Tagovi

Otvoreni odgovor Milanu Bandi?u

Gospodine Bandi?u.

Primio sam Vaše predizborno pismo kojim mi se obra?ate kao „uvaženom strana?kom kolegi“. Znam da se radi o predlošku koji je vjerojatno poslan svim ?lanovima gradske organizacije SDPa. Znam i da ste posljednjih dana poprili?no zauzeti „delanjem“ po Bosni i Hercegovini. Budu?i niste imali vremena saznati što se to ovih dana doga?a u Kopenhagenu, vjerujem da ni pismo koje sam dobio niste pisli Vi, ve? prije gospodin Ljuština. Ipak, kako mi se osobno obra?ate, osje?am potrebu odgovoriti Vam ovim putem.

Prvo, molim Vas da mi odgovorite na pitanje: od kuda Vam moje ime i prezime, adresa i podatak o strana?koj pripadnosti?

Prema službenom stavu SDPa, Vaše ?lanstvo u stranci prestalo je automatizmom onog trenutka kada ste objavili kandidaturu. Prema Vašim rije?ima u pismu, Vi ste „zamrznuli svoje strana?ko ?lanstvo“. Kako god da bilo, Vi više niste predsjednik zagreba?ke organizacije SDPa, niti ?lan stranke, pa nemate pravo pristupa strana?kim podacima o ?lanovima. Na ovom mjestu odmah napominjem da nikada nisam svojim potpisom ili podacima podržao nitijednu Vašu kandidaturu – od onih za mjesto gradona?elnika, do ove sadašnje, za mjesto predsjednika države. Dakle, ja Vam nikada nisam ustupio podatke o svojem imenu, adresi i strana?kom ?lanstvu.

Pa ipak, u poštanskom sandu?i?u me do?ekalo Vaše pismo, naslovljeno na moje ime i prezime, u kojem mi se obra?ate kao „uvaženom strana?kom kolegi“.

Moje je uvjerenje, da je jedini na?in na koji se to moglo dogoditi, Vaše otu?ivanje podataka iz SDPa, koje su ?lanovi povjerili stranci, a ne Vama. Ovim Vašim potezom duboko vrije?ate moje pravo na privatnost, ali – uvjeren sam – i hrvatske zakone. Ne želim ni zamišljati na što biste sve bili spremni u?initi na poziciji predsjednika Republike Hrvatske, kada se ovako ponašate ve? kao kandidat.

Drugo, moram primjetiti da se razlikujemo po pitanjima karakteristika koje trebaju krasiti budu?eg predsjadnika / predsjednicu Republike Hrvatske. U svom pismu navodite kako Hrvatskoj treba „...odlu?an i u?inkovit predsjednik, koji poštuje i cijeni svaku stopu ove zemlje...“ Moji prioriteti karakteristika predsjednika Republike Hrvatske ne kre?u od „odlu?an i u?inkovit“, ve? od „pošten i vjerodostojan“. Hrvatska je ve? u više navrata imala „odlu?ne i u?inkovite“ lidere – od pokojnog predsjednika Franje Tu?mana, do odbjeglog premijera Ive Sanadera. U oba slu?aja „odlu?nost i u?inkovitost“ lidera rezultirala je osobnom promocijom i izgradnjom kulta li?nosti, te propadanjem zemlje u ralje korupcije, nepotizma i samovolje lidera.

Za razliku od Vas, ja smatram da je Hrvatskoj poreban lider / liderica koji ?e vjerodostojno promovirati poštenje i borbu protiv korupcije kao novi model politi?kog ponašanja. Nažalost, u Vama i Vašim dosadašnjim rezultatima ne prepoznajem te osobine. Upravo suprotno.

Tre?e, prije pola godine su održani lokalni izbori na kojima ste Vi osvojili poziciju direktno izabranog gradona?elnika grada Zagreba. Danas mi u pismu poru?ujete kako Vam je vodstvo stranke onemogu?ilo kandidiranje za SDPovog predsjedni?kog kandidata. Što me dovodi pred pitanje – što ste, zapravo, Vi prije šest mjeseci željeli, natjecati se za mjesto predsjednika države ili gradona?elnika?

Naime, prema Vašem ponašanju, može se zaklju?iti samo jedno – natjecanje i osvajanje pozicije gradona?elnika, Vama o?igledno služi jedino kao sigurnosna mreža za sudjelovanjem na predsjedni?kim izborima. Što me dodatno vrije?a kao stanovnika grada Zagreba.

Ve? smo upoznali jednog takvog politi?kog dezertera – Ivo Sanader je poziciju premijera napustio na polovici mandata, baš kada je postalo najteže za državu i gra?ane. Cijela je javnost nepodjeljena u osudi tog kukavi?kog ?ina. Sli?na situcija je i u Zagrebu. Gradska prora?unska kriza je iz ove godine samo preba?ena u slijede?u, a Vi, nepunih sedam mjeseci nakon izbora bježite na drugu poziciju. ?ak je i Ivo odradio ve?i dio svog mandata.

Ukoliko imate obraza stati pred gra?ane grada ?iji ste gradona?elnik sa jasnom porukom da ih na nedavno održanim izborima niste besramno iskoristili, o?ekujem da odustanete od svoje gradona?elni?ke pozicije, te da se s punim se kapacitetom, i ?iš?eg obraza, uputite u daljnju borbu za poziciju predsjednika Republike.

?etvrto, kao osoba koja se unutar SDPa, i prije lokalnih izbora, suprostavljala Vašem izboru za SDPovog kandidata za gradona?elnika, mogu bez hipoteke izjave o Vama „kao najboljem kandidatu za gradona?elnika“ komentirati Vaše ocjene u?injenog u gradu Zagrebu.

Naime, u Vašem pismu spominjete mnoge „uspjehe“ postignute u Vašem gradona?elni?kom mandatu – od Arene, preko zagreba?kog modela stanogradnje do „istinskog ?uda“: desetina vrti?a i škola, stotina kilometara cesta, novog vodovoda, kanalizacije i plina.

Ja, nažalost, iz svoje prespektive ne osje?am to „?udo“. Kao otac jednogodišnjeg dje?aka, obišao sam desetine vrti?a, i nisam našao mjesto za svog mališana. Gdje su onda te desetine novih vrti?a, ako dvoje zaposlenih roditelja za svog mališana ne mogu na?i mjesto u vrti?u? Živim u zgradi koja od svoje izgradnje (druga polovica osamdesetih) ima provedenu predinstalaciju za plin. No grad do današnjeg dana nije doveo plin u moje naselje. Gdje su ti kilometri plinskih instalacija? U cijeni vode koju pla?amo, dvije petine odlazi na pla?anje vode koja se gubi u gradskoj vodoopskrbnoj mreži. Kako cijena vode ku?anstvima samo raste, pitam Vas, gdje su ti kilometri vodovoda, ?ijom je sanacijom trebala pasati i cijena vode za gra?ane?

Tu treba spomenuti i drugu stranu medalje – gra?ani grada Zagreba pla?aju najviši prirez u državi, a grad se i višekratno zaduživao u inozemstvu kako bi proveo poslove koje ste pobrojali. No umjesto toga, grad je pod Vašim vodstvom investirao u megalomanske projekte. Tako danas imamo Arenu, koja ve?inu vremena zjapi prazna, koja ne donosi dodanu vrijednost i ne otvara radna mjesta, i ?iju ?emo cijenu pla?ati desecima godina. Tako imamo i projekt zagreba?ke stanogradnje, koji je zbog megalomanije završio kao projekt koji ugrožava prora?un Holdinga velikim brojem neprodanih stanova.

Na kraju pisma, gospodine Bandi?u, pozivate me da Vam se pridružim u zajedni?kom putu do pobjede. Zbog svega pobrojanog, moram Vas obavijestiti, da Vaš izbor za predsjednika Republike, smatram jednim od najgorih mogu?ih ishoda ove predsjedni?e utrke, i da ?u napraviti – koliko je u mojoj mo?i – sve kako „lijepoj našoj“ ne biste napravili ono što ste napravili „belom Zagrebu gradu“.

Srda?no vaš,
Aleksandar Hatzivelkos

PS: post scriptum donosim prijepis Bandi?evog pisma

Poštovani gospodine Hatzivelkos, uvaženi strana?ki kolega!

Obra?am Vam se kao strana?ki prijatelj, koji je zamrznuo svoje strana?ko ?lanstvo, ali koji duhom trajno ostaje socijaldemokrat. Pišem Vam kao ?ovjek, koji je uz nekolicinu naših strana?kih kolega, zajedno s pokojnim Ivicom Ra?anom, stvarao SDP, ali koji je odlu?io iza?i pred hrvatsku javnost kao kandidat za predsjednika, koji može donijeti pozitivne promjene našoj zemlji. Možda podržavate moju odluku, a možda se ljutite zbog toga. Ali siguran sam da ?ete se složiti da Hrvatskoj treba odlu?an i u?inkovit predsjednik, koji cijeni i poštuje svaku stopu ove zemlje, koja se mora ravnomjerno regionalno i gospodarski razvijati, zemlje koja mora svojim socijalnim i zdravstvenim programima pružiti solidarnu ruku podrške svakom djetetu, umirovljeniku, branitelju, nezaposlenom i osobi s invaliditetom. Zajedno smo izgra?ivali zagreba?ki SDP, koji je uvijek otvorenih vrata do?ekivao svakog novog ?lana i cijenio doprinos svih poštenih, stru?nih i iskrenih ljudi, bez obzira na strana?ki staž. Doista samo mi znamo koliko je truda trebalo uložiti da bi nam se pridružio samo jedan novi ?lan i pridobio samo jedan glasa?. Sje?ate se kako je bilo osnivati svaki od 218 SDP-ovih ogranaka te na izborima 2000., 2001., 2005. i 2009. godine svaki puta dobivati sve ve?u podršku naših sugra?ana. Ostvarili smo to zajedno, budimo na to ponosni i ne odri?imo se naše zajedni?ke prošlosti! U Zagrebu smo napravili istinsko ?udo – u urbanisti?kom, infrastrukturalnom, kulturnom, gospodarskom i socijalnom smislu... Arena Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreba?ki model stanogradnje, desetine vrti?a i škola, stotine kilometara izgra?enih cesta, novi vodovodi i kanalizacije, plin i javni prijevoz, pomo? umirovljenicima i novoro?en?adi, 140 niskopodnih tramvaja i 70 autobusa, stotine kulturnih manifestacija i projekata za mlade... To su samo neki od projekata za koje su nam Zagrep?ani dali podršku, a mi smo ih zajedno ostvarivali. Zagrep?ani to prepoznaju i cijene. Hrvatska to vidi, i zato ovih dana u svim hrvatskim krajevima nailazim na istinsku potporu i molbe da zagreba?ki polet prenesemo na cijelu Hrvatsku. Uvjeren sam da to mogu, a iskustva s terena mi govore da ?emo u tome i uspjeti... Žao mi je što svoju viziju Hrvatske nisam mogao ostvariti unutar naše stranke. Nažalost, konstantno nerazumijevanje i pritisci iz vodstva stranke te na?in odre?ivanja kandidata na unutarstrana?kim izborima za predsjedni?kog kandidata SDP-a onemogu?ili su mi da svoju energiju, znanje i iskustvo stavim na raspolaganje SDP-u i cijeloj Hrvatskoj te da ravnopravno sudjelujem u predsjedni?koj utrci. No, ta odluka nikad iz mog srca i bi?a ne?e istisnuti ?injenicu da sam stvarao i izgra?ivao SDP kao modernu europsku, socijalno osjetljivu i ekonomski naprednu stranku te da ?u uvijek biti, razmišljati i djelovati kao socijaldemokrat. Te mi vrijednosti nitko ne može oduzeti. Socijaldemokracija je otvorena i tolerantna prema razli?itim mišljenjima i stavovima, to je njezina osnosvna vrijednost, a Vi kao istinski socijaldemokrat razumijet ?ete razloge zbog kojih sam se kandididrao.

Stoga Vas pozivam da mi se pridružite na zajedni?kom putu pobjede i ponovno mi, kao i nebrojeno puta do sada, date svoju podršku, ovoga puta za predsjednika svih hrvatskih gra?ana. Vjerujte mi da ni na ovoj dužnosti ne?u iznevjeriti vrijednosti za koje smo se zajedno zalagali i godinama borili.

Srda?no Vaš,
Milan Bandi?

Komentari

Toga dana je bilo neobično

Toga dana je bilo neobično tiho u vrtu gospodina Milana B., blaženu tišinu njegovog podsljemenskog vrta sa vremena na vrijeme bi poremetio tek cvrkut zaigranih ptičica..

Zavaljen u naslonjaču boje prezrele smokve, zaogrnut stranačkom crvenom dekicom (koju mu je poklonio sensei, mentor, učitelj, vođa Ivica R.), Milan B. drijemao je spokojno sa blagim osmijehom na usnama...

Iznenada na lijevu ruku Milana B. sletio je mali kos, malena ptičica sa velikom kuvertom u malenom kljunu..

Milan B. lagano podigne trepavicu lijevoga oka, onako snen, polako sa prsta dva uzme kuvertu iz kljuna male ptičice..

Otvorivši kuvertu, Milan B. ne izusti niti riječ, lice mu se zacrveni, dah mu stane...

U slijedećem trenutku lagano se podrignuvši po raštici i suhom mesu Milan B. nastavi drijemati, sadržaj kuverte lagano poput suhoga lista odleprša podno nogu Milana B., lagani vjetrić koji je počeo puhati samo je na trenutke podizao komadić papira na kojem je samo na trenutke bilo moguće isčitati maleni naslov "Otvoreni odgovor Milanu B."....

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Rebel stvar je ozbiljna, a

Rebel stvar je ozbiljna, a ti se zaebavaš. Dvi vodeće stranke SDP I HDZ
nisu u stanju držat pod kontrolu svoje otpadnike, kako će onda kontrolat
državu.?? Bandić, Primorac i ostali su im udarili točku na j.
Stranački KRAJ- . Bidni čovik STRANKA MU PROPADA , a Mile mu piše.

Tko je glasao

Ostaje nam jedino da se

Ostaje nam jedino da se zajebavamo :)

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Ovi iz SDP-a i HDZ-a su ka

Ovi iz SDP-a i HDZ-a su ka one ženske iz uslužne kuće, svađaju se i
jedna drugoj viču kurbo, a sve su iste.

Tko je glasao

nisam si ni utvarao da bi

nisam si ni utvarao da bi moje pisanje na milana moglo utjecati ista vise od tvog opisa. stovise, vjerujem da nikada nije cuo niti ce cuti za napisano. pismo je prvenstveno upuceno javnosti - zbog toga i jest otvoreno. koliki mu je domet, ni to ne mogu procjeniti.

no barem ljude ne nazivam "šupcima" ako se s njima ne slazem.
hvala na minusu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Gospodine Aleksandre,

Gospodine Aleksandre, ispričavam se no moram pripomenuti da ja ljude nazivam "šupcima" samo u slučaju kada doista smatram da je dotična osoba "šupak" a ne isključivo kada se ne slažem sa drugačijim stavom ili mišljenjem neke druge osobe, evo ovom prilikom se ne slažem sa Vama a ne smatram vas rektumom..

Molim i drugi put..

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

nista neobicno!? ucinio je

nista neobicno!?
ucinio je to bandic i na zadnjim izborima za zagrebackog gradonacelnika, kad je usao u podatke o nezaposlenima i gradjanima srpske nacionalnosti, te im slao srcedrapajuca pisma da glasaju za njega, a ne za kregara!
(tragi)komicnu ekipu iz sdpeja to tad, naravno, uopce nije smetalo!?:)
smjesni su mi ovi napadi na bandica od strane sdepejaca, jer veca je opasnost za josipovica ulazak nadana vidosevica u drugi krug, nego li ulazak milana bandica!?
protiv bandica, josipovic jos ima neke (male)sanse, ali protiv nadana vidosevica ne!

Tko je glasao

Prvo, molim Vas da mi

Prvo, molim Vas da mi odgovorite na pitanje: od kuda Vam moje ime i prezime, adresa i podatak o stranačkoj pripadnosti?

Mislim da je ovo prilično glupo pitanje. Naime, SDP već dugo vremena ima sve te podatke, jer sam takvo isto pismo primila od SDP-a i ja i moja mama. Sa svim tim podacima. Isto čini mi se od HNS-a. Iako su moji podaci tajni. Izgleda da je SDP provalio u bazu podataka MUP-a, jer ne znam otkud bi inače imao moju adresu i osobne podatke. Od HDZ-a nikad nisam primila slično cirkularno pismo.

My Soul

Tko je glasao

my soul, nije bas tako

my soul, nije bas tako jednostavno. Nije SDP provalio nikuda u bazu podataka nego isti gospodin je clan ZG-SDP i sada se odjednom pravi blesav. Do sada je ista pisma primao bez problema i postupao po strancakoj odluci i sada mu najednom smeta sto prima takvo pismo!!!!!
Zna on dobro od kuda podaci o njegovoj stanacokoj pripadnosti . Ovo je samo jos jedan od upisa po stranackoj duznosti u korist kandidata kojeg partija podrzava!
Da ide od nekog drugog prihvatio bih to kao ok, ali kao clan SDP-a ne pusim takva sranja.

Pustimo stranacka naredjenja, glasajmo po vlastitom opredjeljenju.

Ovo nikako ne znaci da cu glasati za Bandica, ali mrzim licemjerje sto je ovdje itekako prisutno.

Pozdrav!

Tko je glasao

ninja, jel ti to pises o

ninja, jel ti to pises o meni?
ako je odgovor potvrdan, onda je jasno da ne znas apsolutno nista o meni. slobodno mi se javi na pm, pa da rascistimo nebuloze.

Ovo je samo jos jedan od upisa po stranackoj duznosti u korist kandidata kojeg partija podrzava!

da li za ovo imas ikakav argument?
ja u zivotu nisam napisao niti jedan redak "po stranackoj duznosti"


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Možda im je da Mrak ili oni

Možda im je da Mrak ili oni njemci . Uostalom neš ti tajne ???

Tko je glasao

Očigledno ne poznaješ

Očigledno ne poznaješ dobro hrvatski Ustav, kao najviši državni akt, zapravo svetinju:

Članak 37.
Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.
Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.
Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.

Zbog slanja takvih cirkularnih pisama, netko bi mogao odgovarati radi kršenja Ustava Republike Hrvatske! Misliš li da bi predsjednik države smio biti onaj tko krši Ustav te zemlje?

My Soul

Tko je glasao

eto. mysoul i ja se u

eto. mysoul i ja se u cijelosti slažemo

Tko je glasao

eto. mysoul i ja se u

eto. mysoul i ja se u cijelosti slažemo.
Slažete se da je to kršenje ustava. Sad sa lipo složite pa ako je moguće navedite mi bar jedan primjer da je neko kažnjen za krađu
tih podataka. Kradljivac ili sudac koi istog nije osudia.
Žao mi je, ali koliko ja znam to je još uvijek mrtvo slovo na papiru
jedne jako loše napisane knjige.

p.s. ne računa se ona naiva iz banke što je odala devize F.T., jer
je ista odlepršara s posla ne po ustavu nego po pravilniku banke

Tko je glasao

pa kad mi na sljedećim

pa kad mi na sljedećim izborima stigne takvo pismo, podići ću tužbu protiv njega i tražiti odštetu zbog uznemiravanja i predati USKOKU da istraži tko neovlašteno barata državnim podacima!

My Soul

Tko je glasao

"Od HDZ-a nikad nisam

"Od HDZ-a nikad nisam primila slično cirkularno pismo."
Ja jesam. Više puta.

Tko je glasao

Zna mafija, draga LQ, točno

Zna mafija, draga LQ, točno što je u podsvjesti svake ovce. Pjevali su Miljenko Moje i Boris Dvornik:" Ima oči ča kroz dušu ruju, ima uši ča i misli čuju..." ili tako nekako. Ali i nije to tako teško umijeće. Kada stoku sitnog zuba uvjetuješ da ne misli, onda je lako pogoditi- da ništa ne misli. Kako mama tako i kćer. Ne kaže se uzalud da jabuka ne pada daleko od stabla.

" Nevjerojatno je što su sve ljudi spremni raditi da ne bi mislili. Vrlo rijetki misle, mnogi misle da misle, a većina to nikada ne čini"- Henry Ford

Zanimljivo, meni nitko i nikada nije poslao takvo pismo. Čak me nitko nikada nije pozvao da se pridružim bilo kojoj zločinačkoj organizaciji. Ni u Jugoslaviji ni u JNA. Baš me zanima zašto je to tako.

Tko je glasao

izgubili su ti adresu

izgubili su ti adresu povezniče

ili misliš da čitaju što to ovdje pišeš?

luka

Tko je glasao

Ne mislim, nego znam. Neki

Ne mislim, nego znam. Neki dan mi je policijski inspektor prijetio da će me uhapsiti zbog pisanja laži po pollitici. I da sam opljačkao Hrvatsku. Sada čekam. Da mi kažu di je lova.

Tko je glasao

Zanimljivo, meni nitko i

Zanimljivo, meni nitko i nikada nije poslao takvo pismo.

siroti povezniče, tebe nitko neće. čak ni političari za izbore :))) sigurno je teško biti neželjen i nepoželjan.

p.s. što ti znači ono "draga LQ", jel to neka nostalgija za nekim prošlim vremenima i dragim osobama? naime, moji su inicijali MS od My Soul :))

My Soul

Tko je glasao

Ne, mala, ne. U moru

Ne, mala, ne. U moru besčašća, velika je stvar biti karakter. I to nije teško postići. Dovoljno je nikad ne izdati sebe.
Ono "draga", ovo "mala", nemesis "oko moje" znači da je vrijeme darivanja duhovnog bogatstva. Znači i da se molim za vaše uboge duše, ali nemam hrabrosti čestitati vam Božić, jer bi to bilo licemjerno.

O inicijalima je bolje ne raspravljati. To je stvar ukusa. Samo, meni se vaša promjena inicijala svidjela, ali ne i zadržan način razmišljanja. Skroz pogrešno i promašeno. Za nekoga tko nosi uzvišeni nick My Soul bi čovjek, s pravom, očekivao puno više. A da se potrudite?

Tko je glasao

A da se ti potrudiš čitati

A da se ti potrudiš čitati između redova, a ne doslovno?! :)

Vidiš, ja ću tebi čestitati Božić. Bog te blagoslovio i sretan ti imendan. Neka iduća godina donese tebi i obitelji zdravlje, blagostanje, mir i dobro. Neka cijelu godinu budeš sretan i veseo. Neka ti se ostvari tvoja želja o uspješnom plasmanu ideje o poboljšanju prometa. BTB

My Soul

Tko je glasao

Bogami, lijepo napredujemo.

Bogami, lijepo napredujemo. Nisam ni sumnjao. Ako ovo nije uzrokovano blagdanskim raspoloženjem, a sve mi nešto govori da nije, imati će pollitičari vrlo brzo priliku svjedočiti jednoj značajnoj promjeni razmišljanja na bolje. Posebno me veseli da će promjena biti u skladu s mojim duhovnim uvjerenjima i vašim nick-om. Unaprijed vam čestitam!

Tko je glasao

Hatzi, ova priča nije na

Hatzi, ova priča nije na tvojoj razini! Dapaće da sam prije dvije godine na Moj.Sdp-u te preko stranačke hijerarhije tražio da Mile s kombajnom ne može biti etalon vrijednosti u stranci koja promiće istinsku socijaldmokraciju. Tada je Ibler smatrao da takav brak donosi kapital SDP-u. I posljedice su tu - očito...
Glede procedure predsjedničkog kandidiranja u SDP-u Banditić je u pravu koliko god mi njega ne voljeli. Od kuda ti argument iz Statuta o automatizmu prestanka članstva - to ti se omaklo. Njega iz članstva može izbaciti samo GO SDP Zagreb, a to nije učinjeno. Nadzorni odbor na Ibleru spava po istom pitanju. Prema tome da on više nije član vjerojatno bi po defaultu bio blokiran pristup bazi podataka što vidiš nije slučaj. Mrakova opaska o krađi baze ne ide na dušu Mili već Milanoviću. Kaj se mene tiće to kaj ti je poslal poziv za podrškom uopće nije narušavanje tvoje privatnosti kao člana SDP-a jer si na to prešutno pristal, al da se koriste sva sredstva - naravno. Ovaj potez kombajnera je moralno majka zemlja u odnosu na Josipovića koji je kokošario u Tuđmanovoj izmišljenoj rodnoj kuću u V.Trgovišću. A kaj se tiće priče o Zagrebu - probaj malo stisnuti Šprema pak buš videl kakve sve režije kolaju ispod stola.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/vise-nije-smijesno-bandic-je-pred-vra...

Tko je glasao

golgota, nebitno je da li ga

golgota,
nebitno je da li ga je SDP izbacio ili nije, ili se sam iskljucio zamrzavanjem clanstva - sto se eksplicitno navodi i u pismu.
rezultat je isti - bandic vise nije u poziciji da na legalan nacin dodje do baze podataka clanova SDPa.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@A.H, pa zar ništa nemate

@A.H,
pa zar ništa nemate bolje od ovoga???? cccccccc

PS. A što misliš koliko on tih adresa ima u svom mail boxu.... ono kada svi svima šalju novogodišnje čestitike i sl.... pa onda isti uzvrati svima... ne mogu vjerovati da ste na to spali.... ajme.....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Od kad smo mi na vi? Gle,

Od kad smo mi na vi?

Gle, tebi je mozda normalno da predsjednički kandidat krši zakone u kampanji. Zato i jesi tu gdje jesi.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@AH, Gle, tebi je mozda

@AH,
Gle, tebi je mozda normalno da predsjednički kandidat krši zakone u kampanji. Zato i jesi tu gdje jesi. Ma nemoj.... a gdje je to Milan Bandić prekršio neki Zakon??? jel u tome što je sa forward poslao nekoliklo čestitki??? ili nešto slično???
Daj molim te ne trkeljaj sa time...... ili se malo potrudite naći nešto zanimljivo ili samo izvjesite bijelu zastavu.... a bože mili sve se pitam jeli moguće da ste svi tako smotani da niste u stanju smisliti nešto jače..... pa ostadosmo skoro bez municije....... ;-)
Imate samo dva dana da se osvijestite jer kanonada tek počinje....... djte wse malo potrudite da bude zanimljivo jer ovako..... hm.... ok, ajde da mi spustimo ruke... jeli to Ok????

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

forward? pismo na

forward? pismo na papiru.

evo, po zadnji put - buduci mi nije jasno da li se pravis glup po ovom pitanju ili ne. pismo (ne e-mail) je poslano na moju adresu, kao i na adrese ostalih clanova SDPa. ti podaci su dostupni jedino kroz bazu clanova stranke, do koje bandic nema zakonitog pristupa. dakle, covjek u predizbornoj kampanji krade.

nadalje, jos mi nisi odgovorio zasto mi se obracas sa "vi".

znam da ti je fora napuhavati se i praviti nepobjedivim, ali nema veze, tako dajes samo vise materijala za kasnije utrljavanje soli u ranu. podsjetio bih te da si se isto tako napuhavao pred lokalne izbore, pa "nesposobni sdp" sad ima gradonacelnika, a ti nisi ni u skupstini.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Pa jesam ti rekla da sam na

Pa jesam ti rekla da sam na prošlim izborima dobila takvo pismo od SDP-a. Očito SDP ima bazu podataka svih građana Hrvatske, a koliko mi je poznato, Bandić je do neki dan bio član SDP-a. Budeš li tu stvar izvlačio na čistac, bojim se da ćeš urušiti svoj vlastiti sustav, pa bi se tvoj voljeni Milanko mogao naći na optuženičkoj klupi, zbog zlouporabe istih. Naime, moja adresa ne postoji u telefonskom imeniku.

My Soul

Tko je glasao

ako je tako, trebala bi

ako je tako, trebala bi podnjeti prijavu agenciji za zastitu osobnih podataka, kao sto ja namjeravam. pa neka se rascisti sve sto se treba rascistiti.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Dobro. Potražit ću

Dobro. Potražit ću pismo.

My Soul

Tko je glasao

Odlučno pitanje: "Prvo,

Odlučno pitanje:
"Prvo, molim Vas da mi odgovorite na pitanje: od kuda Vam moje ime i prezime, adresa i podatak o stranačkoj pripadnosti? "

Kakva je to sada tajna o stranačkoj pripadnosti i povreda Zakona o zaštiti osobnih podataka?

Dovoljno je pregledati tvoje dnevnike i sve u njima lijepo piše (penzić i DEMOS mogli su to napraviti svome "koalicijskom partneru" ili već bilo tko):
http://pollitika.com/full-monty-11-konvencija-sdpa

Ovo me stvarno čudi za bilo koga tko se bavi politikom:
"Tu treba spomenuti i drugu stranu medalje – građani grada Zagreba plaćaju najviši prirez u državi".

Valjda Pariz ima manje "prireze" nego neki gradić iz francuske provincije?
Kalifornija bi valjda trebala biti daleko jeftinija nego pustinjska Arizona?...
Veći "prirez" i druge obveze su jedan od načina obrane metropole od najezde provincijalaca i problema koji se javljaju takvim preseljavanjem stanovništva.

Ovo je jedno obično sasvim korektno i simpatično pismo bivšem stranačkom kolegi, te poziv za dalju suradnju.
Ne vidim nikakvoga razloga javnoga tužakanja bivšega kolege, jer je izbor pred Vama, a ne nekakav ultimatum:

"Stoga Vas pozivam da mi se pridružite na zajedničkom putu pobjede i ponovno mi, kao i nebrojeno puta do sada, date svoju podršku, ovoga puta za predsjednika svih hrvatskih građana. Vjerujte mi da ni na ovoj dužnosti neću iznevjeriti vrijednosti za koje smo se zajedno zalagali i godinama borili.

Srdačno Vaš,
Milan Bandić"

Ne bih zamjerila svome gradonačelniku kandidaturu za predsjednika države. To bi nam samo trebala biti čast. Inače, nitko nije nezamjenjiv na nekoj funkciji, iako mnogi misle da je baš tako .

Zagreb neće ostati jadan i nezaštićen, jer će se valjda naći netko u Hrvatskoj tko želi postati gradonačelnik glavnoga grada.

Nakon svih "zamjerki" i optužbi za kriminalna djela M.Bandića, čudi me sadašnja potreba studioznog proučavanja Zakona o zaštiti osobnih podataka ( ruke u pekmezu?) zbog teškoga nedjela: slanja poziva za dalju suradnju dugogodišnjem stranačkom kolegi.

Tko je glasao

a najbolje mi je što nisu

a najbolje mi je što nisu kukali oko prireza dok je bandić bio u sdp-u. već su se sad, nakon 14 godina sjetili kukati oko toga.

My Soul

Tko je glasao

penzić i DEMOS mogli su to

penzić i DEMOS mogli su to napraviti svome "koalicijskom partneru"
Kad ih već spominješ, za primjetiti je kako ih nema danas na ovom dnevniku. Ni ocjenom, ni komentarom se nisu oglasili.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci, ne vidim razlog

@silverci,
ne vidim razlog da se uopće obratimo na ovaj dnevnik a posebno radi činjenice da je netko privatno dobiveno pismo objavio javno.
Po meni to spada u iznimno nepristojnu gestu a još veća nepristojnost je na isto javno odgovarati, a naj gluplje od svega je da su ovdje naj žešći Bandićevi protivnici njegovi do jučerašnji naj bliži suradnici koji će se nakon 10. siječnja trpati u prvi vagon računajući na oprost i milost predsjednika...predsjednik je milostiv i milosrdan...

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

@penzić Dok Bandić ima

@penzić
Dok Bandić ima tebe za navijača, nema šansi da pobjedi. Kažeš da je sramotno objaviti privatno pismo..? Privatno pismo koje je štampano u nekoliko tisuća primjeraka? To se zove, ako nisi znao, LETAK...
I sada, kada te ipak brine priča o krađi mail adresara, sada skrećeš pitanje na privatnost pisma,oprosti LETKA.....
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimire, jedan od

danimire, jedan od najvaznijih postulata moralnosti je njena univerzalnost!
kako vas sdepejce ociti nije smetalo to sto je bandic na zadnjim izborima usao u bazu podataka o nezaposlenim i osobama srpske nacionalnosti u gradu zagrebu, cemu sad dizete halabuku oko ovoga?
ako u moralu nema te univerzalnosti( isti princip za sve i svaku situaciju) tad se ta "moralnost" svodi samo na onu.."tko ce o cemu, nego kurve o postenju"!:)

Tko je glasao

@edi3 Ne znam kako si

@edi3
Ne znam kako si došao do zaključka da sam član SDP-a? Pogrešno, nisam. A biti za Josipovića ne znači biti istovremeno za SDP. Baš sam vrlo kri tičan prema sadašnjem rukovodstvu SDP-a (Milanović, Antunović..) a Bandić mi se činio i čini - crveno-crnim vragom. I Milanović mu je dopuštao previše, i ovo što spominješ...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@silverci Pa otišli na

@silverci
Pa otišli na odmor nakon onog kreševa s čitateljima na temu Bandića. Pa i njegovi odvjetnci imaju pravo na odmor. Osim toga,što bi mogli ozbilj noga reći?
Ankete, osim birača u BiH (domaja), kažu da bi tek oko malo više od desetak posto ukupnog broja birača, glasalo za njega(?), njegov stožer je među onima koji nisu poslali izvješće za do sada potrošena financ. sredstva,(pazite sad njegovo ophođenje prema javnosti: "ukupan izvještaj pod nosimo nakon izbora, O KEJ?"), gong kaže da je samo za TV propagandu potrošio više nego što je prijavio ukupne donatorske priloge, sada i ova krađa podataka...A tek,na TV sučeljavanju, onaj demagoški potez o imunitetu???
Ima drskost, ima mrežu, može mu se.
Ili, ipak je pročitan, 99 % ne može na Pantovčak i trebalo bi ga početi zaobilaziti u našim zapažanjima o njegovoj GRČEVITOJ želji da se dokopa Pantovčaka. Ne bira više sredstva, sada već poistaje bezobziran. Kada to uočim u čovjeku, zaobilazim ga u širokom luku.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Bandić ante portas?

Bandić ante portas?

Tomislav Klauški je na Indeksu u svom komentaru naveo:
"Potrošio je desetke milijuna kuna da spere i opere sve ono što ga čini najgorim izbornim kandidatom. Izbjegavao je sučeljavanja da ne bi morao odgovarati na pitanja. Onda je došao na završno sučeljavanje, uvalio se u fotelju i odspavao tri sata neviđene dosade. I svima pokazao kako se ponaša čovjek koji ulazi u drugi krug.
Svi koji bolje poznaju Bandića znaju da on gotovo nikad ne odgovara na pitanja. On drži monologe. Izdaje naredbe. Baca floskule. Bulji u prazno. Ne pokazuje emocije. Čak ni inteligenciju. Osim one primordijalne, iskonske koja mu omogućava da ostvari sve što želi u ovakvoj državi.
On je marioneta u tuđim rukama. U rukama onih koji ga financiraju i podržavaju na putu do Pantovčaka"

Zaprepašćujuća je asocijacija na George Bush-a!

Trebala je biti uploadana slika sa portala Tinypic, ako nije pogledajte na link
http://i46.tinypic.com/16i5hed.jpg

Tko je glasao

A zasto niste napravili "sve

A zasto niste napravili "sve sto je u vasoj moci" da Milan Bandic ne postane gradonacelnik grada Zagreba i dobije mogucnost da ucini ono sto je ucinio od "belog Zagreb grada" ?

Tko je glasao

jesam, napravio sam sve u

jesam, napravio sam sve u svojoj moci.
zasto pretpostavka da nisam?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Dobro istina, pretpostavka

Dobro istina, pretpostavka nije bila korektna s moje strane, ispirke moje (iskrene).

Pravo pitanje je zasto tvoja stranka to nije ucinila..
Pitanje koje ti trebas sebi postaviti, jer sve je to u redu sto ti pises, ali za mnogo toga je odgovorna stranka koje si ti clan i ovakva pisma ne bi trebao pisati javnosti vec clanovima svoje stranke na visim pozicijama u stranci ..

Tko je glasao

slazem se. dijelovi ovog

slazem se.
dijelovi ovog pisma su upuceni i tim ljudima.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

E ja bih sada to prijavio

E ja bih sada to prijavio Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Tko je glasao

SDP grada Zagreba je PODRZAO

SDP grada Zagreba je PODRZAO Bandica i njegov proracun od 7,4 mld. kuna.To znaci da bi svi ti trebali podnijeti ostavke kad taj proracun propadne negdje oko 23.1.2010.
Sad se postavlja pitanje:
Ako su oni na drzavnoj razini za Jospovica, a u gradskoj za Bandica zasto to rade?!
Odgovor:
Rade zato jer bi u slucaju da Bandic nekim cudom ne postane predsjednik Hrvatske u 2 krugu, ocito njima opet bio sef u Zagrebu.
Tako da radi vlastite komocije i $$$$$ sjede na 2 stolice.
Kako SDP misli napuniti gradski budjet? Zna se...

Tko je glasao

dobro pitanje ali je odgovor

dobro pitanje ali je odgovor vrlo jednostavan,
zakonsko je ograničenje da budžet mora biti izglasan do 31/12 ili se skupština raspušta, a dodatni je problem da skupština ne može izglasati bilo kakav proračun nego samo onaj kojeg im gradonačelnik predloži

tako da je ekipa odabrala da ne bude novih izbora nego će biti rebalans, jer da su se raspustili opet bi bandić bio u pravu

ukratko, bandićevo "take it ot leave it" je bilo doslovno

Tko je glasao

mrak, cuvaju li sdpejci

mrak, cuvaju li sdpejci svoju skupstinsku fotelju, ili interese grada zagreba?
ja odgovor vec znam!:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci