Tagovi

Odbor za referendum o NATOu - zaključak?

Odbor za referendumPRIOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM ZAVRŠETKA PRIKUPLJANJA
POTPISA ZA REFERENDUM O ULASKU RH U NATO

Zagreb, 15. travnja 2008.

U subotu 12. travnja istekao je zakonom propisan rok od 15 dana u kojemu je Odbor za referendum prikupljao potpise za raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO savez. Zahtjev za referendumom, prema nepotpunim podacima, potpisalo je 124 457 hrvatskih građana s pravom glasa (od čega je 1.6% nevažećih). Kako je prema Zakonu o referendumu za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti potpise 10 posto biračkog tijela Republike Hrvatske, što iznosi približno 450 000 građana, Odbor za referendum mora zaključiti da nije prikupljen dovoljan broj potpisa kojim bi se Sabor primorao na raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO savez. Unatoč nedostatnom broju prikupljenih potpisa, Odbor za referendum smatra ovu akciju uspješnom i izuzetno vrijednom za opstojnost hrvatske demokracije, posebice u svjetlu činjenice da bi se, već s postotkom potpisia prikupljenihu ovih petnaest dana, referendum raspisao u Italiji, Sloveniji i Mađarskoj, zemljama koje prakticiraju ovakav oblik raspisivanja referenduma.

Ponosni smo što smo uz donacije udruga, građana i poslovnih tvrtki od samo 23 000 kuna uspjeli organizirati 138 potpisnih mjesta u 84 grada, uključujući i 6 stranih država. Naša glavna snaga bio je entuzijazam 600 volontera i volonterki koji su donirali oko 7200 radnih sati, u novčanoj protuvrijednosti od čak 216 000 kuna! U financijskim omjerima, kampanja za prikupljanje potpisa koštala je čak 100 puta manje od predizborne kampanje - trošak prikupljanja jednoga potpisa iznosio je 19 lipa, a odaziv jedne osobe na izbore koštao je političke stranke prosječno 19 kuna. Brojka od 120.000 potpisa u samo 15 dana govori da su građani/ke ove zemlje zainteresirane za temu NATO-a, da žele biti informirani i da žele direktno odlučivati o tako važnom pitanju.

Važno je naglasiti da je ovo za sada jedina akcija koja je oko jednog cilja uspjela prikupiti tako široku "nacionalnu koaliciju" - od branitelja do ekoloških udruga, od udruga mladih do političkih stranaka, od ljevice do desnice. Svim suradnicima i potpisnicima srdačno se zahvaljujemo na svakom potpisu, uključujući i oko 25 000 građana koji su nam pristupili, no peticiju nisu uspjeli potpisati jer nisu znali svoj matični broj, i to uslijed upitne administrativne odluke Središnjeg državnog ureda za upravu i neusklađenosti Zakona o referendumu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Smatramo da je peticija za referendum o ulasku Hrvatske u NATO značajan korak građanskog društva u borbi s političkom apatijom i rezignacijom, te sustavnim zanemarivanjem glasa javnosti. Stoga Odbor za referendum nastavlja s djelovanjem, s tri glavna zahtjeva:

 1. Raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO savez

  Smatramo da je broj od 124 457 prikupljenih potpisa iznimno značajan i respektabilan, pogotovo s obzirom na uvjete u kojima je prikupljen. Stoga ćemo Predsjedniku Sabora uručiti sve prikupljene potpise, a od Predsjednika Sabora i svih klubova zastupnika tražiti da prijedlog raspisivanja referenduma o ulasku RH u NATO upute u saborsku raspravu. Vjerujemo da postoji moralna i politička odgovornost saborskih zastupnika da građanima omoguće odlučivanje o ulasku Hrvatske u NATO.

 2. Izmjena Zakona o referendumu

  Hrvatski Zakon o referendumu je pretjerano zahtjevan, i nije u skladu s praksom drugih demokratskih država gdje je to pravo garantirano Ustavom. Ilustracije radi, Odbor za referendum prikupio je dovoljno glasova za raspisivanje referenduma u nama susjednim zemljama - Italiji, Mađarskoj i Sloveniji! Odbor će stoga od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav tražiti pokretanje inicijative za izmjenom Zakona o referendumu, i to na način da se broj traženih potpisa propiše na 2,5% ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, a rok za prikupljanje tih potpisa na 30 dana, što je na tragu mađarskog i slovenskog rješenja. Također tražimo da se Zakon o referendumu napokon uskladi sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, čime bi, umjesto matičnog broja, bilo obvezno navesti broj osobne iskaznice ili putovnice.

 3. Pokretanje procedure za utvrđivanje točnog broja birača

  S obzirom na ozbiljne sumnje u broj birača na službenom biračkom spisku u Republici Hrvatskoj koje su posebno opasne po izvjesni referendum o ulasku RH u EU na koji treba izići 50 posto svih upisanih birača, Odbor za referendum će uputiti zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da naloži hitno utvrđivanje stvarnog broja birača u Republici Hrvatskoj, kao i donošenje procedura koje će spriječiti manipulacije s popisom birača.

U svrhu realizacije ovih zahtjeva, Odbor za referendum će zatražiti što skorije primanje kod Predsjednika Sabora, saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, klubova zastupnika u Hrvatskom saboru i predsjednika Republike Hrvatske.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALIZA REZULTATA GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA RASPISIVANJE REFERENDUMA
O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE NATO SAVEZU

REZULTATI

U subotu, 12. travnja, istekao je zakonom propisan rok od 15 dana unutar kojeg je Odbor za referendum prikupljao potpise za raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO savez. U tom razdoblju, zahtjev za referendumom potpisalo je 124 457 hrvatskih građana s pravom glasa (nepotpuni podaci), na 138 potpisnih mjesta u 84 grada u Hrvatskoj i inozemstvu. Kako Zakon o referendumu propisuje da je za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti potpise 10 posto biračkog tijela Republike Hrvatske, što iznosi približno 450.000 građana, Odbor mora zaključiti da nije prikupljen dovoljan broj potpisa kojim bi se Sabor primorao na raspisivanje referenduma. Ipak, pridobiti više od 120.000 građana i građanki na politički angažman unutar 15 dana, i s financijskim sredstvima u iznosu od svega 23.000 kn ogroman je uspjeh!

Podsjetimo, Odbor za referendum je krajem veljače osnovalo dvadesetak građana i udruga, kako bi prikupljanjem potpisa osigurali da Sabor raspiše referendum o ulasku Hrvatske u NATO savez. Ta je inicijativa pokrenuta nakon što smo uvidjeli da velika većina parlamentarnih stranaka, a posebice vladajuće, ignoriranjem vlastitih predizbornih obećanja te zahtjeva hrvatske javnosti, namjeravaju potvrditi ulazak Hrvatske u NATO savez glasanjem u parlamentu običnom većinom glasova. Uvjereni smo da se radi o prvoj važnoj strateškoj odluci koju Republika Hrvatska donosi od proglašenja svoje samostalnosti. Ignorirati i zanemarivati glas javnosti u toj situaciji pokazuje izraziti demokratski deficit vladajuće elite, te postavlja opasan presedan u razvoju hrvatske demokracije. Takvim ponašanjem političari poručuju hrvatskim građanima da ih ne smatraju dovoljno kompetentnima i odgovornima za donošenje bitnih strateških odluka o svojoj budućnosti. Svojim je potpisima, nas 124.457 građana i građanki, različitih naraštaja i političkih uvjerenja, pokazalo kako smo itekako zainteresirani za pitanja strateških odluka s dugoročnim utjecajem na naše živote, te da zaslužujemo biti informirani i sudjelovati u odlučivanju i o ulasku RH u NATO.

Odbor za referendum želi naglasiti da su svi njegovi članovi, kao i 600-njak volontera, koji su po svakakvim vremenskim uvjetima, na ulicama i trgovima naše zemlje prikupljali potpise - iznimno ponosni na posao koji su obavili. Svatko od nas može čista srca stati pred hrvatsku javnost i reći "ja sam napravio sve što sam mogao kako bi se u ovoj zemlji uvažio glas građana". Pitamo se koliko naših «izabranih predstavnika» može napraviti isto?

124 457 potpisnika čini 5% ukupnog broja birača koji su se odazvali posljednjim parlamentarnim izborima u RH. Stavimo li taj rezultat u omjer s financijskim iznosima i vremenskim rokom od 30 dana za provedbu predizborne kampanje stranaka, pokazali smo se znatno uspješnijima od 82% danas parlamentarnih stranaka. Naime, 124.457 glasova preračunato u mandate čini 8 zastupničkih mjesta, koliko ih nema niti jedna stranka u Saboru, izuzev HDZ-a i SDP-a. 9 parlamentarnih stranaka koje imaju 6 ili manje zastupnika, u kampanji su potrošile oko 27,5 milijuna kuna na ukupno 26 zastupničkih mjesta, ili nešto više od milijun kuna po zastupniku. Istovremeno, nas je jedan potpis koštao 0,19 kuna, a svaki glas na izborima stranke je koštao 100 puta više - one su, u prosjeku, potrošile 19 kuna po glasu, odnosno biraču koji je izišao na izbore (prema procjeni troškova izbornih kampanji GONG-a i TIH-a).

Također, želimo istaknuti da je ovo prva, i za sada jedina akcija, koja je na jednom mjestu i oko jednog cilja uspjela prikupiti tako široku "nacionalnu koaliciju": preko 60 organizacija, od braniteljskih udruga do udruga za zaštitu okoliša, od udruga mladih do političkih stranaka, od ljevice do desnice. Smatramo da je ovo značajan korak građanskog društva u borbi s političkom apatijom i rezignacijom, te sustavnim zanemarivanjem glasa javnosti, koje u ovoj zemlji vlada duže od pola stoljeća.

Bitno je naglasiti da rezultati ove akcije, tj. 124 457 potpisa u petnaest dana, pokazuju da u hrvatskoj javnosti postoji iznimno visoka zainteresiranost za pitanje ulaska Hrvatske u NATO savez, te štoviše, da građani žele sami odlučiti o tom pitanju. Napominjemo da bi s ovim brojem prikupljenih potpisa, Odbor uspio raspisati referendum u nama susjednim državama: Sloveniji, Italiji i Mađarskoj!

PREPREKE I OTEGOTNE OKOLNOSTI

Tijekom izvođenja ove akcije Odbor za referendum susreo se s nekoliko prepreka i otežavajućih okolnosti. Odlučili smo proanalizirati te okolnosti, kako bismo detektirali uzroke zbog kojih Odbor za referendum nije uspio u svom naumu:

 1. Iznimno restriktivan Zakon o referendumu

  Prvi i najvažniji razlog je karakter Zakona o referendumu koji propisuje da je za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti potpise 10% glasačkog tijela Republike Hrvatske u razdoblju od petnaest dana. Za usporedbu, nama susjedne zemlje koje imaju zakonsku mogućnost takvog raspisivanja referenduma traže zadovoljavanje sljedećih kriterija: u Italiji je potrebno prikupiti 500 000 potpisa (manje od 1% glasačkog tijela) u roku od 90 dana, u Sloveniji se traži 40 000 potpisa (oko 2,3% glasačkog tijela) u periodu od 30 do 60 dana, a u Mađarskoj 200 000 potpisa (oko 2,5%) u četiri mjeseca. Možemo ustvrditi da bi se, već s potpisima prikupljenima u ovih petnaest dana, referendum raspisao u svim ovim državama, što jasno ukazuje kako je ovako zahtjevnom i u praksi neprovedivom odredbom zakonodavac zapravo namjerio onemogućiti građane da prisile Sabor na raspisivanje referenduma.

 2. Obveza prikupljanja matičnog broja građana

  Odlukom Središnjeg državnog ureda za upravu, Odbor za referendum je u ovoj akciji morao prikupljati i matične brojeve građana, bez kojih se inače potpisi na zahtjevu smatraju nevažećima. Kao što smo već više puta upozorili, radi se o administrativnoj odluci koja je u potpunosti u suprotnosti s duhom Zakona o referendumu. Naime, u trenutku donošenja tog zakona, JMBG je bila javna i lako dostupna informacija koju je svaki građanin mogao naći na svim svojim dokumentima. Kako je međuvremenu donesen Zakon o zaštiti osobnih podataka, matični broj građana je de facto postao tajan broj, koji se već pet godina ne nalazi na dokumentima. U takvim okolnostima, zahtjev da se sa potpisima prikuplja i matični broj građana predstavlja namjernu opstrukciju ove akcije. Naša je procjena da smo najmanje 20 posto (dakle oko 25 000) građana morali odbiti prilikom prikupljanja potpisa jer nisu znali ili nisu željeli dati svoj matični broj građana, iako su željeli potpisati zahtjev za referendumom.

 3. Nerealno veliki broj birača u Republici Hrvatskoj

  Odbor je na samom početku zatražio očitovanje Središnjeg državnog ureda za upravu o broju birača u Hrvatskoj. Dobili smo službeno tumačenje u kojem je utvrđen broj od približno 4 500 000 birača u Republici Hrvatskoj (od čega 400 000 birača bez stalnog prebivališta u RH). Odbor smatra da se radi o nerealnom i previsokom broju. Naime, već je nekoliko mjeseci u javnosti prisutna tvrdnja da se u protekle četiri godine na popisima birača sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj pojavilo oko 150 000 novih birača. Za usporedbu, u prethodnom četverogodišnjem razdoblju, od 2001. do 2004. godine, broj novih birača iznosi oko 5000. Radi se o nerazumnoj brojci koja je u potpunoj suprotnosti s demografskom situacijom u našoj zemlji, te Odbor izražava sumnju u istinitost tako utvrđenog broja. Pored toga, GONG je nakon proteklih parlamentarnih izbora izašao u javnost s procjenom da se u biračkim spiskovima birača bez stalnog prebivališta u Hrvatskoj (popularno zvana "dijaspora") nalazi barem 20 posto preminulih osoba. Ta procjena nikada nije opovrgnuta niti ispitana od strane državnih tijela i institucija. Dakle, postoji osnovana sumnja da se među 4,5 milijuna birača na popisima nalazi barem 200 000 preminulih ili dva puta upisanih birača.

 4. Druge prepreke i opstrukcije nekih lokalnih samouprava i državnih tijela

  Odbor sa žaljenjem mora konstatirati da se u svom radu susreo i s opstrukcijama tijela lokalne samouprave, kao i državnih tijela. Tako smo u nekim sredinama iznimno dugo čekali dozvole za prikupljanje potpisa na javnim površinama (Zaprešić, Zadar), koje smo na kraju dobili tek nakon medijskog pritiska. Policijska uprava u Malom Lošinju pokušala je naplatiti neadekvatnu pristojbu, a najgora vrsta opstrukcije rada Odbora bila su ispitivanja naših članova putem telefona, od strane pojedinaca koji su se predstavili kao djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova. Odbor još jednom javno poziva MUP da ispita spomenute događaje, i o rezultatima izvijesti javnost i Odbor. Smatramo naime, da se takvo ponašanje ne može opisati ni na koji drugi način osim kao nezakonito i nedemokratsko vršenje pritiska na rad civilnih udruga.

SLJEDEĆE AKTIVNOSTI ODBORA ZA REFERENDUM

Kao rezultat ove kampanje i broja prikupljenih potpisa, te kao posljedica uviđanja problema s kojima se Odbor susreo, namjeravamo provesti sljedeće aktivnosti:

 1. Odbor za referendum će od Sabora zatražiti raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u NATO savez
  Smatramo da je broj od 124.457 prikupljenih potpisa iznimno značajan i respektabilan, pogotovo s obzirom na uvjete u kojima je prikupljen. Vjerujemo da se saborski zastupnici, pa ni političari općenito, ne smiju oglušiti na ovako jasno iskazanu želju naroda. Iako ova inicijativa ne može prisiliti Sabor na raspisivanje referenduma, vjerujemo da postoji moralna i politička odgovornost saborskih zastupnika prema željama građana Republike Hrvatske, te tražimo da Sabor iskoristi svoje pravo i raspiše referendum o ulasku Hrvatske u NATO savez.
 2. Odbor za referendum će od Sabora zatražiti izmjenu Zakona o referendumu
  Kao što je već obrazloženo, hrvatski Zakon o referendumu je pretjerano zahtjevan, i nije u skladu s praksom demokratskih država koje prakticiraju takve oblike političkog odlučivanja. Odbor stoga od Sabora traži pokretanje inicijative o promjeni Zakona o referendumu, i to na način da se broj traženih potpisa propiše na 2,5% ukupnog broja birača, a rok za prikupljanje tih potpisa na 30 dana. Također tražimo izmjenu onog dijela Zakona o referendumu koji propisuje prikupljanje matičnog broja građana, i to na način da se taj zahtjev ukloni iz zakona, te da se zamijeni brojem osobne iskaznice ili putovnice.
 3. Odbor za referendum će od Sabora zatražiti pokretanje procedure za utvrđivanje točnog broja birača
  S obzirom na ozbiljne sumnje u broj birača u biračkom popisu Republike Hrvatske upisanih ili preminulih birača, to pitanje nadilazi ovu inicijativu. Republika Hrvatska će u narednom razdoblju morati raspisati referendum o ulasku u Europsku uniju, a Ustav propisuje da se na taj referendum mora odazvati barem 50 posto biračkog tijela RH, kako bi on bio pravovaljan. U tom slučaju umjetno «napuhan» broj birača u Hrvatskoj može proizvesti ozbiljne i dalekosežne posljedice za ovu zemlju, te Odbor traži da saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pokrene inicijativu te da Sabor naloži Državnom izbornom povjerenstvu da pristupi proceduri utvrđivanja stvarnog broja birača u Republici Hrvatskoj, kao i donošenju procedura koje će spriječiti manipulacije sa popisom birača.

Kako bi se ovi zahtjevi što kvalitetnije predstavili Saboru, političkoj eliti i hrvatskoj javnosti, Odbor za referendum će zatražiti primanje kod Predsjednika Sabora, saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, klubova zastupnika u Hrvatskom saboru i Predsjednika Republike Hrvatske.

Komentari

evo financijskog izvjestaja

evo financijskog izvjestaja kampanje "Odluka narodu - NATO na referendum!".

zanimljiv je jedan detalj: 42% troskova (10 100 kn) se odnosi na najam cetiri standa (trg, glavni, cvjetni, tresnjevacki plac) koji nam je naplatio zagrebacki holding.
za razliku od njih, hdz-ova gradska vlast u splitu je donirala najam standa.
bit ce da u holdingu nisu prepoznali javni znacaj ove akcije.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Izgleda da cijela akcija

Izgleda da cijela akcija već daje i neke konkretne rezultate. U današnjem Večernjaku "profesor ustavnog prava" Smiljko Sokol vrlo otvoreno predlaže:
- smanjenje potrebnog broja potpisa na 5 %
- produljenje roka za prikupljanje na 30 dana
http://www.vecernji.hr/home/kolumne/3060714/index.do

Tko je glasao

evo pogledah upravo dnevnik

evo pogledah upravo dnevnik na NOVA TV i na HTVu.
NOVA je u potpunosti prenjela poruke i smisao pressice.
HTV je (opet) sve zataskao, u prvi plan izbacio tehnikalije i opce recenice, te na kraj zaljepio nesuvisli vukelicev kometar (kakav NATO, helou, prica se o referendumu)

Hloverka definitivno zasluzuje placu


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

NOVA je u potpunosti

NOVA je u potpunosti prenjela poruke i smisao pressice... ako je tako... evo tog priloga
Referenduma o ulasku u NATO "neće biti"

Tko je glasao

ovaj komentar "Zanimljivo,

ovaj komentar "Zanimljivo, računaju na političku odgovornost i moral naših zastupnika " na kraju je odličan, nova tv ima plus kod mene :)

Tko je glasao

Dobar posao Hadji, bio si

Dobar posao Hadji, bio si dobar. Nadam se da će ti ova akcija pomoći da uđeš recimo za kandidata za više funkcije u stranci.

Tko je glasao

Ne zajebaji. Nema Hadzi sta

Ne zajebaji. Nema Hadzi sta traziti u SDPu :-]

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Da je Vlada htjela već je

Da je Vlada htjela već je mogla urediti točan broj birača....Vladi odgovara "napuhani" broj birača, jer ako na izbore ne izađe 50% biračkog tijela, za ne ulazak u EU neće biti kriva Vlada već birači. Tako će opravdati svoj nerad.

Tko je glasao

Uvijek je netko drugi kriv

Uvijek je netko drugi kriv za neuspjeh.
Tako i ovaj put.

Da su građani bili zainteresirani za taj referendum, oni bi vama dolazili i ne bi im bio problem donijeti matični broj.

Kad je u pitanju nogometna utakmica, tamo me nema, ali kad su izbori, nije mi problem uzeti osobnu iskaznicu ili drugi dokument koji mi treba i doći na biralište, iako ne moram. Nitko me ne tjera, a ja idem. Tako i ovo.

Uostalom, birači su na izborima 25. studenog jako dobro znali da se HDZ zalaže i za ulazak u NATO i za ulazak u EU. Pa su sukladno tome birali. Mislim da je i to svakom razumnom čovjeku bilo dovoljno za shvatiti da ova inicijativa neće imati rezultata. Ali kad se hoće glavom kroz zid, onda se dobije čvoruga. Volonteri su možda mogli to vrijeme korisnije utrošiti na prijenos invalidnih osoba po stepenicama na fakultetima, koji još nemaju liftove za invalidska kolica.

Toliko o tome.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

KAo inicijativa je ovaj

KAo inicijativa je ovaj projekt za referendum super stvar ali samozadani cilj nije ostvaren.
Cestitam ekipi na trudu i volji u borbi protiv jakog suparnika (ex.SKH). Takdodjer veseli me ovaj post izvjestaj.
Problem je (bio kako sam se i prije izjasnio) sto su se sve stranke opredjelile za NATO.
Raja je kroz medije o Odboru za referendum dobila spoznaju kao da se radi o antinato kampanji a ne o pravu odlucivanja referendumom(moje misljenje potrebna PR korekcija projekta(npr.pravnicka debata tj .sluzbeni prijedlog izmjene zakona preko gosp.Lesara:))).
Iza sebe ovaj projekt ima cca. 150 000 sluzbeno/nesluzbenih potpisa.....Baš me zanima koliko sve sluzbene vodece stranke imaju zajedno svojih clanova?

Tko je glasao

Uostalom, birači su na

Uostalom, birači su na izborima 25. studenog jako dobro znali da se HDZ zalaže i za ulazak u NATO i za ulazak u EU. Pa su sukladno tome birali.

Bedasto. Građani su birali između stranaka koje imaju različite političke programe, no praktički sve su se zalagale za ulazak u NATO. Stoga ta tema uopće nije bila tema kojom su se građani bavili na izborima.

No kad bi prihvatili tvoju bedastu logiku, onda bi mogli bedasto također zaključiti da su oni koji su ostali doma u studenome u biti protiv ulaska u NATO... tim činom je po tebi pola hrvatske automatski protiv NATO-a. Hvala na otvorenoj podršci.

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

Da su građani bili

Da su građani bili zainteresirani za taj referendum, oni bi vama dolazili i ne bi im bio problem donijeti matični broj.

lavice, vec sam jednom rekao, sada cu ponoviti:
krivac za "neuspjeh" je samo jedan - apsurdan zakon o referendumu, sa 10 puta strozim zahtjevima od svih zahtjeva u slicnim zakonima u europi. ponavljam - da je ova inicijativa provedena u sloveniji, italiji ili madjarskoj, s ovim postotkom koji smo skupili u 15 dana referendum bi bio raspisan po sili zakona.

ja to nikako ne mogu nazvati "neuspjehom" vec jedino zornim pokazateljem nedemokraticnosti i apsurdnosti hrvatskih zakona.

MBG je samo popratna otezavajuca okolnost koja u u ovom slucaju nije igrala odlucujucu ulogu, ali je sramota za svaku drzavu da ima takvo zakonodavstvo. sto se zakona o zastiti osobnih podataka i uklanjanju MBG-a sa dokumenata tice - imas potpuno pravo, taj cuspajz je djelo racanove vlade, ili bolje receno tadasnjeg saziva sabora. no sabor nista nije napravio naknadno da to ispravi, a ono sto ja u ovom trenutku smatram problematicnim i sto ide na dusu danasnjoj vladi je to da je ta drzavna administracija, u potpunosti svjesna nepostenosti i nedemokraticnosti situacije sa MBGom ipak donjela odluku da se u ovoj akciji mora prikupljati MBG. drzavna tijela su komotno mogla reci da ce priznati i potpise sa brojem osobne, ali nisu. i taj potez im ide na dusu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

U jednom dijelu bih se

U jednom dijelu bih se složio s Hatzom, ali isto tako bih se (izrazito nerado) malim dijelom morao složiti i s Lion Queen.

Mislim da više-manje imamo konsenzus oko apsurdnosti zakona o referendumu u odnosu na praksu EU. To je samo još jedan argument u korist teze da naši političari žele da narod što manje neposredno odlučuje o pitanjima koja su bitna za državu.
Isto tako načelno se slažem da je trebalo priznati potpise s brojem osobne iskaznice. No ono s čime se ne mogu složiti jest da je to jedan od presudnih argumenata zašto inicijativa nije prošla. Ako si odgovorna odrasla osoba onda ima da svoj JMBG znaš naizust u bilo koje doba dana i noći. To se odnosi i na starije ljude, ne znam točno koliko je dugo JMBG bio u upotrebi, ali sigurno je bilo dovoljno dugo da mu se naučiš obraćati sa "ti". Ja sam recitirao svoj JMBG još otkad sam s 4 godine naučio čitati. Mislim da bi svatko trebao znati vlastiti JMBG.

Nadalje, smatram da stoji implikacija Lion Queen da je podrška za raspisivanje NATO referenduma preniska. Zadnjih tjedan dana zabavljao sam se indexovim forumom, konkretno raspravom o članku "Ne plačite kad vam djecu budu dovodili u ljesovima" objavljenom na index.hr (http://www.index.hr/vijesti/clanak/ne-placite-kada-ce-vam-djecu-dovoziti...) . Rasprava na forumu uvelike je potvrdila dio mojih teza iznijetih u sklopu jednog od komentara na članak "Institucionalna kriza VII - Trapula za črve!!". Tamo sam argumentirao kako očekujem da većina Hrvata podržava ulazak u NATO, dok se istovremeno u medijima intenzivno kreiralo mnijenje da su pobornici referenduma a priori protiv ulaska u NATO. Ergo, većina Hrvata je protiv referenduma. Da među biračima vlada jače anti-NATO raspoloženje tada smatram da bi brojka od 450 000 potpisa bila itekako realna i dostižna.

Tko je glasao

Radikalnija antinato ekipa

Radikalnija antinato ekipa ovog projekta ja dala velik broj glasova. cca.150 000 ljudi otprve....

Tko je glasao

generalni štrajk na jesen

generalni štrajk na jesen (Slobodna) :

piše : Branko Galić
Predsjednik Hrvatske udruge sindikata (HUS) Ozren Matijašević najavio je u ponedjeljak generalni štrajk ako tijekom idućih mjesec dana poslodavci i Vlada ne povuku konkretne poteze vezane za visinu plaće i suzbijanje rada na crno.
- Ako budu kupovali vrijeme i sastanke nastojali provesti u jalovoj raspravi, onda ćemo, poučeni pozitivnim iskustvom subotnjeg prosvjeda gdje je razvidno da su ljudi dokazali da u njihovo ime govorimo i nastupamo, ići u zajedničku industrijsku akciju, odnosno u generalni štrajk. Nismo prijetili praznom puškom – rekao je čelnik HUS-a.
Predsjednica SSSH Ana Knežević izjavila je za Slobodnu Dalmaciju kako se nada da su poslodavci i Vlada dovoljno ozbiljno shvatili brojku od 50 tisuća prosvjednika u Zagrebu.
- Vjerujem da im je to bilo dovoljno upozorenje da se zakon o minimalnoj plaći mora donijeti, i to u obliku koji traže sindikati – naglasila je Knežević.
Dodala je kako su sindikati vrlo blizu dogovora sa socijalnim partnerima, a rok je 15. svibnja, te da ako poslodavci i Vlada budu dovoljno ozbiljni, neće biti potrebe za generalnim štrajkom.
- Ovo je bio prosvjed upozorenja. Za sada ne razmišljamo o generalnom štrajku – rekla je čelnica SSSH, dok u HUS-u drže da bi se on mogao organizirati, ako bude potrebe, i prije jeseni, jer je “čekanje predugo za narod i naše članove”.
Sindikati traže da plaća bude 41 posto prosječne plaće, a trenutačno je 33 posto, da bi 2011. dosegli standard razvijenih zemalja EU-a gdje je minimalna plaća 50 posto prosječne.
U HUS-u vjeruju da će se sada lakše izboriti za dogovor i potpisivanje socijalnog sporazuma u kojem bi se regulirala i politika plaća na način da se rast plaća veže uz porast troškova života i produktivnost u određenim djelatnostima.
Matijašević je za utorak najavio i prvi sastanak sindikata s ministrom Ivanom Šukerom na temu zakona o minimalnoj plaći, odnosno poreznog rasterećenja dogovorenog iznosa.
Ukinuti licencije
Čelnik HUS-a zatražio je ukidanje pravilnika o licenciranju za radove u graditeljstvu, koji je, smatra, nestručan i štetan i za izravnu posljedicu ima gubitak 100 tisuća radnih mjesta. HUS traži da se pri izradi novog pozovu poslodavci i sindikati jer do sada nisu mogli sudjelovati u njegovoj izradi.
Radnicima ‘Salonita’ više mirovine
HUS je zatražio da se zbog radnika vranjičkog “Salonita” izmijeni Zakon o dodatku na mirovinu, na način da se on odnosi i na njih, odnosno da i oni dobiju dodatak od 250 do 300 kuna.

Tko je glasao

ne bih polagao previše nade

ne bih polagao previše nade u Ozrena Matijaševića. i sindikalnim prosvjedima. kako bi se poboljšao položaj radnika. riječ o provjerenom HDZovom kadru iz Hrvatske udruge sindikata kojoj je, od osnutka, bila važnija potpora državnoj politici, nego li radnička prava. što se najbolje može pročitati u činjenici da je Ozren Matijašević član Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Novo vrijeme

-----
http://strategopr.biz/
objectives strategy tactics

Tko je glasao

124 457 potpisnika čini 5%

124 457 potpisnika čini 5% ukupnog broja birača koji su se odazvali posljednjim parlamentarnim izborima u RH. Stavimo li taj rezultat u omjer s financijskim iznosima i vremenskim rokom od 30 dana za provedbu predizborne kampanje stranaka, pokazali smo se znatno uspješnijima od 82% danas parlamentarnih stranaka. Naime, 124.457 glasova preračunato u mandate čini 8 zastupničkih mjesta, koliko ih nema niti jedna stranka u Saboru, izuzev HDZ-a i SDP-a. 9 parlamentarnih stranaka koje imaju 6 ili manje zastupnika,..... Možda griješim no i više je nego jasno da bi ovakvom matematikom i (možda) načinom razmišljanja mogli uletjeti u veliku zabludu,..... jer bi se moglo dogoditi da (neki od vas) postavite potpuno pogrešne ciljeve.....

PS. Sama činjenica da ste sakupili toliko potpisa je strašan (politički) adut,... puno jači i od onog da je pred neki dan bilo čak i više od 200 tisuća prosvjedika na Trgu. Razmišljate li o tome??

Tko je glasao

Možda griješim no i više

Možda griješim no i više je nego jasno da bi ovakvom matematikom i (možda) načinom razmišljanja mogli uletjeti u veliku zabludu,..... jer bi se moglo dogoditi da (neki od vas) postavite potpuno pogrešne ciljeve.....

nece, ova je brojka ovdje stavljena samo kao ilustracija.
ljudi na 120 000 potpisa gledaju samo iz perspektive "to nije 450 000 potpisa", i mnogi ne shvacaju o kojem se poduhvatu radi. ovo je jedna ilustracija koja bi mogla stvar razjasniti, na plastican svima razumljiv nacin.

PS. Sama činjenica da ste sakupili toliko potpisa je strašan (politički) adut,... puno jači i od onog da je pred neki dan bilo čak i više od 200 tisuća prosvjedika na Trgu. Razmišljate li o tome??

akcija je izvedena u koordinaciji 50 udruga, koje tesko mogu sloziti zajednicke politicke ciljeve. stovise, mislim da bi skretanje u te vode bilo i pogresno. krajnji politicki domet s kojim racunamo je nametanje tri pitanja u javnu raspravu (i po mogucnosti sabor): zakon o referendumu (apsurdni zahtjevi istog i neuskladjenost sa europskom praksom), MBG i popisi biraca. ako to uspijemo - puno smo napravili.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

krajnji politicki domet s

krajnji politicki domet s kojim racunamo je nametanje tri pitanja u javnu raspravu (i po mogucnosti sabor): zakon o referendumu (apsurdni zahtjevi istog i neuskladjenost sa europskom praksom), MBG i popisi biraca. ako to uspijemo - puno smo napravili.

I to obrnutim redoslijedom: prvo i hitno pritisnuti na sređivanje popisa birača, kao i ukidanje korištenja JMBG-a (kako za političke peticije tako i za sve druge potrebe osim sudstva i javnog bilježništva). A onda dolazi i referendum o Zakonu o referendumu :) Nakon ovakvog rezultata peticije (ogroman broj potpisa u vrlo malom vremenu) mislim da bi mogao proći.

Za raspisivanje takvog referenduma po meni ne bi niti trebalo ići na peticiju, već pritisak na stranke u Saboru prema javnom izjašnjavanju o istom. Sumnjam da bi HDZ uspio održati većinu protiv ako ih se pritisne iz biračke baze i medija zajedno. Znači, novinari naprijed, sad je vaše vrijeme!

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

krajnji politicki domet s

krajnji politicki domet s kojim racunamo je nametanje tri pitanja u javnu raspravu (i po mogucnosti sabor): zakon o referendumu (apsurdni zahtjevi istog i neuskladjenost sa europskom praksom), MBG i popisi biraca. ako to uspijemo - puno smo napravili.

To je objektivan i poželjan cilj. Zabrinjavajuće je da državnu vlast (Sabor i Vladu) civilne udruge moraju tjerati kako bi napravila ono što je očigledno u interesu svih građana.

Tko je glasao

državnu vlast (Sabor i

državnu vlast (Sabor i Vladu) civilne udruge moraju tjerati kako bi napravila ono što je očigledno u interesu svih građana.

U dugogodišnjim demokratskim državama čak je normalno da nevladin sektor utjeće na rad vlade!

Kod nas još uvijek nevladine organizacije imaju minimalan učinak na razvoj RH..... ova razlika koja postoji između RH i recimo Engleske ili Francuske po pitanju razine utjecaja nevladini organizacija je dio procesa demokratizacije našeg društva..... rekao bi čak da je donekle i očekivano u procesu tranzicije iz dugogodišnjeg režimskog sustava.....

Upravo ova činjenica je dobar pokazatelj svima nama koliko smo kao društvo daleko od istinske demokracije i demokratskog sustava kao i demokratski načela u vladajućim strukturama.

U isto vrime moram reći kako su ovaj projekt kao i zajednički nastup sindikata neki dan na trgu u ZG. dobro potresle te umišljene tvrdolinijaše koji su se utaborili u Hrvatskom Državnom (Narodnom) Saboru.

Možda će i ovaj potres ostaviti svoje pukotine u moderni režimski sustav!

Sve u svemu vidi se pomaka po pitanju svijesti građana.... i to je jedno ugodno osvježene za sve nas koji želimo konkretne promjene u RH.

Jakob Matovinović - Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Slažem se no, nije u

Slažem se no, nije u pitanju sam poticaj već sadržaj . U drugim zemljama se ne mora govoriti o ispravnim biračkim spiskovima i sl. što je prag demokracije.

Tko je glasao

To je ona točka na i koju

To je ona točka na i koju sam izostavio.

Yep!

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

skviki, izgleda da neces

skviki, izgleda da neces morati ostricu kupovati kolac u samoboru ;-)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Alex, No Zoran bu moral nama

Alex,
No Zoran bu moral nama platit ili si zaboravil da si isto bil u igri s kremšnitama.

Tko je glasao

Kolac? Glogov, za vampire?

Kolac? Glogov, za vampire? Daj nabavi tipkovnicu sa č i ć... da se ne šokiram :))

Žao mi je što niste prikupili dovoljan broj potpisa. I dalje mislim da bi referendum bio u redu glede NATO-a.

Ovo s JMBG-om mi je doduše labav argument. Niste vi krivi za to, ali mi stvarno nisu jasni ljudi koji ga ne znaju - imaš datum rođenja i još 6 brojeva, a do sada smo ga toliko puta ispisivali na raznim dokumentima da mi je nejasno kako ga ljudi ne znaju napamet. Pa čak i ako ga ne znaju, sigurno mogu uz sebe imati kakav dokument s JMBG-om ili barem papirić gdje on piše. To mi je malo aljkavo od dotičnih građana.

Tko je glasao
Tko je glasao

Kolac? Glogov, za vampire?

Kolac? Glogov, za vampire? Daj nabavi tipkovnicu sa č i ć... da se ne šokiram :))

:) :)
ma joj, naviknuo sam se pisati bez kvacica na netu, tesko je sad staro kljuse uciti novim trikovima :)

Pa čak i ako ga ne znaju, sigurno mogu uz sebe imati kakav dokument s JMBG-om ili barem papirić gdje on piše. To mi je malo aljkavo od dotičnih građana.

a to je tako... i sam sam proveo nekoliko sati na crnomercu jer smo imali mali broj volontera, i uistinu ljudi ne znaju / nemaju sa sobom JMBG. :(
bilo to aljkavo ili ne, odgovornost ipak lezi na zakonodavcu i izvrsnoj vlasti. zakon o referendumu je bio propisao prikupljanje podataka koji su se u tom trenutku nalazili na osobnoj iskaznici (ili bilokojem drugom dokumentu), dok danas zahtjev nije moguce potpisati "samo" pomocu osobne iskaznice.

no i to je u ovoj situaciji bilo u drugom planu - ti potpisi nisu presudili. presudio je nerazuman zahtjev u zakonu o referendumu, koji na toj razini ne postoji niti u jednoj drzavi koja omogucava takvo raspisivanje referenduma. broj potpisa je 4 puta manji, a vremenski period 4 puta duzi (u prosjeku - npr talijani traze 10 puta manje potpisa i 2 puta vise vremena, a madjari traze 4 puta manje potpisa i daju 8 puta vise vremena)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Tko je izbacio jmbg s osobne

Tko je izbacio jmbg s osobne iskaznice? Kad je izišao Zakon o zaštiti tajnosti podataka?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

JMBG je s osobnih iskaznica

JMBG je s osobnih iskaznica uklonjen za vrijeme Vlade Ivice Račana. zbog usklađivanja s EU standardima. problem je u tome što ni 1., a ni 2. Vlada našeg drIve Sanadera nisu radile ništa na području usklađivanja i sređivanja zakonodavstva. jer nisu stigli zbog lociranja, uhićenja, transferiranja i izručenja. ili kako je to već naš Vladimir Šeks nabrojao.

Novo vrijeme

-----
http://strategopr.biz/
objectives strategy tactics

Tko je glasao

Koliko vidim, narod se ne

Koliko vidim, narod se ne žali previše na rad Sanaderove vlade, zato jer je ponovno birao iste ljude, što znači da je zadovoljan. Bez obzira na "lociranja, uhićenja, transferiranja i izručenja". Kakav je to tek debakl za SDP, što ni nakon "lociranja, uhićenja, transferiranja i izručenja" nije mogao osvojiti vlast! Katastrofa za SDP.

Što se tiče JMBG-a, gadno griješiš. Onaj tko je ukinuo JMBG bio je dužan prije toga uskladiti sve zakone i ostale propise pa tek onda ukinuti JMBG. U paketu. Ne donosi se jedan propis sam za sebe, pa se nekom drugome prepušta mijenjati sve ostalo, koje povlači za sobom taj propis. Kad se nešto radi, onda se sve uskladi u kompletu. Inače sustav pada. Probaj u najobičnijem kompjutorskom sustavu izbaciti šifru proizvoda, pa ćeš vidjeti što će se sve srušiti. Ali otkud bi to račanovci znali. Oni jednostavno izbrišu JMBG, a ti se, druže, slikaj. Upravo zato što nisu znali i izgubili su izbore. Ništa čudno.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

mislio sam argumentirano

mislio sam argumentirano odgovoriti na ovo što si gore, više nego, logično zaključila i napisala, ali sam odustao i samo ću napisati da sam izuzetno sretan što je naš drIvo Sanader predsjednik Vlade Republike Hrvatske. i što nam je omogućio da i ove godine u Hrvatskoj imamo proljeće. i uvjeren sam da će osigurati i ljeto. nakon proljeća.

Novo vrijeme

-----
http://strategopr.biz/
objectives strategy tactics

Tko je glasao

Ne znam za proljeće i

Ne znam za proljeće i ljeto, ali sam siguran da će nam osigurati turobnu jesen i tešku i dugotrajnu zimu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Koliko vidim, narod se ne

Koliko vidim, narod se ne žali previše na rad Sanaderove vlade, zato jer je ponovno birao iste ljude, što znači da je zadovoljan.

Uf, koliko tu logičkih grešaka u zaključivanju ima. Narod nije ponovno birao iste ljude. Redom:

1. HDZ je dobio najviše zastupničkih mandata, vjerojatno i najviše glasova, no ogromna razlika u broju mandata nastala je primjenom D'Hondtove metode, a ima tu i zanimljivih detaljčića zbog nesređenosti popisa birača i neproporcionalnosti vrijednosti glasova u pojedinim izbornim jedinicama.
2. Nadalje, HDZ je ostvario samo relativnu većinu, ne i apsolutnu. Ono što je slijedilo bio je igrokaz svih tih političkih igrača na "sceni" koji su pokušali sklepati saborsku većinu.
3. U našoj zemlji nije na djelu demokracija, nego partitokracija. Naime, birači samo daju svoj glas stranci, koja može po miloj volji određivati tko će biti odabran za zastupnika. Osim toga, ministri u Vladi ne trebaju biti zastupnici (kao što je recimo sustav u V. Britaniji, ili Njemačkoj, gdje ministri moraju biti izabrani parlamentarni zastupnici), što znači da stranke ionako po principu vlastitih interesa dogovore koaliciju, koja onda da potporu toj i takvoj vladi.

U svemu tome ima vrlo malo direktne potpore ovoj vladi.

Tko je glasao

ne detaljiziraj. Velika

ne detaljiziraj. Velika koalicija je mogla izmijeniti zakon o izborima, metodu izbora i što god je htjela. Ali nije, jer je i njoj to pasalo. Na žalost, kad je izgubila, više joj ne paše. Pa se buni.
Meni je to smiješno. Izgube izbore i bune se. Umjesto da su ponudili programe. Ponudili bi ih da su ih imali. Ali nisu. KRAJ

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pratim već neko vrijeme

Pratim već neko vrijeme tvoje komentare i pozdravljam činjenicu da kao otvoreni pristalica HDZ -a pokazuješ spremnost da komentiraš na forumu koji je većinski sklon drugim opcijama. U nekoliko navrata sam htio reagirati kad su neki ljudi prešli granicu pristojne kritike (ne znam zašto nisam, bio sam u frci u zadnje vrijeme) jer držim da je bitno da ljudi različitih viđenja raspravljaju. Međutim, moram ti reći kako si ovim komentarom prevršila svaku mjeru.
Ne detaljiziraj? Izreka:"Đavo je u detaljima" najbolji je odgovor na takav stav. Detalj je u ovom slučaju 32% birača koji su izašli na izbore i glasali za drugu opciju. Ja pri tom ne umanjujem i ne osporavam HDZ -ovu pobjedu. Ali pobogu, čemu ovo djetinjasto likovanje i k tome još priča o tome kako je "narod odlučio" o ovom ili onome? Po toj logici pobjeda na izborima ovlašćuje stranku da kompletno gospodarstvo preorijentira na uvoz...ne znam, radioaktivnih pelikanskih govana pod argumentacijom da se to super plaća. Što oporba treba raditi...biti kuš, jer narod je tako odlučio?
Izgube izbore i bune se...pa da, u tom je i poanta kužiš. Ne samo oporbeni političari, već i građani. Vidiš, ja sam za ulazak u NATO, ali mi ne pada napamet da obezvrjeđujem preko 120000 potpisa građana, ljudi jednakih meni. Zašto...?Jer su i oni zančajan dio tog naroda o kojem ti govoriš.
Shvati, poanta jedne rasprave je u tome da se sluša sugovornike, ne da ih se ignorira. Moć ne mora uvijek ostati u istim rukama. Imaj to na umu prije nego nabijaš na nos odluke tvoje političke opcije po principu...mi to možemo. Jer ako se nastavi takva logika argumentacije (ne samo tvoje) bojim se da će Hrvatska vrlo uskoro postati vrlo ružno mjesto...a takvo je svako ono u kojem skoro polovica poulacije ne želi živjeti.

Tko je glasao

Prvo, ne trebaš se bojati

Prvo, ne trebaš se bojati za politiku vlade, da ću ja kao nešto uprskati, zato jer ja nisam vlast, ja sam samo birač, koji je birao tu opciju i imam pravo komentirati što se radi i kako se radi.
Izbori su bili i prošli u studenom, tko je bio bolji, sastavio je Vladu i obnaša vlast. Meni je upravo smiješno slušati kako se stalno prebrojavaju glasovi, bilo je ovoliko posto, bilo je onoliko posto. Nema veze koliko je posto bilo, ljudi su prema zakonima ove države, koje čak ni velika koalicija nije promijenila, dobili čast i dužnost obnašati vlast. Da li je taj isti narod koji im je omogućio obnašanje vlasti za NATO, pokazao je na izborima. Znaš što ja mislim, iskreno rečeno, o svemu tome. Da je kojim slučajem HDZ bio protiv NATA, ta ista skupina ljudi skupila bi te iste potpise, kojima bi tražila da Hrvatska ide u NATO. Eto, to ja mislim. I ne poštivam nikoga tko razbacuje nečiji teškom mukom uplaćen porez zato da bi ispunjavao hirove kojekakvih ljudi koji ne mogu prežaliti što su izgubili izbore. S onim likom kojeg su birali na čelo svoje stranke, nije ni čudno da su ih izgubili.
Oporba ne treba biti kuš, ali što ja mogu što ih nema na saborskim sjednicama. Možeš ih na prste izbrojiti. Sabor je mjesto gdje oporba uvijek može reći što misli. A to što je u manjini, je opet njen problem.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pa i sada je na vlasti

Pa i sada je na vlasti velika koalicija....

Tko je glasao

Da ne proširujemo ovu

Da ne proširujemo ovu priču na usporedbe Zole - Ivo, to je već malo prežvakano...ja vidiš nisam nešto oduševljen postignućima potonjeg za vrijeme obnašanja vlasti i ne bih glasao za njega da mi nokte čupaju usijanim kliještima...ali ok, uvažavmo se, jel...?
Pokušavam naglasiti nešto drugo. Narod nije u modernoj demokraciji homogena cjelina, posebice je industrijsko društvo napravilo brojne rascjepe pa je onda došla i globalizacija...pogledaj koliko se sindikatima teško dogovoriti oko ičega. Želim reći, čak i ako je Milanović potpuni idiot za kakvog ga ti držiš, a SDP stranka umno ograničenih disleksičara, dobila je veliko povjerenje. Ne govorim o kvaliteti njihova rada kao oporbe. Govorim o tome da se na ovim izborima populacija prvenstveno podijelila po ideološkoj identifikaciji. Kažeš oporba nije imala programe...vidiš, veliki broj birača iz drugog tabora (a ima nas i par obrazovanih) misli kako isto vrijedi za cijeli period obnašanja vlasti Sanaderove vlade.
Logički, ili jedni druge možemo držati prvorazrednim imbecilima ili se otvoriti za mogućnost da je istina možda negdje u sredini. Zato ti predlažem da nešto otvorenije glave uđeš u rasprave i iskreno pozivam tebe i bilo koga drugog da napiše post o četiri - pet velikih uspjeha ove Vlade pa da vidimo da li to može izdržati logičku argumentaciju. Ako sam ja u krivu, ok. Međutim, da me se uvjeri bit će potrebno nešto više od pozivanja na besmrtnu volju nacije...jer Tocqueville je odavno upozorio na mogućnost diktature većine. A kad si u većini i jači, nije teško biti uvjeren u svoj superiorni intelekt.

Tko je glasao

Gledaj, uvažavam tvoje

Gledaj, uvažavam tvoje cijenjeno mišljenje, pa kao što si i rekao populacija se prvenstveno podijelila po ideološkoj identifikaciji, prema tome znamo kakva nam je populacija. Sjeti se sad trećesiječanjskih izbora i toga da je ta ista populacija, koja inače stalno bira HDZ, odlučila tada ipak kazniti HDZ i dovela je Vas na vlast 3. siječnja. Bila je to vaša povijesna prilika, kakva se teško može ponoviti, kao što ste i sami vidjeli. I što ste vi učinili da iskoristite tu priliku. Ništa. Borili ste se međusobno oko fotelja, niste se mogli dogovoriti onda (kao uostalom ni prije ovih izbora s HNS-om). A narod, koji je ideološki sklon HDZ-u, vam je tada ukazao povjerenje, očekivao je od vas puno. Umjesto da ste iskoristili priliku, vi ste je propustili. Niste narodu dali ni mrvicu nečega, samo ste uzimali. Uzeli ste ženama jeftinu struju popodne, uzeli ste braniteljima proteze, uzeli ste prava trudnicama, uzeli ste javnim i državnim službenicima i namještenicima plaće i po 1500 kn mjesečno, doktore ste držali u štrajku 40 dana, policajce hladnokrvno izlagali vjetru i kiši na Markovu trgu danima, istovremeno davali državna jamstva privatnim brodogradilištima u stranom vlasništvu, iako se ne bih ni danas mogla zakleti da se iza tog talijanskog vlasnika nije krio netko od vas, izbacivali ste policajce s posla, koji su radili svoju dužnost na cesti, umjesto da ste im povećavali plaće, podigli ste cijenu goriva sa 4,95 kn po litri na 7 i više kn na kraju vašeg mandata (sada je u svih 4 godine porasla samo 1 kn), niste htjeli vratiti dug umirovljenicima (bez obzira kad je nastao, zato jer je baš vama narod ukazao povjerenje da ćete ga vratiti) već ste rekli da ćete to učiniti tek 2020. godine, iako čak ni Račan, koji je to zacrtao, ne bi to dočekao, lupetate o privatizacijama, a sami niste bili sposobni na normalan način izvesti ni jednu, sjetimo se samo sunčanog hvara i poništavanja ugovora svaki tjedan...itd.itd. Nakon što je narod, ideološki naklonjen HDZ-u, shvatio da vi ne samo da niste na istoj ideološkoj strani (što je očito manji problem), već i da ste nesposobni opravdati ukazano povjerenje, dao vam je otkaz, i to već po drugi put. Pametnom čovjeku je i ovo dovoljno.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Najprije da kažem da sebe

Najprije da kažem da sebe vodim kao stranački neopredijeljenog. Usprkos tome, moram reći da mi se od doktora Sanadera i njegove bagre diže želudac čim ih vidim ili čujem. Čim Sanader zausti pripremim se za neodređeno dugi period mentalnog mučenja, jer njegove izjave osobno doživljavam kao da me netko siluje u mozak. Njegovi jataci isto tako, samo što Sanader odaje dojam sposobnog čovjeka koji je siguran u, vjeruje i odlučno brani svoja uvjerenja. Za razliku od njegovih poslušnika.

Smatram da je trećesiječanjska vlast imala podosta ozbiljnih gafova. Borba za fotelje i nesklonost ozbiljnom dijalogu i kompromisima kulminirala je neslavnim i jadnim raspadom koalicije. Smatram da je Račan u svom djelovanju bio nedovoljno odlučan i da je mogao biti 100 puta učinkovitiji da se u potpunosti bio posvetio ispunjavanju izbornih obećanja. Ali, kao što si i sama rekla, birači su sve to prepoznali, na idućim izborima fino kaznili SDP, vraćajući time HDZ, bez Canjuge, Pašalića i sličnih spodoba, na vlast. SDP je kroz zadnje 4 godine ostao bez Račana, a sada prolazi kroz neku vrstu stranačke "katarze". Osobno sam, kao stranački neopredijeljen birač, presretan marginalizacijom Željke Antunović, Mate Arlovića, Linića i sličnih. Što se mene tiče, oni su se na vlasti pokazali kao nekvalitetan kadar i treba ih politički eliminirati. S druge strane, likovi poput Vukelića, Kosoruše, Šukera, Polančeca, Jandrokovića i Kirina su se pokazali kao, evo da budem politički fer, barem jednako loš kadar. Osobno sam se nadao i očekivao da će biračko tijelo kazniti odabir tog kadra, ali sam se neugodno iznenadio. Je li stvar u tome da su birači zaista ideološko bliskiji HDZ-u ne bih znao, ali činjenica stoji da je jedan ogromni i nezanemarivi dio birača nezadovoljan vladajućim kadrom, te je stoga izrazito drsko i bezobrazno deklamirati se kao "apsolutni izborni pobjednik koji predstavlja volju većine Hrvata".

Da rezimiram : na vlasti priželjkujem nove, neokaljane, perspektivne i sposobne ljude. Ima ih i u HDZ-u i u SDP-u, naravno i u drugim strankama. HDZ uporno forsira stari, potpuno okaljani, nevjerodostojni i upitno sposobni kadar. Stoga smatram da ih treba što prije maknuti s vlasti i postaviti nekog drugog tko zadovoljava gornje kriterije.

E sad, najgori scenarij bio bi kada bi iza HDZ-a (prema teoriji o polarizaciji biračkog tijela) na vlast ponovo došao SDP, čiji bi se novi i neokaljani ljudi tada polakomili i kompromitirali. Pa nakon njih ponovo neki novi HDZ-ovci i tako u krug. To bi po meni bio potpuni krah hrvatske demokracije. Zato se iskreno i svesrdno nadam da će političari, lijevi i desni, napokon staviti interes naroda pred vlastite interese i prekinuti s podivljalom političkom prostitucijom. Ne usudim se niti razmišljati što će s nama biti u suprotnom.

Tko je glasao

Najprije da kažem da sebe

Najprije da kažem da sebe vodim kao stranački neopredijeljenog. OK, ali očito je da tako ne stojiš i politički..... a evo ti i prilike da se uključiš u nešto treće što bi ti valjda pored ovih što ne valjaju, skroz odgovaralo, no sudeći po tvom stavu o političkim strankama mislim a ti je najbolje da i dalje ostaneš tu gdje jesi tj. neopredjeljen.

Tko je glasao

Nažalost, čini se da se

Nažalost, čini se da se neće moći s tobom. Vi, mi diskurs i konstantne priče o tome što je napravila ili nije napravila koalicijska vlast...ta logika kao da opravdava sve u narednih 50 godina.
Zadnji pokušaj...zaista vjerujem da bi post HDZ - ovog birača o uspjesima (i neuspjesima, ako ih ima) te stranke tijekom mandata na vlasti bio vrijedan doprinos blogu. Inače, ja osobno zaista ne kanim ulaziti u ovakav tip rasprave u kojoj se uopće ne odgovara na postavljeno pitanje ili argument. Ako radiš za HDZ - ov marketinški tim, čestitam, odlična si u poslu, ali ovo nije mjesto za to.
U protivnom, budi sigurna da na niti jedan tvoj komentar neću odgovoriti, jer dok ne vidim da si sposobna promišljati iole racionalno politiku svoje opcije, mi nemamo o čemu pričati.
Hajde, iznenadi me...

Tko je glasao

@albatros 200, mislim da ti

@albatros 200, mislim da ti pokušaj neće uspjeti..... lavica nije ovdje da piše o ne/uspjesima HDZ-a... a izgleda da i nema potrebe što ćeš i sam uvidjeti ako si malo prolistao dnevnike..... ali nikad ne reci nikad.

Tko je glasao

Ovo je vrlo zanimljiva tema

Ovo je vrlo zanimljiva tema oko JMBG-a..naime, ja imam važeću osobnu iskaznicu SA JMBG koja vrijedi do 2012. godine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci