Tagovi

Padaj silo i nepravdo

Padaj silo i nepravdo

Padaj silo i nepravdo,
Narod ti je sudit zvan.
Bjež'te od nas no?ne tmine,
Svanuo je i naš dan.

Pravo naše ugrabljeno,
Amo natrag dajte nam!
Ne date li ne molimo,
Uzet ?e ga narod sam.

Gradove smo vam podigli,
I pala?e gradili.
Oduvijek smo roblje bili,
I za vas smo radili.

Nevolja ?e biti vela,
Po pala?i tvrdimi,
Kad vidite da sa sela,
s mašklinima gremo mi.

Nastati ?e novo doba,
Matija Ivani?u.
Ustati ?eš ti iz groba,
S tobom u boj po?i ?u!

Zastava ?e nova viti,
Iznad naših glava tad.
Radnik seljak jedno biti,
Isti im je trud i rad!

Malo tko nije gledao Bitku na Neretvi. Sje?ate li se pjesme Padaj silo i nepravdo? Mnogi misle da je to partizanska pjesma. Ne nije. Od originalne pjesme izmijenjene su dvije, tri strofe sukladno komunisti?koj viziji borbe za pravdu.

Smatram da je tekst pjesme dovoljan i da pjesma od 16. stolje?a do danas nije izgubila "aktualnost". U nekoliko strofa govori više nego naših stotinu dnevnika. Stoga ju prilažem kao današnji dnevnik.

"Padaj silo i nepravdo" je hrvatska revolucionarna pjesma nadahnuta Hvarskom bunom. Bila je himnom Hrvatske demokratske stranke (iz doba Austro-Ugarske). Napisana je u 16. stolje?u. Pjesma je korištena i od strane jugoslavenskih partizana iz Dalmacije tijekom Drugog svjetskog rata. Pjesma doživljava procvat nakon izvo?enja u skupocjenom i popularnom filmu "Bitka na Neretvi".

http://hr.wikipedia.org/wiki/Padaj_silo_i_nepravdo
.

Tagovi

Komentari

16 stoljeće?

Autor originalne pjesme "Slobodarka" je Josip Smodlaka ( (Imotski, 9. studenog 1869. – Split, 31. svibnja 1956.) napisana je 1908 g., a ne u 16 stoljeću.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Slobodarka

Tko je glasao

Pretpostavljam da nemaš full

Pretpostavljam da nemaš full HTML pristup, pa ću ti "posuditi" YouTube video ;-)
Istina, malo su izmijenjene riječi, ali doživljaj je nemjerljiv u odnosu na tekstualni prikaz...

Tko je glasao

FEUDALNO JE DOBA - REFEUDALIZACIJA ILI DEMOKRACIJA

Da. Doista iz povijesti možemo puno toga naučiti i osvijestiti u kojem se društveno političkom trenutku nalazimo(a ponekad je to jako zamagljeno novim riječima koje kriju stare sadržaje!) Magla je danas puno gušća!

-------------------- evo malog c/p sa wikiedije .. meni je priča tako aktualna...---
Hvarska buna
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hvarska_buna
Hvarska buna ili ustanak hvarskih pučana bila je ustanak na čelu s Matijem Ivanićem a zahvatila je čitav otok Hvar i grad Hvar, središte komune.

Mletačka vlada postavljala je svoje plemiće za knezove u dalmatinskim komunama, oduzimajući im najvažniju povlasticu prijašnje autonomije, ali su plemićka vijeća i pod njezinom upravom zadržali veliku vlast u lokalnoj samoupravi. Zbog njihove odlučujuće uloge u zakonodavstvu i komunalnim službama pučani još u 15. stoljeću formiraju pučke skupštine (kongrege), u kojima zahtijevaju službeno prihvaćanje svojih zaključaka, neke komunalne službe i pravo na kontrolu odluka plemićkih vijeća. Odbijanje tih zahtjeva bio je glavni uzrok nezadovoljstva pučana i čestih sukoba s plemićima.

Drugi je uzrok bio bahato ponašanje plemića prema pučanskim ženama i djevojkama, što je izazivalo nepodnošljivu mržnju pučana. Plemići su ih jasno prezirali i davali im na znanje da su niža vrsta ljudi, njihovi podložnici i sluge. Treći uzrok objašnjava se težnjom obogaćenih pučana da se izjednače s plemićima i postanu članovima velikih vijeća. Kad nisu uspjeli otkloniti nijedan od navedenih uzroka, dizali su bune od kojih je najpoznatiji ustanak Matija Ivanića od 1510. do 1514. godine.

Da bi osigurali vlast u lokalnoj samoupravi, plemići u komunalnim statutima utvrđuju neke pravne norme feudalnog sustava u kontinentalnom zaleđu. U vrijeme donošenje hvarskoga statuta (1331.) Veliko vijeće već čine samo plemići, koji 1334. odlučuju da u njemu mogu biti birani samo oni kojima su očevi i djedovi bili članovi. Tako ozakonjena plemićka oligarhija proglašava upravu komunom božjom misijom ostvarivanja pravice (iustutua). Čak i kaznene odredbe statuta diskriminiraju pučane.

Rukovodeći se srednjovjekovnom idejom o određenim tipovima lošeg ponašanja, koji su češći u nižim društvenim slojevima, sastavljači statuta pisali su kaznene odredbe. Pri tome polaze od ukorijenjena shvaćanja da je devijantno ponašanje pučana uvjetovano teškim društvenim položajem, siromaštvom, primitivnošću i sklonostima instinktivnom reagiranju. Budući da plemići takvo ponašanje smatraju štetnim i opasnim za održavanje svoje vlasti proglašavaju ga kaznenim djelima.

Na taj način proglašuju kaznenim djelima čitav niz tipova ponašanja pučana izražavajući spomenutu srednjovjekovnu ideju po kojoj se zakoni ne pišu za dobre ljude, jer bi oni inače postupali po zakonskim propisima, nego za zle koji se jedino prijetnjama i kaznama predviđenih zakonom mogu odvratiti od zla. To ujedno ukazuje i na poimanje da su svi pučani zli, a plemići dobri. Takva pravna diskriminacija, pored ostalih uzroka, dovela je do hvarskog ustanka.

Povod i tijek bune

Neposredan povod ustanka bilo je nasilno i nečovječno postupanje nekih mladih plemića prema pučanima, osobito silovanje njihovih djevojaka. Ustanak je zahvatio čitav otok Hvar. Na čelo ustanika došao je Matij Ivanić, član imućne pučanske obitelji. Ivanić je s naoružanim pučanima, prodro u grad Hvar i zajedno s pučanima grada napadao plemiće, neke pogubio i spalio njihove kuće, ostale zatvorio, a od hvarskoga kneza zatražio ravnopravnost svih staleža u snošenju tereta.

Pošto je pod zapovjedništvom prikupio 2000 naoružanih ljudi i opremio 30 lađa za kruženje oko otoka i sprječavanje bježanja plemića u Veneciju, zagospodario je otokom. U drugoj godini ustanka uputio je molbu mletačkoj vladi da odobri saziv Generalnog vijeća svih staleža u gradu Hvaru radi osnivanja pravednije uprave od prethodne. Molba sadrži 22 potpisa s punim imenima i naznaku da njihove želje potvrđuje još 60 uglednih pučana. Istodobno potpisnici optužuju izbjegle plemiće za sva nasilja i opačine zbog kojih su se pobunili i traže da se kazne.

U početku se u tom sukobu mletačka vlada (između ostalog i zbog toga što je Venecija tada u ratu s Cambrayskom ligom) drži prividno neutralno pokušavajući izmiriti pučane s vlastelom, radi čega u Veneciju poziva i jedne i druge. Budući da u tome ne uspijeva, a hvarski ustanak ostavlja snažan dojam u cijeloj Dalmaciji i prijeti da se proširi, odlučuje energično djelovati na njezinu smirivanju i u Hvar šalje providura Zuana Navajera. Nema podataka kako je on obavio zadaću, ali su se 1511. pučani umirili (iako i dalje drže vlast na otoku te ne dopuštaju povratak izbjeglim plemićima). No, potkraj iste godine izbijaju nemiri u cijeloj Dalmaciji pa mletačka vlada 1512. šalje novog providura Sebastijana Justiniana.

Slavohlepni i okrutni providur pokušava grubom silom slomiti otpor hvarskih ustanika, terorizira ih i zatvara, 69 je osudio na progonstvo, a obećao je 400 dukata onome tko uhvati Matija Ivanića. No, nakon poraza od Ivanićevih snaga kod Jelse, gubi providursku službu. Na vijest o ponovnom napadu pučana na grad Hvar, Venecija šalje 15 ratnih galija pod zapovjedništvom providura Capella. Nakon dolaska na otok, on do listopada 1514. potapa sve naoružane lađe ustanika, nakon dugog otpora svladava pučane na otoku te na zapovjedničkoj galiji vješa 19 kolovođa bune, a desetorici odsijeca po jednu ruku i vadi po jedno oko. Tako je hvarski ustanak ugušen u krvi. Matij Ivanić uspijeva napustiti otok i povući se u Krajinu. Nekoliko je puta neuspješno se pokušavao vratiti na otok. Kasnije prelazi u Italiju, u grad Vieste, gdje se posljednji put spominje 1519. godine. Borbu pučana za ravnopravnost, ali ne više nasilnim putem, nastavio je sin Matija Ivanića, Ivan, i njegovi potomci.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hvarska_buna
------------------------------------------

DuorPula@gmail.com
* neke metode 'mrkve i batine' su promjenjene, ali suština je ostala ista
* moje je pitanje uvijek isto - možemo li mi danas bolje, smislenije i pravednije urediti Našu Malu Zajednicu?

Tko je glasao

Pravednije uređenje

Duore, pa jasno je da možemo,...samo treba duboko zaorati. U stavove i uvjerenja....

Na primjer - stav prema "bližnjemu svome"
Kako ćemo ga promatrati?
Kao "nadarenog", "talentiranog", "sposobnog", "poduzetnog" - i suprotnosti tih pojmova - pa ćemo odmalena svrstavati djecu u "torove" - nadarenih i nenadarenih.....ili ćemo ih sve gledati kao na jedinstvenu pojavu u univerzumu obdarenu potencijalom koji se neprekidno može razvijati?
Pa ćemo društvo i "institucije i mehanizme" poštelati da rade na razvoju potencijala svakoga pojedinca u društvu a ne na zatupljivanju i pranju mozga od vrtića, preko Tv programa pa nadalje....
Duboko oranje, Duore... i hladna hladna zima da u toj zemlji pobije sve parazite!

Tko je glasao

Plemići su ih jasno prezirali

Plemići su ih jasno prezirali i davali im na znanje da su niža vrsta ljudi, njihovi podložnici i sluge

Eh, to je kao da gledam mlade menadžerčiće koji su zasjeli po "nacionalntim trgovačkim lancima" i bankama.......kada gledaju svijet "ispod" sebe....

Tko je glasao

interesantno kako se povijest

interesantno kako se povijest stalno ponavlja samo u drugačijem/sofisticiranijem obliku, a da nitko ništa naučio nije...

Tko je glasao

Afirmacija dobrog u bolje

Ponavljanje povijesti nije samo po sebi nužno ali ni uvijek negativno. Izgradnja društva počiva na promjenama koje uz stare političke lisce mogu mnogo probitačnije inicirati mladi. Ima jedan primjer mladog čovjeka u Splitu koji otvoreno promišlja postupke u sadašnjosti i ciljeve za budućnost. Zove se Gojko Čepo, on voli svoj grad i želi život u njemu učiniti boljim za sve njegove građane. Ne moraju se dobre namjere realizirati samo u Zagrebu, mnogo je važnije svaku našu  sredinu promišljati na načine koji toj sredini najbolje odgovaraju.

Rijetko ovdje na pollitici govorimo  afirmativno o pozitivnom a ako se i dogodi obavezno se smatra propagandom.

Zato, afirmativno za primjer, pogledajte kako je prije devet mjeseci gradski vijećnik i predsjednik Foruma mladih SDP-a Split Gojko Čepo gostovao u emisiji 'Interview' koju uređuje i vodi novinar STV Slaven Relja. Ovo je prvi dio od ukupno četiri dijela tog intervjua.

Gojko Čepo - emisija "Interview" 2/4
Gojko Čepo - emisija "Interview" 3/4
Gojko Čepo - emisija "Interview" 4/4
Tko je glasao

APATIJA MLADIH? Zašto?

Gojko Čepo je dobar. Vrlo dobar.
Važno pitanje na koje bi morao pronaći i znati SDP odgovore je Zašto APATIJA MLADIH i Kako to promijeniti.
To je posao SDP-a danas u 21 st. Velika stranka mora pronaći odgovore na Velika pitanja!

DuorPula@gmail.com
* zašto je to tako?
* kako to promijeniti?
* što po tim pitanjima konkretno poduzeti?

* padaj silo i nepravdo - da - formula je odlična. kako je realzirati?
* politički mislioci 21st.

Tko je glasao

Pošten čovjek - gušit će ga

Pošten čovjek - gušit će ga stranačka mašinerija i stega. Zato bi trebalo da se takvi izvan stranaka udružuju i to na nacionalnoj razini. Nisu stranke jedina opcija djelovanja ukoliko je u pitanju opće dobro. Nažalost su stranke jedina opcija ukoliko se radi o karijeristima, nažalost.

Odličan interview, mali je super!

Tko je glasao

Ma jel to oni

ča je piva Jasenovac i Gradišku staru !??
Pravo socijaldemokrata !

Provinciopolis

Tko je glasao

Maksom protiv Gojka

U pjevanju bećarca, među mnogim natpjevavanjima otpjevane riječi "Ko bi moga virovati lani da će Božić slavit partizani". Ovu je vijest napisala na hrvatskauljudba.hr Slavica Vuković, Četvrtak, 10 Kolovoz 2006, pod naslovom DERNEK MLADIH SOCIJALDEMOKRATA i podnaslovom Na putu na svjetski kamp u Španjolsku Gojko Čepo poveo pjesmu 'Jasenovac i Gradiška Stara'.
O tome je  pisao i Večernji (zbog ograničenja pristupa arhivi link nije ispravan). Zvonimir Čičak je u Dnevniku s margine, na samom kraju analize nacionalističkih pojava toga ljeta 2006 godine spomenio i Gojkovo pjevanje, proširujući naziv pjesme. Na adresi Foruma mladih danas nema upisa o ovom događaju.

O tome je u isto vrijeme podignuta tema na dva foruma, bez posebne i velike diskusije.
http://forum.krstarica.com/showthread.php/408158-%C5%A0EF-MLADIH-SDP-A-PJEVAO-USTA%C5%A0KE-PJESME 
http://www.forum.hr/showthread.php?t=158144 

O događaju je predsjednik Jurjević rekao, kako stoji u vijesti "Pokušava se stvoriti afera unutar SDP-a, a nema ničega. Izvan svake pameti je prišivati mladim esdepeovcima u Splitu ustaštvo. Čepo je momak koji se ne može povezati s takvim nečim. Gojko je svoje opredjeljenje sto puta pokazao i dokazao kaže Jurjević i dodaje kako su prošla vremena idejno-političkih komisija i komesara za ćudoređe."

Za izbore u SDP Split u veljači 2010 bila su tri kandidata za predsjednika na nadolazećim unutarstranačkim izborima: Marin Jurjević, Ranko Ostojić i Gojko Čepo. Neki mediji (Seebiz) su uz odustanak Gojka Čepe od kandidature podsjetili čitateljstvo “Čepo je prije tri godine skrenuo pažnju domaćih medija na sebe kad je negdje u Španjolskoj, na druženju mladih socijalista, zapjevao poznati bećarac “Jasenovac i Gradiška stara

Između bećarca i gange ima, pogledajte, dosta sličnosti. Ganga je pjevanje nastalo u Imotskoj krajini i Hercegovini i smatra se kulturnim naslijeđem. Daju se tu na ricice.hr primjeri ispjevavanja, među njima i politička ganganja (boldirao bube):
O rađi; Oj ledino, nevoljo i tugo, ja te neću kopati još dugo.
O ljubavi; Ja od dragog tri godine mlađa, al´ mi ljubav od šećera slađa.
O curama; ´Ko je reka bolila ga duša, da je gadna moja garavuša.
O momcima; Moj dragane visoki jablane, ja malena u te zaljubljena.
O tuzi; Kukavica s goron razgovara,´ ko će s tebon moja majko stara.
O tuđini; Imala san cviće pokraj vode, i dragana pa mi u svit ode.
O vlasti; Druže Tito ti se ne boj Rusa, Ustaša je iza svakog busa.
O politici; Ljudi moji,´ ko bi reka lani, da će Božić slavit partizani.
O molitvi; Gospe moja da je meni znati, kojim ću se prezimenom zvati.
O vjeri; Neću vire pogaziti stare, ti me nećeš vinčat matičare.
O gangi: Gango moja gangat ću te i ja, kad te ganga cila Dalmacija.

++++++++++++
Točno je da je u pjevanju bećarca, među mnogim natpjevavanjima otpjevane riječi "Ko bi moga virovati lani da će Božić slavit partizani". No da li su konotacije samog događaja uopće takve kako se sugerira?

Moj odgovor je širi nego što je uobičajeno. Prosudite sami koliko je značajno isticati ovaj događaj pjevanja u odnosu na poruke iznesene u intervjuu.

Tko je glasao

Ma bit će da je bolje Gojkom protiv Makse :))

O događaju je predsjednik Jurjević rekao, kako stoji u vijesti "Pokušava se stvoriti afera unutar SDP-a, a nema ničega. Izvan svake pameti je prišivati mladim esdepeovcima u Splitu ustaštvo. Čepo je momak koji se ne može povezati s takvim nečim. Gojko je svoje opredjeljenje sto puta pokazao i dokazao kaže Jurjević i dodaje kako su prošla vremena idejno-političkih komisija i komesara za ćudoređe."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A što Baja kaže u Splitu je Zakon :))))

Provinciopolis

Tko je glasao

Pojma nemam , prvi put ga

Pojma nemam , prvi put ga vidim ovdje na videu. Ljudi iz mjesta znat će bolje...

Tko je glasao

Doima se ovako izvanka full cool :)))

Al laže li ga da je to nevjeroatno :)))
"Super je okruženje u SDP Splita", a javna je tajna da je podjeljen na Rankove i Bajine, a "super su i rezultati zbog kojih ST dobija dodatne delegate" :))), a SDP ST vječito gubi na izborima :)))
Infoi i jesu od domaćih ljudi ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Iskreno sam se nadala da si

Iskreno sam se nadala da si se uključio kao predstavnik oporbe,

bez obzira što o oporbi, osim o Laburistima; nemam baš dobro mišljenje.

Kako vidim iz upisa, gdje ismijavaš SDP, Tvoja je uloga posve drugačija.

Pa kad već ideš na ismijavanje, mogao bi se pridružiti ostalima, pa malo ismijavati i KRADEZE, daleko su bolji materijal za ismijavanje.

Mirtaflora

Tko je glasao

Oporba !??

Što je to u RH !?? Ili tko je to !?? Oni konstruktivno suzdržani !?? Ili samo Lesaristi !??
Ne vidim razloga da budem isti kao drugi..Nikad nisam patio za trendsetertvom...Molim te ne dezavuiraj mi to pravo kao što niti ja tebi nemam namjeru dezavuirati pravo da drukaš za bilo koga pa makar to bili i Lesaristi...

Provinciopolis

Tko je glasao

Nisam imala namjeru

Nisam imala namjeru ugrožavati Tvoja prava niti u snu;
no kad sam vidjela da ne odobravaš moje mišljenje o političkim elitama,
naivno sam pomislila da si možda predstavnik oporbe.

Koliko god predstavnici oporbe zasluživali kritika,
sigurno ih se po receptu ADZa ne može izjednačavati.

U oporbi, u kojoj su i Laburisti, ima i poštenih ljudi;
kakvih se u vladajućih krimosa ne može naći.

Naravno,Tvoje je pravo drukati i za te fine & poštene predstavnike odavno onesviještenog Parlamenta.

Mirtaflora

Tko je glasao

Mislim da se ne razumijemo najbolje :)))

Pogledaj moja dva Dnevnika pa promisli dali kao takav mislim išta fino & friškog :))) za one koji su nas i doveli tu gdje jesmo, ma koliko i među njima ima poneka iznimka koja potvrđuje pravilo...Ako uopće ima !???
Jedino što se ne slažemo jest vezano uz Lesariste...

Provinciopolis

Tko je glasao

svugdje neka figa u džepu,

svugdje neka figa u džepu, hebi ga...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci