Tagovi

Pajo Patak odao podatak

U današnjoj Slobodnoj Dalmaciji jedna vijest mi je privukla pažnju. U ?lanku (autori Tonka ?ubeli? i Marko Didi?) piše o djevojci iz Splita koja je kra?om identiteta oštetila dvije žrtve.

Najobi?niji ?lanak iz crne kronike koji sam na brzinu preletio dok nisam došao do jedne re?enice koja otkriva puno više od samog ?ina prijevare koji je izvela 29-godišnja djevojka.

Naime, dok je prvoj žrtvi ukrala identitet iskoristivši ?injenicu da ima isto ime i prezime kao žrtva(pa ?ak i mjesec i godinu ro?enja), kod druge žrtve je situacija mal?ice druga?ija.

Najprije je nazvala PBZ banku u kojoj žrtva ima ra?un, prijavila nestanak i tražila novu karticu. Iz banke, o?ito, nikome nije palo na pamet provjeriti tko zove. Dakle, može bilo tko nazvati umjesto vas i prijaviti nestanak kartice i zatražiti izdavanje nove. Prili?no sigurna banka, zar ne? Ili je samo službenica glupa?a?

Prevarantica je tako?er nazvala firmu u kojoj žrtva radi, rekla im da zove iz Porezne uprave i zatražila žrtvin mati?ni broj. I dobila ga!! I opet nikome nije palo na pamet provjeriti tko uistinu zove. Koliko netko treba biti glup pa ne?ije podatke dati na osnovu jednog telefonskog poziva? A dolje niže u jednom citiranom ?lanku zakona vidjet ?ete da postoji to?no odre?ena procedura(pisani zahtjev) za izdavanje ne?ijih osobnih podataka.

Zakon o zaštiti osobnih podataka jasno kaže:


?lanak 7.
Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obra?ivati:
– uz privolu ispitanika ili
– u slu?ajevima odre?enim zakonom.
U slu?aju prikupljanja i obrade osobnih podataka uz privolu ispitanika, osobni se podaci smiju prikupljati i dalje obra?ivati samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.
Bez privole ispitanika osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obra?ivati:
– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili
– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slu?aju kada ispitanik fizi?ki ili pravno nije u mogu?nosti dati svoj pristanak, ili
– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka, ili
– ako je ispitanik sam objavio te podatke.

?lanak 11.
Voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim korisnicima na temelju pisanog zahtjeva korisnika ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvr?ene djelatnosti korisnika.
Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za koriš­tenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
Zabranjeno je davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima za ?iju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama ?lanka 7. i ?lanka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi ?lanka 6. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.
Osobni podaci obra?eni u znanstveno-istraživa?ke i statis­ti?ke svrhe ne smiju omogu?iti identifikaciju osobe na koju se osobni podaci odnose.
U slu?aju iz stavka 1. ovoga ?lanka, voditelj zbirke osobnih podataka vodi posebnu evidenciju o osobnim podacima koji su dani na korištenje, korisniku osobnih podataka i svrsi za koju su osobni podaci dani.

?lanak 36.
Nov?anom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj:
1. izvršitelj obrade koji prekora?i granice svojih ovlasti ili osobne podatke prikuplja i obra?uje za drugu namjenu osim ugovorene ili ih daje na korištenje drugim korisnicima ili ne osigura provo?enje ugovorenih mjera zaštite osobnih podataka (?lanak 10. stavak 3.),
2. voditelj zbirke osobnih podataka koji ne uspostavi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci osobnih podataka ili evidenciju vodi nepotpuno (?lanak 14.),
3. voditelj zbirke osobnih podataka ili korisnik koji nije osigurao odgovaraju?u zaštitu osobnih podataka (?lanak 18.),
4. voditelj zbirke osobnih podataka, korisnik ili izvršitelj obrade koji onemogu?i Agenciju u obavljanju radnji iz ?lanka 32. stavka 5. i 6. ovoga Zakona,
5. voditelj zbirke osobnih podataka ili izvršitelj obrade koji ne postupi po naredbi ili zabrani Agencije (?lanak 34. stavak 1.),
6. ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja te zaposlenici stru?ne službe Agencije koji otkriju povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti (?lanak 35.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka kaznit ?e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov?anom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Ovo je jedan slu?aj otkrivanja tu?ih osobnih podataka, a siguran sam da ih ima dosta. Ovaj je dospio u novine samo zbog toga što je vlasnica osobnih podataka postala žrtva prevarantice. A što je sa onim slu?ajevima kad netko odaje ili prodaje naše osobne podatke, a vidimo da na vrlo jednostavan na?in možete do?i do ne?ijih zašti?enih osobnih podataka? Pa ?ak je i Porezna uprava prošlih godina slala rješenja o povratu poreza(ne znam kako su ove godine izgledale omotnice jer još nisam dobio rješenje) sa dva prozor?i?a na omotnici. U ve?em prozor?i?u je ime, prezime i adresa poreznog obaveznika, a u drugom manjem prozor?i?u JMBG obaveznika. Na taj na?in svima koji su u doticaju s omotnicom od Porezne uprave, preko kurira koji ih nose na poštu, djelatnica u pošti do poštara koji ?e vam rješenje uru?iti vaš JMBG je dostupan.

Jeste li ?uli da je kad netko odgovarao i platio neku kaznu zbog toga?

Tko sve ima vaše osobne podatke koje ste ostavili u svojoj firmi ili u banci u kojoj imate ra?un?

Komentari

ma daj, ne glupiraj se. tko

ma daj, ne glupiraj se. tko je tražio da se donese zakon o javnoj objavi biračkih popisa?! ono možda nisu bili dovoljni podaci za sve ovo što si napisao u tekstu???

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Što želiš reći? Da

Što želiš reći? Da nemaš ništa protiv da ja nazovem banku u kojoj ti imaš račun i da mi neka glupača izda novu karticu na tvoje ime?
Ili možda želiš reći da nemaš ništa protiv da nazovem firmu u kojoj radiš i da mi neka druga glupača koja će se javiti na telefon bez problema dade tvoj matični broj?

Za "zakon o javnoj objavi biračkih popisa" prvi put čujem.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Logika je tipično hdz-ova.

Logika je tipično hdz-ova. Bolje da glupačama ne dođe ništa pod ruku šta bi mogli zeznut na poslu nego da nešto nauči i prestane biti glupača. Naravno glupača bi ostala na svom radnom mjestu ne radeći ništa a primajući plaću.

Tko je glasao

Seneka, ne uvaljuj mi tu

Seneka, ne uvaljuj mi tu nikakvu fucken demagogiju. Kad su komunisti tražili da se donese zakon o javnom uvidu u biračke popise, na kojima se nalaze ti isti podaci, zbog kojih je ta cura zvala banku, ja sam se prva bunila oko toga iz ovog istog silvercijevog razloga!!! Međutim, zakon je donesen, birački popisi su dani na javni uvid, tko god je htio, mogao je sve zapisat što ga je zanimalo, pa ne bi morao zvat banku.

Naivne glupače koje su otkrile poreznu i bankarsku tajnu trebaju dobit nogu s posla! Baš kao i naivni doktori koji su u nenadležnu bolnicu primili izvjesnu Mirjanu!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nitko nije tražio objavu

Nitko nije tražio objavu matičnih brojeva branitelja već njihovih imena, a što se tiče "komunista" koji su to tražili, dobar dio branitelja je to tražio. Valjda nisu oni odjednom svi postali "komunisti"? Shvaćaš li apsurdnost takve logike? Gornji komentar ti je pokušao ukazati na logičku pogrešku. Tako je po istom principu i sa braniteljskim spiskovima. Zašto bi mi spriječili objavu tih spiskova jer to netko može zlorabiti? Šta će onda policija raditi kojoj je posao spriječiti i otkriti takve? Policajci su ovdje pandan gore spomenutoj glupači. Znači da se ne bi slučajno nešto dogodilo što bi oni po svom opisu morali raditi, ajmo spriječit objavu spiskova na kojoj su kriminalci. Dotle će ovi primati plaću za posao koji ne rade.

Tko je glasao

e, da, dolje ti je odgovor

e, da, dolje ti je odgovor na ono što sam mislila, a evo ti odgovor na ovo: zar zaboravljaš što sam napisala kad je bila riječ o toj temi. ako me imalo poznaješ, onda znaš da nikad ne bih branila kriminalce, koji su se smjestili na listu krivotvorenjem (znam da ti to znaš, prema tome ne trebaš na to odgovoriti). ali uza svo uvažavanje želja komunista i dijela branitelja koji su to tražili, postoje POŠTENI branitelji koji nisu željeli svoja imena na tim popisima. Kako njima puno dugujemo, a onima koji nisu bili branitelji ne dugujemo NIŠTA, postoji jednostavan način da saznamo tko je bio, a tko nije bio branitelj, a da ne odajemo popise POŠTENIH branitelja. Dakle, moj prijedlog je bio da se naprave popisi ONIH KOJI NISU BILI BRANITELJI, pa koga nema na tom spisku, a zna se da je trebao biti, znači da se nalazi na spisku branitelja, kao falsifikator i kriminalac! Time bi vuk bio sit, ovce na broju!

Uvjerena sam da ti ne bi imao ništa protiv popisa onih koji nisu bili branitelji!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

jasno sam napisala da mislim

jasno sam napisala da mislim na popise birača! otkud si sad izvukao branitelje? ja jednostavno ne želim da svaka šuša s ulice zna gdje ja stanujem! podatak o mom stanovanju je moj osobni podatak i gdje ja imam stan, to je moja stvar i po ustavu imam pravo na zaštitu svog podatka. no na zahtjev komunista, donesen je zakon, kojim mi je uskraćeno pravo na privatnost, protivno ustavu, pod vjerojatnim izgovorom da se neko ustavno pravo može ograničiti zakonom, ali ovdje ne vidim opravdana razloga da mi netko uvjetuje izlazak na izbore javnom objavom mjesta stanovanja! za moj pojam dovoljno je da popisno povjerenstvo ima popis birača i da nadležno državno tijelo ima te podatke, a ne bilo koja smlata s ulice!

valjda sam sad bila dovoljno jasna?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

no na zahtjev komunista,

no na zahtjev komunista, donesen je zakon, kojim mi je uskraćeno pravo na privatnost, protivno ustavu, pod vjerojatnim izgovorom da se neko ustavno pravo može ograničiti zakonom
Od Triglava do Vadivostoka od 1990.g. nema komunista niti išta približnog, socijalista i radničke stranke, osim našeg malog SRP-a, koji časno brani poziciju RH na svjetskoj karti.

Zato je to neka druga pojava. Komunista ima jedino u Kini, gdje je veliki Mao vodio kulturnu revoluciju malo drukčije, tako da i ne pomišljaju rješiti ga se. Pa je i kod nas vjerojatno u pitanju maoizam a ne neki komunisti, što se najbolje vidi po iracionalnosti borbe (sa samim sobom itd.), sve samo ne ništa logično.

valjda sam sad bila dovoljno jasna?
Oko komunista nisi jasna, a i inače je to potpuno zamagljena tema, velika pojava a sve u magli. Neki maksimalno jasni se izražavaju kao "kapital donešen iz šume" i slično, što ni njima samima nije jasno. Inače je na to utrošeno i troši se jako puno milijardi i što se više troši to je veća magla. I ne vrijedi crtati toliku maglu.

Tko je glasao

u pravu si. spustila se

u pravu si. spustila se gusta magla.

no vjerujem da si ti dovoljno mudar da znaš da protiv poštenih ljudi, bilo koje marke (komunisti, ateisti, ovi-oni) nemam ništa protiv. vjerujem u ljude koji gaje neke ideale i toga se drže, ne nanoseći zlo drugim ljudima. takvih je uvijek bilo i bit će ih. kad čitam marxa, ne mogu naći gotovo ništa s čime se ne bih i ja mogla složiti. što su staljin, tito i ostali isprostituirali tu ideju, pa su u to ime dozvoljavali ubijanja i nepravde, progone u sibir i na gole otoke, otimanje nečije imovine, nacionalizacije, komasacije i slično, to je drugi par rukava.

isto tako vjerujem da točno znaš na koga mislim kad koristim riječ komunist! to je npr. za mene onaj tko nije osudio zločine počinjene nad Hrvatima, već ih veliča i odobrava i pronalazi opravdanja kojih NEMA.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

ali ovdje ne vidim opravdana

ali ovdje ne vidim opravdana razloga da mi netko uvjetuje izlazak na izbore javnom objavom mjesta stanovanja! za moj pojam dovoljno je da popisno povjerenstvo ima popis birača i da nadležno državno tijelo ima te podatke, a ne bilo koja smlata s ulice!

valjda sam sad bila dovoljno jasna?
>... i sad mi kaži LQ šta da ja radim u Trogiru u kojem na biračkom popisu ima isto ili čak i više birača nego stanovnika....
Šta to rade to nadležno državno tijelo tj. oni koji o tome kao vode računa????

PS. Znam ja što ću raditi no zanima me tvoj savjet - mišljenje.

Tko je glasao

šta da ja radim u Trogiru u

šta da ja radim u Trogiru u kojem na biračkom popisu ima isto ili čak i više birača nego stanovnika

Dragi moj DEMOS, uza sav onaj tvoj IQ ja ti moram odgovarati na ovo pitanje?! Pa napravi ono što sam ja napravila, aktiviraj se u svom mjestu, prijavi se u birački odbor, da li kao član izbornog povjerenstva, ili kao promatrač. sjedni uz listu i prati. svaki mora pružiti osobnu iskaznicu, a njegovo ime mora biti na popisu. imaš pravo provjeriti podatke s osobne i gledati je li isprano štrihano da je osoba uzela listić i otišla iza paravana. ako nešto nije u redu, daš primjedbu na zapisnik biračkog mjesta, koji inače potpisuju članovi izbornog povjerenstva, od kojih su neki HDZ-ovci, neki SDP-ovci, neki HNS-ovci, neki HSS-ovci ili netko drugi. isto tako promatrači. istog trena kad izbori završe, HDZ javlja u stožer broj glasova, SDP javlja na Iblerov izbrojani broj glasovova, NHS isto, HSS isto. Prije nego što država proglasi izborne rezultate, stožeri HDZ-a, SDP-a, HNS-a i ostalih stranaka imaju gotove rezultate, koji su im dojavljeni s izbornih mjesta.

To isto pitanje koje si ti postavio, postavljali su i europski promatrači, koii su se smucali po svim biralištima, međutim, nakon što su se bezbroj puta uvjerili da su u Hrvatskoj izbori legitimni i uredni, odustali su!!!

Dakle, budi član izbornog povjerenstva, pa piši prigovor na zapisnik!

(skoro sam umjesto IQ napisala LQ :):):):):):):):):) )

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Dragi moj DEMOS, uza sav

Dragi moj DEMOS, uza sav onaj tvoj IQ ja ti moram odgovarati na ovo pitanje?! .... eto ga sad vrazi... pa di je odgovor??
Ajde lipo mi objasni jer ni uz sav onaj LQ ili IQ svejedno (nije za jest) "ne kzžim" kako mi u našoj rvackoj imamo više birača od stanovnika..... a onda po istom mi nekako ne štim atakva ista stvar i u mom Trogiru. Šta ono radi DIP ako ja moran blesit u one popise birača ??

PS. I naravno da to ovi put neće proć !... pa makar se izbor ponavljali deset puta.

Tko je glasao

kako mi u našoj rvackoj

kako mi u našoj rvackoj imamo više birača od stanovnika

a nisi to pitanje postavljao kad su rvati birači slali pomoć u rani, lovi za oružje,a bome i ljudstvu?!onda su bili stanovnici, iako ih nije bilo.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

a nisi to pitanje postavljao

a nisi to pitanje postavljao kad su rvati birači slali pomoć u rani, lovi za oružje,a bome i ljudstvu?!onda su bili stanovnici, iako ih nije bilo. Ovo naravno nije odgovor na vrlo jednostavno pitanje koje sam ti postavio.... jr se iz njega neda izvući kako to da imamo više birača od stanovnika.... pa ma koliko god neko pomagao i "pomagao".
Evo sam i ja zahvalan svim onim domoljubima koji su mi već 90. pomogli i prodali argentinku za 2000 DEM, a prije toga i kalašnjikov za isto toliko, a i još poprilično toga.... sve iz domoljublja naravno. Ma bilo je tu još domoljublja, a posebno u večimkoličinama kada su se osvajale vojarne iz kojih su se naoružavale lokalne postrojbe ..... e sad to što je trebalo dati lovu je zasigurno samo neki sitni manipulativni trošak..... za domoljublje valjda....
Eto sam i ja imao jednu od najjačih tvrtki u Dalmaciji koja je od 91. isporučila za HR vojsku i policiju hrane, novca, potrepština (dokumentirano) za cifru od šest nula i vidi vraga .... valjda sam jedini ili rijetka biljka u lijepoj našoj (pardon njihovoj) koji je na dnu fakture napisao .... na teret tvrtke "Šibopromet" tj. moj osobni, .. i koju su naši vrli rvati polovinom 90.-ih opljačkali a mene skoro upucali..... A viš, tvrtku sam ja stvorio svojim znanjem i lovom još prije rata dok je veliki dio tih vel'kih rvata gologuzana odala u dva liva opanka.

PS. Ovime nikako ne umanjujem doista veliku pomoć mnogih nepoznatih (i poznatih) ljudi koji su i od usta svoje dice odvajali da bi pomogli.... onoliko koliko su mogli.

Tko je glasao

PS. Ovime nikako ne

PS. Ovime nikako ne umanjujem doista veliku pomoć mnogih nepoznatih (i poznatih) ljudi koji su i od usta svoje dice odvajali da bi pomogli.... onoliko koliko su mogli.

O, umanjuješ itekako. Umanjuješ i sam znaš da umanjuješ. Stavio si ih na kraj svog teksta, a svaki pošteni čovjek stavio bi ih na početak. I ne bi im oduzimao pravo glasa u svojoj rođenoj domovini, onoj jedinoj gdje su kod kuće i kad nisu kod kuće!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Stavio si ih na kraj svog

Stavio si ih na kraj svog teksta, a svaki pošteni čovjek stavio bi ih na početak. Možeš demosa stavit prvog ili zadnjeg (svejedno je ) i u oba slučaja će biti iste težine pa bilo u + ili -..... i vjerujem da tako ne određuješ poštenje...

I ne bi im oduzimao pravo glasa u svojoj rođenoj domovini, onoj jedinoj gdje su kod kuće i kad nisu kod kuće! Ne ne, potpuno pogrešno, ja se upravo zalažem za to da imaju pravo glasa upravo u svojoj rođenoj domovini gdje su stvarno kod kuće čak i kad nisu kod kuće..... jer bi to značilo da po zakonima fizike nebi mogli biti istovremeno kod svoje kuće u dvije različite domovine... znaš ono nemo'š bit istovremeno na dva mista..... mada praksa kaže da ipak neki (nemali broj) može.

Tko je glasao

E moj Demos, Kad bi ti znal

E moj Demos,

Kad bi ti znal kaj je sve moguče i kak je onda u duši.

Tko je glasao

DEMOS, taman kad pomislim da

DEMOS, taman kad pomislim da te potpuno razumijem, ispadne da sam se zeznula.
po zakonima fizike nebi mogli biti istovremeno kod svoje kuće u dvije različite domovine

Demos, svi smo građani svijeta, bar ja se takvom osjećam. Ali imam jednu Domovinu s velikim D!!! Bez obzira gdje zarađivala za život.

A to što se ne može istovremeno biti na dva mjesta, to ti je Skviki već objasnio da može, samo ga nisi slušao.

Znaš, DEMOS, ti jesi fizikalac, ali osim tjelesnog, postoji i duhovno, koje omogućava osobi da istovremeno stvarno bude prisutna na dva mjesta! Duhovno je ono što su nam komunisti pokušali izbaciti iz glave, pa su nas tjerali da mislimo na tjelesno, dok "nas" je sunce pržilo i znoj oblijevao pri tuckanju bijelog kamena na bijelom kamenu, od kojeg tuckanja su nam plavili bubrezi i okoočno područje.

Btw. nemam ništa protiv što jesi fizikalac (ima i to neke svoje prednosti :):):)) ali daj, razmisli malo prije nego što nešto napišeš, a znaš da te ja čitam :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

DEMOS, taman kad pomislim da

DEMOS, taman kad pomislim da te potpuno razumijem, ispadne da sam se zeznula.
he he,... a moguće je i da nisi :):):)

Btw. nemam ništa protiv što jesi fizikalac (ima i to neke svoje prednosti :):):)) ... pa nek sad neko kaže da je teret samo vizički :):):)

PS. A uvik me je zanimalo di se to pusto bijelo žalo izvozilo,... posebno ono sitno tuckano

Tko je glasao

Sumnjam da se to radi o

Sumnjam da se to radi o istim ljudima, jedni su slali a sad drugi uzimaju. No, eto sve Hrvati i cvijetovi hrvatstva.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Mene eto muči što npr moj

Mene eto muči što npr moj suprug dođe na glasanje s uredno prijavljenim boravištem (papir s policije), a prebivalište mu je u 300 km udaljenom mjestu u Hrvatskoj, i ne daju mu glasati nego ga šalju u mjesto prebivališta. A istovremeno oni koji odkoračaju iz Kroacije u BH da bi drugi put odglasali, e to može. Ili oni koji dopraše iz Srbije gdje trajno žive dok ovdje imaju "prebivalište", pa i to može. I otkrijte mi molim vas kako bi Zagorac mogao imati dvojno državljanstvo?Jer vidim da to može donijeti velikih prednosti. Podsjeća me malo na propis donesen davno nekad da "stan solidarnosti" može dobiti samo onaj tko je došao iz udaljenosti najmanje 100 km od Zagreba. Otpali svi Zagorci ko jedan. Što će njima stan solidarnosti kad su tak i tak preblizu Zagrebu i putuju na posao s cugom navečer doma do pol noći a u četiri vure vjutro nazaj

Tko je glasao

ljudski je grješiti. samo

ljudski je grješiti. samo neke greške i koštaju! da li se pravilno otplaćuju to je drugi par opanki!
banke su druga strana medalje u našoj priči. dok smo svi grcali i davali sve od sebe jer zaboga bio je rat netko s puškom a drugi kako je najbolje znao i mogao, banke su odmah uplovile u evropske standarde i naplaćivale proviziju za dobar dan. onda su "preuzele" nekretnine, pogone, hotele, pa su ih obezvrijedili pa ih poklonili strancima. pa sad kod njih uzimamo kredite i prodajemo duše vragu za sitni novac . to je tržišna ekonomija.
svaka čast našoj emigraciji. ima divnih ljudi koji su u najboljoj namjeri davali, čak se i zaduživali da bi pomogli domovini!
gdje je taj novac završio???? kraljevstvo za odgovor !!!!
postoji li i jedan vjerodostojan popis? ali bi se samo tu moglo napuniti tri Gola otoka, otucati puuunnoooo kamenja pa se još uvijek ne bi moglo poravnati račune....
pitajte onu jadnu ženu koja je došla iz Australije vidjeti što se s novcem napravilo.....ili onog jadnika iz švicarske koji sudskim putem pokušava uć u trag kamo je donacija završila! nisu Zagorcu-ima trebali dragulji! dali su pošteni ljudi samo - pojela noć! kako su nekad crnogorci molili boga za par zemljotresa tako su naši poduzetnici molili da se embargo nikad ne ukine!
a ti promatrači (čast izuzecima) i tako služe da bi se na brzaka izračunalo koliko mrtvih uskrsnut!
ma nisu tri Gola otoka dosta....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci