Tagovi

Po?eli radovi, prvi val prosvjednika je uhi?en, do?ite odmah

Otvaranje trgova?kog centra na Trgu Petra Preradovi?a (shopping na Cvjetnom) predvi?eno je 31.03. slijede?e godine . Podudarnost moga nicka i nadaju?eg datuma otvorenja me malko potaknula na spekulacije.

Oko istraživanja USKOKa ima više mogu?nosti:

1. Kriminalisti?ko istraživanje ?e ustanoviti razne nepravilnosti, od procedura izmjene GUPa pa s tim u vezi izdavanja lokacijskih dozvola i pravnih akata kao što su gra?evinske dozvole pa s tim u vezi mogu?ih pravno imovinskuih malverzacija i odgovornosti raznih po raznim institucijama. Možda ?e na?i i da je upitno podrijetlo imovine za investiciju (tu ?e se pokušati praviti blesavi, ina?e su sve ove investicije nastale destilacijom vodene pare u koju se pretvara 90% novca iz prora?una)
2. Kriminalisti?ko istraživanje ?e na?i samo nepravilnosti oko izdavanja dozvole za rušenje dijela zašti?ene jezgre
3. Kriminalisti?ko istraživanje ?e „samo“ ustvrditi da nije poštivana Konzervatorska podloga, Prometna studija, te da su otstupanja u dijelu koji se ti?e veli?ine izgra?enosti
4. Kriminalisti?ko istraživanje ?e kao što je i uobi?ajeno, na?i da je sve ok sa projektom i rušenjem na Cvjetnom, ali je neupitno prekršan i ovakav GUP u dijelu denivelacije uli?ne mreže, pa se zahtjeva ukidanje lokacijske i gra?evinske dozvole za Varšavsku
5. Kriminalisti?ko istraživanje ?e pokazati da su gra?ani kriminalci (onih 50 000 koji su potpisali protiv rušenja a i šire)

Što je poslijedica po društvo obzirom na rezultat pojedinih kriminaliti?kih istraživanja:

1. pozitivan rezultat kriminalisti?ke istrage opisane u to?ki 1. imao bi za rezultat preispitivanje stanja u procesima kod donošenja GUPova u svim gradovima ali i igre sa raznim zakonima i planovima kojima je svrha svojevrstan novi oblik „nacionalizacije“ koji se narodski zove otima?ina, a ako bi bilo pozitivno i ono u zagradama, to bi bio stvarni preokret u novijoj povijesti RH
2. ako bi istraga potvrdila nepravilnosti pod to?kom 2. mogli bi se nadati da ?emo sa?uvati naša vrijedna podru?ja, oživiti ambijentalne i prirodne vrijednosti i s tim u vezi planirani turisti?ki napredak svakog grada kao zanimljive zašti?ene cjeline.( Za primjer pogledajmo Tkal?i?evu – vrvi životom dok ne do?emo do tužne novogradnje na njenom dnu. U Tkal?i su uglavnom, kafi?i, a ima još mnoštvo sadržaja koji se u o?uvanim starim jezgrama, koji neki rado nazivaju štakornjaci, mogu ostvariti - izložbe, uli?ne i druge pretstave, konceri.... ambijent života: neki su dugo prije nas tu bili, dio toga je tu sada i bit ?e - stvara zapravo radost življenja)
3. ovo potvrdno istraživanje bilo bi jedan korak ka tzv Pravnoj državi. Konkretno ovdje bi se išlo u ponovnu proceduru dobivanja lokacijske i gra?evinske dozvole (ali samo za centar)
4. pozitivan rezultat ovog istraživanja imao bi za poslijedicu prenamjenu prostora u nesu?enoj garaži ali vjerovatno i neku odštetu investitoru
5. ako pak kriminalisti?ko istraživanje pokaže da su gra?ani koji stoje u potpisu a i oni svi koji su na slikama kriminalci, onda imamo dva rješenja: potpuna diktatura i prenamjena neprodanih stanova u zatvore ili tzv. ulica koja je vjerovatnija i koja je nepredvidivog smijera

'Postupaju?i po ranijim zahtjevima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture nam je dostavilo mišljenje ekspertnog tima tog ministarstva koji je uvidom u dostavljene dokumente i detaljnom usporedbom sa Konzervatorskom podlogom utvrdio izvjesna odstupanja u dijelu koji se ti?e mogu?nosti pove?anja izgra?enosti dvorišta i dijelu koji se odnosi na dopušteno deniveliranje dijela Varšavske ulice. S obzirom na to, ali i s obzirom na ?injenicu da je kriminalisti?ko istraživanje koje je zatražio USKOK još u tijeku, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dostavilo je spomenuto mišljenje Gradu Zagrebu – gradona?elniku, Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva te Ministarstvu kulture radi daljnjeg postupanja sukladno njihovim zakonskim ovlastima i nadležnosti', stoji u priop?enju DORH-a.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/73157/DORH-utvrdio-odstupanja-u-V...
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/77047/Zavrsena-Horvatinciceva-gar...

Bez obzira na tijek istrage i njegov rezultat po sadašnjim pravnim aktima gradnja se može nastaviti. Zna?i gra?ani („dežurni kriminalci“) moraju biti budni. Sre?a da je stisla kriza pa ?e i za najvru?ih dana biti na straži. Predvi?am da ?e ja?i naleti po?eti sada kad završavaju ispitni rokovi, naro?ito od danas kada su ispražnjeni studentski domovi, a pogotovo u periodu u kojem je zadnji zlo?in obavljen, rušenje zašti?ene jezgre, zna?i izme?u 15.07 i 15.08. (potpuno pust je grad od 01.08 do 15.08 – budite dostupni)

Mole se razni da ne padnu u op?u depresiju nego da budu budni.

Komentari

Pretpostavljam da na

Pretpostavljam da na pollitici nisam još komentirala događaje u Varšavskoj iz čistog razloga što sam bila odsutna sa portala.

Kao prvo, podupirem borbu građana u kojem god se humanom pravcu ona kretala. Ono što smatram glavnim promašajem ovog naroda je činjenica da smo toliko rascjepljeni da se svatko bori za nešto drugo. U Hrvatskoj nije "trula" samo Varšavska, "trulo" je gotovo sve. Iz tog razloga mislim da je krajnje vrijeme da prioritetna borba bude zajednička i sa jednim ciljem: rušenje Vlade. Naravno, sad će se naći oni koji će pitati: a što kad Vlada padne? Nije pitanje tko će doći nakon ovih lopova, jer općepoznato je da su za mene HDZ+SDP+njihovi sateliti ista lopovska banda, stvar je u prakticiranju demokracije. Glavni razlog "pada Vlade" jest tedencija da im se pokaže da ih narod bira, ali da ih u svakom trenutku i može srušiti sa vlasti.

Dok to narod kao kolektiv ne shvati, Varšavska i svaka druga akcija građana proći će, nažalost, ovako.

Drugi bitan problem jest naivnost ( da ne kažem glupost ) birača. pa neznam da li sam samo ja to primjetila, ali svakih 5 godina kada se bira predsjednik, ovaj narod u nekom "liku" traži Isusa Krista, Spasitelja koji će nas osloboditi svih problema i stvoriti nam Raj u zemlji.
Meni je tek 19 godina pa mi je postalo iritantno pratiti komentare ljudi i njihova ponašanja. Toliko mi je iritantno gledati raspon nečijeg razmišljanja koji nalikuje na ovakvu "kobasicu": nakon što je Sanader dao ostavku i nakon što je funkcije preuzela Jadranka Kosor, čula sam mnoge komentare zaista školovanih i poznatih ljudi za koje nikad ne bih očekivala da će tako razmišljati kako je jadranka ipak bolja od Sanadera, kako je ona jaka žena i kako bi nas mogla izvući. Meni sad nešto nije jasno. Kako netko tko je 19 godina bio uz Sanadera i znao sve što dotični radi i pritom ga nije spriječio u istom, može biti moralan i vrijedan povjerenja? Ok, prešla sam preko toga. Da bi za dva tjedna čitala komentare tih istih ljudi koji su sad pljuvali po Jadranki i govorili kako je ista kao Sanader. Naravno, opet mi nije bilo jasno na koju su se razinu spustili. onda je doašo fenomen zvan "Nova Pravda" tj. Josipović aka "Zorro" koji je opet za većinu građana bio utjelovljenje Spasitelja. Ti isti ljudi su sada reklamirali dotičnog gospodina i hvalili ga. Toliko pompe i glupiranja oko još jednog običnog prevaranta koji laže isto koliko laže i jedan HDZ-ovac. počeo je redati skandale, a ljudi su počeli lagano kritizirati njegove postupke. Onda je došla Varšavska. Onda su se istakli i naši "vrli", neškolovani novinari koji su u toku jednog dana znali objaviti pet članaka o Josipoviću i onome što on misli. Pored toliko ljudi u ovoj zemlji koji zaslužuju dobiti medijski prostor i pored toliko problema o kojima bi smo svi trebali slušati, ja moram čitati o tome što jedan fikus misli? Ma koga briga za njegovo mišljenje?

Da je on imalo moralan i pravedan, dovukao bi svoju stražnjicu u Varšavsku, sjeo na pod sa aktivistima i pokazao im zašto su ga izabrali. tu njegovu stražnjicu ionako pune građani ove zemlje, pa mi je njegovo ponašanje koje se svodi na razmišljanja potpuno bezobrazno i drsko.

I, što sada? Pitate se čemu ovo sve pišem. Sada opet čitam komentare ljudi koji su posljednjih mjeseci varirali od Sanadera, Jadranke, Josipovića i Nove Pravde. Naravno, ostaju dosljedni klasičnim reakcijama pa sada pljuju Josipovića. I neznam tko je tu bezobrazniji: Josipović koji se ponaša kao fikus, ili pak ljudi koji su ga birali, iritantno ga promovirali, a sada ga pljuju?

Činjenica je da smo za ovakvo stanje krivi sami. Rekla bih da je narod naivan, ali koliko se nešto što se događa 19 godina može nazvati naivnošću? Graničimo sa glupošću. Netolerantni smo, zajedljivi i mislimo samo na svoje stražnjice. Dok god je tako, nema nam pomoći.

U Hrvatskoj nije problem Varšavska, nisu problem ni lopovi na vlasti i oni oko njih, problem je isključivo ovaj narod. Tako je od stoljeća sedmog.

Komentar nije imao namjeru nikoga uvrijediti, pa stoga lijepo molim kolege da ne počnu odmah sa nepotrebnim raspravama jer ja nisam protiv Varšavske, ja za prava građana ove zemlje.

kažete da imate zabranu pristupa Varšavskoj. Odlično, nemate zabranu pristupa Markovom trgu pa je idealno vrijeme da opet krenemo u pohod na Markov Trg. Ako ste za, i ja sam za!

:)

Tko je glasao

u glavnom smo pušteni bilo

u glavnom smo pušteni
bilo je privedeno oko 150 ljudi
imamo ograničeno kretanje gradom slijedećih 8 dana, bez prava pristupa u Varšavsku i Gundulićevu

Tko je glasao

ako zagreb moze iznjedrit

ako zagreb moze iznjedrit samo 150 ljudi za voznju maricom onda je to vrlo tužno.

Tko je glasao

dakle, danas u 19

dakle, danas u 19 Masrikova/Gundulićeva

p.s. nikada više ljudi nije uhvaćeno (osim u ratu), to je bio kapacitet policijskih postaja a da se ljudi mogu pristojno tretirati - po 15 do 25 ljudi valjda po jednoj policijskoj postaji u gradu
Zbilja je u tim postajama bilo pristojno, dobili smo hladne gazirane i negazirane vode i kavu, a sendviće smo mogli povoljno naručiti iz njihovih kantina.
Zahvaljujem svim policajcima ne strpljenju i razumijevanju

Tko je glasao

ako zagreb moze iznjedrit

ako zagreb moze iznjedrit samo 150 ljudi za voznju maricom onda je to vrlo tužno.

nije to onda tužno, već to očigledno znači da 800.000 građana zagreba misli drukčije o varšavskoj tj. da je treba modernizirati. ne znam zašto bi mišljenje stotinjak bukača bilo važnije od mišljenja ostalih milijun ljudi. stvari treba staviti u realne okvire.

p.s. imena koja su se producirala na prosvjedu su imena onih koji drže do medijske pompe i pojavit će se na bilo kojem i bilo kakvom prosvjedu, samo kako bi bili fotkani. primjerice ona iz baba, ili nesuđeni gradonačelnik zagreba, koji bi trebao znati što znači kad je netko dobio građevinsku dozvolu. može li pravnik, koji se stvaranjem nereda bori protiv pravne države i legalno ishodovanih dokumenata, podučavati djecu pravu na pravnom faksu?

My Soul

Tko je glasao

Aha, dakle pošto nitko ne

Aha, dakle pošto nitko ne prosvjeduje protiv vlade, svi su za nju. Logika ti je malo u kurcu.

Pravo nije pravedno.

Tko je glasao

nije moja logika u k.cu,

nije moja logika u k.cu, već vaša. ja idem na izbore i biram. pa onda poštujem volju većine. a ne gazim je. u ovom slučaju, našla se grupica iz opozicije pa gazi volju većine, umjesto da skromo i pošteno čeka nove izbore. šta misliš kako je meni bilo kad je bila na vlasti velika koalicija. pa nisam se bunila. čekala sam da dođu novi izbori i da opet idem glasati. po vama bi izbori trebali biti svaki dan. dajte, pustite više ljude da se bave svojim poslom, a ne da razmišljaju o neredima u varšavskoj, kojima se ionako ništa neće postići, osim primarnog cilja destrukcije, da se vlada ne bavi obnovom gospodarstva, već razrješavanjem nemira. tako nikad nećemo izaći na zelenu granu. mene zanima čime se zapravo bave ti bukači, kad za vrijeme radnog vremena imaju vremena sjediti na ulici, umjesto da stvaraju dohodak. očigledno žive na grbači poreznih obveznika, pa se mogu luftati u varšavskoj. da sam ja država, preispitala bih njihovu satnicu.

My Soul

Tko je glasao

Ma hajde, znači ja glasam

Ma hajde, znači ja glasam pa me ti guziš 4 godine , a ja ne smijem bučit....i to je u redu?

Obnovom gospodarstva? LOL

Tko je glasao

nekad je sintagma bila:

nekad je sintagma bila: kruha i igara, a u hrvatskoj bi se to moglo nazvati: kruha i izbora.

izbore, izbore, izbore amo
nije važno za koga glasamo
danas izabrano, ne valja sutra već
novi je dan, na nove izbore je teć
tri izborna mjesta,
za članova povjerenstva šest
na deset tisuća općina, nije nova vijest
naknade njima narod će platiti,
šefovima izbora novčarke pozlatiti
glupi narod ne vidi dalje od svog nosa
glavnim huškačima osigura zlatni posa'!

My Soul

Tko je glasao

http://www.facebook.com/note.

http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest&note_id=446457462322#!/notes/vesna-nikolic/koje-sam-ja-pasivno-dubre-pokvareno/446457462322
Probudila sam se i onda sam zaspala:).hahaha...koji igrokaz politike oko jadnih stanara Varšavske..Dva drveta su pala za spas SDP-eovog adezeističkog obraza.Toliko se naglašava uhićenje te dvojce da mi je zlo.A kada sam još čula da će se priključiti braniteljske udruge i BBB..onda sam dobila epileptički napadaj....znam da će prestati graditi kada ulete uhljebljeni revolucionari iz tih udruga...BBB će spasiti svoj U -ugled jer im je mozak totalno ispran televizijom i školskosportskimkvazidomoljubnim programom...država će spasiti svoj "braniteljski"militarizam pomoću kojeg rade već 15 godina kaj hoće,SDP,već sam napisala,a ovaj jadni Zeleni,koji se najviše nadelao možda uspije malo ući u memoriju naivnih i ispranih ovaca.

:)Dragi moji "revolucionari"...pozovite me na Markov trg i dolazim sa bejzbol palicom,kinder jajima i kalašnjikovom...sa čuvarima raznih Dropulićka nema dijaloga...a sa njima nemamo budućnost i nemamo kaj izgubiti...možemo samo pridonjeti da nismo robovi precjenjene vode,struje,plina i hrane..tj. da razbucamo nagomilane trutove po tim poduzećima.Nek se gone svi "demokrati" oko ovog bijednog referendumskog pitanja...U ovom društvu postoje dvije kaste...oni koji su 20 godina imali sigurnu koricu kruha i kao miševi su je samozadovoljno grickali...i oni koji su poniženi samo zato što nemaju državu za poslodavca...Isuse kaj oni žele?Samo normalnu egzistenciju?

Idem si sada bućnuti noge u lavor...sve će biti po "narodnoj" volji...samo neće biti onog lijepog hlada..još mnogo godina...
http://www.youtube.com/watch?v=_FFDSE9sAKQ

PS
Karamarko,pošalji maricu po mene :)To bi ti bilo pametnije.hahaha

Tko je glasao

Meni nije jasno gdje je

Meni nije jasno gdje je gospon Josipović i njegov malj pravDa ili se malj previše istrošio u demagoško ideološkim borbama pa za konkretno djelovanje nema više snage.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

....previše ispraznih

....previše ispraznih termina poput onog "kriminalističko istraživanje"......prava je istina da nevjesta iz Šume Striborove teško prikriva svoj rašljasti jezičić, mislim na ekipu koja bi se trebala baviti tkz. "kriminalističkim istraživanjem".......

Tko je glasao

Počeli radovi, prvi val

Počeli radovi, prvi val prosvjednika je uhićen, dođite odmah

Tko je glasao

Pozovi Milanovića, njegovi

Pozovi Milanovića, njegovi SDP-ovci su to i zakuhali. Možda kukuriku razjuri bageriste.

My Soul

Tko je glasao

http://danas.net.hr/hrvatska/

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2010/07/15/0011006.html

Ljudi, pogotovu svi vi koji živite u Zagrebu, pridružite se pasivnom otporu silovateljima Varšavske ulice, njezinih braniteljica i branitelja i svega što taj mali komadić našeg javnog dobra simbolizira! Ako sad okrenemo glavu, sutra je više nećemo imati!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Davno ste vi svi okrenuli

Davno ste vi svi okrenuli glavu za 180 te je pitanje da li je više imate jer to prkosi anatomiji.

U Varšavskoj su se tijekom uhićenja pojavili i predsjednik zagrebačkog SDP-a Davor Bernardić i predsjednik zagrebačke Skupštine Boris Šprem. Aktivist i glumac Vili Matula je dvojcu poručio da se mogu sramiti jer se sve ovo događa zbog odluka Gradske skupštine.

Tko je glasao

'Varšavska je postala

'Varšavska je postala simbol borbe za javni interes, stoga započinjemo aktivnosti na nacionalnoj razini', rekao je predsjednik građanske inicijative Pravo na grad Teodor Celakoski predstavljajući proglas i podršku 130 javnih osoba
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/77400/Borba-iz-Varsavske-siri-se-...
'Čitava Hrvatska gleda Varšavsku ulicu. Mi iz nje nećemo izaći dok ne počne vladati zakon i red', rekla je povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević. Napomenula je da se slična sudbina sprema i Dubrovniku budući da se gradskoj luci planira sagraditi gat za prihvat gostiju s kruzera. Za to krivi 'koaliciju politike, kapitala i i onih koji bi trebali brinuti za kulturnu baštinu'.
Akademik Vlatko Silobrčić ističe kako su civilne udruge danas jedini korektiv u društvu s obzirom na to da 'nijedna institucija ne funkcionira kako treba'.

Tko je glasao

Sad još samo da se

Sad još samo da se ekologijski moment (zaštita šuma, mora i prostora) nekako dovede u vezu s onim političkim (javno dobro)... Nadam se da ljudi nešto čitaju i da to ne bi trebao biti težak zadatak.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

sa čitanjem je

sa čitanjem je različito
neki i ne moraju čitati ali čitaju što se zbiva
a veliki dio se pravi blesav (i sada je "lov" na taj dio)

Tko je glasao

Povrača mi se već od ove

Povrača mi se već od ove iditoraije zvane Cvjetni. Za šta si vi točno zalažete, nije mi uopče jasno??? Šta za cca 4x4 m gdje su sada automobili sparkirani. Kakva je to usporedba sa Tkalčićevom, ispada da će čovjek uzeti cijelu ulicu. Tip gradi ulaz u garažu tamo di su inače dva-tri auta sprakrirana ovak i onak.

Šta se ne idete buniti protiv Todorića koji si je prisvojio Kulmeriove dvore? Ako se stvarno borite protiv nepravde. To se ne usidte je lda. Došlo vas je gore 5 i posramljeni ste otišli doma. Bilo mi je mućno i neugodno to gledati. Ono šaka jadnika.

Ako se borite protiv izgradnjeu grade (ne kužim baš najbolje protiv čega se borite. Kao "ok je izgraditi grad" ali je Horvatinić npravio neki prekršaj pa se bunimo. A koliko ih je napravi Bandić pa svi šutite ko zadnji šupci???????).

Sve sami šupci koji nemamju pojma protiv čega se bore.

Tko je glasao

pa šta se ne ideš bunit

pa šta se ne ideš bunit protiv todorića?

Tko je glasao

Perkop pišeš gluposti.

Perkop pišeš gluposti. Ljudi su se uhvatili jednog problema kojeg pokušavaju riješiti. Rješavanjem tog problema donekle bi bili rješavani i drugi a vezani uz tu problematiku. Dakle borba za Cvjetni nije samo borba za cvjetni.
Kamo sreće da imam u svom gradu ljude kao 3103 koji se razumiju u struku, a žele djelovati za opću dobrobit. Upravo ovih dana na uvid je dan Prijedlog urbanističkog plana uređenja djela grada Makarske u kojem se eklatantno krše planovi iznad tog plana. Ovdje donosim dio samog problema da se vidi odakle pušu vjetrovi.
Kopija teksta:
"S početkom javnog uvida u Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Platno, javnost je po prvi put službeno upoznata s detaljima novog izgleda poluotoka Osejava o kojem se u javnosti kalkulira već

dvije godine, otkada je aktualna vlast najavila da će na tom predjelu sportske terene graditi Jako Andabak, predsjednik uprave koncerna Sunce.
Kako je Platno ušlo u gradsku zonu
Sportsko rekreacijska zona Platno sa dvadeset i dva sportska terena, koja je u odnosu na Prostorni plan 2006. više nego dvostruko povećana, ako ovaj plan bude usvojen, potpuno će promijeniti vizure Osejave. Povećanje obuhvata znači proširivanje sportske zone prema Makarskoj i obali, a budući da se radi o zemljištu čija je glavna karakteristika strmost s ogromnim visinskim razlikama, jasno je da će pripremni radovi, osim sječe borove šume, iziskivati i promjene u konfiguraciji reljefa.
Urbanistički plan koji se trenutno nalazi na javnom uvidu zapravo je samo logičan slijed onog što se na mala vrata, korak po korak, pripremalo zadnjih nekoliko godina.
Naime, Platno koje je prema starom planu bivše Općine Makarska iz 1985. bilo zelena zona, prvi put se kao izdvojeno građevinsko područuje u prostorno planskoj dokumentaciji spominje tek 2006. u drugim izmjenama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Županijskim planom Platno s obuhvatom od 6,6 hektara tada dobiva ugostiteljsko – turističku namjenu, ali bez detaljnije razrade(bez oznake kojom bi se odredila detaljnija namjena sadržaja)
Baš u to vrijeme u Makarskoj je u završnici Prostorni plan grada Makarske, a pod ingerencijom glavnih stratega Siniše i Dragana Srzića, Platno, kao 'ugostiteljsko-turistička zona pretežito sportsko-rekreativnih obilježja' kao izdvojeno građevinsko područje van naselja ulazi i u Prostorni plan Makarske.
Iako se radilo o nekoj vrsti presedana jer se u Makarskoj po prvi put dogodilo da se atraktivno područje uz more koje je bilo u zelenom pojasu pretvara u građevno, nitko nije reagirao. Jednako tako nitko nije reagirao ni kada je nakon promjene vlasti, izmjenama Prostornog plana Grada Makarske pomaknuuta granica naselja nakon čega je Platno, po sličnom receptu kao što se to dogodilo i na zapadnom dijelu grada na Biloševcu, ušlo u gradsku zonu.
Ključni razlog zašto se to dogodilo, tvrde stručnajci, jest taj što je Županijski plan onemogućavao da se u području van naselja u zaštićenom obalnom pojasu od 1 km grade bilo kakvi sportski sadržaji dok takav strogi režim ne važi za područja koja se nalaze unutar naselja.

Svi putevi vode do Jadrana
Za razliku od Biloševca, oko kojega se digla velika bura u javnosti, Platno, pak, nikad nije postalo predmet javnih rasprava. Jedan od razloga vjerojatno jest taj što se od prvog dana govori da će se na tom području graditi isključivo sportski tereni bez smještajnih kapaciteta što je Makarskoj koja ima ambicije postati destinacija za sportski turizam prijeko potrebno. No, nakon što su se karte s prijedlogom plana UPU-a našle na javnom uvidu postavlja se pitanje nije li novi sportski centar Platno prevelik zalogaj za zaštićeni krajobraz Osejave?
Na tu temu, budući je javnu uvid tek počeo, a javno izlaganje slijedi 7. srpnja, politika i struka tek će reći svoje. No, ono što se vidi na prvi pogled je neupitno: dvadesetak sportskih terena, među kojima je i nogometno igralište sa 5000 sjedećih mjesta, zamišljeni su kao nova elitna sportska destinacija koja neće funkcionirati samostalno. Sudeći prema kartama koje se nalaze na javnom uvidu sportski centar Platno predstavljat će popratne sadržaje budućem hotelskom objektu zone hotela Jadran za kojega je također pokrenuta izrada urbanističkog plana uređenja.
Iako nam je to u ovom trenutku nitko nije mogao službeno potvrditi, neslužbenim informacijama da je većinski vlasnik hotela Jadran upravo Jako Andabak barataju i čelnici Općine Tučepi, a time priča o Platnu polako dobiva sve jasnije obrise.

KRONOLOGIJA
Aktualna vlast dovršila posao dvojice Srzića
1985. po Prostornom planu bivše Općine Makarska područje Platna bilo je zelena zona
2003. usvojen je Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije u kojem nema Platna
2005. mijenja se Prostorni plan Županije u kojem još uvijek nema Platna
2006. Novim izmjenama Prostornog plana SD Županije Platno se prvi put pojavljuje i to kao izdvojeno građevinsko područje van naselja obuhvata 6,6 hektara ugostiteljsko turističke namjene ali bez oznake o kojim se sadržajima radi
2006. ugostiteljsko-turistička zona Platno pretežito sportsko-rekreativnog obilježja obuhvata 6,6 hektara ušla je u Prostorni plan Grada Makarske
2007. U Prostornom planu SD Županije Platno se kao izdvojeno građevinsko područje van naselja briše
2008. Prvim izmjenama Prostornog plana Grada Makarske Platno i dalje, suprotno Županijskom planu, ostaje izdvojeno građevinsko područje van naselja, ali se briše ugostiteljsko-turistička namjena i ostaje samo sportsko rekreativna
2009. drugim izmjenama Prostornog plana Grada Makarske plana izdvojeno građevinsko područje ulazi u granice naselja
BORO ŠABIĆ, DIREKTOR ISPOSTAVE HRVATSKIH ŠUMA MAKARSKA
Nemamo još nikakvih službenih informacija
da netko drugi raspolaže zemljištem
Iz razgovora s Tučepljanima koji imaju zemljište u neposrednoj blizini, saznali smo kako je prijedlogom plana UPU-a obuhvaćeno samo državno zemljište, dok je privatno ostalo u zelenoj zoni. Kako je riječ o zemljištu u vlasništvu RH kojim gospodare Hrvatske šume, odgovor na pitanje je li Jako Andabak zemljište već dobio na korištenje pokušali smo saznati od direkora makarske ispostave Hrvatskih šuma koje su nedavno o svom trošku uređivale protupožarni put od Jadrana do Osejave. – Istina je da mi gospodarim tim zemljištem, ali
još uvijek nemam nikakvu informaciju da je pokrenut bilo kakav postupak izvlašćenja ili da je Jako Andabak ili netko drugi dobio to zemljište u koncesiju, rekao nam je Boro Šabić.
MAKARSKI APSURDI
Pokrenuta procedura za zaštitu Osejave i Nugla
Zanimljivo je da u isto vrijeme dok vlast povećava obuhvat zone Platno nauštrb Osejave, Gradsko vijeće donosi odluku da se Osejava proglasi Park šumom, a Nugal spomenikom prirode. Podsjetimo, na istoj sjednici Gradskog vijeća 22. travnja ove godine na kojoj je pokrenuta procedura za zaštitu Osejave i Nugla svi vijećnici podržali su odluku o izradi UPU-a Platno pri čemu nitko nije reagirao na činjenicu da je obuhvat plana povećan za 7,7 hektara."
Autorica; Ivana Pleić

I zato želim vjerovati da je borba za cvjetni borba za sve nas.

Grd & lin

Link:http://www.kronika.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=3745&Itemid=37

Tko je glasao

OK, ispričavam se ako sam

OK, ispričavam se ako sam bio uvredljiv. Ne bi smio pisati užarene glave. Cijenim da se ljudi bore ali ne cijenim da se bore protiv manje btnih stvari. Neće ovo ništa riješiti, baš ništa. Dokle god Bajić čuva leđa svim lopovima koji nas okružuju uvijek će biti Varšavska, Krašograda, Todorića i ininh. Varašavska će se izgraditi, to je sigurno, previše je novaca investirano da bi se sada otkazalo. Iskreno, mislim da Varšavska neće ni biti puno durgačija neog je sada. Već sam rekao, ovako i onako na tome mjestu stoje (krivo parkirani) automobiti. Prema 3D simulaciji koju sam vidio pješaci neće puno izgubiti.
Poanta je da je ovo nepotreban borba, na kraju kad se to izgradi, kad se vidi kako to izgleda mislim da će puno ovih koji sada protestiraju biti pomalo posramljeni. Ponavljam ne kužim da li je to borba protiv izgradnje grada ili protiv toga što je 4x4 m javne površine pretvorena u ulaz u garažu? Što je bitnije imati lijep i moderan grad minus 16m2 javne površine ili ofucani grad sa 16m2 javne površine? O ćemu se tu ljudi bune o cca. 16m2???
Možda je malo više, možda malo manje ali ovo je moja procjena, koliko može zauzeti ulaz u garažu?

Nakon svega ovoga, što će se destiti? Izgradit će se (pretpostavljam prema onom što sam vidio) lijepa i moderna zgrada u rupi u kojoj su donedavno obitavali narkomani i štakori. Cijena nekretnina svim okolnim zgradama će narasti tako da će stanari profitirati a mi ostali građani ćemo ostati bez 16m2 javne površine. Odričem se 16m2 za ljepši donji grad.
A št će se desiti sa ostalim koji krše zakon? Kršit će ga i dalje jer to mogu. Sa Varšavskom ili bez nje.

Tko je glasao

Mozda jesu supci, ali sta su

Mozda jesu supci, ali sta su onda ostali?

gpgale blog

Tko je glasao

u pravu si predlažem svim

u pravu si
predlažem svim da se prestanu boriti
zbilja nema smisla
Protiv ideala kojeg je i ovaj gore komentar dio, ne treba se boriti
reklo bi se:
nek cvjeta tisuću cvjetova

tako će se zapravo presjeći gordijski čvor, to je (izgleda?) jedini način

Umrijet ću a da nikada neću shvatiti tu stoku
(Venedikt Jerofejev)

Tko je glasao

Joj daj nemoj srati sa

Joj daj nemoj srati sa paptetikom i pročitaj malo bolje moj komentar.

Nisam brotiv borbe nego sam uzrujan što ste svi šupci koji ste sada našli nešto za što se imate muda boriti (iako još uvijek ne kužim protvi čega se točno bortie - protiv izgradnje grada ili nepravde). S druge strane ima puno puno ogreg kriminala i devastacije koje se ne usudite "A" reči. Šutite ko šupci.
Nije ni čudo kad jedino što znaš reči je citat pjesme koju čitaš dok sereš na wc-u.

Tko je glasao

Jesi ikad gledao

Jesi ikad gledao audiciju..Ima jedna scena, gdje kaze, u tvom slucaju bar: a ti najveci supak!!! Jer da nisi, onda ne bi druge mogao nazivati ovim imenima...

Tko je glasao

Šefa države koji kao

Šefa države koji kao vijećnik SDP-a u Gradskoj skupštini nije glasao za projekt Cvjetni trg već je bio suzdržan, vijesti o nemilim događajima koji od jutros traju središtu Zagreba, zatekle su na putu u Splitu.

"Predsjednik ponovno poziva obje strane u sukobu da se suzdrže od nasilja i oružanih sukoba" Ovako otprilike zvuče stereotipni pozivi čelnika svjetskih organizacija i država koji se ne mogu ili ne žele miješati u oružane sukobe u trećim zemljama.

Naš Predsjednik je sada postupio slično, a još gore je postupio kad se kao član Gradske skupštine suzdržao od glasovanja o prijedlogu Cvjetnog, iako je tada kao i sada znao da našim graditeljstvom upravlja mafija do te mjere da i zakone pripasuje svojim potrebama. Prema najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, građanin ne može poduzeti ništa da se zaštiti od gomilanja "legalnih" novogradnji u vlastitoj ulici "koja ne odgovara uvjetima sigurnog odvijanja prometa", jer je recimo preuska. Isto takone može se u područjima s klizištima zaštititi od susjeda koji gradi prema rješenju o uvjetima gradnje pa onda izazove klizanje svog gradilišta te okolnih izgrađenih i neizgrađenih terena, jer on po Zakonu uopće ne treba geotehničkog elaborata utemljenog na ispitivanju stabilnosti tla. A što je najgore takve zakone podržavaju i Vrhovni i Ustavni sud RH, iako ih ne bi smjeli podržavati zbog Europske deklaracije o temeljnim ljudskim pravima koju je RH potpisala i koja je po svojoj snazi iznad zakona Republike Hrvatske.

Miroslav Krzak

Tko je glasao

a kaj su aktivisti iz

a kaj su aktivisti iz varšavske dežurni odrađivat prosvjede i borbe protiv svih sranja u državi?
opet te pitam; što se ne ideš buniti protiv tih većih sranja? oh da naravno, očekuješ da će neki drugi odrađivati tvoje frustre dok ti sjediš doma i filozofiraš.

Tko je glasao

Perkop istina je da se o

Perkop istina je da se o Todoriču najmanje piše i govori. To je nesumnjivo zato jer je veliki dio medija u njegovom vlasništvu ili su ovisni o njemu kroz reklame ili druge stvari. Sigurno jedan od najmočnijih ljudi u Hrvatskoj. O strankama ne treba posebno ni govoriti. Mislim da je on jedan od največih generatora unutrašnjeg duga R.H. No da ne pišem previše ima jedan dosta dobar članak pa ga stavljam ovdje:
Citiram:

"Već godinama dobar dio svojih dugovanja koncern Ivice Todorića ne plaća u regularnoj valuti, kunom, simbolom hrvatske ekonomske samostalnosti. Plaća bonovima, kako je opće poznato. Za bonove, dokazano, znaju u HNB-u, u Vladi Republike Hrvatske, na ekonomskom institutu, u Hrvatskoj udruzi poslodavaca i u Ministarstvu financija – ukratko cijela nacionalna ekonomska pamet. No, bon se toliko ukorijenio da svako pitanje o njemu izaziva zapanjenost. – A zašto vi mene pitate o bonu? – odgovara pitanjem uznemireni stručnjak HNB-a, zadužen za kontrolu platežnoga sredstva, na specijalnom papiru, sa specijalnim žigom i potpisom vlastitoga guvernera. U HNB-u ne znaju plaća li Todorić porez na emitirane bonove, čime garantira izdane bonove, koliko ih plasira u tvrtke kao kompenzaciju za odrađene poslove, jesu li bonovi novac ili nisu, kako regulira izdavanje bonova prema javnim poduzećima, te slična, sasvim jednostavna pitanja običnog čovjeka. Tek ekonomisti se slažu kako je veleposjednik razvio svoj paramonetarni sustav, iskoristivši vakuum svoje »države u državi«, koji nitko ne može kontrolirati. Koliko ubire od plasiranih bonova, nitko ne zna. Čuveni Torodićev bon načinjen je, naprotiv, od klasičnoga papira, s logotipom Konzuma i otisnutim brojkama 500 ili 1.000 kuna. U opticaj se, uz ostalo, pušta u sezoni euforične potrošnje, kao »božićnica« namijenjena, između ostalih, i novinarima najvećih medijskih kuća, koji papirnati komadić potom mogu zamijeniti za primjerenu količinu špeceraja isključivo u Todorićevu dućanu i isključivo jednokratno, s tim da mora prijeći cifru, bar za kunu, koja je naštampana na njemu. Papirom plati oglašavanje i zakup medijskoga prostora, uz »omertu« s krupnim izdavačima da će na svim ostalim stranicama publicirati same laude o Todorićevoj neophodnosti.

Prebijanje dugova

Tako jedan značajni sektor kupljenih usluga, protupravno Todorić pretvara u zajamčeni marketinški i trgovački prinos, bez ikakve konkurencije. U osnovi, riječ je o međusobnom prebijanju nevidljivih usluga među tobože krupnim kapitalistima, kompleks zapadno europskoga ekonomskoga stila uz tragični manjak smisla za ekonomsku slobodu. Zato su nužni politički pokrovitelji, koji otpuštaju poreze, žmire na bonove, dijele dotacije i subvencije, održavajući šuplji kapitalistički privid. Todorić je, trajni korisnik tzv. državnih poticaja. S obzirom na to da je Torodić jedino stvarni vlasnik silnih hektara suverenoga teritorija, brda, dolina, šuma, divljači i voda, sam po sebi, bonski postupak generira situaciju iz prvih godina izgradnje nakon Drugoga svjetskoga rata. Za one koji ne pamte to razdoblje: trgovine u vlasništvu države, za identične bonove izdavale su radničkoj klasi ograničenu količinu hrane da bi se obnovila njihova radna energija. Bonska ograničenja, naime, bila su nužna u uvjetima mizerne robne ponude i zabranjenoga uvoza.

Samostalna Hrvatska

U Todorićevim dućanima ponuda je također striktno ograničena, premda tako na prvi pogled ne izgleda. Tkogod nije spreman prihvatiti njegove uvjete poslovanja i rokove plaćanja od 200 do 300 dana, toga nema na Konzumovim policama. Prodaje takoreći isključivo ono što smatra svojim bilo u duhovnom, bilo u materijalnom pogledu. Zato je bilo nužno da Todorić postane najbliži ortak s EPH, kako bi EPH-ove novine dobile istaknuto mjesto uz Konzumove blagajne. Artikli Dukata izokrenuti su slučaj. Čim je Luka Rajić svoju korporaciju prodao francuskom Laktalisu, iz Todorićevoga Konzuma počišćeni su Dukatovi proizvodi. Računao je kako Francuzi i nemaju baš smisla za odugovlačenje plaćanja, kao ostatak dobavljača, koji mu svojom robom pune police. Dok je samostalna Hrvatska, tobože, značajno uznapredovala od povijesno zaostale faze staljinističkoga socijalizma, između države i Todorića obavljena je prešutna podjela na moderni privid i neizmijenjenu tradiciju. Državna blagajna producira najnovije inozemne dugove, dok je pred-industrijski način poslovanja, prepustila svome omiljenom privatniku. Model je jako star, uvijek isti, vodi u poznatu kroničnu nelikvidnost. Gotovina postaje toliko rijetka i dragocjena da će je stanovništvo skupljati u svojoj škrabici kao tajno blago, samo za najnužnije. Dok Todorićev sustav diktira pravila nacionalne ekonomije, Hrvatskoj nema pomoći. Nikakva se nova vrijednost tu ne može stvoriti.

HR biznismen

Samo dan prije primjene nove porezne osnovice, poznatije kao harač, Todorić bilježi uštedu od 100 milijuna kuna, žurnom isplatom dividende. Da je sve napravio dan poslije, u kolovozu prošle godine, državna bi blagajna bila bogatija za četiri milijuna kuna. No Konzum je dioničarima podijelio 80 milijuna kuna dva dana prije harača, Ledo svojih 20 milijuna samo dan prije početka oporezivanja isplata većih od 3 i 6 tisuća kuna. Agrokor, vlasnik oko 4/5 obiju tvrtki, od poreza je spasio oko 4 milijuna kuna dobiti u proračunu, nemajući za Vladu niti domoljublja niti sentimenta. S više od trideset tisuća zaposlenih i blizu tri milijarde eura godišnjeg prometa, želi pod svaku cijenu uvećati svoju moć u hrvatskoj privredi te pokušati stabilizirati imperij. Uzalud vrtoglave brojke i njegova poslovna sposobnost, danas, kao uostalom cijelo vrijeme svog velebnog uspona, ovisi o državnim poticajima, domaćim i stranim kreditima. Hoće li Todorića udariti ustavna odredba o ratnom profiterstvu? Agrokor d. d. Ivica Todorić registriran 1989., već iste godine kupio je 77% zadarske Sojare. Novac je dala Zagrebačka banka, kao regularni kredit. Tri godine kasnije, u ratnom kaosu, Zagrebačka banka isplatila je još šest milijuna njemačkih maraka Agrokoru kako bi od poljoprivrednih kombinata u Osijeku i Kutjevu ova tvrtka otkupila kukuruz i pšenicu za potrebe državnih rezervi. Zašto ih država nije otkupila sama?

Priznanje

Todorić žitarice izvozi, devize prodaje Ini, a državne rezerve djelomično puni pšenicom iz Vojvodine. Hrvatska narodna banka, 1992. godine, podnosi kaznenu prijavu protiv Zagrebačke banke u kojoj stoji kako je Todorić kupio samo 30% od količine na koju se obvezao podižući kredit. Manipulirajući pšenicom iz državnih robnih rezervi, poduzima seriju transakcija koje su rezultirale milijunima maraka privatnog profita. Gdje je završilo preostalih 70 posto? Pitanja su otvorena službenim izvješćem tadašnje financijske policije, u kojemu stoji također: iz stare devizneštednje (priznate od države banci kao javni dug) Todorić je kupio najmanje tri poduzeća. Banka je, naime, Todoriću odobrila kratkoročni kredit od 80 milijuna njemačkih maraka za otkup i zalihe kukuruza iz primarne emisije Hrvatske narodne banke. U izvješću stoji i da je Zagrebačka banka Agrokoru doznačavala novac i prije nego što je to njen Kreditni odbor odobrio. Ali više od polovice iznosa – 48,900.000 DEM – Todorić nije potrošio kako je bio obavezan, na kupnju kukuruza. Čak je i osobno priznao da je dio namjenskog kredita potrošio »nenamjenski«. Blago rečeno za činjenicu da se ne zna gdje je novac završio.

Jugopupoljci

Osamdesetih godina Todorići se, osim cvijećem, počinju baviti proizvodnjom i trgovinom voća i povrća, a u osvit višestranačja rađa se i Agrokor s milijunima maraka čistog godišnjeg profita i s ispostavom u Švicarskoj, tvrtke Agrokor AG, preko koje se odvijaju inozemne trgovačke i uvozne operacije. Nabujalo bogatstvo privlači Komisiju za utvrđivanje podrijetla imovine, no ona nikada ne nalazi ništa sporno u poslovanju. Obitelj tada stvara dobre temelje za uzlet u samostalnoj Hrvatskoj i silovit uspon Agrokora nakon rata. Retuširana biografija dobrog poznanika Franje Tuđmana, Ante Todorića, njegove odlične veze u Zagrebačkoj banci, čiji je direktor i suvlasnik Franjo Luković, davat će devedesetih godina kredite kapom i šakom, tj. kad god i za što god Todorići požele. Ivica Todorić i Franjo Luković, lojalni »ocunacije« i HDZ-u, mudro su inkasirali svoju lojalnost. Ivica Todorić znao je da se ne smije zamjeriti »ocu nacije«. Iz sjene je, s Franjom Lukovićem, gradio dojam odmaka od politike. Danas njegova tvrtka djeluje kao tvrtka od posebne državne (sa)milosti.

Unikonzum

Ipak, Todorićevi privatizacijski zahvati jasno pokazuju: Agrokor kupuje Jamnicu i Agropreradu te osniva Lovno gospodarstvo Moslavina. Samo godinu dana kasnije, kupuje još tvrtke Zvijezda i DIP Turopolje, gradeći poslovni objekt u Vukovarskoj ulici u Zagrebu. Zatim slijedi 1994. i kupnja Silos Mlinova Vinkovci, Bobisa, Leda, Solane Pag i Unikonzuma. U konačnici osniva i Kreditnu banku Zagreb. No, od tada nadalje financijska policija ne prati njegov ekonomski rast uz pomoć fluidnih kredita domaćih banaka. U Agrokoru i njegovim filijalama već se, naime, zapošljavaju žene, rođaci, kćeri i ljubavnice značajnih SIS-ovaca, MUP-ovaca, vojnih policajaca, točno kako je Tuđman, obožavatelj plemstva i feudalizma, zamislio domaći kapitalizam nakon propasti komunizma. Bilo kako bilo, Mario Iveković, šef sindikata u Unikonzumu, iste 1994. tvrdit će kako radnicima, koji su imali gotovo 25% dionica, nikada nije omogućen prvootkup. Sindikat podnosi tužbu Trgovačkom sudu. Premda je sudstvo već jako ponosno na svoju neovisnost, ročište o toj temi nikada nije zakazano. Kako je svima u Hrvatskoj već sve bilo jasno, Todorić se jedini javio na natječaj za kupnju Unikonzuma, ponudivši 70 posto vrijednosti te tvrtke. Sindikatu je dano obećanje kako će sindikalni povjerenik sjediti u Nadzornom odboru, no do toga nikada nije došlo. Hrvatske tvrtke proizvedu hrane u vrijednosti od 5 milijardi kuna koliko i hrvatski seljak, a ukupni nam je uvoz na razini od 15 milijardi. Tvrtke Ivice Todorića u prvih šest mjeseci prošle godine uvezle su u Hrvatsku poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti 66,69 milijuna američkih dolara. Pik Vrbovec, 5. je uvoznik poljoprivrednih proizvoda, Ledo je na 8. mjestu, a Zvijezda na 12. Zajedno su upumpali u Hrvatsku 120 milijuna dolara poljoprivrednih proizvoda, što je oko trećine ukupnog uvoza ostalih na ljestvici. Podaci za prošlu godinu kazuju da je Todorić po uvozu sa svojih pet tvrtki bio na top sedam ljestvici uvoznika. Samo lani je uvezao za više od 330 milijuna dolara poljoprivrednih proizvoda ili 1,6 milijardi kuna. Kada je Ante Todorić, otac današnjega kapitalističkoga magnata Ivice, bio u punoj snazi, veliku pozornost javnosti izazvala je TV serija »Prosjaci i sinovi». Publika je vjerovala kako je riječ o marginalnoj, humorističkoj strani Broj 1 ožujak, 2010. 21 Dva mesara u PIK-u, Sanader i Todorić Rijetko viđen s Kosoricom i Šeksom Imotske krajine iz koje su u Zagreb stizali ponajbolji ljevičarski umovi. Bilo je potrebno da se Hrvatska proglasi samostalnom i kapitalističkom zemljom kako bi se shvatilo da nije riječ o marginalnom imotskom miljeu, već načinu preživljavanja između dva svjetska rata. Svaštarilo se, trgovalo, prosilo, varalo, glumatalo – sve da se izvuče nešto novca za tajnu kućnu riznicu. Od tada se govori o »kikaškom« mentalitetu. Naziv potječe od nadimka glavnoga junaka, najvještijeg u svome zanatu. Danas se jasno vidi da hrvatska ekonomija stoji pred istom alternativom: ili će »kikaški« dar prepustiti samostalnom razvoju, ili će trenutačna »kikaška« razina cijelu Hrvatsku pretvoriti u Imotsku krajinu.

Kratka historija imotskoga grofa

Ante Todorić, od kojega sve počinje, ođen je 1927. u Zmijavcima kod Imotskog. Napredovao je zahvaljujući činjenici da je Imotska krajina, uz primjereni broj ustaša, dala primjereni broj partizana i komunista. Uz takvu zavičajnu genealogiju i manjak obrazovanih »narodnih« kadrova nakon Drugoga svjetskog rata, Ante Todorić je u razdoblju od 1955. do 1971. postao neizbježno ime u državno-poljoprivrednom sektoru tadašnje SR Hrvatske. Naime, bio je jedan od prvih mlado-komunista s fakultetskom diplomom jednako mlade komunističke republike. Kao agroinženjera odmah ga je zapala direktorska pozicija na poljoprivrednom dobru Božjakovina kod Dugoga Sela. Istodobno ponio je još mnoge počasne dužnosti: predsjednik Odbora Poljoprivredne banke Jugoslavije, član Odbora Zagrebačke banke, član Vijeća Agronomskog fakulteta i konačno direktora Agrokombinata, po opsegu i poslovnim tehnikama sličnog današnjem Agrokoru. Ipak, uskoro se pokazalo da Agrokombinat nije toliko državno poduzeće, kako je iskazivao njegov javni naziv, kao što ni današnji Agrokor nije toliko privatna stvar, kako se želi javno predstaviti. Za bistroga direktora državno-partijski koncern ukazao se samo kao dobra »kikaška« šansa. U državnom poduzeću tako se pojavio manjak od šest milijuna njemačkih maraka, golem novac za ono vrijeme. U naporu jedne partijske frakcije dadrugoj natovari što strašnije grijehe, u optužnici protiv Todorića stajalo je kako je pronevjereni iznos završio kod »proljećara«, u Matici hrvatskoj za – kupnju oružja i financiranje njihovih terorističkih planova protiv tadašnjega ustavnoga poretka SFRJ.

Osuđeni Todorić

Todorić je osuđen na četiri i pol godine zatvora. Todorićeva presuda trebala je poslužiti za daljnju kriminalizaciju Mike Tripala i Savke Dapčević Kučar, lidera »hrvatskoga proljeća«. Onda je Josip Broz Tito izlanuo čuvenu, često citiranu opomenu »Miki i Savki – ne pakovati«, pa je pravosudna akcija na tome zastala. Novac je doista nestao, premda ni jedna marka, pouzdano, nije završila u Matici hrvatskoj, ponajmanje za kupnju oružja zbog rušenja tadašnje države. Tek nakon raspada Jugoslavije, priča je poslužila za razgradnju stare Todorićeve biografije i izgradnju nove, politički podobnije novom nacionalnom trenutku. Na Božjakovini, u vrhuncu moći i važnosti Ante Todorića, 1951. rođen je Ivica, njegov nasljednik kojega današnja Hrvatska poznaje kao najkrupnijega domaćeg trgovca. Uzrastao je, kako kažu, u povučenoga mladića, opterećenoga očevim zatvorskim godinama i stidljivo priljubljena za skute svoje majke Ivanke, skromne učiteljice iz Kloštar Ivanića. Dok je otac čamio u zatvoru, sin je završio Ekonomski fakultet, opravdano strahujući da se Partija i država neće pobrinuti za sina jednoga privrednoga kriminalca. Kako Todorić stariji više nije mogao računati na državne funkcije i plaće, nakon odslužene zatvorske kazne, udareni su temelji samostalnoga obiteljskoga biznisa. Priliku je pružio tzv. zeleni plan, jeftino kreditiranje poljoprivrednoga sektora, koji je od tadašnjih vremena ostao nerješivi problem. Pokazalo se da je Ante Todorić, kao nekadašnji moćnik, politički važnim ljudima, udijelio dovoljno brojne usluge da mu uzvrate istom mjerom. Ništa neobično što je dobio kredit, faktički, bespovratan. Poslužio je ocu i sinu za gradnju staklenika, u kojem su uzgajali cvijeće za vjenčanja i pogrebe. Kako danas nije podobno spominjati »zeleni plan« iz socijalističkoga razdoblja, priča o uspjehu malo je retuširana. Zato vlasnik Agrokora tvrdi da njegovo bogatstvo potječe od tradicijske djedovine.

Retuš biznisa

»Djed je imao gradilište na Trešnjevci. Izgradio je kuću, pa je prodao. Ostalo smo posudili od prijatelja. Od tih novaca pokrenuo sam posao uzgoja cvijeća. Vlastitim poslovanjem u okvirima bivše Jugoslavije postali smo najveći proizvođači i prodavači vijeća. Rat u Hrvatskoj dočekali smo s 1000 zaposlenih radnika«, tako Ivica Todorić danas ispreda legendu po prastarom guslarskom receptu. Agrokor je osnovan 1989. u eri liberalizacije Ante Markovića, kakvu Hrvatska neće skoro doživjeti. Todorići su izrasli u najveće jugoproizvođače pupoljaka. Tadašnje statistike su tvrdile da na Todoriće otpada 40 posto sveukupne tadašnje produkcije jugopupoljaka i da su najveći proizvođači cvijeća u srednjoj Europi. Pokazalo se, prvi i posljednji put, da u Todorićima drijema veliki poduzetnički i kapitalistički potencijal, koji samo treba ostaviti da se razvija u što većoj samostalnosti i slobodi. Onda je Franjo Tuđman, s raspadom Jugoslavije, odlučio kreirati kapitalizam nacionalno-političkoga tipa, u bratskoj sprezi s državom. Oglasio je naciji da je izabrao 200 budućih kapitalista, kojima je namijenjen najveći komad zatečenih socijalističkih poduzeća i osobito nekretnina i poslovnih prostora. Među njima se našlo ime Ivice Todorića. Iako se uskoro pokazalo da domaće nacionalno bogatstvo nije osobito konkurentno i vrijedno, Todorić je posegnuo za starom formulom koja je rastočila prethodni režim: brže-bolje izrasti u nešto krupno, zaposliti što veći broj ljudi, pa tako svoje kredite i dugovanja pretvoriti u sveopću socijalnu i financijsku prijetnju. Zato se u ovom trenutku doista ne zna što je veći problem domaće ekonomije, postojanje Agrokora, koji operira crnim financijskim instrumentima u obliku bonova ili njegova propast.

Zadruga

Ipak, iskonski Ivica Todorić, bistar i nesiguran dječarac s Božjakovine, nije nestao samo zato što je medijsko-marketinška mašinerija na njega navalila modernu zapadnjačku pozlatu. Najiskrenija stvar u brojkama od milijuna eura jest činjenica da svi Todorići, čak četiri generacije, žive u istom domaćinstvu i pod istim krovom, ništa drukčije od zadružne čeljadi po Slavoniji, Turopolju, u dalmatinskome zaleđu 19. st. U to vrijeme, porez se plaćao po ognjištu.Družina Todorić, međutim, skupila se na hrpu u 21. st., čini se, štedeći na stambenom prostoru, koji je također jedan od povijesnih hrvatskih problema. Na početku su živjeli na Božjakovini. Potkraj šezdesetih, kada se pojavljuju prvi, neuspjeli pokušaji liberalizacije na hrvatskom tlu, Todorići su osvojili lokaciju na Pantovčaku, u stanu od 165 kvadrata, o čemu je prosječni i većinski hrvatski stanovnik iz nisko položenih donjogradskih predgrađa, sela i zaseoka, mogao samo fantazirati. Svi koji za Hrvate nešto vrijede, oduvijek su stanovali na uzvisinama, kako pokazuje srednjovjekovni Medvedgrad, prvo što je iz temelja restaurirano u Tuđmanovo doba. Zato ista nadmorska visina ponajbolje oslikava logiku prijateljstva obitelji Todorić s prvim hrvatskim predsjednikom.

Agrointelektualac

Naime, kako je Ante Todorić postao jedan od prvih agro-intelektualaca SR Hrvatske, tako je Franjo Tuđman, dječačić iz Velikoga Trgovišća, postao jedan od prvih socijalističkih historika. Jedan s drugim, činili su naprednu inteligenciju, nasuprot narodnim masama, osuđenima na srp i čekić, ustajanje u šest ujutro i bonove u narodnom magazinu, kasnije NAMI. Dok su bili uredni članovi Partije, koja ih je promovirala u svoju intelektualnu elitu, ni jednome nije padalo na pamet da su možda nacionalisti, kako Damiru Polančecu nikada nije moglo pasti na pamet da će kao sljedbenik Ive Sanadera završiti u funkciji politički podobnoga žrtvenoga jarca. Istoj generaciji titoista, pripadali su Vlado i Marko Veselica, Danijel Ivin, Josip Boljkovac, Ivica Gaži. U tom trenutku, nakon frakcijske devastacije hrvatskoga proljeća, činilo se da su zauvijek otpisani zajedno s Franjom Tuđmanom i Antom Todorićem. Naravno, službeni politički analitičari, ud-vorice wishfull thinkinga, grdno su se prevarili. Vratili su se izbrisani i otpisani 1991., da bi nakratko odigrali svoje političke uloge žrtava komunizma. Tijekom devedesetih svi će oni opet zaroniti u anonimnost, osim Ante Todorića i nasljednika, kao najžilavijih. Sadašnja privatna rezidencija Todorićevih, na teritoriju službeno zaštićenoga Parka prirode Medvednica, instalirana je na još višu zemljopisnu kotu. Nadaleko nema ni jednoga susjeda. Registrirana je kao ugostiteljski objekt, reprezentativni hotel ili javno svratište, prenoćište, kako bi se prevarile gradske vlasti. Riječ je, naime, o pravom dvorcu nekadašnjega grofa Kulmera, koji su Todorići 2006. obnovili u svoju zadružnu »glavnu hižu«. Budući da zakon zabranjuje instaliranje privatnih kuća u Parku prirode – grofovski izuzeci kao privilegije još javno ustanovljeni – privatna rezidencija uknjižena je kao hotel. Aktivisti nevladinih udruga krenuli su dokazati da je pravna klasifikacija toga objekta laž i prevara, pa su odlučili prenoćiti u nekretnini nazvanoj »hotel«. Odbijeni su, dakako, uz obrazloženje da – hotel još nije pušten u funkciju jer se čeka njegova kategorizacija. Premda su svi nadležni političari znali za prevaru, izbio je medijski skandal. Budući da Hrvatska nastoji sačuvati privid građanske zemlje, zapotrebe Todorićeva grofovskoga zbrinjavanja promijenjen je GUP. Jednostavnom administrativnom odlukom, uvedena je nova kategorizacija složenih rezidencijalnih građevina, koje će se ubuduće smjeti graditi na svim zaštićenim zelenim površinama u podsljemenskom području, pod uvjetom da su veće od 15 tisuća kvadrata. Todorićeva parcela obuhvaća 15 tisuća i samo 100 metara viška. Po kategorizaciji hotela, ne postoji kategorija »reprezentativnog« hotela, kao što se javnosti predstavljalo, što izvodi zaključak da se ne može niti takva građevinska dozvola izdati, niti je pravno valjani dokument. No to, što god da je, vlasništvo je Agrokora, i nitko ne zna plaća li Agrokor porez na ime dohotka u naravi. Uvjeti, definirani kao opći, u potpunosti se poklapaju s dimenzijama Todorićeve zadružne rezidencije. Marina Matulović Dropulić rušila je kućerke po obali. I sama skromna po prirodi, nije vidjela ogromnu građevinu, koja je »kupila« vrijeme od skandala do promjene GUP-a da se registrira kao privatna rezidencija. Primjereno grofovskom standardu, Todorići su veliki donatori Crkve i posjetitelji vjerskih obreda u šestinskoj župi. Samo jednom vlasnik Agrokora usprotivio se vjerskom autoritetu. »Ukidanje rada nedjeljom u Hrvatskoj bi bio velik udar za naš Konzum. Nije isto ako nekoj tvrtki zatvorite 10 ili 15 odnosno 200 trgovina. No mi smo u Agrokoru svjesni pozicije radnika, socijalno smo osviješteni i znamo da bi usvajanje te inicijative za zaposlenike bio velik doprinos pa stoga potiho podržavamo tu inicijativu. No, činjenica je da je kapitalizam okrutan i trenutno nam više odgovara rad nedjeljom«, izjavio je Todorić, kada je Crkva opet navalila da se ukine rad nedjeljom. Ivica Todorić tiskane medije ne kontrolira samo korupcijom kroz zakup oglasnoga prostora, već kao suvlasnik distribucijskoga lanca Tisak, koji u Hrvatskoj raspolaže s oko 1200 prodajnih mjesta, uz godišnji promet od petstotinjak milijuna eura. Agrokor je ušao u Tiskovu vlasničku strukturu kad je Europapress Holding (EPH) morao prodati svoj udio, zbog preuzimanja Slobodne Dalamcije. Ninoslav Pavić, suvlasnik EPH, i Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, do tada su se držali podalje jedan od drugoga. Ali sklapanje tog kupoprodajnog ugovora izgradilo je njihovu poslovnu srdačnost i učinilo dva muškarca jednim od najskladnijih poslovnih parova u Hrvatskoj. Potrebe jednog za drugim postale su trajne, duboke i neraskidive. Pavić osigurava pomno cenzuriranu medijsku sliku o Todorićevoj poslovnoj ekspanziji, pa Todorić za uzvrat svojim oglasima pomaže Paviću da se, u drastičnom padu novinskih naklada, što dulje održi kao krupni novinski izdavač. To je razlog što novine sve češće nalikuju na katalošku ponudu ljudi i dizajna iz Todorićevih prodajnih lanaca. Naklade su zbog toga sve manje, Todorićevi oglasi sve potrebniji. Nastao je začarani krug sve tanjega tržišnoga privida koji samo što nije puknuo."

Link: http://www.inmediasres.com.hr/2010/03/dossier-ivica-todoric-grof-od-spec...

grd & lin

Tko je glasao

Perkop istina je da se o

Perkop istina je da se o Todoriču najmanje piše i govori. istina je da se o Todoricu najvise govori u kontekstu da se o njemu najmanje govori. Problem je nas to sto se to (da se o njemu najmanje govori i smije govoriti) o njemu jedino i govori. Osim, takoder poznate, da duguje svima i da ga ustvari mali i ostali financiraju. Ne znam sto se drugo uopce o njemu govori, ali za to smo krivi mi koji o njemu govorimo, ne on koji kakti ne da (sustavom reklama i trgovackih odnosa sa oglasivacima, ...) da se o njemu ustvari uopce ista govori.

Tko je glasao

izuzev čak 2 komentara što

izuzev čak 2 komentara što si upisao na Srićin dnevnik, skoro da je zanimljivo da si se u godinu i pol negdje oglasio.
Tvoja ambicija ima veze sa pozadinom, pa nije ni čuditi se tvojim izrazima vezanih u pogledu tog dijela tijela.
Recimo tvoj izraz ljubavi prema kandidatu za gradonačelnika:
http://pollitika.com/zasto-sam-se-kandidirao-za-gradonacelnika#comment-1...

Osim što koristiš izraze šupak i slične koji su pojedinačni , koristiš i vrlo općenite kao što su "izgradnja grada" i "nepravda".
Naravno, čitanje angažira neke sive stanice u drugom dijelu tijela, malo je napornije i ne ide samo od sebe kao one aktivnosti kojima služi analni otvor.
Naime tvoj prvii komentar je već preopćenit i ide u smijeru kao nužda koja ide sama od sebe.
imaš na raznim stranama napise o ovoj temi, ako te iole zanima i ako te služe još sive stanice možeš saznati to što te zanima i usput shvatiti da je tu obrađen i Todorič, Kulmerovi dvori, ali i ostale razne DEVASTACIJE (sranja) koje se tiču i ljudi i prostora.
Znam da je naporno, ali možeš pokušati

p.s. ono nije pjesma, nego njegova rečenica (opet nisi do kraja pročitao kada si link koristio)

Tko je glasao

ne kužim baš najbolje

ne kužim baš najbolje protiv čega se borite.....
Sve sami šupci koji nemamju pojma protiv čega se bore.

Logično!

Tko je glasao

DORH je našao

DORH je našao nezakonitosti, a Skupština nije donijela nijedan zaključak da zaustavi radove.....Najavili su i daljnje prosvjede jer su primijetili da USKOK i DORH rade samo ako prosvjeduju
http://www.vecernji.hr/zagreb/aktivisti-blokirali-skupstinu-traze-zausta...

Tko je glasao

Konacno da su se osvrnuli na

Konacno da su se osvrnuli na stvarnoga krivca, SDP. Jer ona prica sa forsiranjem Bandica kao jedinog odgovornog je bila pomalo gadljiva.

gpgale blog

Tko je glasao

imaš odgovor for My Soul

imaš odgovor for My Soul by me

inače koristim se po pravilima pollitike hrvatskim jezikom, možda ne znam dovoljno dobro obrazlagati, nije mi to ni fah, ali je šteta da djelujem suprotno pa ću malko preispitati svoje napore ovdje

nisu pojedine točke i pojedini skupovi točaka
(gledaj tamo MB, gledaj onamo TH....ili vidi ove, vidi one ....)
Neki to zovu karcinomom
neki hobotnicom (ali nije Paul)
u glavnom nije bit u sdpu nego u tome što nema istinske opozicije kao niti stvarne brige za ljude i prostor

Tko je glasao

Politicka poruka je do

Politicka poruka je do nedavno bila fokusirana iskljucivo na Milana Bandica, dok se SDP nije spominjao. Bez obzira na detalj sto je upravo SDP dao politicki legitimitet GUPu, ne Bandic. Oni isti ljudi koji su i danas na funkcijama.

gpgale blog

Tko je glasao

malko je složenije, sve su

malko je složenije, sve su to dijelovi jedne cjeline, ali ključno nije izdvojeno od vladajuće partije a ni od navika

Tko je glasao

Zločesti SDP, kako živcira

Zločesti SDP, kako živcira sirote zagrepčane! Ali niš čudno za njih, to rade i ovdje u Rijeci, pa im se ne može ništa.

My Soul

--------
Ne može profesoru/ici Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52, a da njega/nju nitko ne priupita zašto nije ništa naučio/la studente, a cijelu godinu je uredno primao/la državnu plaću za to!

Tko je glasao

My soul, ministarstvo je

My soul, ministarstvo je izdalo dozvolu za rušenje zaštićene jezgre, iako je jasno da to nisu smjeli.
Ovdje ne pričamo o pojedinim frakcijama sk, nego o tome kako toj klackalici stati na kraj

Tko je glasao

ma da. možda ćeš reći i

ma da. možda ćeš reći i da je minstarstvo na svojoj skupštini usvojilo UPU. da ne bi.

My Soul

Ne može profesoru/ici Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52, a da njega/nju nitko ne priupita zašto nije ništa naučio/la studente, a cijelu godinu je uredno primao/la državnu plaću za to!

Tko je glasao

A upu mora biti u skladu sa

A upu mora biti u skladu sa gupom
Izmjene gupa su prihvatili skupština i "struka"
Ali to ne bi bilo dovoljno da štangu nisu držala dva ključna ministarstva
I nije samo upu
nego zaštita jezgre i ulične mreže
što je osakaćeno ovim GUPom
ali ne do te mjere koliko se sa:
Varšavskom, rušenjima dijelova zaštićene cjeline i gradnjom u Cesarčrvoj pokušava

Tko je glasao

kradu naši, al kradu i

kradu naši, al kradu i vaši

jedno pitanje
da se na gradilištu pojavi bernardić, bi li ga policija uhapsila?
kakve bi to imalo političke posljedice?
pao bi bandić

da se na gradilištu pojavi milanović, bi li ga policija uhapsila?
kakve bi to imalo političke posljedice?
pao bi bandić, vjerovatno i karamarko

da se na gradilištu pojavi josipović, bi li ga policija uhapsila?
kakve bi to imalo političke posljedice?
pala bi vlada

posao političara jest ozbiljan i odgovoran
bernardić
milanović
josipović

moraju o varšavskoj imati jasan stav
ako su ozbiljni političari
to je dio njihovog posla (kako kaže gale)

ako misle da u konačnici horvatinčić ima pravo graditi
bilo bi pošteno da to i kažu i pokušaju argumentirati

ako misle da su prosvjednici u pravu
morali bi se pojaviti zajedno s građanima

inače smo uvijek na početku
kradu naši, kradu i vaši
( najviše kad se pomire )

luka

Tko je glasao

Posljednjim

Posljednjim repozicioniranjem inicijative, prica o SDP vs HDZ postaje irelevantna.

gpgale blog

Tko je glasao

Postoji nešto što se zove

Postoji nešto što se zove saborski imunitet. Tako da ne bi bili uhićeni, ali ne zato što ih se netko boji nego zbog imuniteta. Fail!

Tko je glasao

to je to! dok god sjede, a

to je to!
dok god sjede, a ne mogu ih uhapsiti, blokiraju prolaz kamiona ...
i rezultat je isti

luka

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci