Tagovi

Paket 10 antirecesijskim mjera

Prema ve? prokušanom receptu, dopisujem svoje komentare na antirecesijske mjere koje je napravila naša Vlada nakon mnogomjese?nog razmišljanja. Ako je ovo od naših best&brightest onda stvarno...

1. Dodatno ja?anje makroekonomske stabilnosti - Rebalans prora?una (nositelj: Ministarstvo financija)

 • aktivirat ?emo sve mogu?e uštede u prora?unu - i ve? u petak ?emo održati sastanak u Ministarstvu financija na kojem ?e prisustvovati svi ministri, državni tajnici i ravnatelji uprava za financije.
 • sva raspoloživa sredstva usmjerit ?emo u financiranje antirecesijskih mjera
 • Vlada ?e nastaviti s planom da dio svojih financijskih potreba zadovolji na inozemnom tržištu - sve pripreme su ve? poduzete kako bi izašli na inozemno tržište u prvoj polovici svibnja.

Ve? u petak! Drago mi je ?uti da oni razmišljaju o tome, živo me zanima kakoje sastanak protekao sa svim tim silnim ministrima, tajnicima i ravnateljima (neka gruba brojka kaže da je to 100+ ljudi, da mi je vidjeti kako možeš voditi korisni sastanak na tu temu). Sva raspoloživa sredstva - kojih može biti a možda ih i nema? Vlada ?e se zadužiti na vanjskom tržištu nakon što je posaugala sve novce koji su se doma mogli posisati. Ina?e, zaduživanje države na doma?em tržištu je jedna od glupljih ideja koja je HDZova vlada ikada napravila.

2. Rastere?enje gospodarstva neporeznim davanjima (nositelj: Ministarstvo financija)
o smanjit ?e se pojedina neporezna davanja, kao što je na primjer ve? smanjen doprinos HGK za 25%

Whaow, spustili su onih 55k mjese?no na, ?ekajte da izra?unam, na 41.25kn, uz 80.000 aktivnih gospodarskih subjekata na ovaj na?in ?emo uštedjeti skoro milijun kuna ve? u prvom mjesecu primjene ovih agresivnih antirecesijskih mjera. To me podsjetilo na Austina Powersa kada se dr. Evil vrati nakon 30 godina i ucijeni cijelu planetu za milijun dolara.

3. Osiguranje likvidnosti javnih poduze?a, a time i privatnog sektora (nositelji: Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva)

 • skratit ?emo rokove pla?anja obveza javnih poduze?a na unutar 60 dana
 • naložit ?emo štednju na svim razinama poslovanja javnih poduze?a - ukupno efekt ušteda se procjenjuje na 2 milijarde kuna
 • u javnim poduze?ima bit ?e nulti rast neto zapošljavanja u 2009. godini
 • pla?a ?lanova uprava u javnim poduze?ima (menadžerske pla?e) vezat ?e se uz rezultate poslovanja

Zanima me kako ?e se ovo provesti. Primjerice, ako te tvrtke imaju te novce da plate u 60 dana, što su s tim novcima dosada radili? Ovih 2mlrd kuna uštede je naravno na krajnju potrošnju tj. investicije (ako se ne varam upravo na ono što pokre?e ekonomiju). Nema zapošljavanja, bravo, da li je netko prelistao novine ovih dana i pregledao oglase? Dobro da su se sjetili da se rezultati tvrtke vežu uz rezultate (nadam se da su imali nešto inteligentno na pameti poput balanced scorecard da ne bi ispalo da su pla?eni po kriteriju novca na ra?unu a ono nisu ništa nikome platili šest mjeseci)? Moraš pitati, jer su se kod nas i ?udnije stvari doga?ale.

4. Uskla?ivanje državnih potpora sa sustavom potpora Europske unije ( nositelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja; Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvo financija)

 • u skladu s praksom EU, pove?at ?e se maksimalni iznos potpore bez obveze izvještavanja (tzv. „de minimis") sa sadašnjih 200 tisu?a na 500 tisu?a eura,
 • izvršit ?e se pre-alokacija dosadašnjih potpora u one efikasnije i u?inkovitije. Potpore ?e se usmjeriti u podru?ja malog i srednjeg poduzetništva, obrazovanja i ostalih dijelova nacionalne ekonomije koji ?e jam?iti brze efekte na gospodarski razvoj i konkurentnost pojedine grane industrije
 • dodatno ?emo pove?ati jamstveni potencijal HAMAG-a s ciljem potpore malih i srednjih poduzetnika

?itaj: pod krinkom antirecesijskih mjera mo?i ?emo zamra?iti pola milje eura umjesto dosadašnjih 200.000 a da ne damo postotak onome koji odobrava izvještaj (možda je antirecesijska mjera, jer stimulira krajnju potrošnju ali ne prolazi na koruptivnom testu). Potpore ?e bivi bolje i u?inkovitije, naša stoka ?e biti debela i sretna i davati puno mlijeka, proizvoditi ?emo najviše ?elika u ovome dijelu Europe... Dati ?emo jamstva kroz HAMAG rodjacima koji su upali u teško?e.

5. Ja?anje financijske pozicije HBOR-a (nositelj: Ministarstvo financija)

 • za programe HBOR-a osigurat ?emo dodatnih 400 milijuna eura od strane me?unarodnih financijskih institucija (EIB, Svjetska banka i drugi)
 • sredstva ?e biti namijenjena osiguranju potpora izvoznicima za ?ije proizvode postoje inozemna tržišta, te daljnjem poticanju malog i srednjeg poduzetništva, turizmu i poljoprivredi

Osigurati ?emo 400 milijuna eura (na stranom tržištu) kako bi time financirali naše izvoznike gubitaše (primjerice brodogradilišta) a kako bi time sanirali ekonomije stranih zemalja u nadi da ?e njihova posrnula ekonomija nakon naše financijske injekcije blagotvorno djelovati i na našu industriju.

6. Ja?anje turizma za uspješnu ovogodišnju sezonu (nositelj: Ministarstvo turizma)
o do 31. ožujka, izradit ?e se novi Akcijski plan prilago?en sadašnjim uvjetima na turisti?kom tržištu.

 • usmjerit ?e se postoje?a sredstva za snažniju promidžbu i pove?anje konkurentnosti hrvatskog turizma
 • potaknut ?emo doma?i turizam u svim segmentima, što uklju?uje i preporuku svim hrvatskim školama da maturalna i ostala putovanja budu u Hrvatskoj
 • isto tako ?emo potaknuti korištenje turisti?ke sezone za ve?i plasman hrvatskih proizvoda

Spasimo hrvatsku turisti?ku industriju krot kroz maturalce. 40.000 maturanata ako budu na maturalcu 5 dana kreraju impresivnih 200.000 no?enja u pravilu izvan sezone što ?e zasigurno pripomo?i da kompeziramo nedolazak primjerice Slovenaca. Ovo je mjesto u antirecesijskim mjerama gdje polako osje?am slabost i potrebu za plakanjem.

7. Poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija ( nositelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva;Ministarstvo pravosu?a i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva)

 • osigurat ?e se efikasnija koordinacija državne i lokalne razine u pogledu stvaranja povoljnijih uvjeta za izravna strana ulaganja
 • ubrzat ?e se aktivnosti kod ve? pripremljenih projekata.
 • uvest ?e se ubrzani postupak isho?enja svih dozvola u roku od 45 dana za izravna ulaganja ve?a od 10 milijuna eura.
 • Potaknut ?e se prijenos tehnologija iz akademskih i istraživa?kih ustanova u gospodarstvo.

Još jedna sjajna mjera iz antirecesijske radionice koja je ina?e totalno nepotrebna jer s jedne strane država i lokalne sredine nešto moraju koordinirati (što je nerazumljiva rije? i sigurno uklju?uje brdo sastanaka), aktivnosti ?e biti brže (što je ekvivalent izjavi: padati ?e kiša - totalno to?no, ali malo nejasno kada i kako), mo?i ?emo sagraditi još koji Rockwool ali ovaj puta daleko brže. Prijenos tradicionalnih obrta iz akademskih krugova i istraživa?kih ustanova prema industriji ?e biti ubrzan (ako je za to trebalo biti zamišljeno ministarstvo kulture).

8. Podrška tržištu nekretnina (nositelji: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva ; Središnji državni ured za upravljanje imovinom;Ministarstvo financija)

 • dat ?e se podrška tržištu nekretnina radi poboljšanja likvidnosti i poticanja gra?evinske industrije koji bi uklju?ivali sinergiju vladinih politika i poslovnih politika banaka

Ovo mi je super. Imamo jednu jedinu natuknicu i onda je napišu kao natuknicu a ne kao re?enicu (kako bahato i anti-antirecesijsko razbacivanje bulletima). Ovo uklju?uje subvencioniranje kamata, sada je sam pitanje kome. Naime, ako ?e se spašavati gra?evinska operativa onda im se samo daje zraka da hiberniraju i dalje, a ako se subvencioniraju kamate na stanove onda je problem u tome što tu mjeru ve? imamo i zove se porezna olakšica na prvi stan ili ku?u. Neka mi neko objasni kako je ova mjera razli?ita od neke od gornjih mjera koje se odnose na potpore? Jel oni to misle ozbiljno ili samo sakupljaju da bi navukli deset mjera?

9. Ja?anje nadzora nad uvozom (nositelji: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)

 • ja?at ?e se kontrola kvalitete uvoznih proizvoda radi zaštite doma?e industrije i doma?ih potroša?a

...za onu doma?u industriju koja je preživjela 18 godina nekontroliranog uvoza. Dobro da su se sjetili. Kao, ideja je da ako zbog krize više ništa ne uvozimo (ajde barem nešto dobro od krize) pa da se barem pretvaramo da se na gran?nim prijelazima napeto i temeljito radi.

10. Održanje životnog standarda najugroženijih skupina društva (nositelji: Ministarstvo obitelji, branitelja i me?ugeneracijske solidarnosti; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva)

 • Osigurat ?e se adekvatna razina sredstava za održavanje životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva

Jadranku nismo bili spomenuli do sada i še?er ide na kraju. Kao brižna majka, potpredsjednica vlade, ministrica ministarstva za istraživanje ruda, gubljenje vremena i subvencioniranje HDZovih glasa?a - ona ?e svojim maj?inskim instinktom prona?i najpotrebitije i "adekvatno" ih zbrinuti kako to samo majka zna.

Ako ste dobro ?itali ove antirecesijske mjere možda vam je promaklo nekoliko važnih detalja. Naime, antirecesijske mjere nigdje ne spominju o?ekivani pad prihod državnog prora?una. Tako?er, nigdje ne spominju apsolutno ništa što se odnosi na mati?nu državu (ok, osim što smo uštedili milijun kuna na ra?un HGK, f... you Nadan Vidoševi? da te vidimo sada kada ti od 350mil kuna budžeta uzmemo taj milijun, raspasti ?e se HGK ko kula od karata, HAHAHA [zlo?esti smijeh]).

Ako to dosada niste skužili, u banani smo, ne vidim druga?ijeg tuma?enja ovoga.

Što vi mislite, jesu li ovi doista naša inteligencija? I ako jesu, dali oni to namjerno ili nas samo zezaju?

Misao dana:
It's a recession when your neighbor loses his job; it's a depression when you lose yours.

Komentari

crna komedija gusaka u magli

crna komedija gusaka u magli za stoku sitnog zuba koja je ostala bez pašnjaka

w. ;)

Tko je glasao

Odličan tekst, ali suza mi

Odličan tekst, ali suza mi iz oka kanula kad si spomenuo Jadranku.

Tko je glasao

meni su suze navrle čim sam

meni su suze navrle čim sam pročitao tekst prvi puta, možeš si misliti kako je bilo pisati, sva sreća da moja tastatura ima predviđene kanale za otjecanje tekućine

Tko je glasao

Što vi mislite, jesu li ovi

Što vi mislite, jesu li ovi doista naša inteligencija? I ako jesu, dali oni to namjerno ili nas samo zezaju?

Meni se stvarno više ne da raspravljat od ovima na vlasti, padao sam u napast da napišem dnevnik nakon sto sam saznao koje su "antirecesijske" mjere , ali nisam ......zašto...... zato što su i "antirecesijske" mjere napisane po istom principu kao i sve njihove izjave za medije. Napisane su samo da se nešto kaže i da se zadovolji forma koja doduše može zadovoljit samo poluidiote. I to iz dva razloga, naime oni se zajebavaju zato što ne znaju bolje, a i boli ih kurac, što im 'ko može.
Osnovna i jedina prava antirecijska mjera je uništenja korupcije, nepotizma i sličnih dobrodošlih pojava kojim bi se uštedilo 30 do 40% sredstava iz državnog proračuna te iz proračuna lokalnih uprava predviđenih za javne nabave te investicije. Uštedjela bi se poprilična cifra. Medjutim to trazi radikalne promjene političke vlasti, pravosudja i policije, te hapšenje dobrog broja ljudi. Slijedom potrebitih drakonskih kazni, svaki slijedeci bi dobro promislio iti o prihvaćanju dužnosti lokalnog ili državnog lopine ili poluidiota, nama isti kurac.
Odgovornost se traži.

Tko je glasao

@Qui Što odmah ne kažeš

@Qui Što odmah ne kažeš LUSTRACIJA pa da te i mi Bosanci razumijemo. Ništa od ovog što si nabrojao nije moguće ostvariti bez lustracije. To je jedini zakonski put kojim bi se te stvari riješile civilizirano. Alternacija je nasilje koje može sviju koštat a pogotovo vlastodršce. Problem je u tome da oni nemaju potrebnu senzibilnost te se ozbiljno bojim da će mo završiti u Balkanskoj krčmi punoj krvi.

Tko je glasao

Sve OK...... čak i nasilje

Sve OK...... čak i nasilje koje će "koštat pogotov o vlastodršce" mi paše. Greška lustracije je što ne kači drivu.:)

Tko je glasao

To ti misliš. Poznaješ li

To ti misliš. Poznaješ li i jednu izjavu drive o lustraciji. Ja sam je doživio. Bio je to krik koda ga je stršljen ubo. To što nije bio u SKH ne znači da nije radio za firmu i da nije bio crna ovca u familiji!

Tko je glasao

Whaow, spustili su onih 55k

Whaow, spustili su onih 55k mjesečno na, čekajte da izračunam, na 41.25kn, uz 80.000 aktivnih gospodarskih subjekata na ovaj način ćemo uštedjeti skoro milijun kuna već u prvom mjesecu primjene ovih agresivnih antirecesijskih mjera. To me podsjetilo na Austina Powersa kada se dr. Evil vrati nakon 30 godina i ucijeni cijelu planetu za milijun dolara.

Koliko se sjećam ti i ja smo se složili oko HGK više puta. Ali ipak, kolioko god smatramo da je suvišna ne možeš preko noći smanjiti prihode za 80% i pretvoriti dodatnih 400 ili 500 ljudi na nezaposlene..

Ovo je samo mali pritisak na Vidoševića da i on sredi troškovnu stranu svojeg beskorisnog sustava...
Čak i ovih 25 nije malo, mogli bi recimo smanjiti plaće u javnom sektoru za 25%...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

ma sve je to ok ali ovo je

ma sve je to ok ali ovo je doista jedna smješna mjera
(nije ovo što sam gore napisao skroz točno, ima tu i onaj postotak iz prihoda, tj. promil)

no mahati sa par milijuna kuna prema sustavu koji funkcionira u stotinama je totalno besmisleno
totalno mi je nejasno na što to oni točno troše novce, ja apsolutno nikada nikakav support nisam dobio od HGK dok sam istovremeno od HUPa dobio neusporedivo više (od nekih meni zanimljivih predavanja, okruglih stolova, do toga da su me tražili neke konkretne aktivnosti a u jednom trenutku su actually posredovali da dobijem tj. da budem odobren na jednom programu EUa)

anyway, hgk i htz mi se čine kao velike, paradržavne organizacije s budžetima koji nisu uopće transparentni a oko njih se motaju neki likovi koji su tamo malo predugo

Tko je glasao

Sama država u najužem

Sama država u najužem smislu tradicijski prozvodi štete koje nikome ne koriste a sada, pao razumnom prepostavkom da kao takva ne može ništa bitno, moža i mora ono što može, što ne košta ništa:

- proizvodi ogromne zastoje, blokade, neizvršavanje obveza ko država i kao ugovorni strana pa i neplaćanja .... → pod pretpostavkama kakve jesu mora naložiti svom sutavu brzo stanje poslovanja, koje i onako mora biti, i u okviru toga mora evidentirati i priznati svoja neizvršavanja, dugove ... a što svima i državi dalje može biti podloga za krizno poslovanje sa najmanje 50 a vjerojtano više od 150 mlrd kuna;

- osim što općenito ne funkcionira pa niti kao izravni partner, kamatarila je i po 10 % iznad tržišnih kamata gospodarske subjekte i građane, pa ako ništa drugo to sve treba poništiiti, i onako neće to dobiti, te provesti neke mjere a la masovna kompenzacija, ako ništa sa državom, da se svi i država počiste toga što i onako ne donosi ništa osim daveži, sve najmanje 20-30 mlrd kuna;

- svi djelovi države su i neoj vrsti višedesetljetnog elementarno nezakonitog i nepraktičnog poslovanja, pa je krajnje vrijeme naložiti redukciju i točne popise po čemu i kao posluju. Taj nalog se može i mora ostvariti za 15 dana, a ujedno će bit hitrorez, pravila minimalnog poslovanja, ogromna redukcija troškova i gubljenja vremena, otklanjanjanje blokada ... bilo kako samo da se zna. Dodatna dugoročna dobit jest rušenje cijelih sustava koji troše više od korupcije, do razmjera kartela, koji objavom na ploči više kao takvi nezvanični ne mogu ni postojati a još manje trošiti milijrade, prelaze u ilegalu i vejroktano se raspadaju a mejsec dva;

- žurni povrat djela novaca u sustav, obzirom da su zadnjih mjeseci naislno pokupljeni zadnji novci. Također uvođenje mjera za mogućnost povratka crnog novca u zakoniti sustav, kojeg su zajedno s državom i međusobno podstaknuti, izvukli svi ključni.

Ako se to ne napravi u roku mjesec dana, vjerojatno više nije rješ o krizi nego manje više o paralizama, novaca i poslova još ima ali paraliza raste. Treba uzeti u obzir da cca 70 % udjela tržišta (po kapitalu) nema nikakvih iskustava osim hapanja iili više sebi nego dalje, te da je u ovim uvjetima paralizirano i kada može normalno poslovati, jer ih blokiraju bilo kakvi rizica, mala plačanja, bilo šta složenije. Država je najkrupniji takav sudionik, u paničnom strahu da će ostati bez salodelda i paralizirana po djelovima i ukupno.

Tko je glasao

Drzava je rijec od 6 slova i

Drzava je rijec od 6 slova i ne zanima bas nikog.Najmanje hrvatske politicare.Dobivanje izbora i daljni privatni uspjesi su daleko vazniji.Znaci nije bitan iznos dubioza, jer bankrot drzave nikom nista ne znaci, ali propast frakcije na izborima je - katastrofa.

Tko je glasao

Ništa me u trans ne baca, i

Ništa me u trans ne baca,
i inače sam strašna faca.
Krize nema, dobro živim,
u ogledalu se sebi divim.
Predložio sam neke mjere,
tek... da ne dođe, do zavjere.

Tko je glasao

Ono sto smo pisali od

Ono sto smo pisali od pocetka vladavine nasljednika Ive Sanadera prvog jest kako je vlada nekompetentna i sastavljena od poslusnika koji moraju svako jutro Sanaderu govoriti gospodine premijeru vi ste najljepsi i najpametniji. Naravno da nekompetentna vlada dupelizaca ne moze donijeti nikakve funkcionalne i efikasne mjere izlaska naseg drustva iz krize. Osnovno je pitanje sto i kako dalje jer od kritike se ne zivi a svaki produzetak vladanja DrIve dovodi do daljnjeg propadanja naseg drustva. Ja nazalost jos uvijek ne vidim kriticnu masu nezadovoljstva koja bi pridonijela zaokretu naseg drustva.

Tko je glasao

1. Otpustanje 100.000

1. Otpustanje 100.000 birokrata
2. rezanje budjeta za 15 mld kuna

ili

bankrot

Sve druge opcije su proslo svrseno vrijeme.

To je ostalo na jelovniku.Pa neka odluce.

Tko je glasao

Bojim se da će redoslijed

Bojim se da će redoslijed zbivanja biti ovakav

1. bankrot
2. otpuštanje (ili plaća nema, ljudi odlaze sami)
3. novaca ima koliko ima, dakle budžet smanji sam od sebe
4. masa na ulicama tipa Atena
5. svi mogući ratinzi idu na minimum
6. EU daje neke novce ali premalo

Tko je glasao

1. Zaduživanje na domaćem

1. Zaduživanje na domaćem tržištu je valjda u kunama... A tu se otvaraju zanimljivi prostori za devalvaciju i sl. :) Nije jasno zašto do sada nisu bile "aktivirane uštede", ah da — bilo je novca na bacanje.

2. O HGK-haraču ne treba trošiti riječi, treba napisati cijeli blog. Kakav je to izraz "neporezna davanja". Dakle moraš platiti, ali nije porez... već davanje :))))

3. Isto kao 1. "naložiti štednju", a inače je bilo "love na bacanje", valjda...

4. Prelijevanje iz šupljeg u prazno. Dati će više iz manjeg.

5. Isto. Imamo manje, dati ćemo više.

6. Isto. Jača promidžba, dat ćemo više iako imamo manje.

7. "Poticanje prijenosa tehnologija" — vjerujem, neki novci će biti u igri, odakle, koji.

8. Neka ukinu PDV na nove stanove i 5% poreza na promet nekretnina.

9. Uvozit ćemo više iz EU, manje iz Srbije i Bosne, a puno manje iz Kine. Poslijedica: porast cijena.

10. Imamo manje, dati ćemo.... da se ne ponavljam

Ukratko, jako me zanima taj rebalans. Mislim da će morati biti nekih drastičnih rezanja.

Nismo u banani... krah, kolaps.

Tko je glasao

"Which is worse: ignorance

"Which is worse: ignorance or apathy? Who knows? Who cares?" Da li ovaj potpis mozda odrzava
globalno misljenje nase vlade o krizi...

Da li su ovo prave recesijske mjere ili samo kupovanje vremena do izbora?

Rebalans proračuna, već u petak, to je najsmješnije u tome. Oni će se naći i razgovarati o tome, zbilja
je čudno kako ga već nisu napravili...a mi tonemo

Tko je glasao

Odlično. Meni se

Odlično.
Meni se jednostavno gadilo pisati o lažnim antirecesijskim mjerama.
Ako je postojeći proračun računat s 2 posto rasta BDP, to je cca 2,5 milijardi kuna.
Ako se novi računa s padom BDP od 1 posto, to je cca 1,2 milijarde kuna.
Dakle, miminalno smanjenje koje nema nikakve veze s antirecesijskim mjerama bi trebalo biti 3,7 milijardi kuna.

Po novom, Sanader planira smanjiti proračun za 1-3 milijarde kuna, dakle još gora pljačka nego prije.

Tko je glasao

Hypo Banka prognozira

Hypo Banka prognozira najmanji minus od 5%.Dakle, najmanji...

Tko je glasao

@ G-news Hypo Banka

@ G-news
Hypo Banka prognozira najmanji minus od 5%.Dakle, najmanji...
To za prilike i navike Hrvatske ne bi bio neki problem a još manje kriza.

Minus je već viši od 20 % a najvejrojatnije i 30 % u odnos na prethodene prosejčne godine.

Samo graditeljtsvo u šierm smislu u svemu sudjeluje trećinu, a kako se sada svi slažu da je već na 80 % pada, samo doprinosi minusom 20 %. Ali karatkter toga ne poznaju, minus je kerenio već prije 3 godine samo se ne vidu u bitnoj pojavnosti, a banke i ostali su imali interesa skrivati i dvoljno neznanja da to ne mogu pratiti. Jednostavno nema načina niti svrhe da netko u to ulaže 100 mlrd kuna da bi popravio rezultat za 15-20, sve je bitno gore od brodogradnje jer su minusi i napuhavanja stvarani dugo i svaki pokušaji na masi, osim u strogo odabranim djelovima, ne mogu na 100 uloženih milijradi donijeti niti 1 mlrd kuna koristi.

Sve su zavarale jako "optimistična" i uspješna kamatarenja, prihodi od povećanja cijena nafte i hrane te naročito graditeljtsvo, za koje se je specifično vjerovalo da će otvaranjem slobodnog trženja sa EU ne samo održati visdoki ritam nego i donijeti svjetski rekordne zarade - zbog tog su ogromne milijrade završile u nekretninama koje sada zajedno sa vlasnicima i bankarima i državom ne samo ne znaju i ne mogu ništa nego su sve više i više u samoblokadama pomoću prostornih planova i raznih prije pokrenutih a teško zaustavljivih inercija nesolidnih usklađivanja sa EU.

Minus do kraj 2009.g. mora prijeći 30 %, sve drugo objektivno i ne bi priličilo zvati krizom nego blagim olakšavanjima i ispuhivanjima od prežderavanja i nadimanja.

Tko je glasao

Nije pljačka, da je bar

Nije pljačka, da je bar pljačka, opljačkano se može vratiti...

Tko je glasao

tužno je ovo, a još je

tužno je ovo,
a još je tužnije da ja sam mogu napisati antirecesijske mjere koje bi bile bolje, učinkovitije i što je najbolje - provedive

Tko je glasao

iskreno dobro je što puno

iskreno
dobro je što
puno ljudi zna što ne valja u hrvatskoj
i što bi se moglo popraviti

a globalne
antirecesijske mjere čini se da nisu jasne nikome
osim da se svi prave da znaju da je dobro banke, osiguranja, privredu
zatrpavati novcima
čim zaplaču da novaca nema
(ono što ovaj način liječenja čini malo upitnim jest što je jedan od uzroka problema činjenica da novaca nema, jer je negdje iscurio)
gdje su nestali oni novci, od prije?
od kud dolaze ovi novi novci?
je li moguće da desetak američkih domaćica, samohranih majki, uzme kredite za kuće koje ne može više vraćati
i uništi svjetsku ekonomiju

ko hoće biti pametan
ponavlja da je ovo tek početak
da će kriza trajati dugo
da će prvo biti teško a onda još teže

samohrane majke iseljavaju sa par kartonskih kutija
nesretne jer su beskućnice
ponosne jer nikad nisu ni slutile da su toliko moćne

ali
gdje su nestali novci?

luka

Tko je glasao

Pa ajde napiši ih onda -

Pa ajde napiši ih onda - možeš to pretvoriti u diplomski (jelte, sjećamo se od prije da nisi diplomirao - ovo ti je idealni materijal)
A možeš ih i prodavati po svijetu, ima kupaca na stotine... Milijarde možeš privrediti i pokloniti za svoju stvar...

I budi dobar i podjeli s nama ovdje...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

evo ti jedne

evo ti jedne (freebie)

promijeniti pravilnik o amortizaciji na način da se ponovno dozvoli jednokratni otpis
kada bi se to dozvolilo onda bi imao mogućnost koristiti amortizaciju kao porezni štit, manjiti obveze po porezu na dobit i ušteđeni novac koristiti za poboljšanje novčanog toka

s druge strane, ta mjera je kratkoročne prirode jer ti spašava situaciju samo za godinu-dvije i potom se prirodno sustav vraća u normalu jer ne možeš odgađati dobit zauvijek

nisam diplomirao ali sam u međuvremenu stekao nešto drugo neusporedivo vrednije, tako da fakultet više nije na popisu

Tko je glasao

a evo i jedne dopune oko

a evo i jedne dopune oko priče s amortizacijom:
Ako kupim ponešto opreme, npr. kompjutera, stolova, stolica itd. priznaje se samo trošak po logici amortizacije. To znači da bez obzira što sam iskeširao cijelu lovu porez plaćam kao da sam dio love koji se obračunava u tu besmislenu amortizaciju stavio u džep. Možda je glupo spominjati, ali ako kanim nekoga zaposliti kupovina opreme je upravo prvi korak i država me savršeno stimulira, ravno batom po glavi.

Nastavak te priče je da je za firmu u pravilu isplativije opremu i sl. uzimati na kredit ili lizing jer manje gube. Oni koji dobivaju u toj priči su isključivo banke koje pružaju takve usluge.

Dakle, ako zatvorimo krug logični zaključak je da je takav porezni sustav smišljen da bi se pogodovalo bankama, stranim naravno, jer naših nema (osim one jedne).

leddevet

leddevet

Tko je glasao

ne bih rekao da je sustav

ne bih rekao da je sustav amortizacije besmislen

ideja je da ti kupiš neki npr. stroj za neke novce, recimo rovokopač

kada ideš računati koliko te košta iskopani kubik zemlje, onda nije logično da cijelu investiciju u stroj prevališ na trošak prvog kubika nego izračunaš da stroj želiš otplatiti u npr. 3 godine, da će raditi 8 mjeseci godišnje, da će raditi 4 sata dnevno i onda investiciju podijeliš na takve komadiće i to je trošak vrijednosti stroja kojime opterećuješ svoj krajnji proizvod

amortizacija je trošak vrijednosti stroja koja je raspoređena kroz njegov vijek trajanja

problem u hrvatskoj je u tome što je sustav amortizacije krajnje rigidan (to se desilo nakon što je HDZ došao na vlast) i dramatično ograničava ono što je predviđeno MRSom, ti imaš situacije gdje tvoja investicija jednoliko opterećuje trošak finalnog proizvoda kroz vrijeme, no imaš situacije i gdje bi se vrijednost morala računati na način da dok je stroj nov opterećuje trošak više, a što je stariji manje (primjerice ako kupiš računalo ono rapidno gubi vrijednost u početku a kasnije puno manje) - to je ilegalno u hrvatskoj, ili pak obrnuto, kupiš neki stroj recimo taj rovokopač ili neku liniju za proizvodnju i onda je manje amortiziraš na početku a više pred kraj vijeka trajanja (zato jer ti je potrebno vrijeme da obučiš ljude, savladaš tehnologiju, izgradiš tržište) - to je također ilegalno kod nas

poanta je dakle da na fer način predstaviš svoje troškove kako bi imao vjerodostojne pokazatelje poslovanja svoje tvrtke
kod nas je to sve zacementirano i samo je jedna formula moguća uz neke manje-više sitne izuzetke i minimalni prostor za manevriranje
u dobu krize mogao bi manipulirati amortizacijom kako bi podesio parametre dobiti na koju moraš platiti porez, a porez ne cash kojeg moraš platiti državi

račun dobiti i gubitka je formular koji prvenstveno služi državi da bi ti opalila porez i dok on ima neku korisnost prema poduzetniku ti možeš imati impresivan račun dobiti i gubitka i istovremeno biti pred kolapsom (to se uopće ne isključuje) i jedini parametar (iole važan) kojeg bi poduzetnik morao znati i bolesno kontrolirati je pitanje novčanog toka, a to bi se moglo postići gornjim prijedlogom (naravno, jakoooo daleko od toga da možeš time spasiti ekonomiju, ali milijarda vamo, milijarda tamo i vrlo brzo govorimo o nekim ozbiljnim novcima)

malo više o toj cijeloj priči sam pisao prije par godina u okviru priče o TPSu na mom blogu http://mrak.org/tag/tps/
moraš samo malo bolje pogledati jer je to serija od desetak-petnaestak tekstova pa moraš ignorirati ove koji se bave autima

Tko je glasao

Ma sve ovo što ti govoriš

Ma sve ovo što ti govoriš razumijem ali je problem što je takav sustav prvenstveno složen za vrstu poslovanja gdje imamo kontinuirani prihod tipičan npr. za trgovinu. Sustav u kojem ja poslujem je takav da je zarada 2 ili više mjeseci nula kn, a zatim dođe lova i puno mi je pametnije takvu lovu direktno investirati u nekakvu nabavku koju sam planirao umjesto da trošak rastežem kroz nekoliko godina.

A što se tiče samog troška kojim oprema opterećuje moj proizvod je isključivo moj problem i ako to zanemarim je opet moj problem. Dakle, ako je nekakav ugovor takav da mogu cjelokupni trošak kupovine opreme tu uvaliti zašto bi me netko u tome sprečavao?

Mislim da ako je nešto plaćeno u komadu onda takav trošak treba biti priznat, a ako je sustav otplate u nekavim obrocima onda se upravo takav treba priznati. Najbedastiji sustav je ovaj koji imamo sad gdje lovu koju sam stvarno platio mi se ne priznaje nego samo nekakav dio i u sustavu obrta gdje porez je progresivam lako se može desiti da uletim u stopu od 45% za novce koje zapravo nemam. Apsolutno suludo. Jedino logično obrazloženje koje mi pada na pamet je onaj koji samo gore naveo: bankarski!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Drugim riječima glavninu

Drugim riječima glavninu ovih mjera trebalo je donositi svake godine uz donošenje proračuna. Obzirom da nam je izvoz minoran mogli bi izvoziti ove "antirecesijske mjere" jer su "primjenljive" u svim zemljama.

Tko je glasao

Prvo me oni bace u

Prvo me oni bace u depresiju, pa onda me vi bacite u depresiju - pa mi ne preostaje drugo nego gutati praške za smirivanje mojih živaca.

Tko je glasao

znaš kako pjeva Lidija

znaš kako pjeva Lidija Percan:
ako tebe boli glava
nemoj piti aspirin,
nego uzmi gutljaj vina pa će tebi glava proć...

ja sam isto mišljenja da su bankarima prodali sve za dva crna-dva bela, i da im sad ispunjavaju muzičke u začaranom kolu iz kojeg nema van....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci