Tagovi

Pokojni Niko Franji? je kao uhoda SIS-a razotkrio kriminal u vojnoj policiji?


Portal hrvatskauljudba.hr i bosanskohercegova?ki bloger Taliban objavili su izjavu, kako navode, pokojnog šefa marketinga Nacionala Nike Franji?a u kojoj je po?etkom devedesetih kao djelatnik MORH-a opisao svoj dotadašnji špijunski put. Kako sam kopiju istog dokumenta posjedovao sve dok mi ju pred godinu dana nije, me?u inim, zaplijenila policija i pohranila u DORH-u. Obzirom na delikatnost trenutka, zamolio sam Ivana Grbavca, bivšeg prvog zapovjednika Bataljuna Vojne policije pri Glavnome stožeru Hrvatske vojske, osobu koja se u navedenoj izjavi proziva za šverc oružja u Hercegovinu da kaže radi li se o autenti?nom dokumentu.

- Upoznat sam sa sadržajem tog dokumenta odavno i znam da me pokojni Niko Franji? lažno optuživao. Na osnovi tih optužbi sam smijenjen, ali protiv mene nije pokrenut nikakav postupak jer se radilo o lažima, bilo je sve što je u ovom trenutku za 45 lines o izjavi pokojnog Nike Franji?a želio re?i Ivan Grbavac Cobra.

Faksimil prve stranice izjave Nike Franji?a na kojoj je opisan po?etak njegova uho?enja kao suradnika Kontraobavještajne službe JNA

IZJAVA

Ja Nikola Franji?, ro?. 04. 03. 1970. u selu Bošnjaci, op?ina Županja, od oca Nikole i majke Mande, saop?avam slijede?e.

Vojni rok sam služio u Kraljevu u VP 8977 u vremenu od 15.12.88 do 89. te sam u istoj vojsci vrbovan od st. vod. M … Refika (koji je tada radio u odjelu za Albance) da poha?am te?aj vojne sigurnosti u Pan?evu pri OBŠC. U Pan?evu sam bio sve do polovice 89. g., te sam odlazio na normalnu nastavu koju sam poha?ao kao rezervni oficir (ŠRO). Nastavu su tada predavali ?edo Rad…, Mahmut Šehi?, te Radisavljeni? Slobodan. Istodobno sam na nastavu išao u sklopu ostalih vojnih dužnosti. Imao sam predmete kao što su Strane Armije, Elektronsko izvi?anje, Agentura, Strane ob. službe … Nastavu sam položio sa dobrim, dok sam najbolju ocijenu dobio iz Agenture (Grbavac je bio suspendiran).

Po završetku školovanja i po svojoj nadarenosti polovicom 89., odlazim u Pe? te obavljam razne zadatke pod kodnim nazivom unutarnja Sigurnost. Bio sam u garnizonu Pe?, ?akovica, Priština … Upoznajem nove oficire sigurnosti puk. Jovaševi? Prvoslava, puk. Peši? Duška, majora Peru ?avi?, Radivojevi? Duška, Peru Zlatara … Povremeno sam odlazio na Top?ider i ve? tada je bilo indicija kako se u Sloveniji i Hrvatskoj doga?a nešto novo. Navodno se MASPOK ponovno pojavio, govori se o ilegalnom ubacivanju štampe u Hrvatsku iz inozemstva. Po izlasku iz JNA 15.12.89. ostajem u kontaktu sa nekim oficirima (Peši? Duško, Pero ?avi?).

Politi?ka situacija se uop?e pogoršava, tako da sam u 9. mj. 90. g. zamolio tadašnjeg predsjednika op?ine da mi pomogne, on me je doveo do gosp. Perkovi?a. Tu upoznajem i gosp. Antu Leticu te mi on govori kako bi bilo dobro da vidim što oni ustvari ho?e od mene, kakve informacije.

Poslušao sam njegov savjet i na osobni rizik ostajem sa njima u kontaktu. Jedan dan u Top?ideru me do?ekuje jedan sasvim nepoznat ?ovjek koji me pita, što ja to radim u MUP i da li im uop?e imam što re?i. Odgovorio sam sa negativno tj. da ne razumijem o ?emu je rije?, tada mi je taj rekao: Reci Perkovi?u da ga je pozdravio puk. Jovanovi?.

Moram napomenuti da sam jednom prilikom u Top?ideru vidjeo famoznu kninsku delegaciju Raškovi?a i Opa?i?a, to sam saop?io u MUP – Savska. Pošto više nije bilo nikakve logike da ostanem sa njima u kontaktu, vratio sam se i zamolio posao od MUP. Oni su me do?ekali sa nepovjerenjem, te me je više puta na informativni razgovor pozivao gosp. Pletikosi? iz Drž. sigurnosti Vinkovci. Omogu?eno mi je da me prime u PU Županja (specijalna jedinica).

Jedina mi je želja bila da se dokažem kao borac. Prvi puta sam to osjetio 02.05.91. u Borovu selu. Poslije te akcije odlazim u PU Vukovar u kojoj se nalazim sve do po?etka 20.05.91. kada odlazim u I brigadu ZNG (Zagreb).

Obišao sam sva ratišta (Posavina, Banija, Slavonija, Ilok, Kostajnica, Novska). Osiguravao sam naoružanje koje se dovozilo iz Slovenije, te sam bio u Velikoj Gorici kada je spušten avion koji je dovozio naoružanje za HV.

U 1. brigadi ostajem sve do 12. mj. 91. kada prelazim u Vojnu Policiju Laš?ina. Tada samnom stupa u kontakt Udiljak Zoran i Ivankovi? Ivan (odvojeno), te mi postavljaju zadatak da se ubacim me?u odre?ene ljude koji su iz Hercegovine a za njih se sumnja da su švercali oružje.

Organizirao sam dojavni?ku mrežu, te izme?u ostalog od iste dobio ve?inu informacija koju sam pohranio kod gosp. Udiljak Zorana i Ivankovi? Ivana.

Izme?u ostalog to su bili:

Goreta Goran, Tomislavova 55,
Dugo selo, JMBG xxxxxxxxxxxxxxxx

Mato Karamati? – pseudonim „Mario“
JMBG xxxxxxxxxxxxxxxxxx, reg. br. osobne karte 366/83

Marica Žugec, I Žugeca Novaki 31,
tel. xxxxxxxxxxx, JMBG xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Travnikar Mario, Aleja Viktora Bubnja
JMBG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, br. osobne
Karte 354444

(navedene osobe su stupile u kontakt i bile agentura).
Uskoro doznajem da je dotadašnji zap. Vojne policije sa Laš?ine Ivan Grbavac prvi ?ovjek koji sa odre?enim brojem ljudi: Kožul Miljenkom, Ravi? Vinkom, Žaja Andrijom, Karamati? Matkom, Benjamin Tkalecom, Barbari? Dinkom i Pavlovi? Antom – šverca oružje za Hercegovinu. Nedugo nakon što sam pružio neke informacije, oni su suspendirani ali samo nakratko, jer nakon 10-tak dana ponovo bivaju primljeni na posao. Ve?ina njih se potajice sastajala na Velesajmu u paviljonu 22. Glavni ?ovjek s kojim su tada bili u kontaktu je bio ?iro Grubiši? koji je usko povezan sa Ljubom ?esi? Rojs, a ovaj sa min. Gojkom Šuškom.

Puk. Udiljak mi je dao zadatak da ispitam što Ante Lovik radi u pratnji Špegelja, jer je navodno ?uo da za njim traga Interpol. Otišao sam do Savske u operativu, da bih našao Antu Leticu, te ga zamolio da mi izvadi njegov životopis. Pošto ga nije bilo to je u?inio Neven iz operative. Za Lovikom su tragale sve policije, a on je bio namješten Špegelju kako bi ga kompromitirao.

Ravi? Vinko se hvalio kako Grbavac zna gdje ?e metnuti Lovika. Pokušao sam iznuditi njegovo uhi?enje no tada mi je Ivankovi? rekao da je njega pomilovao Šušak. O svemu sam obavijestio gosp. Udiljaka, te mi je on tada rekao da više ne dajem informacije Ivankovi?u.

Jednom sam slu?ajno u gradu naišao na djevojku jednog svojeg dobrog prijatelja (Domitrovi? Darko) koja me je upoznala sa jednom djevojkom iz Iloka s kojom je Grbavac išao. Ona mi je pri?ala o svemu, a posebno je bila zanimljiva informacija da je Grbavac, kada je pala kasarna Pre?ec, preko jedne no?i u njen stan dopratio dva kamiona puna oružja te da je tu ve?er u rukama imao oko 10 tisu?a DEM. Sve je to stajalo 5-6 dana, kada je jednom ponovo došao i sve to deportirao za Hercegovinu. Ime i prezime te djevojke sam pružio i Ivankovi?u i Udiljaku sa to?nom adresom.

Povremeno sam gledao na oglasnu plo?u, te sam uo?avao slijede?e poruke.

Sve se vrtilo oko Jurkovi?a i tel. broja 048/53-30. Sa tim Jurkovi?em su u kontaktu bili i Žaja Andrija, Ljubo ?esi? Rojs, Lovik Antun.

Ljubo ?esi? Rojs je tada uselio i u novi stan, a preko Šuška je omogu?io i Barbari? Dinku, Tole Predragu i Ravi? Vinku.

Ve?ina ljudi iz hercegova?ke veze je stalno spominjala kao zale?e min. obrane Šuška. Kada su svi bili suspendirani sakupljali su se svakodnevno u sobi br. 16 paviljona 1.
Barbari? Dinko je osoba koja je tada davala, tj. preprodavala ru?ne bombe za 10 DEM komad i metke 7,62 mm za 1 DEM. Jednom je prilikom bez ikakvog odobrenja uzeo 46 bombi, 1000 metaka 9mm, 700 metaka 7,62 za AP. Sa njim je tada bio i Ante Pavlovi?. Sve je to Barbari? poklonio Rojsu. Izdano 18.12.91. bez reversa u 18.00 sati.
Reversi su ve?inom bili izdavani, ali bez potpisa onoga tko je tu robu primao. Tada je skladištar bio Goreta Goran, te je na upit tko ?e to potpisati, Grbavac odgovarao: Ne trebaju reversi kada ja izdajem naoružanje.
------------------
Revers br. 1.
Ivan Grbavac odobrio za Krizni Å¡tab Hercegovine mitraljez M 53 - kom. 2; Municija 7,9mm - kom. 3600; Trombl. tren. mina - kom. 40; Ru?nih bombi - kom. 270.
Sve to primio Begi? Jako (?)
Izdano 21. 10. 91. bez reversa
-----------------
Izdvojena jedinica
Municije 9mm - kom. 1000; Municije 7,65mm - kom. 930; AP Rumunjke - kom. 3 (BR-ACL 4377, BR-AEF 4152, BR-AEE 0613); Vre?a za spavanje - kom. 10; Å ljemova - kom. 12.
Sve izdano Tvrtku Pašali?u 06. 11. 91. (JMBG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Odobrio Ivan Grbavac.
Dio reversa sam ustupio gosp. Udiljaku, a ve?i dio Ivankovi? Ivanu. Tada je netko provalio moju vezu sa SIS-om, te su mi dolazile kojekakve prijetnje. Ovo nije ni najmanji dio onoga do ?ega sam bio došao. Ravi? Vinko i Žaja Andrija su jednom prilikom išli kod Vice Vukojevi?a i Gojka Šuška kako bi ishodili ponovni povratak u Vojnu policiju.
Ja sam tada bio pozvan od zap. Vojne policije Pavlovi? Antuna koji mi je rekao da ?e me pritvoriti ako i dalje budem turao nos gdje ne treba. u minist. obrane mi je gosp. Ivankovi? zaprijetio da me može preko no?i nestati.
Tada sam optužen da sam sura?ivao sa Paragom i HSP te da sam im ja dostavio šemu sigurnosnog sustava RH. To je bio izgovor Ivankovi?a da me treba što prije izbaciti.
Poslije sam shvatio da su to bili viši interesi, te da je i on postao jedan od onih kojim se ne može ništa.
Ja sam optužen da sam poslan od onih koji žele uništiti Hercegovce, a ?uo sam i da su za mene davali 70.000 DEM (tj. za moju glavu).
Kada bi mi se pružila mogu?nost da sve ponovo ispitam uskoro bih pružio sve informacije koje su sada pohranjene na tko zna kojem mjestu.

PDF verziju faksimila izjave možete skinuti ovdje

Nakon Grbav?eve potvrde da je rije? o dokumentu koji je pisao nedavno tragi?no preminuli Nikola Franji?, potvrde o autenti?nosti stigle su mi iz još dva me?usobno nezavisna izvora.

Obzirom da "izjava" baca sasvim neo?ekivano svjetlo na životopis pokojnog Nike Franji?a, ve? su krenule špekulacije da on možda i nije bio samo kolateralna žrtva atentata na Ivu Pukani?a. Ne bih špekulirao o tome. Vidjet ?emo što ?e re?i naša super uspješna policija. No, ?ini se da ovo otkri?e popunjava rupe i objašnjava živopisnost Franji?eva životopisa. Ako se ikoju uzre?icu može re?i da se s visokim postotkom potvr?uje u stvarnosti, onda to svakako vrijedi za ovu: "Jednom špijun, zauvijek špijun." Ne ?ini se više slu?ajnim što je ?ovjeka s ovakvim referencama Ivo Pukani? imao za šefa marketinga. U "reketarskom izdavaštvu" kakvim je dio javnosti okarakterizirao Pukani?ev imperij, mjesto šefa marketing je iznimno osjetljivo i važno. Napla?ivanje neobjavljenih kompromitiraju?ih informacija po klijenta, uglavnom se obavlja preko marketinga.

Pored svega, zaista je nevjerojatan popis osoba koje se navode u Franji?evoj izjavi.

Ispada da su ga iz KOS-a u SIS preuzeli Josip Perkovi? (otac savjetnika Predsjednika RH za sigurnost Saše Perkovi?a i lice s njema?ke tjeralice za zlo?ine UDBA-e) i Ante Letica (visokopozicionirani službenik SOA-e, koji je u rujnu 1991. odigrao zanimljivu ulogu u atentatu na Antu Paradžika)

Na vezi su ga držali Zoran Udiljak (poginuo u do sada nerasvjetljenim okolnostima voze?i se s jednim od legionara Ante Rose i kasnijim velikim prijateljem Ante Gotovine, Milenkom Filipovi?em automobilom za Tomislavgrad) i Ivan Ivankovi? (Perkovi?ev miljenik u SIS-u, a danas visokopozicionirani službenik SOA-i).

Za šverc u Vojnoj policiji pored spomenutog Ivana Grbavca prozivao je i danas ve? legendarnog Ljubu ?esi?a Rojsa te Dinka Barbari?a, zapovjednika iz Vojne policije koji je po?etkom prošle godine prekomandiran na visokopozicionirano mjesto u SOA-i.

Komentari

Poštovani, Kad se objavi

Poštovani,
Kad se objavi jedan takav dokument, koji obiluje podacima (istine, poluistine, laži i krivi zaključci ), kod neupućenih može stvoriti krivu sliku o spomenutim ljudima i događajima koji se spominju u spomenutoj izjavi.
Nije točno da sam smjenjen na osnovi izjave Nikole Franjića, budući da je on došao u 66. BVP u 12 mjesecu 1991. godine kada sam ja već bio smjenjen (18.11.1991. godine, ali kao zap. BVP pri GSHV, ustroja VP pod GSHV), već sam smjenjen zbog istih takvih optužbi plasiranih od strane SIS-a. Perkovića, Udiljaka, Ivankovića, Rajka Perića, ali i pričuvnih dojavnika SIS-a, Krešimira Đuranovića i njegovih suradnika, koji su se kasnije povezali sa Franjićem (zbog bolesnih ambicija Krešimira Đuranovića da postane zap. BVP ). Povrh toga proglašen sam pijancem, razvratnikom (druge su zbog istih stvari nazivali ljubavnicima) i ratnim profiterom.
Cilj plasiranja takvih dezinformacija i mog blaćenja bez argumenata, ne samo u vojnim strukturama, već i političkim i civilnim, doveo je do moje smjene, ali i do promjene Ustroja VP i njene podređenosti Glavnom Stožeru HV, što je predsjednik RH već potpisao, pa se preko noći mjenja ustroj, na intervenciju Šuška i Perkovića, te se formira Uprava Vojne Policije, koja je preuzela zapovjedanje svim postrojbama VP (knjiga – VOJNA POLICIJA U DOMOVINSKOM RATU – str. 22, 23 i 342).
Budući da je bojna kojom sam zapovjedao. Prema starom ustroju podređena isključivo GSHV, gen Tus 23.11.1001. godine izdaje zapovjed kojom se BVP pri GSHV podređuje MORH-u (URBROJ: 5120-34-91-1).
Jednom prilikom puk. Mišo Munivrana, tadašnji Načelnik personalne uprave rekao mi je: „da je predsjednik znao kome potpisuje čin pukovnika, nikad ga ne bi dobio“. Očito sam dobrano ( „argumentirano“) oblajan kod predsjednika RH, od strane službe, koja zastupa interese RH.
Dolaskom i koalicijske vlasti, ništa se nije promjenilo, već se i dalje plasiraju teze da je Ustroj VP odličan, i ponavljaju da 1991. god., ustroj VP nije rađen iz jednog središta, već je u početku rata bila privatna vojska pojedinih zapovjednika HV (između ostalog i Zaštitni Bataljun GSHV i Ivan Grbavac Cobra, kriminalac, koji osvaja vojarne radi svog interesa prodaje oružje).Tekst je objavljen u GLOBUSU br. 572 od 23. studenog 2001. Razgovor s pomoćnikom ministra za siguronosne poslove Mladenom Ružmanom. Normalno, Globus nije objavio moj demant, te zahtjev da Ružman argumentirano dokaže iznesene teze, izvučene iz knjige VP u domovinskom ratu, SLIKOVNICE Mate Laušića, čiju sam zabranu i dopunu službeno zatražio. Normalno, Vuk je pojeo magare i „VOZ“ ide dalje po starom.
Spomenuto izvješće pokojnog Franjića, nastalo je u ožujku ili travnju 1992. god., kao posljedica njegovog pritvaranja od strane tadašnjeg zap. 66. BVP, Ante Pavlovića.
Po izkazu Pavlovića, Franjić nije htio ići na smjenu, već ga je poslao u P.M., te mu narušio autoritet pred postrojenom vojskom uz riječi da on radi za SIS, te mu samo zapovjeda Perković.
Pavlović ga pritvara na Lašćini i zadržava u pritovru 3 ili 4 dana, kada je uz visoke intervencije pušten.
Po izkazu Ante Pavlovića, spornu izjavu Franjića dobija na stol za oko mjesec dana, te odlazi do Laušića i pokazuje bezvezariju i lažne ničim utemeljene optužbe jer je on u sporno vrijeme bio zarobljen na Manjači. Onda se sa Ivankovićem dogovara odlazak Franjića iz 66 BVP.
Nadalje, spornu izjavu sam dobio od gosp. Drage Franciškovića, a on od Ivana Ivankovića (koji mu se htio umiliti). Ne znam o kojoj godini se radi, ali po dobivanju iste, kopiram je u stotinjak primjeraka, djelim je svojim suborcima, ali i gosp. Galiću u VP koja je bila smještena u Vlaškoj uz napomenu da sam stručnjak za utovar i istorav oružja u stan (aludirajući na informaciju da sam 2 kamiona oružja smjestio u stan jedne djevojke s kojom sam „IŠAO“ u Iloku.
Po riječima Ante Pavlovića, Franjić na Lašćini ništa nije radio, već je hodao uokolo stvarajući „Agenturu“.
Što se tiče „Agenture“, spomenuti Goreta Goran, radio je kao skladištar na objektu Tuškanac iz kojeg su izdana oba sporna „reversa bez reversa“, te se jasno vidi kome su sredstva izdata, pa postoji trag i nebuloza je tvrdnja da ne trebaju reversi kad ja izdajem naoružanje, jer svakom normalnom je jasno da skladište funkcionira na ULAZU i IZLAZU robe, te ? koji je Franjić stavio kraj prezimena Begić Jake, dobio bi informaciju da je provjeravo i ulaze sredstava u skladište (o tome ću kasnije).
Drugi „revers bez reversa“ koji Franjić opisuje, odnosi se na izdvojenu jedinicu. Opet se navode izdana sredstva, datum i ime i prezime, te JMBG osobe koje je izdana.
Radi se o izdvojenoj jedinici Šibenik (otkomanda Šibenik) i njihovom zapovjedniku Tvrtku Pašaliću (poznat široj javnosti).
Prijem istih već sam objavio u medijima, ali ću ponoviti.
Negdje krajem kolovoza 1991., pristupio mi je u Franjićevom izvješću spomenuti Ivan Ivanković, djelatnik SIS-a, te prenio riječi Josipa Perkovića da u postrojbu uvrstim na platni spisak desetak osoba kojima će zap. biti Tvrtko Pašalić. Voditi će se kao „Izdvojena postrojba Šibenik“, plaće će za iste podizati Tvrtko Pašalić, uz moguće dopune i izmjene ljudstva. Rekao sam mu da to ne mogu izvesti bez znanja svog nadređenog puk. Imre Agotića. Na to mi je Ivanković rekao: „To je Barišićeva Grupa“. Bit će mi čast imati takve ljude u postrojbi, ali bez znanja svog nadređenog te ne mogu dopustiti. Bio sam tvrd u svom stavu, te smo na kraju završili kod puk. Imre Agotića koji je odobrio traženo.
U arhivi 66. BVP, postoji cijela dokumentacija i to: Tvrtko Pašalić; Ante Tanfara; Zvonimir Cigić; Famir Baus; Nikica Curkov; Tomislav Čundić; Svetin Pivac; Joso Mučić i Ivo Tudić – Vode se od 01. rujna 1991. i od 01. studenog 1991., priključuju se : Nikola Čondić; Josip Tabula i najveći ratnik i logističar Mate Laušića, ŽELJKO MAGLOV. U arhivi 66. BVP postoje podaci kao npr. Da je izdvojeno 99000 dinara za plaće za rujan 1991. , koje je podigao Tvrtko Pašalić, s potpisima istih da su ih primili, kao i spisak brojeva propusnica za ulazak u objekte Tuškanac i Lašćina, od broja 02. do broja 10. Nadalje u dokumentu od 24. studenog 1991., kod moje primopredaje dužnosti, navedeni su imenovani kao OTKOMANDA ŠIBENIK, te još dva pripadnika Horvatinović Ivan – OTKOMANDA VUKOVAR i Šimović Vjekoslav – OTKOMANDA IMOTSKI.
Ako slučajno ne postoje ti dokumenti u arhivi 66. BVP (paljena je), rado ću im ih ustupiti.
Što be se desilo da je Franjić imao pričuvnog dojavnika SIS-a u mom zapovjedništvu, najvjerojatnije, stajalo bi u izvješću da uzimam plaće nepostojećih ljudi ili demobiliziranih, što i nije bio rijedak slučaj u postrojbama (Jel tako druže Koziću?)
„Agnetura“, Mato Karamatić – „MRIO“, obnašao je dužnost skladištara na Laščini, poznat je po svojoj visokoj moralnosti, jer je ljubovao sa bratovom ženom. U međuvremenu je završio fakultet u Rijeci, te je uz pomoć svog zemljaka Marijana Biškića (o njemu ću kasnije) postao zapovjednik bojne u Rijeci, koliko sam čuo sad je na dužnosti u Karlovcu.
„Agentura“, Marica Žugec zvana Maca, primljena je najvjerojatnije krajem rujna ili početkom listopada 1991., obnašala je poslove u Opertivnom dežurstvu na vezi, te je jedna od onih sa kojom sam popričao o agenturi i to u diskoteci BEST na nekoj proslavi HV, uz prisustvo Nikice Oštrine. Na pitanje kad je počela raditi za SIS odgovorila je da su je Nikola Franjić i Krešimir Đuranović zatvorili u jednoj sobi na Lašćini, uperili jako svjetlo u lice i prisiljavali na iskaz, da mi je bila ljubavnica i da sam švercao oružje za Hrecegovinu. Ne znam je li potpisala kakvu izjavu, ali sigurno znam da mi nije bila ljubavnica.ž
„Agentura“, Travnikar Mario, dočasnik u 66. BVP. U razgovoru sa njim rekao mi je da je odbio suradnju koju su mu ponudili Franjić i Đuranović, nudeći mu napredovanje u službi ili plaćanje u novcu (najbolje sam ocjene imao iz agenture). Vjerujem mu, jer nije napredovao u službi i umirovljen je. Kad je vidio izvješće rakao mi je da će im jebat majku kad ih vidi. ( po novim informacijama od jučer 04.11.2008., ipak je napredovao )
Ako ste mislili da je tu kraj agenture, prevarili ste se. Kao svaki pravi obavještajac nikad ne otkriva sve svoje suradnike. Ako policija otkrije (Možda u sefu Ive Pukanića) one informacije koje su pohranjene „NA TKO ZNA KOJEM MJESTU“, u dojavničkoj agneturi su se našli i Hrvoje Stanić i Robert Vorih. Ovog zadnjeg lika, čini mi se da sam vidio na HTV-u u misiji o VP u Afganistanu. Kako znam za ovu dvojicu? Magdić Željko mi je javio da je poginuli uz Pukanića onaj Franjić sa Lašćine, njegov cimer, koji ga je pokušao vrbovati za SIS, što je on odbio. U to vrijeme, pregledom, pregledom Franjićeve bilježnice, koja mu je ostala u sobi, na spisku su se našli i ovi poslijednji. Očito je Franjić imao slabe ocjene iz ZAŠTITE TAJNOSTI PODATAKA.
Možda bi gosp. Mile Dedaković – Jastreb, da ih vidi, prepoznao među onima koji su ga doveli na Lašćinu, jer je grupa VP koja je poslana da ga uhapsi bila sačinjena od povjerljivih ljudi, ali nisu znali kako izgleda, te je mirno prošao pored njih, ali nije mogao proći pored Faberovih specijalaca koji su ga uhapsili i predali VP. Kako mi je sam Faber pričao, morao je napisati izvješće i dokazivati da su ga neozljeđenog predali VP.
Ostale pojedinosti svi već znaju o boravku Jastreba na Lašćini, i optužbi da ga je prebila VP, jer su imali značke VP. Već je objavljeno i svi znaju da su ga prebili djelatnici SIS-a, kojima su podjeljene značke od 01 (Perković) do broja 14. Broj 15 imao je Dinko Barbarić, tada vd. zapovjednik 66. BVP.
Gen. Kikerec je na moj prijedlog i napravio značke VP, postrojbi čiji sam ustroj predložio, Barbarić mi je davao br. 15, ali nisam htio prihvatiti jer sam bio smjenjen (usmeno).
Vezano za ostala imena u izjavi, radi se o ljudima koji su po zahtjevu ministra Šuška, dodjeljeni Rojsu, sa zadaćom da utovaraju kamione te budu vojna pratnja konvoja oružja, streljiva i humanitarne pomoći za Hercegovinu, ali i za jug Hrvatske, ali i o ljudima koji su učestvovali u akcijama i bili etiketirani kao moji ljudi.
Za ljude koji su dodjeljeni Rojsu, njih 17 , oslobođenih od vojno policijskih dužnosti koji nisu poslije moje smjene suspendirani kako tvrdi Franjić, spominjući i Vicu Vukojevića. Dio ljudi koji se spominju, npr. Karamatić Matko (sa 17 god. Došao u JPN – 1. hr. Redarstvenik, jedan od najhrabrijih ljudi koje sam upoznao), Andrija Žaja i Benjamin Tkalec imali su problema i svrstavani kao moji ljudi i bili na spisku što je sastavio Đuranović sa suradnicima po kojem je vršen odstrel iz VP bez obrazloženja (spisak od oko 30 ljudi). To je sve trajalo dok nije pozvan Andrija Žaja koji je tražio obrazloženje, na što mu je rečeno da je uzimao oružje prilikom oslobađanja skladišta i vojarni, te ga preprodavao. On je tražio da se to dokaže, jer je svatko tko je učestvovao u acijama zadržao po neki suvenir, te tražio razgovor sa Laušićem. Nakon razgovora sa Laušićem, Žaja je ostao u postrojbi, ali ne na funkciji koju je obnašao.
Valja napomenuti da sam zbog priča o neprijavljenom dugom oružju (ne izjvešća pričuvnih dojavnika SIS-a ), napravio smotru u bazi na Lašćini, te je komisija obilazila sobe i izuzimala višak naoružanja koji se zatekao, te sam pred strojem poslije izuzimanja viška i pohrane u skladište (skladištar, agent „Mario“) rekao da oni koji su učestvovali u akcijama, mogu zadržati suvenir – kratko oružje. Teško je kontrolirati ljude ( tko će čuvati čuvare ) u akcijama, ali nije se moglo raditi o velikim količinama, već o trofejima, koje ne brani ni međunarodno ratno pravo. Za veće količine nije postojala logistika ( kamioni i ljudi za utovar ), i akcije su rađene u kratkom vremenskom intervalu. Pokupljen je ratni plijen, popunjena skladišta, koja su bila prazna, a sve tri akcije su snimljene videokamerom ( u 99 % mojom rukom ). Slika govori sve, i materijal je objavljen na HtV-u i na mnogim stranim TV postajama, ne rušeći ugled HV, već naprotiv.
Od vozila i artiljerijskih sredstava koje smo zaplijenili, dovezena su u bazu Lašćina, te je jedan VBR predan policiju u Vrbovcu, jedan komadi grada ZG, a vozila veze koja su dovezena iz Bjelovara predana su kolegama, vezistima sa Lašćine s kojima smo dijelili bazu. Uvjet je bio da se na sve motorole do zap. Vodova ugrade selektive te dobijemo jednu stacionarnu stanicu za operativno dežurstvo na Lašini, što su i ispoštovali, Kasnije, po dolasku Laušića, motorole sa selektivom su izuzimane iz 66. BVP i djeljene drugim postrojbama VP a u 66. BVP su vraćene bez selektive.
Moram napomenuti da su zapljenjena vozila registirirana sa M (Milicija) tablicama, te sam imao problema u MUP-u, budući da su tražili carinske deklaracije ili potvrdu o donaciji (puk. Popov mi nije stigao potpisati darovnicu), ali sam taj problem riješio uz pomoć gosp. Arnerića u MUP-u.
U bojni nismo imali niti jedno mobilizirano vozilo, dva su došla iz donacije te dio đipova preko logistike ZNG-a.
Kada već pričam o izdavanju sredstava, sjećam se jednog slučaja kad me je zvao gosp. Arnerić, MUP RH – Policijska akademija, pitajući da li imam na skladištu 12,7. Pitao sam što će policiji 12,7 na što mi je odgovorio da je to za njegove na Braču. Rekao sam mu da pošalje kurira te da ću MUP-u, ustupiti streljivo na revers, što je i učinjeno. Poslije sedam dana zove me i kaže: oni moji slušili dva aviona, hvala ti, bilo je od srca.
Kod zauzimanja vojarne u Bjelovaru, zabranjen nam je ulaz po osvajanju i to smo ispoštovali dok nismo vidjeli da je nastala opća pljačka, te sam dopustio ulaz. Snimajući kamerom po krugu vojarne uz pratioca Željka Magdića, došli smo do jednog skladišta koje nije bilo provaljeno. Magdić ga je otvrio sa Ultimaksom, te kad smo ušli doletili su ljudi, pregazili nas, otvarali sanduke i uzimali puške. Pozvao sam pojačanje te zaštitio dva sanduka s oružjem, ali u skadište je došla grupa naoružanih ljudi zhtjevajući da im predam sanduke što sam ih sa Magdićem branio. Buduć da moji vojnici nisu stizali, da ne dođe do obračuna dao sam im jednu pušku, kad su tražili još, došle su naše kolege, pokupili ostatke (okviri Ciganki, vreće za spavanje, ostala dva sanduka), sve je završilo na Lašćini i Tuškancu.
Što se tiče ukupne logistike, moram napomenuti slijedeće;
- Dolaskom na mjesto zap. 1 bataljuna 1 „A“ Brigade – Tuškanac, 06. lipnja 1991. godine, nisam imao službenu primopredaju postrojbe, budući da je cijeli zapovjedni kadar otišao sa gosp. Nevenom Martićem u VI odjel, za zaštitu objekata, te pri tome odnijeli sve što se moglo, aute pa čak i tajnicu, koja mi se naknadno vratila. U takvoj situaciji formirali smo komisiju za primopredaju, te popisali sredstva u skladištu, koje je uredno vodio gosp. Dalibor Holer, i bila su osnova mog zaduženja u slučaju prelaska na drugu dužnost, tj. Sredstava za koje sam materijalno i financijski odgovoran.
Odlaskom sa dijelom postrojbe u Ilok u lipnju 1991.. te mojom smjenom zbog sukoba sa Tomislavom Merčepom, dolaskom na Tuškanac skladište je bilo potpuno ispražnjeno, budući da su sredstva preusmjerena 1. „A“ Brigadi, koja je u to vrijeme ratovala na području cijele RH, kao jedina donekle formacijsko popunjena brigada. Ponovnim vraćanjem za zapovjednika, bilo je teško ispunjavati obveze koje su pred bataljun postavljene i od zap. ZNG-a, Ministarstva Obrane RH, ali i od 1. Brigade. Tako da se kod odlaska na teren vršila preraspodjela naoružanja, streljiva opreme, te su gardisti na dužnosti osiguravanja objekata i osoba, te u pratnjama većinom imali neformacijsko naoružanje. I u takvim okolnostima, bez pune popunjene formacije i kvalitetnog časničkog kadra bez primjedbi obavljali postojeće zadaće, te uspjeli da kod odlaska dijela postrojbe u Hr. Kostajnicu, postrojba ode sa punim formacijskim raoružanjem i opremom, kompletnom pratećom losgitikom, liječnikom i medicinskim tehničarem. Kod odlaska dijela postrojbe na teren u Slavoniju, jedinca nije imala formacijsko naoružanje, ručna protuoklopna sredstva, medicinskog tehičara ni prateću ligistiku, već je obećano da će to dobiti dolaskom u Osijek. Kod zahtjeva za poječanim vodom od strane Zap. ZNG-a, radio odlaska na teren na Banovinu, zahtjev nije mogao biti ispunjen pa je zapovjedništvo od njega odustalo, iako je 40 ljudi bez naoružanja bilo pripremljeno. Situacija sa oružjem i opremom a naručito streljivom, bila je teška do sredine rujna 1991. U postrjbi i skladištu bataljuna bio je minimun sredstava za najosnovnije zadaće postrojbe. Koliko je meni poznato prije početka akcije zauzimajnja skladišta i vojarni, glavna logistička baza, imala je samo rezervu od 15000 kom. Metaka. Prije svoje smjene, početkom rujna 1991., načelnik logistike puk. Kovač (suđeni pripadnik Virovitičke skupine), iz glavne logističke baze izdvaja lovačko naoružanje za bataljun. Situacija je bila teška te smo se snalazili na sve moguće načine. U to vrijeme dosta veliki dio opreme je došao donacijom, te je bataljunu u to vrijeme puno pomogao pom. Ministra pravosuđa Krešimir Alerić i već spomenuti Ljubo Ćesić – Rojs.
U to vrijeme čak sam po naređenju puk. Kovača, izvršio provalu u spomenute objekte, zbog informacija da MUP – RH u svojim skladištima na Dotršćini ima tajne zalihe prijeko potrebnog streljiva, što se pokazalo netočno.
Kod zauzimanja skladišta Prečec, skladišta bataljuna (Tuškanac, Lašćina), popunjena su maksimalno, ali i glavna logistička baza HV. U skladištima se nalazilo streljivo i oko tridesetak komada dugog naoružanja ročne vojske i oficira JNA koji su ga štitili. Tim naoružanjem popunjene su rupe u bataljunu onih gardista koji nisu imali formacijsko naoružanje. Cijeli tok događaja oko osvajanja skladišta Prečec opisano je u materijalu, koji sam pripremio za ZNANSTVENOSTRUČNU RASPRAVU na temu: Oslobađanje vojnih objekata na području Bjelovara i Varaždina, koja u prilogu imaju orginalne ratne snimke, kojih sam većinu osobno snimao kamerom koju mi je dao tadašnji direktor HTV-a Antun Vrdoljak, te su cijelovite snimke objavljene na HTV-u i drugim svjetskim televizijama. Snimke osvajanja Prečeca, Varaždinskog korpusa i 265 OMB u Bjelovaru, pokazuju da se radi o dobro organiziranoj i discipliniranoj vojsci, a ne hrpi pljačkaša kako Franjić želi prikazati ljude koji su bili angažirani u akciji.
U Varaždinu, zaposjeli smo vojarnu i nije dozvoljen ulaz civilima i vojsci, te koordinator akcije puk. Želimir Škarec odredio nam je koliko ratnog plijena možemo pokupiti, vezano za vozila, koja su kasnije registrirana na policiju (M – Milicija).
Akciju Prečec, osobno sam isplanirao, pripremio i učestvovao sa dijelom svoje postrojbe i dodjeljena 3 pripadnika TO, dok su se druge akcije radile u koordinaciji sa vojskom i policijom. Akcije su rađene sa razmakom od po 7 dana i nitko nije učestvovao od HERCEGOVAČKE VEZE, ljudi izvana.
U ta olovna vremena, brze dinamike snalazili smo se na sve moguće načine, te pomagali sa ostalim postrojbama HV i policije, te je svaki izlaz oružja, streljiva i MTS-a imao pokrić. Dva reversa izvučena iz skadišta koje je Franjić protumačio na svoj način, stvarajući sliku šverca, iako je vojska u akcije išla većinom manjim vozilima, pa me čudi, kako su vodeći ljudi VP nasjeli na Đuranovićev spisak, optužujući bez dokaza dio ljudi, dok su drugi navedeni napredovali čak do generala.
Za primjer tog vremena, do osvajanja skladišta i vojarni, navodim, pretpostavljajući, opis Davora Domazeta - Loše u članku „ Hrvatska stvara Mossad „ objavljenog u Globusu, br. 107 od 18. prosinca 1992., autora Davora Butkovića.
Navedeni novinar između ostalog navodi ... TREBA ZNATI DA SU UJESEN PROŠLE GODINE GLAVNI STOŽER HV, ONDA SMJEŠTEN U POLICIJSKOJ ZGRADI NA TUŠKANCU U ZAGREBU, KOJI SE TAKO RAZMETAO SVOJOM NADMOĆI NAD SRPSKIM ČASNICIMA, OSIGURAVALA SAMO DVOJCA ILI TROJCA GARDISTA S LOVAČKIM PUŠKAMA SA SKRAĆENIM CJEVIMA. SVAKI KOMAD AUTOMATSKOG ORUŽJA ODLAZIO JE NA FRONTU. ZAPOVJEDNIŠTVO HV BILO JE DOSLOVNO NEZAŠTIĆENO. GLAVNI STOŽER MOGLA JE UGROZITI GRUPICA ULIČNIH BANDITA, A OSOBITO NEKA UVJEŽBANA DIVERZANTSKA POSTROJBA.
Reagirao sam na članak plasiranih poluistina, te iskrivljenih zaključaka, koje velikim dijelom ne odgovaraju stvarnosti. Točno je jedino da nije u potpunosti bilo formacijskog naoružanja. Organizacija osiguranja rađena je po starom elaboratu koje je napravio pokojni Gento Međugorac, s pojačanjima, prstenovima u suradnji sa MUP-om.. Jedini nered rađen je iznutra, meni iza leđa. Prijemom svakakvih likova ( opisati ću kasnije samo jedan slučaj ). Domazet je kasnije postao Načelnik OS-a, pa Načelnik GSHV. Da ne zaboravim, poslije pada Varaždinskog korpusa, Domazetu sam poklonio Škorpion, a gen Tusu, koji je tada imenovan za Načelnika GSHV ( 22.09.1991. ), pištolj puk. Popova.
Istina je da sam za prijem ljudi u postrojbu kojom sam zapovjedao morao imati uvid, bez mog potpisa nije se mogao postati njen pripadnik. Istina je da sam osobno birao ljude koji su učestvovali u akcijama, od pojačanog voda za Prečec, do satnije za Varaždin i Bjelovar. To bi moralo svakom biti logično, da biram ljude za koje znam da me neće napusitit, ni mrtvog ni ranjenog, ali to je protumačeno da biram razbojnike za pljačku.
Istina je i da nisam htio u postrojbu primati ljude koje mi je Perković slao, Radilo se većinom o „ sportašima „ ili zagrebačkim ugostiteljima. Ovi zadnji završili su u Gospiću. Točno je da nisam dao suglasnost Saši Zelembrzu za odlazak u novoformiranu službu ( nije dolazio na posao par dana a bio je pripadnik 1. čete na Tuškancu, koja je osiguravala predsjednikovu kuću ). Radi se o čovjeku koji je s Ivicom Oreškovićem među prvima otišao u OSS, od druge polovine kolovoza, promjenjen je naziv u SIS.

Što se tiče Antuna Lovika, čovjeka sa dosjeom kriminalca, nije bio jedini kojem sam bio zapovjednik, aboliran je kao i ostali. Neka mi navedu primjer imenom i prezimenom, mjestom i vremenom, gdje je postrojba kojom sam zapovjedao počinila bilo koje kazneno djelo, bilo po zakonima RH ili po međunarodnom ratnom pravu. Pitajte to Laušića i Biškića, a da ne govorimo o Perkoviću, za njihove podređene. Objavio sam u Globusu i ime visokog djelatnika SIS-a, Rajka Perića, koji je iz bivšeg SUP-a izbačen zbog kriminalnih radnji. Razmijem, može biti aboliran, ali ne može raditi na tako osijetljivom mjestu. Na jednom od portala sam objavio tekst: „KAKO JE RAJKO POSTAO HRVOJE“, aludirajući na njegovu lažnu putovnicu pod imenom Hrvoje Jurić.
Nadalje, Antun Lovik je i poslije moje smjene obavljao navedeni posao, zaštite, ali i Miroslava Tuđmana.
Kasnije, radeći kao Inspektor U GIO ( groblju slonova ), kao inspektor siguronosno-obavještajnih poslova, nailazio sam na svakakve likove, podebljih dosjea, a službe preuzeli „ PROFESIONALCI „.
Moram spomenuti za jedan slučaj kad sam na Tuškancu kod obilaska straže u objektu, primjetio meni nepoznatog vojnika. Prilazi mi, zanima ga moja velika meglajtica. Priča da je bio u američkoj vojsci, legiji. Sipa ko iz rukava gradove služenja, postrojbe i terene. Prolazi patrola i na moj znak ga uhapse. U ispitivanju saznam da se zadužio u skladištu bataljuna, kad se zaduživala nova grupa vojnika, da je prošao provjeru kod Zmajića i Tomislava Mičića, te čak bio u Osijeku prateći neke novinare na terenu. Primljen je bez mog znanja, a zadužio se jer je stao u rad sa novoprimljenim ( Ili je Goreta Goran bio još nekom na vezi ). Zovem specijalom policiju i provjeravamo identitet. Iz operativnog javljaju da postoje dvije tjeralice za njim ( Zagreb i Split ), kažem dežurnom da mi faksira podatke u operativno na Tuškanac, a on odgovara : Molim Vas pošaljite kurira, nećete imati dovoljno fax papira. Dolaskom materijala vidim da su imali pravo ( oko 8 m ). Točno je jedino da je radio u Američkoj bazi kao zidar.
Nije to prvi put da mi je ista ekipa radila stvari bez mog znanja, koristeći i neke meni podređene zapovjednike. Već legendarnog Stipana Boticu, izvješća o stanovima sa T. Mičićem, i neke poslove za Davora Domazeta Lošu, kada su bez mog znanja angažirani u Sinju ( Na borbenim djelovanjima, kako piše u njihovim izvješćima ).
Što se tiče spominjanog Zorana Udiljaka (pokojni), upoznao sam ga na Tuškancu. Bivši djelatnik Sekretarijata NO, kasnije Tajnika Bobetkovog u Saboru HR, nekog od odbora. Kad ga je Bobetko otjerao, pojavio se kod Perkovića. Poznat po tome da kad nekog počne olajavati, uskoro je smjenjen (slučaj gen. Biondić). Gosp. Mato Radoš, vozač Šuška jednom prilikom mi je rekao: „Ivane čuvaj se“. Pitam zašto? „Vozio sam ministra Perkovića i Udiljaka u Osijek. Udiljak te do Osijeka nije ispustio iz usta“. Pitam, a ministar i Perković? Kaže mi: „šutili su“.
Poznat je i po tome što je prebijen u Samoboru, kada su ga teritorijalci uhvatili da se šulja ako vojarni.
Za Ivana Ivankovića, povjerljivog čovjeka J.Perkovića, sada djelatnika SOA-e, mogu reći da je prije radio u Komandi TO grada Zagreba, školovanog u JNA – ŠRO-Pančevo, čovjeka za sva vremena, malog intelektualnog potencijala ali dobrog poslušnika svih sistema a možda i budućeg. Isti je širio glasine da sam pijanica, a pred dvadesetak gardista ispred dvorca na Tuškancu optužio me da švercam oružje za Viroviticu . Događaj se dogodio na dan slijetanja Kikaševog aviona.
Gosp. Pršlja Petar, referent obavještajnih poslova, priznao mi je da je od strane spomenutog postavljen da prati, dali ja švercam oružje za Viroviticu.
Već smo Drago Francišković i ja objavili okolnosti hapšenja Branka Borkovića – Mladog jastreba, na Tuškancu, kada je njegovim činom bila ugrožena sigurnost gen. Tusa Načelnika GSHV, na čijem je predavanju Borković otet i sproveden na Lašćinu. Drago je Ivankoviću rekao, neka ga Perković hapsi na ulici. Ali Ivanković odlazi do Barbarića ( već sam bio smjenjen ), pozivaju ga na telefon, hapse i prebacuju na Lašćinu. Kad sam saznao što se desilo, javljam Dragi, on se je pribrao, na glas rekao Tusu da ga hitno predsjednik treba a Borković je već otišao, i videći da je Borkoviću ostala jakna na stolici, uzima je da će mu je predati, izvodi Tusa na sigurno. Pratnji Borkovića je dozvoljen ulaz na Tuškanac pod punom ratnom spremom. Pitanje je kako bi završilo da se Francišković nije pribrao. Toliko o profesionalnošću Ivankovića, bespogovorno izvršavati zadatke, ne mareći za posljedice.
Dinko Barbarić, vd zamjenika zap. bataljuna ( Zamjenikmi je bio Branko Glavaš, zarobljen s dijelom postrojbe u Kostajnici, kao i Ante Pavlović. Zarobljeništvo su proveli na Manjači, te su razmjenjeni svi za sve, poslje akcije “Bilogora 1 i 2“, Bjelovar i Koprivnica), osoba kojeg Franjić isto optužuje za šverc, kao i Pavlovića koji je u vrijeme oslobađanja skladišta i vojarni bio u zarobljeništvu. Dinko je po mom smjenjivanju postao vd zapovjednik bataljuna, da bi ga kasnije preuzeo Pavlović a Dinko ostaje zamjenik. Tek poslije nekoliko godina Dinko postaje zapovjednik, da bi na kraju završio u SOA-i.
Radi se o čovjeku u kog sam imao najviše povjerenja, te najsposobnijem od svih tadašnjih časnika. Iako bez neke visoke naobrazbe, ispoljavao je samoinicijativu, te bio uz mene u svim akcijama. Kao što sam već naveo, optuživan je zbog bolesne Đuranovićeve ambicije da postane zapovjednik BVP.
Kad sam dobio pismenu potvrdu smjene, bila je bez obrazloženja. Prema privremenom službovniku, žalio sam se : Ministru Obrane, Načelniku GSHV, Glavnom Inspektoru i na kraju predstojnik UNSA. Zahtjevajući obrazloženje i istragu, budući da sqam smjenjen bez obrazloženja i nepostavljen na dužnost istog ranga, kao časnik sa postavljenjem, a protiv mene se nevodi kazneni niti stegovni postupak.
Od GIO i Špegelja, kao i od Načelnika GSHV Tusa – ništa. Ministar me je primao u nekoliko navrata. Poslije tih razgovora sastavio sam izvješće, makar mi nije rekao zbog čeg me terete, te su u izvješću navedene neke okolnosti iz razgovora sa prilozima, koji dokazuju razloge nekih mojih postupanja. Ministar mi je rekao za predstavku oko 300 potpisnika bataljuna, koji zahtjevaju obrazloženje moje smjene da su to sve hercegovci, a na kraju da se kod mene vidi ona tvrdoglava hercegovačka narav. U zadnjem razgovoru, po predaji izvješća pitao sam ga zašto sam smjenjen, rekao mi je da nezna. Pitao sam dali Vam je netko podvalio, rekao je da nije. Zahvalio sam se i najavi kod Manolića.
Prve riječi koje mi je Manolić izgovorio su bile ; Vodili ste hercegovačku politiku. Dementirao sam to spiskom zapovjednog kadra, koji su većinom bili slavonci.
Nadalje mi je spomenuo odlazak kod Parage u HSP na Starčevićevom trgu. Rekao sam mu da je svaki moj odlazak u HSP, kao zap. VP evidentiran i kao svaki događaj,kod intervencije VP, poslan Perkoviću. Da nisam nastupio tako, bila bi prolivena hrvatska krv u Zagrebu.
Radi se o dva dolaska u HSP. Prvi povod je bila krađa jednog vozila iz Pionirca, samohotke, te maltretiranje garde od strane HOS-a. Gdje se spominje Frane Laća. Postupili smo na dojavu kriznog štaba iz Dubrave, gosp. Milolože, koji je sastavio iscrpno izvješće.
Tom prilikom prvi put sam bio u HSP-u. Najavljujući se na razgovor, gosp. Paraga je zahtjevao da se razoružam, što sam odbio, budući da sam bio visoki dužnosnih HV, a on predsjednik neparlamentarne stranke, uz obrazloženje da sam došao razgovarati i mirno riješiti problem. Dopušten mi je ulazak sa kratkim oružje i od tada su svi problemi koji su nastajali sa HOS-om bili mirno riješavani. Samohotka je vraćena bez ikakvih problema.
Drugi odlazak vezan je za ubojstvo Pave Mlinarića ( Zap, u Pakračkoj Poljani ), koji je ubijen ispred željedničkog kolodvora, kod čevabđinice „ Brace Ciganina „, za koju su osumljičeni HOS-ovci. Zbog osjetljivosti slučaja, ali i zbog toga što su sve patrole VP bile zauzete, izašao sam na teren sa vozačem i pratiocem Magdić Željkom. Na licu mjesta su me dočekali gospoda iz MUP-a, Paratušić, šef krvnih delikata i insp. Zdravko Mateljak. Nisu mi vjerovali da ću dovesti ljude iz zgrade HSP-a. Tom prilikom na razgovor u policijsku postaju doveo sam i Boška Landeku, koji je kasnije zatvoren i optužen zbog drugih kaznenih dijela. Landeka je morao voziti Paragu te je molio istražitelje da dođe sutra. Oni su mu to omogućili i sutradan je zatvoren za neka druga djela (mislim, i slučaj oduzimanja oružja gen. Červenku ).
Poslije Landekinog hapšenja, pogoršali su se odnosi sa HSP-om, te je i moja koža dovedena u pitanje, ni kriv ni dužan radeći svoj posao.
Uz pomoć već navedenog Krešimira Alerića, dogovoren mi sastanak u Remetincu, sa Upraviteljem zatvora, da saznam zbog čega je Landeka uhapšen, jer su bili velikin prosvjedi HOS-a, te je moglo doći i do krvi. Upravitelj mi je rekao da nebi bilo u redu da se sastanem sa Landekom, koji štrajka glađu, na što nisam inzistirao. Problem je nastao kad smo se gore našli sa sucem, nisam znao o kom se radi. Kad je bio upitan, zbog čega je Landeka zatvoren, saznavši da sam zap. VP ( bio sam u civilu ), ustao je i rekao da je to očito pritisak na njega.
U UNSU-u, napisao sam izvještaj o tom događaju, te mi je Manolić rekao da mi neće raditi probleme.
Kad sam poslije par godina jednom prilikom sreo Manolića na ulici, upitao sam ga o mom slučaju, te zašto sam smjenjen. Rekao mi je : „ Čini mi se da je bilo nešto iz tvoje postrojbe „.
Poslije skoro 3 mjeseca bez plaće, tražeći pravdu postao sam djelatnik GIO, tj. Kako su ga kasnije nazvali „ GROBLJE SLONOVA „. Glavaš, Blaškić, Gotovina i Ademi.
Na mene su lijepili etikete kao na prtljagu, od EKSTREMISTA DO KOMUNJARE, OD ŠUŠKOVOG ČOVJEKA DO ŠPEGELJEVOG.
U izvješći SJS Virovitica, radnika SDB-a Boška Buhe ( ubijen u sačekuši, kao visoki službenik MUP-a Srbije ), moje siguronosne provjere zbog suđenja za hrvatski nacionalizam 1986. god., između ostalog stoji, uz KLOBUK ( mjesto rođenja 3 ministra NDH ) i podatak koji ni ja dugo nisam znao, Od djeda brat oženio Artukovićevu sestru. Te podatak da je moja majka Janja rođ. Majić, tetka Ludviga Pavlovića, koji služi kaznu zbog terorizma ( Bugojanska grupa ). Nisu navedeni jedino podaci o fra. Častimiru Majiću, majčinom rođaku, 12 god. uredniku DANICE, članu HNV-a, čovjeku koji je bio kontra struja „ NORVALA „. Po rodoslovlju, mjestu rođenja, ni kriv ni dužan bio sam EKSTREMAN.
KOMUNJARA i čovjek Špegelja, Agotića, Tusa i Stipetića. Ljudi kojima je bila podređena postrojba kojom sam zapovjedao.
Poslije moje smjene ( Tus je nije htio potpisati ), na Tuškancu ugledao me gen, Tus kao civila ( do smjene meni prvi nadređeni ). Pita . Što je ? Smjenjen gosp. Generale. I ? Civil, odgovaram. Potapšao me po ramenu, i u prolazu na ručak rekao : SIGURAN SAM DA ZA VAS POSTOJI MJESTO U HRVATSKOJ VOJSCI.
Sve ovo iznosim, budući da se moje ime spominje u negativnom kontekstu. Franjića više nema, žao mi je što za zivota njegovi sugrađani nisu bili upoznati TKO JE ON.
Pisanim medijima nije bilo zanimljivo ni to, tko je bio on, možda se boje Perkovića, koji se spominje kao čovjek s kojim je stupio u prvi kontakt. Možda im izvješće nije vjerodostojno.
Znam da su ljudi koji se spominju u izvješću, vezani za vrijeme i događaje bili stvarni, a posljedice po mene i najbliže suradnike sudbonosni. Neki otišli visoko, neki pali, ali iz istog koša ŠVERCA, kako Franjić tvrdi, jer su mu neki PRIČALI, uz prilog dva REVERSA BEZ REVERSA, koji tumači na svoj način
Optužba za šverc oružja, u najsudbonosnijim danima obrane RH (države koju sam stvarao i branio), ravna je ratnom zločinu, te je moje IZVJEŠĆE O IZVJEŠĆU toliko opširno. Bilo bi i veće da se uvrste i sudbine ostalih nepravedno ne optuženih, već oblaćenih bez argumenata. Da smo optuženi, mogli bi se braniti. Čak i sa vremenskim otklonom argumentirano mogu pobiti, a pravom analitičaru bilo bi dovoljno i ono „ DVA KAMIONA ORUŽJA SMJEŠTENIH U STAN JEDNE DJEVOJKE S KOJOM JE IŠAO U ILOKU.
Kažu mi on je mrtav, kog to zanima ?
Trebaju se raskrinkati oni koji su takve ljude, angažirali u službu. Ne radi interesa RH, već svojih. Još su ih pune službe.
Kažu mi oni su moćni.
Moćni su radi straha većine, straha koji ih hrani. Šutnje, koja nas je dovela do toga.
Pero je moćnije od mača, a ona elita koju spominje bloger Škorpija očito samo može nositi majice SVI SMO MI TAJ I TAJ, i valjati ulicama, jer za ulice ne priznaju argumente, već sudovi.
Svatko je odgovoran za svoje postupke, te onim kritičarima koji žele komentirati i ovu opširnu, izjavu na izjavu, neka se potpišu punim imenom i prezimenom, kao i ja, u svakom svom obraćanju na blogu ili u pisanim medijima, jer iza svake svoje napisane i izgovorene riječi argumentirano stojim. Ne samo da imam dobro pamćenje, već i dokumente. Nije rekla-kazala kao kod Franjića.

Gledajući sveukupno, cijelo Franjićevo izvješće i razina agenture, ljudi kojima u normalnim uvjetima treba tri dana da uopće dođu do kvake zapovjednika ranga brigade, je bezvezarija i diletantizam, ali očito krug ljudi kojima je pripadao trebao je i takav čovjek, drže ga do 1994., da bi ga kasnije stavili kod njemu istog čovjeka s kojim je i poginuo.

U Zagrebu, 06. studeni 2008. Sa poštovanjem,

Ivan Grbavac - Cobra
Kad ste već objavili tekst izjave pokojnog Franjića, molim Vas da objavite i moju Izjavu na Izjavu, tog dobrog čovjeka, kako jedan od Vaših komentatora naziva.

Tko je glasao

Stvarno si

Stvarno si beskičmenjak!!!!!!!!!!!!!Čovjek je mrtav i molim te da ga ostaviš da počiva u miru......
A i sad ću ti ja reči nešto o pok. Niki Franjiću,to je bio čovjek koji je zaslužio život kakav je i sanjao (miran,sa svojim bližnjima),pomogao je u životu mnogima,a da pri tom ni u jednom trenutku nije mislio na sebe.....što je danas prava rijetkost među ljdima,jer danas ljudi uvijek prvo misle na sebe...
Zato te molim ako uopće imaš i malo ljudskosti u sebi da ne pljuješ po čovjeku koji uistinu to nije zaslužio...Jer oni koji su i malo poznavali N.F. znaju da ovo sve što je napisano,a posebno TVOJ komentar je jedna obična glupost.....A i ovo sve baca jedno svjetlo,ali na tebe,ovo sve nam samo govori kakav si ti uistinu čovjek....
Pozz.,

Tko je glasao

Znimljivo, vrlo zanimljivo

Znimljivo, vrlo zanimljivo @45 Lines.

Praktično ispada da je Pukanić bio usputna žrtva ili je bilo po onoj:"... jednim udarcem, dvije muhe...".

Pitanje svih pitanja je tko je bio naručitelj?

Imam nekakav čudan utisak da to nikada doznati nećemo a ako istraga krene tim tragom - bojim se da će ubojstava biti još!

Tko je glasao

:)

:)

Tko je glasao

Jel' to smješko? Ili

Jel' to smješko? Ili čuđenje?

Ja bih volila da je čuđenje jer mi se smješko nekako čini neumjesnom reakcijom na bilo koju od dvije "smiješne" konstatacije:

"... jednim udarcem, dvije muhe...".

i/ili

... bojim se da će ubojstava biti još!

Skuzajte ak' sam nekaj krivo razumjela; oblačan je dan i nisam neke volje...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Imam nekakav čudan utisak

Imam nekakav čudan utisak da to nikada doznati nećemo a ako istraga krene tim tragom - bojim se da će ubojstava biti još!

Na to sam se kiselo nasmijal, jel sam istog mišljenja i ne vidim gdje je tu problem.

Tko je glasao

To što se dvadesetak godina

To što se dvadesetak godina rađalo izrodilo se u neman. Sad ona upravlja situacijom. Ovako je jedan komentator u nastavku članka Jutarnjeg lista izrazio svoj stav:
Korade je mačji kašalj naspram generala Kruljca.Mislim generala?Trebalo ga se gledati golog do pasa u narodnjačkom disku gdje mrtav pijan puže po podu i vodi 15-godišnjakinje u WC te s njima radi-pogodite što. Tog istog, koji je predvodnik bosanske mafije u Slavonskom Brodu vs. Ante Prkačina, predvodnika "stare" brodske mafije. "Jakih" nam generala. Jadne li vojske hrvatske..Sve sami psi rata...
I dok je Nacional 2005. pisao o tomu da je Kruljac naredio ubojstva civila tijekom akcije Bljesak u Okučanima, ovih se dana podiže i još jedna tema, o odgovornosti Kruljčevog brodskog pandana Ante Prkačina za zločin nad 200 civila, Roma iz Srebrenice i Skelana.
Što reći, kad postoji nikad otklonjena sumnja da su i najviši vojni zapovjednici pripadnici mafije ...
A i kad nisu mafijaši, onda postoji sumnja da su zapovjedno odgovorni za nasilje i palež...

Tko je glasao

Evo što pišu o špijunskom

Evo što pišu o špijunskom Nacionalu u e-novinama
Vrlo brzo smo saznali da je Ivo Pukanić čovek hrvatske obaveštajne službe, da je list Nacional osnovan od strane hrvatske obaveštajne službe i to onog hercegovskog dela koji je bio nezadovoljan Tuđmanovom politikom, zbog toga što su Hercegovci tog trenutka vladali Hrvatskom, da je onda, slično onome o čemu sam juče pričao za Željka Cvijanovića, zbog lične mržnje prema Tuđmanu, Ivo Pukanić u tom listu počeo da napada HDZ i da je to krilo HDZ sa Ivom Pukanićem, tog trenutka, odgovaralo američkom ambasadoru u Hrvatskoj, Vilijemu Montgomeriju
Prema navedenom nedvojbeno se potvrđuje uloga umješanost špijuna u Nacional.

Tko je glasao

Da li netko zna što se

Da li netko zna što se dogodilo s Mladenom DORH-om i Dinkom USKOK-om u vrijeme istrage ubojstva Pukanica i Franica. Za vrijeme Benka redovno su u svadbenim odjelima "uljepšavali" presice. Sada nije bilo njih a rezultata izgleda da ima.
Zanimljivo je da je jedan uhiceni trazio razgovor s USKOK-om ali nije se pojavio svemocni Dinko. Nekako mi se cini da su Mladen i Dinko radili i kao odvjetnici druge strane.

Tko je glasao

Pa neposredno pred ubojstvo

Pa neposredno pred ubojstvo Pukanića, Globus je glorificirao Mladena Bajića kao pravednika iz kojeg progovara nemoć pred nabujalim korupcijom i kriminalom ---> BAJIĆEV IZVJEŠTAJ O MAFIJI

Kad je Pukanić ubijen, Bajić je slomio ruku i, čini se, da su on i DORH (uključivo USKOK) otišli na kolektivno bolovanje. A sad će ih još glava zaboljet kad dobiju na stol izviješće policije o atentatu.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

10th SAF Group Teoretičari

10th SAF Group
Teoretičari urota i zavjera kažu da su tjednik "Nacional", dnevni list "Jutanji list", radio postaja "Radio101" nastali kao produkt 10th SAF group, kao dio PSYOPS. Operaciju vodio već prozvani tadašnji veleposlanik US u RH William Montgomery.
Tjednik "Globus" vrlo često (više nego ostale medije) koriste sigurnosno-obavještajne agencije RH za svoje operacije. U njemu su i zaposleni bivši djelatnici tog sektora.
Ponekad ih (medije) pojedinci zloupotrebljavaju za svoje osobne interese i korist (samopromidžba, medijski obračun sa protivnicima, denunciranje i sl.) dostavljanjem selektiranih informacija/produkata, poluinformacija, netočnih informacija itd. Zbog ove, opće poznate, konstatacije mislim kako dobrom analitičaru i poznavatelju prilika u određenom segmentu društva nije problem pratiti trag od kud "vjetar puše".

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Možda je malo van teme, ali

Možda je malo van teme, ali zna li itko kako je Pukanić počeo karijeru?
Kao fotoreporter... i fotografirao je za KOS.

cogito ergo sum

Tko je glasao

(No subject)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

OA "Balkan express" je

OA "Balkan express" je pokrenut zbog ubojstva dvije osoba. Balkan ukazuje na zemljopisnu lokaciju RH ili je kum ove operacije nostalgično vezan za ex Yu kinematografiju.
Poznat identitet žrtvi, te vrijeme i mjesto počinjena zločina.
Smijenjeni ministri-komada dva. Dovedeni novi.
Smjene u MUP-u.
Najava novih zakona i povećanja državne administracije.
Najava suradnje MUP-a i SOA- zar je nije bilo dosada? Ako nije- zašto i tko će odgovarati? Ravnatelj SOA i ministar MUP-a. Zajeb, to je jedna te ista osoba.
Idemo dalje, nakon 7 (sedam) privedeni su osumnjičeni-preko nekoliko. Jedan je dovezao skuter,drugi su osmatrali,počinitelji su nastavili osmatranje stana? Borovec se igra igrom rječima. Ako je bila krim obrada i ako se priznalo zbog čega se detaljno ne iznose informacije ako se znaju? Navedeno je da se jedan izjasnio da nije kriv, a dvojica su se branili šutnjom i uz njih je lijepo napisano ime i prezime jer je to jedino što imaju a čini mi se da je to ćorak i da su morali nekog privest da se smire tenzije u narodu i pokažu EU svoju sposobnost, rješenost, energičnost, bezkompromisnost u borbi protiv org. krim. Hebi ga, malo smo se bili uljuškali!
Surađivalo se i koordiniralo sa drugim policijama (kao to je nešto novo u policijskom poslu).
Održavaju se redovne i izvanredne konferencije za novinare.
Pojedini mediji objavljuju izvanredne vijesti.
Nepoznat je motiv i naručitelj/i. Još uvijek ili zasada - kak' se zeme. Možda to uopće i nije bitno!
Dešavaju se nova ubojstva tj. smaknuća usred bijla dana usred glavnog grada!
Nagrade će biti podijeljene svima koji su sudjelovali u OA.
Poznato???!!!
Reakcija upućenih: smijeh, jecaj, plač, ridaj....

PS:I, ne mogu si pomoći, ali moram reći: nema komentara inače rječite, vickaste i svemoguće osobe začuđena i nevina pogleda sa Pantovčaka ;)

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Vickasta osoba je viđena

Vickasta osoba je viđena jučer oko podne na Rebru, na hitnom pregledu.
Zaozbač :(
Mislim nije ostala u bolnici. Ja sam ju kasnije sreo na križanju Ozaljske i Nehajske. Vozili su je u smjeru Ljubljanice. Sama u autu.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

samo zatvaram ovaj otvoreni

samo zatvaram ovaj otvoreni bold...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

dodati nekakav suvisli

dodati nekakav suvisli komentar je blesavo. vjerojatno će ovo objaviti nekakav konkurentski medij, slijedit će tužbe, udruge iz Domovinskog rata će tražiti uklanjanje novinara koji to objavi, željku će plijeniti sve iz kuće, maltretirati ga u policijskoj stanici i sve ostalo. a sve isključivo zbog ljudi koji su domoljublje odlučili debelo naplatiti.

Tko je glasao

Sta jes, jes, ova prica sa

Sta jes, jes, ova prica sa Jocom Amsterdamom kao relevantnim faktorom, prilicno mi je sumnjiva. Pukanic je dio establishmenta, a petljat se sa establishmentom kriminal tog oblika i ranga ne more. Presitna ekipa.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci