Tagovi

Plja?ka stolje?a ili posao stolje?a u Dubrovniku?

U slu?aju Sr?a nikada se nije radilo o golfu i golfskim terenima nego prvenstveno o apartmanizaciji dijela Dubrovnika pod krinkom golfa.
Golf je u ovom slu?aju sredstvo da miljenici i financijeri politi?kih mo?nika do?u do jeftinog zemljišta na kojem ?e mo?i graditi vile i apartmane i njihovom prodajom masno zaraditi. Zastrašuju?a brojka od dopuštenih skoro 3000 kreveta na Sr?u, više od i?eg pokazuje o ?emu se ovdje radi. Gra?ani ovog grada nisu svjesni da je to prostor 14 puta ve?i nego povijesna jezgra ili 7 puta ve?i nego ?itav prostor povijesne jezgre s pridruženim Pilama i Plo?ama.

Kako je mogu?e da se mimo znanja javnosti godinama u tajnosti vodio ?itav projekt, da nikakve informacije o razmjerima tog projekta i mogu?im posljedicama nisu dopirale do onih koji ?e ih snositi i koji ?e s njima morati živjeti?
Sve ovo podsje?a na pri?u o javnoj dubrova?koj garaži, za koju moramo, zahvaljuju?i tajnim ugovorima i podilaženjem tajnom investitoru, iz praznog gradskog prora?una izdvajati 8 milijuna kuna godišnje.

Postoje?i prostorni planovi su do sada ?esto bili ostvarenje popisa želja za razne investitore.
Oni nisu uvažavali temeljne postavke prostornog planiranja: potrebe gra?ana, javni interes, stavove udruga, mišljenje stru?ne javnosti. Suo?eni sa spregom politi?ara i o njima ovisnih državnih službi, gra?ani i udruge Dubrovnika su bili samo promatra?i, dok se prostorno-planski krojila sudbina našeg prostora.
Zato su još 2006., udruge okupljene u Gra?ansku inicijativu za spas grada, nakon javnih tribina, prosvjeda, istupa u medijima pokrenule Zahtjev za ocjenom ustavnosti Izmjena i dopuna PPU DNŽ; PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Za nas su postoje?i planovi spomenici šporkoj i nemoralnoj sprezi naših politi?ara i pojedinaca željnih stjecanja što ve?e svote novca na prenamjeni zemljišta, a na štetu Grada u kojem živimo i budu?nosti naše djece.

Stoga je nužno mijenjati GUP i PPU Grada Dubrovnika, preispitati ih te iz njih ukloniti štetne projekte, a ne na temelju njih izra?ivati UPU Sr?a i izdavati gra?evinske dozvole projektima od „državnog interesa“ poput apartmana na Sr?u, ?ija su i glava u rep u nov?aniku investitora!

Ovim se projektom za sva vremena prostor platoa Sr?a otu?uje od Dubrov?ana i umjesto da postane prostor za rekreaciju gra?ana i za druge sadržaje koji u stiješnjenom gradu nedostaju, postaje ekskluzivni, od isklju?enih Dubrov?ana, zašti?eni prostor namijenjen kupcima luksuznih vila i apartmana kojima su obi?ni gra?ani Dubrovnika smetnja. U gradu koji je spomenik europske i hrvatske uljudbe, ovako nešto se ne smije dogoditi.

Postavlja se pitanje što je u tom projektu javno-privatnog partnerstva uop?e javni interes?
Zašto on uop?e nije definiran, dok su investitori od po?etka svoj interes zaštitili korumpiranjem politi?kih mo?nika, protuustavnim zakonom o golfu i megalomanskim brojkama kreveta tj. kvadratnih metara apartmana ucrtanih na Sr?u.
Kvalitetan golfski teren košta oko 35 milijuna kuna. Gra?ani Hrvatske ?e kroz HEP samo za financiranje izgradnje trafostanice Sr?, bez koje nema izgradnje apartmana, platiti 80 milijuna kuna.

Nadalje ovim projektom nisu uvaženi ni najosnovniji zahtjevi i primjedbe DAD kojima se traži da kao projekt javno-privatnog partnerstva bude transparentan, da u njemu polazište bude ostvarenje ciljeva javnog interesa gra?ana Dubrovnika, da se kroz taj projekt trajno zastupe interesi Dubrov?ana-korisnika tog prostora, da se osigura etapna realizacija projekta koja bi omogu?ila korekcije i uvo?enje novih elemenata potrebnih Gradu, da se sustavno planira uklopljenost cestovne i vodoopskrbne mreže u sustav gradske infrastrukture…
Kao što primje?uju u Društvu arhitekata Dubrovnik, pretpostavljena izvrsnost planirane arhitekture, Normanovih golf terena i krajobraznog ure?enja ne može nikako popraviti manjkavosti urbanisti?kog plana ure?enja platoa Sr?a. Kako i može ono za polazište ima maksimalizaciju privatnog interesa i profita, pri ?emu ?e se kao usputni faktor pojaviti zapošljavanje domorodaca i punjenje gradskog prora?una.
Apartmansko naselje na Sr?u nema obilježja urbanisti?ki sre?enog naselja s trgovima i okupljalištima ve? ?e parazitirati na postoje?im gradskim prostorima Dubrovnika, a istovremeno, što se vidi iz cijene karte za ži?aru, isklju?ivati prisutnost Dubrov?ana na Sr?u. Ne?e samo naselje Bosanka doživjeti getoizaciju, ve? ?e to biti položaj ?itavog Grada u odnosu apartmansko naselje na Sr?u.

Rješenje koje nam se nudi nikako nije i ne može biti prihvatljivo, a pogotovo nije jedino mogu?e i kona?no rješenje. UPU Sr?a koji za polazne to?ke uzima stanje u prostornim planovima višeg reda, GUPu i PPU Grada Dubrovnika, donesenima protiv volje i interesa ve?ine gra?ana Dubrovnika, ne može dobiti zeleno svjetlo i pro?i na javnoj raspravi.

Zato je potrebno raspisati javni natje?aj kao i u ostalim projektima javno-privatnog partnerstva jer ovo je gradski projekt prvorazredne važnosti koji troši možda posljednju urbanisti?ki neiskorištenu površinu Grada.

Žao nam je što se i sadašnji Gradona?elnik Dubrovnika dao impresionirati projekcijama i brojkama koje lansira dobro pla?eni PR investitora. Za te procjene nitko javno ne odgovara kao što ni za pogažena obe?anja gradskih ?elnika nije odgovarao nitko. Prisjetimo se nekih: „Na Sr?u ?emo zaposliti 1500 ljudi“-13.studenog 2009.(„Na Sr?u ?e biti zaposleno 700 ljudi“-31.srpnja 2010.) „Investitor ?e sam izgraditi potrebnu infrastrukturu“ (ipak kao što vidimo zna?ajan dio ?e platiti HEP i gra?ani), „Ništa se od toga ne?e vidjeti iz Grada“ (Pa..ipak ?e se iz Grada vidjeti manji dio vila), „Kad ja budem Gradona?elnik raspisati ?u referendum o golfu na Sr?u“( Umjesto referenduma o golfu imati ?emo „trajni referendum!!!“ gdje ?emo gra?ane upoznati s svim informacijama oko projekta“).

Suprotno tezama da su ljudi s Bosanke oduševljeni projektom i da su prodali svoju zemlju -prodalo ih je svega 5 od 25. Tim više je potez bivše Gradona?elnice, kojim je prodala gradsko zemljište investitoru za svega 7 eura, duboko nemoralan. Njime se i prije javne rasprave o projektu pogodovalo investitoru da uz potporu Grada do?e do kupljenih potrebnih 80% zemljišta s kojima, prema Zakonu o golfu, može krenuti u izvlaštenje gra?ana Dubrovnika od njihovih posjeda. Nasre?u od te brojke investitor je još daleko.

Vjerujemo da ?e u ovoj postavi dubrova?ko gradskog vije?a biti dovoljno obraza i razuma da se odustane od ovakvog projekta i pristupi raspisivanju javnog natje?aja ure?enja platoa Sr?a.

Komentari

- Ovaj projekt nije ni smio

- Ovaj projekt nije ni smio biti izložen građanima jer NIJE U SKLADU S VAŽEĆOM PROSTORNO-PLANSKIM DOKUMENTIMA kako su to prikazali predstavnici Društva arhitekata Dubrovnik i Županijskog odjela za zaštitu okoliša. Mi tražimo da se cijeli proces zaustavi, vrati na početak i raspiše javni natječaj za uređenje platoa Srđ. Korekcije i kompromise ne prihvaćamo.

- Varšavska je pokazala kako sprega kapitala i korumpiranih političara uništava javni prostor i izigrava sve postojeće zakone. Takvi primjeri nalaze se po cijeloj Hrvatskoj, a slučaj Varšavske je otvorio prostor za njihovu artikulaciju.

http://www.jutarnji.hr/srd-je-nas---ako-netko-misli-drukcije--idemo-na-r...
http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/srdj-je-nas#komentar31105

Tko je glasao

Zato što je Andro Vlahušić,

Zato što je Andro Vlahušić, gradonačelnik Dubrovnika, obećavao u predizbornoj kampanji referendum o golf projektu na Srđu, a u srijedu na javnoj raspravi pred nekoliko stotina svojih građana ponovio manevar kojim izmiče ispunjenje predizbornog obećanja. Vlahušić je naime, promijenio definiciju referenduma i naziva javnu raspravu vrstom referenduma te ispunjenjem svoga predizbornog obećanja.
"Što je referendum?", upitan je Vlahušić u srijedu na javnoj raspravi.
"Piše u zakonu", odgovorio je Vlahušić.
"Zašto je onda javna rasprava referendum?"
"To je jedan od oblika referenduma."

http://www.h-alter.org/vijesti/uvodnik/reci-andro-tko-to-placa#komentar3...

Tko je glasao

što je ovdje uopće javni interes?

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/84338/Golf-na-Srdu-obmana-ili-prv...
Što je u tom projektu javno-privatnog partnerstva uopće javni interes? Projekt Golf Park Dubrovnik Vlada RH proglasila je projektom od javnog interesa.
....Projekt Srđ je milenijska prijevara, poručeno je danas na konferenciji za novinare koju je organizirala Zajednička inicijativa udruga Orlando, Domovina, Grad, Art radionica Lazareti iz Dubrovnika te Zelene akcije i Prava na grad iz Zagreba, koje su poznate po pokretu za zaštitu Varšavske ulice u Zagrebu.
Plan UPU-a za Srđ je opasan, monstruozni projekt, tumor koji će izrasti iznad grada, i to u samom njegovom srcu i jedinom prostoru gdje se Dubrovnik još može širiti, istaknuo je Slaven Tolj u ime incijative udruge Srđ je naš.

Tko je glasao

Teško mi je bilo i dati

Teško mi je bilo i dati plus, a za komentar je još gore. Ne zbog dnevnika, nego zato jer me ždere ista situacija u Zagrebu...

Tko je glasao

Ne treba nista raditi i ne

Ne treba nista raditi i ne treba nikoga zaposljavati ;)
Bit ce MMF duze tu...
A do tada najbolje je da se i dalje posuduje lova u inozemstvu i proda HEP ili sto jos imaju.
Ako bi se neki zaposlili i angazirala neka gradjevinska poduzeca a golferi trosli bilo bi vise zaposlenih, vise love u gradskoj kasici, a to nikako nije dobro.
Ako se gradi u centru, onda je laprdanje o kulturnom spomeniku, a ako se radi na brdu i u vukojebini onda je opet neki vrag kriv.
Ako grad ne vidi interes u barem 300 radnih mjesta, popratno angaziranje taksista, trgovini, boljoj potrosnji vise turista i gostiju sa "brda", onda ne znam gdje zive.
Ima tu i nasjedanja starim dubrovackim trgovcima...
Malo ljudi to van Dubrovnika razumije.
Otprilike " Sloboda se ne prodaje ni za kakve novce!"
A onda dodju stranci i odmah im rasprodaju cijeli stari grad ;)
Ovo je dakle igra zivaca pa ako investitor popusti bit ce golfa, a ako izgubi zivce, doci ce mozda neki drugi.
Inozemna strana ulaganja (FDI) ove bi godine mogla biti za oko 20 posto, odnosno za petinu niža nego prošle godine. Prevede li se učinak manjih stranih investicija na bruto domaći proizvod (BDP), to znači da se inozemna akumulacija smanjuje s pet na tri posto BDP-a, upozorio je Rohatinski. Osim krize, pad inozemnih investicija također je posljedica loše domaće politike poticanja investicija. U Hrvatsko gospodarstvo od 1993. uloženo je 24,4 milijarde eura u obliku inozemnih stranih ulaganja. Najveći dio, nešto više od 14 milijardi eura otpada na vlasnička ulaganja, a gotovo 6,4 milijarde eura na ostala ulaganja. Iznos od četiri milijarde otpada na zadržanu dobit. Promatrano po godinama, najviše je, 4,2 milijarde eura, uloženo 2008.

Tko je glasao

Investitor je jedan opako

Investitor je jedan opako ozbiljan tip za kojeg naš predsjednik Josipović veli da on i njegova žena vole Hrvatsku ---> Korupcija i PravDA.
On djeluje odlučno ---> ZAHTJEV ZA UKLANJANJEM DIJELA ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE RADI
IZNOŠENJA NEISTINITOG SADRŽAJA
, a blog.hr, odnosno Internet dnevnik, odnosno Nova Tv promptno provode njegovu volju iako nije riječ ni o policijskom, a nekmoli sudskom nalogu.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

ne radi ni jedan od ova dva

ne radi ni jedan od ova dva linka. možda to možeš postaviti ovdje na pollitici?

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Sad je čitljivo. Meni nije

Sad je čitljivo.

Meni nije jasno zbog čega je u kaznenom zakonu uopće uveden pojam klevete. To je najgluplja i najnedemokratskija stvar na svijetu i vraća nas opet na "goli otok". Za moj pojam, svatko bi trebao imati pravo govoriti sve, a drugi ga isto tako moći argumentirano demantirati. Na kraju uvijek istina izađe na vidjelo, jer su u cara Trajana kozje uši!

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Ma kakva kleveta, kakve

Ma kakva kleveta, kakve uvrede! Pa ja samo obavještavam javnost da su o hrvatskom konzulu u Izraelu s kojim se Josipović slikao u Moskvi, izraelske, poljske i rumunjske novine pisale da je trgovac oružjem i kog su ti mediji dovodili u vezu s pranjem novca. Pa izraelske novine su pisale i da se u izraelskom parlamentu vodila istraga o korumpiranosti Shimona Peresa kojem je dubrovački dobrotvor platio put na svoje i Brinaričino vjenčanje u Monaco:

Opinion & Comment
Politica: Stiff Reprimand
By E. Rauchberger

Four of Labor's highest ranking officials, Chairman Shimon Peres, Knesset Labor Chairwoman Dalia Itzik, Chaim Ramon and Binyamin Ben Eliezer, received a severe reprimand from the Knesset Ethics Committee.

The story begins four months ago when these four Laborites were invited to a lavish wedding held by millionaire Aaron Frankel of Monaco, a principality known to be only for the rich.

Mr. Eliezer Waltman, director of Citizens for Fair Government and Social and Legal Justice, filed a complaint to the Ethics Committee, claiming that the host of the affair paid the travel and lodging costs for the foursome. According to Knesset regulations, MKs must receive advance approval from the Knesset Ethics Committee for trips abroad except when traveling as part of Knesset delegations.

Peres sent the Ethics Committee a letter saying he had been asked to take part as one of the main speakers at an important academic conference in Chicago and at the 80th birthday party for former president George Bush Senior in Houston, stopping in Monaco on the way home to honor Frankel, who Peres referred to as "a personal friend and a dear Jew." In another letter he revealed he had also been invited to a bar mitzvah for the son of millionaire Daniel Amar in Geneva.

Peres said the travel expenses to the conference and the Bush birthday bash were covered by the sponsoring university, while the travel expenses to the bar mitzvah came from his own pocket. Regarding the trip to Monaco Peres remained silent.

According to Yediot Achronot, Peres explained he took part in the wedding because "Frankel has strong connections in Moscow and he opens up doors in the Russian government in an extraordinary manner." The article said another reason for his attendance was to raise money for the Peres Peace Center.

In response to the Ethics Committee's inquiry, Ben Eliezer said he and Mr. Frankel had a longstanding friendship while stressing, "Mr. Frankel and I have never engaged in business dealings of any kind." Ben Eliezer failed to mention who paid for the flight and accommodations. Therefore the Ethics Committee extracted the information from the report in Yediot Achronot, which said Frankel had sent Ben Eliezer a plane ticket and put him up--along with all of the other guests--at the Hotel de Paris, considered one of the finest in Monte Carlo. Rooms there cost NIS 2,500-5,000 ($550- $900) per night, with suites up to NIS 10,000 ($1,800).

Dalia Itzik was taken aback by the inquiry. After all, she was just tagging along with Peres to Chicago, Houston and Monaco, she explained. In fact the entire trip had been organized by Peres' staff, from the flight arrangements to the daily itinerary. "On our way home," Itzik related, "Mr. Frankel put a plane at Mr. Peres' disposal to allow him to come to the wedding. And since I was subject to the flight arrangements and this trip, I joined Mr. Peres on our way back to Israel." In other words she had absolutely nothing to do with all these plans. Even her attendance at the wedding was imposed upon her.

Chaim Ramon claimed that he had a ten-year friendship with Frankel. "We meet on a regular basis several times a year and talk on the phone frequently," said Ramon, who objected to the committee's nosiness. "The very act of questioning participation in a private affair of a personal friend as an instance of receiving benefit is laughable and ridiculous, and even a bit insulting. According to this same logic an MK should be forbidden from accepting an invitation to dinner in the home of any businessman." He, too, refrained from volunteering information on the flight and accommodations, but according to Yediot, he arrived in Monaco from Vienna, where he had taken part in the private affair of another millionaire, Martin Schlaff.

Unsatisfied with these assorted explanations, the Ethics Committee adhered to regulations: "Funding for travel abroad for a Knesset member may be considered an act of giving material benefit aimed at influencing the Knesset member in the course of his activity." The committee determined that traveling abroad at the expense of an individual who is not a relative falls under the category of "a gift," and therefore decided to give all four ranking Laborites a stiff rebuke.

Nek si za ovo tuže E. Rauchberger, Chareidi World i Knesset ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

jel prima ta švica nas

jel prima ta švica nas hlebince?

Tko je glasao

Mislio sam da komentiram ili

Mislio sam da komentiram ili ne. Već dosta toga sam ispisao o golf igralištima.
U slučaju Dubrovnika odabir mjesta je potpuno apsurdan. Zamo dobro gdje se Dubrovnik još može širiti.
Dakako da bi to zemljište za sam grad bilo zlata vrijedno uz kvalitetnu i promišljenu prostorno plansku dokumentaciju. Nego ne bih baš o tome (tu je 3103 pa neka ona nadopuni).
Golf igrališta se dakako daju napraviti sjeverno od Dubrovnika na prostoru u ZALEĐU između Slanog i Dubrovnika. ( i to ako je Dubrovniku zaista potrebno nešto takvo). Uzmimo da je. Srđ nikako nije mjesto za to.

Ja bih ovdje postavio pitanje vlasništva-titulara zemljišta na kojemu se namjerava podiguti golf igrališta sa "pratečim objektima to jest apartmanima".
Koliko znam Šuica je to zemljište prodala kao da je gradsko. Međutim to tako nije.
Ovdje donosim tekst iz Slobodne (jer linkove malo ljudi otvara). obavezno pročitati da donekle razumijemo o ćemu se radi:
"Iako su je gradski vijećnici posljednjih godina često pitali o investiciji na Srđu, bivša gradonačelnica Šuica nije o tome htjela govoriti, tvrdeći kako ne zna u kojoj je fazi projekt
PIŠe Lidija Crnčević
Saga oko dvojbene prodaje zemljišta na Srđu za potrebe budućeg golf-parka s pratećim sadržajima, nakon nedavne informacije da je izraelski investitor Aaron Frankel zbog neslaganja s gradonačelnikom Vlahušićem zamrznuo sve aktivnosti oko projekta, nastavlja se tužbom Županijskog državnog odvjetništva protiv Grada Dubrovnika.

Županijsko državno odvjetništvo, naime, osporava prodaju 47.000 četvornih metara zemljišta na Srđu jer ono, ističu, pripada Republici Hrvatskoj. Ostaje upitno zašto je bivša dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuica i njezina vladajuća garnitura pristala na prodaju čestica 2240 i 2241, te još sedam parcela na platou Srđa, kad je, prema riječima Tihana Hilje, zamjenika županijskog državnog odvjetnika, Gradu Dubrovniku još 23. siječnja podnesen zahtjev za mirnim rješenjem spora jer zemljište uknjiženo kao gradsko, na temelju niza zakona, do 1. siječnja 2010. treba postati vlasništvom Republike Hrvatske.

− Opsežna dokumentacija o tim parcelama pokazuje da je RH izvanknjižni vlasnik spornog zemljišta na platou Srđa, pa smo Gradu predložili da u mirnom postupku hrvatskoj državi izda tabularnu ispravu za upis uknjižbe prava vlasništva nad tim nekretninama – kazao je Hilje.

Izgradnja terena za golf s pratećim sadržajima na Srđu iznad Dubrovnika podizala je prašinu od samog početka, ali je osobite razmjere poprimila prilikom nedavne smjene vlasti u Gradu.

Tada je, naime, u javnost, koja je od samog početka posve izuzeta od golemog projekta koji im se događa “iznad glave“, procurila informacija kako je Grad Dubrovnik tvrtki “Razvoj golf“ uoči lokalnih izbora prodao kvadrat zemljišta na Srđu po samo 55 kuna, iako je tržišna vrijednost procjenjivana na puno veći iznos.

Novi dubrovački gradonačelnik tada je javno od investitora zatražio da zemljište vrati Gradu, a da će zauzvrat dobili uplaćenih 2,6 milijuna kuna, koliko ga je platio, i to na način “financijskog prijeboja“.

Iako su gradski vijećnici posljednjih godina bivšu gradonačelnicu Šuicu često pitali o investiciji na Srđu, ona o tome nije htjela govoriti, tvrdeći kako ne zna u kojoj je fazi projekt. Istom metodologijom služi se i dalje te za medije izjavljuje kako ne zna detalje o zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva."
Pisano 29.06.09.
Amo sad vidjeti što se dogodilo.
Šuica prodaje zemljište, a koje je trebalo biti državno.
Pri ovoj prodaji (ne gledam na cijenu i što je otišlo u privatne džepove) novac je trebao sjest na račun grada to jest u gradski proračun. E sad ovo je zajeb.
Prodaja zemljišta će morati biti poništena i zemljište će se knjižiti na R.H.
E sad je ovdje drugi zajeb.
Knjiženjem na R.H isto zemljište će biti poklonjeno za golf igralište od strane R.H radi posebnih državnih interesa.
Treći zajeb je taj da će grad trebati vratiti novac onome tko je platio to zemljište gradu (tu kupac gubi lovu koju je možebitno dao Šuici ili netkome drugome).
E sad ima jedna dobra stvar u svim tim zajebima, a koju bi Dubrovčani mogli iskoristiti.
Raspisati referendum o prostorno planskoj dokumentaciji.
Ako to ne ide: Raspisati referendum za ostavku gradonačelnika, a koji je lagao Dubrovčane pred izbore da će o golf igralištu biti raspisan referendum. Dakle Vlaho ti si lagao svoju izbornu bazu.
Shodno tome moraš snositi i posljedice.
Mislim da će Dubrovčani ovo shvatiti kao zadnju slamku spasa za svoje življenje i bivstvovanje na tom prostoru.
Osim toga Vlaho mora i politički odgovarati jer je svojim potezima nanio ili će nanijeti još veću štetu.
Za svoje poteze treba odgovarati i svojoj političkoj stranki (HNS). Nadam se da će u vrhu stranke vidjeti što se događa te reagirati na pravi način (nemojte me radi ovog razapinjati).

Dragi Dubrovčani i Dubrovkinje želim Vam sve najbolje i ne dozvolite rasprodati ono za što su mnogi od Vas (i još mnogi drugi Hrvatski vojnici) dali ono najsvetije-živote.
Kad budete razmišljali o svom prostoru sjetite se i njih i postavite si pitanje "za što položiše živote".
I sjetite se tog legendarnog "Srđa", boraca na njemu, koji je spasio i Vas i Dubrovnik.

NE DAJTE SVOJE, JER DRŽAVNO JE V A Š E, A NE NJIHOVO.

Pozdrav

Grd & lin

Tko je glasao

Kupac je kupio zemljište od

Kupac je kupio zemljište od grada u dobroj vjeri i ako je svoj ugovor o kupoprodaji proveo u gruntovnici i postao zemljišno-knjižni vlasnik zemljišta RH može samo tužiti grad Dubrovnik za naknadu štete, ali nikako ne može dobiti zemljište nazad.
Jedina mogućnost je da netko u kaznenom postupku dokaže prijevaru ili bilo koje kazneno djelo koje je u ovoj kupoprodaji učinjeno tek tada bi RH bez naknade dobila nazad zemljište bez obzira koliko kupoprodaja u međuvremenu bilo.

Tko je glasao

acinum nisu u pravu jer je

acinum nisu u pravu jer je knjiženje čestica bilo u tijeku na R.H. po zakonskim odredbama.
Zemljište je nezakonito prodano što će se i dokazati. Tako nešto slično je bilo i na Mljetu ali tu je mislim zajeba Putin cilu našu LEPU. Jebla ga Kosorica i on nju.
Nisam moga izdržat bez bezobrazluka.

grdi

p.s Dali si pročitao gore navedeni članak iz slobodne?

Tko je glasao

Pročitao sam tekst i jasno

Pročitao sam tekst i jasno piše da je RH vanknjižni vlasnik zemlje, ako je grad prodao zemljište i novi se vlasnik uknjižio kao vlasnik nikakva tužba ne može pomoći RH da dobije zemljište nazad izuzev kaznene odgovornosti ako se utvrdi.
Gruntovnica rješava dokumente po vremenu predaje i to je najvažniji kriterij, ako je grad bio zemljišno knjižni vlasnik i kao takav prodao zemljište a novi se vlasnik uknjižio kao zemljišno knjižni vlasnik zemljišta to je kraj- nema zemlje za RH.
Postoji još mogućnost da je i novi vlasnik vanknjižni vlasnik pa da se svi spore za pravo vlasništva. RH će u tom slučaju dobiti samo ako je prije drugog vanknjižnog vlasnika predala sporne papire u gruntovnicu ili upisala nekakve zabilježbe i vlasničke tužbe prije kupoprodaje grada i investitora.

Tko je glasao

Koja sintetika je taj

Koja sintetika je taj macanov pr
Zbilja smo očito zgodno tlo za eksperimente

Samo je glupo što je yuga već imala famozni i ne samo jedan megalomanija Obrovac izvan pameti i života

I sad ovo prodavati pod petoljetku je zbilja živi piš (da nije tragično)

Tko je glasao

mala napomena: razni koriste

mala napomena:
razni koriste u ovo zadnje vrijeme pozivanje na branitelje, pa bi bilo zdravije malko se maknuti od toga

dakle gledajmo tržišno i stvarno
Srđ je za sada na vrbi svirala od golfa za razliku od golf terena na Vranskom jezeru - ono je u fazi u kojoj je Varšavska - znači šteta se čini.

Dubrovčani imaju već jako puno iskustva, a i pod zaštitom unesca su pa imaju još koji adut u rukavu

Dubrovnik je baš očiti primjer kako prostor i gradnje prežive razna carstva

današnji stupanj razvoja tehnologije uz napuhivnanja derivata doveo je i Dubrovnik, ali i puno raznih drugih svjetskih vrednota pod paljbu barbarstva, koje izgleda nakon nekoliko desetljećja osvajanja napokon tonu

djeca su naša budućnost za desetljećje ili dva, ako oni nemaju šanse za preživljavanje ne mogu niti nas hraniti u starosti. a ako im otmemo sve adute iz ruku zbog svoje indolentnosti, a oni su već prezaduženi kreditima uživanja prethodnih generacija, bit će veselo

Tko je glasao

DJ.C. Pa nije tako daleko od

DJ.C.
Pa nije tako daleko od tržišnog i stvarnog!
Kad bi UPU Srdja prosao, Gradonacelnik rece 9 mjeseci-studiju utjecaja na okolis vec su napravili-samo je moraju provest kroz zakonsku proceduru uvida i javne rasprave i preduvjeti su tu za izvlastenja i trazenje gradj.dozvole. Da se zapravo radi o zadnjem skalinu potvrdjuje i unajmljivanje K.Macana da Dubrovcanima "proda" projekt.
Zapravo sad jedino i ima smisla puhat dok je vruce-kad se dovole izdaju kao u slucaju Varsavske uzalud je nadat se pomoci Uskoka i policije.

DJ.C.

Tko je glasao

pih! neš ti, jezero

pih! neš ti, jezero više-manje! Pa jel imamo Plitvice?! Što će nam onda još jezera. Ionako se ribari svako malo tamo utapaju. Treba ga isušiti! Ma di je to jezero uopće?
Pa što - do sad je tamo ionako bilo odlagalište smeća.
Ali, gle čuda!
"Prošloga je srpnja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost napokon odobrio novac za sanaciju, preko 30 milijuna kuna."
Zašto ne prije 10 god, 5 god - zašto tek prošlu (recesijsku godinu)?
Zato da investitoru očisti okoliš u kojeg će smjestiti 114 vila i 10 apartmanskih zgrada. 30 miljuna laganih, a da je država u krizi!!

http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/golf-tereni-na-vranskom-jezeru-kakva-...

http://danas.net.hr/znanost/page/2010/04/22/0523006.html

"U ovim se vezama ptice s Vranskog jezera ne spominju. One ne igraju golf, ne mogu platiti studije, nemaju ovlasti da išta potpisuju."

"Izrađivači SUO, frendica od Ružinskog i ekipa, tvrde će za navodnjavanje trebati "samo" 476.025 m3 vode godišnje. Isti ljudi kada su radili studiju za golf igralište Fratarska šuma u Istri procijenili su da im tamo za navodnjavanje treba, projecirano na veličinu Baštijunskog briga, 667.950 m3 godišnje, dakle 40 posto više nego na Vranskom jezeru i to u sušnijem podneblju nego što je istarsko! Kako je moguće da u sušnijem području treba čak 40 posto manje vode za navodnjavanje?"
Možda im se kalkulator pokvario, a možda to ide upravo obrnuto, a možda...
Ma vraga, znaju oni da niko neće reagirati.. U Zadru?? Najpitomije ovce. Izuzetno kvalitetni čobani.
To je u biti poticanje poduzetništva, bit će sigurno i zapošljavanja, jebeš tice, jebeš vodu, jebeš budućnost. Daj da sada narod dobije posao/plaću, pokupi se malo poreza za dati plaće državnom mastodontu, a sutra - ko živ - ko mrtav..

Tko je glasao

„Dropulić, ostavka!",

„Dropulić, ostavka!", tražili su prosvjednici pred vratima MZOPUG-a, Ne samo radi Varšavske, već i radi Vranskog jezera i tisuća sličnih „legalnih" malverzacija kojima nam se otima prostor, kojima nam se otima budućnost, kojima nam se otima sve.
Razgovaram često s ljudima koji se trude raditi što bolje svoj posao u institucijama i ministarstvima, ali većina ih ili dobije otkaz ili odustanu od izgovaranja onoga što misle i potpisuju papire bez gledanja. Pričamo ovih dana i o novinarima koji dezinformiraju javnost i slušam opravdanja za njih „naredba je došla odozgo".
Ali ja nemam više suosjećanja za kotačiće koji se vrte u ritmu naredbi odozgo. Niti za one koji su ispijali kave po Cvjetnom trgu posljednjih dana dok je policija odvlačila osvješćenije građane. Svatko tko ne kaže dosta u ovom trenutku, nosi svoj dio odgovornosti i objašnjavat će našoj djeci zašto nam je zelena domovina postala betonska kaljuža.

http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/golf-tereni-na-vranskom-jezeru-kakva-...

Tko je glasao

Što sada imaju Dubrovčani

Što sada imaju Dubrovčani na Srđu? U čemu tamo uživaju? Što je na tom platou?

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

My Soul evo malo golferske

My Soul evo malo golferske propagande koja ide u prilog nekim tvojim promišljanjima.

http://www.youtube.com/user/krzamak#p/a

Dakako uvijek treba čuti više strana. Na brzinu baci pogled gdje se to Dubrovnik može širiti.
Poslije gledanja filmića molio bih te da odeš na google maps pa pogledaj taj teren.
Zatim odi istočno od Omble (rijeke) iznad koje se nalazi Golubov kamen (golubov kamen ovdje spominjem radi onih koji znaju zašto ovo pišem). Zatim idi po karti slobodno do granice sa BiH iznad Bistrine.
Kako vrlo dobro poznajem te terene i ne samo te uvjerav te da tamo ima mjesta za golf terene. E to je sve udaljeno nekoliko desetaka kilometara. Neš ti kilometraže koju treba proći. Golferi su spremni za dobre terene proči sa jednog kraja zemlje na drugi, a kamoli kojih desetak kilometara. Ovako će imati vile na Koločepu, Šipanu ili negdje u grodu te fino sjednu u gondole i eto ih gore. ah zaboravih ti napomenuti da između dubrovnika i Bistine ima sasvim dovoljno državnog zemljišta za te terene.
Dakako ti tereni bi se fantastično uklapali sa terenima koji su razno razni marčapijaši dobili u služnost za podizanje višegodišnjih nasada (pitaj IGH, ako već te terene nisu "prprodali" nekome drugome-jeb ga zakaza posal ca Crnom Gorom).
E sad kad smo to apsolvirali hade opet na google map pa idi južno prema Cavtatu i granici sa Crnom Gorom. Bilo bi interesantno karte poklopiti sa katastrom te vidjeti čije je zemljište na sudu.
Možda tamo ima terena za golf???????

jebem ti oni našli Srđ.
A vidi našeg Krešimira Macana. U tri. pm. je dobar:):):). Zna čovjek gdje dignuti lovu.
Ivela se u kratkoj izjavi oprao i prebacio fino lopticu na građane Dubrovnika.
E moj i naš predsjedniče, kad bi se Dubrovčani i prekrasne Dubrovkinje pitali nebi toga bilo.

Gospodine Predsjedniče zar niste svjesni da se oni ne pitaju nego krugovi koji su u Vladi R.H, a mnogi bliski vama.
Aj ima dobra stvar u svemu ovome da Ivela ne igra golf kao Mesić pa valjda neće biti lobiranja za golf ekipe. Stipe ako sam pogriješio ne ljuti se i nadam se da grizu arbuni ili zubaci.

A na kraju My Soul pogledaj ovaj filmić:
http://www.youtube.com/watch?v=FlVhuCDxWLs&feature=related

Misliš li i dalje da Srđ treba dati razno raznim jebivjetrima.

ja mislim da ne.

grd & lin

Tko je glasao

na Srđu imamo: državne

na Srđu imamo:
državne politike koje su uglavljivale nepravedne zakone po kojima je otimačina javnih dobara postala legalna i legitimna.
http://www.vecernji.hr/vijesti/teolog-dr-sc-tonci-matulic-uzrok-krize-je...

Tko je glasao

možeš li biti ozbiljan i

možeš li biti ozbiljan i odgovoriti na jednostavno pitanje: što je sada na Srđu? ne zanimaju me društveni odnosi, već me zanima što se tamo nalazi? fizički.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

pusto brdo, niš ne vrijedi

pusto brdo, niš ne vrijedi (osim pogleda, a imao je i poznatu stratešku ulogu početkom devedesetih)

Tko je glasao

3103, oprosti ali ovo tvoje

3103, oprosti ali ovo tvoje da zemljište niš ne vrijedi stavio bih pod velike navodnike.

grdi

Tko je glasao

kod cinizma navodnici nisu

kod cinizma navodnici nisu dovoljni
dušica to ne bi prepoznala niti onda

Tko je glasao

uuu svašta. izgleda da je i

uuu svašta. izgleda da je i tebe lupio poveznik-sindrom.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao
Tko je glasao

a što je to nego spam, što

a što je to nego spam, što si grdilinu napisao?! zar takvo što doprinosi razvoju diskusije kakvoj pollitika teži? imaš brvno u oku.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

hvala na odgovoru. konačno

hvala na odgovoru.
konačno da saznam što će to dubrovčani izgubiti, a čega su se naužili u proteklih 10 godina, u kojih su se smijenile dvije oprečne vlasti, koje im nisu priuštile ništa drugo do pustog brda. zbilja dramatičan gubitak: nisam imao ništa od pustog brda pa ću puno izgubiti time što i dalje neću imati ništa od pustog brda.....osim ipak, lovicu svjetske elite, koja će gore igrati golf i prenoćiti, a večeri provoditi u šopingu po dubrovačkim elitnim dućanima i elitnim ugostiteljskim objektima.
no možda je ipak bolje da i dalje tamo stoji pusto brdo? jer što će nam svjetska elita, kad je na stradunu ionako gužva od gostiju s kruzera, koji dođu na pol sata, istresu svoje smeće i odu dalje.

p.s. scenarij propasti elitne destinacije već viđen. stara dama opatija silno je željela turizam, no starosjediocima je smetala buka iz kafića. pa su svim silama istjerali vlasnike kafića iz opatije, a s njima i njihove goste. sad opatija ima svoju spavaonicu, mirno spava, ali bez šuške. gosti se preselili u rijeku, gdje buka nikome ne smeta.
pouka: ne možeš biti pošten i j..en!

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

konačno da saznam što

konačno da saznam što će to dubrovčani izgubiti,

Nece nista izgubiti!
Ostati ce isti broj nezaposlenih, a uz pretpostavku da golferi ne bi vjecno cucali na brdu vec i potrosili koji € ili $ u Grooooooooodu, nece se zamarati ni sa povecanim utrskom.
Na taj nacin tete iz zavoda za zaposljavanje nece imati strah od manjeg broja klijenata, momci iz Vlasti ce i dalje cmizdriti da nema investitiora, a prazna kasa tko zna radi cega ce i dalje zadrzati sharm govana koje svake sezone plivaju na gradskoj plazi, nedostatak parkiralisnih mjesta, problemetiku cesta, vode el. energije i ocajne zracne luke.

Tko je glasao

naime, nitko ne govori da

naime, nitko ne govori da treba ostati pusto brdo (ako ekolozi i drugi stručnjaci ne vide neku drugu vrijednost - to ne znam), nego:
http://pollitika.com/pljacka-stoljeca-ili-posao-stoljeca-u-dubrovniku#co...

Tko je glasao

Nije mi jasan tvoj stav

Nije mi jasan tvoj stav trebali Dubrovniku novih ulaganja i investitora ili ne treba.
Ako ne treba tada to treba javno reći napisati da novi investitori nisu poželjni Dubrovnik ima sve što mu treba i kraj priče.
Ako treba novih investitora tada nije realno očekivati da će netko uložiti svoj novac da ne zaradi, tu je jedino sporno tko će investitoru uzeti proviziju. Ja ne vjerujem da i jedan investitor tog nivoa 900 000 000 EURA želi napraviti ružnu zgradu ili ružan projekt, a kad toliko ulaže naravno da želi vratiti uloženo i zaraditi. Ne raszumijem tko bi trebao ostvariti dobit. Ti kažeš da Duborvnik ne može plaćati 8 milijuna kuna za podzemnu garažu, kakva mu je mogućnost da riješi investicije ovog tipa vjerojatno nikakva i opet dođemo do pitanja jer Vi želite investitora ili ne. Gradnjom ovog kompleksa okolna zemlja će poskupjeti 50 puta bez da vlasnik uložio i jednu kunu u bilo što.
Nisam siguran da imate nekoliko investitora koji su spremni uložiti gotovo milijardu eura u projekt koji nije odmah uz more ili u bilo koji projekt u Dubrovniku ili bilo gdje u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Ovako inače ide uobičajeni

Ovako inače ide uobičajeni razgovor, nekad zvan „gluhi telefon“, a danas „izgubljeni u prijevodu“. Inače uobičajeno je da se ovakva vrsta „dijaloga“ vodi između uljudne samovlasti i njihovih birača tzv. hlebinaca.
@DJ.C.:
Golf je u ovom slučaju sredstvo da miljenici i financijeri političkih moćnika dođu do jeftinog zemljišta na kojem će moći graditi vile i apartmane i njihovom prodajom masno zaraditi
@acinum:
Gradnjom ovog kompleksa okolna zemlja će poskupjeti 50 puta bez da vlasnik uložio i jednu kunu u bilo što

Sindrom Varšavska ili Hypotekarni sindroam (odnosno kako naše postaje njihovo pod nazivom "javni interes") diljem zemlje prenosi se putem zakona o golfu i srodnih zakona

Tko je glasao

Nitko nije terao ljude da

Nitko nije terao ljude da prodaju zemlju po 7 eura u vrijeme donošenja prostornih planova, za planove su znali, nitko njih nije prevario niti ih je mogao natjerati da prodaju zemlju.
U ovom slučaju ništa naše ne postaje njihovo već uz ulog od gotovo milijardu eura drača i korov koji nitko nije htio ni pogledati vlasnici prodaše za 7 eura/m2 ( kvadrat najvalitetnije oranice u Slavoniji se prodaje po 0,5 eura/m2 i ljudi su zadovoljni ). Naravno da će poslije velikih ulaganja zemlja i okolna vrijediti puno više i da će oni što ulažu na tome masno zaraditi.
Nije mi jasno što tu gubi Dubrovnik i građani Dubrovnika i okolnih naselja?

Tko je glasao

Nije mi jasno što tu

Nije mi jasno što tu gubi Dubrovnik i građani Dubrovnika i okolnih naselja?

Dubrovnik gubi u svakom slucaju!
Dobivaju diletanti i udruge "antiprotivni svemu & svacemu".
Jako je zanimljiva mantra o tome da netko silno zeli ovdje sve kupiti. A realno je da je takvih jako malo.
To su bili pojedinci koje su dubrovcani jedva docekali i prodali im cijeli stari grad koji je sad zimi prazan za 4-10.000€/m2.
Poslije 5% poreza opcini to je zavrsena prica.
Ako je sto ostalo, dobije se za 3500€/m2 van centra navodno i po 1800€.
Sve sa tendencijom pada cijena....
Ozbiljne investicije?
Mi nemamo klimu ni adekvatno obucenu radnu snagu za takve poslove.
A to znaci da nece biti novih radnih mjesta.
Ako racunas da je 1 radno mjesto cca 50.000€ a moze biti do 250.000€ u high tech poslovima, onda je jasno sto Dubrovnik gubi.
Prodati stan ne otvara ni jedno!
Treba vidjeti koliko mjesecno u gradu potrosi 300 nezaposlenih sa 0 kuna primanja a koliko 300 zaposlenih sa 4-5000 kuna. Uz ovo treba pribrojiti i davanja za mirovinski, zdravstveni razne lokalne poreze itd.
+ vise posla za taksiste, ugostitelje, razne servise i dr.

Tko je glasao

možda ti negdje drugdje

možda ti negdje drugdje živiš, premda mislim da je i u drugim zemljama slična shema, ali te manje onda diraju i zanimaju takve stvari....uvijek je jednaki obrazac: zaštićeno, neplodno zemljište, ničem ne služi ili park prirode, uz redovno hrpe nasljednika pa treba "očistiti" terete..... nekako sasvim slučajno prodaja od prvih vlasnika bude neposredno prije nego li se promjeni plan (ovaj detalj je zajednički sa drugim zemljama), puno raznih agenata kupaca ali iz istoga ishodišta, u slučaju Hrvatske u glavnom kupnja by hypo u pozadini.
Potpuna budzašto prodaja. Osim toga plan je opet "javni interes". To što je preprozirno da je "golf teren" samo oblik "nacionalizacije", pa ako se i nađe netko tvrdoglav tko ne želi prodati- "javni interes" rješit će problem. Naravno za nekoliko godina, obzirom da su golf tereni potpuno neprilični Dalmaciji i Primorju zbog nedostatne količine vode, oni postaju gradilišta za apartmanska naselja i turistička zdanja (to je već ugrađeno u zakonu o golfu kao prateće građevine i to bez plaćanja doprinosa prilikom realizacije, odnosno mi opet financiramo infrastrukturu), odnosno tereni vrijede ne 50 nego 500 x više.
obzirom da investitori ne mogu otplatiti kredit, a i dobijaju ogromne kredite bez pokrića, (tj bilo tko može biti strani ulagač, da pače bez love) banka sijeda na svoju hypoteku
Dubrovnik i građani Dubrovnika, i prvobitni vlasnici parcela prvenstveno gube previše - oni i njihova djeca nisu vlasnici toga. To se moglo isto napraviti uz sve ekološke i ekonomske studije na način da građani imaju dionice u tome, odnosno da su oni stvarni suvlasnici, i da na taj način osiguraju budućnost. Znači da strana stvarna ulaganja, ali nikako bez većinskog vlasništva građana ili grada

ekonomiski i pravni stručnjaci bi trebali osmisliti način kako da potencijalno dobro ostane u vlasništvu i interesu građana. Na koji način ograničiti krupni kapiatal ili ga pretočiti u vlasničke udjele građana a ne kuma nekog gradonačelnika

E sada - studije nikako ne bi pokazala golf terene kao isplative, ali bi svakako bili to neki drugi turistički sadržaji.
Golf tereni su velika varka kojoj kuhinju trebamo tražiti izvan granica naših lidera a i zemlje

Tko je glasao

Ja vjerujem da ovo što si

Ja vjerujem da ovo što si napisao lijepo zvuči svima koji nikada nigdje nisu uložili svoje kune ili eura u bilo koji posao, pa bih te molio da po ovim kriterijima koje se naveo napišeš bar jednu veću investiciju na kugli zemaljskoj i okolnim planetama koja je na taj način realizirana. Posebno me zanima dali postoji igdje da vlasnik trenutno bezvrijednog zemljišta ( na njemu ne ostvaruje nikakve prihode) bude većinski vlasnik u investiciji. Ja sam siguran da bi investitori u ovaj projekt prihvatili kao suinvestitore i vlasnike zemlje i lokalnu upravu, ali s istim pravima i obvezama. Kod dobivanja takvih kredita traže se osobne mjenice ( i to nekoliko njih) svih odgovornih za realizaciju projekta i svih onih koji će ostvariti dobit iz projekta. Nisam siguran da bi bivši vlasnici dali svoje osobne mjenice za uspjeh ovog projekta.
Grad nema sredstava u proračunu i svakako računa na prihode iz realizacije u ovom projektu, što bi bio ulog grada da bi grad i građani bili većinski vlasnici.
Ako znaš bar jedan takav primjer molio bih te na napišeš.

Tko je glasao

ajde idemo odostraga: kako

ajde idemo odostraga:
kako to da grad nema sredstava u proračunu (pogotovo svjetski biser), kako to da mi koji smo zemlja meda i mlijeka (imamo plodno tlo, zdravu još uvijek vodu, čisto more, na umjerenom podneblju, ljudi svjetski poznato nisu lijeni....) stalno, već tradicionalno imamo problema sa punjenjem proračuna i sa naravno "štakornjacim" i do grla smo u dužničkom ropstvu?
mi smo stvarno preteća u raznim eksperimentima zadnjih stotinjak godina, valjda od atentata na franju ferdinanda
kako bilo tko može reći da je i mali pedalj ove zemlje bezvrijedan?
to je trud oko toga, debeli trud
o tome pišem apsolutno u svim svojim dnevnicima i komentaraima
spamanja my-soul rijetko su konstruktivna, ali ovdje ćemo ih u to pretvoriti

recimo neki dan nakon 4 desetljeća uzgoja bespravne gradnje, neka predsjednica općine se sjetila:
http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/Articl...

stalno pružam stručne uloge privatnim ulagačima i dobro znam o čemu pričam.
istina je da nema baš takvih investicija i ne pratim to, možda ima u Kini, ostalo na koje smo navikli da je ugled je čisti obrovac i to sada izlazi na vidjelo
nije za ludu gospođa Ostrom dobila nakon pola stoljeća tupljenja po ovom modelu Nobelovu nagradu.

Tko je glasao

Nisam dobio odgovor što će

Nisam dobio odgovor što će uložiti grad Dubrovnik i građani Dubrovnika da bi mogli tražiti 50% vlasništva u projektu gdje strani investitor ulaže milijardu eura ?
Kakvog investitora žele građani Dubrovnika i u koje sadržaje?
Mogu razumijeti da nekom smetaju golf igrališta iz bilo kojeg njemu prihvatljivog razloga , a i investitoru u ovakav projekt golf je sporedan i on bi taj sadržaj zamijenio i nekim drugim zanimljivijim i popularnijim sadržajem kojim bi mogao privući više ljudi. Investitor sav svoj interes vidi u gradnji exkluzivnih stanova i apartmana i kroz njih će vratiti svoju investiciju. Što god budu skuplji ti stanovi to bolje za turizam Dubrovnika a i za investitora. Obzirom na ukupnu površinu lokacije 10% građevinske zone sigurno nije preizgrađenost, betonizacija i sl.
Takav investitor da ulaže u Slavoniji dobio bi besplatnu zemlju, komunalije, komunalne doprinose i još bi s Vladom RH dogovarao i dobio raznorazne subvencije za upošljavanje radnika i bio bi oslobođen 10-tak a možda i više godina poreza na dobit. Na takav ugovor nitko ne bi bio protiv, naprotiv svi bi ga podržali.
Imate li možda drugog sličnog investitora pa da vlasti favoriziraju jednog investitora na štetu drugog ?
I dalje mi nije jasno koga investitor oštećuje i na koji način ?

Tko je glasao

DJ.C. Ukratko 8 milijuna

DJ.C.
Ukratko 8 milijuna kuna godisnje je minus s kojim posluje javna garaza-nastala tajnim ugovorom gradonacelnice i odvj.ureda koji predstavlja ponovno tajnog investitora. Oni koji pune proracun Dubrovnika morali su znati za ovu mogucnost, odnosno lako predvidljive gubitke. Da je Grad bio dobar gospodar samo bi napravio neovisnu studiju i istraživanje i ona bi pokazala ovolike gubitke.
Slično je i sa Srdjem-gore se gradi smještajnih kapaciteta namijenjenih prodaji u veličini od 3000 kreveta. Kad bi bilo tko u Dubrovniku gradio ovoliki broj kreveta i platio komunalne doprinose, gradski proracun bi pucao po šavovima.
Slično kao u Varšavskoj novac namijenjen komunalnoj blagajni završit će u cjelosti u opremanju infrastrukture apartmanskog naselja gore na Srdju. A da "neplaniranu" HEPovu velikodušnost ne spominjemo.
Nadalje, uz spomenutih 10% izgrađenosti koja tobože nije velika, a u biti čini 31ha prenamijenjenog i u bescijenje kupljenog zemljišta koje načičkano vilama vrijedi i do 400-500 eura po m2, gore idu i dvije turističke-čitaj apartmanske zone (čiju površinu građevinskog-turističkog zemljišta trebam provjerit)!!!
Sve priče o porastu cijena nekretnina ne drže vodu-dužnost političara u ovoj državi bi trebala biti da osiguraju uvjete da u ovoj državi od svog rada možemo živjeti! A ne od rasprodajenaslijeđene imovine.
O ulozi Srđa kao zadnjeg mogućeg prostora za smještanje sadržaja kojih Grad nema (obrazovnih,kongresnih, istraživačkih, rekreacijskih-naravno za građane a ne za čanove golf kluba) dovoljno je govorio 3103

DJ.C.

Tko je glasao

Obzirom na naslov tvog

Obzirom na naslov tvog dnevnika pljačka ili posao stoljeća moj stav je da je to prilika za posao stoljeća, a kad pročitam tvoje razloge protiv tog projekta još sam više uvjeren da će projekt biti realiziran.
1. Grad Dubrovnik i drugi gradovi u RH nisu poduzetnici. Projekti komercijalnog sadržaja prepuštaju se privatnim investitorima, a projekti koji nemaju ekonomsku opravdanost ali imaju potrebu 2-3 ili 5 mjeseci godišnje su projekti koje financira lokalna uprava. Kad nema novce da sama izvede investiciju tada se traži pasrtner koji će to financirati uz učešće grada i koliko sam razumio to je problem podzemnih garaža. Turistička sezona je kratka i popunjenost garaža van sezone je mala i normalno je da je privatni investitor u toj investiciji tražio zaštitu za sebe. Ako gradu trebaju parking mjesta u špici sezone logično je da grad u toj investiciji preuzme i rizik. Kako se bude produžava sezona tako će se smanjivati i gubici.
2.Komunalni doprinos koji plati investitor su namjenski novci za gradnju infrastrukture i ne mogu se trošiti u neke druge projekte i programe. Tako je svugdje u svijetu pa bi trebalo biti i u Dubrovniku.

3. Takovo zemljište kupljeno po 7 eura/m2 je vrlo skupo zemljište.
Prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko plaća investitor i ti novci su prihod lokalne uprave. 310 000 m2 koliko iznosi površina građevinskog zemljišta x 100 eura/m2 koliko bi trebala iznositi naknada za prenamjenu je prihod oko 31 000 000 eura.
Druga velika stavka koja investitoru povećava cijenu od 7 eura/m2 je sama gradnja oko 2 700 000 m2 golf terena ili dugih ne komercijalnih sadržaja što će iznositi dodatnih cca 200 -250 milijuna eura ili cca 700 eura/m2 građevinskog zemljišta
Kad sve zbrojimo investitora kvadrat građevinskog zemljišta bez komunalnih doprinosa, vodoprivrednih doprinosa i sl. stavki košta oko 800 eura/m2 što nije malo i nije bescjenje.
Ne znam koliki je komunalni doprinos u Dubrovniku po m3 bruto volumena pa da izračunamo u grubo i kolika će biti građevinska cijena izgrađenih apartmana ili vila. Pretpostavljam da koeficijent iskoristivosti 1 tj. da se na građevinskom dijelu lokacije od 310 000 m2 može izgradioti maximalno 310 000 m2 bruto stambenih objekata ili oko 1 000 000 m3.
Na taj cca 1 000 000 m3 obračunava se komunalni doprinos...................( molio bih pomoć od upućenih) i vodoprivredni doprinos u iznosu od 25 kn/m3 ili 25 000 000 kuna što je prihod Hrvatskih voda.
Kvalitetnija gradnja ( ako je za prodaju preko 3 000 eura/m2) morala bi koštati oko 1200-1500 eura/m2 ovisno o kvaliteti opreme , uređenosti okoliša i sl. što će se u ovom projektu sigurno ispoštovati, jer se inače ne može prodati.
Već iz grubih brojki je jasno da će prodajna cijena tih apartmana morati biti i preko 4 000 eura /m2 da bi investitor "masno" zaradio.

Tko je glasao

Ne ulazeći u tvoju

Ne ulazeći u tvoju računicu, acinume, mislim da poput mnogih u Hrvatskoj imaš slijepu pjegu za nešto što se zove javno dobro. Takve ljude prepoznajemo po zastupanju stava da je primarna zadaća politike služiti privatnom interesu (čija domena je, naravno, ekonomija). Da se radi o dominantnom stavu, pokazuje i velika većina diskusija o politici u kojima se jedino razgovara upravo o ekonomskim pitanjima. Drugim riječima, za ekonomske probleme traže se politička, a za politička ekonomska rješenja. Ja smatram da u tomu leži objašnjenje zašto je ovo društvo i svi njegovi podsistemi zapalo u ćorsokak krize iz kojeg se ne nalazi izlaz.

I nije to samo hrvatski problem. Ekonomski sustav, poglavito njegova financijska branša (koja se, usput budi rečeno, funkcionalno izdiferencirala do stupnja da ima još samo jako daleku vezu s proizvodnjom upotrebnih vrijednosti), ovladali su političkim i prijete da ga potpuno neutraliziraju. I to na štetu javnog dobra i zajedničkih dobara čija pravedna raspodjela i održiva upotreba jamče opstanak ljudskog roda na planeti Zemlji. Najefikasnija metoda kojom se potiskuje političko (specifična razlika ovog podsustava je briga za javno dobro) je lažno prikazivanje privatnog i partikularnog interesa kao općeg. I to baš uz pomoć računica sličnih ovoj tvojoj.

Radi se o sljedećoj dilemi (globalnoj, opet naglašavam): da li treba postaviti granice interesima u ime javnog dobra ili je njihova liberalizacija i deregulacija jedini mogući način da se to javno dobro ostvari? XIX i XX stoljeće bili su u znaku ovog drugog. Dok se moglo (bogati prirodni resursi, nova tržišta, imperijalni ratovi itd.). Danas je jasno da daljnje guranje u tom smjeru vodi ravno u katastrofu (koja može rezultirati i zbrojem mnoštva manjih katastrofa). U konkretnom slučaju, radi se o katastrofi zaštićene svjetske baštine koja kao da nije dovoljno atraktivna sama po sebi pa bi ju privatni interes želio "oplemeniti" dodatnim sadržajima (ring a bell?).

Da me ne bi krivo shvatio, ne želim moralizirati oko privatnog interesa (u privatnosti svatko nek radi što mu je volja, zar ne?), nego me muči ta lakoća kojom mu se klanjaju upravo oni ljudi koji će prvi pasti njegovom žrtvom (vlasnici zemljišta, stanova, kuća). Kao i to da oni koje plaćamo da vode brigu o našem dobrom životu u zajednici ne čine ništa da te ljude informiraju i zaštite, jer su ionako već kupljeni da glumataju i mašu računicama. I na koncu, ako već hoćemo govoriti o ekonomiji, kakve to upotrebne vrijednosti za zajednicu može stvoriti golf? I po kojoj cijeni prostora i prirodnih dobara?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

mnogi su bili nekad uvjereni

mnogi su bili nekad uvjereni u razno da će uspjeti
tebi je normalan ovaj megalomanski duh, sa sigurnim uspjehom i platišama svega, sve na naš račun (toga više pak nema)
u stilu: eto to brdo ću ja, ono drugo uzmi ti
da sada ne razglabamo o toj sramotnoj strani i poražavajućoj
reci ti kako je uspio Dubrovnik biti u proračunskoj dubiozi
(imaš link na nekom mom komentaru kako je predsjednica općine Rogoznica za tren ustanovila da m3 u kućama ima duplo više od onoga što je na papiru)
odnosno već dugo se moglo uspješno poslovati svugdje
i sada evo stiže Veliki Spasitelj koji će kupiti brdo i bit ćemo spašeni
....možda da otvoriš pr agenciju, ovaj macan se potrošio

“O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do,
uzroče istini od naše sve slave,
uresu jedini od ove Dubrave,
sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti!”

Tko je glasao

Prvo građani Dubrovnika

Prvo građani Dubrovnika već jesu uložili, a to je ono što im je oteto (neka je to 25%)
Ako pratiš bar površno slučaj ho-to, jasno je da taj niti taksenu marku iz svoga džepa platio nije. Bilo koji jbvjtr može dobiti kredit, jer i tako nije bitno da on uloži, bitno mu je dati što veći kredit i onda zainteresirana ekupa nakon otimanja hypotekom preprodaje do besvjesti.
Kako sada raspored svijesti stoji u snagama koji se bave industrijom napuhavanja, tu ti sam grad će imati gaće na štapu (mogao je i ovaj gradonačelnik naparaviti sprdačinu sa ljudima i dijeliti im gaće kao istarski župan – sutra će nositi te gaće na štapu)
Drugih 25% građani plaćaju kroz izgradnju infrastrukture, odnosno obzirom da se radi o „javnom interesu“ svi mi sufinanciramo.
Sobarice, kuharice i ostalo osoblje može doći jeftino od svukud, možda i besplatno.
Profit ide vlasniku, država i grad će ubrati mrvicu, sve u svemu vratiti uloženo kroz 50tak godina.

http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Politika/Cicak-Zakon-o-golfu-prikri...
HHO je podnio Prijedlog zato što smatra da se iza tog zakona krije organizirani pokušaj pljačke i kriminala, u vrijednosti od gotovo 40 milijarda eura. Evo kako o tome zaključujemo:
U svijetu su standardne veličine igrališta za golf oko 60 hektara, dok naš Zakon propisuje najmanje 85 hektara. Naš Zakon dopušta izvlaštenje do 20% ukupne zemljišne površine u privatnom vlasništvu, a 30% u vlasništvu Države ili koncesija lokalne samouprave. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u RH dopušteno je do 10% izgrađenosti (hoteli, apartmani), dok se ovim zakonom dopušta 25% izgrađenosti. Po svjetskim standardima, pri gradnji igrališta za golf smatra se dovoljnim izgraditi prateću infrastrukturu namijenjenu samom igralištu (parkiralište, servisne zgrade, klupska kuća, restoran) na površini od 2 hektara. Ne treba dakle previše znanja i pameti da se shvati komu i čemu služi ovakav Zakon. Pitanje zašto se pri donošenju odluke o ovako golemom pothvatu ne razmatra mogućnost koncesijskog odnosa nameće se samo po sebi.
Najnovija zbivanja oko pokušaja legalizacije protuzakonito izgrađenih prekomjernih 5000 kvadrata stambenog prostora u vilama uz terene Golf&Country Cluba Zagreb na lokaciji Blato, preko puta Arene, a tik uz nedovršenu Sveučilišnu bolnicu, pokazuju pravu pozadinu projekta „golf“. Na toj se lokaciji nezakonito vadio šljunak, što je bilo i kažnjeno, no nikakva kazna ne može nadoknaditi nastalu ekološku štetu. Ovaj primjer zorno pokazuje da je pitanjima u vezi sa Zakonom o ogralištima za golf trebalo posvetiti pažnju čitave hrvatske javnosti.
Prave razmjere šteta što ih donosi ovaj novi Zakon možemo dočarati na primjeru “Brkač”, na projektu po kojemu bi se gradio golf-kompleks u dolini rijeke Mirne, podno Motovuna, koji bi posvema uništio slikovitost toga kraja. Investitor „Brkača“ je tvrtka Jupiter Adria koju zastupa odvjetnički ured Veljković - Modrušan - Jelenković. Isti je ured potaknuo i, navodno, izradio ovaj novi Zakon o igralištima za golf, a među ostalima, njegov je inicijator bila i tvrtka Skiper koja je s 3,000.000 kuna financirala izborne kampanje HDZ-a na proteklim izborima. Izrađivač studije o utjecaju na okoliš je IGH, čija je suvlasnica ministrica gđa Matulović Dropulić.
O kakvim se razmjerima građevinskih zahvata skrivenih iza golfa radi vidi se iz toga što se projektom “Brkač” predviđa gradnja 60 smještajnih objekata s 500 postelja. Tu je i jedan hotel, 59 vila s bazenima, 7 apartmanskih zgrada, 19 jezera, dva akumulacijska jezera, brojni prateći objekti i parkiralište za 600 automobila. Samo u Istri predviđena je gradnja 13 takvih golferskih apartmanskih naselja. Na svakom terenu od najmanje 85 hektara dopuštena je gradnja “pratećih sadržaja” (hotela, apartmana, ugostiteljskih objekata), na površini od 212.000 m2. Prema najgrubljim procjenama, vrijednost je tih objekata do 500 milijuna eura. Pomnožimo li to s 80 predviđenih lokacija širom Hrvatske, dolazimo do vrijednosti između 35 i 40 milijarda eura svih "golferskih“ objekata. Što ako tereni za golf budu veličine više od 85 hektara, npr. 100 ili više hektara? U tom će slučaju i 25% zemljišta pretvorenih u građevinsko, za apartmanizaciju biti višestruko povećani, ali i profiti koji se skrivaju iza Zakona o igralištima za golf.

ukratko:
gradska ili privatna zemljišta daju se budzašto
stranom investitoru gradi igh koji je spušio sve poslove, osim rampe u varšavskoj
dobro, "naša" firma radi
imamo događanja apartmanizacije, pod "elitnim" turizmom
investitor i ekipice dobro zarade, par puta preprodaju, ostane devastitrani prostor na koji ne ide niti masovni turizam jer je preskupo gondolom do mora

da li je Srđ pogodan za širenje grada ili za stvarnu rekreaciju, ali u svakom slučaju za stvarni je javni interes građana to, a ne apartmanizacija kakva je strahovito naštetila španjolskoj....sada se to pokušava reprizirati ovdje iako je poznato da se na koncu akteri u španjolskoj nisu dobro proveli.
ali obalni pojas je trajno uništen

Tko je glasao

Kao što sam već napisao, u

Kao što sam već napisao, u prethodnom komentaru DJ.C., očekivao sam neke konkretne i jasne primjedbe na ovaj projekt, ove Vaše primjedbe su na žalost smiješne :

1. Ništa gradu ni građanima Dubrovnika do sada nije oteto, već naprotiv kupljeno zemljište je preplaćeno.
Prvoklasna oranica u RH vrijedi 0,5 eura/m2, kvalitetan voćnjak oko 2-2,5 eura/m2, a kvalitetan vinograd u Italiji, Francuskoj vrijedi oko 10-12 eura/m2.
Iz ovih brojki je vidljivo da je predmetno zemljišta na Srđu preplaćeno 15 puta.
Prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko plaća investitor, a ne grad ili građani Dubrovnika.
Bilo bi lijepo , ali nije realno da investitor sve plati a da grad i građani Dubrovnika samo naplate razliku vrijednosti.
Molio bih te da mi napišeš gdje ti tu vidiš 25% otete vrijednosti gradu građanima Dubrovnika.

2. Ne može svaki jbvtr dobiti ni milion kuna, a pogotovo milijardu eura kredita. Kad bi investitor digao neralno visok kredit i uzeo dobit iz investicije u startu i u slučaju propasti investicije tj. zatvaranja golf igrališta cijene tih apartmana bi naglo pale i onaj tko je dao krediti bi izgubio ne bi zaradio u budućim preprodaja. Ti apartmani imaju najveću cijenu ako je golf igralište ili neki drugi jednako privlačan sadržaj u funkciji. Onaj tko ulaže vlastiti novac kao investitor ili kreditor pogotovo ako se radi o milijardu eura će jako dobro cijeli proces nadzirati i kontrolirati. Propašću ovog projekta ne zarađuju se novci, već gube.

3. Gradnju infrastrukture financira investitor plaćanjem, komunalnog doprinosa. Visinu komunalnog doprinosa određuje lokalna uprava svojim aktima koji su već na snazi i prije pokretanja ovog projekta. Sredstva koja kroz komunalni doprinos uplaćuju i drugi investitrori u Dubrovniku i drugim općinama i gradovima su strogo namjenska za gradnju infrastrukture. Ta sredstva također daje investitor, a ne grad ili građani Dubrovnika.
Molio bih te podatak, ako znaš, kolika je vrijednost komunalnog doprinosa u Dubrovniku po m3 bruto volumena.

4. Grad i država ne ulažu ništa izuzev sredstava koja kroz razne naknade uzimaju od investitora. Nije normalno očekivati da investitor sve plati i za to ne dobije ništa.

Postojeći Zakopn o golfu omogućava građanima i Dubrovnika i drugih lokalnih uprava da odrede lokaciju , a kao su oni i vlasnici zemlje mogu osnovati sami poduzeće izgraditi golf terene ili neki drugi sadržaj i preprodati apartmane i svih 40 milijardi koje navodi HHO ostaviti sebi i svojoj lokalnoj zajednici. O svemu odlučuju građani u lokalnoj upravi.

Zašto oni to ne rade jer žele i ovce i novce, a to ne mogu dobiti i zato su problemi.

Ako ja dobro razumijem kud idu Vaši prigovori i primjedbe, investitor bi trebao zemlju platiti gradu i sadašnjim vlasnicima 400-500 eura/m2, platiti sve zakonima propisane naknade, izgraditi kompletnu infrastrukturu, dopustiti građanima i gradu većinsko vlasništvo i onda bi sve bilo u redu - toga nema nigdje u svijetu pa neće biti ni kod nas, a inzistiranje na tome je smiješno.

Građani Dubrovnika mogu odlučiti da na Srđu nema nikakve gradnje i da su to prije odlučili nebi ni bilo investitora tog nivoa.

Ponovno se vraćamo na početak treba li Dubrovniku investitor tog nivoa ili ne.
Ako treba koji su to sadržaji, projekti koje im gradska uprava može ponuditi za ulaganje, a ako ne treba to treba javno reći i nitko neće ni dolaziti. Moći će građani i njihovi mali poduzetnici raditi u svom dvorištu sitne male prevare kao i do sada.

Tko je glasao

odgovori: 1. super da su

odgovori:
1. super da su građani zaradili, sva je prilika, nije zbilja jasno zašto se bune, valjda su glupi i pohlepni
2. kreditčinu ne može dobiti svaki jbvjtr, trebaš biti elitni jbvjtr, bivši pandur, tata udba i slično, ne smeće koje je uokolo,
trebaš znati kako se najbolje dođe do izvora rijeke
3.kom. doprinos se određuje po zoni, obzirom da je brdo pustojebina, vjerovatno ništa ili možda još spada u područja od posebne državne skrbi
4.malko savladaj "javni interes"

protupitanja i razmišljanja:
1.
Dobra je šarolikost razmišljanja
Netko je za, netko protiv a većina se poanša veži konja gdje ti gazda kaže
Tako da je omjer za i protiv koji možda jest je 1:1000 za i protiv, teško je reći zbog većine.
Taj omjer u odnosu na materijalne „snage“ je pak obrnut
Recimo da je „borba“ izjednačena
Moj stav je potpuno protiv jer se djeci oduzima zemlja, ova i prijašnje generacije po navici misle sada i ovdje je moja guzica.
Tako da moguće ovoj generaciji nije ništa oduzeto, onoj slijedećoj, već rastućoj oduzeto je sve pa je po mom taj postotak veći od 50%
Znači stvar gledišta
Ponavljam treći put protupitanje: kako to da su svuda do sada zapuštena zemljišta, prostori, štakornjaci i ne isplativa gospodarska politika?

2.
Ovo da bi pale cijene, već je zapravo tako.
Naime podvaljuje se elita a elite nema, morat će je se godinama moljakati da dođe, grad će financirati slikanje svjetski poznatih golfera, uglavnom redcarpet ekipe ne bi li „podigao“ nivo. Ovo je čisti eksperiment kao već milijun poznatih pranja derivata, ovo su zadnji pokušaji u svijetu koji zapravo kao takav, stvarno odvojen od života i ne postoji. Derivati su prepravili i svi sada plivamo u toj bari koja nije jasna nikome. Jbvjtri razni su u dubiozi minusa sa gardom tako da si ti vjerovatno stabilnija ekonomska vertikala.
Naime iskustva smo da su megalomanske investicije kod nas one koje nikada nisu iz privatnog džepa nego su to novci iscijeđeni sa zajedničkiog preko raznih propisa, zakonskih akata, planova – sav trud je u tome
Odnosno ovi i ne idu da će prodavati stvarne vrijednosti nego maglu, kada to više ne bude isplativo vratit će gradu nepopravljivo
Imamo vveć razna haludova i slične priče, 5x rasprodano napuhivanjem priča o samom medu i mlijeku, iscijeđeno i devastirano, nitko više neće, ljudi bez posla, slično je friško sa onim naseljem koje je prije nekoliko godina sam bivši predsjednok otvarao za svjetsku elitu destinaciju.
Dakle da li osjećaš bar mrvu megalomanije u ovome i potpunu neizvjesnost „ulaganja“?

3.
Obzirom da Srđ nije bilo građevinsko zemljište treba tek utvrditi visinu doprinosa. Opet ovisno o tome da se radi o sportskim terenima, odnosno pratećim sadržajima, a vjerovatne su sprege „elita“ i gradske „demokratske“ vlasti, tek nam je vidjeti koliki će biti doprinosi i da li će ih biti. Ne ddvojim da će i moja malenkost sudjelovati u ovom.
Ovdje moram 5x ponoviti protupitanje: kako to da cijela dalmacija i primorje nisu na lovorikama od doprinosa?

4.
Mislim da smo ovdje na totalnom terenu što krupni kapital jest. Znači jozo kupi srđ, tomo kupi vransko jezero.....
Država slučajno baš sada počne ulagati u rašćišćavanje smeća i štakora, jer to se nije prije sjetila iako smo cijelo vrijeme to plaćali. Kako baš sada a ne prije?
Ako je do eksperomentiranja, a bili smo uvijek u tome prvi, nije jasno zašto sada kad vidimo da se ov akav „eksperiment raspada svuda u svijetu, da e krenemo na obrnuti, vidjeti kako bi grad država, jozi, tomo i razni gospodarili ali stvarnim udjelima i nastojanjima koji ostaju djeci kao uvećana vrijednost, bez brifiranih lažnih ekoloških i ekonomskih studija (da su ekonomisti čemu u ovij zemlji ne bismo bili tu gdje jesmo)

Tko je glasao

Iz tvojih odgovora na neka

Iz tvojih odgovora na neka moja pitanja je vidljivo da ti u stvari neznaš konkretne činjenice vezane za taj projekt, a najaktivniji si protivnik tog projekta.
Iz pitanja koja mi postavljaš vidljivo je bar prema tvojim riječima da ćeš i sudjelovati kod određivanja zone za komunalni doprinos pa me još više zbunjuje tvoje ne znanje oko cijelog projekta, a već ga nazivaš svim mogućim i nemogućim imenima i prema tvojim pisanjima to je kraj za Dubrovnik.
Već sam u jednom komentasru napisao a sada ću djelomično ponoviti :
- da biste zaustavili ovaj projekt morate imati neko bolje i svima prihvatljivo rješenje
- morate izračunati financijski tijek projekta, makar okvirno i tu naći nedostatke projektu zbog kojih bi on bio ne prihvatljiv ( unaprijed ljude proglašavati lopovima i očekivati da oni nešto ulažu za opći interes nije baš normalno)
- uticati na tehničke karakteristike Odredbi za provođenje plana tražiti da se uvedu odredbe o održivoj i energetski učinkovitoj gradnji

Samo argumentirane primjedbe mogu biti uzete u obzir, a načelne bez ikakvih podloga i brojki je gubljenje vremena i može biti na razini priče uz kavu, a to nije ni približno dovoljno da zaustavi ovaj projekt, a ako na osnovu ovakvih argumenata budete organizirali i javne prosvjede ljudi biti će to jedan totalni fijasko i još ćete se svi čuditi zašto i prozivati sve moguće institucije na odgovornost.
Za neuspjeh budućih aktivnosti u spriječavanju realizacije projekta na Srđu biti će odgovornost na onima koji te prosvjede s ovakvim nikakvim argumentima budu organizirali.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci