Tagovi

Pobjednici i gubitnici lokalnih izbora 2009.

Lokalni izbori su uistinu posebnost, i to iz više razloga – od toga da se koalicije ?esto spajaju na lokalnoj razini po principu dobrih osobnih odnosa, do ve?e naklonjenosti bira?kog tijela nezavisnim kandidatima, a od ove godine su i snažno obojeni osobnim karizmama pojedinaca, budu?i su se župani, gradona?elnici i na?elnici po prvi puta birali neposredno. U takvom spletu brojaka prili?no je teško detektirati rezultate, pobjednike i gubitnike. K tome u cijelu pri?u treba ubaciti i podatak o izrazito velikom broju jedinica lokalne samouprave, tako da nitijednoj stranci nije teško nabaciti neki podatak o stotinama vije?nika ili desetinama na?elnika. Kako bi se što pravilnije procijenili pokazatelji ovih izbora, nužno je odrediti kriterije, koji ?e s jedne strane biti dovoljno jednostavni kako bi bili razumljivi, a s druge strane dovoljno kompleksni kako bi što vjernije opisali politi?ke promjene.

U medijima smo tako ve? mogli vidjeti niz ocjena o pobjednicima i gubitnicima zasnovanih na raznim kriterijima.

Prvo, uspore?ivali su se ukupno osvojeni glasovi na lokalnim izborima sa onima osvojenim na parlamentarnim izborima. Ta metoda je manjkava iz više razloga. Prvo, podatak nije vjerodostojan pokazatelj stanja jer se uspore?uju kruške i jabuke – npr. nezavisne liste na lokalnim izborima dobijaju velik broj glasova koje nikako ne bi dobile na parlamentarnima. Potom, izborni sustav sada još više naglašava glasanje za konkretnu osobu, pa je tako npr. Jasen Mesi? dobio zna?ajno manje glasova od svoje stranke (nagradno pitanje – kome su otišli ti glasovi?), što delegitimira puko trpanje glasova u istu (strana?ku) košaru. Na to se odmah nadovezuje i kritika modela „danas bi na parlamentarnim izborima osvojili više“, budu?i se to ne može ustvrditi na osnovi ukupnog broja glasova i prosje?ne težine saborskog mandata, ve? bi bilo potrebno provesti detaljnu analizu sortiranja jedinica lokalne samouprave prema izbornim jedinicama – a to nitko nije napravio.

Druga metoda se svodi na naglašavanje osvajanja vlasti u specifi?nim sredinama. HDZ tako naglašava županije, a SDP velike gradove kao demografska i industrijska središta. Zna?aj ove metode se uglavnom svodi na simboliku i „emotivno“ (za razliku od „?injeni?nog“) reklamiranje vlastitih postignu?a. Pa ?e tako desni blok naglašeno slaviti osvajanje visoko urbanizirane Velike Gorice ili pak Crikvenice koja po položaju spada u „lijevu interesnu sferu utjecaja“, dok ?e lijevi blok ukazivati na osvajanje vlasti u gradovima simbolima Domovinskog rata – Vukovaru i Dubrovniku.

klikni za uve?anjeJa sam se pak odlu?io za tre?u varijantu – detekciju promjena u izvršnoj vlasti na lokalnoj razini. Promotriti ?u izvršnu vlast (dakle direktno birane pobjednike) u gradovima i županijama u usporedbi sa dosadašnjom vlaš?u na istoj razini. Pa krenimo:

 • Gradovi i županije koje je desni centar (HDZ/HSS/HSLS) zadržao (71) :

  Bakar, Benkovac, Biograd, Bjelovar, ?azma, Donja Stubica, Donji Miholjac, Duga Resa, Dugo Selo, Gospi?, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Ilok, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutina, Lipik, Makarska, Mali Lošinj, Mursko Središ?e, Našice, Nin, Novalja, Novi Vinodolski, Novska, Obrovac, Ogulin, Omiš, Opuzen, Orahovica, Oto?ac, Otok, Pakrac, Pleternica, Pregrada, Senj, Sisak, Skradin, Slatina, Slunj, Solin, Supetar, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Trilj, Valpovo, Varaždin, Varaždinske Toplice, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vodice, Vrbovec, Vrgorac, Vrlika, Zadar, Zapreši?, Županja.

  Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Koprivni?ko-križeva?ka, Li?ko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Viroviti?ko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska i Zagreba?ka županija.

 • Gradovi i županije koje je lijevi blok (SDP/HNS/IDS/PGS) zadržao (33) :

  Prelog, Ivanec, Lepoglava, Pula, Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pore?, Rovinj, Umag, Vodnjan, Krk, ?akovec, Koprivnica, Požega, Rijeka, ?ur?evac, Ivani? Grad, Kastav, Komiža, Kor?ula, Kraljevica, Oroslavje, Ozalj, Zabok, Delnice.

  Istarska, Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Sisa?ko-moslava?ka županija i Grad Zagreb.

 • Gradovi i županije koje su imale neku "tre?u" vlast, a koja je ostala ( 8):

  Slavonski Brod, Imotski, Pag, Metkovi?, Beliš?e, Drniš, Hvar, te Osje?ko-baranjska županija.

 • Gradovi i županije koje je lijevi centar preoteo desnom centru (17) :

  Dubrovnik, Vukovar, Beli Manastir, Cres, ?akovo, Glina, Kutjevo, Nova Gradiška, Novi Marof, Rab, Trogir, Vrbovsko, Klanjec, Jastrebarsko, Ludbreg, te Varaždinska i Me?imurska županija.

 • Gradovi i županije koje je desni centar preoteo lijevom centru (8):

  Zlatar, Petrinja, Velika Gorica, Crikvenica, Garešnica, Plo?e, te Požeško-slavonska i Dubrova?ko-neretvanska županija.

 • Gradovi i županije u koje je lijevi centar preuzeo od "tre?ih" (3) :

  Daruvar, Stari Grad, Opatija.

 • Gradovi i županije koje je desni centar preuzeo od "tre?ih" (1) :

  ?abar

 • Gradovi koje je desni centar izgubio od "tre?ih" (5) :

  Split, Kaštela, Sinj, Samobor, Osijek

 • Gradovi u kojima još treba održati izbore (1) :

  Šibenik

Ukupno gradova i županija: 147

Ukupno "desni centar": 80 (-14) , odnosno -15%
Ukupno "lijevi centar": 53 (+13) , odnosno +32%
Ukupno netko tre?i: 13 (=)

ps: ispravite ako se potkrala neka greška

To su ?injenice, na kojima se onda mogu graditi interpretacije. Ostaje otvoreno pitanje da li je desni centar izgubio onoliko koliko se o?ekivalo da bi mogao izgubiti, obzirom na stanje u zemlji. Moje je mišljenje da nije. Tako?er ostaje ?injenica da desni cetar i dalje ima izvršnu vlast u više od pola gradova i županija.

No trend – bez obzira kako ga tuma?ili – je bjelodan: desni centar je na ovim lokalnim izborima izgubio, a lijevi centar dobio u usporedbi sa dosadašnjim stanjem. Utoliko postaje jasno zašto je Sanader i nakon drugog kruga odlu?io svoj lik i djelo ne povezivati sa objavom rezultata, ve? je taj dio glumljenja oduševljenja rezultatima ostavio strana?kim poslušnicima.

Komentari

Ako je suduti po odluci

Ako je suduti po odluci sabora imamo još jednog pobjednika zadnjih izbora.

Riječ je o Antunu Palariću osobi koju je sabor predložio kao jednoga od 4 kandidata za izbor ustavnog sudca.

Ovo da je sabor predložio da je Antun Palarić kandidat za ustavnog sudca je više nego skandalozno, jer upravo je Palarić taj kojem HDZ zahvaljuje legalizaciju niza izbornih prevara, sumnjivih prevrata i rušenja lokalnih vlasti, naravno sve u korist HDZ-a.

Antun Palarić je osoba u čijoj je nadležnosti briga i ispitivanje valjanosti biračkih popisa. Njegov izbor za ustavnog sudca je praktično gotova stvar, jer će HDZ-ova glasačka mašinerija sigurno nagraditi Palarića za vjernu službu Drivi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ovo mi zvuči kao loš vic

ovo mi zvuči kao loš vic

Tko je glasao

Bez ironije, svi su

Bez ironije, svi su pobjedili iznad očekivanja, kako i sami kažu. Čak i Đapić, i nakon brutalne izdaje u vlastitim redovima (Matković) dobio je više nego kada je bio koalicija sa SDP i HNS (izdajnici otišli za Glavašem, kao i Mesić).

Ali ni mi nismo izgubili. Dobili smo više nego ikada.

To nitko ne može objasniti - kako to da svi pobjeđuju i to non stop.

Tko je glasao

Vjerujem da je cijenjeni ap,

Vjerujem da je cijenjeni ap, kao i još mnogi ovdje, upoznat sa sedam čuda socijalizma... možda je ovo osmo, kad već na vlasti imamo iste "ljude" kao i onomad?
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

@ Charon sedam čuda

@ Charon
sedam čuda socijalizma... možda je ovo osmo, kad već na vlasti imamo iste "ljude" kao i onomad?

Samo oni koji jako dugo ili nikada nisu stigli baciti oko u završenim lokalnim izborima i svekolikim pojavama vide nešto drugo osim sveopćeg guranja i mobilizacija na zajednički i tuđi račun, bez plaćanja ikome išta, samo uzimanje.

Što su Zg holding i Grad Zagreb u većem dugu i slabostima to će jačati jedinstvo snaga i odlučnost te će se više širiti suradnja sa državom u sličnom stanju.

Ovo je više nego osmo čudo. Ovo je opet nešto najiznimnije i predvodničko u svijetu.

Zbog vas mlađih ću usporediti prijelaz sa "zlatnog doba" sedamdesetih na krizu objavljenu 1981.g. sa ovim prijelazom.

Tada je bila objavljena, sada nije nije ni objavljena. Dapače, kao rat devedesetih i kriza 1998. i 1999.g. i sada se umjesto tih "sitnih" teškoća kaže negativni uticaj sa zapada ali odgovarmo junački, fantastično. Zašto je to tako i bez ironije svjetsko čudo? Pa zato što je tada 1981.g. trenutno nastupio defetizam i sustav se skoro polomio, pa je izvučeno iskustvo i čvrst povratak na staru provjerenu taktiku.

God. 1990. i 1991. je takvim junačkim držanjem i nabijanjem straha da je JNA najveća sila u svijetu snažno odgovoreno postavljanjem najprovjerenih kadrova umijesto izabranih, npr. henesijevcima koji su kao mladi bili toliko napredni omadinci da su samo upravno okretali ogromne milijrade i u podne usred Zagreba genitalije ispirali skupim pićima, pečenjem i hrskanjem volova, brzom distribucijom svih stanova i vila te najkrupnijih banaka (ZABA) i podruzeća (INA, Pliva, Tvornica ulja Zagreb ...). God. 1989. i 1990.g., kada je već teklo da nitko ništa ne plaća i ne radi, upaljena je automatika zvana Borislava Škegro Bundeva, koja ponavlja da je zapravo fantastično ....

A sada, od 2000.g. na ovamo je kooptirano, reinkarnirano i eliksirano toliko snaga da se praši jače nego u Kini za maoističke kulturne revolucije dok je truli zapad, kao i sada, tonuo u sve dublji glib. Ovo nije puki odgovor pa ni uopće odogovor na ta svjestka zbivanja, nego definitivno svjetsko samostalno i svjesno svjetsko predvođenje, pri čemu treba uzeti u obzir ne samo režim nego i sve sastavnice, koje što stvarnim rezultatima što na rječima što na vizijama i automatikama pokazuju iz dana u dan da su se ne samo eliksirali nego da praše šire, sinhroniziranije i jače nego nikad. Love po bankama i za potrebe prašenja je više nego ikada, nikakvih slabosti, i najmanje frakcije i akter praše nadsvjetski i nadbožanski nivo, kao od šale barataju pa metu pod svim svjetovnim, flozofskim, religijskim, ekonomskim ...

A mehanizam funkcioniranja je još jednostavniji, voljna i naviknuta automatika na zajednički i tuđi račun, koja nema kraja niti da zadnji primjerak toga usahne, jer i tada iza toga ostaju beskrajne reciklaže, dugovi ....

Po Pot, koji je bio na naučavanju tu i tu našao inspiracije a i podršku, kao od također kulturno-revolucionarne Kine, nije sa Crvenim Kmerima radio to što je radio tek tako iz neke ideologije i po inerciji. Kardelj, Tito i moskovsko jezgro tu i Mao sa suprugom u Kini su trebali odlučiti da li i dalje pod stare dane trpiti krajnje nedolične i skandalozne udarce od vlastitih koji stalno javljaju da npr. nema novaca i svašta protiv drugih nižih drugova (i danas Milka Planinc i drugi kada daju intervju kažu - čak su išli uznemiriti Tita) ili dolično rješiti, i naravno da su se odlučili za ovo drugo. Pol Pot u bespućima ruinirane zemlje je to isto morao za stupanj dalje, pa je udario na sav taj defetizam bijede i na vlast, tj. vlastiti režim.

Tako nešto sa malo drukčijim stilskim figurama izražavanja slijedi tu. Kada sam mlad osamdesetih doba krize vodio složene turističko-javne gradnje po Jadranu, skoro pa jedine takve, cijeli sustav i beskrajne divizije odane sustavu su kulturno-revolucuionarno, od prvog do zadnjeg dana, jurišale na mene koji vodim i nešto malo radnika i suradnika bez kojih ništa i nema zamjene, da samo mene slučajno uhvati viroza ili šta sve ide u 3pm jer nitko drugi nije skoncentriran. Sada je to, kao što se nazire, isto samo malo šire i, što je ključno, sa većim stupnjem razdvajanja - i da se hoće nema više takve mogućnosti da netko radi nešto pod tim uvjetima, odvojeni smo, nemamo ni sredstava za fiancirati to i sebe ako to radimo, nismo voljni nego smo voljni za posve drujčije. Sada će te snage u bitku sa sobom i vlastitim režimom.

Tko je glasao

Sada će te snage u bitku sa

Sada će te snage u bitku sa sobom i vlastitim režimom.

Ključ do uspjeha je "osobna disciplina" (oprostite ako prijevod nije točan: The key to success is personal discipline)

Upravo u narednih deset godina će se odvijati (R)Evolucija, silom uma i neprilika, nikakvom milom ili poticajem od "domoljuba" i veliki spasitelja te unija itd itd.

Jedino što nama Hrvatima preostaje je da časno prihvatimo izazov i da se držimo do te vjernosti, vjernost svome narodu, samo kao vjerni vojnici koji služe svom narodu unutar granice naše države možemo sebi stvoriti život i uvjete u kojima ćemo ponosno živjeti svoj svakodnevni život.

Talijani i dan danas pjevaju "Fratelli d'Italia" (Braćo Italije, braćo talijani) a ta država je doslovce razdvojena na regije od kako se stvarala, upravo su njihovi Cesari koji su razdvajanjem vladali i harali držali unutar svog sjedišta kontrolu sa ovakvom politikom koju spominjete. Njima je tribalo nekoliko stoljeća da dođu do ovog "ultra ponosa" u kojem je svaki taijan "brat".... odbacili su drugove i vojnike.... stvorili su život i temelj njihove države je nacija.

Nikakva politika niti ideologija ne može zamjeniti:
"Kada sam mlad osamdesetih doba krize vodio složene turističko-javne gradnje po Jadranu, skoro pa jedine takve, cijeli sustav i beskrajne divizije odane sustavu su kulturno-revolucuionarno, od prvog do zadnjeg dana, jurišale na mene koji vodim i nešto malo radnika i suradnika bez kojih ništa i nema zamjene, da samo mene slučajno uhvati viroza ili šta sve ide u 3pm jer nitko drugi nije skoncentriran. Sada je to, kao što se nazire, isto samo malo šire i, što je ključno, sa većim stupnjem razdvajanja - i da se hoće nema više takve mogućnosti da netko radi nešto pod tim uvjetima, odvojeni smo, nemamo ni sredstava za fiancirati to i sebe ako to radimo, nismo voljni nego smo voljni za posve drujčije."

Sve na kraju se svodi na čovjeka.

A pojam "Čovjek" je za sada u tamnici zgažen i zatvoren. Daleko od bilo kojih očiju a kamoli još da se ćuje!
Osobna borba svih nas je da ne zaboravimo na to "Što je to biti Čovjek" i kao takvi biti "časni" i "ponosni".... jer vjera daje nadu.... a "Čovjek" mora živjeti.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks, slažem se da je

@Mr.Jaks, slažem se da je ključ do uspjeha "osobna disciplina", ali naravno to ne vrijedi za one kojima je "osobna disciplina" jedina sposobnost koju posjeduju i nude.

Nažalost Hrvatska politika, državne institucije, na čelu s vladom i saborom, te etablišment koji predvodi lokalnu upravu i samoupravu je prepun upravo onih kojima je "osobna disciplina" jedina sposobnost koju nude, a kako i nebi kada je ustrojstvo Hrvatske već desetljećima isto.

Mijenjaju se samo amblemi zobnica i imena tovljenika na narodnim jaslama.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Zanimljivo si to

Zanimljivo si to interpretirao samo me bode u oči ona podjela na 'lijeve' i 'desne' koji su, kao eto, negdje oko centra !?.
Meni se čini da kod nas ne postoji takav politički spektar jer su u Saboru (a to se prenosi i na lokalne jedinice...) svi oni objedinjeni u tzv. savez za Europu.
I kada treba dignuti ruku za izdaju Hrvatske u bilo kojem vidu onda svi dižu ruku!
Stoga nema lijevih i desnih već postoje izdajnici Domovine ili oni koji su za nju (parafraziram A. Starčevića).
Kod nas su na vlasti ovi prvi pa me ne veseli pobjeda bilo koje od, u tvom dnevniku, navedenih opcija.
Većinom su to korumpirani i amoralni ljudi (čast iznimkama!)... da ne bih uvrijedio s ovo ljudi pošten svijet.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Kao i na svim izborima do

Kao i na svim izborima do sada, izgubio je narod, a dobila politička kasta koju taj isti blesavi narod neće pozvati na odgovornost za dvije ili četiri godine, kao što ih nije pozvao niti sada, niti prije godinu i pol, niti... Nakon 19 godina, još uvijek nismo smijenili SKH, niti pokazujemo ikakvu namjeru da to napravimo.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

fascinantno kako je kosorica

fascinantno kako je kosorica danas izjavila kako je njima u hdz-u zanimljivo to što je lista sdp-a dobila manje glasova nego bandić.
a nije im zanimljivo kako bez obzira na broj glasova sdp je dobitnik i u skupštini i u pogledu gradonačelnika.
isto tako im nije zanimljivo ni što je moguće da je jasen dobio valjda manje glasova nego što hdz u zagrebu ima članova (bilo bi zanimljivo provjeriti da li numerički odgovara).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Slika, naravno, vrijedi 1000

Slika, naravno, vrijedi 1000 riječi.

Ja bi reko: desni blok 13, lijevi blok 8, budući da je HDSSB koalirao uglavnom s SDP i HNS.

Tko je glasao

Mislim da bi toj matematici

Mislim da bi toj matematici trebalo dodati veličinu pojedinog grada ili županije, jer izgubiti Split a dobiti Čabar ne znači da je rezultat 1:1.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Točno. Čabar je jedno

Točno.
Čabar je jedno lijepo i pristojno mjestašce. :)

Tko je glasao

Čabar je jedno lijepo i

Čabar je jedno lijepo i pristojno mjestašce.
To zato jer Kerum nema pojma gdje se Čabar nalazi, ali ako sazna . . .

leddevet

leddevet

Tko je glasao

To zato jer Kerum nema pojma

To zato jer Kerum nema pojma gdje se Čabar nalazi, ali ako sazna . . .

Imaju oni, kao i većina mjesta u Hrvatskoj, svog lokalnog tajkuna, tranzicijskog dobitnika (Marijan Filipović).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Dva su razloga pobjede

Dva su razloga pobjede "desnog" centra.

1. Pakt s HSS-om - bez toga bi HDZ bio četvrta ili peta stranka na potezu od Samobora do Bjelovara, vlasti ne bi mogao ni primirisati u bar 4-5 županija središnje i sjeverne Hrvatske. Naravoučenje za lijevu opciju: izmisliti svoju seljačku stranku i s njom paktirati. Dodati tome i svoj seljački savez, to je ono kad se ekipa đira s traktorima i vilama i buni se zbog malih poticaja, a predvode ju likovi ljubičastog lica, nosa koji izgleda kao cvjetača i još je tamniji od lica, i imaju zeleni šeširić na glavi. :) Plus, nekako vrbovati Keruma Sa Sjevera, po imenu Željko Pevec, prije nego li ga vrbuje HSS. :)

2. Pljačka izbora u Dalmaciji - bez toga ne bi imao ni Splitsko-dalmatinsku, ni Dubrovačko-neretvansku županiju. Tu nema pomoći bez općeg "događanja naroda"

Tko je glasao

Bez obzira što Sanader i

Bez obzira što Sanader i poltroni prikazuju ove izbore kao svoju pobjedu, jedan od najvećih poraza HDZ-a je gubitak svojih bastiona od Vukovara preko Trogira i Kaštela te Sinja do Dubrovnika. Eppur si muove.

Tko je glasao

voljela bih da je tako!

voljela bih da je tako!

čim se malo prestroje nastaće trgovina i kupovina ljudi i mjesta pa kroz dva mjeseca situacija će biti????

Tko je glasao

U Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj postoji 556 jedinica lokalne samouprave od kojih je 127 gradova, a 429 općina.

U Splitu ih izgleda 90% svrati na posao tijekom dana.Da recimo u 9h ujutro stojite ispred zakljucanog "Keruma", jer prodavacice spavaju, sigurno bi se ljutili.Ova povlastena parazitokracija su nasi drugovi iz Partijskih frakcija. Zato "nitko ne sme da ih smenjuje".
Kerum bi napravio najbolju stvar da ih redom najuri nogom u lijene guzice.To bi za "splitsko stanje uma", bio najveci napredak od 1945. godine.

Tko je glasao

Sve ovo stoji, ali se s

Sve ovo stoji, ali se s obzirom na opće raspoloženje očekivao mnogo veći otklon od HDZ-a. Sada je HDZ miran na lokalnoj razini sljedeće 4 godine.

Tko je glasao

Možda kada bi kategorizirao

Možda kada bi kategorizirao IDS, PGS i HDSSB pod kategoriju "Regionalne opcije".

a ove ostale... doslovce navesti točno naziv stranke ili nositelja Nezavisne liste.

A još bolja usporedba bi bila usporediti rezultate sa izbora 2005 god. i napraviti pregled gdje i kada se koja vlast putem političke prostitucije, kupoprodaje ili nekim nepoznatim metodama došlo do promjene.... a toga je bilo podosta!!!

Na taj način bi vidjeli točan pregled politički kretanja u zadnje 4 godine.

Ako misliš da gnjavim, obrazloženje za takvo što je jednostavno..... povijest se ponavlja.. i ako vidimo gdje i koga su kupovali i kada (npr. pred parl. izbore itd) onda ćemo lako prepoznati u kojim gradovima pa čak i općinama će se to opet dešavati.
Tako da koliko vidim ova statistika sa gradovima i županijama je nepotpuna za bilo kakvu analizu ili moguću pripremu za 'političku trgovinu' po starom uhodanom kalupu!.....
Kada već radimo.. onda hajdemo do kraja odraditi... i raskrinkati cijelu tu sliku po kojoj se jasno i glasno vidi tko se služi političkom korupcijom i u kojem razdoblju (koji su razlozi).... pa možda... možda uspijemo spriječiti a ne stalno liječiti!

PS ovo nije napad, već konstruktivno na glas razmišljanje (brainstorming).... i nije hitno.. jer koliko pamptim manje od 2 općine u RH su imale preokrete u prvi kvartal mandata (od 17.06.2005 do 01.10.2005)
A vjerujem kako bi ovakva informacija objavljena ovdje na PoLLitici biti više nego korisna.... NEKA NAROD ZNA I VIDI TOČNO TKO TO NE POŠTUJE NJIHOVU VOLJU!!!!!! I ZAŠTO..... PA MOŽDA SE NETKO OD ONI USPAVANI KOJI NE GLASAJU IPAK ODLUĆE GLASATI NA SLIJEDEČIM PARLAMENTARNIM IZBORIMA!!!!!!

Jakša

"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Mislim da je najveci

Mislim da je najveci dobitnik ovih izbora Mladen Bajic,jer nece morati hapsiti Bandica.

Tko je glasao

@garp, ma ne samo Bandića,

@garp, ma ne samo Bandića, već ni Dubravku Šujicu, Ivana Jakovčića i sve one čija se imena nalaze na stotinama prašnjavih spisa u ladicama Dinka Cvitana, Mladena Bajića i njihovih zamjenika.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mislim da je najveci

Mislim da je najveci dobitnik ovih izbora Mladen Bajic,jer nece morati hapsiti Bandica.

Garp, ti si bogme blizu toga da te nazovem - genije :)) jer, ovo je zbilja sjajan komentar!

A ti Alex, sjedni, ne 5 nego 10+ fakat si majstor, neću više čitat glupe novine, gubitak vremena, radije ću vrebat tvoje postove
P.S. malkice bezobrazno ali šteta da je jedan tako inteligentan lik u impotentnoj opoziciji koja ni po čemu ne zaslužuje takve osobe u svojim redovima; naravno, isto bi vrijedilo da si kojim slučajem u HDZu...ma, čisti waste..

CC

Tko je glasao

Nisi dao podatak o tomu

Nisi dao podatak o tomu koliko je gradova i županija desni centar "preoteo" lijevom centru.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Mislim da ipak je.(8)

Mislim da ipak je.(8)

Tko je glasao

da, imas pravo, promaklo mi

da, imas pravo, promaklo mi je. no konacni zbroj je tocan.
dopunio sam popis.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

AH, svaka čast na trudu,

AH,
svaka čast na trudu, ali.......

Što je laž? Pokušavajući definirati laž netko je napisao da postoje tri vrsti laži: laž, prokleta laž i statistika(Točan zbroj netočnih podataka. Naročito je to istaknuto u društvu kao što je naše, u društvu u kojem je sve dirigirano. Lijepo se kaže koliko treba biti konačan zbroj, zatim se ubace one vrijednosti koje će takav zbroj dati.)
Zakoračili smo u postizborno vrijeme, idealno vrijeme za svakodnevno prakticiranje osobito treće vrsta laži, bilo u funkciji prikazivanja budućnosti bilo u dokazivanju uspješnosti dosadašnjeg obnašanja vlasti ili pravdanja očitog.

Istina je da je Bandić (SDP) pobijedio u ZG, ali to je pobjeda HDZ-a.
Istina da je Kerum pobijedio u ST, ali to je pobjeda HDZ-a (http://www.vecernji.hr/newsroom/news/international/3302104/index.do;jses...).........

Kako te čimbenike uklopiti u statistiku i dobiti zaista realnu sliku? Da li je to moguće u politici?

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

AH, svaka čast na trudu,

AH, svaka čast na trudu, ali.......
moram biti korektan i reci da nisam ja povadio te podatke. ne mijenja na stvari, ali da se ne kitim tudjim perjem.

Kako te čimbenike uklopiti u statistiku i dobiti zaista realnu sliku? Da li je to moguće u politici?

slazem se da je tema kompleksna i da je nemoguce jednim jednostavnim kriterijem pokriti sve manjkavosti. no mislim da je od do sada koristenih, ovaj nacin analize rezultata najkorektniji.
ako znas bolji, slobodno ga predlozi, otvoren sam za prijedloge (ili raspravu).


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci