Tagovi

Održana prva tiskovna konferencija HBO-a

Danas u 12 sati, u prostorijama Centra za ljudska prava (kojem i ovim putem zahvaljujem na ustupanju prostora) održana je prva tiskovna konferencija Hrvatske blogerske organizacije. Neposredan povod sazivanja presice je priop?enje HBO-a vezano uz slu?aj Damira Finti?a, pokreta?a portala vukovarac.net, koji ve? tri godine trpi sudsko proganjanje od strane bivšeg vukovarskog gradona?elnika Vladimira Štengla i njegove obitelji. Pravomo?noš?u sudske presude kojom je presu?eno da Damir Finti? zbog „duševnih boli“ i „povrede ?asti i ugleda“ Vladimiru Štenglu mora platiti “odštetu“ od 50.000 kuna je egzistencija Damira Finti?a i njegove obitelji ozbiljno ugrožena i HBO je pokrenuo akciju „Blogerske solidarnosti“ za pomo? Damiru.

Na tiskovnoj konferenciji, ?iji je moderator i voditelj bio naš tajnik Zoran Oštri?, sam najprije ja dao kratki „Uvod u Hrvatsku blogersku organizaciju“ (tekst koji smo dali novinarima možete pogledati ovdje), a zatim je naša ?lanica Katarina Vidovi? dala pregled slu?aja Damira Finti?a iznijevši u kratkim crtama naše priop?enje (i usput „pucaju?i iz svih oružja“ :-). Šteta što nije bila niti jedna TV ekipa (iako je to, ajmo biti iskreni, bilo i o?ekivano) ali je zato Sanela Majdandži? iz Ve?ernjeg lista (?iji je izvještaj bio na portalu Ve?ernjeg 15-ak minuta nakon završetka presice – svaka ?ast na ažurnosti i korištenju prednosti moderne tehnologije!) snimila jedan kratki videoclip s mojom izjavom koji, zajedno s njenim osvrtom na presicu možete pogledati ovdje.

U nastavku slijedi tekst priop?enja:

PRIOP?ENJE ZA JAVNOST

Bloger Damir Finti? – žrtva progona slobode govora i slobode medija

Naš kolega Damir Finti?, suosniva? Hrvatske blogerske organizacije i pokreta? lokalnog internet portala vukovarac.net, ve? tre?u godinu za redom izložen je bjesomu?nom i obijesnom progonu od strane bra?nog para Vladimira i Dragice Štengl.

U šest sudskih tužbi, što kaznenih što gra?anskih, Štenglovi tvrde da su im objave na portalu vukovarac.net prouzro?ile duševne boli koje su procijenili na preko 200.000 kuna. Iako autori tih objava nisu identificirani, rješenja i presude koje su nadležni sudovi do sada donosili, teret financijskog obešte?enja Štenglovih za "pretrpljenu duševnu bol" stavljaju isklju?ivo na ra?un pokreta?a portala, gra?anina Damira Finti?a.

HBO prati ovaj sudski proces i zainteresirana je za njegov ishod prije svega zato što držimo da su u tijeku procesa povrije?ena temeljna ljudska i gra?anska prava i slobode Damira Finti?a, ?ime je njegova egzistencija i egistencija njegove obitelji ozbiljno ugrožena. Drugi, jednako važan razlog je misija naše organizacije da štitimo prava blogera i slobodu govora na internetu.

HBO je prou?ila obimnu dokumentaciju slu?aja Štenglovi vs. Finti? (dostupna na http://www.vukovarac.net/stengl/). Analizirali smo je iz perspektive slobode govora, koja je zajam?ena ?lankom 38. Ustava RH, te slobode medija zajam?ene ?lankom 3. Zakona o medijima. Uo?ili smo da su Sudovi neujedna?eno i nekonzistentno primjenjivali pozitivne zakone RH. Posebno nas zabrinjava da je Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru od 20.11.2007. godine internet portal vukovarac.net proglašen "oglasnom plo?om", a ne medijem, zbog ?ega je (izme?u ostalog) taj Sud pobio dio Rješenja Op?inskog suda koje se temeljilo na primjeni Zakona o medijima (link).

Nedosljednost Suda u primjeni zakona vidi se i iz ?injenice da nikada nije udovoljeno zahtjevu Op?inskog suda u Vukovaru, niti je ikoji Sud ustrajao na tomu da se dostave IP logovi radi identifikacije autora spornih objava. To je ina?e uobi?ajeno sudsko postupanje u predmetima koji se odnose na internet i ograni?avanje slobode govora na njemu. Umjesto toga, odvjetnik Štenglovih je izvršio pritisak na tvrtku koja je pružala host uslugu portalu vukovarac.net, zbog ?ega je ta tvrtka otkazala svoje usluge i time sa sebe otklonila svaku umiješanost i odgovornost.

Da li se ovdje radi o podkapacitiranosti lokalnih Sudova da odlu?uju u slu?ajevima ?iji predmet su novi mediji kakav je internet, ili su zakoni iz tog podru?ja nedovoljno precizni, ili su se možda koristile i nedopuštene metode utjecaja i uplitanja u rad sudaca? Mi u HBO smatramo da je na djelu vjerojatno bila kombinacija svega toga, što je Štenglovima omogu?ilo da se radi zaštite svog "lika i djela", bez ikakvih zakonskih posljedica, koriste obijesnim parni?enjem, odnosno, da zlorabe pravosu?e radi privatnih interesa. Osim stjecanja nemale financijske koristi, jedan od tih interesa svakako je i sprije?avanje javne kritike i propitivanja njihova djelovanja u Vukovaru (oboje supružnika su obnašali niz javnih dužnosti i funkcija). Pritom su supružnici Štengl koristili utjecaj koji su, kao lokalni politi?ki mo?nici, bez svake sumnje imali i, u cilju ušutkivanja javnosti, zlorabili. Razo?aravaju?e je, ali o?ekivano, da u ovom slu?aju sudovi nisu zaštitili gra?anina i medij koji je bio glas gra?anske javnosti, ve? su podlegli utjecaju mo?nika.

HBO ?e u?initi sve što može da zaštiti individualna gra?anska prava svog ?lana Damira Finti?a i univerzalno javno dobro za koje se zalažemo - slobodu govora i gra?ansku participaciju u informiranju i oblikovanju javnog mnijenja - tako što ?e
1. pružati potporu pravnoj pomo?i za Damira Finti?a i u tomu sura?ivati s udrugama za ljudska prava,
2. javno poziva novoizabrane ministre pravosu?a i unutarnjih poslova da u?ine sve što je u njihovoj mo?i da zaustave i derogiraju sve postupke protiv blogera i gra?ana-novinara,
3. predlagat ?e promjene postoje?ih i donošenje novih zakona koji ?e uzeti u obzir realnost novih medija i u puno ve?oj mjeri štititi pravo gra?ana da se informiraju i da stvaraju informacije,
4. osniva „fond solidarnosti“ za pomo? Damiru Finti?u, ?ija je egzistencija zbog pla?anja odštete ugrožena.

Za Hrvatsku blogersku organizaciju:

Dr.sc. Zvonimir Vanjak, predsjednik

Komentari

Inače, jedna generalna

Inače, jedna generalna primjedba, nakon desetak mojih priloga ovoj diskusiji, koje možete pogledati dolje:

Pollitika.com je debatni klub. Korisna stvar, i ja obožavam debatirati. Ali, HBO je aktivistička organizacija. Aktivizam podrazujeva određenu dobatu, ali ne previše.

Treba dakle prepoznati trenutak kad debata traje predugo i aktivistička oštrica se otupljuje. Vrijeme, kojim raspolažemo, ključni je ograničeni resurs aktivista. Svaka minuta, potrošena za besplodno prepucavanje, oteta je primarnom interesu.

Ovo je prije svega kritika meni samom. Vrijeme za debate na pollitika.com, a i drugdje, moram reducirati. Zato ćete imati zadovoljstvo, ako naravno ne iznevjerim obećanje ;) čitati me manje nego dosad.

Mir i dobro,

Zoran Oštrić,
filozof, koji ipak želi biti prije svega aktivist (pa makar i na nivou razrade načela i strategija, za što mu kronično nedostaje vremena)

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. - Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

e, baš me zanima koliko

e, baš me zanima koliko ćeš dugo izdržat bez nas....jedan dan, dva ili tri?! više od toga, teško.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Rekoh "manje", a ne "uopće

Rekoh "manje", a ne "uopće ne"! :)

Tko je glasao

LQ ti daje malo tvog otrova

LQ ti daje malo tvog otrova na 'taste testing'.... i kakav je okus?

Nisi to rekao... hmmmmmmmmm!

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

LQ ti daje malo tvog otrova

LQ ti daje malo tvog otrova na 'taste testing'.... i kakav je okus?

Nisi to rekao... hmmmmmmmmm!

Ne kužim, kakvog otrova? Ne vidim otrov ovdje, ni moj ni njen.

Stvarno nisam rekao da uopće neću pisati na polliitika.com, nego da ću to činiti manje.

Tko je glasao

...debata traje predugo i

...debata traje predugo i aktivistička oštrica se otupljuje
A u ime koje konkretno akcije ćeš smanjit debatno vrijeme?
(da znam pratit)

Tko je glasao

Kontekst u kojem se odvijaju

Kontekst u kojem se odvijaju vrijedne rasprave oko slučaj Fintić-HBO se objektivno suočava, kao većina toga drugog, sa zavidnom klizavicom i već obavljenjim klizanjima. Izvanredno stanje je stalno redovno stanje i treba se osloboditi nepotrebnih dvojbi i tereta od toga, to nije samo nezgoda nego i izazovi, da nije tako bila bi beskrajno dekadentna i zamorna ladovina.

Kulturna revolucija je objektivno ugrožena i od onih ljubavnih iniccijativa i djelovanja koje će brzo prigrliti s najvećim zanosom i strašću, pa je u pojedinim predigrama i igrama neizbježno grčenje i razne muke svih sudionika, i revolucije i kontrarevolcionara. Baudelaire je točka na kojoj se rađa suvremeni modernitet baš kada grčeći se do kraja nalazi tračke snage za male kontrarevolucionarne izraze i svjedočenja (Spleen Pariza).

U takvim situacijama i inače nisu prikladni slijedeći alati:
- niti marksistički alati "radi se o tome da se promjeni svijet", je se tako igrati može stoljećima, koliko toga bi nešto htjelo, toliko klubova i likova bi rado promjenilo sve, ali ni revolucije ni bogovi ne mijenjaju svijet tek tako, a i čemu;
- htjeli bi samo to da pravna država funkcionira, da su sve građanke i građani koliko toliko tip top ...;
- usudio bih se reći da sami po sebi nisu dovoljni ni zajedno svi mogući alati, ali su svi vjerojatno važni ili mogu biti važni za daljnju igru i priču, jer samo putem viđenja i preispitivanja kroz daljnju igru i priču, koja nikada nije potpuno određena, mogu vidjeti točnije uloge tih alata u svemu.

U takvim situacijama su možda prikladniji slijedeći alati:
- kako se najbolje igra te kreira i priča priča je poznato. To je sveopće rudarenje i stalna pažnja i preispitivanje iz primjerenih pozicija + začudnost i razne nijanse;
- ova stvarnost nosi potencijal začudnosti i kroz izražavanje te začudnosti treba tražiti i rješenja. Osim začudnosti tehničkih alata i načina (portal, anonimni komentari ...), začudno je stvarno i pravno dvojstvo ili čak trojstvo sudionika. To se može razumjeti pa i na to najbolje uticati jedino ako se može donekle ući u poziciju drugog. Obzirom da se HBO i Fintić i eventualni pomagači nalaze na jednoj strani, njihova je pozicija uz bavljenje stanjem jest uživjeti se u dvojstvo suda i trojstvo bračnog para Štengl (meta-žrtva, napadač, duh u vezi sa duhovima).

Iskustva složenih i dugih uspješno okončanih sukoba u pitanjima elementarnog javnog djelovanja u vođenju veoma javnih složenih projekata koji nisu upereni ni na koga niti na čiju štetu nego sve na opću korist i javno dobro, u skladu sa svim zakonima, koje projekte čak ama baš svi voljno pa čak i ljubavno iščekuju, pokazuju da se redovno pomoću brojnih skliskih zakona i osnovama sustava razne osobe pa i cijeli "režim" osjete i budu pogođeni, pa i stvarno i duboko povrjeđeni. Dapače, svi sudionici po defaultu ne mogu puno toga, čak i potpuno čvrstu nepopustljivost i agresivnost s tim u vezi - npr. ad političkog je neizbježno pravilo da i ljevica i desnica i liberali krajnje agresivno nastupaju u vezi bilo većine sloboda i mogućnosti, jer ugrožava samu njihovu božansku i nadbožansku ulogu i napredak sam.

Zato su ove rasprave ovdje korisne i neizbježne, u mjeri koliko ih nema ovako ili uopće na drugoj strani nastaju i bujaju baloni i prave epidemije.

A sada je dodatno zbilja blagotvorno razdoblje - i razmažena djeca pa i derišta sve jasnije vide da se ne treba opterećivati beskrajnim pitanjima da li ima šta raditi ili ne, jer i blage slabosti kulturne revolucije otvaraju beskrajne izazove i mogućnosti.

P.S. Ako se ne nalazi rješenje i snaga, jako dobro je izraziti slabost, ovdje se obratiti svima sa tim izrazima.

Ovih dana je došlo do jednog povjesnog izraza slabosti - u jednom režimskom eksponiranom djelu su skoro svi stručni djelatnici, odrasli ljudi svih dobi, potpisali i poslali svima tekst u kojem priczno iznose da nad njima njihova od svih mlađa pročelnica provodi do daske sustavni mobing i pranje mozga tako da sve rade protivno zakonu, pravilima struke i razumu a da su joj oni svi to po inerciji dopustili, iako su pravila takva da su plaćeni za stručni rad po zakonu te misliti o tome i odgpovarati za to.

Također mediji prenose o povjesnim koracima žrtvovanja - i Kupska i Vrbani III i razno pokazuju da, i nakon što stvarno odgovorni i glavni sami višekratno javno govore da su oni napravili to i to i oodlučili, da su za tužbe i sudske procese podmenute neke druge žrtve, stoka sitnijeg zuba, što je u vezi s logikom Fintić. Čvrsto je pravilo a ne iznimno, da i revolucija i kontrarevolucija i režim i ... uzimaju za žrtvu svakoga tko nešto normalno radi i misli, ili bar pokušava, jer htio ne htio ometa te "prevažne" procese i odabrane ciljeve, pa se to treba kao takvo uzeti na pažnju, da se ne puca tek tako na "ostalo" (btw, možda i zato što se pucajući u to "ostalo" zapravo posve nepotrebno i pogrešno puca u sebe i vlastiti gol).

Tko je glasao

U sklopu nastojanja da se

U sklopu nastojanja da se Internet kao medij i status onih koji ga koriste zakonski pobliže uredi, za pozdraviti je kako samo formiranje HBO, tako i odlučan prvi javni nastup vodstva povodom slučaja koji po mnogočemu je poučan i može biti od koristi za buduće reguliranje ove materije.

Ne ulazeći u detalje samog slučaja Fintić i fokusirajući se isključivo na sadržaj priopćenja podijeljenog tamo prisutnim novinarima, uočio sam stanovitu nelogičnost u tekstu što kod manje upućenih u bit slučaja, a takva je ogromna većina javnosti, može izazvati određene nedoumice.

U šest sudskih tužbi, što kaznenih što građanskih, Štenglovi tvrde da su im objave na portalu vukovarac.net prouzročile duševne boli koje su procijenili na preko 200.000 kuna. Iako autori tih objava nisu identificirani, rješenja i presude koje su nadležni sudovi do sada donosili, teret financijskog obeštećenja Štenglovih za "pretrpljenu duševnu bol" stavljaju isključivo na račun pokretača portala, građanina Damira Fintića.

Ovo je drugi pasus priopćenja koji bi trebao pojasniti svrhu i cilj same presice, svojevrsni dispozitiv, a sve nakon toga pobliže obrazloženje. Boldirao sam dio koji, uz pretpostavku da pasus jest to što sam pretpostavio, proizlazi kao jedan od dva glavna razloga sazivanja presice (drugi je da se konkretnom blogeru pomogne).

Ispada dakle da HBO reagira što je (novčano) kažnjen pokretač portala bez da su identificirani autori objava koje su bile povod tužbama.

Borimo li se za to da Internet bude zakonski reguliran kao medij a blogeri slično novinarima, uz sva prava i obveze, baš kako to u svom komentaru predmnijeva i preporučuje kolega "smogismogi", kako to da se HBO-u potkrala greška da zapravo traži izuzeće od odgovornosti nakladnika kad je ta odgovornost jasno predviđena zakonom o medijima za kojeg se želi odgovarajuće "protegnuti" na Internet i blogersku scenu?
Ovo zato što neutvrđivanje odgovornosti jednog ne može poslužiti kao oslobađanje od iste drugog sudionika.

U samom sudskom postupku je mnogo toga čudnog, posebice što nije provedeno rješenje suda o utvrđivanju identiteta autora inkriminiranih napisa, ali to je samo dio priče i on ne utječe na ovo o čemu ja pišem.

Utvrđivanje identiteta autora je moglo biti bitno ukoliko se tuženik namjeravao braniti tvrdnjom da su tužitelji sami isprovocirali postupak, pisanjem za sebe uvredljivih komentara i tako stvaranjem pretpostavki za moguću tužbu nakladnika (urednika), ali čak ni tada nakladnik (urednik) ne bi mogao biti potpuno amnestiran od odgovornosti za objavljeno.

Naravno, moj prigovor HBO-u ne stoji ukoliko istom nije jedan od ciljeva da se blogerska scena uvrsti u medijsku, odnosno da Internet bude zakonski reguliran kao medij a blogeri kao novinari (urednici,nakladnici).

B-52

Tko je glasao

@sm Prije svega, moji

@sm

Prije svega, moji komplimenti za pozitivan i konstruktivan pristup ovoj raspravi!

Sasvim si korektno uočio neke proturječnosti u tekstu našeg priopćenja. No to su proturječnosti koje proizlaze iz postojećeg pravnog okvira koji regulira medije, slobodu medija i slobodu govora. On u sebi ne sadrži odredbe koje bi pokrivale nove medije poput interneta (i čitavog niza izražajnih formi koje on omogućava) i svaki sudac/sutkinja pred kojim/kojom se nađe predmet koji ima neke veze s internetom mora donositi odluke u svojevrsnom pravnom vakuumu.

U konkretnom slučaju imamo i dodatnu poteškoću da se Općinski i Županijski sud ne slažu oko toga je li internet medij ili stvar (oglasna ploča). Kad se tomu doda podložnost sudaca utjecaju lokalnih moćnika, rezultat je čitav niz neregularnosti u postupku s nepravednim ishodom. Nepravedan je zato što se obija o osobnu i obiteljsku egzistenciju građanina pojedinca i to u ogromnoj neproporcionalnosti s obzirom na štetu koja je eventualno nastala.

Što se tiče regulacije interneta, moje osobno mišljenje se poklapa s dolje citiranim zahtjevom Leslie Harris, da urednici i nakladnici internet sadržaja ne mogu biti odgovorni za sadržaje koje postaju drugi. Internet je jedini preostali slobodni medij u Hrvatskoj. Misija HBO je (kako ju ja razumijem i prihvaćam) da se izbori za regulaciju koja će efikasno štititi tu slobodu od predatora i uzurpatora bez obzira na njihovo porijeklo ili namjere. Poruka svima bi bila: Prste k sebi od interneta!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Hvala. Što se tiče

Hvala.

Što se tiče regulacije interneta, moje osobno mišljenje se poklapa s dolje citiranim zahtjevom Leslie Harris, da urednici i nakladnici internet sadržaja ne mogu biti odgovorni za sadržaje koje postaju drugi. Internet je jedini preostali slobodni medij u Hrvatskoj. Misija HBO je (kako ju ja razumijem i prihvaćam) da se izbori za regulaciju koja će efikasno štititi tu slobodu od predatora i uzurpatora bez obzira na njihovo porijeklo ili namjere. Poruka svima bi bila: Prste k sebi od interneta!

Tad bi bilo svrhovitije nastojati da javnost shvati upravo to, da Internet nije klasičan medij ali ipak puno više od "oglasne ploče".

Prosječna javnost može shvatiti da je sadržaj klasičnog medija (radija, televizije, tiskovina) moguće kontrolirati pa urednici i nakladnici shodno tome imaju i trebaju imati odgovornost za objavljeno. Od toga nisu izuzete ni emisije "uživo" jer se čak i tamo može utjecati (emitiranje s malim vremenskim odmakom) ili pak na vrijeme reagirati isprikom za ono što bi tko od sudionika u programu "bubnuo".

Javnosti bi se dalo objasniti i to da je Iternet medij koji emitira 24 sata na dan svaki dan i da je nemoguće osigurati stalnu kontrolu, pogotovo na blogu gdje je bloger jedini urednik-nakladnik, a ako ćemo pošteno, da je i neka vrsta "oglasne ploče" na koju svako, svakog trenutka i iz svakog djelića zemaljske kugle može staviti neki sadržaj pa da je i stoga nemoguća potpuna kontrola.

Kako odgovornost u klasičnim medijima proizlazi upravo iz mogućnosti da urednici (nakladnici) potpuno kontroliraju sadržaj, javnosti bi vjerojatno bilo prihvatljivo da se zbog nemogućnosti iste takve kontrole blogerima onda ne može nametati niti jednaka odgovornost.

Ako su to prihvatljive teze, onda bi po meni takva mogla (trebala) biti i strategija javnog nastupanja i djelovanja HBO a da se iz primjera poput Fintićevog crpi samo određena argumentacija koja ide u prilog osnovnoj tezi. Mislim da bi se tako najbolje pomoglo i njemu i ostalim blogerima.

Naravno, odgovornost za osobno učinjeno nije i ne smije biti upitna pa u tom pogledu nema zapreka za primjenu zakona o medijima u smislu bloger=novinar.

B-52

Tko je glasao

No to su proturječnosti

No to su proturječnosti koje proizlaze iz postojećeg pravnog okvira koji regulira medije, slobodu medija i slobodu govora. On u sebi ne sadrži odredbe koje bi pokrivale nove medije poput interneta
U konkretnom slučaju imamo i dodatnu poteškoću da se Općinski i Županijski sud ne slažu oko toga je li internet medij ili stvar (oglasna ploča).

Ako pravni okvir ne sadrži odredbe koje bi pokrivale nove medije poput interneta kako bi bilo koji sud mogao reći za internet da je medij?
Želiš sugerirati da je sud trebao ići mimo postojećeg pravnog okvira?
Ako nije trebao ići mimo postojećeg pravnog okvira čemu čuđenje da Županijski sud kaže da je internet oglasna ploča!?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Postojeći pravni okvir

Postojeći pravni okvir dozvoljava razna tumačenja. Riječ je o tome kako se shvaša DUH zakona, jer preciznih odredbi nema. Vukovarski sud je tumačio duh zakona na represivni način. (Ti, recimo, zastupaš u raznim diskusijama rigidni pravni formalizam i izvlačiš ekstremne konzekvence iz pojedinih odredbi, što je besmislen pristup.) Mi želimo da se to promijeni. Mi nismo Fintićevi odvjetnici, nego javni zagovarači ("public advocates") koji se javno zalažu za neka NAČELA.

Zoran Oštrić,
tajnik HBO

Tko je glasao

Finticu, HBO članovima, kao

Finticu, HBO članovima, kao i svim građanima potrebno je pravedni, pošteni sudski postupak. Takav postupak obuhvaca i rokove i pravne ljekove.
Svi se za to trebamo zalagati, zalagati za pravnu državu. Svatko od nas, pa i institucije države trebaju odgovarati za svoje nezakonite postupke.
Razna tumacenja i blacenja ne koriste Finticu.
HBO bi toga trebao biti svjestan kada otvara temu na blogu. Poslje otvaranja teme svatko ima pravo iznositi svoje mišljenje. Sloboda govora. Sve to, u ovoj fazi, rezultira štetom po Fintića.

Tko je glasao

ola blogerski kmetovi. kad

ola blogerski kmetovi. kad će taj račun za uplatu love? znate da ne smije glasiti na damirovo ime kako ne bi poduzetna obitelj Štengl usisala tu pomoć kako bi poboljšala svoj umirovljenički status. kada se kreće u javnu raspravu ne smijemo zaboraviti slijedeće: svatko odgovara za izgovoreno, ne samo novinari. znači, kada nas "javne" osobe počaste svojim izljevima "mud(r)osti" u medijima, također odgovaraju ukoliko prekrše članak zakona o informiranju. na taj način bi postigli smanjenje novčanog kažnjavanja, a i "javne" osobe bi morale pripaziti kako se izražavaju. e i kako se postaje član HBO-a?

Tko je glasao

Izdvojeni konto, isključivo

Izdvojeni konto, isključivo za ovu svrhu, za humanitarnu namjenu, bit će otvoren na žiro računu HBO. Sav prikupljeni novac bit će isplaćen Damiru Fintiću.

HBO - kako se učlaniti?

Zoran Oštrić,
tajnik HBO

Tko je glasao

meni je u cijeloj ovoj

meni je u cijeloj ovoj priči ostalo nejasno borite li se vi za pravo na klevetu drugih ljudi ili se borite za to da se pronađe stvarni krivac za klevetu, tj. da vukovarac nije odgovoran za nešto što on nije napisao, već je napisao netko drugi na njegovom site-u? molim pojašnjenje!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Naravno ne za pravo na

Naravno ne za pravo na klevetu, nego na zaštitu u slučaju tužbe za klevetu, uvredu ili nanošenje duševne boli kakvu imaju novinari i nakladnici - zaštita od "obijesnog parničenja". Pročitaj članak na wikipediji: Strategic lawsuit against public participation! Serija tužbi Štenglovih (ne samo protiv Damira! - pogledaj Zoran Oštrić>tablicu "Tužbe obitelji Štengl".

Zoran Oštrić,
tajnik HBO

Tko je glasao

Naravno ne za pravo na

Naravno ne za pravo na klevetu, nego na zaštitu u slučaju tužbe za klevetu

Ne razumijem najbolje. Znači li to da braniš pravo na klevetu, a da si protiv pravosudnog sustava koji će štititi osobe koje je netko oklevetao? Da, ili ne?
Naime, ja sam mislila da je vukovarčev problem što je na njegovom siteu nepoznata osoba, dakle ne on, oklevetala štenglove, a da je on nepravedno ispao kriv za to.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Znači li to da braniš

Znači li to da braniš pravo na klevetu, a da si protiv pravosudnog sustava koji će štititi osobe koje je netko oklevetao? Da, ili ne?

Već sam ti odgovorio.

Naravno ne za pravo na klevetu.

Kvaka je u tome da pravosudni sustav mora naravno štititi i one, koji su za klevetu ili bilo što drugo optuženi. Oni moraju imati pravično suđenje - a očito je, da ga Fintić nije imao. (Ja sam osobno dvaput bio tužen za klevetu - oba puta oslobođen. Da su te tužbe slučajno bile u malom mjestu a tuži me jedan od najmoćnijih ljudi tog mjesta - možda bih bio i osuđen.)

Naime, ja sam mislila da je vukovarčev problem što je na njegovom siteu nepoznata osoba, dakle ne on, oklevetala štenglove, a da je on nepravedno ispao kriv za to.

Da, tako je bilo.

Zoran Oštrić, bloger i bivši novinar

Tko je glasao

klevetanje svima, a ne samo

klevetanje svima, a ne samo njima :-)

Tko je glasao

veliki pljesak za

veliki pljesak za Zvončića, Nemesis i Oštrića...svaka čast (zvonetu i mali kisić)....ajd' malo ste podigli moral meni, starom skeptiku, hehe, da se ipak nešto može pokrenuti u ovoj sluđenoj državi..možda je - u usporedbi s korupcijom, borbom protiv mafije i bogzna čega još što nas čeka na putu oporavka ove zemlje- to sitno ali, kak' se ono veli, i sitno je bitno :))

CC

Tko je glasao

@ Checkpoint

@ Checkpoint Charlie:
Zvonetu i mali kisić

Ej, ej, zašto samo njemu!? Kakva je to pristranost, korupcija i nepravda!!?? A meni, a meni? :((

Tko je glasao

čuj zok, sorry ali meni je

čuj zok, sorry ali meni je zvonac ono....hot, hot, hot..šarm u maloj bočici...ti si fine, da bi reč rekla, ali nisi moj tip....

CC

Tko je glasao

Aj nemoj zagađivat dnevnik

Aj nemoj zagađivat dnevnik svojim bedastoćama. Preseli se kod Plastičnog Ceganovića ili kod Modnog Hračka :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

ja tebe Delgado fakat ne

ja tebe Delgado fakat ne razumijem? nakon našeg nesporazuma, nakon što sam ti udijelila hrpetinu minusa na onaj dnevnik (odnosno naslov, iako je zapraff i sam dnevnik bio comme ci-comme ca, ali nema veze) i povezane postove, prestala sam čitati, komentirati i ocjenjivati tvoje postove dok ti, vidim, moje i dalje ocjenjuješ a sad i komentiraš. moram priznat da te ne razumijem.
naravno, ne mogu ti to zabraniti ali ne vidim baš nekog smisla da mi se obraćaš..no, ako to tebe veseli..

CC

Tko je glasao

small steps, hehe :))

small steps, hehe :))


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ma ja sam ti zapraff po

ma ja sam ti zapraff po svojoj naravi više za big steps, za revoluciju, ono, katana u rukice i smic-smic sve redom :)) ko' svi kolerici nemam živaca za "sitni vez" što ne znači da neću uvijek pohvaliti i podržati svakog tko učini bilo što dobrog za ovaj svijet - pa makar se činilo i sitno...

CC

Tko je glasao

Mene su uvijek smatrali

Mene su uvijek smatrali mega-gale-lomanom, a meni se cini da je ovo mali korak za covjeka, a velik za covjecanstvo. Ne znam jel ja to starim ili sta? :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ne znam jel ja to starim ili

Ne znam jel ja to starim ili sta?

Ili si možda farmaceut !?

Većina je uvjeran da su tvornice najopaljenijih proizvoda fakulteti FER, FF pa i PMF.

Međutim, prave pa i svježe analize pokazuju da je Farmaceutski strava. Npr. trust najboljih svježih mozgova matematičara, prvaka i sada studenata PMF-a i FER-a, koji s lakoćom rješavaju sve za 5, lomi mozgove pokušavajući prijateljski pomoći svojim prijateljima, inače također trubo odličnim, polomljenim od matematike na I godini farmacije. I tako redom.

Da sveučilišno školovanje ima jake uplive ne samo na ljude nego i na pojave i epohe se vidi po Sveučilištima u Moskvi, Lepoglavi itd. Framacija u zagrebu je izgleda u tom rangu.

P.S. Ako je to i malo tako, ne čini li ti se ad HBO, SDP i ostalog da se dobrim djelom naprosto radi o nečem drugom te da je to sa JOT-om i sličnim opaljenost sama, forsanje kao i razna druga nevezana sa samom stvari, naročito sa čovjekom i svijetom.

Tko je glasao

Međutim, prave pa i svježe

Međutim, prave pa i svježe analize pokazuju da je Farmaceutski strava. Npr. trust najboljih svježih mozgova matematičara, prvaka i sada studenata PMF-a i FER-a, koji s lakoćom rješavaju sve za 5, lomi mozgove pokušavajući prijateljski pomoći svojim prijateljima, inače također trubo odličnim, polomljenim od matematike na I godini farmacije. I tako redom.

bas sam prosle godine sate i sate posvetio pripomoci oko polaganja matematike na farmaciji. i to sto od njih tamo traze je strava. iako je malo pretenciozno to gradivo usporediti sa FERom, ili cak PMFom (matematika), radi se o ogromnoj kolicini detaljno obradjenog gradiva, sto je najvaznije - u premalo vremena. taj vremenski manjak je osnovni problem - ako je bolonja srezala satnicu, onda i gradivo treba prilagoditi novoj situaciji i realnoj potrebi buducih farmaceuta.

evo, jesi me navukao u offtopic... :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Svaka cast, evo upravo ste

Svaka cast, evo upravo ste dobili najmanje 4 minute na aktualcu radija 101 :). Sretno!

Tko je glasao

čisto da svi budemo

čisto da svi budemo upoznati imam nekoliko pitanja;
'
a) koliko je točno kaznenih a koliko civilnih i koje su točno presude pravomoćne i zašto?

b) kakvi zakoni još mogu biti osim pozitivnih?

c) ako je praksa sudova neujednačena i nekonzistentna, kako je onda moguće da je pregledavanje IP logova uobičajeno postupanje?

d) koja je razlika između oglasne ploče i medija i zašto je to zabrinjavajuće?

e) kako ministar pravosuđa i unutarnjih poslova može zaustaviti postupke protiv bilo koga a ne samo blogera

p.s. što znači riječ "derogiraju"

Tko je glasao

vrlo dobar sažetak

vrlo dobar sažetak slučaja, koji je napisao sam Damir, koga interesira može pogledati na http://pollitika.com/nastavak-izivljavanja-u-vukovaru

Nije baš dvije tri rečenice, već prije dvije tri stranice, ali kao uvod će poslužiti.

Tko je glasao

e) kako ministar pravosuđa

e) kako ministar pravosuđa i unutarnjih poslova može zaustaviti postupke protiv bilo koga a ne samo blogera

@mrak

Dok Ti kopaš po rječnicima, linkovima u Zvoninom dnevniku i arhivi pollitike (podsjećam Te da si mi pitanje o pozitivnim i drugim zakonima već jednom postavio i da sam Ti na njega odgovorila :-) , pokušat ću ti ovaj zahtjev koji će HBO uputiti novoizabranim ministrima približiti ovako - HBO zahtijeva amnestiju za blogere/blogerice i sve druge građane i građanke interneta (internećane ili netizene) koji su na udar pravosuđa i represivnih organa došli zbog svog govora.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Blanketna (=za sve vrste

Blanketna (=za sve vrste ponašanja) amnestija od pravosudnog aparata je suprotna pojmu pravde.

Opinioiuris

Tko je glasao

Ne razumijem ovaj detalj?

Ne razumijem ovaj detalj? Zbog cega neki medij ne bi bio iskljucen zbog pravila koja su samoregulativna i bez pravosduja, cisto za primjer? Cisto idejno govorim.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@opinioiuris Djelomično se

@opinioiuris

Djelomično se slažem da je blanketna amnestija suprotna pojmu pravde. U uvjetima u kojima su mediji pod direktnim utjecajem korporativne i/ili političke moći stranaka ili države, sloboda govora sama je nužan uvjet razvoja demokracije i javnosti kao njezinog prirodnog staništa. Sloboda govora sama po sebi nije kriminalno ponašanje, stoga ne vidim zašto bi amnestiranje onih koji su zbog nje progonjeni moglo biti suprotno pojmu pravde.

Ja sam osobno bila "žrtva" (a zajedno samnom u istom slučaju i Vesna Pusić) govora mržnje još u vrijeme bivšeg režima. U pismu anonimnog čitatelja tadašnjeg Studentskog lista objavljen je poziv da se nad nama izvrši nasilje i niz uvreda. Glavni urednik (Stipe Orešković) se izvlačio da nije bio upoznat sa sadržajem pisma i suđenje se odugovlačilo zbog nemogućnosti da se pronađe autor pisma pa je spor na kraju i zastario.

Dakle, sigurno nisam zainteresirana da se dopusti govor mržnje, ali pogledajmo oko sebe - sve vrvi od pokliča mržnje i poziva na nasilje prema drugačijima, a stradavaju oni koji se bave istraživačkim novinarstvom i oni koji pokreću rudimentarne oblike internet demokracije. E ja se zalažem sa prekid progona takvih koji odgovaraju pred sudom, jer su informirali javnost ili su omogućili slobodnu participaciju građana u stvaranju javnog mišljenja. To svakako nije blanketna amnestija, a kamoli suprotno pojmu pravde imo.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

HBO zahtijeva amnestiju za

HBO zahtijeva amnestiju za blogere/blogerice i sve druge građane i građanke interneta (internećane ili netizene) koji su na udar pravosuđa i represivnih organa došli zbog svog govora.
Uključujući i govor mržnje?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

IMO, da. Internet kao

IMO, da. Internet kao slobodan medij ima svoje zakone kojima se ti problemi rjesavaju.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

znaci "ubi srbina" je

znaci "ubi srbina" je neprihvatljivo na glavnom gradskom trgu ili stadionu, ali je prihvatljivo na internetu?

mislim da se sa nekim proklamiranim ciljevima i zahtjevima zaletjelo.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

"amnestija" je loša riječ.

"amnestija" je loša riječ. To nije "proklamirani cilj i zahtjev" HBO. Treba jasno razraditi. Načela su nam vjerujem jasna, precizne formulacije i razrada osjetljiva su stvar.

Tko je glasao

ma što će vam visoka

ma što će vam visoka filozofija. u pitanju je moral i osjećaj za dobro i zlo. meni je potpuno nemoralno osuditi nekoga za nešto što taj isti nije učinio, već je učinio netko drugi, ali mi je nemoralno i zlo oklevetati nekoga i staviti na internet njegove liječničke nalaze. dakle, ne treba tu neke visoke filozofije. treba spašavati ugrožene. s jedne strane je to vukovarac, na čijem je siteu netko drugi oklevetao treću osobu, a platio vukovarac. s druge strane je obitelj čiji su liječnički nalazi izašli u javnost, iako im ova država ustavom garantira pravo na privatnost. dakle, ima tu posla, a dovoljno je staviti sebe u poziciju istih pa je lako zaključiti kako presuditi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

ni manje ni više nego

ni manje ni više nego amnestiju?
podsjetio bih na sitnu činjenicu da kleveta kod nas više nije kazneno djelo, a kako imaš namjeru napraviti amnestiju u civilnim tužbama je izvan moje mogućnosti shvaćanja (sigurno ima neki presedan ili nešto?)

Damir je optužen, tužen i koliko razumijem pravomoćno osuđen u doba dok je kazneno djelo klevete još postojalo i ta je presuda osnov naknade štete u civilnoj parnici (tj. koliko moje ograničeno gledanje court room drama kaže, nije uopće pitanje hoće li on biti u tim parnicama osuđen nego koliko će ga to koštati)

glede pozitivnih zakona, doista se ne sjećam objašnjenja pa bih te molio ili link ili da ponoviš argument; po meni pozitivni i negativni zakoni ne postoje, imaš samo zakone koji ti se mogu ili ne moraju svidjeti

Tko je glasao

@mrak: Evo još moram dodati

@mrak: Evo još moram dodati nešto:

sitnu činjenicu da kleveta kod nas više nije kazneno djelo

Mrak, vjerujem da si ekspert za Zakon o trgovačkim društvima, ali Kazneni ti baš ne ide. :)

Kleveta je naravno i dalje kazneno djelo, samo nema više kazne zatvora. Izmjene Kaznenog zakona, 2006:

Članak 60.

U članku 200. stavku 1. riječi: »ili kaznom zatvora do šest mjeseci« brišu se.
U stavku 2. riječi: »ili kaznom zatvora do jedne godine« brišu se.

To je promjena slijedećeg iz Kaznenog zakona:


Kleveta

�lanak 200.

(1) Tko za drugoga iznese ili pronese ne�to neistinito �to mo�e �koditi njegovoj �asti ili ugledu,

kaznit �e se nov�anom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do �est mjeseci.

(2) Tko za drugoga iznese ili pronese ne�to neistinito �to mo�e �koditi njegovoj �asti ili ugledu putem tiska, radija, televizije, pred vi�e osoba, na javnom skupu ili na drugi na�in zbog �ega je kleveta postala pristupa�nom ve�em broju osoba,

kaznit �e se nov�anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Ako osoba protiv koje se vodi kazneni postupak zbog klevete doka�e istinitost svoje tvrdnje ili opravdani razlog zbog kojeg je povjerovala u istinitost sadr�aja kojeg je iznijela ili pronijela, ne�e se kazniti za klevetu, ali se mo�e kazniti za kazneno djelo uvrede (�lanak 199.), ili kazneno djelo predbacivanja kaznenog djela (�lanak 202.).

Tko je glasao

imaš pravo, 2006 je maknuta

imaš pravo, 2006 je maknuta samo zatvorska kazna

no jednako tako imaš i članke koje slijede članke o uvredi i kleveti koji malo pobliže objašnjavaju okolnosti pod kojima je kleveta kazneno djelo

anyway, ja i dalje očekujem odgovore na svoja pitanja (osim za pozitivne zakone, tu sam dobio odgovor :)

Tko je glasao

Rekao bih da se ovo tvoje

Rekao bih da se ovo tvoje prenemaganje "Damir si je sam kriv, a meni se pametnom to ne može dogoditi la-la-la!" protivno zdravom razumu, moralu i etici, koju bismo ne samo kao blogeri, nego i kao građani, morali dijeliti (jer, recimo, ako Damir i jest donekle kriv, kazna je sasvim evidetno neproporcionalna, a SLAPP je termin koji postoji čak i na wikipediji - tj. njegov progon je sustavni progon "public participation" tj. svih nas, pa se moramo i sustavno braniti - što ne znači da neke obveze ne prihvaćamo, naime ograničenja slobode koja proistječu iz slobode drugih - ali treba biti osigurano pravedno suđenje - čovjek nije ni imao odvjetnika, sudilo mu se u malom gradu gdje je tužitelj na čelu izvršne vlasti - zdrav razum nam govori da je u takvoj kostelaciji pravednost postupka upitna - nije mogao naći ni dobrog odvjetnika...); ali avaj, ti si već rekao da te kategorije ne priznaješ u pravu i politici. :(

Ali, kako sam ja poznati dežurni protestant i probivjetar (ovo je pak moja terminološka inovacija za "probisvjet i jebivjetar" :)), ja ih priznajem! I da ne povjeruješ, ima nas još takvih, na čelu sa doktorom Radikalnim. :))

Zoran Oštrić, tajnik HBO

A sad o drugom - malo instant-poduke iz osnovne pravničke terminologije.

Moralo bi ti biti poznato da je "pozitivni zakoni" uobičajena sintagma, ne samo kod nas.

Google daje 3920 rezultata za tu sintagmu na hrvatskom. Evo npr. o tom pitanju na mrežnom sjedištu legalis.hr.


To su oni zakoni koji su važeći na području neke države, ako govorimo u Hrvatskoj, oni propisi koji vrijede u RH (koje je dakle Hrvatski sabor donio u skladu sa Ustavom), a ostalo pozitivno pravo čine svi drugi zakoski i podzakonski akti donešeni i potvrđeni u skladu sa Ustavom RH, s time da međunarodni ugovori koji su dio pravnog poretka RH, su po svojoj pravnoj snazi jači od zakona a slabiji od Ustava.

To je na vrhu, kao rezultat googlanja. Engleski "positive law" - članak na wikipediji, koji kaže, citirajući Black's Law Dictionary, 5th Edition, 1979, West Publishing Co.:

"Law actually and specifically enacted or adopted by proper authority for the government of an organized jural society."

I konačno, hrvatski jezični portal daje pet značenja riječi "pozitivan", pa imamo:

5. pravn. koji je na snazi [pozitivni zakoni] (...) pozitivno pravo: skup od države proglašenih pravila kojima se određuje ljudsko ponašanje u društvu

Evo, to za 15 minuta korištenja interneta. Dodajem, znajući filozofsku terminologiju, da "positum" ne znači "pozitivno nasuprot negativnom" nego ono što je "postavljeno", što postoji. "Pozitivni zakoni" = "važeći zakoni".

Zoran Oštrić, surfer

Tko je glasao

Zoran, lijepo te molim da

Zoran,
lijepo te molim da nikada više niti ne pomisliš da sam nešto rekao što nisam rekao, svašta mogu podnijeti i bez problema podnosim ali s direktnim laganjem (da ne kažem klevetanjem) imam velikih problema. Dakle, ubuduće, kada me imaš namjeru citirati, lijepo molim da jasno izdvojiš citat i ako nije iz ovoga dnevnika da bude i link na gdje sam ja to napisao.
Prečesto manipuliraš i izvrćeš stvari na način koji jednostavno nije prihvatljiv. To nije od tebe korektno, moralno ili etički (ili odaberi neki drugi primjereni termin koji si prekršio gornjim komentarom).

Glede Damira Fintića ja imam stav kojeg sam ponovio nekoliko puta, no ja sam gore samo napisao nekoliko jednostavnih pitanja koja nisu odgovorena niti sada. Neuki promatrač bi mogao doći do zaključka da netko nešto krije u cijeloj priči, a da bi bilo tko mogao doći do kvalitetnog zaključka očito mu je potrebno ponuditi obje strane medalje.

Desiti će vam se to da će netko od novinara utrošiti malo vremena da prouči cijelu priču a koja će onda biti u bitnom raskoraku od HBOove verzije što se dogodilo i onda će HBO stradati i prije nego što je počeo, a svi skupa (uključivo i blogere koje kao zastupate) će dobiti po nosu. No što je najgore, stradati će i Fintić.

Glede pozitivnih zakona, to ti je tipični primjer pisanja ljudi koji ne znaju što pišu pa onda u pokušaju da postanu važni ili relevantni, a daju dojam argumentiranja uljepšavajući jezik frazama koje ništa ne znače; to je jednostavno loša navika u pisanju koju bi trebali napustiti

p.s. na wikipediji piše i o crvenim slonovima

Tko je glasao

@mrak: s direktnim laganjem

@mrak:
s direktnim laganjem (da ne kažem klevetanjem) imam velikih problema
Naravno, Laganje i klevetanje su neprihvatljivi.

Prečesto manipuliraš i izvrćeš stvari na način koji jednostavno nije prihvatljiv.

Po mom mišljenju, nikad ne to ne činim. Govorim o onome što smatram konzekvencama ili pravim značenjem nekog stava. ("Konzekvenca" podrazumijeva logičku analizu, dakle neka posljedica stava koju onaj koji stav iznosi nije imao na umu. "Pravo značenje" podrazumijeva heurističku analizu, naime da neki stavovi imaju značenja koja nisu jasna sama po sebi.) Prihvaćam mogućnost diskusije da nešto za što ja mislim da je konzekvencija ili stvarno značenje zapravo to nije, ali to nije "manipulacija i izvrtanje" (što podrazumijeva zlu namjeru) - možda sam pogrešno shvatio ili pogrešno zaključivao, a možda se radi o legitimnim razlikama u interpretaciji. Ali vrlo je čest slučaj da se stvarne konzekvence i stvarna značenja nekog stava ne sviđaju onome tko je stav izrekao, pa ih pokušava negirati.

Rekao si što misliš o slučaju svojeg kolege Damira Fintića, i ja sam rekao što mislim o tvojem mišljenju - naime, da je moralno bijedno.

Tvoja pitanja su uglavnom bespredmetna, kao i ovo sa pozitivnim zakonima, ili ti je već odgovoreno.

Glede pozitivnih zakona, to ti je tipični primjer pisanja ljudi koji ne znaju što pišu pa onda u pokušaju da postanu važni ili relevantn

Ne kužim: ŠTO je tipićni primjer pisanja ljudi koji ne znaju što pišu? Ja sam ti detaljno odgovorio na tvoje pitanje o frazi "pozitivni zakoni", i doslovnce citirao slijedeće izvore:

  1. legalis.com, Hrvatski pravni portal (koliko znam, stručan i relevantan za pravna pitanja
  2. Black's Law Dictionary, 5th Edition, 1979
  3. Hrvatski jezični portal (napravljeno od eksperata, na osnovu postojećih rječnika)

Lako je naći još hrpu referenci, npr. članak "positive law" na answers.com, koji citira West's Encyclopedia of American Law. Nije problem naći ni izvore na drugim jezicima, npr. njemački "positiven Rechts" Teško mi je zamisliti da svi ti pišu besmislice.

Zoran Oštrić, bloger

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. - Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

Ajmo Mrace malo konkretnije.

Ajmo Mrace malo konkretnije. Worst case scenario.

Desiti će vam se to da će netko od novinara utrošiti malo vremena da prouči cijelu priču a koja će onda biti u bitnom raskoraku od HBOove verzije što se dogodilo i onda će HBO stradati i prije nego što je počeo, a svi skupa (uključivo i blogere koje kao zastupate) će dobiti po nosu. No što je najgore, stradati će i Fintić.

Sto bi to novinari mogli izvuc da delegitimira slucaj Fintic? Koliko osobo mogu primjetiti, slucaj je utemeljen na vrlo jednostavnoj CINJENICI. A to je da je Fintic tuzen zato sto je osigurao slobodu govora na internetu, dok istovremeno nisu tuzeni oni koji su Finticevu ponudu iskoristili za potencijalnu klevetu.

To je presedan za internet zajednicu koji internet zajednica mora okrenuti naopako, ako svi skupa zelimo da internet ostane slobodan medij, a ne mjesto gdje ce razni Stenglovi, Hodakovi i slicni likovi iz politicko-kriminalnog miljea haracit, prijetit, zastrasivat i oduzimati pravo na slobodu govora.

Sto to novinar moze iscackat da obori ovu tezu? Cijelo vrijeme se vrtis kao macak oko vruce kase umjesto da ko covjek kazes sta mislis. Pobogu, necemo te pojest zbog toga. Naprotiv, bit cemo ti zahvalni sto si nas na vrijeme upozorio.

No reci vise, jer ovo sto sada radis fakat nema smisla.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ne, fintić je tužen i

ne, fintić je tužen i pravomoćno osuđen za klevetu, tu nema nikakve priče o slobodi govora niti vidim kako bi se njegov slučaj uopće mogao povezati sa slobodom govora

činjenica je također da se čovjek odlučio braniti sam (nisu mi jasni razlozi) čime je sam sebe ugrozio i u stvari doveo do toga da dobije osuđujuću presudu, osuđujuća kaznena presuda je vjerojatno bila temelj za civilnu za naknadu štete

činjenica je također (čime se damir svojevremeno i pohvalio) kako je objavio medicinsku dokumentaciju svog tužitelja što je protuzakonito

ne sjećam se dobro, ali meni se čini da je spomenuo kako je u jednome času bio i upozoren/zamoljen da makne komentare što je on odbio

fintić je sada došao u situaciju da mora platiti 50.000+ kuna i smješi mu se dodatnih 200.000 i načelno, jedino što HBO može učiniti je sakupiti tih 250.000kn i ići dalje, no živjeti u uvjerenju kako je ovo nekakva borba za slobodu govora ili kojekakve druge tvrdnje koje smo dosada čuli su totalno besmislene
ono što vi radite (ili mislite da radite, ili se trudite) je spasiti jednog čovjeka koji je radi svoje gluposti, naivnosti, inata ili tko zna čega drugoga došao u situaciju u koju je došao
izvrtati činjenice, namjerno prešućivati što se desilo a kako bi se tjerala nekakva polupolitička agenda je u startu osuđena na neuspjeh

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci