Tagovi

Osje?ki prosvjedi, kako dalje i preporu?ene akcije

Prošla su dva dana od prosvjeda. Tek se sada osje?am sposobnim za pisanje, emocije su se slegle, a i najbolje je pisati hladne glave. Ostao sam iznena?en odzivom Osje?anki i Osje?ana na prosvjed jer moje sugra?ane na Trg Ante Star?evi?a ipak više privla?e strana?ki mitinzi gdje se dijele šuškavci, majice, hrane koliko ti stane u džepove i ostalo. 05.12. se nije ništa dijelilo, nije za binom pjevala neka zvjezdica ili zvjezdan estradne scene pa ipak je došlo tristotinjak ljudi. Sreo sam kolegu iz firme, malo zatim i nekadašnjeg suborca iz Tre?e i razgovarali smo ?ekaju?i kada ?e zvono osje?ke katedrale otkucati 18 sati. Bilo je interesantno koliko je predstavnika sedme sile (novinara) i osme sile (drotova) izvuklo na Trg. Prosvjed po?eo sa malim zakašnjenjem. Ekipa sa Nokijinog štanda koja je imala barem dvadeset puta ja?i razglas zaustavila je promoviranje Nokijinih mobitela i svi smo ?uli Dalibora Markuši?a. Govorio je nenametljivo, poentirao je samim po?etkom u kojem je citirao glasovitog Brunu Buši?a. Nakon njega izašlo još nekoliko govornika, a zatim su mikrofon dobili gra?ani Osijeka koji su mirno govorili, bez imalo bijesa. Najve?e aplauze je pobrao jedan mladi? koji je postavio odli?an standard za budu?e politi?are: obrazovan, mla?i od 35 godina i lakši od 70 kilograma. Nije bilo nikakvih nereda pa su redari i predstavnici osme sile bili bez posla. Razišli smo se u miru.

Ne znam za ostale osje?ke medije ali Glas Slavonije je korektno prenio doga?aj 05.12. na svojim stranicama. Javna (strana?ka) televizija je doga?aje prenijela na izrazito negativan na?in. Gledao sam Gnjevnik Tri i ostao bez teksta. Prenijeli su uhi?enje dvoje ljudi i kako se citirao Edo Maajka sa neizbježnim piiiip, piiiipSabor, piiiipVladu, piiiippolitiku i tako stvorili utisak kod onih koji nisu bili na prosvjedima da se radilo samo o psova?ima bez ikakve ideje. Sad ?u ja malo piiiipati, piiiipurednicu priloga, piiiip urednicu strana?ke televizije, piiiip direktora te televizije, piiiip spikericu. Ne znam na kojem principu radi njihov mozak ali takav na?in predstavljati prosvjednike zanemaruju?i isti govor koji se ?itao na po?etku govori nam kako su se vladaju?i uplašili gra?ana. Smatram kako treba nastaviti pozitivno razmišljanje nakon prosvjeda i za po?etak prva akcija neka bude prestanak pla?anja RTV pristojbe. Svaki TV elektri?ar u vašem gradu ?e prebrikat žice pa tako nakon odjave RTV pristojbe ?ete mo?i neometano gledati televizor. RTV pristojbu neka pla?aju glavni i odgovorni urednici "javne televizije" sa Markova trga i njihovi koalicijski partneri.

Unato? velikom broju potpisa na Facebook grupi prosvjedu se odazvala samo desetina potpisnika. To pripisujem masovnoj letargiji i svijesti kako se ništa ne može promijeniti. Tome najviše kumuje i praksa politi?ara karakteristi?na za diktature. Ta praksa name?e obveze gra?anima pa tako morate pla?ati poreze i obavezno jednom u ?etiri godine dati svoj glas. Vremenski period izme?u izlaska na izbore morate šutjeti i trpjeti jer ikakava smislena kritika izaziva pad popularnosti, štetu duševnog zdravlja te ostale poreme?aje ponašanja naših najduševnijih politi?ara. Sada ?u navesti jedan primjer kako glas javnosti utje?e na rad politi?ara. Sjedinjene Ameri?ke Države se uvijek navode kao bastion demokracije. Kada je uragan Katrina napala južne dijelove SAD-a i potopila 80 posto New Orleansa izazvala je katastrofu koja je mogla biti sprije?ena pravodobnom reakcijom centralne i lokalne vlasti. Naravno, vlasti su se oglušile na upozorenje meteorologa i stru?njaka izazivaju?i najve?u humanitarnu krizu koju SAD ne pamti od bankrota burze. Državna tajnica svjetske velesile, Condoleeza Rice se zabavljala kupuju?i fancy obu?u u jednoj Ferragamo trgovini. Prenemagala se biraju?i cipele što nije mogla izdržati jedna žena koja je u isto vrijeme kupovala i verbalno napala državnu tajnicu. Govorila je kako u New Orleansu ljudi umiru od gladi i utapljaju se, a ona se nalazi u shoppingu umjesto da se angažira oko pomo?i gradu. Ova ju je samo gledala i nije se obazirala na gra?anku ali hrabra gra?anka nije odustajala. Poletjele su uvrede i nakon procjene agenata Tajne službe da bi moglo do?i do fizi?kog obra?una, došlo je do brutalnog izbacivanja žene iz Ferragamove prodavaonice. Za taj incident su znali samo kupci i zaposleni u trgovini. Sutradan nave?er je Condee odlu?ila nazo?iti opernom doga?anju i bila izložena negodovanju prisutnih. Frustracije zbog nezadovoljnika je odlu?ila izlije?iti tre?i dan igraju?i tenis sa Monikom Seleš. Ipak ni to joj nije pomoglo jer su mediji prenijeli doga?aja iz Ferragamove trgovine, a lavina bijesa javnosti natjerala Condee na pojavljivanje u New Orleansu.

Tako postupati može svaki gra?anin ove zemlje. Naši politi?ari se ponašaju poput vlastele kada dobiju izbore. U predizbornoj kampanji su prijatelji svima i glume suosje?anje saslušavaju?i vas. Nakon dobijenog mandata ponašanje se promjeni i Vi ste zapravo tada nepotreban krpelj. Smatram kako je vlastelinsko ponašanje izumrlo u srednjem vijeku, a ?ovjek je i sam poprili?no evoluirao od tada, osim ve?ine naših politi?ara vlastelinskog na?ina razmišljanja. Nisu oni bogomdani niti od Boga izabrani, izabrani su od gra?ana njihovim glasovima, njihova obaveza je prema glasa?ima ne strana?kim ?elnicima koji su ih stavili na izborne liste. Bliže se lokalni izbori i Vi sami kao savjesni gra?ani možete puno napraviti, ne samo izlaskom i zaokruživanjem kandidata na izbornom listi?u. Vaše je pravo zaustaviti politi?ara i priupitati ga kako u uvjetima globalne krize te stezanja remena gra?ana Hrvatske osje?ka vlastela sklapa ?etverogodišnje menadžerske ugovore sa klauzulom po kojoj u slu?aju gubitka mandata Grad ispla?uje pla?e kao da su do kraja bili direktori. Pitajte ih i zašto toleriraju direktore gradskih poduze?a koji stvaraju gubitke. U gospodarski puno razvijenijim zemljama pla?e i bonusi menadžerima se krešu, a našim direktorima se dopušta otkrivanje upravlja?kih sposobnosti. Što potvr?uje definiciju hrvatske politike kao rad za op?i jad. Slijede?e što možete je pridružiti se GONG-ovoj akciji Imam pravo znati. Dokumenti i upute su na linku, a vi ih pitajte sve što želite znati. Dužni su vam dati odgovor.

Nije bez veze HDZ dolaskom na vlast zabranio svaka okupljanja na Markovom trgu. Pravdali su se nemogu?im uvjetima rada dok im ispod prozora bu?i gomila prosvjednika. Mir koji su si tada kupili uzrokovao je bankrot države za koji su najve?i krivci Vlada i njihovi "stru?njaci". Nervozna reakcija vladaju?ih pokazuje koliko im je stalo do mišljenja vlastitih gra?ana. Zato treba ?estitati Jakši Martinovi?u i njegovoj ekipi na pokrenutoj akciji. Na greškama akcije svi trebamo nau?iti, a do slijede?ih prosvjeda sami provodite akcije preporu?ene u ovom dnevniku. Neka vam smjernice budu izjave Andrije Hebranga i Krunoslava Markovinovi?a vezanih za Facebook akcije. Njihovu bahatost nagra?ujem mudrom izjavom poznatog znanstvenika: Svemir i ljudska glupost nemaju granica. Za ovo prvo još nisam našao znanstvene dokaze".

Komentari

Eee kada je glava bistra i

Eee kada je glava bistra i iskrena... a Slavonac u svom glavnome gradu može se mirno obratiti svojim prijateljima, jer su Slavonci svi prijatelji... i vidi nitko tamo nije ništa negativno komentirao, koiliko sam dobio informaciju na STVu je gostovao maldi Markušić u cca 20:00 sati, i NITKO nije negativno komentirao na taj skup!

Valjda je to ono pravilo... skromni ljudi puno više se poštuju nego oni koji ne znaju što će sami sa sobom!

Pozdrav kolega.

Drž se!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Nakon ove, neka slijedeća

Nakon ove, neka slijedeća akcija Facebooka bude poziv na prestanak plaćanja RTV pristojbe!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Porez za budale Što se

Porez za budale
Što se tiče neplaćanja TV pretplate, većina građana će se zapitati, a kako ću onda gledati TV program ako sam odjavio/la televizor? Jednostavno ćete ga gledati kao i dosad, samo ćete uštedjeti novac koji dajete za TV pretplatu. Nitko vam nema pravo “zapečatiti” vaš televizor, u vašoj kući na vašoj utičnici, a HRT ako hoće, neka kodira svoj program. Ni inkasator niti itko drugi bez zakonom predviđenih uvjeta (a ovi to nisu!) ne može ući u vaš dom i kontrolirati vas gledate li HRT ili primjerice Eurosport ili samo igrate playstation. Ako već ne možemo utjecati na institucije koje apsolutno ne rade svoj posao onda barem pokažimo trunku dostojanstva i odbijmo plaćati ono što uistinu ne moramo. Na kraju krajeva nije stvar u tih 70,00 kuna mjesečno, ali zašto bi netko od nas radio budale. Kako ono kažu? Možeš varati neke ljude neko vrijeme, ali ne možeš varati sve ljude cijelo vrijeme.

Tko je glasao

Kako prestati plaćati? -

Kako prestati plaćati?
- Najprije odjavite TV uređaj dopisom na adresu HRT-a, obavezno sa povratnicom na kojoj će vrlo čitko pisati “odjava TV uređaja te i te marke”. Dopis bi trebao izgledati ovako: “Ja XY dana (upisati datum) odjavljujem svoj televizor marke (navesti marku) iz razloga jer ne želim više pratiti tv program HRT-a”. Slijedeće što trebate učiniti je da odbijete platiti TV pretplatu kad dođe inkasator. Uostalom, zabranite mu da uopće ulazi u Vaš posjed ili stan.

Uskoro ćete dobiti opomenu, koju naprosto ignorirajte! Ona samo služi da vas zastraši (važno je da imate povratnicu kojom ste odjavili televizor na kojoj se jasno vidi kad je zaprimljena u Prisavlju).

Tko je glasao

Ne brinite zbog

Ne brinite zbog ovrhe!
Poslije opomene otprilike za mjesec ili dva dobit ćete od javnog bilježnika OVRŠNI PRIJEDLOG, u kojem vam se stavlja na teret da niste platili TV pretplatu. E, poslije ovog treba sjesti za računalo, napisati u roku od 8 dana od dana kada ste primili Ovršni prijedlog PRIGOVOR, kako vam piše u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. U prigovoru treba stajati sljedeće: “U zakonskom roku izjavljujem prigovor na naprijed navedeno rješenje o ovrsi budući da sam dana (NAVESTI DATUM) odjavio TV prijemnik pa prema tome nemam nikakve obaveze plaćati televizijsku pretplatu”. Uz prigovor doznačiti fotokopiju povratnice od dana kada ste odjavili televizor. I eto, stvar je gotova, stoji u Glasu Primoštena, lokalnog glasila. Sam članak pisan je na iskustvu načelnika Petrine koji je prvi u Hrvatskoj sudski oslobođen plaćanja TV pretplate!

Tko je glasao

Zakonska osnova po kojoj

Zakonska osnova po kojoj inkasator ne može u dom.
Članak 34.
Dom je nepovrediv.
Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.
Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. (...) Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

gledaj, osobno ne želim

gledaj, osobno ne želim takvu akciju iako je već godinama primjenjujem jer je protuzakonita pa bi organizatorima moglo biti teže kod organizacije jer bi ih automatski demonizirali. sve što sam preporučio u dnevniku je niz sitnih akcija do organiziranja slijedećih prosvjeda. treba se nečim zabaviti kako bi održali hype nakon ovog prosvjeda, a i sami organizatori su uz pohvale zaslužili mali odmor.

Tko je glasao

@marijuan, moje pohvale.

@marijuan,
moje pohvale. Umjesto komentara:
Usuditi se: to je cijena napretka.Victor Hugo

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci