Tagovi

Odgoj ovaca u Republici Hrvatskoj

Po ?emu ?e se pamtiti 11.02.2010? Vjerojatno po nevi?enoj intervenciji policije nad prosvjednicima u Varšavskoj ulici. Jer eto se bune protiv javnog interesa jednog privatnika u ?ije je ime mijenjan zagreba?ki GUP. Treba se zapitati je li kod izmjena GUP-a sprovedena bilo kakva javna rasprava i koliko zainteresiranih Zagrep?ana dobilo poziv na javnu raspravu u svezi izmjena GUP-a? Ali nema veze, glavno je poslati interventnu policiju koja ?e zbog komunalnog prekršaja napraviti rusvaj, pohapsiti prosvjednike te ukloniti sve remetila?ke faktore kako bi Tomo Horvatin?i? ostvario javni interes.

Dakako, trebaju se poštovati zakoni i ovo je bila demonstracija efikasnosti represivnog aparata nad obi?nim ljudima koji nemaju nikakvu politi?ku zale?inu niti zvjezdani status. Samo imaju zdrav razum i argumente te dovoljno hrabrosti organizirati se bez ikakvog politi?kog pokroviteljstva u udrugu gra?ana i ne žele biti ov?ice. Jednostavno žele da se i njih nešto pita jer žele znati kako i na što se koristi njihov novac te kakav je njihov interes u takvoj gradnji. A to je ono što naše politi?ke elite ne vole ?uti, gra?anske inicijative ometaju njihovu retardiranu viziju demokracije u kojoj su gra?ani ove države samo glas koji im treba omogu?iti dolazak na vlast gdje ?e raditi upravo protiv njih.

Dakle, ukoliko niste pripadnik svetog politi?kog stada ili nemate zvjezdani status budite sigurni kako ?e se zakoni ove države itekako primjenjivati na vas. Možda se treba prisjetiti nedavnog incidenta u koji je umješan Dinamov igra? Igor Biš?an. Lik je malo nepropisno parkirao pa malo poslije isprovociran ponašanjem taksista izmjenio li?ni opis doti?nog. Reakcija javnosti je izostala jer je u pitanju dobar glas nogometnog zvjezdana. Ono što je gore od ovakvog pristupa su i reakcije forumaša sa net.hr.foruma. Za?u?uju?e je koliko ov?ica Republike Hrvatske daje pravo na nepropisno parkiranje zvjezdanu Igoru Biš?anu. Ako je ve? pravo na Varšavsku ulicu dano Tomi Horvatin?i?i sasvim je ugodno pokrenuti gra?ansku inicijativu Igor Biš?an koje ?e dati pravo zvjezdanim osobama na nepropisno parkiranje. Pa?e, još neka vam takve osobe promijene li?ni opis te poslije takvog postupka usrdno tražite autogram i prijavite sami sebe policiji. Bez sekiracije, sletit ?e se represivni sustav i dovršiti posao gdje je poznati stao.

Možda bih sada trebao prestati pisati jer ni u Osijeku stanje nije nimalo bolje. Gra?ani ovog grada se dobro sje?aju zuluma sinova suca Petra Kljaji?a. Junoše su skupile sveukupno oko 100 što kaznenih što prekršajnih prijava ali zbog ?a?inog položaja nikada nisu bile procesuirane. ?ak ni nakon divljanja osje?kih specijalaca po ?akovu kojem je uzrok bio nedoli?no ponašanje najmla?eg Kljaiji?a u jednoj birtiji. Nakon svega, niti je bilo što pokrenuto a mla?i Kljaiji? je za ?etiri dana završio 4 godine srednje škole te sa diplomom osnovne škole uspješno upisao Pravni fakultet. Takvu djecu ja zovem djecom sa posebnim potrebama. Zbog toga, djeci sa posebnim potrebama iz uglednih obitelji se zažmiri kada autom ubiju ne?ije dijete iz neugledne obitelji na pješa?kom prijelazu. Dapa?e, tada se represivni aparat ne stavlja u funkciju žrtve niti žele odraditi svoj posao koji se od njih traži,a za koji su pla?eni od poreskih obveznika Republike Hrvatske. Nema veze, sudbina djeteta iz neugledne obitelji se ne može mjeriti sa sudbinom djeteta sa posebnim potrebama.

Važnu ulogu odgoja ovaca u Republici Hrvatskoj ?ine mediji, javni, privatni i elektronski. Ne samo što ne mogu zadržati fokus javnosti na stvarne probleme ove države ve? i zbog korporativnih interesa namjerno obmanjuju javnost. Pritome se valja prisjetiti interesa gra?ana Hrvatske koje je dozvolilo duopol u mobilnoj telefoniji od strane Vipa i HT mobilea. Kao i interesa Hrvatskog Telekoma u fiksnoj telefoniji. Ra?anova vlada je tada poklekla nad interesima okupatorskog telekoma (DT) u ubiranju velikih svota profita nauštrb razvoja telekomunikacijskih usluga. Ipak se tada pozivalo gra?ane ove države na socijalnu osjetljivost prema DT kojeg se nimalo nije ticala tržišna utakmica. Dapa?e, prijepori autora ovog teksta i uglednog ra?unalnog kolumniste su osvanule na plo?ama Hrvatskog Telekoma diljem Lijepe Naše te služile za ismijavanje osobe koje se zalagala (imenom i prezimenom) za ravnopravnu tržišnu utakmicu svih sudionika u telekomunikacijskom poslu.

Naravno, oni koji formiraju interes javnosti su prezauzeti prodajom oglasnog prostora velikim igra?ima. Tako?er su zauzeti prodaom kruha i igara koje su patentirali diktatori prije više od dva tisu?lje?a. Koga briga za stvarnost, u interesu javnosti je saznanje tko je na špici prošetao tange, teške duševne bolesti osobe koja nema ideju što obu?i za izlazak u javnost i kome je ispala vagina prilikom nekakvog društvenog okupljanja. Ili kalkulacijski ulaze u polemike sa vrlo važnim javnim osobama koje nemaju veliki rejting u javnosti zbog nedoli?nih radnji u njegovom ministarstvu. Ali je važno prodati novine bez obzira na sve ili pumpati ego nekakvog lokalnog šerifa kojem u nedostatku novca iznenada ponestaje ideja za dobrobit javnosti. Javnost ionako nije njegova klijentela. Njegovi su financijeri kampanja za koje ?e uskoro namještati poslove i obu?i ih u javni interes. Nikoga tada nije briga za one male ljude pred ?ijim ?e o?ima izrasti nešto od ?ega ne?e imati korist.

I dokle tako? Javnost je ionako blazirana i ne osvr?e se previše na poreme?ene društvene vrijednosti. Ionako se više nitko na njih ne obazire. Došli smo do to?ke kada nas niti kanibalizam Sagawe Juniora ne bi prenerazio. Hladno bi prešli preko silovanja, ubojstva i konzumiranja ljudskog mesa kao preko zgaženog mrava i ne bi se osvrnuli. I tako unedogled. Koga briga za javnost? Samo zbrojite koliko ste dobili promidžbenog materijala stranaka i poziva na javnu raspravu zbog trošenja vašeg novca na projekte sumnjive važnosti. Živite li možda po maksimi: "Ljudi koji se boje umiru svaki dan. Hrabri samo jedanputa." Na Vama je izbor ho?ete li živjeti kao ovca ili kao lav.

Komentari

Odličan dnevnik. Mali

Odličan dnevnik.
Mali ispravak nema nikakve usporedbe sa ovcama.
Ovaj hrvatski puk je pile , i to očerupano druga Staljina, oli ti malo od
kokoške ( gallus gallus domesticus croaticus).

Tko je glasao

vidiš tomy, kak ne moraš

vidiš tomy, kak ne moraš uvijek zvučat prijeteći k'o 'neprijatelj poretka' nego možeš bit i duhovit. Sviđa mi se ova dimenzija tvog komentara, nema bejzbol palica i ravnanja kostiju nego samo odličan, ironičan i duhovit komentar. ;)

Tko je glasao

Malo san pa u depru mislija

Malo san pa u depru mislija sam da će se oni Oštrićevi pocipat sa
Karamarkovim, ali nema veze ima vremena.

Tko je glasao

"Ljudi koji se boje umiru

"Ljudi koji se boje umiru svaki dan. Hrabri samo jedanputa."

Točno! Život kao hospicij.

Na Vama je izbor hoćete li živjeti kao ovca ili kao lav.

Niti jedno niti drugo. Želim živjeti kao čovjek, Homo Sapiens.

Tko je glasao

Niti jedno niti drugo.

Niti jedno niti drugo. Želim živjeti kao čovjek, Homo Sapiens.

a vidio si kako prolaze homo sapiensi sa varšavske ulice. bolje biti lav, tada će angažirati ekipu iz ZOO-a.

Tko je glasao

Trenutno u ovim krajevima

Trenutno u ovim krajevima van novog beograda, ups mislio sam Zagreba ne raspravlja se previše o tome svemu.

Kao da nije ništa ni bilo.

Mislim da ono što se emitiralo 70ih godina i koje smo nazvali Hrvatsko Proljeće ovaj put se odrađuje na način koji je u skladu sa današnjim uvjetima i mogućnostima informiranja, kako smo svakim danom bombardirani sa svakakvim negativnostima poput broj poginuli na cestama, kuće koje su izgorile itd... ovakvi događaji koji se sve češće ponavljaju će akumulirati u nešto poput onog preokreta u samom sustavu kao što se desilo nekoliko godina nakon našeg Proljeća!

Druga vrimena, drugačiji uvjeti ali poviest se ponavlja! To je moje osobno mišljenje.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks: van novog

@Mr.Jaks:
van novog beograda, ups mislio sam Zagreba

Zasvrbili me prsti da ovdje dam minus, ali eto obećao sam da neću.

u nešto poput onog preokreta u samom sustavu kao što se desilo nekoliko godina nakon našeg Proljeća!

Hm. Nekoliko godina nakon 1971. bio je donesen novi Ustav SFRJ, koji je priznao državnost republika i prenio na njih većinu ovlasti, koje su ranije bile na tijelima federacije.

Sličan preokret... Banovina Slavonija?

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Stari druže , dobijaš li

Stari druže , dobijaš li poriv da se priključiš mahnitoj rulji ???
Misliš li da će Karamarkovi šefovi imat dosta specijalaca za obuzdat
mahnitu rulju ???

Tko je glasao

@tomy82: Stari druže ,

@tomy82:
Stari druže , dobijaš li poriv da se priključiš mahnitoj rulji ???
Naravno. Itekako, kao što sam par puta pisao, posljednji put jučer na mom blogu, kombinirajući dva komentara odavde: Kako je lako mrziti!

Ali vidiš, kad dođe proljeće, izmile djevojke u laganim haljinicama, gledaš kako im se njišzu bokovi i tresu sise... sNe dobiješ li poriv da skošiš na neku, pritisneš je i nabiješ?

Dobiješ, naravno. Heteroseksualni muškarac ne može ne osjećati takve porive.

Ali, to (većinom) ne radimo. Osuđujemo one, koji tako slijede svoje porive.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Di usporedi vlast sa

Di usporedi vlast sa ženskicom.
Imam bolju usporedbu.
Zamisli šetaš rivom i napadne te čopor bjesnih pasa. Oš dobit poriv da
ih izubijaš ? Naravno da neš , alli samo zato jer ti je bezb.palica ostala
doma.

Tko je glasao

ne bih bio tako grub što se

ne bih bio tako grub što se tiče zagreba kao novog beograda ali su tome najmanje pridonijeli žitelji Agrama. uvijek moramo poći sami od sebe kao što ja polazim uvijek smokritikom. nisam savršen, vjerojatno me u tome sprečava činjenica što sam čovijek. na savršenosti ne radim niti mi je cilj. uvijek polazim od jedinke (pojedinca) čija je sloboda u stvari mjerilo demokracije. ili kako je osoba koja je iskrvarila za naše grijehe rekla: tko je bez grijeha neka prva baci kamen. to što sam ja punkerski bastard i infantilac kojeg ponesu osjećaji, neka je moj krimen jer uopće se zbog toga ne želim popraviti. takav sam i neka sam, zbog svojih labrta imam problema u životu. ali barem mirno spavam i to mi je najveća zadovoljština. kao uvijek neću krenuti putem regionalnog šovinizma što mi brani moj spori šokački mentalitet i genetsko naslijeđe već ću krenuti od lokalne razine politike i njihove uloge u razvoju vlastite regije jer smatram kako je njihova proračunatost i žeđ za vlašću dovela do ovog stupnja regionalne razvijenosti Hrvatske čije posljedice danas snose svi građani naše države. valjda zato što sam hrabar imam veliki prijezir prema kukavicama koje se putem medija predstavljaju kao heroji. u stvari sam samo kornjača koja dugo živi i još duže pamti.

Tko je glasao

Dragi Zoki, kolega

Dragi Zoki, kolega Marijuan,

Ja se duboko ispričavam ako sam koga uvridio sa onom malom usporedbom centralističke vlasti koja se ponaša kao mačeha prema večini u RH.

Komentar se ne odnosi na bilo kojeg Zagrepčana, već na one krpelje koji su se uvukli u našu žilu kucavicu gore na trgu Sv.Marka i koji nama piju krv.

Nadam se kako neće nitko shvatiti ovu usporedbu vlasti kao usporedbu ljudi koji žive u tim gradovima.

DA Zoki, točno je tako, nakon našeg Proljeća je došlo do ogromnog preokreta koji je dozvolio svima nama mogućnost da si biramo. Naravno vidjeli smo koliko je to bilo iskreno, krvavo se moralo izboriti za ta osnovna ljudska prava. Nadam se kako ćemo mi u RH imati priliku uskoro doživjeti takav preokret po pitanju sviju nas u RH, preokret u kojem se mentalitet i sviest naroda oslobađa ovih utega i lanaca, preokret u kojem će se ljudi osječati ponosni što su državljani RH, preokret u kojem se neće više govoriti po cijelom svitu kako "Mafija ima svoju državu", preokret u kojem će svaki Čovik smatrati "POŠTEN RAD" pod jednim od najčasniji vrednota u životu!

Tada je bilo u pitanju mnogo toga koje je trebalo se srediti za pravo na slobodu izražavanja i pravo na izbor, to smo pravo ostvarili. Sada je došlo na red da se borimo za naša prava na jednakost/ravnopravnost. sada je došlo na dnevni red točka u kojoj tribamo urediti ovo što smo oslobodili.

Cilj sigurno nije bio da zamjenimo jednu centralističku vlast sa drugom, to jesmo stvorili ali to ne znači da smo to željeli. Kada već imamo nešto što je doslovce nepravedno onda se moramo izboriti za ta prava da stvorimo ono što smo željeli.

Neovisno o tvojim sitnim provokacijama, ja i dalje ostajem uvjeren kako negdje duboko u tebi leži 1% pameti i dobrote koja želi bolje sutra svima, ne samo nekima. Koliko god se ti ne slagao sa nekima, ti ljudi, državljani RH su isto toliko važni kao i ti i svi oni sa kojima se ti slažeš. Kada ti to bude dunulo iz dupeta u glavu onda možda shvatiš da tvoji neistomišljenici nisu tvoji neprijatelji (u večini slučaja je tako) već su tvoji susjedi (sugrađani, sa istim državljanstvom) koji dile istu sudbinu i žvaču isti stari suhi kruh kao i ti. Isto tako gledaju kako neki bacaju hranu u blato i još se smiju nama svima kada se tučemo za te mrvice!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks: Neovisno o tvojim

@Mr.Jaks:
Neovisno o tvojim sitnim provokacijama, ja i dalje ostajem uvjeren kako negdje duboko u tebi leži 1% pameti i dobrote
Ja vjerujem da kod tebe ima i više, negdje duboko, vrlo, vrlo duboko, iako smatram istovremeno, da je sve ovo tvoje patetično pozivanje na osobu, pravdu isl. samo licemjerno prenemaganje. Izabrao si kao svojeg političkog lidera čovjeka koji je zločinac i pobjegulja, i tu se fakat nema što pričati.

Kad je štrajkao glađu, ja sam ipak imao razumijevanja za njega. No za tvoje licemjerne fraze o suhom kruhu, nemam. To je PMSM manipulacija, kao ono tvojeg drugog idola Milana, u službi željenog autoritarnog sustava koji će uz populističke fraze cementirati privilegije sadašnje oligarhije. U Banovini Slaovniji ili Republici Hrvatskoj, ovisno o mogućnostima. Zagreb je pak MIlanu konačno počeo glasno govoriti "NE" (kao i Glavašu i Kerumu preko njega), i to je PMSM pravi uzrok tvoje ljutnje na moj grad.

Bez ljutnje, tako te naprosto ocijenjujem.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

zokiju@zokijevcima Zgrlio se

zokiju@zokijevcima

Zgrlio se copor zbira sa coporom orijunasa
Pa se treba hitro zbiti, u obranu za Glavasa,
Klevetama protiv njega, klevece se Lijepa nasa,
Nesretnica silno smeta podloj djeci zlih udbasa.

Sto ocevi nisu mogli, marljivo se djeca trude
Sve nas strti, pokoriti, pa nam zato cesto sude
Al’ plane li opet vatra s ponizene ove grude,
Oprzit ce ona tada Soroseve hulje lude.

Bjesomucno stalno sikcu na hrvatske vitezove,
Tko god im se usprotivi, za nj skuju tad okove,
Neumorno i lukavo smisljaju nam lazi nove,
Jer primaju lazno zlato za necasne te poslove.

Uznastojmo zgrliti se i ustati protiv zbira,
Ta valjda smo zavrijedili zrno pravde, a i mira,
Dosta nam je jugo-zvijeri i njihova divljeg hira,
Bjelosvjetskih hostaplera i titinih pionira.

Tko je glasao

Hajde javi mi na koju adresu

Hajde javi mi na koju adresu da ti pošaljem damu koja je plačena za takve stvari, jasno mi je da nisi jaaaakkkkoooo dugo svoje frustracije ispucao nigdje pa onda se tu sa svojim bijesom i neuspjehom iskaljavaš na nas koji ti otvooreno kažemo istinu. Kada već nisi u stanju sam sebi nači neku, pa makar bila grob i ofucana frajla, hajde javi mi di da ju pošaljem i da ti drug plati, da malo izliječiš te svoje frustracije koje su očigledno prekiple!

Mislim da je nakon 15 ili čak više godina došli vrime da prestaneš se družiti sa onom svojom Desankom i da probaš se prisjetiti kako je to biti muškarac.

Zapravo, nemoj volim listati kroz tvoje nebuloze ovdje.... shvati kako si os sebe stvori jedno stvorenje koje nije ni za što, ni za koga i jednostavno postojiš tek toliko da postojiš!

Ako ti smeta ova istina... zaboli me uho... za sve takve kao što si ti.

Doslovce si dokaz onoga što je Tuđman rekao "Stoka sitnog zuba", jer ljudi u ovoj državi ispaštaju upravo zbog nesposobne stoke koja se stalno tamo di im nije misto.

Zdravo druže Zoki, vrime te pregazilo, život si upropastio i potratio i tu si na PoLLitici u svojim nekakavim iluzijama važan čimbenik ili neka faca.... kako je bilo lipo dok je Zoki bio odsutan i dok je samo piao po koji komentar pod nekim drugim nikom ovdje... ali anravno ... sve što je lipo kratko traje.

Naravno meni osobno ne mogu smetati ništarije, ima jedna izreka koja se znala koristiti tamo negdje di su tvoji smrtni neprijatelji ... u SAD-a,

It's all a thing of mind over matter, we no longer mind, because you no longer matter!

Nakon što si prevedeš ovo znat češ koliko si ti bilo kome važan na ovome svitu!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Bravo Jaksa, Ovo ti je

Bravo Jaksa,
Ovo ti je ponajboljii odgovor. Pa iako je, ipak bih ti preporucio da ne trosis vrijeme na takve kao zoki, jer su neizlijecivi. Upsput izvoli nekoliko stihova:

PETOKOLONASI

O propasti drzave neprestano snuju,
Svestrano se trude da joj odar skuju,
Zbog njihovih zlih, bolesnih nakana,
Nastoje ju gurnuti u zdrijelo Balkana.

Odgajani dugo na otrovnoj mlijeci,
Za Hrvatsku nemaju nikad dobre rijeci,
Cak im njeno ime neizmjerno smeta,
Neumorno blate znakovlja joj sveta.

Kao gladni vuci neprestano urlicu
Zapjenjeni reze, pa nam prijetnje izricu,
Na njihovu zalost, nitko ih se ne plasi,
Pa bijesniji postaju - petokolonasi.

Tko je glasao

Ma nabijem njega i svu takvu

Ma nabijem njega i svu takvu neradničku lijenu stoku na japanca, zavidni su na svakoga a nisu u stanju sebi svezati perle a kamoli još skuhati ručak ili večeru.... mama im kuha ručak... jojjjj kako jadno odrasla osoba koja nije nikada u životu sebi svoj kruh zaradila, već stalno muze državu to jest nas koji pridonosimo nešto ovom društvu, nas koji znamo stvarati nove vridnosti....

Stoka sitnog zuba, prosijaci.... i onda još se nazivaju "socijalisti", mislim da se Lenjin i Marx negdje vrte 100 na sat kada vide odozdo ili odozgo kakav šljam se šlepa na njihve ideologije i principe... nije mi jasno kako se ne hvata srpa i čekiča kao pravi socijalista i zašto ne radi kao pravi socijalistički radnik kada stalno spominje socijalističko društvo... ja znam zašto kao što i Vi znate zašto... jednostavno nije niza koji vrag.. nije nikada radio niti će ikada raditi ... mislim da je on jedan od onih koji je sisu vidio zadnji puta kada je imao 5 godina jer je to bilo tada kada ga mater konačno oterasala sa sise i rekla DOSTA si me muzo!... i onda eto ga dan danas kod mame svaki dan i svaku noć!

Nit kućeta nit mačeta! Nit radnik nit pijanac! Već je nitko i ništa i to mu smeta! a da mu je stalo do bilo čega ili bilo koga sigurno ne bi iskorištavao svoju rođenu majku cijeli život i ovisio o njezinoj penziji! Jest on ljudina kao i 90% tog smeča koje sebe nazivaju "socijalistima"! DOKAZANO! VIDI SE IZ PRILOŽENOG! PARAZITI!

Joj jest ovdje krasno, sa jedne strane imamo smeče komunjarsko u ADZu, sa druge strane imamo otpad komunjarski u opoziciji i tko na kraju polati? Mi koji jednostavno ne podnosimo taj smrad tod smeča i tog otpada.

A toliko smo dugo ovdje da se taj smrad izgleda uvlači u naše pore ... hvala bogu imamo Burberry losione i možemo oprati taj smrad sa sebe.

God save the Queen.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

I dokle tako? Javnost je

I dokle tako? Javnost je ionako blazirana i ne osvrće se previše na poremećene društvene vrijednosti. Ionako se više nitko na njih ne obazire.

Mislim da je sve puno opasnije nego što djeluje, a više izgleda kao zatišje pred buru.

Rade se studije kako osigurati smještaj za što više kažnjenika, a sve bi trenbali financirati ovdašnji porezni obveznici.
Ni to nije dovoljno,nego se daje mogućnost počiniteljima KD u drugim državama, a koji imaju Hrvatsko državljanstvo da odslužuju kaznu u Hrvarskoj,opet sve na teret hrvatskih poreznih obveznika.
Neka služe kaznu gdje žele, ako je već tako dogovoreno, samo neka svojim radom plate smještaj tijekom odsluženja kazne.Besmisleno je da taj smještaj plaćaju porezni obveznici.
Ako pak EU birokrati donose pravila o tome da kažnjenici ne trebaju raditi, ako to ne žele,onda ih neka financiraju iz EU proračuna.

Profesionalni sportaši koji imaju milionske zarade,"sišu" sredstva iz proračuna, a sve na račun osiromašivanja onih kojima su ta sredstva potrebnija(djeci za opremu u školama).

Interesantno je kako Vlada nema razrađen sistem nagrađivanja za bitne segmente u društvu(Akademike,sveučilišne profesore, učitelje, zdravstvene djelatnike, policajce,zaštitare itd.). Svi oni svakodnevno osvajaju mnoštvo medalji i bez njih bi ovo društvo odavno propalo, ali jedina mana im je što tijekom svojeg rada nemaju na mislima igru, nego samo ozbiljnost životnog poziva.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci