Tagovi

Otoci duginih boja!

Gay friendly1 Pred tjedan, dva na dubrova?ki otok Kolo?ep, umotan u pospani zimski ugo?aj, iskrcalo se nekoliko ljudi službenih izgleda i manira, i uputili se prema hotelu (od kojeg ina?e preživljava malobrojno oto?ko pu?anstvo). Na ovom otoku u zimskoj zapuštenosti i napuštenosti sve se odmah zna i vidi (ko u svakom malom mistu). Zato su oto?ani odmah me?usobno proširili vijest da su se i na njihov zaboravljeni otok kona?no spustili Uskoci. Ovakav je zaklju?ak tradicionalno lukavih i sumnji?avih oto?ana bio posve logi?an, jer se ve? duže vremena dobro zna da je njihov otok, i hotel na njemu, još od ?uvene „privatizacijske“ transformacije u „OTOK ZNANJA“, postao jedan od potencijalno najve?ih skandala novostvorene Hrvatske države. Samo se za njega još ne zna jer su institucije pravne države malo lijene. Ovaj "slu?aj" u Hrvatskoj svi znaju, zna se dobro i šire od Hrvatske - ali eto do sada to nije znao Hrvatski fond za privatizaciju (kao vlasnik), Državni odvjetnik i njegov USKOK. Dobro ste pogodili – radi se o otoku Kolo?epu i Hotelu „Ville Kolo?ep“ - poznatijima u javnosti pod zvu?nim nazivom "Otok Znanja"..

Jedan manji dio uvijek sumnji?avih „bodula“ je sumnji?avo po?eo vrtio glavom govore?i - ništa ni od ovoga. Oni pak koji rade u hotelu i žive od njega pate od zavjere šutnje, a „vlasnicima“ su ne tako davno morali potpisivati da ne?e tražiti pla?e sve do kraja travnja odnosno Me?unarodnog Praznika Rada (da poslije Prvi maja ne bi i bez toga ostali). Na otoku se ina?e dobro zna da je zvu?ni i od politi?ki pokojnoga Polan?eca na sva usta hvaljeni Projekt „Otoka Znanja“ propao (radi pomanjkanja vlasni?ke odgovornosti i znanja), a k tome je ve? svugdje u katalozima stranih tour-operatora projekt „Otok Znanja“ zamijenjen projektom „Gay friendly“. Ovaj benigno zvu?e?i strani pojam zasada me?u oto?anima ne pobu?uje preveliko uzbu?enje – no kad spoznaju da se promjenom projekta pretvara ovaj prelijepi otok u ekskluzivni rezervat za „tubaše“, neku vrstu dubrova?kog i hrvatskog Provncetowna - vjerojatno ?e izazvati revolucija.

Najavljuju?i naslov nove teme (koju duže vremena pripremam), jedan mi prijatelj re?e: „Znaju?i tebe po?et ?eš od stare Gr?ke“. Može i od Platonovog hobija, no ne samo od njega. Homoseksualnost je stara koliko i civilizacija, vjerojatno starija i od Stare Gr?ke i anti?kog Rima. To što na asirskim glinenim plo?icama ili u egipatskim hijeroglifima nema o tome zapisa, ne zna?i da toga i tada nije bilo. Danas dakako malo više, jer su se promijenila shva?anja ljudskih prava, pa postoje pokreti za priznavanjem ravnopravnosti „duginim ratnicima“, koji održavaju „gay-pride“ parade ili queer festivale (sve u znaku duginih boja – tog prastarog simbola promjene spola). Tako ove aktivnosti ve?inom ostaju izvan javnosti, posebice onaj dio znan kao biseksualnost – jer baš takvi imaju debelog razloga za skrivanje budu?i da vode dvostruki život (u kojem su ove dimenzije javno nespojive pa su u njihovom slu?aju može prije govoriti o seksualnoj dezorijentaciji).

Oni koji rade u turizmu su se i bez "seksualne revolucije" bili navikli na ovu vrstu turisti?ke populacije – to naglašavam da netko ne bi ovaj post bezrazložno proglasio homofobi?nim. No treba znati, da je ovakav na?in „zabave“ uvijek bio manjinski, ekskluzivan – i da je spadao u tajnovite sfere, i po nekim misterioznim kriterijima se pretvarao u udruživanje. Tako se ispod površine javnosti stvaraju tajna i tajnovita bratstva, a na te maglovite sfere se nakalemljuju razna grupiranja i dakako - pogodovanja. Eto, baš ovo je tema ovog dnevnika, pomalo zaku?asta i teška za obra?ivati – ali je bilo krajnje vrijeme da se i s njome pozabavimo.

Mani Gotovac (poznata „željezna dama“ hrvatske kulture) je u nedavnom razgovoru u Nu2 sa Stankovi?em se dotakla tih tajnovitih sfera suvremene hrvatske zbilje spomenuvši pjesmu Nenia Salonitana - Solinska tužaljka bivšeg premijera i „loknice njegovog ministra“ . S druge strane jedna „tužna dama“ bivše politike („nomina odiosa sunt“) je prokomentirala – da u Hrvatskoj vlada biseksualni lobi s ?ime treba ra?unati u krugovima politi?ke mo?i! Ona to dobro zna, i ne samo ona.

Postojanje ovakvog lobija nije nekakva tajna, mada se u javnosti najradije preska?e i zaobilazi. Ali ta pojava zna ponekad ostavljati neugodne tragove. Tako kad je privatiziran „Sun?ani Hvar“ (onom neobi?nom procedurom znanom kao JPP ili Javno privatnog partnerstvo koja nikada do kraja nije razjašnjena a bila je specijalnost Damir Polan?ec, potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva). Prva stvar koju su novi hvarski „gospodari“ u?inili bila je organizacija neke vrste kongresa europskih „duginih ratnika“. Naime, netko im je tendenciozno prišapnuo da na tom prelijepom ali tradicionalisti?ki orijentiranom otoku vlada „gay friendly“ ozra?je, pa se na Hvaru zametnuo „boj“ u kojem su nastajale teške smutnje - jer Hvarane nitko nije ni pripremio ni informirao tko im u goste dolazi, a od njih je bilo prezahtjevno tražiti naklonost za ovakve avangardne sklonosti.

Treba znati da ovakav poslovni zaokret može u turizmu biti koristan - „gay friendly“ orijentacija poslovno i financijski nije baš luda stvar, jer se radi uglavnom o bogatijoj i ekskluzivnijoj klijenteli. No, provoditi sli?ne projekte bez ili protiv suglasnosti sredine je utopija. Zato se hvarski „gay friendly“ projekt završio krahom, što je i bilo za o?ekivati, jer ovakve „poslovne“ orijentacije su emocionalno, sociološki i kulturološki kompleksne stvari, koju se ne mogu niti smiju provoditi na otoku koji živi svoj puni cjelogodišnji život.

„Gay-friendly“ orijentacija bilo hotela bilo hotelskog kompleksa je na ovaj ili onaj na?in živi cijeli otok, pa takav projekt nikada nije niti može biti stvar vlasnika ili menadžmenta. To je uvijek pitanje cijelog mjesta i njegovih stanovnika (bilo da od hotela žive ili su tek ribari i težaci koji žive svoj život), jer jednostavno je nemogu?e izolirati svakodnevni život od svega onog što se doga?a u hotelima, restoranima, kafi?ima, a da o privatnom smještaju i ne govorimo (jer ovisi o uspješnosti hotelskog segmenta). Niti hoteli mogu živjeti neki svoj izolirani život rezervata, daleko od mjesta i ljudi. To i nije turizam, jer ni ovakvi specijalni gosti nisu baš za robinzonsku izolaciju, koliko god posebne "romantike" sa sobom nosili.

Ovaj dnevnik je ustvari posve?en projektu "Otoka znanja", koji je tako?er bio Polan?ecov projekt, mada nije bio nazvan JPP (javno-privatno-partnerstvo), nego bi ga se prije trebalo tretirati kao NPP (neodre?eno privatno partnerstvo). Ipak, oba ova „projekta“ su u mnogome sli?na:

• Projekt Otok Znanja, kao i Sun?ani Hvar su se u praksi pokazali poslovnom katastrofom, koliko za tvrtke, toliko iza državni prora?un. Naime, u ovih tri-?etiri godine na oba ova mjesta je sustavno uništavan opseg poslovanja, od kojeg su tvrtke trebale živjeti i unaprje?ivati sredinu u kojoj postoje. Pritom su nemilice smanjivali svoje društvene obveze – tj. punjenje državnog prora?una. U primitivnim shva?anjima Sanadera i njegovih pripuza ova zna?ajna društvena dimenzija u poslovanju svil gospodarskih (bilo državnih bilo privatnih) subjekata posve je bila zapostavljena - i to na štetu hrvatskog društva i države, a u korist poduzetnika sumnjivog porijekla. Nigdje u (razvijenom ili nerazvijenom) svijetu ne postoji ovakva koli?ina vlasni?ke neodgovornost (kao što se to dogodilo na Hvaru i Kolo?epu - ali i nekim drugim lokacijama; u ili izvan turizma).

• I u slu?aju JPP „Sun?anog Hvara“ i NPP „Otoka Znanja“Kolo?epa su se bili okrenuli „gay-friendly“ businessu, koji je na Hvaru ve? propao, a na Kolo?epu pokušava uvoditi. To se vidi iz vijesti objavljenoj u Ve?ernjem listu (vijest nije dostupna na Internetu - ali je širena putem poslovnih informacija):
Gayfriendly2

• U oba ova slu?aju (JPP „Sun?ani Hvar“ i NPP „Otok Znanja“) podjednako se izražavao primitivan i agresivan nemar prema prirodnoj i društvenoj okolini u kojoj djeluju, kroz poslovnu propast i eksperimentiranje s evidentnom namjerom potiskivanja ili ?ak uništavanja tradicionalnih na?ina života – a baš ljudi i tradicionalni na?ini života su najzna?ajnije atrakcije koje neku turisti?ku destinaciju ?ine takvom kakva jest. Stvaranje artificijelnog života (na Hvaru ili Kolo?epu) je protiv hrvatskog turizma. „Gay-friendly“ turizam danas, kao nekada FKK (onaj naturisti?ki turizam za gologuze), , može dobar ali kao „green-field“ investicija na prostorima na kojima ne?e kolidirati s tradicionalnim naslije?em.

• U oba ova slu?aja (JPP „Sun?ani Hvar“ i NPP „Otoka Znanja“) naši „gay-friendly“ poduzetnici su bili, financijski gledaju?i, pravi „gologuzani“, koji su slijedili svoju šarenu zvijezdu ali na tu?i (naš) ra?un. Na oba ova otoka lažni „investitori“ su dobili ve? stvorene vrijednosti (i to besplatno kao Polan?ecov poklon). Zauzvrat su nudili puno praznih obe?anja. Oni na Hvaru su investirali premalo, i to zalažu?i poklonjene im nekretnine za skupe kredite. Na Kolo?epu nisu ni to. nego fiksno ugovorenim obe?anjima mijenjaju namjenu (od "rezervata znanja" u "rezervat za pedere"). Ukoliko su u „slu?aju Podravka“ njeni ?elni ljudi (i politi?ki mentori) pod istragom i pred zatvorom (jer su Podravku pokušali preuzimati Podravkinim novcem), koja je razlika ovo što se izvodilo u „Sun?anom Hvaru“ (u kojem su „vlasnici“ nastojali izvršavati obvezne investiranja kreditima za koje su davali garancije poklonjenu im imovinu. Kod „Otoka Znanja“ su nelegalno po?eli rasprodavati imovinu poklonjene im tvrtke, da bi u džep barem nešto stavili.

• U oba ova slu?aja (JPP „Sun?ani Hvar“ i NPP „Otoka Znanja“) nadležne službe (u prvom redu „Hrvatski fond za privatizaciju“- ali i drugi kontrolni mehanizmi hrvatske države) su zakazali. Ukoliko je sve to sme?e prekrivali donedavni Premijer i njegov doglavnik za gospodarstvo Polan?ec (svojim kriminogenim autoritetom), što se danas ?eka kad njih više nema, i kad se manje-više dobro zna da smo s tom ekipom ve? dotaknuli dno dna (jer sve ono što su ovi doticali svojim ukletim rukama je neumitno sahnulo osim njihovih džepova koji su bubrili). Jedino tako da su formalne glave otkinute (kao kod mitske Hydre) ali tijelo još auronomno funkcionira i proizvodi nove glave. Ma kakva hobotnica, kakvi bakra?i. Hobotnici kad otkineš glavu i krakovi krepavaju.

• U oba ova slu?aja (JPP „Sun?ani Hvar“ i NPP „Otoka Znanja“) je sve još obvijeno tajnama. Kako je uop?e mogu?e da je npr. Ugovor o JPP sa „Sun?anim Hvarom“ još uvijek tajna, isto tako kao što je tajna sve ono što se doga?alo na tzv „Otoku znanja“. Pa ve? odavna je i pticama na hrvatskim granama jasno da su ova dva „gloriozna projekta“ (zlonamjernoš?u i neznanjem navodnih vlasnika i onih koji su posloženi iza njih) izazvali dugoro?ne gospodarske i ine štete, ne samo na ovim prelijepim i prevrijednim otocima, nego prouzro?ili i goleme rupe u državnom prora?unu – jer su poduze?a dana na poklona neznalicama pa ispada da je država od njih više imala koristi jer su državni prora?un punili iznosima daleko ve?im od onih koje je država od ovih tvrtku do ju?er ubirala.

• I kona?no, danas je druga stvar, jer u oba ova slu?aja (JPP „Sun?ani Hvar“ i NPP „Otoka Znanja“) stvar je došla do zida pa se tvrtke nalaze pred ste?ajevima. Tamo je pravna država ve? odavna trebala djelovati –radi zaštite nacionalnih interesa. No one opet radi nekih tajnovitih razloga bježe od rješavanja ovih problema kao „vrag od tamjana“. Sudbina ovih otoka (kao i drugih otoka i sli?nih „tajanstvenih projekata“) je naša zajedni?ka, nacionalna stvar, javna stvar, stvar ove zemlje i njenih ljudi, koji grcaju?i u neimaštini dopunjavaju šuplji prora?un ?ak hara?em na mizerne dohotke i mirovine - a ovi „gizdavci“ (zašti?eni tajnim krugovima mo?i i podzemne uzajamnosti) i dalje nesmetano i nekažnjeno rasipaju tu?u muku, uništavaju ugled ove zemlje, i zlorabe prevrijedne potencijale svetih hrvatskih prostora. Zadnje vijesti su da je „Sun?ani Hvar“ pred slomom, da ne daju pla?e radnicima, niti pla?aju doprinose i poreze. „Otok znanja“ tako?er ne daje pla?e, ne pla?a doprinose i poreze, a nema ni budu?nosti jer je dratsi?no smanjivao opseg poslovanje i neumjereno se zaduživao.

Dokle god država tolerira da ovakve šteto?ine (kao u slu?aju JPP „Sun?ang Hvara“ i NPP „Otoka Znanja“Kolo?epa) ?ine gospodarske i društvene štete, i dok im tako omogu?avaju uništavanje nacionalnih potencijala (koje nisu ni stvarali niti platili), dozvoljavaju rasipanje nama potrebnih prora?unskih sredstava - to više nije samo pitanje kriminala (i tzv. pravne države), nego se pretvara u politi?ki problem „par excellence“.

Dokle god ova država nesretnom umirovljeniku uzima od njegovih 3.000 kuna mirovine, a na drugoj strani dozvoljava „sretnicima“ (kao u slu?aju JPP „Sun?ang Hvara“ i NPP „Otoka Znanja“Kolo?epa) da i dalje rasipaju milijune, koje su stjecale i ?uvale generacije hrvatskih ljudi, sve to se pretvara u duboko moralno pitanje, eti?ki problem „par excellence“.

Državna represija je ve? odavna trebala do?i u obje ove tvrtke, na oba ova otoka, ali javnost zasada ništa o tome ne zna (o Uskocima na Kolo?epu se tek naklapa). Sanader i Polan?ec su otišli, ali JPP ugovore „Sun?anog Hvara je i dalje tajna. Prema nekim insajderskim informacijama HFP je nedavno na Kolo?ep, zbunjen izvještajima, poslao reviziju – ali su revizori otjerani. jer je tamo navodni vlasnik Siniša Grgi? (Sanaderov odabrani mladac), koji kao „lažni mo?nik“ trenuta?no vedri i obla?i po Prisavlju smjenjuje jednu kompromitiranu garnituru, da bi njihova upražnjena mjesta valjda popunjavao svojima. Koji ili kakvi su to „njegovi“ tek treba vidjeti, ali je ve? sada vrlo jasno da i sve ovo opet radi na tu?i ra?un (jer jedino tako zna funkcionirati). Naime HRT je javna ustanova koja se ve?im dijelom financira iz džepova TV pretplatnika (kao poseban paradržavni namet), i iz državnog prora?una (na ra?un poreznih obveznika) – a prema nekim informacijama godišnje se tamo usisava više nego u prokazana brodogradilišta.

Možemo zamisliti kakve ?e „kvalitete“ biti nova kadrovska struktura hrvatske „katedrale duha“ u njegovoj režiji – kad je dana ovom „zlatnom de?ku“ HDZ- mladeži, koji je apsolvirao znanje na „Otoku Znanja“. Kad je on ovaj tržišno dobro uhodani objekt uzeli imali su skoro 50.000 no?enja, a prošle sezone se procjenjuje na 15.000.

Godina........2005.......2006.........2009
No?enja,....47.953......25.427......15.000

O njihovim stvarnim poslovnim u?incima trebaju se pozabaviti nadležne državne službe, jer koliko god netko prigovarao „broju no?enja“ (kao nekakvom indikatoru uspješnosti poslovanja), ukoliko nema gostiju nema ni novaca, ako nema novaca nema ni doprinosa i poreza, nema ni zaposlenosti ni osobnih dohodaka. U ove 4 godine postojanja „Otok Znanja“ može se re?i da je po?injena golema šteta ne samo ovoj uspješnoj tvrtki, nego i državnim fondovima, turizmu op?enito, a posebice Dubrovniku (kao najvrjednijem izlogu Hrvatske u svijet). Samo za ilustraciju (iz insajderskih informacija) ve? 2006 godine financijski rezultat je bio gubitka od 3 milijuna kuna, 2007 godine su ukupni gubici nadrasli vrijednost upisanog kapitala, a 2008 su morali od izvjesnog Arthura Hugesa uzimati kredit pod tržišno nepovoljnim uvjetima. Kako kredit nisu mogli vratiti pokušali su ovaj dug pretvoriti u prodaju dijela vlasništva. Engleski džentlmen je u me?uvremenu bankrotirao sa svoje dvije tvrtke (Holiday Option i Hidden Croatia), i hrvatskim tvrtkama ostao dužan oko 2 milijuna eura.

Komentari

Doista je šteta što je

Doista je šteta što je tema komentara prebacila težište na nešto što nije bitno u Frederikovom dnevniku. Gay elemenat je, koliko sam ja shvatio, samo ilustracija nečega neuobičajnog u životu maloga otoka Koločepa. Doduše, moglo je i bez toga, ali što ćemo sad... Uhvatimo se teme.

Tko je glasao

Frederik stvarno je šteta

Frederik stvarno je šteta što su se pederi uhvatili onoga čega u članku nema. Tvoje navodne homofobije. Ali oni su takvi. Za informaciju svima i točku na "gay friendly" evo definicija:

S obzirom na bolje razumijevanje i prilagodbu našoj sredini, usudit ćemo se podrobnije objasniti što znači pojedini termin to jest što to konkretno znači za ugostitelja ili vlasnika određenog objekta ili sadržaja na našim stranicama.
• Gay (g) – mjesto namjenjeno isključivo LGBT posjetiteljima (lesbijke, gej, biseksualne i transrodne osobe). Takav vlasnik ne mora nužno biti gay.
• Men only (mo) – mjesto namjenjeno isključivo muškoj gay populaciji.
• Gay owned (go) – objekat koji je u vlasništvu neke gay osobe.
• Gay-friendly (gf) – mjesto gdje su osim heteroseksualnih osoba dobrodošli i LGBT posjetitelji. Vlasnik ne mora nužno biti gay iako može. Na ovakvom mjestu vlasnik treba dozvoliti poljubac ili zagrljaj gay osoba ili takve goste zaštiti od nerazumijevanja ostalih gostiju. Vlasnik otvoreno deklarira mjesto kao gay-friendly.
• Straight-friendly (sf) – gay mjesto, no dobrodošle su i heteroseksulne osobe.
• Visited by gays (vg) – mjesto koje posjećuje gay populacija. Mjesto koje se ne deklarira kao gay-friendly.

Znači nije to ono da se recepcioner ne smijulji dok pederima daje ključ od sobe s bračnim krevetom. Pederi se mogu pošlatati, ljubiti... a osoblje ih mora zaštititi od nerazumijevanja divljaka koji su normalni.
Ne zaboravite da je Kalamota otočić sa sto duša i 400 hotelskih kreveta. Gdje da skolne svoju djecu dok pederi javno razmjenjuju nježnosti a oni ih još moraju i štititi. Gdje?

Mislim da ovime rasprava o homofobiji zaključena. Vratimo se temi i kriminaclima koji uništavaju naše otoke

Tko je glasao

Ne brini "prava šteta"

Ne brini "prava šteta" primjećen si i zaključio ovu glupu raspravu, jer se ovome tvome nema što ni dodati ni oduzeti. Ja sam samo govorio o drugom stvarima (o nezakonitom lobiranju koje proizvodi širu društvenu štetu, ali i o tome kako se na mala vrata protura jedan turistički produkt neprihvatljiv za malu otočku sredinu.) Homofoboija je daleko od toga.

Glede Kalamote, Koločepa ili Otoka Znanja, pisao sam dosta, i opet ću pisati kad skupim konkretnijeg materijala. No ni ovo nije prošlo nezamijećeno. Tako je Banka magazin 21.1.2010 14:18:25 objavila članak
Duvnjak: Rješenje slučaja Otok znanja u roku mjesec dana
.

Iz njega jasno proizlazi da je ovaj slučaj još uvijek pod zaštitom jakog (ovog ili onog lobija), ali mi ćemo i dalje nastojati da ga se riješi kako dolikuje pravnoj državi.

Tko je glasao
Tko je glasao

Mnogo vrijednih članaka

Mnogo vrijednih članaka protekle godine imalo je komentare, koji su imali isključivo svrhu odvratiti čitatelja od osnovne vodilje i poruke članka. Neki su to radili iz neshvaćanja poruke članka, neki ex offo, neki u zloj vjeri. Na Pollitika.com i Krleži i Kafki bi se dogodilo na netko odvrati raspravu s komentarom «ustaše/partizani». To je bilo «in» u 2009. godini.

Čini se da su «ustaše/partizani» trenutno izvan mode na Pollitika.com (Jutarnji list se još dobro drži), i prognoziram da će 2010. godinu obilježiti komentari tipa «homo/hetero». Članak o primjerice globalnom zatopljenju ili o solarnim panelima, svakako će biti komentiran na navedeni način.

Za one sklone takvom načinu komuniciranja bez obzira na opredijeljenje slobodan sam i ja napraviti nedopušteni izlet izvan vodilje članka ovim komentarom:
Osnovne humanističke osobine nalaze se u glavi i srcu, a ne među nogama.

Frederik je ovim člankom doživio isto što se meni nedavno dogodilo pišući o strukturi sudaca na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Dakle člančić koji je usmjeren na područje pravosuđa. Istaknuo sam činjenicu da je na Sudu 111 žena i 24 muškaraca, a u odjelu obiteljskog prava isključivo žene. Umjesto da se raspravlja o činjenicama, dobio sam etiketu da sam – «seksist» :-). Ja u kupe, a ona u špade.

Činjenica jest da je Pollitika.com privlačna zbog svoje dostupnosti svakom građaninu. Ali je i činjenica da nisu svi građani podjednako obrazovani niti podjednako dobri ljudi. Najgora kombinacija jest kada se objedini neobrazovanost i zlo u jednoj osobi. A to onda uništava sve oko sebe, pa i rastjeruje ljude s Pollitika.com. Mogao bi pobjeći i Frederik.

Mrak je pozvao na sastanak 30. siječnja 2010. Mrak će potvrditi da su mu najdobronamjerniji rekli da kao minimum minimuma uvede samoredakciju članka, ali je tvrdoglav i neće. Njegovo apsolutno pravo, ali su i posljedice vidljive.

Tko je glasao

evo da i ja dodam svojih

evo da i ja dodam svojih "two cents worth". kao osobi koja prati ovu stranicu dulje vrijeme ali sam relativno nova kao članica, primjetila sam slijedeće:
- često se s argumentirane rasprave o nekoj temi, skreće u smjeru osobnog omalovažavanja onog čiji je stav drukčiji od našeg. Ne raspravlja se o pojavama, problemima itd. već se pojavljuju komentari uvredljive i diskriminirajuće prirode koji se odnose na osobu a ne na pojavu ili problem o kojem raspravljamo.
- iako to pokazuje samo stupanj razvijenosti komunikacijskih vještina pojedinaca i kao što je primjećeno, odvraća pažnju od teme dnevnika ili komentara, ne slažem se s predloženom cenzurom. Jedini način da napredujemo u razmjeni mišljenja i debatiranju, jest da budemo izloženi ne samo drukčijim stavovima, već i da dopustimo izražavanje i osobnih frustracija i manjkavih argumenata svima koji žele sudjelovati i izraziti svoj stav. Ako im uskratimo ta prava, ne samo da uspostavljamo arbitrarni elitistički nadzor, već zatiremo osnovnu ideju ovog foruma.
- osobno, volim se naći izložena različitim opcijama i idejama koje razmatram s uvažavanjem i pomažu mi da iskristaliziram svoj vlastiti stav. Nadam se da ću i ubuduće moći biti izložena kritici svojih političkih i inih neistomišljenika koji mi svakodnevno pomažu da i dalje unaprjeđujem svoje demokratske nazore.

Tko je glasao

oprostite @smogismogi, ali

oprostite @smogismogi, ali što točno znači ova rečenica:

"Osnovne humanističke osobine nalaze se u glavi i srcu, a ne među nogama".

Eto, za mene ona predstavlja jednu vrhunsku, antihumanističku i protuprosvjetiteljsku gluposti (o Freudu da i ne govorimo) koja ljudsko biće sjecka na nekakve ladice i kuglice, iznutrice i elektromagnetske valove, dok sva znanost, povijest kulture i civilizacije govore o jedinstvenosti ljudskoga bića, skupa s međunožjem koje je ionako isto u glavi. I što ćemo sada?

Tko je glasao

@ve-ka Vidite gospodine

@ve-ka
Vidite gospodine "ve-ka".
Dok ste pisali navedeni komentar, niste razmišljali glavom i srcem.

Tko je glasao

ovime ste g. @smogismogi

ovime ste g. @smogismogi prešli i na osobna vrijeđanja i argument ad hominem. odričete mi sposobnost razmišljanja glavom i srcem, iako sam se ja osvrnula samo na vaše teze.

a i spol ste mi promijenili protiv moje volje, što i nije baš u tradiciji humanizma :-)

Tko je glasao

hehheh, ve-ka, a da to sa

hehheh,
ve-ka, a da to sa promijenom spola nije bilo slučajno? hehe
pozdrav,
grdi

Tko je glasao

@Grdi, minusiranje samo

@Grdi, minusiranje samo zato da ne iznevjerim tvoja očekivanja. u stvari, podilazim ti, pravi muškarci to vole :-)

Tko je glasao

ve-ka, zna sam ja kako ćeš

ve-ka, zna sam ja kako ćeš mi ti spičit minus. Mora sam napisaat i gotovo. heheheh
pozdrav,

sadomazogrdi

Tko je glasao

Možda si nehotice prošla

Možda si nehotice prošla ispod duge! Vraaati se!

Tko je glasao

frederik, spamaš si

frederik, spamaš si dnevnik:-)
nema šanse, dugu gldam na jedini mogući način, izdaleka.

Tko je glasao

Ali je i činjenica da nisu

Ali je i činjenica da nisu svi građani podjednako obrazovani niti podjednako dobri ljudi. Najgora kombinacija jest kada se objedini neobrazovanost i zlo u jednoj osobi. A to onda uništava sve oko sebe, pa i rastjeruje ljude s Pollitika.com.

istina

Mrak je pozvao na sastanak 30. siječnja 2010. Mrak će potvrditi da su mu najdobronamjerniji rekli da kao minimum minimuma uvede samoredakciju članka, ali je tvrdoglav i neće. Njegovo apsolutno pravo, ali su i posljedice vidljive.

hm, nekako si mislim da to nije dobra ideja jer bi se odmah razvila ekipa ljudi koja bi stimulirala isključivo zborno pjevanje

Tko je glasao

hm, nekako si mislim da to

hm, nekako si mislim da to nije dobra ideja jer bi se odmah razvila ekipa ljudi koja bi stimulirala isključivo zborno pjevanje
Upravo je "zborno pjevanje" ostvarilo najbolje rezultate na Pollitika.com:
- Prijedlog Ustavnom sudu RH (Zakon o izboru saborskih zastupnika)
- Popisi birača
Sve je to "zborno pjevanje" kojeg da nije bilo, ne bi bilo ni rezultata. Barem ne tako atraktivnog. Sigurno si ponosan što si bio član i inicijator "zbornog pjevanja".

Tko je glasao

ali nišđta nas ne bi

ali nišđta nas ne bi koštalo izraditi neka civiliziraba pravila i probati mjesec dana tako funkcionirati

Tko je glasao

ja bih samo rekao da postoji

ja bih samo rekao da postoji cijeli niz potencijalnih autora koji bi jednostavno napisali svoj dnevnik i potom pobrisali sve što se ispod događa, efektivno ukinuli diskusiju i zloupotrijebili pollitiku da emitiraju svoju poruku bez mogućnosti da se iznesu protuargumenti

diskusija je temeljna sastavnica pollitike i bez nje ona ne bi funkcionirala, dozvoljavanje mogućnosti po kojoj bi netko bio u stanju brisati ili blokirati nečije komentare jednostavno nije prihvatljivo

Tko je glasao

niz potencijalnih autora

niz potencijalnih autora koji bi jednostavno napisali svoj dnevnik i potom pobrisali sve što se ispod događa,
Izvrsno. Tako bi sebe isključili iz jedne demokratske zajednice. Sjajan način prepoznavanja. Upravo je to argument za uvođenje samoredakcije.

Tko je glasao

Frederik, Možda je dobro

Frederik,

Možda je dobro ovak, puno se karata mora otvoreno pokazat.

Tko je glasao

ma ne radi se o

ma ne radi se o zaustavljanju rasprava, pravilima bi se trebalo odrediti kada netko može nešto zaustaviti - recimo kad je tema npr. o mačkama a netko počne o pticama koje nemaju nikakve veze s temama.

I neprimjerene riječi, psovke i sl

Ja kad stavim neku provokativnu temu (kao ovu zadnju) ja volim vidjeti što neko o temi misli i kad se ne slažemo. Puno puta smo ovdje imali posve nepotrebne i izvan teme rasprave o partizanima i ustašama (što spominje smogi) i broj komentara dosegne više od 200 a kad se pogleda njih 20-tak je o zadanoj temi.

Ja sebe smatram posve sposobvnim kako napisati tako i moderirati raspravu po mome tekstu da bi se tema što konkretnije i korektnije ocrtala. Naravno, ne bi se radilo o potpunoj slobodi i kontroli vlastitog posta, nego samo pod unaprijed određnim uvjetima i okolnostima.

Postoji mogućnost zloupotreba ali i kazni - što imamo i sada.

Tko je glasao

@frederik: evo test

@frederik: evo test pitanja.

Da li bi ti na ovom dnevniku zabranio i brisao komentare, poput mojega, koji te upozoravaju da je tekst baš temeljito homofoban. Htio ti to ili ne, i bila to ili ne tvoja namjera?.

Ni najbolji pisci nisu uvijek svjesni što im probija u tekst, za to su potrebna i neka znanja i obrazovanost, kako reče smogismogi, iako ja tvrdim da ovom prigodom baš on pokazuje neznanje i neobrazovanost.

Dakle, da li bi ti brisao takve upise s izgovorom da ti pišeš o kriminalu i nekim interesnim skupinama, općem dobru i javnom interesu, a eto nekoliko nas samtra da je ukazivanje na skrivenu, neprepoznatu homofobiju i podržavanje stereotipa o manjinama također u javnom interesu.

Baš me zanima tvoj odgovor, jer mislim da Mrak podcjenjuje sposobnost autora da korektno kontroliraju vlastite dnevnike i diskusijski prostor. I dakako da treba dogovoriti pravila.

Tko je glasao

Ne znam.Ne doživljavam taj

Ne znam.Ne doživljavam taj tekst homofobnim.Zašto treba uopće naglašavati "Gay friendly" u prospektima kada homoseksualci žele biti izjednačeni sa heteroseksualcima pa zbog toga ne bi trebalo to naglašavati,tj. odvajati se.Time ta zajednica sama sebe etiketira.I zbog čega bi sada trebali šutjeti o toj pojavi u privatizacijskom kriminalu kada su se naši ,gotovo svi,političari,trudili i prikazivali u drugom svijetlu i bili su pokretač homofobije u našem društvu jer su oni bili krojači imagea političara,oni su stvarali sliku sebe, zatucanog vjernika,velikog domoljuba i katolika,heteroseksualca .Mislim da se ovdje htjelo uputiti na to lažno predstavljanje.Svaka laž je ucjenjiva.Pa kada netko prikriva svoju prirodu ubrzo postaje žrtva ucjena i gubi potpuno slobodu samoodlučivanja.E,pa to je opasno ako imaš neki odgovorni položaj u društvu i zato ne bi kandidati u kampanjama trebali naglašavati svoj privatni život i nametati stereotipe ostatku društva.Ovi koji prikrivaju,ali prakticiraju svoje sklonosti su u biti bezopasni naspram onih koji nisu svijesni svoje prirode jer su to potisnuli.Oni putuju odavno u bolest i ti su jako opasni igrači jer su skloni destrukciji i najčešće oni vuku konce ovih ucjenjenih marioneta jer im je glavni simptom:zgrtanje.

Tko je glasao

Ne Ve-ka ja da imam

Ne Ve-ka ja da imam administratorske ovlasti ne bi u ovom i martinovom postu ništa brisao - čak ni one tommyjeve upadice s kozama (jer ih smatram humorom). Tema je zeznuta i ako sam je otvorio trebalo je ići do kraja. Jedino ako bi bilo osobnih uvreda ili drastičnih skretanja s osnovne teme bih promislio o intervencijama.

Svjestan sam da bi neki takva prava zloupotrijebili, napisali provokativan post i zatvorili diskusiju - ali bi se s time sami prokazali - tu smogi ima pravo, možda bi se gore prokazali nego psovanjem.Recimo kad se dvoje posvade i na mome dnevniku vode osobni rat daleko od zadane teme - to je neprihvatljivo. Ako će se svađati neka sami napišu nešto - jer ovakav kooperativni blog treba njegovati i dnevnike i diskusije ali ne isprazne svađe.

Ne znam što je najbolje, možda ipak da administriranje bude aktivnije i djelatnije, jer psovanjima i skretanjima s teme ne bi trebalo previše ostavljati mjesta. Ili da se daju jako ograničene ovlasti.

Tko je glasao

@frederik: Ne Ve-ka ja da

@frederik:

Ne Ve-ka ja da imam administratorske ovlasti ne bi u ovom i martinovom postu ništa brisao - čak ni one tommyjeve upadice s kozama (jer ih smatram humorom)

onda se oko slažemo. ni ja ne bih ništa brisala ni na tvom, ni na martinovom dnevniku, čak ni tommyjeve koze, iako to smatram izrazito lošim humorom.

pravila bi mogla biti jednostavna i na tragu pozitivnih propisa - nema vrijeđanja i diskriminacije po etničkoj, rasnoj, spolnoj, rodnoj, spolno- orijentacijskog osnovi itd. nema vrijeđanja osobnosti. tanku liniju u političkom diskursu ponekad je teško odrediti, ona se stvara praksom.

no, čini se da nema "političke volje", odnosno Mrakovog pristanka za takav dogovor, pa smo, eto, opet ostali bez smogismogija, nadam se ne na dugo :-)

Tko je glasao

meni je na jednu stranu

meni je na jednu stranu drago da se povela rasprava na martinovom clanku.

citajuci frederikov clanak, cie pisanje i dalje smatram zrelijima na ovim bespucima, od jedne tocke ja naprosto vise nisam znao da li se radi o kriminalu ili o pokusaju zastite zajednice od nastranosti i razvrata koju se eto gura u gej-frendli turizam.

frederik ocito sam nije primjetio kako mu je par nesretnih izjava izletilo, a koje su blago receno bile NAPROSTO RAZOCARAVAJUCE.

Ljudski razocaravajuce, jer Frederik je svojim pisanjem postavljao latu nama kako se teme mogu i trebaju stilski, ali i sadrzajno, obradjivati. ovaj dnevnik je utoliko "iskocio iz pruge" jer su neki ocito shvatili da postoji jedan "prizvuk posprdnje" u recenoj temi, a koji se mogao primjetiti raznim tituliranjima. to frederikovo pravo, ali je i pravo drugih da na to ukazu.

e sada, koliko sam ja shvatio, ne mozes ocekivati "liberalizam" otocana (kod kojih ima nastranosti da su pederi mila majka) ali ga itekako mozes zahtijevati od nekoga u rangu nasega frederika. samo da riba ne bi smrdila od glave.

neki ljudi misle da si sam peder ako ih ne tuces na ulicama. drugi se pak pribojavaju da ako drustvene brane popuste da cemo imati dlakave 45godisnjake u koznjacima koji ruse sve pred sobom.

na kraju, minus sam dao jer frederik priziva i tzv. gej lobi. u hrvatskoj je jedno vrijeme bilo popularno stavljati sve u jedan kos jer svi su isti, pederi-masoni-zidovi-komunjare-jugoslaveni.

to je nepotrebna mistifikacija hrvatskog pretvorbenog kriminala koji je u svoj svojoj sustini banalan.(oprostitete sto koristim rijec koja sadrza anal. ali to je najprikladnija)

Tko je glasao

Da, imaš pravo, Martin je

Da, imaš pravo, Martin je pravilno postupio, jer je uočio da je moj dnevnik kompleksniji pa je on izdvojio u poseban dnevnik samo ono što je on smatrao spornim - i tako bi inače trebalo raditi. Mada se ne slažem s negovim (dis)kvalifikacijama, jer su one dane na samo uski krug "poslovnih" ljudi unutar "gay friendly" fenomena (koji nije nužno homoseksualan ali jest beskruplozan).

Nio ove tvoje druge (dis)kvalifikacije ne prihvaćam, jer ono što si ti vidio ili protumačio ne stoji. Neke formulacije su iz moje perspektive pravilno upotrijebljene, čak i dekoracija kojoj su neki prigovarali, jer sam ja govorio o onome u što sam siguran - a to je da takav lobi doista postoji, da je moćan i da zloupotrebljava svoju moć kroz društveno štetna pogodovanja. Ti možeš misliti da takvo nešto ne postoji, ja sam uvjeren da postoji - i slobodni smo ostati pri svojim stavovima.

Treba razlikovati da sam u tekstu isključio i ogradio se od ukupne gay populacije i da sam govorio samo o onima koji se udružuju s nepoštenim namjerama i postižu društveno štetne posljedice. To što se skrivaju pod krinkom "gay friendly" ih ne treba štititi. Ja ne razmijem ili n shvaćam zašto se i o tome ne bi otvoreno govorilo - jer se inače dozvoljava da se iza takvih zavjesa uspješno skrivaju, jer ima "ratnika" koji će ih braniti a da uglavnom ne znamu šta brane.

Pa i to o terminologiji, ja ne vidim, ne osjećam da sam išta uvredljivo rekao za ukupnu gay populaciju, jer sam govorio samo o lobističkim devijacijama unutar samo određenih a moćnih krugova - a rezultiraju pojavama na granici političkog prostituiranja.

I nešto trebate znati - "gay friendly" u svakodnevnim komunikacijama (kao Oštrićev govor na gay pride paradi) je jedno, a "gay friendly" kao turistički produkt je nešto drugo. To je nešto kao nekada FKK (naturisti) koji mijenjaju ukupni život destinacije i mjestagdje se odvija (i to mnogo benignije) ali je izazivalo šokove. Ni to ni ovo se ne može raditi bez suglasnosti mjesta i okoline, jer mijenja tradicionalni način života - dakle nečija prava se provode i pretvaraju u peofit ali na račun tuđih sloboda . Imali smo već takvih šokova u turističkoj praksi, kao npr. FKK centar u Osminama u Slanome, ili kad je nekada davno meni općina Tivat otkazala pretvaranje Otoka cviječa u FKK centar.

Dubrovnik je mondeni centar u koje ima homoseksualnosti dosta više nego prosječno u Hravstkoj, i nitko ih ne dira. Ali ja znam da neki poslovni gay lobiji bi rado od Koločepa napravili svoj centar, a ja sam osobno protiv ako se peije ne usuglase mještani, jer tamo živi ljudska zajednica koja traje već par milenija, a sad se našli nekakvi mulci koji bi "Otok znanja" pretvorili u gay ekskluzivni klub - ja takve namjere ozbiljno shvaćam. Taj je projekt (Otok znanja) već toliko propao da postoji realna mogućnost da svoje poslovne promašaje pokušavaju spašavati baš na takav način.

Dakle, neoprogresivni, mi govorimo od različitim stvarima, pa rfako treba i sadržinu terminologije tretirati. I imaš pravo na svoje mišljenje, ha i ga ne osporava, a negativne ocjene me ne pogađaju.

Tko je glasao

I nešto trebate znati -

I nešto trebate znati - "gay friendly" u svakodnevnim komunikacijama (kao Oštrićev govor na gay pride paradi) je jedno, a "gay friendly" kao turistički produkt je nešto drugo. To je nešto kao nekada FKK (naturisti) koji mijenjaju ukupni život destinacije i mjestagdje se odvija (i to mnogo benignije) ali je izazivalo šokove. Ni to ni ovo se ne može raditi bez suglasnosti mjesta i okoline, jer mijenja tradicionalni način života - dakle nečija prava se provode i pretvaraju u peofit ali na račun tuđih sloboda .

@frederik: kad se je točno počeo mijenjati život na jadranskim otocima? kad je počelo iseljavanje zajednice koja tamo živi već milenijima? s onom famoznom peronosporom s počeka 20. stoljeća? s tuđinskom vlašću, ovom i onom, od mletačke, preko talijanske, komunističke do današnje - tržišne, demokratske i slobodnoizabrane? sa masovnim turizmom koji buja od 50-tih godina prošlog stoljeća, zahvaljujući razvoju tehnologija, tržišta, komunikacija.... O svemu tome ti vjerojatno znaš više od mene.

Što je promijenilo Dubrovnik? - to što je oduvijek gay friendly destinacija, ili cruiseri i rasprodaja svega živoga ("gramzivost" gospara, pa danas navodno više nitko domaći ne živi unutar zidina Groda)? Do devedesetih sam redovito 2-3 tjedna dolazila ljeti, zbog Igara, zbog ljudi, zbog sendviča u Školici, zbog Arhiva, zbog kupanja na Lokrumu. Sad ćeš me i na konferenciju izvan sezone u hotelu s 5 zvjezdica teško navući.

I u svemu tome ti baš nađeš najpogubniji razlog u tome što je neko nalijepio "gay friendly" naljepnicu na neku standardnu malverzaciju i "šokirao" lokalno stanovništvo.kao što je neko već rekao - sumnjam da se je zbog te naljepnice ijedan gay uputio na Koločep. cijeli je posao, od pošetka bio sumnjiv - Otok znanja i digitalna tehnologija na prostoru gdje električni napon puca kad se upale dvije dodatne žarulje?!. A onda su se dečki (gay ili ne, ali definitvno dečki :-) međusobno posvađali i počeli jedni drugima smještati, ako treba otkrivati i gay lobije. I to je standardna priča hrvatske privatizacije.

Jedno stoji, svatko tko dolazi bilo kuda trebao bi poštivati lokalno stanovništvo i običaje, ali s masovnim turizmom to je postalo gotovo nemoguće. Gay populacija je vjerojatno obazrivija i ekološki osvještenija od one horde s cruisera, pa ipak ne vidim negdje veliki proteste "šokiranog" lokalnog stanovništva, iako ljeti doslovno padaju u nesvjest pokušavajući proći Stradunom.

btw suprotno od "gay frinedly" nije "non friendly", nego homofobija.

Tko je glasao

"Gay frinedly" - "non

"Gay frinedly" - "non friendly", whatever - ta mi je terminologija malo neprecizna, a kako rekoh ne osjećam se potaknutim da ulazim dublje u tu problematiku, jer je ovaj moj post govorio o drugim stvarima koje se događaju i kroz ovu prizmu.

Tko je glasao

Vidim, frederik, da se čak

Vidim, frederik, da se čak niti ne trudiš shvatiti upućene ti primjedbe, nego tvrdoglavo (a možda i uvrijeđeno) stojiš pri svojim tezama. Iako unaprijed znam da nema vajde, svejedno ću ti i ja ukazati na problem koji postoji u tvojem razmišljanju. Uzmi, primjerice, ovaj citat:
Ali ja znam da neki poslovni gay lobiji bi rado od Koločepa napravili svoj centar, a ja sam osobno protiv ako se peije ne usuglase mještani, jer tamo živi ljudska zajednica koja traje već par milenija, a sad se našli nekakvi mulci koji bi "Otok znanja" pretvorili u gay ekskluzivni klub - ja takve namjere ozbiljno shvaćam. Taj je projekt (Otok znanja) već toliko propao da postoji realna mogućnost da svoje poslovne promašaje pokušavaju spašavati baš na takav način.

Kakvi poslovni gay lobiji? Jesu li drugi poslovni lobiji onda poslovni straight lobiji? Koja je razlika? Suštinska? "Ljudska zajednica", kažeš. Kao da je gay friendly nešto suprotno ili protivno ljudskoj zajednici. I na kraju, što ako gay friendly turistička ponuda zbilja može spasiti neki prethodni poslovni promašaj? Ovo je hipotetsko pitanje, ali ga postavljam jer ti toj stvari pristupaš a priori negativno i to tako da nije jasno da li si protiv gay friendly turističke ponude ili si protiv makinacija koje će dovesti do još jednog fijaska hrvatskog turizma.

Zbog svoje homofobije ti te dvije stvari dovodiš u vezu koja između njih suštinski ne postoji. Možeš i dalje ustrajati pri svome, ali, znaš kako se kaže, ako laže koza, ne laže rog. Samo te molim da se ne ljutiš, kad ti netko ukaže na problem. Nisi ni prvi ni zadnji koji ga ne prepoznaje ili ga pokušava poreći. Bilo bi bolje da se otvoriš ljudima koje poštuješ, a koji ti prigovaraju samo zato jer i oni tebe poštuju. Saslušaj te prigovore i pogledaj duboko u sebe. Ako opet ne nađeš što je krivo u tvom odnosu prema homoseksualnosti, onda barem pokaži poštovanje za tuđe povrijeđene osjećaje i povuci ono što je povrede izazvalo. Njih sigurno ne možeš negirati.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Poslovni promašaj nije bio

Poslovni promašaj nije bio nužnost koja je stihijski pogodila ove otoke pa da ih se sada mora spašavati na ovakav način. Promašaji su nastali radi neznanja i neposlovnosti onih kojima se pogodovalo i pklanjalo ono što je naše zajedničko - ti ljudi se trebaju povući, a HFP i država i oni u ime države morakju snositi gubitke, a hotel i dalje osposobiti da radi na način kao i do sada, jer može uspješno nastaviti na isti način a ne ulaziti u ovakve eksperimente.

Ovaj poslovni promašaj je došao iz gay friendly lobiranja i pokušava ga se izvlačiti iz istog miljea a to nema veze s mojom homofobijom. Ja sam s ljudima takvih opredsjeljivanja surađivao cijeli moj poslovni život, nismo imali razloga za prigovor ni s jedne strane. Ja ljude takve orjentacije ne mrzim, dapača, smatrao sam ih dobrom suradnicima, i danas s nekoliko njih ima dobre poslovne i prijateljske odnose, ali ovo o čemu govorim je nešto drugo.

Ja sam u svom privatnom i poslovnom životu dokazao da sam tolerantan, no nema nikakvog razloga da sada odjednom postanem nekakav "gay friendly" aktivist, Ja nemam za to afiniteta, jednostavno sam u sredini, U ovim raspravama mnogi, pa i ti, polazite od onog (iskrivljenog) Isusovog - tko nije sa mnom protiv mene je. Ja imam pravo na moju mjeru u takvim odnosima i ne treba me silom svrstavati tamo gdje ne pripadam. I bilo bi dobro, a ova dva posta (moj i Martinov) su ukazali na interedsantnu činjenicu da dosita postoji netrpeljivost prema "gay friendly" - ali ne i manje isključivost i netrpeljivost protiv "gay friendly", a pgotovo onih, u koje sebe ubrajam, koji nemaju izrazito pozitvne ili negativne stavove prema toj pojavi. Jednostavno mi je svejedno dok se ne zloupotrebljava

I da imaš pravo, ja i dalje insistriram na mojim stavovima ovakvim kakve sam iznio, a ako je netko u njima pročitao neke opće netrpeljivosti naglašavam da takva namjera kod mene nije postojala, pa ma što ti (ili netko drugi) o tome mislili.

I pogledajmo ovbdje diskusije. Mi se ovdje filozofski i mirno o tome razgovaramo, što je ustvari oznaka visoke tolerancije koja je važnija od dihotomije "gay friendly ili "gay non-friendly". Važno je da ti ljudi slobodno žive među nama, i da ih nitko ne dira, i zato mislim nema potrebe da se izjašnjavamo tko je za a tko je protiv njih, nego podržavam prava na različita mišljenja ukoliko u njima nema mržnje, ponižabanja i diskvalifikacija.

Tko je glasao

frederik bio sam dosta puta

frederik

bio sam dosta puta na lokrumu, i znam sve te "kvadrante"...

no sto se tice gej-frendli lobija, uvjeravam te da takav ne postoji, kao ni zidovsko masonski, niti kakvi.

to je naprosto dokaz POTPUNOG DILETANTIZMA I DEZORIJENTIRANOSTI DOMACIH LOPOVA.

ne postaje se gej-frendli lokacijom odlukom pera nekog "bizmismena", kao sto porec i rovinj nisu postali ono sto jesu odlukom nekih ljudi.

takve stvari se razvijaju desetljecima, kao sto se ni otoci znanja ne stvaraju potpisom mocnika, vec treba postojati niz "mekih institucija" u smislu okvirnih sadrzaja, kako ljudskih tako i poslovnih.

to sto se pedere tjera u kut i kripte pa se oni tamo moraju snalaziti ne znaci da postoji lobi.

nasi lopovi se hvataju za zadnje slamke...

Tko je glasao

ne postaje se gej-frendli

ne postaje se gej-frendli lokacijom odlukom pera nekog "bizmismena
Tocno, Neo (evo sad mozemo konacno i o turizmu).Ovdje ocito vecina ne razumije sto znaci gay-friendly lokacija. To ne znaci da je ta lokacija rezervirana za homoseksualce (gay only), vec iskljucivo da su na toj lokaciji homoseksualci sigurni od nasilja, da im se hotelsko osoblje ne smijulji iza ledja kad im daje kljuc od sobe s bracnim krevetom i slicno. To ne znaci da ce u gay-friendly hotelu homoseksualci orgijati na stolovima do ranog jutra ispred straight gostiju. Postoje agencije koje se bave i gay friendly turizmom, vodici u kojima su navedena gay friendly mjesta i slicno. Dubrovnik, Rovinj, Hvar i Rab su vec godinama poznati kao gay-friendly lokacije i cini se da mjestani nemaju s tim nikakvih problema dok im ne dodju novinari Vecernjeg i objasne kakve sve nastrane orgije se odvijaju u njihovim mjestima.

Tko je glasao

Neoprogresivan, Meni je več

Neoprogresivan,

Meni je več više puta i od X osoba rečeno da sam nepismen. Možda i jesam, no shvatil sam Frederikov dnevnik čisto drukčije. Možda to dolazi od pristupanja nekoj stvari bez predsuda.

No onak us put:
Jel se neko pita kakav je svijet tih otočana bil stolječima, čuvali su svoje tradicije i običaje, štovali su obitelj i čuvali takvu istu. Očevi su išli na more, žene doma odgajale djecu i sad dolazi neko ko to sve okrene naopačke i to preko noči.

Tko je glasao

Skviki: žene doma odgajale

Skviki: žene doma odgajale djecu
Je si li ti uopce svjestan sto ovdje govoris (i smogismogi- onda se jos cudite sto vas zovu seksistom i frederik koji ti jos ovo plusiraju) i
Zene na otocima rade vec dugo, dugo. A djecu cuvaju kad se vrate s posla i pokupe iz vrtica. I na otocima postoje i samohrane majke (to su one tete- raspustenice sto se usudjuju odgajati djecu bez otca) isto kao i cijeli spektar ljudi razlicitih identiteta i uvjerenja. Dobro jutro i dobro dosao u 2010!
p.s. Zasto se dobar dio vas prema otocanima ponasa tako patronizirajuce kao da su to ljudi koji jos zive negdje u kamenom dobu?

Tko je glasao

Ja sam dakle "seksist", jer

Ja sam dakle "seksist", jer sam na glas rekao činjenicu da je na Općinskom sudu 500% više žena od muškaraca. Argumentum ad contrario ne bih to bio da sam šutio. Ili, nije "seksist" onaj koji je omogućio takvu dramatičnu neravnopravnost spolova u značajnoj društvenoj djelatnosti.

Ovakva logika podsijeća me na razdoblje prije 1990. kada je jedino šutnja bila jamstvo spokoja. Tada sam na jednom skupu naglas rekao činjenicu da stanovništvo lokalne zajednice sačinjava 90% Hrvata, a 90% rukovodnih mjesta drže Srbi. Odmah sam dobio etiketu "hrvatski nacionalist", a samo sam rekao činjenicu u svrhu ostvarenja ravnopravnosti.

Ipak hvala na etiketama. One ukazuju da društvo nije uznapredovalo u komunikaciji. Ustrajnost Mraka da ne uvede samoredakciju, samo će vrijedne članke i dalje ostaviti nezaštićene. Ne od drugačijeg mišljenja, već od razine koju je članak postavio. I tako do posljednjeg vrijednog članka ili do posljednjeg vrijednog autora.

Frederik i ostali. Javite mi kad se promijene pravila.

Tko je glasao

@smogismogi. ovo je već

@smogismogi.

ovo je već dosadno dokazivati, ali da bi se u nekoj profesiji, odnosno segmentu državne vlasti pokazala rodna diskriminacija onda ju treba promatrati u cjelini. u ovom slučaju: koliko je m/ž u općinskim, koliko u županijskim sudovima, koliko u Vrhovnom, koliko u Ustavnom sudu, koliko je npr. predsjednica sudova a koliko predsjednika na svakoj toj razini itd.

I što nalazimo: unatoč tome da su žene obrazovanije, postižu bolji uspjeh na fakultetima, imaju bolje profesionalne ocjene, koncentrirane su na nižim razinama sudbene vlasti, dok u vrhu piramide prevladavaju muškarci.

No, činjenica je da se je to tokom posljednjeg desetljeća dosta promijenilo i da su sada i žene relativno dobro zastupljene na višim razinama (Vrhovni i Ustavni sud), a mislim da je razlika još uvijek najveća na općinskoj i županijskoj razini. Na nižoj, dakako, u korist žena.

Tko je glasao

ma dobro ve-ka, o tome

ma dobro ve-ka, o tome Pusička prića kad veli da žene u odnosu na muškarce (iste stručne spreme ) lošije prolaze, t.j. manje zarađuju i teže dolaze do važnijih radnih mjesta. Tako je u globalu bez dalnjega i trebat će još dosta vremena da se to stanje donekle popravi iako nikada neće biti izjednačeni.

grdi

Tko je glasao

Ja sam dakle "seksist", jer

Ja sam dakle "seksist", jer sam na glas rekao činjenicu da je na Općinskom sudu 500% više žena od muškaraca. Argumentum ad contrario ne bih to bio da sam šutio. Ili, nije "seksist" onaj koji je omogućio takvu dramatičnu neravnopravnost spolova u značajnoj društvenoj djelatnosti

Ovo mozemo i obrnuti. Koliko je zena medju odvjetnicima? Ili zasto zene rade na Sudu, a muskarci kao odvjetnici? I koliko je prosjecna zarada na Sudu, a kolika odvjetnika? Koji je omjer zena i muskaraca na Pravnom fakultetu? Pravo je pitanje zasto su zene u prosjeku obrazovanije (skoro 60% diplomanata u Hrvatskoj su zene), a opet u prosjeku manje placane.
Jeste li primjetili da su 'feminizirana' zanimanja u prosjeku mnogo manje placana od 'maskuliniziranih' ?
Od rasprave na pollitici jednostavno ponekad ocekujem nesto vise (malo istrazivanja prije nego sto nesto napisemo, argumentirane rasprave itd). I da, ako vi date plus komentaru u kojem se kaze da je mjesto zeni u kuci s djecom dok muskarac radi, ja cu vas bez mnogo razmisljanja nazvati seksistom.

Tko je glasao

Martin, I da, ako vi date

Martin,

I da, ako vi date plus komentaru u kojem se kaze da je mjesto zeni u kuci s djecom dok muskarac radi, ja cu vas bez mnogo razmisljanja nazvati seksistom.

Ja sam pročital moj komentar par puta, uzel više mogučnosti u obzir, no nigdje ne vidim govora o tome da žene moraju biti doma, a muževi radit.

Žena mi je radila cjeli radni vjek u arhitekturi i kak se tam radi je poznato. Bil sam često mama i tata uz moj posel koji nije baš lagan.
Bilo je i dežurstva poslje podne a i po noči. Koji put sam spaval sjedečki od umora i sad dojdeš ti i nazivaš me sekstistom.

Izgleda da ti nemaš pojma o stvarnom životu.

Tko je glasao

@skviki procitaj jos jednom

@skviki procitaj jos jednom sto si napisao. Ti si napisao da muskarci rade na moru, a da zene ostaju kod kuce i cuvaju djecu. I da je to tradicija na otocima koju sad netko zeli mijenjati. Razmisli prije nego sto nesto napises.
Primjecujem da ovdje ima i nesto medjugeneracijskog sukoba. Mozda neki (napominjem neki) stariji ljudi gledaju s nostalgijom svijet od prije nekih 30-40 godina kad je bilo sve lijepo i uredjeno, a sad se sve odjednom mijenja.

Tko je glasao

Martin, Ja sam napisal

Martin,

Ja sam napisal sljedeče:

Jel se neko pita kakav je svijet tih otočana bil stolječima, čuvali su svoje tradicije i običaje, štovali su obitelj i čuvali takvu istu. Očevi su išli na more, žene doma odgajale djecu i sad dolazi neko ko to sve okrene naopačke i to preko noči.

Ja sam napisal da su išli na more, da su žene čuvale doma djecu, da se je to radili stolječima. Radi se to djelomično i danas, no nigdje nisam napisal da se to želi promjenit.

Ljudi su kroz stolječa stvarali svoje poglede na život i žive u svojem svjetu morala. Jel oni nemaju pravo na to?

Pa kaj ima lošeg u lijepom i uređenom životu i okolini.

Kaj je tebi kaos draži, kad želiš promjenu njihovog života?

Tko je glasao

Martin, To sa doma odgajanje

Martin,

To sa doma odgajanje djece je simbolično izrečeno. Meni je dobro poznato kaj je samohrana majka, bolje nego si ti mislit možeš.

No toga je bilo i prije, ima danas a i u buduče če biti.

No kakve to veze ima sa obiteljima čiji su muški članovi morali služit kruh po svijetu?

Tko je glasao

To ima veze s cinjenicom da

To ima veze s cinjenicom da se stvari mijenjaju. Istina je, zene prije 100 godina nisu radile. Nekad su ih uzdrzavali muskarci. Danas rade. Nekad su stvari bile drugacije. Ljudi se mijenjaju. Obicaji se mijenjaju. Tradicija se mijenja. Svijet se mijenja. Definicija obitelji se mijenja. Nekad je obitelj znacila majku, otca i djecu. Danas moze znaciti i samo majku (ili otca) i dijete. I da, u skoroj buducnosti i dvije zene i dijete. Ako moze u selu kraj Stuttgarta, moci ce jednom i na otoku kraj Dubrovnika. Samo mijena je stalna, zar ne?

Tko je glasao

i to za dva mjeseca u

i to za dva mjeseca u godini. bio sam na mykonosu. ekipa cisto produzuje sezonu, nista vise, nista manje.

a otocani ce dalje nastaviti zivjeti dalje kako su navikli.

ne mislis valjda da ce im ljudi okrenuti stoljetnu tradiciju drzeci se za ruke?

Tko je glasao

Neoprogresivan, Znam da ti

Neoprogresivan,

Znam da ti je pojam heile Weltpoznat. Grci imaju drugi odnos spram homoseksualnosti nego ljudi kod nas. No i to ti je sigurno poznato.

Protiv držanja za rukice nema niko niš, no i to dobro znaš da na tome neče ostat.

Tko je glasao

Kad sam se poduhvatio pisati

Kad sam se poduhvatio pisati ovaj tekst znao sam da je težak za obradu (to sam i stavio u tekst) i da će podijeliti čitatelje (kao što i jest). Kad su se pojavile kritike i od ozbilijnijih ljudi (koje cijenim) mislim da moram dati neka dodatna pojašnjenja.

Ja nikada nisam bio isključiv, nisam ni ovdje (mada nekome može izgledati jer prvi pišem o jednoj pojavi koja postoji - ali sam i to jasno naglasio u tekstu). Kad već postoji pojam i fenomen homoseksualnosti, postoji i pojam i pojava homofobije, pa je normalno da postoji i pojam i fenomen homofilije ili "gay friendly" (koji bi dakako uključuje i homo i hetero orijentirane pojedince).

Osobno sebe ne vidim niti među homofobima niti među homofilima - pozicioniram se neutralno smatrajući da je seksualna orjentacija privatna stvar - i tamo bi trebala ostati. Ja sam protiv svake mržnje i drago mi je da se stvorila društvena klima u kojoj se seksualne orijentacije više ne kriminaliziraju. No moraju postojati granice i na jednoj i na drugoj strani, pa sada dolazimo na bit poruke ovog teksta (koju sam ja možda pokvario s nekoliko "jačih" izraza ali bih želio da se pravilno shvate).

Postoje udruživanja o kojima sam ja govorio i koja se koriste maskom homofilije ili gay friendly - ali za druge namjere, ona su pozicionirana na ekskluzivnim društvenim pozicijama, i svoju moć upotrebljavaju na način koji je katkad društveno štetan. Ja ne vidim nikakvog razloga da se i o toj dimenziji (štetnosti) ne bi smjelo govoriti - a da se ne izazove histerija na jednoj ili drugoj strani.

Ljudske slobode imaju svoje vrlo prepoznatljive granice - ne mogu ići na uštrb tuđih sloboda, Ne može se na silu i jednostrano Hvar ili Koločep proglasiti homofobnim (ta oni to dakako nisu jer desetljećima primaju takve goste bez ekscesa). Ali ih se ne može bez njihove suglasnosti proglašavati ni homofilnim (gay friendly) jer takvo nešto mijenja njihove tradicionalne načine života koji je dokazano tolerantan - zadire u njihove slobode. To su bili šokovi na Hvaru, jer "gay friendly" reklamiranje više ne znači privatnu slobodu unutar svoje sobe, nego i neprimjerenu slobodu javnog pobašanja na račun onih drugih. Zato i jesam spomenuo Provincetown u kojem postoji posaban stil življenja, nepoznat i neprihvatljiv na ovakvim otocima.

Drugo, unutar "gay friendly" populacije postoje organizirani lobiji, a unutar njih pogodovanja koje se potom pretvaraju u širu društvenu štetu (kao što je bio slučaj s uništavanje gospodarskih resursa na spomenutim otocima koji su rezultirali bankrotima, gubicima, osiromašivanjima, gubitkom radnih mjesta ili izvora egzistencije u pratećim djelatnostima) . Ja sam svakako ovdje čini mi se jasno istupio protiv takvih beskrupuloznih pojava ne namjeravajući izazivati homofobnu histeriju ali ni homofilnu histeriju (koja također postoji). Ja sam jednostavno protiv šteta koje se ovakvim devijacijama proizvode.

Pritom ne smatram same homo-orijentacije devijantnim (to sam jasno u tekstu naglasio) ali govorim o kriminogenim udruživanjima unutar gay populacije, i mislim da se s njima treba suočiti bez svsrtavanja i histerija.

I protiv sam da oni ljudi (homofobni ili homofilni) koji su već na drugim realcijama iskazali svoju beskrupuloznost i nesposobnost i dalje opstaju na odgovornim duštvenim funkcijama da bi dokazivali svoju "kreativnost" (kao što je ovaj primjer na HTV-u). Neka najprije počiste iza sebe, pa se onda društveno promoviraju.

Tko je glasao

Frederik, slično

Frederik,
slično razmatranje objavio sam na martinovom dnevniku. Ništa ne bi smjelo biti protiv homoseksualne populacije na pojedinačnoj i društvenoj razini sve dok se oni ne pojavljuju kao ekskluzivna manjinska skupina za pritisak na većinu.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Upravo to je bio smisao ovog

Upravo to je bio smisao ovog članka - i upravo sad sam dao moj komentar na onom drugom Martinovom postu - pa da se ne ponavljam pročitaj. Ipak da još jednom kažem - nikakva prava ne postoje niti imaju legitimitet ukoliko se ostvaruju na tuđi račun. To je zapisano još u deklaraciji o ljudskim pravoima iz Francuske revolucije iz 1793 godine. ali to je tema mog sljedećeg posta.

Tko je glasao

Ja stvarno ovdje moram opet

Ja stvarno ovdje moram opet ponoviti. Na koji nacin homoseksualci ostvaruju svoja prava na racun prava heteroseksualaca? Odnosno koja to prava heteroseksualaca nestaju kao posljedica gradjanskih prava homoseksualaca? Na ovom dnevniku se uopce necu vise javljati ali moras znati da su ovo uistinu pitanja koja je zapad prosao prije desetak i dvadesetak godina, i da kao posljedicu heteroseksualci nisu izgubili nijedno pravo. Tvoj argument je isti kao argument bjelacke vecine na jugu SAD-a pedesetih (znam da ce te ovo uvrijediti, medjutim nazalost tomu je tako) da ce crnci ne smiju ostvariti svoja prava naustrb bjelackih (pravo na segrerirane skole, javni prijevoz itd).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci