno kaj političke stranke ne uspijevaju u zadnjih 25 godina afirmirati vrijednosti javnog i općeg dobra (zbog hapačke patologije suštine stranačke agende) već se baziraju na benefitiranju svojih pripadnika i simpatizera a kojih u ukupnoj populaciji ima cca 3-5 % a koji nasiljem izbornih kuhinja porobljavaju ostatak društva koje nesvjesno vlastitog urušavanja šutke prihvaća tlaku manjine.
Postojeće stanje nije moguće riješiti nikakvim izbornim eskivažama, strankama treba nasilu dokinuti eksluzivno pravo formiranja i generiranja 3 stupa vlasti već to pravo treba obvezno ustrojiti na novim odnosima gdje bi isključeni i marginalizirani kojih sada ima cca 70% uzeli 50% parcitipata u upravljanju samim sobom na način koji sam opisao u uvodnom tekstu. Svako prolongiranje sadašnjeg političkog odnosa i njegovanje sustava netalasanja vodi hrvatski korpus u fizičko nestajanje – NWO-u to u konačnici i odgovara. Postojeća klika nema intelektualnog i moralnog kapaciteta za popravak društva i zbog toga ih treba silom (pa i revolucijom!?) maknuti da ne truju daljnji egzistencijalni sutra mladih naraštaja kojima su natovarili dugova za idućih 10 generacija pod uvjetom da se odreknu svega...
Veoma su opasni oni koji smatraju da se ova mora Hrvatske može riješiti “civilizacijskom” mantrom kurta-murte...

Tko je glasao
Tko je glasao

Biga, dokle snishodljivo savijati kičmu

Naravno tvoj link samo dolijeva vrhnje na ukupnu močvaru koja nas okružuje a koju ne dozvoljava isušiti upravo politička i ina oligarhija koja parazitira na svima nama. Ono kaj svatko od nas more napraviti je za prvu ruku zaoštriti retoriku do granice puknuća pa kom opanci ... i ne treba se truditi izmišljati stvarnost kad je ona svuda u svoj svojoj nakaradnosti oko nas. Nikad pa ni tada toj bolesnoj kliki hapača svega i svačega neće biti dosta, ćak ni da se vratimo u doba robovlasništva a na koje stanje današnje vrijeme sve više sliči!?
Tko to ima pravo krasti budućnost našoj djeci i nucima, a ovi kaj nas zadužuju to beskrupulozno ćine - nema veze kaj se ledenjaci nepovratno otapaju najviše zaslugom tih naših reketara. A oni su nas odlučili svesti na brojku od 1/2 milijarde logikom da se radi samo o pustoj cifri... a naši nas todorići i drugi uzoriti kradu, bitno da su naši - a mi čkomimo jer je na redu tek susjedova krava. Kakve vajde od tehnologije kada čovjeka ima sve manje!
Zakaj smo pravili djecu! Zakaj moramo stalno dokazivati da smo ciklički osuđeni na samoreset...!?

Tko je glasao

Zaključno, predstoji nam sumorna budućnost

Preko 1800 čitanja ovog upisa, velika brojka za Pollitiku s relativno skromnim učinkom u razumijevanju metode i načina mogućih promjena društvene zbilje a koja u sutrašnjici ne izgleda nimalo bajno.
Ima ona narodna - 100 babica kilavo dijete... u ovoj priči dijete je država koja to više nije jer nema suvereniteta, a babice su ovih 100-tinjak stranaka koje postoje isključivo poradi probitaka vlastitih pripadnika i nije ih briga za ništa izvan vlastitog dvorišta posebno ne za javni interes odn društveno dobro čiji bi servis trebale biti!!?
Dakle imamo kilavu državu koju u svekolikom zatočeništvu drže interesne oligarhije kroz stranačku infrastrukturu, a koja realno politički pokriva 3-5 % ukupnog broja građana - praktično ostalih 95% su dobrovoljni zatočenici mentalnih spodoba kojima razni oblici prisila omogućuju držanje u mlitavoj pokornosti isključenih i marginaliziranih.
Dijagnoza je neprijeporno saživjela kao božji usud i dogma sudbine u koju ne treba dirati nikakvim alatom osim onog kurt-murta koji osigurava netalasanje i kontinuitet s nekim novim klincima koji će svirati po notama jedine nam partije...
Veoma je interesantno da nitko od mudrujućih društvenih noćobdija ne primjećuje da je politički sustav hakiran od manjinskih elita i da na tom hakiranom stanju izrasta zloćudni tumor koji ima pretenzije i realni kapacitet uništenja kompletnog hrvatskog društvenog bića a kaj se trenutno s perspektivom zadate budućnosti realizira kroz rapidnu biološku redukciju stanovništva!? Iz istog je razvidno da hrvati nisu mentalno ugođeni na potrebu imanja vlastite države te je posljedično tome sasvim svejedno čiji ćemo robovi sutra biti...
Bilo kakvo kemijanje unutar postojećeg političkog sustava gje je sve određeno isključivo stranačkom logikom (samo meni i mojim pijunima) jest jalovo i po društvrno biće pogubno.
Moja zadaća je bila da javnost na to upozorim pa i kroz ovaj dnevnik bloga Pollitike, da predložim sadržaj i metode mogućeg izlaska i rehabilitacije društvenog poretka - na ljudima je dobrovoljna svijest da to moguće prepoznaju i osvijeste kao fenix nekog novog početka, ali i nasuprot tome kao izbor još dubljeg potonuća.
Slaba participacija u suprotstavljanju mojim tezama u dnevniku samo je dokaz klonovske ravnodušnosti većine koja se očito opredijelila za čekanje godota...! Neka im je sa srećom!!!

Tko je glasao

Hrvatska je lovina grandiozne financijske zavjere

Sagledavanjem svih "blagodati" sistema koji je većinu osiromašio, te istu ucijenio nesigurnim radnim mjestom i mizernim dohotkom.
„U periodu od 2013. do 2019. ‘elite’ namjeravaju hrvatskom stanovništvu za male novce preuzeti svu imovinu.
Na to nas upozoravaju kretanje kamata na obveznice, porezni zakon, ovršni zakon, broj nezaposlenih i broj blokiranih građana. Plan je da nam doktrinom šoka pokradu sve resurse i na kraju otmu i krov nad glavom! Omogućit će im to, nažalost, veleizdajničke hrvatske „elite’“ .
Prognoza se tada činila kao „porno pesimizam“, odnosno krajnje pesimistično pretjerivanje, no danas, itekako drži vodu. Broj nezaposlenih i broj blokiranih u međuvremenu je vrtoglavo narastao, porezni i ovršni pritisak sve je veći, a nepodnošljiva lakoća izbacivanja prezaduženih građana na ulicu još je prisutnija i surovija nego prije dvije godine. Kaos i šteta koju ustrajno stvara Milanovićeva Vlada u takvim se okolnostima više ne čine tek pukim slučajem i nesnalaženjem obijesnih partijaca.
Može li Hrvatska uteći iz škripca te je li u stanju slijediti primjere Islanda, Ekvadora i još nekih zemalja koje su rekle „NE“ svjetskoj financijskoj „eliti“, analizirao je Dinko Bartulović, te kroz razgovor sÉricom Toussaintam, uglednim belgijskim stručnjakom koji je bio član međunarodne Predsjedničke komisije za reviziju javnog kredita Ekvadora, koji je pomogao toj zemlji da otpiše veći dio inozemnog duga, a koji je u intervjuu za jedan hrvatski portal decidirano ustvrdio da i Hrvatska može učiniti isto što i Ekvador.

„Island je dobro krenuo, no kasnije su propustili postati finacijski neovisni. Narod te zemlje je prije šest godina odbio sanirati banke znajući da bi to značilo da sav teret ide na dug građana, odnosno da će se nakon sanacije povećati porezi, trošarine, inflatorski porezi i da će standard ljudi padati. No, nakon što su to učinili, trebali su osloboditi Narodnu banku i početi sami kreirati financijske tokove, odnosno razvoj zemlje. Trebali su reći „NE“ MMF-u. No, nakon provedene „revolucije“, novoizabrani islandski političari to nisu učinili, već su se za pomoć ponovno obratili MMF-u, te se zadužili za gotovo 70 posto BDP-a. To je kao da Hrvatska sada odjednom zatraži iznos od 30-ak milijardi eura, što bi vrlo značajno povećalo vanjsku zaduženost zemlje. U Islandu je provedena „fiskalna konsolidacija“ od 9 posto BDP-a, što znači da su smanjene plaće i mirovine, ukinuti transferi i subvencije, pa se ne može reći da Island nije „poslušao savjete međunarodnih institucija koje se predlažu drugim europskim zemljama“. Predstavnici naroda ponovno su, dakle, prodali narod, premda se u medijima još uvijek provlači mit prema kojem je narod te zemlje pobjedio bankare. Bili su na dobrom putu, no političari su ih ponovno uvukli u klopku“ kaže Bartulović, pa dodaje da je to što islandska vlada sada oprašta dugove pojedinim prezaduženim građanima tek kap u moru.
„Kada su Islanđani smjenili vlast koja ih je zadužila, trebali su odabrati nekorumpirane stručnjake koji bi znali zadržati financijsku neovisnost. Nisu to učinili, pa glavnu riječ opet vodi MMF.
postoji još jedno iskustvo povrata financijske suverenosti i neovisnosti zemlje, koje bi i Hrvatska mogla slijediti.

„Ekvador je jedini pravi primjer uspješnog odupiranja svjetskim bankarima. Tamo se vidjelo da je najbitnije tko vodi narod. Jer dok su Island nakon „revolucije“ poveli nedovoljno stručni ili korumpirani ljudi, dotle Ekvador vodi predsjednik Rafael Correa, bivši ministar financija i vrhunski ekonomist koji razumije principe bankarske prijevare. U Ekvadoru su na njegovu inicijativu napravili reviziju kompletnog vanjskog duga od 1940., do danas, uspoređivali kako su se drugi zaduživali i zaključili da je veći dio njihovog duga ilegalan, odnosno protuzakonito stvoren, te su odlučili da će otplatiti samo 20-tak posto tog duga, a 80 posto zadržati i preusmjeriti u razvoj zemlje. Bankari su shvatili da to može postati primjer za kojim bi se mogli povesti i drugi. Nisu htjeli da se to dogodi, pa su brzo zataškali stvar. Prodali su dug Ekvadora – Ekvadoru za višestruko manju cijenu od nominalne, nakon čega je ta zemlja postala financijski neovisna. Da bi sve to mogli učiniti, predsjednik Correa i njegovi suradnici okupili su tim uglednih međunarodnih stručnjaka, koji su analizirali dug Ekvadora te zaključili da se veći dio tog duga može jednostavno prestati otplaćivati!“
Hrvatski je dug nelegalan, možemo ga odbiti plaćati - Hrvatska mogla slijediti ekvadorski primjer, jer je i hrvatski dug stvoren nelegalno, odnosno protivno Ustavu Republike Hrvatske.
„Da bi Hrvatsku mogla zadužiti, Vlada bi morala raspisati referendum i pitati građane jesu li za ukidanje HNB-a i zaduživanje u zemlji i inozemstvu putem rodnih listova građana i uz kamatu. U javnim raspravama pokazalo bi se da takav sistem kojim se RH i mi građani danas zadužujemo ne postoji u ekonomskoj teoriji. Jer HNB je po Ustavu zadužena za financijske tokove u zemlji, a ne političari. To znači da su i hrvatski dugovi nelagalni, što također znači da bi i Hrvatska mogla, kroz pažljivu proceduru, uz pomoć međunarodnih stručnjaka i uz diplomatske manevre, otpisati veći dio svog vanjskog duga“.
„Kina, Brazil, Rusija, Indija i Južnoafrička Republika rade novi financijski sustav, kako bi izbjegli pljačku zapada. No, mi bi trebali biti neutralni, odnosno surađivati i s jednima i drugima. Karino Hromin Sturm, predsjednik pokreta Zajedno, u svojoj Strategiji razvoja Republike Hrvatske ima zacrtan i diplomatski put u rješavanju vanjskog duga. No, ako nam ponašanje po uzoru na Ekvador ne bi dozvolili, odnosno ako bi umjetno ovdje zbog toga htjeli proizveli krizu kako bi NATO imao povoda za reakciju, postoji i plan B. Po tom scenariju dovoljno je da ministar financija na HINI objavi da je Republika Hrvatska bankrotirala i da odbija svu pomoć i reprograme duga. Samo osigurani nositelji hrvatskih obveznica u takvoj situaciji mogli bi se naplatiti, a svi ostali to ne bi mogli učiniti. Tada bi Hrvatska automatski izašla iz Europske Unije, pa bi mogla osloboditi mehanizme tržišta Narodne banke i kreirati novu kunu. Hrvatska narodna banka mogla bi početi samostalno financirati razvojne projekte i osigurati stvaranje nove vrijednosti“kako je učinila Grčka.„Proglasili su djelomični bankrot, nakon čega su mali vlasnici grčkih obveznica izgubili novac, dok veliki nisu. Grčka je tako dijelom smanjila svoj vanjski dug“.
Ugledni belgijski stručnjak Éric Toussaint, koji je svojedobno bio član međunarodne Komisije za reviziju javnog kredita Ekvadora i koji je pomogao toj zemlji da otpiše trećinu njezinog inozemnog duga je izjavio da sad već bivši ministar financija Slavko Linić ne govori istinu, kad kaže da bi prestanak plaćanje dugova bila katastrofa za Hrvatsku.
„Vidjeli smo puno slučajeva koji su pokazali da obustava plaćanja duga nije tragedija. Nakon Drugog svjetskog rata, 169 zemalja je bankrotiralo zbog vanjskog duga. To je manje-više normalna situacija u životu kapitalističkog društva. Iznimno je važno uvjeriti građane Hrvatske da zatraže reviziju duga, kako bi se razumjelo tko su kreditori i za koje se svrhe država zaduživala i da se tom revizijom identificira nelegalni dio duga. Taj dio Hrvatska ne bi trebala ni platiti. No, važno je organizirati građanski pokret, angažirati odvjetnike, pravosudne radnike, revizore, čak i umjetnike koji smatraju da ne žele plaćati nelegalni dug. Nije lako, ali je savršeno moguće“ zaključuje Toussaint, te dodaje da Ekvador, nakon što je odlučio prestati plaćati dio duga, nije osjetio nikakvu osvetu kreditora.
Kreditni rejting Ekvadora je pao, ali to nije značilo ništa. Ako je država odlučila prekinuti otplatu, mišljenja agencija ne vrijede, jer njihove ocjene imaju utjecaj ako plaćate dug. Ako ga ne plaćate, nema ga. Argentina je obustavila plaćanje duga od 100 milijardi dolara krajem 2001. godine, što je daleko više od ekvadorskog. I nije bilo osvete. Argentina je povećala stope rasta. Na Islandu su privatne banke bankrotirale u listopadu 2008. godine. Vlade Velike Britanije i Nizozemske odlučile su nadoknaditi svojim građanima izgubljene depozite u banci IceSave, oko četiri milijarde eura. Nakon toga tražili su od Islanda da im vrati taj novac. Vlada je pristala, ali je predsjednik pod pritiskom građana na ulicama raspisao referendum. Čak 92 posto građana glasalo je protiv otplate. Zatim je islandska vlada sklopila novi sporazum s vladama Britanije i Nizozemske. Pod pritiskom građana, u veljači 2011., opet je raspisan referendum i opet je 63 posto građana reklo – ne.
„Zahvaljujući činjenici da je narod odlučio da ne želi platiti dug, islandske vlasti morale su organizirati bankrot Landsbanka, glavne banke koja kontrolira IceSave izvan države. Naknadno su saznali da je ostalo još novca u bankrotiranoj banci i tim novcem otplaćuju dug Nizozemskoj i Britaniji. To pokazuje da se narod može organizirati protiv toga da vlada otplaćuje nelegalan dug i da postoji rješenje“ zaključio je Éric Toussaint, te se tako pridružio grupi nezavisnih hrvatskih stručnjaka koji tvrde da Hrvatska ima pravo prestati plaćati inozemni dug.

Al prije toga treba razvlastiti stranačke parazite koji plešu tuđu glazbu - međunarodnih lopina...

Tko je glasao

poremećaji vida

golgota,

minus, jer to što si napisao odmaže, a ne pomaže
nije uzrok problema loš politički sustav
loš politički sustav je jedan od simptoma, pokazatelja problema
mogao je biti i plus, jer politički sustav jest jedna od važnijih poluga
ali definitivno nije niti najvažnija, niti bi promjene političkog sustava, i da ga sad netko reformira
točno po tvojim uputama
čarobnim štapićem, riješio probleme

naš je problem što nema čarobnog štapića
a mi, kao društvo, kao građani, nismo toga niti dovoljno svijesni
niti smo u stanju na taj problem, da nema nikoga tko bi za nas donosio odluke
naći pravi odgovor

budući postoje ljudi kojima je dužnost, i profesija da daju taj odgovor
predsjednik republike, s političkim legitimitetom, potvrđen, izabran demokratski između više kandidata
premijer, vođa koalicije koja je na izborima osvojila većinu u saboru
a pravih odgovora nema

konačni je zaključak da je hrvatska u stanju paralize
jer
ljudi koje plaćamo da odlučuju u naše ime
ili neće, ili ne mogu, ili ne znaju
donijeti prave odluke

kako to?
izabrali smo najbolje, a ni oni nisu dovoljno dobri

nešto tu ne štima...

možda i naš predsjednik, i premijer
skupa s nama, većinom, dijele neke poremećaje vida
dvoslike, gubitak perifernog vida, zamagljena slika
i nisu u stanju uočiti u čemu je problem
a budući i mi, većina građana, imamo istu manu
nitko na kraju ne razumije zašto se ne donose prave odluke

tvoj tekst eto ubrajam u jedan obliki poremećaja koji nam ne dozvoljava da dođemo da prave dijagnoze stanja
i zato minus

luka

Tko je glasao

"nitko na kraju ne razumije zašto se ne donose prave odluke"

zato što oni jednostavno ne vole ovu zemlju

zato što žele da narod pomisli i kaže- prije je bilo bolje

sve dobro...

Tko je glasao

Tvoj minus je kompliment i dokaz mojeg ispravnog promišljanja

Šteta kaj nisi najprije istestirao vlastiti vid - a i sluh...

izabrali smo najbolje, a ni oni nisu dovoljno dobri nešto tu ne štima...

Ova tvoja konstatacija je dokaz vlastitog političkog mazohizma pod uvjetom da si s razumijevanjem pročitao moj upis.
Niti sam ja niti smo MI nekog izabirali već smo izabrane dobili na pladnju jelovnika političkih stranaka a kaj nema veze s demokratskim etalonom a kamoli s našim Ustavom čl 1. st.3.
To se zove ustavna zavjera iliti sabotaža političkog sustava. Tvoj i tebi sličnima je problem kaj to ne želite vidjeti kamoli spoznati.

http://pollitika.com/pol-stranke-u-rh-kao-faktor-destrukcije-sustava-i-n...

http://pollitika.com/pol-stranke-u-rh-kao-faktor-destrukcije-sustava-i-n...

Tko je glasao

Stranački sustav kao parazitska Gomora

Kao dokaz da je promišljanje o dva doma na ispravnom tragu od kojega bi jedan bio neovisan o stranačkim kuhinjama i koji bi aktivno uključio onih 70% koji apstiniraju jer ne žele stranačko popovanje je i ovaj citat Hlada na drugom postu koji u svoj svojoj suštini denuncira stranački parazitizam i antidemokratski karakter tih uskointeresnih grupacija;

Stranka je vitalan element predstavničke demokracije, u Hrvatskoj, USA ili Europskoj uniji. Bez obzira koliko god se čini da su vladajuće političke strukture vrlo neefikasne u upravljanju državom, političke stranke su vrlo efikasni mehanizmi kad imaju jasno definiran cilj: pobijediti na izborima. One su homogene, centralizirane organizacije, s autoritarnom ulogom stranačkih šefova. Decentralizacija partijskog odlučivanja dovodi do gubitka izbora, to zna svaki prosječni član partije.
Zato izabrani članovi predstavničkih tijela ne glasaju kao osobe, nego kao članovi stranke, i glasat će isto bez obzira na tajnost ili javnost glasanja.
Naime, prvi filter koji se pojavi u glavi neke osobe koja mora donijeti neku odluku u predstavničkom tijelu je pitanje: što misli stranka, čitaj šef stranke?
pogrešno je zamišljati političku stranku kao skupinu jakih, autonomnih osoba, koje usuglašavaju svoja mišljenja i odluke u demokratskoj proceduri. Takve osobe nemaju šta tražiti u političkim strankama. Stranku čine članovi, kojima članstvo u stranci donosi određene privilegije, a privilegije treba sačuvati što je moguće dulje. Drugim riječima, treba što dulje ostati na vlasti, a za taj sveti cilj tajno glasanje više odmaže, nego pomaže.

Dakle, hlad je upravu kada konstatira da glasanje pripadnika stranaka mora biti prvenstveno u korist same grupe a kolateralno onda za opće dobro ako nešto ostane.
To je i dokaz da stranke nikad same neće predložiti promjenu vlastite pozicije u političkom sustavu jer time bi radile direktnu štetu osobnim parazitskim benefitima. Stoga treba promovirati i javno objašnjavati rješenja koja dokidaju parazitizam uskih grupa iliti elita, a ovaj moj upis upravo daje provokativni impuls za razgovor na tu temu i sučeljavanje pro&kontra argumenata.
Naprosto treba se odhrvati uvjerenju da je stanje bogom dano i zabetonirano (stav dogmatskih vojnika netalasanja) te da treba čekati da zadaću promjene odradi netko iz Kanade ili Njemačke. Sadašnja količina škiljenja kroz špijunku i nečinjenja je zastrašujuća...

Tko je glasao

pomalo zmotano

@Golgota
Tvoje viđenje parlamenta tj izbora i sastava nekog budućeg parlamenta samo je još jedan pokušaj, ili želja za nekim boljim rješenjem od dosadašnjeg.
U potpunosti se slažem s prvim djelom dnevnika dok na drugi ima neke primjedbe, Da budem precizan ne vidim kuda vode lokalni parlamenti? Što bi predstavljao dom naroda ?
Poznaješ li bilo gdje u svijetu nešto tome slično?
Ovo tvoje promišljanje je neprovedivo. Neprovedivo u praksi. Može proći samo kao neka nova filozofska teorija.
Smatram da nam je dovoljan jednodomni parlament sa 75 zastupnika. O načinu izbora zastupnika možemo polemizirati koliko hoćemo, ali zna se tko na kraju odlučuje. Imamo više stranački sistem i prema tome građani (glasači odlučuju).
Ukoliko i pogriješe, odluka je bila njihova. Demokratska.
No pri izboru zastupnika trebalo bi jednostavno naglasiti jednu stvar koja bi mogla reducirati broj kandidata.
1. Zastupnik u Sabor može biti biran najviše u dva mandata.
2. Zastupnik u Saboru prima naknadu u visini radnog mjesta s kojeg je došao uvećanu za 25 %.
3. Nakon isteka mandata zastupnik se vraća na radno mjesto prije izbora ili neko drugo
4. Zastupnik ni nakon dva mandata, nema pravo na zastupničku mirovinu već istu stiče kao i ostali građani Hrvatske.

Dakle, ja točno znam zakaj je ova zemlja tu gdje je i imam argumente zbog kojih sam siguran u metode kako se isčupati iz ove septičke jame.

Kak je to fino kaj ti znaš zakaj je ovak kak je i kak bu muha z dreka zišla van.
Nekak mi to vleče na SF ili narcisoidnost.

Tko je glasao

op op

Netko je citao moje prijedloge oko regulacije - depopularizacije politike koja je instrumentalizirana u ostvarenje osobne/apanazne/pljackaske koristi ...
Ajd super - godine prolaze...

Provinciopolis

Tko je glasao

Sliku svoju ljubim

Da, čim starim sve više se zaljubljujem sam u sebe i vlastitu pamet i inteligenciju, posebno u odnosu na sugovornike koji nepotpuno čitaju ili čitaju s nerazumijevanjem. Ali da ne bi ispalo dociranje pojasnit ću detaljnije ono kaj je u tekstu naznačeno kao konačno definirana teza.

Tvoje promišljanje je neprovedivo. Neprovedivo u praksi. Može proći samo kao neka nova filozofska teorija.
Smatram da nam je dovoljan jednodomni parlament sa 75 zastupnika. O načinu izbora zastupnika možemo polemizirati koliko hoćemo, ali zna se tko na kraju odlučuje. Imamo više stranački sistem i prema tome građani (glasači odlučuju).

Bez obzira kaj nisi naveo zakaj moje promišljanje nije provedivo (svodiš konstataciju na diskvalifikaciju jer ne daješ argumente) ja ću uložiti trud i prikazati zakaj je zaista provedivo naravno samo kad postoji politička volja.

1. Hrvatska je zatočena u okvirima promišljanja elita koje silom nameću svoje agende kao jedino moguće alternative funkcioniranja demokracije u kojoj samo oni jesu konačan izbor kao manjina koja po osnovi istog uzima pravo na svekoliki reket cjelokupnog stanovništva.

2. U Hrvatskoj je pravo vladanja naroda samim sobom ukradeno od tih istih elita institucionaliziranih kroz političke stranke koje protuustavno izabiru predstavnike naroda u ime tog istog naroda od trenutka promjene božićnog Ustava 1991.g. i serviraju svoje liste kao volju glasačkog suverena a kaj ima za posljedicu 70% apstinenciju građana.
I nije istinita tvoja paušalna tvrdnja da glasači odlućuju o vladanju samim sobom, oni eventualno odlućuju o tome koja će stranačka lista u idućem razdoblju reketariti narod - a ta lista nema ama baš nikakve veze s ustavnim određenjem da narod izabire svoje predstavnike... a ne predstavnike (čitaj poslušnike) stranaka.

3. Hrvatska je imala oblik direktne demokracije u ex državi kroz oblik mjesne samouprave u mjesnoj zajednici stanovanja gdje su građani direktno na zborovima građana mogli predlagati svoje kandidate za sve funkcije od same MZ-ce do centralne države. I upravo taj oblik mjesne samouprave protežira EU konvencija o mjesnoj samoupravi, hrvatska je izvitoperila tu obvezu koju je i sama potpisala.

4. Dom naroda je afirmativni naziv za vijeće lokalnog parlamenta koji nije ovisan o stranačkoj infrastrukturi i afirmira onih 70% građana koji se ne vide u stranačkim mućkama. A dvodomni parlament neutralizira samovolju koju bi eventualno iskazao bilo koji od domova, a kaj je evidentan dokaz sadašnjeg "jednopartijskog sistema" bez obzira na 150 stranaka registriranih u RH. Taj jednopartijski sistem po svojoj naravi zbrinjava najprije svoje vojnike pa i po cijenu uništenja države a što je sada i sa Hrvatskom slućaj. Tvoj stav o samodovoljnosti sadašnjeg višestranačja koji to nije jest legitiman ćak i ako ide u smjeru daljnjeg gušenja onih 70% građana koji se opiru stranačkoj diktaturi - legitiman je jer je jasno da strukture koje na bilo koji način benefitiraju sadašnje stanje neće ni pod koju cijenu dozvoliti promjenu odnosa moći koji ide na štetu dostignutih individualnih lagodnih pozicija.
Ja samo ovim dnevnikom upozoravam da daljnje gušenje bioloških prava onih 70% će imati pogubne posljedice i po državu i po građane kao jedinke.

5. Izvorište mjesne samouprave treba vratiti u mjesne zajednice stanovanja koje su sada virtualno dodijeljene načelnicima i gradonačelnicima kao sljednicima ex poglavarstva.
Nije bilo ni jednog razloga delegitimiranja pravne osobnosti ex mjesne zajednice osim patološkog poriva za se sve što podsjeća na bivši socijalizam treba zatrti u temelju i to je uništenjem instituta MZ-e uspješno realizirano, a na kaj sam ja u jednoj predstavci sadašnjoj nomenklaturi skrenuo pozornost naravno bez odjeka...
Korištenje MZ-e kao kadrovske riznice za svekoliku nadgradnju prema državi daje svojevrsnu garanciju za efikasno propitivanje svih pozicija u društvu a što je sadašnjim partijskim sustavom poslušnika onemogućeno čime je otvorena breša samo našima pa makar bili kriminalci i mentalni bolesnici s raznim diplomama.

6. Kontrolni e-glas osigurava eliminaciju spavača i otrgnutih strijelaca u parlamentu

7. Dvodomni parlament osigurava pretpostavke za participat cjelokupnog glasačkog tijela jer osigurava neposredno predlaganje "mojeg kandidata" koji je odmah direktno filtriran u životnoj sredini za našeg predstavnika a stranačku ulogu vraća na isključivi servis građanima sa sadašnje uloge vladanja narodom na koju po nikakvim političkim kriterijima nema pravo osim prava sile i manipulacije.

Naravno da postoje politike koje promiću praksu kojom vladanje elita smatraju društveno propulzivnom načinom ostvarivanja koncentracije moći moje grupe a kaj koincidira s agendom NWO-a i odnosom u kojem će njih 85-tero imati cijelu zemaljsku kuglu i protiv čega se kao nije isplativo boriti.

Prema tome nemam ja iluzije da će moj upis promijeniti hrvatsku zbilju, ali sam imao obvezu javno pokazati da rješenja postoje i da postoje osobe koje su kadre nositi i realizirati ta rješenja.
Kada sam konstatirao da ja znam onda to nije "sliku svoju ljubim" već prezentacija argumenata koja se može osporavati isto tako prezentacijom drugačijim argumentima, ali nikako ne diskvalifikacijom na razini muhe i dreka a koju metaforu razumije samo Skviki...

Tko je glasao

@golgota naravno da postoji

@golgota naravno da postoji rješenje, ali ta rješenja ne mogu provesti osobe koje su uzročnici problema. Nažalost kako danas stvari stoje postoje smatram da ne postoje dovoljno hrabre i odlučne osobe koje su kadre nositi i realizirati ta rješenja. Za to nedostaje civilna hrabrost ugroženog puka koji unatoč činjenice da mu je voda došla do grla čeka da netko drugi umjesto njega vadi kestenje iz vatre. Trenutačno je to mislim lažna nada u Brisel i Berlin.

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Evo ti argumenata

@Golgota
Tražio si od mene argumente kojima ću potvrditi zašto je to neprovedivo. Pošto sam poznat kao temeljit čovjek, dobro sam pročitao tvoj dnevnik i to s razumijevanjem. Dao ti plus za prvi dio a s drugim se ne slažem. Morti ti nebu praf ali nemrem a da se ne sjetim kak si zdušno branio svoj dnevnik uoči olimpijade u Londonu.

http://pollitika.com/na-pocetku-bijase-slika

Poznat si po tome da su ti bliske teorije zavjera. 200 000 lijesova, Grupa Bilderbeg, iluminati i slični. Na kraju od svega ništa.
Osobito me s dojmio upis sa tvog bloga
http://golgotacroatorum.wordpress.com/2013/03/22/konoplja-je-i-najstarij...
Čak i proroka Ezekiela tumačiš na svoj način.

“I posijat ću za njih biljku o kojoj će se nadaleko čuti, i neće više biti gladi na ispaćenoj Zemlji”, Ezekiel, 34:29.

Jesi li siguran da je riječ o kanabisu ? Možda je riječ o žitu ili nekoj drugoj žitarici.
Ne znam koga je kanabis u vremenima Starog Zavjeta prehranio.
A sad redom o tvojim navodima

1. Da elita na vlasti nameće svoje promišljanje tek onda kad dođe na vlast. U predizbornoj kampanji druga je pjesma, i narod glasa sa obećanja koja se kasnije zaboravljaju.
2. Slično kao i pod 1. Jedino moguće je da stranke stave svog kandidata za premijera na prvo mjesto a moguće članove vlade niže. A koalicija? Po tvome imali bi 2000 kandidata (i više) 100 stranaka ili kandidata ušlo bi u Sabor. Tko bi s kime koalirao ostaje na dušu izabranih.
3. Mjesne zajednice ili Mjesni odbori. U čemu bi bila razlika? Općina i općinska vijeća imaju zadnju. Jedino ako ne želiš ponovo uvoditi socijalizam. Mjesne zajednice su predlagale sugerirale a općine su na kraju odlučivale.
4. Dom parlamenta.

Dom naroda je afirmativni naziv za vijeće lokalnog parlamenta koji nije ovisan o stranačkoj infrastrukturi i afirmira onih 70% građana koji se ne vide u stranačkim mućkama

Općinsko vijeće je lokalni parlament. Ne mora biti stranački birano. Ima tu i neovisnih zastupnika. Svima je pružena šansa. Zar si toliko samouvjeren da bi na primjer u sredinama gdje gotovo uvijek pobjeđuju HDZ ili SDP tvoja formula imala drugačiji učinak. Bilo bi više zbunnjenih.
5. Jednostavnije a gotovo iz istih razloga napisala je Franka Walli koju ste proglasili komunjarom (u komentarima). Da vidim kako će sada proglasiti tebe.

http://pollitika.com/sto-nedostaje-demokraciji

6. Ne mogu uvesti prozirne glasačke kutije a ti bi kontrolirao e-glasom.
7. Dvodomni parlament = veći troškovi više besplodnog sastančenja, a pola općina nema za toplu vodu.

Ako već trebamo nešto poduzeti onda bi bilo daleko pametnije da si u obranu svojih stavova u korist mjesnih zajednica i lokalne samouprave predložio ukidanje županija,
općina koje se ne mogu same finacirati. Ne možeš neke stvari vračati u socijalizam a bitne ostavljati neoliberalnom kapitalizmu.
Dugo godina sam bio u mjesnoj zajednici Srednjaci- Horvati i znam na koji način je funkcioniralo.
Stoga ti najiskrenije i dobronamjerno bez zlobe kažem. Na krivom si putu i nemoj misliti na konoplju.

Tko je glasao

hvala boltek što potsjeti na Franku

izlaz će biti nešto kako je nobelovka Osborn radila istraživanje - na socijalističkom samoupravljanju SFRJ uz stvarno dioničarstvo koje je donekle bilo i onda (društveni stanovi), ali po uranilovskom ključu, pa se stvar ugušila, a hijene uvidjele da je onda tek slobodan lov u mutnom - i to je "rak bomba" svakog narednog društva (koje je kod svih zemalja exsfrj uznapredovalo, uglavnom i uzrokovalo rat uz vanjski blagoslov interesa rušenja komunističkih režima) - to je ono iskustvo koje EU ne smije stavljati pod tepih - imamo jako puno iskustva.

„...Dakle u duhu dugoročnog programa ekonomske stabilizacije – orjentacija nam je oslanjanje na vlastite snage. Na toj osnovi koncipiran je i naredni srednjoročni plan razvoja „termomehanike“, koja je u minule četiri decenije pokazala konstantan uspon i napredak u svakom pogledu – od jačanja proizvodnih snaga, razvoja samoupravljanja, stručnog uzdizanja kadrova, rasta društvenog i ososbnog standarda zaposlenih itd.
No o tome u narednim poglavljima“
(Marija Šola dipl.oec.-gl. direktor, 1985.g)
http://www.scribd.com/doc/38148601/Termomehanika?olddoc=1

Tko je glasao

Problem je dogmatsko zaključivanje

E moj Boltek!

Koristiš svjetonazor osobe kao argument koji u startu diskvalificira logiku, a bez logike pobjeđuje sirova snaga na brvnu...
Vrlo je ružno da ne velim bezobrazno od tvoje strane u temu i polemiku političkog sustava kao foršpan uvoditi vlastite opservacije o tretiranju nekih drugih tema od strane mene kao autora kao napr teme o svjetskim zavjerama (spoznaj već jednom da ne postoje teorije zavjere!) i te svoje opservacije kao dogmu upotrijebiti u daljnjoj diskusiji - u kontekstu; koji autoritet činjenica može ponuditi osoba koja piše o nepostojećim bijelim miševima.
U jednom svojem tekstu si izričito zauzeo stav da se vjera ne propituje jer je vjera dogma. Taj tvoj navod je dokaz da si isključiv čovjek i da te u suštini ne interesiraju tuđi argumenti jer ti svoje stavove imaš zabetonirane kao dogmu - te tvoje često pozivanje na promišljanje iz običnog naroda je ništ drugo doli celofaniranje retrogradnih pogleda na dinamiku razvoja današnjeg svijeta.
Dakle išao si namjerno najprije sa diskvalifikacijom mene kao osobe, a potom si kao počeo odgovarati na moje argumente a koji veze nemaju sa biti stvari posebno zato jer ti uopće ne razumiješ kaj je to politički sustav RH, a zakaj smatram da ne razumiješ dokaz je i recimo ovaj tvoj navod

Mjesne zajednice ili Mjesni odbori. U čemu bi bila razlika?

Tko je glasao

ovo je muljanje

Tko je glasao

U grubo se slazem sa tvojim

Tko je glasao

Nacelno dobra stvar ali nije

Nacelno dobra stvar ali nije sustina price.

Pogledaj koliko ima aktivne ekipe, ono da imas mogucnost furanja prefencijalne liste, koga bi to mogao izabrati. Evo, vi nadobudni, nabrojite 100 ljudi u cijeloj Hrvatskoj koji bi mogli uci uopce u izbor kao bolji.

Tko je glasao

kakvih 100 ljudi?

njihov izbor ovisi o narodnom konsenzusu o tome kakvu mi državu zapravo želimo, kakvu trebamo i kakvu je moguće ostvariti u narednih 20-tak godina?
na takvom opredjeljenju se vidi razlika u uspjehu ili neuspjehu u stvaranju države. Što je konsenzus jednostavniji i prihvatljiviji za većinu ljudi, provedba će biti brža i efikasnija, a država stabilnija i otporna na promjene.
Šta mi danas imamo? pa, ne možemo se dogovoriti oko toga želimo li privatnu ili državnu ekonomiju, želimo mi politički sustav s dvije jake stranke i stabilnijim vladama, ili mnogo malih stranaka s nestabilnim koalicijskim vladama. Pa sada imamo vladu koja više sliči na stranački konfederaciju, a izvršni, vladini poslovi dešavaju se u stranačkim središnjicama.
Kakav administrativni aparat trebamo, kakvu vladu, koliko ministarstva, kakvu trodiobu vlasti, što je politička, što profesionalna odgovornost, koji su profesionalni minimumi za obavljanje javnih poslova....
sve bi to trebalo biti mnogo jasnije, onda bi mogli izabrati 100 ljudi.....

Tko je glasao

Nemas 100 ljudi koji bi uopce

Nemas 100 ljudi koji bi uopce pristupili problematici pobogu. Kakav siroki konsenzus koji ukljucuje nezainteresirane?

Tko je glasao

svaki nezainteresiran naglo

svaki nezainteresiran naglo postane zainteresiran kad mu ukineš rentu.
usput, ako nema 100 ljudi koji bi uopće pristupili problematici, kako ti kažeš, onda je jedini način - autoritarni kapitalizam s jednom strankom, kineskog tipa. Stvar je dokazano vrlo efikasna.

Tko je glasao

Svaki narod ima vlast kakvu

Svaki narod ima vlast kakvu zasluzuje, da.

Tko je glasao

Pa vi ste kolega bolji

Nećete valjda tvrditi da bi vi bili gori od ovih...

http://www.index.hr/vijesti/clanak/neradnici-iz-sabora-spojili-uskrs-s-p...

A glede ove vaše primjedbe o izbornom zakonu (tekst po meni cilja na invalidni politički sustav čiji je izborni zakon samo jedan dio...) recite kako bi vi povećali participaciju onih 70% koji sada apstiniraju zbog stranačkih manipulacija sa svojim pijunima na listama!?
Kako bi vi prisilili izabrane na odgovornost prema izbornoj bazi ako ta baza iste nije izabrala...

Tko je glasao

Gle Golgota, napravio sam

Gle Golgota, napravio sam jedan test, predsjednicki kandidat interneta. Ekipa se nije mogla sjetiti vise od deset ljudi koje bi uopce mogla kandidirati. To je realnost.

Ljudi su naime lobotomizirani, ova tvoja skvadra je takav primjer. Naime, ljudi nisu sposobni razmisljati na emancipiran politicki nacin, znaci participatorno iz pozicije sudionika politickog procesa. Vec se nadaju da ce ih tamo neko spasiti, a tog nekog tamo nigdje, ni od korova. a i da dodje taj neko, ovi tvoji bi ga popljuvali bez da mu daju uopcei sansu. dovoljno bi bilo da butkovic uvali neku kajlu i da se ovi polakome jer su shvatili da niti taj nije savrsen.

Problem lobotomiziranog naroda se pak mijenja prvenstveno medijskom silom i kreiranje politickog vodstva iz naroda koje uopce ne treba formalnu poziciju, kao sto niti pokret to ne treba.

Tko je glasao

Gle Golgota, napravio sam

Gle Golgota, napravio sam jedan test, predsjednicki kandidat interneta.

MA gale samo se ti trudi i ne obaziri se na druge , ma dođe mi da se ja prijavim na predsjedničke izbore jer sam uvjeren da bi od svih ovih nabrojanih kandidata što mediji vrte bi ozbiljnije se toga prihvatio i sa puno više žara i rada !

Jednom sam dobio zanimljiv odgovor(nažalost ne posve iskren...)

PUSTI SELO DA PRIČA ;)...

Justice for all !

Tko je glasao

Žao mi što pažljivije ne čitaš moj upis

Dakle ako si otpisani može koji je stariji od tebe dati truda da pročita moj upis više od 2 puta onda ni tebi ne bi bilo zgorega barem 3 puta. Tada bi možda uočio da temeljna kadrovska baza za budući sustav nije Hrvatska kao jedna izborna jedinica već obična mala mjesna zajednica u kojoj se svi poznajemo i gdje ti ne moraš gruntati neka imena iz tamo neke Špičkovine kad imaš sve u recimo Kupinečkom Kraljevcu. Baza mjesne samouprave je izmještena iz MZ-ce na općinu-grad - treba ju obvezno ponovo vratiti u mjesto stanovanja kao politički izvorni okoliš. Tu se ljudi poznaju i tu direktno kandidiraju bez ikakvih lista i bakrača...

Tko je glasao

BTW, juce gledo game of

BTW, juce gledo game of thrones, pa kaze bivsi rob sadasnjem robu. Nitko tebe ne moze osloboditi od ropstva, vec ti moras uzeti slobodu. Ova shema gdje "sloboda padne s neba", a furala se kroz povijest, kratkog je daha oduvijek bila jer sve je bilo savrseno dok se nije dogodila realnost. A realnost znaci da moras imati volju da opstanes u borbi za moc, a to instant rjesenja bez kulturuloske podloge ne osiguravaju.

Tko je glasao

kak...?

kak...?

Tko je glasao

@gale, a ti kao znaš kolika

@gale, a ti kao znaš kolika je cijena slobode?
I još ni manje ni više nego li Golgoti govoriš koja je cijena?

Znaš li ti uopće kome držiš "predavanje" o slobodi, političkom sustavu, glasovanju, interesu naroda i kako i koliko treba raditi društveno koristan posao u općem interesu a na ovim prostorima obično i na svoju štetu?
I kako i skime stvoriti državu?

Mislim da si stvarno pretjerao ali ne čudim se posebno, to je svojstveno razmaženoj deriščadi.

Tko je glasao

Reci ti meni anonimce sto se

Tko je glasao

Da @gale, da... Ja sam ti

Tko je glasao

...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Netko tko se ne potpisuje jer

Tko je glasao

Sreća da imamo tebe hrabrog

Tko je glasao

Ista stvar. Plenumi. Velik

Ista stvar. Plenumi. Velik interes postoji. Kao sto vidis. Svi hrle da se ukljuce u proces. Na ovaj ili onaj nacin, a realizacija plenuma je jedino sto se ceka.

BTW, znas kako su Rusi hinili demokraciju tijekom revolucije? Dok se nisu uguzili profesionalci i izbacili iz igre amatere. Ae.

Za politiku moras imati volju da se boris, a ne da na prvi znak frke zbrises. A koliko ljudi u RH ima takav karakter? 5? 6? 10?

Tko je glasao
Tko je glasao

GolgotA, nema puno.

GolgotA, nema puno. Preciznije, Ima zastrasujuce malo. A test svima vama Je da testom provjerite zastrasujucu stvarnost.

Tko je glasao

prepotentni gale prolupo bez šale

protiv boljke nema ljeka
ludara ga željno čeka

Tko je glasao

Da budem jos precizniji.

Da budem jos precizniji. Jedina iole jaca osoba na politickoj sceni je Stipe Petrina u ovome trenutku uz par pretendenata. Iliti, mi imamo ozbiljan deficit kvalitentih politicara prije svega, a izborni zakon tu i nije presudna stvar.

Tko je glasao

comeback Golgote -dobra

comeback Golgote -dobra vijest za pollitiku

Tko je glasao

Dobrodošao natrag! Evo da dam

Dobrodošao natrag!

Evo da dam i svoja dva prijedloga za koje vjerujem da bi mogli dovesti do poboljšanja:

1) Nijedan zakon ili izmjena zakona ne bi smio postati važeći dok ne prođe ocjenu ustavnosti ustavnog suda. Sadašnji sustav predviđa takvu ocjenu samo na zahtjev, pa se može progurati neustavan zakon koji se primjenjuje neko vrijeme dok ga se ustavni sud ne sjeti ukinuti.
2) Predsjednik države bi morao imati pravo veta na zakon / izmjenu zakona
3) Izmjena zakona ne bi mogla postati važeća bez objave pročišćenog teksta, tj. bez objave zakona s uključenim izmjenama. Sada imamo situaciju da jedan zakon ima šezdesetak amandmana što je plodno tlo za beskrajne muljaže.

Naravno, s obzirom da nema "reseta" svi su ovi prijedlozi čisto akademske naravi... :-D

BTW, ljudi što mislite o prijedlozima suca Kolakušića, koji bi želio pojednostaviti i ubrzati sudski postupak, ukidajući instrumente beskrajnog zavlačenja?

Tko je glasao

Bah tek sad sam skužio da su

Bah tek sad sam skužio da su ustvari tri prijedloga. Ispričavam se... :-)

Tko je glasao

Dobro je za vlast, da se ovako javljaju razni fanatici i blebeta

.... bilo lijevi, bilo desni, bilo libertarijanski... jer nam oni pokazuju da situacija u ovoj zemlji generalno, a s političkim sustavom posebno, može biti i MNOGO MNOGO MNOGO gora nego danas. Kad bi recimo netko ovakva lupetanja ozbiljno shvatio i pokšao ostvariti. :-(

Tko je glasao

ti misliš da je bolje ovo

ti misliš da je bolje ovo što je odgovorni partijski funkcioner jedne od dviju najvećih stranaka izjavio za dnevne novine (preneseno iz Novog lista)
- U danim okolnostima teško je voditi socijaldemokratsku politiku. U praznoj kući kakvu smo zatekli i u dominantno neoliberalnom okruženju Europske unije, što je sada naš okvir, jako je teško. Ali nije nemoguće. Rekao bih da ima i potrebe i načina. Osobno sam se na Predsjedništvu SDP-a protivio promjeni Zakona o radu. Ne možeš se boriti za radnika, a pooštravati Zakon o radu.
No, kaže Komadina, njegovi "pokušaji proradničkih intervencija najčešće djeluju kao pucnji s Ljubina groba", što je metafora živavog partizanskog otpora u bitkama na Stujesci, kad je mala četa boraca izginula braneći od brojčanog nadmoćnijih Nijemaca životno važan koridor na Zelengori.
Dok se čuju puške s Ljubina groba, još ima živih proletera. Dok se čuje SDP u Rijeci i našoj županiji, za stranku nema opasnosti, Mi smo je stvarali. Kod nas političkih potresa nema. Mi ćemo crvenu nit i očuvati. Još nas ima, poručio je potpredsjednik SDP-a, tvrdeći da "ljudi neće HDZ", ali i da se SDP "mora popraviti" te da mu "treba drugi mandat za popravni".

Taj gospodin je poznat po tome što je na odgovornoj poziciji u izvršnoj vlasti izdržao mjesec dana i onda je puko ko kokica, i morao se hitno vratiti na početne pozicije gdje ti partija osigura sinekure i privilegije, a ti lijepo foteljaški lupetaš o Ljubinom grobu.

ili, možda, ovaj primjer, kako drugi odgovorni funkcioner stranke supstituira trodiobu vlasti

Ministar financija Slavko Linić zaključio je da nije bilo odgovornosti ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec zbog nepravilnosti, odnosno propusta u Područnom uredu Osijek vezano uz stopiranje ovrhe nad osječkom tvrtkom OLT, te da može nastaviti obnašati svoje dužnosti.
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Linic-Cavlovic-Smiljanec-nije-od...

Tko je glasao

Ostarel si Zorane

Iz humanih razloga te ne bum zarolal!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci