Tagovi

planetarno... monolog caruje...

PLANETARNO... MONOLOG CARUJE...
definitivno... dijalog robuje...

provjeriti... promisliti... upamtiti...

1. monolog caruje u meni... autoru...
2. monolog caruje u meni... biraču...
3. monolog caruje u meni... biroKratu...
4. monolog caruje u meni... bogatašu...
5. monolog caruje u meni... gospodaru...
6. monolog caruje u meni... gradoNačelniku...
7. monolog caruje u meni... mužu...
8. monolog caruje u meni... načelniku...
9. monolog caruje u meni... nadReđenom...
10. monolog caruje u meni... naredboDavcu...
11. monolog caruje u meni... oficiru...
12. monolog caruje u meni... plaćoDavcu...
13. monolog caruje u meni... poglavaru...
14. monolog caruje u meni... policajcu...
15. monolog caruje u meni... političaru...
16. monolog caruje u meni... porezoPrimcu...
17. monolog caruje u meni... predsjedniku...
18. monolog caruje u meni... ravnatelju...
19. monolog caruje u meni... referentu...
20. monolog caruje u meni... savjetniku...
21. monolog caruje u meni... sudcu...
22. monolog caruje u meni... ŠEFU...
23. monolog caruje u meni... tužitelju...
24. monolog caruje u meni... učitelju...
25. monolog caruje u meni... upravitelju...
26. monolog caruje u meni... uslugoDavcu...
27. monolog caruje u meni... vlasniku...
28. monolog caruje u meni... zajmoDavcu...
29. monolog caruje u meni... zakonoDavcu...
30. monolog caruje u meni... ženi...
31. monolog caruje u meni... županu...
32. monolog caruje u... agencijama...
33. monolog caruje u... bankarstvu...
34. monolog caruje u... bogoMolji...
35. monolog caruje u... crkvi...
36. monolog caruje u... državi...
37. monolog caruje u... fondovima...
38. monolog caruje u... gradovima...
39. monolog caruje u... hijerarhiji...
40. monolog caruje u... općinama...
41. monolog caruje u... organizaciji...
42. monolog caruje u... partiji...
43. monolog caruje u... religiji...
44. monolog caruje u... režimu...
45. monolog caruje u... školstvu...
46. monolog caruje u... zdravstvu...
47. monolog caruje u... županijama...

pitanje... lebdi svugdje oko nas...

a kobne lančane posljedice?

jer... monolog caruje u meni...
jer... dijalog moj robija...

imate li svoj... ZAKLJUČAK...

<> <> <>

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci