Tagovi

Opći društveni dogovor - ODD

Kolega Zoran Mihajlović, nekima poznat kao suorganizator inicijative "Referendumski ustanak" dao je prijedlog jednog rješenja poradi konsolidacije društva. Ideja mu je da cijeli paket ODD stavi na referenumsko odlučivanje.

Ono što bi bilo dobro je da sam tekst ipak dobije feed back od zainteresirane publike, a to bi bili vi kao pokusni kunići, te da kažete zbog čega biste ili ne biste glasali za ovakvo pitanje. Isto tako bih vas pitao da ako ne biste podržali ODD, pod kojim bi uvjetom promijenili svoj stav. Iliti, tema je otvorena, ideje se daju korigirati po JOT načelima.

Pretpostavljam da se većem dijelu neće dati čitati sve, pa onda za takvu ekipu zamolba da uzmu po paušalu par točaka i da je kritički odmjere.

Svaki feed back je dobro došao radi boljeg upoznavanja političkog realiteta. Teksta je jako puno, znači, za hakere politike preporuka još jednom, uzmite proizvoljan segment i dajte komentar.

Te naravno opće viđenje prijedloga.

Slijedi tekst:

Opći društveni dogovor – ODD

Organizacijski odbor birača za provedbu Referendumskog ustanka je na svojoj otvorenoj konvenciji aktivista, te 3. Odboru birača 22. prosinca 2012. kao jednu od ukupno šest smjernica za daljnji rad usvojio dokument pod nazivom „Opći društeni dogovor 2012“ ( u daljnjem tekstu ODD). Autor dokumenta je Zoran Mihajlović iz Siska.

Uvod

Društva su nastala iz potrebe čovjeka da osigura egzistenciju i napredak kako pojedinca tako i društva u cjelini. Naše društvo zbog više razloga pred potpunim slomom. Da bi se to spriječilo donesen je ovaj dokument kojemu je cilj da se svaki pojedinac uključi u postizanje općeg društvenog dogovora kojeg dosada nismo imali.

Hrvatsko društvo je duboko podijeljeno na razne interesne skupine građana što sprječava bilo kakav pozitivan pomak, razvoj i napredak. Smatramo suludom idejama rasprodaju vitalnih resursa i imovine te dodatno zaduživanje bez pokrića Ovo je ozbiljan problem kako svih građana tako i onih koje su u centru moći. Smatramo da su se oni koji su u centru moći stavili u povlašteni položaj kako bi društvo učinili nefunkcionalnim i podijeljenim, te samim tim potpuno paraliziranim. Taj povlašteni položaj i egzistencijalni strah ne smije biti kočnica u prihvaćanju činjenice da se društvo treba konsolidirati i solidarizirati kako bi se zaštitila temeljna ljudska prava svakog pojedinca.

Zbog životno ozbiljne opasnosti po društvo a time i pojedinca pozivamo sve građane da se odazovu inicijativi, da shvate da strah za egzistenciju nije opravdan ukoliko je društvo složno i solidarno prema sve i jednom članu. Ovo je krajnji trenutak da spoznamo činjenicu da svi građani jednako vrijede, i da to čini jako i zdravo društvo. Stoga i naša egzistencija i egzistencija pojedinca ne smije biti podložna manipulacijama centara moći kao što je to sada slučaj koji isti centri moći opravdavaju zakonima i situacijama koji za njih ne vrijede i nemaju nikakvu pravnu ili drugu podlogu. Naše društvo mora dogovorom riješiti pitanje egzistencije svih građana sukladno mogućnostima cijelog društva i stupnju razvoja, a pokretač nakon toga treba biti činjenica da je daljnje zaduživanje i stanje društva neprihvatljivo.

Kako pokrenuti proces konsolidacije ?

1. Glavni cilj općeg društvenog dogovora je smanjivanje razlika u sredstvima za golu egzistenciju svih građana čime bi se društvo moglo konsolidirati, osnažiti, očovječiti i u konačnici početi funkcionirati za dobrobit svih građana.

2. Da bi se ovaj cilj proveo treba upozoriti na krajnje ozbiljnu činjenicu da se dijelovi društva međusobno bore za goli opstanak rasipajući energiju dok centri moći rasprodaju i uništavaju sve što društvu treba za kvalitetan život i napredak dostojan svakog građanina. Zato je potrebno što prije spriječiti rasprodaju javnog dobra.

3. Također treba upozoriti da niti jedna povlaštena skupina građana u tu poziciju nije došla prirodnim putem, već manipulacijama kojima je društvo postalo nefunkcionalno i neprirodno, a mnogi građani su dovedeni robovlasnički položaj našega doba. Dakle, potrebno je osvijestiti građane kako su dovedeni u taj robovlasnički položaj.

4. Potrebno je da samo ono što stvaramo pošteno raspodijeliti na sve i jednog građana ovog društva. Da bi se to ostvarilo potrebno je proglasiti solidarnost i pravo na dostojanstvenu egzistencija univerzalnim ljudskim pravom i ta prava staviti iznad svih ostalih prava

5. Mogućnost pokretanja ovih pozitivnih promjena u društvu koje su od životne važnosti za svakog građanina leži u razbijanju dogme da nečiji rad vrijedi više od rada drugog građanina u istom društvu.

6. Ako svi znamo, a znamo da je čovjek efikasan i učinkovit dok radi ono što zna i voli, a to mu garantira egzistenciju potpuno je jasno da kada bi svi građani bili jednako plaćeni za svoj rad, radili bi ono za što su nadareni i konačan rezultat takvog ustroja društva doveo bi do ekstremnog razvoja društva u svakom pogledu i bez presedana. Pošto je potrebno još neko vrijeme da svi građani prihvate ovu univerzalnu istinu zbog hitnosti djelovanja dovoljno je za početak posegnuti za lakše razumljivom činjenicom da se razlike u primanjima građana moraju znatno uravnotežiti kako bi se osigurala egzistencija i napredak svima što je osnovni razlog postojanja istog društva.

7. Također istim principom potrebno je u gospodarstvu porezom na dobit osigurati efekt djelovanja gospodarstva u skladu sa situacijom i ukupnom ekonomijom društva i ravnopravnu raspodjelu zajedničkog bruto društvenog proizvoda tim principom iskoristiti za kompletnu konsolidaciju društva i ekonomije, poštujući društvenu i individualnu inicijativu.

8. S obzirom da je dubina krize nadišla mogućnosti i svrhu proračuna i uopće mogućnosti i kapacitet institucija vlasti, inteligencije i pojedinca potrebno je zatraži mišljenje cijelog društva putem referenduma. Ukupno gledajući društvo koje ne zna upravljati svim svojim ljudskim i prirodnim potencijalom potpuno samostalno osuđeno je na propast, kao i ono koje negira individualnu ili društvenu potrebu za inicijativom iako znamo upravljati svojim društvom i potencijalima dozvolili smo da nas dogmama i strahom uvjere da ne znamo upravljati, prepustili smo svoje pravo drugima koji uopće ne razumiju razvoj društva i života. Kao referendumsko pitanje ODD-ea predlažemo: „Jeste li za ili protiv ovog društvenog dogovora?“

9. Ovim društvenim dogovorom osvijestit ćemo prije svega sebe da smo sposobni voditi svoje društvo u ispravnom smjeru bez sukoba sa prirodom u održivom pravcu i uz punu odgovornost prema sebi, budućim pokoljenjima i cijelom svijetu.

Temelji i uvjeti za provedbu ODD-ea

Članak 1.

Zahtijeva se ostvarivanje prava naroda na postizanje ovoga ODD-a na demokratski način, referendumom, čime je iznad drugih pravnih akata.

Članak 2.

Nalaže se unutarnja reorganizacija i restrukturiranje svih institucija države te uspostava potrebnih institucija ili instituta za provođenje ovog društvenog dogovora na način unutarnjeg preustroja bez vanjskih utjecaja i izbor odgovornih osoba sposobnih osigurati potpuno i brzo funkcioniranje sustava principom tajnog glasovanja zaposlenih djelatnika i uz njihovu punu odgovornost, horizontalnim biranjem.

Članak 3.

Potrebno je imenovanje guvernera Narodne banke, Središnje banke od strane Instituta za planiranje i Ekonomskog instituta koji će jamčiti punu suverenost monetarnog sustava i garantirati pokriće valute u stvarnoj vrijednosti društvene ekonomije i antropološku ulogu novca.

Članak 4.

Trenutno imenovanje ministra pravosuđa od strane Visokog suda biranog od strana sudaca.

Članak 5.

Trenutno imenovanje ravnatelja policije tajnim biranjem od strane djelatnika policije horizontalnim biranjem .

Članak 6.

Nalaže se službama sigurnosti Republike Hrvatske da se usmjeri i podredi potrebama brzog i potpunog provođenja ovog društvenog dogovora.

Članak 7.

Nalaže se institutima i fakultetima izrada planova za rekonstruiranje ekonomije i reindustrijalizaciju industrije sa stručnjacima preostalih velikih poduzeća, te izračun potrebnih financijskih sredstava. Također je potrebno napraviti procjenu mogućnosti pokretanja svih proizvodnih kapaciteta koji su uništeni, a gdje postoji volja radnika ili društva za pokretanjem proizvodnje uz naglasak i koncepciju te strateški plan prelaska s industrije bazirane na ugljikovodicima (nafti) na industriju baziranu na ugljikohidratima (biljkama)

Članak 8.

Nalaže se Državnoj reviziji i pravosuđu poništenje pretvorbe i privatizacije, vračanje sve društvene imovine Narodu, te imovine koja nije ispunila svoju ulogu ili nije u funkciji u društvu i njegovoj ekonomiji.

Članak 9.

Nalaže se potpuna monetarna samostalnost Republike Hrvatske.

Članak 10.

Nalaže se ukidanje valutne klauzule.

Članak 11.

Nalaže se obustava i potpuna zabrana daljnje prodaje društvene i državne imovine, kao i zaduživanje države, prodaja ili dugogodišnja koncesija bilo kojih prirodih resursa Republike Hrvatske.

Članak 12.

Nalaže se trenutna primjena pune zakonske legislative i kaznenog zakona koji su bili na snazi do 01.01. 1990 godine, zakona o porijeklu imovine te uvođenje političke odgovornost u zakonsku regulativu i usaglašavanje istog s ovim društvenim dogovorom.

Članak 13.

Odbacujemo sve pravne stečevine EU ili direktive koje se kose sa univerzalnim pravom društva na slobodu unutrašnjeg uređenja odnosa te ovoga društvenog dogovora.

Članak 14.

Odbacujemo sva ograničenja nametnuta od strane Europske komisije koja nisu u skladu sa rezultatima gospodarstva iz 1990 godine.

Članak 15.

Usklađujemo egzistenciju građana na način da minimalne plaće u Republici ne mogu biti ispod 70 % prosječne plaće u realnom sektoru kao trenutno realne obračunske jedinice te maksimalne plaće u RH ne mogu biti više od 70 % iznad iznosa prosječne plaće u realnom sektoru. Nalaže se izjednačavanje plaća u svim sektorima vodeći računa o stručnoj spremi djelatnika.

Članak 16.

Maksimalna mirovina ne može prijeći 70% iznosa maksimalne plaće. Status 100% invalida posebno urediti. Mirovine uskladiti s uplatama te poseban fond u proračunu za dodatke na mirovinu 100%-tnih invalida.

Članak 17.

Stalna naknada za nezaposlene u iznosu ne manjem od 50 % iznosa minimalne plaće s pravom građana u odbijanju poslova za koje nisu kvalificirani, te dječiji doplatak u iznosu od 10% prosječne plače za svako dijete.

Članak 18.

Zaštita svih računa građana zabranom otuđenja/ovrha iznosa većih od 20 % svih primanja na iste.

Članak 19.

Zabrana prodaje svih ovršenih pokretnina i nekretnina po cijeni manjoj od 75 % tržišne bez nadoknade razlike. Retroaktivno, namirenje oštečenih osoba ili izmirenje odnosa.

Članak 20.

Svi troškovi i zatezne kamate prema ovršenicima nesmiju biti veći od prosječne kamatne stope na tržištu uvećane za 3 %.

Članak 21.

U svim sektorima omogućiti puno pokretanje radne snage s ciljem reindustralizacije zemlje.

Članak 22.

Šestosatno radno vrijeme u skladu sa efikasnošću radnika, raniji početak rada u skladu sa bioritmom čovjeka i sektorom (prepostavljeni početak rada oko 6h).

Članak 23.

Iznajmljivanje nekretnina drugim osobama, mjesečna cijena najma do 10 % prosječne plaće te 20 % prosječne plaće u užim središtima gradova. Za najam iznad tih vrijednosti porez iznosi 50 % , sve radi stavljanja u funkciju u skladu s mogućnostima građana, a vodeći računa o socijalnim odnosima i prekidanje uzurpacije prostora, nacionalizacija u slučaju izbjegavanja odredbi iz ovog članka.

Članak 24.

Besplatno fakultetsko obrazovanje u roku uz osiguranje smještaja , hrane te đeparca za potrebnu opremu i knjige, te provjera kvalitete obrazovanja u djelu razumijevanja i širine znanja učenika.

Članak 25.

Porez treba biti jedini namet iz kojeg država raspoređuje sredstva. Prirezi , naknade i drugi oblici oporezivanja nisu prihvatljivi ni na kojim razinama. Služe prikrivenom rastu parastruktura u RH financiranih novcem poreznih obveznika ili jednostavno neradu nekih institucija i prebacivanje posla i planiranja na građane i poduzeća, disfunkciju poreznog sustava i raslojavanje odgovornosti koju je teško pratiti.

Članak 26.

Porezno opterećenje gospodarstva ne može biti veće od prosjeka razvijenih zemalja, zabrana uvođenja poreza na imovinu građana, rad i slične vrste porezne presije.

Članak 27.

Dobit nakon oporezivanja iz koje se otpisuje ulaganje u proizvodnju i opremu, a ostvarena na domaćem tržištu ne može biti veća od projekcije rasta plaća, BDP-a , standarda i drugih parametara za procjenu kretanja ekonomije odnosno njihovog prosjeka, a na prijedlog stručnjaka.

Članak 28.

Dobit na drugim tržištima oporezuje se vodeći računa o prosječnoj količini domaćih resursa ugrađenih u proizvod, a ekonomski opravdano i poticajno.

Članak 29.

Porezna reforma mora imati precizan alat za osiguranje dostupnosti energije i resursa građanima i gospodarstvu općenito na način da društvena dobit iz ulaganja u proizvodnju poljoprivrednih sirovina, električne energije, plina, drvne mase, telekomunikacija, vode , komunalnih usluga i slično, se tretira kao sigurno ulaganje , te je strateški resurs društva, čija cijena mora osigurati dostupnost i konkurentnost gospodarstvu te bolji standard građana pa ne može time dobit rasti iznad općeg rasta i narušavati ekonomiju društva.

Članak 30.

Prestanak financiranja i ukidanje svih općina koje se nemogu same financirati, puna autonomija gradonačelnika i teritorijalni preustroj zemlje, vraćanje mjesnih zajednica sa punim ovlastima.

Članak 31.

Modernizacija željeznice vlastitim proizvodima .

Članak 32.

Proglašenje gospodarskog pojasa uz stručan plan o zajedničkom korištenju s Italijom uz puno poštivanje našeg stručnog plana o obnovi i održivom ribarenju te kvota za izlov.

Članak 33.

Pokrenuti pravne korake glede zaštite i nadoknade štete na šumama jele od strane druge zemlje, te utvrditi posljedice i štetu koju čine zrakoplovi pojedinih kompanija opasnim gorivom koje koriste i trajno zabraniti letove iznad RH tim kompanijama.

Članak 34.

Pronalaženje i povratak svih strojeva , posebno glavni stroj iz Jugoturbine, VBC-pogon željezare Sisak te svog genetskog i sjemenskog matrijala , matičnih stada te projekata i recepata.

Članak 35.

Obnova poljoprivrednih kombinata u obimu koji stručnjaci zacrtaju i plan i rokovi prelaska na održivu i organsku poljoprivredu, uz proizvodnju bio dizela, lijekova, papira , plastike i drugog iz biljaka.

Članak 36.

Dekontaminacija poljoprivrednog zemljišta konopljom i sličnim biljkama tih mogućnosti, koje se mogu slobodno uzgajati.

Članak 37.

Zakup poljoprivrednog zemljišta za 1 kn hektar, poticaji prema predanoj robi i raspodjela državne zemlje vodeći računa o broju članova OPG-a.

Članak 38.

Kontrola uvezene hrane prema zdravstvenim kriterijima baziranim na kvaliteti hrane koja se dobiva uzgojem na održiv način, vratiti propise i protokole iz 1990 i starije, provjera hrane na hormone, antibiotike, pesticide i slične otrove ili genetske modifikacije koje se više ne toleriraju u hrani .

Članak 39.

Voda za osobne potrebe je besplatna, a zabranjuju se tehnološki procesi koji trajno uništavaju vodu, a oni koji je onečišćuju moraju se modernizirati.

Članak 40.

Zabranjuje se nečovječno držanje divljih životinja u zoološkim vrtovima.

Članak 41.

Horinzontalni sustav vlasti i upravljanjačkih struktura, biranje vodećih ljudi u svim organiziranim dijelovima društva delegiranjem.

Članak 42.

Izlazak iz članstva NATO-a i proglašenje pune neutralnosti.

Članak 43.

Gradnja kuća i objekata bez ikakvih naknada ukoliko isti ispunjavaju uvjete bio gradnje i energetske učinkovitosti i samodostatnost, po prijedlozima stručnjaka i arhitekata.

Članak 44.

Plan rekonstrukcije vodovodne mreže uz poštivanje načina kretanja vode te dovođenje iste zdravstveno ispravne i bez kemikalija do korisnika.

Članak 45.

Reforma zdravstvenog sustava uz plan i rokove prelaska sa kemijske na biljnu medicinu uz preispitavanje moralnih i etičkih standarda i stanja u zdravstvu koji su doveli do ovakvog lošeg zdravstvenog stanja naroda.

Članak 46.

Reforma školstva i udžbenika s dogmatskog i uskoga, ka učenju s razumijevanjem, bez utjecaja vanjskih interesnih skupina imajući na umu pravo čovjeka na kompletno obrazovanje koje omogućuje razvoj potencijala svakog pojedinca. Preispitati etičke i stručne kvalitete odgovornih osoba koji su školstvo doveli na ovu nisku razinu.

Članak 47.

Financiranje vjerskih institucija isključivo omogućivši građanima odbitak od poreza koji oni usmjeravaju svojoj crkvi, uz pravo ostalim građanima da svoj odbitak usmjere po želji, humanitarnim i drugim organizacijama ili republici. Crkve i samostane koje su kulturno nasljeđe i kulturno i arhitektonsko dobro treba održavati Republika Hrvatska.

Članak 48.

Otvoriti pristup javnim nabavama ukidanjem kriminalnih ograničavajućih uvjeta ili licenci i produžavanjem rokova na način da se zainteresirani koji rade u nekom sektoru mogu javiti na iste natječaje.

Članak 49.

Birački popis postaje zadnji popis stanovništva. Republika Hrvatska je jedna izborna jedinica. Ukida se izborni prag, a zastupnici u Sabor biraju se direktno, financirani isključivo članarinama i osobnim donacijama građana u iznosu od 10 % od prosječne plaće istih.

Članak 50.

Uvodi se ocjena rada na izborima i za pravosuđe, MUP, zdravsto i obrazovanje kao pokazatelj zadovoljstva građana i regulator potrošnje, te se uvode osobni potpisi kraj imena na popisu birača prilikom izlaska na birališta.

Članak 51.

Reforma političkog sustava, uspostava svih neovisnih stupova demokracije, uvođenje principa direktne demokracije i delegiranja na lokalnom nivou.

Članak 52.

Ukida se radno mjesto Predsjednika Republike po isteku mandata Predsjednika kao nepotrebna i neučinkovita parainstitucija političke vlasti. Raspisivanje izbora i dio nadležnosti preuzima visoki sud.

Članak 53.

Ukida se Ustavni sud zbog potpune neučinkovitosti, a način biranja sudaca ukazuje na nedopustivu parainstituciju pravosuđa, mogućnost da se ponovo formira prepuštamo samom pravosuđu ukoliko procjeni da postoji ta potreba .

Članak 54.

Preispitivanje razloga financiranja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zbog opće paralize inteligencije uz konkretne i brze zaključke te korekcije finacijskih odnosa između HAZU-a i društva.

Članak 55.

Završetak beskrajnog povratka nacionalizirane imovine kao umjetnog izvora trajnog sukoba društenih i privatnih interesa, do konca godine poštujući naslijeđene ugovore iz bivše države kojim je ogroman dio problema već riješen međudržavnim i drugim dogovorima-ugovorima uz poništavanje svih novih ugovora koji mogu opteretiti društvo, posebno protuustavnog ugovora o arbitraži u Slovensko-Hrvatskom sporu u Savudrijskoj vali, iz kojeg se nalaže povlačenje Republike Hrvatske.

Članak 56.

Ustav i organske tj. osnovne zakone koji izlaze direktno iz Ustava može mjenjeti samo narod kroz neposredno odlučivanje putem referenduma, te nalažemo da unutar godine dana, od izglasavanja Opće društvenog dogovora, pravna struka koncenzusom mora izraditi Ustav i temeljne zakone u skladu s demokratskom i slobodnom orijentacijom društva i Općim društvenim dogovorom uvažavajući pritom i prava prirode na biološku raznolikost i održivost .

Članak 57.

Puna uspostava i financiranje pučkih kuhinja i sigurnih kuća bez iznimaka.

Članak 58.

Povratak društvenih domova i drugih kulturnih ustanova društvu.

Članak 59.

Puna sloboda interneta.

Članak 60.

Ukidanje svih pararepubličkih tijela poput ZAMP-a , raznih agencija i slično.

Članak 61.

Nacionalizacija svih privatnih tvrtki ili zadruga nastalih prijenosom strojeva , opreme, zemlje i ljudskih resursa na nepravilan ili nezakonit način, te onih koji su nepravilnim ili povlaštenim poslovanjem sa Državom ili javnim poduzećima stekli imovinu.

Članak 62.

Deblokada svih računa pravnih osoba od strane Republike Hrvatske ili paradržavnih tijela, te otpis potraživanja i preuzimanje dugova svih gospodarskih subjekata od strane države, zbog dugoročnog tržišno neodrživog oporezivanja, koje može pratiti samo subjekt koji direktno dogovara sa državom, uvjeti javne i drugih nabava su mu prilagođeni, financira se nezakonito ili ne prikazuje iznos poreza ispravno, te zbog otuđivanja banaka od stvarnih vlasnika, raznih gospodarskih subjekata.

Članak 63.

Medijima se nalaže nepristrano upoznavanje građana sa sadržajem Općeg društvenog dogovora.

Članak 64.

Oduzima se vladi i saboru pravo ostavke dok se ne osigura provedbu neophodnih djelova članaka za funkcioniranje Republike i onih koji se odnose na poštene demokratske izbore po standardima iz ovoga ugovora koji obavezuju i iduću vlast na punu i dosljednu provedbu.

Članak 65.

Nakon osiguravanja uvjeta za poštene izbore, nalaže se Visokom Sudu RH da iste raspiše te nadzire, ne kasnije od mjesec dana od završetka referenduma, a na dan objave službenih rezultata uz punu i slobodnu kontrolu referenduma i izbora od strane građana koji žele nadgledati otvaranje glasačkih kutija/ prebrojavanje glasova.

NAROD REPUBLIKE HRVATSKE

Komentari

Stavljam se u cipele Zorana i

Stavljam se u cipele Zorana i citajuci komentare mogu bez veceg problema zakljuciti sljedece (a u interesu mi je naravno da se opravdam, oportuna crta svakog covjeka):

Ovo je ekipa koja pljuje po svemu, nema konstruktivnu crtu, da im ponudis raketu, oni bi htjeli plug, da im ponudis plug, oni bi htjeli raketu. Nije previse bitno sta ekipa kaze, cinjenica je da ODD ima nedostatke, ali sve ima nedostatke, tako da to ne treba brinuti.

I stav mu je legitiman.

Da je ekipa koja se olako okomila na kritiziranje ODDa jednako olako dogovorila oko toga sto bi bilo prihvatljivo, Zoran bi morao dva puta razmisliti o svemu, ali nije.

Umjesto toga je Acinum ponudio goli otok (dobra fora, ali to ni RU nije radio), lunprof je ponudila pitanje koje je bilo jedno od 4 pitanja na proslom skupljanju potpisa (znaci, nije dodatna vrijednost), a ostatak ekipe je nastavio sve kritizirati.

Znaci. ODD i nije tako los.

To je ukratko sasvim legitiman zakljucak Zorana, a ja mu ne mogu zamjeriti na tome, jer komentari idu tome sasvim dovolnno u prilog.

Tko je glasao

Enivej, koliko god mozda

Enivej, koliko god mozda djelovalo bizarno, ali tesko je napraviti nesto bolje od onoga sto je napravio Zoran. Covjek tek kada pokusa, shvati to.

Tko je glasao

... ali tesko je napraviti

... ali tesko je napraviti nesto bolje od onoga sto je napravio Zoran.
Može se, o može, kako ne. Evo konkretno: select all (ctrl+a) - delete. Zatim:
"Mi bismo željeli mir u svijetu i pravedno društvo u kojemu će svi živjeti u blagostanju."
Ovo je puno realnija podloga od onoga što je nadrobio Zoran. Naime, za razliku od Zoranovog mudroslova koji u svojim nekim stavovima u startu osuđuje društvo na siromaštvo i totalitarizam (iako on misli da piše suprotno), ovaj moj prijedlog ostavlja mogućnost suvisle razrade.

Da ne ponavljam iz jednog od svojih komentara, ovaj put ću krenuti od samog uvoda, tj. temelja, a na lošem temelju se ne može ništa dobroga napraviti.

dokument kojemu je cilj da se svaki pojedinac uključi u postizanje općeg društvenog dogovora kojeg dosada nismo imali.

Ostvarenje cilja temelji se na pretpostavci da se svi građani uključe u postizanje ODD-a. To je poptuno nerealno (vidi pod: izlaznost na referendume u Dubrovniku i Fužinama; u sociologiji je inače poznato da konkretni i jednostavni ciljevi mobiliziraju više građana od uopćenih i slabo razumljivih pa probaj sada izvesti nekakav zaključak). Nakon toga autor kaže da je društvo podijeljeno u interesne skupine. To automatski znači da ODD ne može uspjeti jer u tim skupinama ima onih koji će biti protiv njega (oni kojima bi to donijelo bilo kakav gubitak). Ili bi ih možda trebalo nekako privoljeti da na to pristanu - a povijest je pokazala koji je najučinkovitiji način, a onda bi trebalo paziti da se opet ne odmetnu, a i tu se povijest već iskazala ...

Rezultat ponuđenog pristupa je totalitarno, siromašno, međunarodno izolirano i nefunkcionalno društvo.

Tko je glasao

Ovo je brijem dobra

Ovo je brijem dobra demonstracija problema. Nije tesko kritizirati, tesko je ponuditi opciju.

I zato Zoranu i svim Zoranima totalni respekt. Jer tko god je probao nesto novo ponuditi, zna kroz sta mora proci, a to kroz sta mora proci daleko je od ugodnoga.

Tko je glasao

I zato Zoranu i svim Zoranima

I zato Zoranu i svim Zoranima totalni respekt.
Za što respekt? Za to što nude totalitarizam, siromaštvo, bezizlaznost i izolaciju?! Gdje god zagrebeš, nailaziš na gluposti. Evo nekih, npr. za ilustraciju o kakvoj se "školi mišljenja i pameti" radi:
te utvrditi posljedice i štetu koju čine zrakoplovi pojedinih kompanija opasnim gorivom koje koriste i trajno zabraniti letove iznad RH tim kompanijama.
Ovo se vjerojatno referira na jednu od najbedastijih i najsmešnijih teorija zavjere (chemtrails). Ali dobro, nema veze, neka to bude i neko "štetno" gorivo, nije bitno za poantu. Mikročestice ispuštene na visini od 10 kilometara trebaju, ovisno o zračnim strujanjima, od nekoliko sati do nekoliko dana da padnu na zemlju. Oni pravi "chemtrailsi" (od poljoprivrednih aviona) ispuštaju se zbog toga na visinama od nekoliko metara. Po Zoranovoj "respekt" ideji trebali bismo ostati bez love koja se plaća za prelet zrakoplova, a te štetočinske čestice dobivali bismo iz Mađarske, Italije, Austrije, Njemačke ... ovisno o vjetru. Nisam se ni upuštao u temeljnu glupost: kakvo je to uopće "štetno gorivo"?!

Reforma zdravstvenog sustava uz plan i rokove prelaska sa kemijske na biljnu medicinu...
To znači vraćanje medicinske povijesti 200 godina unatrag. Znači da odmah možemo zaboraviti na učinkovite antibiotike koji su "kemijska medicina" (o kojeg li naziva), zaboraviti na transplantacijsku medicinu jer imunosupresore ne možeš dobiti iz ljekovitog bilja, da ne govorim o anesteticima koji se koriste u kirurgiji ... Umjesto precizno dozirane acetilsalicilne kiseline (apsirin) liječnik će me poslati da idem iskuhavati brezovu koru kako bih poslje popio taj isti spoj (i možda se usput nečim i otrovao). U sadašnjem nepravednom društvu možeš birati hoćeš li se liječiti "kemijskom medicinom", biljnom, hoćeš li se liječiti čistom vodom ako voliš homeopatiju ili mahanjem ruku ako voliš bioenergiju. U pravednom, respket društvu, glupom narodu će Zoran (zapravo Romano Sole i Lidija Gajski) reći koja je medicina ispravna pa će ukinuti onu učinkovitu i vratiti društvo dva stoljeća unatrag.

Nalaže se trenutna primjena pune zakonske legislative i kaznenog zakona koji su bili na snazi do 01.01. 1990 godine...
Super, hoćemo li opet imati Zakon o udruženom radu, Zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita .... A morat ćemo vratiti i onaj ustav jer su ovi zakoni prema sadašnjem protuustavni. A u onom ustavu stoji da je vodeća društveno politička snaga Savez komunista. Eto, neki bi konačno došli na svoje :-)

Medijima se nalaže nepristrano upoznavanje građana sa sadržajem Općeg društvenog dogovora
Nalaganje medijima je vrhunac demokracije. Ali kada si vratimo legislativu prije 1990. ni to neće biti problem jer ćemo "nepristrane" medije moći sankcionirati zbog verbalnog delikta.

A i ovo je obećavajuće u smislu demokracije:
Oduzima se vladi i saboru pravo ostavke dok se ne osigura provedbu neophodnih djelova članaka za funkcioniranje Republike
Inače što? Ako netko od sadašnjih dužnosnika ne želi sudjelovati u ovom cirkusu i želi dati ostavku, što ćemo s njim. Pred zid? Na Goli otok? Za primjer ostalima.

Stalna naknada za nezaposlene u iznosu ne manjem od 50 % iznosa minimalne plaće
Zašto 50%, zašto ne 80%?! U ekonomskom programu lijepih i neostvarivih želja tak je svejedno, a 80% će privući više potencijalnih glasača za ODD.

Da ne duljim, ekipi koja se tako uporno pokušava baviti političkim inovacija bilo bi pametnije da idu okopavati vinograde (jer je svaki rad jednako vrijedan pa neće biti na gubitku), a u pauzama neka si pročitaju stare udžbenike TIPSS-a pa će shvatiti da je topla voda već otkrivena, a iz povijesnih knjiga mogu naučiti i kako su ideje slične njihovima bile blagotvorne za narod.

Tko je glasao

bravo!.. svaka cast na

bravo!.. svaka cast na ustrajnosti.. vjerujem da si jedan od rijetkih koji je pazljivo procitao dalje od prve cetvrtine teksta..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

paralele

U izdavaštvu zbog toga imaš urednike, kojima se 90% autora zahvaljuje u knjizi. Upravo zbog talenta sažimanja (najčešće). Ovdje fali i ona gruba jezično-logična redaktura, a kamoli urednički zahvat.

Čovjek se izgubio u detaljima, naređivanjima, cijeli konstrukt nema "kičmu".

Tko je glasao

Ma sve pet. Ali nastaje

Ma sve pet. Ali nastaje problem kada se pokusa bolje. Jer to uopce nije jednostavno, kao sto izgleda na prvi mah.

Tko je glasao

...

Evo, ovi imaju samo četiri točke :)

Latinska Amerika - Deklaracija iz Guarareme: "Socijalističko društvo je jedina alternativa neoliberalnom kapitalizmu"
http://www.advance.hr/vijesti/latinska-amerika-deklaracija-iz-guarareme-...

Tko je glasao

Može i tako neko vrijeme

Zbilja se može ovo skratiti i ljepo napisati, no ipak je ovo za raspravu. Pošto je to sve naš projekt, i to radničko samoupravljanje, red je da mi to razradimo. ODD je univerzalni dokument a vrijednost mu je upravo u pomirenju privatne i društvene inicijative, bez kojeg nema slobode i pojedinca a time niti demokracije. Tu je i stalna borba primarnog i sekundarnog sektora a na koncu i borba struke za dominaciju svog resora. Sve je to nužno izmiriti da bi se pokrenulo ispravno a ODD to uspjeva. U to se i priroda mora uključiti i dati joj prava koja zaslužuje, a to je i bolivija npr učinila. ODD ima dosta univerzalnih zakona, prirodnih i običajnog prava i time je funkcionalan, iako nije stilski ljep, provediv je, nije naredba, več je pisan kao deklaracija gdje narod daje izravne zapovjedi tamo di treba, jer je i operativan dokumen a ne samo hočeš nečeš, kako to kod nas biva. No može se doraditi, nije biblija a i ona je dorađivana.

Tko je glasao

1. Zalaganje za jedinstvo i

1. Zalaganje za jedinstvo i regionalnu integraciju koja će biti temeljena na alternativnom, održivom, praktičnom i solidarnom načinu življenja

2.Pokretanje masovne i klasne borbe na nacionalnoj, regionalnoj i kontinentalnoj razini, a koja će za cilj imati destrukciju svih projekata i programa neoliberalnog kapitalizma

3. Uspostavljanje bolje i efikasnije komunikacije među narodima, što će nam omogućiti uspješno vođenje borbe i spriječiti medijsku manipulaciju koju provode korporativni mass mediji.

4. Formiranje i jačanje naših organizacija u političkom i ideološkom smislu i pokretanje procesa koji su nužni za društvenu preobrazbu.

Ima nekih slicnosti sa ODDom

Tko je glasao

Pa zar se ovi

nisu neki dan i kod nas osnovali u Kumrovcu.

Pošteno, pa ko voli nek izvoli.

sve dobro...

Tko je glasao

Goli otok

Pokrenite referendum da se ponovno otvori kaznionica Goli otok

Tko je glasao

haha, čitam ovo i puknem već

haha, čitam ovo i puknem već na članku 2

nesposobni biraju nesposobne, propao projekt prije nego je počeo

Tko je glasao

danas najveci problem u

danas najveci problem u hrvatskoj je

zakon o strateskim investicijama.. koji bi mogao proci u saboru

a koji cementira prodaju javnog i daje zakonske ovlasti manjini na vlasti da sve rasprodaju.. ili rastrajbaju..

jedino sto bi bilo zgodno napraviti je zaustaviti rasprodaju.. kako, ne znam..

i to zato sto je to dugorocna steta, nepopravljiva.. a nastaje trenutnim hirom manjine na vlasti, sto bi trebalo biti nedopustivo, a nije...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

danas najveci problem u

danas najveci problem u hrvatskoj je zakon o strateskim investicijama ... .... .... a koji cementira prodaju javnog i daje zakonske ovlasti manjini na vlasti da sve rasprodaju ili rastrajbaju ... i to zato sto je to dugorocna steta, nepopravljiva.. a nastaje trenutnim hirom manjine na vlasti
Evo kako je stručno detektiran problem. A koji su to konkretno članci toga zakona? Koje su to točno formulacije u tim člancima iz kojih se može zaključiti da će se hirom (to znači bez ikakvih kontrolnih mehanizama) moći neograničeno rasprodavati imovina? Ili ćemo preventivno tražiti referendumsku zabranu onoga o čemu se još nije raspravljalo u Saboru, ali pisalo se po internetu ... pa eto za svaki slučaj.

C/p ću jedan svoj raniji komentar o razini stručnosti javne rasprave. Primjer se odnosi na onoga tko bi po definiciji morao biti izuzetno dobro upućen u problem i jedan je od onih koji je u javnosti bio najglasniji protivnik toga zakona.
U emisiji Hrvatska uživo, 18.3. razgovaraju Darko Lorencin, kreator zakona o strateškim investicijama i Hrvoje Hrabak, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata.
Hrabak kao glavni problem naglašava da se za strateške projekte ukida obveza izrade provedbenih dokumenata i kaže da je to jedna točka na kojoj će i dalje inzistirati*.
Lorencin odgovara** da će se takvi slučajevi događati samo iznimno i to kada je sve 1/1 i kada je riješena infrastruktura i ne preostaje drugo nego samo riješiti projekt.
Na to Hrabak kaže: Ali to nigdje ne piše!
Lorencin odgovara: Piše! Imamo stari zakon o provedbi investicijskih projekata gdje je to regulirano i koji kaže ako je sve 1/1 i ako su definirana sva područja infrastrukture onda nije potrebno ići na provedbene planove.

Znači, definiran je glavni problem na koji će Udruženje fokusirati, iako on zapravo uopće ne postoji. I tako se kod nas vode "ozbiljne" rasprave.

Hrvatska uživo; 18.3.

* 31min 55 sek
** 35min 30 sek

Eto, zbog toga se grozim referenduma.

Tko je glasao

strucnost i logika problem je

strucnost i logika

problem je definiran sasvim tocno..

zakon o strateskim investicijama po svom smislu i svrsi radi se zato da bi se moglo

oduzimati, prodavati ili trajno iznajmljivati sve sto vrhuska na vlasti zakljuci da je zgodno..

nema uvjeta konsenzusa za takve odluke, nema uvjeta referenduma za dozvolu takvih akcija.. naprosto nema nikakve kontrole upravitelja od strane stvarnog vlasnika u raspolaganju imovinom koja im je dana samo na upravljanje..

i to je to sto kaze i sto je palnirano da kaze zakon o strateskim investicijama..

a to je problem, to je golemi problem i ponovna nacionalizacija/denacionalizacija/pretvorba/privatizacija.. odnosno prvobitna akumulacija za nekog i otudivanje od drugog po naputcima trenutno vodecih politicara i bez mogucnosti stvarnih vlasnika da u datom trenutku interveniraju..

najzalosnije od svega je sto najobicnijim imenovanjem upravitelji umjesto obaveze upravljanja sve sto im se cini zgodno u tom trenutku mogu devastirati i rasprodati.. te im je mandatom sve predano u ruke i na izvolte cak i bez obaveze da upravljaju u maniri dobrog gospodara..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

zakon o strateskim

zakon o strateskim investicijama po svom smislu i svrsi radi se zato da bi se moglo
oduzimati, prodavati ili trajno iznajmljivati sve sto vrhuska na vlasti zakljuci da je zgodno..

No daj konačno citiraj sporne članke zakona pa ćemo onda nastaviti raspravu.

Tko je glasao

ovo ti je posljedica turskog

ovo ti je posljedica turskog zakona o strateskim investicijama.. danas gori zgrada vlade, jer su izgleda ljudi odlucili da "to" nije strateska investicija.. ali na zalost zakon je kod njih valjda vec izglasan, pa je vlada i naknadni pendreci djelovala zakonski, a gradani ne..

ISTANBUL, TURSKA sada - prosvjednici su upravo zapalili zgradu Vlade.
Prosvjedi na ulicama Istanbula u Turskoj se šire. Pokrenuti su strašnom policijskom brutalnošću jučer i danas na mirne prosvjednike Occupy Istanbul Gezi Park, koji su mirnom blokadom pokušali spriječiti uništenje posljednjeg gradskog parka - Gezi, zadnjih pluća grada Istanbula, javnog dobra kojeg su kupili investitori s namjerom da ga betoniziraju i pretvore u shoping centar. Tome su se građani mirno suprotstavili. Policija Turske je započela s nasiljem, i doslovce "pomela" tisuće prosvjednika sa šmrkovima i suzavcem, stotine je ranjeno, najmanje jedna mrtva osoba - a nastradali su i svi slučajni prolaznici uključujući i turiste.

Takav postupak izveo je gomile ljudi na ulice Istanbula, na prosvjede protiv ovakvog okrutnog sustava u kom vlada PROFIT na štetu ljudskosti.

turska vlada
.
prosvjedi istanbul
.
prosvjedi istanbul
.
prosvjedi istanbul

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Još o Turskoj...

http://www.advance.hr/vijesti/krenula-je-pobuna-protiv-erdoganovog-rezim...

Sramotna vanjska politika, raspad i degradacija javnih službi, procvat krupnog kapitala, islamizacija zemlje, sakaćenje građanskih prava... - sve su to stvari koje su prethodile ovom.

Mi imamo sve slično, osim islamizacije :P

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Mi imamo sve slično, osim

Mi imamo sve slično, osim islamizacije
Ali smo na dobrom putu da i to dobijemo, samo će se drugačije zvati :-)

Tko je glasao
Tko je glasao

Ma ne mora biti samo profit u

Ma ne mora biti samo profit u pitanju. Evo ti primjer: Peticijom protiv gradnje crkve 
u parku na Savici
Želimo pronaći bolju lokaciju za gradnju i sačuvati uređenu zelenu površinu koja je oaza za djecu i sve koji u njemu nalaze tračak prirode unutar urbanizirana naselja – poručio je Darko Stošić iz Zelene liste.
I nije posljedica zakona o strateškim investicijama.

Tko je glasao

Nevjerojatni prosperitet, a

Nevjerojatni prosperitet, a posebno "konkurentnost", demonstriran u posljednjih desetak godina, napokon i u Turskoj uzima svoj danak, a i u discipliniranoj Njemačkoj...

Inače, upravo nasilno oduzimanje javnog dobra, kao kod nas najpoznatiji primjer Varšavske, pokazuje svu malignost sustava i njegovo pravo nakazno lice... pragmatični normalni prosječno pokvareni političar rekao bi - ma fućkaš ledinu ako se ovi toliko bune i kvare mi posao, maznut ćemo negdje drugdje... - ne, ovakvo nasilje doista demonstrira pravi kakarkter sustava i koliko drži do građana koji su ih birali... Vrijeme je da se osvijestimo i shvatimo da smo roblje, te da jedino pobuna robova ima smisla...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ovako je počelo...

http://www.youtube.com/watch?v=u9FQyOWv32E

Navodno je ovaj čovjek podlegao ozljedama... potpuno nenaoružan i nemaskiran (malo nervozan) prosvjednik (ostali sjede po podu, nisu ni oni bolje prošli)...

Kod ovih nasilnih režima je dobro što jako brzo izgube živce - pa sve kraće traje, navodno danas u Istanbulu uopće nije veselo, RT spominje desetke i stotine tisuća prosvjednika koji kreću prema centru... a nakon ovakvog ponašanja policije čisto sumnjam da će biti jako miroljubivi.
http://rt.com/news/istanbul-park-protests-police-095/

Uglavnom, borba za zaštitu javnih dobara se zaoštrava, što je ok. Mnogi na vrhu stvarno gube sve kompase i svu sposobnost pregovaranja i nagađanja. Ovo je brutalno, što je obično znak panike.

Tko je glasao

U biti je dobro imati jasnu

U biti je dobro imati jasnu promjenu spornog clanka/clanaka, ali se prvo krece od napipavanja problema koji moze biti slobodnije definiran. Cak i us daje za pravo skupljacima potpisa da stvar precizno artikuliraju, ali time se dovode u poziciju da zahtjev padne, tako da...

Tko je glasao

citav zakon po smislu je sporan

evo ti pa citaj... to je nacrt prijedloga.. ama bas nigdje neces naci da itko pita VLASNIKA sto bi on rado sa svojim vlasnistvom odnosno javnost.. u vise clanaka sasvim je vidljivo da si kasta na vlasti uzima za apsolutno pravo rasprodavati i iznajmljivati sve, od javnog do privatnog sto im trenutno puhne na vlasti bez da za to mora imati politicki konsenzus ili referendum..

jedan clanak nije moguce navesti jer je citav zakon koncipiran tako da manjina na vlasti sama ili preko ranih nazovi kontrolnih komisija koje sama imenuje odlucuje sto ce sa privatnim i sto ce sa javnim.. prema tome tvoj zahtjev je bez veze.. smisao zakona, citavog zakona je ono sto treba zaustaviti a ne spornu tocku ovu ili onu..

a smisao je da si ekipica uzima za pravo cim se postavi za upravitelja (izborom ili komisijom koju biraju izabrani) raspolagati tudim vlasnistvom, javnim ili privatnim, svejedno.. bez da trazi suglasnot od tih istih..

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQ...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ama bas nigdje neces naci da

ama bas nigdje neces naci da itko pita VLASNIKA sto bi on rado sa svojim vlasnistvom odnosno javnost
Pa naravno da nećeš jer to nije predmet ovoga zakona što si mogla i sama shvatiti kad si ga tako temeljito proučila i izvela neoborive zaključke o njegovim zloćudnim intencijama. Pitanja vlasništva i izvlaštenja rješavaju se drugim zakonima.
Nemam više vremena ni volje za raspravu u kojoj trebam ukazivati na elementarne nedostatke bla bla truć truć argumentacije. Kvaziargumente možeš beskrajno ponavljati i ne obazirati se na konkretne kontraargumente jer ćeš uvijek pronaći ili izmisliti nešto novo. Ajd budi pozdravljena.

Tko je glasao

potpuno krivo je to sto

potpuno krivo je to sto tvrdis..

odluku o izvastenju i o vlasnistvu.. upravo donosi ovaj zakon.. na nacin da odreduje sto je od strateskog interesa..

cim je nesto proglaseno strateskim interesom stvarni vlasnici gube pravo..

proglasenje vrsi manjina na vlasti bez da ikog ista pita.. i ovaj zakon je time protuustavan jer vlasnistvo nije nepovredivo.. a i da nije (ako grijesim po pitanju prava) ostaje logika koja kaze da vlasnika nitko nista ne pita, da je namjesnik/upravljac taj koji odlucuje kao i da je taj upravljac/namjesnik sebi uzeo za pravo proglasenjem strateske vaznosti razvlascivati i javno i privatno kako mu se taj cas sprdne..

i to je problem ovog zakona.. i sam smisao citavog zakona je pljacka svega uz pomoc manjine na vlasti.. ma tko god to bio..

maliciozni bi rekli jos jedna nacionalizacija ili jos maliciozniji jos jedna najnovija od novijih prvobitna akumulacija kapitala koja nikad nije bila postena..

problem bantu zemalja kao sto je nasa istina nije u samoj prvobitnoj akumulaciji kapitala vec sto se ona ponavlja u kratkim periodima za drustvo (cca. 50 do 70godina) odnosno svaki put kad se nesto mijenja u politici.. i to bas od politike.. odnosno njih par u vrhu vlasti.. Tako smo svjedocili vise sustava koji su trajali taman toliko koliko je trebalo da spickaju ono sto su "zaradili" prvobitnom akumulacijom... a tako ce biti i sada, jer pretvorbeno/privatizacijska "prvobitna stecevina" je uskoro pri kraju, sad joj treba jos malo dodati da opstane vlast.. kad se i to sprcka i upropasti onda ide kolaps, pa ponovo promjena politike, pa onda opet najnovija prvobitna akumulacija uz sve svoje pratece pojave.. koje nikad nisu ugodne po prosjecne gradane i drustvo..

toliko puta radimo isto i to je naprosto glupo.. sto je najgore ponovo nitko ne vidi da se dogada potpuno isto zapakirano u drugu sarenu foliju..

zato i jest hrvatska tu gdje i je.. za razliku od neke tamo njemacke ili svedske ili svicarske.. koje su imale jednu prvobitnu akumulaciju na pocetku stvaranja kapitalizma u pretproslom stoljecu, za razliku od nas koji to svako malo radimo.. pa smo valjda navikli da je ta akumulacija jedini nacin zarade a ne rad i stvaranje... glupo u toj prici jest sto drustvo svaki put ostane zakinuto, sto za imovinu sto za razvoj civilizacije a posebno nekog gradanskog drustva

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

zato i jest hrvatska tu gdje

zato i jest hrvatska tu gdje i je.. za razliku od neke tamo njemacke ili svedske ili svicarske.. koje su imale jednu prvobitnu akumulaciju na pocetku stvaranja kapitalizma u pretproslom stoljecu, za razliku od nas koji to svako malo radimo.. pa smo valjda navikli da je ta akumulacija jedini nacin zarade a ne rad i stvaranje... glupo u toj prici jest sto drustvo svaki put ostane zakinuto, sto za imovinu sto za razvoj civilizacije a posebno nekog gradanskog drustva

Akumulacija kapitala je legitimna ako je realizirana na kreiranju dodatne vrijednosti, a ne na pljacki. Ako je utemeljena na pljacki , igrom slucaja ne postoji razlog da se takav tip akumulacije proizvoljno ne ponavlja, odnsono da se osigurava kontinuirana politicka kriza dokle god je to modus akumulacije kapitala. Sta god krimosi bliski vrhu tvrdili, njihovo stanje nije odrzvivo.

Tko je glasao

gale previdio si jednu rijec

gale previdio si jednu rijec : prvobitna

to pise u komentaru a ne akumulacija kao takva..
za nase prilike i vrlo jasna, svaki put bazirana na nekoj drzavnoj otimacini nacionalizaciji, eksproprijaciji, ovrsi, strateskom ineteresu, privatizaciji, pretvorbi.. i ta zadnja rijec je mozda najbolja..

jer sve to jako slici na zeca i sesira i razne pretvorbe istog u golubicu il dvje.. dok svi ne nestanu..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Ako ekipi ne pase ova

Ako ekipi ne pase ova prvobitna, napravit ce novu prvobitnu. Pobogu, nije nam ovo ni prva ni zadnja prvobitna akumulacija kapitala.

Tko je glasao

zato i jest hrvatska tu gdje

zato i jest hrvatska tu gdje i je.. za razliku od neke tamo njemacke ili svedske ili svicarske.. koje su imale jednu prvobitnu akumulaciju na pocetku stvaranja kapitalizma u pretproslom stoljecu, za razliku od nas koji to svako malo radimo.. pa smo valjda navikli da je ta akumulacija jedini nacin zarade a ne rad i stvaranje... glupo u toj prici jest sto drustvo svaki put ostane zakinuto, sto za imovinu sto za razvoj civilizacije a posebno nekog gradanskog drustva

Akumulacija kapitala je legitimna ako je realizirana na kreiranju dodatne vrijednosti, a ne na pljacki. Ako je utemeljena na pljacki , igrom slucaja ne postoji razlog da se takav tip akumulacije proizvoljno ne ponavlja, odnsono da se osigurava kontinuirana politicka kriza dokle god je to modus akumulacije kapitala. Sta god krimosi bliski vrhu tvrdili, njihovo stanje nije odrzvivo.

Tko je glasao

proglasenje vrsi manjina na

proglasenje vrsi manjina na vlasti bez da ikog ista pita.. i ovaj zakon je time protuustavan jer vlasnistvo nije nepovredivo.. a i da nije (ako grijesim po pitanju prava) ostaje logika koja kaze da vlasnika nitko nista ne pita, da je namjesnik/upravljac taj koji odlucuje kao i da je taj upravljac/namjesnik sebi uzeo za pravo proglasenjem strateske vaznosti razvlascivati i javno i privatno kako mu se taj cas sprdne..

Nepovredivost vlasnistva je floskula koja sluzi ideolozima kapitalizma i socijalizma da drve po svom.

U realnosti nema drzave koja ce staviti ideju vlasnistva ispred javnog dobra, a sam koncept eksproprijacije to osigurava. Pokazalo se naime da ako neki kapital nije u skladu sa javnim dobro, da takav kapital nema politicku zastitu (a tko bi ga pobogu stitio?).

Kapital tako moze funkcionirati kako u RH tako i naokolo samo ako je u skladu da javnim dobrom, odnsono ne postoji samovolja vlasnika koliko god se knjiski pilalo kako to jeste slucaj .

Tko je glasao

Dakle, ti bi to na

Dakle, ti bi to na referendum?

Meni se misao svidja. Kako je sa ostalima?

Tko je glasao

da, ja bih zabranila prodaju

da, ja bih zabranila prodaju iznajmljivanje i sve slicno tome manjini na vlasti bez

sirokog konsenzusa, 2/3 vecine, referenduma za vece stvari i slicno..

odnosno rado bih kad bi postojalo ogranicenje upravljanja manjini na vlasti na upravljanje...a li ne i na rasprodaju..

to bi odgovaralo i ustavu koji kaze da je vlasnistvo nepovredivo (kad pogledate ustav vrlo je uociljivo kako je vlasnistvo nepovredvo a bez navedenog vlasnika, dakle vazi i za javno i za privatno)

sto bi po meni trebalo znaci da upravitelj, sto politicari odnosno vlast jest, nije i vlasnik, dakle nema pravo na prodaju vec na upravljanje.. zasto su si oni uzeli pravo na rasprodaju ja ne znam, ali to je fakt. meni se cini da upravitelj ne bi smio imati takve ovlasti bez prethodne suglasnosti vlasnika. meni se cini da jedan zbrda zdola donesen dokument kao ovaj o strateskim investicijama ili oni prije koji su doveli do rasprodaje onoga sto je vec odavno prodano, nisu u skladu sa ustavom.. naprosto zato jer ne postuju clanak sa vlasnistvom.. koje ispada vrlo povredivo jer ga rasprodaje hiroviti politicar bez da pita stvarnog vlasnika za suglasnost.

zato mislim da bi politicari na vlasti trebali imati obavezu upravljanja drzavnom imovinom i u prakticnom smislu zabranu prodaje te imovine jer oni nisu vlasnici.

posto se tu radi o javnom, da li bi prodaju (dugogodisnju koncesiju sto dode na isto) odobravao sabor sa velikim postotkom (kao za orgonske zakone ili cak vise do 95%) ili bi za takve poteze bio potrebena referendum.. ne znam sto bi trebalo, ali ovako kako je danas je suludo postavljeno..

netko dode na vlast na stranackoj listi i rasproda cijelu drzavu jer mu se cini da ne zna s njom upravljati uspjesno.. i onda moze fino otici i dati ostavku.. za citav posao mu je dovoljno dva tri mjeseca vlasti ili godinu dana.. i vuk magare pojeo.. a vlasnik ostaje i bez magareta i bez vuka... koji je nekaznjen odleprsao ili postao novi stvarni posjednik..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

kad pogledate ustav vrlo je

kad pogledate ustav vrlo je uociljivo kako je vlasnistvo nepovredvo
... a kada se još malo bolje pogleda Ustav onda se može pronaći i članak 50. koji kaže:
Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.
Hajde idemo referendumski tražiti da se ova odredba u ustavu ukine, zašto ne? Ali onda će nove ceste u Slavoniji vijugati ko u švicarskim alpama.

Tko je glasao

oprečnosti

Najlakše je reći "dolje!" Ili "živjelo!" Naravno da su javna dobra bitna. A bitno je i državno vlasništvo.

Ali što u slučaju kada, npr., država ima - Narodne novine (mislim na tiskaru), AKD - Agencija za komercijalnu djelatnosti (tiskaru) plus recimo Željezničku tiskaru plus recimo Tiskaru Vjesnik... (tiskare u vlasništvu gradova neću niti spominjati)...

Čemu u kapitalizmu služe recimo ove četiri tiskare u državnom vlasništvu, koje se pritom najnormalnije javljaju na komercijalne natječaje, a zahvaljujući godišnjim ugovorima poslova s državom, konkuriraju privatnom sektoru. Što to RH tiska od takve državne važnosti da su joj potrebne četiri državne tiskare? Novac? Putovnice? Mjenice? - Ok, evo, dovoljna je jedna, recimo AKD.

Ako se donese "zabrana trajbanja državnog vlasništva" - tko će plaćati hladne pogone ovih tvrtki? Raznih drugih tvrtki u državnom (ehm, šatro našem) vlasništvu?

Tko je glasao

e pa fino da si to napisao i

e pa fino da si to napisao i jos jedan razlog da se prijedlog koji sam napisala ozbiljno uzme u razmatranje..

jer

ovo sto si napisao znaci da svakom od nas drzava pod nekim opravdanjem koji daje kasta na vlasti koja u principu odgovara samo sebi te propisuje pravila, moze oduzeti privatno vlasnistvo a nakon toga ga prodati ili iznajmiti nekom trecem..

dakle, nasi zakoni zbog neogranicavanja upravitelja ...

rade mogucu ne samo rasprodaju sada poznatog drzavnog i javnog vec i oduzimanje privatnog kako bi se kao drzavno-javno kasnije prodalo vec nekom odabraniku manjine na vlasti..

hvala rupert na napomeni, bilo je vazno uociti i tu jos jednu nelogicnost u regulaciji moci politicara

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ovo sto si napisao znaci da

ovo sto si napisao znaci da svakom od nas drzava pod nekim opravdanjem koji daje kasta na vlasti koja u principu odgovara samo sebi te propisuje pravila, moze oduzeti privatno vlasnistvo a nakon toga ga prodati ili iznajmiti nekom trecem..
Evo zbog čega se grozim referenduma! Totalno smo neupućeni ali imamo svoje mišljenje - idemo ta referendum, juuuriiiš drugovi!
Zakon o izvlaštenju koji je donesen 1994. godine propisuje svrhu i proceduru izvlaštenja. Bilo je nekih izmjena, ali suština je ostala ista već 19. godina što znači da "kasta na vlasti" sama sebi ne propisuje pravila. Osim toga, u članku 2. piše da izvlaštenjem korisnik izvlaštenja stječe pravo koristiti nekretninu u svrhu radi koje je izlvaštenje izvršeno. Dakle, i tvoja tvrdnja kako si vladajuća kasta izvlašćuje, a nakon toga prodaje ili iznajmljuje nekom trećem također neinformirano lupetanje.

Tko je glasao

apsolutno nije.. imamo

apsolutno nije..

imamo pomorsko dobro i brodogradilista, sa svojim zemljisnim vlasnistvo i sa onim danim u koncesiju..

imamo autoceste otkup i sada ideju davanja u koncesije

imamo jos sto raznih sitnijih dogadanja.. izvlascenja pa preprodaje, pocevsi od hep-a, hrvatskih suma.. voda, distribucije...

sutra ce biti jos toga..

ne samo pretvorbe danas javnog u necije privatno, vrlo vjerojatno strano vlasnistvo za vece zahvate.. vec i sitnog, malog privatnog vlasnistva.. koje ce prvo postati drzavno, lokalno, gradsko.. da bi kao neisplativo bilo predano dalje..

taj zakon sam po sebi ne sprecava naknadnu prodaju oduzetog po nekoj vaznoj svrsi jer ta svrha prestaje kad manjina na vlasti odluci da je nema i javlja se kad manjina na vlasti odluci da ju ima..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

imamo autoceste otkup i sada

imamo autoceste otkup i sada ideju davanja u koncesije
Da stvarno, kada se autocesta da u koncesiju onda više neće "koristiti nekretninu u svrhu radi koje je izlvaštenje izvršeno". Koncesionar će na njoj početi saditi krumpir.

Tko je glasao

nebitno je sto ce

nebitno je sto ce koncensionar raditi.. u pitanju koje ja postavljam...

stvar je u tome da je koncesionar dobio pravo raditi na nasem tj. drzavnom vlasnistvu bez da nas je itko ista pitao... bez da postoji konsenzus politike..

i o dodjeli neke koncesije je odlucila manjina na vlasti..

sto u praksi znaci maksimalno je potrebno odluka vlade, 76 tj. pola ljudi u saboru.. ili u prijevodu i praksi ... par ljudi (par citaj nekolicina) u vrhu neke stranke koja je na vlasti..

i to je nedopustivo..

a sto se tice koncesionara on koncesijom dobija prava skoro pa jednaka vlasnistvu, sto znaci da ti propisuje i cijene koristenja, sto jos dalje znaci da si mu komunikacijski kanala drzave (sto je vrlo bitna stvar) dao na izvolte.. te sa tim sto je dobio od te nekolicine na vlasti dirigira robno - trgovinsku razmjenu unutar drzave kao i promet ljudi...

ja sam posve sigurna da to nije u javnom interesu, kao sto nije ni u javnom interesu dati koncesionaru vode, energente ili bilo sto drugo sto je od strateske vaznosti za opstojnost zivota ljudi u drzavi.. pogotovo zato jer je to nase vlasnistvo koje je dano a bez da nas je netko o tome ista pitao..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

hocu ti reci da ako se zelimo

hocu ti reci da ako se zelimo samoubiti onda to moramo sami i odluciti a kad
istu odluku u nase ime ima mogucnost donjeti par ljudi samo zato jer su na vlasti trenutno onda je to naprosto ubojstvo u najboljem slucaju iz nehata ako ne i sa predoumisljajem.

zakoni ne bi smjeli dati takva ovlastenja odabranom upravitelju..

a to nije ni u skladu sa ustavom

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

OK, imamo ekipu iz RU koja ce

OK, imamo ekipu iz RU koja ce pokrenuti ponovno prikupljanje potpisa za nova referendumska pitanja.

Kakva pitanja moraju biti da bi ste podrzali peticiju? Imate li ideju sto bi vas moglo privuci?

ODD izgleda da ima odredjene nedostatke, ali postoji li prostor koji bi se dao iskoristiti?

Izuzev uvrstenja definicije braka, jeli .-)

Tko je glasao

ODD izgleda da ima odredjene

ODD izgleda da ima odredjene nedostatke ...
Određene nedostatke? Ma ti si, Gale, danas baš zajebantski raspoložen. A jučer si napisao ovo:
Pobogu, na ovom sajtu koji bi kakti trebao biti barem zeru politicki kultiviraniji od ostatka drustva
Dakle, ako je promaklo tvome politički kultiviranijem oku, prije dva i pol desetljeća raspao se jedan dugotrajan i vrlo bolan društveni eksperiment koji se u raznim varijacijama temeljio upravo na ovome što kao inovaciju u politički život želi unijeti referendumski ustanik Mihajlović. A raspao se zato što nije funkcionirao!
Npr. ona budalaština o jednakoj plaći zvala se nekada "uravnilovka" i komunisti su je napustili u vrlo ranoj fazi jer se pokazala neučinkovitom i kontraproduktivnom. A u pokušaj uništavanja međunarodnih odnosa i totalnu izolaciju koja bi bila posljedica Mihajlovićevih genijalnih zamisli upustila se samo Sjeverna Koreja. Rekli su Rimljani, povijest je učiteljica života, ali što vrijedi i najbolja učiteljica ako su učenici glupani.

Pored toga, onaj detalj o postavljanju ministra pravosuđa od Visokog suda (btw. wtf je Visoki sud?!) značio bi potpuno redefiniranje trodiobi vlasti, ali ne vidi se čime bi to bilo zamijenjeno.
Tu su onda i natruhe teorije zavjere o zlim centrima moći i "kemijskoj medicini", pa lijepe želje o proračunu i besplatnom školovanju itd. itd. A najbolje od svega je što ni Mihajlović u to sve ne vjeruje pa predviđa punu uspostavu i financiranje pučkih kuhinja.

Osim sadržajne nakaradnosti, tekst je i metodološki neuravnotežen pa se jednako bavi "strateškim" pitanjima kao što su preustroj državne uprave i "taktičkim" pitanjima kao što su pučke kuhinje i vodovodne mreže .

OK, imamo ekipu iz RU koja ce pokrenuti ponovno prikupljanje potpisa za nova referendumska pitanja.

I sada bi trebalo ove političke analfabete podržati i dati im ideju da ponovo skupljaju potpise za neku novu idiotariju kao što je bio onaj prethodni referendumski ustanak. Valjda ih je osokolilo kada su od Markićke vidjeli da se baš za svašta može prikupiti dovoljno potpisa, pa što i oni ne bi još jednom probali. Zar je tvome politički kultiviranijem oku nakon ove posljednje referendumske inicijative promaklo da je u današnjim uvjetima u Hrvatskoj referendumska demokracija put u paralizu društva, a ne alat za poboljšanje demokratskih standarda?

Tko je glasao

I sada bi trebalo ove

I sada bi trebalo ove političke analfabete podržati i dati im ideju da ponovo skupljaju potpise za neku novu idiotariju kao što je bio onaj prethodni referendumski ustanak. Valjda ih je osokolilo kada su od Markićke vidjeli da se baš za svašta može prikupiti dovoljno potpisa, pa što i oni ne bi još jednom probali. Zar je tvome politički kultiviranijem oku nakon ove posljednje referendumske inicijative promaklo da je u današnjim uvjetima u Hrvatskoj referendumska demokracija put u paralizu društva, a ne alat za poboljšanje demokratskih standarda?

Osobno sam veliki zagovornik referenduma kao oblika decentralizacije moci s jedne strane (sto je demokratizacija drustva), te uvodjenja sire drustvene odgovornosti s druge strane (sto ukida populisticku shemu da su oni na vlasti za sve krivi).

Jasno, nisam zagovornik direktne demokracije, s obzirom da je ista zapravo bizarna kao koncept, ali da politicko drustvo ne moze funkcionirati bez odraslih građana, ne moze. A da bi građani odrasli, mora im se dati prilika da odrastu.

Nu, ekipa ce pokretati nova pitanja, a ono sto se meni cini je postoji li pitanje koje je vrijedno spomena i moze li ga tko artikulirati. Osobno sam siguran da postoji, a sad gdje je taj netko, ne znam, al zato pitam.

Tko je glasao

Nu, ekipa ce pokretati nova

Nu, ekipa ce pokretati nova pitanja, a ono sto se meni cini je postoji li pitanje koje je vrijedno spomena i moze li ga tko artikulirati. Osobno sam siguran da postoji, a sad gdje je taj netko, ne znam, al zato pitam.

Ovo je zaista komično. Idemo tražiti pitanje koje bismo mogli staviti za referendum. Meni je logičnije da referendumsko pitanje nastane kao posljedica potrebe neke društvene skupine koja ne može svoj cilj ostvariti na drugi način. (Vidi pod "U ime obitelji" - nebitno jesu li razlozi istovjetni proklamiranima ili se radi o političkoj igri.)
Ovakav naopak pristup je zaista infantilan: sjedim kod kuće za kompjuterom, pijuckam pivo i grickam čips, a usput razmišljam (ili izmišljam) što mi je neophodno potrebno da o tome tražim podršku za referendum. Pobogu, referendum je izraz zrelosti društva, a ja ne želim živjeti u nezrelom društvu.
Ma dajte se uozbiljite.

Tko je glasao

Pretpostavljam da cemo se

Pretpostavljam da cemo se sloziti kako nam je drzava daleko od suvisle i funkcionalne. Ako cemo se sloziti, onda ces mozda razumjeti i moju interpretaciju situacije, a to je da zbog silnog nereda i kaotizacije odnosa ljudi vise ne znaju artikulirati jednu bitnu stvar.

Ova inicijativa ide u prilog toma da ekipa ipak pocne aktivno promisljati, sto izrazito postujem.

Tko je glasao

Pretpostavljam da cemo se

Pretpostavljam da cemo se sloziti kako nam je drzava daleko od suvisle i funkcionalne.
Nećemo. Prema politološkim kriterijima, Hrvatska je funkcionalna država. Uz određene manjavosti (nemogućnost kontrole cjelokupnog teritorija) bila je to čak i u ratu i ostala je i do danas. Također je i suvisla, ako pod tim pojmom podrazumijevamo određeni unutarnji sklad. Ali ako će nam politički analfabeti poput Mihajlovića definirati pojmove državne funkcionalnosti i suvislosti, onda smo i nesuvisli i nefunkcionalni.

Možemo raspravljati o subjektivnom doživljaju i o tome koliko je tko u takvoj državi zadovoljan svojim statusom i mogu li se određeni mehanizmi poboljšati. Unutar toga možemo razmatrati i razne legitimne akcije određenih interesnih skupina da se njihovo stanje poboljša. To su dobrodošle i nadasve poželjne inicijative za popravljanje stanja. Ali izlaziti u javnost s konglomeratom nerealnih i suludih ideja i izmišljati referendumske inicijative "l'art pour l'art" nije nikakav pokušaj sazrijevanja već ukopavanje u gluposti.

Mislim da je vrijeme da zaključimo raspravu (moj prvotni stav o Mihajlovićevoj budalaštini bio je da na tako nešto ne treba potrošiti ni sekunde i zato sam prvo vrlo kratko komentirao, ali me na kraju ipak ponijelo), pa ću reći da su za mene ovakve stvari vrijedne ismijavanja, a ne poštovanja. Radi se naprosto o tome da netko tko nije naučio note pokušava držati lekcije kako se dirigira.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci