Tagovi

Pismo premijeru Sanaderu

Poštovani gosp. Sanader,

moje ime je Alen Be?irovi?, student sam Pravnog fakulteta u Rijeci i imam 21 godinu. Za razliku od velikog broja mladih trudim se pratiti politiku i trudim se shvatiti poteze koje Vi ili Vaši kolege u stranci ili Saboru radite.

Zašto nastaje ovo pismo? Zato što sam došao do jedne to?ke nakon koje više ne shva?am ništa, a volim se smatrati inteligentnom osobom.

Kao vrlo mlad i još neiskusan novinar ( kolumnist ) u proteklih nekoliko mjeseci objavio sam nekolicinu tekstova kojima izravno kritiziram Vaše poteze i poteze Vaših suradnika. Objavljujem tekstove na više mjesta i u ve?ini slu?ajeva povratna informacija ?itatelja je istovjetna onoj koju iznosim ja. Što to iznosim? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan – nezadovoljstvo. Ne smatram se politološkim, ekonomskim, me?unarodnopravnim, zakonodavnim ili bilo kojim drugim stru?njakom, jer to naprosto nisam. Ja sam obi?an gra?anin ove zemlje koji želi što bolje živjeti, želi vidjeti pozitivnu budu?nost za svoju djecu i prije svega želi razumijeti kako potezi vladaju?ih ( u ovom trenutku Vas i Vaših suradnika ) mogu dovesti do tog toliko željenog cilja, ne samo mene, ve? i velikog broja ( ne usudim se re?i svih ) gra?ana ove zemlje.

Ve?ina gra?ana ove zemlje nije stru?njak u navedenim podru?jima što, dakako, ne zna?i da nemaju sposobnosti razmišljati vlastitom glavom i priupitati se gdje i kamo nas vodi, u ovom trenutku, Vaša politika.

Donedavno, prije samo par mjeseci govorili ste ( i pod time mislim i na Vas i na Vaše suradnike, prvenstveno ministre ) kako Hrvatska nema razloga za brigu jer ?e nas kriza samo okrznuti. Nakon upozoravanja ekonomista koji su govorili kako ?e nas kriza zahvatiti protivili ste se rebalansu prora?una, kada je postalo sasvim jasno da je kriza pred vratima govorili ste kako se mjere ve? provode i to intenzivno da biste nedugo nakon te izjave donijeli paket od 10 antirecesijskih mjera. Kao obi?an ?ovjek pitam se sasvim logi?no jeste li nam ?itavo vrijeme govorili neistine i niste li dovo?enjem tih mjera prakti?ki sami sebi sko?ili u usta?

Sada kada je evidentno da smo u krizi i Vi to priznajete tražite solidarnost od gra?ana, a prvenstveno od zaposlenih u javnoj upravi. Izostavimo mišljenje da se ?itava situacija mogla izbje?i, ali smatrate li da je kresanje pla?a, prvenstveno lije?nicima i profesorima produktivno? Drugim rije?ima, ako se želimo nazivati državom znanja, ne bi li onda oni koji državu trebaju u?initi takvom trebali biti krema društva i dovoljno dobro pla?eni da dnevno ne moraju prelaziti stotine kilometara kako bi dobili novac koji objektivno ( barem ve?ina njih ) zaslužuje za rad na jednom mjestu, jednom fakultetu? A što se lije?nika ti?e nije li malo neodgovorno, pa ?ak u neku ruku i bezobrazno degradirati ih smanjenjem pla?a kada smo svi, pa i Vi svjesni kolika je uloga lije?nika ne samo u našem društvu, ve? lije?nika op?enito kao osoba u koje svi mi trebamo imati neizmjerno veliko povjerenje, a koje zbog njihovog nezadovoljstva možda ?ak i ne možemo imati?

S obzirom da rebalansom prora?una niste i ne?ete posti?i dovoljno za izlazak iz krize pitam se ho?ete li novac po?eti tražiti od nas gra?ana, na koji na?in i ho?emo li imati Vaše ( i tu mislim na vas osobno, ne na državu ) jamstvo da ?emo jednom kada kriza bude iza nas na ovaj ili onaj na?in dobiti nazad ono što smo uložili u državu?

Postoji još milijun problema, milijun pitanja koja bih Vam želio postaviti, ali bojim se da bi sve bilo uzaludno. U društvu se stvorila slika da sve što pojedinac radi postaje uzaludno. Ljudi su sve po?eli prihva?ati zdravo za gotovo. Sre?em ljude, pri?am sa njima. Mnogi za politiku ne žele niti ?uti, oni koji žele smatraju sve politi?are lopovima. Kada ih pitam što kane poduzeti po tom pitanju uvijek dobijem isti odgovor - ¨A ništa. Šta ?u? Tako je kako je. Krali su nas uvijek, nek nas kradu i dalje.? Zašto sam ovo spomenuo? Ne želim Vas proglašavati lopovom. Niti Vas niti bilo koga u Saboru, ali pitam se odgovara li Vam takva percepcija javnosti, takva percepcija pojedinaca koji misle da ništa ne mogu promijeniti i samo se poslušno poklanjaju režimu ( iako bi u ovom slu?aju to?niji izraz bio Oligarhija )? Objasniti ?u i zašto pitam odgovara li vam takva percepcija. Naime, sa takvim razmišljanjem naroda vama ( politi?arima ) se otvara nevjerojatno veliki manevarski prostor za ?injenje bilo ?ega i sa bilo kime, a da vam se za to nitko ne suprotstavi jer svi po?nu gledati na sve loše i na sve dobro kao jednako. A kada se nekome otvori ogroman manevarski prostor sasvim logi?no je da ga malo po malo po?ne iskorištavati ( možda ?ak i nesvjesno ) i to neminovno dovodi do 'zadovoljstva' ( ili vladavine ) manjine ( u ovom slu?aju politi?ara, u ovom konkretnom trenutku Vas i Vaše stranke sa partnerima ), a nezadovoljstva ( ili podre?enosti, tj. poslušnosti ) ve?ine ( u ovom slu?aju naroda ). Prema definiciji ?ista Oligarhija, a možda se i varam. To je još jedno pitanje na koje biste mogli odgovoriti.

S obzirom da se, eto pomalo bavim i novinarstvom, slijede?e je pitanje vezano upravo uz ono za što se novinari najviše bore i za što, na neki na?in 'žive', a to je sloboda govora. Sje?am se kada je ( na žalost ) ubijen Ivo Pukani? ne press konferenciji novinarka Nove TV rekla je, tj. upitala Vas nešto što o?ito niste o?ekivali i što Vas je na trenutak ostavilo bez teksta, a to je da gra?ani ove zemlje misle kako zemljom vlada mafija. Na što aludiram ovim malim uvodom u pitanje? Vrlo jednostavno – novinari ove zemlje ( ili barem veliki broj njih ) vjeruje kako medijima vlada politika. Nije mi namjera izjedna?avati politiku i mafiju. Ono što želim izjedna?iti jest osje?aj koji gra?ani imaju vjeruju?i da zemljom vlada mafija sa onim novinara koji vjeruju da medijima vlada politika. Nataša Škari?i?, Hrvoje Appelt, Denis Latin – to su prva imena koja mi padaju na pamet za koja su se ?esto vezale pri?e o ( u posljednje vrijeme vrlo popularnoj ) politi?koj nepodobnosti. Osobno, u svom kratkom novinarskom stažu nisam se sretao sa cenzurama ili dokazima politi?kog monopola u medijima, ali s obzirom da je takvih pri?a sve više i više i da se stje?e jedan op?i dojam da je situacija uistinu takva, molio bih Vas da mi odgovorite na pitanje vlada li politika ili vladate li Vi medijima? Ako je odgovor ne molim Vas da mi ( odnosno svima nama novinarima ) ga pojasnite.

Nekako sam se u ovom mailu postavio kao 'glasnik naroda' pa ?u nastaviti u istom ritmu. EU – što sa njom i što bez nje? Da pojasnim... Europska Unija po?etno je bila u narodu odbijana kao mogu?nost ( barem prema velikom broju anketa ), da bi se s vremenom ta brojka mijenjala. Sada smo u situaciji da narod EU prihva?a kao nekakvo nužno zlo. Moje pitanje jest što nam EU nosi? Bi li u tu istu Uniju trebali gledati kao jedini spas da je Vaša politika bila druga?ija? I možemo li ulazak o?ekivati 2009., 2012. ili 2014. i što nam pojedina godina ulaska u Uniju zapravo zna?i?

Ivica Kirin, Miomir Žužul, Ana Lovrin, Berislav Ron?evi? – samo su neki od ministara koje ste Vi smijenili, neke zbog mutnih poslova, neke zbog nekompetentnosti, neke iz tre?eg razloga. Prvo što Vam pada na pamet zasigurno je ona stara ?Tko radi, taj i griješi.? Ali moje pitanje je smijete li Vi toliko griješiti s obzirom na ?injenicu da od Vaše odluke zavisi život gra?ana ove zemlje. Tako?er sam svjestan da Sabor glasa za sve ministre, ali logi?no je da zastupnici vjeruju prosudbi premijera u tako važnom pitanju.

Ostalo je puno pitanja koja Vas želim pitati, koja zanimaju gra?ane ove zemlje. Me?utim ne želim ispisati mail od stotinu stranica.
Za sam kraj želim Vam pojasniti zašto šaljem ovo pismo i zašto sam se osje?ao pozvanim da to baš Ja u?inim. Pisao sam ve? prije da su gra?ani postali indiferentni, pa ?ak i ignorantni što se ti?e mnogih pitanja krucijalnih za živote svih nas. Kako bi fizi?ari rekli da je sve u životu fizika, tako se ja usudim re?i da je sve oko nas politika.

Zašto ovo pismo ide baš Vama? Ne smatram Vas politikom, ne smatram Vas centrom svemira ( a nadam se da tako nešto niti ne o?ekujete od nikoga ), ali Vi ste trenuta?no najja?a karika u ovoj 'mojoj' politici, politici koja izravno kroji moj, kao i život mojih bližnjih, mojih prijatelja, znanaca. Otvoreno govorim da nisam zadovoljan sa onime što vidim. Osobno ne vidim veliku nadu u bolje sutra, ne vidim ono svijetlo na kraju tunela, a siguran sam da moje mišljenje dijeli veliki broj gra?ana.

Ne o?ekujem od Vašeg odgovora ništa revolucionarno, ne o?ekujem okretanje stanja od lošeg u fantasti?no, ali o?ekujem od Vas da pokažete pravu odgovornost prema meni, prema gra?anima tako što ?ete dati izravne odgovore na izravna pitanja koja sam Vam postavio. Nije mi namjera, kako bi Vaš kolega Luka Bebi? rekao, 'rušiti Sabor', ili u ovom slu?aju rušiti Vladu. Moja namjera i želja jest shvatiti gdje smo u ovom trenutku i gdje idemo od ovog trenutka dalje.

Tako?er želim ili bolje re?eno priželjkujem da se ne vra?ate u prošlost, da ne tražite krivce u svima drugima osim u sebi. Volio bih kada biste mi to?no i argumentirano ( bez uobi?ajenih politi?kih govora u kojima se puno pri?a, a malo kaže ) rekli što u ovoj zemlji ne valja, tko je za to kriv, zašto je do toga došlo i postoji li objektivno mogu?nost izlaska iz krize i problema bez radikalnih promjena ( a pod radikalne promjene podrazumijevam prijevremene izbore )?

Gra?ani ove zemlje odabrali su Vas i vaše suradnike da ih vodite u bolje sutra. Smatrate li da ste povjerenje naroda izigrali? Ako je odgovor DA, ho?ete li prihvatiti odgovornost i suo?iti se sa posljedicama, a ako je odgovor NE, dakako obrazložite i njega.

Za kraj želim Vam puno sre?e u daljnjem radu. I to moram priznati ne samo zbog Vas osobno i za Vaše dobro, ve? prvenstveno za moje dobro i dobro svih nas koji na neki na?in ovisimo o Vama.

Ovaj tekst biti ?e sigurno objavljen na 4 portala na kojima i ina?e objavljujem tekstove, a poslati ?u ga i drugim medijima koji su voljni objaviti ga. Nadam se Vašem brzom i konkretnom odgovoru.

Poštovanje,
Alen Be?irovi?
alen_becirovic@hotmail.com

Ovaj mail poslao sam premijeru Ivi Sanaderu i ostalim medijima. Nadam se da ?e ovo pismo objaviti i da ?emo svi skupa ubrzo dobiti odgovor...

Komentari

Nadam

Nadam se.............................. da ćemo svi skupa ubrzo dobiti odgovor...

Daj ne budi smiješan, nije opravdanje to što imaš 21 godinu.

Tko je glasao

Što sam trebao napisati da

Što sam trebao napisati da se nadam da će bacit pismo u smeće?? Naravno da se nadao odgovoru dok sam pismo pisao, iako sam svjestan da ga neću dobiti. To je ono think pink ;)))

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

eto, sada kada smo se popeli

eto, sada kada smo se popeli "NA TO", platili, vidjeh na ttext-u, kartu od 30 milijuna dolara godišnje (ili eura, ne vidjeh točno) da možemo slati našu djecu da popuše koji metak u Afganistanu, možda sad doktor uhvati pokoju minuticu da ti (nama) odgovori. naravno, treba mu dati par dana da presloži onaj stav pudlice koja vjerno gleda one strašne "peacemakere" iz NATO-a a repić joj čini lijevo-desno dok čeka da joj bace lopticu koju će spremno donijeti nazad. treba vratiti onaj poznati gard poluotvorenih okica doktora koji sve zna, koji će slagati ili uvrijediti bilo koga u našoj suverenoj, demokratskoj, neodvisnoj... bez da trepne.

Tko je glasao

Božo Pendo Ul.30

Božo Pendo
Ul.30 BR.62
20260 Korčula
Croatia

Dear Mr.Barroso,

My name is Božo Pendo, and I decided to contact you, although I think that you will not be able to help, however my duty is to inform you about some important issues. My English is not so good, but I will tray to be clear, short and specific because I don’t want to take too much of your precious time. I hope that you will understand me.

I am sending you booth, my letters received from Croatian government and Croatian Constitutional court, and my answers to same letters. Whole last year, especially last fall I was sending similar documents to yours Croatian commission situated in Zagreb. I also provided unbeatable evidences that state of Croatia is not based on legality, or on valid Constitution. To be specific Croatians authorities are not acting by the law, and they are ignoring all kinds of legal stuff on purpose. That fact is making them same as criminal organization witch concern me a lot, because my all constitutional and human rights vanished.

Furthermore the rights of all citizens of Croatian republic are in great danger. Croatian government is using illegal, non ethical, criminal way to deal with people who are trying to point their mistakes and criminal acts. All conventions, human rights, pacts and truth worth nothing to the government, which is pretending to be democratic. Democracy is just a theoretical term that is not happening in Croatia. Highest institutions like Croatian Congress, Government of Croatia, and Supreme Court of Croatia have installed mafia’s law of silence and political violence booth to “opponents” and to “small” citizens.

Please answer me to my one and only question: Why are you as a head of commission closing yours eyes in front of this obvious problem? Actually whole European Union is doing a same mistake, while civil and human rights are in great danger. You may still solve this problem with your authority and position. The only question that you may have is: why bother? Today we have problem in Croatia, however “tomorrow” Croatian problem could became European. That scenario is very likely to happen and no one wants it. For this all serious accusations concerning Croatians authorities I have solid and valid written proofs.

Please don’t get me wrong, I am not speaking only in my behalf, and I am not trying to solve my problem. I am trying to make things right.

Finally, thank you four your time spend on this letter. I would appreciate your answer or your point of view if it is possible. I could mean a lot.

Once more, thank you in advance for you answer, that I am awaiting so anxious,

Yours Sincerely and Respectfully Božo Pendo

Ovo sam pismo, s prilozima poslao predsjedniku Evropske komisije u utorak, 24. ožujka 2009. Prilozi su prijeteće pismo iz Vlade RH (Katarina Fuček), koja se usudila upozoravati me kako moram paziti, jer neistinite optužbe mogu prouzročiti neugodne posljedice po njenog Voljenog Vođu, a što predstavlja kazneno djelo. Drugi prilog je Rješenje Ustavnog suda kojim se odbija, nakon četiri i po godine čekanja, procijeniti ustavnost Zakona o sigurnosti prometa na cestama. A zbog njegove neustavnosti samo prošle godine je na cestama poginulo 45 ljudi više nego 2007 godine. Dakako, Barrosu sam poslao i moje odgovore na ove nebuloze.

Naravno da od Evropske komisije očekujem odgovor, ali to ne znači da ću čekati. Kroz travanj ću Evropsku komisiju i sve njene povjerenike zasuti hrpom pitanja zašto i s kojim interesima toleriraju nasilje, totalitarizam i kriminal hrvatskih vlasti. Samo ono što se događa u pravosuđu je čisti fašizam i vrijeme je da se to promijeni. Ne pričom, nego djelom.

U svibnju ću sistematski razbijati stranačke skupove u predizbornoj kampanji, tako što ću argumentirano optuživati stranke i njihove kandidate za neviđenu korupciju i manipulaciju ljudima. Pri tome se uopće neću uzbuđivati: zabavljati ću se iz obijesti. Jednostavno, ne želim postati jedan od njih i boriti se protiv. Namjera mi je ukazivati na potrebu uspostave vladavine prava i pravne sigurnosti građana, a na to nema kvalitetnog odgovora ( u smislu mogućnosti sudskog proganjanja).

Tko je glasao

Božo ne brini se, citaju

Božo

ne brini se, citaju oni tvoja pisma...

niije za dzaba EU komisija pokazala sanaderu zuti karton pred iskljucenje... Znaju oni itekako sto je trulo u drzavi hrvatskoj.
pozz

Tko je glasao

Ja se, Alene, nadam da u

Ja se, Alene, nadam da u tvojoj generaciji klija sjeme novog doba! Moja je generacija rezignirana i cinična, ali među Vama ima još i pameti i životne snage! Samo naprijed, mi ćemo za vama...

Tko je glasao

Ne bih se čudio kad bi

Ne bih se čudio kad bi banda nesposobna iznajmila telefonsku liniju. Pa počnu vrtiti reklame :

NAZOVITE 060 xxxxxx Pozivom na ovaj broj donirate 5 kuna za spas državnog proračuna...

Alene, pismo je na mjestu a sad mi ozbiljno reci. Jel se nadaš odgovoru? Mislim , i novinari kao da su pali sa drveta pa ne znaju istjerati stvar do kraja. Evo npr Urar br2. Ili Urar br1. Da li je ijedan novinar pitao nekog od njih za račun? 10000 kn? U kojoj trgovini ? Znam da su se ljudi smijali Vukšiću kad je kupio avion, ali on je u saboru mahao sa papirom i rekao nešta ovako: Gospodo ja imam račun za ovaj avion, a vi za svoje stvari?

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Mr. No, naravno da ne

Mr. No, naravno da ne očekujem odgovor. Moja namjera nije bila ta da od premijera dobijem odgovor nego da vidim kako narod 'diše' sa jedne strane i sa druge da isti taj narod mućne glavom i počne razmišljati. Želim da sve loše stvari koje se događaju ne prolaze kao nešto normalno jer to nisu. Nije samo Sanader takav. Danas je tu on, sutra će biti Milanović i nakon toga tko zna tko. Ali priča će uvijek biti ista ako ne počnemo razmišljati i ne dignemo glas kada je to potrebno.
Dakle moj cilj nije rušenje premijera, dobivanje odgovora ili ne znam niti ja što, već 'buđenje' naroda iz sna u kojem ne trebaju biti jer postaju suučesnici ovako lošeg stanja u zemlji...

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

@alene,... sada ti je

@alene,... sada ti je sigurno odmah malo lakše..... :-)

PS. A nije mi nikako jasno zašto bi netko kupio blindirani auto ako zn da je jedina realna opasnost poneka trula rajčica ili eventualno jaje,... a bogme u ovoj krizi čak ni to...... možda tek neka psovka ili kamenčić.... :-)

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Problem je što se on boji

Problem je što se on boji Talibana jer ovi uviđaju da ih je HDZ poslao u rat da dobiju metak, dok drugovi u međuvremenu pokupe imetak!

Tko je glasao

@crazy_alen........... no

@crazy_alen...........
no comment....imaš plusić...i još dobiješ pet ( 5 )....

Tko je glasao

Ne pomaze pisanje pisama

Ne pomaze pisanje pisama sanaderu, pomogao bi jedino glogov kolac!

Tko je glasao

Pismo tvoje... učinit će

Pismo tvoje... učinit će čuda,
Katica Fuček za njim je luda!
Uhvatit će to... sa dva prsta,
ubacit u koš, nek tamo se svrsta.
Ivo će i dalje... blindirca furat,
i prljavštine sve ...pod tepih gurat.

Tko je glasao

Alene, dvolično je od nas

Alene, dvolično je od nas koji samo stojimo u pozadini govoriti: samo tako naprijed. No, ako stvar poprimi veće razmjere potpora bi mogla narasti eksponencialno...

Tko je glasao

Bravo Alene ... ! Samo ti

Bravo Alene ... !

Samo ti piši ali se i bori ako treba i prosvjedima , jer najgore je šutiti i sebi govoriti u bradu...

E o ovim mladima (iako ni ja nisam star 30 godina...) ja govorim zasucimo rukave izađimo na ulicu, "stisnimo zube" i sam znaš da su Sanader i takvi jedni obični muljatori , lopovi koji ne znaju voditi državu nego idu linijom lakšeg otpora , dokle ide (zato su i govorili nema krize, zato su govorili nema prodaje generala, zato su govorili neće nas nitko sprdati mi hoćemo svoj ZERP, zato su i davali toliko PTSP mirovina ... (polovica nezasluženo...)

Još jednom bravo samo imam mišljenje da ovo pismo Sanader neće ni pročitati njega boli briga za običnog hrvatskog čovjeka... ali koga briga za toga "šišmiša"

Justice for all !

Justice for all !

Tko je glasao

Alene, kada bi svi bili

Alene, kada bi svi bili odgovorni i decidirani kao ti... ne bi bili u ovakvoj političkoj situaciji kao danas. Iskreno, sve višem mislim kako ovi isti nisu zapravo 'nesposobni' već to rade namjerno odnosno po nekom diktatu... i sve više počinjem vjerovati u one neke 'teorije' urota ...jer je ova situacija više nego nadrealna da bi izgledala stvarna!

Sretno!

Tko je glasao

Svaka čast Alene, lijepo

Svaka čast Alene, lijepo sročeno i sve na mijestu. Ali bojim se da će ostati gluhi na tvoj apel, odnosno apel svih nas koji si ti "stavio na papir".

No svejedno mi je drago da ima još mladih ljudi u Hrvatskoj koji vide da nas voze ko ovce na klanje i da su voljni pobuniti se protiv toga!

Lijep pozdrav!

Tko je glasao

Svaka čast Alene, lijepo

Svaka čast Alene, lijepo sročeno i sve na mijestu. Ali bojim se da će ostati gluhi na tvoj apel, odnosno apel svih nas koji si ti "stavio na papir".

No svejedno mi je drago da ima još mladih ljudi u Hrvatskoj koji vide da nas voze ko ovce na klanje i da su voljni pobuniti se protiv toga!

Bit je ljudi da ne šutimo i da se javno usporstavimo tome... Svi zajedno...

Nevoli demagogiju ... samo naprijed... makar i na ulici...

Justice for all !

Tko je glasao

Bravo! Alene,radi tebe i

Bravo! Alene,radi tebe i sličnih tebi ja i dalje vjerujem u mlade.

Tko je glasao

Dobar pokušaj Alene, ali

Dobar pokušaj Alene, ali kad bi tebi i nama premijer odgovorio prije bi morao podnijeti ostavku; obzirom da se opremio sa puno "novih konja" možda nestane, iluzionistički.

Tko je glasao

Alenu dobrodošlica. Što se

Alenu dobrodošlica.

Što se opremanja i "novih konja" tiče, u Slavoniji se znalo reći "što manji pimpek to veći mercedes".
Ajde da se vidi tko sada u svijetu ima najvećeg:

Predsjednik Nicolas Sarkozy - Citroën C6 - oko 200,000 €,
Premijer Fredrik Reinfeldt - Volvo S80 - oko 200,000 €,
Kim Jong II - Mercedes Benz S600 - oko 242,500 €,
Kancelarka Angela Merkel - Volkswagen Phaeton - oko 250,000 €,
Premijer Silvio Berlusconi - Maserati Quattroporte - oko 250,000 €,
Premijer Gordon Brown - Jaguar Super V8 - oko 300,000 €,
Predsjednik Obama - GM Cadillac DTS - oko 460,000 € (cijena iz USD pretvorena u Eur odnos 1,31),
Premijer Ivo Sanader - BMW serije 7 - oko 580,000 €.

Naravoučenije: Jebeš Ameriku!

Tko je glasao

Mislim da su sva ta vozila

Mislim da su sva ta vozila državnika ustvari državna vozila za potrebe predsjednika, premijera i sl. dok je ovaj bmw 7 stranački odnosno hdz-ov a ne državni. (nemojte me držati za riječ, nisam 100 % siguran u ovo)

Tko je glasao

Stranački, ali za državne

Stranački, ali za državne potrebe, ako ćemo vjerovati Mehunu:

Kako kaže Mehun, automobil je nabavljen po sistemu "staro za novo", a HDZ ga je kupio pa zatim ustupio na korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova, koje će ga zapravo koristiti prilikom transporta premijera Ive Sanadera, dok će HDZ plaćati i troškove održavanja. Tako je, kaže glasnogovornik Vlade, HDZ doprinio štednji ove države.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/vlada-hdz--kupovinom-bmwa-doprinosi-s...

Tko je glasao

Mislim da nikada nećemo

Mislim da nikada nećemo saznati koliko love je HDZ drpio iz proračuna i poslao na svoj račun.

Zanima me što sirotinja duhom koja je na vlasti tom kupnjom BMV 7 želi dokazati?

Ovo je pitanje na koje bih violio čuti Vaša mišljenja.

inigo

Tko je glasao

Ma zamislite molim vas HDZ

Ma zamislite molim vas HDZ ustupio vozilo MUP - u radi štednje. To sigurno nije sprega stranke i vlasti.

Tko je glasao

Kada primjenimo metodu

Kada primjenimo metodu razmjene ideja u primjeru kako nesebično pomoći državi koju volimo (mislim da se tako zvala jedna lekcija u političkom menadžmentu), iznosim jednu novu vezano za izbore:

Koliko odmah kupiti i pokloniti SIS-u (ili drugoj odgovarajućoj instituciji) opremu za prisluškivanje, instalirati je u svoje stranačke prostorije i štednje radi na tome zaposliti volonterski mlade članove stranke.

Cilj je uštedjeti na troškovima kao posljedici promjene sadašnjih vodećih ljudi u gradovima i općinama.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci