Tagovi

Ombla - najkraća svjetska rijeka - nasilje ne prestaje


RECEPT (strpati eu poticaj u džep):
- Nekoliko prstohvata devastacije
- Jedna do dvije mitološke studije
- Jednu vladu i jednu oporbu, dobro izmiksanu
- Dobro očistiti od razmišljanja (paziti da ne ostane ni malo jer može sve propasti)
- Dvostruku mjeru EU poticaja
- Jednu nultu toleranciju na sve
- Dva zakona, desetak pravilnika i tri propisa
- Peći u dobro zagrijanoj pećnici što kraće

Od kraja 1964. Rijeka je zakonski zaštićena kao značajan krajolik, ali se propadanje nastavilo i doseglo vrhunac tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća. Vilina pećina, ulaz u spiljski sustav na 137 metara iznad Omble, arheološko je nalazište i zaštićena kao stanište šišmiša.
Unatoč svemu, Rijeka dubrovačka danas je ne samo napučen prostor, nego i odlagalište građevinskog materijala, olupina od vozila i svake krame, mjesto porušenih kuća i ljetnikovaca, prostor marine i raznih skladišta, područje koje je pretrpjelo zagađenja teškim uljima, itd. Samom izvoru je gradnjom vodocrpilišta, unutrašnjih kanala, preljevnog praga i smanjenjem prosječnog godišnjeg protoka za četvrtinu, promijenjena priroda i bitno oskvrnuta doživljajnost, a zbog ograde i nedostupnosti više liči na krug kasarne nego na jedinstveno svetište prirode. Tako, na određeni način, Ombla je potisnuta iz dnevne svijesti tamošnjeg stanovništva. Zbog toga se posljednjih godina vode političke borbe za ukidanje statusa zaštićenog krajolika.
http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/vlada-kao-bog-i-bogoubojica
Studija također skriva brojne negativne intonacije iz nevladina sektora, medija i stručne javnosti, osobito činjenicu da ju je odbio član Komisije za ocjenu studije svjetski ugledni hidrolog iz Splita dr. Ognjen Bonacci s obrazloženjem da bi HE Ombla mogla ostaviti brojne negativne posljedice ne samo po dubrovačko primorje nego i šire područje. Potom je izbačen iz Komisije, a u rješenju je napisano da je sam istupio. ….Na temelju toga rada je izrađivač studije, zagrebački Elektroprojekt, koji zbog takvog pristupa u stručnoj javnosti isprostituirao, zaključio kako nema bojazni za negativne utjecaje jer u središtu svjetskog podzemnog biodiverziteta, eto, nema rijetkih, endemičnih i ugroženih vrsta! To je obična glupost i laž zbog koje bi u suvremenim zajednicama autor završio na sudu za širenje lažnih informacija i uklonjen s odgovornih mjesta.
….Hrvatska nema razvijene alate da izračuna kolike bi štete donio ovaj projekt, ali možemo to usporediti s Plitvičkim jezerima koja su nekada razmatrana za hidrocentralu. Tko bi mogao izračunati sve izravne i neizravne gubitke koje bi Hrvatska doživjela da je taj ključni topos, koji je toliko jak da ga ne uspije zasjeniti ni cijeli turistički Jadran, postao gomila betona i metala?Kao i više puta do sada u ključnim trenucima, hrvatski obraz spasio je germanski prst sudbine, od političkih pritisaka preko uhićenja najvažnijih kriminalaca i plaćenih ubojica, koje Hrvatska još krije i ne da. Elem, njemački malakolog Hartwig Schütt (2000) pronašao je u uzorcima sedimenta u Rijeci dubrovačkoj ljušturice čak 23 vrste, pretežno podzemne – rijetke, endemične i ugrožene! Čak i jednog endemičnog slatkovodnog školjkaša zbog kojeg Hrvatska ima obvezu određivanja zaštićenog područja.
Potom je Nikola Tvrtković iz Prirodoslovnog muzeja istraživao za potrebe zaštite ugroženih šišmiša i ustvrdio da ondje obitava 55 vrsta od kojih 35 podzemnih, što sustav čini među najvažnijim u Hrvatskoj po biološkoj raznolikosti! Podsjetimo, u svijetu je poznato samo deset pećina s više od 25 podzemnih vrsta! I Tvrtković, kao i Hrvatsko biospeleološko društvo ustali su protiv Omble….Kad se to zna, onda ima dosta razloga sumnjati i u one podatke u koje nismo dovoljno upućeni, a to su negativne moguće posljedice seizmičkih aktivnosti, induciranje potresa izgradnjom akumulacija i opasnosti od klizanja padina na kojim su izgrađena susjedna naselja. Bonacci, međutim, u njima vidi realnu opasnost….Skandalozno je da je ovakav projekt prošao sve instance racionalnog odlučivanja. Sudeći po onome što smo čuli od krugova bliskih javnom Energetskom institutu Hrvoje Požar, njih nitko nije ni pitao. Zato je ova studija zapravo potvrda potpuno dezorijentirane vlasti, koja nije ni primijetila da umjesto kroz postupak upravnog pranja – studija ode pred europsko zakonodavstvo. Je li u pitanju nespremnost vlade u predizborno vrijeme priznati da je njezin glavni razvojni projekt obična budalaština ili je odraz stalne politike jarca na brvnu, sad je manje važno. Sad je jedino važno to da će studija proći češalj obzirne europske politike i da će, za očekivati je, jedina nova šteta biti blamaža hrvatske vlasti, što je već neka vrsta kulturnog obilježja i dijela našeg identiteta.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/147965/Nakon-10-godina-skrivanja-...

Znači da bi recept potpuno uspio treba se:

1. uništili krajolik,
2. ugrozili vode,
3. uništili dragocjene endeme flore i faune
4. izazvali seriju klizišta i potresa
5. ponoviti hrvatski brend – blamaža vladajućih
6. definitivno dovesti u pitanje sveučilište i bilo kakav stručni legitimitet cjelokupne hrvatske akademske zajednice

Tagovi

Komentari

Mogućnost prisustvovanja nije

Mogućnost prisustvovanja nije dobila novinarka portala h-alter i novinar t-portala koji su došli na lice mjesta kao deveti i deseti zainteresirani, no oboje su obaviješteni da će priopćenje sa sjednice biti objavljeno u četvrtak - stoji na kraju priopćenja kojega potpisuje Dijana Sušac, glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša. Donosimo reagiranje u cijelosti.
http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=22871#komentirano

Tko je glasao

Kako je prevarena hrvatska javnost: Skandal Ombla

Prema konzultantima EBRD-a, u prvih 25 godina rada HE Ombla HEP bi mogao vratiti tek 37,8 posto uloženog novca. Tu je procjenu HEP proglasio neutemeljenom
Uprava Hrvatske elektroprivede (HEP) zatajila je od hrvatske javnosti negativne rezultate Studije utjecaja izgradnje i rada HE Ombla na ekološku mrežu koju je napravila konzultantska tvrtka WSP.
Umjesto da je prihvatila stručno mišljenje konzultanata koje je sama angažirala skupa s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Uprava HEP-a na sve načine pokušava natjerati WSP da promijeni studiju o kojoj ovisi gradnja HE Ombla. Djelomice je i uspjela u tome, pa je WSP naknadno izmjenio dio svoje prvotne studije i to u dijelu koji se odnosi na opasnost od poplavljivanja Viline špilje.

http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/kako-je-prevarena-hrvatska-javnost--s...

Tko je glasao

Uopće nije upitno da

Uopće nije upitno da kriminalni i manje kriminalni i nekriminalni privatni interesi padaju na plodno tlo katastrofalne nebrige za javna i zajednička dobra. Isto tako je sigurno da je za njihovu realizaciju nužna sprega s politikom, odnosno, administracijom. Ipak, po mojem sudu, u Hrvatskoj ne postoji nikakva naznaka alternativnog, boljeg, produktivnijeg načina upravljanja javnim i zajdničkim dobrima. Kad bi postojale takve ideje i planovi, onda bismo danas imali odgovor na ministrov argument nezaposlenosti. I ne samo to, nego i na argument visine BDP-a, izostanka investicija, tehnološkog zaostajanja i ostalog što ovu i sve druge vlade tjera da, u nedostatku znanja i sposobnosti, posežu za najlakšim rješenjima kao što su bezumno raubanje i uništavanje javnih i zajedničkih dobra aka "poticanje strateških investicija". Zato treba što prije pokrenuti javnu raspravu o upravljanju javnim i zajedničkim dobrima i početi se samoorganizirati na lokalnoj razini radi njihova preuzimanja prije nego što to učine bjelosvjetski hohštapleri.

nemesis

Tko je glasao

Jesam li ovo dobro razumio;

Jesam li ovo dobro razumio; "organizirati se na lokalnoj razini radi preuzimanja javnih i zajedničkih dobara"

Tko je glasao

Jesi, jesi! Građani i

Jesi, jesi!

Građani i građanke imaju tri poluge za djelovanje: (1) Članak 4. stavak 1. Ustava: "U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom." (naglasak moj), (2) Članak 50. stavak 2. UstavA: "Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno oganičiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi." (nagalask moj) i (3) Članak 52. Ustava: "More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu. Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti."

Zagovaram samo-organiziranje građanki i građana na lokalnoj razini radi kontrole i ograničavanja raspolaganja javnim i zajedničkim dobrom od strane Vlade, kao prvi korak. Drugi korak (i to nazivam "preuzimanjem") bi morao biti kreiranje politike upravljanja javnim dobrima na lokalnim razinama koja bi osigurala njihovu zaštitu i korištenje na dobrobit stanovništva i okoliša i posljedično mjerljivo uvećanje javnog i zajedničkog dobra. Takve politike morale bi biti kreirane metodom deliberacije u participatornom (sudjelujućem) demokratskom procesu i ponuđene kao politička platforma za izjašnjavanje na lokalnim izborima.

Moje je mišljenje da se neće moći produktivno ići protiv ovog zakonskog prijedloga Vlade, ukoliko se ne pristupi ofanzivno. Defanzivni pristup civilnog društva, ukoliko se na njemu ostane, donosi poene udrugama, a stanje u zbilji ostaje nepromijenjeno. Štoviše, Vlada se zaklinje da ne želi ništa rasprodavati (davanje u zakup formalno nije prodaja, ali trajanje zakupa od 50 godina to defakto jest) i tu vidim manevarski prostor za intervenciju lokalne zajednice u korist građana i građanki (tipa obiteljskih ili zadružnih poljoprivrednih gospodarstava itd.).

nemesis

Tko je glasao

jasno je na što je kolega @2573 mislio kad naglašava rečenicu

uska ekipa je jako dobro organizirana na lokalnoj razini radi preuzimanja javnih i zajedničkih dobara
i tu se vrtimo već predugo
- tu oko ove uzurpacije "demokracije", odnosno prave uzurpacije javnih i zajednočkih dobara, u prevodu Varšavska je davno pala

http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=22183#.UQFHgvL4aAN
http://danas.net.hr/intervju-tjedna/intervju-tjedna-slaven-tolj-zele-ubi...

pa zato u što većem broju na javnu raspravu i referendum

http://dubrovacki.hr/clanak/47650/danas-je-javno-izlaganje-upu-a-sportsk...
http://h-alter.org/vijesti/hrvatska/pocinje-prikupljanje-potpisa-za-refe...

Tko je glasao

Jasno je to meni, @3103.

Jasno je to meni, @3103. Građanstvo se nalazi između Scile (vlade) i Haribde (lokalne uprave). Nekad uspijeva nahuškat jednu protiv druge (međusobno ograničavanje vlasti), ali najčešće uvijek strada upravo javno dobro. Javna rasprava i referendumsko izjašnjavanje je samo prvi korak. Bez konkretnih alternativnih projekata, vrijeme koje se tim akcijama bude dobilo brzo će proći.

nemesis

Tko je glasao

Sad čitam...

...pokušavaju organizirati referendum protiv golfa na Srđu...

Premda je Varšavska bila šamarčina demokraciji, građanima, pravdi, ljudskim vrijednostima, demostracija grube sile ... ... domaralizirajuća i demotivirajuća (na to i računaju), ne treba odustajati - kad tad će neki bastion silovanja prostora i građana pasti.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

popunjene KVOTE za proizvodnju struje

jel´ mi netko zna objasniti, ako imamo previše električne energije koja se dobija putem kolektora (i to onih stavljenih na krovove), zašto u podneblju gdje ima puno sunca treba graditi hidrocentralu Ombla?
http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/237254/Bum-solarnih-elektrana-...

Tko je glasao

Ognjen Bonacci:

Drastične promjene izgradnjom injekcijeske zavjese

Kontaktirali smo prof. emeritusa dr. sc. Ognjena Bonacci te smo dobili njegovo mišljenje koje prenosimo uz njegovo dopuštenje: "Gotovo sam siguran da se HE Ombla neće graditi jer je ako ništa drugo preskupa i daje malo energije (ustvari nitko nema pojma koliko će energije moći proizvoditi). U Hrvatskoj nema novaca za njenu izgradnju, a međunarodni investitori baš i nisu voljni svoj novac bacati u vjetar".

Navodimo još jedno stručno mišljenje prof. emeritusa dr. sc. Ognjena Bonaccia koje nam je poslao e-mailom: "Vezano s vašim javnim priopćenjem uputit ću vas na jedan veliki problem koji će posebno pogoditi vas iz područja Rijeke Dubrovačke, a o kojem do sada nitko nije vodio računa. Razumljivo je da se slobodno možete pozovete na mene (ako hoćete). Izgradnjom injekcijske zavjese drastično će se promijeniti cirkulacija slatkih voda u priobalju, posebno u samoj izvorišnoj zoni krškog izvora Omble. Zbog toga će doći do promjena u postojećoj prirodnoj ravnoteži slatkovodnog krškog vodonosnika i slane morske vode u tom nevelikom, ali gusto naseljenom i socijalno-ekološki posebno vrijednom prostoru. Vrlo vjerojatno će doći do prodora slane morske vode što će uzrokovati nesagledive ekološke, ali i druge (socijalne) posljedice."

Putem e-mail prof. emeritus dr. sc. Ognjen Bonacci poslao nam je članak objavljen u svjetski priznatom časopisu ECOHYDROLOGY u broju 2 od 2009. godine na stranicama 492-502. Naslov članka je "Negative impacts of grouting on the underground karst environment" (Negativan utjecaj injektiranja na podzemni krški okoliš). Autori rada su Ognjen Bonacci, Sanja Gottstein i Tanja Roje-Bonacci.

Prijevod SAŽETKA članka:

Injektiranje je postupak kojim se različita materija (injekcijska smjesa) ubrizgava u različite vrste prostora. Ovaj postupak ima širok raspon uporabe u modernom graditeljstvu posebno na krškim terenima već skoro 200 godina. Sastojci za pripremu injekcijske smjese uključuju pijesak, cement, glinu, punila, bentonit, asfalt, razne aditive i vodu. Gradnja brana na krškim područjima uvijek uključuje izvedbu velikih injekcijskih zavjesa. Tijekom njihove gradnje tisuće tona materijala se ubrizgavaju u krško podzemlje. Neki sastojci i kemikalije koji se koriste za pripremu smjese mogu biti toksični, neurotoksični ili kancerogeni te iritantni ili korozivi. Njihova uporaba je opasna i za ljude i za okoliš. Toksične komponente mogu zagaditi krške vodonosnike te mogu izazvati dugoročne opasne posljedice na krške podzemne vrste. I fizički i kemijski ovaj materijal brzo uništava podzemnu faunu i ubija ogroman broj rijetkih, ugroženih i endemskih vrsta. Ovo je izuzetno skup postupak iako, u mnogim slučajevima nije jako uspješan iz građevinske perspektive. Kad je gradnja injekcijske zavjese dovršena, hidrostatski pritisak na pregradu povećan je na najveću moguću razinu. Ovi visoki hidraulički pritisci ubrzavaju raspadanje ili širenje krških i međuslojnih pukotina ispod brane u različitom rasponu. Kao posljedica toga tijekom funkcioniranja brane mogu se povećati gubici vodne iz akumulacije. Ovaj rad donosi nekoliko primjera različitih negativnih utjecaja injektiranja materijala na hidrološki i ekološki režim krškog okoliša u Dinarskom kršu.

http://www.portaloko.hr/clanak/ognjen-bonacci-o-he-ombli-projekt-je-neiz...

Tko je glasao

Buduci da smo mi retardi i

Buduci da smo mi retardi i uporno moc dajemo u ruke onih koji ju svjesno zloupotrebljavaju - EU nam je jedina nada da cemo se sacuvati sami od sebe:

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/214714/Razotkrivene-hrvatske-ekos...

...trolove je najlakse neutralizirati ako ih se ignorira...

Tko je glasao

citat koji vrijedi za općenito:

Dokumentacija u ovom slučaju toliko je manjkava da cijeli projekt odmah treba stati dok se ne prikupe podaci, tvrdi službenik EK: 'Glavni problem – u usporedbi sa zahtjevima EU Direktive o staništima – jest u nepostojanju procjene o bilo kojem alternativnom rješenju, iako takvo rješenje postoji. U ovom slučaju, radi poštivanja zakona, Vlada Republike Hrvatske treba odmah zaustaviti IROPI postupak (IROPI, Imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa) i odbaciti sadašnji projekt sve dok se propisno ne ocijene održive alternative.'

Tko je glasao

HE Ombla je preštetna, ali za studiju bih sada tražio 10.000 eur

Još 1999. izbačeni ste iz Komisije za ocjenu studije utjecaja HE Ombla na okoliš nakon što ste ustvrdili da je projekt štetan. Koliko je štetan?
- Ne da je štetan, nego je preštetan. Sve piše u mojoj studiji i ja sam je htio javno braniti pred stručnom komisijom, ali nisu me htjeli ni saslušati. No, otkako je Čačić rekao da besplatno rade neznalice, sada bih tražio 10.000 eura za tu prezentaciju, jer su razni stručnjaci potrošili oko 100 milijuna na istraživanja oko Omble. Sada se spominje kako slične krške akumulacije postoje u Japanu, a ja sam radio s Japancima i znam da takve krške akumulacije, s takvim sistemom krških pukotina, ne postoje. Malo sam ljut i na ekologe koji stalno spominju šišmiše. Svaka čast šišmišima, ali ovdje su u pitanju ljudi i njihova sigurnost.

http://www.jutarnji.hr/ognjen-bonacci--navodnjavanje-je-za-nas-preskupo-...

Tko je glasao

Ako je ministarsko mjesto žrtvovano za spas Omble, isplatilo se

http://danas.net.hr/hrvatska/holy-vise-necu-nikome-pomagati
Tri revizora protiv Omble, jedan za
Kako je i njeno protivljenje izgradnji hidroelektrane Ombla spominjano kao njen kamen spoticanja, makar kad se govori o njenom slaganju s drugim članovima Vlade, odnosno Radimirom Čačićem, novinare je zanimalo i što je s revizijom njenog utjecaja na okoliš, koja još uvijek nije dospjela u javnost, unatoč protestima udruga za zaštitu prirode.
"Mi smo danas od Vlade dobili preporuku da mi to pustimo u javnost, pa će tijekom dana dobiti što je revizija odlučila po tom pitanju. Bila su ukupno četiri revizorska mišljenja, od koja su tri negativna, a jedno je pozitivno", odgovorila je. Na pitanje znači li to da se Ombla neće graditi, kazala je da Ministarstvo nije imalo alate da se zaustavi ovaj projekt, pa će "to biti politička odluka Vlade".
Upitana je i smatra li da se našla na putu HNS-ovcima koji su inzistirali na projektima poput Omble i elektrane Plomin, no kazala je da neće nagađati.

bit će zanimljivo kako će Vlada, sa prvim potpredsjednikom odlučiti....1:3

Tko je glasao

Čak i kad bi HEP pristupio

Čak i kad bi HEP pristupio tom problemu s kudikamo većom pažnjom, krški sustavi su mačak u vreći sve dok ih ne istražite do zadnjeg detalja, a ne kao Omblu, s tek kojim promilom njezine protežnosti. Kao da se HEP ne sjeća da je pri gradnji brane Sklope u Lici 1970. u podzemlje ulupao preko 10,5 tisuća tona betonske mase da bi začepio bezdane šupljine. Hidrogeolog-speleolog dr. Srećko Božičević svjedoči da je bio u timu speleologa koji su šest mjeseci u danonoćnim smjenama nadgledali injektiranje betonske mase u podzemlje. Ili na slivu Trebišnjice, kojoj pripada i Ombla: zatvoren je izvor Obod u Fatničkom polju kako bi se smanjilo plavljenje polja. Nakon prve snažne kiše, tlak u izvoru je porastao na desetak atmosfera, voda počela izvirati oko 100 metara poviše izvora, kućama obližnjeg sela počeli su tutnjati snažni lokalni potresi i pokrenuta su klizišta, tako da je jedini izlaz bilo miniranje betonskog čepa.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/184498/cemu-tajnovitost-oko-ekono...

Tko je glasao

Ja još ne mogu vjerovati

da će se doista ići u realizaciju tog projekta...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

8. ožujak 2012.| Suzana

8. ožujak 2012.| Suzana Varošanec
Ministrica okoliša tražila revizorsku ocjenu HE Ombla

Ministarstvo koje vodi M. Holy, kako doznajemo, lobira za to da se HE Ombla zamijeni s vjetroelektrana

Ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy očekuje da će od tri neovisna stručnjaka koji provode reviziju projekta HE Ombla uskoro dobiti zatražena revizijska mišljenja. "Na temelju toga u preporuci Vladi odredit ćemo se o projektu kao o ekološki prihvatljivom ili neprihvatljivom", kazala je Holy.
Kako doznajemo, iz njezine ekipe dolazi i prijedlog za Radimira Čačića, prvog potpredsjednika Vlade, kako bi se i bez podzemne HE Ombla, s manje rizika, ali dovoljno brzo, moglo doći do više struje. Neslužbeno doznajemo da će taj resor lobirati za ideju da se projekt HE Ombla zamijeni s više projekata vjetroelektrana. Čačić bi navodno to uskoro trebao vagati jer projekti kojima se postiže isti cilj u stadiju su visoke pripremljenosti - spremni za gradnju 2012. i u finišu izrade studije zaštite okoliša. Holyini ...

http://www.poslovni.hr/vijesti/ministrica-okolisa-trazila-revizorsku-ocj...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

čačićeva glavica sa vidljivim izrastom sjedih umorna od lupanja

umorio je onomad po Izraelu svojim (coningovim) "uspjesima" pa valjda sad svi plaćamo ceh za to golfom na Srđu
umorio je autoputevima, pa i za to plaćamo ceh
umorila nas je njegova glavica bahatošću svih vrsta, gaženjem ljudi kao trendom
umorio je podilaženju svih vrsta svima za svoje bahaćenje
osnovno ne poznavanje ekonomije
ne uvažavanje osnovnih postulata bliske mu struke, građevine, geomehanike....
umorio je nas i sebe.... dobro bi mu došao odmor u zatvoru zbog gaženja ljudi ... ovako, ljudski, mislim da bi mu to jako dobro koristilo zdravlju
umorna je ova zemlja od raznih spretnika, mmd je stvarno mala beba za njega, čista svetica

Studija također skriva brojne negativne intonacije iz nevladina sektora, medija i stručne javnosti, osobito činjenicu da ju je odbio član Komisije za ocjenu studije svjetski ugledni hidrolog iz Splita dr. Ognjen Bonacci s obrazloženjem da bi HE Ombla mogla ostaviti brojne negativne posljedice ne samo po dubrovačko primorje nego i šire područje. Potom je izbačen iz Komisije, a u rješenju je napisano da je sam istupio.

Tko je glasao

tko je Ognjn Bonacci?

http://www.index.hr/vijesti/clanak/bonacci-izabran-za-voditelja-hidrolos... http://www.casopis-gradjevinar.hr/dokumenti/201111/10.pdf U obrazloženju nagrade istaknuto je da je prof. dr. sc. Ognjen Bonacci rođen 1942. u Bugojnu u Bosni i Hercegovini. Gimnaziju je polazio u Zagrebu, a potom je 1961. upisao studij građevinarstva na Arhitektonsko- građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1965. na hidrotehničkom smjeru Građevinskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1966. zaposlio se u Direkciji za Savu u Slavonskom Brodu, a 1967. nakon odsluženoga vojnog roka godine u Direkciji za Savu u Zagrebu. Magistrirao je na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu 1971., a doktorirao 1976. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu počeo je raditi 1970., a 1974. se vraća u Direkciju za Savu. Od 1976. do danas radi na Građevinskom fakultetu, danas Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Objavio je više od 450 znanstvenih i stručnih radova, a od toga je 96 radova objavljeno u časopisima koji se referiraju u svjetskim bazama podataka (40 radova koji se navode u Web of Science i 66 u Scopusu). Značajka je njegova znanstvenog rada interdisciplinarnost jer je uspio uspješno povezati inženjerske principe s geofizičkim, hidrogeološkim, geološkim, ekološkim i klimatološkim spoznajama. O tome posebno svjedoči četrdesetak radova objavljenih u vodećim svjetskim časopisima za geologiju, hidrogeologiju, klimatologiju, hidrauliku, hidrologiju i zaštitu okoliša. U posljednje je vrijeme kao prvi autor objavio nekoliko iznimno važnih radova među kojima se ističu radovi u časopisima Hydrological Processes, Environmental Earth Sciences, Ecohydrology, Environmental Geology, Engineering Geology, Hydrological Processes i Acta Carsologica. Teme se uglavnom odnose na hidrologiju krša, gubitke vode u spremnicima u......Profesor Ognjen Bonacci je među vodećim svjetskim stručnjacima iz područja hidrologije krša. Njegova knjiga o krškoj hidrologiji (Karst hydrology with special reference to the Dinaric karst), izdavača Springer Verlaga, udžbenik je na brojnim sveučilištima u svijetu (SAD, Meksiko, Španjolska, Italija, Švicarska i sl.). Iscrpno se bavi izučavanjem oborina kao glavnog pokretača svih hidroloških procesa, što je 1993. obradio u knjizi Oborine glavna ulazna veličina u hidrološki ciklus
Tko je glasao

he Ombla - samo 68 mw .... cijena

http://portal.energetika-net.com/komentar/ombla_i_plomin

dakle, zbog mizernih 10% snage HE Omble u odnosu od npr termocentrale Plomin, zahvaljujući linku koji je dala @luna - ne mogu a da ovo i ovdje ne napišem:

totalni idiotizam

jasno je zašto se treba dizati u nutar brda razina vode za cca 200 m, ugrožavati seizmika, okoliš, flora i fauna - zbog "investicije" kojom se opet hektolitrima ravnim toj vodi u akumulaciji ispire sve živo i neživo, uz vrlo bezobraznu, uvredlljivu doskočicu ministrici Mireli Holy da ne zamara svoju glavicu ekonomskim temama ... ovo je zbilja pravo SRANJE

Tko je glasao

A koja je bila ono spika oko kukuriku pred izbore...

Nešto kao... kukuriku ima znanje, ljude i infrastrukturu... toga sam se i bojala!

(Moly Holy, da ima muda, kao što nema, dala bi mandat na raspolaganje zbog ovog incidenta)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

mene zanima što će smisliti

mene zanima što će smisliti Vesna na ovaj seksizam - možda je to tako uobičajeno u stranci koja maše sa eu?

ali ovo sa 68 Mw me zbilja dotuklo
to je stvarno ispod zadnje razine
bolesno do bola

a tamo@zaphod kukumače o znanosti na pollitika.comu

hazu = sanu (ona sa memorandumom), kad ovo može sa Omblom proć ovako

Tko je glasao

e vidiš brale

... da je važno, bez obzira koliko katastrofalan zakon izborni bio, da su se pojavile neke male stranke kao realni favoriti - pa i lesar neće moći drijemati u fotelji a i nitko drugi
prvi potez:
izmjena izbornog zakona, jer bi im se moglo obiti o glavu
a ovo sve, ne smiju niti zucnut, ako misle u kratkom bremenu koliko toliko kormilariti

ovaj dogradonačelnik je uspio kad je dospio do čačićeve strančice, do tada nix ... pa mora zahvaljivati... ne gledam na to prijeteće...
arhitekti moraju prostorno planiranje uzeti u ruke jer oni su jedini koliko toliko izučeni u njemu, ali ne na način da suknjicu dignu kako vjetar puše, nego da sjednu za stol, otfikare red-carpet pojave koje već pola stoljeća se slikaju po špici i institucijama u špicenim
novi ljudi za novo vrijeme, prozirno, jasno i glesno: strategija, planiranje pa tek onda građenje

Tko je glasao

I ovo su obećali...

"Dakle, iako su ukidanje "suludog zakona o javnim ovršiteljima" tijekom kampanje najavili budući ministar policije Ranko Ostojić, kao i potpredsjednica Vlade Milanka Opačić koja je obećala promjene zakona - povratka na sustav sudske ovrhe neće biti. Čak je i Milanović, komentirajući zakon, kazao da "nije Hrvatska Teksas", no nije ni daleko od toga. " - http://danas.net.hr/hrvatska/page/2011/12/13/0029006.html

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Samo jedno malo potsjećanje na obećanje koje je nova Vlada dala

odnosno njihov odgovor zelenima:
http://www.kukuriku.org/plan21/pitanja-i-odgovori/he-ombla/
Samo jedno pitanje: Ombla.
Dosta je birtijašenja, teroriziranja od strane budaletina prvog reda, kriminalaca, ljudskog otpada i okota svake vrste. Stvarno je dosta!
Jeste li spremni odgovarati, i to na najozbiljniji način?
Poštovani,
u vezi Vašeg pitanja, pretpostavljamo o sudbini projekta HE Ombla, naglašavamo da su studija ekonomske isplativosti, kao i studija utjecaja na okoliš za ovaj projekt nedavno pokazale da projekt nije ni ekonomski racionalan, a ni ekološki prihvatljiv. Nedavne najave HDZ-ovih dužnosnika o prodaji tzv. tehničke vode iz HE Ombla arapskim zemljama tumačimo kao želju vladajućih stranaka da projekt HE Omble pokažu ekonomski isplativim. Stranke Kukuriku koalicije ne podržavaju projekte koji su upitni iz ekonomskih i ekoloških stajališta.

Tko je glasao

pred par dana sam citala

pred par dana sam citala izjavu ili cacica ili grcica, ne sjecam se tocno da ombla ne dolazi u obzir.. dakle za sad je ok.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao
Tko je glasao

bilo je "vrlo romanticarski"

bilo je "vrlo romanticarski" ocekivati pomoc za vlastitu glupost od EBRD-a..

na koncu ona nije ni uslijedila, a da je bilo bi to jednako lutrijskom zgoditku.. Takve sulude projekte moramo sami zaustaviti i to na vrijeme..

kasnimo jako, no jos nisu istjerali sismise.. treba se i dalje truditi da se taj projekt zaustavi..

nitko nam nece pomoci zaustaviti vlastiti idiotizam ako ga sami ne sprijecimo

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Ombla je pala

U sjeni predizborne tragikomedije koja zabavlja naciju, tiha voda brege dere!

EBRD konačno presudio Ombli
Organizacije civilnog društva reagirale su na odobravanje kredita HEP-u za izgradnju HE Ombla u Dubrovniku: Europska banka za obnovu i razvoj kreditira uništenje krškog ekosustava rijeke Omble! - http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/ebrd-konacno-presudio-ombli

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

sad u slomu eura i tim vele-EBRD odgovara sve

Potpuni nesposobni skup opasnih likova koji investicijom smatra uništavanje i potrošnju samo da bi stvorilo takvu sliku dok hapaju za svoje račune i strančice, radom smatraju baljezganje u nekim foteljama, nesposobni idioti kojima je sjedenje u tim foteljama guzičarski i jedinstveni oblik preživljavanja, tupi paraziti, zadnja baba sa sela zna voditi suvisliju ekonomiju, zna paziti stoku, zasaditi i posijati, zna što znači zajednički put, što rijeka, što livada, pitka voda .... vjerovatno bi znala naslutiti što znači unutar nekog brda ako se razina vode ponornice podigne stotinjak metara.....
Riječ je o ljudima koji nisu tehnokrati, nego zapravo duboko nepraktični romantičari. Oni su, da ne bude zabune, posebno dosadna vrsta romantika, koji se izražavaju suhoparnom prozom, a ne poezijom. A stvari koje oni traže za ostvarenje svojih romantičnih vizija su često okrutne, naročito prema običnim radnicima i njihovim obiteljima. No ostaje činjenica da su njihove vizije utemeljene na snovima o tome kakve bi stvari trebale biti, umjesto kakve doista jesu', piše Krugman te nastavlja: 'Da bismo spasili svjetsku ekonomiju, moramo srušiti ove romantičare s njihovih pijedestala.'
http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/161195/Nobelovac-Krugman-Euro-su-un...

Tko je glasao

a centralnoj banci direktno:

Krugman naročito proziva Europsku centralnu banku (ECB) za nerealno ponašanje, 'koja bi trebala uskočiti da prekine mračni krug financijskog urušavanja država', a ona se i dalje drži mantre 'kako će stabilnost cijena sve srediti'.
Zaključak je da novi europski moćnici trebaju 'hladnom analizom' donositi odluke, a ne oslanjati se na 'iskrivljavanja ideologa i političkih sanjara, koji se prave da su tehnokrati'. Takve je pak potrebno raskrinkati, piše na kraju Paul Krugman.

Tko je glasao

stvarno izjava na rubu pameti

Izjava na rubu pameti: 'Ako nećemo vjerovati HEP-u i našim institucijama, kome onda treba vjerovati?!'
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/154202/HEP-ov-rat-protiv-struke-i...

Tko je glasao

Da osvježimo

"Sliv Ombla je tek manjim dijelom na području Hrvatske, a većim na području BiH. U takvim okolnostima mora doći da suradnje država, što do sada nije bio slučaj. U Sarajevu je s predstavnicima Europske banke 17. studenoga održan sastanak više ministarstva, vodoprivreda, elektroprivreda, stručnih i nevladinih organizacija. Na njemu je istaknuto da bosanskohercegovačka strana do sada nije upoznata s planovima Hrvatske u vezi s Omblom "
"Za jednu financijsku ustanovu manje je važna isplativost projekta sa stanovišta korisnika kredita. Najvažnije je da je klijent jedna državna firma čije će sve financijske dubioze – narod pozlatiti"

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/161963/Zasto-Europska-banka-podrz...

Tko je glasao

tabu teme

Bosna i tektonski poremećaji

http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=15688
Europska banka za razvoj izdala je priopćenje u svezi kredita za izgradnju HE Ombla. U priopćenju među ostalim stoji kako se kredit od 123 milijuna eura neće aktivirati dok se ne napravi zadovoljavajuća studija biološke raznolikosti i plan upravljanja okolišem Omble.

Tko je glasao

ebrd i Ombla

http://www.index.hr/vijesti/clanak/ebrd-vladi-i-hepu-ako-zelite-da-vam-s...

ima zanimljiv naslov, ali u tekstu ne pise bas nesto o tome

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Upravni sud:

"Područje zaštite okoliša kao općeg dobra, zahtijeva osobitu transparentnost svih postupaka koji mogu rezultirati odobravanjem zahvata koji utječe na okoliš pa je odluke koje se u takvim postupcima donose, potrebno podrobno obrazlagati"
http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/golf-pao-na-upravnom-sudu

Tko je glasao

Krasna rečenica. Iako, sve

Krasna rečenica. Iako, sve odluke koje se u upravnim postupcima donose potrebno je podrobno obrazložiti.

Tko je glasao

to je osjetljivo

jer će se osim mmd raskrinkati i ostali učesnici sustavnog nasilja
Pri donošenju pozitivne ocjene Studije utjecaja na okoliš nisu naime uzeta u obzir sva mišljenja članova Povjerenstva za ocjenu studije, iako su se čak tri člana Povjerenstva, koji su sudjelovali na trećoj sjednici Povjerenstva, protivila ocjeni da je Studija prihvatljiva za okoliš.
a nemar i uzgajanje zapuštenosti sa pogledom u svijetlu i izvrsnu budučnost tih vizionara je već izlizana stvar:
"Mi smo ovdje već dugim godinama žrtve nemara, stoga nemamo povjerenja ni u Vas ni u državne institucije, mi od devedesete ovdje nismo vidjeli nikakvog napretka. Vodovi su stari 70 godina, vi ih ne mijenjate, a gradili biste ovakvu elektranu", kazao je jedan od prisutnih građana te naveo primjer Javne garaže, čije gubitke će na kraju pokrivati građani Dubrovnika, a studija konzultanata EBDR-a također je pokazala kako garaža neće biti isplativa, no političari su to zanemarili.
"Seriju projekata koja se u posljednje vrijeme planira na našem području možemo slobodno nazvati udruženim zločinačkim pothvatom od TS Bosanka, do mosta na Pelješcu i prirodno je da su ljudi skeptični kad ih jedna državna firma, koja je moralno opterećena hipotekama afera, uvjerava kako će sve biti savršeno. U slučaju da nešto pođe po lošem, tko će preuzeti odgovornost. Hoćete li vi gospodo po drevnom japanskom običaju izvršiti harakiri ili po drevnoj hrvatskoj navadi spremiti pidžamu i poći u sanatorij, a glasnogovornica će nam reći kako nije bila upućena u sve detalje", pitao je Stijepo Rudenjak.

http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=14993

Tko je glasao

he .. konacno !

he .. konacno !

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

svjetlo dana

tri mjeseca presuda nije ugledala
Upravnom sudu tužbu je podnijela udruga Zelena Istra iz Pule u suradnji sa Zelenom akcijom zbog mnogih nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš. Podsjetimo, komisija Ministarstva zaštite okoliša za procjenu studije utjecaja na okoliš kojom je presjedao Velimir Šimičić prvotno je odbila studiju. Šok u Ministarstvu Marine Matulović Dropulić popravili su tada smjenjivanjem Šimičića "jer je otišao u mirovinu". Na njegovo mjesto postavljen je Željko Cvrtila iz Ministarstva turizma i malo dorađena studija je uskoro prihvaćena.

Tko je glasao

Časni lopovski kodeks

I kako sad, nakon ovoga - Vransko jezero?!

Čoeče, nekad su lopovi, krimosi i muljatori znali znanje, imali su nekog obraza, pravili su se fini, prijevare su bile prijevare, sofisticiranije, tajanstvenije, trebalo je tu neke lopovske vještine, tipa, ne možeš ih odmah skužit... a danas ovi... zatvore vrata, obave radnju, otvore vrata i odu kući pjevajući... I nikom ništa!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Objašnjenje za čitatelje namjernike...

Radi se o ovom:

"Vlada je danas iza zatvorenih vrata izglasala da je izgradnja igrališta za golf "Baštijunski brig" na Vranskom jezeru od interesa za Republiku Hrvatsku, ne objasnivši kakav bi to interes bio. " - http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/iza-zatvorenih-vrata2#news_view

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ovi su destilacija

"sposobnih",
ali šta je je naučili su kada treba zatvoriti vrata
i da ih policija čuva, pazi i mazi ako imaju partijsku knjižicu
a to ne djeluje neka zasrašujuće teška lekcija

Tko je glasao

apel biospeleološkog društva

- potapanje cijelog špiljskog sustava do razine 7 m ispod ulaza u Vilinu špilju, čime će se
uništiti sva kopnena i vodena špiljska staništa, osim prvih 70-tak metara sustava koji prema
trenutnim spoznajama ima preko 3 km špiljskih kanala;
- provođenje sve podzemne vode izvora Omble u jednu dovodnu cijev, kanaliziranje na
turbine i time potpuno uništenje špiljske vodene faune;
- izgradnja 2 sigurnosna tunela u Vilinoj špilji za odvodnju vode, zbog zaštite faune šišmiša,
pri čemu će se provesti zahvati izgradnje ceste do ulaza u špilju, proširenje ulaznog otvora
špilje te uvođenje stroja za bušenje u špilju, pri čemu će se u potpunosti uništiti preostalih 70
metara kopnenih špiljskih staništa ovog jedinstvenog Sustava
Smatramo da je predloženi zahvat izgradnje HE Ombla s biospeleološkog stanovišta u
potpunosti neprihvatljiv i apeliramo na stručnu i ekološki osviještenu javnost da svojim
autoritetom i utjecajem spriječi izgradnju i nepovratno uništenje Sustava.

http://www.dubrovacki.hr/datastore/filestore/10/Dopis_Ombla_2011_HEP.pdf

Tko je glasao

Konzultanti EBRD-a, banke

Konzultanti EBRD-a, banke koja bi trebala kreditirati gradnju prve podzemne hidroelektrane Ombla u Rijeci dubrovačkoj, vrijedne 130 milijuna eura, proveli su tehničko dubinsko snimanje tog projekta i zaključili da je Ombla eksperimentalni projekt visokog rizika!.....Dubinsku analizu gradnje Omble, koja je u posjedu Večernjeg lista, za EBRD su izradili Tractebel Engineering i Projektni biro Split. Izvješće je sačinjeno sada u rujnu, EBRD-ovi konzultanti lokaciju buduće hidroelektrane posjetili su u travnju ove godine, a susreli su se i s upravom HEP-a, javnog poduzeća koje bi bilo investitor gradnje Omble. Konzultanti su na 162 stranice analizirali projekt Omble, a posebno se mogu izdvojiti naglasci u kojima upozoravaju da je dizanje pritiska vode radi proizvodnje električne energije na krškom terenu veoma smion zahvat i da je malo takvih projekata u svijetu.....Iako je projekt star gotovo 30 godina pa neki u tome nalaze potvrdu njegove detaljne istraženosti i opravdanosti, činjenica je i da su studije koje su tih godina rađene kao podloga za projekt HE Omble zapravo prastare. U svakom slučaju, tek nakon dubinske analize koju je EBRD dobio od svojih konzultanata ta će banka odlučivati o financiranju gradnje Omble./cite>
http://www.vecernji.hr/biznis/strucnjaci-eu-ombla-je-visokorizican-proje...

Tko je glasao

znas.. kaj vise razmisljam

znas.. kaj vise razmisljam shvacam da smo svakim danom sve vise idioti i da dozvoljavamo beskrupuloznima da nas vode i unistavaju... sto oni rade debelog obraza i bez pardona unistavajuci zemlju u kojoj zivimo Omblu, vransko jezero, brione, srd.. sto god kome padne na pamet .. sitne stvari vise ni ne vidimo.. navikli su stoku (nas) na devastaciju

mi smo stvarno idioti nad idiotima. sto drugo reci. jer da nismo davno takvih na vrhu ne bi bilo i ne bi se mi kao gradani nadali spasu od neke studie EBRD koju boli dzon za sve osim profita u principu.. ili nekih zelenih iz eu tunguzije

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci