Tagovi

Pobjedni?ki govor Baracka Obame - kompletan prijevod

Povodom velike izborne pobjede, novoizabrani ameri?ki predsjednik Barack Obama održao je pobjedni?ki govor, koji po mnogo ?emu najavljuje po?etak nove ere u ameri?koj, pa i svjetskoj politici.

Pojedini važni fragmenti govora prevedeni su ovdje na Pollitici i u ostalim medijima, ali još nisam naišao na prijevod kompletnog govora.

Pa, evo potrudio sam se i preveo cijeli govor. Pri tome sam iskoristio dio prijevoda naše nemesis (ispri?avam se zbog korištenja bez dozvole:)), koji je objavljen ranije danas kao dio komentara na mrakov dnevnik.

Nadam se da trud nije bio uzaludan, i da je Pollitika prva koja donosi kompletan prijevod. ?itajte, i zavidite Amerikancima da imaju takvog govornika. A kakav ?e biti predsjednik, to ?emo tek vidjeti.

==========================================================================
Pobjedni?ki govor novoizabranog ameri?kog predsjednika Baracka Obame, 4. studenog 2008, Chicago (USA)

Hello, Chicago!

Ako još uvijek postoji netko tko dvoji da je Amerika mjesto gdje je sve mogu?e, netko tko se pita živi li san naših osniva?a i u našem vremenu, netko tko propituje snagu demokracije, današnja no? mu je odgovor.

To je odgovor izre?en redovima koji su se protezali oko crkava i škola u broju koji ovaj narod još nije vidio, izre?en ljudima koji su ?ekali tri ili ?etiri sata, mnogi od njih prvi puta u životu, zato što su vjerovali da ovoga puta mora biti druk?ije i da njihovi glasovi mogu biti ta razlika.

To je odgovor koji su izrekli i mladi i stari, bogati i siromašni, Demokrati i Republikanci, crnci, bijelci, Hispanici, autohtoni Amerikanci, homoseksualci, heteroseksulaci, hendikepirani i sposobni. Odgovor izre?en od Amerikanaca, poruka poslana Svijetu da mi nikada nismo bili puka skupina pojedinaca ili skupina crvenih i plavih država.

Mi smo, i uvijek ?emo biti, Sjedinjene Ameri?ke Države.

To je odgovor koji je poveo one kojima su mnogi dugo tupili da budu cini?ni, plašljivi i zdvojni oko toga što možemo posti?i, da stave svoje ruke na luk povijesti i saviju ga još jednom prema nadi za bolje sutra.

Dugo je trajalo, ali ve?eras, zbog ovoga što smo danas u?inili na ovim izborima u odlu?nom trenutku, promjena je došla u Ameriku.

Malo ranije ve?eras, primio sam izuzetno ugodan poziv od Senatora McCaina.

Senator McCain se borio dugo i tvrdo u ovoj kampanji. Još dulje i tvrdje on se borio za za zemlju koju voli. On se je žrtvovao za Ameriku tako kako ve?ina nas ne može niti zamisliti. Mi smo bogatiji služenjem ovog hrabrog i nesebi?nog vodje.

Ja mu ?estitam. ?estitam i Guvernerici Palin na svemu Å¡to su postigi. I radujem se radu s njima na obnovi obe?anja ovog naroda u dolaze?im mjesecima.

Želim se zahvaliti i mom partneru na ovome putu, ?ovjeku koji je vodio kampanju iz srca, i govorio u ime muškaraca i žena s kojima je odrastao na ulicama Scrantona... i otputovao vlakom ku?i u Delaware, izabranom podpredsjedniku Sjedinjenih Ameri?kih Država, Joe Bidenu.

I ja ne bih ve?eras ovdje stajao bez nesebi?ne podrške mog najboljeg prijatelja kroz posljednjih 16 godina... stijene naše familije, ljubavi mog života, budu?e prve dame nacije .... Michelle Obama. Sasha i Malia… Volim vas obje više nego što možete i zamisliti. I vi ste zaslužile novoga psi?a koji ?e krenuti s nama... u novu Bijelu Ku?u.

I dok ona više nije s nama, ja znam da moja baka promatra, skupa sa cijelom familijom koja me je stvorila time što jesam. Znam da je moj dug prema njima neizmjeran.

Mojim sestrama Mayi i Almi, svoj mojoj bra?i i sestrama, voliko vam hvala za svu podršku koju ste mi pružili. Svima njima sam zahvalan.

Mojem šefu kampanje, Davidu Plouffeu…, neopjevanom heroju ove kampanje, koji je izgradio najbolju – najbolju politi?ku kampanju, mislim, u povjesti Sjedinjenih Država.

Mojem glavnom strategu kampanje Davidu Axelrodu... koji je bio moj partner na svakom koraku puta.

Najboljoj ekipi kamapanje koja je ikada skupljena u povijesti politika... vi ste omogu?ili da se ovo dogodi, i zauvjek sam vam zahvalan za sve što ste žrtvovali da bi obavili ovaj posao.

Ali iznad svega, nikad ne?u zaboraviti kome ova pobjeda istinski pripada. Ona pripada vama, Ona pripada vama.

Ja nikada nisam bio najizgledniji kandidat za ovu funkciju. Nismo krenuli s puno novca i podrške. Naša kampanja nije zapo?ela u Washingtonskim dvoranama. Po?ela je dvorištima Des Moinesa i u dnevnim sobama Concorda i na trijemovima Charlestona. Izgradili su je radni ljudi i žene koji su posegnuli u svoje skromne uštede i dali po $5, $10 ili $20 da pomognu.

Kampanju su oja?ali mladi ljudi koji su odbacili mit o apatiji svoje generacije... koji su napstili svoje domove i familije da bi radili posao za malu pla?u i s malo vremena za spavanje.

kampanja je crpila snagu i od ne tako mladih ljudi koji su prkosili ljutoj hladno?i i žare?oj vru?ini kucaju?i na vrata potpuno nepoznatim ljudima, i od milijuna Amerikanaca koji su dobrovoljno radili, organizirali i dokazali da nakon više od dva stolje?a vladavina naroda, od naroda i za narod nije is?ezla sa Zemlje.

Ovo je vaša pobjeda.

I ja znam da vi to niste u?inili samo da bi se dobili izbori. I ja znam do to niste u?inili za mene.

Vi ste to u?inili zato jer razumijete veli?inu zadatka koji stoji pred nama. Jer ?ak i dok slavimo ve?eras, znamo da su izazovi koje nam donosi sutra su najve?i u našem životu – dva rata, planeta u krizi, najgora financijska kriza u stotinu godina.

I dok stojimo ovdje ve?eras, znamo da se hrabri Amerikanci bude u pustinjama Iraka i planinama Afganistana i riskiraju svoje živote za nas.

Znamo da ima majki i o?eva koji ?e ležati bez sna nakon što su djeca zaspala i pitaju se kako ?e otplatiti kredit ili platiti lije?nika ili kako ?e uštedjeti dovoljno za školovanje svoje djece.

Postoje novi oblici energije koje treba ukrotiti, nova radna mjesta koja treba stvoriti, nove Å¡kole koje treba izgraditi, postoje prijetnje s kojima se treba suo?iti, savezi koje treba popraviti.

Put naprijed biti ?e dug. Naš uspon biti ?e strm. Možda ne?emo sti?i do uspjeha za jednu godinu ili ?ak za jedan mandat. Ali, Ameriko, ja nikada nisam bio ispunjen nadom da ?emo uspjeti, više nego što sam to ve?ers.

Obe?avam vam, mi kao narod ?emo to uspjeti.

Biti ?e poteško?a. Mnogi se ne?e složiti sa svakom odlukom koju donesem kao predsjednik. I znamo da vlada ne može riješti svaki problem.

Ali ja ?u uvijek biti pošten oko izazova kojima se suprotstavljamo. Slušati ?u vas, posebno kada se ne budemo slagali. I, iznad svega, pozvati ?u vas de se pridružite obnovi ovoga naroda, na jedini na?in kako je to bilo ?injeno u Americi tokom 221 godine – opeka do opeke, ruka do ruke...

Ono što je po?elo prije 21 mjesec u dubini zime ne može završiti ove jesenske no?i.

Sama pobjeda nije ta promjena koju mi tražimo. Ona je samo šansa da na?inimo promjenu. I to se nemože dogoditi ako krenemo istim putem kao do sada.

To se ne može dogoditi bez vas, bez novog duha služenja i požrtvovanja.

Pokrenimo novi duh patriotizma i odgovornosti, gdje je svatko od nas odlu?an da stisne i radi žeš?e i ne brine se samo o sebi nego i uzajamno o drugima.

Ne zaboravimo, ako nas je ova finacijska kriza i?emu nau?ila, da ne možemo imati cvatu?i Wall Street dok obi?an narod trpi.

U ovoj zemlji, mi se dižemo i padamo kao jedna nacija, jedan narod. Oduprimo se kušnji da se vratimo na stran?arstvo, sitni?avost i nezrelost koji su dugo trovali našu ploitiku.

Ne zaboravimo da je ?ovjek iz ove države bio taj koji je unio stijeg Republikanske stranke u Bijelu Ku?u, stranke utemeljene na vrijednostima samobitnosti, individualne slobode i nacionalnog jedinstva.

To su vrijednosti koje svi mi dijelimo. I dok je Demokratska stranka ve?era ostvarila veliku pobjedu, mi pobjedu slavimos mjerom poniznosti i s odlu?noš?u da zacijelimo podjele koje su ko?ile naš napredak.

Kao što je Lincoln rekao naciji daleko podjeljenijoj nego što što je to danas, mi nismo neprijatelji nego prijatelji. Iako je strast možda zaoštrila podjele, to ne smije slomiti jake veze našeg zajedništva.

I onim Amerikancima ?iju podršku tek trebam zaslužiti: možda ve?eras nisam osvojio vaš glas, ali ipak slušam što govorite. Trebam vašu pomo?. Ja ?u biti i vaš predsjednik.

Svima koji nas ve?eras gledaju s one strane naših obala, iz parlamenata i pala?a, do onih okupljenih oko radio aparata u zaboravljenim kutovima svijeta, naše pri?e su jedinstvene, ali nam je sudbina zajedni?ka, a nova zora ameri?kog vodstva je tu.

Onima... onima koji bi rušili svijet: porazit ?emo vas. Onima koji traže mir i sigurnost: podržavamo vas. A svima onima koji su se pitali ho?e li ameri?ka lu?a i dalje gorijeti tako svijetlo kao ve?eras, još jednom smo dokazali da istinska snaga naše nacije ne dolazi iz snage našeg oružja ili veli?ine našeg bogatstva, nego iz ustrajne mo?i naših ideala - demokracije, slobode, prilike i nepokolebljive nade.

To je istinski genij Amerike, da Amerika može mijenjati. Naše jedinstvo može biti usavršeno. A ono što smo ve? postigli daje nam nadu za ono što možemo i moramo posti?i sutra.

Ovi izbori imaju mnogo prvog i mnogo pri?a koje ?e se pri?ati generacijama. Ali ve?eras mi je na umu ona o ženi koja je glasovala u Atlanti. Ona je u mnogome kao i milijuni drugih koji su ?ekali u redu da bi se njihov glas ?uo u ovim izborima, osim u jednomu: Ann Nixon Cooper ima 106 godina.

Ro?ena je samo jednu generaciju nakon ropstva; u vremenu kad nije bilo automobila na cesti ili aviona na nebu; kad osoba poput nje nije mogla glasovati iz dva razloga, jer je bila žena i zbog boje svoje kože. A ve?eras mislim na sve ono što je vidjela kroz cijelo stolje?e u Americi: bol i nadu, borbu i napredak, vremena kad su nam govorili da ne možemo i ljude koji su gurali dalje s tom ameri?kom vjerom, da možemo. U vrijeme kada su glasovi žena bili ušutkavani i njihove nade odbacivane, doživjela je vidjeti ih da ustaju i progovaraju i posežu za glasa?kim listi?em. Da možemo. Kad je bio o?aj u Dust Bowl-u i depresija u cijeloj zemlji, vidjela je naciju da s New Deal-om, novim poslovima, novim smislom za zajedni?ku svrhu, svladava strah sam. Da možemo.

Kad su bombe padale na našu luku, a tiranija zaprijetila svijetu, svjedo?ila je veli?ini generacije i spašenoj demokraciji. Da možemo.

Bila je tamo i za vrijeme autobusa u Montgomery-u, šmrkova u Birmingham-u, mosta u Selmi i propovjednika iz Atlante koji je ljudima rekao "We shall overcome". Da možemo.

?ovjek je dotaknuo Mjesec, zid je pao u Berlinu, svijet se povezao pomo?u naše vlastite znanosti i mašte.
A ove godine, na ovim izborima, ona je svojim prstom dodirnula ekran i dala svoj glas, jer nakon 106 godina u Americi, kroz najbolja vremena i najmra?nije sate, ona zna kako Amerika može mijenjati.

Ameriko, došli smo tako daleko, Vidjeli smo toliko mnogo. Ali toliko je još toga u?initi. Zato dajte da se ve?eras upitamo, ako ?e naša djeca doživjeti da vide sljede?e stolje?e, ako ?e moje k?eri biti tako sretne da žive koliko i Ann Nixon Cooper, kakvu ?e promjenu ona vidjeti? Kakav napredak ?emo mi napraviti?

Ovo je naša prilika odgovoriti tom pozivu. Ovo je naš trenutak.

Ovo je naše vrijeme -- da vratimo naše ljude na posao i otvorimo vrata prilike za našu djecu; da obnovimo prosperitet i promoviramo stvar mira; da se nadamo dok dišemo; a kada se sretnemo s cinizmom i sumnjom i onima koji nam kažu da ne možemo, mi ?emo odgovoriti tim bezvremenskim vjerovanjem koje sažima ljudski duh: Da, mi možemo.

Hvala vam. Bog vas blagoslovio. I neka Bog blagoslovi Sjedinjene Ameri?ke Države.

Tagovi

Komentari

dali ima netko od Vas

dali ima netko od Vas najnoviji govor prevedenna HR???
Mislim sada na onaj zadnji govor naciji:
(Barack Obama has been sworn in as the 44th US president. Here is his inauguration speech in full)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/obama_inauguration/7840646.stm

Tko je glasao

Šta jes, jes ... čovjek je

Šta jes, jes ... čovjek je retoričar par excellance!

Koga zanima, može da si pogleda originalni govor ovdje: http://www.youtube.com/watch?v=0jrF18Gh44E

Pozdrav iz Ljubljane

P.S. Tek sam kasnije otvorio dnevnik K. Macana o J. Jacksonu i vidjeo, da je Obamin govor tamo već objavljen. Ipak, za cjelovitost prijevoda, ostavljam link ...

Tko je glasao

Hvala ti na dobrom

Hvala ti na dobrom prijevodu, svakako da će se odraziti i na Hrvatsku političku scenu, samo je pitanje koliko i kada.

Tko je glasao

@bet - pročitao, proučio,

@bet - pročitao, proučio, naučio i UOČIO...

Što sam uočio, po stoti puta....
Svaki USA predsjednik, ali baš SVAKI, završava uvijek istom rečenicom svaki svoj govor kada se obraća naciji:
"HVALA VAM. BOG VAS BLAGOSLOVIO. I NEKA BOG BLAGOSLOVI SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE."

ZATO je USA najjača država na svijetu. Samo zato - prije svega!

Eto, kada doživim da sadašnji ili neki budući predsjednik RH tako završi svoj govor - ima i za nas nade!
Proučite svako slovo i svaku točku tih rečenica - sve TU piše!

Bojim se da ću prije doživjeti stotu nego li to dočekati u RH.
Zato i jesmo tu gdje jesmo.

Tko je glasao

@jelenska: ZATO je USA

@jelenska:
ZATO je USA najjača država na svijetu. Samo zato - prije svega!

Problem Hrvatske je nažalost da je još uvijek toliko utjecajan redukcionistički pogled na svijet, kao što je ovaj tvoj. Da je jedino važno "Bog i Amerikanci/Hrvati".

Zbog toga što i u SAD ima puno sličnih tebi, ta je zemlja danas na neumitnoj silaznoj putanji.

I ja bih mogao u svojem govoru, MEĐU OSTALIM, i tako nešto reći. Samo što bih ja spomenuo Boginju, a to bi ljude zbunilo. :)

Sam Barack, naravno, ne bi se s tobom složio. Čitati treba sve one rečenice ispred.

Zoran Oštrić,

Tko je glasao

Zorane, kada sam pisao onaj

Zorane, kada sam pisao onaj komentar - bio sam SIGURAN da ćeš se TI PRVI JAVITI, vjerovao ili ne!
Žao mi je, ali prije nego stvarno postaneš veliki čovjek u smislu riječi i djela - moraš "uhvatiti" tu duhovnu dimenziju. Nema Ti druge!

USA se temelji na OBITELJI i VJERI!
Sva snaga države potiče otud.

P.S. "redukcionistički pogled"... to Ti ja niš ne razmem, ja sam Ti običan mali Hrvat domaći pa me "velike" i "učene" riječi baš niš ne dotikavlju... Ak mi nekaj hoćeš povedati, poveć na HRVATSKOM!

Usput, ne zabrinjavaj se nad USA silaznoj putanji...;
-
"... žene Jeruzalemska, ne plačite nad menom već nad sobom i sinovima svojim..." reče NAJVEĆI i ode...; -tamo gdje svatko pismen i obrazovan (u svoj punini značenja istog) duhovno već sada mora biti inače je ono prvo što ga obilježava LAŽNO...

Tko je glasao

Zoran, Je, je, za sve ove

Zoran,

Je, je, za sve ove patnje Hrvata koje su proživjeli kroz stolječa su krivi ustaše.

Tko je glasao

Kakva dirljiva skromnost za

Kakva dirljiva skromnost za nekog tko je u 21 mjesec kampanje (selfpromoting kod Oprah Winfrey, Larrya Kinga, Jay Lena, Conana O'Briena, Jona Stewarta i Davida Lettermana, stranačka borba s Hilaricom + mačevanje s McCainom) spržio milijardu i 400 milijuna dolara. Globalni DNA entitet (ćaća Kenijac, mater Irkinja, rođen na Havajima, kao dečkić trčkarao Indonezijom, mlatio se po Illinoisu, studirao i tu ti tamo šmrkao na Harvardu) je vrhunski spiker, vrijeme će pokazati radi li se o jeftinom šarlatanu. Ej, a i stigao je trijebiti mrave u kućerku u Chicagu na zapovijed stroge crnačke rasistkinje Michelle i klinke vodit na vježbe školskog zbora.
P.S. Bet, bravo na prijevodu.

2decicrnog

Tko je glasao

Bumo vidli @2decicrnog, bumo

Bumo vidli @2decicrnog, bumo vidli....
I dalje sam mišljenja da se za RH ništa značajnije neće dogoditi.
I dalje sam mišljenja da Obama može samo ono što mu stvarni gospodari USA dozvole...

Tko je glasao

@jelenska Sam sebi skačeš

@jelenska

Sam sebi skačeš u usta kada kažeš:

I dalje sam mišljenja da Obama može samo ono što mu stvarni gospodari USA dozvole...

nakon što si u gornjem komentaru ustvrdio da su SAD najjača država na svijetu samo zato jer u svoju pomoć svaki puta zazivaju Boga. Reci što je od tog dvog u pitanju. Ili možda misliš da Bog pomaže "stvarne gospodare" SAD-a?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis, ako Ti misliš da

@nemesis, ako Ti misliš da sam u koliziji sam sa sobom - misli to i dalje!
Plivaš u mutnoj i plitkoj vodi a ja sam svojevremeno trenirao plivanje malo ozbiljnije i znam da plivaći iz plitkog i mutnog nisu u stanju nastupiti na istom "prvenstvu".

BOG POMAŽE ONIMA KOJI VJERUJU! tj. ako si uvjeren da to možeš i moraš - BOG je na Tvojoj strani!

Tvoj je problem, kao i Zoranov, što pod BOG zamišljaš starog Gospodina sa dugom sijedom bradom koji u krilu vrti naš planet i pažljivo gleda tko što radi...

Moja unučica Bernardica sa tri i pol godine više ne vjeruje u takvu sliku Boga pa mi postavlja puno kompliciranija pitanja na tu temu od Tebe i Zorana...

Šta ćeš, genetika!

Tko je glasao

Nemesis, Ti si barem

Nemesis,

Ti si barem inteligentna osoba i dobro znaš da je to simbolika i drži ljude skupa.

Jel naš predsjednik ima sa svojim govorima namjeru držat ljude složne, je za mene upitno.

Tko je glasao

Dragi @Skviki, za mene nije

Dragi @Skviki, za mene nije niš upitno - naš predsjednik je promotor svih podjela unutar RH najmanje već 4 godine.

Na Titovom spomeniku nema ni petokrake, ni križa, ni krsta, ni kotača, ni šestara i trokuta....
Ako doživim - baš se pitam što će biti na spomeniku sadašnjeg predsjednika?

Tko je glasao

Ili da parafraziramo jednog

Ili da parafraziramo jednog duhovnog mudrog čovjeka kad je upitan za financijsku krizu u SAD nedavno rekao: "
Nije to prvi put u ljudskoj povijesti. U duhovnom smislu ne događa se ništa. To je rezultat ljudske pohlepe. Ljudi se radije usmjeravaju prema poslu, novcu, nego prema obitelji ili djeci. Nije ni čudo što nam se događa. Čak bi se moglo reći da imamo manje kriminala nego što bi ga moglo biti. Moramo se vratiti obitelji, obrazovati djecu, provoditi vrijeme s njima, suprugom, prijateljima. Ljudi trebaju razmisliti što žele od života, puno novca ili sretnu obitelj. To je sve. I zato je, za mene, propast banaka kao anegdota, vic, ništa."

Umjesto propast banaka ubacimo izbor Obame i to je to.
Bitno se ništa nije izmijenilo niti hoće. Svijet i SAD i dalje idu u 3pm.

Tko je glasao

Eto - ipak su prihvatili i

Eto - ipak su prihvatili i moj plus!

Tko je glasao

@Fidel, pokušavam Ti dati

@Fidel, pokušavam Ti dati plus, ali me ne doživljavaju.
Hvala što si pametnije i smirenije rekao i objasnio ono što i sam mislim i što sam želio kazati.
Hvala!

Tko je glasao

Večina ljudi je zadovoljna

Večina ljudi je zadovoljna s pristojnom plačom koja mu omogučava normalni život bez straha. Kad su ti uslovi tu, onda i imamo stabilnu i dobro funkcioniranu državu, jel onda ljudi znaju za kaj se splati borit.

Ti sačinjavaju srednju klasu i čim je ona u postotcima veča, bolje funkcionira i privreda.

U današnje doba se ta klasa kontuirano uništava, a političari zbog svoje riti ne poduzimaju ništa.

Tko je glasao

1) za razliku od mccaina on

1) za razliku od mccaina on nije trosio novce poreznih obveznika neko samo donacije koje su mu ljudi dobrovoljno dali. stoga njegova stvar
2) mccain je vise puta bio na svim spomentutim showima nego obama. samo na jon stewartu mccain je bop gost cesce.
3) upao je na columbiju i harvard zaslugom- inteligencijom i bio jedan pd boljih studenta. mccain je upao na navy academy zaslugom staorg koji je bio admiral. mccain je isto tako bio jedan od najlosijih studenta na godini
4) imao je nevjerovatnu kampanju ---postigao je nesto nemoguce--crnac pobjediti clinton klan i mccaina s gotovo nista iskustva. ako procitas malo o njegovoj kamanji shvatis ces koliko je izuetno pametnih stvari odlucio. kao nor da ovisi o donacijama ljudi sto ga je stavilo ispred mccaine milijone dolara---moja poanta; ako bude vodio drzavu pribizno dobro kako je vodio svoju kampanju bit ce dobar predsjednik

Tko je glasao

puno hvala na trudu :)

puno hvala na trudu :)

Tko je glasao

You're welcome!

You're welcome!

The Observer

Tko je glasao

Da li ovoliko pažnje dajemo

Da li ovoliko pažnje dajemo raščlambi govora našeg predsjednika, premijera ili izboru njemačkog kancelara, srpskog predsjednika, današnjeg govora ruskog predsjednika koji će svakako ostaviti više traga na nas nego ova balavavećtisućuputarečena trakavica?
Ne!
Zašto?
Ja ne znam, a vi?!
Prije Vaše energične reakcije, sačekajte godinu dana!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

@rmarino69 - 100% si u

@rmarino69 - 100% si u pravu!
Nas čekaju novi izbori za predsjednika RH - na pollitika.com-u ni A ni BEEEE....
Putin je za RH barem 265 puta važniji od Obame; em zbog plina, em zbog Srbije; em zbog Republike Srpske...
Osim toga, htio ja to priznati ili ne (ili mi) Putin je Rusiju digao na noge (gospodarski i politički) sigurno više, brže i jače nego li to Obama može učiniti u USA za tri svoja nemoguća mandata...

Tko je glasao

Osim toga, htio ja to

Osim toga, htio ja to priznati ili ne (ili mi) Putin je Rusiju digao na noge (gospodarski i politički) sigurno više, brže i jače nego li to Obama može učiniti u USA za tri svoja nemoguća mandata...

to nije tocno.
rusiju je na noge dignuo bush junior, dizanjem cijene nafte na 100+ dolara.
3/4 ruskog napretka dolazi od cijene nafte.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@Aleksandar Hatz, ako

@Aleksandar Hatz, ako misliš da je Bush i njegov naftni lobi u kojem njegova obitelj baš kao i Osama Bin Laden-ova obitelj imaju pozamašne udjele- sam i BEZ Putina digao naftu na SKORO 200 dolara - U GRDOJ SI ZABLUDI!

P.S. Naša nafta je npr. TURIZAM? Pa što naš "Putin" to ne koristi već se smuca po šatorima i ispija čaj uz nomadske vatre?

Tko je glasao

Jelenska, Osim toga, htio ja

Jelenska,

Osim toga, htio ja to priznati ili ne (ili mi) Putin je Rusiju digao na noge (gospodarski i politički) sigurno više, brže i jače nego li to Obama može učiniti u USA za tri svoja nemoguća mandata...

A pod koju cjenu i na koji način. Da to napravi Obama bi ga proglasili novim Hitlerom.

Informacija za sve:

Rusi su počeli zveckat s oružjem na granici EU.

Tko je glasao

Dragi moj @Skviki, pa barem

Dragi moj @Skviki, pa barem TI JEDINI NA OVIM STRANICAMA najbolje znaš da sam ja zadnji poklonik Rusije a još manje bivšeg visokopozicioniranog KGB-ovca i/ili FSB-ovca Putina. No, činjenice ne volim negirati!
Točno je da "cijena i način" nisu baš blistavi, ali zar misliš da će Obamini "platiti" manje da "pokriju" sve od Enrona pa na dalje?

Ameri i Rusi podjednako zveckaju oružjem na sve strane i po tom pitanju su potpuno isti, tj. svejedno mi je "gađa" li me netko za 7,62 kalašnjikov ili 7,62 NATO...

Dragi moj @Skviki, Rusi nemaju potrebe zveckati oružjem prema EU...., Angela je već sve dogovorila i pripremila za izlazak iz EU i "uniju" sa Rusijom energenata i tržišta im njihova radi.
Angeli i "njezinima" je već pun kufer toga da financiraju zgubidane Francuze i Engleze....
P.S. Ja sam, ali ne samo ja, Busha i na ovim stranicama usporedio sa Hitlerom, Obamu čeka isto jer USA izbora, praf za praf uopće nema.

Kina i Rusija su odveć snažne da bi Ameri sjedili prekriženih ruku...

Tko je glasao

Jelenska, Sory, htel sam

Jelenska,

Sory, htel sam napisat dnevnik o tome a kak sam ljen pisat 100 rječi, sam se priljepil na tvoj komentar. Neko uvjek mora spaštat, tak ti ja spaštam uvjek kod mojih baba.

Tko je glasao

@Skviki, nemoj tak... kći

@Skviki, nemoj tak... kći Ti je pravi dijamant!

Tko je glasao

Jelenska, Kakav otac, takva

Jelenska,

Kakav otac, takva i djeca. :-)

Tko je glasao

Točno @Skviki, točno što

Točno @Skviki, točno što se tiče očeva i djece... ali nije uvijek pravilo:
Ne vjerujem da su mame Adolfa Hitlera i Josipa Broza (ili kako se već zvao) bile zločinke...., a viš kakva su im derišta...??

Tko je glasao

Od ljudi takve monstrume

Od ljudi takve monstrume napravi nagli uspon i velika vlast koju imaju. Neznaju se kontrolirat i postajaju bolesnici. Nisu jedini primjer toga i imamo primjera u Kini, Rumuniji, Sjevernoj Koreji, Rusiji, Iraku pa čak i Rim ko carstvo je zbog toga propal.

Tko je glasao

Naravno @Skviki - ima ih na

Naravno @Skviki - ima ih na stotine širom svijeta i vjekova ali imam utisak da sve dolazi na naplatu i da polako ovaj svijet ide u mp3!

Tko je glasao

Jelenska, Nebi rekel, s

Jelenska,

Nebi rekel, s vremena na vrjeme se moraju karte pomješat, tak je bilo, tak je sad i uvjek bu tak.

Tko je glasao

I hate , but I'd say: Have I

I hate , but I'd say: Have I mentioned it before?
There is some more info:
Unlike many previous state of the state addresses, Medvedev’s Nov. 5 speech contained few veiled threats or simple proclamations. Instead, this speech contained announcements of hard actions, including the following statements:

* Russia will deploy Iskander short-range ballistic missiles to Kaliningrad, a Russian enclave sandwiched between NATO and EU members Lithuania and Poland, in order to directly target the fledgling U.S. ballistic missile defense installations slated for Poland and the Czech Republic. (The Iskanders’ limited range will allow them to hold only the Polish site at risk.)
* Russia will return to a more Soviet-style system of term limits in order to more firmly entrench the power of the Putin team.
* Moscow will not even consider holding negotiations with the lame-duck administration of President George W. Bush, preferring instead to wait for President-elect Barack Obama’s team, which Moscow thinks will be easier to manipulate (whether or not this proves true).
* The United States is to blame not only for Russia’s war with Georgia, but also for the global financial crisis.
* Russia will not make any concessions on its international position; the United States can take it or leave it.

All in all, these statements bear a degree of boldness that has long been present in Russian propaganda, though not necessarily backed up by any particular actions. Russia’s goal is simple: Use the United States’ three-month presidential transition period to impose a reality on the regions Moscow considers of core interest in order to present soon-to-be President Obama with a fait accompli. Most of Russia’s efforts will be focused on Ukraine, but a healthy amount will be spread throughout the Caucasus and Central Asia, as well as the Baltics, Belarus, Poland and the Czech Republic.

These states are already nervous about Obama’s ability to stand up to the new swaggering Russia, especially because he has never outlined a firm stance against Moscow and will be embroiled in other critical affairs, like Iraq and Iran. Now, Medvedev has told these states outright that Russia is about to act while the Americans can’t, playing on the states’ fears in order to push them into making a choice: Continue to depend on the United States (whether its support comes through or not), work with Moscow, or get crushed in the process.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Glasal sam za, jel je jedan

Glasal sam za, jel je jedan od ove dvojice koji su glasali protiv, več pozitivno ocjenil komentare na engleskom, a i sam več napisal.

Tko je glasao

Mene ne smeta toliko

Mene ne smeta toliko engleski, ali sam dao minus zato jer je komentar jednostavno copy- paste, i to još bez prijevoda.
Osobno se uvijek trudim, ako već citiram neki tuđi tekst, dati izvornik a onda i prijevod.

Tko je glasao

Izvornik je "Stratfor", kako

Izvornik je "Stratfor", kako sam pretplatnik imam mogućnost pregleda svih analiza i želio sam izvorni tekst predstaviti zainteresiranima, ali u jutarnjoj žurbi prema uredu nisam bio u mogućnosti potrošiti 15-tak min. na prijevod. That's been an issue!
Namjera mi je bila pravovremenost informiranja korisnika informacije. Nothing bad!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Objasni mi, kak bi ti jedan

Objasni mi, kak bi ti jedan originalni govor predstavil drugim ljudima. Ja ludim kad se piše engleski na ovim stranicama, no original je original.

Tko je glasao

Nekim slučajem govorim

Nekim slučajem govorim engleski, ali to, vjerujem, nije pravilo na politika.com.
Čemu, dakle, engleski?

Tko je glasao

E, hebi ga @rmarino69, ja

E, hebi ga @rmarino69, ja gore prosim da mi se predjednik obraća kak Bog zapoveda... i onda Ti "lupiš" tekst na "okupatorskom jeziku"...

Tko je glasao

U pravu si @jelenska, i

U pravu si @jelenska, i izvinjavam se........,ali nakon pustih prijevoda od jučer ne oduprah se izazovu.
Mea culpa!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Moscow finally lost the

Moscow finally lost the battle, the question is only whether USA is the first response?

Tko je glasao

Zašto? Ja ne znam, a vi

Zašto?
Ja ne znam, a vi ?

Pa jednostavno, nitko se od njih ne trudi posijati sjeme NADE u bolje sutra.....
Tu znanje i neznanje ne pomaže....
Zato neznaš

Tko je glasao

Ne Bet, nećemo

Ne Bet, nećemo zaboraviti.
Pročitaj moj komentar na dnevnik "Zašto je plakao velečasni Jesse Jackson", please!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Nabacuješ tamo više

Nabacuješ tamo više lopti.

Ali, treba razlučiti što od toga drži vodu, što su proizvoljne konstrukcije a što svodjenje predizborne euforije na objektivno moguću mjeru.

Jasno je da ništa nije 100% takvo kao što izgleda, ali mjesta za malo oduševljenja i vjere u čestitost mora biti.

Kad već ne s naših starna, onda od preko Atlantika.

The Observer

Tko je glasao

Bet, svakako. Zato sam i

Bet,
svakako. Zato sam i rekao da sačekamo godinu dana.
Što se tiče nabacivanja lopti - ovo je igra na više igrališta.
Nadalje, da nemam vjere u čestitost ne bih pisao komentar. Oduševljenje me je davno prošlo, jer mi život (za zloće, ne mislim na privatni) nije baš bio ispunjen ispunjenjem obećanog.
Hope you understand me!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Ovo nije nikakva rasčlamba

Ovo nije nikakva rasčlamba nego prijevod jednog dobrog političkog govora.

Ako bude "mućak", zaboravit će se, a ako se vine u zvijezde, spominjat ćemo - "jesam li ti rekao..." :)

The Observer

Tko je glasao

Sjedinjene američke

Sjedinjene američke države.

...Sjedinjene Američke Države :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci