Tagovi

Ozrene, planino budi i dalje hrabar!

Pišem ovaj dnevnik a da prethodno nisam ukucao ime i prezime - Ozren Matijaševi?-u google kako bih saznao i neke biografske podatke o tom sindikalisti, vo?i HUS-a. Gledam ga i slušam zadnjih mjesec dana, tog kršnog Spli?anina, i kao politolog i novinar, pokušavam dešifrirati njegove nastupe i ocijeniti kolika je njegova snaga i može li taj ?ovjek povu?i neke poteze koji bi mogli zna?iti preokret u na?inu razumišljanja i politi?kom djelovanju u Hrvatskoj.!! Ju?er na TV javljao se iz Splita i objašnjavao nakane svog sindikata te izložio tajming demonstracija, uli?nih demonstracija, kako ih je nazvao, gledam ga kako polemizira s vo?ama konkurentskog sindikata. Suvislo obrazlaže ciljeve odnosno zahtjeve svog sindikata (ukinuti hara? porez, vratiti PDV na 22 posto, borba protiv korupcije it sl.). Poziva ne samo radnike nego i sve gra?ane Hrvatske koji su "poniženi i uvrije?eni", posebno mlade, umirovljenike, nezaposlene... da mu se pridruže. I rekli biste, ništa u tome nema posebnoga!
Sjaj u oku - znaci odlu?nosti, iskustva, snage!?
S j a j u o k u, pogled, iskazana uvjerenja odlu?noš?u, na?in izražavanja koji plijeni pažnju,, brzi i smjeli odgovori na provokacije.. pokazuju mi da je ovaj ?ovjek ponešto druga?iji od ostalih, naveliko potrošenih politi?kih spodoba koje se mijenjaju na našim ekranima i kojih sam se ve? dobranooooooo zasitio, vjerujem i svaki zoon politicom, zapravo, svaki onaj u ovoj zemlji se sve više zanima za one koji nas vode kao i smjer kretanja. Spadam u one koje nije mogao impresionirati jedan Sanader i kojeg sam vrlo brzo pro?itao kao lošeg glumca i patološkog lašca,( i pisao o njemu kao takvom!!) još manje to mogu Jardranka Kosor,Hebrang, Šeks,Šuker, Polan?ec, Bebi?, dr Milinovi?, Kalmeta, ?obankovi?,Friš?i?, Adleši?, uklju?uju?i blijedog Zorana Milanovi?a i još ve?eg blefera Radimira ?a?i?a...Sve je to bulumenta istrošenih politi?ara
daleko od sposobnosti prepoznavanja raspoloženja naroda a još dalje od rješenje za naše pauperizirano društvo i rasprodanu ekonomiju. Svi su oni manje- više bili i jesu okrenuti svom egu, svojim džepovima i svom malom ili velikom interesu - u što kra?em vremenu ugrabiti što više! Njima interesi države, društva ili županije ili grada su sporedni - njihov ego je nezajažljiv, njihova volja za mo?i - gr?evita je. A dok je tako, oni nisu u stanju biti autoriteti temeljeni na znanju, poštenju, radu i vjeri u sebe i narodne snage. Jedan ?a?i? toliko bahato se odnosi prema inicijativi HUS-a da se ?ovejk zapita zar je njegova taština tolika da nije u stanju prihvatiti ni najlogi?nije zahtjeve HUS.a i pridružiti se hvalevrijednoj inicijativi - nizu demonstracija s po?etkom u Vinkovcima i završetkom u Zagrebu. Naime, HUS i Matijaševi? me?u prvima su stvorili modus operandi za politi?ko djelovanje i - krenuli! I stoga moje malo oduševljenje ovim ?ovjekom kojem se o?i cakle kada govori, koji ne zamuckuje, ne "filozofira"-pametuje ve? zna što nam je ?initi ( što da se radi?): artikulirati akumulirano nezadovoljstvo hrvatskih gra?ana u zadnjih šest godina,i jasno i glasno re?i DOSTA onima koji su odgovorni ili suodgovorni za bezna?e, apatiju, siromaštvo i srozavanje ugleda države i hrvatskog ?ovjeka u svijetu ali i u o?ima još zdravomisle?ih ljudi oko hrvatskog ?ovjeka ma gdje on bio, ista?i minimum zahtejeva ?ijim ispunje njem se stvara bolje raspoloženje ali i tako potrebna svijest da se
udruživanjem pameti, odlu?nosti i snaga, može nešto-na bolje- i promijeniti!
Pitanje hrvatskih vo?a
Usu?ujem se re?i da smo narod koji nije imao (i nema) sre?e sa svojim vo?ama - od bana Jela?i?a preko bra?e Radi?, Ma?eka, Ante Paveli?a pa na odre?eni na?in i Ra?ana i Tita... Tu?mana i Sanadera smatram odgovornim za našu sadašnju bijedu i prvi je imao sre?u da ga uzme BOG i da ne doživi hašku presudu, drugi, Sanader, mada je još slobodan gra?anin ne zna?i da ?e to i ostati. Jadranka Kosor pri?a je za sebe! I više je nego smiješno da ona sama po?inje, iako jedan od glavih krivaca po dosadašnjem polju djelovanja (branitelji) za krizu, njenu dubinu i obuhvat, (ne) odgovorna za nekoliko potpuno promašenih zakona donijetih zadnjih mjeseci u Saboru,, po?inje vjerovati da je u stanju mijenjati društvene odnose i izvu?i zemlju iz krize.Podsje?a me na slu?aj kada bi razred, u nedostatku iole ozbiljnog kandidata izabrao predsejdicu razreda u prvoj ženskoj osobi koja bi se našla u nekoj od prvih klupa, i koja bi bila izabrana a da cijeli razred ne doku?i zbog kojih kvaliteta, osim poslušnosti i ?udne ambicije,ona ipak biva izabrana.
Ozren nasuprot Jadranki..
I stoga nestrpljivo o?ekujem prvi javni duel sindikaliste Ozrena Matijaševi?a i do sada potpuno blijede i neuvjerljive Jadranke Kosor. Imam osje?aj da ?e je ova ljudeskara zgrominiti - ali ne samo tijelom, nego pitanjima i zahtjevima na koja ona ne?e mo?i, kao ostalim ošamu?enim sugovornicima, prodavati patetiku i maglu te namješteni osmijeh koji se neiskrenim vidi ?ak iz - zrakoplova tj.aviona. Neka intucija mi govori da Ozren Matijaševi? nosi poruke koje samo mogu nositi ljudi iz škvera, oni, poput Lecha Walense, koji znaju gorke zalogaje koje nije lako pojesti, jer je rad u škveru iscrpljuju?i i mislim, rad s metalom i drugim ?vrstim materijalima koji jednostavno mora se odraziti i na psihu tih radnika. Možda vam se ovo ?ini marksisti?ko-komunjarsko-ezoteri?kim na?inom razmišljanja, ali vidim sindikalistu Matijaševi?a kao onoga koji ?e, ako ga ne smetu ZNA SE KOJI, politi?kim podmetanjem na na?elu DIVIDE ET IMPERA,sa svojim drugovima škveranima i nezadovoljnim gra?anima lijepe naše, zaljuljati u biti slabašnu hadezeovsku bolje kradezeovsku gra?evinu izgra?enu na kupovanju glasova i punjenju vlastitih džepova.
Precijenio??
Ozren Matijaševi? da nije ništa u?inio nego organizirao prve ve?e uli?ne demonstracije 2009., istakao realne zehtjeve prema Vladi, pozvao na otpor zulumu, u?inio je ve? mnogo. Jer, sada ?e ipak dio politi?ara, p?osebno sindikalista, po?eti razmišljati ,kako jedan škveranin može, a oni ne mogui ili ne znaju, ili ne?e...Nastat ?e ipak u biti pozitivno takmi?enje da se u promjenama koje slijede, bitno ne zaostane.
Volio bih da me Ozren Matijaševi? i HUS, ne razo?araju!

Komentari

kraljevi demagogije nisu, ne

kraljevi demagogije nisu, ne bi vjerovali, političari. to su sindikalisti. toliko lupanja u prazno, toliko populizma, toliko šarlatanstva, toliko pucanja na emocije i strasti, toliko pomankanja suvislih i koherentnih misli! to su sindikalisti. utoliko čudi fascinacija jednim od njih. iako je matijašević još pristojan kakvih ima( recimo sever ) zbilja ne vidim što može impresionirati kod tih mlatitelja prazne slame koji u hrvatskoj imaju status zvijezda. svaki dan se tu gospodu pita za njihovo cijenjeno mišljenje i njihov blagoslov . jednostavno ih treba ignorirati.

Tko je glasao

@gale BEZ VEZE

@gale BEZ VEZE DOBRODOŠLICA
Uključio sam se na ovaj portal sad skoro čitajući neke kvalitetne komentare. Čak sam mislio da je ovo jedan od najkvalitetnijih u hrvatskom portal prostoru. Sve dok se nisam susreo s tobom "gale" koji si očigledno zalutao među intelektualnu gospodu! Vrati se tamo odakle stižeš - među "minere" partije ZNA SE! Ili u svoju primitivnu tvrđavu iz koje pucaš po starom vuku medijske scene. Nećeš me pokolebati, mnogo je utakmica u mojim nogama a suludo je da ti objašnjavam da me provokacije ne zanimaju. Pogotovo tvoje!Nemam namjeru da ti ubuduće išta poručujem jer si sam prekinuo svaki razuman dijalog!

Danimir

Tko je glasao

@ gale i drugima

@ gale i drugima Matijašević ne srlja, on kasni, kao i drugi sindikati. Užasno je kako imamo slabo organiziran sindikat - ali nzašto bi sindikat bio bolji od drugih segmenata hrvatskog društva? Ali HUS se trudi, nastoji, pokušava... Nemaju ljudi iskustva u organizaciji prosvjeda, uplašeni su ili ih je lako zaplašiti...Otkuda skupiti novce za organizaciju prosvjeda, to je isto problem! Evo, sada je Matijašević "provokator"!??? Tipično za vlastodršce - i upravo ta priča o Matijaševiću kao provokatoru pokazuje da sam pogodio " u sridu"! Panika, strah vlastodržaca, a još se ništa nije ni dogodilo, nego je najavljeno! Da je tražio u zahtjevima ostavku vlade, odmah bi Šeks i kompanija likovali i rekli - da, evo ih, hoće ulicom srušiti legalno izabranu vladu! Promislite, ima i taktike i strategije u politici.. . Moja je primjedba da je za početak trebalo izabrati neki drugi grad, jači industrijski grad, a ne Vinkovce...Ozrene, budi hrabar i jak kao planina...Ne obaziri se na s t v a r n e provokatore!!

Danimir

Tko je glasao

Kada se protiv moje prozivke

Kada se protiv moje prozivke mozes boriti samo neargumentirano (ne, on nije provokator, ti si provokator), to znaci da je ucinjena greska u koracima sto je lose.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@ gale i drugima

@ gale i drugima Matijašević ne srlja, on kasni, kao i drugi sindikati. Užasno je kako imamo slabo organiziran sindikat - ali nzašto bi sindikat bio bolji od drugih segmenata hrvatskog društva? Ali HUS se trudi, nastoji, pokušava... Nemaju ljudi iskustva u organizaciji prosvjeda, uplašeni su ili ih je lako zaplašiti...Otkuda skupiti novce za organizaciju prosvjeda, to je isto problem! Evo, sada je Matijašević "provokator"!??? Tipično za vlastodršce - i upravo ta priča o Matijaševiću kao provokatoru pokazuje da sam pogodio " u sridu"! Panika, strah vlastodržaca, a još se ništa nije ni dogodilo, nego je najavljeno! Da je tražio u zahtjevima ostavku vlade, odmah bi Šeks i kompanija likovali i rekli - da, evo ih, hoće ulicom srušiti legalno izabranu vladu! Promislite, ima i taktike i strategije u politici.. . Moja je primjedba da je za početak trebalo izabrati neki drugi grad, jači industrijski grad, a ne Vinkovce...Ozrene, budi hrabar i jak kao planina...Ne obaziri se na s t v a r n e provokatore!!

Danimir

Tko je glasao

Po nekoj cistoj politickoj

Po nekoj cistoj politickoj logici, Ozren je provokator.

S obzirom da je masovnost nulti preduvjet da stvar profunkcionira, s obzirom da lik neupitno srlja, s obzirom da ima ogroman medijski prostor -> 2+2+2=6

Agent provokator.

Sad, nije da ce cijela prica previse pomoc bilo kome, tako da se osobno ne brinem previse.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Damire prekopirati ću ti

Damire prekopirati ću ti neke tekstove ja sam išao kod njih u Vinkovce za dogovor oko prosvjeda... Imao sam osjećaj koda oni baš žele uništiti prosvjed...

Evo pročitaj moje postove pa prosudi ... + link sa necenzuriranog za koji sam u početku smatrao da je tekst obična glupost da bi kasnije se debelo zapitkivao nakon sastanka da je to možda istina...

Bio sam na sastanku sa HUS -om oko prosvjeda u Vinkovcima u 9 mjesecu ... skenirati ću i ovdje staviti njihove zahtjeve koji su smješni... Mi mladi ćemo tražiti da HUS uvrsti još dosta stvari... Nažalost imam osjećaj da HUS pokušava minirati prave prosvjede jer onako lošu organizaciju nisam vidio ni na seoskim malonogometnim turnirima... U vrijeme kada sam bio na sastanku šefa HUS zvao je Božo Galić HDZ župan što mi je dalo neke odgovore ... da oni ne žele mijenjati ništa nego tek tako izaći... Na moje pitanje šta ako se zahtjevi ne ispune da li ćemo tražiti ostavku Vlade čovjek iz HUS-a mi odgovora a nećemo mi rušiti legalno izabranu vlast... Na pitanje pa šta onda očekujete da ćete prosvjedom nešto promijeniti ... on kaže ne očekuje ništa ...

KATASTROFA ... !

http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1...

Žalosno ali izgleda jako istinito... jer da nisam išao u HUS i vidjeti njihove ciljeve rekao bi da ovaj necenzurirano laprda a sada čak mislim da je velika većina teksta vrlo istinita...

Doću na prosvjed bez obzira (da vidim šta će od toga biti i ako počnu pošteno prozivati da ih podržim...) ali nešto mi je nevjerovatno da još dan danas oni nisu napravili plakate a mi ko ekipa (mlađi...) se ponudili lijepiti plakate po Vinkovcima i pomoći da prosvjed uspije... a oni nam rekli biti ćemo zadovoljni sa 500 ljudi ... MI PAF OSTALI... Nemaš šta ostati razočaran nego stvari u svoje ruke i odi na lice mjesta pa prosudi sam... U HUS u tvom gradu...

Justice for all !

Tko je glasao

busola, podvlačim tvoju

busola, podvlačim tvoju rečenicu Doći ću na prosvjed bez obzira (da vidim šta će od toga biti i ako počnu pošteno prozivati da ih podržim...) zajedno s onim u zagradi što i jest jedino bitno.

da, postoje mnoge tvrdnje da HUS nastoji minirati masovne prosvjede tako što 'usitnjava' masu sa svojim prosvjedima koji isključuju sve druge središnjice, sindikate, udruge itd., međutim prosječan prosvjednik-namjernik ima dojam da se jedino matijaševića i čuje po pitanju prosvjeda uopće. danima čujemo, gledamo i slušamo izjave samo i isključivo matijaševića. kako će HUS to organizirati, to je pitanje i tvoje iskustvo je tu vrijedno, ali o usitnjavanju mase i miniranju drugih prosvjeda mislim da, u ovom trenutku, ne može biti govora.

jer koji su to drugi prosvjedi koje bi matijašević trebao minirati? kneževićka i sever? pa oni se tako usrdno dogovaraju i organiziraju da imaš dojam kao da to (uz gunđanje u bradu jer ih prenuše iz dremke) rade samo zato su ih neki pozvali na dogovore a novinari pitali kakav im je plan. ako se oni i dogovore oko nečeg onda će to možda biti onaj uobičajeni grah-fest u svibnju iduće godine u maksmirskoj šumi do kada će se hrvatske ovce harača fino naplaćati i zaboraviti na ovoljetnji gnjev (možda je njima to plan? pa tko govori o miniranju sad?). u svakom slučaju, naspram njihovog zalaganja, matijašević je che guevara.
bandalopovska je ovdje imala neke najave ali i to se rasplinulo u oblaku tajnovitosti i iščekivanja koje je možda imalo nekog (diskutabilnog) smisla onda ali sada, dobrih nekoliko tjedana nakon tog okruglog stola, od njih niti glasa čuti.
i tko još? studenti su specifični, seljaci su voda. netko drugi, ima? nema? nema, da. prema tome, koje to prosvjede HUS treba minirati? možda samo svoje i to lošom organizacijom koju gore spominješ. ja svejedno dolazim jer niti na lošem prosvjedu više ne mogu izgubiti ništa u ovom gnoju od države.

Tko je glasao

bandalopovska je ovdje imala

bandalopovska je ovdje imala neke najave ali i to se rasplinulo u oblaku tajnovitosti i iščekivanja koje je možda imalo nekog (diskutabilnog) smisla onda ali sada, dobrih nekoliko tjedana nakon tog okruglog stola, od njih niti glasa čuti.
i tko još? studenti su specifični, seljaci su voda. netko drugi, ima? nema? nema, da. prema tome, koje to prosvjede HUS treba minirati? možda samo svoje i to lošom organizacijom koju gore spominješ. ja svejedno dolazim jer niti na lošem prosvjedu više ne mogu izgubiti ništa u ovom gnoju od države.

E i tu sam razgovarao i Josip (poruka ako nekada pročita ovu pollitiku manje psovki , kotrolirat se bez obzira što si mlad ko ja ... ) iz građanske inicijative je isto jako razočaran sindikatima jer za neku odluku im treba i po 30 dana... Na okruglom stolu su se dogovorili da svi obavijeste članove u roku od tjedan dana da bi se to odužilo na mjesec dana... Zašto ne ide Banda lopovksa (što bi volio da promijene ime npr. u ZA BOLJU HRVATSKU... zbog ljudi i percepciji u javnosti... )sama zato što bi vrlo lako u ovoj apatičnoj Hrvatskoj doživjeli neuspjeh ko i u 12 mjesecu 2008. Zato oni čekaju sindikate, studente i da krenu svi zajedno...
Ipak ja sam uvjerenja da pravom organizacijom i angažmanom samo građanska inicijativa bi napravila jedan veliki prosvjed koji bi ozbiljno prodrmao scenu... Čak sam se i nudio da kontaktiram ljude koje znam pa da se pozovu neki pjevači i poznati (imaju veliki utjecaj na mozak ljudi...)i da pomognem ali oni čekaju ove ostale koji su bili na okruglom stolu iako su odavno već imali zacrtani prosvjed...

E sada da pređemo na HUS ... Pravljenje prosvjeda u manjih gradovima je smješno... Npr. oni će prosvjed u Vinkovcima praviti za Vinkovačkih u prijepodnevnom terminu... Pa to će više ličiti na sabotažu nego na pravi prosvjed... REci ti meni koji prosvjed se organizira u npr. 10 sati... Isto tako je u drugim gradovima što me vodi onome lošem... Prosvjedi ako se održavaju moraju biti navečer kako bi se što više ljudi okupilo ... U 10 sati mnogi rade, djeca su u školi ... pa koja su to očekivanja... I onda kada se zareda par takvih malih prosvjeda , tko će doći u Zagreb na glavni prosvjed ako vidi na televiziji po 500 ljudi ... koji stoji na prijašnjim prosvjedima...
E zato mislim da je ovo jako loše , i imam mišljenje da HUS netko kontrolira a to se zna tko... Kažem ljudi nemojte na internetu se raspitivati nego obiđite i HUS i druge sindikate i zovite građansku inicijativu... jer samo tako ćete nešto više saznati... Već sam o našem stanju uma i kontroli njega od strane medija pisao u svom zadnjem dnevniku...

Justice for all !

Tko je glasao

Samo da se referiram na dio

Samo da se referiram na dio koji se tiče naziva građanske inicijative.
Ovaj tvoj prijedlog za bolju hrvatsku ( pročitaj ga 10 puta) zvuči kao još jedna politička kampanja u nizu.

Problem u hrvatskoj je što su svi apatični i cmizdravi. Nitko nikoga ne proziva izravno za nepradu, kriminal, korupciju pa čak i mnoga ubojstva a svi znamo da su nam mediji postavili kulise kojima nas manipuliraju.

I onda kad se netko odvaži lopovima reći : BANDO LOPOVSKA , e onda su hrvati u transu jer je to nekulturno.

što bi rekao TBF: " Ili oni što dobro podmazanih analnih otvora, voze linijom najmanjeg otpora..i nema digniteta ,nema poštenja...Oče naš i Zdravo Marijo su cijene oproštenja..."

Oni nas pljačkaju a vi se grozite nazvat ih lopovima? pa o čemu mi sad tu pričamo? želite li vi prosvjed ili da vas vode na grah uz slogan "mir i dobro"....

Tko je glasao

jasno je zašto josip i

jasno je zašto josip i ekipa šuruju sa sindikatima: zbog logistike koju ovi imaju da u zagreb na trg dopreme tisuće ljudi, a to zaista jest bitno jer organizator može imat najmudriju listu zahtjeva ali prosvjed bez mase ispada smiješan i može se samo ponoviti prosinac 2008.
nije ni jednostavno dozivati pjevače i slične likove, a sam josip će ti reći da su i njega počeli masovno kontaktirati tek u trenutku kad mu se javio sam Sever: tad su počeli i novinari, i udruge i akcije i svi pizdeki kojima do tad nije padalo na pamet kontaktirati bandulopovsku. "stol za dogovaranje sa velikima" je u redu ideja ali očito je da se kneževićka i sever ne budu ništa dogovorili u dogledno vrijeme a bez njih nema ništa veliko.
i onda ostaje matijašević koji konstantno laje, poziva ljude itd., i za kojeg tvrde da je kosoričin čovjek i da ruši prosvjede (?). čiji su ljudi onda kneževićka i sever? rade za svjetsku ligu letargičnih?

mislim, sere mi se od svega više, pogotovo od tih "demokratskih" cirkusarija koje imaju smisla u uređenim državama ali u ovom balkanskom gnoju gdje nas vlast doslovno šamara i smije nam se u lice, daj više molim vas, koji prijevremeni izbori, smjene vlasti i neznam šta. mi se igramo države, izbora, parlamentarizma, mislimo da imamo opoziciju a imamo samo burlesku za idiote pod nazivom "evo vam država" dok nas jedan sasvim određen sloj bagre konstantno krade, uopće se više ne skriva u tome i smije nam se u lice. više mi se i od (nepostojećih) prosvjeda sere. ovom društvu (da društvu, ne državi) treba baader mainhof grupa od nekoliko budala koji će u mjesec dana napravit takvo sranje da se svi u mišje rupe zavuku pa da vidimo tko će imati muda i obraza, kao nekidan, izjavljivati da je u HEPu, HŽu, INI i ostalima sve super. taj pijani bahatluk treba srezat jer ovo je sad na razini tuluma pred zoru kad se bljuje po ćoškovima i kad susjedi trebaju pozvat muriju da to razjuri. parafraza, ali nije problem shvatit.

Tko je glasao

Ima nešto u našoj državi

Ima nešto u našoj državi što je tajna nad tajnama i slično je i u drugim državama - koliko ljudi je zaposleno u obavještajnim organizacijama i koliko se novaca na tu perfidnu djelatnost troši, pored ostalog,kupovinom novinara, blogera... - tzv. vanjskih suradnika. Samo mi intuicija govori (nemam dokaza!) da ih je previše i da ove službe s u s t a v n o ubacuju kojekakve bedastoće(glasine) u medijski prostor pa i na Net, kako bi stvorile pomutnju! Nije isključeno da glasinu kako prave demonstracije idu u listopadu ubacuju i konkurentski sindikati koje je Matijašević svojom zdravom i logičnom inicijativom pretekao!Isto tako,djelotvorna je glasina - prosvjedi neće ionako ništa promijeniti... To se nekada zvalo širenje defetizma! Čista zavist, jal, ljubomora, nažalost, tipično hrvatska!Inače zdrav razum nam govori da nema vlade koja će organizirati prosvjede sama protiv sebe!

Danimir

Tko je glasao

Pozitvan dojam imam o tom

Pozitvan dojam imam o tom čovjeku. Pratio sam aferu KIM ( se sjeća itko toga? ) jer sam i sam iz Karlovca i gledao snimku odlučivanja o prodaji KIM-a na kojoj Matijašević pokušava objasniti Polančecu i ostalim ministrima da je to kriminal. I vidio da čovjek ima argumente i strpljenje i smirenost da iznese svoje stajalište. Također sam vidio i potpunu nezainteresiranost ostalih sudionika sastanka da ga uopće slušaju. Taj video je jedan od najstrašnijih horor filmova koje sam ikad gledao. Polačec je kasnije rekao da nije bio koncentriran. Strašno.

Eto otišao ja off topic malo. Uglavnom, na prosvjede koje on organizira ću doći. Ali, treba biti pošten i reći da mi se toliko gade ove hrpetine metalnih izbljuvaka koje nam vladajuće garniture u sve obilatijim porcijama svakodnevno serviraju da bi izašao na prosvjed pa da ga organizira i mjesna zajednica Sveti Križ Začretje.

Eh da, još da dodam nešto. Ovo što se danas pojavilo a netko je i link postavio ( ovi prosvjedi su organizirani od vlade, pravi u listopadu bla bla ) mi izgleda kao pokušaj opstrukcije ovih prosvjeda. I ne vjerujem tome niti riječ.

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko je glasao
Tko je glasao

Obzirom da sve ima svoju

Obzirom da sve ima svoju cijenu Ozren se mora potruditi biti vjerodostojniji.

Tko je glasao

Suvislo obrazlaže ciljeve

Suvislo obrazlaže ciljeve odnosno zahtjeve svog sindikata (ukinuti harač porez, vratiti PDV na 22 posto, borba protiv korupcije it sl.).

po mom skromnom mišljenju to nisu suvisli ciljevi - nakon svih ovih hdzovskih eskapada jedini suvisao cilj jest ostavka vlade.

Tko je glasao

ostavka vlade bi imala

ostavka vlade bi imala smisla kad bi se pojavilo i jedno novo ime, odnosno snaga koja bi preuzela i pošteno vodila promjene! da li ti znaš za tako neke? više puta sam postavljala to pitanje ali ni jednom nisam dobila ni jedan konkretan odgovor!

škverani su posebna vrsta ljudi, prvi veliki štrajk u bivšoj državi bio je u riječkom "3. maj". nažalost, onda kao ni danas nisu uspjeli u svojim htjenjima, što mi samo daje osjećaj tuge zbog ovoga što će doći i proći a da se ništa dogoditi neće. naravno da ću se pridružit i poduprijet ali dok se ne pojavi ta nova snaga, ne vidim mogućnost da se bilo što i riješi!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci