Tagovi

Okupljanje Gotov?evih liberala

Dosta je dnevnika i puno rije?i ovdje napisano o liberalima, onim HSLS-ovim i onim HNS-LDovim, ali malo manje ili skoro ništa o Gotov?evim koji su utopljeni u HSLS po Kramari?evoj ideji. Krajnji rezultat je vidljiv i mjerljiv nakon dvije godine od ujedinjenja LSa i HSLSa, od 2006.godine. Jedini ostatak od nekad parlamentarne Liberalne stranke ostala je Dalmatinska liberalna stranka (DLS) kao regionalna stranka koja se nije dala pokoriti ni?ijoj trgovini. Dvije godine sustavno se guši liberalizam na hrvatskoj politi?koj sceni, odnosno liberalima se predstavljaju prema potrebi i lijevi i desni. Kolega leddevet objavio je ovdje odli?an dnevnik liberali for dummies, i zato nema potrebe za poseban osvrt na HSLS, a o HNS-ovim liberalima ionako se piše u kontinuitetu.
Ljudi su snaga, ljudi sve pokre?u i upropaštavaju, ideje se ra?aju i umiru, ali i ponovo oživljavaju. Tako se reinkarnira Gotov?eva ideologija i poimanje liberala na ovim našim prostorima, dali iz nužnosti, procijenite sami.
U svakom slu?aju Split-Zagreb-Osijek gradovi i centri gra?anskog liberalizma koji su to oduvijek bili od stvaranja hrvatske države, ponovo se bude. Nova Liberalna stranka imat ?e svoje uporište u davno zacrtanim na?elima, politici ?istog obraza i javnog djelovanja, kritici sadašnje vlasti, ali i iznošenju vlastitih programa.
Nova Liberalna stranka ne želi masovnost, ve? kvalitetu koja mora dosti?i onu kakve imaju europske liberalne stranke. Usmjerena na mlade i socijalnu državu okrenuta ?ovjeku kao pojedincu, vratit ?e prepoznatljivost i izgubljenu vjerodostojnost liberala.
Niže su na?ela Liberalne stranke, kakva su bila i kakva ostaju za sve one koji ih prihva?aju i koji ?e prema njima djelovati, a evo ?emu teži:

Liberalna stranka (LS) je politi?ka stranka ?iji su ciljevi usmjereni na stvaranje i oblikovanje politi?ke volje te politi?ko djelovanje gra?ana koji Republiku Hrvatsku žele izgraditi na na?elima, tradicijama i vrijednostima hrvatske i europske liberalne demokracije.
Politi?ko djelovanje Liberalne stranke usmjereno je na ostvarenje slobodnog i otvorenog hrvatskog društva u kojem su jednakost, sloboda, odgovornost, solidarnost, socijalna ravnoteža, poduzetništvo, gra?anska inicijativa i mogu?nost osobnog prosperiteta svakog pojedinca njegove temeljne vrijednosti.
Politi?ko djelovanje Liberalne stranke usmjereno je na uklju?ivanje Republike Hrvatske u suvremene europske i svjetske politi?ke, gospodarske i druge integracije, te na trajno unapre?ivanje odnosa sa zemljama koje pripadaju istom pravnom i civilizacijskom krugu.
Pojedinac i njegova sloboda, u svojoj neizrecivoj jedinstvenosti i raznolikosti, ishodišna su to?ka liberalnog u?enja i liberalno-demokratskog pogleda na svijet.
Prava gra?ana, shva?ena kao ograni?avanje vlasti, neophodno su sredstvo o?uvanja slobode.
Osobna prava su ona ?ije se važenje odnosi samo na ?ovjeka kao izoliranu individuu i ne ovise o ?ovjekovoj povezanosti s drugim ljudima (život i sigurnost osobe i njezine imovine, tajnost pisama i bankovnih ra?una, pravo na ispravno su?enje, zabrana proizvoljnih pretresa i hapšenja).
Društvena prava su ona koja se ostvaruju samo u odnosu na druge ?lanove društva (pravo na komunikaciju, pravo na vlasništvo, slobodu vjeroispovijesti, slobodu govora i javnog okupljanja). Korištenje tih prava ne smije lišiti druge njihovih prava. Sloboda jednoga mora biti sjedinjiva sa slobodom svih. Osiguranjem tih pretpostavki, osiguravaju se i pretpostavke za slobodnog ?ovjeka u slobodnoj zajednici, ?ovjeka kojemu su uro?eni: razvoj i prosperitet, že? za znanjem i u?enjem, želja za probojem u nova podru?ja, osje?aj odgovornosti pred dolaze?im generacijama, solidarnost prema drugome.
Politi?ka prava su ona ?ija su priroda i opseg odre?eni prirodom politi?kog sistema, to jest onim što politi?ki sistem za sebe tvrdi da jest (jednako bira?ko pravo, jednaki pristup svim javnim službama, jednaki tretman u vezi sa zaposlenjem, pozivom i imenovanjima).
Temeljna su prava neophodna za ostvarenje slobode, ali ta prava ne sa?injavaju cjelokupnu slobodu.
Sloboda je više od obrane prava: ona implicira mogu?nost da se do kraja ostvare ?ovjekovi potencijali. Samo zato što nemamo povjerenja ni u kakvu mo?, ma kako dobronamjernu, i njezino prosu?ivanje o tome što je dobro a što je loše za nas, tražimo podru?je slobode u kojem nema prisile. To je fundamentalni i neotu?ivi aspekt naše slobode.
Sloboda se u najop?enitijem smislu, dakle, shva?a kao sloboda od prisile, kao postupno širenje podru?ja slobode pojedinca od miješanja javne vlasti u njegovu privatnu sferu i kao postupna emancipacija civilnog društva od države.
Uz strogo poštivanje nacionalnog zakonodavstva, Liberalna stranka u svom politi?kom djelovanju i oblikovanju svoje politike neposredno uvažava, prihva?a i provodi na?ela, standarde i pravila me?unarodnog prava.

Liberalizam je politi?ko u?enje s jasno izraženim osje?ajem za optimizam. Mi želimo spojiti istinsku vjeru u napredak i razvitak s nastojanjima za uspostavom što pravednijeg društva. Samo tako možemo uspjeti, a da istodobno ne napustimo ishodište našega djelovanja - ?ovjeka i njegovu sudbinu.

Komentari

Opetovano i zahvaljujući

Opetovano i zahvaljujući Mraku, kao što sam kazao, dižem ovaj "stari članak" za komentare. No, bez odgovora. Jer Esperanze nema, pa nema.:)

Tko je glasao

sorry zdravko, ali nisam

sorry zdravko, ali nisam očekivala da će netko komentirati dnevnike iz naftalina :)))

Tko je glasao

Esperanza; pročitala sam

Esperanza; pročitala sam Tvoj tekst o liberalima od prošle godine. Jako dobar i informativan. Ne znam hoćeš li pogledat komentar na tekst iz naftalina; ali mi se sviđa.
Šteta za liberale; Gotovčeve ideje i mogućnosti koje su imali prije nego ih je "iznenađen i uvređen" zbog neuspjeha na izborima; rasturio Budiša; a ni Kramarić im baš nije pomogao. Koliko se sjećam nekad su bili druga stranka po snazi u ranim devedesetima; a gdje su sada? Pri vlasti, uz jasle, tamo gdje kaplje med.
Možda bi Zdravko povremeno mogao podići kakav straiji tekst da i mi novi to možemo pročitati; neki koji to zaslužuje po aktualnosti; sigurna sam da je od početka napisano jako mnogo tekstova; pa bi bilo dobro napraviti izbor i neke ponovo istaknuti.
U očekivanju Tvojih novih dnevnika pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

esperanza, zahvaljujući

esperanza,

zahvaljujući Mraku i programu na kojem se temelji ova naša javna komunikacija, uočio sam danas ovaj članak "iz prošlosti", tj. iz svibnja prošle godine. Naravno da se Gotovčevi "liberali" ne će nikada okupiti, i to s razlogom. Razlog se krije, držim, u ovom pitanju koje javno objavljujem.
Kada će više, ali i konačno, nešto pod nazivom "hrvatski liberali" naučiti, a nakon toga i shvatiti - a što su odvojeni procesi - da je jedno liberalna misao, i da je drugo konkretna politička stranka koja na liberalnoj misli definira svoj politički program, a u našem primjeru, u konkretnoj državi pod nazivom Republika Hrvatska?
Tek nakon toga temeljnog pitanja, nastavno slijedi tehničko pitanje koje glasi da li "hrvatski liberali" znaju - a NE ZNAJU - da liberalna misao ima u materijalizaciji, a materijalizacija je politički program - i nastavno - političko činjenje, različite nazive, i da se dvije najvažnije liberalne stranke na svijetu nalaze u SAD pod nazivom Republikanska stranka i Demokratska stranka?
Naravno, valja znati, a što se ne zna u hrvatskih "obrazovanih" liberala, da je Republikanska stranka u SAD - dosljedni sljedbenik materijalizacije liberalne misli.

I sada da se ne vraćam na Antu Starčevića, kojega je dijelom osuvremenio Gotovac, na žalost, samo u jednom dijelu, s prije svega kao promotor liberalne misli a ne i kao promotor hrvatskog političkog programa utemeljenog na materijalizaciji liberalne misli u konkretnoj hrvatskoj stvarnosti. A ona je nota bene definirana s 5 milijuna hrvatskih državljana, dakle na laži, ona je definirana na vulgarnom gaženju Ustava (neobjava ratnog stanja) itd. itd. itd. Naime, da ne nastavljam sa "sitnicama" od kojih se danas koža ježi svakom hrvatskom građaninu sa suočenjem činjenice da je 40 mrd. GDP ostvareno s 40 milijradi eura vanjskog duga, s liberalno rasprodananom Republikom, i s njezinom galopirajućom tranzicijom u Republicum Croatorum Latifundom. Naravno, zahvaljujući i hrvatskim liberalima koji "prodaju liberalnu misao" dok "karavana prolazi". I onda su još, povrh svega - "ljuti" što ih "narod ne razumije". Da, stvarno, "jako glup narod".

Tko je glasao

Inače, priznajem kako mi

Inače, priznajem kako mi nije jasno što je to građanski liberalizam, a iz motrišta liberalizma u Domovini liberalizma, a što "čini mi se" potpuno je nejasno brojnima u Hrvatskoj na najvišoj postojećoj "liberalnoj obrazovnoj razini"!?

Ovo pitanje postavljam zato što onda kada usvajam tuđe pojmove i sadržaje, moram znati što to znači u tuđoj stvarnosti, a iz motrišta materijalizacija u ovoj postojećoj hrvatskoj krmčetini, pardon, "neoliberalnoj" krčmetini.

Tko je glasao

Možebitno si uočila da je

Možebitno si uočila da je PaPa objavio prije dan-dva članak pod nazivom "Ne zaboravimo Vladu Gotovca!"

Na taj članak sam nakon stanovitog oklijevanja ipak objavio komentar, koji je, dakako, uočen od nekoliko čitatelja. Kao što sam sada objavio, samo zahvaljujući Mraku pročitao sam u vremenu i prostoru ovaj tvoj članak. To kažem zato što za razliku od brojnih osoba, ja osobno imam jako "loš" običaj razmišljati dok čitam jer to činim "umreženo". I što je najgore od svega, a jeste, to ne činim zbog razmišljanja, jer držim kako netko tko se nekoliko puta javno potpisivao kao hrvatski intelektualac, a što jesam učinio za sebe, ne smije to učiniti ako mu je namjera bilo komu prodavati pamet!

Naime, moja definicija intelektualca je da promišlja, i da onda materijalizira promišljanje. A da bi se moglo "nešto" materijalizirati potreban je podosta veliki rad. Temeljem takvih osobnih određenja uočavam da bi dio tog rada predstavljala objava članka pod radnim nazivom, primjerice: ZBOG ČEGA ZDRAVKO GRACIN DAJE PREDNOST ANTI STARČEVIĆU A NE VLADI GOTOVCU?

No, vidjet ću da li da tako nešto i učinim s obzirom na to da stvarno osobna pitanja koja svatko ima i nosi u sebi, i traži i nalazi odgovore, nisu pitanja i odgovori od interesa za druge. Konačno, "imamo" u ostavštini Vlade Gotovca taj slavni Institut Vlade Gotovca, koji se kao svaki institut na svijetu bavi znanstvenim institucionalnim opredmećenjem, u ovom primjeru - lika i djela V. Gotovca. A čemu ja ipak nisam dorastao. To tim više što su brojni sljedbenici lika i djela Vlade Gotovca danas vrlo uspješni biznismeni, poduzetnici, ustavni suci itd. itd. itd. - a kojima ja s itekakvim razlogom i ne mogu biti dorastao. No, možebitno ću predočeni članak objaviti, zato, pod skromnijim nazivom, npr. Percepcija seljaka Zdravka Gracina o Anti Starčeviću i Vladi Gotovcu.

Pa opet, sebi si mislim, kako seljacima nije mjesto među onima koji su elita hrvatskog građanskog liberalizima, ili su poslovna liberalna elita, ili su ne znam sve koja elita.

Tko je glasao

Hoće li vam Radoš bit

Hoće li vam Radoš bit "precjednik"? :rolajz:

Tko je glasao

Carice, samo javi kad je

Carice, samo javi kad je osnivačka skupština, i ja stižem :-)

Dosta je bilo izdrkavanja ...

Tko je glasao

Zvone, sa zadovoljstvom:)

Zvone, sa zadovoljstvom:)

Tko je glasao

Zvone legendo, ideš u NLS ?

Zvone legendo, ideš u NLS ? otkud ti u male sitne stranke ? daj ne zezaj, vračaj se ovamo, gdje ti je i mjesto !

Tko je glasao

Nova Liberalna stranka imat

Nova Liberalna stranka imat će svoje uporište u davno zacrtanim načelima, politici čistog obraza i javnog djelovanja, kritici sadašnje vlasti, ali i iznošenju vlastitih programa.

Ovdje je naglasak na "nova". Jako dobro za početak.

Samo iz dnevnika nije jasno tko stoji imenima i prezimenima iza ove najavljene obnove, a da bi opravdao atribut "nova".

Mi želimo spojiti istinsku vjeru u napredak i razvitak s nastojanjima za uspostavom što pravednijeg društva.

Vrlo dobro, ali u načelima nema naznake što se to smatra pravednim društvom, odnosno kakav stav stranka ima prema činjenici da (kao što grgo drugdje navodi kao ideološku zabludu) startne pozicije ljudi nikako nisu jednake, pa za postizanje pravde treba i nešto više od neograničene slobode.

The Observer

Tko je glasao

Vlado Gotovac nas je

Vlado Gotovac nas je napustio u prosincu 2000. znaci pred 7,5 godina. Ne želim sad ulaziti u njegove neminovne moralne kvalitete, međutim problem je da su danas liberalne stranke (bez obzira kako se zvale) jednostavno postale neprepoznatljive i time nezamjetljive. Realnost je da danas liberalna ideja nema dovoljno jaku grupu ljudi koji su prisutni na hrvatskoj političkoj sceni (osim HSLS koji su "izgubljeni u prijevodu" njihovih kvalitetnih programa). Gotovčevo vrijeme ima breme višestrukih sukoba i rascjepa nekad važne liberalne stranke koja je bila 2. po snazi. Ono što mi nije jasno dali i on ima negativne zasluge u toj priči jer moralne kvalitete i vrhunsko govorništvo nisu dovoljni elementi za kvalitetno vođenje stranke.
Rezutlat svega toga je zapravo da danas rezultata nema.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Gotovčevo vrijeme je

Gotovčevo vrijeme je prošlost iz koje se uči, a njemu ne treba ništa zamjeriti, već naprotiv biti zahvalan za ono što nam je ostavio u naslijeđe i oko čega predstoji vrijeme obnove i kako kažeš
Realnost je da danas liberalna ideja nema dovoljno jaku grupu ljudi koji su prisutni na hrvatskoj političkoj sceni a na čemu treba raditi.

Tko je glasao

Gotovčevo vrijeme je

Gotovčevo vrijeme je prošlost iz koje se uči, a njemu ne treba ništa zamjeriti,
Ja sam postavio jedno pitanje, ili bolje rečeno, sumnju vezano za vrijeme kad je Vlado Gotovac upravljao liberalima. O tome znam samo ono što se moglo pročitati u novinama ali grize me jedna logička sumnja, a to je pitanje dali je u stranci nastala neka vrsta kaosa gdje je sve nakon toga popustilo po svim šavovima što Gotovac nije znao ili nije mogao spriječiti.
I kad već slažem zamjerke, evo još jedna, a to je vezivanje stranke za neku povijesnu osobu. Osobno me to podsjeća na stranke očeva domovine Ante Starčevića ili Stjepana Radića koje su se pokazale prilično promašene.

Nadam se da ćemo uskoro saznati neke detalje o toj inicijativi, a pogotovo tko tu inicijativu pokreće i možda se vratim svojim korijenima.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Realnost je da danas

Realnost je da danas liberalna ideja nema dovoljno jaku grupu ljudi koji su prisutni na hrvatskoj političkoj sceni
Danas je realnost da u svakoj stranki ima krtica i u nekima im uspjeva manje a u drugim više rashebat homogenost.

Tko je glasao

Ima onih koji tvrde da je

Ima onih koji tvrde da je Sanader dobar retoričar. Sanader je zapravo čisti floskulaš (izašao iz škole modernog PR-a za manipulaciju glupim masama) kad ga se usporedi s Gotovcem koji je, makar nekad malo prepatetičan zbog svoje pjesničke prirode, bio prirodno nadareni govornik kojeg je bilo užitak slušati. Šteta što njegovog govora sa skupa za radio 101 nema na YouTubeu....

Govor Vlade Gotovca pored 5. vojne oblasti na Trgu Petra Krešimira IV u Zagrebu 1990. "Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca"

Opinioiuris

Tko je glasao

Oduvijek su me obarale

Oduvijek su me obarale izjave i konstrukcije tipa: najbolji saksofonist medu rovokopacima ili najbolji filatelist medu dugoprugasima... i gomila drugih kombinacija, ali je sto me jos vise fasciniralo sto je obicno vrijedilo i obrnuto najbolji rovokopac medu saksofonistima ....
Cemu ta potreba mijesati Gotovca sa Sanaderom? Posve je primjetno da je glavni cilj narugati se govornistvu Sanadera usporedbom sa Gotovcem, a nista posebno reci o Gotovcu osim uhvatiti se tu za covjeka i njegovu sjenu. Nije li to malo uvreda reci Gotovcu da je bolji od Sanadera, a Sanaderu cak i kompliment pa eto Gotovac je bolji kad se vec pita, ha?

Eto zato je taj Gotovcev liberalizam u politickom smislu isprazna ljustura jer je sluzio i sluzi da netko po potrebi to ovako usporeduje sa onim iritantnim ili sto bi iritantno trebalo postati. U principu opalim te liberalom, a svi liberali nikom ponikuse.

Tko je glasao

Mislim da si djelomično u

Mislim da si djelomično u pravu - te dvije osobe se ne mogu uspoređivati, ni približno!

Gotovac u osnovi nije bio političar, nije imao osobnih kapaciteta ni sklonosti k moralnim kompromisima da bi to mogao biti. No, ono što mu nitko ne može osporiti jest da je on kroz svoje životne i političke traume izišao moralno uspravan, a to je veličina i vrijednost koja traje i po čemu će biti i ostati zapisan u hrvatskoj i kulturnoj i političkoj povijesti. S njegovog stanovišta to je dovoljno, a s pozicija dugoročnih povijesnih hrvatskih interesa više nego prepoznatljivo.

Sanader je samo politički pragmatist, čak mislim previše dobar pragmatist sklon svakakvim kompromisima, pa će i o njemu suditi povijest. I to bez obzira na moj osobni stav o njemu - koji je do određene granice pozitivan (jer nam je trebao pragmatizam u jednom razdoblju) i negativan (jer sam pragmatizam ne može riješiti glavne probleme u društvu, pa su mu ukupni rezultati poprilično mršavi).

Gotovac je više bio jedna kulturna institucija i moralna vertikala ne samo liberalne opcije, nego i hrvatske nacije, jer takav intelektualac odgovoran pred vlastitom savješću je rijetkost i među većim nacijama s dužom demokratskom tradicijom. Gotovac je možda dijelom i kriv za raspad liberalne političke opcije u Hrvatskoj, jer nije dopuštao ni benigna moralna odstupanja kojima je bio sklon sam osnivač Dražen Budiša. No danas se liberalna politička opcija u Hrvatskoj do kraja prostituirala, toliko da ju se je i sam osnivač javno odrekao, kao uostalom i prije njega Gotovac. Tako da su današnje liberalne "veličine" postale neprepoznatljive (Đurđa, Zlatko) - otuda ideje da se liberalna opcija reinkarnira na nacionalnoj razini. Đurđa i Zlatko su jednostavno ostatke ostataka liberalne opcije uselili u HDZ, gdje više ne mogu igrati ulogu ni njegovog liberalnog krila. Ovaj govornički biser ispred Zagrebačke vojne oblasti nije toliko vrijednost po sebi (to je ustvari pjesnikova izuzetna pjesma u prozi) nego je to bio jedan izuzetni moralni uzlet, kojem do tada nije bilo, a ni danas nema premca.

Gotovac je nadrastao "političke liberale" još odavna, jer je i njegova LS je bila previše tuđa političkom pragmatizmu, pa se poslije njega dodatno raspadala i rastopila u drugi strankama. Zato mislim da oživljavanje nove liberalne opcije na Gotovčevim temeljima nema budućnosti, jer ju je on nadrastao, a možda joj do kraja nikada nije ni pripadao jer je bio daleko iznad nje. Gotovac bi ubuduće trebao biti dio svake političke opcije (namjerno bježim od pojma stranka) koja u svoj rad mora ugraditi moral kao temeljni princip javnog i osobnog ponašanja. A to će biti vrlo skoro jer u EU, kojoj težimo, mora past svaki onaj koji to bude sprječavao. Iako u današnjoj razvijenoj demokraciji postoje moralne devijacije, na određenim razinama postoji puritanizam od kojeg se ne može pobjeći - kad se u javnosti nemoral otkrije protagonisti moraju otići, tu nema nikakvih ustupaka ni zastara.

Eto, to je moje mišljenje, kakvo jest da jest. Zato i mislim da se Gotovac i Sanader ne mogu uspoređivati - i to baš po svom europejstvu. Gotovac je bio prvi ispred svih - Hrvat i građanin svijeta, a Sanader baš po tom istom europejstvu već odavna je trebao otići (radi vlastitih manguparija i mangupa u svojim redovima - za koje je on isključivo odgovoran). Možda baš zato danas ovoliko kasnimo u priključivanju demokratskom svijetu! A mislim da to i sam Sanader zna, pa ne samo da ne čini dovoljno da bi to ostvario što prije i na pravi način, nego to svojom pragmatičnom neefikasnošću odgađa koliko je god moguće.

Zato i jesam rekao, da je Primorac možda ipak bolji dio te previše pragmatični i kontraproduktivne ekipe, jer pada na praktičnim detaljima koje nije moguće ni realizirati u takvom nemoralno okruženju u kojem dominiraju faustovski učenici.

Tko je glasao

Najzadovoljniji si, izmedju

Najzadovoljniji si, izmedju nas, ti dragi Vlado,
nista te vise ne tisti, sve si nevolje nadvlad'o,
medjutim da si medju nama, ne bi skladao rado
cestitke i hvalospjeve za svoje nestasno stado.

Tko zna mozda bi i tebi, zbog jadi, srce puklo
sto se u nasa njedra svakakvog zla uvuklo.
Mnogi smo u grcu, prevareni smo podmuklo,
bezdusje nas je slomilo, zlosilje dotuklo.

Nije daleko trenutak, uskoro cemo se susresti,
beskrajno cemo vrijeme moci zajedno provesti
pa cu ti (is)pricati kol'ko smo postali zlocesti,
nadobudni, castohlepni i puni obijesti.

Neka te andjeli cuvaju u hladovini cempresa!
Pocivaj blazeno u zagrljaju nebesa,
a svijece neka plamte oko tvojega lijesa,
na tebi blijesti kruna s bezbrojem uresa.

Tko je glasao

STARA PJESMA O, ta uska

STARA PJESMA

O, ta uska varoš, o ti uski ljudi,
O, taj puk što dnevno veći slijepac biva,
O, te šuplje glave, o, te šuplje grudi,
Pa ta svakidašnja glupa perspektiva!
Čemu iskren razum koji zdravo sudi,
Čemu polet duše i srce koje sniva,
Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi,
Usred kukavica čemu krepost diva?
Među narodima mi Hrvati sada
Jesmo zadnji, robovi bez vlasti,
Osuđeni pasti i propasti bez časti.
Domovino moja, tvoje sunce pada,
Ni umrijeti za te Hrvat snage nema,
Dok nam stranac, majko, tihu propast sprema.

matoš

Tko je glasao

Poštujući oba pjesnika,

Poštujući oba pjesnika, ovdje biram onog prvog (dakle Jelovica), mada je manje priznat.

Matoš je posao o vremenima kad su nama vladali tuđi ljudi a njima pomagali naši popuzani. I kad smo uvijek po tuđinu smo mogli opaliti kao dežurnoim krivcu.

Jelovic priča o vremenu krize kod nas kad smo ostali sami sa sovom i svojom nelijepom slikom u ogledalu.

O ovom problemu sam pisao u mome prilično davnom postu Drumovi će poželjet Turaka, a Turaka nigdje biti neće!

Tko je glasao

kroz svoje životne i

kroz svoje životne i političke traume izišao moralno uspravan meni se cini da mu je ta trauma dala veliku snagu baviti se univerzalnim pitanjima koja nisu bas jako ljutila progonitelje pa su ga ako nista tolerirali. Ima ih gomila sa slicnim manjim ili vecim zivotno politickim traumama koji se nisu izdigli iznad dnevnog i prizemnog pa su iz svega izasli moralno pogrbljeni i skraceni jer se progonitelji nisu zaustavljali dok u tome nisu do kraja uspjeli.
U drustvu gdje je jedino znacenje moralnosti ukazivati na situacije koje nas posramljuju u bjesomucnom trazenju i iscrpljivanju neugodnih situacija gdje onda u pomoc prizivamo moral, umjesto da naprosto trazimo dobro i djelujemo pozitivno. Gotovcevo pjesnistvo je izravno pozitivno djelovanje i zato ostavlja bez daha one koji se bave ispiranjem morala trazeci zlatna zrnca u uspostavljenom mutljagu. Njima je Gotovac uzor ne da poticu dobrotu ljudskog zivljenja vec upravo da nastave iscrpljivati neugodne situacije po sistemu da se ne nesto nemoralno ne presuti (bez obzira sto o tome jedino i govorimo).
Eto to je ta razlika izmedu morala i morala, a nije kovanje Gotovca u zvijezde garancija da ga se razumjelo jer treba gledati djela, a ne hvatanje uporista.

Tko je glasao

Svakako ima upotreba i

Svakako ima upotreba i zloupotreba, i s tim se treba suočiti ali ne i pomiriti - naime tvrdnja:
Eto to je ta razlika između morala i morala, a nije kovanje Gotovca u zvijezde garancija da ga se razumjelo jer treba gledati djela, a ne hvatanje uporista.
Može se djelomično prihvatiti na osobnim razinama (mada ne znam kakva je to osoba može biti koja ima tako popustljive i prevrtljive osobne a kamoli javne moralne kriterije). Morl je jedan jedini i nema opravdanja ni u kom slučaju, pa čak i kad je domoljublje u pitanju. Sin mi je imao prošlu subotu maturalnu zabavu na kojoj su posebno istakli istina simboličnom nagradom (jedna ruža) ali prelijepom riječju: To je naš profesor koji nas je učio da je važnije biti dobra osoba nego dobar učenik!!

No ne i na javnim funkcijama i to je tako svugdje u demokratski razvijenom svijetu. Onaj koji je odabrao javnu funkciju u društvu se mora oprostiti sa pravima na privatnost u slučajevima prekoračivanja zakonskih i moralnih kodeksa. A domovinski ili patriotski zadatak svakog svjesnog građanina, pogotovo intelektualca, je da upozorava na takve devijacije, ali ne ne radi kratkoročne osvete nekome tko takve stvari čini, nego da se dugoročno spriječi da se takve stvari ponavljaju - to je neka vrsta društvenog filtera dozvoljenosti.Tu ne smije biti ustupaka. Nema ih nigdje u demokratski razvijenom svijetu.

Isto tako onaj koji svojim autoritetom ili na drugi način pokušava tkve stvari prikrivati ili opravdavati čini dugoročnu štetu državnom, društvenom i pravnom poretku. Ni tu ne smije biti ustupaka. Nema ih nigdje u demokratski razvijenom svijetu.

Ne možemo u demokraciji imati jedan sustav za domaću upotrebu jedan za svjetsku, to je providno i ustvari kontraproduktivno. Ta dvostrukost kriterija nam ruši društvenu strukturu i destruira pravni poredak.

Tko je glasao

Moral je ponasanje u skladu

Moral je ponasanje u skladu ..., a ne trazenje problematicnih slucajeva i stalno bjesomucno iscrpljivanje u tomu. To je nizi oblik doticaja sa moralom, ako uopce ima kakve veze š njim. To je naprosto prosirivanje spiska losih iskustava oko kojeg se ljudi koji to propitkuju skupljaju i onda mantraju nad tim iz posve drugih, a najcesce najmanje moralnih vec uglavnom ideolsokih i dr. razloga (moral su parvila za sve), i to se narodski receno zove moraliziranje. Tu je svatko tko je cuo za kakav takav problematican slucaj pozvan o moralu govoriti, cak stovise to je dokaz intelektualizma i moralnosti. Nista lakse i nista bolje (poznati vic: kad je mene krenulo).
S druge strane moralno ponasanje je djelovanje u skladu sa moralnim nacelima i sirenje toga i kao takav aktivni odnos, a tu su pozvani oni koji se tako ponasaju. To nije uopce lako i tako jednostavno, ne zato sto to nekog mocnog prenerazuje vec sto te gomiletina smatra obicnom budalom i idiotom i vec odavno perzrenog od glavnih "moralnih" nositelja. To je ta razlika.
Politika cesto, a napose populizam nas nasusnji to podrucje morala strasno uzurpira i kontaminira. Zato bih ja inzistirao na pazljivosti kad govorimo o moralu.

Da "drustvenu strukturu" rusi nam upravo neobuzdano i nevjerojatno moraliziranje kao prekrasna podloga za sveopce licemjerstvo. "Nigdje u demokratskom svijetu" ustvari ne postoji vec je u tim postavkama nesto kao cvrsta referenca za moraliziranje (za sto se ustvari uzelo i Gotovca pa ja prosvjedujem pokusavajuci opisati navedenu podlogu i ostalo).

Tko je glasao

Ja zastupam mišljenje

Ja zastupam mišljenje (realno - očekivanje) da najveća većina građana ove zemlje žive u skladu sa svojim mogućnostima, a one nisu takve da im omogućujavaju ozbiljnije kršenje morala i zakona, barem ne na ozbiljnijoj razini, pa po tvome takvi upravo imaju pravo tražiti odgovornost za sve ono što vide da nije OK na razinama gdje nepridržavanje moralnih kodeksa može biti unosno. Jer se o moralu može govoriti samo integralno.

Nikakav ekskluzivizam u ovom pogledu ne može postojati, pa ni na jednoj razini. Što si god na višem položaju društvene ljestvice veće su ti mogvućnosti štete koju ćeš okolo sebe širiti. Svako moraliziranje ako ima podloge, osim promašenog i neutemeljenog , nije i ne može biti rušenje sustava nego njegovo ojačavanje. Tu se jako razlikujemo.

No, ako se ne možemo se složiti - neka tako ostane. Nećemo više moralizirati isprazno.

Tko je glasao

Dakako ne moramo isprazno.

Dakako ne moramo isprazno. Ja sam pokusao govoriti o moralu, ali smo cini mi se zapali govoriti o puno toga pomijesanog istovremeno sto tek ima veze s njim.
"pravo tražiti odgovornost za sve ono što vide da nije OK" dio je od glavnih zahtijeva demokracije.
Bjesomucno redanje lose prakse pri trazenju odgovornosti, tj krsenja moralnih nacela nije zadaca morala vec dio demokratskog ponasanja u drustvu. To je neizostavno potrebno, nema tu spora, ali to nije dio morala, jer se olako moze pomisliti, a to se i uglavnom radi, da je to dovoljni uvjet moralnog ponasanja. Kao sto rekoh ovo brkanje vrlo je cesto pa tako imamo moralne prvoborce i vertikale koje su se tim nacinom uspele na drustvenim ljestvicama, a moralne su nistarije ili to tako dobar dio ljudi na koje se upravo pozivas, tako dozivljava.
Umjesto da se svatko iz svog kuta naprosto moralno ponasa i to bas primjereno svacijoj "mogucnosti" kako velis, dogada se to da se nemoralno upravlja ljudskim strastima istovremeno dok se na moral poziva.
Ti si tu sitna ribica i vise kao refleks cijelog drustva, ali to je naprosto strahoviti pritisak iz svih pravaca.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci