Tagovi

Odbor za državnu korupciju

Odbor za državnu službu zamišljen je kao neovisno tijelo koje odlu?uje o svim žalbama vezanima uz zapošljavanje državnih službenika na podru?ju RH. No u praksi taj odbor je produžena ruka korumpiranog sustava koji štiti nezakonitosti i kažnjava svakog tko pokuša ukazat na probleme. Tako smo iz Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske dobili požurnicu upu?enu Ivi Sanaderu, Mladenu Baji?u, Igoru Dragovanu, Jurici Mal?i?u i Antunu Palari?u sa zahtjevom da se Odbor za državnu službu ukine jer odbor postupa suprotno zakonu.

U konkretnom primjeru kojeg smo ovdje objavili je rješenje Odbora za državnu službu na žalbu Livia Br?i?a gdje se njegova žalba usvaja, ali sa zakašnjenjem od ?ak skoro godinu dana iako je zakonski rok 30 dana. Ovakvim (ne)radom gubi se svaki smisao takvog odbora jer u konkretnom primjeru, Livio je dobio nezakonito rješenje o premještaju u trajanju od godinu dana, da bi skoro po isteku tog nezakonitog rješenja odbor odlu?io da je to stvarno nezakonito. Na žalost ovo je samo jedan od mnogobrojnih primjera nezakonitog postupanja Odbora za državnu službu, a da nitko zbog toga nije odgovarao.

Time se pospješuje korupcija unutar državnih institucija jer poruka koju korumpirani aparat odašilje ovakvim rješenjima je vrlo jasna, svatko tko se usudi djelovati suprotno interesima koruptivnih skupina biti ?e zgažen nezakonitim rješenjima koja ne?e biti ukinuta u razumnom roku jer je Odbor za državnu službu koji bi trebao ukinuti nezakonita rješenja, dio koruptivnog lanca.

U nastavku teksta slijedi tekst iz dopisa Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske.


NEZAVISNI SINDIKAT CARINIKA HRVATSKE
INDEPENDENT CUSTOMS UNION OF CROATIA

tel: 00385/911541889
adresa za dostavu pošte:
Vukovarska 6, 52100 Pula
e-mail: zeljko.popovic1@pu.t-com.hr

br: 57/08
adresa sjedišta:
Kralja Držislava 4/1, Zagreb
MB: 02086476

Zagreb, 25. kolovoza 2008 god.

REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIKU
n/r g. dr. Ivi Sanaderu

Predmet: Raspuštanje i ukidanje Odbora za državnu službu
- traži se, (požurnica)

Poštovani,

Nezavisni sindikat carinika Hrvatske zahtjeva raspuštanje Odbora za državnu službu, zbog kršenja ?l. 67. st.2. Zakona o državni službenicima NN 92/05 i ?l. 8. Uredbe o ustrojstvu i na?inu rada Odbora za državnu službu NN 08/06, odnosno zbog nesavjesnog i nepravovremenog obavljanja dužnosti, što državnoj službi i službenicima nanosi nesagledivu štetu.

Iako smo ve? ranije, dopisom NSCH, br.: 45/08 od 17. lipnja 2008. godine upozorili na neispravan rad Odbora i zahtijevali njihovu smjenu i raspuštanje, nikakvog odgovora nismo dobili.

Sukladno ?l. 67. st.2. Zakona o državnim službenicima NN 92/05, Odbor za državnu službu dužan je odgovoriti na žalbu u zakonski predvi?enom roku, citiram;

?lanak 67.

(1) Odbor za državnu službu odlu?uje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu i rješenja kojima se odlu?uje o pravima i obvezama državnih službenika.

(2) Odbor za državnu službu dužan je odlu?iti o žalbi u roku od 30 dana od dana njezina primitka.

(3) Protiv rješenja Odbora za državnu službu državno tijelo i državni službenik imaju pravo pokretanja upravnog spora u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Sukladno navedenoj odredbi Uredbe, citiram;

„?lanak 8.

Svi ?lanovi Odbora dužni su zakonito, savjesno, nepristrano i pravovremeno obavljati poslove iz nadležnosti Odbora.“

Postoje neosporni dokazi, kojima možemo potvrditi naš opravdani zahtjev za raspuštanje odbora koji višestruko prekora?uju rokove za rješavanje žalbi, kojeg uz ovaj zahtjev i protest prilažemo, gdje se neosporno može utvrditi da nesavjesnim postupanjem, Odbor za državnu službu ne rješava žalbe službenika u rokovima predvi?enim Zakonom, odnosno diskriminira službenike i pristrano obavlja dužnost.

Predlažemo da se protiv ?lanova odbora, nakon razrješenja pokrenu odgovaraju?i zakonski predvi?eni stegovni postupci i kazneni progon, radi nesavjesnog obavljanja dužnosti i kršenja Zakona.

Primjeri i dokazi u privitku, rješenja na žalbe službenika neosporno dokazuju da se žalbeni postupak provodio skoro godinu dana (dva dana manje), odnosno u drugom slu?aju tri mjeseca, što predstavlja povredu prava službenika i nedvojbeno kršenje Zakona, kao i donositelja prvotnog rješenja o premještaju, odnosno iako je isto poništeno, službenik je nezakonito bio raspore?en u tom periodu od godine dana, odnosno pet mjeseci, što se ni?im ne može opravdati. Sli?no ili identi?no Odbor radi i za druge žalbe službenika, pa Vas stoga upozoravamo, da ?e Sindikat, ukoliko se raspusti Odbor i ne smjene ?lanovi Odbora, koji su nesavjesno izvršavali dužnost, pokrenuti odgovaraju?e zakonske postupke, radi zaštite svojeg ?lanstva.

S poštovanjem,

predsjednik NSCH

Željko Popovi?

U privitku;

Dokazi;

1. Rješenje Odbora za državnu službu
Kl.: UP/II-112-07/07-01/481
Ur. Broj: 566-01/3-08-3
od 11. travnja 2008. god.

2. Rješenje odbora za državnu službu
Kl. UP/II-112-07-08-01/329
Ur. Broj: 556-01/2-08-3
Od 09. srpnja 2008. godine

Dopis NSCH br.: 45/08
Od 17 lipnja 2008. god.

Na znanje:

Središnjem državnom uredu za upravu
Državnom tajniku
n/r g. Antunu Palari?u

Državno odvjetništvo
Glavnom državnom odvjetniku
n/r g. Mladenu Baji?u

Hrvatski sabor
Saborskom odboru za predstavke i pritužbe
Predsjedniku
n/r g. Igoru Dragovanu

Pu?kom pravobranitelju
n/r. g. Jurici Mal?i?u

saborskim zastupnicima

sindikatima

Komentari

A što se to nova u

A što se to nova u Hrvatskoj dogodilo da se zahtjeva ukidanje jednog od masu odbora, agencija, povjerenstava i sličnih institucija, koje listom rade protivno Ustavu i zakonima? Štoviše, mnoge od njih uopće ne rade posao zbog kojeg su navodno osnovane. Mnoge institucije , među kojima su Ustavni sud, Sabor, Vlada i brojne druge, uopće ništa ne rade, ne odgovaraju na zahtjeve građana, odbijaju izdavati rješenja iz svoje nadležnosti. Jednostavno rečeno, bave se korupcijom i organiziranim kriminalom. I sve je to bezbroj puta dokazano. Pa? Nikome ništa! I sada odjednom vrisak: Neki beznačajni i idotski odbor nije godinu dana radio u skladu sa zakonima? A vidite, mene veseli da je poslije godinu dana ipak ispunio svoju stvarnu svrhu: poništio je nezakonito rješenje. Ali se ne zavaravam. Znači li to da će ostale institucije prihvatiti novo rješenje i zakonitu odluku Odbora? Ma ni slučajno, sada će jednako nezakonito postupiti netko drugi. Kako bi svi bili primjereno i pravovremeno opomenuti da moraju trpiti teror i držati jezik za zubima.

Tko je glasao

Negdje se mora krenuti. Kad

Negdje se mora krenuti.
Kad se napokon uspostavi kritična masa za svođenje nekog odbora na zakonske okvire bit će lakše to isto učini i s drugim odborima.
Sve je bolje od držanja jezika za zubima.

Tko je glasao

Predlažem Vam da krenete od

Predlažem Vam da krenete od početka ili od vrha. Kritičnu masu nikada nećete postići na pojedinim tijelima, kojih je toliko da im se ni ime ni svrha ne znaju. Osobno sam se puno puta obraćao raznim agencijama i da Vi vidite koliko je to šuplje i prazno, ne bi vjerovali. "Sređivanjem" jedne agencije ili odbora nemoguće je bilo što postići, jer se ne bi ništa ni promijenilo. To su Vam klasični gromobrani, koji primaju udarce namijenjene njihovim osnivačima i nalogodavcima.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci