Tagovi

Osnove monetarnog sustava i gospodarska kriza u Hrvatskoj (za po?etnike)

Živim vani, a ovdje je ova kriza ve? dugo tema, pa i ja ve? dugo ?itam o tome, pa sam mislio da malo sažmem ono što sam dosad skužio. Ina?e se u hrvatskim medijima nikako ne može na?i kvalificirano objašnjenje i?ega... Molim ekonomiste da me isprave ako griješim...

Kao prvo, HNB i država su u principu dvije odvojene stvari. To jest, centralna banka ne može tiskati novac kak se to vladi smisli. Tako je u svim zapadnim sustavima. Barem bilo donedavno jer su Amerikanci nedavno odlu?ili da se njihova država može zadužiti kod FEDa (njihove centralne banke). Ali, to je drugi par ?arapa.

HNB stvara novac (= tiska kune) na dva glavna na?ina. Prvo, daje bankama friške kune na kredit po kamati koju sama odre?uje i uz uvjete koje sama odre?uje (npr. traži od banaka da polože državne obveznice ili devize na svoj ra?un u HNBu tako dugo dok ne otplate kredit). Banke tu lovu proslije?uju (multiplicirano) svojim kijentima u obliku kredita. Ve?ina novca se stvara na taj na?in. Drugi na?in je otkup deviza. HNB otkupljuje od banaka devize za svježe tiskane kune. Te devize onda fino ?uva do trena kad se kuna na?e pod pritiskom i onda njima kupuje kune (i posprema ih u podrum) i na taj na?in diže cijenu/te?aj kune. Te devize se zovu devizne rezerve. One nemaju veze s državnim prora?unom. Država naime rezervi nema, dapa?e u minusu je. Taj minus se zove prora?unski deficit. Hrvatska za razliku od ve?ine ostalih država od kraja turisti?ke sezone do valjda negdje ožujka/travnja i ima nešto love viška jer su porezni prihodi za vrijeme sezone puno viši nego izvan sezone. U državama bez jakih sezonskih promjena u koli?ini prikupljenog poreza prora?unski bi prihodi tijekom cijele godine bili u srazmjeru s rashodima. Ono što se prikupi od poreza odmah bi se potrošilo na pla?e, penzije, subvencije, investicije i rate kredita.

Država može dobit kredu na dva na?ina, ili izdaje državne obveznice ili uzima kredit od banke. Al ne i od svoje centralne banke. Osim afri?kih diktatura, a sad i Amerike, ali to je druga stvar.

Da bi država mogla plasirati svoje obveznice, netko ih mora htjet kupiti. Taj netko mora bit uvjeren da ?e država mo?i platiti kamate koje na obveznice obe?ava. E, sad, ako imaš prezaduženu državu koja baš i nije nešto efikasna u utjerivanju svojih poreza i kojoj je stopa rasta ekonomije možda manja nego kamatna stopa dugova države, i uz to veliki dio poreza dolazi iz turizma koji je u kriznim vremenima nesigurna stavka, onda nisi baš siguran ho?eš li kupiti njene obveznice. Onog trena kad država ne može financirati svoj dug kroz plasiranje obveznica (koje se dešava svaki tjedan) ili nove kredite banaka, država je bakrotirala. Kad država jednom bankrotira, kreditni rejting joj se toliko sroza da još godinama može uzimati samo lihvarske kredite uz nemogu?u kamatu. Umjesto da proglasiš bankrot, možeš molit MMF za kredit. Oni ti ga daju, ali uz uvjete koje nijedan politi?ar ne želi dobrovoljno prihvatiti (npr. zamrzavanje pla?a u državnom sektoru i penzija na nekoliko godina i sva sila drugih stvari).

E sad, Hrvatska je u situaciji da je ve? godinama u minusu s prora?unom. To dosad nije bio problem jer se lako nalazilo nove kredite ili moglo plasirati državne obveznice. No, sad su se stvari promijenile, prve su države bankrotirale (Island, Ma?arska), op?i je trend pesimisti?an, nitko ne vjeruje da ?e privrede nekakvih tranzicijskih zemalja dovoljno rasti da bi ove mogle pokrivati kamate na svoje kredite i zato je tim državama sve teže dobiti novac. Svi idu na sigurno i traže se samo obveznice za koje se misli da su sigurne (npr. njema?ke). A i banke ?uvaju novac kao zmija noge. O?igledno za slijede?u godinu Sanader ne?e mo?i uzeti ni pola promila prora?una na kredit. Pa se sad sjetio da bi mu trebao uravnotežen prora?un. Dakle, ra?unica je jasna, prora?un mora bit uravnotežen, ina?e država ne?e mo?i ispuniti svoje obaveze, tj. bankrotirala je! To je razlog što Hrvatska ne može podgrijavat gospodarstvo kao Amerika i Britanija, smanjenjem poreza ili nekakvim investicijama. Jednostavno, Hrvatska je toliko zadužena i ima toliko loš kreditni rejting da u novonastalim uvjetima ne može dobit kredu (s kolko-tolko normalnim kamatama) da bi si zakurblala privredu.

HNB ina?e ima prili?no velike devizne rezerve (mislim oko 16-17 milijardi eura, što je više od ve?ine okolnih država, piše u wikipediji). To zna?i da kunu još dugo mogu držat jakom, ako žele. Mislim da itekako žele jer ima previše kredita u eurima (i još su s varijabilnim kamatama), pa bi devalvacija napravila revoluciju me?u gra?anima koji imaju stambene kredite s deviznom klauzulom. Ne znam koliko je kredita s deviznom klauzulom u privredi, to bi još bilo interesantno znati.
Devalvacija je naravno super za državu što se ti?e njenih obveznica u kunama jer joj je barem taj dio onda lakše otpla?ivati. Ali nemam pojma koliko kredita/dugovanja hrvatska država ima u kunama, a kolko u devizama. Isto tako bi devalvacija bila dobra za izvoznike jer bi bili jeftiniji. Pitanje je me?utim koliko bi devalvacija uzdrmala recimo bankarski sustav jer ljudi ne bi mogli otpla?ivati recimo stambene kredite s deviznom klauzulom. Onda bismo vrlo brzo bili u istoj situaciji sli?noj Americi - banke masovno prodaju nekretnine iz hipoteka, a istovremeno smanjuju plasman kredita i tako tim istim nekretninama srozavaju cijenu, pa se bankama i dalje pogoršavaju bilance, pa propadaju banke, samo što ih naša država ne može spasiti jer je i sama prezadužena, pa banke ne daju kredite, pa stane privreda, po?nu otpuštanja, pa ljudi skuže da je kriza, pa prestanu kupovat, pa se smanji prihod od poreza.... Puh... devalvacija i nije baš neka opcija.... S druge strane, država je svojim zaposlenicima (npr. u školstvu) u zadnje vrijeme omogu?avala da prebiju stambene kredite jeftinijima kunskima, što bi se moglo tuma?iti i kao priprema za devalvaciju...

Neka se jave ekonomisti pa me isprave ako sam nešto krivo shvatio...

Komentari

Ma dobro je čovjek sve

Ma dobro je čovjek sve rekao, samo je smetnuo bitnu činjenicu: Financijski sustav sa centralnom bankom koja daje isključivo kredite se prije ili kasnije mora obrušiti i beskonačnom dugovanju i gospodarskom krahu.

Dokaz je na http://sites.google.com/site/financijskisustav/, pa tko želi neka se obrazuje. Sve potkrepljeno matematikom i primjerima. Prava tabu tema za profi ekonomiste.

Crno da ne može biti crnje, a niko nas nije na vrijeme upozorio o čemu se radi. Čista prevara i muljaža.

Tko je glasao

Kratko i jasno pojašnjenje

Kratko i jasno pojašnjenje naše medijske buke. Poklapa se s nizom događanja. naime, kada je kriza krenula, premijer nas je uvjeravao da nema krizi. Onda je preko noći skontao, da nas zapravo kriza gazi. A te noći je dobio odbijenice za svoje obveznice, kredite ili posuđenu lovu.
Sad slijedi već viđeno sa štednjom i stabilizacijom, te promjenama potrošačkih navika. Jedina razlika u odnosu na ono prije 25 godina je da sad lovu trošimo u shopping centrima tu, a ne u Trstu ili Grazu.
Ista je i priča o deviznim rezervama. Još da premijer ima ovlasti koje je imao predsjednik SIVa u to vrijeme, ne bi časa časio. Odmah bi ih sve iskoristio, od zabrane uvoza do zamrzavanja svih plaća u državi. A tek da može tiskat lovu, pa inflacija oho, gdje bi mu bio kraj. Ali jadan, ne može primjeniti sve već prokušane metode, zbog glupih zakona. I na kraju, tko kaže da se moramo pridržavati baš svih zakona stalno?

Tko je glasao

Mi neznamo o ekonomiji..i to

Mi neznamo o ekonomiji..i to ne slučajno jer toga u osnovnom obrazovanju nema a to je znanje/neznanje sa kojim se najviše susrećemo u životu...koji najviše treba, o kojem bi najviše ovisilo i kome dati glas na izborima.
Ovako uvijek idemo na povjerenje i redovno popušimo lovu.
Sječam se u gimnaziji sam imao predmet "Politika i gospodarstvo" i što reći osim da je to bila samo Politika...jer profesoriica također nije znala ništa o ekonomiji a kamoli o Gospodarstvu.
I što nam ostaje do trenutka kada će ekonomija (kao sustavni edukacijski program)biti obvezna za sve u školi
---Internet i dobri ljudi koji su voljni svoje znanje pružiti drugima.

Tko je glasao

Nama je neminovna skora

Nama je neminovna skora devalvacija kune od najmanje 30% ili se mozemo praviti tose, pa za 2 godine devalvirati barem 50%.Jasno da su mnogi u kreditima i dugovima.Ti su uglavnom placali nekretnine i preko suludih 2000-2500€ po mkv.Realno to je 40-50 % iznad realne cijene.Kupovalo se automobile i davalo se po 30% place za kredit?!
Istodobno Hrvatska samo sa Srbijom i BiH ima pozitivnu bilansu vanjskotrgovacke razmjene.Sa Cesima ili Madjarima smo na rezultatu 4:1 ili 5:1 u njihovu korist.Alternativa devalvaciji je ulaganje u sofisticirane tehnologije u proizvodnom procesu koji bi pojacao konkurentnost.Ali osim sto za to vise nemamo love jer smo je spiskali na budalastine, nemamo ni ljudi koji bi vladali tim tehnologijama.Osim toga uza sve drzava prehranjuje 300.000 ljudi u administraciji porazmjestenih na 500 opcina, gradova i zupanija,a neke opcine imaju po 230 stanovnika.Od stanara najvece zgrade u Zagrebu bi se dalo formirati 10 opcina samo kao apsurd na apsurd....Sve to kao u predinformaticko doba, sto cini ultimativnima velike poreze i PDV.
Turizam je ogroman gubitas kao grana sam po sebi.30% turisticih poduzeca su u minusima.Sezona je prekratka, a strane investitore se ponekad gleda kao na okupatore i kad plate ono sto kupe ili sagrade na obali.Takodjer je veliki nedostatak obrazovanih kao i u drugim granama proizvodnje i usluga.
Poljoprivreda je valjda totalno devastirana, a mi uvozimo i luk, a ako ti kazem da uvozimo i suhu djetelinu ( lucernu) za prehranu stoke onda ti je sve jasno.Programi navodnjavanja i okrupnjavanja posjeda te jace ukljucivanje inace odlicnih poljoprivrednih strucnjaka direktno u proizvodnju je i dalje izostalo.
Drzava ima ogromne posjede koji su zarasli u korov i ne daje ih na koncesiju zainteresiranima, a navodno je to strategija da se ide na ruku uvoznicima.Uostalom zbog njih je ovakav tecaj i izmisljen.

Ovdje su realne place 300€, 1000-1200€ kvm nekretnine a sve ostalo je cista magla koju ce oluja svjetske krize otpuhati pa cemo skuziti da smo se nasukali.Ovo je istina koju nitko ne zeli cuti, ali to nije njen problem.

Tko je glasao

Ne znam, ali mislim da ovdje

Ne znam, ali mislim da ovdje nije uračunat turizam. Razlika između nas i recimo Mađarske: 1.) Mađarska ima proračunski deficit i vanjskotrgovački deficit, strane banke, konzum na kredite u stranim valutama i vlast bez plana i programa, ali Mađarsku je dotuklo što njena centralna banka nije mogla braniti forint od špekulanata. Jer njihova centralna banka nema dovoljno deviza. Te devize su ono što turisti donesu ljeti i kupe za njih friško tiskane kune od Rohatinskog, a Rohatinski ih čuva da bi mogao branit kunu. 2.) što nisu na vrijeme (HNB 2005.) povećale pričuve banaka pri centralnoj banci da bi ih u ovim vremenima mogli smanjiti i time omogućiti bankama davanje kredita. 3.) Mađari imaju manje povjerenje u forint nego Hrvati u kune pa su pri najmanjoj nestabilnosti pobjegli iz forinta ko muhe bez glave i time dalje srušili forint.

Tko je glasao

Pa cekaj doktore, ti kazes

Pa cekaj doktore, ti kazes da HNB samo tako tiska papire i za njih dobije Eure nasih stranih banaka, ma daj kud ces to govorit'.
Sramota za jednu postenu drzavu, da daje papire za prave novce, nemoj da te cuju, ovdje vlada misljenje da se ta lova posuduje iz vana, ovdje liferuje, a da razlika u kamati odlazi van i da nitko ziv ovdje od toga nema nikakve koristi, samo Svabo, Austrijanac, Talijan, ....
Do sad je u 100% slucaju glavni prigovor bio da je to strasno skandalozno (bez obzira sto je lova silno dolazila unutra u vidu dokapitalizacija, uz zadrzanu dobit), a svi ti prigovori sublimirani su u jednoj jedinoj prilicno jednostavnoj zamjerci o stranim bankama. To je stalno na ustima svakog, od akademika do posljednjeg smrkavca po stadionima.
Ako se sad promjeni teziste ovog jednoglasnog kukanja pa se sad mozebitno krene kukat kako se ustvari malo toga tiska, a moglo bi za nase blagostanje puno puno vise, tu ja vidim veliki problem i veliku disproporciju naglo nastale praznine, i da onda naknando pametni osvjeze svoju zauzetost, a svakako dominanto ojadenost u spomenutim novim pravcima i brzebolje popune tu nastalu prazninu. Jer nema bolje za intelektualca nego prvi popuniti neku ovakvu prazninu objavljivajuci prije drugih intelektualaca vijest o spoznatom ili makar moguce logicnim i za druge intelektualce prihvatljivim. Stoga suti ako ti je (lagodan) zivot mio. ;-)
PS Moj naklon na jednostavnosti izrecenog.

Tko je glasao

Ma ne možeš na hrvatskom

Ma ne možeš na hrvatskom jeziku naći na cijelom internetu ni potpunu informaciju, a kamoli da bi se vodila kakva argumentirana diskusija. Kao da osim Rohatinskog nitko ništa ne razumije.

Baš sam negdje našao da je izgleda hrvatska vlada poslije ljeta ulagala trenutni višak poreznih prihoda (iz turizma) sve do proljeća kad bi ponestalo novaca u proračunu pa bi onda to povukla skupa s kamatama. A ovaj puta im se to ulaganje izjalovilo zbog svjetske krize pa sad ne mogu dobit lovu natrag.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci