Tagovi

parlamentarna vladajuća većina u krizi

PARLAMENTARNA VLADAJUĆA VEĆINA U KRIZI
proizvodi evoluciju zarobljavanja

MI svi... zarobljeni smo
tko zarobljava

ukratko, a bitno, korak po korak

01) parlamentarna vladajuća većina zarobljava
parlamentarci su vlasnici svojih zakonNaređenja
oni u granicama svojih zakonNaređenja zarobljavaju zakonoPrimce

02) naredboDavci ŠEFOVI zarobljavaju
naredboDavci ŠEFovi su vlasnici svojih naređenja
oni u granicama svojih naređenja zarobljavaju naredboPrimce

03) uslugoDavci profiteri zarobljavaju
uslugoDavci profiteri su vlasnici svojih profita
oni u granicama svog profiterskog lopovluka tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava zarobljavaju uslugoPrimce

04) osloboditi sebe iz zarobljeništva
a je li smiju
a je li mogu

zakonoPrimci zarobljeni u granicama zakonNaređenja
naredboPrimci zarobljeni u granicama naređenja
uslugoPrimci zarobljeni u granicama profiterskog lopovluka tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava

05) zakonoDavci svojim zakonNaređenjima
naredboDavci svojim naređenjima
uslugoDavci svojim profitiranjem
bezBroj stoljeća uspješno sprječavaju oslobođenje svojih zakonoPrimaca, naredboPrimaca, uslugoPrimaca

06) sprega zakonoDavaca i naredboDavaca i uslugoDavaca jest konstanta, kojoj nisu naškodile sve revolucije, sve reforme, svi ratovi,

revolucije sve, reforme sve, ratovi svi usavršavali su spregu zakonoDavaca i naredboDavaca i uslugoDavaca,

uzalud su htjeli naškoditi gospodarima Zemlje, svakom zakonoDavcu, svakom naredboDavcu, svakom uslugoDavcu milijuni ubijenih, ranjenih i prognanih zakonoPrimaca, naredboPrimaca i uslugoPrimaca

07) vrijedno je opaziti i razumjeti...

rashod svakog zakonoDavca, svakog naredboDavca, svakog uslugoDavca oslanja se na lopovluk tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava

lopovluk tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava regulira evoluciju zarobljavanja

nestanak prihoda, imovine i ljudskih prava tek će osloboditi Zemlju od svakog zakonoDavca, svakog naredboDavca, svakog uslugoDavca

uništavanje okoliša posve sigurno će uništiti prihod, imovinu i ljudska prava za održivost svakog zakonoDavca, svakog naredboDavca, svakog uslugoDavca

već uništeni okoliš (vjerovali ili NE) dopušta zaključak

potrošena je egzistencija životinje čovjeka sisavca, razumitelja, filozofa, autora, travoJeda, mesoJeda, sveJeda, ovisnika o konzumiranju autorske konzumne konfekcije od drvene čačkalice svugdje oko nas do satelitskog astronauta iznad Zemlje

REKAPITULACIJA TEMA, TEZA, SINTEZA

MI svi... zarobljeni smo, tko zarobljava

parlamentarci, vlasnici zakonNaređenja zarobljavaju zakonoPrimce u granicama svojih zakonNaređenja

naredboDavci ŠEFovi, vlasnici naređenja zarobljavaju naredboPrimce u granicama svojih naređenja

uslugoDavci profiteri, vlasnici profita zarobljavaju uslugoPrimce u granicama svog profiterskog lopovluka tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava

osloboditi sebe iz zarobljeništva NE smiju i NE mogu
zakonoPrimci zarobljeni u granicama zakonNaređenja
naredboPrimci zarobljeni u granicama naređenja
uslugoPrimci zarobljeni u granicama profiterskog lopovluka tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava

sprega zakonoDavaca i naredboDavaca i uslugoDavaca jest konstanta, kojoj nisu naškodile sve revolucije, sve reforme, svi ratovi,

rashod zakonoDavca, naredboDavca, uslugoDavca oslanja se na lopovluk tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava

lopovluk tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava regulira evoluciju zarobljavanja

uništavanje okoliša će uništiti prihod, imovinu i ljudska prava za održivost zakonoDavca, naredboDavca, uslugoDavca

nestanak prihoda, imovine i ljudskih prava tek će osloboditi Zemlju od zakonoDavca, naredboDavca, uslugoDavca

potrošena je egzistencija životinje sisavca čovjeka, razumitelja, filozofa, autora, travoJeda, mesoJeda, sveJeda, ovisnika o konzumiranju autorske konzumne konfekcije od drvene čačkalice do astronauta u satelitu iznad Zemlje

adFilantrop vlatko m škarica

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci