Tagovi

Odbor za referendum - pogled preko ramena

Odbor za referendum

Znam. Dosadan sam ve? i Bogu i ljudima, no opet, moram o Odboru za referendum. Ne mislim prežvakavati ve? obra?ene teme, ni još jednom ulaziti u analize. No od posljednjeg dnevnika na tu temu do danas dogodilo se nekoliko stvari koje želim spomenuti kako bi se i ovoj inicijativi stavila "to?ka na i". Ju?er smo naime održali pressicu pred Saborom.

Odiseja potpisa

Možda je put koji su fizi?ki prešli potpisi nadobudno nazvati odisejom, budu?i se radi isklju?ivo o kilometrima izme?u mjesta prikupljanja i Centra za mirovne studije u Zagrebu, no put koji su prešli naši zahtjevi prema državnim institucijama je puno duži. Dakle, ve? dva mjeseca mi pokušavamo dobiti primanje kod predsjednika Sabora, Luke Bebi?a, kako bi Saboru predali prikupljene potpise i predstavili tri inicijative nastale na iskustvima ste?enim u ovoj akciji. Zašto Saboru? Pa opet, zbog poslovi?ne šlampavosti hrvatskih zakona. Naime Zakon o referendumu propisuje da - ukoliko se skupi potreban broj - potpise treba predati Saboru, gdje se nastavlja daljnja procedura. O situaciji u kojoj se ne skupi dovoljan broj potpisa, Zakon o referendumu ne govori ništa, uz pretpostavku da tada organizator može napraviti sa potpisima što ga je volja.

Dakle, zašto mi onda inzistiramo na Saboru?

Pa zbog toga što stvar nije tako jednostavna. To?nije, nije jednostavna od onog trenutka kada je Sabor donio Zakon o zaštiti osobnih podataka koji je JMBG proglasio tajnim podatkom, te od onog trenutka kada je Središnji državni ured za upravu donio tuma?enje da u ovoj inicijativi moramo skupljati JMBG. Od tog trenutka prikupljani potpisi nisu samo prikupljeni potpisi (što bi zapravo trebali biti), ve? liste sa tajnim podacima koje su pod ingerencijom Agencije za zaštitu osobnih podataka. Ta Agencija ima mali milion pravila kako sa takvim listama treba postupati, ali naravno nema pravila za postupanje sa "tajnim podacima" prikupljenim u jednoj ovakvoj akciji. Kako je Sabor jedina institucija koja se spominje u Zakonu o referendumu, zatražili smo mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, i oni su se složili da te liste treba predati Saboru.

To je bilo prije dva mjeseca.

Od tada se uporno trudimo dobiti termin u tajništvu predsjednika Sabora (ili nekog imenovanog predstavnika) kako bi službeno predali te "tajne podatke". No ništa. Klasi?ni ping-pong. "Joj, dajte mi broj mobitela, pa ?emo vam se javiti sutra". I tako desetak puta. Nastranu ?injenica da se sadašnji predsjednik Sabora i stranka iz koje on dolazi ne slažu sa idejama koje su pokrenule ovu akciju. Nastranu i to što se o?igledno ne slažu i sa inicijativama koje Odbor na temelju ove akcije predlaže Saboru. Minimum polit?ke kulture bi bio primiti predstavnike ovakve inicijative, te ih saslušati. Pogotovo kad iza takve inicijative stoji 126 000 potpisa prikupljenih na cesti.

No te politi?ke kulture u Saboru, ili barem kod njegovog predsjednika - nema.

I tako smo ju?er spakirali sve te potpise, otišli do Sabora i ?itavu pri?u ispri?ali na presici. Koliko je došlo do javnosti ne znam (nisam bio u mogu?nosti pratiti ju?etašnji informativni program). Znam da nas je HloTV snimio, i izgleda traku negdje pospremio. No dobro, to me toliko i ne ?udi...

Jabuka ne pada daleko od stabla

No odgovornost za nedostatak politi?ke kulture u Hrvatskoj ne leži isklju?ivo na Luki Bebi?u. Odbor je zatražio prijem kod klubova zastupnika svih parlamentarnih stranaka, te kod predsjednika Republike, Stipe Mesi?a. I od svih tih stranaka, pozivu se odazvao jedino SDP. Za neke stranke, moram priznati, nisam ni o?ekivao više, ali me npr. iznenadilo da je naš dopis odignorirala i Vesna Pusi?, kojoj smo se kao predsjednici kluba zastupnika HNSa obratili istim dopisom kao i svima ostalima. U prvom redu zato jer je Vesna Pusi? u tom periodu dala interview u kojem kaže kako "moramo uvjeriti gra?ane, osobito mlade koji, prirodno, pokazuju najviši stupanj prezira prema sadašnjim politi?kim elitama, da je politika u biti ?astan javni angažman za op?e dobro", te u isto vrijeme naglašava temu problemati?nih bira?kih popisa. Nije mi jasno kako su takva razmišljanja u skladu sa ignoriranjem ovakve inicijative, koja svojim zaklju?cima gura u prvi plan i bira?ke popise, ali i egzistira direktno na potpori "gra?ana, osobito mladih koji, prirodno, pokazuju najviši stupanj prezira prema sadašnjim politi?kim elitama".

Što se SDPa ti?e, po?etkom lipnja u ime kluba zastupnika su nas primili Gordana Sobol, Marija Lugari?, Gvozden Flego i Daniel Mondekar. U ime Odbora za referendum prisutni smo bili glasnogovornici Odbora Lana Vego i moja malenkonst, te predstavnik GONGa Dragan Zeli?. Sastanak je bio otvoren i konstruktivan. SDP je obe?ao podržati promjene ?lanka 86. Ustava i Zakona o referendumu koje je Odbor za referendum uputio nadležnom Odboru za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav (btw, nešto prije ju?erašnje presice je iz Sabora izvirio Šeks, predsjednik tog saborskog Odbora, pa sam ga na prepad zasko?io pred novinarima i priupitao o našem prijedlogu promjene Ustava i Zakona o referendumu. Potvrdio je da su prijedlog zaprimili, i rekao kako ?emo "o tome svemu najesen". Stara lija - rekao je sve i ništa u isto vrijeme :-). Dragan je prezentirao rezultate dugogodišnjih aktivnosti GONGa na problematici bira?kih popisa, te je detektiran dio problema koji proizvodi sadašnji Zakon o prebivalištu. Radi se o izrazito kompleksnoj problematici, te je dogovorena suradnja kako bi se iznjedrilo zakonsko rješenje koje ?e kvalitetno regulirati tu problematiku, te garantirati da bira?ki spiskovi ne?e omogu?avati zloupotrebe kao danas.

Pogled preko ramena

I tako na kraju ?itave ove pri?e, ostaje još samo da se još jednom osobno osvrnem preko ramena, i pozdravim sa ovom pri?om. Kažem na kraju, budu?i se ovdje radi o ad-hoc inicijativi, sa jasnim i konkretnim ciljem i vremenom djelovanja, koje je eto - predajom ovih potpisa, te pokretanjem odre?ene zakonske procedure u Saboru - došla do svog kraja. Osobno ne žalim ni trenutka za vremenom koje sam uložio u sve ovo, mada osnovni cilj - raspisivanje referenduma (ni izbliza) nije postignut. Nau?io sam puno, upoznao puno ljudi iz razli?itih svjetova, vidio neke stvari kako funkcioniraju "iznutra", i na kraju dao svoj obol jednoj temi, koja je ako ništa drugo glasno zazvonila. Kao što sam rekao i na po?etku ne želim opet ulaziti u analize, no bez obzira ne sve nedostatke, iz svega ovoga izlazim sa dubokim uvjerenjem da je ova grupa (ve?inom mladih) ljudi volontiranjem, energijom i iskrenom željom napravila jako puno, te da je glavni generator "neuspjeha" uistinu apsurdan Zakon o referendumu, ?iju su neprovedivost (direktno ili indirektno) potvrdili svi analiti?ari, ali i brojni "strana?ki" ljudi s kojima sam došao u kontakt u ovom periodu. Pa eto, za sam kraj mala kolekcija osobnih uspomena dobrih (PROPS) i manje dobrih (SLOPS):

PROPS:

- još ne mogu vjerovati koja se raznolika društvena scena okupila oko ove inicijative (od (zagreba?ke) HVIDRAe do FMSDP, od zelenih stranaka i udruga mladih, do notornih desni?ara). To je vjerojatno najve?a "dodatna vrijednost" proizašla iz ove akcije, budu?i demonstrira da Hrvatska polako ulazi u eru višeg stupnja politi?ke kulture i komunikacije, u kojoj podjele ne?e i?i po isklju?ivim pre-definiranim politi?kim crtama, ve? prvenstveno po profiliranim politi?kim uvjerenjima i stavovima.

- zagreba?ka HVIDRA. Aktivnim sudjelovanjem demostrirali su samostalnost i dosljednost provo?enja vlastitih stavova, te pokazali da nisu sve braniteljske udruge "na daljinski upravlja?".

- Centar za mirovne studije i Gordan Bosanac. Gordan je uložio veliku koli?inu energije i vremena u ovu akciju, ali je ipak - usprkos anti-NATO stavovima svoje udruge - shva?ao važnost neutralnog stava Odbora za referendum kao cjeline, te je aktivno podržavao rad Odbora, ?esto i na (medijsku) štetu vlastitih anti-NATO ciljeva.

- Forum mladih SDPa Krapinsko zagorske županije. Zagorci su pokazali ki?mu, i u trendu op?eg strana?kog prešu?ivanja (i djelomi?nog ignoriranja) teme (sve do Milanovi?evog potpisa), zasukali rukave i organizirali prikupljanje potpisa u Zagorju.

- Novi list i Radio 101. Jedine medijske ku?e koje su otvorila prostor za sadržajno predstavljanje rada Odbora. Akcija je, generalno gledano, imala dobru medijsku pra?enost, ali naj?eš?e na "tehni?koj" razini - bez ulaženja u sadržaj i politi?ki meritum. Radio 101 i Novi list su napravili puno više od toga, i time potvrdili da se uistinu radi o ku?ama koje same kroje svoj sadržaj, te sadržajno prate važne politi?ke doga?aje.

- stotine ljudi, koji su - isklju?ivo iz uvjerenja - sudjelovali u ovoj akciji

- Lana Vego, koja je uvijek pred novinarima bila mirna, staložena, sabrana i razumljiva, te koja je uložila izuzetno mnogo vremena u "nevidljivom" radu - komunikaciji, pismenoj i usmenoj, bez koje ne bi bilo ni ovakve medijske prisutnosti.

- i na kraju, bez lažne skromnosti, zadovoljan sam sa time kako sam odradio svoj dio posla, pogotovo u onom dijelu koji se odnosi na nastupe "u živo". To nam je bio rijedak medijski prostor u kojemu smo mogli prezentirati politi?ki sadržaj akcije, i mislim da sam ga dobro iskoristio.

SLOPS:

- Vlada, koja je medijski akciju - uspješno, ali i prljavo - odradila koriste?i se medijskim plasmanom dezinformacija ili poluinformacija. No, ni to nije iznena?enje.

- Milan Bandi? i gradska uprava grada Zagreba, zbog institucionalnih prepreka koje su postavljali inicijativi. Ako je grad Split mogao donirati upotrebu štandova, ne vidim razlog zbog kojeg je grad Zagreb svoje naplatio 10 000 kuna (cca 50% ukupnog prora?una ?itave akcije).

- Mislav Bago, koji je par sati prije dogovorenog nastupa u Otvorenom otkazao gostovanje zbog "pokvarenih opti?kih kablova" izme?u HloTVa i Sabora. Umjesto predstavnika Odbora, Bago je dva dana za redom ugostio anti-NATO predstavnike, daju?i tako svoj doprinos medijskoj karakterizaciji akcije. Žao mi je što do tog gostovanja nije došlo, jer vjerujem da bi dobro hendlao Jandrokovi?a...

- nekim udrugama i strankama, koje su puno galamile, a malo toga konkretno obavile u radu Odbora. Pogotovo mi ide na živce ?injenica da je npr. predstavnik jedne splitske udruge u prvim tjednima kada su se dogovarali temelji inicijative, puno zavla?io, otezao, problematizirao, da bi na kraju gotovo doslovno - nestao.

Komentari

Ne stranu smisao

Ne stranu smisao referenduma, postavlja se pitanje ima li itko pravo u moralnom smislu prikupljati potpise za raspisivanje referenduma mjesec ili dva nakon sto je narod legitimno izabrao vlasti koje se sastoje od stranaka u cijim je programima jasno i izricito stajalo kako je ulazak u Nato savez jedan od njihovih ciljeva.
Da je odbor za referendum postigao svoj cilj bio bi to jos jedan paradoks?
Za mene je to trosenje energije uzalud.

Tko je glasao

postavlja se pitanje ima li

postavlja se pitanje ima li itko pravo u moralnom smislu prikupljati potpise za raspisivanje referenduma mjesec ili dva nakon sto je narod legitimno izabrao vlasti koje se sastoje od stranaka u cijim je programima jasno i izricito stajalo kako je ulazak u Nato savez jedan od njihovih ciljeva.

ako cemo o pravu u moralnom smislu, "junior partneri" vladajuce koalicije su na izbore izasli sa programom raspisivanja referenduma o ulasku u NATO. nakon izbora su okrenuli plocu.

tako da bih rekao: "da, itekako postoji moralno pravo za tu akciju"

Da je odbor za referendum postigao svoj cilj bio bi to jos jedan paradoks?

ne bi, buduci su iste one ankete koje su na dnevniku prezentirane, i po kojima ulazak u NATO podrzava 65% gradjana, donosile i podatak da raspisivanje referenduma podrzava 72% gradjana (anketu je provodila promocija plus, u mojim ranijim dnevnicima postoji link). to se obicno presutilo. za odgovor zasto, pitati hloverku.

ps: hvala na minusu. nije sve u zivotu ruzicasto :) :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

marin držić ostah bez

marin držić

ostah bez komentara
aleksandar je sve ok rekao
srediti popise birača
privesti ustavu onu zakonsku odredbu o dijaspori
promijeniti zakon o referendumu u skladu sa eu propisima o istom
i uvesti mogućnost potpisa u svezi referenduma putem interneta

Zeljka Lukešić
PCAP International
www.pcap.hr

Osservatorio Mondo

Croazia: gli atlantici affondano il referendum sulla Nato

Marted 15 Aprile 2008 – 14:01 – Andrea Perrone

In Croazia non verr celebrato un referendum sull'ingresso del Paese nella Nato. I promotori della consultazione - circa 60 organizzazioni non governative - sono riusciti nel corso delle ultime settimane a raccogliere solo un terzo dei 450.000 voti necessari a presentare la mozione per il voto popolare. I referendari hanno lamentato l'assenza di fondi e denunciato quelle che hanno descritto come limitazioni alle libert civiche. Al vertice celebrato ai primi di aprile a Bucarest, l'Alleanza Atlantica aveva esteso l'invito di adesione alla Croazia.
Dall'iniziale scetticismo il sostegno popolare per l'ingresso della Croazia sostanzialmente aumentato negli ultimi anni sino a raggiungere una percentuale pari ad oltre il 60% dei consensi. Al contrario, l'idea che Zagabria possa entrare nell'Ue scesa questo mese dal 50,3% al 53,7% di marzo. Tuttavia ben il 76,1% dei cittadini croati ritiene che la decisione finale sull'entrata della Nato dovr essere deciso con un referendum ma sia il presidente croato Stipe Mesic (al centro della foto) che il primo ministro Ivo Sanader avevano ribadito che non vi era nessuna necessit per una consultazione popolare. "Questa azione politica legale e legittima, ma non vi nessun bisogno di essa", ha osservato Mesic riguardo alla richiesta di un parere popolare. Posizione condivisa anche dal presidente del parlamento croato, Vladimir Seks. Secondo la costituzione croata il numero di firme richieste per indire il referendum del 10% degli elettori (pari a 447.980 firme). Sin dal primo giorno circa 15.000 croati hanno firmato la petizione per la consultazione popolare ha dichiarato il portavoce del comitato per il referendum Nato, Aleksandar Hatzivelkos. Per quest'ultimo il comitato non né contrario alla membership della Croazia con la Nato né favorevole. Tuttavia Hatzivelkos ha negato tutte le illazioni sul coinvolgimento del comitato sulle proteste contro la visita del presidente Usa George W. Bush in Croazia, sottolineando per che il referendum sull'ingresso nella Nato costituisce una questione interna del Paese. A detta di Sanader recenti sondaggi evidenziano il crescente sostegno all'adesione di Zagabria all'organizzazione militare guidata da Washington, che risultano essere attualmente pari "al 70 per cento".
Per quanto riguarda la dislocazione delle infrastrutture e dei militari dell'Alleanza Atlantica stato deciso di utilizzare le installazioni esistenti nel triangolo Benkovac-Udbina-Zemunik, conosciuto anche come triangolo di Zadar, un'area geografica in seno alla Croazia dove le attivit della Nato potrebbero essere facilitate anche nei trasporti. La base aerea di Zemunik vicino a Zadar sar soggetta ad ammodernamento dei servizi e delle piste per il decollo. Per il 2010 le forze dell'Alleanza saranno in grado di far alloggiare le loro truppe
L'aeroporto di Udbina costituir la base per le esercitazioni congiunte delle forze armate croate e delle truppe Nato, tanto che le strutture municipali sono gi state aggiornate. Le caserme di Benkovac ospiteranno invece i battaglioni motorizzati per le operazioni internazionali. Per quanto riguarda il porto di Sveti Nikola a Split servir da transito per le forze navali della Nato e vedr la progressiva modernizzazione delle infrastrutture entro due o tre anni al massimo. In base a recenti notizie la base aerea slovena di Cerklje ob Krki, una citt vicina ai confini croati, sar trasformata in una base Nato. Quando nel 2010 questa infrastruttura diverr operativa gli aerei militari stazioneranno l e potranno utilizzare lo spazio aereo croato.

marin držić

Tko je glasao

...iz svega ovoga izlazim sa

...iz svega ovoga izlazim sa dubokim uvjerenjem da je ova grupa (većinom mladih) ljudi volontiranjem, energijom i iskrenom željom napravila jako puno, te da je glavni generator "neuspjeha" uistinu apsurdan Zakon o referendumu, čiju su neprovedivost (direktno ili indirektno) potvrdili svi analitičari, ali i brojni "stranački" ljudi s kojima sam došao u kontakt u ovom periodu. Da, najbitnije je ipak da vi niste nigdje pogriješili.... ??? :):):)

Tko je glasao

ne, nisam to rekao. mislim

ne, nisam to rekao.

mislim da je pogresaka bilo dosta, ali i da je sve proslo idealno s nase strane, i da smo imali par stotina tisuca kuna za reklame (pogotovo u pripremnoj fazi dok smo gradili mrezu), sumnjam da bi u 15 dana natukli vise od 250-300 000 glasova. sto je jos uvijek debelo premalo. braniteljske udruge su, uz izdasnu pomoc HDZa, skupili 400 000 potpisa, ali u 30(!) dana. mislim da se i na pollitici vrtio link na tekst u vijesniku o tome. dakle - zakon je GLAVNI i kljucni generator neuspjeha, bas kao sto sam i napisao. mi smo imali fakat puno gresaka, ali i uz sve to skupili smo postotak glasova koji bi omogucio odrzavanje referenduma u drugim europskim zemljama koje prakticiraju takvu vrstu raspisivanja referenduma.

ps: od kud ti ovo "najbitnije"?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Alex, Sumnjam da bi skupili

Alex,

Sumnjam da bi skupili više podpisa i na dulje vrijeme.

Kod nas su ljudi traumatizirani stolječima od tuđe agresije i mišljenja su da ih za budučnost samo jedna takva zajednica može spasit od eventualnog novog osvajanja i agresije.

Do sad smo uvijek gubili teritoriju i plačali krvlju djece, kakvu takvu slobodu, koja je bila varljiva.

Tko je glasao

skviki, ne mislim da oko

skviki, ne mislim da oko ulaska u NATO postoji plebiscitarna podrska.
vjerodostojne ankete u posljednjih godinu dana pokazuju da postoji cvrsta jezgra od oko 30% biraca koji podrzavaju ulazak u NATO, isto toliko biraca koji mu se protive, i 40% swingera, tj biraca koji se po tom pitanju odlucuju na ovu ili onu stranu ovisno o okolnostima. protivljenje ulasku u NATO nikad nije islo ispod 25-30%, niti preko 70%, i obrnuto.
tako da je ta tema izuzetno pogodna za kvalitetnu javnu raspravu i referendum.

nacin na koji na kraju ulazimo u NATO, po mom misljenju, dugorocno ostavlja otvorenim jednu neuralgicnu tocku. koja ce doci do izrazaja onog trenutka kada (ne daj Boze) pogine prvi hrvatski vojnik negdje na bliskom ili dalekom istoku. znacajan dio gradjana (barem trecina) ovakav ulazak u NATO smatra interesnom odlukom politicke elite, i kada se tom dijelu pucanstva pridruze swingeri (potaknuti negativnim dogadjajima), imati cemo javni bunt, koji ce vlada opet rjesavati vatrogasnim mjerama - poput saborske odluke da nasi vojnici ne smiju u taj odredjeni dio te odredjene zemlje ili nesto slicno. to nas dugorocno cini nevjerodostojnim partnerima u medjunarodnim odnosima, a i izaziva podjele i napetosti na unutarnjem planu.
svega toga ne bi bilo kada bi iza eventualne odluke o ulasku u NATO stajao citav narod sa referendumskom odlukom.

a ne ovako, da je pri odlucivanju izbjegnut narod (i pritom siroki legitimitet), a tako vazna odluka poduprjeta medijskom kampanjom (temeljenom na poluinformacijama, a ne kvalitetnom javnom raspravom) kako bi se kratkotrajno zadobilo povjerenje neodlucnih biraca.

bas izazivamo nevolje, i pripremamo teren za buduce probleme.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

U Hrvatskoj treba

U Hrvatskoj treba organizirati referendum na kojem će se tražiti novi izbori. Nedopustivo je da imamo vlast koja je izabrana protivno odredba izbornog zakona (velićina izborne jedinice). Ujedno bi referendumom trebalo riješiti "dijasporu" koja to.
Možda, kada bi bila izabrana demokratska vlast, referendum za NATO ne bi bio upitan.
Ova vlast da i organizira referendum za NATO uz pomoć mrtvih glasova može dobiti i do 99 postotnu podršku.

Tko je glasao

Što se tiče komentara koji

Što se tiče komentara koji konstantno kolaju pollitikom. Niti jedni izbori u RH od početka postojanje nisu zadovoljavali zakonske propise koji se tiču demografije izbornih jedinica. Ne postoji niti jedna pritužba iole ozbiljnijih političkih institucija EU, UN-a ili SAD-a. Čak i u Francuskoj na zadnjim izborima, Britaniji na nekoliko zadnjih izbora postoje određena odstupanja od dozvoljenih zakonskih propisa. U znanstvenim literaturama takvo ignoriranje nazivaju pasivnim gerimandaringom i sve dok se ne dogode odstpanja od više od 10% (i to s pretpostavkom da su izborne jedinice krojene s namjerom da se pobijedi) takve stvari će se ignorirati. Tako da je vrijeme da se to pusti i da se poradi na ispravnosti biračkih popisa (koji su u svemu tome najvažniji) za sljedeće izbore - lokalne, predsjedničke, parlamentarne.
"Pasivnim gerimanderingom se nazivaju slučajevi kada je utvrđeno postojanje demografskih razlika između izbornih jedinica, međutim vladajuća stranka/stranke ne žele poduzeti ništa na mijenjanju broja zastupnika, odnosno ne žele kreiranje novih izbornih jedinica." Guillorel i Lévy

Tko je glasao

Novi list i Radio 101.

Novi list i Radio 101. Jedine medijske kuće koje su otvorila prostor za sadržajno predstavljanje rada Odbora
Ako me sjećanje dobro služi, mislim da se te čuo (telefonski) i na katoličkom radiju, unutar emisije u kojoj je gostovao Sokol. Bilo bi mi, doduše, logičnije da su te pozvali kao ravnopravnog sudionika (jesu li?)
Sjećam se i da je manga tvrdio kako ta medijska kuća nema nšta protiv kvalitetnoga predstavljanja inicijative u svom eteru. Je li do toga došlo, a da sam propustio?

Ako stignem, rado ću se ponovno uključiti u raspravu o ovoj temi, jer ju smatram važnom.

Tko je glasao

da me se krivo ne protumaci

da me se krivo ne protumaci - velik broj medija je otvorio svoj prostor nasoj inicijativi - i nisam samo ja taj koji je pricao po brojnim radio stanicama i lokalnim novinama. ne zelim umanjiti doprinos i otvorenost tih medija.

no ako se gleda po snazi i politickom utjecaju, radio 101 i novi list su jedina dva znacajna POLITICKA medija koji su SUSTAVNO i SADRZAJNO pratili inicijativu od samog pocetka.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Jeste li proučili koliko

Jeste li proučili koliko vremena mora proći od jedne inicijative za raspisivanje referenduma do druge s istim pitanjem? Mislim da priča nije i ne smije još biti gotova-još nismo ušli u NATO.
Još uvijek se može organizirati referendum na kojem će građani odlučiti. Pa čak i nakon eventualnog ulaska se može organizirati referendum na kojem bi se građane upitalo da li žele članstvo u NATO-u.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

ovako, pravno, nikad nije

ovako,

pravno, nikad nije kasno. stovise, referendum o ulasku hrvatske u NATO savez se moze odrzati i nakon sto hrvatska udje u NATO savez ukoliko je inicijativa za raspisivanjem referenduma pokrenuta prije formalnog ulaska, i u tom slucaju je obvezatan rezultat na referendumu. kao sto kazes, cak i nakon eventualnog ulaska se može organizirati referendum na kojem bi se građane upitalo da li žele članstvo u NATO-u.

no sve to spada u domenu politicke volje stranaka. NGO su dale sve od sebe u ovom pokusaju, bez prave infrastrukturalne podrske od politickih stranaka, i iskreno sumnjam da bi se bez neke radikalne promjene (promjene zakona o referendumu ili izrazite aktivnosti neke od velikih stranaka) opet mogao okupiti tako sirok broj udruga.

glavni razlog - zakon o referendumu.

kao sto sam napisao i demosu, i uz savrsenu organizaciju i ozbiljnija novcana sredstva, tesko je ocekivati da je moguce skupiti vise od 250-300 000 potpisa. sa tom procjenom su se slozili i ljudi u SDPu s kojima sam razgovarao, izrazavajuci skepsu da bi i SDP kao velika stranka mogao prikupiti takav broj potpisa ukoliko se ne radi o vaznoj temi koja ima PLEBISCITARNU podrsku u narodu. sto samo po sebi govori o apsurdnosti kriterija u tom zakonu, koji ocigledno postoji samo zato da bi postojao.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne misliš da bi se

Ne misliš da bi se kontinuiranom akcijom u slijedećih pola do godinu dana moglo utjecati na svijest građana i uvjeriti ih da daju podršku referendumu, pa onda na referendumu samostalno i odluče što žele?

Ja mislim da je to moguće. Samo treba raditi slijedećih 6-12 mjeseci. Educirati građane i o referendumu i o NATO-u i o neposrednoj demokraciji.
Iskustvo ste skupili, znate gdje ste griješili, znate što ste dobro napravili...Zašto se odustaje? Nije vrag da je to bila akcija samo za malo palamuditi po medijima, a da referendum nije bitan. Osim toga, čini mi se da je u osnivačkom aktu BORNA-e i naznačeno da BORNA radi dok se referendum ne raspiše.

Procjene iz SDP-a? Pa nije li SDP dobio blizu 800 000 glasova. Valjda je dio birača dao glas i zbog toga jer se SDP kroz kampanju zalagao za referendum o NATO-u. Skepsa ljudi s kojima si razgovarao ne govori o apsurdnosti kriterija u tom zakonu nego o nedostatku vjere tih ljudi u same sebe.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne misliš da bi se

Ne misliš da bi se kontinuiranom akcijom u slijedećih pola do godinu dana moglo utjecati na svijest građana i uvjeriti ih da daju podršku referendumu, pa onda na referendumu samostalno i odluče što žele?

realno: ne. nazalost.
i to iz vise razloga:
1. nemoguce je postici isti motivacijski naboj za istu temu kad je jednom ona vec "propala". ponovljeno prikupljanje potpisa ne bi, po mojoj procjeni, prikupilo 10% prikupljenog u prvoj akciji.
2. nemoguce je okupiti dovoljan broj udruga iz istoga razloga kao pod 1.
3. jedna ovakva ad-hoc inicijativa nema resurse za provodjenje edukacijske kampanje.
4. mediji tu kampanju ne bi popratili ni 5%. dovoljno je vidjeti medijski odjek posljednje presice.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

1. nemoguce je postici isti

1. nemoguce je postici isti motivacijski naboj za istu temu kad je jednom ona vec "propala". ponovljeno prikupljanje potpisa ne bi, po mojoj procjeni, prikupilo 10% prikupljenog u prvoj akciji.
2. nemoguce je okupiti dovoljan broj udruga iz istoga razloga kao pod 1.
3. jedna ovakva ad-hoc inicijativa nema resurse za provodjenje edukacijske kampanje.
4. mediji tu kampanju ne bi popratili ni 5%. dovoljno je vidjeti medijski odjek posljednje presice.

Riskiram opet da se nekome bez ikakve loše namjere zamjerim no ovo napisno je upravo školski primjer onoga što jedan glasnogovornik ni u ludilu ne smije reči, napisati, misliti,.......... jer ovako napisno jest upravo prikazivanje sebe samih kao nesposobnih i jedno pravo pljuvanje po onom što ste radili

PS. Hoće li ovakva ili slična obrazloženja za svaki ne/uspjeh i sutra kada na red dođu BUHE ???

Tko je glasao

jer ovako napisno jest

jer ovako napisno jest upravo prikazivanje sebe samih kao nesposobnih i jedno pravo pljuvanje po onom što ste radili

ja samo pokusavam biti realan i iskren.
mozda je to lose, i daje losu sliku, ali beauty is in the eye of the beholder. sto zelis vidjeti, vidjeti ces.
ja ne znam, niti ne zelim, posao odradjivati kao macek. pa kako bilo da bilo.

sto se blogerske organizacije tice, niti sam trazio mjesto govornika, niti cu taj posao u slijedecih nekoliko mjeseci moci obavljati, niti je ta odluka jos donesena. stovise, volio bih da se netko drugi uhvati tog posla. pitao sam te jednom preko liste, pa kad me vec povlacis za jezik, pitam te i ovdje - jesi li kao čovjek sa iskustvom u PRu spreman preuzeti na sebe posao govornika blogera?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Već rekoh da pisanjem na

Već rekoh da pisanjem na ovu temicu riskiram nekome se zamjeriti mada to nikako ne želim,... tek pokušavam (bezuspješno) pomoći.

ja samo pokusavam biti realan i iskren. a zar sam negdje aludirao da glasnogovornik treba biti nerealan i neiskren??? glasnogovrnik ima zadatak pozitivno promovirati ideju, zaključak, akciju...... a nikako izgovoriti, napisati ili čak uraditi nešto što bi moglo naškoditi afirmativnom stajalištu.....

.......... sto zelis vidjeti, vidjeti ces. Pa glasnogovornik i nije to radi sebe, i itekako je bitno kako će to što on vidi ružičasto vidjeti i oni čiji je stav važan - javnost.

ja ne znam, niti ne zelim, posao odradjivati kao macek. pa kako bilo da bilo. kako je prvo jasno automtski isključuje i ostalo...., stoga pretpostavljam da bi ti želio to raditi bolje od Mačeka što je sasvim Ok... bar što se želje tiče.

.....jesi li kao čovjek sa iskustvom u PRu spreman preuzeti na sebe posao govornika blogera? Nije bilo teško zaključiti kojii je moj odgovor, no evo za svaki slučaj. Ja jesam spreman uvijek i za svašta, dakle i za glasnogovornika Udruge, no vi (bitan - dobar dio) niste spremni za mene kao glasnogovornika. Dakle odgovor je, Ne Hvala.
... ali kroz private poruku ili neki drugi način možda mogu pomoći nekim savjetom mada vi to po viđenom i pročitanom u stvari ne želite...

Tko je glasao

cemu mnozina, pa ne pricas

cemu mnozina, pa ne pricas sa borgom? :)
ja osobno cijenim sve vrste savjeta, no to ne znaci automatski da ih sve prihvacam.
da li to znaci da nisi spreman biti govornikom npr zbog razlika oko imena udruge?
bi mi mogao malo razjasniti gdje povlacis granicu?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

cemu mnozina, pa ne pricas

cemu mnozina, pa ne pricas sa borgom? :)

A joj Aleksandre, pa zar nas na listi članova ovaj tren nema već 27 ?!

ja osobno cijenim sve vrste savjeta, no to ne znaci automatski da ih sve prihvacam. OK, a neki kažu da je čak i bitnije tko te savjetuje od onog što se savjetuje.

Za (prihvatiti) biti glasnogovrnik (pa i ove udruge kako god se zvala) moraš imati unaprijed zadane okvire djelovanja koji se onda moraju uklopiti u sve ostalo čime glasnogovrnik raspolaže.... od raznih preferencija pa do osobnih ambicija.

Tko je glasao

A joj Aleksandre, pa zar nas

A joj Aleksandre, pa zar nas na listi članova ovaj tren nema već 27 ?!

ima, ali ovdje razgovaramo ti i ja :)

Za (prihvatiti) biti glasnogovrnik (pa i ove udruge kako god se zvala) moraš imati unaprijed zadane okvire djelovanja koji se onda moraju uklopiti u sve ostalo čime glasnogovrnik raspolaže....

s ovim se slazem. zanima me sto onda tebi smeta?
meni npr. fali jasnoce oko ciljeva djelovanja (konkretizirano), ali se nadam da ce se to rascistiti i detaljno formulirati u hodu... a kako zoran predstavlja ulogu govornika kao kreatora PR (i drugih) strategija u udruzi, ja te s tvojim PR iskustvom bas mogu zamisliti kao aktivnog i korisnog govornika...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

1. nemoguce je postici isti

1. nemoguce je postici isti motivacijski naboj za istu temu kad je jednom ona vec "propala". ponovljeno prikupljanje potpisa ne bi, po mojoj procjeni, prikupilo 10% prikupljenog u prvoj akciji.
Kažeš realno i onda se pozivaš na svoju subjektivnu procjenu.
Kad kažeš da se ne može postići isti motivacijski naboj za temu koja je već jednom propala želiš li reći da sve iz prve mora uspjeti!? Jer ako ne uspije prvi put, onda neće nikad?
2. nemoguce je okupiti dovoljan broj udruga iz istoga razloga kao pod 1.
Opet procjena, ali i da ta procjena stoji ne vidim zašto bi i bio potreban toliki broj udruga.
3. jedna ovakva ad-hoc inicijativa nema resurse za provodjenje edukacijske kampanje.
To ti upravo i govorim. Zašto je bila ad-hoc? Nije li i ta činjenica uzrok za rezultate kakve ste postigli?
Ako se zbilja želi referendum, onda ne bi trebao biti problem osnovati udrugu koja će se baviti edukacijom građana o neposrednoj demokraciji, napraviti programe za edukaciju građana, prezentirati te programe Vladi i natjecati se za sredstva od Vlade, a postoje i međunarodne organizacije koje financiraju projekte kojima je cilj demokratizacija i edukacija o demokraciji. Masa udruga tako radi.
4. mediji tu kampanju ne bi popratili ni 5%. dovoljno je vidjeti medijski odjek posljednje presice.
Možda zato što ste se previše oslonili na medije. Treba doći do građanina i njemu objasniti o čemu se radi. Osim prikupljanja potpisa koje oblike aktivizma ste još primjenili? Na koji način ste pokušali doći do građanina koji nema informacije o NATO-u?
Osim toga, ne treba se žaliti na medije kad niti članovi BORNA-e nisu na svojim blogovima pisali o inicijativi, a dobar dio čak ni nema svoj blog. A dio onih koji su pisali učinili su više štete nego koristi inicijativi.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Kažeš realno i onda se

Kažeš realno i onda se pozivaš na svoju subjektivnu procjenu.

imas pravo, radi se o mojoj procjeni.
ti mas drugaciju procjenu? zasto se ne aktiviras?
svako djeluje prema svojoj savijesti i svojim procjenama.
moje procjene ne moraju nikoga opterecivati u njegovom djelovanju.

znas u kojim se okolnostima sve ovo odigralo i da su dobar dio logistike odradile anti-NATO udruge ciji je jedini interes bio ne-ulazak u NATO savez. nadalje, prostor za udrugu koja bi promicala neposrednu demokraciju zasigurno postoji. no to je puno dugorocnija i sporija prica. i tu vrata nisu zatvorena, vec i unutar odbora postoje djelovi koji su voljnji dalje djelovati u tom smjeru. sto ce na kraju od toga biti, ostaje za vidjeti. ali to u svakom slucaju vise nije dio ove price, vec njezin eventualni nastavak.

sve u svemu, cini mi se da ovim stavljanjem tereta na ledja jednoj ad-hoc inicijativi (ili NGO sceni) pokusavas skinuti odgovornost sa politickih stranaka i drzavnih institucija koji su trebali odraditi taj posao. NGO su radile intenzivno na poticanju javne rasprave o NATO-u (npr. visemjesecni ALTERnatoR program CMSa, koji je po cijeloj hrvatskoj organizirao okrugle stolove sa predstavnicima obiju strana tijekom protekle godine), pa vidis koliko takav posao ima odjeka kad me ti sad pitas sto je po tom pitanju napravljeno.

bez aktivnosti vodecih politickih snaga u drzavi, koje onda slijedi i medijski interes, nema kvalitetne javne rasprave ni edukacije. drzava je dokument o strategiji javnog nastupa o ulasku hr u nato proglasila tajnim, te provela medijsko ispiranje mozgova, a ne javnu raspravu, dok je SDP kao vodeca opozicijska stranka dva puta potiho konstatirao da to ne bi trebalo tako, i nije napravio nista aktivno.

a sad, ajmo cijelu problematiku svaliti na pleca NGO.

koje su jedine pokusavale nesto napraviti (i na edukaciji, i na medijskoj promociji, a u konacnici i na organizaciji referenduma). tvoja pitanja o tim aktivnostima samo dokazuju koliki je realni doseg takvih aktivnosti.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

sve u svemu, cini mi se da

sve u svemu, cini mi se da ovim stavljanjem tereta na ledja jednoj ad-hoc inicijativi (ili NGO sceni) pokusavas skinuti odgovornost sa politickih stranaka i drzavnih institucija koji su trebali odraditi taj posao
Ne, ni na kraj pameti mi to nije.
Otvorio si temu o aktivnosti tvoje inicijative i govorim isključivo o tome. Razmišljam na način da priča još nije gotova i ne mogu shvatiti zašto se odustaje.
Mislio sam, eto, da će moja kritika biti konstruktivna(takva joj je namjera bila), a sad ispada da da sam napao NGO-e. :-)

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci